ketvirtadienis, gruodžio 31, 2009

Skyrybų rekordininkas vėl ieško žmonos


50-metis Jeruzalės gyventojas rabinų teisme gavo jau 11-tą skyrybų dokumentą.
Jis pareiškė, kad po vestuvių skiriasi praėjus dvejiems metams ir tuoj pat pradeda naujos žmonos paiešką.
Vyriškis pareiškė, kad gailisi tik dėl pirmų skyrybų, kurios įsuko į nesibaigiantį paieškų ratą.
Paskutinės jo žmonos žodžiai, skyrybų specialistas niekur nedirbo ir gyveno jos sąskaita, be to įsigudrino prisidaryti nemažai skolų.
Tiesa, rabinai pagyrė skyrybų specialistą, kad jis atliko visas religines būtinas apeigas ir išdavė buvusiai žmonai lapą, be kurio ji negalėtų Izraelyje vėl ištekėti.
Pagal "Credo"

Asketas gyvena šešiuose rūmuosePabėgęs besislapstantis apsaugininkas, papasakojo, kaip iš tikro gyvena dvasinis Irano lyderis, kuris prisistato asketu.Nieko naujo po saule - besipiktinę buvusio šacho prabangiu gyvenimu, islamo revoliucijos vadai greitai patys tapo tokie, tiesa, išorėje jie stengiasi atrodyti kuklumo įsikūnijimas.
Dvasinis Irano lyderis 70-metis ajatola Ali Khamenei, turi nepasatinamą apetitą ikrams ir lašišoms, kolekciuonuoja rūkymo vamzdelius, papuoštus brangakmeniais, ir nuo depresijos ginasi bendraudamas su mulomis, kurie jam pasakoja nešvankius anekdotus. Apie tai papasakojo buvęs asmens sargybinių ir žvalgybos vyriausiasis vadovas, kuris slepiasi Prancūzijoje pranešė britų laikraštis Daily Telegraph,.
Hossein Taeb buvo 200 žmonių ajatolos asmeninės apsaugos vadovas. Jis reguliariai įrašinėdavo pokalbius vyresniųjų Irano pareigūnų ir dvasininkų, kuriuos pateikdavo kasdien ajatojai(paprastai apie 20 minučių).
Paaiškėjo, kad dvasinis lyderis pasižymi nepasotinamu apetitu ikrams, jis taip pat aistringai renka antikvarinius deimantais puoštus rūkymo reikmenis ir grynaveislius arklius. Pasak apsaugininko, ajatola Khamenei reguliariai patiria depresiją. Iš dalies padeda ją įveikti pokalbiiai su vidutinio rango dvasininkais, kurie jam pasakoja nešvankių anekdotų. Bet apsaugininkas neigia plačiai paplitusius gandus apie opiumą, kurį esą naudoja ajatola.
Be to, apsaugininkas papasakojo apie karališką prabangą, kurioje gyvena Ali Khamenei, Irano visuomenei prisistatantis kaip kuklus asketiškas teologas. Jis gyvena 6 rūmuose, vieni iš jų - buvusio šacho rezidensija, turi apie 100 geriausių Irano arklių, asmeninę ligoninę.
Pagal "Newsru"

trečiadienis, gruodžio 30, 2009

Mieliau siuntė atvirukus, nei ėjo bažnyčion


Tik 7 procentai Didžiosios Britanijos gyventojų dalyvavo bažnyčiose vykusiuose kalėdiniuose renginiuose.
Net vyresnieji britai (virš 55 metų)nesiveržė į bažnyčią. 72% jų nedalyvavo bažnytiniuose renginiuose,jaunimo - 87%. Bet kalėdinius atvirukus už tai išsiuntė 86% britų, praneša "Regions.Ru".

Vokiečiai masiškai palieka katalikų bažnyčią


Vokietijoje per mėnesį Katalikų bažnyčia netenka po 10 000 žmonių, tai paaiškėjo suskaičiavus 2009 metų rezultatus. Vokietija stipriai sekuliarizuojasi, skaičiuojama, kad ten jau apie 60 procentų žmonių, kurie yra nereligingi. Gili "recesija" ir kaimyninės Austrijos katalikų bažnyčioje.
"Vokietijos katalikų bažnyčia turi išeiti pas žmones, kurie ją palieka”,- taip apibūdino praeinančius 2009 metus Vokietijos katalikų vyskupų galva Robertas Coličius naujienų agentūrai KNA. Pasak vyskupo – masiškai paliekantys bažnyčią žmonės yra pagrindinė problema.
Per 12 mėnesių Vokietijos katalikų bažnyčią paliko 120 000 žmonių, praneša "Milites Christi Imperatoris".
Vyskupas Robertas Coličius sakė, kad “Mus giliai žeidžia, jog bažnyčią palieka tiek daug žmonių, galvosime, kaip prisiartinti prie tų, kurie nori palikti bažnyčią”. Vyskupas sakė, kad 2009 Vokietijos katalikams buvo sunkūs - Vokietijoje užsidaro nemažai katalikų bažnyčių. Pasirodo, kad išlaikyti per didelį turtą darosi vis sunkiau. Hildesheim vyskupija Žemutinėje Saksonijoje priversta uždaryti 54 bažnyčias, praneša "Welt". Vyskupas Norbert Trelle teigia, kad buvo planuojama uždaryti net 80 katalikų bažnyčių, esančių vyskupijoje, bet po konsultacijų su valdžia ir gyventojais nuspręsta uždaryti 54 bažnyčias. Žemutinėje Saksonijoje ir Bremeno mieste yra 377 katalikų bažnyčių pastatai.
Panašūs procesai ir kaimyninėje Austrijoje. Austrijos katalikų bažnyčia suskaičiavo, kad per dvejus metus neteko beveik 30 procentų aktyvių narių. Tiek sumažėjo lankančių mišias, praneša "Rundschau am Sonntag". Nuo 2007 Austrijoje lankančių mišias per šventes ir sekmadieniais sumažėjo 50 000. Blogiausi rodikliai Linco vyskupijoje, ten Katalikų bažnyčią paliko 15 000 žmonių.

Musulmonės nori... keturių vyrų


Ach tos moterys, vis joms negerai. Jau ir musulmonai nebegalės greitai pasigirti, kad tvirtai laiko po padu silpnąją lytį. Musulmonės kelia galvas ir ima reikalauti, kad joms būtų galima ištekėti … už keturių vyrų vienu metu. Juk vyrams pagal islamą galima turėti 4 žmonas.
Saudo Arabijos žurnalistė Nadina al-Budeir publikavo Egipto laikraštyje “Al Masry al Youm” straipsnį, kuriame ragino islamiškoje teisėje uždrausti straipsnį, kuriame vienu metu moteriai būtų draudžiama turėti keturis vyrus, praneša РИА "Новости". Žurnalistė ragina islamo teologus išleisti fetvą, kurioje moteriai būtų leista turėti 4 vyrus, kaip dabar leidžiama vyrams turėti 4 žmonas.
Aišku, iš karto kilo didelis triukšmas. Egipto politikas padavė į teismą tiek žurnalistę, tiek laikraščio redaktorių, nes, jo nuomuone, tai šventvagiška, skatina amoralumą ir pažeidžia Egipto įstatymus.
Žurnalistė Nadina al-Budeir yra kelių laikraščių apžvalgininkė, be to, veda televizijos laidą "Мasava” ("lygybė"), kuri skirta moterų teisėms arabų pasaulyje.

Tamilų muzikaTamilų krikščioniška muzika nėra gerai žinoma, bet įdomi savaip, nes jie nesistengia kopijuoti, o atsiremia į savo dainas. Štai kaip apie Jėzų Gelbėtoją dainuoja Indijos tamilai.

antradienis, gruodžio 29, 2009

Kriminalinį autoritetą krikštijo... kardinolas


Už keliolikos asmenų nužudymus bei įvairius sprogdinimus iki gyvos galvos nuteistas Klaipėdos nusikaltėlis Sigitas Gaidjurgis tapo kataliku ir dar kartą susilaukė žiniasklaidos dėmesio.
Nusikaltėlių autoritetą, garsėjusį šiurpiais nusikaltimais, Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime jį pakrikštijo bei Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus suteikė Jo Eminencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu su S. Gaidjurgiu sakramentai suteikti bei visos ankstesnės nuodėmės atleistos dar dviem kaliniams, praneša "Delfi". „Tuo, kad Viešpats aplanko juos per kardinolą, aš labai džiaugiuosi“, - teigė A. Peškaitis, nuteistųjų sielovadininkas, kalbėdamas, kad Viešpats ne tik aplankė per kardinolą nuteistuosius, bet ir krikštu atleido jiems nuodėmes.
Kalinių krikšto tėvais tapo Bernardinų parapijos atstovai. A. J. Bačkis pakrikštytiems asmenims jis dovanojo po mišiolą - katalikų liturgijos knygą.
Pasak nuteistųjų iki gyvos galvos sielovada besirūpinančio Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono Arūno Peškaičio, nuteistieji krikštui aktyviai ruošėsi visus metus, krikštytis panoro patys. Pasak A. Peškaičio, ar naujagimiui, ar suaugusiam, krikštas visada tas pats – juo nuplaunama gimtoji nuodėmė. „Jiems visos nuodėmės nuplaunamos, nes krikšto vanduo viską nuplauna“, - kalbėjo A. Peškaitis.
Pasak A. Peškaičio, nereikia pavydėti, kad nuteistuosius krikštija pats kardinolas. Nors šie žmonės padarę nusikaltimus, jie kalėjime esą patiria tikrai labai nedaug džiaugsmo. Tačiau interneto komentatoriai taip nemanė, teigdami, kad Lietuvoje iš viso nebėra teisybės - žmogžudžiai krikštijami aukščiausių pareigūnų, o paprasti tikintieji negali prie hierarchų prisibrauti. Beje, didelė dalis komentatorių įžvelgė tik norą pasirodyti, kokį darbą tarp nuteistųjų atlieka katalikų bažnyčia, o ne tikrą nusikaltėlių atgailą.

Nuotraukoje pranciškonas, nuteistųjų sielovadininkas, A. Peškaitis.

Šiaurės Korėjos valdžia sulaikė pamokslininką


Šiaurės Korėjos valdžios institucijos patvirtino, kad sulaikė JAV pilietį, kuris nelegaliai kirto Šiaurės Korėjos sieną. Sulaikytasis - Robert Park - 28-metis amerikiečių pamokslininkas, korėjiečių kilmės, pranešė Šiaurės Korėjos naujienų agentūra KCNA.
Amerikietis Šiaurės Korėjos sieną iš Kinijos kirto per upę. Incidentas įvyko 24 gruodžio - per Kalėdas. Robert Park ėjo per sieną, šaukdamas: "Aš esu Amerikos pilietis. Aš atnešu Dievo meilės. Dievas myli jus", praneša BBC.
Pas jį buvo rasti laiškai, kuriuose jis ragina Šiaurės Korėjos lyderį Kim Čen Irą išlaisvinti politinius kalinius ir atsistatydinti.
Prieš išvykdamas į kovą už Šiaurės Korėjos gyventojų teises, jis meldėsi maždaug valandą. Pamokslininką paragino vykti žinios, kad Šiaurės Korėjoje dėl režimo veiklos siaučia badas ir žmonės miršta tiesiog gatvėse.
Anksčiau šiais metais, Korėjos buvo sulaikyti du amerikiečių žurnalistai Laura Lin ir Yong Li, jie filmavo filmą apie pabėgėlius ir buvo nuteisti 12 metų kalėjimo, tačiau išleisti rugpjūčio mėnesį.

Slidinėja ant Vakarų sekuliarizmo ledo


Vakaruose augant imigrantų skaičiui, imta baimintis, kad sekuliarizuota visuomenė bus imli islamui, tačiau procese dalyvauja abi pusės, viskas kol kas klostosi islamo nenaudai – susidūrę su Vakarų kultūra ir vertybėmis, islamą išpažįstantys žmonės poliarizuojasi – vieni tampa religingesni, o kiti atvirščiai - nutolsta nuo islamo.Tai įvyksta todėl, kad daugelis jų pirmą kartą gyvenime turi laisvo pasirinkimo galimybę, ko neturėdavo būdami savo šalyse. Bet kokiu atveju musulmonams Vakaruose kyla daug klausimų ir kol kas situacija - islamo nenaudai, tuo labiau, kas islamiškoje terpėje traktuojama kaip pergalės – sprogdinimai, egzekucijos, karai – daugelį nuosaikių musulmonų ima tolinti nuo islamo, kadangi jie yra įpratę gyventi religinį gyvenimą, daugelis musulmonų atsisuką į krikščionybę.
Prancūzijoje per metus 15 000 musulmonų tampa krikščionimis, 10 000 pasuka į katalikybę 5000 tampa protestantais. Oficiali statistika rodo tik buvusių musulmonų skaičių, kurie pasikrikštijo, tuo tarpu didžiulis musulmonų skaičius slepia nusivylimą islamu. Žinoma, vyksta ir atvirkščias procesas, tačiau prancūzų, kurie tampa musulmonais, skaičius daug kartų mažesnis.
Anglijoje, kaip praneša “Time”, apie 200 000 emigrantų jau paliko islamą ir laiko save krikščionimis. Kaip taisyklė, šie žmonės tampa “ideologiniais” krikščionimis, daugelis iš jų nesikrikštija. Laikraščio duomenimis, 15 procentų imigrantų iš islamiškų šalių Europoje jau paliko islamą.
Musulmonų profesorius Iljas Ba Junus tyrė JAV musulmonus. Per metus musulmonais tampa apie 20 000 amerikiečių. Profesorius priėjo liūdnos išvados, kad 75 procentai amerikiečių, kurie priima islamą, šia religija nusivilia per pirmus trejus metus ir nustoja būti musulmonais.

pirmadienis, gruodžio 28, 2009

Awesome God - nuostabus Dievas


Kad Kalėdiniu laiku nepersidirbtumėt, giesmė - Awesome God, Nuostabus Dievas.

Tėvas atsigręžė po dukros mirties


Už kiekvieną sielą mokama brangi kaina. Kad mūsų gyvenimo laivas pakeistų kryptį kartais reikia kraujo. Taip nutiko Vokietijoje. Būdama gyva mergina pasakė, kad paaukotų gyvenimą už tai, kad jos tėvas pažintų Jėzų. Po merginos mirties Jemene nuo islamistų rankos, Viktoras Griunvaldas išties patikėjo.
Šių metų vasarą 24 metų Anita Griunvald, medicinos sesuo, dirbusi Malavyje, Afrikoje, išvyko su pussesere dirbti sesele į Jemeną. Jau po dviejų savaičių jas, evangelinės biblijos mokyklos studentes, per ekskursiją pagrobė ir sušaudė islamistai, praneša "Milites Christi Imperatoris".
Mergaitė kilusi iš vokiečių šeimos, kuri 1970-aisiais iš Kazachstano persikėlė į Vokietiją.Kartu su mama, broliais ir seserimis, ji buvo evangelinės bažnyčios narė. Jos tėvas taip pat vaikščiodavo į pamaldas ir net buvo grupės tarnavime, tačiau tik tam, kad padarytų malonumą savo šeimai.
"Aš pasiruošusi numirti dėl to, kad mano tėvas įtikėtų",- pasakė kažkada Anita savo mamai. Šiandien Viktoras Griunvaldas sako, kad patikėjo Dievu po dukros mirties. "Aš tik pradedantis krikščionis, nors ir žinau nemažai, būna abejonių minučių, tačiau mirtis negali būti pabaiga, aš tikiuosi vėl pamatyti savo dukrą",- sako vyras.

sekmadienis, gruodžio 27, 2009

"Meilė turi veidą" - Benės verksmas


Mišelė Perry - išvažiavau iš Indijos 2002 metais. Po keturių metų atvažiavau į Pietų Sudaną, kad rasčiau 35 vaikus ir keletą suaugusių. Supažindinsiu su vienu iš jų - Bene.

Svečiai susirinkime

Mes labai skubėjom pradėti šlovinimo tarnavimą mūsų mažoje bendruomenėje. Kai apžiūrinėjau susirinkusius, pamačiau, kad keletą žmonių susirinko silpnai apšviesto kambario kampe: keturios mažos mergaitės nuleidusios galvas žiūrėjo nulenkusios galvą ir dar trys moterys.
Mes tęsėme susirinkimą ir aš pasidalinau keletu paprastų žinių apie Dievo meilę. Mūsų vaikai stumdėsi ir juokėsi. Mūsų tarnavimas vyko be ypatingo susikaupimo ir stilingumo - buvome tiesiog šeima, pažinusi Jo meilę ir žinanti, ką reiškia mylėti vienas kitą.
Aš dar kartą priėjau prie tos mažos svečių grupės bet po 45 sekundžių baigėsi mano džuba-arabų kalbos atsargos, pasikviečiau vieną iš vaikų padėti versti. Po ilgos tylos, pripildytos skausmo, jie pradėjo pasakoti.
Tos keturios mergaitės prarado savo mamą. Mama buvo labai nusiminusi ir ji vieną dieną permetė virvę per storą šaką. Ji pasikorė, kad pabėgtų nuo skausmo savo širdyje. Jos širdis negalėjo rasti ramybės. Tada jie paprašė, kad šios mergaitės - šešių, keturių, dvejų metų ir viena 4 mėnesių - galėtų gyventi pas mus.
Mano akys prisipildė ašarų, o mano draugė paėmė mažiausią - Benę. Greit mes sužinojom, kad ji išmokys mus tikrojo garbinimo.

Nepaprastas vaikas

Mūsų šeima padidėjo tą vakarą 4 žmonėmis. Ir aš ėmiau mokytis naują pamoką - ką reiškia tapti meilės veidu. Man teko rūpintis 4 mėnesių Bene.
Kai ką noriu paaiškinti. Aš buvau vienintelis vaikas šeimoje. Iki atvažiavimo į Afriką ilgiausias mano kontaktas su naujagimiais buvo, kai kas nors man palikdavo pasaugoti vaiką. Mes jau turėjome mažylį Emmą, bet juo rūpinosi viena sudanietė mama. Neturėjau supratimo, ką Dievas man paruošė. Benė nebuvo paprastas vaikas.
Nebuvo abejonių, kad mergaitę traumavo mamos mirtis.Jos žaizdos buvo giliai širdyje. Aš pažiūrėjau į jos akis ir pamačiau, kad jos akys... yra ne jos. tai labai sumaišė mano teologiją.
Pietų Sudanas, nors dauguma žmonių laiko save krikščionimis, išties yra greičiau apsėdimų vieta. Sakoma, kad tik 3 procentai čia pažįsta Jėzų, o kiti laikosi tik formos, būrimas ir tradicinis liaudies tikėjimas yra stiprus.
Benė verkė tris savaites iš eilės. Tris savaites aš nemiegojau, tris savaites mačiau, kad jos akys yra ne jos, o jos pirštai taip ir taikėsi išdurti man akis. Mano rankose buvo apsėstas vaikas.

Sprendimas - meilė

Kaip reikia elgtis tos neapykantos ir pykčio akivaizdoje, kurį spinduliuoja keturių mėnesių kūdikis? Pravesti išlaisvinimo tarnavimą su šūksniais ir dvasių išvarymu? Nemanau, tai galėjo sužeisti vaiką. Ar reikėjo šaukti ant mažylės už tą blogį, kuris ėjo iš jos ir kankino ją pačią? Ne. Reikėjo išlieti meilę.
Neapykanta neišsilaikys prieš meilės veidą. Sprendimas buvo tame, kad pamilti jos praeitį su jos skausmo vieta ir tapti jai Dievo meilės veidu.Taigi, mes ją nešiojome, kentėme jos smūgius, klausėme jos riksmo. Mes laiminome ją ir mylėjome ją, dainavome jai daineles.
Viena savaitė, dvi, trys. meilei reikia laiko, ji neskuba, meilė ilgai kenčia. Mes įėjome į aukščiausią garbinimą - atidavėme mūsų miegą, norą pabūti vieniems, atsisakėme savo poreikių, kad galėtume patenkinti kito poreikį.Mes mirėme. O išties mes mirėme. Bet kuo labiau mes mirėme, tuo Benė labiau atgydavo.
Kaip atėjo laisvė? Pamažu, aš ir nežinau. Tačiau vieną kartą ji tapo kitokia. Vieną kartą ji taip buvo pripildyta meilės, kad blogiui neliko vietos. Kaskart kai aš žiūrėjau į jos veidą, mano širdis tirpo. Kai aštuonių mėnesių iš mano rankų ji žengė pirmą žingsnį, mano dvasia pakilo. Princesė gimė ir ji buvo verta visos šitos kainos. Iki paskutinio cento.

Dėl ko verkė Benė?

Ji verkė antgamtinės meilės, kuri stipresnė negu skausmas, pyktis ir neapykanta, ji verkė rankų, kurios jos nepaliktų, nepriklausomai nuo nieko. Ji verkė dėl tos gluminančios paslapties būti kieno nors, būti mylima ir brangi.Ji verkė kad rastų namus.
Dėl ko verkė Benė? Ką sakė jos verksmas? Jis buvo mūsų visų verksmas.

Atsakomybę prisiėmė islamistai

Lapkričio 19 dieną šūviu į galvą buvo nužudytas Maskvos Apaštalo Tomo cerkvės klebonas Danijilas Sysojevas, garsėjęs disputais su musulmonais ir aktyvia misionieriška veikla Rusijoje.
Kol Rusijos teisėsauga ieško žudiko, čečėnų islamistų tinklalapyje "Kavkazcenter" pasirodė medžiaga, kurioje teigiama, kad šį "Alacho priešą" pakirto modžahedo iš Ingušetijos kulka. Tiesa, čia pat pranešama, kad modžahedas atvyko į Kaukazą ir jau spėjo tapti šachidu - t.y. krito kovoje ar susisprogdino.

šeštadienis, gruodžio 26, 2009

Prisipažino, ką darė šimtmečius

Katalikų Bažnyčia nebėra pajėgi primesti savo požiūrį visuomenei, Kalėdų išvakarėse pareiškė Belgijos primo pareigas baigiantis eiti kardinolas Godfriedas Danneelsas.
"Visuomenė vystosi ir Bažnyčia privalo tai suvokti. Bažnyčia gali priversti išgirsti savo nuomonę, tačiau nebegali jos primesti visuomenei", - laikraščiui „Le Soir" sakė 76-erių metų hierarchas.
Tai retas pareiškimas, atspindintis šimtametę veikimo schemą, kai katalikybė veikė politiniais metodais, tuo parodydama, kad ši sistema anaiptol ne dvasinės prigimties. Jos menama įtaka iškarto pasibaigia, kai nebelieka politinių instrumentų.
Lietuvos istoriją ne kartą drastiškai keitė brutalus katalikybės įsikišimas naudojant politines galias. Buvusi viena liberaliausių Europos valstybių po jėzuitų įsikišimo tapo viena iš represiškiausių, o po to prarado savarankiškumą ir nepriklausomybę. Panaši kova vyksta Lietuvoje ir dabar - katalikybė neturi jokios įtakos visuomenei, tačiau politinė įtaka valdžiai vis dar didžiulė.

ketvirtadienis, gruodžio 24, 2009

"O Holy Night"


Mano galva, tai geriausia Kalėdinė daina. Martina McBride "O Holy Night". Sveikinimai visiems "Formalių naujienų" skaitytojams ir lankytojams. Tegu po Kalėdų nesusispratimų, smurto, korupcijos, politikavimo, absurdo ir sumaišties būna mažiau, o šviesos daugiau.

Neturite pinigų dovanoms? Vokite


Anglijos Jorko miesto šventojo Lavrentijaus bažnyčios ganytojas Timas Džonsas pasakė dar negirdėtą pasaulyje pamokslą, kuriame ragino parapijonis, kurie turi materialinių sunkumų prieš Kalėdas... vogti, praneša "Интерфакс-Религия".
"Mano patarimas kaip kunigo - vokite iš parduotuvių",- pasakė tėvas Timas per pamokslą, beje, nurodęs, kad vogti reikia iš supermarketų, o ne iš privačių parduotuvėlių. Jo manymu, "Viešpaties meilė nepasiturintiems aukščiau už turtingųjų nuosavybės teises".
Tuo pačiu jis pasakė būsimiems vagimsi išlaikyti krikščionišką kuklumą ir "neimti daugiau negu reikia", praneša ir "Аnanova".

trečiadienis, gruodžio 23, 2009

"Opus Dei" ranka ant milijonų?


"Lietuvos rytas" ar tik neatkapstė priežasties, kodėl lapkričio mėnesį iš penkiems kultūros paveldo objektams Lietuvoje skirtų 30,706 mln. litų net 25 keliaus į katalikų objektus, daugiausia valdomus pranciškonų. Paaiškėjo, kad ūkio ministras Dainius Kreivys dalyvauja skandalingojo ir pusiau slapto katalikų ordino "Opus Dei" veikloje.
„Ši paramos priemonė skirta būtent kultūros objektų pritaikymui turizmo reikmėms ir skirdami lėšas privalome atsižvelgti į tų pinigų paskirtį, todėl prioritetiniais yra tie projektai, kurie neabejotinai gebės sudominti ir pritraukti didžiausius turistų srautus", - pranešime tada postringavo ūkio ministras Dainius Kreivys.
Paramą gaus Vilniaus universitetas (iki 4,743 mln. litų), viešoji įmonė Tytuvėnų piligrimų centras (Bernardinų vienuolynas) (iki 10 mln. litų), viešoji įmonė „Domus pacis"(2007 m. pranciškonų ir Kauno miesto savivaldybės įkurta viešoji įstaiga) (iki 7,852 mln. litų), Skuodo rajono savivaldybė (iki 683 tūkst. litų) ir viešoji įmonė Pranciškonų namai (iki 7,427 mln. litų).
Dienraštis "Lietuvos rytas" rašė, kad penkiasdešimties svarbių kultūros paveldo paminklų renovavimo projektui, kurį Lietuva vykdo kartu su Europos Sąjunga, jau buvo pritarusios ir Vyriausybė, ir Kultūros, ir Ūkio ministerijos. Bet ūkio ministras D.Kreivys netikėtai nutarė, kad visų 50 kultūros paminklų renovuoti nebereikia, o lėšas nukreipti į katalikiškus, bet ne valstybės objektus.

Katalikai užsigeidė valstybės finansuojamų etatų globos namuose


Prieš Kalėdas paaiškėjo, kad valdžia Katalikų bažnyčiai bando įteikti kuklią "dovanėlę" - dar vieną sritį, kur katalikybės propaguotojai gautų atlyginimą iš valstybės kišenės.
Jau dabar pagal sutartį su Vatikanu valstybė finansuoja tikybos mokymą, karo kapelionius ir net ligoninėse dibančius kunigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į sutartis su Vatikanu, siūlo dar vieną būdą kaip įdarbinti savus žmones - įteisinti socialinės globos įstaigose sielovados darbuotojus, ministrai tam pritarė, dabar bus svarstoma Seime. Beje, ministras atskleidė, kaip tampama Lietuvoje tikybos mokytojais. „Švietimo sistemoje tikybos mokytojai dirba pagal darbo sutartis, nors yra įdarbinti pagal Bažnyčios siuntimą“, –dėstė R. Šimašius.
"Prieš Kalėdas galima būtų Katalikų Bažnyčiai gerą žinią nusiųsti“, – kolegas apsispręsti ragino ir Ministro pirmininko tarnybos kancleris Deividas Matulionis.

Musulmonai šimtais tūkstančių palieka islamą


Musulmonų šeichas Salmanas al-Odecha pristatė ataskaitą apie krikščionybę islamo šalyse. “Ataskaita vadinasi “Krikščionių misionieriai išvalo islamo pasaulį”. Šią ataskaitą šeichas skaito islamo šalių politikams ir teologams. Jos paskirtis – paruošti atkirtį krikščionims ir neleisti pristi krikščionybei.
Šeichas krikšionybės augimo mastus iliustruoja Malavio pavyzdžiu. Šioje Afriikos šalyje musulmonai neseniai sudarė absoliučią daugumą. 66 procentai malaviečių laikė save musulmonais. Tačiau užteko 50 metų, kad musulmonų skaičius nukristų iki 17 procentų šalies gyventojų.
Nepaprastai bloga padėtis Sudane, kur 800 tūkstančių musulmonų tapo krikščionimis vien per pastaruosius 3 metus. Paradoksalu tai, kad Sudaną valdo vienas iš žiauriausių islamiškų režimų, kuris buvo užsimojęs sunaikinti visus krikščionių pastatus. Tačiau išėjo atvirkščiai, netekę pastatų krikščionys rinkdavosi tiesiog po medžiais, bažnyčia ėmė sparčiai augti.

Nuotraukoje - Sudane malda už ką tik vandenyje pasikrikštijusį jaunuolį, nusprendusį sekti Kristumi.

„Nežudyk brolio!“ - nuo žudikų rankos krenta dvasininkai


Pasaulyje vis dažniau žudami dvasininkai. Nuo žudikų rankos krenta tiek stačiatikių, tiek katalikų kunigai. Sunerimę dėl tokios padėties Brazilijos katalikų hierarchai net išplatino pareiškimą pavadinimu „Nežudyk brolio!“.
Pamaskvyje Podolsko rajono Satino Ruskojės kaimo Dangun žengimo cerkvės klebonas, protojerėjas Aleksandras Filipovas buvo nužudytas šūviu į širdį savo namo laiptinėje, kai padarė pastabą keliems girtiems chuliganams. Be tėvo dvasininko, kuriam buvo 39 metai, liko trys dukros paauglės.
Rusų Ortodoksų Bažnyčia pareiškė, kad šis dar vienas dvasininko nužudymas - rimtas signalas visuomenei.
Tai jau antrasis per pastarąjį mėnesį rusų ortodoksų dvasininko nužudymas sostinės regione. Lapkričio 19 dieną šūviu į galvą buvo nužudytas Maskvos Apaštalo Tomo cerkvės klebonas Danijilas Sysojevas.
Iš viso nuo 1990 metų Rusijoje buvo nužudyti 25 rusų ortodoksų dvasininkai.
Brazilijos vyskupų konferencija išplatino pareiškimą pavadinimu „Nežudyk brolio!“. Šiame pareiškime Brazilijos ganytojai pasmerkia vis dažniau šalyje pasikartojančius smurto išpuolius prieš kunigus ir misionierius. Jau ne vienas kunigas buvo nužudytas užpuolikų. Vyskupų pareiškime minimi 2009 metais nužudyti kunigai. Vyskupai reiškia didelį skausmą dėl smurto bei dar kartą pareiškė, kad jie nesiliaus dėję pastangų kovojant už teisingumą ir taiką šalyje.
Jau kelinti metai Lotynų Amerikos žemynas pirmauja liūdnoje nužudytų kunigų statistikoje. Daugiausia kunigų Lotynų Amerikoje nužudyta ir šiemet – iš 35 nuo šių metų pradžios visame pasaulyje nužudytų kunigų, net 21 nužudytas Lotynų Amerikoje ir net septyni iš pastarųjų – Brazilijoje. Dažniausia smurtinės kunigų mirties priežastis – paprastas banditizmas tose šalyse, kuriose visiškai pašliję pilietiniai santykiai ir valstybės nesugeba garantuoti piliečių saugumo.

Nuotraukoje - Maskvos Apaštalo Tomo cerkvės klebonas Danijilas Sysojevas, kurį užpuolikas sušaudė tiesiog cerkvėje.

Zimbabvėje Barnabo fondas padeda badaujantiems


Zimbabvėje, kuri buvo vadinama Afrikos aruodu, iš bado miršta žmonės. Viena šeima nusprendė išsivirti sriubos iš baobabo žievės, pasirodė, kad žievė nuodinga ir visa šeima žuvo. Tokios istorijos pasiekia iš šios šalies, kur politikų dirbtinai sukeltas badas pasiglemžia vis daugiau gyvybių. Tokioje situacijoje "Barnabas Fund" palaiko žymią dalį badaujančių. Krikščionys iš Pietų Afrikos perka už surinktas lėšas maistą ir veža į Zimbabvės bažnyčias, kurios dalina badaujantiems. "Be tokios paramos daugelis šeimų paprasčiausiai žūtų",- sako "Barnabas Fund" atstovai.
Tiesa, po truputį ima keistis situacija ir pačioje šalyje - parduotuvėse atsiranda maisto produktų, kad ir brangių.Kaimo vietovėse padėtis tragiška, nedarbas siekia 80 procentų. Tuo naudojasi islamo propaguotojai siulydami žmonėms pagalbą už perėjimą į islamą.

antradienis, gruodžio 22, 2009

Austrai prieš Kalėdų senelį suregė demonstraciją


Šv.Kalėdų naktį reikia dairytis ne raudonskvernio Kalėdų Senelio, įsitaisiusio elnių traukiamose rogėse, o Kristaus kūdikio (Christkind) - šviesiaplaukio vaikiuko su angelo sparneliais. Taip tėvai Austrijoje raginami mokyti vaikus artėjant šventėms.
Beveik 70 proc. Austrijos gyventojų, besinaudojančių socialiniais tinklais "Facebook" ir "Twitter" prisijungė prie virtualios anti-Kalėdų Senelio kampanijos „Pro-Christkind“.
Jos iniciatoriai siekia neleisti komercinėms amerikietiškoms tradicijoms užgožti tikrosios Kalėdų dvasios bei ištraukti iš Kalėdų Senelio šešėlio Kristaus kūdikį. Mat pagal ilgametes tradicijas, gyvuojančias Austrijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir kai kuriose kitose šalyse, dovanos šventinę naktį atgabenamos ne raudoname Kalėdų Senelio maiše, iš kurio kyšo ir „Coca Cola“ buteliukas, o pro langą atnešamos Christkindu vadinamo angeliuko.
„Pro-Christkind“ kampanija vykdoma jau devynerius metus, tačiau tik šiemet sulaukė tokio didelio palaikymo. Praėjusią savaitę kampanijos aktyvistai net surengė demonstraciją prieš Kalėdų Senelį Austrijos mieste Grace.

Švietimo naujienos Lietuvoje - įsikurs raganavimo mokykla


Kadangi Lietuvoje vis dar neužsibaigia švietimo reforma, pasirodo ir naujo tipo mokyklos. Įnašą nusprendė padaryti ir ezoterikai. Metų pradžioje planuojamą atidaryti vyriausios Lietuvos raganos Vilijos Lobačiuvienės raganavimo mokyklą galės lankyti ir vaikai.
Nuo sausio 30 dienos veiklą pradėsiančios Šiuolaikinio raganavimo centro mokyklos mokiniai, įsisavinę raganavimo pagrindus, bus priimti į Lietuvos raganyną.
Kursų programoje - paskatos apie žmogaus energetiką, magiją, įvairias raganavimo atšakas, šabašus, simboliką.
Įgiję raganavimo pagrindus, žmonės, jei norės, galės kurti būrimo salonus.
Beje, būrėjo profesija įtraukta į Lietuvos profesijų klasifikatorių, kuriame profesijų aprašų ieško gyvenimo kelią besirenkantis jaunimas. Prieš kelerius metus viena ezoterikos mokykla siekė, kad būrėjams būtų suteiktas bakalauro laipsnis.
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2006 metais už verslo liudijimus būrėjai valstybei sumokėjo 6418 litus, 2007 metais 8125 litus, 2008 metais 10181 litą, 2009 metais 25875 litus. Šiemet verslo liudijimus astrologinei veiklai gavo 55 asmenys.

pirmadienis, gruodžio 21, 2009

Apdovanojo už žmogaus teisių gynimą


Indonezijos katalikų kunigui Johanes Djonga įteikta 2009 metų Yap Thiam Hien premija. Indonezijos žmogaus teisių gynėjo ir kinų kilmės advokato vardu pavadinta premija yra laikoma garbingiausiu apdovanojimu Indonezijoje. Premija buvo paskirta 51 metų kunigui už jo pastangas apginti Papua provincijos gyventojų žmogaus teises.
Premijos laureatas padėjo įkurti moterų teises ginantį Papua moterų sąjūdį, aktyviai bendradarbiauja su teisingumo tvirtinimu besirūpinančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei dalyvauja Smurto aukų ir be pėdsako dingusių žmonių komisijos „Kontras“ bei Džakartoje veikiančios žmogaus teisių organizacijos „Imparsial“ veikloje.
Atsiėmęs jam paskirtą apdovanojimą gruodžio 10 dieną surengtoje ceremonijoje, kun. Djonga pažymėjo, jog Papua gyventojai jaučiasi centrinės valdžios marginalizuojami politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai.
Papua, būdama didžiausia Indonezijos provincija, užima didžiąją dalį Naujosios Gvinėjos salos. Provincija tapo nepriklausoma nuo olandų kolonijinio valdymo 1961 metais, tačiau netrukus, 1963 metais, jos administravimą perėmė Jungtinių Tautų Organizacija. Galop sekė teritorijos inkorporavimas į Indoneziją 1969 metais, po JT surengto referendumo.

Kinijoje suskaičiavo katalikus


Tikslių duomenų apie kinijos krikščionis nėra. Specialistų vertinimu krikščionys dabar sudaro apie 10 procentų visų Kinijos gyventojų, o bendras skaičius varijuoja nuo 90 iki 130 milijonų. Suskaičiuoti tiksliai neįmanoma, nes absoliuti dauguma protestantiškų bažnyčių nesiregistruoja ir veikia pogrindyje.
Vatikano tikėjimo ir kultūros studijų institutas (FICS) paskelbė duomenis apie Katalikų Bažnyčią kontinentinėje Kinijoje. Kinijoje yra beveik 6 milijonai katalikų, kurių pastoracija rūpinasi 3268 dieceziniai kunigai bei daugiau kaip 300 kunigų vienuolių. 18-oje seminarijų kunigystei ruošiasi 628 seminaristai, o 30 propedeutinių ir mažųjų seminarijų lanko 630 kandidatai į seminaristus. Tuo tarpu moterų kongregacijų Kinijoje yra 106, kurioms priklauso 5451 įžadus davusios vienuolės.
Katalikų Bažnyčia Kinijoje administruoja apie keturis šimtus karitatyvine veikla užsiimančių struktūrų - 220 klinikų, 11 ligoninių, 81 senelių prieglaudą, 44 vaikų darželius, vieną aukštesniąją mokyklą, dvi profesines mokyklas, 22 našlaičių namus, tris reabilitacijos centrus bei 34 socialinių paslaugų centrus. Į šį skaičių neįtraukti centrai skirti raupais sergantiems slaugyti.
Nuotraukoje -namų bažnyčios evangelizacija gatvėje

Angelas ant tilto


Maurice Sklar - pakankamai garsus pasaulyje smuikininkas, daugelio tarptautinių konkursų nugalėtojas, taip pat ir krikščionis, dabar grojantis ne sudėtingus kūrinius, bet tuos, kurie padeda Dievui prisiliesti prie žmonių gyvenimo.
Jo paties gyvenime nebuvo viskas taip gražu - Rusijos žydų šeimoje augęs jaunuolis būdamas 20 metų palūžo nuo... sėkmės. Nusprendė užbaigti gyvenimą nušokdamas nuo tilto Niujorke. Kaip jis pasakoja, atėjo šiame mieste prie tilto ir negalėjo toliau žengti nė žingsnio, nes ant jo kojų atsistojo... angelas. Bet Maurice Sklar buvo užsispyręs, visą savaitę eidavo ant to tilto ir kaskart užlipdavo vis aukščiau ir kaskart susidurdavo su tuo pačiu angelu. Galiausiai jis vis dėlto užsiropštė į patį viršų ir jau ruošėsi nušokti. Šį kartą angelas jį pargriovė ir atsisėdo ant jo. Kaip pasakoja smuikininkas, jis gulėjo ir verkė negalėdamas pajudėti.
Kaip pasakoja M.Sklar, tuo laiku jis pažinojo tik vieną žmogų, kuris tiki Jėzumi, todėl susirado jo telefoną.
Tai tokia šito smuikininko istorija. Mes užsispyrę, bet Dievas dar didesnis užsispyrėlis. Apie angelus parašyta daug ir visokių paskojimų, Kalėdos toks metas, kai šita tema ypač išryškėja, tačiau kartu yra tikima tik tuo, kad angelai kažkur labai toli arba jie švelnučiai-tylučiai, kad jie yra tokios mistinės būtybės su sparneliais ir kūdikių veidais. Man M.Sklar istorija priminė, kad jie gali būti visai arti ir visiškai kitokie.
Tiesa, patarimas vis dėlto neiti ant tilto Vilniuje, Kaune ar kitoj Lietuvos vietoj. Niujorke angelų, kaip liudija  Maurice Sklar, yra, o va už Lietuvą negarantuoju.

sekmadienis, gruodžio 20, 2009

Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju link... velionis jau gydo

Popiežius Benediktas XVI žengė dar vieną žingsnį savo pirmtako Jono Pauliaus II paskelbimo šventuoju link ir paskelbė jį „garbinguoju". Dekretas, kuriuo suteikiamas šis titulas, yra žingsnis paskelbimo palaimintuoju link, o po beatifikacijos liks tik vienas žingsnis iki kanonizacijos - paskelbimo šventuoju.
Šį ilgą procesą, kuris gali trukti dešimtmečius ar net šimtmečius, Benediktas XVI pradėjo vos du mėnesiai po popiežiaus mirties 2005 metų balandį, atsisakydamas įprasto penkerių metų laukimo periodo.
Paskutinis beatifikacijos etapas yra stebuklo įrodymų pateikimas. Jono Pauliaus II-ojo atveju stebuklas yra susijęs su prancūzų vienuole, kuri 2005 metais išgijo nuo Parkinsono ligos. Ji teigia, kad 2005 metų birželį Jonas Paulius II, kuris pats sirgo Parkinsono liga, stebuklingai išgydė prancūzę vienuolę Marie Simon-Pierre.
Sesuo M.Simon-Pierre paliudijo, kad pasimeldusi popiežiui, ji išgijo nuo parkinsonizmo - degeneracinės nervų sistemos ligos.
Benediktas XVI taip pat turės galutinai patvirtinti, kad stebuklas tikrai įvyko. Kanonizacijai reikia ir antro stebuklo. Nieko, neabejojama, kad ir jis atsiras....

šeštadienis, gruodžio 19, 2009

Nežinote ką dovanoti? Geriausia - skyrybų kuponas


Britų kompanija paruošė tai, ko dar nematė pasaulis. Nežinantiems, ką padovanoti per kalėdas, ji pasiūlė... skyrybų kuponus, praneša "Reuters".
Advokatų firma Lloyd Platt & Company išleido specialius vaučerius, kuriuos pateikus skyrybų klausimai kainuoja pigiau. Už valandą konsultacijų mokama 325 svairai, o pateikus vaučerį tik 125.
Vaučerius žmonės perka noriai, advokatai sako:"Atrodo, kad jie pateko į būtinų kalėdinių pirkinių sąrašą".

Atėmė kunigo statusą galutinai


Zambijos arkivyskupas Emmanuelis Milingo, kuris buvo vedęs ir pasisakė prieš privalomą celibatą, Susilaukė dar vienos bausmės - Vatikanas iš jo atėmė dvasininko statusą, praneša "Zenith".
Emmanuelis Milingo susituoke masinėje munistų ceremonijoje, po to 2001 metais metais sustabdyta jo kunigystė, o dėl to, kad Milingo neįrodė norimos atgailos, Šventasis Sostas atėmė iš jo dabar dvasininko statusą.
2001metais Milingo Niujorke susituoke su Marija, kurią jam parinko pats Munas. Vėliau arkivyskupas atsisakė santuokos ir prašė Jono Pauliaus II atleisti jam, bet netrukus vėl ėmė gyventi su žmona ir įšventino į kunigus keturis vedusius vyrus, už ką jis buvo automatiškai atskirtas nuo Katalikų Bažnyčios. Pastaraisiais mėnesiais Milingo toliau šventino kaip kunigus, taip ir vyskupus. Šventasis Sostas pranešė, kad visi Milingo įšventinimai bus laikomi negaliojančiais.
Emmanueliui Milingo - 79 metai,jis tapo kunigu 1958 metais, ir 1969 m. jis buvo paskirtas Zambijos arkivyskupu.

penktadienis, gruodžio 18, 2009

Kinijos valdžia užsimojo prieš nepriklausomas bažnyčias


Kinijoje vis didesnį spaudimą patiria namų bažnyčios, keletą jų uždaryta šiais metais. Šalyje namų bažnyčios gyvuoja jau daugiau nei šešis dešimtmečius. Pastaraisiais metais jos sparčiai plėtėsi. Didėjanti judėjimo įtaka kelia nerimą Kinijos valdžiai, įtariai žiūrinčiai į bet kurią nepriklausomą socialinę grupę.
Spalį valdžia uždarė analogiškas bažnyčias Pekine ir Šanchajuje. Pastarųjų metų įvykius Kinijos krikščionių bažnyčios lyderiai vadina pačiomis žiauriausiomis priemonėmis nuo Mao Zedongo mirties 1976 metais.Į krikščionybę kinų valdžia žvelgia kaip į nepageidaujamą užsieninį produktą, grasinantį ekspansiniais tikslais.

Nuotraukoje - paskyrimo malda vienoje iš Kinijos namų bažnyčių. Bažnyčios vyresnieji su malda deda rankas ant klūpančių krikščionių, kurie atsakė į pašaukimą skelbti evangeliją. Po šios maldos misionieriai leidžiasi į kelią skelbti evangelijos Kinijos platybėse.

ketvirtadienis, gruodžio 17, 2009

Mafija ėmė plėšti katalikų bažnyčią - vyskupas pasipiktinęs


Italijoje Neapolio arkivyskupas, kardinolas Crescenzio Sepe paragino mafijozius iš Camorros atgailauti ir kreiptis į tikėjimą.
Kardinolas išreiškė savo rimtą susirūpinimą dėl nusikalstamos situacijos mieste pablogėjimą pastaraisiais mėnesiais. Ligi tol tylėjęs vyskupas prapliupo, kai lapkričio mėnesį įvyko precedento neturintis įvykis: mafija, kuri paprastai vengė katalikų bažnyčios, pareikalavo pinigų iš vieno katalikų kunigo.
"Mafijozai, atsibuskit!" Kada nors ateis Dievo teismas ", - sakė kardinolas, kartodanas Jono Pauliaus II žodžius, skirtus mafijai 1993.
Kardinolas paprašė atleidimo iš Mergelės Marijos "už blogį, kuris sutepė mūsų gatves, mūsų gyvenimą, mūsų sielas, už kraują".
Jis paprašė neapoliečius drąsos įveikti blogį. "Mes galime kreiptis į Mergelę Mariją - palaimink mūsų mylimas žemę, savo vaikus" - sakė kardinolas.

Radinys įrodė, kad Turino drobulė - klastotė


Archeologų komanda sako kape Jeruzalėje, vadinamame Kraujo lauke, kuriame nusižudė Judas Iskariotas, pirmąkart radusi įkapių skiautes iš Jėzaus laikų, praneša BBC. Tyrėjai iš Hebrajų universiteto ir Kanados bei JAV institutų teigia, jog rastos įkapės labai skiriasi nuo daug ginčų keliančios Turino drobulės.
Kai kurie žmonės tiki, jog Turino drobulė buvo Kristaus įkapės, tačiau kiti mano, jog tai klastotė. Šis radinys įrodė, kad tais laikais buvo visiškai kitas audimo būdas, be to, įkapės buvo ne vientisos, o iš audinio gabalų.
Vyro kūnas, įvyniotas į įkapių gabalus, buvo rastas kape, kuris priskiriamas Jėzaus laikams, netoli Jeruzalės senamiesčio. Šis kapas yra kapinėse, vadinamose „Kraujo lauku“. Tyrėjai tiki, jog vyras buvo aukštas žydų dvasininkas arba iš aristokratų luomo, miręs nuo raupsų arba tuberkuliozės, o jo kapas- užantspauduotas.
Mokslininkai tvirtina, kad Turino drobulė nėra iš I amžiaus Jeruzalės, o atsiradusi tik 12 amžiuje.

Pas Viešpatį išėjo legendinis evangelistas Oral Roberts


Pas Viešpatį išėjo legendinis JAV evangelistas Oral Roberts. Oral Roberts buvo vienas iš įtakingiausių dvidešimtojo amžiaus krikščionių , jis mirė nuo plaučių uždegimo komplikacijų gruodžio 15- ąją, praneša "Christian Telegraph". Jim buvo 91 metai.
Evangelistas ir universiteto (Oral Roberts University) įkūrėjas mirė vos keletą dienų po to, kai jis buvo paguldytas į ligoninę. Sūnus ir dukra buvo su juo iki mirties.
Oral Roberts gimė 1918 metais Oklahomoje. Per savo gyvenimą jis parašė daugiau kaip 120 knygų, tapo evangelijos skelbimo per televiziją JAV pradininku, tarnavo kaip išgydymų evangelistas ir įkūrė universitetą.
Istorikai mano, kad jis buvo vienas iš svarbiausių asmenų sekmininkų ir charizmatų judėjime JAV, kuris atnaujino krikščionių bažnyčią.

trečiadienis, gruodžio 16, 2009

Vatikane dirbs pirmas musulmonas

Islamo teologas Adnane Mokrani tapo pirmu musulmonu ir pirmu nekataliku, kuris dirbs Popiežiškame Grigaliaus universitete Romoje,jam siūloma neterminuota darbo sutartis, praneša "Blagovest-Info". Mokrani dėstė apie islamą jėzuitų universitete kelerius metus, tačiau dabar bus nuolatinis profesorius. "Musulmonų teologui būti čia - yra rojus", - sako Mokrani, 43-metis tunisietis.
Šis universitetas vienas iš didžiausių pasaulyje - čia yra daugiau kaip 1 600 studentų iš 130 pasaulio šalių.

Indėnai gali tapti pagrindine etnine grupe JAV stačiatikių bažnyčiojeIndėnai gali tapti pagrindine etnine grupe JAV stačiatikių bažnyčioje. Rusijos stačiatikių bažnyčia Amerikoje, vienijanti daugiau kaip 700 parapijų, Meksikos, Jungtinių Valstijų ir Kanados srityse, neseniai priėmė 5.000 pasikrikštijusių indėnų. Netrukus prisijungs keli tūkstančiai gvatemaliečiams, kurie nori priimti stačiatikybę, sakė "Pravoslavie.ru".
Dauguma gvatemaliečių yra majai. "Jei mes priimame šiuos majų gvatemaliečius, taip pat atstovus iš vietinių gyventojų kitų šalių, Lotynų Amerikoje, indėnai gali tapti pagrindine etnine grupe JAV Stačiatikių Bažnyčioje", - sakė stačiatikių arkivyskupas.
Jis pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia sparčiai praranda įtaką Lotynų Amerikoje, ir priežastis yra jos kunigų glaudūs ryšiai su turtinga aukštuomene. Didelė dalis neturtingųjų, kurie sudaro regiono gyventojų daugumą, nusivylė katalikų ganytojais ir prisijungė prie protestantų bažnyčių", - aiškino arkivyskupas.

antradienis, gruodžio 15, 2009

Lazaro "Aš myliu taip stipriai"


Brazilijos "Dievo asamblėjos" bažnyčių šlovintojas Lazaro - "Aš myliu taip stipriai".
Dainuojama maždaug taip "Savo gyvenimą sunaikinau pats, už ką tu taip stipriai myli mane? Tu esi mano Dievas, aš negaliu neatsakyti - myliu tave".

Saudo Arabija – krikščionys pogrindyje
Islamo gimtinė Saudo Arabija vis dar atrodo neįžiangiamas islamo bastionas, joje draudžiama statyti bažnyčias, už Biblijos turėjimą gręsia baudžiamoji atsakomybė. Šalyje veikianti religinė policija akylai stebi visą religinį gyvenimą.
Tačiau ir čia yra evangelijos daigų, pranešama, kad islamą palikusių krikščionių yra apie 50 tūkstančių. Žinoma, viskas vyksta griežtomis pogrindžio sąlygomis. Pranešama, kad net viena imamų grupė didžiausio slaptumo sąlygomis susirenka studijuoti Naująjį Testamentą. Visi šie imamai tęsia tarnavimus mečetėse.
Pranešama ir apie tai, kad iš šios šalies sparčiai daugėja lankytojų Biblijos interneto svetainėse arabų kalba.

pirmadienis, gruodžio 14, 2009

Penktasis pasaulio religijų parlamentas


Australijos mieste Melburne atsiidarė Pasaulio religijų Parlamentas. Delegetai susirinko iš 80 valstybių ir pristatė daugiau daugiau kaip 220 tikėjimų, praneša BBC. Įdomu, kad Pasaulio religijų Parlamente ateistai irgi prisitatė kaip vienas iš tikėjimų.
irmasis toks religinių lyderių susitikimas įvykusio 1893 m. Čikagoje. Kitas - buvo organizuotas tik 100 metų vėliau. Dabar tokie forumai vyks reguliariai - bent kas penkerius metus. Pagrindinis uždavinys - normalizuoti ryšius ir supratimą tarp įvairių religijų pasekėjų.
Stebėtojai pokštauja: kas gali atsitikti, jei imamas, kunigas ir rabinas staiga bus kartu tame pačiame lifte? Viena vertus - tai tikrai kaip anekdotas, bet mūsų pasaulyje, kur yra milijardai žmonių iš įvairių religijų, tokių netikėtumų iš tiesų gali įvykti kiekvieną minutę.
Taigi organizatoriai ir tikėjosi, kad posėdžiai iš tikrųjų padės sukurti draugiškus ryšius tarp skirtingų konfesijų atstovų.
Pagal "Religio"

Nigerija - mečetės keičia pamaldų laiką


Nigerijoje, kur krikščionių ir musulmonų skaičius maždaug vienodas, daugelis mečečių pereina prie naujo pamaldų laiko, dabar vietoj penktadienio musulmonų pamaldos vyksta sekmadieniais. Taip atsitiko todėl, kad daugelis imamų bijo, kad musulmonai gali masiškai pereiti į krikščionybę. Jau dabar Nigerijos musulmonai masiškai lankosi protestantų bažnyčių susirinkimuose, jų skaičius siekia šimtus tūkstančių. Kokia rimta jėga yra evangelija rodo ir tai, kad Nigerijoje per paskutinius dvejus metus 4 sričių guberatoriai musulmonai tapo krikščionimis.
Didžiuliais tempais krikščionybė plinta Šiaurės Nigerijoje tarp musulmonų, kur galioja griežti šariato įstatymai ir laikas nuo laiko įsiplieskia brutali religinė prievarta - užsibrėžę fiziškai sunaikinti krikščionybę musulmonai nepasiekia laukiamo rezultato. Valdžia Nigerijoje nesikiša į religinius reikalus, o kai kada net skatina evangelizavimą, nes tai išsprendžia daugelį visuomenės bėdų

Nuotraukoje - taip musulmoniškas miestas sutiko vokiečių evangelisto Reichardo Bonnkės tarnavimą. Nors ekstremistai buvo pažadėję R.Bonnkę nužudyti, o valdžia buvo uždraudusi organizuoti evangelizacijas, R.Bonnkė tęsia savo darbą.

Seksšopai linki... "Seksualių Kalėdų".


Ateistai ir seksšopai įsikibo į Kalėdas. Jav Humanistų organizacija pasinaudojo Kalėdomis ateizmui propaguoti, praneša invictory.org.
Penkiuose JAV miestuose humanistų asociacijos žmonės iškabino autobusuose plakatus, kuriuose besišypsantis Kalėdų senelis ir užrašas"Nėra Dievo? Nėra problemų", praneša "Religion News Blog".Ši akcija humanistams kainavo 40 000 dolerių.
Anglijoje tuo tarpu erotinių parduotuvių tinklas "An Summers" 138 savo parduotuvėse linki gerų Kalėdų, o kai kur net iškabino plakatus "Seksualių Kalėdų". Anglikonų bažnyčia šią marketingo akciją pavadino "grubia" ir paragino pašalinti plakatus.

sekmadienis, gruodžio 13, 2009

"Meilė turi veidą" - mano meilė mažaNeseniai misionierė Michele Perry išleido knygą "Love has a Face". "Meilė turi veidą" - toks knygos pavadinimas apie jos darbą ir gyvenimą misijos laukuose. Ji yra pavyzdys, kaip žmogus,turintis didelių fizinių trūkumų, tarnauja Dievui.
Mišelė Pery gimė be kairės kojos, kai jai sukako 13 metų ji jau buvo patyrusi 23 operacijas. Tarp visų šitų operacijų, Jėzus pašaukė ją nešti meilę mažiesiems. Palikusi saugią Ameriką Mišelė išvyko tarnauti pirmiausia į Indijos lūšnynus, o dabar tarnauja paliktiems vaikams viename iš sunkiausių regionų - 20 metų karo draskomame Pietų Sudane. Ji keičia Jėzaus meile vaiką po vaiko šioje tautoje.
Mišelės istorija yra istorija Dievo žmogaus, kuris užuot verkęs dėl savo įgimtų trūkumų tarnauja kitiems.
Kol ši knyga atsiras, jei atsiras lietuvių kalba, pabandysiu kai kurias dalis išversti.

Mano meilė maža

Aš užaugau Floridoje ir palikau ją 17 metų ir išvykau mokytis į universitetą.Kai įstojau į koledžą, turėjau tokį sąrašą pasiekimų, kuriuo tokiame amžiuje mažai kas galėtų pasigirti.
Aš tapau profesianalia pranešėja, kai man buvo 9 metai. Būdama 9 metų aš užsiėmiau lobistine veikla ir susitikdavau su valdžios atstovais stengdamasi pakeisti medicinos sistemą. Šešiolikos aš vesdavau lyderių kursus, konsultacijas, savo pranešimus spausdindavau laikraščiuose.Turėjau planą savo gyvenimui 10 metų į priekį. Turėjau viską - buvau profesionalas, buvau žinoma, buvau sėkminga, bent jau taip galvojau apie save.

Po tiltu

Mano bendrabutis Teksase buvo tiesiai prieš susirinkimą, kuris vadinosi "Bažnyčia po tiltu", nes susirinkimai vykdavo atvirame ore po tiltu.Vieną sekmadienį aš išgirdau muziką, buvo įdomu, kodėl ten susirinko minia.
Aš su tėvais gyvenau priemiestyje, mes buvom vidurinės klasės šeima, buvau vienintelis vaikas šeimoje ir niekada nemačiau benamių žmonių, nepažinojau jų asmeniškai. Tokie žmonės mus versdavo pakelti automobilių stiklus, kai važiuodavome pro šalį.
Perėjau kelią ir priėjau didžiulį tiltą, kur girdėjosi muzika.Čia nebuvo pastato, vitražų, supo betono stulpai, stovėjo plastmasinės kėdės, o muziką permušdavo automobilių signalai ir kelio garsai.
Apžvelgiau minią ir mano plaukai atsistojo piestu - benamiai susirinko iš visur. Šiek tiek man atleido kvėpavimą, kai pamačiau keletą pažįstamų studentų ir porą profesorių, pamaniau, gal tai ne taip pavojinga, jei profesoriai buvo čia.
Maža moteris ėmė dainuoti giesmę, nuo kurios skruzdėlytės ėmė bėgioti nugara, pažiūrėjau į skaldą po savo koja, vaikus, kurie zujo, kelią virš savo galvos, panašu, kad kai kuriems žmonėms atrodo, kad tai normalu. "Nejaugi Jėzui tai patinka?",- pagalvojau.
Atsisėdau, ėmiau tyliai dainuoti, šalia manęs įsitaisė du vyrai, nuo jų trenkė alkoholiu, jie buvo seniai nesiprausę, o jų akys buvo raudonos ir stiklinės. Stengiausi nekreipti į juos dėmesio, stengiausi koncentruoti dėmesį į dvasingus dalykus. Vienas iš vyriškių šalia manęs užsirūkė.
Jėzui gal ir patiko po šiuo tiltu, bet aš nebuvau tuo įsitikinusi.Neatsimenu, apie ką buvo pamokslas tą dieną, bet gautos pamokos nepamiršiu.
Sprukau į saugų bendrabutį ir įtikinėjau save, kad šis pergyvenimas baigėsi.Jis priminė man laiką, kai buvau moksleivė ir su mama Sietle per atostogas mes pasukom ne į tą gatvę - ten vaikščiojo narkomanai ir prostitutės. Aš taip išsigandau, kad likusias dvi atostogų dienas niekur nėjau iš viešbučio.
Beeidama pamačiau, kad mane seka du vyriškiai, visa susitraukiau iš baimės, bet nenorėjau būti grubi ar parodyti baimę. Aš daug ko nemokėjau, bet mokėjau atrodyti maloni bet kokia kaina, ar ne taip pasielgtų Jėzus? Jie atėjo iki sankryžos, pažiūrėjo, kaip aš pereinu gatvę ir pamojavo ranka, neatsimenu, ar jiems atsakiau.Nukūriau į saugų bendrabutį ir susiradau vieną iš studenčių, kurią mačiau po tiltu.Papasakojau savo pergyvenimus, o ji ėmė juoktis:"Jie tiesiog norėjo įsitikinti, kad saugiai pereisi gatvę"
Aš tiesiog prasmegau po žeme, o mano ūgis buvo ne daugiau centimetro. Grįžau susijaudinusi - Dievas sudrebino mano konforto zoną. Viena iš didžiausių Jo meilės pamokų buvo duota per mano meilės menkumą, neįsivaizdavau tada, kad mano pasaulis pasikeis visiškai. Bet pamokos tęsėsi.

Gatvės pamokos

Per kitus trejus metus didžiausia mano mokykla tapo gatvė.Mokiausi atiduoti savo gyvenimą. Aš pažinau, kaip vietoj to, kad priimti pagalbą, padėti kitiems.Ir priėmiau iššūkį būti mylinčia, būti priklausoma ir nuolankia.
Univeritete planavau tęsti karjerą tokioje pat dvasioje kaip Floridoje, bet Dievas turėjo kitų planų. Kai man atrodo, kad turiu planą, Dievas apverčia jį, bet Jo planai visada geriausi.Taigi, Dievas pasiuntė mane į pasaulį, kur nesvarbūs mano rašytojiški sugebėjimai, mano puiki karjera. Vienintelis klausimas pasaulyje, kuris domino žmones - ar tikrai myli mane?
Šis vienintelis klausimas apsuptas daugybės kitų - ar gali nekreipti dėmesio į mano skausmus ir priklausomybes?Ar gali mane pamatyti per mano kaukę? Ar mylėsi mane, kai aš tave nuvilsiu ir sužeisiu?
Galvojau, kad tarnauju vaikams, netgi rengiau kitus lyderius, tačiau supratau, kad Dievas nepasiuntė manęs mokyti vaikų, o kad vaikai mane mokytų. Keturias dienas per savaitę aš rinkdavau vaikus iš artimiausių kiemų, dainavau jiems, pasakojau istorijas kiemuose. Rizikavau ateiti į zonas, kuriose net policija nesilanko, nes jas kontroliuoja ginkluoti banditai. Čia sutikau didžiausius savo mokytojus. 8,10,12 metų jie žinojo, kas išties turi vertę. Mano malda kilo iš pačių sielos gelmių ir tapo mano sielos riksmu: Jėzau, duok man mylėti tavo meile ir žiūrėti tavo akimis. Aš nežinau, kaip mylėti čia.
Kaip atrodo meilė paliktiems ir pažemintiems, nusivylusiems ir paniekos vertiems?Ką reiškia mylėti skurdžius ir nepastebimus, kaip galiu mylėti tuos, kurie pripratę muštis dėl to, ko jiems reikia?

Prisiliesti prie Karalystės

Vienas įvykis pakeitė viską, mes rengėm kalėdinį vakarėlį vaikams, mano tarnavimo biudžetas per savaitę sudarė tik 15 dolerių. Pririnkom anklodžių, paruošėm kolos - štai koks buvo vakarėlis.
Mano keturi pagalbininkai neperspėjo manęs, kad jie turėjo tik vieną kolos sifoną ir tą nepilną. Ėmėme dalinti kolą - nori, prašau, būk palaimintas, išdalinau jau virš 20stiklinių,o mano padėjėjų akys vis plėtėsi ir plėtėsi. Tik paskui jie paaiškino, kodėl.Pradžioje pagalvojau, kad jie juokauja, nepatikėjau. Jie atidarė aparatą - kolos vis dar buvo pusė. Aš buvau be žodžių, nežinojau, ką pasakyti, nes prisiminiau, kiek daug jau išdalinau. Tai nebuvo 5 tūkstančiai, bet mes pagirdėm 95 vaikus.
Šis stebuklas išmokė mane, kad meilė gali būti apčiuopiama. Prie Dievo karalystės galima prisiliesti.
Mano meilė buvo per daug maža, bet Jo meilė - begalinė. Antgamtinėje Dievo karalystės realybėje visko pakanka, Jis net žino kaip pagaminti kolą Teksase.

šeštadienis, gruodžio 12, 2009

Tėvai į kalėjimą, vaikai - į globos namus


Jav baigėsi emigrantų krikščionių iš Ukrainos Aleksandro ir Liudmilos Kozlovų teismas, kurie buvo kaltinami naudoję fizines bausmes vaikų auklėjime. Policijai apie metodus pranešė vyriausias poros sūnus ir dvi dukros(15,14,13 metų), praneša invictory.org.Vaikai kaltino tėvus, kad jie naudojo bausmes ir duodavo "beržinės košės" už neklusnumą. Bausmėms naudojo rykštes ar guminę žarnelę. Nė vienas iš vaikų po tokių bausmių nepatyrė jokių sužalojimų.
Prisiekusieji nusprendė, kad jie kalti ir JAV teismas nusprendė apginti vaikus nuo fizinės prievartos - sutuoktiniai gavo po 7 metus kalėjimo, o septyni jų vaikai atiduoti į vaikų namus.
"Tai siaubinga galvoti, kad kas nors be jūsų tapo jūsų šeimos sunaikinimo priežastimi",- sakė tėvus į kalėjimą siųsdamas teisėjas Hartas.
Liudmila Kozlova priešinosi paskirtai bausmei ir sakė, kad juos nuteisė nesąžiningai. Ji sakė, kad neegzistuoja idealių vaikų ir idealių tėvų. "Prašau jūsų, neatimkite iš vaikų tėvų, neatimkite vaikystės, visos šeimos turi problemų.Dievas sukūrė šeimą ir kiekvienas, kuris ją sudaužo, atsakys prieš Dievą",- sakė L.Kozlova.

Sinead O'Connor:"Jie negina nieko, tik blogį"


Vatikane įvyko popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Airijos katalikų bažnyčios vadovais, kuriame buvo aptartas bendras veikimas katalikų bažnyčios krizės šioje šalyje fone, kai buvo paskelbta Airijos vyriausybės ataskaita, kurioje nurodoma, kad šalies katalikų bažnyčios vadovai 30 metų slapstė faktus apie vaikų lytinį išnaudojimą.
Po susitikimo Benediktas XVI pareiškė kartu su airių tauta jaučiantis pasipiktinimą, išdavystę ir gėdą. Žodžiai gražūs, bet popiežius taip ir neatsakė, kodėl Vatikanas tris kartus atmetė Airijos prašymą ir atsisakė bendradarbiauti su Airojos komisija. Pranešama, kad popiežius rengiasi "parašyti ganytojišką laišką airiams dėl vaikų lytinio išnaudojimo ir išsakyti Vatikano reakciją į šią krizę".
Nežinia, ar įtikins airius Vatikano geranoriškumu šis susitikimas, tačiau airių dainininkė Sinead O'Connor paragino popiežių Benediktą XVI atsistatydinti dėl Airijos vyriausybės ataskaitos.
S.O'Connor britų laikraštyje paskelbtame laiške sakė, kad popiežius pernelyg ilgai tyli dėl vaikų lytinio išnaudojimo.
"Dėl šio paniekos verto tylėjimo apie šį reikalą ir nebendradarbiavimo tiriant, reikalauju popiežiaus atsistatydinimo", - laikraščiui "Independent" rašė dainininkė.
"Popiežiui nekilo sunkumų garsiai pareikšti savo nuomonę dėl kontracepcijos ar skyrybų. Jokių problemų nekilo, kai reikėjo kritikuoti "DaVinčio kodą" ar Naomi Campbell, dėl nešiojamo brangakmeniais inkrustuoto kryžiaus. Tačiau kai kalbama apie blogį, kurį vykdo kunigų rūbais apsirengę pedofilai, jie tyli. Tai absurdiška, neįtikėtina, keista ir negirdėta. Dabar jie negina nieko, tik blogį", - rašo dainininkė savo laiške.

Prisideda prie girtavimo skatinimo


Pasirodo, galima oficialiai kovoti už gėrį ir blaivumą, o tuo pačiu metu savo patalpas naudoti ... alaus barams. Būtent taip elgiasi Katalikų bažnyčia.
Paaiškėjo, kam savo patalpas nuomoja Vilniaus arkivyskupija. Faktas iškilo, kai su patalpas Vilniaus Senamiestyje nuomojančia Vilniaus arkivyskupija konfliktuojanti airiška užeiga „The Dubliner“ savaitei buvo priversta nedirbti.
Tai ne vienintelė katalikų patalpose veikianti įstaiga, kurioje pilstomas alus. Beje, Katalikų bažnyčia Lietuvoje pasiekė, kad būtų priimti įstatymai, jog net komerciniams tikslams naudojamos jų patalpos nebūtų apmokestintos.Taigi, į sveikatą ir amen.

penktadienis, gruodžio 11, 2009

Ispanijoje ėmė veikti pogrindiniai šariato teismai


Ispanijoje padaugėjo žiaurumo ir prievartos prieš moteris, kurios, jų nuomone, pažeidė musulmonų teisę. Taigi, paaiškėjo, kad vienoje iš Europos šalių teritorijoje jau veikia slaptas šariato teismas. Musulmonai yra sunerimę, praneša "InoPressa" su nuoroda į laikraštį "La Stampa".
Galima teigti, kad Ispanija turi "pogrindinį Talibaną", laikantį musulmonų bendruomenę baimėje. Tai vadinamoji "religinė policija" arba Hisba.
"Trejus metus mes stebime šių ekstremistų, kurie naudoja prievartą primesti savo religinėms idėjoms, veiklą - sako Maroko žmonių asociacijos Allami prezidentas. - Bet daugelis aukų nesiryžta eiti į policiją". Iki šiol dėl šariato teisės aktų nuostatų pažeidimų bausmės būdavo minimalios, pavyzdžiui, galėjo sumušti merginą, kuri nenešioja hidžabo, bet dabar "Talibanas" pakėlė reikalavimus.
Tai iliustruoja emigrantės iš Maroko vardu Boshra istorija. 30 metų musulmonė moteris kaltinama neištikimybe, ją pavogė ir mirties bausme nuteisė šariato teismas. Tik per stebuklą jai pavyko pabėgti, bet dabar Boshra vėl dingo. Vilties, kad ji yra gyva, mažai.
Iš Maroko ji atvyko į Ispaniją nelegaliai, tada tapo nėščia nuo jos sesers vyro Hassan. Vyras ne kartą reikalavo, kad Boshra pasidarytų abortą, vaiką jis vadino "nuodėmės vaisiumi". Bet moteris padavė jį į teismą.
Kovas 14 dieną Boshru pagrobė prekybos centre ir nuvežė į kažkokį kaimą, kur vyko šariato teismas. Nuosprendis - už nesantuokinį ryšį moteris buvo nuteista mirties bausme kartu su dar negimusiu kūdikiu. Ši "nuosprendį" priėmė Katalonijoje dvidešimt "Talibano" žmonių. Šioje provincijoje gausu emigrantų - 15,9% visų gyventojų, o dauguma jų - marokiečiai.
Kitą dieną Boshru perdavė jos artimiesiems "nuosprendžio vykdymui". Tačiau pora susipešė aptardama nuteistosios likimą: Hassan aiškino savo žmonai(Boshru seseriai), kad jis privalo nužudyti ją, bet sesuo grasino vyrui, kad ji paliks Hassan iš karto, jei jis taip padarys. Tuo tarpu moteris pasinaudojo šeimos kivirču ir pabėgo, ji iškvietė policiją.
Tyrimas truko kelis mėnesius ir sugebėjo nustatyti tapatybę visų 20 "Talibano teisėjų". Tačiau buvo areštuoti tik septyni žmonės.
Spalio mėnesį Boshra saugiai pagimdė sūnų. Netrukus ji vėl dingo. Daugeliui ispanų slapto šariato teismai buvo šokas, nes Ispanija ir taip taiko nemažas nuolaidas ir švietimo programas islamo išpažinėjams, tačiau šios priemonės niekaip neveikia žiaurių papročių.

Nuotraukoje- taip vykdomos bausmės pagal šariatą.

Būsite visų nekenčiami dėl mano vardo


"Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo". Mato10;22 Šitie Jėzaus žodžiai nepaseno, viskas yra taip kaip ir sakė. Jėzaus vardas sukelia nepaaiškinamą priešiškumą iš žmonių pusės. Tai puikiai demonstruoja įvykiai Izraelyje.
Izraelyje nori išsiųsti iš miesto už tikėjimą į Jėzų Izralelio pilietį. Pastorius Eliava Levinas visaip spaudžiamas palikti Beit She'an miestą, praneša "invictory.org".
"Viskas prasidėjo nuo to, kad kovo 22, 2009 metais, vyriausiasis rabinas , atėjo į mokyklą, kur mokosi viena iš mūsų dukterų, ir nelegaliai su religingais žydais klasėje apklausinėjo dukrą svetimųjų akivaizdoje, - sakė pastorius Eliav. - Jie klausė apie žmones ir bendruomenės sueigas".
Mokyklos direktorius, kuris neteisėtai leido šiems žmonėms apklausinėti vaiką, buvo atleistas po to, kai Švietimo ir mokslo ministerija suprato, kad mergaitės tėvai nori šią informaciją paskelbti vietos laikraštyje.
Po šių įvykių religingi žydai padegė automobilį, kuris stovėjo prie namų.Vėliau šeima persikėlė į kitą nuomojamą namą. Savininkas paprašė jų išsikelti. "Kaip mes suprantame, jis nenorėjo priimti mūsų dėl religinių sumetimų."
Tada šeima išsinuomavo kitą namą, pasirašyta 1 metų sutartis. Po 2 mėnesių šeimininkas pradėjo reikalauti išsikelti, priežastis buvo ta, kad jie tiki į Jėzų, o namuose melstis susirenka žmonės. "Jis sakė, kad aš turiu nustoti kviesti žmones į šią vietą", - sako pastorius Eliav.
Pastorius sakė, kad jie bauginami iškeldinimu iš šalies. Mieste važinėja automobilis, ir religingi žydai per garsiakalbį kalba: "Jis yra misionieriai, jie gyvena mūsų mieste, tačiau mes negalime leisti, kad jie būtų - tai mūsų miestas. Prašome saugoti vaikus, nes jie reikalauja pinigų".
Vėliau buvo sugadintas dar vienas pastoriaus automobilis.
"Mes kreipėmės į policiją, - sakė Eliav - bet jie nenori reaguoti greitai, o laukia, kol kažkas atsitiks. Šis miestas yra labai religingas, nedidelis žmonių skaičius (16.000 žmonių), o yra apie 70 sinagogų".

ketvirtadienis, gruodžio 10, 2009

Kinų krikščionys atmeta oficialias bažnyčias


Kinų krikščionių garbinimo susirinkimai vyksta ten, kur susirenka krikščionys, kartais pastatuose, o kartais - prie laužo.

Kinijos vyriausybė nuteisė 10 krikščionių lyderių ilgiems kalėjimo metams priverstinio darbą stovyklose. Tai buvo padaryta vykdant plataus masto vyriausybės poeraciją prieš "neteisėto garbinimas paslaugos".
Priverstinio darbo stovyklose atsidūrė namų bažnyčios Linfen lyderiai, areštai prasidėjo po to, kai pastorius ir keturi kiti žmonės buvo nuteisti septynerių metų laisvės atėmimu už "neteisėtą valstiečių žemės užėmimą".
Visi dešimt krikščionių lyderių, kaip pranešama, ketina paduoti apeliaciją ir nepritarti "šiems žiauriems ir neteisėtiems veiksmams vykdant baudžiamąjį persekiojimą."
"Nėra gera priežastis išsiųsti penkis nekaltus civilius gyventojus į griežto režimo stovykla - tai tiesiogiai pažeidžia tarptautines žmogaus teisių normas ir straipsnius, tačiau Kinijos vyriausybė apie tai žino ir net patvirtintas", sakė žmogaus teisių gynėjas Bobas Fu.
Kinija gina žmogaus teises, sakydama, kad krikščionys turi laisvę garbinti oficialiose bažnyčiose. Nepaisant to, ekspertai sako, kad maždaug iki 130 milijonų krikščionių nenori Dievą garbinti registruotose vyriausybės kontroliuojamose bažnyčiose. Jie mieliau renkasi neregistruotas ir pogrindines krikščionių bendruomenes, nes kinų krikščionys mano, kad tikėjimas ir politika turi būti atsieti.Jiems tereiktų lankytis oficialiose bažnyčiose ir persekiojimai liautųsi ar bent susilpnėtų.
Šis namų bažnyčių judėjimas atsirado, kai paprasti tikintieji suprato, kad oficialių bažnyčių vadovai klauso savo organizacijų ir valdžios, o ne Dievo.
Pagal "ProChurch.info"

Sena gera giesmė


Aline Barros su tėvu dainuoja gerai žinomą himną "Tavo žodis turi jėgą".

trečiadienis, gruodžio 09, 2009

Budistai sugriovė katalikų bažnyčią


Šri Lankos sostinėje budistų ekstremistai užpuolė ir sunaikino katalikų bažnyčią,praneša "invictory.org". Du šimtai budistų gruodžio 6 įsiveržė į Dievo Motinos šventyklą Kolombe po rytinių mišių. Jie sunaikino viską, kas buvo po jų ranka.
Jie norėjo pagrobti kunigą, bet jis kartu su dalyvavusiais mišiose sugebėjo pabėgti. Užpuolikai sudegino kunigo automobilį. Tai jau trečioji budistų ekstremistų ataka šioje šventykloje.
Budistai nepatenkinti, kad vis daugiau atsiranda katalikų. Pasipiktinę užpuolimu, katalikai išėjo į gatves vakar. 500 žmonių grupė blokavo gatves, reikalaudami areštuoti ir nubausti nusikaltėlius. Tuo metu policija sulaikė tik vieną asmenį.

Šveicarijos musulmonai kurs partiją


Minaretų referendumo paveikti Šveicarijos musulmonai kurs partiją. Prezidentas musulmonų lygos italakalbių kantono Ticino, pietų Šveicarijoje, Gasmi Slaheddine paragino visus musulmonus, gyvenančius šalyje, įkurti islamo partiją, pranešė "Sedmitsa.Ru".
Pagal Gasmi Slaheddine šalyje yra sutryptos tautinių mažumų teisės, todėl musulmonams atėjo laikas ginti savo teises ir "parodyti jėgą". Prezidentas sakė, pagrindinis Islamo partijos tikslas Šveicarijoje "apsaugoti mūsų tikėjimą ir mūsų laisvę". Tarp kitų tikslų Islamo partija nori užkirsti kelią skarelių, čadrų ir nihabo nešiojimo draudimui.

Tu esi šventas

Ispanų sekmininkų bažnyčios "Tabernaclo christiano" choras. Gieda apie tai, kad "Tu esi mano skydas, mano uola.Tark žodį ir mano siela nušvis. Tu esi šventas, tavo vardas - Palaimintasis, tu esi mano Dievas"

antradienis, gruodžio 08, 2009

Evangelija - Šiaurės tautoms


Rusijoje misionieriai pasiekia ir šiaurės tautas. Sachaline gyvenantis vienas iš sekmininkų misionierių pasakojo apie greitą krikščionių bažnyčios augimą.
1998 metais misionieriaus šeima persikėlė gyventi į Sachalino salą. 1996 metais Sachaline buvo tik vienas evangelikų bažnyčia, ir šiandien jau 68 bažnyčios. Savo tautiečiams ėmė tarnauti ir vietinių tautų - čiukčių ir nivkhų - žmonės.
Sachaline gyvena nivkhų tauta, kuri nepaisant mokslinės ir technologinės pažangos,praktikuoja šamanizmą. Šamanizmas kaip kultas nemirė. Nivkhos tautos žmonės daugiausia medžioja ir žvejoja. Tuo pačiu metu, kaip ir senovėje, toliau garbina senovės stichijas ir dvasias. Nivkhų tragedija, kad jie labai nedaug gyvena. Iki 40 metų išgyvena retas, dauguma žmonių nusigeria. Tačiau šiandien kai kurie tikintys šios tautos žmonės sulaukė 60 metų ir daugiau.Tai verčia stebėtis šamanizmo garbintojus.

Vatikano bankas įtariamas šimtų milijonų eurų plovimu


Vatikano bankas įtariamas pinigų plovimu per sąskaitas viename iš didžiausių bankų Italijoje. Tai praneša "NEWSru.com" su nuoroda į britų "The Times" ir Italijos savaitinį žurnalą "Panorama".
Pasak žurnalo, finansinės žvalgybos Italija (UIF) darbuotojai nustatė sandorius, kurių suma iki 180 milljonų eurų, kurie atlikti pažeidžiant taisykles, kurios siekia užkirsti kelią pinigų plovimui. Šie pervedimai buvo atliekami per Italijos banką "UniCredit", įsikūrusi Romoje šalia Švento Petro bazilikos. Dabar Italijos mokesčių policijos atstovai susidomėjo Vatikano banko veiklą, taip pat žinomo kaip Religijos reikalų institutas.
Pasak žurnalo "Panorama", mokesčių policijos dėmesį gali pritraukti visi Religijos reikalų instituto sandoriai 2006 - 2008 metais.
Būtent per šį laikotarpį daugiau nei 180 milijonų eurų persikėlė į "UniCredit" sąskaitas. Žurnalas įvardina vieną iš šios įstaigos vadovų, kurie turėjo glaudžius ryšius su vienu iš buvusių Vatikano banko direktoriumi Lelio Scaletta.
Kaip tvirtina "The Times", Vatikano banko patikrinimas - sunkiausiais po 1982 metų, kai žlugo "Banco Ambrosiano", kuriame Vatikano bankas buvo pagrindinis akcininkas. Manoma, kad viena iš priežasčių, dėl bankroto "Banco Ambrosiano" buvo tai, kad Vatikanas buvo iš dalies atsakingos už 1.3 milijardo dolerių skolų.
Šio banko prezidentas Roberto Calvi buvo rastas nusižudęs, vėliau prieita išvados, kad jį nužudė mafija.Šioje istorijoje buvo minimas ir lietuvių kilmės Vatikano banko reikalų tvarkytojas - Paulius Kazimieras Marcinkus.
"UniCredit Group" yra tarp dešimties didžiausių finansinių institucijų Europoje.
"UniCredit Group" užima pirmaujančią poziciją Italijoje, Vokietijoje ir Austrijoje, ir yra pirmaujanti bankų grupė Centrinėje ir Rytų Europoje.
Vatikano bankas (IOR) - pagrindinė struktūra, kuri kontroliuoja popiežiaus finansus. Jis aktyviai dalyvauja pasaulinėse finansų rinkose ir gauna dividendus iš pinigų investavimo į akcijas.
Po Antrojo pasaulinio karo, Vatikano pinigai sukasi viešbučių tinkle "Hilton" Italijoje, jam priklausė penki kvartalai daugiabučių namų Vašingtone, kurortai Meksikoje, gyvenamieji kompleksai Monrealyje. IOR valdo akcijas plieno, žemės ūkio bendrovėse, draudimo bendrovėse, valdo žemės plotus Italijoje (482 tūkstančius hektarų), Vokietijoje (250 tūkstančių hektarų), Ispanijoje ir kitose šalyse.

Nuotraukoje - skandalingas lietuvių kilmės Vatikano bankininkas Paulius Kazimieras Marcinkus dėl aukšto ūgio pravardžiuotas "Gorila".
Nuoroda http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=74797&cf=

Jėzuitų provincija bankrutuoja dėl seksualinių nusikaltimų


Sekso skandalai daužo Katalikų bažnyčią iš visų pusių. nesuspėjo užgesti Airijos skandalas, kai naujas įsižiebė Šiaurės Amerikoje.
Šį kartą į skandalo sūkūrį papuolė Jėzuitų ordinas. Daugiau nei penki šimtai žmonių šiaurės vakarinėje Jungtinių Amerikos Valstijų dalyje pateikė ieškinius dėl jėzuitų kunigų, kurie seksualiai išnaudojo vaikus. Praneša "Lenta.Ru" su nuoroda į AP.
Pagal pateiktus ieškinius, nusikaltimų sunkumas skiriasi, daugiausia ieškinius pateikė žmonės vaikystėje seksualiai išnaudoti jėzuitų vienuolių ir kunigų. Kaltinimai yra nukreipti prieš Oregono "Jėzaus draugijos" provinciją, kuri veikia Aliaskoje, Idaho, Montana, Oregono, Vašingtono valstijose.
Federalinis teisėjas skelbia bankroto procesą Oregonas jėzuitų provincijai, o piliečiams nustatė terminus iki lapkričio 30 d. pateikti ieškinius. Jėzuitų provincija jau be teismo patenkino apie du šimtus ieškinių, susijusių su lytiniais nusikaltimais. Kaip jėzuitai sakė, tam buvo išleista maždaug 25 milijonų dolerių. Bendroji Jėzuitų provincijos turto vertė, kaip nurodyta bankroto dokumentuose, sudaro 4,8 mln JAV dolerių pinigų, o turto yra už 61.8 mln.JAV dolerių.
Daugelis iš ieškovų yra įsitikinę, kad, nepaisant visų Jėzuitų ordino deklaracijų, jėzuitai yra pakankamai turtingi, kad sumokėtų kompensacijas už vaikų žeminimą. Visų pirma, aukos nurodo, kad jėzuitams priklauso kelios švietimo įstaigos- Gonzaga universitetas Spokane ir Sietlo universitetas.
Bylos katalikų kunigams vaikų tvirkintojams Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastaruosius keletą metų jau privertė keletą vyskupijų bankrutuoti.
Nuotraukoje - jėzuitų valdomas Gonzaga universitetas Spokane.

Nuoroda http://portal-credo.ru/site/?act=news&id=74799&cf=

Moterys vis mažiau trokšta būti vienuolėmis


Moterys Lenkijoje vis mažiau trokšta būti vienuolėmis - per dešimt metų vienuolių skaičius sumažėjo 50 procentų. Kaip praneša lenkų katalikų žinių agentūra KAI, remdamasi Vienuolijų vadovių konferencijos skelbiamais statistiniais duomenimis, į moterų vienuolių kongregacijas Lenkijoje per vienerius metus, nuo 2008 m. spalio 1 d. iki šių metų rugsėjo 30 d. įstojo 337 naujos kandidatės, tai yra perpus mažiau negu prieš dešimtį metų. Per tą patį vienerių metų laikotarpį 200 seserų, davė amžinuosius įžadus. Prieš dešimtį metų per tą patį laikotarpį amžinuosius įžadus davusių vienuolių buvo 280.
"Vatikano radijas" praneša, kad pašaukimų į moterų kongregacijas mažėjimas nėra naujas reiškinys. Su juo susiduriama jau kuris laikais ir kandidačių mažėjimo tendencija yra pastovi. Jeigu dabartiniai mažėjimo tempai nepasikeis, dar po dešimties seserų duodančių amžinuosius įžadus skaičius nukris iki šimto, tai yra po vieną vienuolę kiekvienai iš maždaug šimto šiuo metu Lenkijoje veikiančių moterų vienuolijų.

pirmadienis, gruodžio 07, 2009

Kukluksklano riteris "Susitaikymas - tai Jėzus"Buvęs liūdnai pagarsėjusio rasistinio Kukluksklano riteris dabar įšventintas į sekmininkų bažnyčios tarnautojus.
Johnny Lee Clara-Bernadotte buvo įšventintas tarnautoju 6 milijonų narių "Dievo Kristuje" sekmininkų bažnyčioje(COGIC) ir sieks rasinio susitaikymo.
"Mes norime į tai grįžti ten, kur buvo Williamas Seymouras ir Azusa gatvės parabudimas, kai juodieji ir baltieji buvo kartu. Tai, kas reikalinga šiai tautai dabar - įveikti rasizmą",- sakė Clara-Bernadotte.
Kukluksklane Clara-Bernadotte buvo lyderiu - Baltuoju riteriu. Bet jis buvo vis labiau nepatenkintas ir galiausiai atsistatydino iš savo posto. Dvi nesėkmingos santuokos, be draugų ir be pinigų - tai privertė jį šauktis Dievo. Kaip vaikas jis priėmė Kristų 1990 metais.
Nuo tada jis pasidalino savo istorija su tūkstančiais žmonių.
"Aš žinau atsakymą į rasių susitaikymą ir tai yra Jėzus Kristus",- sakė jis. "Daugelis atėjo pas mane, net pasauliečiai žmonės, ir klausė:"Kas atsitiko, kaip tu pasikeitei?". Aš jiems sakiau: "Vienintelis dalykas, kuris pakeitė mane buvo Dievo žodis". Nes kai aš priėmiau Kristų ... turėjau savo protą atnaujinti, ir tai buvo per Dievo žodį.
Pagal "Charizmamag"

Pabaltijo liuteronai atmetė homoseksualų santuokas


Taline buvo susitikę Estijos, Latvijos ir Lietuvos(atstovavo Mindaugas Sabutis) liuteronų bažnyčių vadovai, kurie susitiko aptarti ir išreikšti vieningą poziciją dėl homoseksualių santuokų, praneša "invictory.org".
Vyskupai pareiškė, kad tokie "nauji vėjai" atstumia tikinčiuosius nuo bažnyčios,o šeima Biblijoje - vyras ir moteris.Švedijos liuteronams jie priminė, kad bažnyčia turi saugoti moralines vertybes.

Krikščioniškas rokas 2009? Atgaila


Vaizdelis iš "Sielų". Atlikėjai - grupė "QUEST RISING" ir teologas ir bene net Katalikų teologijos katedros vedėjas Benas. Manau, kad po tokio pasirodymo visi nusidėjėliai ir metalistai atgailavo už savo baisų gyvenimą ašutinėse ir pelenuose,pajuto nenumaldoma troškimą pažinti Kristų, o visi kiti - kad pamatė tokį vaizdą.
Aišku, čia skonio reikalas, bet man - nieko neskoningiau, kas besidengtų krikščionybe ir dvasingumu, nesu matęs. Ar bemėgdžiodami pasaulį, netampame pajuoka pasauliui?

sekmadienis, gruodžio 06, 2009

Burtininkas nutraukė 32 metų stažą


32 metus Chukwudi Nathan Okakpu, okultistas iš Ogbeakpu Osile, Nigerijoje, didžiavosi okultiniais sugebėjimais. Iš savo mistinės bazės vadinamos Arobinagu Igwedo, jis naudodavo antgamtines jėgas veikti žmones ir jų gyvenimą, tiek blogiu, tiek gėriu. Bet dabar tai jau praeitis.
Okultistas turėjo daugybę pasekėjų, brisdamas į okultizmą, jis nusprendė ruošti kelią antikristui. Prieš keletą metų, kai jis buvo transe, netikėtai susitiko su Šventąja Dvasia, kuri paklausė, kodėl jis nori būti šetono bendradarbis. Be to, kaip magas, jis nuolat buvo pasninke, kad palaikytų savo galias. Tai sukėlė skrandžio ir žarnyno ligas, Okakpu 17 paskutinių metų negalėjo valgyti kieto maisto. Jo sveikata pablogėjo, mistinė jėga jam nebegalėjo padėti, o periodiškas susitikimas su Dievu sapnuose sukėlė norą išsivaduoti iš tamsos jėgos. Po to gavo supratimą, kad apsilankęs vienoje Logoso bažnyčioje bus išvaduotas, taip ir įvyko - Okakpu sudegino visus burtininkavimo reikmenis ir atsižadėjo okultinės jėgos.
Dabar Okakpu valgo septynis kartus per dieną, gailisi prarasto laiko ir to, kad iki šiol neturi vaikų.
45 metų buvęs magas dabar ruošiasi vesti ir susilaukti vaikų.
Pagal "IBMF"