penktadienis, kovo 27, 2009

Buvęs islamistų kovotas tapo misionieriumi

Buvęs islamistų kovotas Chičamas Čechabas tapo krikščionių misionieriumi. Per Libano karą kovojęs musulmonų pusėje kartu su broliu, kuris buvo vadas, jis buvo sužeistas, o brolis žuvo. Po karo mokydamasis Beiruto universitete jis nusipirko du pistoletus su duslintuvais ir ruošėsi žudyti krikščionis, kuriuos laikė kaltais dėl brolio žūties.
Būtent tada jis susidūrė su Biblijos mokymu, Kristaus žodžiais, kurie sukrėtė jį iki sielos gelmių, ypač Kalno pamokslas ir įsakymas mylėti priešus. " Kai aš perskaičiau žodžius "Mylėkite savo priešus", pagalvojau, "koks juokingas mokymas, argi galima mylėti tuos, kurie užmušė tavo artimą žmogų?", bet aš supratau, kad tai ne žmogaus, o paties Dievo žodžiai",- pasakoja jis. Savo misionierišką veiklą jis vykdo tarp pabėgėlių ir emigrantų iš Irano, Irako, Palestinos ir Sudano. Taip pat jis daro viską, kad sutaikytų Libano Krikščionis ir musulmonus.
"In Vyctory"

ketvirtadienis, kovo 26, 2009

Rojus už mūsų lėšas

Plyšo dar vienas mitas - visur pristatinėti senyvų kunigų namai, pasirodė visiškai išlaikomi už mūsų pinigus.Be to dar ir labai didelius vienam globotiniui išlaidos net 6,5 karto didesnės nei kitur valstybės išlaikomuose namuose. Tuo tarpu katalikų kunigai nemoka jokių mokesčių valstybei.

Trečiadienį Marijampolės apskrities viršininko administracijoje susirinkusi darbo grupė sprendė, kaip keisti Marijampolės specialiųjų globos namų (MSGN) nuostatus. Tai daryti būtina vykdant Valstybės kontrolės nurodymą, nes minėti nuostatai surašyti taip, kad globa teikiama išskirtinei asmenų grupei – senyvo amžiaus ir neįgaliems dvasininkams bei pasauliečiams Bažnyčios darbuotojams. Šiuo metu globos namuose gyvena 30 asmenų, daugumai jų – gerokai per 80 metų.
Globos namai įkurti 1325 kvadratinių metrų ploto naujame pastate, kuriame vienu metu gali glaustis 45 asmenys.
Pernai atliekant auditą gyventojų čia buvo dar mažiau – 18. Juos prižiūrėjo 23 globos namų darbuotojai. Faktinis personalo ir gyventojų santykis buvo 1,36 etato vienam globotiniui.
Išlaidos vienam MSGN gyventojui net 6,5 karto didesnės nei kitur. 2007-aisiais apskričiai pavaldžiose senų žmonių socialinės globos įstaigose einamosios išlaidos, vidutiniškai tenkančios vienam gyventojui per mėnesį, siekė 1553 litus. Tuo metu Katalikų bažnyčios tarnams globoti skirta 10062 litai vienam asmeniu.
Negana to, pasirodė, kad joks asmuo be vyskupo leidimo negali apsigyventi šioje valstybinėje įstaigoje.
Šią su Lietuvos įstatymais prasilenkiančią tvarką auditoriai pareikalavo pakeisti.
Pagal "15min"

Kunigas per gimtadienį dalino pinigus

Jav katalikų nunigas per gimtadienį dalino pinigus. 90 metų sulaukęs Maurice Chase atšventė išdalindamas 15 tūkstančių dolerių vargšams ir benamiams. 20 neįgaliųjų gavo po 100 dolerių, kitiems atiteko po 1- 3 dolerius.
Beje, kunigas jau 24 metus dalina žmonėms pinigus, norėdamas parodyti, kad Dievas rūpinasi žmonėmis.

pirmadienis, kovo 16, 2009

Svečiavosi Brazilijoje


Vasario mėnesį grupė Lietuvos evangelinio tikėjimo sąjungos (sekmininkų) tarnautojų svečiavosi Brazilijoje "Maranatha" bažnyčioje. Ši bažnyčia per 40 metų išaugo stulbinačiai - iki 7000 bažnyčių ir auga toliau net ir už Brazilijos ribų.
Nuotraukoje - taip atrodo susirinkimas vienoje iš "Maranatha" bažnyčių.

ketvirtadienis, kovo 12, 2009

Rumunas surengė laidotuves

73 metų Rumunijos gyventojas surengė savo laidotuves. Žmogus norėjo įsitikinti, kad jam mirus "viskas būtų kaip reikia".
Marijus Voinicu pakvietė į laidotuves ne tik kaimynus ir giminaičius, bet ir vietinį šventiką. "Viską padariau pagal taisykles, netgi kapą išsikasiau ir pagulėjau jame, kad pajusčiau, koks yra pojūtis ", -paskojo "velionis".
Vyras liko visiškai patenkintas. Tiesa jis savo giminaičiams liepė tobulinti raudojimą prie kapo. Giminaičiams idėja irgi patiko, tik jo marčios žodžiais:"Tai labiau priminė vestuves, ir iš viso niekas neverkė".

trečiadienis, kovo 11, 2009

Išprievartautą mergaitę atskyrė nuo bažnyčios

Vatikano kardinolas D.Batista Re palaikė išprievartautos 9 metų mergaitės, jos motinos ir gydytojų, kurie atliko jai abortą, atskyrimą nuo bažnyčios, praneša "Благовест-инфо".
9 metų išprievartautos mergaitės istorija padalino Brazilijos visuomenę ir sukėlė aštrias diskusijas.
Patėvio išprievartauta mergaitė laukėsi dvynių, gydytojai, baimindamiesi dėl mergaitės gyvybės, atliko abortą. Po aborto vietinis vyskupas atskyrė nuo bažnyčios mergaitę, jos motiną ir gydytojus. Tuo metu patėvis, išprievartavęs mergaitę, kuris dabar areštuotas, pabrėžė vyskupas, - nuo bažnyčios atskirtas nebus.
Toks sprendimas sukėlė pasipiktinimą. Net ir Brazilijos prezidentas pareiškė:"Gydytojai padarė tai, ką turėjo padaryti - išgelbėjo mergaitei gyvybę. Šiuo atveju medicina teisesnė negu bažnyčia".

pirmadienis, kovo 09, 2009

Paryžiaus "metų mačo" titulas - kardinolui

Prancūzės kurios gina moterų teises ir pasivadinusios "Sargybiniai šunys" (Chiennes de garde) kasmet kovo 8 dieną renka "metų mačo" titulo laimėtoją. Jis tenka vyrui, kuris, jų nuomone, pareiškė patį "seksistiškiausią" posakį apie moteris.
Šiemet "metų mačo" titualas atiteko Paryžiaus kardinolui Andre Ven -Trua, praneša invictory.org
Šį titulą kardinolas gavo už pasisakymą katalikiškoje radijo stotyje, kai jo paklausė apie moterų kunigystę: "Pats sunkaiusias darbas - surasti išsilavinusią, mąstančią moterį.Svarbu ne tik nešioti suknelę, bet ir turėti kažką galvoje".

ketvirtadienis, kovo 05, 2009

Ortodoksų požiūris

Labai nustebau perskaitęs, ką kalba Maskvos Patriarchato Ortodoksų Bažnyčios teologas ir misionierius Andrejus Kurajevas.Viena mintis labai tiksli ir apima tai, kas šiuo metu yra katalikybėje, ją laiko, mano galva, krūvoj tik du siūleliai - popiežius ir celibatas. O išties ten yra toks susikladymas ir suirutė, srovių daugiau negu protestantizme, kuris tradiciškai laikomas labai nevienalytis.
Štai, ką sako Andrejus Kurajevas:
"Man, kaip ortodoksui, kartais atrodo, kad Katalikų Bažnyčia apskritai neegzistuoja kaip vientisa visuma, bet yra daugybė kongregacijų, krypčių, kurios formaliai save priskiria katalikybei. Katalikų Bažnyčia yra tapusi labai amorfiška".

trečiadienis, kovo 04, 2009

Vatikanas uždraudė bendrą tarnavimą

Skelbdamas ekumenizmą, Vatikanas dažnai atmeta arba ignoruoja iniciatyvas, kurios neišeina iš jo. Neseniai Vatikanas uždraudė bendrą katalikų ir anglikonų tarnavimą Australijoje. Buvo planuojamas bendras tarnavimas Niukaslo katedroje per sekmines, tačiau įsikišo Vatikanas ir uždraudė katalikų vyskupui dalyvauti, esą "tarnavimas kartu su anglikonais pasiųstų netinkamą žinią žmonėms".
Pagal "Maranatha"

pirmadienis, kovo 02, 2009

Žiūrėk į šlovę

Vinilda Boldieri, dainininkė, Brazilijos "Dievo asamblėjos" bažnyčių šlovintoja. Jos daina apie tai, kad ateis diena, kai mes matysim Gyvojo Dievo veidą.

Kinijos valdžia paleido paskutinius pastorius iš arešto

Kinijos valdžia paleido paskutinius keturius namų bažnyčių pastorius iš arešto. Iš viso reido metu buvo areštuota 60 evangelikų pastorių iš neregistruotų namų bažnyčių. Jie buvo įkalinti, atimti asmeniniai daiktai ir nubausti baudomis. Šį kartą Kinijos valdžia sureagavo į tarptautinių žmogaus gynimo organizacijų pranešimus.
Kinijoje oficialiai galima vykdyti tarnavimus tik bažnyčiose, kurios yra oficialios. Pogrindines bažnyčias turi tiek katalikai, tiek protestantai. Oficialioms Kinijos bažnyčioms priklauso apie 11 milijonų, pogrindinėms apie 130 milijonų krikščionių.
Pagal "Maranatha"