antradienis, balandžio 30, 2013

Gyvenimas ir mirtis egiptietiškai

Kas iš tikro vyksta už tariamo padorumo musulmonų pasaulyje, kartais išlenda ir į paviršių. Sakykim, neseniai paskelbta, kaip namų šeimininkė Ašdi Chalul užmušė savo vyrą, tame dalyvavo ir jos 14-metė duktė Ola.
Nieko keisto nebūtų tame, tokių įvykių daugybė ir Lietuvoje nutinka. Tačiau kaip aiškina Ašdi, priežastis buvo pastovus vyro girtavimas, pinigų trūkumas, narkotikų vartojimas ir pastovus žmonos ir vaikų mušimas.
Prieš dieną iki tragedijos Ašdi ir vyras susipyko dėl pinigų. Prilupo žmoną ir vaikus ir iškeliavo į... antrosios žmonos namus. Kai vyrelis kitą dieną grįžo namo, palaukusios kol užmigs Ašdi ir Ola jį uždusimo pagalve ir pribaigė peiliu. Beje, Ašdi buvo savo vyro pusseserė.

pirmadienis, balandžio 29, 2013

šeštadienis, balandžio 27, 2013

ketvirtadienis, balandžio 25, 2013

Žmonijos nuotykiai Marse - kai ką nupiešėme

Kaip rodo paskutiniai įvykiai, žmonija yra galutinai ir beviltiškai degradavusi. Neužtenka baigiame suniokoti savo planetą, tai jau ir kitur taikomės - pažiūrėkit kokį piešinį paliko marsaeigis raudonosios planetos paviršiuje.
Labai "vyrišką" piešinį aptiko internautai, apžiūrinėdami NASA fotografijas, internete tuoj pasipylė: "Valio, vaikinai, mes tai padarėme Marse" ir t.t.
Buvo svarstymų, kad čia marsaeigių operatoriai užmigo arba tyčia pridarė žmonijai gėdos.  Operatoriai puolė teisintis, kad čia primakojo marsaeigis, su kuriuo jau 10 metų prarastas ryšys...
Na, bet kokiu atveju buvo nuspręsta - gyvybės Marse nėra, užtat yra jumoras. 

„Baltosios miglos“ efektas - 7 klaidingi mokymaiKlaidingi mokymai, paplitę JAV bažnyčiose sudarė „baltosios miglos“ efektą milijonams – kai viskas susilieja ir negali atskirti, kur kelias, kur horizontas, kur sniegas... taip teigia evangelistas Stivas Hilas, pats neseniai įveikęs melanomą ir patyręs pranašišką regėjimą apie „baltą laviną“, kuri užplūs bažnyčią ir pražudyti gali milijonus, apie tai jis ir pasakoja (sutrumpintai pateikiama ir šiek tiek adaptuota).

„Su žmona važiuodami mes patekom į „baltąją miglą“ – nieko nematėm, vienintelis dalykas, ką galėjau daryti – sumažinti greitį, melstis. Galiausiai sustojau ir laukiau. Kada „baltoji migla pasitraukė“, šokiruotas pamačiau, nuo ko mane apsaugojo Dievas – priekyje ir už mūsų buvo krūvos sudaužytų mašinų. Dievas davė man išminties pralaukti audrą sustojus.
„Baltoji migla“ – štai kas vyksta bažnyčiose, žmonės visiškai prarado orientaciją. Klaidingi mokymai susiliejo su tiesa, todėl daugelis apako. Viešpats neseniai man davė pranašišką regėjimą, ką su tuo daryti. Jei galvojate, kad aš tik kritikuoju ir noriu „išleisti garą“, prisiminkite, kad aš ką tik baigiau 3 metų kovą su vėžiu, man buvo skirtos tik kelios dienos gyventi, aš nežaidžiu ir neturiu laiko žaisti. Mes esam tik mirštantys žmonės, pamokslaujantys mirtingiems žmonėms.
Regėjime mačiau bažnyčią kaip puikų kurortą su virš jo pakibusia lavina, kuri gali sunaikinti kiekvieną ir viską. Esu praleidęs daugybę laiko, bandydamas išgelbėti klaidingų mokymų aukas. Regėjime mačiau kaip sniegas sluoksnis po sluoksnio dengia Dievo žodžio tiesas – tiesa uždengiama. Niekas iš tų, kurie myli Dievą, sąmoningai nepamokslauja melo, tačiau „baltoji migla“ nesveiko, nesubalansuoto mokymo greitai apakina Amerikos bažnyčią ir plinta visame pasaulyje. Paulius perspėjo, kad ateis laikai, kai žmonės nebepakęs sveiko mokymo. Bažnyčia Amerikoje pavojingai arti to, kad atvertų ausis pasakoms.
Štai 7 svarbiausi klaidžiamoksliai, kurie įslinko į bažnyčią ir atvedė į „baltosios miglos“ padėtį:
1) Per didelis finansinio ir kitokio klestėjimo akcentavimas
Neabejotina, kad tai godumo pasekmė. Tokiems klestėjimo propaguotojams pamokslavimas apie Jėzų yra tiesiog pasipelnymo priemonė. Daugelis nuoširdžių krikščionių seka šiuo mokymu, rodydami į Dievo pažadus palaiminti... Aš ne prieš pinigus, tačiau pinigai neturi turėti mūsų. Problema tame, kad klestėjimo pamokslininkai nutyli daugelį dalykų:
a) Jėzus įspėjo nekrauti turtų žemėje.
b) Jėzus buvo prieš godumą, liepė išdalinti turtus
c) liepė rūpintis vargšais.
d) Ir Jonas ir Paulius mokė, kad negalima gyventi, kaip gyvena pasaulis.
e)Jėzus nemirė, kad taptume finansiškai turtingi, o kad gautume išgelbėjimą nuo nuodėmių.
f) Dievas pasirinko vargšus, kad jie taptų turtingi tikėjimu.
g) Biblija moko, kad visų blogybių priežastis – meilė pinigams.
2) Iškreiptas ir padidintas dėmesys malonei
Mokymas apie supermalonę tapo epidemija. Tai kaip piktžolė, kuri lengvai užauga, bet nuo jos sunku išsivaduoti krikščioniui. Bendravau su daugybe jaunų žmonių, kurie degė, bet krito, nes turėjo ne tokį požiūrį į Dievą. Dabar, užuot ieškoję Dievo veido, jie tūsinasi malonėje vakarėliuose. Jei nepašalinti šį „nepelnytos malonės“ mokymą, jis paliks milijonus drungnų krikščionių, kurie manys, kad Dievas tik myli, niekada nebaudžia ir nevertina mūsų darbų.  Kodėl mes bijome atsistoti prieš šiuos klaidingus mokymus? Sakykim, mokydami apie malonę jie teigia, kad Jėzus numirė už visas mūsų nuodėmes (buvusias, esamas, būsimas) – jie daro klaidingas išvadas, kad žmogus daugiau neturi reikalų su nuodėme, todėl jam nebereikia atgailauti, kad Šventoji Dvasia nebekaltina jo dėl nuodėmių, todėl tu negali nekaip jaustis. Bet juk tai humanizmo vergovė, o ne Biblinis mokymas..
3) Doktrina - Jėzus mus išlaisvino
Doktrina – ką noriu, tą darau, nes Jėzus mus išlaisvino. Problema tame, kad Jėzus mus išlaisvino nuo nuodėmės, o ne tam, kad darytume nuodėmes.
4) Žmogaus sudievinimas
Daugybė klaidingų mokymų prasideda nuo žmogaus, o ne nuo Dievo. Palyginkim Paulių – laiške Romiečiams jis pradeda nuo Dievo: Dievas šventas, o mes – ne, Dievas teisus, mes – ne. Mums reikia malonės, kuri ateina per kryžių. Šiandieninė evangelija kalba, kad Jėzus atėjo, jog padarytų tave didesnį ir geresnį ir laimingesnį. Bet tai – ne evangelija.  Jėsus sakė: “Kas nori sekti paskui mane – imk savo kryžių“.  
5) Abejojimas Žodžio valdžia
Tai prasidėjo Edeno sode ir tebesitęsia. Daugybė knygų teigia, kad viskas Dievo žodyje iškraipyta. Bažnyčiose tai pasireiškia tuo, kad žmogus nusprendžia teisti Dievą pagal savo mokymą ir supratimą, o ne leidžia teisti Dievui tavo mokymą ir tavo supratimą.
6) Pragaro atmetimas
Tai irgi supermalonės mokymo pasekmė – pabrėžiamas Dievo gerumas ir ignoruojamas jo teismas – mes tiesiog nebegalime pakliūti į pragarą, nes Dievas mus myli. Bet ar taip mokė Jėzus? Šiuolaikiniai mokymai išmeta Dievo teismą, o to pasekmės gali būti labai skaudžios.
7) universalizmas
Universalizmas propaguoja mentalitetą „išeik į laisvę iš kalėjimo“ – Jėzus mirė už visus ant kryžiaus ir galų gale visi pateks į Dangų. Ką pasakytumė, jei sakyčiau, kad Hitleris dabar Danguje? Tai pavyzdys klaidžiamokslio, kuris uždeda dar vieną sluoksnį lavinoje.  Kai audra praeis, namas grius...
————
Evangelistas Stivas Hilas linki - lengvas klaidžiamokslių vėjelis tapo rimta audra, mirtina „baltąja migla“. Bet viduryje šios mirtį nešančios audros likite ištikimi paprastai evangelijai, neleisk klaidžiamoksliams įslinkti į tavo gyvenimą, nes tai sunaikins viską, kas tau brangu.

Minaretą susprogdino, pranašo Mohamedo plaukus nušvilpė

Sirijoje sunaikintas vienas iš Rytų simbolių - 1000 metų stovėjęs Omejadų minaretas Alepo mieste. Aišku, sukilėliai ir armija verčia kaltę vieni kitiems - esą jie nedarė. SANA teigia, kad islamistai užminavo, islamistai sako, kad tankas apšaudė...
Beje, mečetė taip pat išplėšta, iš jos nušvilpė skrynelę, kurioje buvo saugomi islamo pradininko pranašo Mohamedo plaukai.

Su vyskupu nejuokaukite


JAV Solt Leik Sičio  gyventojas, mormonų vyskupas Kentas Hedriksas kaimynę nuo nplėšiko apgynė samurajų kardu.
Ryte jį pažadino sūnus, kuris pranešė, kad gatvėj kaimynė šaukiasi pagalbos, jis čiupo kardą ir į gatvę. Pasirodo, plėšikas pargriovė kaimynę, atėmė raktus ir norėjo patekti į vidų. Bet pamatęs samurajišku kardu mosuojantį vyskupą, vos neapalpo. Kentas Hedriksas  įsakė jam gultis ant žemės, tačiau tas puolė bėgti, vyskupas dar surėkė, kad žino jo mašinos numerį, jis paliko DNR pėdsakus, liepė pasiduoti. Plėšikas pabėgo, o po valandos pats atėjo į policiją.
Spauda rašo, kad Kentas Hedriksas - įvairialypė asmenybė: 6 vaikų tėvas, mormonų vyskupas, dirba farmacijoje ir 30 metų mojuoja kardais, turi 4 laipsnio juodąjį kišindo kovos diržą ir ginklų kolekciją.
Tiesa, pats vyskupas džiaugiasi, kad užteko kardu tik pagąsdinti. "Yra žmonės, kurie mano, kad jiems viskas leidžiama, bet tam atvejui aš turiu kardą",- sakė jis. 

Kišeniniai Vatikano medikai registruoja stebuklus - Voityla bus šventuoju

Kišeniniai Vatikano medikai registruoja stebuklus - Voityla bus šventuoju per rekordiškai trumpa laiką - 8 metus, praneša La Stampa. 
Medikų taryba Vatikane pripažino "nepaiškinamą išgijimą" žmogaus, kuris meldėsi popiežiui Jonui Pauliui II. La Stampa teigia, kad šventuoju tokiu būdu Voityla gali būti paskelbtas jau šį spalį. Tiesa, dar trūksta vieno stebuklo, kuris turi įvykti po beatifikacijos, bet tai menkniekis, atsiras. 

trečiadienis, balandžio 24, 2013

"Femen" aptaškė Belgijos arkivyskupą

"Femen" aktyvistės užpuolė ir šventu vandeniu aptaškė Belgijos arkivyskupą Andre Miutjena Leonardą, kuris skaitė paskaitą apie piktžodžiavimą. Beje, "Femen" aktyvistės taškė ne bet kaip - buteliukai buvo Mergelės Marijos formos.
Kol pusnuoges gražuoles apsauga gaudė, jos visą laiką protestavo prieš homofobiją ir kaltino Katalikų bažnyčią veidmainyste. O  Belgijos arkivyskupas Andre Miutjena Leonardas, neatplėšė akių nuo stalo...
Negalima sakyti, kad švęsto vandens procedūra vyriškiui nepatiko, po to jis pabučiavo vieną iš stebuklingosios formos butelaičių...

Esam gyvi - ačiū magnetiniam laukuiNASA mokslininkai paskelbė Žemės magnetinio lauko vizualinį modelį, kuris saugo visą gyvybę nuo Saulės spindulių radiacijos. Mėlynos linijos, išeinančios iš mažytės Žemės, stoja prieš galingus Saulės dalelių srautus. 

Susigaudė, kad grįš teroristais

Europoje pagaliau susigaudė, kad šimtai europiečių Sirijoje kovoja sukilėlių pusėje prieš prezidento Bašaro al Asado režimą.
Žilė de Keršovas teigė, kad europiečių skaičius Sirijoje siekia apie 500.
Žvalgybos tarnybos susirūpinusios, kad dalis europiečių gali prisijungti prie grupių, susijusių su "Al Qaeda", o vėliau grįžę į Europą rengti teroro aktus.Didžioji Britanija, Airija ir Prancūzija yra tarp ES šalių, turinčios daugiausia kovotojų Sirijoje.
Visoje Europoje žvalgybos tarnybos sustiprino tyrimus, teigė BBC korespondentas. Didžiojoje Britanijoje ir Belgijoje pareigūnai siekia nustatyti, kaip žmonės yra užverbuojami. Belgai nustatė, kad vien jų šalies piliečių yra Sirijoje apie 200, keliolika jau žuvo, tad pateikiami skaičiai labai abejotini. Paprastai vyksta kovoti jauni europiečiai, gimę musulmonų imigrantų šeimose. Dalis iš jų apgaunama, Sirijoje atimami dokumentai, vėliau jie nebegali sugrįžti. Keletas musulmonų jaunuolių pabėgo iš Sirijos, tačiau, kaip jie liudija, ištrūkti iš islamistų rankų nėra lengva. 

antradienis, balandžio 23, 2013

Choras MENAP (Čilė) "Parece"

Choras MENAP (Čilė) "Parece". Mane žavi, kaip nesudėtingai ir nevinguriuodami šie žmonės vis dėlto moka iš širdies šlovinti Dievą.

Scientologija išeina iš mados, pirmyn į satanizmą...

Scientologija vakarų aukštuomenės  sluoksniuose išeina iš mados, dabar nauja tendencija, tiesa, kur kas pavojingesnė,  - vis daugiau įžymybių eina į satanizmą...
Sakykim, neseniai muzikanto Bobo Geldofo dukra Pičes, kuri yra žurnalistė, modelis ir laidų vedėja "Twitter" tinklalapyje savo gausiems gerbėjams paaiškino, kad yra Vakarų tamplierių ordino(ОТО) pasekėja, dalyvauja ritualuose ir net nešioja  šio ordino tatuiruotę (kaip kietai nuskambėti turėjo jos gerbėjams). 
Reikia pasakyti, kad ОТО buvo įsteigtas žymiausio XIX-XX a. satanisto Alisterio Kroulio , vadinusio save "Didžiuoju žvėrimi666". Alisteris Kroulis ordimui padovanojo ir savo devizą "Daryk, ką nori".
Jo tekstai įkvėpė daug menininkų, sakykim Džimis Peidžas iš "Led Zeppelin" reguliariai dalyvaudavo okultiniuose magiškuose ritualuose ir net nusipirko Alisterio Kroulio namą Škotijoje. Taip pat OTO dalyvis yra reperis Jay-Z, o Anglijoje priskaičiuojama tūstančiai OTO gerbėjų.
Gali būti tai ir tik mada, tačiau reiktų prisiminti, kad Norvegijos skerdikas Breivikas taip pat yra aukšto lygio masonas ir tamplierių ordino narys, be to, satanizmo specialistai teigia, kad kai kurie Kroulio mokymai leidžia žmogaus aukas.

Čečėnai Sirijoje pagrobė du vyskupus

Čečėnai Sirijoje pagrobė du vyskupus Alepo mieste, kur jie buvo atvykę su humanitarine misija, praneša Sirijos valstybinė agentūra SANA.
Vyskupai Džonas Abrahamas ir Polis Jazigi buvo pagrobti ir išvežti nežinoma kryptimi.
SANA praneša, kad juos pagrobė "čečėnų grupuotė, kariaujanti opozicijos pusėje ir susijusi su "Al Kaida".

pirmadienis, balandžio 22, 2013

Kolumbietė Nancy Ramirez - šlovė Dievui

Anykščiuose - Agris Iesalnieks

Šį ketvirtadienį ir penktadienį 18 valandą Anykščių viešbutyje "Puntukas" vyks vakarai-susitikimai su liuteronų pastoriumi, kalėjimų kapelionu Agris Iesalnieks. 
Jo skelbiama žinia pasižymi giliu Biblijos supratimu ir jautrumu žmonėms

Sumaištis Vatikane - premijų nebus

Popiežius Pranciškus "nudžiugino" Vatikane dirbančius žmones - jis asmeniškai apėjo kanceliarijas,  iš širdies padėkojo už papildomą darbą konklavos metu ir pareiškė, kad jis... apmokamas nebus. 
"Jūs paklausite, ką aš čia veikiu? Esu čia, kad jums padėkočiau. Jūs daug dirbote, daug daugiau valandų negu priklauso, bet jos nebus apmokamos, nes jūs dirbote iš širdies, o už tai nemokama, už tai sakomas didelis ačiū iš pačios širdies",- kuriozišką Pranciškaus logiką cituoja CNL.
Tokiu būdu keturi tūkstančiai Vatikano darbuotojų liko be priklausančio atlyginimo už viršvalandžius per konklavą, nes tuo metu darbo labai padaugėja. Sakykim, 2005 m. po Jono Pauliaus II mirties darbuotojai gavo po 1000 eurų, o išrinkus Benediktą XVI - dar po 500 eurų. O geriausi Vatikano valdininkams metai buvo 1978 m. - tada dukart per metus rinko naują popiežių. 

Padrę užmušė už blogus pamokslus

Na ir avys šiais laikais. 33 metų italas iš Sicilijos užmušė kaimo katalikų dvasininką ir paaiškino, kad tai padarė dėl to, kad padrė sakydavo blogus pamokslus. 
Bedarbis Antonio Incandela, sulaikytas policijos, aiškino, kad užmušė kunigą Michele Di Stefano, už pamokslus, kurie jam pasirodė žemo lygio ir jis nebegalėjo kentėti. Tiesa, nusikaltėlis aiškino, kad žudyti nenorėjo, tik pamokyti siekė. Beje, tuo pačiu jis ir apiplėšė kunigą.
Policija mano, kad pamokslų mėgėjas tiesiog mėto pėdsakus norėdamas sušvelninti savo kaltę.

penktadienis, balandžio 19, 2013

Kolumbiečiai "VALLENATO CRISTIANO"

Kolumbiečiai sekmininkai dainuoja apie naują kūrinį ir gyvenimą su Dievu. Man labai patiko.

"Celtic Woman" gieda "Panis Angelicus

Angelų maistas. Viena iš kalėdinių giesmių.

Kur Europoje geriausiai nedirbti...Ekonominis leidinys „Challenges“ pažvelgė, ką ir kiek bedarbiai gauna  Europos šalyse. „Challenges“ ekspertai paminėjo 10 šalių.
Prancūzija – bedarbio išmokos bus  57,4 % nuo vidutinio jo gauto užmokesčio. Išmokos mokamos  nuo 4 mėnesių iki 2 metų (asmenims virš 50 metų – iki 3 metų). Pašalpos „lubos“ - 6 161 eurai per mėnesį.
Vokietija - bedarbio išmokos bus  60 % nuo vidutinio jo gauto užmokesčio. 60% от (67 % piliečiams su vaikais). Pašalpos „lubos“ – Vakarų Vokietijoje 2215, o Rytų Vokietijoje - 1 940 eurų per mėnesį. Mokama nuo 6 mėnesių iki 2 metų.
Didžioji Britanija. Išmokos 381 euras per mėnesį, mokama 6 mėnesius.
Italija. Pašalpa mokama nuo 240 dienų iki 360 (amžius viršija 50 m.). Maksimumas - 931 eurai per mėnesį, gavusiems atlyginimą iki  2 014 eurų. Jei atlyginimas didesnis, suma kyla iki 1 119 eurų.
Ispanija – mokama nuo 4 mėnesių iki  2 metų, maksimali išmoka - 1 397 euras per mėnesį.
Danija – mokama 2 metus, o pašalpos suma yra apie 2 295 eurų.
Belgija – pašalpa yra 65% nuo atlyginimo pirmus tris mėnesius, vėliau krenta iki 60%, bet negali būti didesnė kaip 1 541 euras.
Austrija – išmoka 55%, maksimumas 4 020 eurų. Išmokos kai kuriais atvejai gali būti mokamos net iki 9 metų.
Olandija – išmokos nuo 3 iki 38 mėnesių, maksimali išmoka 144,75 eurų per dieną.
Šveicarija – išmokos mokamos nuo 200 iki 520 dienų. Maksimumas 6 986 eurai per mėnesį..

Bavarijoje pastorius užsimanė tapti moterimi


Surinkęs  Noifarno bendruomenę Vokietijos evangelinės bažnyčios pastorius po pamokslo Andreas Celferis pareiškė, kad jis taps moterimi. 1600 žmonių, susirinkę bažnyčioje, neteko žado.
"Noriu viešai pasakyti, kad aš - moteris-transeksualas. Aš ne vyras, visada jaučiausi mergina",- paaiškino Andreas Celferis.
 Beje, jis pasakė, kad jo žmona, beje, taip pat pastorė, "liks jo pusėje", o jie paliks bendruomenę, kuria rūpinosi nuo 2011m. "Mes nenorime ginčių ir skilimų bendruomenėje",- paaiškino pora.

Mirtinai serganti mergina gavo pasaką

JAV 23-metė vieniša mama Keili Daf vasario mėnesį sužinojo baisią diagnozę - ji serga kepenų vėžiu, nuo kurios būdamas 37 -erių mirė jos tėvas.
Geriausia merginos draugė skubiai suorganizavo tai, ko nori visos merginos - vestuvių ceremoniją. Tiesa, tai nebuvo tikros vestuvės, nes "jaunikiu" sutiko pabūti 27-erių metų modelis Denis.
Tačiau toliau vestuvės vyko kaip priklauso - prabangi suknelė, svečiai, tortas, fotosesija...

ketvirtadienis, balandžio 18, 2013

Indonezija: moterys, pirdaukite tik tyliai, kad nepažeistumėt šariato


  Indonezijos Ačeko provincijoje, kur laikomasi šariato, vietinė valdžia priėmė įstatymą, kad moterims viešai garsiai pirdauti draudžiama, nes garsus pirdavimas žeidžia tokią islamo vertybę, kaip kuklumas. Kitaip sakant, garsiai pirdaudaujanti moteris praranda islamiškumą, o štai tyliai, nusprendė įstatymų leidėjai, brangiosios, pirdaukite  į sveikatą.
Viešai šio įstatymo laikymąsi užtikrins policija, o namuose - vyras. Nusikaltėlės bus baudžiamos 20 rykščių. Feministės nusprendė protestuoti prieš šį įstatymą.
Tiesa, islamo žinovai susirėmė priimdami šį įstatymą. "Dujų išleidimas šariatu nereguliuojamas. Apie tai nėra nieko parašyta Korane", - sakė Bašaras Abdula.  O naujojo įstatymo šalininkas Machmudas Huseinas tvirtino, kad "islamo tradicijos nepalaiko, kai moteris garsiai išleidžia dujas".
Kas ten žino, kas vyksta toj Indonezijoj, gal ten būriai moterų leidžia laiką garsiai pirdaudamos gatvėse, kad vyrai susirūpino, žodžiu, problema, matyt, išties rimta.  

Benis Hinas vėl žada turtus

Evangelistas Benis Hinas vėl gavo kritikos dozę už klestėjimo teologiją, kurios buvo jau atsisakęs.  Šiuo metu jis vykdo pasaulinį turą, tikisi pamokslauti ir arabų pasaulyje. "Iki savo gyvenimo pabaigos aš noriu pamokslauti arabų pasaulyje. Pamokslausiu Egipte, Libane, Sirijoje ir Irane. Aš pamokslausiu Teherane". - sakė Hinas stadione Hasely Crawford Trinidade ir Tobage, kur savaitgalį susirinko 17 000 žmonių. 
Tačiau kritikai sako, kad vėl jaučiama klestėjimo teologijos įtaka - dalyvavusių stadione buvo paprašyta paaukoti po 100 dolerių tarnavimui, kad jie gautų Dievo palaiminimą. 
Hinas tvirtino, kad šie pinigai - klestėjimo "sėkla" tų žmonių gyvenime ir renkami ne jam, o atiteks Trinidadui. "Jūs būsite aprūpinti derliumi visą savo gyvenimą. Į Trinidadą ateina klestėjimas. Dievas paims nusidėjėlių turtą ir atiduos į jūsų rankas. Jūs būsite kitas pats turtingiausias žmogus. Viešpats nori jus palaiminti",- sakė B.Hinas. 
Įdomu, kad ir Lietuvoje panašias idėjas propaguoja bažnyčia "Ekklesija". Pastorius K.Matulionis viename iš pamokslų, kuriame nubrėžė ateinančių metų gaires, tvirtino, kad "Ekklesija" - tai Jeruzalė ir pagonių turtai šiemet čia bus sugabenti.  
Žodžiu, nieko naujo po saule, o kas nenori būti turtingas? Einu ieškoti 100 dolerių.

Dubica - 40 dienų tik Biblijos įtakojeBaltarusijos kaime Dubica vyko 40 dienų programa "40 dienų tik Biblijos įtakoje". Jos esmė -susirinkime skaityti tik Biblijos tekstą be jokių pamokslų ir komentarų. Ją rengė šio kaimo sekmininkų bažnyčia "Malonė". Žmonės rinkdavosi kas vakarą ir per 1,5 valandos buvo perskaitoma apie 30 puslapių, po to būdavo meldžiamasi, šlovinama. Paskutines 3 dienas bažnyčia pasninkavo ir meldėsi. Kaip sako dalyviai, ši programa buvo labai efektyvi ir naudinga norintiems dvasiškai augti.
Pagal церковь "Благодать", Дубица

trečiadienis, balandžio 17, 2013

Roko prabudimas ar kai protas išeina į poilsį?


Praeitą savaitgalį Kaune vyko renginys skambiu pavadinimu "Lithuania Outpouring 2013", kurį organizavo Šapovalovo pasekėjai "G12 Lietuva", tarnavo Jeff Jansen. Kaip suprantu, tai dar viena organizacija, kuri meldžiasi prabudimui ir laukia savo lūkesčių išsipildymo. Deja, reikia konstatuoti, kad vaizdai, kuriuos kelia po konferencijos, labiau primena pasaulietiškus roko maršus. Visa muzika turi savo vietą ir yra graži, dėl skonių nesiginčijama, tačiau kai krikščionių susirinkimas paverčiamas chebros tūso vieta, o penkiasdešimtmečiai tebevaidina šešiolikinius, tai kelia šypsena. Linguoti galima kiek nori ir į visas puses, gal ir prabudimas ateis... roko prabudimas... 

Prancūzijoje turėti šeimą - amoralu

Naujos mados. Prancūzija tampa pavojinga vieta žmonėms, turintiems šeimą. Paryžiuje, Liuksemburgo sode, pikniko metu buvo sulaikytas Frankas Tele, už tai, kad nešiojo maikutę, ant kurios - mama, tėtis ir du vaikai susikibę už rankų, praneša "Le Figaro" ir CNL.
Policijoje nusikaltėlį apklausinėjo daugiau kaip valandą, o paskui pareiškė, kad tokių maikučių nešiojimas - "amoralus"
Be jo, tą dieną buvo sulaikyta dar apie 10 žmonių su panašiomis maikutėmis, nes jomis vilkėjo tradicinės šeimos gynėjai per protestus. Jie visi buvo apkaltinti seksualinių mažumų "jausmų įžeidimu", kas gali iššaukti baudą iki kelių tūkstančių eurų.
Pats Frankas sako: "Jeigu maikutė su šeima yra amoralu, tai ką padarys rytoj su tuo, kas eis gatve susikabinęs rankomis su savo vaiku?"

antradienis, balandžio 16, 2013

Belgija - mirė paskutinė katalikiškos organizacijos atstovė

Belgijoje, sulaukusi  92 metų mirė Marsela Patin, paskutinė katalikiško pusiau vienuoliškos beginių organizacijos atstovė. Beginės - katalikiškas pusiau vienuoliška organizacija moterų, kurios gyveno kartu, tačiau nedavė vienuolių įžadų. 
Pirmą beginių bendruomenę įsteigė 1180 m. Lježe Lambertas Gražiakalbis.Tiksliai nežinoma, iš ko kilo pavadinimas (le bègue prancūziškai kiškis).
Moterų gyvenimo viena - bendrabutis buvo vadinama beginažu,  1234 m. toks veikė Gente, 1245 m. - Briugėje, 1267 - Bredoje, vėliau - Amsterdame ir kitur. Europinio lygio beginių judėjimas pasiekė XIII amžiuje, XV amžiuje patyrė nuosmukį. Keliaujančios beginės, kaip manė Katalikų bažnyčia, nereitai platino eretines idėjas, todėl jas du kartus Katalikų bažnyčia uždraudė:1215 ir 1311 m. 
Mirusi Marsela Patin begine tapo prieš 71 metus, iki 2005 m. gyveno beginaže, iš kur buvo atgabenta į senelių namus, mirė miegodama. 

pirmadienis, balandžio 15, 2013

Vyskupą pykina holivudinė krikščionybė

Vyskupas T.D.Džeiksas iš "Puodžiaus namų" visiškai netikėtai aštriai sukritikavo reiškinius, vykstančius bažnyčiose. Jis prisipažino "pavargęs nuo Holivudo dvasios", kuri apėmė bažnyčią ir akcentuoja tarnautojo populiarumą, o ne žinios vertę, kurią sako tie tarnautojai.
"Mane pykina(vemti verčia) nuo tos Holivudo dvasios, kuri apėmė bažnyčią",- sakė jis
Atlanta Daily World. Jis pats vadovauja vienai iš didžiausių JAV bažnyčių, kurioje yra apie 30 000 narių.  Nors jis pats yra ir filmų kūrėjas, bet pabrėžė, kad populiarumas yra niekas, svarbu - žinia. "Mums nereikalingi dideli vardai, kad Dievas veiktų, aš prisipildau Šventąja Dvasia per tuos, kurių vardai visiškai niekam nežinomi".

POPIEŽIAUS NEKLYSTAMUMASPOPIEŽIAUS NEKLYSTAMUMAS

Iki 1870 metų liepos 17 dienos katalikai nebuvo tikri, kad popiežius neklysta. Nutarime tuo klausimu skaitome: „Romos Popiežiui, kalbančiam ex cathedra [tai yra, atliekančiam visų krikščionių Ganytojo ir Mokytojo pareigą bei tuo metu nustatančiam tikėjimo ar moralės doktriną, kurios privalės laikytis Visuotinė Bažnyčia] su Dievo pagalba, pažadėtas, ir, kaip palaimintojo Petro įpėdiniui, yra suteiktas toks neklystamumas, kurį Dieviškasis Atpirkėjas norėjo duoti Savo Bažnyčiai."
Pirma, pastebėkime, kaip gudriai šiame nutarime yra parinkti žodžiai neklystamumui nustatyti, ir tuo pat metu paliekama erdvė buvusių popiežių klaidoms, blogam gyvenimui ir net trijų besivaržiusių popiežių vienas kito prakeikimui. Negalima paneigti, kad tokių dalykų buvo.
Antra, atkreipkime dėmesį į Rašto vietas, paimtas įrodyti, kad neklystamumas buvo pažadėtas „palaimintajam Petrui". Jos neturi nieko bendra su tuo, kas pasakyta apie neklystamumą.
„Šv. Petro ir jo [pėdinių neklystamumui paliudyti imamos tokios Šventojo Rašto vietos:
1) iš Šv. Luko 22: 31-32, kur skaitome, kad mūsų
Gelbėtojas, kreipdamasis į Šv. Petrą kitų apaštalų akivaizdoje, tarė: `Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus, kaip kviečius. Bet Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nesusvyruotų. O tu, atsivertęs, stiprink brolius!"`<36>
Nemanome, kad katalikai, paprastai neskaitantys Biblijos, supras, jog ši Rašto vieta visiškai netinka popiežiaus neklystamumui pagrįsti. Viešpats žinojo, jog Petras su priesaika ir keiksmais Jo išsižadės, tad ir prasitarė apie Savo maldas už jį, kad šis vėliau nenugrimztų į sielvartą dėl savo gėdos, bet būtų pakeltas ir taptų naudingas broliams. Šie žodžiai nekalba apie neklaidingumą ar jėgą jį perteikti kokiems nors „įpėdiniams".
Anksčiau matėme, kad kita Rašto vieta Evangelijoje pagal Matą 16:18 nenurodo į Petrą, kaip į uolą, ant kurios būtų pastatyta Bažnyčia, bet į  Patį Jėzų. Cituojama dar viena Rašto vieta:
„Trečiasis argumentas yra imamas iš Jėzaus Kristaus žodžių, pasakytų Šv. Petrui: Ganyk Mano avinėlius... Ganyk Mano aveles... Ganyk Mano avis' (Šv. Jn 2L15-17)."< ')7>
Argumentui tai visiškai netinka. Šiuose paprastuose žodžiuose, skirtuose Petrui, nėra jokios užuominos apie neklystamumą ar apie jį perduodančią jėgą jo pasekėjams popiežiams. Atidžiai tyrinėdami Romos bažnyčios teiginius, nesunkiai suprasime, kad visos tokios rūšies pretenzijos svetimos Biblijai.

Vatikanui gresia perestroika
Popiežius Pranciškus paskyrė 8 kardinolus, kurie patars jam kaip vykdyti reformas ir valdyti Katalikų bažnyčią. Kardinolai redaguos apaštališką Romos kurijos konstituciją. Paskirti 2 europiečiai, du lotynoamerikiečiai, 1 amerikietis, azijietis, australas ir afrikietis.
Jie kartu turi padėti spręsti Vatikano problemas – korupciją Vatikane ir Vatikano banko valdymas. Tokia komisija, vadinama „revoliucinga“, mat tai reiškia, kad Vatikanas įsigyja savotišką vyriausybę su ministrais. Tiesa, pasikeitimai šitoje didžiulėje biurokratinėje organizacijoje nebus greiti – pirmas susitikimas planuojamas tik 2013 spalio mėnesį.

sekmadienis, balandžio 14, 2013

Elvis Presley "Reach out to Jesus"

Elvis Presley atliekamas gospelas "Reach out to Jesus". Jo repertuare buvo daug Dievą garbinančių giesmių. Dažnai jas giedodavo ir per koncertus.

penktadienis, balandžio 12, 2013

"Celtic Woman" - sena giesmė "Jesu Joy of Man's Desiring"

Šventųjų garbinimas Romos katalikų bažnyčiojeŠVENTŲJŲ GARBINIMAS

Skaitome:
„Trento Susirinkimas moko, kad `šventieji, valdantys kartu su Kristumi, aukoja savo maldas Dievui už žmones', ir kad `gera bei naudinga yra nusižeminus maldauti jų ir prašyti pagalbos bei užtarimo'." < 34 >
To moko Trento susirinkimas, bet šios minties neremia nei viena Biblijos eilutė. „Katalikų tikėjimo" autorius taip rašo:
„Visi krikščionys sutinka, kad yra teisinga ir naudinga prašyti melstis šventus žmones, jau nebesančius žemėje; negali būti bloga ir nenaudinga prašyti Šventųjų Danguje melstis dabar, kuomet jie yra taip arti Dievo ir jiems negresia pavojus Šį supykinti." < 35 >
Iš pateiktos ištraukos matome, kad autoriui labai trūksta logikos. Nesimelsdami savo draugams krikščionims, tebegyvenantiems žemėje, mes prašome juos melstis už mus ir kartu su mumis. Tai visiškai teisinga. Tačiau mūsų} draugų Danguje nepasiekia prašymai melstis už mus ir negalime melstis jiems. Kaip šie galėtų išgirsti mūsų maldas, nebūdami visur esantys ir visa žinantys? Skirtumas tarp prašymo, kad draugai krikščionys melstųsi už mus, ir maldų šventiesiems Danguje yra labai akivaizdus. Jį gali pastebėti ir vaikas.
Keletą kartų cituotoje knygoje „Katalikų tikėjimas" yra pateiktas sąrašas šventųjų, kurie buvo kanonizuoti Romos katalikų bažnyčios, ir yra sakoma, jog šis sąrašas galėtų būti padidintas šimteriopai. Jame pateikti du šimtai penkiasdešimt aštuoni šventųjų tarpininkų vardai (1964 metais - vert. pastaba). Kaip tas sąrašas atrodo šalia Šventojo Rašto?
,,Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas - Žmogus Jėzus Kristus" (1 Tim 2:5).
Jobas, kalbėdamas apie Dievą ir save, sielvarte aiškindamasis savo vargus, sušunka:
„Nėra taikintojo, kuris savo rankas ant mudviejų uždėtų" (Jobo 9:33).
Kas yra toks galingas, kad uždėtų savo ranką ant nepaprastai švento Dievo ir tuo pačiu ant apgailėtino vargšo nusidėjėlio, kuriam reikia atleidimo ir apvalymo? Jėzus buvo ,,Dievas, pasirodęs kūne". Jis buvo ir tebėra Dieviškas, amžinasis Sūnus, viena su Dievu Tėvu. Ir kas galėtų uždėti savo ranką ant nuodėmingo ir stokojančio pagalbos žmogaus? Niekas kitas, kaip tik Jėzus. Nei Mergelė Marija, nei dvidešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai kanonizuotų šventųjų negali uždėti savo rankų ant Dievo ir prisiimti Jo reikalavimus nuodėmingųjų pasauliui, taip pat nei vienas kunigas žemėje negali atleisti nuodėmių. Mūsų Viešpats, galėjęs uždėti Savo ranką ant atstumto raupsuotojo ir įsakyti bjauriai ligai pasitraukti, galėjęs pagydyti sergantį, aklą, luošą, galėjęs skelbti Gerąją Naujieną vargšui, tik Jis vienas gali padėti savo mylinčią, atleidžiančią ranką ant nuodėmingo žmogaus.
Mus daug ko pamoko tai, kas įvyko ant Atsimainymo kalno. Petras, pamatęs Mozę ir Eliją, pasiūlė pastatyti tris palapines - vieną Viešpačiui, kitą Mozei, trečią Elijui. Jam norėjosi visus tris sustatyti į vieną gretą. Koks buvo atsakymas? Atlaidus priekaištas. Šviesus debesis apsiautė apaštalus ir balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra Mano mylimasis Sūnus, Kuriuo labai gėriuosi, JO KLAUSYKITE!" (Mt 17:5).
Mokiniai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę. Toliau skaitome:
„Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų" (Mt 17:8).
Tai, iš tikrųjų, akivaizdžiai primena Dangų. Ten mes pamatysime, kad garbinti yra leidžiama tiktai Jėzų. Mergelė Marija ir visi ten esantys šventieji vieningai, kartu su mumis, žvelgs vien į Jėzų ir garbins Jį amžinai. Tada, kaip ir dabar, bus vienintelis garbinamasis Danguje - Jėzus Kristus!


(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963)
 V. Putinas domėjosi Dasha-Dorjo Itigelovo negendančiu kūnu

Rusijos prezidentas Vladimiras putinas aplankė Rucijos budizmo centrą - Ivalginckio dacaną, kur ypač domėjosi Dasha-Dorjo Itigelovo nedūlančiais palaikais. Medicinos ekspertai patvirtina, kad Rytų Sibiro vyriausiojo budisto Dasha-Dorjo Itigelovo, mirusio 1927 metais, palaikai yra puikiai išsilaikę. Dasha-Dorjo Itigelovas (1852-1927) mirdamas paliepė domėtis, kaip laikosi jo palaikai. Kaip dera aukščiausiojo rango jogai, lama mirė medituodamas, lotoso pozoje. Velionio kūnas buvo ekshumuojamas tris kartus – 1955, 1973 ir 2002 metais. Vienuoliai pasakoja, kad didžiojo lamos palaikų būklė tebėra tokia, tarsi jis būtų ką tik miręs.
Paskutinįkart vienuoliai nusprendė savo šventenybės nebelaidoti – jie įdėjo kūną į specialų sarkofagą, padarytą iš stiklo paketo. Sarkofagas laikomas specialioje patalpoje ir išnešamas tikintiesiems parodyti. Itigelovo kūną fotografuoti, filmuoti griežtai draudžiama – tai prieštarautų budistų tradicijoms. Paskutinį kartą atidarant sarkofagą 2002 m. rugsėjo 11 d. kartu su Rusijos tradicinės budistų sanghos vadovais dalyvavo ir medicinos ekspertai.
Medikai sako, kad lamos kūnas, palaidotas prieš 75 metus, gerai išsilaikė. Tai patvirtino ir ankstesnės ekshumacijos dalyviai. Fenomenas nustebino mokslininkus, ir jie paprašė leisti paimti tyrimams chambo lamos plaukų ir nagų fragmentų.
“Pagal daugelį parametrų lamos kūnas atrodo tarsi gyvo žmogaus, - pareiškė mokslininkas, kurio skyriuje buvo tiriami minėti fragmentai. Šie parametrai – odos elastingumas, lankstūs sąnariai ir kt. Aš labai nustebau pamatęs, kad, padarę audinių infraraudonąją spektroskopiją, mes įsitikinome, jog jų sandara beveik nesiskiria nuo gyvo žmogaus audinių“.
Budistai tvirtina, kad jam toliau auga plaukai ir nagai, kūnas "gyvybingas", tačiau vietoj kraujo jame teka "baltas skystis", kūną jie laiko vienu iš įrodymų, kad Budos mokslas yra tikras, o lama medituodamas pasiekė Nirvaną - tuštumą.
Gal ir V.Putinas dabar ims medituoti?


ketvirtadienis, balandžio 11, 2013

Prie Raudų sienos suimtos moterysPasirodo, ne visi prie Raudų sienos gali melstis. Jeruzalės policija sulaikė 5 "Women of the Wall" aktyvistes, kurios surengė maldą prie Raudų sienos.  Moterų maldoje dalyvavo apie 150 moterų, tarp jų net ir dvi Kneseto deputatės. Moterims besimeldžiant, ortodoksai žydai šaukė:"Reformatoriai, lauk nuo sienos"...

Parduoda unikalų Vinstono Čerčilio eilėraštį

Londone vyks aukcionas, kuriame bus parduodamas vienintelis eilėraštis, kurį Vinstonas Čerčilis  parašė būdamas suaugęs. V. Čerčilis mokėsi uždarose mokyklose, gana prastai, dažnai buvo baudžiamas už prastus rezultatus ir per mažas pastangas. Dėl nepriklausomo ir maištingo charakterio, kai kuriuos kursus kartojo keliskart, akademiniais pasiekimais nepasižymėjo. Tik iš trečio karto įstojo į Karališkąją karo akademiją Sandherste. Nors tarp stojančiųjų buvo vienas paskutinių iš 102 kadetų, po dvejų metų jau buvo aštuntas pagal pažangumą.
Ankstyvoje jaunystėje jis rašė eiles, net buvo nugalėjęs mokyklos konkurse, tačiau suaugęs - tik 1 eilėraštį, už kurį aukcione tikimasi gauti apie 15 000 svarų sterlingų.
Šis unikalus eilėraštis vadinasi "Mūsų šiuolaikiniai lozungai", parašytas 1899 ar1900 metais, jo tarnybos armijoje metu.
Beje, 1953 Vinstonas Čerčilis  gavo literatūrinę Nobelio premiją, tiesa, už prozos darbus. 

Aistringa vienuolė mėgo sėdėti kazino

Aistrai amžius visai nesvarbu. JAV sulaikyta 68 metų katalikų vienuolė, kuri įsisuko žaisti azartinius žaidimus kazino. 68-erių Meri En Repl, prisipažino per penkerius metus nušvilpusi apie 130 000 dolerių dviejose  bažnyčiose Niujorko valstijoje ir juos išleidusi žaisdama kazino. 
Tiesa, tai ne pirmas atvejis katalikų tarnautojų aplinkoje, sakykim, Las Vegase 2012 metais buvo suimtas kunigas, kuris už bažnytinių lėšų grobimą gavo 3 metus kalėjimo. Irgi mėgo žaisti.
O 2011 metais papuolė dar viena vienuolė, beje, irgi garbaus amžiaus. 65 metų sesuo pagrobė net 1,2 milijono dolerių ir juos taip pat išleido kazino. Kaip ten liaudis sako - žilė galvon, velnias uodegon,,,

Austrija - suimtas kunigas-pedofilas

Austrijos valdžia vis ryžtingiau kovoja su pedofilija. Šį kartą, nepaisant garbaus amžiaus suimtas 79 metų katalikų kunigas Alfonsas Augustas Mandorferis, kuris kaltinamas 15 berniukų išprievartavimu jo vadovaujamame katalikų internate prie vienuolyno Kremsmusterio mieste. Taip pat jis kaltinamas vaikų kankinimu nuo 1973 iki 1993 metų.
Alfonsas Augustas Mandorferis tik prieš keletą metų buvo nušalintas nuo kunigystės, kai kelios aukos apkaltino jį.
Šimtai austrų, kunigų aukų, pastaraisiais metais drąsiai prabilo tarptautiniu lygiu apie seksualinius nusikaltimus Katalikų bažnyčioje. 

Rusijoje ruošiasi ginti... velnių teises

Rusijoje kilo diskusija, mat Dūma jau tuoj svarstys projektą apie "Tikinčiųjų jausmų gynimą". Kuriame tradicinių tikinčiųjų, kas Rusijoje laikoma stačiatikiai, islams ir budizmas,  jausmų įžeidimas bus baudžiamas solidžiomis baudomis ir net įkalinimu iki 3 metų.
Visuomenė prieštarauja, kad reikia ginti ne tik tikinčiųjų ar ateistų jausmus, o visų piliečių.
 Ypač sunerimę psichiatrai, kurie dažnai susiduria su piliečiais, "girdinčiais Dievo balsą", "Vadovaujamais angelų", arba "Kovojančiais su velniais". Tokius dalykus psichiatrai tiesiogiai sieja su psichikos sutrikimais. jei bus priimtas  šis įstatymas, kas draus alkoholikui, kuris atvyko į ligoninę apimtas baltosios karštligės ir bendraudamas su "velniais" arba psichiniam ligoniui, kuris "girdi Dievo balsą" po gydymo paduoti daktarą į teismą, nes jis nejautriai reagavo į jo, kaip tikinčiojo, jausmus, ir išbaidė "dvasinius globėjus"?

trečiadienis, balandžio 10, 2013

Kaip atrodytų Velykos šiais laikais

Štai kaip atrodytų Velykos šiais laikais:)

Pasaulio pabaiga pagal Šiaurės Korėją

Juokai menki, pasaulis labai brangiai gali sumokėti už žaidimą demokratija, šalių teisėmis ir nuolaidžiavimą, kad savo laiku nesunaikino dar užuomazgose šios komunistų diktatūros atominės pramonės. Šiaurės Korėja rimtai nusiteikusi panaudoti savo branduolinį arsenalą.
Pranešama, kad Šiaurės Korėja pranešė užsienio diplomatams, kad nuo balandžio 10 dienos nebeužtikrina jų saugumo.
JAV žvalgyba praneša, kad raketos "MASUDAN" (iki 3000 km), "SKAD" (300-500 km) ir  "NODON" (1300-1500 km) paruoštos pozicijose ir gali būti paleistos bet kuriuo metu. JAV ir Japonija ruošiasi perimti raketas.  
Priminsiu, kad JTO jau bene 10 metų panašiai terliojasi su islamo diktatūros valdomu Iranu, kol tie jau baigia pasigaminti atominį ginklą.Kaip ir Šiaurės Korėjos atveju, islamo dvasininkai jau prakalbo apie būsimą pasaulio pabaigą  ir islamo triumfą su atominio ginklo pagalba. Sakykim, tuo tarpu Izraelis labai praktiškai yra išsprendęs be "demokratinių" iniciatyvų ir "šalių teisių" atominius klausimus - per vieną reidą subombardavo Irako, per kitą - Sirijos atominius objektus.

antradienis, balandžio 09, 2013

Belgija nusikrikščionino -draudžiamas net karnavalas

Prieš porą dešimtmečių Belgija buvo išskirtinai katalikiška šalis, o dabar jau visiškai nusisukusi nuo savo katalikiškų ir krikščioniškų šaknų. Dabar Belgijos mokyklose draudžiami žodžiai Kalėdos, Velykos, Visų šventųjų diena ir net ... karnavalas... Mokyklos atostogos bus vadinamos žiemos, pavasario... Toks įstatymas jau veikia prancūziškoje Belgijos dalyje...


Nori pasveikti? Nustok meluoti

JAV universitete vykdoma programa parodė - jeigu norite pasveikti ar pataisyti savo fizinę sveikatą, tiesiog nustokite meluoti.

Tam, kad įsitikintų, kaip teisingumas-nemelavimas veikia sveikatą, 10 savaičių mokslininkai tyrė 110 žmonių programoje "Tiesos mokslas".
Savanoriai buvo padalinti į dvi grupes. Pirmai grupei buvo draudžiama kalbėti netiesą, kitai grupei leista elgtis kaip įprasta.Kiekvieną savaitę savanoriai eidavo į laboratoriją, kad būtų ištirta jų sveikata ir melo detektoriumi būtų ištirtas dezinformacijos laipsnis, kuriuo kaip tiesa naudojosi per savaitę savanoriai.
Laboratoriniai tyrimai parodė, kad sveikatos pokyčiai tiesiogiai susiję su tiesos sakymu. Savanoriai, kurie mažiau melavo, tapo ramesni, jiems dingo galvos skausmai ir gerklės skausmai. Ir netgi "melagių" grupėje žmonės, kurie ėmė riboti kasdienį melavimą, pasijuto geriau lyginant su kitais grupės nariais.
Mokslininkai įrodė, kad žmonės, nemeluojantys smulkmenose, nepadidinantys savo pasiekimų ir neiškeliantys savo talentų, lengviau bendrauja ir randa kontaktus sociume. 
Beje, visi programos "Tiesos mokslas" dalyviai liko patenkinti dalyvavimu programoje ir savo "sąžiningu gyvenimu", jie ir neįtarė, kad melas ne tik apsunkina jų gyvenimą, bet ir blogina savijautą.
O štai kiti mokslininkai iš Vašingtono tvirtina, kad melas ne tik grasina fizinei ir psichinei sveikatai, bet gali būti ir mirtinai pavojingas. Ypač, jeigu meluojama gydytojui apie ligos simptomus ir savo gyvenimo būdą.

Žudynes Čilėje Vatikanas vadino komunistų propaganda

"Wikileaks" pateikė naują pluoštą dokumentų, kurie apima JAV diplomatų susirašinėjimą. Įdomu, kad dokumente, datuotame 1973 10 18, kalbama apie tai, kad Vatikanas atsisako pripažinti, jog Čilėje generolo Augusto Pinočeto chunta masiškai žudo žmones ir vykdo represijas. Vatikano valstybės sekretorius Džovani Beneli teigė, kad tai tiesiog "komunistų propaganda", tiesa, pripažino, kad vykstant perversmams aukų neišvengiama. Į žinias apie žudynes Džovani Beneliišreiškė "rimtą susirūpinimą savo ir Romos popiežiaus vardu dėl kairiųjų jėgų sėkmingai pravestos pasaulinės kampanijos, kuri neteisingai interpretuoja įvykius Čilėje"...

pirmadienis, balandžio 08, 2013

Nusižudė Riko Voreno sūnus

Pranešta, kad tragedija įvyko vieno iš įtakingiausių šių dienų JAV pamokslininkų Riko Voreno šeimoje, praneša  Associated Press.
27 metų Metju Vorenas, kai skelbia pranešimas, visą gyvenimą sirgo depresija, psichikos sutrikimu ir polinkiu į savižudybes.  "Nepaisant geriausios medicininės pagalbos, jo susirgimo niekada nepavyko kontroliuoti",- skelbia pranešimas.
Rikas Vorenas yra žinomas kaip Sadelbeko bažnyčios, vienijančios apie 20 000 narių, įkūrėjas, kuri priklauso Pietų baptistų konvencijai, lietuvių skaitytojams jis pažįstamas iš knygų "Tikslo siekianti bažnyčia" ir "Gyvenimas dėl tikslo".

Olandijos gėjai - prieš Putiną

Olandijos gėjai besiruošdami Vladimiro Putino vizitui ir pietums Amsterdame pradėjo kampanija, kuria protestuoja prieš Rusijos valdžios veiksmus prieš jų idėjas. Sukustas specialus saitas, kuriame sudėtos štai tokios nuotraukos. Turiu pasakyti, gana išradinga:)

sekmadienis, balandžio 07, 2013

Galingas šlovinimas iš Pietų Amerikos (Čilės)


Del Ministerio Evangelistico Nuevas de Amor y Paz (MENAP) iš Čilės. Argi ne šlovinga?:)

Jehovos liudytojai - okultizmas piešiniuose

Štai radau video apie tai, ką ir pats atsitiktinai aptikau - paslėptus simbolius ir satanistinius ženklus Jehovos liudytojų piešiniuose. Tas pats metodas naudojamas ir mormonų piešiniuose.

šeštadienis, balandžio 06, 2013

Marcelijus Martinaitis "Už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas"...

Marcelijui Martinaičiui atminti. Jis skaito savo eilėraštį "Aukojimas"

Apvogė Stalino anūką

Nieko švento Rusijoje - apvogė Stalino anūką Jevgenijų Džiugašvilį. Labai keista tai, kad vagys pagrobė tik kompiuterį ir grąžtą, vadinamąją drėlę ir nelietė jokių istorinių vertybių. Ir čia policininkai mato gilią politinę prasmę... Kokią? Nepagyvenęs Rusijoje, nesuprasi, todėl nevarginkim savo smegenų - drėlė yra drėlė.

penktadienis, balandžio 05, 2013

Kunigas vogė, Vatikanas gelbėti atsisakė...

Kurioziška situacija Italijoje - kunigas vogė, kol atėjo bankrotas, o Vatikanas gelbėti atsisakė savo paties įstaiga, cirkas...
Italijos policija suėmė dar vieną katalikų kunigą, kuris vadovavo Dermatologijos klinikai, priklausančiai Katalikų bažnyčiai. Kunigas Franko Dekaminada spėjo nušvilpti apie 4 milijonus eurų, žinoma, ligoninė bankrutavo. Spėjama, kad jis specialiai stengėsi, kad ligoninė bankrutuotų, įsiskolinimas pasiekė kosmines aukštumas, jis kol kas yra namų arešte.  Dvasiškas tėvas Franko Dekaminada vadovavo Romos klinikai IDI nuo 2011 metų. Per jo valdymą ligininės skola užaugo iki 600 milijonų eurų. Be kunigo suimti dar du žmonės, areštuota Franko Dekaminada statyta vila Toskanoje.
Įdomu, kad kliniką ėmėsi gelbėti popiežius Benediktas XVI. Jis paskyrė valdytoją, kuris turėjo grąžinti klinikai finansinę sveikatą. Kas įdomu, nors klinika ir Katalikų bažnyčios, Vatikanas atsisakė padėti ligoninei ir jai buvo paskelbtas bonkrotas. Tuo tarpu  apie 1500 ligoninės darbuotojų liko be darbo ir be atlyginimo, nes ir anksčiau jie mėnesiais nesulaukdavo kada bus sumokėta.

Seks-džihadas įgauna pagreitį

Dideliam vyrų džiaugsmui seks – džihadas įgauna pagreitį. Musulmonės vyksta į frontą paremti kovotojų, vakarietės nusimeta rūbus protestuodamos prieš seks-džihadą.
Islamo švarumą saugantys dvasininkai net išleido fetvas, leidžiančias moterims vykti į seks-kovas, pasiremdami Korano 24 sura, kurioje minima „muta“ – santuoka malonumui, kurios trukmė - nuo dienos iki 99 metų. Ši santuokos "rūšis" iki šiol praktikuojama musulmonų šiitų, leista pranašo Mohamedo. Ta proga iš Tuniso dingo jau 13 merginų. Sunitai irgi pasinaudojo šia praktika. Juk Koranas sako: "O už tą malonumą, kurį iš jų gaunate, duokite joms nustatytą atlygį“... Ir viskas - tai jau ne prostitucija, o kilnus reikalas islamo platinimui...
Pateikiama istorija – 17-metė Rachmat dingo, tėvai išplatino pranešimą, po trijų savaičių ji aptikta Sirijoje, kur nepilnametę „seks-kovotoją“ rado ir grąžino atgal kažkokiu budu. Tačiau tėvai nesiliauja stebėtis – juk ji niekada nebuvo religinė fanatikė ir dėl tokio paauglės elgesio kaltina radikalių islamistų propagandą internete...
O štai FEMEN irgi nusprendė traukti į nuodą džihadą prieš džihadą. Facebook jos vykdo akciją Aminai Tailer iš Tuniso palaikyti, kuri įstojo į FEMEN gretas ir išplatino savo nuotraukas, kur ji apsinuoginusi iki pusės. Už tai islamistai ją nuteisė išperti ir nužudyti. Žinoma, kai pagaus. Dabar viso pasaulio FEMEN narės protestuoja, fotografuojasi ir deda savo nuotraukas. Pirmyn, moterys, kova tik prasideda:) Kažkodėl vis dar neatsidaro FEMEN padalinys Lietuvoje...

Faktai iš 1934 m. Lietuvos gyvenimo

Kuo gyveno Lietuva 1934 m. Kokia buvo padėtis, siūlau pasižiūrėti,kai kurie tų laikų duomenys yra gana šokiruojantys. 1934 metais Vilniaus ligoninėse gulėjo 600 vaikų, sergančių... įgimtu sifiliu (čia doros sergėtojų dėmesiui), mokyklų duomenimis, 50 procentų vaikų sirgo tuberkulioze, 46 procentai – kitomis ligomis, tik 4 procentai vaikų buvo visiškai sveikų (čia tiems, kurie dejuoja, kad mokinių sveikata vis prastėja).
 O štai ir kriminalinė padėtis: „Nusikaltimų banga kasmet didėja. Nuo 1924 m. iki 1934 m., vadinas, 10 metų laikotarpy, užmušimų skaičius padidėjo 60 procentų, apgavysčių – 146 procentais. Savižudybių skaičius didžiulis. 1931 metais Vilniaus krašte nusižudė 475 asmenys, 1932 m. – 533, 1933 - 614 asmenų“.

ketvirtadienis, balandžio 04, 2013

Fernanda Brum "Myliu tave, Viešpatie"

Niekada niekam nepadėk...

JAV iš kalėjimo paleido 59-erių Luisą Teilorą, kuris 42 metus praleido kalėjime už tai, kad ... gelbėjo iš gaisro žmones, pranešė CBS News.
Būdamas 16 metų jis 1970 m. pamatęs Arizonoje deganti viešbutį "Pioneer", puolė gelbėti žmonių ir ne vieną išgelbėjo. Kitą dieną suimtas, apkaltintas padegimu ir nuteistas prisiekusiųjų teismo, kurį sudarė baltaodžiai, 28 bausmėmis iki gyvos galvos, mat tiek žmonių žuvo per viešbučio gaisrą.  Nors kalte abejojo net teismo pirmininkas, jis negalėjo pakeisti prisiekusiųjų sprendimo... Labai jau įtartinas pasirodė juodaodis jaunuolis, puolęs gelbėti baltųjų...
Dabar byla peržiūrima iš naujo, bet labai nenoriai  "Laisvė svarbiau už viską. Sakoma, kad pas mus to neįmanoma. Bet kodėl tada už grotų aš praleidau 42 metus?",- verkdamas sakė Luisas Teiloras, mat galėjo toliau grumtis dėl savo nekaltumo už grotų, arba pripažinti faktiškai kaltę ir prašyti malonės. Jis paprašė malonės, todėl nebegalės grumtis dėl savo nekaltumo...
Kalėjimo prižiūrėtojai nelaiko Teiloro pavyzdingu kaliniu, jie turi apie 70 protokoluotų pažeidimų, kuriuos kalinys padarė per 42 metus (chuliganizmas, seksualinis priekabiavimas, padegimas ir t.t. Luisas Teiloras į šiuos kaltinimus atsakė, kad jis nėra angelas ir kad kalėjimo auklėjimas nedaro žmogaus geresniu, ten jis įgijo ne vieną "žalingą įprotį". Bet 42 metai už grotų nesugebėjo užkietinti Teiloro, jis sako, kad likusias savo dienas paskirs tam, kad darytų patį geriausią, ką sugeba. "Per savo gyvenimą aš niekam nepadariau blogo",- sako jis. Ir pridūrė, kad nesigaili poelgio, sulaužusio jam gyvenimą:"Aš džiaugiuosi, kad ėjau prie degančio viešbučio, nes tada išgelbėjau daug žmonių"...