penktadienis, balandžio 21, 2006

Irane dingsta moterys, manoma, kad jos žudomos

Prancūzijoje leidžiamas iraniečių leidinys praneša, kad šiomis dienomis Irano dorovės policija visoje šalyje masiškai gaudo merginas, kurios pabėgo iš namų arba moteris, kurios paliko vyrus. Suimtosios išvežamos nežinoma kryptimi - manoma, kad jos papračiausiai nužudomos už gyvenimo būdą, kuris nesiderina su islamu. Iraniečių leidinys cituoja slaptą Irano pareigūno pranešimą: "Gautas leidimas sulaikyti visas tokias moteris. Tikriausiai jos yra nužudomos".
Beje, praeitą savaitę Irano valdžia paskelbė kovą su visomis "ne pagal islamą" apsirngusiomis moterimis. "Ne taip" gatvėje apsirengusi moteris gali būti net įkalinta.
Pagal "MIgNews" pranešima.

Islamo pinigai... už terorą

Palestinos autonomijos ir vienas iš HAMAS vadovų Izmailas Chanije ir vidaus reikalų ministras Saidas Saijam susitikime su spec. dalinių karininkais pareiškė, kad pinigų atlyginimams galima gauti - tereikia dalyvauti teroro aktuose ir diversijose prieš Izraelį ,praneša "Middle East Newsline".
Susitikime HAMAS atstovai sakė, kad Iranas ir keletas musulmoniškų valstybių duos pinigų, bet už tam tikras "paslaugas" - padidinti Izraelio užpuolimų skaičių.
Pagal "Middle East Newsline".

trečiadienis, balandžio 19, 2006

Musulmonai laukia mesijo

Irane auga mesijinio imamo Machdi pasekėjų kultas. Musulmonai sako, kad vienas iš 12 -os, imamas Machdi, paslaptingai dingo 975 metais, būdamas 7 metų, o dabar sugrįš prieš Tiesmo dieną. Jo sugrįžimą lydės kova su blogio jėgomis.
Taigi, Irako karas, mečetės, kurioje gimė ir dingo Machdi, sugriovimas, iraniečių nuomone liudija kad "pasleptasis imamas" tuoj pasirodys.
"Bušas įvedė armiją į Iraką, kad sunaikintų Machdi ir padarytų mesijų Jėzų",- jau seniai teigia Irano islamistai, kurie Machdi vardą naudoja kovai su visu, kas vakarietiška. Šį kultą populiarina ir Irano prezidentas.

penktadienis, balandžio 14, 2006

Už tikėjimą Kristumi sumoka krauju

Kasmet Vokietijoje vidutiniškai nužudomi 5 buvę musulmonai, kurie savo giminaičiams paliudiję patikėję Kristumi. Savaime aišku, tiesioginių žūties kaltininkų nerandama.
Vienas su iraniečiais krikščionimis dirbantis vokiečių pastorius tvirtina, kad per 10 metų jis matė kaip 5000 musulmonų priėmė Kristų, tačiau tvirtina, kad dalis jų nesako savo šeimoms apie savo pasirinkimą.

Kazachstane - suiminėjami baptistai

Kazachstane - suiminėjami nesiregistruojančių bendruomenių baptistai. Neseniai šaukimą į teismą gavo 77 metų baptistas, kuris už neregistruotos bendruomenės lankymą ir vadovavimą jai buvo kalintas ilgus metus sovietų lageriuose.
Dalis baptistų ir sekmininkų bažnyčių nesiregistravo sovietų laikais, nenorėdamos būti kontroliuodamos KGB ir veikdamos pogrindyje. Net ir pasikeitus santvarkai jos nesiregistruoja ir toliau - motyvuodamos tuo, kad nenori žaisti valdžios žaidimų ir likti priklausomos tik nuo Dievo.

Indijoje - seminarijos perpildytos

Vienintelė vieta, kur katalikų seminarijos perpildytos - Indija. Visoje Europoje ir Amerikoje mažėja sisidomėjimas kunigyste, vienintelėje Indijoje seminarijos nesutalpina norinčių. Daugelis tai aiškina tuo, kad tapęs kunigu katalikų kunigas yra išlaikomas bažnyčios iki gyvenimo pabaigos.

JAV gyventojai išsakė simpatijas

JAV gyvetojai išsakė simpatijas religinėms bendruomenėms - geriausiai vertinamas protestantizmas - 52 procentai respandentų jį vertina palankiai ir tik 12 procentu nepalankiai, toliau katalikybė - 24 procentai palankiai ir net 37 procentai nepalankiai, toliau eina Induizmas, judaizmas ir islamas. Katastrofiškai krito islamo populiarumas - jei prieš rugsėjo 11 dieną 30 procentų apklaustųjų islamą vetino palankiai ar neutraliai, tai dabar tokių beliko 18 procentų. Beje, daugiau nepalankių, negu palankių atsiliepimų susilaukė mormonai.

Mažėja bažnytinių santuokų

JAV katalikai konstatuoja, kad mažėja bažnytinių santuokų. Per 10 metų JAV bažnytinių santuokų sumažėjo net 44 procentais.
Vyskupai susirūpino, kad santuokos nutraukimas turi būti supaprastintas.

Ieškomas velykinis kiškis

Berlyno gyventojas teismui pateikė ieškinį, kuriame kaltina ... velykinį šokoladinį zuikutį "sukėlus sunkius fizinius negalavimus" ir ragina surasti šitą niekšą ir surakinti jo letenas grandinėmis.
Zuikis kaltinamas šokolado propagavimu ir problemomis, kurias sukelia daugybės žmonių dantims.

ketvirtadienis, balandžio 13, 2006

Uždaras klubas išsidalino valstybės paramą

Vyriausybė paskirstė 2006 metų valstybės biudžete tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms numatytus 3 mln. 279 tūkst. litų asignavimus, skirtus maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms.
Labai įdomu pastudijuoti, kaip padalinami valstybės pinigai. Perskaičius susidaro įspūdis, kad religinėje rinkoje yra vienas stambus akcininkas ir keli nereikšmingi, kurie reikalingi vien tam, kad stambusis susižertų visą grietinėlę. Katalikai iš šios sumos pasiima 3 milijonus. Tiesiog juokingai atrodo sumos, skirtos kitoms religinėms "pripažintoms" bendruomenėms, beje ir tos ne viską gavo, pav., nenurodoma, ar skiriama parama baptistams.

Taigi Lietuvos Vyskupų Konferencijai skirta 2 mln. 982,6 tūkst. litų, Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai – 163,2 tūkst. litų, Lietuvos sentikių Bažnyčios Aukščiausiajai Tarybai – 39,2 tūkst. litų, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Konsistorijai – 31,2 tūkst. litų, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodo Kolegijai – 12,3 tūkst. litų, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodui – 5,3 tūkst. litų, Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui – 13,1 tūkst. litų, Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui – 10,4 tūkst. litų, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei – 10,3 tūkst. litų, Lietuvos žydų religinei bendrijai – 9,4 tūkst. litų, Kauno žydų religinei bendruomenei – 1 tūkst. litų, Vilniaus miesto žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 1 tūkst. litų.

Aišku, galima sakyti viskas pagal žmonių skaičių, tačiau tiesiog nesuprantama, kodel musulmonai gavo daugiau paramos negu liuteronai ar reformatai, kodėl atskirai išskirtas Bazilijonų vienuolynas, kuris irgi gavo daugiau už reformatus?
Beje, reiktų priminti, kad šis uždaras klubas nenori įsileisti naujų narių - valstybės pripažinimo seniai laikia metodistai ir sekmininkai, tačiau veltui.

pirmadienis, balandžio 10, 2006

Eritrėjoje krikščionys persekiojami ir kankinami


Afrikos valstybėje Eritrėjoje krikščionys persekiojami ir kankinami - žmogaus teisių gynėjai suskaičiavo 1700 krikščionių, kurie laikomi kalėjime. Kalinamuosius verčia priimti islamą, kitaip sakoma, kad jų nepaleis. Gynėjai pasakoja apie vieną dainininkę, kuri buvo areštuota ir dabar jau nuo 2004 metų laikoma įkalinta furgone. Valdžia sako, kad ją paleis tik tada, kai ji išsižadės Kristaus ir priims islamą.
Taigi, kiek musulmonai besigirtų islamo tolerancija, praktika yra baisi ir vienareikšmė. Ypač tai matoma Eritrėjoje ir Sudane
Pagal "Victory" pranešimą.

Ispanai nebenori būti katalikais

Ilgus metus popiežių vadinta"mylima dukterimi" Ispanija pasikeitė iš esmės, paskutinės apklausos rodo - ispanai nebenori būti katalikais. Tik 50 procentų jaunimo Ispanijoje laiko save katalikais, nors prieš 10 metų tokių buvo 77 procentai.
Tokius rezultatus patys katalikai, atlikę tyrimą, aiškina visuomenės sekuliarizacija, skandalais pačioje Katalikų bažnyčioje ir tuo, kad jauni žmonės nepasitiki bažnyčia, kaip institucija.
Beje, ir iš 50 procentų pasirodė, kad tik 10 procentų galima vadinti pamaldžiais katalikais, 20 procentų būdingas abejingumas, agnosticizmas ar ateizmas, o dar 20 procentų yra visiškai pasyvūs.
Be abejo, oficialioji statistika teigia visai ką kitą.
Pagal "Victory" pranešimą

trečiadienis, balandžio 05, 2006

Už pavietimą į bažnyčią - iš darbo

JAV religinis nepakantumas išsiliejo plačiai - moteris atleista iš darbo už tai, kad pakvietė bendradarbį nueiti į bažnyčią.
Džordžijos valstijoje medikė buvo atleista iš karto po to, kai ligoninės direktorius išgirdo, kad ji pakvietė bendradarbį į bažnyčia. Šiuo metu ji verčiasi atsitiktiniais darbais. Moters ginti stojo teisėsaugos institucijos, o ji padavė į teismą darbovietę.
Pagal www.invictory.org

Kijevo meru tapo protestantas

Didžiausia Ukrainos bažnyčia šventė "Dievo ambasada" ir jos pastorius Sandėjus Adeladža šventė 12 metų jubiliejų. Pats didžiausias pastatas Kijeve, dešimtys žurnalistų, tūkstančiai svečių - visa tai rodo, kad šio bažnyčia įgauna vis didesnę reikšmę...
Jau keletas dienų "Dievo ambasada" yra žiniasklaidos dėmesio centre, nes šios bažnyčios narys Leonidas Černoveckis išrinktas Kijevo meru. S.Adeladža sako:"dešimtys žurnalistų mus atakuoja ir klausia iš kur mes išvis atsiradome.Jie sako:"Dabar nebegalime nebekreipti į jus dėmesio, nes meras iš jūsų bažnyčios".
"Dievo ambasada" yra panaši savo kilme ir tarnavimo būdu kaip ir lietuviškos sekmininkiškos arba charizmatinės bažnyčios"Tikėjimo žodis", "Naujoji karta".
Pagal"Victory" pranešimą.

antradienis, balandžio 04, 2006

JAV auga tik sekmininkai

Jav nacionalinė bažnyčių taryba paskelbė kasmetį pranešimą apie 25 didžiausias JAV ir Kanados krikščioniškas konfesijas. Jame sakoma, kad dižiausia konfesija - katalikybė(67 mln žmonių), toliau Pietu baptistai(16 mln), toliau Metodistų bažnyčia(8 mln.), ketvirtą vietą užima mormonai(beveik 6 mln)
Praktiškai visose protestantu denominacijose pastebimas nežymus narių sumažėjimas,1 procento narių JAV neteko ir Jahovos liudytojai, auga tik sekmininkų ir charizmatų bažnyčios.
O greičiausiai dėl imigracijos auga provoslavų bažnyčia(1mln.) - 6 procentai.
Pagal "Religio" pranešimą