trečiadienis, gegužės 31, 2006

Krikščionių vaikų neskuba vaduoti iš vergijos

Praeitą savaitę paskelbtas pasibaisėtinas krikščionių vaikų grobimo ir pardavinėjimo į vergiją skandalas neišjudino Pakistano policijos - ji delsia vengdama konflikto su stipria islamistine organizacvija.
Šį skandalą paviešino du misionieriai, vienas iš jų pakistanietis, atsitiktinai pamatę parduodamų vaikų nuotraukas miesto turguje.Krikščionys Pakistane patiria kasdienius pažeminimus, tai atvirai rasistinis islamo mokymas, skirstantis žmones pagal priklausymą religijai, sudaro prielaidas laikyti juos "pusiau žmonėmis"
Jau naksčiau buvo pranešta, kad Pakistano islamistas savo veiklą finansuoja vergais - daugiausia tai būna pagrobti berniukai iš krikščionių šeimų - žurnalistai demaskavo islamistų grupės "Džaamat- yd-Daava" lyderio Giul Xano veiklą ir net bandė išpirkti 20 baisiose sąlygose įkalintų mažylių. Paaiškėjo, kad grobdamas ir į vergovę parduodamas krikščionių vaikus jis taip finansuoja savo teroristinę veiklą, nukreiptą šalyje įkurti tikrą islamišką valstybę ir įtvirtinti islamiškas vertybes.
Daugumos vaikų amžius - 6 metai, o parduodami jie organizacijoms, kurios išnaudoja juos sekso reikmėms, arba tiesiog kaip vergus namuose. Vieno berniuko kaina - 2000 dolerių.
Pagal "In Vyctory" pranešimą

šeštadienis, gegužės 27, 2006

Saudo Arabija toliau moko vaikus neapykantos

JAV pareiškė protestą ir pareikalavo Saudo Arabijos reformuoti savo švietimo sistemą, nes jau nuo mažumės vaikai mokomi nekęsti Vakarų ir visų nemusulmonų.
Tai įvyko po rugsėjo 11-osios išpuolių, kai paaaiškėjo, kad 15 iš 19 lėktuvų užgrobėjų yra iš Saudo Arabijos.
Nors atrodė, kad poslinkiai įvyks, patys arabai pasibaisėjo savo mokymo rezultatais, tačiau ir toliau niekas nesikeičia - pasaulis dalinamas į islamo ir "visų kitų, netikėlių". O terminas "netikėlis", reiškia pusiau žmogų, ne tokį vertingą kaip musulmonas.
Atlikus oficialių vadovėlių analizę paaiškėjo konkretus vaizdas, ko valstybė moko savo vaikus ir kaip formuoja agresyvų požiūrį į visus kitus:

1 klasė - "visos religijos išskyrus islamą - netikros"
8 klasė - "Žydai - bezdžionės, krikščionys - kiaulės"
12 klasė "Džihadas - kova prieš netikėlius - tavo pareiga".
Pagal "In Vyctory"

Kunigas dalyvaudavo žudynėse

JAV kilo keli skandalai, kai paaiškėjo, kad katalikų kunigai užsiiminėja satanizmu. Šį kartą paaiškėjo, kad unigas dalyvaudavo satanistų ritualuose Australijoje.
Autralijos katalikų bažnyčia pripažino, kad Melburno kunigas dalyvavo ritualuose, kuriuose buvo žudomi žmonės ir gyvuliai, ir išmokėjo nukentėjusiam per ritualus žmongui 30 000 dolerių pranešawww.portal-credo.ru.
Nukentėjas praneša, kad buvo seksualiai išnaudotas ir yra trijų satanistinių žmogžudysčių, jaunos moters, vyro ir vaiko(viem atvejais buvo perpjauta gerklė, viena auka užmušta kirviu), liudininkas, kurios įvyko 1960 metais, kai jis mokėsi katalikiškoje mokykloje ir buvo patarnautoju bažnyčioje. Policija tiria šiuos įvykius.
Pagal www.portal-credo.ru.

trečiadienis, gegužės 24, 2006

Islamistai savo veiklą finansuoja grobdami vaikus

Pakistano islamistas savo veiklą finansuoja vergais - daugiausia tai būna pagrobti berniukai iš krikščionių šeimų - žurnalistai demaskavo islamistų grupės "Džaamat- yd-Daava" lyderio Giul Xano veiklą ir net bandė išpirkti 20 baisiose sąlygose įkalintų mažylių. Paaiškėjo, kad grobdamas ir į vergovę parduodamas krikščionių vaikus jis taip finansuoja savo teroristinę veiklą, nukreiptą šalyje įkurti tikrą islamišką valstybę ir įtvirtinti islamiškas vertybes.
Daugumos vaikų amžius - 6 metai, o parduodami jie organizacijoms, kurios išnaudoja juos sekso reikmėms, arba tiesiog kaip vergus namuose. Vieno berniuko kaina - 2000 dolerių.
"Web Commentary" praneša, kad šitos žinios neplatina pasaulinė žiniasklaida, nes išnaudojamieji yra krikščionys, tuo tarpu, jei būtų atvirkščiai - tai atsidurtų pirmuose laikraščių puslapiuose.
Ką gi, belieka apie tai pranešti tik krikščioniškai žiniasklaidai.
Pagal "In Vyctory" pranešimą

antradienis, gegužės 16, 2006

katalikų bažnyčias verčia mečetėmis?

Belgijoje dešimtys katalikų bažnyčių paverstos laikinomis mečetėmis, o juose apgyveninti musulmonai. Tai katalikų vyskupų iniciatyva padėti nelegaliems imigrantams paveikti šalies valdžią, kad sušvelnintų įstatymus.
Taigi, vyskupų sprendimu altoriai uždengti, pakabinti plakatai su Alacho vardu ir ištraukomis iš Korano, mergelės Marijos statulos taip pat uždengtos, kad netrukdytų melstis namazo metu musulmonams.
Akcija gal ir kilni, bet visiškai nesuprantama.
Pagal "In victory"

Indijoje musulmonai vienijasi su krikščionimis prieš "Da Vinčio kodą"


Įtakinga Indijos musulmonų dvasininkų organizacija pirmadienį pažadėjo prisijungti prie krikščionių grupių rengiant protestus, jei valdžia neuždraus rodyti prieštaringai vertinamo filmo "Da Vinčio kodas" (The Da Vinci code).
Iki šiol protestai prieš šią juostą nesulaukdavo daug dėmesio, tačiau kelios katalikų organizacijos pagrasino surengti demonstracijas gatvėse ir netgi užtverti kino teatrų sales, kuriose ji bus rodoma.
Dabar įtakingi musulmonų dvasininkai prisijungė prie krikščionių, teigdami, jog "Da Vinčio kodas" yra šventvagiškas, nes skleidžia melą apie Jėzų Kristų.
"Šventasis Koranas pripažįsta Jėzų kaip pranašą. Tai, kas rašoma knygoje, įžeidžia ir krikščionis, ir musulmonus", - sakė Visos Indijos sunitų ulemų bendruomenės (All-India Sunni Jamiyat-ul-Ulema) generalinis sekretorius Maulana Mansooras Ali Khanas.
"Musulmonai Indijoje padės savo broliams krikščionims pasipriešinti prieš mūsų bendro tikėjimo puolimą", - teigė jis.
"Jei valdžia nieko nedarys, mes imsimės savų būdų sustabdyti šio filmo rodymą, - teigė Mumbajuje įsikūrusios Razos akademijos - musulmonų kultūrinės organizacijos, dažnai rengiančios protestus dėl islamo, - prezidentas Syedas Noori. - Mes pasiruošę ir smurtiniams protestams, jei jų reikės".
Kelios Indijos krikščionių organizacijos nurodė protestuosiančios prieš filmą, o viena mažai žinoma katalikų organizacija net paragino krikščionis pradėti pasninką iki mirties.
Indijoje, kur gyvena 1,3 mlrd. žmonių, daugiausia hinduistų, krikščionys sudaro maždaug vieną, o musulmonai - 13 proc. visų gyventojų.

Parengta pagal BNS pranešimą.

penktadienis, gegužės 12, 2006

BACKSTREET BOYS narys kuria dainas apie Dievą


Tiems, kas šiek tiek domisi krikščioniškos muzikos rinka, ko gero, bus įdomu, kad Brian LITTRELL ("Backstreetboys") nusprendė pakeisti berniukų grupėje susikurtą įvaizdį – šiuo metu jis kuria ir atlieka religines pop dainas.
BACKSTREET BOYS dainininkas prisipažįsta, jog gerbėjai stebisi tokiu jo pasirinkimu, tačiau tvirtina, jog populiarioji grupė buvo tik tramplinas į tai, ką jis daro dabar.
Turėjau galimybę studijuoti Biblijos koledže, tačiau Dievas mane nukreipė į Floridą, kur tapau BACKSTREET BOYS nariu”, pasakojo Brian LITTRELL. “Žinoma, tai gerokai padidino mano auditoriją, tačiau grupė buvo tik įvadas į tai, ką darau dabar”.

Pagal M-1 informaciją

ketvirtadienis, gegužės 04, 2006

Europoje mažėja kunigų

Vatikanas suskaičiavo, kiek turi kunigų ir pasirodė, kad jų skaičius nuo 1978 metų pasaulyje sumažėjo 3,5 procento. Ypač tragiška padėtis Europoje - čia kunigų sumažėjo net 20 procentų.
Tiesa, daugėja pasirenkančių kunigo profesiją Azijoje ir Afrikoje.

Gavo į nosį

Prieštaringai vertinamas "kovotojas su sektomis" Aleksandras Dvorkinas įsivėlė į naują skandalą - pareiškė, kad Maskvoje jį užpuolė ir sumušė krišnaitas - tai esą įrodymas, kaip "totalitarinė sekta" nori su juo susidoroti.
Tuo tarpu konflikto liudininkai ir net milicija tvirtina, kad viskas buvo atvikščiai - A.Dvorkinas užpuolė krišnaitą, kuris prekiavo knygomis, vieną knygą suplėšė atėmęs, o paskui puolė ir jį. Gindamasis pastarasis trinktelėjo A.Dvorkinui į nosį.

trečiadienis, gegužės 03, 2006

Mirė "lietuviškos" krypties judaizme lyderis

Balandžio 30 dieną Izraelio mieste Bnei - Brake dešimtys tūkstančių žmonių atsisveikino su rabinu Maše - Šmueliu Šapyru - ilgamečiu ješivos "Ber - Jakov" vadovu ir vienu iš "lietuviškos" krypties judaizme lyderių.
Beje, palaidojo rabiną miesto Bnei - Brake kapinėse, kurios vadinasi "Ponevėž".
Pagal "matanatha" pranešimą

antradienis, gegužės 02, 2006

Nekask duobės kitam

Organizacija "Atidarytos durys" skelbia, kad Afrikos valstybėje Eritrėjoje krikščionys persekiojami ir kankinami - žmogaus teisių gynėjai suskaičiavo 1700 krikščionių, kurie laikomi kalėjime. Kalinamuosius verčia priimti islamą, kitaip sakoma, kad jų nepaleis. Gynėjai pasakoja apie vieną dainininkę, kuri buvo areštuota ir dabar jau nuo 2004 metų laikoma įkalinta furgone. Valdžia sako, kad ją paleis tik tada, kai ji išsižadės Kristaus ir priims islamą.
Nors suimtieji kalinami nežmoniškomis sąlygomis, grasinama jų šeimoms ir artimiesiems, tik 1 procentas įkalintųjų atsisakė tikėjimo.
Beje, provoslavai ir katalikai, kurie dalyvavo kuriant įstatymą uždraudžiantį protestantiškų bažnyčių veiklą, skaudžiai apsiriko - nors iš pradžių valdžia suiminėjo tik sekmininkus, metodistus ir kitus "už įstatymo ribų" atsidūrusius krikščionis, dabar jau kali ir katalikų, ir provoslavų.