pirmadienis, rugpjūčio 29, 2011

Teatro būrelis renkasi ketvirtadieniais...

Bendrijos "Tikėjimo žodis" tapatybės ieškojime toliau, turbūt, vyksta dramatiški pokyčiai - iš ekumenizmo propagavimo pereinama į menų pažinimą ir vis dažniau pamoksluose ir straipsniuose nyksta ekumenizmo manifestai, o jų vietą ima užimti meno terminai, pavyzdžiai.
Jau anksčiau pastorius Darius Širvys http://www.btz.lt/ išspausdino straipsnį "Tikėjimo dramos eskizai", kur remiasi jau nebe apaštalų mokymu, o ... Viljamu Šekspyru ir tikėjimą, Evangeliją ir Dievo darbą pateikia tiesiog kaip ... teatrą.
Toje pačioje svetainėje  rasime ir Kevin Vanhoozer straipsnį "Gerai surežisuotas pasaulis?", kuris pradedamas skirsniu "Te­olo­gi­ja, kul­tū­ra ir her­me­neu­ti­ka", kuriame rašoma:Vi­sas pa­sau­lis - sce­na,
O žmo­nės - tik ak­to­riai.
Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo vaid­me­nis
Ir per gy­ve­ni­mą su­vai­di­na jų ne vie­ną.

Vil­ja­mas Šeks­py­ras. „As You Li­ke It" („Kaip jums pa­tin­ka")
O dar rasime ir Šiaulių pastorės
Anželikos Krikštaponienės naujausią pamokslą "Tarnas eschatologinėje dramoje".

Vilniaus bažnyčioje "Naujoji karta" "The Power of God" peržiūra

 Vilniaus bažnyčioje "Naujoji karta" vyko" DVD "The Power of God" vieša demonstracija.

Madridas - ką veikė katalikiškas jaunimas

Pasirodė nuotraukos, kuriose labai įdomiai užfiksuota, ką dar be maldų ir popiežiaus sveikinimoveikė katalikiškas jaunimas Madride. Kai kurie vaizdai  nesuprasi, ar čia koks hipių festivalis ar Olialia pupyčių paradas:)

šeštadienis, rugpjūčio 27, 2011

Bolivijoje menonitų vyrai prievartavo komunos gyventojas

Bolivijoje septyni vyrai iš agrarinės menonitų komunos buvo nuteisti po 25 metus kalėti už maždaug 100 moterų išžaginimą. Aštuntas bendrijos narys gavo 12,5 metų už narkotinės medžiagos, kurią prievartautojai išpurkšdavo patalpose, po ko moterys netekdavo sąmonės, o jie imdavosi prievartauti, pristatymą. Prievartautojai nelabai rinkosi aukas - tiko ir suaugusios moterys, ir paauglės, ir net pagyvenusios damos. Beje, jie aukas prievartaudavo periodiškai, laikydamiesi tam tikros rotacijos.
Teisiamieji yra nuo 18 iki 45 metų. Jie buvo suimti 2009 metais, kai viena iš aukų atgavo sąmonę per masinį netekusių sąmonės moterų prievartavimą.
Menonitai - viena iš reformacijos laiku atsiradusių bendruomenių, šiaip turintys gerą vardą dėl aukštos moralės standartų, pacifizmo filosofijos, tuo kad nesivaiko turtų. Kai kurios jų bendruomenės gyvena kaip ir amišai - agrarinėmis komunomis, atsiribojusiomis nuo pasaulio. XIX persekiojami menonitai iš Europos pabėgo į JAV, jų kolonijos taip pat yra Bolivijoje ir Paragvajuje.

penktadienis, rugpjūčio 26, 2011

Vokietija - bankrutavo vienuolynas

Vokietijoje bankrutavo vienas iš seniausių katalikų cisterų vienuolynas Himerod Eifelyje, Šiaurės Vestfalijoje. Jis buvo įkurtas 1134-35 metais.
Praeitą savaitę buvo paskelbta apie jam priklausančių įmonių, kuriose dirbo 35 žmonės,  bankrotą, dabar vienuolynas, ko gero, taps aukštos klasės viešbučiu arba parduotuvių tinklu.  Vienuolyne šiuo metu gyvena vos 11 vienuolių, kurių amžius yra gerokai per 60 metų.
Nors vietinė vyskupija žada palikti vienuolyną "dvasiniu centru" labai abejojama - tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje vienuolynai ir buvusios bažnyčios sėkmingai tampa viešbučiais.

Egipte gubernatorius apdovanojo didvyrį...

Egipto Šakirijos miesto gubernatorius iškilmingai ir gausiai apdovanojo neeilinį nacionalinį didvyrį Achmadą el-Šachatą. Jis apdovanotas atminimo auksiniu skydu, gavo darbą vietiniame karjere, o dar gubernatorius jam padovanojo namą...
Klausiate, kokį gi žygdarbį atliko pilietis, kad buvo taip apdovanotas - turbūt išgelbėjo nuo mirties daugybę žmonių...
 Tikrai neatspėsite - jaunuolis apdovanotas už tai, kad Egipto sostinėje Kaire užsikabarojo į 17 aukštą ir nuo oficialios Izraelio pasiuntinybės nuplėšė Izraelio vėliavą...

Italija - mokesčių rojus Vatikanui gali baigtis

Italijos partijos "Italijos ateitis ir laisvė" lyderis ir parlamento spykeris Džanfranko Fini ir jo sekėjai šiomis dienomis kreipėsi į Vatikaną, ragindami jį prisidėti savo lėšomis Italijos ekonominiame gelbėjime, praneša Il Futurista. Daugiau kaip 50 000 žmonių palaiko šią akciją "Facebook", susijungę į grupę "Vatikane, apmokėk mūsų ekonominį manevrą".
"Manevru" vadinama strategija, kuri Italijai nuo biudžeto 2013 metais nurėš 45 milijardais eurų. Grupės nuomone, tai apmokėti turi visi italai, tuo tarpu Katalikų bažnyčia, kaip ir Lietuvoje, ten nemoka jokių mokesčių. "Atėjo laikas panaikinti šią neteisybę",- tvirtina grupė. 
Vatikanas, kuris yra Romos teritorijoje, yra didžiausias Italijos nekilnojamojo turto savininkas bei didžiausių Apeninų korporacijų akcijų turėtojas, tačiau naudojasis didžiulėmis privilegijomis, sakykim, 2005 m. Roma leido Katalikų bažnyčiai nemokėti mokesčių už daugiau kaip 100 000 įstaigų.
Ekspertai sako, kad Vatikanas tokiu būdu kasmet sutaupo Italijoje po 2 milijardus eurų.
Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Andželo Banjasko bandė apginti "neturtingąją" bažnyčią, tačiau, kai jam buvo užsiminta apie Vatikano mokesčių lengvatas, aštriai kirto:"Paklausykit, kas apie tai kalba: žmonės, kurie įprato niekada ir už nieką nemokėti ir būti laisvi nuo bet ko".

ketvirtadienis, rugpjūčio 25, 2011

Billy ir Franklinas Grahamai - vieni didžiausių JAV autoritetų


Spalio 29-30 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje, vyks Evangelijos skelbimo šventė – Vilties festivalis, kuriame
Gerosios Naujienos žinia dalinsis Franklinas Grahamas. Jis ir jo tėvas Billy Grahamas Amerikoje yra laikomi vienais didžiausių ir labiausiai gerbiamų religinių autoritetų. Ištraukos iš V.Bačkulio parengto straipsnio apie šią šeimą

Billy Grahamą galima apibūdinti kaip evangelistą, kuris kone visą savo gyvenimą vykdė Didįjį Jėzaus Kristaus
paliepimą: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16,15). Per beveik 70 savo
tarnavimo metų jis yra pamokslavęs Evangeliją 215 milijonų žmonių daugiau nei 185-iose pasaulio šalyse –
didžiausiai „gyvai auditorijai“ per visą krikščionybės istoriją.
Billy Grahamas gimė Šarlotėje (Šiaurės Karolinos valstija, JAV) 1918 m. lapkričio 7 dieną, prieš pat Pirmojo
pasaulinio karo pabaigą. Jis augo Didžiosios ekonominės krizės, dar vadinamos Didžiosios depresijos, metais
ir nuo mažens patyrė sunkaus darbo duonos skonį tėvų laikomame karvių ūkyje, tačiau rasdavo laiko ir
mėgstamoms knygoms, kurias skaitydavo šieno pastogėje.Billy Grahamas įtikėjo Kristų būdamas 16-os metų per keliaujančio evangelisto Mordekajaus Hamo Šarlotėje surengtus tarnavimus. 1939 m. B. Grahamas buvo įšventintas į Pietų baptistų konvencijos bažnyčios tarnautojus ir teologinį išsilavinimą įgijo Floridos Biblijos institute (dabartinis Trejybės koledžas Floridoje). 1943 m. jis baigė Wheatono universitetą Ilinojuje ir vedė bendrakursę Ruth McCue Bell, kuri buvo misionieriaus gydytojo dukra, pirmuosius 17 savo gyvenimo metų praleidusi Kinijoje.
Po studijų universitete B. Grahamas pastoriavo Pirmojoje baptistų bažnyčioje Western Springse (Ilinojaus
valst.), o vėliau tarnavo Youth for Christ (Jaunimas dėl Kristaus) organizacijoje. Jau pirmaisiais metais po
Antrojo pasaulinio karo jis ėmė pamokslauti per evangelizacinius tarnavimus Juntinėse Amerikos Valstijose
bei Europoje ir tapo žinomas kaip „kylantis“ jaunas evangelistas. 1949 m. Los Andžele B. Grahamo surengtas 3 Evangelijos žygis vietoj planuotų trijų tęsėsi aštuonias savaites. Jo skelbiamos Gerosios Naujienos perpildytoje palapinėje klausėsi minios žmonių. Billy Grahamo pasaulinio masto tarnavimas prasidėjo 1954 m. nuo jo pirmojo apsilankymo Didžiojoje Britanijoje. Tais metais jo evangelizaciniai renginiai Londone tęsėsi tris mėnesius, juose buvo susirinkę ir Evangelijos žinią išgirdo per du milijonus žmonių, be to, Billy Grahamas susitiko su karaliene Elžbieta II. Paminėtina ir 1957 m. Niujorko Madison Square Garden arenoje vykusi Evangelijos šventė, kuri truko tris mėnesius.
Billy Grahamas per ilgus savo tarnavimo metus skelbdamas Evangeliją yra apkeliavęs beveik visus pasaulio
kontinentus ir pamokslavęs didžiuosiuose jų miestuose, susitikdamas su politiniais ir religiniais valstybių
lyderiais. Paskutiniame jo Evangelijos žygyje Niujorko mieste, vykusiame 2005 m. birželio 24-26 d., dalyvavo  242 tūkstančiai žmonių.
Billy Grahamo pamokslauta žinia visuomet išliko ta pati: „Atverk savo širdį Kristui ir priimk Jį, kaip kad
padariau ir aš. Žmonija yra nuodėminga, bet per Kristų nuodėmės atleidžiamos ir žmonės gali gyventi
ramybėje.“ Kitaip tariant, tai Dievo meilės ir vilties žinia.
Billy Grahamas yra parašęs 27 knygas, iš kurių ne viena yra tapusi bestseleriu. Jis taip pat buvo vienas iš
žymaus JAV evangeliško žurnalo Christianity Today (Krikščionybė šiandien) steigėjų.
1950 m. jo įkurta Billy Grahamo evangelistinė asociacija (BGEA) koncentruojasi ne tik į Evangelijos skelbimą, bet atlieka ir plačią krikščionišką ugdomąją, mokomąją bei konsultacinę tarnystę per savo televizijos ir radijo programas, evangelizavimo mokyklas ir mokymo centrus bei knygų leidybą. Nuo 1960 metų BGEA leidžiamas mėnesinis žurnalas „Apsisprendimas“ (Decision) yra platinamas 500 000 tiražu.
Billy Grahamas gerbiamas ir dėl savo nepriekaištingos moralinės reputacijos bei dvasinio autoriteto – dvasiniais klausimais jis yra konsultavęs ne vieną JAV prezidentą ir sakęs pamokslus bei meldęsis per jų inauguracijas. Šiuo metu 92 metų sulaukęs Billy Grahamas gyvena kalnuotoje Šiaurės Karolinos valstijoje. Jis su velione žmona Ruth užaugino tris dukras, du sūnus, turi devyniolika vaikaičių ir daugybę provaikaičių.
 Ne iš karto pasukęs tėvo pėdomis Franklinas Grahamas gimė 1952 m. liepos 14 dieną Billy ir Ruth Grahamų šeimoje – jis buvo ketvirtas iš penkių jų vaikų ir pirmagimis sūnus. Billy Grahamas Amerikoje tuo metu jau buvo žinomas evangelistas, tad pirmajam jo sūnui, mažajam Franklinui, iš karto pasipylė pamokslininko likimą pranašaujantys sveikinimai. Taigi Franklino Grahamo likimas, atrodytų, jau buvo „nulemtas“ iš karto – būti pamokslininku. Tačiau tokia lemtis pildėsi ne taip jau greitai ir lengvai. Ankstyvojoje jaunystėje Frankliną labiau traukė motociklai, automobiliai ir klajonės po pasaulį, o ne Dievo žodis ar gelbstinčios Kristaus Evangelijos skelbimas žūstantiems pasaulio žmonėms. Jis jautėsi tarsi slegiamas savo tėvo įvaizdžio ir, kaip pats yra pasakęs, „bėgo nuo Dievo ir kratėsi net minties būti Evangelijos tarnu“.
Esminis lūžis Franklino Grahamo gyvenime įvyko jam sulaukus 22 metų, kuomet jis aiškiai suvokė, kad jam reikalingas išgelbėjimas ir jo vidinę tuštumą užpildyti bei nuraminti besiblaškančią sielą gali tik Kristus. Vienos savo kelionės metu Jeruzalės viešbučio kambaryje Franklinas Grahamas, skaitydamas Jono evangelijoje aprašytą Nikodemo istoriją, suklupo ant kelių ir atgailaudamas pašventė savo gyvenimą Viešpačiui Jėzui Kristui.
Įtikėjęs Kristų, Franklinas Grahamas pirmiausia „atrado“ savo pašaukimą gailestingumo tarnystėje.
Krikščioniškos labdaringos organizacijos „Samariečio krepšys“ įkūrėjas Bobas Pierce‘as pakvietė Frankliną į šešių savaičių misijų kelionę po Aziją. Šios kelionės metu jie susibičiuliavo ir Franklinas suvokė, kad Dievas jį šaukia tarnauti įvairiose pasaulio vietovėse skurstantiems, badaujantiems, nukentėjusiems nuo karo, ligų, stichinių nelaimių žmonėms. „Aš buvau pašauktas į gatvių lindynes ir į pasaulio griovius“, – taip šią savo tarnystės kryptį yra apibūdinęs Franklinas Grahamas. 1979 metais, Bobui Pierce‘ui mirus nuo leukemijos, Franklinas Grahamas buvo išrinktas „Samariečio krepšio“ organizacijos prezidentu. Franklinas visam gyvenimui įsiminė B. Pierce‘o jam duotą patarimą: „Jėzaus Kristaus vėliavą laikyk aukštai iškeltą. Tai bus mūsų ženklas. Kad ir ką darytų „Samariečio krepšys“– padėtų raupsuotiesiems Indijoje, benamiams Kalkutoje, žemės drebėjimų, potvynių aukoms Gvatemaloje, Afrikoje ar Bangladeše – viską mes darome Jėzaus Kristaus vardu. Evangelija turi būti visų mūsų darbų pagrindas. Kai mes padedame kažkam (kaip pasielgė samarietis), įgyjame teisę kalbėti apie Jėzų Kristų".
Nuo 2000 m. žurnalas SmartMoney tris kartus įvertino „Samariečio krepšį“ kaip efektyviausiai veikiančią religinę labdaros organizaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose. Franklinas Grahamas galiausiai suvokė ir savo kaip pamokslininko pašaukimą – nuo 1989 m. jis pasuko savo tėvo pėdomis, kurios iki tol jam atrodė per didelės. Jis ėmė pamokslauti Evangeliją Billy Grahamo evangelistinės asociacijos (BGEA) renginiuose visame pasaulyje. Tokie evangelizaciniai renginiai vadinami „Vilties festivaliais“, nes jų tikslas – pasidalinti istorinėmis krikščioniškomis vertybėmis grįsta vilties žinia su skirtingų tautybių žmonėmis, vykdant Didįjį Jėzaus Kristaus paliepimą. Franklino Grahamo skelbiamą Gerąją Naujieną yra išgirdę per septynis milijonus žmonių įvairiose Europos, Azijos, Afrikos šalyse bei Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Eureka - pastatys pripučiamą... bažnyčią

Pagalaiu surastas būdas, kaip pakeisti brangiai kainuojančias katalikų bažnyčias. Rusijoje į Kamčiatką greitai atveš pripučiamą katalikų bažnyčią. Ir problemos kaip nebūta... Lenkas kunigas Kšištofas Kovalis panorėjo vietos katalikus pripratinti prie tradicinės architektūros, mat ten dar nėra bažnyčios. Taigi, pripučiamas analogas bus gera alternatyva - juk atliktas kaip tiksli katalikų bažnyčios kopija, praneša CNL.
O ir sveria pripučiama bažnyčia vos 100 kilogramų, todėl lengvai transportuojama, žadama, kad ji bus vežiojama į įvairias vietas. Tiesda, nepranešama, ar ir altorius viduje bus pripučiamas ar ne.
Manyčiau, šitą praktiką reiktų pritaikyti Lietuvoje, nes iš valstybės biudžeto restauruoti ir statyti katalikų bažnyčioms iškeliauja šimtai milijonų litų. Vyriausybė galėtų nusipirkti kelias pripučiamas bažnyčias. Vos pareiškiama, kad kažkur reikia naujos katalikų bažnyčios, išduodama pripučiama ir baigtas kriukis.  

Bachūras susikūrė darbo vietą...

Rusijoje Peterburgo policija sulaikė netikrą šventiką Vladimirą Rudnevą. Pilietis, apsimesdamas stačiatikių popu, atlikdavo ritualines paslaugas ir visai neblogai uždirbdavo.
Sakykim, sulaikymo metu "dvasiškas tėvelis" kaip tik ėmė 15 000 rublių už versininko ofiso "pašventinimą".
62-metų pilietis gerai atlikdavo popo vaidmenį, o šeši teistumai už sukčiavimus ir vagystes visai jam nemaišė, praneša "Россия-1", jis atrodė kaip tikras popas.

trečiadienis, rugpjūčio 24, 2011

Tiesa apie katalikišką ekumenizmą

Ekumenizmas yra geras daiktas, tačiau tikslai yra skirtingi, štai ką katalikai patys kalba apie ekumenizmą ir jo tikslus. Pranciškonas Br. Kazimieras Ofm, pokalbyje su kitu kataliku "Feisbuke" taip nusakė katalikiško ekumenizmo tikslus, kalbėdamas apie unitų bažnyčią "Vienas pagrindinių jų tikslų buvo sugražinti provoslavus į vienybę su popiežium" - šiandien Romos Katalikų Bažnyčia būtent taip supranta ekumenizmą! Tiesa, kad tai taptų realybe, turime šiek tiek prisitaikyti ir mes... "Pagal dabartinius Romos nurodymus" gali dalyvauti kur nori, bet tik ne priimdamas komuniją"...
Štai ką reiškia saldžios pranciškonų šypsenos iš tikro. Metodas "Gali dalyvauti kur nori" - paaiškina, kaip jie stengiasi prasibrauti prie kitų, o "bet tik ne priimdamas komuniją" - aiškiai pasako, kad kitų jie lygiaverčiais nelaiko, kol jie "nepasieks vienybės su popiežiumi".
Beje, ypač pastaruoju metu į ekumenizmą su katalikais ypač pasidavė bažnyčia "Tikėjimo žodis", o tokio ekumenizmo pasekmė - daug "Tikėjimo žodžio" bažnyčios žmonių perėjo į "vienybę su popiežiumi" ir paliko bendruomenę arba jau nebemato jokio skirtumo ar eiti į maldos susirinkimą savo bendruomenėje ar į mišias...   

antradienis, rugpjūčio 23, 2011

Šarit Hadad - "Klausyk, Izraeli"Dainininkė, sudainavusi dainą "Klausyk, Izraeli", Šarit Hadad šiandien sužeista. Ji pateko į autoavariją, jos automobilis persivertė, tačiau, kaip praneša šaltiniai Izraelyje, ji tik lengvai susižeidė. O kadangi dabar vėl karas - ši daina labai aktuali.

Trys seminarijos – dešimt studentų


Baigėsi priėmimas į Katalikų bažnyčios seminarijas. Šalyje veikia trys dvasininkų kalvės, bet nežinia, kiek jos gyvuos, nes į tris seminarijas priimta vos dešimt studentų. Į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją įstojo septyni ir aštuonių pretendentų, į Kauno seminariją - du iš keturių stojusiųjų, o į Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją kol kas priimtas vienas iš trijų norą studijuoti pareiškusių jaunuolių.
Pernai į Kauno seminariją priimti septyni, atvyko mokytis šeši jaunuoliai. Tuo metu Telšių seminarijoje parengiamąjį kursą baigė penki jaunuoliai, tačiau vienas po jo studijų čia nusprendė nebetęsti. Į Vilniaus seminariją pernai įstojo aštuoni jaunuoliai.

Regis Dievui - "6ª Básica" - Tu esi šventas


Regis Dievui - "6ª Básica" - Tu esi šventas

Atradimų palapinėje Evangelijos šventė

Kol daugelis Lietuvos bažnyčių viltis sudėjo rudenį vyksiantį į „Vilties“ festivalį, šešios Vilniaus bažnyčios nusprendė nelaukti - prie Baltojo ir Žaliojo tilto Vilniuje išskleidė Atradimų palapinę, kur vyksta Evangelijos šventė.
Pirmąją dieną žodį tarė „Ekklesijos“ pastorius Kastytis Matulionis. Šlovinimo koncerte dalyvavo Svajūnas Cibulskij,  grupė „Aš esu“, keletą kompozicijų atliko ir atvažiavusi iš Maskvos su vyru Kirilu, Olga Kozarec. Jau penkiolika metų jų šeima atlieka tarnavimus palapinėje, keliaujant iš šalies į šalį ir skelbiant Evangeliją. Kaip liudija organizatoriai, Kasdien klausytojų ateina vis daugiau ir daugiau, o pastoriaus iš Baltarusijos Eugenijaus Gurinovičiaus pamokslai nepalieka žmonių abejingais. Daugiau informacijos ir įspūdžių: http://www.ekklesia.lt/page/naujienos/

pirmadienis, rugpjūčio 22, 2011

Vilniuje - atradimų palapinė

Vilniuje vyksta evangelizacijos šventė - atradimų palapinė.Renginį organizuoja bažnyčia "Ekklesia",
bendradarbiaujančios bažnyčios: "Kristaus paliepimas", "Vilniaus bažnyčia", "Naujoji karta", "Tėvo namai" ir "Gyvieji akmenys".

B.Oniwinde apie evangelizacinius kruzeidus

 

Lietuvoje pastorius iš Nigerijos respublikos Bayo Oniwinde surengė du susitikimus. Buvo proga paklausti apie garsaus evangelisto Reinhardo Bonkės vedamus kruzeidus.
Bayo Oniwinde apie R.Bonkę atsiliepė tik iš teigiamos pusės - jo teigimu, evangelistas yra išskirtinai kuklus, jokių sąlygų ir pretenzijų nekeliantis žmogus, į Nigeriją atvykstantis kaip palaiminimas. R.Bonkė visas evangelizavimui reikalingas  lėšas surenka pats, sumoka už visą reklamą, sales, stadionus. Be to, jis sukviečia vietos pastorius, su jais dalinasi žinia, sujungia bendram darbui, duoda patarimų, kaip vėliau priimti įtikėjusius žmones, padeda sudaryti bendrus bažnyčių sąrašus, kurie įteikiami žmonėms.  Kaip pavyzdį B.Oniwindė pateikė kruzeidą Lagose - jame buvo išleista per milijoną dolerių, dalyvavo per 1000 bažnyčių. Jo žodžiais, tik 4 iš jų surinko paaukojimus kruzeidui. Taigi, šie kruzeidai yra stipri pagalba Afrikos krikščionių bažnyčiai.
Bayo  tarnavimas prasidėjo 1977 metais, o šiuo metu jis vadovauja bažnyčiai Lagose, kurioje per 3000 žmonių. Jų bažnyčia jau siunčia misionierius į visą pasaulį. B.Oniwinde jau  pamokslavo praktiškai visuose žemynuose. 

šeštadienis, rugpjūčio 20, 2011

Jėzuitas profesorius rašė disertaciją....

Katalikų seminarijos profesorius Deividas Šatkovsky, rašęs disertaciją apie tai, kaip teisiniu požiūriu spręsti žiaurų elgesį ir seksualinę prievartą vaikų atžvilgiu, pats buvo apkaltintas seksualiniu priekabiavimu prie 15-metės.
Jėzuitas prisipažino, kad gėrė gėrimus su 15-mete savo viešbučio kambaryje, tačiau neigia, kad vartojo prievartą jos atžvilgiu, praneša Седмица.ru.
Gavęs išsilavinimą Catholic Theological Union Čikagoje ir Popiežiaus "Angelicum" universitete Romoje jėzuitas Deividas Šatkovsky paliko darbą "Sacred Heart School of Theology" Viskonsine.
Šį sausį jėzuitas apsigynė savo daktarinę disertaciją. Bet, kaip rodo gyvenimas, teisinės žinios nelabai jam padėjo.
Jėzuitai JAV nuo pedofilijos skandalo nukentėjo ypač smarkiai - buvo priversti parduoti daugelį pastatų, net ir pasiskelbė bankrutavę, tokios pat bėdos lydi šią vienuolių organizaciją Kanadoje ir Vokietijoje, kur vienuolių tvirkintų vaikų skaičius skaičiuojamas šimtais.

Kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“ - 70 Lietuvos vietų

Nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio mėn. daugiau kaip 70-yje Lietuvos vietų bus dėstomas kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“. Šis kursas yra vienas iš spalio 29-30 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje vyksiančio Vilties festivalio paruošiamųjų etapų. Pasiruošimas šiam festivaliui trunka jau beveik metus: vyko mokomieji renginiai bendruomenių vadovams, konferencijos jaunimui, moterims ir vaikams.  Kursą „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“ sudaro keturių pamokų studijos. Jos skirtos visiems, kurie nori sužinoti daugiau apie krikščioniškas vertybes bei praktinį Šventojo Rašto tiesų taikymą savo gyvenime.
 Vilniuje įsteigti septyni šių kursų mokymo centrai, iš kurių vienas yra skirtas specialiai jaunimui. Kursai taip pat bus dėstomi Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kituose Lietuvos miestuose.
 Mokymo kursas „Krikščionio gyvenimas ir liudijimas“ paruoštas, remiantis beveik 60 metų Billy Grahamo evangelistinės asociacijos (BGEA) patirtimi.
 Vilties festivalį, kuris vyks š.m. spalio 29-30 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje, BGEA rengia kartu su 247 mūsų šalies bažnyčiomis. Festivalio tikslas – pasidalyti istorinėmis krikščioniškomis vertybėmis grįsta vilties žinia su įvairaus amžiaus, tautybės, tikėjimo, socialinės padėties ir politinių pažiūrų Lietuvos žmonėmis, rengiant geros valios akcijas ir viešus koncertus.
Tai bus visą šalį apimantis renginys, į kurį atvykti žmonės galės iš bet kurio Lietuvos miesto ar kaimo festivalio organizatorių išnuomotais autobusais.
 Festivalio muzikinėje programoje dalyvaus žinomi užsienio ir Lietuvos džiazo, operos bei kitų muzikinių žanrų atlikėjai: pop-rock grupė „Newsboys“ (JAV), pasaulinio garso gitaros virtuozas Dennisas Agajanianas, džiazo pianistas iš Jamaikos Huntley Brownas, jungtinis 400 balsų choras, solistas Vaidas Vyšniauskas, berniukų choras „Ąžuoliukas“ ir kt.
Krikščioniška tikėjimo ir vilties žinia pasidalins Franklinas Grahamas, Billy Grahamo Evangelistinės asociacijos prezidentas ir tarptautinės humanitarinės organizacijos „Samariečio krepšys“ (Samaritan´s Purse) vadovas.
Praėjusiais metais Latvijos sostinėje Rygoje vykusiuose Vilties festivalio renginiuose apsilankė per 38 tūkst. žmonių, o 2009 m. toks renginys Taline sulaukė apie 30 tūkst. lankytojų. Billy Grahamo Evangelistinė asociacija per metus Vilties festivalį surengia septyniose skirtingose pasaulio šalyse kartu su vietinėmis bažnyčiomis.

Izraelyje - naujo karo pavojus

Izraelyje - naujo karo pavojus. Grupuotė HAMAS pompastiškai paskelbė apie tai, kad nutraukia taikos susitarimus. Beje, jokios taikos ten ir nebuvo, nes iš Gazos ruožo praktiškai kas dieną vyko Izraelio apšaudymas.
Dabar padėtis paaštrėjo po paskutinių išpuolių, kai teroristai užpuolė ir nužudė 8 izraeliečius, o Izraelio aviacija Gazos ruože nukovė 15 teroristų, iš jų  - keletą  grupuočių vadų. Neapseita ir be vaikų aukų, nes teroristai įsigudrino kartu su savimi visur vežiotis vaikus, norėdami užsitikrinti saugumą.

penktadienis, rugpjūčio 19, 2011

Airija nori perimti vaikų mokymą į savo rankas

Po pribloškiančių katalikų kunigų ir vienuolių vaikų seksualinio išnaudojimo, Airija nori perimti vaikų mokymą į savo rankas - didina spaudimą vienuolių ordinams perduoti mokymo įstaigas ir nuosavybę, tam, kad būtų išmokėtos kompensacijos aukoms, kurie patyrė prievartą katalikiškose mokymo įstaigose, praneša Catholic World News.
Airijos Švietimo ministras pareiškė nepasitenkinimą suma, kurią katalikų vienuolių ordinai pasiūlė nukentėjusiems - 476 milijonus eurų. Ministras įsitikinęs, kad vienuolynai sumokėti turi dvigubai daugiau, todėl iškėlė mintį perduoti vienuolynus ir jų mokymo įstaigas valstybės žinion.
2009 m. Airijoje komisija nustatė, kad per paskutinius 80 metų  800 katalikų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų, darė seksualines patyčias, žiauriai elgėsi su vaikais vaikų įstaigose.
Iš 800 kaltinamųjų 500 ir dabar sėkmingai dirba katalikų bažnyčioje. Airijoje vien paskutiniais metais besikreipusių pagalbos aukų skaičius perkopė 10 000 žmonių, o bendras aukų skaičius per pastaruosius metus gali siekti 150 000 vaikų, praneša „News.ru“
Dalis airių visiškai nustojo pasitikėti katalikybe ir nustojo lankytis bažnyčiose.

Šventikas tvirtina, kad komunistai sukūrė stačiatikių bažnyčios struktūrą

Rašytojas, Anos Achmatovos biografas ir Rusų stačiatikių autonominės bažnyčios protoirėjus Michailas Ardovas interviu "Новые Известия", pažėrė nemažai kritikos Rusijos stačiatikių bažnyčiai. Jis tiesiai išrėžė, kad Stačiatikių bažnyčia visiškai susiliejo su pasaulietine valdžia. Šis šventikas tvirtina, kad dabartinė Rusijos stačiatikių bažnyčia sukurta Stalino 1943 metais pagal Komunistų partijos pavyzdį ir nuo to laiko nė kiek nepasikeitė.  
Pasirodo, komunistai klonavo ne tik kitų šalių komunistų partijas, bet ir religinius institutus.

trečiadienis, rugpjūčio 17, 2011

Norvegijos žudikas į teismą eis su masonų švarkuНорвежский террорист придет на суд в масонском фраке

Norvegijos žudikas A.B.Breivikas per savo advokatus kreipėsi į teismą prašydamas į teismą eiti su masonų švarku. Jis tvirtina, kad tai jo, kaip demokratinės šalies piliečio, neatimama teisė. Jis tvirtina, kad bus sukalbamas ir masonų organizacijos regalijas paliks už durų, tik su fraku eis. Teisėjai tvirtina, kad išties negali atsakyti masonui vilkėti švarką per teismą.

Katalikiškas jaunimas Madride garbins Jono Pauliaus II... kraują

Madride vykstančiose jaunimo dienose katalikiškas jaunimas galės nusilenkti vienam ypatingam šventam daiktui – į Madridą garbinimui atvežta kapsulė su Jono Pauliaus II krauju.Ją atvežė buvęs asmeninis popiežiaus sekretorius. 
Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad 2005 m. medikai paėmė 4 popiežiaus kraujo mėginius, ruošdamiesi perpilti kraują. Dabar "šventasis kraujas" laikomas 4 induose.  
Į Madridą atvyko 780 vyskupų ir 13 000 kunigų, dirba apie 30 000 savanorių, tvarką užtikrina apie 10 000 policininkų.

Pirmoji Lietuvos Namų bažnyčių konferencija su John FennŠį savaitgalį Trakų rajone vyko pirmoji Lietuvos Namų bažnyčių konferencija su John Fenn.
Namų bažnyčios - tai naujas judėjimas, kuris stengiasi grąžinti krikščionybei tai, ką ji pametė - artimus santykius su žmonėmis, bendravimo džiaugsmą ir bažnyčias kurti mažų namų susirinkimų pagrindu. Lietuvoje šis judėjimas tik prasideda, todėl kol kas labaiu gyvuoja teoriniame lygmenyje, o ne realiai veikia.  Dalyvių atsiliepimai apie susitikimą -kuo puikiausi.

Pamokslavo Anita Walkinstraw iš Papua - Naujosios Gvinėjos

Sekmadienį Anykščių krikščionių bažnyčioje pamokslavo pamokslininkė, kilusi iš Papua - Naujosios Gvinėjos Anita Walkinstraw, kuri buvo atvykusi su vyru Naidželu. Vaizdus pamokslas buvo skirtas tiems, kurių gyvenimas - kaip stiklo šukės. Anita yra aistringa grybautoja, todėl pamoksle naudojo viską, ką rado lietuviškame miške - grybus, o taip pat parsinešė visą maišelį šiukšlių - butelių, skardinių, duženų, šakelių. Po pamokslo ji meldėsi už žmones asmeniškai.

antradienis, rugpjūčio 16, 2011

Kas bambytėje gyvena... Ogi nežinomos rūšys

Žemėje, sako, beveik neliko mokslui nežinomos gyvybės, tai mokslininkai nusprendė pažiūrėti, kas gyvena žmogaus bamboje. Išaiškėjo, kad ten galima rasti daugiau nežinomų būtybių, negu džiunglėse.
Taigi - įkvėpkite, paprastoje žmogaus bambytėje gyvena iki 1,4 tūkstančio bakterijų rūšių. "Apie 600 iš jų - nepanašūs į nieką, kas reiškia, jog mokslas apie šias bakterijų rūšis visiškai nežino", - cituoja "LiveScience" Šiaurės Karolinos profesorių Robą Daną.

Bayo Oniwinde pamokslauja (2)

Pastorius iš Nigerijos respublikos (Afrika) Bayo Oniwinde į Lietuvą atnešė paprastą žinią - su Kristumi tavo gyvenimas kitoks nei buvo, priminė krikščionio teises ir pareigas bei tai, kaip naudoti Dievo žodį savo gyvenime.  Ištraukas įdedame, pamokslas jo truko gerokai virš valandos.
Šiuo metu jis tarnauja bažnyčioje, kuri prasidėjo nuo kelių žmonių, o šiuo metu turi 3000 narių, siunčia misionierius į visą pasaulį. B.Oniwinde šios kelionės metu jau pamokslavo Lenkijoje ir Lietuvoje, dabar tarnauja Latvijoje, o turą baigs Estijoje.

Bayo Oniwinde pamokslauja

Rugpjūčio 11 ir 12 dienomis Anykščių krikščionių bažnyčia organizavo du susitikimus su pastoriumi iš Nigerijos respublikos (Afrika) Bayo Oniwinde.
Bayo Oniwinde į Lietuvą atnešė paprastą žinią - su Kristumi tavo gyvenimas kitoks nei buvo, priminė krikščionio teises ir pareigas bei tai, kaip naudoti Dievo žodį savo gyvenime.  Ištraukas įdedame
Jo tarnavimas prasidėjo 1977 metais, kai Dievas jam prabilo: “Ganyk mano aveles“. 1986 metais Bayo Oniwinde tarnavo jau visą laiką vadovaujamas pastoriaus Tunde Joda  „Christ Chapel International“ bažnyčioje Logose, Nigerijoje, kur tarnavo 15 metų. 
Bayo Oniwinde yra trijų knygų autorius. 

penktadienis, rugpjūčio 12, 2011

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai JAV vadovavo moteris

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Lietuvoje, susikūrus dviem save tradicinėmis vadinančiomis bendruomenėmis, vis paskanžioja, kuri yra reformistinė ir liberali, o kuri tradicinė. Tačiau pamirštama, kad buvo laikas, kai Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai JAV vadovavo būtent moteris. Šiek tiek apie ją.
 Alena Vileišytė – Devenienė – Grigaitienė (g.1904 m. spalio 1d. Vilniuje, m. 1999m. vasario 14 d. Sent Pytersberge, Floridos valstijoje, palaidota Čikagoje, Devenių kapuose) – viena uoliausių Amerikos lietuvių moterų. Ji - advokato Jono Vileišio, varpininko, tautinių - demokratinių idėjų puoselėtojo, Vasario – 16- osios Akto signataro, ilgamečio Kauno burmistro, dukra.
Amerikoje nebuvo lietuvių organizacijos, dirbančios Lietuvos laisvinimo darbą, kurioje nedalyvautų A. Devenienė. Ji – nepamainoma seimų, kongresų, suvažiavimų dalyvė, talentinga oratorė, plataus masto organizatorė. Alena buvo trečiosios Vileišių kartos atžala, pagal tėvą – iš valstiečių, pagal motiną – iš didikų: senos aristokratų Kasakauskų giminės, kilusios iš Mazovijos, o jos pirmtakai Korvinai (apie XIII a.)iš Panonijos. Greičiausiai jos tėvus - Joną Vileišį ir  Oną Kasakauskaitę - jungė  bendras kultūros supratimas, tie patys pomėgiai ir romantiška meilė. Nors kilmingoji Kasakauskų - LDK grafų,  bajorų  giminė ir nenorėjo „prasčioko“ jaunikio, bet panašių pažiūrų dėdei grafui Stanislovui Kasakauskui įsikišus, vestuvės įvyko senajame jo tėvo suprojektuotame Vaitkuškių dvare, Ukmergės rajone, 1902m. spalio 22d. Pajauniais buvo Antanas Smetona, Povilas Gaidelionis ir Jurgis Šaulys.
1966 metais Alena Devenienė buvo išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios tremtyje XIX sinodo direktore – pirmąja moterimi į šias pareigas per visą bažnyčios istoriją. O išeivijos lietuvis  publicistas ir Devenių bičiulis Viktoras Karosas rašė: ...„daktaro tėviškės Klausučių žemės suėjo su mano tėvų ir protėvių žemėmis Biržų miesto laukuose ir mes abu esame Lietuvos reformacijos ir kunigaikščių Radvilų dvasiniai ir idėjiniai palikuoniai.“

T.D. Jakes "Puodžiaus namai"

Sveiki atvykę į vieną iš didžiausių JAV bažnyčių "Puodžiaus namai", kuriai vadovauja vyskupas T.D. Jakes

ketvirtadienis, rugpjūčio 11, 2011

Ispanija - prieš išlaidavimą popiežiaus vizitui protestuoja ir kunigai

Šią savaitę Madride vyks katalikų organizuojamos Pasaulio jaunimo dienos, į kurias suvažiuos katalikiškas jaunimas. Iš Lietuvos jose žada būti apie tūkstantį jaunuolių.
Katalikų bažnyčia pastaruoju metu skiria Ispanijai didelį dėmesį,  popiežius Benediktas XVI per antrus metus į šią šalį atvyks jau antrą kartą. Ispanijos nacionalinio statistikos departamento atliktos apklausos rezultatai parodė, kad religingų 18-24 metų asmenų per pastaruosius dešimt metų sumažėjo 56 procentais. Tačiau visiškai netikėtai geri popiežiaus ketinimai pasitikti protestais, net ir kunigai pasipiktino išlaidavimu, kurį sukels Katalikų bažnyčios vadovo apsilankymas, mat popiežiaus vizitas kainuos 60 milijonų eurų. 
Daugiau nei šimtas skurdžiausioms Madrido parapijoms atstovaujančių dvasininkų ryžosi prisijungti prie prieštaraujančiųjų popiežiaus Benedikto XVI vizitui Madride numatytoms išlaidoms, pasak jų, 60 mln. eurų suma, kai valstybė taupo viskam, yra akivaizdžiai per didelė Pasaulio jaunimo dienų rėmėjams.
Dvasininkų forumo atstovo teigimu, popiežiaus vizitui Madride numatyti skirti 60 mln. eurų bei papildomos lėšos apsaugai, kai nedarbas Ispanijoje siekia 20 proc., yra netoleruotinos išlaidos. Brangiam popiežiaus vizitui prieštaraujantys asmenys „Facebook“ sukūrė puslapį, raginantį boikotuoti įvykio rėmėjus. Per 140 organizacijų, tarp kurių – pasaulietinė organizacija „Europa Laica“ išreiškė nepasitenkinimą popiežiaus vizito išlaidomis.

trečiadienis, rugpjūčio 10, 2011

Airijos siaubas – dešimtys tūkstančių kunigų seksualiai išnaudotų vaikųAirija, viena iš labiausiai katalikybei atsidavusių Europos šalių, pasipiktino Vatikano elgesiu ir katalikų bažnyčia. Politikai rimtai užsimojo daryti esmines pertvarkas santykiuose su katalikybe, nes tai daryti verčia šokiruojanti padėtis – seksualiniai kunigų ir vienuolių išnaudotų ir psichologiškai sužalotų žmonių skaičius siekia neįsivaizduojamą skaičių.  2009 m. Airijoje komisija nustatė, kad per paskutinius 80 metų  800 katalikų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų, darė seksualines patyčias, žiauriai elgėsi su vaikais vaikų įstaigose.
Iš 800 kaltinamųjų 500 ir dabar sėkmingai dirba katalikų bažnyčioje. Airijoje vien paskutiniais metais besikreipusių pagalbos aukų skaičius perkopė 10 000 žmonių, o bendras aukų skaičius per pastaruosius metus gali siekti 150 000 vaikų, praneša „News.ru“
Po tokių šokiruojančių skaičių Airijos premjeras Enda Keni perlamente tiesiai pasakė, kad užuot ėmesis veiksmų, kad užtikrintų vaikų saugumą, Vatikanas bandė išsaugoti savo valdžią ir reputaciją. "Rezultatai rodo, kad ir šiandien tarp Vatikano kunigų dominuoja susiskaldymas ir aristokratiškas nosies užrietimas, - sakė jis parlamente,- užuot ėmęsis priemonių išnaikinti prievartai, Šventasis sostas stengėsi apsaugoti arkivyskupo garbę, savo valdžią ir reputaciją. Jų pražūtinga pozicija visiškai priešinga nusižeminimui ir atjautai, ant kurių turi remtis Katalikų bažnyčia".
"Mes gyvename XXI amžiaus Airijoje ir daugiau nepakęsime tokių nusikaltimų ir pasipūtimo mūsų respublikoje", - premjero žodžius cituoja ИТАР-ТАСС.
Dalis airių visiškai nustojo pasitikėti katalikybe ir nustojo lankytis bažnyčiose.

antradienis, rugpjūčio 09, 2011

Lietuvių krikščionių bažnyčia dėl neramumų Londone rengia maldas

Lietuvių krikščionių bažnyčia dėl neramumų Londone rengia maldas, bendruomenė išplatino kreipimąsi internetu
Lietuvių krikščionių bažnyčia dėl neramumų Londone rengia maldas, bendruomenė išplatino kreipimąsi internetu:
"Kviečiame visus melstis dėl kylančių riaušių Londone, melsdami apsaugos ir sprendimo. Šaukimės Dievo drauge. Bendros bendruomenės maldos vyksta kiekvieną darbo dieną 20:00-21:00 bažnyčios raštinės patalpose (Canning Town). Prisijunk!".

Haroldo Kempingo melaginga pranašystė kainavo tūkstančius gyvybių

 89 metų Haroldo Kempingo melaginga pranašystė kainavo tūkstančius gyvybių - Vietnamo valdžia nužudė daugelį chmongų (tautinė mažuma), kurie laukė pranašystės išsipildymo - kai buvo skelbta, kad gegužės 21 dieną Kristus ateis.
Organizacijos "Moriel" vadovas Džeimsas Džekobas Prašas buvo slaptai susitikęs su keletu chmongų pastorių, kurie pasakojo, kad iškankinti persekiojimo Vietnamo  krikščionys chmongai, prisiklausę Haroldo Kempingo radijo laidų, susirinko laukti ant kalno. Maždaug 7 000 žmonių laukė, bet prieš juos buvo mesta policija ir kariuomenė. Prasidėjo masinės žudynės, dviem pastoriams buvo nukirstos galvos, nužudytųjų buvo tiek daug, kad juos laidojo masinėse kapavietėse. Likusius sumetė į kalėjimus. Dabar šeimos išblaškytos, artimieji neranda vieni kitų.  

Rašytoja išpranašavo savo mirtį

Kaip pavojinga kalbėti neigiamai apie save ir savo gyvenimą rodo istorija Čekijoje. Čekijos Brno miesto policija tiria žymios 44 metų čekų rašytojos Simonos Monjevos nužudymo aplinkybes. Stebina tai, kad moteris paskutiniame savo romane išpranašavo savo mirtį. Įtariamasis - jos 45 metų vyras, kuris dabar gydomas ligoninėje. Abu sutuoktiniai buvo rimtai sužaloti peiliu tarpusavio rietenose, moteris mirė, vyras rimtai sužalotas.
2011 m. pasirodė paskutinis Simonos Monjevos romanas "Širdies skausmas", kuriame ji pasakojo, kaip gedo kažkada laimingos poros santykiai, o finalas - mirtis. Scenarijus išipildė.
Beje, Simonos Monjevos plunksnai priklauso keliasdešimt romanų, ji parašydavo maždaug po du romanus per metus.

Tikėk ir streso nebebus

Mokslininkai nustatė, kad yra ryšys tarp tikėjimo ir to, kaip jie gali nerimauti dėl kažkokių dalykų. Tie, kurie tiki Dievu, kuris žiūri palankiai, mažiau nervinasi, nerimauja ir žymiai lengviau pakelia sunkumus, negu tie, kurie tiki baudžiančiu ar abejingu beveidžiu Dievu.
Tyrimo rezultatai paskelbti "Journal of Clinical Psychology" ir pristatyti JAV psichologų konferencijoje.
Tyrime dalyvavo 332 judėjai ir krikščionys. Rezultatai parodė, kad jei žmogaus sieloje - gerasis Dievas, jis daug psichologiškai stabilesnis.
Antrame tyrime 125 dalyviams judėjams buvo demonstruoti įrašai, kad būtų padidintas pasirikėjimas Dievu užtarėju, padėjėju. Per dvi savaites vykusį eksperimentą medikai konstatavo, kad dalyviams žymiai sumažėjo nepasitikėjimas savimi, streso ir nerimo lygis.

pirmadienis, rugpjūčio 08, 2011

Gyvenk savo gyvenimą - rabinas pasirodė beesąs arabas

Izraelio ultraortodoksų bendruomenė yra šoko būsenos - žinomas rabinas, kuris dešimtims žydų padėjo grįžti į ortodoksijos kelią, pasirodė beesąs arabas, kuriam daugelį metų pavyko gyventi dvigubą gyvenimą - jis lankydavosi savo šeimoje, iš kurios kilęs.  Jo vardas neskelbiamas, nes bijoma "žemės drebėjimo efekto" ortodoksų gretose.
Gimęs musulmonų šeimoje 45 metų Abdala pabėgo iš savo kaimo prieš 15 metų, susidomėjo judaizmu ir 7 metus jį studijavo, po to tapo rabinu, turėjo savo mokinių ir sėkmingai žydų jaunuolius versdavo į tėvų tikėjimą. Jis vedė moterį iš ortodoksų šeimos, pora susilaukė dukros, tačiau sėkmingos karjeros kortas sumaišė giminaičiai musulmonai, kurie pagrasino dėl perėjimo į judaizmą užmušti ne tik jį, bet ir jo žmoną ir dukterį, taigi, jis turėjo prisipažinti žmonai. Jis nuvežė ją į kaimą ir užrakino slaptame bute, moteris bandė nusižudyti... Galų gale ji susisiekė su pažįstamu rabinu ir pareikalavo skyrybų.
Va tokia istorija.

šeštadienis, rugpjūčio 06, 2011

Susitikimai su pastoriumi iš Nigerijos Bayo Oniwinde.


Rugpjūčio 11 dieną 18 valandą Anykščių koplyčioje ir rugpjūčio 12 dieną 18 valandą Ukmergės „Vilkmergės“ restorane – susitikimai su pastoriumi iš Nigerijos respublikos (Afrika) Bayo Oniwinde.

Jo tarnavimas prasidėjo 1977 metais, kai Dievas jam prabilo: “Ganyk mano aveles“. 1986 metais Bayo Oniwinde tarnavo jau visą laiką vadovaujamas pastoriaus Tunde Joda  „Christ Chapel International“ bažnyčioje Logose, Nigerijoje, kur tarnavo 15 metų. 
Bayo Oniwinde yra trijų knygų autorius, jis konsultuoja santuokų klausimu. Šiuo metu jis bažnyčiose moko Dievo žodžio, kalba konferencijose apie Šventosios Dvasios dovanas bažnyčiai ir žmonėms. Jo teigimu, krikščionis turi gerai žinoti, kas parašyta Dievo žodyje, ypač gyvenant nestabiliame šiuolaikiniame pasaulyje, kur tik Jėzus gali išspręsti problemas, realiai atsakyti į mūsų poreikius ir išvaduoti iš kankinančių problemų. 
Ženklai ir stebuklai nesibaigė, nes „Jėzus Kristus yra tas pats šiandien, vakar, per amžius“,- sako Bayo Oniwinde susitikimuose kalbės apie Šventąją Dvasią. Melsis už tuos, kurie nori Ją patirti ir pažinti Dievą. Taip pat bus meldžiamasi už ligonius, patiriančius depresiją ir turinčius kitų problemų. Dievas atsako į visus poreikius ir šiandien.
Dievo žodis.

Žinomą Kabalos specialistą rabiną nužudė nepatenkintas klientas

Izraelio policija tiria garsaus rabino Elizerio Abuchaciro žmogžudystę, kuri įvyko tiesiog tada, kai jis priiminėjo lankytojus. Rabinas, kuriam buvo 70 metų, buvo vieno iš žinomiausių sefardų teisuolių ir stebukladarių Izraelio Abuchaciro, žinomo kaip Baba Sali, anūkas. Kaip ir jo žymusis senelis, jis buvo geras Kabalos - ezoterinės judaizmo krypties - specialistas, pas jį patarimų traukdavo ir paprasti žmonės, ir politikai ar verslininkai.
Senolį peiliu nudūrė vienas iš nepatenkintų klientų - 42 metų vyriškis, kuris keletą kartų konsultavosi pas jį šeimos klausimais. Žudiko nesulaikė net ir apsaugininkai.
ZMAN.com.
Beje, kad kabalos specialistas rabinas ne toks jau išmintingas, o gal net ir sukčius, tvirtino daugelis jo klientų, juo buvo susidomėjusi ir FTB, mat rabinas kartą per metus vykdavo į JAV, kur prisistatydavo "kabalos specialistu", turinčių antgamtinių savybių, o už seansą rabinas gaudavo keletą tūkstančių dolerių. Daugelis klientų, nematydami rezultatų rabiną paduodavo į teismą. Sakykim, sutuoktinių pora buvo išrašiusi rabinui čekį už 100 tūkstančių dolerių, mat labai norėjo vaikų. bet nei pinigų, nei vaikų - toks rezultatas.
Rabino Elizerio Abuchaciro klientūros pareiškimus tyrė ir Izraelio policija, tiesa, teismo tai nepasiekdavo.

Nikita Džigurda - intelektualas pats yra Aukščiausiasis

Rusijos dainininkas ir aktorius Nikita Džigurda panašu, kad bus atskirtas nuo Stačiatikių bažnyčios. Dainininko konfliktas su šia organizacija vis stiprėja. Ir anksčiau jis garsėjo skandalingu elgesiu - į internetą dėjo apsinuoginusios žmonos nuotraukas, savo vyriško "pasidižiavimo" ir net gimdymo vaizdus, praneša "Русский мир".
 Žinoma, visa tai buvo daroma tik piaro tikslais, tačiau kai dainininkas pareiškė, kad yra šėtono šalininkas, Vogograde vykusio festivalio V.Vysockiui atminti metu, kurio vieni iš organizatorių buvo stačiatikiai, dainininkui parodė duris. 
Tada jau supyko Nikita Džigurda, kuris pareiškė, kad pats yra Dievas, o jo žmona - Deivė. Jis pareiškė, kad jo supratimu, bet kuris intelektualas, žinoma, dainininkas save jiems priskiria, gali save lyginti su Aukščiausiuoju. Po šio pareiškimo stačiatikiai pareikalavo atgailauti arba jis bus atskirtas nuo bažnyčios - atiduotas anafemai (anathēma - graikiškai atskyrimas). Stačiatikiai šią aukščiausią bausmę skiria už  sunkias nuodėmes - erezijas, stačiatikystės išdavystę ir t.t.

ketvirtadienis, rugpjūčio 04, 2011

Jehovos liudytojai neleido, bet gydytojai gyvybę paaugliui išgelbėjo

Rusijos Buinaksko mieste greitosios pagalbos gydytojai išgelbėjo paaugliui gyvybę nepaisydami tėvų protesto neleisti jam perpilti kraujo. 14 metų paauglys Antonas Pamčenko su draugu papuolė į avariją, kurioje buvo stipriai sužalotas - trūko žarnynas, sumaitotas petys, klubas, pakenkti kiti vidiniai organai. Paauglį prijungė prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato, jam reikėjo atlikti skubią operaciją, kad jis išgyventų rašo "Комсомольская правда".
Tačiau greitai atvykę paauglio tėvai, kurie yra Jehovos liudytojų organizacijos nariai, davė leidimą gydytojų pagalbai, bet  uždraudė perpilti jam kraują. Rusijoje tokių atvejų daugybė, tada gydytojai paprastai teisme reikalauja tokios procedūros atlikimo, nors tėvai ir nesutinka.
Šiuo atveju teismams laiko nebuvo, gydytojai, nepaisydami tėvų valios, atliko operaciją ir pranešė vaikų gynimo tarnybai.

Širvintose vyko III tarptautinė maldos konferencija


 Prieš savaitę Širvintose vyko III tarptautinė maldos konferencija, kurią organizavo Širvintų sekmininkų bažnyčia su pastoriaus Valentino Karčmit komanda. Konferencijoje dalyvavo per 300 žmonių iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos ir Latvijos.
 Pagrindiniai konferencijos pranešėjai buvo tarnautojai iš Ukrainos sekminininkų sajungos, o jiems talkino šlovintojai iš Vilniaus "Maldos Namų" bažnyčios. Pagrindinis konferencijos akcentas - kriksto Šventąja Dvasia būtinumą ir pagalba norintiems būti pakrištytiems. Šventąja Dvasia buvo pakrikštyti daugiau kaip 50 žmonių. Išsipildė Širvintų ETB pastoriaus Valentino svajonė, kad visi jo bažnyčios nariai būtų pakrikštyti Šventąja Dvasia.

trečiadienis, rugpjūčio 03, 2011

Haroldas Afflu ir jo žmona Florencė su Lietuva susipažino per emigrantus


Antradienį Anykščių krikščionių bažnyčioje pamokslavo pora, kilusi iš Ganos (Afrika) - pastorius Haroldas Afflu ir jo žmona Florencė.

Pastorius H.Afflu, gimė Ganoje, Didžiojoje Britanijoje baigė kalnakasybos studijas universitete ir dirbo geologu, tačiau pajuto Dievo kvietimą tapti pastoriumi, todėl paliko savo specialybę ir iš pradžių buvo pastoriumi Ganoje, o šiuo metu, kartu su žmona tarnauja Anglijos sekmininkų bažnyčioje „Elim“, kuri per pastaruosius 10 metų ženkliai išaugo ir tapo energinga daugiakultūre bendruomene, kurioje randa vietos ir mūsų lietuviai emigrantai.
„Mes turime draugų lietuvių Anglijoje“, - sakė Florencė anykštėnams, kuriems gal buvo kiek keista matyti pamokslaujančią moterį. Beje, ji ne tik pamokslininkė, bet ir knygos autorė. Pastorių pora augina 3 vaikus: Deborą, Esterą ir Samuelį.
H.Afflu tarnavimai vyko daugiau kaip dešimtyje šalių, o Lietuvoje jis lankosi jau antrą kartą. „Labai patinka jūsų miestas, šalis, žmonės, gamta, tik šalčio nereikia“,- juokėsi H.Afflu. Jumoru buvo persmelktas ir visas jo pamokslas, buvo ir juoko, ir ašarų, kai vėliau jis meldėsi už žmones.
Paklausyti poros buvo atvykę žmonių iš Kauno, Jonavos ir Ukmergės, susitikime buvo apie 50 žmonių. Anykštėnai dėkoja Vilniaus "Ekklesijos" bažnyčiai, kuri pasirūpino pastoriaus kelione.

antradienis, rugpjūčio 02, 2011

Islame žmonos - pagal svorį

Vakaruose stebime vaikų teises, pauglių norus, o va islame klausimai sprendžiami daug paprasčiau - dabar leidžiama ištekinti dukteris net tada, kai jos dar guli lopšyje. Tiesa, tikromis žmonomis jos gali tapti tik tada, kai "atlaikys vyro" svorį. Beje, tokias absurdiškas mintis kelia ne kokie tamsūs kaimiečiai, o aukščiausi Saudo Arabijos teologai. Beje, dar ir pasiremdami pranašo Muchamedo pavyzdžiu.
Žymus Saudo Arabijos teologas Salechas al Fauzanas išleido fetvą, religinį dekretą, kuris leidžia ištekinti dukras dar mažametystėje, praneša "Интерфакс-Религия", o tai tampa iššūkiu Saudo Arabijos valdžiai, kuri stengiasi padidinti būsimų nuotakų amžių, nes spaudžia tarptautinė bendruomenė. 
Salechas al Fauzanas yra dviejų aukščiausių karalystės religinių organų narys, kuris turi teisę leisti fetvas, kurias gali naudoti teismai.  "Teologai sutinka, kad tėvai dukteris gali tekinti, net jeigu jos guli lopšyje. Bet vyrai negalės su jomis suartėti intymiai iki to laiko, kol mergaitės negalės atlaikyti ant jų gulinčio suaugusio vyro svorio" - sakoma fetvoje.  Jis pateikė ir kaip pavyzdį musulmonams nurodė, kaip elgėsi islamo pranašas Muchamedas vedybų atvejų. Jis vedė jauniausią žmoną Aišą, kai tai tebuvo... 6 metai, bet artumo su savo vyru ji nepatyrė kol nesulaukė... 9 metų amžiaus.
Vis dėlto tvirtinama, kad nepaisant aršaus islamo teologų pasipriešinimo bus įvestas minimalus amžius, kada merginos gali tekėti, tikėkimės, kad nebus sekama Muchamedo pavyzdžiu ir jis nesudarys 6 metų.

Kas yra atlaidai?

Vasara - atlaidų metas. Kas yra atlaidai? Dažnai nesusidūrę su religija žmonės mano, kad tai tiesiog kažkoks pagerbimas kokio šventojo. Trumpai sakant, tai renginys, kuriame apsilankęs katalikas, kuris įvykdo reikiamas sąlygas yra atleidžiamas nuo nuodėmių.
Atlaidai yra ne vien katalikiška šventė, bet, svarbiausia, „laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1471). Kitaip sakant, atlaidai panaikina nuodėmės padarinius.
Kad gautų tokią malonę, katalikas turi įvykdyti tris uždavinius: atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją bei pasimelsti popiežiaus intencija. Štai kaip paprasta.

pirmadienis, rugpjūčio 01, 2011

Indonezija - žudikams vos po 3 mėnesius kalėjimo

Kas skundžiasi lietuvuška teisėsauga, reiktų pasižiūrėti į tai, kaip veikia Indonezijos. Ten trigubos žmogžudystės religiniais motyvais dalyviai nubausti vos po 3 -6 mėnesius kalėti. Tai jau sukėlė tarptautinį skandalą. Sarango mieste buvo teisiami 12 radikalių musulmonų, kurie nužudė užpuolę vienos iš musulmonų atšakos, vadinamos Achmadija, narius. Achmadijos pasekėjai nepripažįsta, kad Muchamedas yra paskutinis pranašas, jų Indonezijoje yra apie 200 000, praneša The Voice of America.
Teismas konstatavo, kad patys nužudytieji kalti, esą išprovokavo užpuolimą. Žinoma, po tokių teismų religinė neapykanta tik didėja. Jei 2006 metais buvo užfiksuoti tik 3 užpuolimai prie achmaditus, tai 2010 -jau 50.