pirmadienis, kovo 31, 2008

Išplėšti Biblijos puslapiai pakeitė gyvenimą

Išplėšti Biblijos puslapiai pakeitė Afganistano gyventojo gyvenimą. Viskas prasidėjo, kai nepažįstamas žmogus tiesiog išplėšė iš savo Biblijos Evangeliją pagal Luką ir padavė Hasanui.
Po ilgos vidinės kovos jis tapo krikščionimi. "Man reikėjo nugalėti stereotipus apie krikščionis, bet bet kokiu atveju šiandien aš nebūčiau tas, kas esu, jei tas žmogus būtų man nedavęs šitų puslapių",- sakė Hasanas.
Pagal NXL

trečiadienis, kovo 26, 2008

Katalikai išsigando filmo apie apaštalą Petrą

Ketvirtuoju Anglijos kanalu bus parodytas dokumentinis filmas, kuris nusitaikė į pačius katalikų bažnyčios pamatus. Filmo kūrėjai įrodinėja, kad apaštalas Petras niekada nebuvo Romoje, tuo labiau ten palaidotas. Filmo kūrėjai kaltina katalikus sufalsifikavus istoriją ir nuslėpus dalį archeologinės medžiagos Jeruzalėje, kur buvo rasta kapavietė, kur mokslininkų nuomone, palaidotas Petras.
Priminsiu, kad Katalikų bažnyčia savo autoritetą ir popiežiaus grindžia tuo, kad apaštalas Petras tariamai buvo pirmasis Romos vyskupas(popiežius), miręs kankinio mirtimi, o jo kapas yra po pagrindine Vatikano bazilika. Tai, filmo kūrėjų teigimu, visiškas falsifikatas.
Beje, tai, kad Petras buvo Romoje, yra tik pačios Katalikų bažnyčios legenda, tuo tarpu nei Biblija, nei istoriniai dokumentai to nepatvirtina, atvirkščiai – Apaštalų darbuose sakoma, kad Petras paskiriamas eiti pas žydus, o Paulius – pas pagonis. 1936 metais Vatikanas paskelbė, kad rado Petro palaikus, tačiau šito archeologinio “atradimo” tikrumu abejojančių yra ne vienas – kasinėjimai vykdyti”labai slaptai”, o jiems vadovavo tuometinio popiežiaus draugas.
Britanijos katalikai vertina šitą juostą, kaip “katalikybės juodinimą” ir nuogąstauja, kad toks filmas gali pažeisti “lengvabūdžius žmones”, atseit faktų tikrumą apie Petrą gali nustatyti “tik Katalikų bažnyčia. “Pasikasdami po bažnytinės valdžios pamatais, jūs naikinate bažnyčią”,- teigia katalikai. Nes popiežiaus valdžia milijardui katalikų bazuojasi ant to, kad Petras buvo pirmasis popiežius,palaidotas Romoje, todėl popiežiai yra vieninteliai teisėti Kristaus vietininkai visam pasauliui. Todėl ši juosta yra pavojinga - jei būtų įrodyta, kad Petro istorija tėra falsifikatas ir mitai, popiežiai netektų bet kokio pagrindo vadintis "Kristaus vietininkais", -o Katalikų bažnyčia - "vienintele Kristaus įkurta bažnyčia"

sekmadienis, kovo 23, 2008

Palaikai neturi ramybės

Prieštaringai vertinamo katalikų vienuolio Pijaus palaikai keturis dešimtmečius ramiai gulėjo San Džovani Rotondo miesto bazilikos kriptoje. Tačiau dabar jie itin triukšmingai grįžo į šį sensacijų pasaulį. Nors tėvas Pijus šį pasaulį paliko 1968 metais, mistiškojo vienuolio kultas neblėsta. Tėvo Pijaus legenda kasmet vis stiprėja, vis labiau plinta tiek Italijoje, tiek visame pasaulyje.
Tiesa, skeptikai ir ekshumavimo priešininkai piktinasi, kad tolesnį Bažnyčios tarnų kruopščiai apžiūrėtų palaikų likimą nulems žemiškieji San Džovani Rotondo bažnyčios rinkodaros poreikiai.Neturtingo Pietų Italijos valstiečio sūnus Francesco Forgione į Kapucinų ordino vienuolyną patraukė sulaukęs vos 15 metų. Būdamas 23-ejų, jis pirmą kartą prabilo apie stigmas.Teigiama, kad penkios paslaptingos žaizdos delnuose, pėdose ir ant šono nepaliko vienuolio kūno visą likusį gyvenimą. Antgamtiška ir iki šiol neatskleista šios dieviškosios patologijos kilmė tapo daugybės medicinos ir teologijos disputų, netgi tarptautinių mokslo simpoziumų tema. Buvo suformuluotos trys stigmų atsiradimo versijos: žaizdos – šventumo įrodymas, reta odos liga ir sąmoningas savo kūno žalojimas. Vatikanas nutarė išsiaiškinti: pasiuntė į San Džovani Rotondą Bažnyčios medicinos ekspertą Agostino Gemelli.Tačiau tėvas Pijus atsisakė Vatikano emisarui rodyti stigmas. Jis pareiškė, kad tam reikia oficialaus popiežiaus leidimo. Grįžęs į Romą, ekspertas A.Gemelli pateikė išvadas: „Tėvas Pijus – apsišaukėlis, isterikas, psichopatas“. 1923-iaisiais Šventasis Sostas oficialiai kreipėsi į tikinčiuosius, siūlydamas nebevažiuoti pas San Džovani Rotondo kankinį. Mat jis, anot Vatikano teismo išvados, tėra isterikos apsėstas melagis. Būrių gerbėjų neatbaidė ir tai, kad atsirado vaistininkas oficialiai paliudijęs, kad vienuolis vis pirkdavo jo vaistinėje rūgščių, kurios atitiko mediciniškai stigmų "gyvavimą".
Ekshumavimas, manoma, tik pirmasis žingsinis į palaikų "išdalinimą", t.y. elenemtarų supjaustymą dalimis, tokia praktika egzistuoja katalikų bažnyčioje - neseniai Lietuvoje demonstruoti "padalinti" šv. Teresėlės palaikai.
Tiesa, ne visi katalikai tam pritaria. „Mes reikalaujame, kad tėvo Pijaus kūnas po perlaidojimo nebūtų išdalintas, netgi jei kas nors to norėtų skatinamas pačių kilniausių tikslų“, – tvirtina asociacijos „Už tėvą Pijų“ nariai.

šeštadienis, kovo 22, 2008

Saudo Arabija kovos su radikalizmu

Saudo Arabija, viena iš konservatyviausių musulmonų valstybių, matyt, jau pati pavargo nuo radikalizmo ir jo padarinių. Kovodama su radikaliuoju islamizmu bei jo apraiškomis, Saudo Arabija ruošiasi „kelti kvalifikaciją“ maždaug 40 tūkst. imamų.
Apie šį planą, kuris yra platesnės programos skatinti toleranciją šalyje dalis.Mokymus vykdys šalies religinių reikalų ministerija bei naujai įsteigtas, nuosaikią islamo interpretaciją platinantis Tautinio dialogo centras. Saudo Arabijos visuomenė po truputį ima suvokti, kad vien saugumo priemonėmis kovoti su islamo karingumu nepakanka. Kita vertus, karališkoji šalies šeima yra nuolat spaudžiama Vašingtono, raginančio koreguoti religinius vadovėlius bei kontroliuoti karingus dvasininkus, skatinančius jaunimą prisidėti prie džihado („šventojo karo“).
Šią iniciatyvą skeptiškai vertina kritikai, kurių manymu, niekas nesikeis, kol visuomenę valdys ultrakonservatyvus dvasininkų sluoksnis. Vien praėjusią savaitę vienas įžymus šventikas paragino nukirsti galvas keliems liberalesniems rašytojams, bandžiusiems „išjudinti“ ortodoksišką nuostatą, kad musulmonai negali keisti savo religijos.
Pagal "Alfa" ir BBC pranešimus

ketvirtadienis, kovo 20, 2008

Prancūzija priims 500 Irako krikščionių

Prancūzija priims 500 Irako krikščionių praneša invictory.org Tai tapo žinoma, kai Prancūzų pareigūnas tiesioginėje radijo laidoje tai papasakojo. Pasak jo Chaldėjų krikščionys labiausiai kenčianti grupė, be to, jų nepriima aplinkinės šalys. Paryžiuje jau yra chaldėjų bendruomenė iš Irako.

Dukrą nužudys, kai ji sulauks 10 metų


Mohamedo Hegazy (Mohammed Hijazi) ir jo šeimos istorija tapo žinoma pasaulio krikščionių bendruomenei po to,
kai Egipto teismas šių metų pradžioje atmetė prašymą pripažinti jo ir žmonos atsivertimą į krikščionybę iš islamo.Mohamedas Hegazy su žmona ir kūdikiu (dukrele Mirijam) priversti slapstytis. Jo tėvas nuo mažens mokė Mohamedą nekęsti krikščionių Tačiau kuo daugiau Mohamedas gilinosi į islamą, tuo labiau jautėsi svetimas šiam tikėjimui. Jis pradėjo ieškoti žinių apie Kristų ir maždaug prieš trejus metus suvokė, kad Dievas Biblijoje - mylintis Tėvas. Mohamedas troško viešai paskelbti apie savo atsivertimą atitinkamu įrašu asmens tapatybės kortelėje (Egipte asmens tapatybės kortelėje greta kitų duomenų nurodoma asmens religija). Šis jo siekis sukėlė prieštaravimų audrą beveik visose arabų televizijose. Teismui atsisakius pripažinti atsivertimą, Mohamedas privalėjo paklusti teismo sprendimui, kitaip jam grėsė įkalinimas nuo trijų iki dešimties metų. Mohamedo tėvas prisiekė nubausti sūnų mirtimi. „Aš kreipiuosi į sūnų ir raginu grįžti į islamą, - sakė Mohamedo tėvas vietos laikraščiui. - Jei atsisakys, savo rankomis nužudysiu jį." Mohamedas viešai išplatino atsakymą tėvui: „Girdėjau, jog prisiekei nužudyti mane ir viešai išlieti mano kraują. Tačiau myliu tave, nes esi mano tėvas ir mano Viešpats Jėzus Kristus išmokė mane mylėti. Jėzų pasirinkau laisva valia, ir šio sprendimo niekas nepakeis. Atleidžiu tau, nesvarbu, ką esi dėl manęs nusprendęs. Tik noriu tau ir mamai pakartoti - Jėzus mirė, kad mane išgelbėtų."Mohamedo žmona Kristina savo artimųjų taip pat pasmerkta mirčiai, nes ji ištekėjo už krikščionio prieš šeimos valią. „Aš labai myliu savo tėvus, - sakė Kristina, - tad noriu, kad jie žinotų, jog meldžiu Viešpaties atverti jiems protus ir širdis. Meldžiu, kad Jis parodytų jiems palaiminimų kelią, kurį jau atvėrė man."Islamo taryba išleido ediktą „fatvą", kuriuo Mohamedą ir Kristiną pasmerkė mirčiai. Jų dukrelė Mirijam pagal šį ediktą bus nužudyta sulaukusi dešimties metų, jei nepasirinks islamo.
Pagal christianitytoday.com ir btz.lt

penktadienis, kovo 14, 2008

Penzos atsiskyrėliams gresia potvynis


Penzos atsiskyrėliams gresia potvynis - pranešama, kad gelbėtojų būrys pasiruošęs išgelbėti 35 provoslavus, kurie laukia pasaulio pabaigos - tačiau prievartiniu būdu žmonių netraukiama į paviršių. Prie požeminės slėptuvės įrengtas milicijos postas.

O dvasinis grupės įkvėpėjęs Piotras Kuznecovas guli psichiatrijos klinikose, kur gauna medikamentinį gydymą.

antradienis, kovo 11, 2008

Katalikų bažnyčia išmokėjo 615 milijonų dolerių seksualinės prievartos aukoms

Katalikų bažnyčia JAV 2007 metais išmokėjo 615 milijonų dolerių seksualinės prievartos aukoms, nukentėjusioms nuo dvasininkų, praneša "GlaubeAktuell". Ši suma 54% didesnė, nei praėjusiais metais.Tiesa, kadangi išmokos gana solidžios, žymiai sumažėjo viešų kaltinimų seksualine prievarta. Tai skelbia pati Katalikų bažnyčia JAV.

sekmadienis, kovo 09, 2008

Benediktinas papuolė sekso parduotuvėje

Vienuolis benediktinas papuolė vagiantis sekso parduotuvėje. Vienuolis iš Marijos Lachskajos vienuolyno Viurburgo mieste įkliuvo vogdamas iš sekso parduotuvės homoseksualaus tipo pornografines vaizdajuostes. 49 -erių vienuolis puolė bėgti, kai pardavėja pamatė vagystę, jį sulaikė praeiviai.
Kai vienuolis prisipažino vagystėje, policija apieškojo vienuolyno celę, kur jis gyveno ir rado ištisą porno videoteką. Buvo rasta 230 pornografinių vaizdajuosčių, 40 iš jų buvo pavogta iš tos pačios sekso parduotuvės.dėl likusių 190 pornofilmų vienuolis prisiekinėjo, kad jas nusipirko.
Religio.Ru

sekmadienis, kovo 02, 2008

Irake grobia ir žudo krikščionis

Šeštadienį Šiaurės Irake netoli Mosulo buvo palaidoti trys vyrai, nužudyti penktadienio vakarą per užpuolimą, kurio metu buvo pagrobtas Chaldėjų arkivyskupas Paulos Faraj Rahho. Trys nužudytieji, vyskupo vairuotojas ir du sargybiniai, buvo šeimų tėvai, auginę po tris vaikus. Nužudytieji buvo palaidoti chaldėjų krikščionių miestelio Karamles kapinėse. Tame pačiame Karamles miestelyje palaidotas kun. Ragheed Gani, nušautas su trimis diakonais praėjusių metų birželio 3 dieną priešais tą pačią Šv. Dvasios bažnyčią, prie kurios penktadienio vakarą buvo pagrobtas 67 metų arkivyskupas Paulos Faraj Rahho.
Persekiojimai dėl tikėjimo ir valdančiųjų politinis spaudimas lydi Mesopotamijos krikščionis nuo seniausių laikų. Konstantinui priėmus Krikštą tik Vakarų krikščionims sumažėjo persekiojimai, o Rytų krikščionys visą laiką jautė grėsmę. Todėl chaldėjai kas vakarą sugieda kankinių himną.

Pakistane moteris grobia ir degina

Nusikaltimai ginant garbę, kankinimai, deginimai, prievartavimai yra dažniausiai pasitaikantys smurto atvejai prieš moteris Pakistane. Praėjusiais metais tokių smurto atvejų ypač padaugėjo ir dažniausiai smurto kaltininkai lieka nenubausti. Visa tai atskleidžiama istoriškai Pakistanui svarbiame Lahore mieste Nacionalinė žmogaus teisių įgyvendinimo komisijos pristatytoje metinėje ataskaitoje apie smurtą prieš moteris. Ataskaitoje teigiama, jog 70 % atvejų dėl smurto kalti būna aukų artimieji, o policija taip pat dažniausiai nesikiša. 2007 metais buvo įvykdytos 901 žmogžudystė iš kurių net 747 buvo įvykdytos aukos artimųjų. Tačiau vietos policija sutiko pradėti tyrimą tik dėl 600 atvejų, suėmė 122 žmones ir tik 30 iš jų buvo nuteisti.Pakistane dar iki šios egzistuoja praktika, kad jaunuoliai jaučiasi galintys pagrobti merginas iš socialiai „žemesnių“ genčių ir jėga priversti tekėti. Taigi, praėjusiais metasi buvo pranešta apie 688 pagrobimo atvejus, tačiau tik 49 asmenys buvo suimti. Ataskaitoje apie smurtą prieš moteris pateikiamas ir dar vienas baisus faktas – moterų sudeginimas už tai, kad buvo neištikimos arba laikomos „prastomis musulmonėmis“. Tokių atvejų buvo užregistruoja šimtas, tačiau tik tris kartus tyrimais baigėsi areštu. Be kita ko, Nacionalinė žmogaus teisių įgyvendinimo komisija teigia, kad pateikiami duomenys apima tik centrines šalies vietoves. Kitose vietovėse smurto prieš moteris atvejai nebūna užregistruojami. Ataskaitos autoriai taip pat pažymi, kad žmogžudystės ir sudeginimai ant laužo yra laikomi teisingomis bausmėmis moterims, kurios artimųjų yra laikomos nemusulmonėmis. Ir šiais atvejais teisėjai lieka nuošalyje.

"Hamas" televizija auklėja vaikus

Pasirodė pranešimai, kaip savo televizijoje palestiniečių organizacija "Hamas" auklėja vaikus.
Šį kartą nustebino triušiukas, kuris toks uolus pranašo sekėjas, kad didžiausias jo noras - žudyti danus ir izraeliečius. Triušiukas laidelėse vaikams ragina dėtis prie jo.