penktadienis, rugpjūčio 29, 2008

trečiadienis, rugpjūčio 27, 2008

Azerbaidžane iš protestantų atėmė pastatą

Azerbaidžane iš protestantų bažnyčios "Šlovės soboras" atėmė pastatą. Tiesa, šį kartą nei ne valdžios kišimasis į religinius reikalus, bet turtinės pretenzijos. Šis pastatas atsidūrė dalyje, kurioje vyksta stambios statybos. Pasekmė - naftos kompanija pateikė dokumentus, kad pastatas - jos.
Dabar apie 1000 bažnyčios narių renkasi tarnavimui iškastoje pamatams duobėje šalia buvusio pastato, kurio remontas bendruomenei kainvo 250.000 dolerių. Tikintieji virš duobės užsitempė tentą, pasistatė viduje aparatūrą ir kėdes.

pirmadienis, rugpjūčio 18, 2008

Gruzija. Rusijos stačiatikių bažnyčia irgi Kremliaus pusėje


Kremliaus režimui, sadistiškai naikinančiam Gruzijos miestus, už dominuojančią padėtį Rusijoje susimoka ir Rusijos stačiatikių bažnyčia. Per televiziją pasirodo "dvasiškieji rusų stačiatikių tėvai", kurie atvirai remia Gruzijos naikinimą, nepaisant to, kad Gruzija irgi daugumoje - stačiatikių šalis. Tokios propagandinės kompanijos viršūnė - vakar per "Vremia" laidą pasisakęs stačiatikių šventikas, kuris teigė, jog "Gruzinų stačiatinių vadovas, vadinamasis katalikosas, ne kartą per radiją laimino etninius valymus ir net juos skatino". Kalbėjęs šventikas po visos išpiltos demagogijos vis dėlto parodė šiek tiek nuolaidumo ir neskatino Gruzijos katalikosą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tik... suabejojo jo psichika.
Rusijos stačiatikiai eilinį kartą pademonstravo, kad nuo carizmo laikų mažai kas pasikeitė, tiksliau, pasikeitė tik jų šeimininkas - jei anksčiau jie laimindavo ir gindavo kruvinus carizmo žygius, tai dabar - naujų Rusijos vadovų cinizmą.

sekmadienis, rugpjūčio 17, 2008

šeštadienis, rugpjūčio 16, 2008

Floridos prabudimas. 11-mečių maldos prikėlė mirusį mokytoją

Floridos prabudimas. Dievas veikia neįtikėtinai. Todas Benley pasakoja, kaip 11-mečių maldos prikėlė klasėje nuo širdies smūgio mirusį mokytoją.

penktadienis, rugpjūčio 15, 2008

Arktika - ledas ir Dievo ugnis

Šventoji Dvasia daro savo darbą ir Arktikoje. prabudimas kilo anglikonų bažnyčioje. Taigi,Dievas neapribotas geografija.

ketvirtadienis, rugpjūčio 14, 2008

Lietuvos sekmininkai meldžia taikos Gruzijai


Vakar Lietuvos sekmininkų bažnyčios meldėsi dėl taikos Gruzijoje. Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys prašė melstis "už šią situaciją, kad valdžios vyrai turėtų šaltas galvas ir Dievo baimę tvarkyti tokio lygio reikalus naudojant išmintį labiau nei ginklus".
Rimanto Kupsčio žodžiais, situacija nors ir įtempta, bet teikianti vilčių. " Teko kalbėtis telefonu su vienu iš Gruzijos sekmininkų lyderių, jis padėkojo už paramą ir maldas, pasakė, kad tauta yra vieninga, bažnyčios funkcionuoja, tikintieji meldžiasi ir pasitiki Dievu"- sakė R.Kupstys.

trečiadienis, rugpjūčio 13, 2008

antradienis, rugpjūčio 12, 2008

Konferencija "Troškulys" II

Viena iš svarbiausių konferencijos žinių nuskambėjo tada, kai jau buvau išvykęs."Dievą bažnyčioje žmonės pažinti turi ne iš Biblijos, o iš žmonių santykių". Išties pritariu, nes Bibliją net ir ateistai cituoja.

pirmadienis, rugpjūčio 11, 2008

Konferencija "Troškulys"

Vilniuje sekmininkų bažnyčia "Šlovinimo namai" surengė trijų dienų konferenciją "Troškulys". Konferencijoje dalyvavo apie 120 žmonių iš Vilniaus, Klaipėdos, Anykščių, Marijampolės.
Nuotraukoje pamokslauja pastorius Tonis Mileris (dešinėje).

ketvirtadienis, rugpjūčio 07, 2008

Prabudimas Indijoje

Dievas nuostabiai veikia Indijoje.Ten vis daugiau pašaukiama jaunuolių ir vaikų. Jie priima Jėzų Kristų kaip asmeninį gelbėtoją ir krikštijami Šventąja Dvasia. Kai kuriose bažnyčiose absoliučią daugumą sudaro mažamečiai vaikai.

Indonezija, pamokslauja vaikai

Indonezijoje musulmonams pamokslauja vaikai.

trečiadienis, rugpjūčio 06, 2008

Vaikai Dievo rankose.

"‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus".
Apaštalų darbų2;17-18

pirmadienis, rugpjūčio 04, 2008

Vaikai evangelistai II

Tai dar vienas įrašas apie vaikus evangelistus. kas įdomu, bent man, kad taip įtaigiai pamokslaujant niekur negirdėjau - šitos mergaitės balse jaučiu tokį skausmą dėl žmonių, kokio niekur negirdėjau. Be to, vaikai pamokslauja be jokių skrupulų, nebijo įžeisti ir nebijo, kaip jie patys kitiems atrodo.

taigi, išmintingieji, teisingieji, viską suprantantys ir ekumeniškieji krikščionys, Jonas sakė:"Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų". Žiūrėkim, ar neteks Dievui vietoj mūsų, mūsų vaikus naudoti.

Vaikai evangelistai