penktadienis, sausio 12, 2007

Parapijų skelbimai

* Pagalbos stiprinant pasitikėjimą savimi grupė renkasi penktadieniaisseptintą valandą. Prašome įeiti pro užpakalines duris.
* Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus.Atsiveskite ir savo vyrus.
* Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija jiems yradėkinga.
* Ateinantį ketvirtadienį 17 val. renkasi mamų grupė. Tos, kurios nori būtitarp mamų, prašome kreiptis pas kleboną.
* Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio mokestis - 50 Lt. Į mokesčio kainąįeina ir maitinimas.
* Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos noritepasimelsti.
* Klebonas užsidegs savo žvakę nuo altoriaus. Diakonas savąją užsidegs nuo klebono ir po to uždegs visus tikinčiuosius esančius pirmoje eilėje.
* Ateinantį sekmadienį parapijos salėje vaišės su patiekalais iš žirnių. Pojų - koncertas.