pirmadienis, lapkričio 30, 2009

Nemokami lipdukai koreguos "Politiškai korektiškus" pašto ženklus


Didžiosios Britanijos Royal Mail šiemet sulaužė savo 40-ties metų tradiciją Kalėdų proga išleisti krikščionišką istoriją vaizduojančius pašto ženkliukus ir vietoj to pasirinko "politiškai teisingus" vaizdus. Siekdami atkreipti žmonių dėmesį į tikrąją Kalėdų prasmę ir patiems perskaityti Biblijoje aprašytą Kalėdų istoriją, Biblijos draugija ...atspausdino ir nemokamai dalina 5 milijonus lipdukų, kuriuos galima užklijuoti ant siunčiamų vokų ar atviručių.
"Pati Kalėdų esmė - Kristaus gimimo istorija ir mes norime, kad tokia žinia ir pasiliktų žmonių mintyse šį gruodį. Ir jeigu krikščionys vertina šią istoriją, mes norime, kad jie tai parodytų taip pažymėdami ir savo siunčiamus laiškus." sakė Biblijos draugijos atstovas.

Nemokamus lipdukus galite užsisakyti čia: (paskubėkite, nes jie siunčiami paštu ir gali užtrukti iki 5 dienų)
Order some stickers - Christmas Unwrapped - Bible Society
www.christmasunwrapped.org.uk


Praneša "Lietuvių Krikščionių Bažnyčia Londone"

Egiptas – milijonas pogrindinių krikščionių


Egiptas dažnai vadinamas “islamo galva”, nes jame sukoncentruoti visi vedantys islamo universitetai, šalies valdžia visokeriopai palaiko islamiškos šalies įvaizdį ir riboja krikščionių teises. Pavyzdžiui, draudžiama ne tik statyti, bet ir remontuoti bažnyčias, pasuose įrašomas žmogaus tikėjimas. Norint jį pakeisti, reikia keisti pasą. Jei norima iš krikščionybės pereiti į islamą jokių problemų nėra, o jeigu nusprendi pakeisti islamą, tada atsiduri teisme, laukia kalinimas. Beje, teismai niekada neleidžia pakeisti islamo religijos.Žmonėms telieka emigruoti.
Vis dėlto, Kristaus žinia skelbiama ir priimama ir tokioje šalyje. Pranešama, kad be koptų krikščionių Egipte yra jau milijonas islamą nusprendusių palikti žmonių, pasiryžusių krikštytis arba jau slaptai pasikrikštijusių. Egipto Biblijos draugija praneša, kad Biblijų Egipte parduodama vis daugiau. Tik praeitas metais buvo parduota 750 000 “Naujojo testamento” audiokopijų 600 000 kopijų filmo “Jėzus” ir 500 000 “Naujojo testamento” leidinių, tuo tarpu kai apie 1990 metus per metus buvo parduodama tik 3000 kopijų. Didžioji dauguma paliekančių islamą yra intelektualai, kurie prisijungia prie įvairių krikščioniškų konfesijų.

Niujorko katalikai pageidautų skaityti ir apie kitų institucijų seksualinius incidentus

Niujorko metropolitas arkivyskupas Timothy Dolan atvirame laiške dienraščio "New York Times" redakcijai pastebėjo, kad skaitant šį dienraštį galima susidaryti įspūdį, jog amerikiečiai, be beisbolo, turi dar vieną nacionalinę pramogą, būtent antikatalikiškumą.
Savo laiške Niujorko metropolitas skundžiasi dėl nuolatinio katalikų bažnyčios juodinimo parenkant žinias. Pavyzdžiui, kaip dienraštis informuoja apie seksualinius skandalus. Incidentai, įvykę ne katalikų religinėse bendruomenėse arba viešosiose institucijose, yra nutylimi, o neproporcingai išgarsinami tie, kurie net netiesiogiai yra susiję su Katalikų bažnyčia.
Arkivyskupas, be kita ko, apgailestavo dėl netinkamo anglikonų konvertitų į katalikybę problemos pristatymo. Pasak Niujorko metropolito, Katalikų bažnyčiai reikalinga kritika, ji noriai ją priima, tačiau kritika turi būti teisinga.
Išties sunku, kai JAV Katalikų bažnyčia neužima dominuojančios padėties, o po sekso skandalų jos reputacija šioje šalyje gerokai nukentėjo.

sekmadienis, lapkričio 29, 2009

Biblija Čekijoje - metų bestseleris


Visiškai netikėtai Biblija Čekijoje tapo metų bestseleriu. Naujojo vertimo į čekų kalbą leidimas sutiktas dar nematytu poreikiu. Nuo pavasario parduota apie 700 tūkstančių, pirmąjį leidimą išpirko per savaitę.
Tai stebina, nes Čekija visur minima kaip šalis, kurioje daugiausia ateistų Europoje. Dievu tiki, pamaldas lanko tik apie 30 procentų čekų.
Pagal "In Vyctory"

„Manhatano deklaracija" susilaukia vis didesnio palaikymo

Amerikoje „Manhatano deklaracija – krikščioniškos sąžinės raginimas“ susilaukė didelio visuomenės pritarimo ir ją pasirašė jau 150 tūkstančių amerikiečių, taip išreikšdami nepritarimą vyriausybės nusistatymui gyvybės, santuokos ir religijos laisvės klausimais.
Prieš savaitę Manhatano deklaracija buvo pasirašyta vos tik šimto keturiasdešimties katalikų, evangelikų ir ortodoksų lyderių, nors jie patys nurodė, kad deklaracija atspinti tik jų pačių asmeninę nuomonę, o ne jų atstovaujamų bendruomenių nusistatymą.
Manhatano deklaraciją pasirašiusieji asmenys pažymi, jog nesilaikys jokių įstatymų, kurie įpareigoja krašto institucijas dalyvauti abortų vykdyme, embrionus naikinančiuose tyrimuose, netalkins savižudybėms, eutanazijai ir bet kokiam kitam prieš žmogaus gyvybę nukreiptam veiksmui.
Pareiškimo autoriai, Amerikos katalikų, evangelikų ir ortodoksų lyderiai, teigia, kad jie nepasiduos reikalavimui laiminti nemoralias partnerystes, jas laikyti santuokomis ar lygiomis santuokoms, neatsisakys skelbti tiesos apie moralumą ir nemoralumą, apie santuoką ir šeimą.

Myliu Viešpatį, savo Gelbėtoją


Brazilų sekmininkų dainininkė Fernanda Brum "Myliu Viešpatį, savo Gelbėtoją, Jis yra mano viltis".

šeštadienis, lapkričio 28, 2009

Šiaurės Korėjoje vaikai miršta tiesiog gatvėse


Krikščionių šaltiniai praneša, kad žiauraus režimo valdomoje Šiaurės Korėjoje kilo didžiulis badas ir vaikai miršta tiesiog gatvėse.
"Hwanghae provincijoje vėl galima pamatyti mirusius vaikus, kurie guli gatvėse",- praneša korėjos krikščionys "Open Doors" organizacijai."Žmonės neturi šansų palaikyti savo gyvybę, kas atsisako dirbti, iš karto siunčiami į lagerius. Tokį pat badą korėjiečiai pergyveno 90-aisiais metais, kai žuvo milijonas žmonių.Tėvai miršta arba palieka savo vaikus, negalėdami žiūrėti kaip jie miršta nuo bado,grupės vaikų klajoja po šalį, jei juos pagauna, uždaro į prieglaudas, kur jie miršta iš bado",- teigima pranešime.
Krikščionių misijos niekuo negali padėti, nes režimas neįsileidžia pagalbos, o skuba sukurti atominę bombą, laikydamas tai pačia geriausia priemone išgyventi.
Pagal "CNL-NEWS"

Šventiką sulaikė po "nekalto prasidėjimo" bumo


Kijeve stačiatikių šventiką sulaikė po "nekalto prasidėjimo" bumo jo parapijoje. Kijevo milicija areštavo vadinamosios "Ukrainos stačiatikių autokefalinės kanoninės bažnyčios" vadovą Olegą Kuliką po to, kai kelios moterys kreipėsi į miliciją dėl išprievartavimo.
Šis šventikas įtikindavo moteris, kad mylėtis su juo "nėra nuodėmė", nes nuo jo gimę vaikai bus "dievo vaikai".Po to, kai atsirado keletas moterų, kurios tapo nėščios, pačios parapijietės pasikalbėjo ir išaiškėjo, kad šventikas dėmesį rodo ne vienai iš jų. Viena moteris pasakojo, kad nuėjusi į svečius pas Olegą Kuliką ir išgėrusi vyno... pabudo ryte ir akivaizdžiai pamatė, kad buvo išrengta. "Nebijok, tai buvo nekaltas prasidėjimas",- aiškino jai šventikas.
Po to, kai moterys kreipėsi į miliciją, tėvas Olegas Kulikas buvo pasislėpęs.
Pagal "Interfaks"

penktadienis, lapkričio 27, 2009

Vatikanas tris kartus atsisakė suteikti informaciją apie kunigus - pedofilus


Į finalinį etapą įžengė pedofilijos ir smurtavimo prieš vaikus byla Airijoje, kurioje Katalikų bažnyčios tarnai kaltinami šiurpiais nusikaltimais, o pati Katalikų bažnyčia - pedofilų dangstymu. Pasirodė, kad keturi Katalikų bažnyčios arkivyskupai 30 metų visais būdais dangstė nusikaltėlius, kad jie nepatektų į teisingumo rankas ir "nesuteptų katalikybės gero vardo".

Paskutiniai įvykiai rodo, kad padėtis Airijos katalikų bažnyčioje nebuvo atsitiktinumas, o tai ištisa sistema - pats Vatikanas net tris kartus atsisakė suteikti informacijos oficialiai to paprašiusiai komisijai, tiriančiai seksualinės prievartos Airijoje atvejus, praneša BBC, šiuos pranešimus cituoja "Delfi". Todėl naivu manyti, kad prievartavimo faktai nebuvo žinomi Vatikane. Tris kartus komisija, kuri tyrė vaikų prievartavimą Airijoje kreipėsi į Šventąjį Sostą, tačiau atsakymo negavo.
Komisijos, tiriančios katalikų vyskupijos Dubline veiklą, pranešime pažymima, kad komisijos nariai 2006 metais kreipėsi į Šventojo Sosto atstovus, prašydami leisti susipažinti su informacija, esančios panešimuose, siunčiamuose į Vatikaną, byloje dėl to, kad katalikų dvasininkai žagino Airijoje vaikus.
Tačiau jie gavo neigiamą atsakymą dėl to, kad šie paklausimai "nebuvo atsiųsti per atitinkamus diplomatinius kanalus".
2007 metų vasarį ir anksčiau 2009 metais Vatikano atstovai ignoravo dar du tokius komisijos paklausimus, pažymi BBC.
Žinoma, po pranešimo paskelbimo Airijos Katalikų Bažnyčios vadovas Seanas Brady tryško nuoširdumu ir "pareiškė apgailestavimą" dėl tų, atvejų, kai dvasininkai žagino vaikus laikotarpiu nuo 1975 iki 2004 metų, ir dėl to, kad Bažnyčia ilgą laiką slėpė šiuos faktus. "Aš labai apgailestauju, ir man gėda", - sakė jis. Keturi arkivyskupai nuolat gynė tvirkintojus, stengdamiesi, kad jie nepakliūtų į teisingumo rankas, atskleidė Dublino arkivyskupijoje trejus metus vykęs tyrimas.
"Dublino arkivyskupija - bent jau iki dešimto dešimtmečio vidurio - slėpė vaikų lytinio išnaudojimo atvejus, vengdama skandalo ir saugodama Bažnyčios reputaciją", - nurodoma ataskaitoje. Čia taip pat rašoma: "Visi kiti dalykai, įskaitant vaikų interesus bei teisingumą, buvo žemiau šių prioritetų".
"Daugeliu atveju vaikų interesų buvo visiškai nepaisoma ir prievartautojai, likę laisvėje, toliau išnaudojo vaikus", - skelbiama ataskaitoje.
Tačiau situacija nesikeičia iš esmės, Katalikų bažnyčia pasiekė, kad kunigų pavardės nebūtų skelbiamos viešai, vadinasi, prievartautojai negaus deramos bausmės, o Vatikano sistemai svarbus tik savo "geras vardas", o ne tiesa ir teisingumas.

Alžyre ir Maroke auga krikščionybė


Islamiškose šalyse valdžios aparatas dažnai persekioja bet kokią misionierišką veiklą, kuri prilyginama sunkiems nusikaltimams, tačiau evangelija pasiekia ir tas šalis, kurios istoriškai buvo uždaros ir laikomos neįveikiama islamo tvirtove.
Ypatingai greitai auga krikščionybė Alžyre ir Maroke, tarp berberų ir kitų etninių grupių Sacharoje. 70% ten gyvenančių krikščionių jaunesni kaip 30 metų.Pagrindinį vaidmenį jaunimo evangelizavime vaidina Kipre įsikūrusi krikščioniška televizija “Al-Hajat” ir pamokslininkas, koptų šventikas Zacharijus Batros. Jo vedamos laidos ypač nemalonios musulmonams, nes Zacharijus Batros cituoja islamo chadisus apie prostituciją, nederamus seksualinius veiksmus su mažamečiais, cituojami chadisai apie pjautynes, žudymus, chadisai apie tai, kaip atrodo islamo rojus su hurijomis ir t.t.
Analitikai sako, kad paskutiniųjų metų įvykiai rodo, kad islamo fundamentas stipriai aižėja. Televizijos “Al-Hajat” duomenimis, per dvejus metus Alžyre islamą paliko ir krikštijosi kaip krikščionys 10 000, o Maroke – 45 000 žmonių. Maroko vyriausybė net buvo sušaukusi neeilinį posėdį, kuriame svarstė, ką daryti, kad krikščionių skaičius nebeaugtų.
Nuotraukoje - Maroko berberai vis dažniau palieka islamą.
Pagal "CXVE".

Armėnai skelbia evangeliją Turkijoje


Turkijoje, Stambule, antras mėnuo veikia armėnų bažnyčios "Gyvenimo žodis" įkurta Biblijos mokykla.Pastorius Artūras Simonianas lankėsi Stambule, kur pamokslavo vienoje iš didžiausių Stambulo bažnyčių. Tai buvo tarsi mini konferencija, nes paklausyti pastoriaus susirinko įvairių konfesijų krikščionys.
Artūras Simonianas pamokslavo apie tai, kad jeigu aplink siaučia audra, reikia turėti tikėjimą ir šauktis Jėzaus, kaip šaukėsi mokiniai valtyje per audrą. Taip pat pastorius akcentavo atgailos reikšmę ir nusisukimo nuo mirusių darbų (graikiškai metanoia). "Atgaila – ne tik mąstymo pakeitimas, bet ir sprendimas eiti visiškai kita kryptimi",- sakė A.Simonianas.
Turkijoje krikščionims skelbti Kristų nėra paprasta ir nėra saugu. Armėnų sprendimas atidaryti biblijos mokyklą Turkijoje stebina ir tuo, kad šios abi tautos turi gilių istorinių žaisdų viena kitos atžvilgiu.

Irake susprogdinti krikščionių pastatai

Irake susprogdinti krikščionių pastatai, išpuolis įvykdytas siekiant įbauginti krikščionis, kad jie pasitrauktų iš Mosulo. Šiaurės Irako Mosule ketvirtadienį įvyko galingi sprogimai dviejuose bažnytiniuose pastatuose - šv. Efremo bažnyčioje ir Šv. Kotrynos dominikonių vienuolyne. Žmonių aukų nebuvo, tačiau sprogdinimai padarė milžiniškų nuostolių: šv. Efremo bažnyčia visai sugriuvo; smarkiai nukentėjo ir dominikonių vienuolynas, pranešė „Asianews“.
Maždaug 10 asmenų komanda įsiveržė į Mosulo al-Jadid kvartale esančią šv. Efremo bažnyčią, paliepė visiems išeiti, neskubėdama įrengė užtaisus ir išėjo. Sprogimas bažnyčią sulygino su žeme. Po pirmojo sprogdinimo, komanda nuvyko į dominikonių vienuolyną. Antrojo sprogdinimo pasekmės vienuolyno bendruomenei ir turtui yra tiriamos. „Asianews“ šaltiniai Irake šiuos naujus išpuolius sieja su sproginimu Mosulo arkivyskupo namuose 2004 metais, atkreipia dėmesį į komandos naudotą panašų metodą.
Mosulo krikščionys spėlioja, kas galėjo dienos metu surengti gerai koordinuotus išpuolius arabų sunitų kontroliuojamoje zonoje. Įtarimų šešėlis krenta ant kurdų bendruomenės atstovų, norinčių uždaryti Mosulo krikščionis Ninėvės lygumoje. Nauji išpuoliai „yra mafijozinio pobūdžio įspėjimas; tai žinia krikščionims kraustytis iš Mosulo“.
Pagal „Asianews“.

ketvirtadienis, lapkričio 26, 2009

Ugandoje musulmonai maldos metu užpuolė krikščionis


Apie 40 musulmonų ekstremistų su mačetėmis bandė įsilaužti į sekmadienio garbinimo tarnavimą Ugandos sostinėje Kampaloje, Namasubos priemiestyje.
Liudininkai sakė, kad musulmonų ekstremistų būrys bandė įsilaužti į "International Namasuba" bažnyčią, kai ji garbino.
"Bažnyčios nariai nustebo, nes tai atsitiko per maldos laiką," sakė pastorius Henry Zaake. "Tai prasidėjo nuo neįprasto triukšmo iš išorės, ir kai aš pamačiau, plytos buvo ardomos viena po kitos. Tai buvo musulmonai, kurie jau anksčiau nusiuntė grasinimus apie neišvengiamą užpuolimą".
Pastorius sakė, kad agresyvius musulmonus nuo patekimo į bažnyčią bandė sustabdyti bažnyčios nariai ir kaimynai. Vienas iš krikščionių buvo sumuštas ir paguldytas į ligoninę.
Pastorius Umar Mulinde pridūrė, kad aplinkiniai gyventojai padėjo nutraukti ataką.
Policija atvyko ir sustabdė prievartą, tačiau pareigūnai nesuėmė nė vieno užpuoliko.
Vietos musulmonai jau seniai prieštaravo Namasuba bažnyčios egzistavimu, vietinių musulmonų bendruomenių lyderių kritikavo bažnyčią, esą ten per daug triukšmo.
Namasuboje gyvena daugiausia islamo pasekėjai,musulmonų yra apie 80 procentų gyventojų visų gyventojų.
Nors Uganda Konstitucija garantuoja religijos laisvę, valdžios vargu ar persekios musulmonų išpuolius prieš krikščionis, sakė bažnyčios vadovai.
Pagal "Charizmamag.org"

Scientologų prašo nebepublikuoti V.Čerčilio nuotraukų


Vinstono Čerčilio šeimos atstovai kreipėsi į scientologų organizacijas prašydami nebepublikuoti V.Čerčilio nuotraukų savo literatūroje.
Scientologai spausdina ištraukas iš garsiųjų V.Čerčilio kalbų ir deda jo fotografijas į savo leidinius.
Tuo tarpu scientologai gina savo teises publikuoti fotografijas.
"Scientologijos bažnyčia" yra viena iš kontraversiškiausių organizacijų, daugumoje pasaulio šalių nepripažįstama kaip religinis judėjimas. Šią organizaciją įkūrė vienas JAV rašytojas - fantastas. Ji pagarsėjusi gausiais teismo procesais visame pasaulyje. Paryžiaus teismas pernai nubaudė Prancūzų scientologus 600 tūkstančių eurų bauda už sukčiavimą.
Pagal "Interfaxs"

Katalikai po ekumeninio triukšmo nepriėmė anglikonų


Ekumenizmas ekumenizmu, o gyvenimas gyvenimu - po skambių žodžių apie vienybę ir bendras pastangas Vatikanas uždraudė anglikonams diakonus paskirti katalikų bažnyčioje.
Australijoje Vatikano kurija uždraudė diakonų šventinimus atlikti katalikų bažnyčioje, nes vietinė anglikonų bažnyčia uždaryta remontui. Australijos katalikų vyskupas Džozef Greč sakė, kad šis klausimas buvo aptartas su Vatikanu, iš kur ir atėjo atsakymas neleisti vykdyti tarnavimo.
Anglikonams savo pastatą jau pasiūlė vietinė reformatų bažnyčia.
Pagal "Maranatha"

trečiadienis, lapkričio 25, 2009

Pastorius Billy Joe Daugherty baigė savo žemišką kelionę


Pas Viešpatį išėjo pastorius Billy Joe Daugherty.
Kiek anksčiau žymiam charizmatinio judėjimo pastoriui Billy Joe Daugherty diagnozuota limfoma. Oklahomoje pastorius Billy Joe Daugherty papasakojo savo bažnyčiai, kad jam buvo diagnozuotas vėžys, pranešė "Charisma News Online"
Pastorius sakė, kad jis buvo ligoninėje praėjusią savaitę dėl virusinės infekcijos jo gerklėje. Po tyrimų serijos gydytojai jam diagnozavo limfomą.
Pastorius mirė lapkričio 22 dieną. Per 30 tarnavimo metų jis pasiekė tūkstančius žmonių, ypač daug dėmesio skyrė tarnavimui buvusioje TSRS ir rusakalbių tarnavimams, pavyzdžiui, 1990 metais jo paklausyti Leningrade atėjo 100 000 žmonių.
B.J.Daugherty - "Pergalės krikščionių centro" Tulsoje įkūrėjas.

JAV krikščionys nepaklus valdžiai


Grupė JAV krikščionių publikavo "Manheteno deklaraciją" kurioje tvirtina, kad nepaklus valdžiai tokiuose klausimuose, kaip abortai, eutanazija ir homoseksualios santuokos. Deklaraciją pasirašė 125 žmonės iš įvairių konfesijų - katalikai, stačiatikiai, evangelikai.
Pasirašę paskelbė, kad jokiomis aplinkybėmis nepritars ir nepaklus jokiems įsakymams ir nutarimams, kurie liečia abortus, suicido propagandą, bandymams su embrionais, taip pat nepaklus jokiam įstatymui, kuris vers pripažinti įvairius nemoralius sugyventinių santykius ir draus skelbti tiesą, kaip jie tai supranta, klausimuose apie gėrį ir blogį, šeimą ir t.t.
Pagal "CHRISTIAN TODAY"

Šaolinio vienuoliai maitinasi kukliai


Garsiojo budistų Šaolinio vienuolyno vienuoliai maitinasi kukliai, per mėnesį jie gauna apie 100-200 juanių (15-30 dolerių), rašo РИА "Новости".
Vienos dienos kovinio vienuolio maitinimosi kaštai - 1 doleris. Už šią sumą vienuoliai tris kartus per dieną valgo spurgas, ryžius ir makaronus. Mėsos vienuoliai nevalgo.
Pasakojimu apie savo kuklų gyvenimą vienuoliai pasistengė išsklaidyti "piktų liežuvių" skleidžiamus gandus, kad iš budistų vienuolyno jie pavirto komercine įstaiga.
Galvoju, ne pro šalį būtų ir lietuvių kai kuriems vienuoliams "sėsti" ant tokio raciono, nes jų veidai ir figūros sunkiai suderinamos su gyvenimo būdu, kurį jie tarsi ir propaguoja.
Pagal "Credo"

Kipro bažnyčia Turkiją padavė į teismą

Kipro stačiatikių bažnyčia Turkiją padavė į Europos žmogaus teisių teismą. Ieškinys dėl to, kad šiaurinėje Kipro dalyje, kurią valdo Turkija, ribojamos ten gyvenančių 500 graikų religinės teisės, praneša"NEWSru.com".
1974 metais Turkija užgrobė šiaurinę Kipro dalį, išvijo praktiškai visus graikus, turkų valdžioje liko 520 stačiatikių bažnyčių, kurios buvo paverstos mečetėmis, arklidėmis, barais arba kareivinėmis, todėl graikai stačiatikiai prarado galimybę atlikti savo religines apeigas ten.

antradienis, lapkričio 24, 2009

Islamas Afrikoje praranda pozicijas


Islamo misionieriai mėgsta pabrėžti, kad islamas - greičiausiai auganti religija, tačiau nutyli, kad augimas pagrinde dėl didelio gimstamumo. Realybėje islamo teologogai jau skambina pavojaus varpais - evangelijos žinia pasiekia net ir arabiškas islamo šalis, o buvusių musulmonų skaičius, kurie tampa krikščionis nenumaldomai auga.
Tokią padėtį "Al Džaziros" televizijai atskleidė Libijos šeichas Achmadas Al Katani.
Jis teigia, kad tik Afrikoje kasmet islamą palieka ir tampa krikščionimis 6 milijonai žmonių. Kiekvieną minutę Afrikoje 667 musulmonai tampa krikščionimis, kiekvieną dieną - 16 tūkstančių, praneša šaltinis iš "Русской линии".
Šeichas Achmadas Al Katani,islamiško instituto Libijoje rektorius, teigia, kad islamiškoji Afrikos dalis mažėja. Didžioji dalis jų - arabai, jų skaičius didėja tik dėl gimstamumo, o nearabų musulmonų dalis nesikeičia, todėl padėtis - kritinė. Tiesa, negalima atmesti, kad šis pranešimas skirtas "pagąsdinti" patiems musulmonams, kad taptų uolesni.
Pagal "CXVE"

Katalikų kunigai perėjo į Anglikonų bažnyčią


Keistas tas pasaulis, va Katalikų bažnyčia paskelbė, jog priims anglikonus, o Pietų Korėjoje keturi katalikų kunigai perėjo į Anglikonų bažnyčią. Pagrindinė priežastis - galimybė sukurti šeimą, praneša"UCA "News".
Šiuo metu pranešama, kad dar du katalikų kunigai ruošiasi tapti anglikonais. Taigi, kai visas pasaulis svarsto Benedikto XVI sprendimą dėl anglikonų perėjimo, Pietų Korėjoje viskas vуksta atvirkščiai.
Pagal "Портал-Кредо"

Kenedžiui uždraudė priimti sakramentą


Kongesmenui iš garsiausios JAV katalikų šeimos - Kenedžių dinastijos - Patrikui Kenedžiui uždraudė priimti sakramentą, praneša "Lenta.ru" ir "Associated Press". Kongresmeno Patriko Kenedžio, kuris yra garsiojo prezidento Džono Kenedžio giminaitis, žodžiais, jo prie pagrindinio sakramento neprileido katalikų vyskupas Tomas Tobinas.

Kongresmenas sakė, kad per mišias ne tik jam šis šventikas uždraudė priimti sakramentą, bet ir kitiems kunigams taip pat uždraudė.Ši bausmė skirta už tai, kad Kenedis nėra aršus abortų priešininkas ir netinkamai balsavo,katalikų hierarchų manymu, per sveikatos sistemos reformą lemiančių įstatymų priėmimą.
Jeigu P.Kenedis neras vietinių hierarchų užtarimo, jam gali tekti kreiptis su skundu į Vatikaną, kad panaikintų draudimą. Tiesa, apžvalgininkų manymu, šansų labai mažai, kad Vatikanas atsižvelgtų į skundą.
Reiktų priminti, kad tokia bausmė katalikui yra labai žiauri, nes pagal katalikų tikėjimą - sakramente, duonos gabalėlyje, mišių metu įsikūnija pats Jėzus Kristus, todėl likęs be eucharistijos sakramento žmogus tarsi lieka be Dievo.

Induistai toliau naikina bažnyčias


Indijos valstijoje Karnataka per metus sunaikintos 56 įvairių krikščioniškų konfesijų bažnyčios, praneša "Milites Christi Imperatoris". Keista, kad induistai, skelbiantys, kad ne tik nežudo, bet ir nevartoja maistui gyvų organizmų, lengva ranka žudo žmones, eksaluoja neapykantą ir taiko prievartą.
Krikščionių persekiojimas auga ne tik šioje, bet ir kitose Indijos valstijose.Tuo labaiu, kad induistų fundamentalistai žino - ką jie bepadarytų, teisme vergiai ar atsidurs.
Karnatakos valstijoje gyvena 53 milijonai žmonių, 84% iš jų induistai, 12% -musulmonai, o krikščionių tik 2%.

pirmadienis, lapkričio 23, 2009

Slaptumo uždangą nuplėšė kunigas


Katalikai džiaugiasi, kad galės priimti anglikonus, kurie nesutinka su homoseksualių kunigų šventinimais, tačiau nutyli, kokia padėtis yra pačioje Katalikų bažnyčioje.
Šią uždangą praplėšė ne kokie kritikai, o Kolumbijos katalikų kunigas Germán Robledo, Kalio arkivyskupijos buvęs bažnytinio tribunolo pirmininkas. Jis pasakė tokius žodžius , ko nedrįstų pasakyti ir patys didžiausi Katalikų bažnyčios nedraugai. „Katalikų Bažnyčia yra tapusi gėjų išviete“,- desperatiškai apibūdina moralinį katalikybės veidą kunigas - homoseksualumą, pedofiliją, korupciją į kuriuos nereaguojama.
Kolumbijos savaitraštis Semana paskelbė interviu su kunigu Germán Robledo, didžiausios šios šalies, Kalio arkivyskupijos, buvusiu bažnytinio tribunolo pirmininku. Interviu išvertė ir paskelbė blogeris Tomas Viluckas „tomasviluckas.blogas.lt“. „Manau, kad šiame interviu aprašyta padėtis yra artima ir ne vienai mūsų šalies vyskupijai“,- teigia T.Viluckas.

- Kodėl parašėte knygą apie sekso skandalus Kalio arkivyskupijoje?
- Prieš dvejus metus arkivyskupui Juan Francisco Sarasty pateikiau raportą su keletą labai rimtų kaltinimų dėl Bažnyčios disciplinos pažeidimų, kurių skaičius išaugo jo valdymo metu, nes trūksta kontrolės ir budrumo. Visų šių kaltinimų buvo nepaisyta.
- Ar knygos pavadinimas „Apie gėjų kunigą“ (Hacia un clero Gay) nėra per griežtas ir neteisingas?
- Tai yra žiauru, bet tikroviška. Bandžiau atskleisti tendenciją, kuri pasireiškia Katalikų Bažnyčios viduje. Mano 45 metų kunigiško gyvenimo patirtis suteikia moralinį autoritetą atlikti tokią analizę.
- Kokius kaltinimus sudėjote į savo knygą?
- Homoseksualumas ir pedofilija; kunigų vaikai, kurie reikalauja alimentų, korupcija … Kitaip tariant, visų rūšių tiesioginiai celibato pažeidimai.
- Kaip giliai yra įsišaknijęs homoseksualumas Kalio arkivyskupijoje?
- Iš 120 diecezijos kunigų 30 proventų yra homoseksualai.
- Kaip atsitiko, kad kai kurie kunigai naudojo aukas apsimokėti už homoseksualų paslaugas?
- Šioje knygoje, neįvardindamas pavardžių, aprašiau tai, kas vyko Katedroje. Pavyzdžiui, ten buvo kunigų, kurie rinkdavo pinigus vargšams, o paskui atiduodavo juos tiems, kurie patenkindavo jų homoseksualius polinkius.
- Ar manote, kad celibatas yra problema?
- Ne. Kunigystė yra patraukli homoseksualams, nes jie gali gyventi dvigubą gyvenimą. Tai tampa priebėga tiems, kurie neišdrįsta atsiverti savo šeimoms. Katalikų Bažnyčia yra tapusi gėjų išviete.
- Ką manote apie homoseksualumą?
- Aš neturiu problemų su homoseksualais, priešingai, manau, kad jiems reikia garantuoti visas teises, ir, kaip kunigas, aš juos priimu. Tačiau jie užima ne savo vietą, kai tampa dvasiškiais.

Maldininkus jau šienauja gripas


Saudo Arabijoje nuo kiaulių gripo mirė pirmieji keturi kasmetinės piligriminės musulmonų kelionės – hadžo – maldininkai, šeštadienį, kelios dienos prieš jos kulminaciją, pranešė sveikatos apsaugos pareigūnai. Pasak jų, nuo viruso A(H1N1) mirė indas, marokietė ir sudanietis, kurie buvo 75 metų amžiaus, ir 17-metė mergina iš Nigerijos. Visi jie sirgo kitomis ligomis. Be to, nė vienas jų nebuvo pasiskiepijęs.
Tarp pačių Saudo Arabijos gyventojų šis gripas paplito taip pat, kaip ir kitur. Lapkričio 11 dieną Saudo Arabijos valdžia pranešė, kad šalyje nuo kiaulių gripo mirė 70žmonių ir kad užregistruota daugiau kaip 7 tūkst. patvirtintų užsikrėtimo atvejų.
Baisu pagalvoti, kaip plačiai pandemiją gali išplatinti maldininkai ir kokių tai turėtų pasekmių, jei gripas mutuotų į pavojingesnę formą.

sekmadienis, lapkričio 22, 2009

Vaikai Viešpaties rankose

Dievas visoje Žemėje vis stipriau ima naudoti vaikus. Šis video apie tai, kas vyksta, kai vaikai ima melstis už suaugusiuosius Šventojoje Dvasioje - daugelis būna išlaisvinami, gauna išgydymą. Tai vaizdas iš Naujosios Zelandijos bažnyčios.
Tas pats vyksta Argentinoje, Peru, Indijoje. Kada bus Lietuvos eilė?

Marijos žemėje maldos girdisi vis rečiau...


Marijos žemėje maldos girdisi vis rečiau, tikėjimas rūpi vos 19 procentų gyventojų, dar mažiau jų meldžiasi, o dar mažiau lankosi pamaldose...
Tai atskleidė tarptautinis tyrimas, kuriame „Pew Research Center“ lygino kai kurių Rytų Europos ir Vakarų šalių gyventojų nuomonę 1991-aisiais ir 2009-aisiais. Sociologai apklausė 14 valstybių – Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, ispanijos, JAV, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos, Vengrijos ir Vokietijos – gyventojus, atskleidė religingumo lygį, tai cituoja "Delfi".
Mūsų šalyje rugsėjį buvo apklausta 1 tūkst. suaugusiųjų. Paprašyti įvertinti Katalikų bažnyčios vaidmenį šalies politiniame gyvenime, daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad ji yra tinkama (Lietuvoje – 55 proc.).
Lietuvoje 13 proc. apklaustųjų atrodo, kad Bažnyčios vaidmuo politiniame gyvenime yra per menkas, 21 proc. – kad per didelis.
Lietuvoje tik 19 proc. apklaustųjų nurodė, kad religija jiems yra itin svarbi.
Mažiausiai religingi yra čekai – religija svarbi vos 7 proc. jų, 82 proc. pamaldose lankosi retai ar visai nesilanko, trys ketvirtadaliai visai nesimeldžia.
Lietuvoje, kuri dažnai vadinama Marijos žeme ir laikoma religingu kraštu, kasdien meldžiasi 13 proc. žmonių, dar mažiau kas savaitę lanko pamaldas.
Religingiausi yra vyresnio amžiaus žmonės – įpusėję septintą dešimtį ir vyresni, mažiausiai religingas 18-29 m. amžiaus jaunimas. Lietuvoje pastarojoje grupėje tikėjimas svarbus vos 8 proc. žmonių, o tarp vyriausiųjų – 48 proc. Skirtumas tarp šių grupių religingumo – 40 procentinių punktų – yra vienas didžiausių tarp tirtų šalių.

Taigi, akivaizdų, kad katalikų tikybos mokymas mokyklose nedavė laukiamo rezultato, greičiau atvirkščiai - nelankę tikybos(amžiaus grupės) yra žymiai religingesni.

Mianmaro valdžia krikščionių vaikus verčia budistais
Viena iš šalių, kur žiauriausiai persekiojami krikščionys - Mianmaras(buvusi Birma).Mianmare pastaruoju metu padaugėjo atvejų, kai karinė chunta, valdanti šalį, prievarta uždaro bažnyčias ir grobia krikščionių vaikus.
"Mianmaro valdžia nori sunaikinti krikščionių tikėjimą ir visą šalį atversti į budizmą. Таip jie paima vaikus ir atiduoda į budistų mokyklas", - cituoja "Christian Today" žmogaus teisių gynėjus iš "Release International". Budistai ir krikščionys turi ne tokias pačias teises.
"Release International" stengiasi Mianmare sukurti tinklą slaptų šeimyninių centrų, kur benamiai mažieji krikščionys rastų paguodą ir rūpestį ir išsilavinimą.
Pagal "ИНТЕРФАКС"

šeštadienis, lapkričio 21, 2009

Turino drobulė - rasti įrašai


Istorikė Barbara Freil iš Vatikano Turino drobulėje įžvelgė užrašą "Jėzus Nazarietis", praneša "Daily Telegraph".
Istorikė tvirtina, kad rado užrašą graikų, lotynų ir aramėjų kalbomis, esą užrašus rado nauja kompiuterinė programa.Istorikė mano, kad šiuos užrašus paliko romėnų kareiviai kaip "Kristaus identifikaciją".
Tai jau ne pirmas bandymas Turino drobulei suteikti statusą tos drobulės, į kurią buvo įsuptas Kristaus kūnas po mirties, nors Oksforde atlikti tyrimai parodė, kad drobė buvo nuausta 12 - 14 amžiuje.
Pagal "Newsru"

Katalikai ir anglikonai toliau prekiauja


Katalikai ir anglikonai toliau prekiauja konservatyvių anglikonų siekiu grįžti į Romos glėbį.
Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Anglikonų Bendrijos vadovu Kenterberio arkivyskupu Rowanu Williamsu yra pirmas po to, kai Vatikanas pranešė apie perėjimo į katalikybę procedūros palengvinimą anglikonams, kurie nusivylė Anglikonų Bendrijoje leidžiamu moterų ir gėjų įšventinimu į kunigus.
Prieš šį susitikimą britų žiniasklaida Kenterberio arkivyskupo vizitą vaizdavo kaip abiejų bendruomenių santykių „sureguliavimą“, tačiau apžvalgininkai tikėjosi, kad taip bus demonstruojama krikščioniška vienybė.
„Abu lyderiai įsipareigojo kartu leistis į šią ekumeninę kelionę, - sakė teologijos daktaras R.Williamas Franklinas, Romoje veikiančios Amerikos akademijos asocijuotasis direktorius. - Žmonės sako, kad jiems neužkertamas kelias žengti į priekį.“
Katalikų ir anglikonų bendrijų vadovai „nori pademonstruoti gerą valią ir parodyti, kad ekumenizmas daro pažangą kitose srityse“, sakė veteranas Vatikano politikos apžvalgininkas Bruno Bartoloni, turėdamas omenyje teologinius klausimus ir ginčą dėl Šventojo Tėvo viršenybės.
„Tačiau iš tikrųjų abi pusės pripažino, kad ekumenizmas žlugo, - B.Bartoloni aiškino naujienų agentūrai AFP. - Katalikų Bažnyčia aiškiai pareiškė, jog ji niekada nepritars moterų kunigystei ir vyskupystei.“
Beje, anglikonai mielu noru nori nusikratyti ne konservatorių, o vadinamaisiais anglokatalikų susirinkimais, su kuriais pati Anglikonų bažnyčia nelabai žinojo, ką daryti. Tiesa, sunerimo ir katalikai - kas bus kai atsiras vedę kunigai, ar tai neišklibins celibato. Todėl kol kas daugiau viešo triukšmo, prekybos ir apsikeitimų mandagiomis frazėmis negu realių veiksmų.

Dedamos pastangos, kad krikščionių emigracija sustotų

Krikščionių skaičius Izraelyje ir Libane mažėja, mat daugelis renkasi emigraciją, nes musulmonų apsuptyje gyvenimas darosi sunkus, o kartais ir pavojingas.Pavyzdžiui, Libane emigravo beveik pusė ten gyvenusių krikščionių.
Izraelio šiaurėje gyvuojanti maronitų bendruomenė steigia Gerojo Ganytojo pastoracinį centrą, kurio tikslas bus dvejopas: paskatinti vietinių religijų santarvę, ypač tarp krikščionių ir islamo kilmės drūzų religijos atstovų, bei sustabdyti krikščionių emigraciją iš Šventosios Žemės. Centras yra statomas ant Karmelio kalno.
Haifos maronitų arkivyskupas Paul Sayah tikisi, kad centrą bus galima inauguruoti iki 2011 metų pabaigos. Pasak maronitų ganytojo, svarbiausias projekto uždavinys yra sugražinti viltį maronitams ir kitiems krikščionims, viliojamiems minties emigruoti į svečias šalis.
Labai svarbi kuriamam centrui drūzų bendruomenės, sudarančios vietos gyventojų daugumą, parama. Mat dar neužgijo dvasinės žaizdos užpuolimo netoli Galilėjos ežero esančiame Mugharo mieste. Kelių tūkstančių drūzų užpuolimas nakties metu taip įbaugino krikščionis, kad pusė jų bendruomenės narių emigravo. Tuomet labiausiai nukentėjo melkitai, regione sudarantys krikščionių daugumą.

penktadienis, lapkričio 20, 2009

Maskvoje nušautam šventikui buvo grasinta 14 kartų


Ketvirtadienį Maskvoje 4 šūviais nušautas rusų stačiatikių šventikas Danilas Sisojevas, kuris ne kartą buvo gavęs grąsinimus, kad bus nužudytas “jei dar kartą pasisakys prieš islamą”. D.Sisojevas buvo pagarsėjęs viešomis diskusijomis su islamo adeptais.Tuo tarpu Rusijos muftijai tvirtina, kad šventiko nužudymas- “sektantų”, greičiausiai pagonių, darbas, o ne musulmonų.
Danilas Sisojevas jau prieš 4 metus ėmė gauti grąsinančius laiškus, kuriuose radikalūs musulmonai žadėjo jį nužudyti, vėliau ėmė sulaukti ir skambučių telefonu. Danilas Sisojevas du kartus kreipėsi pagalbos į FSB. Neseniai savo dienoraštyje jis rašė:”Jūs juoksitės, bet mane vėl musulmonai grąsina nužudyti. Jau 14-tą kartą, jau atsibodo. Dabar jau pripratau, o anksčiau įsitempdavau”
Nežinomas nusikaltėlis ketvirtadienį įsiveržė į šv.apaštalo Tomo cerkvę ir suriko:”Kuris čia Sisojevas?”. Kai šventikas žengė į priekį, jis buvo sušaudytas. praneša "Интерфакс". Liudininkai spėja, kad nusikaltėlis buvo kaukazietis, nors jis dėvėjo medicininę kaukę.
Danilas Sisojevas mirė pakeliui į ligoninę. Našlaičiais liko trys vaikai.

Irano kalėjimas krikščionių nepalaužė


Apaštalų darbai 29 skyrius - Irano krikščionės pateikė gerą liudijimą vakarų krikščionims, jų tikėjimo nepalaužė nei kalinimas, nei kankinimai. Pergalė - po dešimties mėnesių kalinimo ir daugelio tarptautinių organizacijų pastangų, maldų, iš kalėjimo paleistos dvi Irano krikščionės 27-erių Meriem Rostambur ir 30-erių Marziech Eleilambad, praneša "christiantoday.com".
Dabar moterys yra namuose, kur laukia naujų teismo procesų. "Žodžiais negalime išreikšti dėkingumo mūsų Viešpačiui ir tiems, kurie meldėsi už mus",- sako jos."Open Doors Америка" atstovai taip pat džiaugėsi: "Ačiū Viešpačiui, milijonai žmonių meldėsi už jas. Nenustokite melstis, nes jų ateitis vis dar neaiški, taip pat ir už kitus krikščionis, kurie persekiojami Irane".
Irano krikščionės Meriem Rostambur ir Marziech Eleilambad buvo ruošiamasi bausti mirties bausme - tokia bausmė taikoma "pitžodžiautojams". Moterys buvo areštuotos pavasarį, kai islamiška policija rado jų namuose "Naująjį Testamentą".Šiuo metu moterys laikomos Teherano kalėjime. Vykusiame teismo posėdyje, prokuroras reikalavo "sugrįžti į islamą", bet jos atsisakė ir pareiškė, jog "dėl nieko nesigaili ir seks Kristumi" pranešė "Портал-Кредо".
Teisėjui jos pasakė:"Mes mylim Jėzų, taip, mes krikščionės ir mes neišduosim savo tikėjimo".
Spalio 6 dieną Irano teisėjas oficialiai jas apkaltino "piktžodžiavimu ir krikšionybės propaganda, praneša "International Christian Concern" (ICC) ir Irano augančios bažnyčios tarnavimas"Elam".
"Elam" praneša, kad po kalinimo ir kankinimų moterų sveikata yra bloga.
ICC ragina Iraną panaikinti bet kokius kaltinimus, nes Iranas yra pasirašęs tarptautines sutartis, pagal kurias piliečiai turi teisę pasirinkti tikėjimą, o visus krikščionis - toliau melstis už moteris.

Venesuelos prezidentas užsimojo atimti katalikų bažnyčios žemes

Venesuelos prezidentas Ugo Čavesas užsimojo atimti katalikų bažnyčios žemes, praneša "Milites Christi Imperatoris".
Pranešama, kad šaltiniai, artimi prezidento aplinkai katalikams patvirtino, kad administracija "paguldė" akį ant keleto katalikiškų mokyklų ir planuoja nacionalizuoti jų žemes tariamai "istorinei apsaugai".
Toks žingsnis visai įmanomas, nes socializmo garbinimu užsidegęs prezidentas jau nacionalizavo daugelį dalykų. Katalikų bažnyčios atstovai baiminasi, kad tai gali būti pirmi žinksniai Katalikų bažnyčios nuosavybės nacionalizavimo visoje Pietų Amerikoje.

ketvirtadienis, lapkričio 19, 2009

Neturto įžadai pranciškonams valstybės milijonų imti nedraudžia?


Pasirodo, kad pranciškonai ne vien duona, bet ir valstybės milijonais gyvi, o už tariamo neturto slypi ypač apsukrūs piliečiai, sugebantys savo objektams nukreipti absoliučią didumą valstybės lėšų, kurios skirtos valstybės turtui išaugoti.Be finansavimo paliktos Trakų ir Biržų pilys.

Penkiems kultūros paveldo objektams Lietuvoje skirta skirta 30,706 mln. litų. Labai įdomu, kad iš 30 milijonų net 25 keliauja į katalikų vienuolių pranciškonų objektus, kurie esą bus pritaikyti turizmo reikmėms ir "duos grąžą". Labai įdomu, skelbdami neturtą broliai pranciškonai nesibodi valstybės milijonų. „Ši paramos priemonė skirta būtent kultūros objektų pritaikymui turizmo reikmėms ir skirdami lėšas privalome atsižvelgti į tų pinigų paskirtį, todėl prioritetiniais yra tie projektai, kurie neabejotinai gebės sudominti ir pritraukti didžiausius turistų srautus", - pranešime sakė ūkio ministras Dainius Kreivys.
Paramą gaus Vilniaus universitetas (iki 4,743 mln. litų), viešoji įmonė Tytuvėnų piligrimų centras (Bernardinų vienuolynas) (iki 10 mln. litų), viešoji įmonė „Domus pacis"(2007 m. pranciškonų ir Kauno miesto savivaldybės įkurta viešoji įstaiga) (iki 7,852 mln. litų), Skuodo rajono savivaldybė (iki 683 tūkst. litų) ir viešoji įmonė Pranciškonų namai (iki 7,427 mln. litų).
Dienraštis "Lietuvos rytas" antradienį rašo, kad kultūros paveldo objektai būtų atgaivinti, jau išleista šimtai tūkstančių litų. Bet ūkio ministras Dainius Kreivys staiga nutarė, kad tokio projekto nereikia. Penkiasdešimties svarbių kultūros paveldo paminklų renovavimo projektui, kurį Lietuva vykdo kartu su Europos Sąjunga, jau buvo pritarusios ir Vyriausybė, ir Kultūros, ir Ūkio ministerijos.
Bet ūkio ministras D.Kreivys netikėtai nutarė, kad visų 50 kultūros paminklų renovuoti nebereikia. Lietuvai svarbūs tik pranciškonų objektai.
Be abejo, neturtingieji ir dvasingieji pranciškonai nieko nežino, nieko negirdėjo ir šis pinigų lietus uklups juos nepasiruošusius. Moljeras parašė gerą komediją "Tartiufas", net nuostabų, kad viskas joje taip tiksliai aprašyta.

Škotijoje Kalėdų... nebus

Škotijoje tęsiasi karas prieš Kalėdas.Dandžio mieste per Kalėdas miesto valdžios suplanavo grandiozinį renginį - iliuminacijos, vaidinimai, mugės, parodos, tačiau čia nebus vieno dalyko - Kalėdų. Šis renginys pavadintas tiesiog "Žiemos švente", nes angliškas Kalėdų pavadinimas Christmas – nuo Kristaus, praneša "REGIONS.RU

Žmogaus teisių gynėjai reikalauja apginti žmones, nutraukusius ryšius su islamu


Žmogaus teisių gynėjai reikalauja apginti žmones, nutraukusius ryšius su islamu ir suteikti jiems politinio pabėgėlio statusą.
Vokietijoje, Kelne, vyksta "Kritinė islamo konferencija", kurios dalyviai siekia apginti buvusius musulmonus, praneša "Religio.ru" ir "News Aktuell.de".
Bėgimas iš šalies žmonėms, kurie nebenori islamo, dažnai lieka vienintelė priemonė išgelbėti gyvybę - apie tai kalbama dokumente, kurį paruošė Irano disidentė Mina Achadi (Buvusių musulmonų centrinė taryba), Chartmutas Kausas (žurnalas "Hintergrund") ir Michaelio Šmidto(Džordano Bruno fondas).
"Iki šio laiko Vokietijos teismai pačiu skandalingiausiu būdu užmerkdavo akis į pavojus ir atsisakydavo suteikti statusą, esą religijos nesilaikymas nesukelia pavojaus, tačiau realybė kita", - rašo kreipimosi autoriai.
"Tik viename Irane po to, kai valdžią užgrobė islamo dvasininkai, už atsisakymą praktikuoti islamą tūkstančiai žmonių buvo nužudyti, - sakė Mina Achadi,- vos prieš keletą dienų jaunas žmogus Echsanas Tataljanas buvo pakartas už atsisakymą praktikuoti islamą. Kokiam pasaulyje gyvena tie teisėjai, mes nenurimsime ir reikalausime vokiečių teisėsaugos, kad jie imtųsi humaniškesnės politikos pabėgėlių atžvilgiu".

trečiadienis, lapkričio 18, 2009

Bankrutuoja gėjų ir lesbiečių leidiniai

JAV bankrutuoja pagrindinis gėjų, lesbiečių leidinių leidėjas leidykla "Window Media", praneša "Associated Press". "Window Media" nuo 2008 metų rugpjūčio jau kamavo finansiniai nepritekliai, kai ėmė kristi reklamos apimtys. Lapkričio 16 dieną visi "Window Media" ofisai užsidarė, o leidiniai ir interneto tinklalapiai - taip pat.
Tai jau ne pirmas atvejis, kai krenta analogiškos leidyklos. Neseniai kaimyninėje Latvijoje pagal likimo ironiją laikraštis "Diena", aktyviai kovojęs už seksualinių mažumų teises ir agresyviai puolęs krikščionybę ir konservatyviai nusiteikusius žmones, perėjo į konservatyvių britų verslininkų rankas. "Diena" pasižymėjo ypatingu puolimu prieš protestantų bažnyčią "Naujoji karta", kuri ne kartą viešai pasisakė prieš homoseksualizmo propagavimą, kaltindamas ją sektantizmu, hipnoze ir kitais panašiais dalykais. Po to, kai leidinys buvo parduotas, "Diena" redaktoriai su triukšmu pasitraukė iš laikraščio.

Kamerūne sėkmingai auga Katalikų bažnyčia


Neseniai popiežius priėmė pirmojo Kamerūno kardinolo atsistatydinimą. Kardinolas Christian Wiyghan Tumi, pirmasis kardinolas Kamerūno Bažnyčios istorijoje, po trisdešimties aktyvios vyskupystės metų, išėjo į užsitarnautą poilsį. Jis jas ėjo 18 metų Dualos arkivyskupijoje, kurios centras yra didžiausiame ir svarbiausiame šalies mieste Afrikos pietvakarių pakrantėje prie Atlanto vandenyno, pranešė "Vatikano radijas".
Kardinolas buvo didelių pasikeitimų Kamerūno katalikų bažnyčios gyvenime ir struktūroje liudininkas nuo tada kai 1979 metais tapo pirmuoju Yagouda vyskupijos ganytoju toli į krašto šiaurę prie sienos su Čadu esančioje centrinės valdžios beveik užmirštoje ir labai vargingoje musulmonų daugumos teritorijoje. Dualos arkivyskupija 2006 metų statistiniais duomenimis,augima: per šešerius metus priaugo per 60 tūkstančių katalikų, buvo įkurta 11 naujų parapijų. Diecezinių kunigų skaičius išaugo nuo 59 iki 109.

Islamas - už eurus


Islamo propaguotojai imasi papirkinėti auditoriją, už dalyvavimą paskaitose apie islamą moka pinigus. Iki tol pinigines išmokas už perėjimą į islamą mokėjo tik kai kurios arabų šalys, dabar "piniginio faktoriaus" imasi ir pavieniai asmenys. Į Romą į Jungtinių Tautų maisto viršūnių susitikimą atvykęs Libijos vadovas Muamaras Gaddafis sekmadienį ir pirmadienį surengė du pobūvius apie 200agentūros pasamdytų Italijos merginų, kurioms aiškino islamo tiesas, kritikavo Bibliją ir sumokėjo už dalyvavimą."Jėzus nemirė ant kryžiaus, vietoj jo mirė kitas asmuo, Jėzus atėjo žydams, o Mohamedas visoms tautoms, rinkitės islamą",- ragino M.Kadafis. Merginos gavo po Korano knygos egzempliorių. Italijos naujienų agentūros „Ansa“ žurnalistė Paola Lo Mele slapta sudalyvavo pirmą vakarą vykusiame pobūvyje. „Hostessweb“ agentūros pasamdytoms moterims už pirmą vakarą vykusį pobūvį buvo mokama po 50 eurų, o už antrą - po 70 eurų už vakarą.
Pagal NEWSRU

antradienis, lapkričio 17, 2009

Legendinę rusų bardę ėmė persekioti savi


Viena iš iškiliausių Rusijos bardų figūrų Žana Bičevskaja pareiškė, kad ją ėmė persekioti savi - stačiatikiai.
Ji buvo bene pirmoji rusų artistė atsigręžusi savo kūryboje į stačiatikių bažnyčią kaip į vieną iš Rusijos atramų, daug padariusi tiek kūryba, tiek ir nemažai prisidėjusi prie stačiatikių cerkvių atstatymo, praneša"Портал-Credo.Ru".Vienu metu buvo pasklidę kalbos, kad ji iš viso ruošiasi vienuoliškam gyvenimui. Dabar išaušo kita diena, religija parodė savo veidą - dėl nesutampančių su oficialiąja bažnyčia politinių pažiūrų, stačiatikių įrašų krautuvėlės nebeprekiauja Ž.Bičevskajos įrašais, o jos koncertų lankymas beveik laikomas nuodėme, kaip tvirtina Žana Bičevskaja.
Dainininkė "Радио России" vedė laidą, kuri buvo girdima 150 pasaulio šalių, bet ir ją dabar uždarė. "Vilkai avies kailyje aplink, sunku atskirti, kas draugas, o kas priešas",- dabartinę savo padėtį apibūdina dainininkė.

Braziliška muzika


Prie braziliškos eisenos, braziliška muzika - brolis Lazaro.

Brazilijoje įvyko "Jėzaus maršas 2009"


Brazilijoje įvyko "Jėzaus maršas 2009". Šis maršas organizuojamas kasmet, jame dalyvauja tūkstančiai evangelikų bažnyčių. Galima tik pasidžiaugti, kad tokios masės žmonių atsiliepia į Evangeliją šioje šalyje.

pirmadienis, lapkričio 16, 2009

"Al -Kaida" rado didesnių priešų už krikščionis


"Al -Kaida" rado didesnių priešų už krikščionis - šios grupuotės lyderis Arabijos pusiasalyje pareiškė, kad už krikščionis ir žydus pasauliui pavojingesni musulmonai -šiitai.
"Jie (šiitai)dega godumu užgrobti musulmoniškas valstybes ir pilni noro sunaikinti sunitus. Šiitų pavojus islamui didenis negu krikščionių ir žydų. Mes kviečiame nacijas priešintis bet kokiomis priemonėmis Iranui ir šiitams ",- pareiškė Muchamedas bin Abdul ar Rašid, šios grupuotės lyderis Arabijos pusiasalyje.

Pagal "Mignews"

Irane kriščionių vaikus verčia skaityti Koraną


Islamo propagandistai mėgsta pabrėžti, kad islamas garantuoja teises, tačiau realybė skiriasi - Irane kriščionių vaikus verčia skaityti Koraną. Be to, vyriausybė, valdoma mulų ir kitų islamo dvasininkų, uždraudė krikščionims rinktis penktadieniais, kai yra nedarbo diena, praneša "invictory.org".
Teherane sekmininkų bažnyčiai "Dievo asamblėja", , kuri yra viena iš didžiausių Irane, uždrausta rinktis penktadieniais, valdžia išvis grąsina uždrausti "Dievo asamblėję", jei jie nunustos rinktis penktadieniais, praneša "Farsi Christian News Network"."Dievo asamblėja" nuo 1960 metų penktadieniais turėdavo po du tarnavimus per dieną.Žmonėms kitomis dienomis susirinkti būtų sudėtinga, nes tai darbo dienos.
Tuo pat pranešta, kad šios bažnyčios pastorius Juzefas Nadarthani kalinamas nuo spalio 12 dienos už tai, kad protestavo prieš vietos valdžios sprendimą "priversti krikščionių vaikus skaityti Koraną". Valdžia pastoriui pareiškė: "Tu per daug įžūlus, kai atsisakai, kad tavo vaikai mokytųsi Korano kurso". Pastorius vis dar kalėjime.

Visi karai - tik dėl moterų


Sakoma, kad dėl gražiosios Elenos buvo sugriauta Troja. Atrodytų tai jau nepasikartojanti itorija, vyrai dabar kariauja dėl rimtesnių priežasčių, tačiau pasirodo, kad "moterų" karai vėl madoja - stačiatikiai pareiškė nutrauksią santykius su Vokietijos liuteronais, kai šie vadove išsirinko moterį. Prieš tai stačiatikiai jau nutraukė santykius su Švedijos liuteronais, beje, irgi dėl moters.

sekmadienis, lapkričio 15, 2009

Vatikanas teigia, kad ateiviai ko gero bus gimę be nuodėmės


Vatikanas toliau stulbina savo pseudomoksliniais pranešimais ir prielaidomis. Vatikanas jau neprieštarauja, jog nežemiška gyvybė gali egzistuoti - tikimybė jai atsirasti milžiniškų matmenų visatoje yra reali. Jau daugiau nei prieš metus Vatikanas oficialiai sutiko, jog Darvino teorija yra suderinama su krikščioniškąja teologija. Netrukus po to bažnyčios atstovai žengė dar vieną žingsnį - vyriausiasis Vatikano astronomas pareiškė, jog nežemiška gyvybė yra įmanoma.
Savo straipsnyje Vatikano laikraščiui "Aliens Are My Brother" astronomas tėvas Gabrielis Funesas rašė, jog Dievo sukurti protingi sutvėrimai gali egzistuoti ir kitose kosmoso vietose.
Kiti protingi sutvėrimai (neskaitant mūsų pačių) visatoje gali egzistuoti lygiai dėl tos pačios priežasties, dėl ko Žemėje egzistuoja tiek daug skirtingų gyvybės formų. Be to, Funesas spekuliuoja, jog "kai kurie ateiviai netgi gali neturėti pirmapradės nuodėmės". Reikia pridurti, jog tokia nuomonė nelabai išsiskiria iš šiuolaikinės oficialios Vatikano pozicijos - šių metų lapkričio 6 – 11 dienomis Vatikane vykusioje konferencijoje, kurią surengė Popiežiškoji mokslų akademija, nusprendusi taip pažymėti Tarptautinius astronomijos metus, buvo diskutuota apie nežemiškos gyvybės egzistavimo galimybes.
Amen, nežemiškieji broliai, jei skaitote šį rašinį. Ruoškitės priimti Šventojo Sosto ambasadą pas save.

šeštadienis, lapkričio 14, 2009

Pranciškoną velnias privertė mesti metaląItalų vienuolis pranciškonas, kuris keliolika metų buvo sunkiojo metalo grupės "Fratello Metallo" lyderis, nusprendė mesti mėgiamą užsiėmimą, praneša "Reuters".
"Šėtonas nutolino mane nuo menedžerių, supykdė su grupės nariais ir broliais - vienuoliais. Jis padarė iš manęs įžymybę ir dabar aš noriu jį užmušti",- raguotajam kaltę vertė Čezare Bonici ir žadėjo atkeršyti.
Scenoje Čezare Bonici vadindavo "broliu metalu", jis net grojo festivalyje "Metalo Dievai" kartu su tokiomis grupėmis kaip "Iron Maiden", "Judas Priest".
Vienuolis scenoje pasirodydavo su savo vienuolišku apdaru ir galingu balsu traukdavo dainas apie gyvenimo realijas ... seksą, alkoholį ir narkotikus. Dainuodavo ir ... apie tikėjimą.
O dabar jo karjerai atėjo galas, visa laimė, kad velnias yra, kitaip nebūtų ko apkaltinti. Tiesa, pranciškonas ir toliau garbina šią muziką, bet scenoje žada nebesirodyti. O kaip jam nudaigoti velnią, žiniasklaida praneš vėliau.

penktadienis, lapkričio 13, 2009

Į kovą su blogiu - tik ginkluoti


Viename JAV vykusiame antikvarinių daiktų aukcione, išparduodant kelių senų dvarų daiktus, buvo varžomasi ne tik dėl senovinių paveikslų, baldų ir lovų, tačiau ir dėl 200 metų senumo vampyrų žudymo rinkinio. Laimėjimo kaina- 14 850 JAV dolerių.
Tai pilnas ir autentiškas vampyrų žudymo komplektas – pagamintas kažkur 1800 m. Jame rasite – kuolus, veidrodžius, šautuvą su sidabrinėmis kulkomis, kryžius, specialias maldaknyges, buteliukus švęstam vandeniui, žvakes, česnakus. Visa tai sudėta į amerikietiškojo rešutmedžio dėžę, ant kurios dangčio išraižytas kryžius.
Kam neužtenka pinigų, galima tokį rinkinį pasigaminti patiems, taip apsiginklavus be abejo jausitės saugiau.

Automatizuotas šventumas


Žmogaus išradingumui, o gal kvailumui ribų nėra. Šiaurės Italijoje kunigai bažnyčiose įtaisė... automatinius švęsto vandens dalytuvus, kad, siaučiant kiaulių gripo pandemijai, žmonės nesibaimintų užsikrėsti iš bendro indo.
Dalytuvas panašus į tradicinį švęsto vandens indą, į kurį katalikų tikintieji merkia pirštus prieš žegnodamiesi. Automatiniame dalytuve yra infraraudonųjų spindulių lempa, kuri čiurkšteli švęsto vandens ant pirštų, tad žmonėms nebereikia merkti jų į indą.
Palauksime, kol bus išrastas ir automatinis žegnojimosi aparatas.

ketvirtadienis, lapkričio 12, 2009

Vertimo paskelbimas sukėlė diskusijas


Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido Antano Baranausko raštų 3 knygą –tomą V/1 – „Šventojo Rašto vertimas“. Tai paskutinis A.Baranausko darbas, kurio jie nebespėjo užbaigti.
Paskutiniaisiais gyvenimo metais Antanas Baranauskas buvo užsibrėžęs išversti visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą, tačiau vienas svarbiausių jo darbų, pradėtas 1901 metais, liko nebaigtas ir laiku nepaskelbtas. Rankraščiu likęs Biblijos vertimas (iki Raudų knygos) šiandien lietuvių kultūrai yra svarbus Biblijos vertimų istorijos, teologijos, literatūros, kalbos atžvilgiais.
Seinų vyskupas Antanas Baranauskas vertė iš 1861 – 1864 m. Vilniuje išleisto keturtomio kuriame lygia greta buvo sudėti tekstai lotynų ir lenkų kalbomis. Šventraščio paaiškinimams pasirinko 1576 – 1655 Padujoje gyvenusio italų teologo J. S. Menachijaus veikalą. A. Baranauskas dirbo su neregėtu užsidegimu ir atkaklumu, kartais net po 10 valandų kasdien. Būdamas patyręs, autoritetingas lietuvių kalbos mokovas, atkakliai laikėsi savo sumanytos rašybos nepaisydamas, naujų tendencijų. Vyskupas Juozas Skvireckas jau tarpukaryje išvertęs Šv. Raštą, apie A. Baranausko vertimą yra pasakęs: „graži senoviška ir gryna kalba“...
„27. Ir sutwėrė Diewas žmogų ant paweikslo sawo; ant paweikslo Diewo sutwėrė jį, vyriszkį ir moteriszkę sutwėrė juos.
28. Ir laimino jiemus Diewas, ir tarė: Augkite ir dauginkitės, ir pripildykit žemę, ir paswelskit ją, ir waldykit žuwis mariu, ir skaistus dangaus, ir wisus gywulus, krutanczus ant žemės.
29. Ir tarė Diewas:Sztai dawiau jumus wisokią žolę duodanczą sėklę ant žemės, ir wisus medžus, turinczus sawyję grudą seklės sawo, idant jums butu ant walgio,
30. ir wisėmus gywulamus Žemės ir wisokiam paukszcui dangaus, ir wisiemus krutantiemus ant žemės, ir kuriuosę yra duszia gywa, idant turėtu ko ėsti. Ir stojosi teip.
31. Ir regėjo Diewas wisa, ką buwo padaręs; ir buwo labai gerai. Ir tapo wakaras ir rytas, diena szeszta“. Vertimo fragmentas iš skyriaus „Knįga genesis (gimimas)“.

Tiesa, paskutinis darbas kelia ir diskusijas, vieni teigia, kad savo paskutiniuoju darbu A. Baranauskas vaizdžiai parodė, kad nėra sulenkėjęs ir nuo tėvynės nutolęs, triūsė Lietuvai ir lietuviams.
Tačiau kiti tvirtina, kad tai tik pavėluota A.Baranausko "atgaila" ir prisimena laikus, kai A.Barauskas vadino save lenku ir netgi atseka visą įvykių raidą - 1884 m. Antanas Baranauskas tapo Žemaičių pavyskupiu. Tai reiškė, kad jis pasidarė svarbia figūra ir buvo sekamas carinės valdžios. Tuo metu, greičiausiai nenorėdamas pakenkti karjerai, poetas apleido lietuvybę ir atsidavė matematikai.
1897 m. Baranauskas tapo Seinų vyskupu ir, nors kartais ir pasakydavo kokį pamokslą lietuviškai, pirmenybę teikė lenkų kalbai.Taigi faktiškai Antanas Baranauskas tapo lenku, ir lietuviai pradėjo jo vengti.
Tačiau labiausiai jis susikompromitavo represuodamas Vaižgantą už šio švietėjišką bei knygnešišką veiklą. Senatvėje poetas liko vienišas. Prieš pat mirtį jis dar mėgino grįžti į lietuvybę, bandė versti į lietuvių kalbą Bibliją – tačiau nespėjo.
Mirė Antanas Baranauskas 1902 m., tačiau, nepaisant visų jo gyvenimo nuopelnų lietuvybei, dauguma Seinų lietuvių netgi neatėjo jo palydėti į paskutiniąją kelionę.
"Gente Lithuanus, natione Polonus“ buvo tipiškas karjeristų kredo. Baranausko nutautėjimu atvirai piktinosi netgi katalikų dvasininkai, pavyzdžiui, Maironis.
Dabar Katalikų bažnyčia faktiškai kontroliuoja oficialiąją Lietuvos istoriją, todėl A.Baranausko gyvenimas vis dažniau pristatomas kaip ypač palankus lietuvių tautai, stengiamasi nutylėti nepalankias detales.
Vienaip ar kitaip, tačiau A.Barnausko Biblijos vertimas yra įdomi medžiaga, visų pirma kalbininkams.

Baptistai statys pačią brangiausią bažnyčiąJAV, Dalase, baptistai statys pačią brangiausią bažnyčią. Pirmoji Dalaso baptistų bažnyčia pradeda statyti “patį didžiausią ir šiuolaikiškiausią pasaulio istorijoje” bažnytinį pastatą. Statybos kainuos 130 milijonų dolerių, praneša "Протестант-пресс".
Kompleksas užims apie pusę milijono kvadratinių metrų plotą. Bažnyčios pastorius Robertas Džefersonas tvirtino, kad bendruomenė deda pastangas, kad Dievo meilė pakeistų juos ir visą miestą. Baptistų bendruomenė jau paskyrė pusę sumos, o likusią tikimasi surinkti per ateinančius 3 metus. Bažnyčios komplekso statybą planuojama baigti 2013 metais. Dalaso meras, kuris yra šios bažnyčios narys, vedė maldą, kad statyba būtų sėkmingai pradėta ir baigta.

Mormonai pasisakė už gėjus


Gėjai gali švęsti, pasaulyje jie vis sėkmingiau kovoja už savo teises. Štai neseniai Švedijos liuteronai įšventino lesbietę vyskupę, o dabar JAV Mormonų bažnyčia paskelbė remianti gėjų kovą už savo teises.
Mormonų bažnyčia pirmąjį kartą paskelbė remianti gėjų teisių įstatymą, todėl buvo vienbalsiai patvirtintas Salt Lake Sičio įstatymas, draudžiantis gėjų diskriminaciją, suteikiant būstą ir įdarbinant, praneša AP.
Jutoje (JAV) įsikūrusios bažnyčios parama prieš antradienio vakarą vykusį balsavimą buvo gauta, nepaisant jos tvirto prieštaravimo homoseksualų santuokoms, kurį atspindėjo svarbus bažnyčios vaidmuo praėjusių metų Kalifornijos balsavime dėl Pasiūlymo Nr. 8, kuris uždraudė tokias santuokas.
„Mormonų bažnyčia palaiko šiuos potvarkius, kadangi jie yra teisingi ir priimtini, jie nepažeidžia santuokos institucijos“, – sakė Jėzaus Kristaus Pastarųjų dienų šventųjų bažnyčios viešųjų ryšių skyriaus direktorius Michaelas Ottersonas.
Po šio pritarimo Salt Lake Sitis tapo pirmąja Jutos bendruomene, draudžiančia šališkumą, susijusį su seksualine orientacija arba lyties tapatybe.

trečiadienis, lapkričio 11, 2009

Susipažinkite - langas 10/40Pasaulio misionierių dėmesys vis labiau krypsta į vadinamąjį langą 10/40.Š is langas yra žemės juosta, kuri tęsiasi iš Vakarų Afrikos į Aziją. Kylantis nuo pusiaujo, yra tarp 10 ir 40 laipsnių. Dėmesys šiam langui natūralus, nes čia susitelkę beveik pusė pasaulio gyventojų.
Regione yra daugiausiai žmonių grupių žemėje, apie 3,2 milijardo žmonių 62 šalyse. Štai kai kurie šiandienos megamiestai - Tokijas (Japonija), Kalkuta (Indija), Bagdadas (Irakas) Bankokas (Tailandas) ir kt. Iš 10 neturtingiausių šalių žemėje, aštuonios yra šiame rajone, ir tik 8% pasaulio misionierių darbuojasi tarp jų. Čia sutelkti šalininkai trijų didžiausių nekrikščioniškų religijų pasaulyje: induizmo, islamo ir budizmo.
Daugumoje regiono šalių evangelija žmonės priima, bet trūksta krikščionių ir ypač misionierių, kurie dirbtų ten. Religijos laisvė šiame lange ypač maža. Yra labai nedaug darbuotojų, dirbančių šalyse dėl politikos apribojimų ir misionierių apribojimo. Biblijos vertimo poreikis yra didelis. Krikščionys čia yra persekiojami ir yra pavojus gyvybei. Sveikatos apsaugos specialistai ir misionieriai yra nuolatinis poreikis regione, vadiname 10/40.

antradienis, lapkričio 10, 2009

Kuria kryptimi auga bambukas?


Portalas"invictory.org" papasakojo apie pastorių iš Argentinos Klaudijo Freizoną ir jo tarnavimą . Jis įkūrė bažnyčia "Karalių karalius", kurioje dabar daugiau kaip 26 000 žmonių.

7 metai kantrybės

53-metų Klaudijo Freizonas papasakojo, kaip viskas prasidėjo."Bambuko sėkla pirmus septynis metus auga žemyn, niekas šito nemato, bet ji auga, Taip buvo ir mano tarnavime, pirmus 7 metus viskas ėjo tik žemyn",- pasakojo Klaudijo Freizonas,- po šito laiko medis ima staigiai augti, todėl reikia būti pasiruošus permainoms"
Turėdamas daugiatūkstantinės bažnyčios matymą pastorius Klaudijo Freizonas 1986 metas paskelbė apie bažnyčios įkūrimą, po kurio sekė 30 dienų prabudimas, jo metu įtikėjo 4 močiutės. Toks lankytojų skaičius liko 7 metus. Jo teta užmigdavo per pamokslus, o paskui sakydavo, kad "žodis buvo geras".Vieną kartą į susirinkimą atėjo žmonos dėdė ir viduryje tuščios salės ėmė pranašauti apie stadionus žmonių. "Ar matai?",- paklausė jis. Klaudijo Freizonas užmerkė akis įsigilino ir paskė:"Nieko nematau".
Parodydamas žvejų, kurie žvejojo visą naktį ir nesugavo pavyzdį, Klaudijo Freizonas paaiškino, kad be Dievo neįmanoma iš "nulinės" padėties pereiti prie "daugiau negu pakanka".

Pasikeitimai gali ateiti šiandien

Klaudijo Freizonas sakė, kad pasikeitimai gali įvykti bet kurią dieną - prieš keletą metų jis buvo konferencijoje JAV su vertėju.Tą dieną, kai turėjo kalbėti, vertėjas pasiėmė išeiginę ir... išsijungė telefoną. Pastorius Klaudijo Freizonas blaškėsi po perpildytą 14 000 žmonių pastatą tikėdamasis jį sutikti, kai išgirdo, kad praneša jo pavardę - dabar turi kalbėti jis.Pasisukęs jis pamatė meksikietį, kuris išėjo iš tualeto. "Kalbi angliškai?","Taip". Tada Klaudijo jį užtempė ant scenos suspėjęs pašnibždėti:"Detales pranešiu vėliau".
Po tarnavimo pastorius ir meksikietis apsikeitė savo istorijomis. Meksikietis papasakojo, kad viskas, ko jis norėjo šioje konferencijoje, tai padaryti vieno tarnautojo nuotrauką.Kai jis nuėjo į tualetą, paprašė brolio pasaugoti jo vietą, kuri buvo toli - toli nuo scenos, savaime aišku, ja pasinaudoti neteko, nes jis atsidūrė ant scenos. "Jis pasakė tokius žodžius, kurie palietė mano širdį,- pasakojo Klaudijo,- Jis pasakė, kad kai rytą nubudo, pajuto, kad jo gyvenime atėjo nauja diena...Gali būti kad nematote jokių galimybių, kad jūsų nauja diena prasidėtų, tačiau Dievas jus gali užklupti taip pat netikėtai, kaip ir tą vaikiną prie tualeto durų, Dievas gali apversti jūsų gyvenimą".

Dievas Argentinoje naudoja vaikus

Klaudijo Freizonas papasakojo, kaip neįprastai veikia Dievas jų bažnyčioje, kaip Šventoji Dvasia ėmė veikti Argentinoje per paauglius prieš šešis mėnesius."Mūsų tarnavimai vyksta 30 000 vietų stadione, aš paprašiau paauglių melstis už ligonius, o pats likau ant scenos. Tą dieną vyko neįtikėtini dalykai - paralyžiuotieji atsikeldavo. Po šito tarnavimo vaikai pasikeitė ir mokykloje per pertraukas ėmė rinktis maldai. Kartą per pamoką viena mokinė ėmė nevaldomai juoktis, mokytoja nusprendė kad su jos galva kažkas netvarkoj ir puolė skambinti medikams. Bet kai mergaitę parvežė į klasę, tas pats ėmė vykti ir su kitais vaikais. Po to mokytoja atsiklaupė ir paprašė, kad vaikai už ją pasimelstų... Anksčiau tėvai vaikus atvesdavo į bažnyčią, o dabar vaikai veda tėvus",- pasakojo pastorius.

Italijoje laidotuvėse dalyvavo 30 000 žmonių

Italijoje laidotuvėse dalyvavo 30 000 žmonių, iš jų šimtai kunigų. Laidojo moterį, kuri ant savo kūno turėjo stigmatus - "Kristaus kančios simbolius".Paravačio kaime Kalbrijos provincijoje tokios garbės susilaukė 85 metų sulaukusi Natuzza Evolo.
Neabejojama, kad ji taps dar viena šventąją katalikų bažnyčios šventųjų sąraše. "Mums ji jau yra šventoji", - per laidotuves pasaky Mileto arkivyskupas Luigi Renzo.
Pati velionė buvo ištekėjusi moteris, užauginusi 5 vaikus, 1936 metais jai ant rankų ir kojų atsivėrė stigmos, kurios, Italų spaudos teigimu, buvo gautas "mistinio išgyvenimo metu".
Pagal "Портал-Кредо"

pirmadienis, lapkričio 09, 2009

Ivan Cruz- dėkoju Dievui už išgelbėtą gyvenimą


Dainininkas iš Peru Ivan Cruz ir jo bolero stiliumi atliekama daina "Dėkoju Dievui už išgelbėtą gyvenimą".

Rožinė vyskupė


Švedijos liuteronų bažnyčia sekmadienį paskyrė ir savo pirmąją homoseksualumo neslepiančią vyskupę.
E.Brunne yra sudariusi civilinę sąjungą su kita moterimi. 55 metų Eva Brunne Stokholmo vyskupe buvo įšventinta per ceremoniją į šiaurę nuo sostinės esančioje Upsalos katedroje, sakoma Švedijos bažnyčios pranešime.
E.Brunne yra sudariusi civilinę sąjungą su kita moterimi. Drauge jos globoja trejų metų vaiką.
Švedijos bažnyčia, kuri iki 2000 metų buvo valstybinė, parėmė parlamento sprendimą priimti gėjų santuokų įstatymą. Švedija, kuri viena pirmųjų suteikė tos pačios lyties asmenų poroms teisę įsivaikinti, dabar tampa viena pirmųjų pasaulio valstybių, leidžiančių gėjams tarnauti, tuoktis Bažnyčioje.

sekmadienis, lapkričio 08, 2009

Buvęs vyskupas Fernando Lugo skaičiuoja savo vaikusBuvęs katalikų vyskupas, o dabar Paragvajaus prezidentas Fernando Lugo skaičiuoja savo vaikus.
Jam nusprendus kandidatuoti į Paragvajaus prezidentus kilo nemenka sumaištis. Kai San Pedro (Paragvajus) vyskupas emeritas Fernando Lugo paliko vyskupo bei kunigo tarnystę ir iškėlė kandidatūrą į šalies prezidento postą, Paragvajaus vyskupų konferencijos pirmininkas I. Gogorza pareiškė, kad vysk. Lugo yra „de facto maišto situacijoje“. Lugo gavo Vatikano vyskupų kongregacijos įspėjimą neįsitraukti į politiką. Buvo prašoma, kad vyskupas atsisakytų ketinimo kelti savo kandidatūrą į prezidentus. Jei vyskupas nusižengtų draudimui, jam gresia suspendavimo bausmė.
Lugo priklausė Dievo žodžio (Steyler misionierių) kongregacijai, jis vadovavo neturtingai San Pedro vyskupijai 1994–2005 m. Vyskupas nuolat rėmė kairuoliškas politines jėgas, įsteigė kairiąją organizaciją „Piliečių pasipriešinimas“, kuri ėmė protestuoti prieš prezidentą Nicanorą Duarte. Taip Lugo pradėjo savo rinkiminę kampaniją prieš 2008 m. prezidento rinkimus.
Vyskupų kongregacija paskelbė vysk. Lugo suspendavimą a divinis – jis nebegali eiti kunigiškų pareigų, tačiau atmestas jo prašymas laicizuotis, t. y. grįžti į pasauliečių luomą. Bažnyčia toliau draudė vyskupui kandidatuoti į prezidentus, už nepaklusimą jam grėsė ekskomunikos bausmė.
Vis dėlto Lugo nepakluso - ir tapo prezidentu. Tai buvo istorinis įvykis, nes baigėsi 61 m. viešpatavusios konservatyvios Kolorado partijos era, kai naujuoju Paragvajaus vadovu išrinktas 56 m. buvęs vyskupas Fernando Lugo. Vadinamąjį vargšų vyskupą rėmė sukurtas kairysis Patriotinis aljansas už permainas, kuriam priklauso profesinės sąjungos, žemės ūkio darbininkai, indėnų atstovai.
Deja, su šlove atėjo ir atsiskaitymo valanda, pasirodė, kad buvęs vyskupas ilgai gyveno slaptą gyvenimą ir vaikų susilaukė daugiau, negu vedę žmonės. Dabar jau trečia moteris pareikalavo nustatyti tėvystę. Paskutinė - Gortenzija Damiana Moran, religinė aktyvistė, kuri kreipėsi į teismą, kad F.Lugo yra jos sūnaus Xuano Pablo tėvas, praneša "AP".
Beje, tai ne išskirtinis atvejis, apie "dvigubą moralę" kalba ir patys katalikų tarnautojai. Įpensiją išvarytas 81 m. italų kunigas J. G. Mariani interviu dienraščiui „Clarin“ teigė, kad dauguma kunigų turi slaptą gyvenimą. Kunigas jau seniai garsėjo nepaklusnumu Vatikanui: 2004 m. išleistoje savo knygoje „Be kaukių“ J. G. Mariani kritikuoja celibatą ir pasakoja seksualines jaunystės patirtis su dviem moterimis ir vaikinu, o trečiojoje knygoje „Juodosios skylės, Bažnyčia nėra Dievas“ kunigas kritikuoja bažnyčios veidmainiškumą.
Paklaustas, ką mano apie Paragvajaus prezidento, buvusio vyskupo, Fernando Lugo seksualinius „žygdarbius“, kunigas sakė: „Manęs jau niekas nebestebina. Visada, ir Bažnyčia tai žino, buvo milžiniškas skaičius kunigų, gyvenančių dvigubą gyvenimą. Tačiau Bažnyčiai svarbiausia tik, kad niekas to nežinotų ir apie tai nekalbėtų. Celibatas – ne kiekvienam. O daugeliui apskritai neįmanoma jo laikytis. Tačiau blogiausia, kai išnaudojami vaikai. Berniukai. Vienas kunigas iš Pietų Brazilijos netgi vadovėlį parašė, kokius išsirinkti vaikus: iš žemiausios klasės, negalinčius apsisaugoti. Taip Bažnyčia išvengia ieškinių. O kalbant apie Lugo tėvystę, būtų buvę geriau, jei apie tai būtų pasisakęs anksčiau. Būtų sutaupęs politinių dividendų“.
Bet sprendžiant pagal viską, F.Logo istorijoje - tai dar ne pabaiga. Viena dirbti vargšų vyskupu, o kita - prezidentu, todėl moterys netylės.
Pagal "Credo"

šeštadienis, lapkričio 07, 2009

Europos Sąjunga stoja ateizmo pusėn


Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai priėmė rezoliuciją, įspėjančią, jog kreacionizmo, kuris neigia evoliuciją kaip natūralią rūšių atranką, mokymas Europos mokyklose „gali tapti grėsme žmogaus teisėms”, praneša „Euobserver”.
ES valstybių parlamentarai, susirinkę Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) - aukščiausioje žmogaus teisių institucijoje Europoje - balsavo dėl rezoliucijos, raginančios ES narėms „tvirtai priešintis bet kokiems mėginimams mokyti kreacionizmą kaip mokslinę discipliną”.
Už šią neprivalomą rezoliuciją balsavo 48, prieš - 28, susilaikė 3 asamblėjos dalyviai.
Šiuo protokolu siekiame įspėti dėl pavojingos pastangos „tikėjimą - kreacionizmą - vadinti mokslu, ir šio tikėjimo tezes dėstyti gamtos mokslų pamokose”, - teigė rezoliucijos iniciatorė, Luksemburgo parlamentarė Anne Brasseur.
Pasak rezoliucijos, kreacionizmas vaikams skiepija sumaištį tarp tikėjimo ir mokslo. „Evoliucijos teorija neturi nieko bendro su dievišku apsireiškimu, ji yra paremta faktais.”, - rašoma dokumente.
Kreacionistai mano, jog daugelis gyvybės formų pernelyg sudėtingos, kad atitiktų Ch.Darwino evoliucijos teoriją.
Asamblėjoje taip pat buvo pabrėžta, jog ilgą laiką kreacionizmas reiškėsi tik JAV, tačiau šiandien kelių šioms idėjoms ieškoma ir Europoje.
Belieka pridurti, kad Darvino teorija dar nėra patvirtinta, o faktų kaip tik trūksta. Kuo daugiau mokslininkai gilinasi, tuo akivaizdesnis šios teorijos absurdas, tačiau Europa akivaizdžiai vis giliau "kiša galvą į smėlį".