šeštadienis, gruodžio 20, 2008

antradienis, gruodžio 16, 2008

Milijonai musulmonų palieka islamą


Viso pasaulio bažnyčiose šiandien galima sutikti milijonus žmonių, kurie prieš kelerius metus meldėsi mečetėse. Tai akivaizdus galingo Dievo darbo įrodymas musulmonų tarpe.Interneto svetainės Islam Watch (http://www.islam-watch.org/ ) duomenimis praėjusiais metais maždaug du milijonai etninių Rusijos musulmonų atsivertė į krikščionybę, tokį sprendimą priėmė apie 10 000 Prancūzijos musulmonų ir apie 35 000 musulmonų iš Turkijos. Maždaug 10 000 žmonių Indijoje dėl Kristaus paliko islamą. Knygos „Epicentras" autorius Joelis Rosenbergas smulkiai pasakoja nuostabias istorijas apie į krikščionybę atsivertusius musulmonus. Alžyre, gimtojoje Augustino žemėje, per pastaruosius keletą metų krikščionimis tapo daugiau nei 80 000 musulmonų. Žmonės atsiverčia, nepaisydami musulmonų dvasininkų pasipriešinimo, kurie inicijuoja įstatymus, draudžiančius skelbti Evangeliją. Maroko laikraščiai atvirai nuogąstauja, kad pastaraisiais metais 25 000-40 000 musulmonų ėmė sekti Kristumi. Dar nuostabesnės istorijos pasiekia mus iš Artimųjų Rytų. 1996 metais Egipto Biblijos draugija pardavė apie 3000 filmo „Jėzus" vaizdo įrašų. 2000 metais šių įrašų buvo parduoda net 600 000. Daugiau nei penki milijonai Sudano musulmonų priėmė Kristų per paskutinį XX a. dešimtmetį, nors buvo žiauriai persekiojami Sudano vyriausybės. Kas lėmė šiuos masinius atsivertimus? Sudano evangelikų lyderio žodžiais tariant: „Žmonės pamatė tikrąjį islamą. Vietoj jo jie nori Jėzaus." Organizacijos Islam Watch duomenimis „baigiantis karo veiksmams Irake buvo nustatyta, kad į krikščionybę atsivertė maždaug 5000 Irako musulmonų." 2008 m. pradžioje buvo pašventinta pirmoji Romos katalikų bažnyčia Katare, musulmonų sunitų valstybėje, kurioje išpažįstama islamo kryptis vahabi. Tai pirmas kartas, kai krikščionims Katare buvo leista viešai praktikuoti tikėjimą. Atvirose mišiose dalyvavo apie 10 000 žmonių. Šia atsivertimai nepraslydo pro islamo vadovų akis. 2001 metais šeichas Ahmadas Al Qatannis, aukščiausias Saudo Arabijos dvasininkas, pranešė nerimą keliančias naujienas per arabų naujienų agentūrą Al-Jazeera: „Kiekvieną dieną 16 000 musulmonų atsiverčia į krikščionybę <...> kasmet šeši milijonai musulmonų tampa krikščionimis. <...> Tai tragedija." Galimas daiktas, šeichas padidino atsiverčiančiųjų skaičių. Tačiau aišku, jog atsivertimai vyksta. Džiaugsmingą virpulį kelia žinia, kad tiek daug musulmonų išsilaisvina iš nuodėmės pančių - taip, kaip išsilaisvinome mes su jumis - Kristaus kraujo jėga! Turime melstis už šiuos naujus brolius ir seseris, daugelis iš jų žiauriai persekiojami dėl atrastojo tikėjimo. Milijonai atsivertusių žmonių - puiki priežastis džiaugtis. Galbūt mes pergyvename civilizacijų konfliktą, kovojame su islamo ekstremistais, kurie kovoja su mumis. Gal kartais ateitis mums atrodo niūri. Tačiau niekad neabejokime - Dievas yra savo soste. Jis atveda žmones į savo Karalystę iš pačios islamo širdies.Pagal btz.lt

pirmadienis, gruodžio 15, 2008

Jėzus gimė vasarą?

Astronomai nustatė, kad Jėzus gimė vasarą. Tai jie atliko apskaičiuodami Veneros ir Jupiterio suartėjimą, kuris atrodė kaip naujos žvaigždės pasirodymas prieš 2008 metus. Astronomai patvirtino, kad tokios žvaigždės pasirodymas - realus įvykis, tiesa, jis virš Beatliejaus buvo ne gruodžio 25, o birželio 17 dieną. Tai nustatė australų astronomas Deivas Reneke pasitelkdamas kopiuterinę programą, kuri tiksliai nustatė dangaus kūnų padėtį virš Izraelio.
Romos katalikybė šią datą Kalėdoms parinko, nes Romoje tomis dienomis vykdavo liaudies šventė, skirta pagoniškam dievui Saturnui. Net kai pagonybės nebeliko, data nebuvo pakeista.
Pagal НХМ

Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus

JAV gyventojai gali džiaugtis demokratų prezidento laimėjimu - Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus. Jis oficialiai kreipėsi į Asociacija lesbiečių ir homoseksualių grupių, kad jos dalyvautų inauguraciniame parade praneša invictory.org
"Man didelė garbė pakviesti šias talentingų žmonių grupes pakviesti į paradą, - pasakė prezidentas Obama. – šios organizacijos turi patį geriausią iš mūsų nacijos istorijos, jos įvairovės ir atsidavimo tarnybai".

ketvirtadienis, gruodžio 04, 2008

Nigerija - daugybė aukų

Nigerijos Džoso mieste kilusių susirėmimų priežastys yra tiek politinės, tiek ir religinės. Nors Vatikano radijas ir teigia, kad net iki 500 žmonių gyvybių susirėmimų priežastys yra ne tiek religinės, kiek politinės. Nigerijos arkivyskupas Jhn Onaiyekan, komentuodamas tarptautinės žiniasklaidos pranešimus apie Džose, po vietinių rinkimų kilusius susirėmimus „tarp skirtingų religinių grupių“.
Pasak Abudžos arkivyskupo John Onaiyekan, Džoso vyskupą labai įskaudino žinios apie Džoso mečetėje nužudytus musulmonus. Pasak Džoso katalikų vyskupo, tai yra netiesa. Tačiau buvo pranešama apie ketinimus surinktus žuvusiųjų kūnus nunešti į mečetę. Tai ir buvo daroma. Todėl ganytojas paprašė vietinę valdžią ištirti melagingus pranešimus.
Susidaro įspūdis, jog kai kam yra naudos skelbti prasimanymus propagandos tikslais. Visa tai kas įvyko Džose yra politinė problema. Tačiau kai kurie Nigerijos politikai, siekdami savo interesų, išnaudoja religiją. Viena iš galimų neramumų priežasčių yra ką tik praėję vietiniai rinkimai tarp dviejų pagrindinių partijų. Abi partijos yra nereliginės, nes tiek vienai, tiek kitai priklauso ir musulmonai, ir krikščionys, - pridūrė Abudžos arkivyskupas.
Pirmadienį iš Plato valstijos sostinės Džoso pranešama, jog padėtis yra aprimusi. .
Ketvirtadienį prasidėjęs smurtas ir skirtingų grupių susirėmimai liovėsi tik po to, kai įsikišo skaitlingos saugumo pajėgos. Nigerijos vyriausybės duomenimis, per neramumus žuvo 200 žmonių, tuo tarpu vietinė žiniasklaida cituoja musulmonų mečetės, kurioje buvo surinkti lavonai, atstovą, pareiškusį, jog suskaičiuota 376 lavonai. Nigerijos pagrindinių laikraščiò pranešimuose pirmadienį sakoma, kad galėjo žūti net iki 500 žmonių.
Per riaušes buvo padaryta daug žalos žmonių namams ir bažnyčioms, įstaigų pastatams, parduotuvėms ir mečetėms, kurios buvo plėšiamos ir deginamos. Susidaro įspūdis, kad Džoso mieste neliko sveikų pastatų.
Neramumai kilo po to, kai opozicija, kuria palaiko musulmonai, nepripažino rinkimų rezultatų. Musulmonai siekia politiniu keliu priversti šalies gyventojus laikytis islamo normų. Keliose valstijose musulmonai pasinaudodami demokratija jau įvedė šariato įstatymus.

šeštadienis, lapkričio 29, 2008

Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų

Teroras prieš krikščionis, vykdomas Egipte musulmonų, tęsiasi. Šį kartą užpuolimo taikiniu tapo Mergelės Marijos bažnyčia Kaire. Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų praneša ASSIST News Service.
Kaip praneša liudininkai, minia apsupo bažnyčią, kurioje tuo metu buvo apie tūkstantį krikščionių. Musulmonai į juo mėtė akmenis, balionus su butano dujomis. Minia sunaikino visą bažnyčios pastato pirmą aukštą.
Puldama minia skandavo eilutes iš Korano apie džihadą ir tokias frazes "Mes aukojam savo kraują ir savo gyvybes dėl tavęs, islame".
Liudininkai teigia, kad bažnyčią puolė ir vaikai apie 8 metų ir vyrai 50 metų. Minioje buvo nemažai ir moterų. Galaiusiai minią išvaikė atvykę specialiųjų pajėgų Egipto kariai. Žmogaus teisių gyvejų organizacijų atstovų neįleido į užgrobtą ir nusiaubtą bažnyčios pastatą.

antradienis, lapkričio 18, 2008

Katalikų bažnyčia - galima ir pašokti

Va taip atrodo katalikų bažnyčios mišios kai kuriose šalyse.

Rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai

Izraelyje rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai. Ekspertų manymu, Izraelyje rasta palaikų dėžė su Jėzaus brolio jokūbo palaikais. Po ilgo teisminio tyrinėjimo, pranešta, kad Jezuzalės teismas atsisakė pripažinti palaikų dėžė, ant kurios užrašas "Jokūbas, Juozapo sūnus, Jėzaus brolis" falsifikatu. Iš Biblijos žinoma, kad Jėzus turėjo brolių, o žemiškasis tėvas buvo Juozapas. Praneša ProСhurch.info.

šeštadienis, lapkričio 15, 2008

Ulfas Ekmanas ieško vienybės

Pasirodė pranešimai, kad Švedijos „Gyvenimo žodžio" bažnyčios pastorius Ulfas Ekmanas pastaruosius keletą metų aktyviai bendrauja su katalikų bei pravoslavų lyderiais ir pristato jų doktrinas savo bažnyčioje.
„Dievas labai aiškiai kalbėjo man apie krikščionių vienybę. Kai ateizmas ir islamas užkariauja Europą, įprasti prabudimo devizai neveikia. Šių dienų krikščionių poreikis - susivienyti su istorinėmis bažnyčiomis", - sakė pastorius U. Ekmanas. Ulfo Ekmano požiūris susilaukė tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų.
Evangelinių bažnyčių lyderiai jau du kartus šiemet buvo susirinkę aptarti šio klausimo. Jie pabrėžė tai, kad katalikams vienybė visada reiškia paklusnumą Romos popiežiui. Švedijos katalikų vyskupas Andersas Arborelijus patvirtino šią nuomonę: „Mes negalime ignoruoti Jėzaus paliepimo jungtis su apaštalu Petru", tai yra su Romos popiežiumi.
Pranešimuose buvo teigiama, kad U.Ekmanas esą stengiasi suvienyti protestantus po "popiežiaus sparnu".
Iš tiesų U.Ekmanas bendrauja tiek su katalikų, tiek su protestantų bažnyčių lyderiais, tačiau tokios išvados yra skubotos.

Balsavai už Obamą - atgailauk


Katalikų kunigas Džėjus Niumanas Pietų Karolinoje atskyrė Obamos rėmėjus ir pareiškė neleisiąs jiems priimti ostijos per mišias, kol jie neatgailaus, esą balsas atiduotas už Obamą yra balsas "už tikrą blogį".
Praneša invictory.org remdamasi ЛентаРу.
Savo laiške kunigas išdėstė, kad Obamas rinkėjų sieloms"gresia pražūtis" jei jie neatgailaus".
Laiške aiškinama, kad tokios "bausmės" nusipelnė tie, kurie parėmė abortų šalininką Obamą.
Oficialiai Katalikų bažnyčia deklaruoja, kad nesikiša į politiką.

antradienis, lapkričio 11, 2008

Neturto įžadus duodantys pranciškonai… semia milijonus

Ūkio ministras patvirtino 50 Valstybės planuojamų kultūros paveldo išsaugojimo projektų, finansuojamų iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų, sąrašą. Panagrinėjus paaiškėja, kad nemaža dalis valstybės skiriamų lėšų nukeliauja katalikų bažnyčios turtui išsaugoti ir restauruoti. To kažkodėl nenusipelnė nė viena kita konfesija Lietuvoje. Dar gražiau, kad neturto įžadus duodantys pranciškonai semia milijonus iš fondų.
Pranešama, kad ES lėšos bus skirtos viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmo reikmėms.
Jiems įgyvendinti numatoma skirti 215,7 mln. litų iš ES struktūrinės paramos fondų, dar 25,4 mln. litų – iš valstybės biudžeto. Iš šios sumos į katalikų bažnyčios projektus nukeliaus beveik…40 milijonų litų, beje, didžioji dalis lėšų iš šios sumos – į tuos objektus, kuriuose yra žodis “bernardinų”.
Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikai skiriama 5 milijonų litų suma, Pažaislio vienuolynui 9,5 milijonų litų, Tytuvėnų bernardinų vienuolynui 10 milijonų litų, Kauno – 8 milijonai litų, o Vilniaus bernardinams irgi 8 milijonai litų.

Šaltinis – Ūkio ministerija

pirmadienis, lapkričio 10, 2008

Žydai, tikintys Kristumi


Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino giminės.
Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Ar nežinote, ką sako Raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Izraeliu:
“Viešpatie, jie išžudė Tavo pranašus, išgriovė Tavo aukurus; aš vienas belikau, ir jie tyko mano gyvybės”.
O kaip skamba Dievo atsakymas? “Aš pasilaikiau septynis tūkstančius vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį”.
Ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis.

Laiškas Romiečiams 11 skyrius

trečiadienis, lapkričio 05, 2008

Pakistane vyko Jėzaus festivalisSpalio mėnesį Pakistane, islamiškoje šalyje, kurioje būti krikščionimi yra mirtinai pavojinga, vyko Jėzaus festivalis. Lahoro mieste festivalį rengė organizacija"Kristus - visoms tautoms". Jį vedė bažnyčios "Pergalė" paastorius Henris Modava, praneša invictory.org


Per 4 Jėzaus festivalio dienas jį aplankė apie 70 tūkstančių žmonių. Kasdien apie 200 autobusų veždavo žmones į susirinkimus. Žmonės troško pamatyti Viešpaties daromus stebuklus ir išgydymus. Tūkstančiai žmonių buvo išgydyti ir išlaisvinti. Luošiai pradėjo vaikščioti, nebyliai prakalbo - tai atvėrė musulmonų širdis atgailai. Pasak pranešimų, daug musulmonų atgailavo ir atidavė savo gyvenimus į Jėzaus rankas.

šeštadienis, lapkričio 01, 2008

Milicija ieško jėzuitų žudiko

Jau anksčiau pranešta, kad Maskvoje nužudyti du kunigai jėzuitai. Rusijos katalikų vyskupų asociacijos generalinio sekretoriaus kun. Igorio Kowalewskio teigimu, nužudytų kunigų kūnai antradienio vakarą rasti viename Maskvos centre esančiame penkių kmbarių bute, kur buvo įsikūrę Rusijos jezuitų vienuoliai.„Jie buvo žiauriai nužudyti“, – teigė kun. I. Kowalewskis.
Vienas iš žuvusiųjų buvo Rusijos pilietis, o kitas – iš Ekvadoro.
Maskvos policijos atstovas spaudai Maksimas Kolosvetovas informavo, kad pradėtas oficialus tyrimas dėl kunigų nužudymo, tačiau atsisakė komentuoti galimas nužudymo priežastis bei suteikti daugiau informacijos apie šį įvykį.
Dabar pranešta, kad žudikas abiems vienuoliams suknežino galvas. Kaip pasakojo milicininkai, juos iškvietė jėzuitų buhalteris, kuris atvyko ieškoti vienuolių. Prieš tai paskambinęs į butą jis išgirdo girto nepažįstamo vyro balsą, kuris tvirtino, kad vienuoliai šiuo metu miega. Tyrėjai bute rado alkoholinių gėrimų, cigarečių ir du panaudotus prezervatyvus. Taip pat išsiaiškino, kad bute buvo ir trečias asmuo. Pasirodė, kad vienas iš vienuolių turėjo artimus ir šiltus santykius su vienu studentu kubiečiu. Jo milicija ieško šiuo metu. Tuo labiau, kad namo gyventojai pastebėjo jaunuolį išeinantį iš namo, kuris turėjo būdingus lotynų amerikiečiams veido bruožus.
Pagal "Credo"

antradienis, spalio 28, 2008

Kasmet žūsta apie 170 tūkstančių krikščionių

Krikščionybė - labiausiai persekiojama religija pasaulyje. Tai skelbia dokumentas, kurį po tyrimo paskelbė organizacija “Pagalba bažnyčiai”. Dokumente sakoma, kad 60 pasaulio šalių nesilaikoma religinės laisvės, dramatiškiausia situacija yra Indijoje, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Eritrėjoje. Kasmet už savo tikėjimą galvas paguldo apie 170 tūkstančių krikščionių.
Pasaulinė žiniasklaida aiškiai nutyli persekiojamų krikščionių padėtį. Beveik nebuvo pranešimų apie Indijoje vykusius pogromus, namų bažnyčių krikščionių areštus Kinijoje olimpiados metu.
Pagal HXL

Persekiojimai Uzbekijoje - sekmininkus areštavo ir įkalino

Krikščionių persekiojimai Uzbekijoje tęsiasi šį kartą sekmininkus areštavo ir įkalino.
Septyni Taškento bendruomenės sekmininkai buvo įkalinti 15 parų už tai, kad jie susirinko maldai privačiame name, jie turėjo patys padengti įkalinimo išlaidas,praneša invictory.org. Kiti penki bendruomenės nariai nubausti baudomis. Teisėjas atsisakė paaiškinti, kodėl 12 žmonių buvo nubausti už maldas privačiame name ir kodėl įsakė sunaikinti konfiskuotas Biblijas.
Protestantai buvo kalinami žiauriomis sąlygomis, miegojo ant grindų, nes patalynės jiems nedavė, taip pat nedavė ir maisto, tik po butelį vandens dienai. Kamerose nebuvo ir tualeto. Jie buvo paleisti tik tada, kai artimieji sumokėjo už jų laikymą kalėjime.

trečiadienis, spalio 22, 2008

Britanijos ateistai savo tikėjimą skelbs reklama ant autobusų

Britanijos ateistai savo tikėjimą skelbs nuo autobusų. The Times pranesą, kad ateistų aktyvistai renka lėšas reklaminei kampanijai ant autobusų. Jeigu jiems pavyks surinkti pakankamai pinigų, maždaug ant 30 Londono autobusų šonų bus užklijuotas toks šūkis"Ko gero, Dievo nėra. Nustokite nerimauti ir mėgaukitės gyvenimu".

ketvirtadienis, spalio 16, 2008

Jehovos liudytojai ir okultizmas

Na man jau seniai buvo įtartini tie Jehovos liudytojų korporacijos saldūs piešiniai. Anksčiau manaiu, kad tai tik prastas ir sentimentalus skonis, bet pasirodo, kad juose korporacija įsigudrina įpinti ir okultizmo motyvų. Tuo labiau, kad dalis jų paimti iš JL korporacijos knygos, kurią pats neseniai varčiau "Apreiškimas, jo grandiozinis apogėjus arti".

Tai mane stebina tik iš dalies, nes JL korporacijos ankstyvoji simbolika buvo paimta tiesiai iš masonų, nes ir Raselas buvo masonas. Matyt, JL korporacija iki šiol neatsisakė okultinių matyvų, kuriuos užmaskuoja atrodytų nekaltuose piešinukuose. Pasižiūrėkit, ką gali slėpti piešinėliai.

pirmadienis, spalio 13, 2008

Partneris A ir partneris B Kalifornijoje

Kalifornijoje vėl pasirodė blankai, kuriuose šeimą kuriantys žmonės gali save vadinti "jaunikiu" ir "nuotaka", o ne "Partneriu A" ir "Partneriu B". Praneša invictory
"Partneriu A" ir "Partneriu B" buvo liepęs vadintis Aukščiausiasis Kalifornijos teismas. Šis sprendimas tiesiogiai susijęs su homoseksualistų teise kurti šeimą.
Tačiau nuo lapkričio mėnesio bus dar gražiau - dabar būsimi sutuoktiniai galės pasirinkti ką įrašyti. Jie galės save vadinti "Jaunikis ir nuotaka", "Jaunikis ir jaunikis", "Nuotaka ir nuotaka" arba išvis palikti laukelį tuščią.
Dėl laukelio tai aš galvoju - laukelis gal ir neliks tuščias, bet kad tuštuma karaliauja atitinkamų žmonių JAV galvose, tai apgailėtina, bet faktas.

ketvirtadienis, spalio 09, 2008

Katalikai pripažino Biblijos skaitymą tik katalikams

Katalikai pripažino Biblijos skaitymą tik katalikams. "Tik "gyvame bažnyčios pavelde" Biblija turi būti suprasta kaip "tikras Dievo žodis",- pareiškė kardinolas Viljamas Levada, Tikėjimo kongregacijos prefektas, katalikų vyskupų sinode.
Tai dar vienas pareiškimas, rodantis, kad kiti krikščionys negali pretenduoti į Biblijos suvokimą, nes vyksupai esą "tikrieji apaštalų įpėdimiai.
Nors Romos katalikų bažnyčia plačiai propaguoja ekumenizmą - skirtingų krikščioniškų bendruomenių bendravimą, bet išties tai daugiau "eksporto prekė". Viduje tebesilaikoma nuomonės, kad kitos bažnyčios negali būti laikomos bažnyčiomis, o šis pareiškimas rodo ir tai, kad katalikų manymu kiti negali skaityti ir aiškinti Biblijos.
Tiesa, vyskupai pamiršo paminėti, kodėl net ir katalikams ilgus amžius Biblija buvo draudžiama skaityti ir net buvo patekusi į Vatikano draudžiamų knygų sąrašą.
Pagal "Vyctory".

trečiadienis, spalio 08, 2008

Anglijos teismas priėmė istorinį sprendimą


Anglijos teismas pirmą kartą pripažino, kad sutuoktiniai iš Sirijos, tapę krikščionimis, patiria mirtiną pavojų ir suteikė jiems prieglobstį Jugtinėje karalystėje.

Tai istorinis momentas, nes Londono teismas pripažino, kad evangeliniai krikščionys patiria mirtiną pavojų islamo šalyse, taip pat kritinę jų padėtį. Dar svarbiau, teismas pripažino, kad liudijimas - neatsiejama krikščionio gyvenimo dalis.

Jauni Sirijos krikščionys (vyras pasikrikštijo 2003 metais, žmona 2005 metais) kreipėsi pagalbos, nes jų gyvybės pavojuje. Sutuoktiniai liudijo musulmonams apie savo tikėjimą Kristumi interneto forume. Po to jų adresu pasipylė įvairūs gąsdinimai, tarp jų vaizdo medžiaga, kur žmogui nupjaunama galva. Vyro giminaičiai pareiškė, kad jis turi sugrįžti į islamą, kitaip jiems teks "nuplauti gėdą" - užmušti jį.Pagal šariato įstatymus už islamo palikimą - mirtis

Svarbus momentas, kad Londono teismas pripažino, jog musulmonų šalyse žmonės, pasirenkantys krikščionybę, yra mirtiname pavojuje. Politologai sako, kad Didžiajai Britanijai tai išties istorinis momentas - nacija suprato radikalaus islamo grėsmę ir krikščionių padėtį.

Pagal "Maranatha"

Episkopalai nesitaiksto su liberalizmu

JAV episkopalų bažnyčia skyla. Po liberalų mėginimo įteisinti gėjus - tarnautojus, vis daugiau episkopalų kongregacijų pareiškia paliekančios šią bažnyčią. Spalio 5 Pitsburgo episkopalai balsavo už atsiskyrimą nuo šios bažnyčios, praneša invictory.org.
Ir tai ne pabaiga, vis daugiau episkopalų nesitaiksto su Biblijos iškraipymais, nešamais vadinamųjų liberalų. Greitai toks pats balsavimas vyks Teksase. JAV episkopalų bažnyčioje yra 2,2 milijono narių.

penktadienis, spalio 03, 2008

Iranas - paleisti suimti krikščionys

Irane paleisti du dar gegužę suimti krikščionys praneša "Интерфакс-Религия" .Machmudas Azadas ir Arašas Basiratas buvo suimti Širazo mieste kartu su 13 kitų krikščionių.
Priminsiu, kad Irane islamo išsižadėjimas tolygus mirties nuosprendžiui. Prezidentas pateikė, o parlamentas patvirtino būtent tokį sprendimą.
Neoficialiais duomenimis, Irane dar 43 asmenys laukia kalėjimo sprendimo. Jie areštuoti už perėjimą į kitą religiją.

ketvirtadienis, spalio 02, 2008

Orisa - stebint policininkams išprievartauta vienuolė

Orisoje toliau vyksta žiaurumai, nukreipti prieš krikščionis. Šiuo metu naujas žiaurumo protrūkis - stebint policininkams išprievartauta vienuolė ir sumuštas bažnyčios tarnas.
28 metų katalikų vienuolė išrengta nuogai ir išprievartauta grupės induistų tiesiog prieš policijos nuovadą, stebint 12-kai policininkų, bažnyčios tarnas Tomas Čelanas aplietas dyzelinu ir jau buvo susiruošta jį sudeginti. Nelaimėlius išgelbėjo grupė jaunų žmonių, kurie palydėjo juos į policijos patalpas.
Pagal "Maranatha"

trečiadienis, spalio 01, 2008

Afrika - šlovinimas


Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!
Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

117 psalmė

antradienis, rugsėjo 30, 2008

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį - Ontario provincijoje galima įsigyti tris katalikų bažnyčias praneša invictory.org.
Vyskupija tikisi, kad naujieji savininkai išlaikys bažnyčias esamoje padėtyje. Katalikų vyskupijos atstovas pasakė, kad pagrindinė pardavimo priežastis - bažnyčių remontas per brangus. Paskutinis trijų bažnyčių remontas kainavo 2,6 milijonus dolerių.
Tiesa, vyskupija baiminasi, kad galimos didelės išlaidos atbaidys ir tuos, kurie už dolerį norėtų įsigyti bažnyčią.

penktadienis, rugsėjo 26, 2008

Ko žmonės negali

Kai atrodo, kad nėra galimybių ką nors pakeisti, nėra kaip pašaukti žmonių, nusiminti nereikia.Yra Dievas kuris stipresnis už viską, kuris pašaukia net tuos, kurie atrodo kieti kaip akmenys ir nepasiekiami kaip bokštai. Čia viena tokių istorijų.

trečiadienis, rugsėjo 24, 2008

Šventosios Dvasios išsiliejimas Kinijoje

Kol nėra įdomių žinių, dedu filmukus. Manau ir jie naudingi.Šiuo atveju bent tuo, kad orientuotis, kas vyksta pasaulyje. tai didelis padrasinimas mums, Dievas pasiekia tautas, kurios atrodo nepasiekiamos - krikščionių bažnyčia auga visoje Žemėje.

ketvirtadienis, rugsėjo 18, 2008

Orisa - reikia skubių maldų

Skubios maldos už Orisos krikščionis. Ten persekiojimai jau virsta į atvirą genocidą.
Vakar sudeginta dar 20 bažnyčių pastatų.
Induistai planuoja sudeginti dar 200 bažnyčių, o po 24 valandų nužudyti 200 pastorių.

Egzorcizmas koptų bažnyčioje

Silpnų nervų žiūrovams patariam pasitraukti nuo žydrųjų ekranų. Tai koptų šventiko Makari išlaisvinimo tarnavimai arabų krikščionių bažnyčioje.

trečiadienis, rugsėjo 17, 2008

Indonezijos krikščionys

Šie vaizdai gal padės suprasti, su kuo susiduria krikščionys Indonezijoje. Viena, kuo žaviuosi - jie nesitraukia. Tai iššūkis ir mums- ką mes darytume jų vietoje?

antradienis, rugsėjo 16, 2008

Sekmininkų judėjimas - Azūzos gatvės prabudimas

Kartais galvoju, ar Dievas vis dar turi įtakos krikščionių bažnyčiai, nes visi pasistatė pilis, ištobulino mokymus, atstovavimus, ryšius su valdžia. Kitaip sakant, bažnyčia kaip ir nebepriklausoma.

Kad Dievas turi atsakymą ir vis dar valdo padėtį, geriausias atsakymas yra sekmininkų judėjimas -savo Dvasia Dievas pašaukė žmones iš niekur ir parodė, kokios apgalėtinos žmonių pastangos įvesti savo tvarką. Čia vienas iš sekmininkų judėjimo židinių - Azūzos gatvės prabudimas.

pirmadienis, rugsėjo 15, 2008

Katalikai... padovanojo Lietuvą


Švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų katalikai padovanojo... Lietuvą.
Mano nuomone, baisesnės stabmeldystės grimasos vargu ar galima sugalvoti.Beje, kur žiūri valstybės gynimo taryba?:)


Šiemet, rugsėjo 14-ąją, iškilmingos Eucharistijos liturgijos pabaigoje LVK pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius perskaitė Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai aktą, jį pasirašė pamaldose dalyvavę vyskupai.

Nepranešama, kaip dovanojimo aktas bus įteiktas ir ar priimtas.

Nežinau, kam ir kaip dovanota Lietuva ir jos tauta, bet norėčiau paklausti, kas davė tokią teisę katalikų vyskupams? Ar Lietuva jų? Pasakysiu paprasčiau - ateikit ir mane pasiimkit, jei jau aš padovanotas:)Mano žiniom, tebesu laisvas, kitaip sakant, vis dar partizanas. Dėl manęs tai nors šventam Juozapui, Mohamedui ar Krišnai raštelius rašinėja, jei įsivaizduoja kad turi teisę, ir kad tie jų raštelius priims. O katalikai turėtų suprasti, kad jie yra prie tautos, jie net ne tautiniai, o Romos katalikai, o ne tauta prie jų.

sekmadienis, rugsėjo 14, 2008

Bon Džovi - Aleliuja

Lietuvoje žodis "aleliuja" turi menkinamąją ar net pašiepiamą reikšmę, o be reikalo.

Džonas Bon Džiovi dainuoja - "Aleliuja - šlovė Dievui"

penktadienis, rugsėjo 12, 2008

Musulmonai išniekino patriarchų kapus

Musulmonai išniekino antrą pagal svarbą Judaizmo šventovę - patriarchų kapus Hebrone. Hebrone palaidoti Abraomas, Sara, Izaokas, Rabeka, Jokūbas ir Lija.
Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai yra atviri (priklauso) žydams, o Izaoko ir Rebekos - musulmonams. Kartą per metus 10 dienų judėjų kapų dalis atverta musulmonams, o musulmonų - žydams.
Praeitą savaitę judėjų dalis buvo atverta musulmonams, po to aptikta, kad šie užsiiminėjo jų niekinimu. Kai žydai atėjo į kapus, pamatė, kad į vieną iš arkų, kur laikomi Toros ritiniai, prišlapinta. "Ant grindų - didžiulė šlapimo bala, smarvė", - pranešė Hebrono administracijos atstovas Dovydas Vailderis. Jis pridūrė, kad Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai buvo uždengti HAMAS vėliavomis.
Panašus dalykai atsitinka kasmet - policija nieko nedaro. Musulmonai tikina, kad žydai neturi jokių teisių į Senojo Testamento šventoves. " Judėjai suklastojo Torą, mes jūsų pasakojimais netikim", neseniai pareiškė Taiziras Tamimi, pagrindinis Palestinos teisėjas.
Pagal Портал-Кредо

Angolos žemę laisto kankinių kraujas

Musulmonų ekstremistai puolė krikščionių bendruomenę Andulo mieste. 40 krikščionių nukentėjo, trys bendruomenės pastatai sudeginti, smarkiausiai nukentėjo bažnyčios diakono šeima - musulmonų ekstremistai nupjovė galvą mokyklinio amžiaus diakono dukrai ,praneša invictory.org.
Vietinė policija nieko nedarė kad sutramdytų musulmonus. Krikščionių bendruomenė pasimetusi, pirmiausia dėl to, kad patikėjo tuo, ką jiems kalbėjo musulmonai - kad islamas - taikos religija, o jie yra jų broliai, garbinantys vieną Dievą.
Barnabo fondas kreipiasi į krikščionis užtarti maldoje diakono šeimą, kuri neteko dukters ir jų bažnyčią.

trečiadienis, rugsėjo 10, 2008

Muzikos ir laisvės

Man labai patiko - kažkodėl kitos tautos nebijo būti savimi, šlovina taip, kaip yra įpratę. Tai puiku.

JAV viceprezidentė kalbės kitomis kalbomis?


Respublikonų kandidatė į JAV viceprezidento postą Sara Peilin po savo kalbos partijos suvažiavime tapo viena populiariausių asmenybių Jungtinėse Valstijose. Sociologinės tarnybos "Rasmussen Report" duomenimis, apie ją teigiamai atsiliepia 58 proc. amerikiečių.
Kandidatams į JAV prezidentus Džonui Makeinui ir demokratui Barakui Obamai palankumą pareiškė po 57 proc. amerikiečių, o S. Peilin varžovui kovoje už viceprezidento postą Džozefui Baidenui - 48 proc. amerikiečių.
Nepalankiai apie S. Peilin atsiliepė 37 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu 51 proc. respondentų teigia, kad žurnalistai mėgina pakenkti S. Peilin, skelbdami skandalingą medžiagą apie ją ir jos šeimą. 51 proc. rinkėjų mano, kad Dž. Makeinas teisingai nusprendė, pasirinkdamas į porininkes S. Peilin. Tuo tarpu 81 proc. respublikonų vadina Dž. Makeino pasirinkimą teisingu ir tik 69 proc. demokratų tą patį gali pasakyti apie B. Obamą.
40 proc. rinkėjų įsitikinę, kad S. Peilin pasirengusi tapti JAV prezidente.
Portalas invictory.org praneša kad Aliaskos gubernatorė yra praktikuojanti krikščionė. Beje, S. Peilin yra šaunamųjų ginklų sąjungos NRA narė ir laiko namuose ginklą. Vyras Todas yra eskimų kilmės, darbininkas naftininkas. Jie turi penkis vaikus. Vienas sūnus netrukus turi būti išsiųstas tarnauti į Iraką. Jų jauniausiam sūnui diagnozuotas Dauno sindromas.
Šiuo metu ji priklauso bažnyčiai "Biblijos bažnyčia", o iki tol buvo "Dievo asamblėjos", vienos iš didžiausių sekmininkų susivienijimų, narė. Ji praktikuoja Šventosios Dvasios kitų kalbų dovaną. Taip pat ji palaiko artimus ryšius su protestantiška bendruomene "Žydai dėl Jėzaus".

pirmadienis, rugsėjo 08, 2008

Madona erzina popiežių


Popdaininkė, garsėjanti vulgarumu Italijoje prisminė, kad ji - Dievo vaikas. Italijos dienraštis "Corriere della Sera" sekmadienio numerio pirmajame puslapyje rašo apie popžvaigždės Madonos (Madonna) provokaciją. Šeštadienį dainuodama Olimpiniame stadione Romoje, ji paskyrė popiežiui vieną iš prieštaringiausiai vertinamų savo dainų "Like a virgin", praneša ЛентаРу.
"Skiriu šią dainą Popiežiui, todėl, kad aš - Dievo vaikas, jūs irgi", -pasakė Madona

penktadienis, rugsėjo 05, 2008

Indija. Krikščionių persekiojimai - kasdienybė

Siaubas Orisos valstijoje

Indijos Orisos valstijoje tęsiasi krikščionių persekiojimai. Indijos katalikų dienraštis „The Indian Catholic“ pateikia nuo induistų rankos žuvusių 26 asmenų sąrašą. Neoficialiais duomenimis žuvusių gali būti gerokai daugiau.Dienraštyje taip pat pateikiamas dalinai ar visiškai suniokotų 50 krikščioniškų bažnyčių – katalikų ir protestantų – sąrašas, išvardijamos didžiausios suniokotos krikščioniškos institucijos. Be šio bendruomeninio bažnytinio turto buvo suniokoti, apiplėšti ar sudeginti keli tūkstančiai krikščionių namų.
Antikrikščioniška banga kilo po rugpjūčio 23 dienos, kai pasklido žinia apie induistų nacionalistų lyderio Orisos valstijoje svamio Laxmanananda nužudymą. Svamis ir dar keturi asmenys buvo nužudyti per išpuolį, kurį rugpjūčio 23-iosios vakare įvykdė apie tris dešimtis ginkluotų vyrų, palikusių nuorodų, jog jie atstovauja komunistų-maoistų pusę.
Tačiau induistų lyderiai apkaltino krikščionis. Vienas iš jų teigė, kad „Bažnyčia nužudė svamį“, kitas aiškino, kad tai esą „krikščionys pasiuntė žudikus“. Kadangi Indijos policijos pareigūnai, remdamiesi pirminiais duomenimis, taip pat teigė, jog išpuolio prieš svamį braižas atitinka maoistų kovotojų išpuolius, tai dar vienas induistų lyderis pareiškė, jog policija „kaltindama maoistus slepia tiesą“.
Krikščioniškų bendruomenių lyderiai nedelsdami pasmerkė svamio nužudymą, kategoriškai paneigdami teiginius, esą žudikai vykdė jų nurodymus.
Jungtinių Arabų Emyratų dienraščio „The National“ korespondentas cituoja Orisos krikščionių liudijimus, jog vietos induistai bauginimais ir jėga verčia juos tapti induistais, ypač tuos, kurie iš induizmo buvo atsivertę į krikščionybę. Pasak dienraščio, tokių atvertimų gali būti keli tūkstančiai. Krikščionių lyderiai jau pasmerkė tokią prievartą. Induistų atstovai neneigia paties krikščionių „atsivertimo“ į induizmą fakto, tačiau teigia, jog kalbos apie prievartą yra krikščionių propaganda ir tikina, jog visi atsivertimai buvo "savanoriški".
Induistų nacionalistai prieštarauja patys sau - vieni žiniasklaidos atstovams atvirai pareiškė, jog praėjusios savaitės išpuoliai buvo „krikščionims pamoka už svamio nužudymą“. Kiti neigia smurtą, teigdami, jog žinios apie krikščionių persekiojimą yra pačių krikščionių paskleista melaginga dezinformacija, skirta induizmo diskreditavimui. Vishva Hindu Parishad organizacijos pirmininkas S.H. Vedantam prieš kelias dienas netgi sugebėjo pareikšti, jog krikščionys patys padegė savo bažnyčias, kad galėtų apsimesti aukomis ir apjuodinti induizmą.
Rugsėjo 7 dieną viso pasaulio krikščionys melsis ir pasninkaus už Indijos krikščionis.

trečiadienis, rugsėjo 03, 2008

Italijoje užpuolė pranciškonus

Italijoje, netoli Turino, rugpjūčio 26 dieną, vakare, kai vienuoliai valgė, nusikaltėliai užpuolė pranciškonų vienuolius. Keturi pagyvenę vienuoliai buvo smarkiai sumušti ir surišti. Nusikaltėliai apiplėšė vienuolyną.
Jauniausiam vienuoliui 49, vyriausiam - 86 metai. Stipriausiai nukentėjo jauniausias, jam gydytojai atliko galvos operaciją ir vis dar grumiasi už jo gyvybę.
Pagal BAZNICA

penktadienis, rugpjūčio 29, 2008

trečiadienis, rugpjūčio 27, 2008

Azerbaidžane iš protestantų atėmė pastatą

Azerbaidžane iš protestantų bažnyčios "Šlovės soboras" atėmė pastatą. Tiesa, šį kartą nei ne valdžios kišimasis į religinius reikalus, bet turtinės pretenzijos. Šis pastatas atsidūrė dalyje, kurioje vyksta stambios statybos. Pasekmė - naftos kompanija pateikė dokumentus, kad pastatas - jos.
Dabar apie 1000 bažnyčios narių renkasi tarnavimui iškastoje pamatams duobėje šalia buvusio pastato, kurio remontas bendruomenei kainvo 250.000 dolerių. Tikintieji virš duobės užsitempė tentą, pasistatė viduje aparatūrą ir kėdes.

pirmadienis, rugpjūčio 18, 2008

Gruzija. Rusijos stačiatikių bažnyčia irgi Kremliaus pusėje


Kremliaus režimui, sadistiškai naikinančiam Gruzijos miestus, už dominuojančią padėtį Rusijoje susimoka ir Rusijos stačiatikių bažnyčia. Per televiziją pasirodo "dvasiškieji rusų stačiatikių tėvai", kurie atvirai remia Gruzijos naikinimą, nepaisant to, kad Gruzija irgi daugumoje - stačiatikių šalis. Tokios propagandinės kompanijos viršūnė - vakar per "Vremia" laidą pasisakęs stačiatikių šventikas, kuris teigė, jog "Gruzinų stačiatinių vadovas, vadinamasis katalikosas, ne kartą per radiją laimino etninius valymus ir net juos skatino". Kalbėjęs šventikas po visos išpiltos demagogijos vis dėlto parodė šiek tiek nuolaidumo ir neskatino Gruzijos katalikosą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o tik... suabejojo jo psichika.
Rusijos stačiatikiai eilinį kartą pademonstravo, kad nuo carizmo laikų mažai kas pasikeitė, tiksliau, pasikeitė tik jų šeimininkas - jei anksčiau jie laimindavo ir gindavo kruvinus carizmo žygius, tai dabar - naujų Rusijos vadovų cinizmą.

sekmadienis, rugpjūčio 17, 2008

šeštadienis, rugpjūčio 16, 2008

Floridos prabudimas. 11-mečių maldos prikėlė mirusį mokytoją

Floridos prabudimas. Dievas veikia neįtikėtinai. Todas Benley pasakoja, kaip 11-mečių maldos prikėlė klasėje nuo širdies smūgio mirusį mokytoją.

penktadienis, rugpjūčio 15, 2008

Arktika - ledas ir Dievo ugnis

Šventoji Dvasia daro savo darbą ir Arktikoje. prabudimas kilo anglikonų bažnyčioje. Taigi,Dievas neapribotas geografija.

ketvirtadienis, rugpjūčio 14, 2008

Lietuvos sekmininkai meldžia taikos Gruzijai


Vakar Lietuvos sekmininkų bažnyčios meldėsi dėl taikos Gruzijoje. Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys prašė melstis "už šią situaciją, kad valdžios vyrai turėtų šaltas galvas ir Dievo baimę tvarkyti tokio lygio reikalus naudojant išmintį labiau nei ginklus".
Rimanto Kupsčio žodžiais, situacija nors ir įtempta, bet teikianti vilčių. " Teko kalbėtis telefonu su vienu iš Gruzijos sekmininkų lyderių, jis padėkojo už paramą ir maldas, pasakė, kad tauta yra vieninga, bažnyčios funkcionuoja, tikintieji meldžiasi ir pasitiki Dievu"- sakė R.Kupstys.

trečiadienis, rugpjūčio 13, 2008

antradienis, rugpjūčio 12, 2008

Konferencija "Troškulys" II

Viena iš svarbiausių konferencijos žinių nuskambėjo tada, kai jau buvau išvykęs."Dievą bažnyčioje žmonės pažinti turi ne iš Biblijos, o iš žmonių santykių". Išties pritariu, nes Bibliją net ir ateistai cituoja.

pirmadienis, rugpjūčio 11, 2008

Konferencija "Troškulys"

Vilniuje sekmininkų bažnyčia "Šlovinimo namai" surengė trijų dienų konferenciją "Troškulys". Konferencijoje dalyvavo apie 120 žmonių iš Vilniaus, Klaipėdos, Anykščių, Marijampolės.
Nuotraukoje pamokslauja pastorius Tonis Mileris (dešinėje).

ketvirtadienis, rugpjūčio 07, 2008

Prabudimas Indijoje

Dievas nuostabiai veikia Indijoje.Ten vis daugiau pašaukiama jaunuolių ir vaikų. Jie priima Jėzų Kristų kaip asmeninį gelbėtoją ir krikštijami Šventąja Dvasia. Kai kuriose bažnyčiose absoliučią daugumą sudaro mažamečiai vaikai.

Indonezija, pamokslauja vaikai

Indonezijoje musulmonams pamokslauja vaikai.

trečiadienis, rugpjūčio 06, 2008

Vaikai Dievo rankose.

"‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus".
Apaštalų darbų2;17-18

pirmadienis, rugpjūčio 04, 2008

Vaikai evangelistai II

Tai dar vienas įrašas apie vaikus evangelistus. kas įdomu, bent man, kad taip įtaigiai pamokslaujant niekur negirdėjau - šitos mergaitės balse jaučiu tokį skausmą dėl žmonių, kokio niekur negirdėjau. Be to, vaikai pamokslauja be jokių skrupulų, nebijo įžeisti ir nebijo, kaip jie patys kitiems atrodo.

taigi, išmintingieji, teisingieji, viską suprantantys ir ekumeniškieji krikščionys, Jonas sakė:"Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų". Žiūrėkim, ar neteks Dievui vietoj mūsų, mūsų vaikus naudoti.

Vaikai evangelistai

ketvirtadienis, liepos 24, 2008

JAV - pirmoji bažnyčia šunims


JAV Vermonto valstijoje atidaryta pirmoji bažnyčia šunims, kurią pastatė dailininkas Stefanas Hanekas. Tai jo padėka už tai, kad šunys padėjo jam atsigauti po sunkios ligos.
Pastatas - 19 amžiaus stiliaus, langai ir suolai papuošti labradorų portretais.
Prie įėjimo įeinančius pasitinka lentelė: "Visi tikėjimai, visos veislės ir jokių dogmų".
Pirmame tarnavime dalyvavo 15 keturkojų.Prie šunų bažnyčios įėjimo kabo žuvusių šunų fotografijos ir jų šeimininkų rašteliai.
Artimiausiu laiku ten prasidės reguliarūs "tarnavimai", nes vietinė bažnytinė valdžia tam neprieštarauja.
Tiesa, prie kokios konfesijos šliesis šunų šventovė, nepranešama.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, liepos 23, 2008

Floridos prabudimas pasklis plačiau

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, tai vis dar naujiena krikščioniškame pasaulyje Nr.1.Šimtai tūkstančių žmonių jau apsilankė šiuose prabudimo tarnavimuose, čia gavo išgydymą, krikštą Šventąja Dvasia, atnaujinimą, milijonai matė per televiziją. Suskaičiuota, kad 25 žmonės prisikėlė iš numirusiųjų.
Dabar paskelbta, kad paskutinis susirinkimas Leiklande įvyks rugpjūčio 23 dieną, o po to evangelistas Todas Bentley vyks į įvairias Žemės vietas nešdamas prabudimo ugnį.
Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas.

trečiadienis, liepos 16, 2008

Leiklande (Florida) tęsiasi prabudimas

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, kuriame pamokslauja jaunas 32 metų evangelistas Todas Bentley.Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas. Floridoje per vykstančius tarnavimus reiškiasi nuostabi Dievo jėga - tarnautojai jau suskaičiavo jau 25 prisikelusių iš mirusiųjų, daugiau kaip 50 - atsikėlė iš invalido vežimėlių daugybė pasveiko iš vėžio.
Praeitą savaitę Leiklande vyko rankų uždėjimas Todui, kurį atliko grupė žinomų evangelistų. Tarp jų Bilas Džonsonas, Če An,Džonas Arnotas(Toronto palaiminimo vienas iš vadovų) ir kiti. Šis rankų uždėjimas buvo skirtas ne paskyrimui į tarnystę, o kaip dvasinės priežiūros ir apsaugos ženklas. Šis prabudimas jau tapo pasauliniu reiškiniu, tiesa, su Dievo šlove, kartu vis auga ir kritikos ir pasipriešinimo banga. Kaip liudija Rikas Džoineris, jis pats jau 10 metų pažįsta Todą kaip išskirtinai gilų ir religinės dvasios nesugadintą tarnautoją, galintį giliai pamokslauti. Pabuvęs Leiklande R.Džoineris tvirtina, kad ant scenos toks stiprus patepimas, kad žmonės vaikšto svyruodami, todėl pamokslauti taip giliai, kaip sugebėtų, Todas tiesiog negali. Jis pats paprašė dėl savo jauno amžiaus ir nepakankamo patyrimo, kad jį prižiūrėtų ir esant reikalui kooreguotų žinomi evangelistai.
Organizatoriai teigia, kad prabudimo metudauguma žmonių išgyja šlovinimo metu, kai ant daugiatūkstantinės minios nužengia Dievo šlovė, niekas už juos specialiai nesimeldžia. Organizatoriai sako, kad panašūs išgydymų tarnavimai ėmė kilti ir kituose JAV miestuose, Anglijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Islandijoje, Australijoje ir kitur.

ketvirtadienis, birželio 26, 2008

Alžyre krikščionybė prilyginama terorizmui

Alžyre krikščionybė prilyginama terorizmui. Ažyro religijos reikalų ministras susirūpino, kad šalyje netikėtai ėmė plisti evangelinė krikščionybė, steigtis slaptos bažnyčios. Jis pareiškė, kad tai ekspansija, skirta sugriauti visuomenę. Ministras motyvuoja tuo, kad tradicinė krykščionybė, pavyzdžiui katalikai, taip nesielgia, t.y. nepasakoja musulmonams apie Kristų ir nesteigia bažnyčių.
Pagal MXL

antradienis, birželio 10, 2008

Pasaulinę šlovę pelniusi muzikantė nebijo darbo Kalkutos gatvėse

(Rebekos Seint Džeims biografija)

“Gyvenk radikalų gyvenimą dėl Dievo.Skaityk Bibliją, melskis, kovok už savo įsitikinimus ir pakeisk šį pasaulį”
Rebeka Seint Džeims

Įgarsino Lario Normano koncertą

1977 metais liepos 26 dieną Australijos mieste Sidnėjuje gimė maža mergaitė, kurią pavadino Rebeka. (Rebecca Jean Smallbone ). Kadangi ji gimė krikščioniškų muzikinių koncertų organizatoriaus šeimoje, galima sakyti, kad ji tiesiog įaugo į muzikinę sferą arba augo kartu su ja. Tiesiog ji neturėjo jokio kito pasirinkimo. Pirmasis jos muzikinis pasirodymas įvyko, kai jai tebuvo vos 6 mėnesiai — ji “įgarsino”, t.y.praverkė, visą garsaus krikščioniško muzikanto Lario Normano koncertą.
Bet jei kalbėti rimtai, jos pirmasis koncertas, kuriame ji pristatė patį Carmaną jo Austaralijos turnė metu, įvyko kai jai tebuvo vos 13 metų. Aišku, prie to prisidėjo ir jos tėvas.O pirmąjį savo šlovinimo albumą, kuris vadinosi “Refresh My Heart” (“Atnaujink mano širdį”), ji įrašė, kai jai tebuvo 14 metų.

Per išbandymus vedė Dievas

Kiek vėliau jos tėvui pasiūlė darbą JAV ir Smalbonų šeima pardavė visą savo turėtą turtą ir išskrido į Nešvilį Tenesio valstijoje. Tačiau vos atvykus pasirodė, kad darbo nėra ir visa šeima,net ir Rebekos mama, kuri tuo metu laukėsi jaunesniojo Rebekos broliuko Džošua, turėjo gerokai pavargti. Tiesa pasakius, šeimai prasidėjo sunkus metas - visi, kurie tik galėjo dirbti šeimoje, čiupo žoliapjoves ir ėjo per kiemus pjaudami žolę, dažė namus, saugojo vaikus.
Šeima sako, kad tuo sunkiu metu tik tikėjimas į Dievą ir maldos padėjo jiems pakelti šį sunkumų ir nesėkmių laiką. Dievas stebuklingu būdu atsakydavo į jų maldas: šeima tvirtina, kad turbūt angelai palikdavo prie jų durų baldus ir paketus su produktais, o galbūt tie patys ar kiti angelai siųsdavo jiems pinigines perlaidas. Vieną kartą toks vyriškos išvaizdos “angelas” Rebekos tėvui įteikė naujutėlaičio automobilio raktelius, kuriuo šeima galėjo naudoti kiek tinkama.

Jau pirmasis albumas pelnė prizą

Nors ir buvo sunkūs laikai, Rebeka nemetė dainuoti ir vieną kartą žymus dainininkas Edis Degarmo (Eddie DeGarmo iš DeGarmo & Key) išgirdo, kaip ji dainuoja Pirmojoje Franklino miesto baptistų bendruomenėje, kurios nariai buvo jų šeima.
Šis dainininkas iškart suprato, kad šitoje mergaitėje yra didžiulis potencialas ir nusprendė jai padėti įrašyti albumą. Jis ir Braunas Banisteris tapo šio albumo prodiuseriai. Taigi, kai jai buvo 16 metų, ji įrašė pirmąjį savo albumą “ForeFront Records” studijoje ir 1994 pasirodė jos albumas “Rebecca St James”, kuris buvo parduotas 100 000 egzempliorių tiražu ir pelnė jai pirmąjį “Dove” apdovanojimą kategorijoje “Metų naujokas”.

Dirbo Kalkutos gatvėse

Po turnė, kurio metu Rebeka reklamavo savo albumą “ForeFront” studijoje imtas įrašinėti ir naujas dainininkės albumas. Po daugelio įtemto darbo valandų, ilgų maldų pagaliau pasirodė ir antrasis albumas”God”.
Šiai dienai šis albumas jau parduotas 400 000 tiražu ir dvejus metus Rebeka iškovodavo (“Dove Awards”) už geriausią vokalą. 1997 metais pasidodė ir dar vienas jos albumas”Christmas”, skirtas Kalėdoms. Tais pačiais metais ji išvyko į Indijos miestą Kalkutą, kur su Gailestinosiomis Seserimis (Sisters of Charity), tarnavo vargšams ir benamiams Kalkutos gatvėse.

“Gremi” apdovanojimą pelnė albumas “padengtas” maldomis

Dar po metų pasirodė naujas jos albumas “Pray” (“Melskis”), kuris laikomas vienu iš įdomiausių jos darbų. Albumas grindžiamas Pakartotojo Įstatymo knygos ištrauka 7;14. “Aš mėgstu melstis ir negaliu gyventi be maldos,- sako Rebeka,- nuo pat albumo atsiradimo idėjos, jis buvo tiesiog “padengtas mūsų maldomis. Aš nuoširdžiai viliuosi, kad šis albumas atgaivins ir sustiprins žmonių maldos gyvenimą ir taip pat ves prie Dievo garbinimo ir žvilgsnio, nukreipto į Jėzų.
Už šį albumą dainininkė gavo “Gremi” apdovanojimą, kurio, tiesa sakant, visiškai nesitikėjo. “Gremi” apdovanojimo vakare Rebeka sėdėjo su šeima salėje ir sakė, kad “Aš su šeima sėdėjau tarp tų pasaulinio lygio žvaigždžių ir tiesiog mėgavausi tuo vakaru. Kai atplėšė voką ir paskelbė mano pavardę, aš pajutau, kad mano svajonė išsipildė. Turėjau nuostabią galimybę pakilti ant scenos, stovėti šalia Stingo, Filo Kolinso ir Santanos ir pasakyti visiems, ką aš darau ir kodėl aš tai darau”.

Gyvenimas – įkvėpimas daugeliui

Ir patikėkit – ji nebijo sakyti tiesos ir ta tiesa gyventi kasdien. Ji dalyvauja įvairiose programose, kurios padeda jai gyventi aktyvų ir radikalų gyvenimą dėl Dievo. Viena iš jų “Tikroji meilė dar laukia” (“True Love Waits”), kuri propaguoja tyrą moralinį gyvenimą.Kita programa – “Compassion International” – tai labdaros misija. 1999 metais Rebeka taip pat buvo nuvykusi į Rumuniją, kur dirbo su vargšais ir benamiais, kas, beje, labai stipriai paveikė jos muziką, skambėjusią kitame jos albume. Vienas iš ją įkvepiančių pavyzdžių – katalikų vienuolė , vadinama Motina Tereze, nors šiuo metu Jau pati Rebeka tapo įkvėpimu daugeliui.
2000 metais pasirodo penktasis jos albumas “Transform” ( pasikeitimas). «Šiame albume kiekvienas gali atrasti kažką sau, sako Rebeka,- šis albumas tapo ir man didžiuliu muzikiniu žingsniu, kuri galėčiau pavadinti transformacija”. Al bume tikrai skamba pati įvairiausia muzika.”Aš norėjau žengtelti į priekį, - sako atlikėja,- ir tai man pavyko.Savo asmeniniu gyvenimu, aš noriu šaukti žmones pasikeitimams.Pauliaus laiške Korintiečiams rašoma (2 kor 3;18) Pasikeitimai yra procesas, kurio trukmė – visas gyvenimas”.

Kartu visa šeima

Ir nors Rebeka gyvena labai aktyvų gyvenimą, šeima jai vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį – tai nedaloma jos kūrybinio proceso ir įkvėpimo dalis. Kadangi ji vyriausia šeimoje (iš viso šeimoje auga 7 vaikai) ji nuolat pasiima visą šeimą į koncertinius turus (apie 200 koncertų per metus), kad ją tiesiog palaikytų artimieji. Tėvas yra jos menedžeris, o 5 broliai atsako už apšvietimą, garsą ir daugelį kitų dalykų. Ši meilė ir palaikymas visada juntama Rebekos žodžiuose, kuriais ji kreipiasi į publiką: “Mums visiems reikia rūpintis santykiais šeimose, ypač paauglystės laikotarpiu — tėvai turi rūpintis paaugliais, o paaugliai – tėvais. Jei jaunuoliai neras meilės ir palaikymo šeimose, nears ir santykių su Dievu, tuomet meilės ims ieškoti gatvėse”.
Vis dėlto kitas albumas, išleistas 2001 metais, “worshipGOD” (nusilenk DIEVUI), nuo muzikinių eksperimentų ji grįžta prie paprasto šlovinimo.”Priežastis, dėl kurios aš norėjau sukurti albumą “worshipGOD”, yra ta, kad šlovinimas yra neatsiejama mano gyvenimo dalis ir svarbiausia priežastis, kodėl aš groju krikščionišką muziką iš viso.Šis projektas panašus į grįžimą namo.
O toliau 2003 metais išleidžiamas dar vienas albumas “Wait for Me: The Best from Rebecca St. James”, kuriame surinktos 16 geriausiu ir labiausiai mėgstamų publikos dainų.
Bet ir išleidusi 6albumus ir praleidusi scenoje 10 metų Rebeka nesiruošia sustoti – visiškai neseniai ji paskelbė, kad greit pasirodys pirmasis jos “Gyvas” projektas ”Live Worship: Blessed Be Your Name” ( Gyvas šlovinimas: tebūnie šventas Tavo vardas”).

Gyvenimas svarbesnis už kalbas

Be jokios abejonės Rebeka yra viena iš labiausiai mylimų ir gerbiamų krikščioniškos muzikos atlikėjų pasaulyje. Kodėl? Ne vien dėl unikalių muzikinių sugebėjimų ir dvasinės gelmės jos muzikoje, bet ir dėl jos veiklos už muzikinio pasaulio ribų. Jos klauso ir ją gerbia visų pirma todėl, kad radikalus gyvenimas dėl Dievo – tai jos gyvenimas.Ji ne tik kalba, bet ir gyvena tokį gyvenimą.

Pagal “Charisma” ir internetinių tinklalapių medžiagą

penktadienis, birželio 06, 2008

Musulmonai neleido palaidoti baptisto

Kirgizijoje viename kaime musulmonai, vadovaujami imamo, neleido palaidoti 14- mečio baptisto, mirusio nuo širdies priepuolio vietos kapinėse. Dar daugiau - milicija ne tik negynė krikščionių šeimos, bet įsiveržė į namus, išvežė berniuko palaikus jėga ir palaidojo už 40 kilometrų dykvietėje. Nuvykusi šeima turėjo iš naujo jį perlaidoti. Tai ne pirmas atvejis šioje šalyje, kai musulmonai drastiškai susidoroja su krikščionimis padedami valdžios institucijų.
Šį protu nesuvokiamą beširdiškumą ir žiaurumą musulmonų vadovybė aiškina tuo, kad gavusi raštišką nurodymą iš valdžios neleisti palaidoti berniuko, o valdžios atstovai ginasi.
Pagal "Victory"

pirmadienis, birželio 02, 2008

Prabudimas Floridoje - prisikelia mirusieji, aklieji praregi, kurtieji girdi

Floridoje Leiklando mieste jau pusantro mėnesio vyksta prabudimas, kuriame pamokslauja jaunas 32 metų evangelistas Todas Bentley, kuris yra buvęs narkomanas ir anksčiau yra 5 kartus teistas.Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas.
Floridoje per vykstančius tarnavimus reiškiasi nuostabi Dievo jėga - tarnautojai jau suskaičiavo 13 prisikelusių iš mirusiųjų, daugiau kaip 50 - atsikėlė iš invalido vežimėlių daugybė pasveiko iš vėžio. dingo varžtai ir metalo plokštelės, laikiusios kaulus, aklieji praregi, o kurtieji girdi. Organizatoriai teigia, kad dauguma žmonių išgyja šlovinimo metu, kai ant daugiatūkstantinės minios nužengia Dievo šlovė, niekas už juos specialiai nesimeldžia.
Beje, ir pats evangelistas nesitikėjo, kad Floridoje kils prabudimas, nes pats buvo atvykęs tik 4 dienoms - jau antrą dieną visi suprato, kad vyksta kažkas nepaprasto, nes Todas Bentley net negalėjo įprastai pamokslauti prieš auditoriją, tokia stipri buvo Dievo šlovė.
Susirinkimus iš 700 vietų bažnyčios teko perkelti į 7000 vietų bažnyčią, tačiau ir to neužteko - žmonės užsiimdavo eilę 2 valandą, kad patektų į tarnavimą. Vėliau jie buvo perkelti į beisbolo areną “Tiger Stadium”.
Organizatoriai sako, kad panašūs išgydymų tarnavimai ėmė kilti ir kituose JAV miestuose, Anglijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Islandijoje, Australijoje ir kitur.
Pagal MHN

Maršas surinko 5 milijonus

5 milijonus žmonių surinko "Maršas Jėzui" Brazilijoje San Paulo mieste. Maršas buvo organizuotas evangelinių bažnyčių”.
Pagal MHN

penktadienis, gegužės 23, 2008

Laužas iš Evangelijų gali nudeginti vicemerą

Vyriausybės juridinis patarėjas Menis Mazuzas davė nurodymą policijos tyrimų tarnybai pradėti tyrimą dėl incidento, kai vienoje žydų religinėje mokykloje buvo viešai sudeginta šimtai Evangelijų. Menis Mazuzas mato įstatymo pažeidimo požymius vicemeras Uzi Aarono veikloje, kuris pats organizavo deginimą.«Nėra reikalo aiškinti tokių veiksmų sunkumo, kuriuos paskelbė spauda",- rašo Menis Mazuzas
Skelbta, kad neseniai Izraelyje, Or - Jegudo miesto Neve Rabin rajone, aikštėje prieš sinagogą buvo užkurtas laužas iš šimtų Naujojo Testamento knygų. Knygų deginimui vadovavo vicemeras Uzi Aaronas, jam padėjo vietinės religinės mokyklos mokiniai. Apie tai praneša laikraštis „Maariv".
Vicemeras Uzi Aaronas tada didžiuodamasis sakė, kad knygų deginimo ceremonija buvo atsakas misionierių veiklai, kuri labai suintensyvėjo pastaruoju metu.
Pagal "Credo"

ketvirtadienis, gegužės 22, 2008

Gėjų mokiniai nepalaiko

Gėjai veikia per įstatymus, krikščionys JAV priversti ieškoti, kaip atsakyti į vis agresyvesnį "mėlynosios bangos" spaudimą.
Masinis nepasitenkinimas "Tylos diena", kuri skirta palaikyti homoseksualistams, JAV mokyklose atvedė iki to, kad daugelis mokinių tą dieną iš viso nėjo į mokyklas ir mokyklos buvo priverstos nutraukti pamokas, iš viso akcija palaikyti homoseksualistams neįvyko 300 mokyklų, kurios skelbė prisijungusios prie "Tylos dienos". Krikščioniškos organizacijos "Misija Amerikoje" prezidentė Linda Harvi sako, kad tūkstančiai mokinių tą dieną liko namuose. "Pareiškimai, kad "Tylos diena" - pačių mokinių iniciatyva - melas, ją mokyklose organizuoja suaugusieji, kurie nori įteigti, kad homoseksualumas ir biseksualumas yra kaip rasė, tačiau nuo homoseksualumo galima atsisakyti ir jo jokiu būdu negalima reklamuoti vaikams",- sakė L.Harvi.
Gėjai skelbia, kad JAV aukštosiose ir vidurinėse mokyklose yra 4 000 homoseksualų klubų.Pasak L.Harvi - tai homoseksualizmo propagandos vaisiai. Krikščionys nesiruošia tylėti - dažnai mokyklos, kur vedama tokia homoseksualizmo propoganda, neinformuoja tėvų apie tokią veiklą mokyklose, todėl "Misija Amerikoje" skelbia tokių mokyklų sąrašą viešai, kad tėvai žinotų. Tai duoda vaisių - mokyklų direktoriai skambina ir tiesiog maldauja pašalinti mokyklas iš šio sąrašo, nes sužinoję apie "homoseksualumo propagandą" tėvai čia pat reaguoja.
Pagal "Victory"

trečiadienis, gegužės 21, 2008

Jeruzalėje degino Evangelijas

Jeruzalėje iš Evangelijų vienos žydų religinės mokyklos mokiniai sukūrė laužą. Deginimui vadovavo pats Jeruzalės mero pavaduotojas. Tai žydų atsakas į misionierių veiklą. Pasirodžius pranešimams, kad misionieriai žydams dalina evangelijas, religinės mokyklos studentai vaikšiojo ir rinko iš žmonių butų knygas, kurios "prieštarauja judaizmui", o paskui sukūrė iš jų laužą. Mero pavaduotojas renginiu liko patenkintas.
Pagal "Vyctory"

pirmadienis, gegužės 19, 2008

Gazoje - mėginimas susprogdinti krikščionių mokyklą

Radikalios islamistų gtupuotės HAMAS valdomoje Gazoje nesiliauja krikščionių persekiojimai. Šį kartą - mėginimas susprogdinti krikščionių mokyklą. Srogmuo buvo padėtas mokyklos kieme, prie įėjimo, laimei, niekas nenukentėjo. Įdomu, kad šioje krikščioniškoje mokykloje didžiąją dalį mokinių sudaro musulmonų vaikai.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, gegužės 14, 2008

Kinijos katalikų bendruomenė patyrė žemės drebėjimo galią

Kinijos katalikų bendruomenė nukentėjo nuo žemės drebėjimo, praneša katalikų žinių agentūra „Fides“. Vien Cheng Du vyskupijoje, Sichuano provincijoje, nuo stichijos nukentėjo 40 bažnyčių, o seniausią vyskupijos bažnyčią žemės drebėjimas visai sugriovė. Vyskupijos kunigų seminarijos auklėtiniai persikėlė gyventi į seminarijos kieme pastatytas palapines.

Musulmonai imasi Jėzaus istorijos

Jordanijos režisierius Muhammad Aziziyah pareiškė ketinantis sukurti filmą apie Kristų, remiantis tik musulmoniška perspektyva. Jau esą yra numatytos filmavimo vietos ir surinkta aktorių grupė. Kristaus ir jo motinos vaidmenys patikėti dviem aktoriams musulmonams. Anot režisieriaus, jo filmas yra orientuotas į vakarietišką publiką.
Vienas toks filmas sukurtas Irane.
Korano versija labai aiškiai skiriasi nuo Biblijos pasakojimo - kita gimimo vieta, ir daugelis kitų neatitikimų. Beje, musulmonai teigia, kad Jėzus nemirė, o vietoj jo mirė kažkas kitas.

penktadienis, gegužės 09, 2008

Seimas be jokių argumentų atmetė protestantiškos bažnyčios pripažinimą

Gegužės 8 dienąSeime buvo svarstomas klausimas dėl valstybės pripažįstamos religijos statuso suteikimo Septintosios dienos adventistų (SDA) bažnyčiai. Tačiau šis statusas dėl nesuprantamų priežasčių nebuvo suteiktas.
Ketvirtadienį balsuojant dėl Seimo nutarimo, kuriuo minėtai bažnyčiai būtų suteiktas valstybės pripažinimas, už tebuvo 21 parlamentaras, 4 buvo prieš ir 26 susilaikė.Seimo nariai nusprendė, kad nutarimo projektas turi būti tobulinamas. „Ką čia tobulinti? Arba pripažįstame tą religiją, arba ne“, – kolegų sprendimo nesuprato projektą pateikęs socialdemokratas Algimantas Salamakinas.
Taigi, aiškiai pademonstruota, kad dalis šalies gyventojų yra nieko neverti, jei drįsta pasirinkti "ne tą tikybą" - nes pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą netradicinės religinės bendrijos gali pretenduoti į valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą praėjus 25 metams nuo jų pirminės registracijos Lietuvos Respublikoje. Pasak A. Salamakino, minėta bažnyčia teisėtai Lietuvoje veikė, t. y. buvo įregistruota, Lietuvoje po 1918 m. vasario 16 d. Bažnyčios veikloje pagal 2001 m. gyventojų surašymo duomenis dalyvauja apie 500 žmonių.
Beje, tai ne pirmas atvejis, kai protestantiškos bendruomenės be jokios priežasties ignoruojamos.
Tokio pat pripažinimo jau keletą metų siekia taip pat nuo XX amžiaus pradžios Lietuvoje veikiančios protestantiškos metodistų ir sekmininkų bažnyčios.

Biblijos tikrumą patvirtina archeologija

Biblijos tikrumą patvirtina archeologija - Etiopijoje, Aksume, atkasė legendinės Sabos(Šebos) karalienės rūmus, praneša SAPA. Kasinėjimus vokiečių archeologai pradėjo dar 1999 metais.

ketvirtadienis, gegužės 08, 2008

Katalikai ir protestantai nugriovė sieną

Prancūzijoje vienoje bažnyčioje katalikai ir protestantai nugriovė sieną, kuri dalino bažnyčią į dvi dalis daugiau kaip 200 metų. Viskas prasidėjo nuo to, kad po pamaldų tikintieji pasilikdavo paklausyti, kaip gieda už sienos, paskui ėmė bendrauti tarpusavyje. Vėliau ėmė bendrauti katalikų kunigas ir protestantų pastorius. Buvo nutarta sienoje iškirsti duris, kad būtų galima užeiti į kitą pusę. Galų gale architektas pasiūlė iš viso sieną nugriauti. Tikintieji tam pritarė.
taip baigėsi daugiau kaip 200 metų trukusi bendruomenių priešiškumo istorija.
Pagal Vyctory

ketvirtadienis, balandžio 24, 2008

"Tikėjimo žodis" pagebs švč. Mergelės Marijos apsireiškimo jubiliejų

Šiemet sukanka 400 metų, kai Raseinių rajone, Šiluvoje, tariamai apsireiškė švč. Mergelė Marija.
Ta proga organizuojamos iškilmės, į kurias pakviesti ir kitų konfesijų tikintieji. Kaip praneša "Lietuvos rytas", pageidavimą šioje šventėje dalyvauti išreiškė ir "Tikėjimo žodžio" bendruomenė.
Tai naujausias posūkis šios bendruomenės kelyje, prieš tai ėmę švęsti katalikų religines šventes, tokias, kaip atvelykis, šiuo atveju bendruomenė žengia dar toliau - priartėja prie vieno iš katalikų kulto stulpų - Mergelės Marijos garbinimo.

šeštadienis, balandžio 19, 2008

Pirmoji moteris - vyskupė

Australijos anglikonų bažnyčia penktadienį (2008 m. balandžio 10 d.) paskelbė apie pirmosios moters įšventinimą anglikonų bažnyčios vyskupe.
Diocezijos taryba pritarė, kad Kay Goldsworthy taptų vyskupe-padėjėja Australijos Vakarų valstijoje. Savaitės pradžioje Australijos anglikonų bažnyčios vyskupai protokolu atvėrė kelią moterų šventinimui vyskupėmis. Pagal šį protokolą, parapijiečiams, kurie nenori, kad jiems tarnautų moteris, turi būti pasiūlytas vyro dvasininko patarnavimas. Goldsworthy yra penkiasdešimt vienerių metų amžiaus, ištekėjusi, turi du sūnus. Kartu su keliomis moterimis 1992 metais ji buvo viena iš pirmųjų ordinuota anglikonų bažnyčios kunige.
Pagal www.btz.lt

trečiadienis, balandžio 16, 2008

Palestiniečiai gelbėdami pasaulį patrauks užkariauti Romos?


Aukštas musulmonų šventikas ir Palestinos parlamento narys kalbėdamas per televiziją pareiškė, kad musulmonai ruošiasi gelbėti pasaulį ir ... užimti Romą. «Roma, katalikų sostinė, greit bus užimta islamo", -praneša invictory.org .
Junis al - Astal palestiniečiams sakė: «Alacho valia, Roma, katalikų sostinė, greit bus užimta islamo kaip buvo užimtas Konstantinopolis pagal pranašo Mohamedo pranašystę. Tai kryžiuočių sostinė, kuri rodo agresyvumą islamo atžvilgiu".
Šią kalbą transliavo Al-Aqsa TV. "Roma įkėlė į Palestiną brolius kiaules ir bezdžiones, kad sustabdytų islamo atgimimą. Aš tikiu, kad mūsų vaikai paveldės mūsų aukas ir džichadą, mes įdedame tai į jų sielas per mečetes, Koraną, ruošiam juos žmonijos gelbėjimo misijai", - sakė Junis al - Astal.

antradienis, balandžio 15, 2008

Meksikos katalikų bažnyčia katastrofiškoje padėtyje

Meksikos katalikų bažnyčia išgyvena nelengvus laikus.
Meksikoje, kuri laikoma daugiausiai katalikų turinčia šalimi pasaulyje, katastrofiškai trūksta tarnautojų, todėl kai kurios bažnyčios neturi ganytojų, - praneša Christian Today.Šalyje, kurioje 85 proc. gyventojų save laiko katalikais, 7000 žmonių tenka tik vienas ganytojas. Palyginimui - JAV, kur tik 22 proc. žmonių save laiko katalikais, vienas šventikas rūpinasi 1500 žmonių. „Tai pati didžiausia krizė Meksikos istorijoje",- sako Meksikos antropologijos ir istorijos ekspertas E.Masfereris.
Kai kurie ekspertai mano, kad tikėjimo krizės priežastis - Meksikos sekuliarizacija bei daugybė pagundymų, vedančių tolyn nuo tikėjimo
Pagal "Btz"

penktadienis, balandžio 11, 2008

Krepšininkas baigia karjerą

22-ejų metų Kijevo "Budivelniko" ir Ukrainos nacionalinės rinktinės narys Leonidas Stepanišinas baigia karjerą. Dabar jis ims dirbti provoslavų šventiku.
krepšininkas sakė visus metus svarstęs, bet pajutęs, kad bėgiojimas paskui kamuolį jam nebeteikia malonumo. "Šalis prarado gerą krepšininką, bet gaus gerą šventiką",- sakė L.Stepanišinas.
Pagal Интерфакс.

Jaunimo konferencija

Panevėžyje kovo pabaigoje vyko Sekmininkų bažnyčios jaunimo lyderių konferenciją, kurią vedė jaunimas iš Lenkijos. Apie tai pranešė rusų internetinis portalas invictory.org

ketvirtadienis, balandžio 10, 2008

Musulmonai perėmė mokyklos valdymą

Musulmonai perėmė mokyklos valdymą Pietų Afrikoje ir pademonstravo, ko galima tikėtis iš šios religinės grupės ir kaip ji supranta demokratiją .Per tėvų susirinkimą vienoje mokykloje, kurioje absoliuti dauguma yra krikščionys, į mokyklos valdybą buvo išrinkti 6 musulmonai tėvai iš 7 narių.
Pirmas žingsnis - jie pareikalavo pakeisti rytines maldas, kurias vykdė krikščionys, tylos minute, tačiau direktorius nepakluso, tada jį atleido ir paskyrė direktorių musulmoną, kuris tuoj pat uždraudė mokykloje bet kokius krikščioniškus renginius ir spaudą. Tėvai ir vaikai ėmė protestuoti, kreipėsi į teismą, tačiau kadangi valdyba buvo išrinkta demokratiškai, teismas paliko galioti valdybos sprendimus.
Pagal "Vyctory" pranešimus

antradienis, balandžio 08, 2008

Pažadėjo sukritikuoti Bibliją

Atsakydamas į filmą "Fitna" Iranas pažadėjo sukritikuoti Bibliją ir sukurti panašų filmą, kad įrodytų, jog Biblija skatina prievartą ir netoleranciją.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, balandžio 02, 2008

Perkelia kapą

Vatikanas pritarė planui perkelti popiežiaus Jono Pauliaus II kapą iš kriptos po Šv.Petro bazilika į jos vidų, sekmadienį praneša italų laikraštis „La Stampa“.
Italijos naujienų agentūra ANSA pranešė, kad dėl kapo, kurį kasdien aplanko 15-20 tūkst. žmonių, buvo pateikti du pasiūlymai: pastatyti akmens monumentą arba tokį relikvijorių, kad lankytojai galėtų matyti balzamuoto velionio popiežiaus veidą.

pirmadienis, kovo 31, 2008

Išplėšti Biblijos puslapiai pakeitė gyvenimą

Išplėšti Biblijos puslapiai pakeitė Afganistano gyventojo gyvenimą. Viskas prasidėjo, kai nepažįstamas žmogus tiesiog išplėšė iš savo Biblijos Evangeliją pagal Luką ir padavė Hasanui.
Po ilgos vidinės kovos jis tapo krikščionimi. "Man reikėjo nugalėti stereotipus apie krikščionis, bet bet kokiu atveju šiandien aš nebūčiau tas, kas esu, jei tas žmogus būtų man nedavęs šitų puslapių",- sakė Hasanas.
Pagal NXL

trečiadienis, kovo 26, 2008

Katalikai išsigando filmo apie apaštalą Petrą

Ketvirtuoju Anglijos kanalu bus parodytas dokumentinis filmas, kuris nusitaikė į pačius katalikų bažnyčios pamatus. Filmo kūrėjai įrodinėja, kad apaštalas Petras niekada nebuvo Romoje, tuo labiau ten palaidotas. Filmo kūrėjai kaltina katalikus sufalsifikavus istoriją ir nuslėpus dalį archeologinės medžiagos Jeruzalėje, kur buvo rasta kapavietė, kur mokslininkų nuomone, palaidotas Petras.
Priminsiu, kad Katalikų bažnyčia savo autoritetą ir popiežiaus grindžia tuo, kad apaštalas Petras tariamai buvo pirmasis Romos vyskupas(popiežius), miręs kankinio mirtimi, o jo kapas yra po pagrindine Vatikano bazilika. Tai, filmo kūrėjų teigimu, visiškas falsifikatas.
Beje, tai, kad Petras buvo Romoje, yra tik pačios Katalikų bažnyčios legenda, tuo tarpu nei Biblija, nei istoriniai dokumentai to nepatvirtina, atvirkščiai – Apaštalų darbuose sakoma, kad Petras paskiriamas eiti pas žydus, o Paulius – pas pagonis. 1936 metais Vatikanas paskelbė, kad rado Petro palaikus, tačiau šito archeologinio “atradimo” tikrumu abejojančių yra ne vienas – kasinėjimai vykdyti”labai slaptai”, o jiems vadovavo tuometinio popiežiaus draugas.
Britanijos katalikai vertina šitą juostą, kaip “katalikybės juodinimą” ir nuogąstauja, kad toks filmas gali pažeisti “lengvabūdžius žmones”, atseit faktų tikrumą apie Petrą gali nustatyti “tik Katalikų bažnyčia. “Pasikasdami po bažnytinės valdžios pamatais, jūs naikinate bažnyčią”,- teigia katalikai. Nes popiežiaus valdžia milijardui katalikų bazuojasi ant to, kad Petras buvo pirmasis popiežius,palaidotas Romoje, todėl popiežiai yra vieninteliai teisėti Kristaus vietininkai visam pasauliui. Todėl ši juosta yra pavojinga - jei būtų įrodyta, kad Petro istorija tėra falsifikatas ir mitai, popiežiai netektų bet kokio pagrindo vadintis "Kristaus vietininkais", -o Katalikų bažnyčia - "vienintele Kristaus įkurta bažnyčia"

sekmadienis, kovo 23, 2008

Palaikai neturi ramybės

Prieštaringai vertinamo katalikų vienuolio Pijaus palaikai keturis dešimtmečius ramiai gulėjo San Džovani Rotondo miesto bazilikos kriptoje. Tačiau dabar jie itin triukšmingai grįžo į šį sensacijų pasaulį. Nors tėvas Pijus šį pasaulį paliko 1968 metais, mistiškojo vienuolio kultas neblėsta. Tėvo Pijaus legenda kasmet vis stiprėja, vis labiau plinta tiek Italijoje, tiek visame pasaulyje.
Tiesa, skeptikai ir ekshumavimo priešininkai piktinasi, kad tolesnį Bažnyčios tarnų kruopščiai apžiūrėtų palaikų likimą nulems žemiškieji San Džovani Rotondo bažnyčios rinkodaros poreikiai.Neturtingo Pietų Italijos valstiečio sūnus Francesco Forgione į Kapucinų ordino vienuolyną patraukė sulaukęs vos 15 metų. Būdamas 23-ejų, jis pirmą kartą prabilo apie stigmas.Teigiama, kad penkios paslaptingos žaizdos delnuose, pėdose ir ant šono nepaliko vienuolio kūno visą likusį gyvenimą. Antgamtiška ir iki šiol neatskleista šios dieviškosios patologijos kilmė tapo daugybės medicinos ir teologijos disputų, netgi tarptautinių mokslo simpoziumų tema. Buvo suformuluotos trys stigmų atsiradimo versijos: žaizdos – šventumo įrodymas, reta odos liga ir sąmoningas savo kūno žalojimas. Vatikanas nutarė išsiaiškinti: pasiuntė į San Džovani Rotondą Bažnyčios medicinos ekspertą Agostino Gemelli.Tačiau tėvas Pijus atsisakė Vatikano emisarui rodyti stigmas. Jis pareiškė, kad tam reikia oficialaus popiežiaus leidimo. Grįžęs į Romą, ekspertas A.Gemelli pateikė išvadas: „Tėvas Pijus – apsišaukėlis, isterikas, psichopatas“. 1923-iaisiais Šventasis Sostas oficialiai kreipėsi į tikinčiuosius, siūlydamas nebevažiuoti pas San Džovani Rotondo kankinį. Mat jis, anot Vatikano teismo išvados, tėra isterikos apsėstas melagis. Būrių gerbėjų neatbaidė ir tai, kad atsirado vaistininkas oficialiai paliudijęs, kad vienuolis vis pirkdavo jo vaistinėje rūgščių, kurios atitiko mediciniškai stigmų "gyvavimą".
Ekshumavimas, manoma, tik pirmasis žingsinis į palaikų "išdalinimą", t.y. elenemtarų supjaustymą dalimis, tokia praktika egzistuoja katalikų bažnyčioje - neseniai Lietuvoje demonstruoti "padalinti" šv. Teresėlės palaikai.
Tiesa, ne visi katalikai tam pritaria. „Mes reikalaujame, kad tėvo Pijaus kūnas po perlaidojimo nebūtų išdalintas, netgi jei kas nors to norėtų skatinamas pačių kilniausių tikslų“, – tvirtina asociacijos „Už tėvą Pijų“ nariai.

šeštadienis, kovo 22, 2008

Saudo Arabija kovos su radikalizmu

Saudo Arabija, viena iš konservatyviausių musulmonų valstybių, matyt, jau pati pavargo nuo radikalizmo ir jo padarinių. Kovodama su radikaliuoju islamizmu bei jo apraiškomis, Saudo Arabija ruošiasi „kelti kvalifikaciją“ maždaug 40 tūkst. imamų.
Apie šį planą, kuris yra platesnės programos skatinti toleranciją šalyje dalis.Mokymus vykdys šalies religinių reikalų ministerija bei naujai įsteigtas, nuosaikią islamo interpretaciją platinantis Tautinio dialogo centras. Saudo Arabijos visuomenė po truputį ima suvokti, kad vien saugumo priemonėmis kovoti su islamo karingumu nepakanka. Kita vertus, karališkoji šalies šeima yra nuolat spaudžiama Vašingtono, raginančio koreguoti religinius vadovėlius bei kontroliuoti karingus dvasininkus, skatinančius jaunimą prisidėti prie džihado („šventojo karo“).
Šią iniciatyvą skeptiškai vertina kritikai, kurių manymu, niekas nesikeis, kol visuomenę valdys ultrakonservatyvus dvasininkų sluoksnis. Vien praėjusią savaitę vienas įžymus šventikas paragino nukirsti galvas keliems liberalesniems rašytojams, bandžiusiems „išjudinti“ ortodoksišką nuostatą, kad musulmonai negali keisti savo religijos.
Pagal "Alfa" ir BBC pranešimus

ketvirtadienis, kovo 20, 2008

Prancūzija priims 500 Irako krikščionių

Prancūzija priims 500 Irako krikščionių praneša invictory.org Tai tapo žinoma, kai Prancūzų pareigūnas tiesioginėje radijo laidoje tai papasakojo. Pasak jo Chaldėjų krikščionys labiausiai kenčianti grupė, be to, jų nepriima aplinkinės šalys. Paryžiuje jau yra chaldėjų bendruomenė iš Irako.

Dukrą nužudys, kai ji sulauks 10 metų


Mohamedo Hegazy (Mohammed Hijazi) ir jo šeimos istorija tapo žinoma pasaulio krikščionių bendruomenei po to,
kai Egipto teismas šių metų pradžioje atmetė prašymą pripažinti jo ir žmonos atsivertimą į krikščionybę iš islamo.Mohamedas Hegazy su žmona ir kūdikiu (dukrele Mirijam) priversti slapstytis. Jo tėvas nuo mažens mokė Mohamedą nekęsti krikščionių Tačiau kuo daugiau Mohamedas gilinosi į islamą, tuo labiau jautėsi svetimas šiam tikėjimui. Jis pradėjo ieškoti žinių apie Kristų ir maždaug prieš trejus metus suvokė, kad Dievas Biblijoje - mylintis Tėvas. Mohamedas troško viešai paskelbti apie savo atsivertimą atitinkamu įrašu asmens tapatybės kortelėje (Egipte asmens tapatybės kortelėje greta kitų duomenų nurodoma asmens religija). Šis jo siekis sukėlė prieštaravimų audrą beveik visose arabų televizijose. Teismui atsisakius pripažinti atsivertimą, Mohamedas privalėjo paklusti teismo sprendimui, kitaip jam grėsė įkalinimas nuo trijų iki dešimties metų. Mohamedo tėvas prisiekė nubausti sūnų mirtimi. „Aš kreipiuosi į sūnų ir raginu grįžti į islamą, - sakė Mohamedo tėvas vietos laikraščiui. - Jei atsisakys, savo rankomis nužudysiu jį." Mohamedas viešai išplatino atsakymą tėvui: „Girdėjau, jog prisiekei nužudyti mane ir viešai išlieti mano kraują. Tačiau myliu tave, nes esi mano tėvas ir mano Viešpats Jėzus Kristus išmokė mane mylėti. Jėzų pasirinkau laisva valia, ir šio sprendimo niekas nepakeis. Atleidžiu tau, nesvarbu, ką esi dėl manęs nusprendęs. Tik noriu tau ir mamai pakartoti - Jėzus mirė, kad mane išgelbėtų."Mohamedo žmona Kristina savo artimųjų taip pat pasmerkta mirčiai, nes ji ištekėjo už krikščionio prieš šeimos valią. „Aš labai myliu savo tėvus, - sakė Kristina, - tad noriu, kad jie žinotų, jog meldžiu Viešpaties atverti jiems protus ir širdis. Meldžiu, kad Jis parodytų jiems palaiminimų kelią, kurį jau atvėrė man."Islamo taryba išleido ediktą „fatvą", kuriuo Mohamedą ir Kristiną pasmerkė mirčiai. Jų dukrelė Mirijam pagal šį ediktą bus nužudyta sulaukusi dešimties metų, jei nepasirinks islamo.
Pagal christianitytoday.com ir btz.lt

penktadienis, kovo 14, 2008

Penzos atsiskyrėliams gresia potvynis


Penzos atsiskyrėliams gresia potvynis - pranešama, kad gelbėtojų būrys pasiruošęs išgelbėti 35 provoslavus, kurie laukia pasaulio pabaigos - tačiau prievartiniu būdu žmonių netraukiama į paviršių. Prie požeminės slėptuvės įrengtas milicijos postas.

O dvasinis grupės įkvėpėjęs Piotras Kuznecovas guli psichiatrijos klinikose, kur gauna medikamentinį gydymą.

antradienis, kovo 11, 2008

Katalikų bažnyčia išmokėjo 615 milijonų dolerių seksualinės prievartos aukoms

Katalikų bažnyčia JAV 2007 metais išmokėjo 615 milijonų dolerių seksualinės prievartos aukoms, nukentėjusioms nuo dvasininkų, praneša "GlaubeAktuell". Ši suma 54% didesnė, nei praėjusiais metais.Tiesa, kadangi išmokos gana solidžios, žymiai sumažėjo viešų kaltinimų seksualine prievarta. Tai skelbia pati Katalikų bažnyčia JAV.

sekmadienis, kovo 09, 2008

Benediktinas papuolė sekso parduotuvėje

Vienuolis benediktinas papuolė vagiantis sekso parduotuvėje. Vienuolis iš Marijos Lachskajos vienuolyno Viurburgo mieste įkliuvo vogdamas iš sekso parduotuvės homoseksualaus tipo pornografines vaizdajuostes. 49 -erių vienuolis puolė bėgti, kai pardavėja pamatė vagystę, jį sulaikė praeiviai.
Kai vienuolis prisipažino vagystėje, policija apieškojo vienuolyno celę, kur jis gyveno ir rado ištisą porno videoteką. Buvo rasta 230 pornografinių vaizdajuosčių, 40 iš jų buvo pavogta iš tos pačios sekso parduotuvės.dėl likusių 190 pornofilmų vienuolis prisiekinėjo, kad jas nusipirko.
Religio.Ru

sekmadienis, kovo 02, 2008

Irake grobia ir žudo krikščionis

Šeštadienį Šiaurės Irake netoli Mosulo buvo palaidoti trys vyrai, nužudyti penktadienio vakarą per užpuolimą, kurio metu buvo pagrobtas Chaldėjų arkivyskupas Paulos Faraj Rahho. Trys nužudytieji, vyskupo vairuotojas ir du sargybiniai, buvo šeimų tėvai, auginę po tris vaikus. Nužudytieji buvo palaidoti chaldėjų krikščionių miestelio Karamles kapinėse. Tame pačiame Karamles miestelyje palaidotas kun. Ragheed Gani, nušautas su trimis diakonais praėjusių metų birželio 3 dieną priešais tą pačią Šv. Dvasios bažnyčią, prie kurios penktadienio vakarą buvo pagrobtas 67 metų arkivyskupas Paulos Faraj Rahho.
Persekiojimai dėl tikėjimo ir valdančiųjų politinis spaudimas lydi Mesopotamijos krikščionis nuo seniausių laikų. Konstantinui priėmus Krikštą tik Vakarų krikščionims sumažėjo persekiojimai, o Rytų krikščionys visą laiką jautė grėsmę. Todėl chaldėjai kas vakarą sugieda kankinių himną.

Pakistane moteris grobia ir degina

Nusikaltimai ginant garbę, kankinimai, deginimai, prievartavimai yra dažniausiai pasitaikantys smurto atvejai prieš moteris Pakistane. Praėjusiais metais tokių smurto atvejų ypač padaugėjo ir dažniausiai smurto kaltininkai lieka nenubausti. Visa tai atskleidžiama istoriškai Pakistanui svarbiame Lahore mieste Nacionalinė žmogaus teisių įgyvendinimo komisijos pristatytoje metinėje ataskaitoje apie smurtą prieš moteris. Ataskaitoje teigiama, jog 70 % atvejų dėl smurto kalti būna aukų artimieji, o policija taip pat dažniausiai nesikiša. 2007 metais buvo įvykdytos 901 žmogžudystė iš kurių net 747 buvo įvykdytos aukos artimųjų. Tačiau vietos policija sutiko pradėti tyrimą tik dėl 600 atvejų, suėmė 122 žmones ir tik 30 iš jų buvo nuteisti.Pakistane dar iki šios egzistuoja praktika, kad jaunuoliai jaučiasi galintys pagrobti merginas iš socialiai „žemesnių“ genčių ir jėga priversti tekėti. Taigi, praėjusiais metasi buvo pranešta apie 688 pagrobimo atvejus, tačiau tik 49 asmenys buvo suimti. Ataskaitoje apie smurtą prieš moteris pateikiamas ir dar vienas baisus faktas – moterų sudeginimas už tai, kad buvo neištikimos arba laikomos „prastomis musulmonėmis“. Tokių atvejų buvo užregistruoja šimtas, tačiau tik tris kartus tyrimais baigėsi areštu. Be kita ko, Nacionalinė žmogaus teisių įgyvendinimo komisija teigia, kad pateikiami duomenys apima tik centrines šalies vietoves. Kitose vietovėse smurto prieš moteris atvejai nebūna užregistruojami. Ataskaitos autoriai taip pat pažymi, kad žmogžudystės ir sudeginimai ant laužo yra laikomi teisingomis bausmėmis moterims, kurios artimųjų yra laikomos nemusulmonėmis. Ir šiais atvejais teisėjai lieka nuošalyje.

"Hamas" televizija auklėja vaikus

Pasirodė pranešimai, kaip savo televizijoje palestiniečių organizacija "Hamas" auklėja vaikus.
Šį kartą nustebino triušiukas, kuris toks uolus pranašo sekėjas, kad didžiausias jo noras - žudyti danus ir izraeliečius. Triušiukas laidelėse vaikams ragina dėtis prie jo.

ketvirtadienis, vasario 28, 2008

Airija suka į sekuliarumą

Katalikybės bastionas Vakarų Europoje - Airija - suka į sekuliarumą. Airijoje dramatiškai mažėja kunigų ir naujų pašaukimų skaičius, praneša „Times“. Per 20 metų kunigų skaičius šalyje sumažėjo dviem trečdaliais ir kai kuriose parapijose jau ima trūkti ganytojų.
Nors Airija tradiciškai ilgus metus buvo laikoma išimtimi Europos kontekste ir savotišku katalikybės bastionu Vakaruose, tačiau spartus šalies ekonominis augimas bei aktyvi sekuliarizacija verčia keisti nusistovėjusius stereotipus.
2007 m. šalyje mirė šimtas šeši kunigai, o naujai įšventinti vos devyni. Situacija moterų vienuolynuose dar dramatiškesnė: su gyvenimu atsisveikino 228 seserys, o amžinuosius įžadus davė vos dvi. Prognozuojama, kad jei situacija nesikeis, 2028 m. šalyje iš viso bus 1500 kunigų.
Jei praėjusio amžiaus dešimto dešimtmečio pradžioje 90 proc. airių teigė einantys į bažnyčią, tai dabar šis skaičius nepalyginamai mažesnis, o bažnyčiose dažniausiai lankosi iš Lenkijos į Airiją atvykę gyventi imigrantai.
Esant tokiai situacijai nereiktų stebėtis, kad tarp Airijos kunigų vis garsiau kalbama apie galimybę panaikinti celibatą, nors vyskupai šiuo klausimu neturi bendros nuomonės.
Pagal "Bernardinai"

šeštadienis, vasario 23, 2008

Katalikai puolė į ... ramadaną

Vakarų bažnyčių atstovai toliau krečia juokus. Šį kartą pasaulį palinksminti nusprendė Olandų katalikai.
Šiais metais Nyderlandų Katalikų Bažnyčia nusprendė pristatyti praėjusią savaitę prasidėjusią gavėnią kaip „krikščionių Ramadaną“, remdamasi Olandijos tinklalapiu „De Volkskrant“, rašo naujienų svetainė „NEWSru.com“.
Musulmonų termino vartojimas neva turi padaryti susilaikymo laikotarpį iki Kristaus Prisikėlimo šviesesnį ir suprantamesnį krikščionims.
„Mes vartojame musulmonų terminą, nes Ramadano idėja artimesnė jaunimui nei pasninko idėja“, - pareiškė Bažnyčios atstovas.
Iki 1967 metų Katalikų Bažnyčioje buvo priimta griežtai laikytis 40 dienų pasninko prieš Velykas. Per šį laiką katalikams, kaip ir musulmonams per Ramadaną, neleidžiama valgyti mėsos ir gerti svaigiųjų gėrimų.
Vėliau Roma leido tikintiesiems savarankiškai pasirinkti sau, nuo ko susilaikys per pasninką. Išimtis yra tik pirmoji ir paskutinė pasninko dienos, kai griežti pasninko reikalavimai tebegalioja. Vartodama terminą „Ramadanas“ Nyderlandų Katalikų Bažnyčia nori atkreipti dėmesį į pasninką.

penktadienis, vasario 22, 2008

Amerikietis supyko ant Dievo

Trisdešimtmetis amerikietis supyko ant Dievo ir sugriobė bažnyčią praneša Christian Telegraph. Įsėdęs į savo Ford Windstar amerikietis privažiavo St. John Vianney Church Kalifornijoje ir išlaužęs plienines ir medines duris įvažiavo į vidų. Čia nuvertė altorių, sulaužė suolus. Katalikų kunigas Martinas Maroni sako, kad "tai buvo tikras pagalbos riksmas, bet jis galėjo parėkauti kiek kitaip. Mes meldėmės už jį ir jam atleidome".

Tiesa, policija nebuvo tokia gailestinga ir vandalą sulaikė.

ketvirtadienis, vasario 21, 2008

Vatikanas žino, kad Brazilijoje įšventina vedusius kunigus, bet reikalauja to neviešinti

Brazilų šventikai kelia revoliuciją Katalikų bažnyčioje. Jie neseniai nusiuntė oficialų prašymą peržiūrėti kai kuriuos kanonus, vienas iš jų leisti toliau dirbti vedusiems kunigams. Vatikanas žino, kad Brazilijoje įšventina vedusius kunigus, bet reikalauja to neviešinti praneša InoPressa.ru.
Taip pat prašoma, kad išsiskyrusiems ir vėl vedusiems žmonėms būtų leista dalyvauti mišiose ir priimti komuniją. Brazilijoje 9222 parapijose dirba 18685 šventikai.

antradienis, vasario 19, 2008

Kosovas - nebe serbiškas
Nutylima, kas laukia serbų ir kaip barbariškai su jų istoriniu paveldu susidoroja musulmonai albanai.

Stengiamasi ištrinti bet kokį priminimą, kad čia buvo krikščioniška žemė.

Per tą laiką, kol Jungtinių Tautų pajėgos saugo Kosovą, albanai brutaliai sunaikino 140 bažnyčių pastatų, dauguma jų buvo tikri istorijos paminklai, statyti 12 - 17 amžiuose. Dauguma bažnyčių ir vienuolynų sudeginti, kiti - susprogdinti.


Pagal "Credo"

Iranas - pirmauja lyties keitimo operacijose

Pagarsėjęs savo griežtais įstatymais Iranas - pirmauja lyties keitimo operacijų skaičiuje. Ši šalis nusileidžia tik Tailandui.
Tai aiškinama tuo, kad, kaip teigia "Baznica.info", kad homoseksualai vis dažniau keičia savo lytį, mat islamas homoseksualizmą smerkia, o lyties keitimą - ne. Manoma, kad šioje šalyje gali gyventi iki 150 tūkstančių transeksualų.

Tadžikų krikščionys prašo maldų

Tadžikų krikščionys prašo maldų - šalis susidūrė su žiauriausia žiema per 30 metų. Naktį temperatūra nukrenta iki- 26, o dieną laikosi -15. Vandentiekis neveikia, elektros nėra, nuo šalčio miršta vaikai ligoninėse, peliai užpustyti.

šeštadienis, vasario 16, 2008

Vyskupas Ilarijonas pranašauja politkoretiškai krikščionybei mirtį

Vyskupas Ilarijonas pranašauja politkoretiškai krikščionybei mirtį, praneša Православие.Ру
Pasisakydamas Ženevoje Pasaulio bažnyčių taryboje provoslavų vyskupas Ilarijonas aštriai kritikavo liberalųjį ir potkorektišką bažnyčios sparną ir sakė, kad nebėra jokio būdo suderinti vertybių sistemas, nes kai nurie vadinantys save krikščionimis ir dar turintys bažnytinius titulus kalba, kad net vyro ir moters sąjunga nebėra vienintelis šeimos modelis.
Ilariono manynu, tai tikra savižudybė krikščionybei.

ketvirtadienis, vasario 14, 2008

Policija rado kunigo kolekcijoje buvusius paveikslus

Po sėkmingos Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento bei Lietuvos kriminalinės policijos biuro operacijos rasti iš nužudyto kunigo Ričardo Mikutavičiaus vertingos meno kolekcijos pagrobti paveikslai.
Generalinė prokuratūra primena, kad kunigo ir poeto nužudymo bei iš jo namų pagrobtos vertingos meno kūrinių kolekcijos, taip pat kitų nusikaltimų byla jau išnagrinėta teisme, o pagrindinis bylos kaltinamasis nuteistas kalėti už šių nusikaltimų organizavimą iki gyvos galvos. 2001 m., sėkmingai bendradarbiaujant Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir kitų valstybių policijos pareigūnams bei prokurorams, buvo rasti dar trys paveikslai, pagrobti iš R. Mikutavičiaus, bei 2 paveikslai, pagrobti iš G. Damalako kolekcijų.

trečiadienis, vasario 13, 2008

Krikščionis persekioja komunistai ir islamistai

Organizacija "Open Doors" paskelbė, kuriose šalyse persekiojami krikščionys. Iš 10 šalių 4 - socialistinio tipo diktatūros ir 6 islamo šalys.
Pirmoje vietoje yra Šiaurės Korėja, kurioje būti kriščionimi išties pavojinga, Antra - Saudo Arabija, kurioje net Biblijos turėjimas laikomas kriminaliniu nusikaltimu, trečioje vietoje - Iranas. Nors krikščionybė yra laikoma oficialia religija, tačiau krikščionys nuolat diskriminuojami ir persekiojami.
Dar nemažai sunkumų krikščionys patiria kitose islamiškose šalyse - Maldyvuose, Jemene, Uzbekijoje ir Afganistane.
Taip pat nelengva krikšionims ir Kinijoje, Laose ir Vietname.

Anglikonų vyskupą valstybė "perauklės"

Anglikonų vyskupas Entonis Pridis gavo baudą už tai, kad atsisakė priimti darbui su jaunimu gėjų. Teismas nusprendė, kad jis turės sumokėti 92 106 dolerių, taip pat jis turės pereiti "perauklėjimo" kursą, praneša Christian Telegraph.
Atviram homoseksualui Džonui Rini, kuris nemato konflikto dėl savo gyvenimo būdo ir krikščionybės, jis neleido dirbti su jaunimu, sakydamas, kad krikščionybė yra už tradicinę seksualinę orientaciją.
Anglijos krikščionys šokiruoti. "Aglijos krikščionims užteks slėptis - reikia drąsiai pakilti ir imti kalbėti tai, ko moko Biblija",- sakė vienas iš krikščionių lyderių.

antradienis, vasario 12, 2008

Koptai laimėjo teisme

Beprecedentis atvejis - Egipto teismas leido 12 koptų tapti krikščionimis, nors prieš tai jie buvo musulmonai. Egipte religija įrašoma pase. Iki šiol musulmonui oficialiai tapti krikščionimi nebuvo jokių šansų.

pirmadienis, vasario 11, 2008

Sudane toliau vyksta genocidas

Apie 12 tūkst. Sudano Darfūro regiono gyventojų kirto sieną su kaimyniniu Čadu, bėgdami nuo Sudano pajėgų ir džandžavidų kovotojų surengtų bombardavimų ir ginkluotų išpuolių, sekmadienį pranešė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra.
Po penktadienį ir šeštadienį vykusio Sudano pajėgų ir džandžavidų kovotojų išpuolių pabėgėliai suplūdo į Birako regioną pietryčių Čade, naujienų agentūrai AFP sakė JT Aukštojo komisaro pabėgėlių reikalams (UNHCR) atstovė Helene Caux (Helen Ko).
Islamistinė sudano valdžia jau 20 metų vykdo krikščionių ir animistų kaimų genocidą, stengdamasi priversti priimti islamą arba išsikraustyti. Prieš kaimus naudojama karinė aviacija, o kas lieka po bombardavimų tuos negailestingai išpjauna arabai džandžavidai.

Kinijos valdžia paleido namų bažnyčių lyderius

Kinijos valdžia paleido iš lagerio keturis namų bažnyčių lyderius praneša invictory.org, kai teisme buvo nustatyta, kad jų suėmimui nebuvo pagrindo.Dešimt bažnyčių lyderių buvo suimti rugpjūčio mėnesį, kai valdžia nustatė, kad jie buvo susirinkę viename name. Kinijoje neregistruotos namų bažnyčios laikomos nelegaliomis ir persekiojamos.Tiesa, praeitais metais Kinijos valdžia nusprendė "normalizuoti" santykius su pogrindine bažnyčia - su tuo siejamas ir lyderių paleidimas. Kinijoje pogrindinėms bažnyčioms priklauso nuo 20 iki 40 milijonų krikščionių. Beje, Kinijoje tik šie tikintieji ir vadinami krikščionimis, kiti vadinami katalikais ir protestantais.

sekmadienis, vasario 10, 2008

Indijoje - krikščionių užpuolimai

Indijoje vyksta žiauriausi per 60 metų išpuoliai prieš krikščionis praneša invictory.org. Pavyzdžiui, per Kalėdas Orisos valstijoje buvo sudeginti 730 krikščionių namai, sudegintos 95 bažnyčios, nužudyta 10 krikščionių.
Išpuolius įvykdė induistai, ginkluoti peiliais, šautuvais, tuo tarpu policija stebėjo ir nesikišo. Buvo užpulta 5000 krikščionių. Šią savaitę išpuoliai atsinaujino jau kitoje valstijoje.
Keista, bet induistai mėgsta pabrėžti, kad yra be galo taikūs, net nevalgo mėsos.Matyt, žudymas ir deginimas jų karmos neveikia.

Katare - pirmoji katalikų bažnyčia

Didžiulis triukšmas kilo Katare, kai šalies valdžia leido statyti pimą katalikų bažnyčią. Katare yra apie 200 000 katalikų, daugiausia iš Azijos. "Neleisim skambinti varpais, neleisti jiems rinktis ir rodyti tikėjimą",- mirgėjo antraštėmis šalies spauda. Tačiau Kataro valdžia buvo neperkalbama ir teigė, kad "praktikuoti kultą kaip kas nori leidžia islamas, Koranas ir pranašas".