šeštadienis, spalio 29, 2005

Irano musulmonai skanduoja "Mirtis Izraeliui, mirtis Amerikai!"

Pasaulio žiniasklaida praneša, kad dešimtys tūkstančių žmonių penktadienį dalyvavo antiizraeliškose demonstracijose viso Irano teritorijoje. Iraniečiai kartojo ketvirtadienį nuskambėjusį savo ultrakonservatyvaus prezidento Mahmu Ahmadinejado raginimą ištrinti Izraelį iš pasaulio žemėlapio, praneša naujienų agentūra Associated Press. Iraniečiai manifestavo sostinėje ir kituose miestuose, tarp jų - Mešhede šalies rytuose. Protestuotojai laikė plakatus su šūkiais: "Mirtis Izraeliui, mirtis Amerikai!" Septyni Irano valstybinės televizijos kanalai transliavo reportažus, smerkiančius Izraelį ir aukštinančius palestiniečių pasipriešinimą. Trys kanalai parodė minias žmonių, kurie penktadienį anksti rytą rinkosi Teherano gatvėse. Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas taip pat dalyvavo tūkstantinėje demonstracijoje, raginančioje sunaikinti Izraelį. Šios demonstracijos ir pareiškimai aukščiausiu lygiu iš Irano valdininkų pusės rodo, kokia didžiule neapykanta yra prisotinta visa musulmoniška Irano visuomenė Izraeliui ir Vakarams.Net liberalioji ES susirūpino, supratusi, koks pavojus iškils, jei šių neapykantos kupinų ir fanatiškų žmonių rankose atsidurs atominis ginklas.

penktadienis, spalio 28, 2005

Martyną Liuterį pagerbs baletu

Spalio viduryje Maskvoje įvyko baleto “Martynas Liuteris” peržiūra. Baletą, skirtą didžiajam reformatoriui, stato “Rusų Dmitrijaus Bugajevo” tetro trupė kartu su judėjimu “Dvasinė diplomatija” . Muziką spektakliui rašė kompozitorius Jakovas Kuročkinas.
Pasaulinė šio, kaip tikimasi, sėkmingo ir įdomaus baleto premjera turėtų įvykti 2006 metų pradžioje Maskvos koncertų rūmuose “Rosija”.
Pagal “credo” pranešimą

Ar Bažnyčios lankymas kelia ekonominę gerovę

Bažnytinių tarnavimų lankymas gali ne tik praturtinti sielą, bet ir padidinti piniginę,- pagal antradienį baigto tyrimo išvadas skelbia "Reuters". "Dukart didesnis bažnyčios lankymas, gali padidinti įplaukas į namų biudžetą iki 9.1 procento", savo atliktoje studijoje sako Jonathan Gruber iš Masačiūsetso technologijų universiteto. Studija vadinasi "Religinės rinkos sandara, religinis bendrininkavimas ir išdavos: Ar tikėti yra gerai". Prof. Jonathan Gruber Masačiūsetso technologijų universitete dėsto nuo 1992m., yra Nacionalinio vaikų ekonomikos biuro direktorius, taip pat vienas iš "Journal of Health Economics" leidėjų, daugelio apdovanojimų už ekonomikos tyrimus ir straipsnius laureatas, dalyvauja įvairių fondų veikloje. Dirbo Ekonominės policijos vadovo pavaduotoju. "Tikintys patiria mažiau stresinių situacijų dėl kasdienių problemų, apsunkinančių sėkmę darbo bei vedybų rinkose; taigi yra labiau sėkmingi šiose srityse“, rašo Gruber savo studijoje, išleistoje Nacionalinio ekonomikos tyrimų biuro. Lankantys bažnyčią turi geresnį išsilavinimą, didesnes pajamas, turi mažesnį poreikį socialinėms pašalpoms, lengviau įsidarbina, dažniau veda ir rečiau skiriasi. Gruber sako, kad tyrime apsistota ties baltaisiais neispanais, 25 metų ir vyresniais.
Pagal "Reuters" ir "econ-www.mit.edu" paruošė Žygimantas

Islamistai ramadano verčia laikytis ir krikščionis

Sudane kyla konfliktai dėl įsakymo uždaryti krikščioniškas mokyklas islamo religijoje šventą ramadano mėnesį.
Krikščionių bendruomenė Sudane garsiai skelbia nepasitenkinimą vyriausybės nutarimu uždaryti krikščionių pabėgėlių mokyklas visam mėnesiui. Švietimo ministerija Sudane pareiškė, kad visos mokylos, dirbančios Ramadano mėnesį, bus baudžiamos. Musulmonų valdžia argumentuoja tuo, kad mokyklose tiekiamas maistas mokiniams yra uždraustas valgyti dieną ramadano mėnesį. Šį žingsnį užprotestavo Sudano katalikiškoji švietimo sistema, turinti 80 mokyklų pabėgėliams, iš kurių dauguma priklausomi nuo maitinimo, gaunamo mokykloje.
Vietinis laikraštis rašo: " Tai juokinga! mokyklos uždaromos dėl jose tiekiamo maisto!".
Pagal taikos sutartį, pasirašytą Sudano pilietinio karo pabaigoje, ramadano įstatymas yra skirtas tik musulmonams. Tačiau 1991 metais į valdžią atėjus Nacionaliniam Islamo Frontui, kai kurios įstatymo dalys buvo pritaikytos ir krikščionims. Pavyzdžiui, moterims ir merginoms mokykloje privaloma nešioti skareles, pridengiančias galvą.
Paruošė Amžina

ketvirtadienis, spalio 27, 2005

Kortos ant stalo – Izraelis turi būti sunaikintas

Irano prezidentas Mahmudas Ahmadinedschadas trečiadienį konferencijoje "Pasaulis be sionizmo" atskleidė tikruosius musulmonų ketinimus Izraelio atžvilgiu. Šis mulų valdomos šalies, kuri vykdo atominę programą, pareiškė, kad Izraelis turi dingti iš pasaulio žemėlapio.
Konferencijoje "Pasaulis be sionizmo" M.Ahmadinedschadas sakė: "Imamas (ajatola Khomeini) išpranašavo Izraelio sunaikinimą, kaip jis išpranašavo Rytų bloko ir Saddamo Husseino valdymo pabaigą". Tai įvyks su Dievo pagalba, padedant palestiniečiams. Artimųjų Rytų konfliktą prezidentas pavadino "mūšiu tarp pasaulio imperializmo ir šventojo islamo pasaulio fronto".
Manau šie žodžiai geriausiai iliustruoja požiūrį į Vakarų kultūrą, taip pat ir paaiškina, kam Iranas taip siekia turėti atominį ginklą. Po šių pareiškimų visiškai aišku, kodėl JAV prezidentas Džordžas Bušas priskyrė Iraną prie "blogio ašies" šalių.

Koptai toliau persekiojami

3 žmonės žuvo praeitą penktadienį Egipte, Aleksandrijos koptų bažnyčioje. Dar apie 20 policininkų ir 60 iš maždaug 5000 riaušininkų sužeista. Neramumai prasidėjo, kai trečiadienį musulmonas, protestuodamas prieš DVD filmo demonstravimą, sužeidė vienuolę ir dar vieną vyrą peiliu.
2003m. sukurtas filmas vadinasi ,,Buvau aklas, bet dabar matau" ir pasakoja apie koptą, nužudytą musulmonų. Islamo sekėjai ėmėsi smurto sakydami, kad filmas- įžeidimas islamui. Koptų vyskupas tai neigia.
Egipto Vidaus reikalų ministras protestuotojus apibūdino kaip ,,fanatiškus elementus".
Koptų mažuma Egipte sudaro 5-10 procentų tarp 72 mln. gyventojų. Koptai mažuma tapo, kai ginkluoti musulmonai užėmė šalį VII amžiuje. Šiandien koptai yra diskriminuojami darbo vietose, ribojama jų tikėjimo laisvė, juos persekiodami bando įbauginti islamo ekstremistai.
Koptus musulmonai persekioja ir JAV. Šiemet JAV koptų kriščionių šeima (vyras, žmona ir 2 dukterys) buvo rasta išžudyta. Užpuolikai surišo rankas ir jiems perpjovė gerkles. Šeimos laidotuvės vos nevirto masinėmis riaušėmis, mat niekas neabejoja, kad tai musulmonų radikalų darbas. Nors laidotuvėse dalyvavo apie 20 musulmonų atstovų, tai padėties nesušvelnino - niekas neabejoja, kad žudynės įvyko religiniu pagrindu, mat šeima buvo pasišventę krikščionys ir skelbė Evangeliją tarp musulmonų.
Koptai daugiausiai gyvena Egipte, kur patiria persekiojimus, todėl emigranatai yra visi pabėgę iš Egipto nuo religinio persekiojimo.
Prieš kiek laiko žiniasklaida pasakojo apie persekiojamą krikščionių šeimą, kuri paliko Egiptą, nes po 13 mėnesių, praleistų kalėjime, jaunasis vyras nusprendė palikti šalį.
Koptų krikščionis Boulusas Rezek – Alachas buvo suimtas už tai, kad vedė moterį, kuri perėjo į krikščionybę (tai draudžiama įstatymais). Per 13 mėnesių jis buvo ne tik kalinamas, bet ir kankinamas. Kiek ankščiau buvusiai musulmonei jo žmonai pavyko slapčia išvykti iš Egipto į Kanadą. Šiuo metu Kanadoje jau abu jaunavedžiai.
Boulusas Rezek – Alachas sako, kad nors kalinimo prisiminimai slogūs, bet jis jau pradeda viską užmiršti: ”Dievas išgydė mano širdį. Mes su žmona žinome, kad Dievas maloningas, ir padarys viską iki galo, ką yra gero numatęs, tiek mumyse, tiek ir mums”.

Life4god ir drugoe.com, BBC, Reuter pranešimus paruošė Žygimantas

trečiadienis, spalio 26, 2005

Irano mulos kovoja su televizija

Šį mėnesį Irane buvo konfiskuota daugiau nei 3000 satelitinių lėkščių. Virš 12 000 žmonių buvo suimti kaip nepaklūstantys tvarkai. Dauguma jų nuteisti.
Nepaisant to, kad Irane satelitinių televizijos lėkščių naudojimas yra draudžiamas, daug žmonių jas naudoja, nes tai vienintelis būdas sužinoti išorinio pasaulio naujienas.
Irano gyventojai gali matyti SAT-7, Vidurinių Rytų ir Šiaurės Afrikos krikščioniškos palydovinės stoties, tiekiamas programas. Dėl palydovinių priemonių konfiskavimo ir pasekmių gyventojams krikščionims, SAT-7 jaudinasi dėl tolimesnių griežtų priemonių panaudojimo Irane.SAT-7 tvirtina, kad jų transliuojamos programos n?ra anti-islaminės ar anti-vyriausybinės. Jie tik skelbia Biblijos Žodį ir tvirtina turintys šią teisę. Krikščioniška programa transliuojama 24valandas per parą. Ir, nors ir vyriausybė bando uždrausti krikščionišką transliavimą, SAT-7 tikisi, kad bažnyčia Vidurin?je Azijoje ir Šiaurės Afrikoje augs.
Pagal MMN paruošė Amžina

antradienis, spalio 25, 2005

Krikščionys siekia susitaikymo per diskusijas dėl Turkijos narystės

Tuo metu kai Europos Sąjungos (ES) narių pokalbiai su Turkija užtrunka dėl skirtingų nuomonių tarp šalių, Turkijos krikščionys Europos vadovus ragina paskubinti derybas, sakydami, jog Turkijos įėjimas į ES "paskatins civilizacijų susitaikymą".
Armėnų patriarchas Mesrob II parašė laišką 732 Europos parlamento nariams ir ministrams, prašydamas jų paramos dėl Turkijos įstojimo į ES, kaip šeštadienį pranešė “Asia News” Italijos naujienų agentūra. Turkijoje daugiau nei 99 procentai visuomenės išpažįsta islamą. Armėnai yra didžiausia ne musulmoniška bendruomenė ir tradiciškai yra krikščionys. Savo laiške Mesrob kalba visų armėnų, taip pat ir žydų, sirų, graikų, chaldėjų bei protestantų vardu, kurie visi yra stiprūs Turkijos narystės ES rėmėjai. Atsaką į oponentų pastebėjus, jog didžioji dalis ES krikščionių nėra pasirengusių priimti Turkijos musulmonų, patriarchas mini Turkijos įėjimą į ES kaip būtiną žingsnį taikos link. "Mes, rytų krikščionys, kurie šimtmečiais gyvenome musulmonų pasaulyje, galime tik savo patirtimi patvirtinti, jog tai labai praturtintų Vakarų krikščionis, kurie tik pastaruoju metu susiduria su gyvenimu kartu su musulmonais," - rašo Mesrob.
Europos Parlamentas Briuselyje daug diskutavo dėl Turkijos narystės ES. ES atstovai kritikuoja Turkijos žmonių teises bei religines laisves, sakydami, jog šie toli gražu neatitinka ES Konstitucijos standartų. Austrija prisiėmė sunkiausią vaidmenį, pareikšdama, jog visos Europos austrai nerems pilnos narystės. Jau anksčiau Prancūzija ir Olandija yra išsakiusios savo nerimą.
Šiuo metu pirmininkaujanti Didžioji Britanija, siekdama sutarimo tarp 25 bloko narių sukvietė skubų užsienio reikalų ministrų pasitarimą Liuksemburge. Diskusijos užsitęsė neįtikėtinai ilgai.
Britų užsienio reikalų ministras, Jack Straw, Turkijos narystės rėmėjas, įspėjo dėl teologinių- politinių susiskaldymų, kurie dar toliau nukels ribas tarp taip vadinamų krikščioniško paveldo valstybių bei Islamiškųjų. Turkijos ministras pirmininkas prašė būti nuoširdžiais ir sąžiningais, kviesdamas parodyti blaivų protą taikos bei stabilumo labui. Jis sako: "Prasidėjus deryboms, visam pasauliui tai bus naudinga".
Pagal spaudos pranešimus paruošė Ugnė

pirmadienis, spalio 24, 2005

100 metų po valstybės atskyrimo nuo bažnyčios Prancūzijoje: musulmonams nuolaidžiaujama, o evangelikai diskriminuojami

Prancūzijoje, prie Ženevos ežero, vyko Reformuotos bažnyčios (kitaipReformatorių) lyderių suvažiavimas. Buvo kalbama apie padėtį bažnyčioje ir religinius pasikeitimus Prancūzijoje, įvykusius nuo 1905m., po to, kai pasaulietin? šalies valdžia oficialiai atskyrė valstybę nuo bažnyčios.
Protestantai - visiška mažuma šalyje, kurioje vyrauja Romos katalikai,sveikino šį valdžios sprendimą, leidusį ,,gyvuoti lygiomis teisėmis sukatalikybe", - sak? Reformuotos bažnyčios vadovas Marcel Manoel. Prancūzijoje iš 60 milijonų gyventojų apie 5-10 procentų sudaromusulmonai, o reformatorių yra 300 000 ir tai yra didžiausiaprotestantiška denominacija Pranc?zijoje (pasaulyje yra 70 mln.).Šalies valdžia nuolaidžiauja musulmonams, taip pat yra išleidusiįstatymą ,,prieš sektas", kritikuotą tiek protestantų, tiekkatalikų. Marcel Manoel sako: ,,Reikalingas budrumas šalyje,kai religinė laisvė kai kurioms grupėms nėra garantuojama".,,Evangelikų grupės įtarinėjamos kaip pavojingos sektos, išeivių išAfrikos bažnyčios įtariamos, kaip turinčios politinių tikslų, įvairūsjudėjimai diskriminuojami, nes yra protestantiškos kilmės". Per paskutinius 50 metų Reformatų bažnyčioje aktyvių narių sumaž?joperpus, taip pat sumažėjo tarnautojų, vis dažniau moterys tampa pastorėmis.
Paruošė Žygimantas

penktadienis, spalio 21, 2005

Apklausa šokiravo pačius turkus

Turkijos mieste Dijabir buvo atlikta apklausa, ką žmonės mano apie vadinamuosius “garbės nužudymus” arba nužudymus “dėl musulmonų tradicijų išsaugojimo”. Apklausą paskatino tai, kad Stambule nuteistas vyras, kuris nušovė savo seserį, kuri pagimdė vaiką, bet nebuvo ištekėjusi.
430 žmonių atsakė į klausimą, kaip reikėtų pasielgti su moterimi, kuri sulaužė santuokos įžadus. 37 procentai apklaustųjų pasakė, kad ją reikia nužudyti, 25 – išsiskirti, o 21 – nupjauti ausis ir nosį.
Apklausos rezultatai šokiravo pačius turkus, šiuo metu šalyje veikia komisija, nagrinėjanti vadinamuosius “garbės nužudymus” arba nužudymus “dėl musulmonų tradicijų išsaugojimo”, praneša BBC.

Iš protokolo...

Šis dokumentas, datuotas 1825m., rastas vienuolyno rūsyje Sankt Peterburge. Neaišku koks dailininkas buvo pakviestas restauruoti šv. Jono Krykštytojo cerkvę, tačiau po atliktų darbų vienuolyno vyresnysis pasiūlė dailininkui pateikti įivykdytų darbų sąskaitą užmokesčiui gauti. Dailininkas, nemokėdamas buhalterinės raštvedybos, parašė: Sąskaita: 1. Padidinau dangų ir pridėjau šiek tiek žvaigždžių-1 rub. 2. Nudažiau Kristaus gimimo vietą-3 rub. 3. Pataisiau Adomo ir Ievos drabužius po nusidėjimo- 5 rub. 4. Nuploviau šv. Mergelę ir paskui nudažiau ją tris kartus-10 rub. 5. Patvarkiau Barborą šalia įėjimo -8 rub. 6. Mergelei Marijai padariau naują kūdikį-10 rub. 7. Pataisiau angelą ir įstačiau plunksną Šventajai Dvasiai-7 rub. 8. Po kartą patvarkiau Pasaulio Kūrėjo žmonas- 10 rub. 9. Atnaujinau Mergelės Marijos išblukusias vietas-9 rub. 10. Sinajaus kalne visus 12 apaštalu nulakavau matiniu laku-6 rub. 11. Užglaisčiau ir uždažiau šv. Nikalojaus užpakalį-3 rub. 12. Išskyriau linijomis ir pastačiau kryžių po visais šventaisiais-5 rub. Suma-77 rub. Šiame dokumente vienuolyno vyresnysis įrašė rezoliuciją: "Sumokėti šitam kvailiui kiek prašo, nes kitaip jis išniekins visus šventuosius".

Misionierių nesulaiko ir mirtis

MMMAN- Pietų Korėjos misionieriška organizacija, yra įsikūrusi Jordane. MMMAN ruošiasi atidaryti seminariją Bagdade, po to kai nesenai Irake buvo susprogdintos 2 krikščionių bažnyčios. Apie tai praneša laikraštis ,,Seoul Times".
Irake aštuoni korėjiečiai misionieriai buvo pagrobti balandį, o birželyje Kim Sun II, 33-erių metų vyras, planavo atidaryti misiją, bet buvo pagrobtas ir nukirsdintas.
Sunkumų organizacija susilaukia ir Kinijoje - Pekino valdžia, šią organizaciją apkaltino slapta atvertinėjant kinus į krikščionybę, o liepą 460 korėjiečių, steigę internetinį tarnavimą Kinijoje, paliko šią šalį dėl persekiojimų.
Pagal Steve S. C. Moon, Korėjos misijų tyrimų instituto vadovo, šiandien metodistai, presbiterionai ir baptistai - protestantiškų denominacijų atstovai - tarnauja misijose užsienyje. Jų prioritetai -evangelizacija, medicina, švietimas. Misijų instituto vadovas, prisimindamas nukirsdintą misionierių KimSun II, sakė: ,,Jis yra kankinys Dievo šlovei, mūsų misionieriai trošta šlovinti Dievą, daryti Jo darbą ir pasiruošę mirti dėl Jo.Kitas ir didžiausias mūsų tikslas - Šiaurės Korėja".
Pagal ,,Seoul times" paruošė Žygimantas

ketvirtadienis, spalio 20, 2005

Išpuolis prieš krikščionis Egipte

Egipto mieste Aleksandrijoje įvykdytas išpuolis prieš koptų krikščionis. Jaunas vyriškis peiliu sužeidė koptų vienuolė ir vyriškį. Jaunas vyriškis šaukdamas “Alach akbar” puolė badyti aplinkinius šv.Jurgio bažnyčioje. Abu sužeistieji ligoninėje.
Egipte gyvena koptų krikščionių mažuma, kuri nuolat patiria persekiojimus iš musulmonų pusės. Pernai vienas koptas, už tai, kad vedė musulmonę, kuri perėjo į krikščionių tikėjimą, buvo įkalintas. Galiausiai porai teko emigruoti. Beje, pernai JAV sukrėtė skandalas, kai islamistai išžudė ištisą koptų krikščionių šeimą, kuri aktyviai tarnavo musulmonams skelbdama Evangeliją.
Pagal “Gazeta” pranešimą

Eksportas iš Pietų Korėjos - Dievo Žodis

Pietų Korėja savo misionierius į užsienį ėmė siųsti tik prieš kelisdešimtmečius ir greit tapo antrąja šalimi pagal misionierių skaičių.Korėjiečių misionierių yra daugiau nei 12 000, daugiau nei turi britai (6000), o pirmauja JAV (46 000). 1979m. tik 93 korėjiečiai tarnavo misijose, o šiuo metu misionierišką veiklą vysto 160 šalių. Tai yra pirmojibanga ne vakarietiškos kultūros šalies krikščionių, skelbiančiųEvangeliją.
Korėjos krikščionys Dievo Žodį skelbia vietinėmis ir anglų kalbomis.Jau sakoma, kad kinai, atvykę į kitą šalį, atidaro restoraną,japonai- gamyklą, o korėjiečiai įkuria bažnyčią.
Pagal ,,Seoul times" pranešimą paruošė Žygimantas

trečiadienis, spalio 19, 2005

Krikščionys atstato regioną

Šiaurės Indijos evangeliška bažnyčia vis dar tiekia pagalbą po 2004 metais gruodžio 16 dieną siautėjusio cunamio. virš 150,000 žmonių iš 14 šalių mirė vandeniui užtvindžius regioną. Dar 10,000 žmonių žuvo pačioje Indijoje, kur bendruomenės vis dar bando atstatyti miestus ir gyvenvietes.
Pagal CWM, pagrindinės pagalbos pajėgos yra sutelktos į labiausiai nusiaubtas Indijos vietas, kaip pavyzdžiui Car Nicobar salą. CWM taip pat praneša, kad remontai vyksta 15-oje kaimų, kur 95 procentai gyventojų priklauso Šiaurės Indijos bažnyčiai. Kiekvienas kaimas iš organizacijos gauna 100 narių komandą. Šios save išlaikančios komandos tikslas yra padėti atsistatyti bendruomenėms kiekviename kaime.
Indijos vyriausybė siūlo statyti pastatus iš betono, tačiau bažnyčia jau pasamdė architektus, kurie naudoja vietinę medieną. Prie Šiaurės Indijos bažnyčios ir prisideda katalikiškas paramos centras.
Pagal “cristianity” pranešimą paruošė Amžina

antradienis, spalio 18, 2005

Venesuelos prezidentas krikščionių organizacijoms įsako pasitraukti

Prezidentas Hugo Chavez, pagarsėjęs ekstravagantišku elgesiu, iš šalies liepė pasitraukti JAV misijos grupei, dirbančiai Venesueloje, po daugiau nei pusę šimtmečio trukusio darbo.
“New Tribes” misijai, įsikūrusiai Floridoje, buvo liepta pasitraukti viešai transliuojamoje televizijos kalboje. Joje prezidentas Chavez apkaltino “New Tribes” "kultūriniu imperializmu". Pasak Venesuelos prezidento, įsakymas yra "nekeičiamas sprendimas, kurį teko priimti".
"Nenorime matyti “New Tribes” čia. Užteks kolonializmo", - paskelbė jis vietiniams žmonėms, iš kurių, kaip jis sako, yra vagiama jų senoji tėvynė.
Lousie Bickish iš Sanfordo, Floridos, kartu su vyru George praleidusi daugiau nei 20 metų Venesueloje, sako: "Žmonės buvo geri mums. Mus priėmė. Mes mylėjo tą vietovę. Mylėjome žmones."
Pastaraisiais mėnesiais misionierių padėtis Venesueloje tapo labai neužtikrinta, ketvirtadienį pranešė Nita Zelenak, “New Tribes” atstovė, kartu su krikščionių transliuotoju Pat Robinson, o Hugo Chavez rugpjūčio pabaigoje tik padidino įtampą.
Tačiau ponia Zelenak sako, jog “New Tribes” šiuo metu nesirūpina dėl 160 misionierių Venesueloje. "Šiuo momentu tai nėra saugumo klausimas".
"Mes labai norėtume pasilikti šalyje", sako ji. "Tai viena iš pirmųjų mūsų pradėtų misijų".
JAV valstybės departamento atstovė, Janelle Hironimus, sako, jog departamentas akylai seka situaciją.
Mes palaikome ryšius su misijinėmis organizacijomis Venesueloje ir, mūsų žiniomis, Venesuelos valdžia nėra pareikalavusi dar nė vienos misijų organizacijos pasitraukti.
Pasak “New Tribes” tinklapio pranešimo, prezidentas dar nėra nustatęs misionierių pasitraukimo galutinės datos, paprasčiausiai sakydamas, jog tai turėtų būti padaryta tvarkingu būdu.
Pareiškime taip pat išreikšta viltis, kad reikalas galėtų būti išspręstas taip, jog vis tik organizacijoms būtų leista tęsti savo misijų darbą šalyje: "Mes labai gerbiame Venesuelą, jos žmones ir įstatymus".
"Tikimės, jog prezidentas Chavez persvarstys kritiką ir suteiks mums galimybę išaiškinti nesusipratimus ir dezinformaciją, susijusią su “New Tribes” darbu Venesueloje."
Misija “New Tribes” buvo įkurta 1942 siekiant vietinius žmones patraukti link Gerosios naujienos. Šiuo metu yra dirbama 12 Venesuelos genčių, šalyje yra išleisti penki Biblijos vertimai.

Pagal “cristianity” pranešimą paruošė Ugnė

Tvirkindami aiškino, kad tai - apeigų dalis

Katalikų bažnyčiai JAV vėl tenka atremti naują vaikų tvirkinimo skandalą. Šį kartą 5 milijonų JAV dolerių ieškinį pateikė verslininkas, kuris tvirtina, kad tvirkinimas sugriovė visą jo gyvenimą.
”Kunigai tvirkino mane norėdami palenkti mane į homoseksualizmą',- tvirtina vienas turtingas niujorkietis, besirengiantis iškelti 5mln. dolerių ieškin? KatalikųBažnyčiai.Dabar 51-ių Enright sako, kad buvo tvirkinamas Tekavitha berniukų stovykloje prie Liucernos ežero netoli Niujorko, buvusio diacezinės seminarijos patarėjo Albanyje,T?voJoseph Romano. Tai atsitiko, kai J,David Enright'ui IV-ajam buvo 7 metukai. "Tikiu, kad mano gyvenimas galėjo būti visai kitoks nei dabartinis", -sak? Enright "The New York Post" laikraščio žurnalistui. "Galbūt turėčiau 4 vaikus, plaukiojančius banglente. Romano sugriovė mano gyvenimą".Enright sako, kad 1961m., būdamas 21-ių, Romano pasiimė jį ir užsidarė kabinoje pasibaigus popietinei maldai ir tvirkino. Anot jo seksualiniai kontaktai įvyko 7 ar daugiau kartų tą pat vasarą. "Jis paaiškino man, kad tai yra apeigų dalis. Aš tai prisimenu kiekvieną savo gyvenimo dieną",- sakė verslininkas,aiškindamas, kodėl tik dabar mesti tokie kaltinimai. Dėl šių kaltinimų, be Romano, atsakovais įvardinti vyskupas Howard Hubbard ir Albany diacezija.Pasipiktinęs Enright sako,kad neseniai su?inojęs apie dar dvi šio piktnaudžiavimo aukas, nukent?jusias nuo dabar 61 metų kunigo, gyvenančio Floridoje ir nebeatliekančio savo pareigų.
Pagal “WorldNetDaily” pranešimą paruošė Žygimantas

pirmadienis, spalio 17, 2005

Žydai ir vokiečiai – už Jėzų

Berlyne vyko pirma evangelizacinė kampanija, kurią organizavo misija “Žydai – už Jėzų” . Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo, po holokausto žydai ir vokiečiai stovėjo greta, kad pasiektų visus, kuriuos Viešpats paruošė išgelbėjimui.
Ši evangelizacija buvo puiki vokiečių krikščionių reabilitacija, nes vokiečiai vengdavo skelbti evangeliją žydams dėl holokausto įvykių, nes tiesiog nežinodavo , kaip tai reiktųpadaryti, žinant, ką žydams darė jų tėvai ir broliai.
Kampanijos metu vokiečiai ir žydai kartu išdalino per 300 000 traktatų, surengė eilę susitikimų su žmonėmis.
Pagal “???” pranešimą

Seniausios Pietų Korėjos protestantiškos bažnyčios jubiliejus

Chung Dong Jeil bažnyčia spalio 9dieną šventė 120 metųsavo gyvavimą. Įkūrėjas - Henry Gerhard Appenzeller,pirmo metodistų misionieriaus, atvykusio čia su žmona 1885 metais ir įkūrusio Betelio bažnyčią - Chung Dong Jeil bažnyčios pirmtakę.Minėtas misionierius įsteigė pirmą vakarietišką to meto mokyklą- Pai Chai Hak, vėliau virtusią universitetu. Appenzelleris dar yra gerai žinomas kaip vienas Biblijos vertėjų į korėjiečių kalbą. 1902m.Appenzeller nuskendo Mokpo uoste priimdamas Biblijos vertimo siuntą.
Nuo įsikūrimo 19 a. Korėjos Metodistų Bažnyčia sparčiai augo ir tapo viena didžiausių denominacijų.2001 metų duomenimis, denominacija turi 5262 bažnyčias, 1394514 narį ir 7298 tarnautojus. Įkurti 6 universitetai pagal metodistų principus.Taip pat metodistai turi teologinę seminariją Seule, 54 vidurines bei aukštąsias mokyklas, 6 teologinius institutus.
(Pagal "christiantoday" pranešimą paruošė Žygimantas)

šeštadienis, spalio 15, 2005

Konferencija Donecke atnešė vienybę

Rugsėjo mėnesį Donecke vyko konferencija “Vienas Dievo žodis gali pakeisti visą tavo gyvenimą”. Dalyvavo tokie žymūs pamokslininkai kaip Glorija ir Kenetas Kouplendai (JAV), Ulfas Ekmanas (Švedja) ir Leonidas Padunas (Ukraina).
Konferencijoje apsilankė per 9 000 svečių iš Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, Jav, Izrelio ir kitų šalių.
Reikia pažymėti, kad konferencija pažadino iki tol neregėtą krikščionių vienybę, joje dalyvavo net provoslavai, šiaip labia aršiai besipriešinantys evangeliškoms bažnyčioms slavų žemėse. Beje, konferencijoje taip pat dalyvavo ir politikai bei žymūs kultūros ir mokslo žmonės
Pagal www.wolua.org pranešimą

penktadienis, spalio 14, 2005

Išleistas katalikiškas "Kelių giesmynas"

Lenkijos pajūrio miestelio Smoldzyno klebonas Robertas Jakubowskis išgarsėjo visoje šalyje sudarytu giesmynu kelių chuliganams. Iš trylikos į giesmyną įtrauktų giesmių tik dvi skirtos tiems, kurie laikosi eismo taisyklių ir vaziuoja optimaliai saugiu 80-90 kilometrų per valandą greičiu. Šiems vairuotojams klebonas pataria kelyje sukalbeti maldas "Palaimink, Dieve, kelią" bei "Tai - laiminga diena". Tiems, kurie važiuoja 120km per valandą greičiu, klebonas pataria stiprybės semtis iš giesmių "Viliuosi Tavo malones, Tėve". Važiuojant 150 km per valandą greičiu patariama giedoti "Noriu būti arčiau Tavęs", o lekiant 170 km per valandą - "Prie Tavo durų stoviu,Viešpatie". Skrendant dar didesniu greičiu labiausiai tinka "Dievas yra čia", "Sveikinu Tave, Tėve" ir "Angelai tegu mano sielą pasiima".
Tikėkimės gismyno pasirodymo ir Lietuvoje.

Kosta Rikoje rūpinamasi beglobiais vaikais

Šešiolikmetis Pablo gyvena Genesis prieglaudos namuose Kosta Rikoje. Jo mama prostitutė, turinti 7 vaikus nuo skirtingų tėvų. Motinos namuose - du kambariai septyniems vaikams.
Šie globos namai atsidarė 2005 metų vasarį, kad pasipriešintų vienai iš didžiausių problemų šalyje.Ankščiau Pablo gyveno netoliese esančiuose Roblealto Biblijos vaikų namuose, bet buvo priverstas išvykti, vos sukakus 13 metų. Negalėjęs grįžti namo dėl ten buvusios situacijos, jis surado prieglobstį Genesis prieglaudos namuose.
Vaikai ir paaugliai atvyksta į Genesis prieglaudos namus ieškoti pagalbos dėl problemų namuose. Jie pradeda mokytis tokių paprastų dalykų, kaip pagarbos privatumui, beldimosi prieš įeinant ir žodžio "prašau".Specialistai moko jaunų žmonių mechanikos, elektronikos, ekonomikos, bei gamtos mokslų.
Prieglaudos namai ieško vietų įsteigti naujiems namams. Tam reikia 25-50 akrų žemės. Fondas taip pat kaupia pinigus naujų pastatų statybai, kurių kiekvienas kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Viename tokiame name galima auginti, mokyti ir auklėti iki šešių vaikų. Fondas gauna paramą iš kai kurių Kosta Rikos bažnyčių, kurios, kartu su globos namais, ugdo vaikų pasitikėjimą Dievu ir padeda atrast tikėjimą.
Kartu su besiplečiančia teritorija, statomais naujais namais ir mokyklomis, organizacija taip pat ieško naujų savanorių, norinčių padėti vaikams.
Organizacijos įkūrėjas pastebi naudą jauniesiems: "Pablo atėjo turėdamas begales problemų. dabar matome jį atsakingą, paklūstantį taisyklėms ir dėkojantį Dievui už šiuos atrastus naujuosius namus.
"Pagal “LMA” pranešimą paruoš? Amzina

Kosta Rikoje rūpinamasi beglobiais vaikais

Šešiolikmetis Pablo gyvena Genesis prieglaudos namuose Kosta Rikoje. Jo mama prostitutė, turinti 7 vaikus nuo skirtingų tėvų. Motinos namuose - du kambariai septyniems vaikams.
Šie globos namai atsidarė 2005 metų vasarį, kad pasipriešintų vienai iš didžiausių problemų šalyje.Ankščiau Pablo gyveno netoliese esančiuose Roblealto Biblijos vaikų namuose, bet buvo priverstas išvykti, vos sukakus 13 metų. Negalėjęs grįžti namo dėl ten buvusios situacijos, jis surado prieglobstį Genesis prieglaudos namuose.
Vaikai ir paaugliai atvyksta į Genesis prieglaudos namus ieškoti pagalbos dėl problemų namuose. Jie pradeda mokytis tokių paprastų dalykų, kaip pagarbos privatumui, beldimosi prieš įeinant ir žodžio "prašau".Specialistai moko jaunų žmonių mechanikos, elektronikos, ekonomikos, bei gamtos mokslų.
Prieglaudos namai ieško vietų įsteigti naujiems namams. Tam reikia 25-50 akrų žemės. Fondas taip pat kaupia pinigus naujų pastatų statybai, kurių kiekvienas kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Viename tokiame name galima auginti, mokyti ir auklėti iki šešių vaikų. Fondas gauna paramą iš kai kurių Kosta Rikos bažnyčių, kurios, kartu su globos namais, ugdo vaikų pasitikėjimą Dievu ir padeda atrast tikėjimą.
Kartu su besiplečiančia teritorija, statomais naujais namais ir mokyklomis, organizacija taip pat ieško naujų savanorių, norinčių padėti vaikams.
Organizacijos įkūrėjas pastebi naudą jauniesiems: "Pablo atėjo turėdamas begales problemų. dabar matome jį atsakingą, paklūstantį taisyklėms ir dėkojantį Dievui už šiuos atrastus naujuosius namus.
"Pagal “LMA” pranešimą paruošė Amzina

ketvirtadienis, spalio 13, 2005

Kauno krikščionių bažnyčioje tarnavimai "Šventosios Dvasios darbas"

Kauno krikščionių bažnyčioje tarnaus pastorius, evangelistas Richard Pasquale, kuris jau 42 metai tarnavime, turinčiame tikslą - pasiekti pasaulį per...
• Maldą - paremtą pasitikėjimu Dievu
• Evangeliją - troškime, laimėti pražuvusius
• Mokinystę - atsidavime, ugdyti tikinčiuosius tarnavimui
• Bažnyčios statybą - vizija, steigti naujas bažnyčias
Tarnavimai "Šventosios Dvasios darbas" vyks:
Spalio 29 d.(šeštadienį) 17 val.
Spalio 30 d.(sekmadienį) 10 val. ir 17 val.
Pagal "kkb" pranešimą

“Caritas” padeda žmonėms Salvadore

Salvadore tarptautinė katalikiška organizacija “Caritas” padeda žmonėms, kurie nukentėjo išsiveržus vulkanui, kuris yra už 40 kilometrų nuo šalies sostinės.
Atgijus vulkanui tūkstančiai žmonių liko be pastogės. “Caritas” vertina nuostolius ir padeda tiems, “kurie turi tik tai, ką sugebėjo išsinešti su savimi”. Jau suteikta pastogė 350 šeimų, nukentėjusių nuo vulkano išsiveržimo, dalinami maisto produktai.
Pagal "Life4God" pranešimą

Prie mormonų bažnyčios esančioje parduotuvėje prekiauta pornografija

Viena šeima iš Jutos, kur yra mormonų centras, vietoj religinio filmo “Provo sūnūs” parduotuvėje, esančioje prie mormonų bažnyčios, nusipirko pornofilmą “Porno žvaigždės dienoraštis”.
Taip pat atsitiko ir dar dviem šeimoms. Ko gero, filmai buvo sukeisti gamykloje, tačiau šeimos jaučiasi šokiruotos.
Pagal "Credo" pranešimą

trečiadienis, spalio 12, 2005

Kristus ir skraidančių lėkščių armija

Peru sostinėje Limoje, kaip praneša "Reuters", prasidėjo nežemiškų gyvybės formų tyrinėjimo kongresas, į kurį renkasi "nenuginčijamų" ateivių egzistavimo įrodymų turintys asmenys.
Kongresą organizuoja grupė "Alfa ir Omega", kuri tiki, kad pasaulio pabaigoje Kristus į žemę atskris su skraidančių lėkščių armija.
Kongreso dalyviai pasakoja keisčiausias istorijas apie savo susitikimus su ateiviais. Vienas jų net tvirtina, kad NSO išgabeno žmones iš Niujorko dangoraižių prieš pat rugsėjo 11 dienos išpuolį.
O buvęs psichologas Džonatas Ridas (Jonathan Reed), teigia, kad miške netoli Sietlo. staiga priešais jį atsidūrė žalias ateivis, o kartu su nežemiškos gyvybės formos atstovais jis praleido devynias dienas.
Tiesa, kongresas gali atrodyti juokingas, tačiau nežemiškų civilizacijų ieškotojai pasižymėjo ir tuo, kad įvykdė keletą masinių savižudybių, norėdami susijungti su "proto broliais" ir anaiptol nepanorę sulaukti, kol "Kristus į žemę atskris su skraidančių lėkščių armija".

Odesoje karšta

Odesoje karšta, bet ne dėl to, kad ruduo geras – provoslavai pasipiktinę Vatikano pastangomis atidaryti Odesoje kunigų seminariją.
“Kam atidaroma seminarija ir kas joje mokysis. Katalikiško prozelitizmo pavojus yra akivaizdus. Šiandien, kaip visada, pasinaudojęs permainų laiku ir mūsų tėvynės susilpnėjimu, Vatikanas vykdo eilinį puolimą į Rytus prieš provoslaviją”,- sakoma Odesos provoslavų vyskupijos pranešime.
Pagal provoslavų aktyvistų duomenis, seminariją pjanuojama atidaryti pastate, kuris kažkada priklausė katalikams.
Pagal “???” pranešimą

antradienis, spalio 11, 2005

Imamas mirė nuo AIDS

Jaunas uzbekų imamas (musulmonų šventikas) Šavratas Madumarovas, nuteistas už ekstremizmą ir antikonstitucinius veiksmus, mirė Taškento kalėjime nuo AIDS. Tėvai tvirtina, kad imamas buvo specialiai užkrėstas AIDS, tačiau vargu ar tai imanoma, nes Šavratas Madumarovas mirė praėjus vos trims dienoms po nuosprendžio paskelbimo, praneša “Reuters”.
Šiais metais Uzbekiją jau sudrebino islamistų sukilimas, kuri žiauriai nuslopino vietinis režimas, o daugelis islamistų buvo areštuota.

pirmadienis, spalio 10, 2005

Georg Weah siekia prezidento posto

Liberijos prezidento rinkimuose prezidento posto siekia iš aukšto atgimęs krikščionis Georg Weah, buvusi futbolo žvaigždė. Ne kartą jis buvo renkamas geriausiu Afrikos ir pasaulio futbolininku. Beje, nors ir būdamas garsus, jis visada pabrėždavo, kad svarbiausia jo gyvenime – tikėjimas Jėzumi. Kartą dalyvaudamas televizijos laidoje ir pasakodamas apie savo gyvenimą, futbolininkas atvirai pasakė: ”Futbolą žaisti man liepė Dievas”. G.Weahas nuo 1995 iki 2000 metų žaidė futbolo komandoje "AC Milan". Dabar jis pasitraukė iš sporto ir užsiima politika gimtojoje Liberijoje, kur antradienį dalyvaus čia rengiamuose prezidento rinkimuose.

Apie pagarbą asmenybei

Prezidentas Valdas Adamkus sekmadienį vykusių penktųjų Nacionalinių maldos pusryčių dalyvius paragino atsigręžti į žmogų ir įveikti per sovietmetį įsišaknijusią bei išsikerojusią nepagarbą asmenybei ir žmogui. Deja, nebuvo užsiminta apie tai, kad dalis Lietuvos piliečių yra aiškiai diskriminuojami religiniu požiūriu. Prezidentas priminė, kad jau daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje yra kalbama apie veiklių bendruomenių ir stiprios pilietinės visuomenės kūrimą. Jis pastebėjo, kad per šiuos metus susibūrė nemažai visuomeninių, politinių ir pilietinių organizacijų, kurios sugeba pavienius žmones sutelkti į bendruomenę."Deja, - pastebėjo šalies vadovas, - neretai pasirenkamas ir trečias kelias: nusiviliama pačia pilietinės ir bendruomeniškos visuomenės idėja. Susvetimėjimas - pilietinis ir politinis - mūsų šalyje tapo skaudžia gyvenimo tikrove".Prezidentas sakė: "Pastaraisiais metais patiriame neįveikiamą įvairių lygmenų valdžios, politinių partijų ir net organizacijų uždarumą, nenorą savo sprendimus aiškinti visuomenei. Galėčiau pasakyti ir griežčiau: mums niekaip nepavyksta išrauti dar nuo sovietmečio įsišaknijusios ir siaubingai išsikerojusios nepagarbos asmenybei, nepagarbos žmogui".
Viskas labai gražu ir kilnu, tačiau ir Prezidentas turėtų žinoti, kad šalyje veikia diskriminacinis įstatymas, padalinęs žmones pagal tikėjimą į tradicinius ir antrarūšius. Taigi, jei pati valstybė dalį žmonių kaip sovietmečiu “įsišaknijusios ir siaubingai išsikerojusios nepagarbos asmenybei” liniją tęsia konkrečiais veiksmais ir įstatymais, apie tai turi žinoti ir Prezidentas. Ir kažką padaryti, kad padėtis pasikeistų.

penktadienis, spalio 07, 2005

Vyks Maldos pusryčiai

Lietuvoje Maldos pusryčiai jau tampa tradicija. Spalio 8–9 dienomis Vilniuje, Prezidentūroje, vyks penktieji Nacionaliniai maldos pusryčiai.
Nacionaliniai maldos pusryčiai – tai politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų, jaunimo susitikimas, kuriame kalbama apie tai, kaip Evangelijos vertybės veikia kasdienį kiekvieno mūsų gyvenimą, mūsų visuomenę, tarpusavio santykius.Pasaulyje maldos pusryčių tradicija susiformavo XX amžiaus viduryje, sustiprėjus ekumeninei dvasiai, reaguojant į naujus iššūkius. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 metus, kai keletas Jungtinių Amerikos Valstijų Senato narių pradėjo neformalius susitikimus, siekdami dalytis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953 m., dalyvaujant prezidentui Dwightui D. Eisenhoweriui, įvyko pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai. Tai tapo tradicija ir išplito į kitas valstybes.
Beje, nepaisant vyraujannčios katalikybės, maldos pusryčiuose dalyvauja įvairių konfesijų tikintieji.

Kaip Pranciškus rudens karaliumi tapo

Spalio 4-oji – šventojo Pranciškaus Asyžiečio gimtadienis. Pranciškonas Nerijus Marija Čepulis paskelbė svarstymus apie šventąjį, kurio įkurtam ordinui jis priklauso.
Beje, svarstymai vienus prajuokino, kitus papiktino, o dar kitus vertė žavėtis.Mano giliu įsitikinimu, tai geriausias pavyzdys, kaip vadinami šventieji tampa kulto objektu, gimdančiu abejotiną dvasingumą.
teksto ištrauka: "Pranciškau, Dievo žmogau, Mažasis prince, Asyžiaus kilnusis elgeta, nepalik mūsų našlaičiais, aplankyk mus bent retkarčiais, bent rudenį kaip liūdnas paskutinis saulės spindulys, kaip pageltęs savo medį paliekantis lapas, kaip vėsi ramybė, persmelkianti giedrą orą. Mes, mažesnieji rudens broliai, kreipiamės į tave, rudens karalių, ir prašome išmokyti mus mylėti taip tyliai, kukliai ir liūdnai, kaip mokėjai tu. Juk atkeliavai tu į šį pasaulį tą asyžietiškai nuostabų rugsėjo vakarą, išvydai subrandintą saulę, ir ji tavęs neišgąsdino, neapakino, kaip tai daro kaitrus pavasario ar vasaros ugninis kamuolys. Vos gimęs, tu patekai į elegišką pasaulį, todėl taip gerai supranti tuos, kurie nepaliauja ilgėtis, svajoti ir rymoti be triukšmo, be ovacijų ir be aplodismentų. Tu - Kalno pamokslo žmogus. Tu - tylus džiaugsmas, tu - giedras skausmas..." Ir taip toliau...
Kažin ar pats Pranciškus būtų patenkintas tokia tirada ir tokiais titulais.

Baptistų federacija turi naują vadovą

Naujuoju Europos baptistų federacijos vadovu išrinktas pastorius iš Estijos Heraris Puu. Rugpjūčio mėnesį Prahoje, pagrindiniame Baptistų federacijos ofise, vyko kasmetinis susirinkimas, kuris prasidėjo Jano Huso gimtojoje bažnyčioje “Beatliejaus bokštas” .
Baptistų federacijai priklauso 800 000 žmonių, o šiuo metu dar į federaciją priimta ir Švedijos evangeliška laisvoji bažnyčia, turinti 30 000 narių.

Pagal "Life4God" pranešimą

Pagalba stringa

Pasirodė pranešimai, kad Humanitarinės pagalbos JTO agentūros dėl lėšų stokos vėl nesugebės užkirsti kelio badui Afrikoje, kur padėtį blogina prastas derlius ir AIDS pandemija. Pavojus gresia milijonams skurdžiausio pasaulio žemyno gyventojų.
Šiuo metu padėtis labai bloga Pietų Afrikoje. Vyriausybės ir pagalbos agentūros skaičiuoja, kad iki kitų metų balandžio, kada bus nuimtas naujas derlius, pagalbą maistu reikia teikti 12 mln. žmonių."Siekiama pamaitinti 9,2 mln. labiausiai kenčiančių. Tam mums reikia apie 400 mln. dolerių", - pažymėjo Maikas Hadžinsas - Jungtinių Tautų maisto programos atstovas spaudai regione. Anot jo, agentūrai iki šios sumos trūksta dar 180 mln.
Tai ne pirmas atvejis, kai JTO stuktūros nesugeba laiku ir tinkamai reaguoti. Taip buvo pražiopsotas genocidas Ruandoje, badas Etiopijoje ir Malyje, o Sudane "nematomas" jau 20 metų vykdomas atviras genocidas.
Matydami pasaulietinių struktūrų neveiksmingumą, tuo labiau, kad jos siekia tik dalinti maistą, o ne spręsti problemas, dėl ko kyla badas, kai kurių šalių prezidentai jau pareiškė, kad geriausiai į šalių poreikius atsakyti gali krikščionių bažnyčios ir misionieriai, kurie ne tik skelbia Evangeliją, bet ir moko vietinius.
Pagal "Slogo" ir "Vic" pranesimus

ketvirtadienis, spalio 06, 2005

Pirmasis juodaodis vyskupas

Anglikonų bažnyčioje - pirmasis juodaodis vyskupas. Po Londone surengtų apeigų pirmą kartą per visą ilgą Anglikonų bažnyčios gyvavimo istoriją jos vyskupu oficialiai taps Ugandoje gimęs juodaodis Johnas Sentamu. 56 metų J.Sentamu aktyviai kovoja prieš rasizmą ir nusikalstamumą miestuose. Užimti antrąjį pagal svarbą Anglikonų Bažnyčioje Jorko arkivyskupo postą jis buvo paskirtas birželį.
79-uoju Jorko arkivyskupu J.Sentamu patvirtintas per senovines apeigas, kuriose liturgija glaudžiai persipina su teise.
Apeigoms, dar vadinamoms paskyrimo konfirmacija, vadovauja Anglikonų Bažnyčios vadovas, Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas ir šeši aukšti vyskupai. Po šios ceremonijos oficialiai prasidės J.Sentamu kadencija. Tačiau eiti vyskupo pareigas J.Sentamu pradės tik po lapkričio 30 dienos, kai Jorko miesto viduramžių katedroje įvyks jo intronizacija - iškilmingas pasodinimas į sostą.
Manoma, kad žengti šį žingsnį paskatino tai, kad juodaodžiai anglikonai pasiryžę atsiskirti nuo anglikonų po iškilusių skandalų dėl homoseksualistų skyrimo šventikais.
Pagal "Credo" ir "Maranatha" pranešimus

Meldėsi milijonas krikščionių

Spalio antrą dieną Filipinų sostinėje Maniloje susirinko milijonas krikščionių, kurie surengė maldos akciją”Taiką Jeruzalei”.
Organizatoriai “Jesus Is Lord Church Worldwide (JILCW)” akcijos metu Izraelio pasiuntiniui įteikė simbolinį auksinį raktą nuo Auksinių Jeruzalės vartų.
Akcijos tikslas – siekti kad pasaulis pripažintų Jeruzalę kaip nedalomą Izraelio sostinę.
Pagal “Credo” pranešimą

trečiadienis, spalio 05, 2005

Pastoriui – viagros siunta

Pastorius iš Nebraskos(JAV) gavo banderolę, kurioje buvo net 500 viagros tablečių. Tai, savaime aišku, buvo visai netikėta, tuo labiau, kad jis viagros neužsisakė, o už tabletes buvo sumokėta iš jo kreditinės kortelės.
Pastorius aiškina, kad kreditinę kortelę iš jo pavogė, kai jis buvo Kanadoje.Matyt, vagies būta linksmų plaučių. “Aišku, tai turėtų būti labai linksma, bet šiuo atveju, tai ne tas jumoro tipas, kuris gali sukelti malonumą”,- sakė pastorius. Dabar šį atvejį tiria FBR pareigūnai, o medikamentų siunta sunaikinta
Pagal “Credo” pranešimą

antradienis, spalio 04, 2005

Motinos turi prikelti savo vaikus

Prižadėjęs prikelti žuvusius Beslano vaikus spalio 15 dieną, ekstrasensas Grigorijus Gribovojus ėmė mėtyti pėdsakus. Kalbėdamas per radiją ekstrasensas jau pareiškė, kad jis neprikels vaikų, o juos prikelti turi pačios motinos. Kartu jis pabrėžė, kad Beslano vaikai prisikels, bet viskas priklausys nuo motinų "sąmonės lygio ir jų darbo".
Ekstrasensas Gribovojus, vadinantis save antruoju Jėzumi Kristumi, o dabar jau ir Dievu Tėvu, išgarsėjo iškart po Beslano įvykių, kai pažadėjo iš numirusiųjų prikelti žuvusius vaikus - iš pradžių už pinigus, o vėliau jau ir nemokamai.Rusijos žiniasklaida tai vadina pačiu skandalingiausiu ir purviniausiu budu, kaip ekstrasensas tik gali save populiarinti.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, spalio 03, 2005

Vatikane -susirinkimas

Vatikane susirinko vyskupai, kurie spręs bažnyčių lankomumo problemas JAV, Europoje ir Okeanijoje, taip pat laukiama, kad bus paskelbti nauji taip vadinamieji šventieji. Tačiau patį didžiausią susidomėjimą kelia tai, kad bus nagrinėjami Eucharistijos klausimai,gal sulauksime pasikeitimų.