antradienis, sausio 31, 2012

Dvidešimt metų pragare (buvusios karmelitų vienuolės liudijimas)


Daugiau kaip 20 metų sesuo Šarlotė praleido katalikų karmeličių uždaruose ir atviruose vienuolynuose kaip vienuolė, patyrusi tokių kankinimų, kuriuos galima būtų lyginti tik su fašistinės ar stalininės sistemos lagerių siaubu. Ir Lietuvoje vyksta aktyvus jaunimo verbavimas į katalikų vienuolijas. Šarlotei vis dėlto pavyko ištrūkti, ją sistemos tarnai buvo vėl pagrobę ir įkalinę, ji pabėgo dar kartą...  Beje, po dvejų metų, kai buvo paskelbtas šis liudijimas, sesuo Šarlotė dingo...


Noras tarnauti Dievui

Užaugau ir buvau išauklėta pamaldžių katalikų šeimoje, ir nors mūsų namuose buvo daug religinių dalykų, mes niekada nematėme Biblijos. Todėl aš niekada negirdėjau apie Dievo išganymo planą per tikėjimą Viešpačiu Jėzumi. Nebuvo nė vieno, kuris būtų man pasakęs, kad man reikia tik pakviesti Jį į savo širdį ir paprašyti išgelbėti mane iš visų mano nuodėmių bei atgimti iš naujo (Apreiškimo 3:20). Vietoj to, aš tik žinojau tada, ką mokė katekizmas, ir institucija, kuriai mes tikrai ir ištikimai tarnavome.
Turėjau gilios meilės ir atsidavimo Dievui, kurio iš tiesų nepažinojau asmeniškai, ir aš norėjau visiškai atiduoti savo gyvenimą Jam. Pagal mokymą, kuris man buvo peršamas, tai būtų galima padaryti tik einant į vienuolyną ir tampant vienuole. Mane šita idėja spaudė parapijos kunigas ir vienuolės, kurios mane mokė parapijos mokykloje.
Gerai prisimenu tą dieną, kai dvi vienuolės iš mokyklos kartu su manimi ėjo namo. Prisijungė klebonas, mes ėjom pasikalbėti su mano tėvu ir motina. Mūsų šeimoje vaikai buvo išmokyti, kad negalima nutraukti suaugusiųjų kalbos, reikia paprašyti leidimo kalbėti. Kai leidimas buvo duotas, aš tiesiog pasakiau savo tėvui: "Tėti, aš noriu eiti į vienuolyną". Šie žodžiai palietė tėvus - jie verkė iš džiaugsmo, nes galvojo, kad atiduoti vaiką į vienuolyną yra didžiausias tarnavimas Dievui.
Jiems buvo malonu, kad viena iš jų dukterų nusprendė praleisti savo gyvenimą vienuolyne ir melstis už prarastą žmoniją. Visa tai buvo taip jaudinančiai įdomu ir religinga, ir nė vienas iš mūsų neturėjo supratimo, kas vyksta, ir ką reiškia visa tai iš tikro.
Deja, mano tėvais ir manimi manipuliavo rūpestingai apmokyti verbuotojai, atstovai Romos katalikų sistemos, kuria mes taip pasitikėjome. Nė vieną minutę neįtarėme melo, apgaulės, siaubo ir teroro, kurie yra už vienuolyno durų. Mes tikėjome tuo, ko mes buvome mokomi. Kaip avys, mes ėjome į skerdimo vietą, visiškai nieko nežinodamos apie likimą, kuris buvo suplanuotas mums.

Atskirta nuo tėvų paauglystėje

Praėjo 12 mėnesių, aš turėjau 1910 metais eiti į vienuolyną. Mano mama ir aš ėmėme ruoštis. Kunigas sakė, kad jie neturėjo netoli mano namų vietos vienuolyne, todėl mano tėvai turėjo mane tūkstančius mylių vežti per visą šalį, kur mane priėmė į vienuolyno internatinę mokyklą. Man buvo tik trylika metų, buvau nesubrendęs vaikas, kuris buvo paimtas nuo savo tėvų pačiu kritiškiausiu brendimo laikotarpiu.
Iki to laiko, aš niekada nebuvo atskirta nuo savo tėvų, net vieną dieną. Jie buvo su manimi tris dienas, o kai jie išvyko, aš buvau ištikta vienišumo ir skausmo. Prieš tai aš nesupratau aiškiai, kad aš atskirta nuo savo tėvų amžinai ir niekada jų nepamatysiu dar kartą. Buvau liūdna ir nelaiminga.
Katalikų kunigai jau vaikystėje per išpažintis ima atrinkinėti vaikus ir pradeda sėti sėklas į jų širdis, kad nukreiptų  juos į vienuolyną ar kad jie taptų kunigais. Net kai man buvo septyneri metai, kai nuėjau į bažnyčią melstis, aš iš karto kreipiausi į Mergelės Marijos statula, manydama, kad tai padės man atlikti tinkamą išpažintį. Mano vaiko širdis buvo labai teisinga, ir kunigas visada labai pabrėžė absoliučią geros išpažinties būtinybę. Mes neturėjome slėpti nieko, jei norėjome gauti išrišimą – katalikišką nuodėmių atleidimą.
Įstojau į tai, kas yra klasifikuojama kaip „atviro ordino sesuo“, kol aš neužsidėjau balto šydo. Man buvo šešiolika su puse metų. Viskas buvo gražu, ir mano prote nebuvo baimės ar abejonių. Dalykai, kurie mane mokė, atitiko tai, ką aš sekiau anksčiau prieš patenkant į vienuolyną. Nebuvo jokios priežasties įtarti, kad buvo didžiulės sritys, kurios buvo paslėptos, o informacija, apie jas buvo sąmoningai iškraipyta.
Netrukus po atvykimo į vienuolyną aš vėl mokiausi. Aš ką tik baigiau aštuonias klases, ir jie man pažadėjo, jog gausiu vidurinės mokyklos išsilavinimą, plius kolegiją. Tiesą sakant, tegavau šiek tiek virš vidurinės mokyklos lygmens. Išsilavinimą gavau tik per baisius sunkumus ir patyrusi prievartą. Po to mane įstūmė į lemiamą reikalaujamą mokymą, kuris privalomas vienuolyno naujokams.

Baltas šydas

Po šešių mėnesių man buvo keturiolika metų, vienuolyno Motina pradėjo įtikėti mane imti baltą šydą - įžadus. Ji pateikė visą tai taip, kad įžadai ir jų davimas atrodė labai žavinga, romantiška ir įdomu. Aš juk užsidėčiau baltą šydą ir apsirengčiau gražia balta vestuvių suknele...  Po to sektų vestuvių ceremoniją, o aš gaučiau žiedą ir tapčiau Kristaus žmona ar nuotaka. Nebuvo sunku  paveikti paauglę ir  greitai susitarėme.
Tada Motinėlė parašė tėvams, kiek pinigų jie turi atsiųsti sumokėti už vestuvinę suknelę. Kadangi mano tėvas buvo turtingas, jis užsiprašė nemažai. Vėliau aš sužinojau, kad buvo pareikalauta 3-5 kartus daugiau negu reikia. Vienuolės nusipirko medžiagos ir pasiuvo man suknelę, todėl realių išlaidų buvo mažai. Vienuolės niekada nepraleido galimybės ištraukti pinigų iš tikinčiųjų.
Aš visada buvo pamaldi ir dažnai eidavau 14 kryžiaus stočių kelią, bet po sprendimo užsidėti baltą šydą, mano aistra išaugo. Nerimavau, ar esu šventa pakankamai, kad būčiau verta tapti Kristaus nuotaka, todėl aš pradėjo eiti kryžiaus stotis kiekvieną penktadienį. Žinoma, tai būtų man padėję būti arčiau Dievo ir būtų parengę žengti žingsnį.
Mano širdis tiesiog sprogo iš idealistinio atsidavimo ir meilės klaidingiems tikslams, kurių aš buvo išmokyta. Kiekvienais metais šimtai nekaltų mergaičių nusileidžia šituo keliu į tamsias vienuolynų gelmes su spindinčiomis akimis ir noru atiduoti savo širdis, protus ir sielas nesavanaudiškam tarnavimui meldžiantis už prarastą žmoniją.

Tapusi Kristaus nuotaka

Po vestuvių ceremonijos vienuolės laikomos ištekėjusiomis moterimis. Mes buvome mokomos, kad mūsų šeimos bus išgelbėtos, jei mes ir toliau gyvensime vienuolyne ir tarnausime Romos katalikų sistemai. Nuodėmklausiai dažnai manipuliuoti vaiko nerimu dėl šeimos narių, ypač dėl tų, kurie nuklydę. Kaip vaikas, aš žiūrėdavau mano kunigą tėvą-nuodėmklausį kaip į Dievą, o ir kiti žmonės, su kuriais aš kalbėjausi, galvojo lygiai taip pat. Tai suteikia jiems milžinišką galią ir įtaką. Mąsčiau apie jį kaip šventą ir neklystantį, kuris visiškai negali meluoti.
Po to, kai aš užsidėjau baltą vienuolės šydą, viskas toliau vyko rožinėmis spalvomis, labai religinga ir gražu. Visi buvo geri man, ir aš gyveno atviro ordino vienuolyne ir neįtariau nieko, kad leistų man manyti, kad viskas toliau bus kitaip. Kunigai nepriekabiauja prie  merginų, kol joms nesukanka 21- eri, bet aš nieko nežinojo apie tai, nes viskas buvo kruopščiai slepiama ir dangstoma. Nebuvo net užuominų, kas yra paslėpta už(kito laipsnio) juodo vienuolės šydo, ir kas atsitinka toms, kurioms užsitrenkia dukart užrakinamos izoliuoto vienuolyno durų.

Į laisvę - šaukštu

Kol aš nusprendžiau užsidėti juodą šydą, man buvo leista gauti vieną laišką per mėnesį iš savo šeimos, ir man buvo leista parašyti iš vienuolyno. Kai rašiau, žinojau, kad tai bus cenzūruojama Motinėlės, kuri skaito visus įeinančius ir išeinančius laiškus. Netinkamos vietos buvo užbraukiamos riebiai juodu rašalu. Laiškai iš namų visada buvo tokie, kad beveik nelikdavo  nieko skaityti – beveik viskas buvo užtušuota. Aš verkiau, nes man kėlė nerimą, ką mano mama bandė man pasakyti, bet aš negalėjau sužinoti.
Nė vienas iš vienuolyno kalėjimo kalinių neišeis už šių sienų ir niekada nepasakos baisios  istorijos. Kunigai stipriai priešinsis idėjoms, kad yra kažkas ten negerai. Jie jums pasakys, kad šioje šalyje ir kitur vienuolės - seserys gali išeiti iš vienuolynų bet kuriuo metu, kai nori. Tai melas! Aš buvau uždaryta  22 metus ir bandžiau viską, kad pabėgčiau. Aš net į požemį nešdavausi šaukštą ir desperatiškai kasdavau aslą, bandydama rasti išėjimą. Kodėl šaukštu? Visos kitos priemonės buvo užrakintos arba atidžiai stebimos. Jos naudojamos iškasti tuneliams ir požeminėms patalpoms. Katalikų vienuolynai buvo statomi kaip kalėjimai, kad būtų užkirstas kelias vienuolėms pabėgti.

Juodas abitas

Kai man buvo beveik aštuoniolika, Motinėlė vėl pradėjo dirbti su manimi. Atsiminkite, kad šios negailestingos moterys yra kruopščiai atrinktos ir paruoštos dirbti savo darbą. Turėjau planų užsidėjus baltą šydą išeiti iš vienuolyno ir tapti Romos katalikų bažnyčios slaugytoja. Tačiau ji pastebėjo mano ištvermę ir pasišventimą, ji pakvietė mane į savo kabinetą pokalbiui.
"Šarlote, - sakė ji, - aš stebėjau tave. Turi stiprų kūną ir atsidavimą būti gera vienuolė, vienuolyno vienuolė. Manau, kad esi viena iš tų, kurie norėtų mesti namus ir tai, kas patinka pasaulyje, ir pasislėpti už vienuolyno durų. Manau, kad esi pasirengusi pasiaukoti ir gyventi skurde, kad galėtum melstis už prarastą žmoniją."
Mus nuolat mokė, kad šeimą, taip pat tuos, kurie jau skaistykloje, galima greitai išgelbėti vienuolių kančiomis čia, žemėje. Motinėlė pamačiusi, kad buvau pasiruošusi kentėti be murmėjimo ir skundų, todėl stūmė man juodo šydo idėją - pasirinkimą uždaro vienuolyno. Žinoma, aš nežinojau, kaip uždarosios vienuolės gyveno, todėl ji pradėjo pasakoti man apie vienuolynus.


Pasiūlė lieti savo kraują

Motinėlė man pasakė, kad vienuolynuose aš liesiu savo kraują dėl žmonijos, kaip Jėzus darė Golgotoje. Aš turiu būti pasirengusi kentėti sunkias atgailas ir gyventi baisaus skurdo gyvenimą. Aš jau gyvenau skurdžiai, bet jei tai leis man daugiau šventėti, būti arčiau Dievo, ir kad būčiau, kaip vienuolė, geresnė, pamaniau, kad būtų verta imtis šio baisaus skurdo, koks jis yra.

Likus dviem mėnesiams iki savo 21 gimtadienio, buvau pakviesta į Motinėlės biurą ir ji paprašė pasirašyti dokumentus, kuriais visą turtą, kuris gali priklausyti man ateityje, atiduodu Romos Katalikų Bažnyčios sistemai. Kunigai stengiasi suvilioti merginas iš turtingų šeimų į vienuolynus, praturtinti savo sistemą merginų palikimais. Pasakiau, kad man reikia šiek tiek daugiau laiko galvoti apie tai.
Dvejus metus aš rimtai svarsčiau. Jei duosiu amžinąjį įžadą, tai reikštų pasilikti už uždarų durų uždarame vienuolyne, ir tada visas mano gyvenimas priklausytų Dievui. Tai būtų viena iš atsidavimo, meditacijos ir maldos priemonių, ir man pavyktų laimėti daug daugiau sielų Dievui, todėl norėjau daugiau laiko skirti maldai. Patikėjau ir priėmiau tai, ką ji pasakojo, ir vieną kartą pasakiau jai, kad aš nusprendžiau eiti į vienuolyną.

Išbandymas karste

Pradėdama įžadus turėjau devynias valandas gulėti karste ir mirti pasauliui. Niekada aš nepamatysiu savo žmonių, negrįšiu namo, nes aš susisaistau su vienuolynu. Tai buvo didžiulė kaina 21 metų merginai, kurią turėjo sumokėti, atsižadėdama visko, ką ji mylėjo ir puoselėjo pasaulyje, bet tai turėjo būti padaryta siekiant laimėti sielas Dievui. Aš vilkėjo tamsiai raudono aksomo laidotuvių suknelę, ceremoniją atliko vyskupas. Ir suknelę, ir karstą padarė vienuolės vienuolyne.
Žinojau, kad kai aš išeisiu iš karsto, aš niekada nebepamatysiu ir neišgirsiu apie savo šeimą, niekada paliksiu vienuolyno ir, kai aš mirsiu, būsiu ten ir palaidota.
Aš nuėjau prie karsto, atsiguliau ir išsitempiau. Dvi mažos vienuolės atėjo ir visą karstą uždengę sunkia juoda užuolaida, kuri kvepėjo smilkalais. Maniau, būtinai turiu uždusti. Vienoje pusėje  kambaryje buvo įprastos statulos, kitoje pusėje sėdėjo Motinėlė, vienuolės ir kunigai. Per devynias ilgas valandas, kol aš gulėjo karste, jie budėjo ir dainavo.
Vienintelis tikslas gulėti karste  - išmokti nekęsti savo motinos, tėvo, ir visų kitų žemiškų ryšių -  visa tai dėl Dievo meilės. Turi pamiršti juos, nekęsti jų, ištrinti juos visiškai iš širdies, proto ir gyvenimo. Visa tai padės tau būti geresne Dievo žmona.
Gulėdama aš prisiminiau savo vaikystės namus. Prisiminiau sukneles, kurias man  mano mama pasiuvo, bet aš niekada nedėvėsiu jų. Aš galvojau  apie gerą maistą, šiltas lovas ir visa turtingą šeimos gyvenimą, kurį turėjau. Žinoma, aš verkiau ir verkiau, nes mano širdis plyšo dėl artimųjų kurių aš niekada nepamatysiu dar kartą. Tai buvo skaudi patirtis, ir manau, kad tuo metu aš juos mylėjau labiau nei bet kada anksčiau.
Aš verkiau. Taip buvo sunku mesti viską. Agonijoje ir kančiose, aš drebėjau ir aimanavau, kol nebuvo daugiau ašarų. Po kelių valandų šiek tiek atsigavo mano pusiausvyra. Aš nusprendžiau: "Šarlote, tu ruošiesi tapti geriausia karmelitų vienuole, kuri kada nors buvo, todėl tiek vienuolyne, tiek ir už jo ribų visada darei viską geriausiu būdu."

Įžadai, pasirašyti savo krauju

Kai praėjo devynios valandos, išbandymas buvo baigtas,  paskambino varpas ir  dvi mažos vienuolės nedelsiant nuo karsto nutraukė juodą uždangalą. Kai aš pakilau iš karsto, buvau palydėta į kambarį, kur turėjau duoti amžinus skurdo, skaistumo ir klusnumo įžadus. Vienuolyno Motinėlė pradūrė mano ausies spenelį, kad tekėtų kraujas ir paėmė kraujo - įžadai turėjo būti pasirašyti mano pačios krauju.

Aš pažadėjau būti pasirengusi gyventi skurde, kuris yra svarbus dėl pusiausvyros mano gyvenime (nors tuo metu aš nežinojau, ką tai reiškia). Kitas įžadus - skaistybės - įsakė man niekada teisėtai nesusituokti, nes dabar esu Dievo žmona (dėl vestuvių ceremonijos, kuri vyko anksčiau, kai užsidėjau baltą abitą). Tada sekė paklusnumo įžadas -  jis buvo sunkiausias. Aš pažadėjau absoliučiai, neabejodama paklusti popiežiui, visos Romos katalikų hierarchijos kunigams, vienuolyno valdžiai ir vienuolyno taisyklėms. Aš visiškai nežinojau, kaip greitai aš turėsiu pradėti įgyvendinti šiuos pažadus ir neturėjau realaus supratimo apie dalykus, ką pažadėjau ir pasirašiau krauju.

Prarasta tapatybė

Kai aš pasirašiau visus įžadus, Motinėlė žirklėmis nukirpo visus mano ilgus plaukus. Jie vėliau buvo parduoti už didelę kainą, nes žmonių plaukai brangiai kainavo, vienuoliai visada visais būdais siekia pelno (tai paaiškina,kodėl neįtikėtinai turtinga yra katalikybė). Po plaukų nukirpimo, ji paėmė žirklės ir nuskuto mane plikai. Per visą savo gyvenimą kas du mėnesius per mano galvą keliaudavo sodininko žirklės. Sunkusis vienuolių apdaras būtų labai sudėtingas vilkėti, jei reikėtų nešioti jį dar ir ant plaukų. Be to, nebuvo nei laiko, nei priemonių plauti plaukus vienuolynuose.
Kitas nužmoginimo ir dezorientacijos žingsnis šitoje sistemoje - pašalinti tavo vardą ir pakeisti jį kokio šventojo globėjo vardu. Kai Motinėlė tai padarė, ji pabrėžė, kad, nors buvau ne visai šventa, kad stovėčiau Dievo akivaizdoje, bet aš visada galėsiu melstis mano šventajam, ir jis nuneš perduoti mano maldas Dievui. Aš tai priėmiau už tiesą, nes nežinojau nieko geriau tuo metu. Po to, jei kažkas paklaus ar ieškos vardu, kuris buvo duotas  gimus, vienuolyne, jie pasakys, kad tokio asmens kiekada nebuvo ir nėra vienuolyne.
Tada Motinėlė perskaitė šį pareiškimą: "Kaip Jėzus kentėjo čia, žemėje, taip ir mes  turime kentėti kaip vienuolės. Mes turime gyventi gyvenimą kaip kankiniai vienuolyne. Getsemanės sode Jėzus išliejo 62 700 ašarų už jus, ir mane, Jis išliejo 98 600 tiršto kraujo lašų už jus ir mane,  jis gavo 667 smūgius į kūną; į skruostą - 110, 107 smūgių į kaklą, 180 kirčių į nugarą, 77 kartus gavo smūgius į krūtinę, 108 smūgius į galvą, 32 – į šonus. Jam spjaudė į veidą 32 kartus, išrovė plaukus daug kartų iš barzdos, ir metė Jį į žemę 38 kartus. Erškėčių vainiku Jis gavo 100 žaizdų,  maldavo dėl mūsų išganymo 900 kartų ir nešė Kryžių iki Golgotos 320 žingsnių."
Aš tikėjau visu tuo religiniu melu, tik po daugelio metų aš sužinojau, kad tai buvo korumpuoto Romos Popiežiaus išradimas. 

Lies kraują už tikėjimą

Po šios litanijos, ji pareiškė:“Jūs gausite indulgensiją, visišką nuodėmių atleidimą ir išvengsite SKAUSMO SKAISTYKLOJE. Tai apdovanojimas tiems, kurie yra kankiniai, kurie LIEJA KRAUJĄ UŽ TIKĖJIMĄ“.
Ji pasakė, kad jei mes gyvensime vienuolyne ir nepažeisime jo taisyklių, vieną kartą mes, kai numirsim, nepateksim į skaistyklos kančias, o tiesiai keliausim pas Jėzų. Viena, ko ji nepasakė – neįmanoma gyventi vienuolyne nepažeidžiant jo taisyklių. 
Po to, kai pasižadėjimai buvo pasirašyti, visa mano asmenybės identifikacija buvo sunaikinta. Prieš 60 dienų iki įžadų, Motinėlė padėjo prieš mane popieriaus lapą ir liepė neskaityti, o tiesiog pasirašyti. Tada aš nesupratau, kad pasirašau viso savo palikimo perdavimą, kuris gali man atitekti, vienuolynui. Кai mano brolis tapo kunigu, jis pasirašė lygiai tokį dokumentą. Aš patikrinau – nėra žemėje juristo, kuris galėtų tai užginčyti.
Kai aš pasirašiau amžinuosius įžadus, atsisakydama savo gyvenimo ir nuosavybės, pardaviau savo sielą už tiesiog purviną srėbalą. Vienuolynai ne tik sistemiškai naikina vienuolių kūnus, šimtai jų tiesiog išeina iš proto ir miršta anksčiau laiko spaudžiamos kietos ir beširdiškos vienuolyno vergovės. Kas dar blogiau – vargšės moterys aukoja viską ir po to išeina iš gyvenimo be Kristaus ir tampa prarastosiomis amžinybei. Kaip stipriai mes turime melstis už tuos, kurie uždaryti nuo šio pasaulio ir evangelijos tuose šiurpiuose kalėjimuose, vadinamuose vienuolynais...

Kunigas – Šventoji Dvasia

Kitas veiksmas, kurį padarė Motinėlė – paėmė mano ranką ir pervedė mane per kambarį. Iš kitos kambario pusės atėjo Romos katalikų bažnyčios kunigas, apsirengęs šventais rūbais. Кai mes susitikome, Motinėlė paleido mano ranką, o kunigas apėjo ir pabandė mane paimti už rankos ir apkabinti.
Aš su siaubu atšokau, nes per visą tą laiką vienuolyne kunigas nebuvo prie manęs priėjęs tokiu būdu. Visada kunigai buvo geri, mandagūs ir atidūs. Buvo kažkas familiaraus jo prisilietime, kažkas ištvirkusio dabartiniame jo žvilgsnyje, ir tai įžeidė mane, nors ir nesupratau, kas konkrečiai. Aš išsiplėšiau rausdama nuo sumišimo ir pasipiktinimo: “Kaip jums ne gėda?“. Aiškiai jaučiau prievartą ir tai, kad man gresia pavojus. Jis paraudo ir labai supyko ant manęs, kad atsisakiau ir atstūmiau jo bandymą įvesti mane į „vedybinį guolį“.
Matyt, Motinėlė klausėsi, kas vyksta, nes greitai sugrįžo, pašaukė mane bažnytiniu vardu ir pranešė man, kad kai vienuolyne pabūsiu kurį laiką, aš nebesistebėsiu ir nebesipriešinsiu. Ji pasakė, kad iš pradžių visos vienuolės jautė tą patį ir griežtai priminė „vestuvių ceremoniją“, kurią aš įvykdžiau ir apie mano įžadus. Vienuolyno Motinėlė pasakė, kad kunigo kūnas... yra pašventintas, todėl tai, ką jis daro, nėra nuodėmė.  Aš buvau siaube ir isteriškai ėmiau raudoti, o galvoje sukosi mintys, bet aš atsisakiau priimti tai, ką girdėjau.
Motinėlė labai supyko ir sausai pasakė:“Kaip Šventoji Dvasia įdėjo sėklą į Mergelės Marijos įsčias ir gimė Jėzus Kristus, taip ir kunigas  yra Šventoji Dvasia, todėl vienuolėms nėra nuodėmė nešioti jo vaikus“.

Idealai atrodė juokingi

Negalėjau patikėti savo ausimis. Buvau apgauta ir buvo pernelyg vėlu, kad pasukčiau atgal! Šis baisus Motinėlės pareiškimas įsiutino mane. Kai man leido kalbėti, aš pasakiau:“Motinėle, kodėl jūs nepasakėto to iki man priimant amžinuosius įžadus?“.  Ji kietai suspaudė lūpas ir tylėjo.
Ar reikia kalbėti, kad buvau ištikta siaubo nuo to, ką ji pasakė. Tai buvo panašu į neįtikėtiną košmarą. Visi tiltai buvo sugriauti ir nebebuvo kelio atgal – nebegalėjau išeiti iš vienuolyno. Aš isteriškai ėmiau šaukti ir sakiau kunigui, kad noriu namo, prašiau paskambinti mano tėvui, motinai, kad jie atvažiuotų ir paimtų mane namo. Nenorėjau turėti nieko bendro su šituo. Visos mano iliuzijos buvo sugriautos ir negalėjau pakelti vaizdo to, kas taip netikėtai užgriuvo mane.
Aš papasakojau, kad prieš išvykstant į vienuolyną, kai man buvo 13 metų, mama man pasakė, kad pati savo rankomis iškas man kapą ir palaidos mane, jei aš prarasiu nekaltybę. Kadangi aš nieko neišmaniau apie seksą, ji vėliau man paaiškino.  Кai aš tai papasakojau kunigui ir Motinėlei, jie... stovėjo ir juokėsi kaip kvailiai. Jiems mano naivumas ir nekaltas pasitikėjimas atrodė linksmas ir juokingas.

Popiežiaus nuosavybė

Kai įvyksta tokio mąsto išdavystė, galiu pasakyti, kad jūs liekate visiškai vieni. Aplink jus nėra nė vieno, kuris suprastų ar padėtų, greitai ateina pribloškiantis beviltiškos situacijos suvokimas. Tai panašu į nepakeliamą košmarą, kai atrodo, kad sapnuoji, bet tai realybė – ne sapnas, o siaubinga realybė.
Dabar aš buvau Romos sistemos ir Romos popiežiaus nuosavybė ir Motinėlė perdavė mane ištvirkusiam kunigui, kuris pasityčiodamas pakvietė mane į „vestuvinį guolį“. Aš atėjau į vienuolyną ne kad pasidaryčiau blogesnė ir sugesčiau, bet kad tapčiau šventa moterimi ir atiduočiau savo širdį ir gyvenimą Dievui. Aš tvirtai atstūmiau jį, buvau pakankamai tvirta, kad paskelbčiau karą prieš jo norus. Buvau pasiruošusi savo garbę ginti iki paskutinio kraujo lašo.
Kai pasirašiau įžadus savo krauju, aš nesupratau baisumo to, ką aš padariau. Aš atsisakiau visų žmogaus teisių, kad tapčiau mechanišku, į robotą panašiu žmogumi. Nuo šiol aš negalėsiu sėdėti, stovėti, kalbėti ir gulėti be valdžios leidimo. Мan leido matyti ir jausti tik tai, kas leidžiama.
Aš virtau beteise Romos katalikų bažnyčios hierarchijos marionete.

Slaptas išvežimas į kitą šalį

Kitas žingsnis buvo mano pašventimas uždarame vienuolyne. Aš turėjau į jį nuvykti. Jie turėjo mano pasą, kuriame buvo viskas sutvarkyta, bilietus į laivą, kuris išvežė į kitą šalį. Valtyje laukė du kunigai, kad mus išvežtų, sakyčiau evakuotų į kitą šalį, kur mes turėjome būti uždarytos į vienuolyną kalnuose, uždarytos požemyje.(Aišku, kai kunigas sėdėjo mano tėvų svetainėje jie mano tėvui nesakė, kad aš gyvensiu daugelį metų aukštą ar net du po žeme svetimame krašte).
Naujame vienuolyne, praėjus trims ar keturioms dienoms aš susidūriau su vienuolės pašventimo epitemijomis (šis terminas reiškia bausmę).
Apie 9 valandą ryto Motinėlė pasakė man eiti kartu. Ji pasakė kad dabar turiu atlikti epitemiją ir pradėsiu savo įšventinimą kaip karmelitų vienuolė. Prisimenu, kaip mane vedė tamsiu koridoriumi ir atvedė į kambarį po žeme. Anksčiau vienuolyne aš gyvenau pirmame aukšte, bet po to, kai daviau amžinuosius įžadus turėjau gyventi vieną ar du aukštus po žeme. Kai įžengėme į tamsų kambarį, sunku buvo matyti, kadangi švietė tik septynios blankios žvakės.Aš išsigandau, nežinodama, ko man tikėtis ir ką ji suplanavo daryti su manimi.
Kai mes priėjome arčiau, aš galėjau pamatyti vienuolę, kuri gulėjo ant 1,80 metro ilgio lentos. Šokiruota aš supratau, kad ji mirusi, mano širdis skaudėjo dėl jos. Kai pasirašiau krauju įžadus, atsisakiau negalvodama visų žmogaus teisių.  Man neleido matyti, girdėti, jausti, skųstis arba šnibždėti. Turėjau akis, bet privalėjau nematyti, turėjau ausis bet privalėjau negirdėti, turėjau jausmus, bet greitai išplaus smegenis taip, kad jausmai bus sunaikinti. Kai aš stovėjau žiūrėdama į kūną, mano galvoje šmėžavo daug minčių ir klausimų, bet turėjau tylėti. Kodėl ji mirė?
Motinėlė liepė man budėti prie mirusiosios kūno, po to ji išėjo. Mano pareiga buvo prieiti prie mirusiosios, barstyti pelenais ir šlakstyti švęstu vandeniu ir kalbėti: „Tebūna Jums ramybė“. Po valandos suskambėjo svambalėlis ir iš paslaptingos tamsos išniro kita vienuolė, kad mane pakeistų. Kadangi ji basa ėjo per žemę, nebuvo jokio garso, mums draudė kalbėti tarpusavyje, todėl ji ištiesė ranką ir palietė mano petį. Iš baimės aš pašokau ir surikau isterišku balsu.
Šis savikontrolės praradimas reiškė, kad aš turiu būti nubausta tamsioje ir purvinoje kameroje. Ten aš pragulėjau tris dienas ir naktis, be maisto ir vandens. Tai, kad aš sušukau iš baimės – buvo baisus nusikaltimas. Daugiau aš vienuolyne niekada nerėkiau – ten greitai išmoko laikytis taisyklių.

Liejamas kraujas

Po keturių dienų Motinėlė man pasakė, kad vėl turiu praeiti epitemiją ir vėl nusileidome į požemį, kur buvo kambarys epitemijoms.
Žvakių šviesoje aš pamačiau įprastas Jėzaus ir Marijos statulas. Тen buvo ir didelis kryžius iš neapdirbtos medienos, gulintis ant šono. Prie jo Motinėlė ėmė mane nurenginėti. Nurengė iki pusės, po to sulenkė mano kūną virš kryžiaus ir pririšo mano rankas prie kelių
Čia aš turėjau pradėti lieti savo kraują, kaip tai darė Jėzus Golgotoje. Anksčiau man sakė, kad aš liesiu savo kraują už prarastą žmoniją, bet jie nedavė nė mažiausios užuominos apie tai, kokiu būdu tai vyks.
Dabar aš sužinojau vieną iš būdų, kaip tai vyksta. Dviem vienuolėms buvo įduoti rimbai, sudaryti iš 6 gystų, kurių galuose aštraus metalo gabaliukai. Jos pradėjo mane metodiškai plakti šiuo baisiu įrankiu, kol mano kūnas nebuvo suraižytas šimtais įpjovų, o mano kraujas aptašė visą aslą.
Sukiojausi ir kūprinausi, kaip tik galėjau, bet nebuvo išsigelbėjimo nuo negailestingų ugninių įkandimų.
Vienuolės atliko savo darbą pilnai, o aš buvau siaubingo skausmo agonijoje. Raudojimas ir ašaros jų nesustabdė, jos buvo gerai apmokytos ir visiškai beširdės, jų nejaudino prašymai pasigailėti, o aš buvau praryta skausmo ir nusivylimo jūros.  Tai buvo neįtikėtina, bet tai vyko...
Motinėlė atrišo mano rankas, kai galėjau nuo nepakeliamo skausmo jau tik aimanuoti, ji buvo patenkinta, kad praliejau šiam kartui pakankamai kraujo. Ji padėjo prie mano kojų vaistus, bet nenuprausė manęs ir negydė kraujuojančių žaizdų. Tiesiog švystelėjo mano rūbus, ir aš buvau priversta dirbti iki 21:15 to vakaro – visą dieną. Neverta sakyti, kad ta diena buvo tiesiog kankynė, bet niekas, atrodo, to nepastebi. Su pasibjaurėjimo siaubu aš supratau katalikiškų mokymų prasmę, kurie teigė, kad Dievas yra laimingas dėl epitimijos ir kitų kančiomis. Tai turėjo padaryti mus šventomis.
Ta diena buvo man buvo tikras pragaras, bet tai buvo tik pradžia šimtų panašių dienų.Kai atėjo naktis, aš stovėjau kameroje prie savo lovos, kur mes turėjome nusirenginėti stovėdamos nugara viena į kitą. Nesugebėjau nusiimti rūbų – kraujas išdžiūvo ir rūbai prikepė prie žaiždų.  Praėjo kelios dienos, kol sugebėjau juos nusivilkti, tai buvo labai kruvina ir skausminga procedūra. Nuo baisių kančių net negalėjau valgyti.

Epitemija prieš miegą

Paprastai prieš miegą aš persirengdavau į marlinius naktinius marškinius. Prieš miegą, kol leisdavo atsigulti,  turėjome atlikti dar vieną maldą - epitemiją,  klaupdavome ant lentos, ant kurios buvo šimtai vertikalių aštrių laidų, kurie buvo skirti pradurti kelius, viršutinė dalis, kur mes turėdavome padėti rankas, taip pat buvo pilna aštrių laidų. Lovas vienuolyne atstojo plytos arba medinis gultas – nei matraso, nei anklodės ar pagalvės...
Kas vakarą aš privalėjau klauptis ir lieti kraują už žūstančią žmoniją,  liejau ir kentėjau besimelsdama, tik po to guldavau ant plytų. Be septynių minučių 12 val. skambėjo varpas - mes susirinkdavome koplyčioje ir melsdavomės dar valandą už žmoniją, po to grįždavome miegoti iki 4:30, tada skambėdavo varpas ir mes per lygiai 5 minutes turėjo atbėgti basos. Pavėlavusias žiauriai bausdavo. 

Pakabinimas ant pirštų

Vieną dieną Motinėlė paėmė mane kitai epitemijai, skirtai pasišventimui. Кai įėjome į kamerą, vėl degė 7 žvakės. Kai ji mane privedė prie žvakių, aš pamačiau keletą kabaluojančių virvių, kurių galuose buvo kažkokie užspaudimo įrankiai. Ji privertė atsistoti mane prie sienos ir pakelti rankas į viršų. Ji greitai ir tvirtai spragtelėjo užraktais, į kuriuos pateko mano didieji pirštai, po to nuėjo prie mechanizmo ir sukdama rankeną lėtai ėmė kelti mane į viršų, kol vos liečiau kojomis žemę, tada įtvirtino rankeną ir be žodžių išėjo ir užtrenkė duris. Mano kūno svoris, kurį laikė didieji kojų ir rankų pirštai, ėmė kankinamai spausti. Iš karto ėmiau inkšti ir stenėti nuo kančios. Neturėjau supratimo, kiek ten būsiu. Kabėdama galvojau, ar nenumirsiu anksčiau negu manęs ateis. Iki baltumo įkaitintų skausmo bangų gniaužtai, kurie ardo kūną ir protą, duoda suprasti, kad mirtis būtų laiminga išeitis.
Kai valandos išsitempia į dienas ir naktis, nėra jokios galimybės suprasti, kiek laiko kabi. Neegzistuoja nei saulės, nei garsų, išskyrus jūsų pačių raudas. Tai buvo tas pats, kaip palaidotam gyvam be maisto ir vandens. Kankinimas ir aptemusi sąmonė priverčia pamesti realybę, niekas nebeatrodo realu, išskyrus kankinimus ir skausmą.

Suprato, kad statulos negirdi...

Tai buvo dar viena žiauri jų (katalikų vienuolyno) technika, skirta „išplauti smegenis“. Nieko negalėjau padaryti, tik šaukti, stovėti ir verkti. Niekas negirdės ir net nepasirūpins. Prašliaužė trys, keturios ir net devynios valandos, ir kiekvienas kaulas, raumuo ir nervas mano kūne rėkė apie pagalbą. Beprotiškas skausmas buvo tiesiog nenusakomas, taip pat išalkau ir ištroškau. Kai mano galūnės ėmė stipriai tinti, pagalvojau, kad mirštu.
Aš meldžiausi karštai visoms statuloms patalpoje. Galų gale aš supratau, kad Mergelė Marija negirdi nei mano žodžių, nei šauksmo. Aš isteriškai šaukiausi savo globėjo šventojo Judo, Šventojo Bartalamėjaus ir visų kitų stabų ir šventųjų, kuriuos tik prisiminiau. Mane apsupo nežemiška tyla, pertraukiama tik mano riksmų.

Kankinimuose pertraukų nebūna

Kabėjau, apimta skausmo, aptekusi savo išmatomis ir šlapimu, kadangi kankinimų sistemoje nebuvo pertraukų tualetui. Kai pajutau, kad tuoj tuoj išeisiu iš proto, įėjo Motinėlė. Prieš mane sienoje buvo lentynėlė, kurią ji pakėlė iki mano veido lygmens, ten ji pastatė puodą su vandeniu ir vieną bulvę.
Troškau ir alkau, kaip man tai pasiekti? Su didžiuliu skausmu puoliau artyn, palenkdama tai vieną, tai kitą  ranką. Кai man pavyko pasiekti vandenį, pajutau, kaip su didžiuliu skausmu plyšo plaučiai... Faktiškai po šios epitemijos, kaip sužinojau vėliau, daugelis vienuolių susirgdavo tuberkulioze. Tik per tokį skausmą aš pasiekiau vandenį, kurio didžiąją dalį išlaisčiau...
Po devynių dienų atėjo motinėlė ir išlaisvino pirmą mano didįjį pirštą, ir aš nualpau – mano galūnės buvo sutinusios trigubai, nė viena kūno dalis nebuvo laisva nuo skausmo.
Negalėjau pajudėti – dvi vienuolės nugabeno mane į ligoninę ir paguldė ant medinio gulto. Jos nupjovė nuo manęs visus rūbus, kadangi jie buvo permirkę šlapimu ir nešvarumais. Tai buvo dar viena dalis skrupulingai parengtos ir nežmoniškos programos dalis, skirtos sukurti bergžius ir nenaudingus robotus. Po šios epitemijos aš du su puse mėnesio negalėjau vaikščioti ir tikrai būčiau buvusi laiminga, jeigu būčiau numirusi.

Vanduo teka

Vieną kartą mane vėl iškvietė ir vėl ėmė vesti tais baisiais tuneliais – nežinojau, koks skausmas ir kokie kankinimai manęs laukia. Motinėlė nuvedė  į kambarį su tiesia kėde aukšta atkalte. Pastūmusi mane į kėdę, nuėmė galvos dangalą ir mano galvą įkišo tarp kelių. Mano rankas ir galvą ji greit pritvirtino prie medžio, taip, kad aš negalėjau pajudėti. Padariusi tai, ji pritvirtino kraną virš mano plikos galvos ir padarė, kad iš krano lašas po lašo kapsėtų vanduo. Aš susigūžiau iš baimės, kadangi mačiau tas, kurios buvo pasmerktos šiam žiauriam 10 valandų išbandymui. Po trumpo laiko, kai į tą pačią vietą krinta vandens lašai, galima sulaužyti ir patį stipriausią žmogų. Aš, kaip ir kitos, visaip stengiausi išvengti lašų taip, kad iš burnos net pasipylė putos. Šauksmas ir ašaros niekada nesibaigia šitose baisiose duobėse, esančiose giliai po žeme, kur niekas ir niekada nematė nei gramo humanizmo ar atjautos. Maldavimas pasigailėti pagimdydavo tik dar baisesnes epitemijas.
Daugelis vienuolių tapo visiškai išprotėjusiomis, kai pereidavo kelis kartus šitą vandens epitemiją. Nesijaudinkite, vienuolynas apie tai pasirūpina.Išorinis pasaulis niekada nesužinos tiesos. Toms, kurios nervingos ar sušlubuoja psichika, yra atskiros požeminės patalpos.  Vienuolyne bus ataskaitos ir įrašai, kaip kuo sirgo ir dėl ko mirė vienuolė, bet visa tai - melas.
Jūs turite suprasti, kad visa ta katalikybės religinė struktūra grindžiama melu ir apgaule, todėl nenuostabu, kad bet kokiomis priemonėmis, net ir žmogaus gyvybės kaina,  turi būti išsaugotas veidmainiškas teisingumo apdangalas Romos katalikų sistemoje.
Jie imsis visko, kad apsaugotų tai. Šmeižtas, melas, pakeitimai, dokumentų klastojimas ir sunaikinimas, traumavimas ar net žmogžudystė – yra standartinės ir priimtinos procedūros. Vidutinis žmogus, turintis sąžinę ir moralinį kodeksą, bergždžiai gali stengtis iš visų jėgų suprasti siaubingumą ir nežmoniškumą demoniško intelekto, kuris valdo ir veda šitą religinį monstrą.

Vienatvė

Vienatvė vienuolynuose nežmoniška ir žiauri, ten nėra draugų. Kiekviena priversta sekti kitas vienuoles, mažiausi taisyklių pažeidimai sulaukia tuoj pat rūsčios bausmės. Vienuolės nebuvo draugiškos. Įtarumas ir susiskaldymas buvo įprastas vienuolyno gyvenimo reiškinys. Mus mokė niekuo nepasitikėti ir nuo nieko nepriklausyti sistemiškos ir metodiškos izoliacijos būdu. Aukoms niekada neleisdavo susivienyti, nes jos tada galėtų kažką pakeisti.
Komunistai įdiegė tokią pat programą Korėjos karo belaisvių lageriuose, kad jie nebendradarbiautų. Kiekvieną vienuolę moko tapti policininku, kuris stebi kitus ir praneša pažeidimus. Išduodamas kitus informatorė pelno Motinėlės palankumą. Ji taip stengiasi įtikti, kad seserys dažnai pagražina ir sutirština įvykių  spalvas, kad tik į jas būtų palankiai žiūrima. Vienuolyne reikalauja absoliutaus paklusnumo visame kame, ir jūs tampate išmintingi išmokti paklusti be klausimų.

Kambarys apmąstyti mirtį

Kiekvieną vakarą  20:00 val. mes nusileisdavome į ilgą kambarį kad atliktume epitemiją  apmąstymų kambaryje. Šios celės plotas buvo apie kvadratinį metrą – ant stalelio stovėjo žmogaus kaukolė ir žvakė. Mes turėjome klauptis, žiūrėti į kaukolę ir mąstyti apie mirtį. Po to mes grįždavome į savo celes ir paėmusios tris susipynusias grandines, kurių kraštai buvo aštrūs, plakdavome savo kūnus dėl Kristaus žaizdų, kurias jis gavo Žemėje.
Kartais dėl maisto trūkumo ir jėgų trūkumo, sunku sau suduoti daugelį kartų. Jeigu motinėlė įtars tai, ji nurengs ir dar dvi vienuolės piktai išplaks jus. Po to keletui dienų prarasite bet kokį apetitą. Tokia yra uždarų vienuolynų realybė, čia buvo pritaikyta negailestinga smegenų plovimo sistema, kuri vėliau taikyta Rusijos lageriuose.  Tai toks pats žvėriškas nežmoniškumas, tačiau Roma eina po religijos vėliava, o Rusija atvirai ateistinė.

Maistas

Maisto kambaryje buvo du ilgi mediniai suolai, kiekviena vienuolė žinojo savo vietą.Niekas niekada nesisėda į kito vietą. Pusryčiams mums duodavo didelį alavinį puoduką kavos ir 100 gramų juodos duonos. Nors mes visą dieną sunkiai dirbdavome, pietų nebūdavo ir mes 17:00 mes vėl susirinkdavome maisto kambaryje, jei pačios galėdavome paeiti.
Vakarienei mums duodavo tirštą vaisių sriubą ir 50 gramų duonos, 2-3 kartus per savaitę gaudavome stiklinę neriebaus pieno.
Tai buvo mūsų racionas 365 dienas per metus. Vienintelė išimtis buvo Kalėdos, kai kiekviena iš mūsų gaudavo po šaukštą saldumynų. Koks tai buvo skonis, mes ištisus metus laukdavome šito malonumo.
Dėl maisto trūkumo, mes niekada neidavome miegoti be griaužiančių bado skausmų. Dešimtmečiais aš varčiausi ir blaškiausi naktimis ir galvojau, kiek aš galiu iškęsti šitą nuolatinį kankinimą. Prisiekiu jums, gyventi ant bado slenksčio yra labai sunki kančia. Badaujantys žmonės silpnesni, juos lengviau priversti daryti viską, kas žemina jų orumą, priversti paklusti. Tai buvo vykdoma su velnišku pasitenkinimu, turint vieną tikslą – sulaužyti žmogaus sielą.
Esant tokiai baisiai dietai, sunkiai dirbant, liejant kraują, daugelis vienuolių suserga ir miršta jaunos.
Paruošiant daržoves, bulves virė su oda, o po to valydavo. Vieną kartą budėdama virtuvėje aš valiau bulves, išmečiau šitų odelių krūvą į šiukšles.Buvau tokia alkana, kad pasičiupau iš bako dvi saujas šitų atliekų ir paslėpiau savo rūbuose. Niekam nepasakiau, nes visur yra stebinčios akys, visur yra informatoriai. Tą naktį savo celėje aš godžiai prarijau bulvių odeles.
9:00 ryte budri motinėlė su pajuoka man pasakė, kad aš turiu atgailauti, žinojau, kad tai bus neįprasta atgailos diena. Apmirusia širdimi nuėjau į požemį, kankinimo kambarį,  kur degė 7 žvakės. Dvi vienuolės mane surišo, užspaudė nosį, kad turėjau išsižioti, o Motinėlė įgrūdo į burną didelį šaukštą pipirų, kuriuos turėjau praryti, kad galėčiau kvėpuoti . Dvi dienas aš rangiausi nuo niežtėjimo ir degimo visame kūne. Visa tai tik už tai, kad suvalgiau šiek tiek šiukšlių.
Kitą kartą aš pamačiau ant stalo duonos gabalėlį, jį mačiau dar kelias dienas, galų gale aš paėmiau ir suvalgiau. Ryte vėl Motinėlė paskelbė, kad turiu pereiti epitemiją, ji kažkaip sužinojo...

Tunelių statyba

Per metus, kurie tęsėsi taip ilgai, aš išmokau naudotis plaktuku, pjūklu ir visais kitais instrumentais.Mes dirbome sunkų rankų darbą, kasdamos požeminius kambarius, tunelius , statydamos sienas, tinkuodamos. Kartais grįžti į vienuolyną tekdavo 5-6 kilometrus tuneliais, dėl  griežtos tylos taisyklės, mes galvodavom, ar dar turime balsą. Jei pasikalbėdavome šnibždėdamos, Motinėlė kitą dieną skirdavo epitemiją.Stebėdavomės, kaip ji girdėjo, tik paskui sužinojome, kad visi 56 tunelių kilometrai pastatyti taip, kad girdėtųsi kiekvienas šnibždesys.
Dirbdamos, klausydavome varpelio, kuris kvietė vakarienei, dėl nuovargio ir atstumo kartais pavėluodavome. Kai tai įvykdavo, mes turėdavome imti lėkštę, šliaužti prie kiekvienos vienuolės ir prašyti šaukšto jų maisto – po to turėdavome sėsti ant žemės ir valgyti. Tai turėjo padaryti mus nuolankiomis, sulaužyti piktą mūsų išdidumą ir priversti nevėluoti.

Skalbimas

Rytas prasidėdavo 4:30, turėdavome 5 minutes apsirengti, pradžioje pavėlavau pusę minutės, bet bausmė už tai buvo tokia žiauri, kad daugiau to niekada nedariau. Sekimas ir žiaurios bausmės vienuolyne pagimdė kiekvienos, net ir kvailiausios taisyklės, absoliutų laikymąsi. Melas, apgaulės slėpimas, faktų slėpimas, nutylėjimas, kad išvengtum siaubingų pasekmių, tapo vienuolių gyvenimo būdu.
Motinėlė mus paskirstydavo į darbus – skalbimas, lyginimas ir kiti katorgiško sunkumo darbai. Skalbdavome trindami skalbinius ant lentos, lyginome geležiniais lygintuvais.Mes ne tik savo vienuolynui skalbdavome, bet vietiniai kunigai galėjo laisvai apkrauti mus savo rūbais ir patalyne – juk paslaugos, atliekamos vergišku darbu, buvo jiems nemokamos.
Skalbykloje buvo cementinės grindys, ten prisilaistydavo muiluoto vandens. Motinėlė pasirodydavo netikėtai, išgąsdindama visas, todėl kad nebūdavo jokio būdo sužinoti, ko ji atėjo. Kai ji pasirodydavo, tai reiškė, kad kažkas bus būtinai nubaudžiamas.
Mėgstamiausias jos triukas skalbykloje buvo įsakyti vienai arba kelioms vienuolėms kristi veidu ant šaltų ir muilinų cementinių grindų.  Tai buvo daroma su žiauriu pasityčiojimu, dėl to, kad auka savo liežuviu išlaižytų, kad ten neliktų vandens, gilius kryžius cemento grindyse. Ji įdėmiai žiūrėdavo, ar yra nors mažiausias pykčio pasireiškimas, abejonė ar pasibjaurėjimas veide tos, kuri turi išlaižyti kryžius. Jei taip pastebėdavo, ji liepdavo išlaižyti nuo 10 iki 25 kryžių – liežuvis po tokios procedūros visada sutindavo. Motinėlė nesiliaudavo anksčiau, negu pamatydavo kraują, po šios procedūros auka dieną arba dvi negalėdavo nei gerti, nei valgyti. Daug kartų Motinėlė grįždavo kitą dieną, griebdavo tą pačią auką ir liepdavo vėl laižyti kryžius.

Dievas ir epitemijos

Sunkus fizinis darbas yra gera fizinė disciplina, bet mūsų išsekusioje padėtyje, nes nuolat badavome, buvome sistemiškai kankinamos, mes buvome laikomos nuolatinio pervargimo ir išsekimo būsenoje. Mes buvome Romos popiežiaus ir sistemos nuosavybė, kuri veiks iki mūsų mirties savo malonumui. Visi mūsų maldavimai ir ašaros nė karto nebuvo išgirstos, niekas nė piršto nepajudino, kad mums padėtų – tik tipiškos kančios ir kankinimai, kurioms mažosios vienuolės buvo atiduodamos diena po dienos, metai po metų. Nėra jokio pasigailėjimo, tik beširdis žiaurumas, tai visą vienuolyną apgaubia beviltiškumu ir nusivylimu.
Mums nuolat kalė, kad etitemijų sukeliamos kančios teikia malonumą ir laimę Dievui, Kuris žiūri žemyn į mūsų vargą ir skausmus ir patenkintas šypsosi. Nors tuo sunku buvo patikėti, bet pagonys, kurie nežino nieko kito, tiesiog tiki tuo, ko juos moko sistema. Niekada neskaitydamos Biblijos, mes negalėjome sužinoti tiesos.
Dauguma iš mūsų buvo auklėjamos Romos katalikų mokyme ir tradicijoje ir buvome išplėštos iš šeimų jauname amžiuje. Reikėdavo laiko, kad baisi tiesa ir apgaulė įsigertų į sielas. Kai tai įvyko, atsitiko taip, kad ateistai ėmė nekęsti visko, susijusio su Dievu ar šventaisiais. Tada neapykanta, prievarta užkietindavo širdis.
Šitame vienuolyne nebuvo vonios, nusiprausti galėjome tik leidus Motinėlei arkliams skirtuose bakuose. Net įlipusi į tą baką nešiodavau Mergelės Marijos paveikslėlį, nes mus mokė, kad po kataliko mirties pirmą šeštadienį Mergelė Marija nusileidžia į skaistyklą, ką ji ten randa nešiojantį jos atvaizdą – išleidžia iš karto. Buvau surišta šitais religiniais paistalais ir melu, nes nežinojau nieko geriau. Mus mokė priimti kaip tiesą viską, ką sakė motinėlė.

Skaistykla

Viename kambaryje kabėjo didžiulis paveikslas, kuriame buvo pavaizduoti visų kankinamų vyrų, moterų ir vaikų siaubai skaistykloje. Kančios buvo taip gerai pavaizduotos, kad atrodė realios. Mus nuvesdavo ten, kad mąstytume apie tai. Po to Motinėlė kreipdavosi į vienuoles, sakydama, kad jiems geriau būtų praeiti dar vieną epitemiją, nes tie žmonės maldavo, kad išvengtų baisios skaistyklos ugnies. Buvo daug dienų, kai aš sąmoningai deginau savo kūną, liejau savo kraują, nes buvau įsitikinusi, kad mano kančios padės tiems nelaimingiems žmonėms. Dažnai sakau, kad jeigu mišias ir skaistyklą išimti iš Romos katalikų sistemos, tai ji neteks 90 procentų savo pajamų ir mirs iš bado. Šita pikta babiloniška sistema siurbia ir gyvųjų, ir mirusiųjų pinigus, kad aprūpintų savo piktą plitimą visoje Žemėje.
Celės yra tuščios, tik stovi Mergelės Marijos statula, laikanti kūdikėlį Jėzų. Kai aš klaupdavausi ant aštrių vielų, nuoširdžiai melsdavausi už prarastą žmoniją. Mane mokė, kad mano kančios ir mano pralietas kraujas išgelbės juos. Tikėjau, kad mano vargšė močiutė bus greičiau iš ten paleista (šeimos kunigas mus įtikino, kad ji papuolė į skaistyklą).
Mus mokė, kad už kiekvieną pralietą kraujo lašą vienuolyne mes 100 dienų trumpiau būsime skaistykloje. Kai vienuolės dirbdavo virtuvėje ar požemiuose, jos kartais specialiai sužeisdavo save. Tai buvo įmušta į mūsų mąstymą, kad kai mes liejame kraują, kai daužome savo kūnus ir juos žalojame rimbais, mes gauname indulgensiją nuo skaistyklos sau ir kitiems. Atsiminkite, kad vienuolyne nėra jokios vilties, nėra ko laukti, išskyrus skausmą, alkį ir galų gale mirtį...
Tiems kurie moko tiesos apie išgelbėjimą per tikėjimą Jėzumi Kristumi ir pažįsta nuostabią Dievo malonę, tai gali pasirodyti neįtikima, jog kažkas gali taip klysti ir būti tokioje tamsoje. Priminsiu, kad mus to mokė visą gyvenimą. Jei jus visą gyvenimą to mokytų, jei vaikystėje išvežtų į vienuolyną, praplautų ten smegenis, galų gale uždarytų į uždarą vienuolyną, jūs taip pat nežinotumėt nieko kito.

Statulos

Man reikėjo vienuolyne praleisti 10 baisių metų, kol pagaliau aš supratau baisią tiesą, kad esu apgauta.  Pagaliau aš įsitikinau, kad visos statulos – Mergelė Marija, Jėzus, Juozapas, šventas Petras ir kiti šventieji yra tiesiog bejausmis metalas, mediniai arba gipsiniai stabai. Tai buvo šokas, kai supratau, jog jie nieko negali padaryti, kad atsakytų į karštas maldas, išlietas prie jų ištikimų ir suklaidintų žmonių visame pasaulyje.
Stebėtina, koks stipriai atsparus buvo mano tikėjimas visais šitais melagingais stabais. Kiek prireikė laiko, kol supratau karčią tiesą apie juos ir melą, kuris mus įtraukė į spąstus. Su kartėliu aš priėjau išvados, kad jeigu Dievas ir yra, tai Jis arba miręs, arba Jam visai nerūpi žmonija. О, kiek valandų aš ir kiti iššvaistė raudančiose maldose prie šitų nebylių stabų kojų.

Ištvirkimas

Buvo vienas dalykas, kurio mes bijodavome - reguliariai kas mėnesį atvykdavo vizito į vienuolyną tėvas-nuodėmklausys. Kiekvieną kartą buvo skirtingi kunigai, bet iš esmės jie visi buvo tokie patys. Stengdavausi patekti į paskutinę eilę. Aš taip ilgai gyvenau vienuolyne, kad niekada nepasitikėjau kunigais. Visi, kuriuos sutikau, buvo supuvę ir niekšingi. Išpažintis būdavo sunki, tai trukdavo visą dieną, nes vienuolės eidavo po vieną į kambarį, kur būdavo kunigas. Niekada vienuolyne nemačiau kunigo, kuris negertų alkoholio. Kambarys būdavo tuščias, išskyrus privalomą Mergelės Marijos statulą. Kunigas sėdėdavo, o vienuolės turėdavo prieš jį atsiklaupti. Jei vienuolė išeidavo neišniekinta ir neįtraukta į ištvirkimą, jai pasisekė. Niekas ir niekada nepertraukdavo kunigo ir vienuolės, nepriklausomai, kas bevyktų celėje.
Kitais atvejais, nebuvo nieko keisto, kad Motinėlė įveda vidun girtą kunigą, kuris išsirenka vienuolę ir nusiveda į celę girtauti ir seksui. Motinėlė buvo kūniška moteris, pagimdžiusi daugybę vaikų nuo kunigų. Kunigai buvo gerai pamaitinti, sveiki ir stiprūs, gyveno lengvą gyvenimą, todėl vargšė nusilpusi vienuolė negalėjo pasipriešinti. Pasinaudodami vienuolių bejėgiškumu, kunigai darė viską, kas šaudavo į galvą, prievartaudavo bet kokiu būdu, kurį pasirinkdavo. Nebuvo nieko, kas padėtų, apgintų, nieko net nejaudino, kad ją vertė ištvirkauti. Celę užrakindavo Motinėlė, išsigelbėti šansų nebuvo.
Dažnai aš slaugydavau tas mažas vienuoles, kuriomis buvo begėdiškai pasinaudota. Tik šventiko vaizduotės trūkumas apribodavo veiksmus, kuriuos jis atlikdavo su auka. Aš mačiau ir patyriau visus atstumiančius ištvirkimo būdus, kurie vykdomi vienuolynuose. Vienuolės kūnas dažnai buvo laikomas tarsi tai, ką būtų galima išmesti suėsti kiaulėms, padengtas mėlynėmis. Žmonės, kurie sako, kad aš padauginu, arba yra kunigai, norintys užgesinti tiesą, arba niekada nebuvo vienuolyne. Todėl, kad aš gyvenau ten, žinau tiesą, kuri yra šokiruojanti ir baisi!

Atranka

Ar galite įsivaizduoti baisią vienuolės, besipriešinančios kunigui, būseną? Jeigu ji atsisako sanguliauti, jis skundžiasi Motinėlei. Susijungę tie du pikti protai sugalvoja, kaip atkeršyti nepaklusniajai – tai dažniausiai būna dalykai, kurie normaliam protui nėra suprantami. Po dienos, kai ji atsakydavo kunigui, ją vesdavo į požemį eilinei baisiai epitemijai, kurią sugalvojo jie abu.
Kartais rytais Motinėlė pašaukdavo 10-15  mūsų. Mes drebėdavome nežinodamos, kas laukia. Mums niekada neleido užduoti klausimų, turėjome tik paklusti kaip kažkokios mašinos. Po to ji staigiai liepdavo nusimesti rūbus ir išsirikiuoti į eilę. Apmirusia širdimi taip darydavome – žinojome, kas mūsų laukia.
Išsekusios nuo bado, padengtos randais, skustomis galvomis mes turėjome atrodyti klaikiai. Kadangi veidrodžiai vienuolyne buvo draudžiami, neturėjau supratimo, kaip aš atrodžiau po šitiek metų vienuolyne. Kai aš slapta apžiūrinėjau kitas(buvo draudžiama) – jų iškankintus, perkreiptus veidus, užkritusias akis, iškritusius dantis ir nuo bado skeletais virtusius kūnus, įsivaizdavau, kaip aš atrodžiau.
Kartą, kai buvome išrikiuotos, svyruodami įėjo trys girti kunigai, kurie gašliai nužiūrėjo išrengtas merginas ir kiekvienas išsirinko sau seksui partnerę. Atsiminkite, kad tai uždaras vienuolynas ir kunigas gali daryti ką tik nori, prisidengdamas supuvusia religija. Po to šitas ištvirkėlis grįš laikyti mišių ir klausyti išpažinčių žmonių, kuriuos jis apgaudinėja jų tikėjime, tvirtindamas, kad atleidžia jų nuodėmes. Pilnas nuodėmės ir ištvirkimo jis elgiasi kaip Dievas!
Ar galite įsivaizduoti, ką su manimi padarė šitie šlykštūs ir žalingi išnaudojimai? Nežinau, kas dar galėtų nešioti tokį pyktį, kartėlį ir skausmą. Savo prote aš vėl ir vėl nešiojau planus ir linkėjau mirties Motinėlei ir kitiems mano kankintojams. Kaip aš gardžiavausi šiomis neapykantos mintimis apie kerštą! Štai ką su manim padarė vienuolynas, atėjau ne tokia.

Nelaukiami

Po to kai mūsų valia buvo sulaužyta ir mes paklusome kunigų valiai, jie labai pykdavo, jeigu mes kam nors, ką jie norėjo su mumis padaryti, priešindavomės. Dažnai gaudavome smūgius į veidą kumščiais nuo piktų girtų kunigų, mus spardė kojomis. Mano priekiniai dantys buvo išmušti nuo kumščių smūgių.
Nėštumas nesuteikdavo jokios apsaugos, nes šventikas žinodavo, kad kai tik naujagimis gims, jį bet kokiu atveju nužudys. Dėl šios supuvusios sistemos, apsivilkusios religiniais rūbais, neįsivaizduojamo ištvirkimo vienuolynuose gimsta daug vaikų. Nenuostabu, kad Babilonui skirtas visiškas sunaikinimas. Ji neišreiškiamai šlykštus.
Mačiau daugybę vaikų, gimusių vienuolynuose, dauguma jų buvo nenormalūs ir deformuoti, retai būdavo kuris normalus. Per mano rankas perėjo daugelis jų, todėl aš žinau. Savo akimis mačiau viso to siaubingumą, todėl pasaulis turi sužinoti, kas vyksta tuose siaubo kamerose.
Daugelis galvoja, kad aš padauginu – tai ne taip. Tegu atveria vienuolynus, bet jie to nedrįs padaryti. Po to, kai patekau į šios supuvusios sistemos tinklą ir ten praleidau 22 metus, aš žinau, ką kalbu.
Normalios jaunos moterys laukia, kol gims vaikas, vienuolyne mažoji vienuolė bijo momento, kai pagimdys. Vaikas – produktas gėdingo sekso su girtu kunigu, kuris ją privertė santykiauti. Iš karčios patirties ji žino, kad vaikui leis gyventi daugiausiai 4-5 valandas. Jo niekada neapiplaus ir nesusuks į audeklą – Motinėlė ranka užspaus jo burną ir nosį ir nutrauks gyvenimą.
Štai kodėl prie visų vienuolynų yra kalkių duobės – naujagimių kūnai turi būti jose sunaikinti. Melskitės už vyriausybę, kad ji priverstų vienuolynus atverti duris ir išleistų kalinius, tegu visas pasaulis pamato, kokie siaubai slepiasi už šitos religinės veidmainystės.

Meksika vienuolynus uždarė

Jeigu tai įvyks, aš užtikrinu, kad net katalikai sutiks uždaryti vienuolynus, kaip tai įvyko Meksikoje 1934 metais. Jie neturi supratimo, kas ten vyksta, kitaip jie neatiduotų savo dukterų tokiam ištvirkimui ir kankinimui.
Vienuolynus Meksikoje pavertė į  valstybinius muziejus, kuriuose galite pamatyti tai, apie ką aš rašau – pačiupinėti savo rankomis ir pamatyti savo akimis. Nusileiskite į požemius, per tunelius ir celes pereikite, pamatykite visus velnio įrengimus, demoniškai sugalvotus, kad sukelti skausmą kankinti negalinčių pasipriešinti vienuolių kūnus. Apžiūrėkite celes, maldos lentas ir jų lovas. Tai uždės jums naštą melstis už šimtus brangių mažų mergaičių, kurias apgavo ir įviliojo į šituos Romos katalikų sistemos kalėjimus. Atminkite, kad aš turėjau tėvą ir motiną, kurie tikėjo kad išleisti mane į vienuolyną yra aukščiausias jų tikėjimo Dievu įrodymas. Užrakintos vienuolyne, mes niekada nebegalėjome ištrūkti ir pranešti išorės pasauliui, kas ten realiai vyksta. Visos susisiekimo priemonės buvo nukirptos – mūsų negynė nei įstatymas nei draugai ir artimieji.

Lankytojai

Katalikai garsiai pareiškia, kad kiekvienas gali aplankyti bet kurį atviro arba uždaro tipo vienuolyną.. Yra išorinė koplyčia ir pokalbių kambarys. Be palydos jūsų ten neįleis. Kai suskamba varpelis, galite būti tikri, kad už sunkios užuolaidos, dengiančios geležinius vartus, saugančius vidinę vienuolyno erdvę, atsisėdo Motinėlė. Toliau negalėsite eiti, bet jums gali leisti pasikalbėti su vienuole, tačiau tik per užuolaidą. Jeigu užduodami klausimai apie vienuolės sveikatą, laimę, maitinimą ir t.t., vienuolė visada atsakys teigiamai. Juk šalia sėdi Motinėlė, kuri seka kiekvieną žodį. Jei ji pasiskųstų ar kalbėtų neigiamai, lankytojui išėjus sektų greiti ir žiaurūs veiksmai norint ištaisyti jos požiūrį. Jie turi rimtų priežasčių neleisti giminaičiams matytis su vienuole akis į akį, nes tai sukeltų rimtų protestų
Daugelį naktų aš negalėjau užmigti iš alkio. Tiems, kurie turi pakankamai maisto, sunkiai supras tuos, kurie gulasi alkani, jiems tai tragedija.  Tai tampa dar blogiau, kai imi suprasti, kad tai, ką aprašau, yra iš anksto suplanuota, iššaukta gudrumo ir velniško žiaurumo. Mažos vienuolės sergančios, apgautos, sužeistos, pripildytos nusivylimo... Tuo metu kai mes Jėzuje Kristuje turime viltį, šios vargšės moterys neturi jokios vilties. Išeiti į prarastą amžinybę – štai kas jų galų gale laukia.
Kartais sutinku katalikų, kurie prisiekia, kad tai, ką aš pasakoju nėra tiesa. Jūs turite atminti, kad katalikai gindami savo bažnyčią turi teisę visiškai ramiai meluoti, apie tai net nereikia sakyti išpažintyje.

Smurtas

Mano neapykanta motinėlei buvo nepažabojama. Kiekvieną kartą, kai mane motinėlė išrinkdavo epitemijai, dėl kažkokio realaus ar įsivaizduojamo vienuolyno taisyklių nusižengimo, ji sadistiškai sukeldavo velniškas kančias, kurios buvo sukurtos mano kūno ir proto sunaikinimui. Mano protas, buvo tiesiog perpildytas smurto schemomis ir kerštu. Aš gyvenau su šitomis schemomis kiekvieną dieną, tikėdamasi atkeršyti motinėlei už kančias, kurias man reikėjo išgyventi. 
Visą šitą siaubingą smurtą ir neapykantą manyje sukūrė nesibaigianti žiaurumo, nepritekliaus, priekabiavimo ir neapsakomos kančios srovė, kurią sukėlė manyje nelaisvė. Mano fantazijos buvo perpildytos vienu džiaugsmu, kaip aš vieną dieną užmušiu vieną iš žiaurių, pasileidusių kunigų, kurie reguliariai mus prievartaudavo. 
Per dvidešimt du metus praleistus vienuolyne, aš mačiau kaip mirė trys Motinėlės. Kadangi aš buvau medicinos sesuo, dvi vienuolės atėjo pas mane ir nusivedė mane pas mirštančią Motinėlę, kad aš prižiūrėčiau ją. Ją apžiūrėti buvo pakviestas katalikas daktaras. Jis man suteikė griežtas instrukcijas dėl kai kurių vaistų, kuriuos jis išrašė Motinėlei. Manyje tiesiog virė neapykanta tai moteriai ir žiauriai, piktai sistemai, kuriai ji atstovavo. Aš troškau atkeršyti ir ta moteris turėjo mirti. Ir aš tai norėjau matyti. 

Motinėlės žmogžudystė

Kada aš laukiau savo šanso atrodė, kad laikas sustojo. 21,30 visos vienuolės buvo užrakintos savo patalpose, užgeso šviesa. Baigiantis vakarinei maldai ir užgesus šviesai, atėjo laikas duoti motinėlei vaistus. Aš paėmiau į saują daugybę tablečių ir ištirpinau jas vandenyje, kad tablečių koncentratas būtų mirtinas. Su nekantrumu aš pažadinau šitą moterį, kuri buvo beveik be sąmonės ir priverčiau ją išgerti visą mirtiną koncentratą iki dugno. Paguldžiusi ją ant pagalvių aš džiaugiausi iš pykčio. Greitai ji mirs siaubingai kankinančia mirtimi ir mano kerštas jai taps saldi realybė. Aš patikrinau jos pulsą – jis padažnėjo kaip ir jos kvėpavimas. Labai greitai ji pradėjo stenėti ir muistytis, prasidėjo siaubingos konvulsijos. O aš stovėjau ir žiūrėjau į visą tai piktai besišypsodama, nes metai praleisti žiaurume, mane pavertė pilnu kartėlio, beširdžiu monstru, kuris troško žmogžudystės.
Bet netikėtai aš atsipeikėjau ir supratau, ką aš padariau. Aš supratau, kad aš asmeniškai būsiu atsakinga už jos mirtį ir tai mane šokiravo. Įsivaizduoti net sunku buvo, ką man galėjo, padaryti dėl žmogžudystės. Iš ne vilties aš pradėjau jai daryti, skrandžio plovimą ir atkakliai stengiausi išgelbėti motinėlei gyvybę ir pradėjau ją masažuoti šaltu vandeniu. Galų gale man pavyko normalizuoti jos kvėpavimą ir jos kraujo spaudimas nukrito iki normos ir motinėlė užmigo giliu miegu. Aš vėl galėjau atsipalaiduoti ir pagalvoti apie savo išsigelbėjimą, tik dėl laimingo atsitiktinumo.

Paslėptų patalpų paslaptis 

Aš žinojau, kad vienuolyno tunelių labirintų sistemoje, po vienuolynu buvo vieta, iš kurios aš dažnai girdėdavau siaubingus riksmus. Jie buvo girdimi iš patalpų, kurios buvo užvertos ir užrakintos sunkiomis metalinėmis durimis. Motinėlė ne vieną kartą buvo perspėjusi, kad mes ten neitume. Tai buvo beprasmis perspėjimas, nes nė viena iš mūsų neturėjome raktų, bet mano noras sužinoti kas yra už tų durų nugalėjo mane. 
Kada mano pacientė, buvo saugi ir vienuolynas miegojo, aš atsiminiau tą vietą ir kad motinėlė raktus laikė stalčiuje, aš pasiėmiau raktus ir pasileidau bėgti laiptais žemyn. Nusileidusi du aukštus po žeme, degant žvakės šviesai aš radau tas duris, kurias taip norėjau atrakinti. Drebančiomis rankomis ir nervindamasi aš skubėjau rasti tinkamą raktą. Pritaikius raktą labai didelės durys lengvai atsidarė, salėje pamačiau dvylika mažų kamerų. Kamerų durys buvo su grotuotais langais.
Aš net žagtelėjau iš siaubo kai pasižiūrėjau į kameras. Aš pamačiau išbalusius, iš džiūvusius ir išsekusius mažų vienuolių veidus, su kuriomis aš valgiau meldžiausi ir dirbau. Kiekviena iš jų dingdavo staigiai ir be jokios pateisinamos priežasties. Vieną iš tų kurią aš atpažinau aš paklausiau kiek laiko ji jau čia yra ir uždaviau daug kitų klausimų. Jos neryškiose be gyvybės akyse aš pamačiau neapsakomą siaubą, bet ji nieko nepasakė. Vienuolyną valdė paraližuojanti baimė nes šios kalinės nežinojo kur gali slėptis motinėlė. Nė viena iš jų neišdrys, pasakyti nė vieno žodžio, nes toks siaubas galėjo virsti dar didesniu. Aš vaikščiojau nuo vienos kalinės prie kitos užduodama klausimus, bet deja atsakymas buvo vienas ir tas pats – baimės tyla. 
Salės gale iš kai kurių kamerų, sklido nerealiai šlykšti smarvė, bet kai pasižiūrėjau į kameras, aš vos susilaikiau neapsivėmusi. Visos kalinės čia buvo apvyniotos ilgomis ir sunkiomis grandinėmis, kurios joms trukdė sėdėti ir gulėti. Moterys voliojosi grandinėse, prasmirdusios savo išmatose ir šlapime, taip jos buvo pasmerktos lėtai mirčiai su trupučiu vandens ir nė trupinėlio maisto. Kai kurios ten esančios jau buvo mirusios ir iš ten sklido nereali mirties smarvė. 
Jų „nusikaltimai“, dėl kurių jos atsidūrė šitose kamerose, buvo vienuolyno religingų taisyklių pažeidinėjimai arba joms nepasisekė, nes jas ištiko nervinis priepuolis arba jos išprotėjo dėl žeminančių kankinimų ir prievartavimų. Tokiais metodais buvo sprendžiamos visos vienuolyno problemos. Tai buvo uždaras vienuolyno žmonių atliekų sąvartynas. 
Man pasidarė bloga, pradėjo svaigti galva, griuvinėdama nuo patirto siaubo aš šiaip ne taip išėjau iš siaubo salės ir užrakinau duris. Skubėdama aš grįžau atgal pas savo pacientę, kuri vis dar ramiai miegojo. Aš užčiuopiau jos pulsą ir su palengvėjimu atsidusau, nes jis buvo normalus, kvėpavimas buvo reguliarus. Ji pabudo tik kitą dieną ir aš dar pasilikau tris dienas slaugydama ją.

Pabėgimas iš vienuolyno

Motinėlė jautėsi daug geriau, todėl aš buvau apdovanota. Mane paskyrė šešias savaites dirbti vienuolyno virtuvėje. Tai buvo reta privilegija, kadangi virtuvė buvo pirmame aukšte. Virtuvės sienose buvo specialiai padarytos skylės sekimui tų, kurios ten dirbo, ir todėl buvo visada baugu, nes nežinojai, kada kokia vienuolė ar kunigas žiūri į tave per vieną iš skylių. Dėl to mes pastoviai buvome sekamos ir, jeigu mes nusižengdavome, o ypač vogdavome produktus, mes rizikuodavome būti žiauriai nubaustos. Visa tą laiką mūsų nepalikdavo jausmas, kad mes esame priešo kalėjime. Bet nežiūrint į tai, aš buvau labai laiminga būdama ten.
Virtuvėje buvo dvigubos užrakintos durys į išorę, kurios atsidarydavo į kiemą.
Prie durų slenksčio buvo vieta, kur mes laikėme šiukšlių dėžes. Ėjo trečia diena, kai aš buvau paskirta ten dirbti, ir mes išgirdome, kad ten kažkas sudundėjo prie šiukšlių dėžės. Šešios vienuolės išsigandom ir pašokom. Kada jūs gyvenate tokioje atmosferoje, kur gyvenant ir dirbant reikalaujama tylos, jūs tampate labai jautrus net ir tokiems įprastiems garsams, kurių kiti net nepastebėtų. Mes atsisukome ir pamatėme vyrą, kuris keitė pilna šiukšlių dėžę į tuščią.
Greitai atstačiusios savikontrolę, mes nuleidome akis ir dalykiškai grįžome prie savo darbų, bijodamos, kad mūsų kas nors nepamatytų. Mus mokė, kad kunigų ir vyskupų kūnai yra pašventinti ir šventi, o kiti vyrai nebuvo pašventinti, todėl jeigu mus būtų pastebėję žiūrint į tokį vyrą, mes susilauktume griežtos bausmės už tokia nuodėmę.
Netikėjai į mano protą atėjo įdomi, bet rizikinga idėja, gal aš galėčiau tam žmogui perduoti raštelį! Bet tai buvo didelė problema kadangi aš neturėjau nei pieštuko, nei popieriaus, nes mums buvo draudžiama turėti visa tai, bet virtuvėje virš darbo stalo buvo užrašų knygelė ir prie grandinės pritaisytu pieštuku. Juos naudodavo surašyti pasibaigusiems produktams. Man pavyko nugvelbti gabaliuką purvino popieriaus ir tarp darbų suspėti parašyti keletą žodžių. Dienos pabaigoje aš sugebėjau parašyti tik dvi su pusę eilutės žodžių, kurie šaukė pagalbos.
Aš jaučiausi pasibaisėjusi, dėl to, kad neapleido mintis, jog mane pastebėjo ir įskundė. Bet iš kitos pusės aš jau nuėjau per toli, kad grįžčiau atgal. Dienos pabaigoje man pavyko praslinkti prie šiukšlių dėžės ir aš padėjau lapelį su užrašu ant šiukšlių viršaus ir palikau dėžę atidarytą. Tada aš nusiėmiau nuo savęs kryžių, nors tai buvo labai sunku, bet man pavyko jį sulaužyti ir aš jį padėjau ant lentynos.
Kai darbai virtuvėje buvo baigti, mes išsirikiavome motinėlės kasdieninei apžiūrai. Ji kruopščiai mus apžiūrėdavo, mūsų sukneles, kad jose mes nepraneštume nė trupinėlio maisto. Kada atėjo mano eilė, aš pasakiau motinėlei: „Aš sulaužiau kryžių ir padėjau jį ant lentynos virš darbo vietos. Galima man grįžti ir pasiimti jį, prašau?“. Ji piktai manęs paklausė, kaip tai įvyko, bet galų gale ji labai griežtai pasakė man skubiai grįžti ir pasiimti kryžių. Nes vienuolė negali būti be savo kryžiaus.
Aš greitai pasileidau bėgti prie išėjimo ir prišokau prie šiukšlių dėžės ir pasižiūrėjau po dėže, kur buvau aprašius vyro palikti man atsakymą. Ir ten buvo sulankstytas popierius, tai buvo raštelis! Mano rankos taip drebėjo, kad vos galėjau perskaityti kas ten buvo užrašyta. Aš dusau nuo jaudulio sumaišyto su baimę. Kada man pavyko išlankstyti raštelį, mano širdis taip pašoko ir pradėjo drebėti, kad net atrodė kad ausyse zvimbia. Jis parašė, kad išeina ir palieka išorines virtuvės kiemo duris neužrakintas ir taip pat palieka atrakintus aukštus vartus išorinėje vienuolyno sienoje, kuri supo vienuolyną!
PABĖGIMAS !!! Vos kvėpuodama aš pabandžiau jas atidaryti. Aišku, jos buvo atrakintos ir aš su palengvėjimu žengiau žingsnį ant cementinio slenksčio. Staiga aš suakmenėjau, paralyžiuota baimės iki tokio lygio, kad net apsisuko galva ir mane supykino. Aš net nepastebėjau kaip pašokau atgal į vidų. Aš prisiminiau siaubingą garso signalą, kuris skambėdavo, kai kuri nors vienuolė pabandydavo pabėgti. Aš net pašokau, kai atsiminiau kaip vieną vargšę vienuolę pagavo kunigai ir tempė ją atgal į vienuolyną. Po to prasidėjo nesibaigiantis žiaurių epitemijų ratas ir nežmogiški kankinimai, kad būtų pasiektas visiškas paklusnumas. Ar aš buvau pasiruošusi rizikuoti viskuo?
Aš krūptelėjau ir giliai atsidususi vėl atidariau duris ir žengiau žingsnį ant slenksčio uždariusi ir užtrenkusi duris. Dabar jau man kelio atgal nebuvo, todėl aš paniškai pradėjau bėgti prie didelių geležinių vartų. Iš karto už jų manęs laukė šlovingas išlaisvinimas, nuo siaubo kalėjimo, kuriame aš praleidau ilgus dvidešimt dvejus metus. Laisvė buvo verta bet kokios rizikos. Nors aš taip dažnai nusivildavau, bet vis kažkur giliai širdyje aš vyliausi. Pagaliau tai mano rankose, aš buvau perpildyta emocijų, kai tekina bėgau prie vartų.

Užverti vartai

Aš pribėgau prie vartų ir tyliai pabandžiau atidaryti juos. Dėl didelio siaubo, apėmusio mane, man susuko vidurius. Pradžioje aš patraukiau tyliai vartus link savęs, o po to aš iš visos jėgos patraukiau juos. Vartai buvo užrakinti. Aš tyliai pravirkau ir beveik apalpau, kai atsiminiau, kad aš kvailai pasielgiau užtrenkdama virtuvės durų spyną. Aš buvau uždaryta uždraustoje zonoje, be pasiteisinimo, kuris būtų priimtas. Panikuodama aš galvojau apie visus kankinimus, kuriuos man suruoš motinėlė, kad būtų numalšintas bet koks maištas. Aš nesulaikomai drebėjau ir mano mintys sukosi ratu. Kodėl, kodėl, na kodėl šitie vartai uždaryti ? !!!
Iš nevilties aš pradėjau lipti aukštyn kaustytais aukštais metaliniais vartais. Kadangi mus laikė beveik alkanas ir vertė dirbti beveik iki mirties, neminint jau reguliarių sekinančių epitemijų kankinimo kamerose, silpnas išsekęs kūnas, kuris turėjo truputį daugiau negu kaulai ir skūra, neturėjo jokio energijos kiekio. Aš dažnai nuslysdavau į apačią, nutrindama rankų ir basų kojų odą į grubius metalinius strypus.
Tai buvo neįsivaizduojama kančia, bet galų gale sunkiai kvėpuodama ir kraujuodama, aš pasiekiau vartų atbrailą, kuri buvo padengta aštriais ir ilgais strypais. Aš minutėlei sustojau, mano plaučiai buvo įtempti kaip stygą nuo perkrovos. Mano širdis sustojo, kai aš pasižiūrėjau į apačią nuo šešių metrų aukščio vartų ir labai sutrikau. Mano pasimetimas buvo neilgas, kadangi kelio atgal jau nebebuvo. Aš privalėjau nusileisti ant žemės esančios kitoje vartų pusėje. Painiodamasi tarp trijų sunkių suknelių ir žiursto iki kelių, aš nerangiai prakišau vieną koją tarp smailių strypų ir nusprendžiau, kad reikia šokti.
Viena ranka prilaikydama sunkius rūbus, aš giliai įkvėpiau ir šokau į apačią, mano dvi suknelės užsikabino už metalinių strypų ir aš pakibau ant vartų. Dabar mane užvaldė baimė, kurios aš neturėjau niekada savo gyvenime ir pradėjau desperatiškai suptis pirmyn ir atgal, kol sugebėjau pasiekti ir užsikabinti už vartų briaunos.
Laiva ranka man pavyko išplėšti du ar tris pleištus, kurie laikė mano suknelę aplink mane. Netikėtai ir staigiai aš žlegtelėjau, traškant mano kaulams ant žemės ir mano suknelės plazdėdamos padengė mane. Išsinarpliojusi iš suknelių aš pastebėjau, kad namo ranka ir petys buvo sulaužyti.
Kadangi mano kūnas buvo labai liesas, lūžę kaulai styrojo suplėšę kūno audinį ir odą. Skausmo bangos perėjo per mano kūną ir, mano laimei, aš apalpau ir laikinai nejaučiau jokio skausmo. Aš neįsivaizduoju, kiek ilgai aš ten gulėjau kaip nesurinkta šiukšlių krūva, bet atrodo neilgai. Kai aš atgavau sąmonę, paūmėjęs skausmas tiesiog šaudė mano kūne ypatingai rankoje ir petyje.

Įveikti skausmą

Aš tyliai dejavau ir pabandžiau atsistoti ant kojų. Siaubas, kuris mane persekiojo, kad aš galiu būti grąžinta į vienuolyną, suteikė man daugiau jėgų įveikti net tokį baisų skausmą ir privertė mane linguojant eiti į priekį taip greitai, kaip tik aš galėjau. Aš buvau svetimoje šalyje. Kur man eiti? Fiziškai aš buvau sulaužyta, neturėjau nei pinigų, nei draugų ir tik didelis noras būti laisvai mane vedė į priekį kuo toliau nuo vienuolyno.
Aš tai ėjau, tai bėgau, tai vėl ėjau. Ilgai buvau gyvenusi vienuolyne tyloje, todėl man atrodė, kad lapų šnarėjimas rodo, jog mane vejasi. Dėl išsekimo darėsi vis sunkiau judėti, pastoviai jaučiau pykinimą ir buvau sustingusi ir ligota.
Aš pamačiau nedidelį sandėliuką ir skausmingai įšliaužiau į pastatą ir pabandžiau užmigti. Turbūt aš svaičiojau ir truputėlį snūstelėjau, greitai aš pradėjau jausti tokį didelį skausmą, kad nusprendžiau, kad reikia judėti pirmyn. Aš aiktelėjau nuo skausmo gūsio ir suakmenėjusio kūno, vis dėl to aš sugebėjau atsistoti ir judėti toliau likusią nakties dalį.
Ryžtingų pastangų dėka aš priverčiau save judėti kuo toliau nuo vienuolyno. Vienuolyne aš buvau priversta išmokti dirbti nežiūrint į kankinančio skausmo ir kančių. Tik per stebuklą mano pabėgimas nebuvo pastebėtas greitai ir tai buvo mano privalumas.
Antrą dieną aš pasislėpiau po lentomis ir lapų krūva. Svilinantis saulės karštis kepino mano slaptavietę, kai aš muisčiausi ir bandžiau karštligiškai persiversti ant kito šono ir stengiausi suteikti poilsio iškankintam ir sužalotam savo kūnui. Aš buvau nepakeliamo skausmo silpnas kamuoliukas, norintis gerti ir valgyti. Turbūt aš eilinį kartą buvau praradusi sąmonę, šitą karštą alinančią ir ilgą dieną. Atėjus nakčiai man pavyko atsistoti ir judėti į priekį.
Aš labai bijojau pasibelsti į kokias nors duris, kad kokia nors religinga Romos katalikė nepraneštų kunigėliui, kuris mane vėl nutemptų į vienuolyną. Mintis apie tokią galimybe privertė mane vėl atsistoti ant kojų, kad galėčiau pasinerti į kaimo vietovę ir rasti saugia vietą pasislėpti.
Aš nutariau geriau mirti negu grįžti pas savo kankintojus ir kalėjimo prižiūrėtojus.
Trečią dieną aš buvau įsitikinusi, kad mirštu. Aukšta temperatūra, karštis kūne, beprotiškas pykinimas ir mano ranka ir petys buvo sutinę ir drebėjo. Net pirštų galai tapo mėlynai žali. Kaip sužeistas mirštantis gyvulys aš pralindau po tvora ir užsikasiau šieno kupetoje.
Didelę dienos dalį aš praleidau po kupeta šieno, bet skausmas alkis ir troškulys privertė mane iš ten išlįsti.

Prieglobstis

Netyčia aš atsidūriau prie namo, kuris rodė, jog jame gyvenama labai skurdžiai. Atmetusi atsargumą į šoną aš pasibeldžiau į duris. Kada vyras atidarė duris, aš paprašiau jo vandens. Turbūt aš atrodžiau baisiai, bet jis man nieko nepasakė. Bet kai jis pašaukė savo žmoną ir ji greitai atėjo, moteris greitai mane įsileido į vidų. Pirmą kartą per daugelį metų aš pamačiau tikrą žmonių gailestingumą. Jos akys buvo pilnos ašarų, ji pasižiūrėjo į mane ir švelniai pasakė: „Užeikit ir sėskite štai čia, mano brangioji“. Šitie žodžiai nuskambėjo kaip pati gražiausia muzika, kokią aš tik buvau girdėjusi.
Ji pasodino mane prie stalo ir paskubėjo atnešti man šalto pieno stiklinę. Atminkit tai, kad aš daugelį metų negėriau karvės pieno ir aš buvau baisiai alkana. Grubiai kaip laukinis žvėris aš griebiau stiklinę ir godžiai vienu mauku viską išgėriau, tiesiog prarijau. Kada pienas pasiekė mano staugiantį iš alkio skrandį, mane staigiai supykino ir aš viską išvėmiau ir padariau didelę netvarką jų namuose.
Automatiškai aš atšokau ir susigūžiau iš baimės, nes aš buvau įpratusi, kad kiekviena klaida turėjo būti pasmerkta ir susilaukti bausmės.
Geroji moteris nieko nepasakė, bet jos akyse blizgėjo ašaros, kai ji tvarkė. Ji greitai suprato, ko man reikia, ir praėjus kelioms minutėms ji sumaišė šiltą vandenį su cukrumi. Šį kartą ji mane maitino lėtai iš mažo šaukštelio, mažais gurkšneliais. Aš atsigavau ir man buvo labai malonus tas skonis. Po to pašildė truputį pieno ir davė man gerti.
Su dideliu pasibaisėjimu vyras įsmeigęs akis į žiūrėjo į mano krauju pasruvusią ranką, gulėjusia ant stalo ir paklausė, kaip aš taip žiauriai susižalojau ranką ?
Sunku nusakyti žodžiai, koks buvo malonumas ir paguoda pasikalbėti su žmonėmis, kurie nuoširdžiai rūpinosi manimi. Aš paaiškinau, kaip aš perlipau tvorą ir šokau žemyn.
Kai jis pasakė, kad reikia iškviesti daktarą, aš kaip laukinė šokau prie durų. Aš isterikai pradėjau rėkti:“NE !!!! NE!!!! Aš neturiu šeimos !!!! Aš neturiu pinigų, aš negalėsiu daktarui sumokėti už gydymą, aš pabėgsiu, aš turiu eiti !!!“. Toks staigus mano išsišokimas atėmė iš manęs visas mano jėgas ir man apsvaigo galva ir aš tik per plauką nepraradau sąmonės. Senis mane švelniai pagavo mane ir, pasodinęs atgal į kėdę, pasakė: „Bet jums skubiai reikalinga medicininė pagalba ir aš turiu būtinai pakvieti daktarą ir jums nereikia bijoti nei mūsų, Romos katalikų bažnyčios daktaro.
Man taip norėjosi tikėti juo, bet aš vis dar drebėjau iš baimės. Aš tikėjausi, kad jie nenori man padaryti ką nors blogą, bet aš buvau pripratusi niekuo netikėti. Visus šiuos metus aš buvau apsupta klasta, apgaulę ir įvairaus rūšių melo.
Iš tikrųjų aš buvau labai silpna ir ligota, kad pajėgčiau nors kažką padaryti, todėl man nieko kito neliko kaip tik sėdėti ir laukti. Aš neturėjau pasirinkimo ir jėgų, aš nesustodama drebėjau. Prie manęs iš karto priėjo šeimininkė, kad apramintų mane. Praėjo metų metai, kai aš paskutinį kartą mačiau nors mažiausia gėrį ir nuoširdų dėmesį. Iš mano akių pasipylė ašaros, nes nervai visai buvo ištampyti dėl to, ką man teko išgyventi. Matėsi, kad šitie du nepažįstami žmonės buvo labai nuoširdūs ir labai geraširdžiai man.

Daktaro apžiūra

Senas džentelmenas pakinkė arklį į vežimą ir nubildėjo į kaimyninį miestą, esantį už penkiolikos-šešiolikos kilometrų atvežti daktaro. Atvažiavo su savo mašina daktaras ir po greito apžiūrėjimo, piktai lingavo galva. Aš buvau išsigandus ir atsisakiau jiems pasakyti, kas aš esu ir iš kur atėjau. Aš bijojau visų, nes labai bijojau išdavystės ir grįžimo atgal į vienuolyno tamsiąją.
Po to, kai daktaras apžiūrėjo mane, jis toliau vaikščiojo aplink mane ir žiūrėjo tyrinėdamas. Atidžiai pasižiūrėjęs į visiškai sugriautą skeletą to, kuris turėtų būti žmogumi, jis tyliai išsikeikė ir piktai burbėjo sau po nosimi, kol nepastebėjo, kad gąsdina mane.
Staigiai, bet su gerumu balse jis pasakė: „Aš tučtuojau turiu jus pristatyti į ligoninę“. Aš vos išgalėdama, bet vis tiek protestavau prieš tai, nes nenorėjau važiuoti į ligoninę. Aš buvau įsitikinus, kad mano priešai būtinai mane ten ras ir grąžins į vienuolyną. Aš maldavau jį neversti manęs važiuoti į ligoninę. Bet jis atsakė, kad nesiruošia manęs skaudinti, bet jis turi būtinai mane nuvežti ten, kur galėtų suteikti pilna medicininę pagalba.

Ligoninėje

Kada mane atvežė į ligoninę, aš svėriau 40 kg. (36 kg mažiau negu 1968 m., tada, kai sesuo Šarlotė nusprendė paskelbti šitą liudijimą) . Pradžioje mane paguldė į chirurginį skyrių ir pabandė sumažinti patinimą ir pašalinti baisią infekciją rankoje ir petyje. Praėjo daugiau kaip dvi savaitės, kol patinimas atslūgo ir kaulai pradėjo suaugti. Dėl to, kad jie buvo kreivai suaugę, reikėjo juos vėl laužyti ir sudėti teisingai ir sugipsuoti - tai labai skausminga procedūra.
Tiek daktaras, tiek visas ligoninės personalas suteikė neeilinį rūpestį ir priežiūrą iš pačios geriausios pusės. Po daugelio metų badavimo, kankinimų, pastovių apkaltinimų, pažeminimų ir elgesio kaip su gyvuliu, tai buvo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ligoninėje aš prabuvau apie metus laiko, sveikdama kūniškai ir dvasiškai. Praėjus šešiems mėnesiams mano gerasis daktaras prisislinko kėde prie manęs ir paėmė už rankos. „Na, panele, – pasakė jis, - mes padarėme viską, kas nuo mūsų priklauso, kad jūs išgytumėte ir atsistotumėte ant kojų. Dabar jūs turite mums pasakyti, kas jūs ir iš kur ir mes pasistengsime rasti jūsų artimuosius“.
Jis žinojo, kad aš užsienietė ir norėjo surasti mano tėvus. Šio žmogaus atsidavęs darbas mane labai palietė ir aš apsipyliau ašaromis ir patikėjau jam visą informacija. Praėjus dešimčiai savaičių jis pagaliau rado mano tėvus. Abu buvo gyvi, bet motina buvo septyni metai kaip paralyžiuota. Aišku, aš nieko apie tai nežinojau, kaip aš išsiaiškinau, jie negavo nė vieno laiško iš manęs, kuriuos rašiau vienuolyne. Mano įkalintojai neleido bendrauti su pašaliniais.

Išrašyta iš ligoninės

Aš išgyvenau kaulų tuberkuliozės operaciją, dėl to negalėjau vaikščioti. Kada aš pasveikau tiek, kad galėjau sėdėti invalido vežimėlyje, daktaras nusprendė, kad laikas man apsilankyti jo namuose. Jis atvežė mane į savo priemiesčio namą, kur jo geraširdė žmona man nupirko pirmuosius drabužius ir batus, kurie nebebuvo vienuolės apdaras.
Tuo tarpu tie pagyvenę žmonės, kurie mane priglaudė tą tamsią niūrią naktį, jie beveik kiekvieną dieną lankė mane ir visada atnešdavo lauko gėlių papuošti ligoninės palatą. Aš kiekvieną kartą su nekantrumu laukdavau jų ir godžiai žiūrėdavau per langą, kada prie ligoninės slenksčio pasirodys mažas arkliukas, įkinkytas į vežimaitį. Kai tapo šalta ir gėlės neaugo, jie darydavo man gėles iš spalvoto popieriaus, kad pakeltų mano nuotaiką. Aš taip juos mylėjau, net atrodė, kad jie yra mano kūnas ir kraujas.
Tą dieną, kai mane išleido iš ligoninės, jie buvo kartu su manimi ir paklausė manęs, ar aš noriu važiuoti pas juos į namus. Aš apsiverkiau iš džiaugsmo, bet pasakiau, kad važiuoju su daktaru į jo namus. Kada daktaras pamatė, kad aš verkiu, jis mane užtikrino, kad viskas bus gerai, jeigu aš ten važiuosiu. Jis mane nuvežė pas šiuos žmones savo automobiliu ir kiekvieną dieną lankydavo mane ir pastoviai atveždavo šviežių daržovių ir vaisių.
Aš išbuvau ten šešias savaites, o po to grįžau atgal į daktaro namus. Visus metus po pabėgimo iš vienuolyno aš gyvenau tai daktaro šeimoje, tai tų geraširdžių pagyvenusių žmonių namuose. Dėl to, kad mano plaukai vis dar nenorėjo augti, aš nešiojau nuo dulkių apsaugantį gaubtuvą.

Grįžimas į tėvų namus

Atėjo diena, kai aš sustiprėjau taip, kad galėjau rinkti kiaušinius, valyti dulkes nuo baldų, plauti ir šluostyti indus. Daktaras susisiekė su mane pradžioje priglaudusiais senukais ir perdavė jiems čekį, kad jie man nupirktų lagaminą ir drabužius. Numatytą dieną jis atėjo pas mane, kad palydėtų namo pas mano tėvus. Daug žmonių davė man pinigų, kurie buvo kruopščiai įsiūti į mano drabužius.
Kai mano geradaris mane pasodino į traukinį, jis mane perspėjo: „Šarlote, nevalgyk jokio valgio ir jokių saldainių, nieko neliesk, išskyrus tai, ką tau duos šis žmogus, nes jis rūpinsis tavimi“.
Po kelionės traukiniu aš buvau pasodinta į laivą ir atiduota rūpintis manimi su tokiomis pat griežtomis taisyklėmis ir atsargumo priemonėmis kitam žmogui. Po dviejų savaičių laivas atplaukė į Jungtines Amerikos Valstijas. Uoste mane pasitiko kiti žmonės, kurie pasodino mane į traukinį, kur mane prižiūrėjo traukinio palydovas. Jis buvo labai geras man ir atnešė man tiek maisto, kiek aš galėjau suvalgyti. Tuo metu pas mane nebuvo nė vieno dolerio ir jis man davė du sidabrinius dolerius.
Traukinyje aš praleidau tris dienas ir kai traukinys priartėjo prie mano miestelio per keturiasdešimt, penkiasdešimt mylių, aš buvau labai susijaudinusi. Traukinio palydovas atnešė man sumuštinį ir du sidabrinius dolerius ir padėjo man išlipti iš traukinio. Mano gimtasis miestelis buvo labai mažas, bet per dvidešimt ketverius metus labai išaugo. Traukinys išvažiavo, ir aš viena likau stovėti visiškai naujos stoties perone, jausdama didžiulę baimę ir sumišimą. Aš giliai atsidusau ir įėjau į stoties pastato vidų ir paklausiau pirmo pasitaikiusio žmogaus, kaip nueiti iki mano tėvo namų.
Aš gyvenau mediniame name, bet šitas namas buvo naujas ir mūrinis. Kai aš paskambinau į duris, mano širdis plakė labai stipriai ir dažnai, sunkiai kvėpavau. Duris atidarė kuprotas, susiraukšlėjęs ir pražilęs senas džentelmenas. Kai jis paklausė manęs, kas aš tokia, aš jam pasakiau savo realų, o ne vienuolės vardą. Ašarų upelis nuriedėjo iš jo akių, kai jis su nuostaba ir drebančiu balsu ištarė: „Hiukei“? Tai buvo pravardė, kurią man davė, kai aš buvau maža mergaitė. Verkdami dėl mūsų susitikimo, mes apsikabinome iš džiaugsmo. Kai aš uždaviau klausimą dėl mano motinos, tėvas išsisuko nuo atsakymo ir pradėjo klausinėti mane. Bet kadangi aš pradėjau tiesiog reikalauti pasakyti, kur motina, jis nusileido ir pasakė, kad ji sunkiai serga ir, paėmęs mane už rankos, nusivedė į jos kambarį.
Mano protas pasimaišė nuo šoko, kai aš pamačiau savo motiną, gulinčią visiškai paralyžiuota. Ji buvo sulysusi iki vargšiškų trisdešimt vieno kilogramo, o jos gražieji plaukai buvo beveik visi iškritę. Ji buvo panaši į trapų skeletą ir aš vos galėjau patikėti, kad šitas išblyškęs ir iškankintas sutvėrimas – tai viskas, kas liko iš mano gražios ir stiprios motinos, kokią aš ją atsiminiau.
Man aptemo akyse ir aš vos nekritau be sąmonės ant grindų. Tėvas švelniai padėjo man išstovėti ir palydėjo mane į kaimyninį kambarį, kur aš verdama nukritau į lovą ir net nepastebėjau, kaip labai giliai įmigau. Susijaudinimas dėl grįžimo į tėvynę ir dėl šoko. kurį patyriau pamačiusi savo ligų ir senatvės sudaužytus tėvus, man buvo per didelis. Naktį aš pabudau iš skausmo. Kai mano tėvas pakvietė medicinos seserį patikrinti mane, ji patarė tėvui iš karto kviesti šeimos daktarą. Jis buvo namo krikšto tėvas ir priėmė mane, kai mama gimdė, ir pradžioje jis atsisakė tikėti, kad aš esu Šarlotė, kol nepamatė apgamo ant peties. Mane iš karto nuvežė į ligoninę, kur aš praleidau keturiolika savaičių. Mano tėvas buvo labai turtingas žmogus ir apmokėjo visas išlaidas. O mano krikštų tėvas atsilygino visiems tiems žmonėms, kurie padėjo man užsienyje. Atsidėkodamas visiems, kurie padėjo man ir išgelbėjo mano gyvybę, tėvas jiems išsiuntė dosnias dovanas.
Ligoninėje man buvo antrą kartą operuojamas klubas dėl kaukų tuberkuliozės. Kai mane atvežė namo, tėvas mane mokė, kad aš turiu valgyti miegoti ir atgauti jėgas. Man davė knygų skaityti, bet, deja, aš nieko negalėjau atsiminti iš to, ką perskaitydavau. Tapau labai nervinga ir mane gydantis daktaras pasiūlė iškviesti šeimos daktarą ir pasakė jam, kad man - visiškas nervinis išsekimas ir mane reikia išvežti į sanatoriją. Mano tėvas griežtai atsisakė, nes nenorėjo vėl su manimi išsiskirti po to kokio ilgo išsiskyrimo.
Aš buvau per daug sulysusi, trapi ir plika, todėl mano giminaičiai greitai mane pervežė į tolimiausią namo kambarį, toliau nuo svečių akių, kurie ateidavo į namus. Jie gėdijosi manęs dėl to, kaip aš atrodžiau ir tai sudaužė mano širdį, ir tai buvo didelis sielvartas man. Dėl to aš buvau labai drovi ir užsidariusi savyje
Visi mano visi broliai ir seseryje gavo aukštuosius išsilavinimus, tuo tarpu aš buvau uždaryta kitos šalies vienuolyne, kur meldžiausi už prarastas pasaulio sielas ir liejau kraują už pasaulio nuodėmes. Kažkaip tai neatrodė teisinga.
Kai aš jau galėjau atsistoti iš ant savo kojų iš invalido vežimėlio, viena iš mano seserų užsakė man kosmetologo paslaugas dėl mano galvos odos gydymo. Bet kai man ant galvos kosmetologė uždėjo šiltus rankšluosčius su aliejumi aš praradau sąmonę, nes pajaučiau nepakeliamą skausmą. Mėnesių mėnesius besitęsiančios procedūros davė vaisių ir mano plaukai pradėjo augti. Kai aš pradėjau atrodyti padoriau, mano giminaičiai pradėjo man pirkti brangius drabužius ir aš turėjau mokytis, kaip elgtis ir kaip nešioti drabužius iš naujo.
Kai mano savijauta tapo blogesnė, mano tėvas davė sutikimą man išvykti už tūkstančių kilometrų pas dėdę Džoną. Aš ten gyvenau apie metus, bet ant mano galvos vis dar buvo labai mažai plaukų. Tai buvo didelės gėdos ir sutrikimo šaltinis ir aš tapau savotiška atsiskyrėlė. Vieną kartą mano dėdė pasiūlė man nueiti į svečius pas kaimynus, bet aš staigiai šokau bėgti į savo miegamąjį kambarį, nes bijojau būti su svetimais žmonėmis. Bet aš pamačiau, kad tokiu savo poelgiu aš skaudinu jį, nusileidau ir apsirengusi nuėjau su juo. Praėjus kelioms dienoms jis paprašė manęs nueiti pas tuos kaimynus ir atnešti siuntinį ir tai buvo pirmas kartas kai aš viena išėjau iš namų.

Antrame rate

Praėjusi keletą kvartalų pajaučiau, kad kažkas ne taip, lyg mane kas sektų. Kai aš atsisukau, pamačiau arti manęs einančius keturis didelius vyrus. Vienas iš vyrų mane pašaukė bažnytiniu vienuolės vardu ir griežtai perspėjo nejudėti ir nerėkti,mane taip paralyžiavo  baimė, kad net negalėjau pajudėti. Jie greitai priėjo prie manęs iš abiejų pusių ir įmetė į savo mašiną tarp sėdynių.
Kada automobilis pradėjo važiuoti, jie privertė mane atsigulti ant grindų ir uždengė mane purvinu kilimu, nors aš maldavau jų pasigailėti. Kai aš gulėjau po jų kojomis ant grindų, buvau labai išsigandusi ir klausiau jų pokalbio. Supratau, kad tie keturi vyrai - tai persirengę civiliais drabužiais keturi kunigai. Mes važiavome visą naktį, dieną ir sekančią naktį. Rytą mes įvažiavom į didelio miesto priemiestį ir sustojome. Visą tą ilgą kelionės laiką man labai skaudėjo, dėl to kad visą laiką gulėjau ant grindų.
Supratimo neturėjau, kur aš esu, bet kai man leido atsisėsti, aš atpalaidavau savo užtirpusius raumenis ir skaudančią nugarą. Aš sustingau iš siaubo, nes mes stovėjome prie moterų vienuolyno sienos. Mano širdis nusirito į kulnus ir aš visa drebėjau. Aš gailėjausi, kad nemiriau. Iš nevilties aš meldžiausi mergelei Marijai, kad mane ištiktų širdies priepuolis, po to pradėjau šauktis švento Judo ir švento Baltramiejaus ir visų kitų šventųjų globėjų, kuriuos tik sugebėjau atsiminti.
Jie ištraukė mane iš automobilio ir vietoje to, kad mane nuvestų į vienuolyną, jie vedė mane kvartalą po kvartalo miesto gatvėmis. Einant ir nuleidus akis žiūrint į savo kojų pirštus, aš buvau atvesta į kažkokio kunigo namus, esančius šalia didžiulės bažnyčios.
Skubėdami jie mane nuvedė į vidų ir vedė koridoriumi per virtuvę, o po to pasuko į rūsį. Ten atsidarė didelės slaptos durys, už kurių pasirodė ilgas ir didelis tunelis, vedantis atgal kelis kvartalus po žeme į vienuolyną. Kaip visada, jie nuslėpė mano dingimą, nepalikdami jokių pėdsakų, jeigu kas nors mus ir buvo matęs. Kaip visada jie darė, kad apgautų pasaulį ir paslėptų savo tamsius ir piktus darbelius.
Tunelio gale buvo dar vienos durys, bet nebuvo įmanoma nežinant jų atidaryti. Bet vienas iš kunigų gerai žinojo, kur yra slaptas mygtukas, ir kai jis paspaudė mygtuką, didelės ir sunkios durys tyliai atsidarė. Už jų stovėjo ir manęs laukė Motinėlė. Jos veidas buvo žiauriai niūrus ir tvirtas, ji pasakė kaip nukirto: „Atveskit ją čionai“. Aš daug kartų mačiau šitą negailestingą žvilgsnį anksčiau. Ir tai buvo kaip nesibaigiantis, pastoviai pasikartojantis tūkstančius kartų siaubingų košmarų ir kančios kadras.
Motinėlė tylėdama mane nuvedė į kitą kambarį ir liepė gultis ant žemės veidu žemyn. Aš neturėjau jokio pasirinkimo kaip tai buvo anksčiau ne vieną šimtą kartų. Motinėlė paskambino varpais ir staigiai atsirado dvi vienuolės ir šalia manęs pastatė labai keistai atrodantį objektą. Ji joms padavė po virvės gabalą ir jos surišo man rankas ir kojas. Jos dirbo tyliai ir labai greitai, matėsi, kad šitame reikale turėjo patirties.
Objektas ant grindų buvo kaitinimo lempa, bet aš niekada anksčiau nebuvau mačiusi ir nežinojau, kas tai yra. Motinėlė gretai įsakė uždegti ir jos įvykdė įsakymą. Viena vienuolė mane paėmė už parankių kita padėjo jai ir jos pakėlė mane. Motinėlė priėjo prie manęs ir reikalavo manęs atsiprašyti už žalą, kurią aš padariau, kad aš atsižadu pabėgimo, kurį įvykdžiau, ir pažadu, jog daugiau niekada gyvenime nebandysiu bėgti.
Aš žinojau, kad niekada neduosiu tokio pažado ir pasitaikius pirmai progai pabėgsiu. Būdama patyrusi aš žinojau, kad aš būsiu kankinama, nesvarbu, ar aš prisipažinsiu ir pažadėsiu, ar nieko nesakysiu. Nebus jokio geraširdiškumo ir atleidimo, nepriklausomai nuo to, ką aš pažadėsiu. Aš buvau išmokusi atpažinti dviveidiškumą, melą, veidmainystę ir išdavystę vienuolyne. Viskas buvo sukurta taip, kad tave nekaltai įvilioti į spąstus. Nebuvo absoliučiai jokių šansų ar galimybių laimėti, kad byla būtų teisingai išklausyta, jos nagrinėjimo metu.
Kada motinėlė miršta į jos vietą jie visada turi tris-keturias vienuoles, kurios gali ją pakeisti. Ir motinėlės būna išrenkamos dėl savo kieto, žiauraus ir negailestingo charakterio, neturi jokių jausmų žmogiškoms kančioms ir nelaimėms, visiškai neturi užuojautos. Turbūt ji pilnai atitiko ir užsirekomendavo prieš sistemą visu savo supuvusiu vidumi, nes jai patiko ir ji net mėgavosi savo grubiais metodais.
Motinėlė savo reikalavimą pakartojo tris kartus, bet aš kiekvieną kartą niūriai tyliau. Ji davė įsakymą mano kūną nuleisti ant degančio degiklio. Žinoma, aš šaukiau ir kovojau, muisčiausi ir rangiausi nuo negailestingos ugnies po mano nugara. Kada mano drabužiai užsidegė ir aš spiegiau agonijoje, kada oda šnypštė ir kilo nuo karščio pūslės, kai tuo tarpu negailestingos ir bejausmės seserys tvirtai laikė mane virš ugnies. Pagaliau Motinėlė nutarė, kad šiai dienai aš degiau pakankamai ir pradėjo mane ridenti po purvinas grindis, kad galėtų užgesinti liepsną. Aš buvau kaip laukinis padaras, pulsuojantis neįtikėtinam skausme ir kančioje. Po to, kai ji tai padarė, vienuolės grubiai mane numetė ant grindų ir aš pradėjau rėkti dar smarkiau, nes mano apdegusi ir pūslėmis nusėta nugaros oda staigiai nusilupo. Po to mane patalpino į ligoninę, kur mane paguldė ant medinės lentos. Mane paguldė ant pilvo, nes nugara buvo žiauriai apdeginta. Skausmas ir kančia nuo nudegimų buvo neapsakomi. Po to motinėlė ir vienuolės išėjo ir uždariusios užrakino duris. Štai aš ir vėl tapau kalinė tų, kurios neturėjo širdies ir sąžinės, ir kurios gyveno suteikdamos skausmus ir kankinimus kiekvienai bejėgei aukai.
Aš maldavau ir verkiau prašydama vandens, kada vienuolės praeidavo šalia palatos, kur aš gulėjau, bet jos buvo užprogramuoti robotai visiškai ignoruoti, bet kokias kančias ir nė viena iš jų nesustodavo. Mano žiaurūs pagrobėjai tikėjosi, kad aš numirsiu ir aš tuo tikėjau. Bet kadangi aš toliau gyvenau motinėlė iškvietė man daktarą. Aš dažnai užsiduodavau sau klausimą, kokį melą ji pasakė daktarui, kad pateisintų didelius ir gilius nudegimus ant mano nugaros. Po kelių savaičių jis dar atėjo mane apžiūrėti ir perrišti. Daug nelaimingų ir skausmingų dienų slinko viena po kitos.

Epitemija virtuvėje

Praėjo ne vienas mėnuo, kol aš galėjau vaikščioti. Pirmą dieną, kai aš galėjau pasikelti iš patalo mane nuvedė į vietą, kur buvo paduodamas maistas. Kaip visada, kiekviena vienuolė turėjo savo vietą prie stalo, bet mano vietos ten nebuvo. Motinėlė man įsakė eiti ir atsistoti į kambario kampą. Kampe buvo lentyna, kurią buvo galima reguliuoti pagal vienuolės ūgį ir ant jos stovėjo mano alavinis puodelis juodos kavos ir šimtas gramų duonos. Aš turėjau stovėti nosimi į kampą, kad suvalgyčiau savo skurdų maistą. Vakare, kada mane vėl atvedė į šią vietą kampo lentyna, buvo tuščia ir motinėlė mane nuvedė į kitą vietą kambario gale už trijų paskutinių kėdžių. Ji paėmė iš alavinio puodo mano daržoves, penkiasdešimt gramų duonos ir puodelį juodos kavos ir padėjo visa tai ant žemės. Aš turėjau sėdėti ant grindų ir valgyti nuo grindų ir tai tęsėsi keletą mėnesių.
Vieną kartą aš paprašiau leidimo pasikalbėti su Motinėle. Aš jai pasakiau, kad jeigu ji manęs nevers daryti nuodėmės, tai aš nepažeidinėsiu vienuolyno taisyklių. Ji išdidžiai man pasakė, jog jeigu aš nepažeidinėsiu taisyklių tai vieną gražią dieną mane į kiemą trumpam poilsiui. Per daugelį metų aš išmokau netikėti sąžinės neturinčioms vienuolyno motinėlėms. Jos buvo didelės melo, manipuliacijų ir žiaurumo meistrės. Man seniai tapo aišku, kad mano gyvenimas turėjo tapti vientisa epitemija ir kančia todėl, kad aš išdrįsau pabėgti iš vienuolyno. Ji tai darė su dviguba jėga ir nekreipdama dėmesio į tai, kaip buvo skaudu. Tai buvo jos vieša kampanija galutinai palaužti mane ir niekas iš to, ką ji sugalvodavo, jai neatrodė per daug žiauru, nežmogiška ir skausminga.


Epitemija vonioje

Vieną kartą aš buvau atgabenta epitemijai prie ilgo metalinio karučio, kuris tarnavo vienuolėms kaip vonia. Man buvo įsakytą nusirengti drabužius ir apsirengti naktinius marškinius iš marlės ir lipti į karutį su vandeniu. Motinėlė staigiai sugriebė mane už galvos ir panardino į purviną vandenį, palaikiusi ištraukė ir taip ji elgėsi daug kartų, o aš vos sugebėdavau atgauti kvapą ir vėl būdavau nardinama, aš dusau vis labiau nuo to, kad tai niekaip nesibaigė. Aš išsekau ir buvau visai be jėgų dėl smaugimo ir skandinimo, todėl tiesiog kritau veidu į vandenį karutyje, nes negalėjau nei gintis, nei kovoti. Psichologinį ir fizinį krūvį, kurį teko pakelti, sunku apsakyti.
Dvi mažos vienuolės ištraukė mane iš rezervuaro pusiau be sąmonės, dūstančią ir tampoma šleikštulio ir kosėjančią nuo dusimo. Jos tvirtai laikė mane, kai kitos dvi vienuolės pradėjo visa jėga mane mušti grubiais, pjaunančiais rimbais, jų aštrūs metaliniai dantukai lengvai prakirsdavo plonus naktinius marškinius iš marlės. Labai greita aš buvau visa pramirkusi savo krauju, nes mano kūnas buvo suplėšytas.

Pūliuojantis pirštas

Vienuolyne griežtai draudžiama skųstis ir niurzgėti, nes toks elgesys greitai pritraukdavo griežtas ir žiaurias bausmes. Todėl mes išmokome iškentėti viską be jokios vilties į užuojautą. Ant mano piršto išsivystė pūlinga infekcija, kuri su kiekviena diena atrodė vis baisiau. Siaubingai ištinęs, nerealiai skaudantis ir pulsuojantis pirštas, aš nebegalėjau daugiau ignoruoti nepakeliamo skausmo. Jį reikėjo įpjauti, kad sumažinti spaudimą. Tą dieną aš buvau paskirta dirbti į virtuvę ir žinojau kad visą dieną man reikės laikyti rankas karštam ir muilinam vandenyje plaunant indus ir tvarkant patalpas.
Kai aš paprašiau leidimo pasikalbėti su Motinėle ji pasižiūrėjo į mane, bet davė sutikimą kalbėti. Padėjusi savo piršta ant darbo stalo taip, kad ji matytų, aš paaiškinau jai, kaip man siaubingai skauda ir paprašiau, kad mano pareigas, jeigu galima, perimtų kita vienuolė, kad nesušlapinti piršto vandenyje, kol jis pradės sveikti. Ji pasižiūrėjo į pirštą ir, man nespėjus nė mirgtelėti, ji greitai stvėrė kirvuką mėsai kapoti ir, nespėjus man susivokti, kas vyksta, kirto kirvuku per pūliuojantį pirštą.
Iš karto praradau sąmonę, jos labai greitai atgaivino mane. Ir Motinėlė piktai atkirto:“O dabar baik apsimetinėti kvailute, prisigalvodama pasiteisinimų, ir užsiimk indų plovimu. Aš neturėjau jokio pasirinkimo ir aš dirbau kaip vergė plaudama indus karštame ir muiliname vandenyje, kelis kartus prarasdama sąmonę nuo nepakeliamo skausmo.

Pabėgimas

Taip tęsėsi diena po dienos, viena už kitą niūresnė, baisesnė su primestomis kankinančiomis epitemijomis, kurias apribojo tik demoniška beširdės ir negailestingos motinėlės fantazija. Šitos moterys turi būti visiškai apsėstos, kad galėtų daryti tai, ką jos daro.
Vieną kartą mane vėl atvedė į katilinę, kur buvo anglių degiklis. Ši vieta dar buvo panaudojama kaip kankinimų vieta ir, kaip visada, man liepė nusirengti iki pusės. Man liepė apkabinti didelį karštą vamzdį ir tvirtai pririšo mano rankas ir kojas. Po to motinėlė paėmė žarsteklį ir įdėjo jį į žarijas, kad jis įkaistų iki raudonumo.
Įkaitinusi žarsteklį ji lėtai, bet kruopščiai išdegino mano kūne tris kryžius, vėl ir vėl įkaitindama žarsteklį ant žarijų, kai jis atvėsdavo. Iš mano gerklės išsprūdo siaubingi riksmai, apgailėtinas inkštimas prašant pasigailėjimo, į kuriuos, aišku, nebuvo atsakymo. Mano šnervės jautė aštriai – koktų svylančio mano kūno kvapą. Manyje virė siaubingos pykčio konvulsijos, pilnos neapykantos, mano kankintojams. Po daugiau kaip dvidešimt aštuonių beviltiškų mėnesių nelaisvės, jiems beveik pavyko sunaikinti mane antrą kartą. Visišką beviltiškumą, kurį aš jaučiau, sunku nupasakoti tiems, kas nė karto nepatyrė tokių kankinimų ir sunkumų.
Vieną dieną Motinėlė pasikvietė aštuoniolika vienuolių ir liepė eiti paskui ją. Kaip visada, mes labai bijojom, nes kiekvieną kartą, kai mes iškviečiamos, mes nežinojome, kas mūsų laukia. Mes tylėdamos tempėmės paskui ją. Ji atvedė mus į pirmą aukštą, į virtuvę. Ji įteikė mums septynis maišus pupų ir atidarė duris, kurios vedė į vidinį kiemą, kuris buvo apsuptas aukštomis sienomis. Mes gavome poilsio valandėlę.
Mes vos galėjom sulaikyti savo džiaugsmą ir nuostabą, kai mes pirmą kartą įkvėpėme gaivaus oro ir mūsų akys pamatė saulės spindulius. Aišku tiems, iš ko nebuvo atimtos tokios kasdienės galimybės, sunku paaiškinti ir jiems gali pasirodyti keista, bet mes paėjusios nedrąsiai kelis žingsnius nekantraudamos veidu kritome į gaivią žalią žole ir įsikabinusios rankomis į ją su dideliu malonumu traukėme į save jos kvapą ir negalėjome atsidžiaugti.
Tai buvo tarsi gulėjimas ant debesų, neįtikėtinai gražus. Mūsų atimti jausmai buvo įkalinti steriliuose vienuolyno urvuose. Mes gulėjome žolėje ir mėgavomės gaiviu oru, žole ir saulės šiluma. Turbūt mes atrodėme labai keistai. Mes buvome tiesiog apgirtusios nuo tokio įvykio. 
Kai mes ten gulėjome vidiniame kieme, prie didelių metalinių vartų, bildėdamas atvažiavo sunkvežimis su anglimis. Vyras pasiėmė iš sunkvežimio karutį ir pradėjo krauti anglis. Atrakinęs ir atidaręs vartus, kad galėtų vežti anglį prie rūsio angos, kur ji buvo laikoma. Mes vis dar tyliai gulėjome ant žolės, po to, kai vogčiomis pasižiūrėjome, kas dedasi. Mes greitai nusukome savo žvilgsnius atgal, nes tai buvo ne kunigas ir ne vyskupas, bet vyras pašalietis, todėl tai buvo didelė nuodėmė, už kurią buvo griežtai baudžiama.
Mano mintis perskrodė laukinė mintis. Jeigu aš paklausyčiau šitos minties, tai galėčiau pabėgti per šituos atidarytus vartus, kol jis vežiojo anglį su karučiu nuo mašinos iki anglių sandėliavimo angos. Bet neryžtingumas mane paralyžiavo ir aš negalėjau pajudėti, nes buvau išdresuota paklusti taisyklėms. Jis per keletą kartų suvežiojo anglis ir pakrovė karutį į automobilį ir uždarė išorinius vartus. Mano širdis nukrito į kulnus, kai aš užgirdau užsidarančių vartų garsą, bet po to, ji pradėjo spurdėti. Mano klausa po vienuolyno tylos buvo tokia jautri, kad man pasigirdo, kad vartų uždarymo garsas buvo kitoks. Man pasirodė, kad spyna užstrigo ir vartai neužsidarė. Tai buvo neįmanoma, bet vis dėl to. jeigu tai būtų tiesa?
Dėl šitų minčių man atrodė, kad mano širdis taip garsiai trankėsi, kad aš atsargiai pasižiūrėjau į kitas vienuoles. Nes norėjau įsitikinti, ar ir jos neišgirdo šito garso. Bet jos dar iki šiol vis švelniai glaudėsi prie žalios žolės, šildėsi saulės spinduliuose, mėgavosi gaiviu oru ir į nieką nekreipė dėmesio. Labai atsargiai aš atsistojau ant kojų ir tyliai, kad jų netrukdyčiau, aš pradėjau slinkti prie vartų.
Vogčiomis aš pasižiūrėjau į vienuolyną, norėdama įsitikinti, ar niekas manęs neseka. Mane apėmė panika ir aš pradėjau bėgti prie vartų. Kada aš pastūmiau didelius vartus, jie lengvai atsidarė ir aš neišlaikiusi lygsvaros šleptelėjau ant anglimis padengto takelio, atsitrenkdama
galva į anglis, apsibrozdinau veidą, rankas ir kelius. Pašokau ant kojų ir greitai uždariau vartus ir užtrenkiau spyną. Aš nenorėjau atkreipti į save dėmesio, bet mano kojos pačios bėgo kuo greičiau.

Basoji karmelitė

Tai buvo neįtikėtina! Aš vėl laisva! Pagaliau aš dingau iš vienuolyno kalėjimo. Tai buvo nuostabi, nors ir vėjuota diena, ir mano drabužiai ir šydas vis daužė man per veidą. Aš vos galėjau matyti kur einu. Susidūriau gatvėje su vyru ir iš nevilties aš įsikabinau jam į ranką ir išsigandusiu balsu ištariau : „Prašau padėkite man! Paslėpkite mane! Aš ką tik pabėgau iš vienuolyno!“.
Jis atrodė išsigandęs ir nustebęs, bet greitai pasakė: „Eime su manimi ir aš jus paslėpsiu savo rūsyje. Jis ką tik pastate iškrovė šviežią šieną ir aš pradėjau kilti laiptais aukštyn, kad galėčiau pasislėpti palėpėje. Aš galvojau apie geresnę vietą, kur galėtų mane paslėpti. Nuėjau paskui jį į jo namą, jis paaiškino žmonai, kas darosi, ir jie greitai atidarė lubų kampe esančias duris ir pakėlė mane į palėpę.
Šiai šauniai porai buvo tik apie trisdešimt metų, bet jie buvo labai geri man. Jie į palėpę man atnešė pagalvę, užklotą, vandens ir maisto. Ten aš slėpiausi visą naktį ir visą kitą dieną. Artėjant vakarui aš jiems pasakiau, kad turiu palikti juos ir eiti toliau sutemus. Iš jų aš pirmą kartą sužinojau, kokioje vietoje aš buvau uždaryta į kalėjimą šiuos dvejus metus. Jie davė man žemėlapį, kai mes žiūrėjome į jį, mes pamatėme, kad aš buvau įkalinta 650 mylių nuo dėdės Džono namų. Žemėlapį pažymėjome taip, kad aš galėčiau vėl grįžti atgal pas dėde Džoną.
Moteris supakavo maistą į dėžes ir davė man kelionei septyniasdešimt penkis centus ir primygtinai prašė paimti keletą drabužių iš jos garderobo kelionei ir palydėjo mane. Aš buvau be plaukų, todėl ji man davė šilkinę kepuraitę. Aš neturėjau nei batų, nei kojinių, todėl buvau priversta eiti basa, nes pas mano draugus irgi nebuvo nieko tinkamo mano kojoms. Be abejo, aš atrodžiau keistai, apsirengusi trimis dydžiais didesniais drabužiais. Kelionėje aš stengiausi judėti pakeleivingomis mašinomis arba ėjau nepravažiuojamais keliais. Aš ėjau ir ėjau, kol mano kojos nesutino, ir aš supratau, kad toliau eiti negaliu. Kada aš sustojau prie namo, kad paprašyčiau nakvynės verandoje ar garaže ir pasibeldžiau, duris atidarė ponia ir nužiūrėjusi mane nuo kojų iki galvos, užtrenkė man duris prieš nosį. Pavargusi, išsigandusi ir visiškai nusivylusi aš vėl patraukiau link kelio. Tik mintis, kad vienuolyno kalėjimo siaubas liko man už nugaros, vis dar davė man jėgų, kad nepasiduočiau galutinai.
Šie patogiai ir saugiai savo šiltuose namuose ar patogiuose butuose ir pilnais pilvais gyvenantys žmonės net drąsiausiose savo fantazijose negalėjo įsivaizduoti, kas vyksta visai šalia jų. Tiesa buvo per daug baisi, kad žmonės patikėtų. Būdama visiškai be jėgų, užkliuvau ir nukritau į griovį ir gulėjau ten, kol name degė šviesa. Po to aš iššliaužiau iš griovio ir prišliaužiau prie namo ir neramiai užmigau vėl ir vėl prabusdama. Aš buvau laiminga, kad paėmiau savo šventą vienuolės drabužį, nes naktį įsisukau į jį, kad nesušalčiau.
Kada prašvito, išsigandusi prabudau ir vėl pradėjau judėti savo tikslo link. Aš buvau perpildyta siaubo, nes nežinojau, ką gali man padaryti žmonės. Po to, kai viską suvalgiau, ką man buvo davę, aš pradėjau prašyti išmaldos. Vieni buvo geri žmonės ir duodavo man gero maisto, kiti staigiai atsakydavo man ir uždarydavo duris prieš mano nosį.
Ėjo dienos ir savaitės, o aš skausmingai tęsiau savo kelionę kaimo vietovėmis. Niekas man nepasiūlė batų ir todėl mano kojos atrodė taip tragiškai, kad aš pradėjau verkti ir melsti mirties. Keturiolika savaičių aš ėjau pėsčia ir važiavau pakeleivingomis mašinomis, prašydama maisto ir vietos pamiegoti. Pagaliau aš buvau keturiasdešimt ar penkiasdešimt kilometrų nuo tos vietos, kur gyveno dėdė Džonas.
Geležinkelio stotyje paklausiau, ar yra traukinys, važiuojantis į tą mietą, kur gyvena mano dėdė Džonas ir sužinojau, kad važiuoja vienas traukinys penktą valandą. Iš skurdaus monetų likučio, kurį man buvo davę, aš atskaičiavau reikiamą sumą ir nusipirkau bilietą, ir atsiguliau ant stoties suolo pamiegoti. Nors aš buvau labai alkana, man niekas nepasiūlė jokio maisto.

Dėdės Džono namuose

Aš atvažiavau pas dėdę Džoną. Kai jis mane pamatė, pasakė: „Dieve mano, Šarlote, iš kur tu atėjai ?“. Po to jis man parodė laišką nuo mano tėvo, iš kurio turinio buvo labai aišku, kad tai jis pasirūpino, jog aš vėl būčiau jėga nuvežta atgal į vienuolyną. Laiške buvo sakoma, kad aš esu patikimose rankose ir tėvai žino, kur aš esu. Mano tėvas buvo labai išgąsdintas, kadangi mano motina buvo labai ligota. Kai į bažnyčią išpažinties ateidavo kas nors iš mano šeimos narių, o ypač tėvas, kunigas iškilmingai pareikšdavo: „Nebus jums jokio nuodėmių atleidimo, kol Šarlotė negrįš į moterų vienuolyną“.
Kunigas įtikino mano tėvą, kad mano ligota motina negalės papulti į skaistyklą, o eis tiesiu taikymu į pragarą. Mano iškankintas tėvas tikėjo visu tuo ir labai bijojo, kad jo mylima žmona gali patekti į pragarą. Jo žodžiais tariant, mane uždaryti į vienuolyną nebuvo taip blogai, kaip mano motiną nuteisti pragarui.
Kai aš visa tai išgirdau, aš persipildžiau neapykanta ir kategoriškai užtikrinau savo dėdę, kad daugiau gyvenime nenoriu matyti savo tėvo. Giliai sužeista aš siautėjau ir jaučiausi siaubingai vieniša.

Evangelija

Dėdė Džonas pradėjo man pasakoti, kaip jo kaimynai katalikai gavo išgelbėjimą. Tai radikaliai pakeitė jų šeimą, ypač tėvą, kuris smarkiai gėrė ir mušė savo žmoną ir vaikus. Kada mirė mano teta, jie taip smarkiai palaikė dėdę ir daug jam padėjo, kad jis nuėjo su jais į sekmininkų bažnyčios tarnavimą. Iki šešiasdešimt septynių metų mano dėdė katalikas niekada gyvenime nebuvo peržengęs kitos bažnyčios slenksčio. Tarnavimas jį labai palietė ir ypač jam patiko jauni žmonės, kurie kardinaliai skyrėsi nuo tų pasaulietiškų jaunų žmonių katalikų bažnyčioje.
Apsilankęs dar keletą kartų, toje sekmininkų bažnyčioje vieną kartą jis pašoko iš savo vietos ir atbėgo į priekinę bažnyčios dalį rėkdamas: „Dieve mano, aš pražuvęs, aš pražuvęs, aš pražuvęs“... Jis buvo garsus verslininkas ir kai jis įtikėjo, jis sukėlė didelį sąmyšį. Po to jis gavo krikštą Šventąja Dvasia.
Bevaikis našlys pažadėjo visą save atiduoti Viešpačiui ir visą savo turtą.
Kada jis baigė visą šitą keistą pasakojimą, aš pagalvojau, kad seniui su protu negerai. Tuo tarpu aš vis tiek neturėjau kur kitur eiti, todėl sėdėjau, tylėjau ir nieko nesakiau. Tą vakarą aš išgirdau kaip jis meldžiasi už mane ir dar kitą rytą. Kiekvieną kartą jis prašė Viešpaties išgelbėti mane. Tai tęsėsi vakarais iki pat jo mirties. Buvau labai ligota, todėl dėdė mane paguldė į ligoninę ir apmokėjo visas sąskaitas, prižiūrėjo mane, maitino ir rengė. Po to, kai aš grįžau, mano dėdė labai susirgo ir gydytojas pasakė, kad jį reikia paguldyti į ligoninę. Aš maldavau gydytoją, kad jis leistų man prižiūrėti savo giminaitį namuose. Tai buvo mano šansas atsidėkoti jam už jo gerumą man. Daktaras sutiko, bet jam vis tiek darėsi vis blogiau ir blogiau.

Dėdės mirtis

Po kelių dienų mano dėdė pašaukė manę ir pasakė: „Brangioji, aš išeinu pas Tėvą namo, kad toliau gyvenčiau su Viešpačiu. Aš noriu paprašyti tavęs, kad tu paskambintum tėvui ir pasakytum, kad mano laidotuvės bus šioje bažnyčioje. Jis pasakė man kokį ir graborių pakviesti, paaiškino kokios turi būti laidotuvės. Aš buvau apstulbus ir netikėjau savo ausim, o jis tiesiog šypsojosi žiūrėdamas man į veidą ir, užmerkęs akis, išėjo.
Kai aš supratau, kad jis mirė, mane užliejo siaubingos sielvarto bangos. Šitas žmogus buvo man viskas, ką aš turėjau brangaus šitame gyvenime. Aš pasijaučiau taip, kad atrodė iš manęs atėmė patį brangiausią, ką aš turėjau. Aš kritau ant negyvo kūno ir isteriškai rėkdama verkiau “Dieve, jeigu tu esi, kodėl tu paėmei jį iš manęs? Jis man buvo viskas! Taip nesąžininga! Taip nesąžininga!“.
Pagaliau susėmiau save į rankas ir pradėjau vykdyti dėdės man duotą instrukciją. Aš paskambinau pastoriui, graboriui, išrinkau karstą, išsiunčiau telegramas ir viską paruošiau laidotuvėms. Dėdė Džonas niekada nesakė savo giminaičiams, kad jis paliko Romos katalikų bažnyčią, nes žinojo, kad jie jo nesupras ir atstums. Aišku, kai jie tai sužinojo, į laidotuves neatvažiavo nė vienas giminaitis ir net neatsiuntė gėlių. Žmonės iš sekmininkų bažnyčios žinojo apie tai, kaip aš buvau prisirišusi prie dėdės Džono, ir todėl jie su manimi pasilikdavo mano namuose ilgas šešias savaites. Kai jiems reikėdavo eiti namo, jie nuvesdavo mane į maisto prekių parduotuvę ir sakydavo:“Imk, ko tau reikia“, ir viską apmokėdavo.

Gimimas iš aukšto

Praėjus septyniems mėnesiams po dėdės Džono mirties, aš paprašiau daktaro, kad jis mane išrašytų, kad aš galėčiau grįžti prie darbo. Labai nemėgau būti priklausoma nuo kitų ir labai norėjau pati save išlaikyti. Aš išvažiavau į kaimyninę valstiją ir ten išlaikiau medicinos sesers egzaminą. Greitai mane priėmė į darbą į didelę Romos katalikų ligoninę. Nežiūrint į karštas dėdės Džono ir kitų žmonių maldas, aš vis dar buvau neišgelbėta. Trejus metus ten dirbau ir galėjau išlaikyti save. Koks tai nuostabus jausmas po tiek laiko ligų ir priklausymo nuo kitų. Kada ligoninėje vieną moterį – pamokslininkę iš „Dievo asamblėjos“ bažnyčios - ruošė operacijai, aš buvau paskirta kaip medicinos sesuo prižiūrėti ją. Kai ji pabudo po operacijos, ji pradėjo šlovinti Viešpatį, kad išsaugojo jai gyvybę ir paprašė manęs perskaityti iš Biblijos vieną ištrauką. Aš pradėjau drebėti, nes man, kaip katalikų vienuolei, buvo griežtai draudžiama skaityti Bibliją. Bet aš buvau priversta Bibliją skaityti dešimt dienų, kol ji buvo ligoninėje. Po to mane dar paskyrė prižiūrėti ją namuose.
Kai jau ji galėjo vaikščioti, aš ją lydėdavau į jos bažnyčią, kuri buvo mieto centre. Mane mokė, kad visi tie, kurie yra ne katalikai, yra eretikai ir todėl aš sėdėdavau pačiam salės gale ir kraštinėje kėdėje. Kadangi aš su ja bažnyčią lankydavau kiekvieną vakarą, mano darbdavė- pamokslininkė padovanojo Bibliją ir namuose aš įpratau kiekvieną dieną nusileisti į rūsį ir skaityti. Pagaliau aš parpuoliau ant kelių ir pasakiau: „Dieve, jeigu tu esi, atsiverk man. Daug naktų aš skaičiau Bibliją ir ne vieną naktį eidavau gerokai po vidurnakčio.
Vieną kartą aš sapne įkritau į degantį ežerą ir rėkdama prabudau. Mano darbdavė paaiškino man, kad Dievas nori parodyti, kad aš esu pražuvusi ir turiu atsiprašyti Viešpaties už savo nuodėmes ir paprašyti, kad Jėzus įeitų į mano širdį. Puoliau ant kelių ir maldavau Dievą, kad išsaugotų gyvybę man, kol aš gausiu išgelbėjimą.
Vieną kartą aš ėjau į bažnyčią ir jaučiausi labai nelaiminga. Pamokslininkas atsistojo, kad skaitytų savo tekstą, bet aš jau daugiau negalėjau kentėti. Aš pašokau iš savo vietos ir greitai tekina nubėgau prie altoriaus ir verkdama kartodama kelis kartus: „Aš nenoriu į pragarą! O Dieve, pasigailėk manęs, aš nenoriu į pragarą!“  nukritau ten kaip beformė krūva ir verkiau išpažindama visas savo supuvusias neapykantos nuodėmes, piktas mintis ir veiksmus. Aš išpyliau visą tai lauk, nekreipdama jokio dėmesio, ar kas nors tai mato.
Koks tai buvo nuostabus gaivumas ir apsivalymas, po to, kai aš pasimeldžiau ir gavau atleidimą. Dievas Jėzus įėjo į mano širdį ir atnešė man visišką išgelbėjimą ir nemokamai. Tik tie, kas jautė gimimą iš aukšto ir buvo išpirkti iš priešo rankų Jėzaus Kristaus krauju, gali suprasti antgamtinę šlovę, palengvėjimą ir džiaugsmą, kurie užplūdo mano esybę tą nuostabų vakarą.

Susitikimas su katalikų kunigais

Mano draugė palydėjo mane į telegrafo stotį ir išsiunčiau savo tėvui telegramą, kurioje pranešiau jam, kad aš jau nebe katalikė, kadangi šlovingai buvau išgelbėta, kai išpažinau visas savo nuodėmes ir priėmiau Jėzų Kristų į savo širdį kaip asmeninį savo išgelbėtoją. 
Trims dienoms praėjus pasižiūrėjau pro langą, nes prie namo įėjimo sucypė ir sustojo automobilis. Iš mašinos išlipo ir pradėjo judėti link namo mano tėvas ir du katalikų kunigai. Išsigandusi nubėgau į virtuvę pas savo draugę ir pasakiau jai, kad jie atvažiavo paimti manęs. O ji ramiai man pasakė, kad eičiau atidaryčiau duris ir pakviesčiau juos čionai. Ji man pasakė, jog kadangi aš dabar išgelbėta, man nėra ko bijoti.
Aš padariau taip, kaip ji sakė ir palydėjau juos į svetainę. Tėtis iš karto išpyškino: "Šarlote, mes atvažiavome tave parvežti į namus. Aš skeptiškai jam atsakiau, kad nesiruošiu su juo važiuoti namo. Aš lieku čia ir toliau lankysiu bažnyčią kur aš gavau išgelbėjimą. Aš noriu sužinoti daugiau apie Dievą ir Jėzaus Kristaus evangeliją. Jie faktiškai galvojo, kad aš dar tas pats mechaninis robotas, kuriam praplovė smegenis ir kad jie gali mane vėl grąžinti į moterų vienuolyną. 
Mano tėvas atrodė kaip pamišęs ir pasakė: "Šarlote, tu iš proto išėjai mes važiavome 1050 km, kad tave parvežtume namo". Po to, kai aš vėl labai griežtai ir tvirtai pasakiau tėvui, kad nežiūrint į jokias sąlygas aš nesiruošiu grįžti su jais namo, tada vyresnis iš kunigų pašoko ant kojų. Jis pradėjo piktai šauti ant manęs : "Tu be abejo žinai ir supranti, ką tu padarei! Tu prakeikei savo sielą ir visą savo gyvenimą praleisi pragare! Vieną gražią dieną tu atšliauši atgal į šventą Romos katalikų bažnyčią ant rankų ir kelių ir maldausi, kad tau skaitytų novenas (novena – tradicinė katalikų maldos praktika skaityti maldas devynias dienas iš eilės – vertėjo pastaba). Vieną gražią dieną tu užsinorėsi ateiti pas kunigą išpažinties ir gauti nuodėmių atleidimą, dėl tavo baisių nuodėmių. 
Aš nusprendžiau, kad man užteks jo nesąmonių ir grasinimų. Aš ištiesiau jam savo Bibliją ir mečiau iššūkį: "Jeigu jūs sugebėsite Biblijoje rasti nors vieną eilutę, kur aš privalau išpažinti savo nuodėmes žmogui, aš čia pat iš karto klaupiuosi prieš jus ant kelių ir šliaužiu atgal į Romos katalikų bažnyčią". 
Jo veidas paraudonavo iš pykčio ir jis griebė mano Bibliją man iš rankų ir sviedė ant žemės. Jis atsistojo koja ant mano Biblijos ir pradėjo suktis ant jos plėšydamas ją. Jeigu jis būtų atsistojęs ant mano veido, jis man būtų padaręs žymiai mažiau skausmo, negu dabar. Šios Biblijos dėka aš radau tiesą ir užtikrintumą išgelbėjime. 
Jeigu katalikų kunigai turėtų valdžia savo rankose, tai jie pereitų visus iki vieno namus, atimtų visas biblijas, apipiltų jas benzinu ir jas sudegintų. Kada jie ateina į valdžią, Biblija tampa uždrausta. 
Šventikas pradėjo kalbėti mano adresu Romos katalikų prakeikimus, atskyrimui manęs nuo Katalikų bažnyčios todėl, kad aš nešiojau šventą drabužį ir išdrįsau jį nusiimti. Pradžioje jis prakeikė mano akis, kad jos išpus ir iškris iš mano galvos. Aš puoliau baisiai isteriškai verti, todėl kad aš dar blogai žinojau ko moko biblija. Kai aš bėgau iš vienuolyno mano kairės akies regėjimas buvo tik 4 procentai o kitos - 8 procentai. Praktiškai aš buvau akla dėl demonų vedamos Motinėlės nuodėmingo ir paleistuvingu elgesio su manimi, todėl manę šitas prakeikimas mane labai išgąsdino. 
O to šventikas prakeikė kiekvieną mano gyvybiškai svarbų organą, kad lervos suėstų šiuos organus. Jis garsiai burbėjo: 
"Visagalio Dievo valdžia, Tėvo, sūnaus ir Šv. Dvasios ir šventų kanonų ir viso, kas nesuteršta. Mergelės Marijos ir Dievo motinos ir visų apaštalų, evangelistų ir nekaltų šventųjų, kurie kaip ėriukai verti giedoti naujas giesmes ir visų šventų kankinių ir šventų nuodėmklausių ir visų šventų tarnaičių (t. y. vienuolių ir seserų) Dievo ir visų šventųjų išrinktų Viešpaties, mes atskiriame Šarlotę nuo Romos katalikų bažnyčios slenksčio, taip kad ji kankinsis amžinuose varguose per amžius ir ugnis, kuri dega, niekada neužges. 
Tegul Dievas tėvas, kuris sutvėrė žmogų, prakeikia ją : tegul Dievo sūnus, kuris kentėjo už ją, prakeikia ją, tegul Šv. Dvasia, kuri mums duota per krikštą, prakeikia ją, tegul Šv. kryžius ant kurio nužengė Kristus, triumfuodamas prieš savo priešus. prakeikia ją, tegul švenčiausioji Dievo motina, amžinoji mergelė Marija, prakeikia ją, tegul Šv. Mykolas, šventų sielų saugotojas, prakeikia ją, tegul visi angelai ir archangelai, pradžios ir valdžios ir visa kareivija prakeikia ją, tegul visi verti gyriaus patriarchai ir pranašai prakeikia ją, tegul šv. Jonas krikštytojas, Kristaus krikštytojas ir šv. Petras, šv. Paulius , šv. Andrius ir visi Kristaus apaštalai kartu su kitais mokiniais, netgi keturi evangelistai, kurie savo pamokslavimu apvertė pasaulį, prakeikia ją.
Tegul dalyviai ir išpažinties priėmėjai, kurie savo gerais darbais įtiko Dievui, prakeikia ją, tegul chorai šventų Dievo tarnaičių (vienuolių ir seserų ), kurios dėl Kristaus atsižadėjo smerktinos pasaulio tuštybės, prakeikia ją, tegul viso pasaulio šventieji, nuo pasaulio pradžios per amžių amžius mylimi Dievo, prakeikia ją, tegul žemė ir dangus ir kas juose šventa, prakeikia ją. 
Tegul ji būna prakeikta visur, kur tik ji eis, ar ji namuose, ar laukuose, ar kelyje, ar ji miške, ar vandenyje, ar bažnyčioje tegul būna prakeiktas jos gyvenimas, tegul ji būna prakeikta valgydama, gerdama, alkanume ir troškulį, pasninkavimo metu, miegant ar snaudžiant, esant budriai, einant, gulint, sėdint, stovint darbe ir poilsio metu.
Visa tai buvo pasakyta lotynų kalba ir kai kurie prakeikimai buvo tokie šlykštūs, kad net nepadoru kartoti juos. Žinoma, visa tai atėjo iš pragaro bedugnės. O kitos praleistos šio purvino prakeikimo dalys, buvo labai lengvai ir įprastai „šventai“ ištartos Romos katalikų kunigo.
Prakeikimai tęsėsi; "Tegul ji būna prakeikta visuose savo kūno nariuose, tegul ji būna prakeikta iš išorės ir iš vidaus, tegul ji būna prakeikta savo galvos plaukuose, te prakeiktos būna jos smegenys, tebūna prakeiktas galvos viršus, smilkiniai, kakta, ausys, abu antakiai, abu žandai, abu žandikauliai, abi šnervės, dantys – kandantys kramtantys, gerklė, abu riešai, rankos, pirštai, krūtinė, širdis ir visi vidaus organai įkaitant ir skrandį, inkstai klubai, keliai, kirkšnys, pėdos ir tonzilės.
Tegul ji būna prakeikta nuo galvos viršaus iki kojų pėdų apačios, tenebūna nieko sveiko joje, tegul Jėzus Kristus sūnus gyvojo Dievo prakeikia ją visa savo šventa jėga ir galybe (paskutinis prakeikimas man atnešė didžiausią skausmą, negu visi kiti)". 
Per visą šitą prakeiksmų ir kaltinimų tirada, mano vargšas tėvas stovėjo kaip išblyškusi tyli statula. Jis buvo pilnai surištas tradicijų tamsos, prietarais ir Romos katalikybės savivale. Kada kunigas baigė visus savo kaltinimus, aš isteriškai verkiau ir drebėjau iš baimės. Atsiminkite - dar buvau kūdikis Kristuje ir nebuvau išlaisvinta iš siaubingų baimių, kurios buvo užaugintos, per ilgus kankinimų ir spaudimų metus, Romos katalikų bažnyčioje. 

Vandens krikštas

Tai atsitiko 1946 m. Mano tėvas ir tie du kunigai išėjo iš mano namų, o aš likau su sudaužyta širdimi. Aš tiesiog buvau paskendusi emociniam šoke, bet tą vakarą aš ėjau su savo paciente į bažnyčios prabudimo tarnavimą. Pamokslas buvo apie vandens krikštą. Man visa tai buvo nauja ir aš paprašiau pastoriaus, kad jis man išrinktų iš Biblijos visas vietas, kuriose rašoma apie vandens krikštą.
Aš norėjau žinoti tiesą, nes aš atėjau iš grubaus paklydimo ir aš būtinai turėjau įsitikinti, kad Biblija apie tai kalba. Kai aš grįžau namo iš karto nusileidau į rūsį ir pradėjau skaityti Bibliją ir meldžiau Viešpatį, kad jis man atmerktų akis ir paaiškintų visas šias vietas. Per visą naktį aš skaičiau ir studijavau, meldžiausi ir ryte jau žinojau, kad man reikia vandens krikšto, nes to moko Biblija.
Kitą vakarą vėl nėjau į sekmininkų bažnyčią, po to aš buvau pakrikštyta lediniame Misisipės vandenyje.
Kai aš išėjau iš vandens, daugelis mano negalių, skausmų ir ligų stebuklingu būdu išnyko iš mano kūno.

Krikštas Šventąją Dvasia

Vėliau sužinojau apie krikštą Šventąją Dvasia. Aš vėl paprašiau ir gavau visas vietas iš Biblijos apie Šventąją Dvasią. Aš vėl panirau į savo rūsį skaityti Bibliją ir mokytis, ko moko Biblija.
Pas mus į namus dar kartą atėjo septyni kunigai, meluodami, žiūrėdami ir gąsdindami mane. Po jų išėjimo aš praverkiau visą dieną, net mano veidas sutino ir akys paraudonavo.
Aš supratau, kokie gali būti stiprūs ir įsikabinantys seni sieliniai ryšiai su demoniškai religine sistema. Atminkite, kad aš į šiuos religinius spąstus buvau pakliuvusi nuo pat gimimo ir persisunkiau kiaurai šia jėga, kuri maitina šitą piktą sistemą. Tą vakarą aš nenorėjau būti bažnyčioje, bet vis tiek nuėjau. Pamokslo tema buvo Kristaus nukryžiavimas ant kryžiaus ir tai atmušė mano norą eiti ten.
Aš norėjau pabūti mašinoje, kieme, bet moteris, kurią lydėjau ir kuri buvo su manimi, paprašė mane eiti į vidų. Aš buvau išmokyta bijoti kryžiaus ir nekenčiau jo. Siaubingi atsiminimai apie baisius kankinimus, piktnaudžiavimus ir pergyvenimus, buvo susieti su grubiu ir krauju persunktu kryžiumi vienuolyno kankinimo kamerose. Kiek kartų aš susigūždavau ir vaitodavau eilinio plakimo rimbais metu, kai Motinėlė uždėdavo ant mano traumuotos, ligotos galvos metalinį erškėčių vainiką. O to ant mano išvagotų rimbais kruvinų pečių man uždėdavo 2,5metrų netašytą medinį kryžių ir aš turėjau jį nešioti po kamera tol, kol nenugriūdavau. Aš buvau tokia silpna, kad niekada ilgai nepaeidavau.
Vienuolyne buvo dar viena baisi kamera antrame aukšte po žeme, kur aš buvau priversta gulėti ant purvinos kryžiaus formos žemės, nejudant tris dienas ir tris naktis, be vandens ir maisto. Tuo tarpu toje kameroje buvo kunigai, vienuolės ir motinėlė, kurie pastoviai mindė mano kūną vaikščiodami per mano kūną ten ir atgal. Šitas skausmingas ir žeminantis išbandymas turėjo mane išmokyti paklusnumo ir nuolankumo ir sudaužyti išdidumą. Nenuostabu, kodėl aš krūptelėjau, atšokau išgirdusi apie kryžių.
Bet kai aš paklausiau pamokslą apie tai, ką sako Bibliją apie kryžiaus reikšmę, tai jis prieš mane nušvito visai kitoje šviesoje. Aš patyriau palaimą, kai apie kryžių buvo išdėstytos Biblijos vietos. Tuo metu, kai buvo aiškinama ta vieta, kai Romos kareivis perdūrė Jėzaus šoną, aš raudojau iš realybės suvokimo apie kruviną auką, kurią Jėzus atnešė dėl manęs. Kai buvo kvietimas, aš puoliau ant kelių ir prašiau Šventosios Dvasios krikšto.
Nors aš visada skausmingai jutau savo iškankintą, nuvargusį kūną, prastą išvaizdą ir plaukų nebuvimą, tuo metu manęs tai visiškai nejaudino - nei plaukų nebuvimas, nei suknelė, visiškai niekas. Galų gale aš išsitiesiau gulsčia ant purvinų grindų ir verkiau visą valandą. Daug, daug begėdiškų dalykų išėjo iš mano širdies tuo ieškojimų laikotarpiu. Dievas giliai dirbo su manimi, kai aš prieš Jį padėjau visą savo šeimą – brolį, pašventintą į kunigų luomą, gimdytojus, seseris ir kitus brolius. Aš paprašiau Dievo išgelbėti juos bet kokia kaina.
Grįžusi aš nusileidau į rūsį, pabūti viena su Viešpačiu. Ten aš visą naktį šokau prieš Dievą. Kitą rytą, kai šeimininkė nusileido pasižiūrėti, ji paklausė manęs ar aš ne alkana, bet aš natūraliai praradau apetito jausmą. Kiekvieną kartą, kai aš bandydavau jai atsakyti, aš kalbėdavau kitomis kalbomis, kurias gavau kartu su krikštu Šventąja Dvasia, ir niekaip negalėjau kalbėti angliškai. Tai tęsėsi dvi dienas ir naktis ir aš pažadėjau Viešpačiui, kad eisiu bet kur, kur tik jis mane siųs, kad liudyčiau apie Dievo šlovę.

Telegrama apie tėvo mirtį

Likus trims dienoms iki prabudimo tarnavimų pabaigos, man įteikė telegramą, kurioje buvo pranešta, kad mirė tėvas ir buvo parašytas laidotuvių laikas. Už tai, kad atsisakiau važiuoti namo su tėvu ir su tais dviem kunigais, tėvas mane išbraukė iš palikimo sąrašo. Aš bijojau važiuoti į laidotuves ir dar jos vyko už tūkstančio šimto kilometrų.  Vis dėlto aš pasiunčiau ten gėles.
Kai motina sužinojo, kad tėvas mane išbraukė iš savo palikimo, paliepė asmeniniam bankininkui, kad man išrašytų čekį dvylikai tūkstančių iš jos lėšų. Aš net nežinojau, kad turiu pinigų, bet kai jos patikėtinis pasakė man apie tai, apsiverkiau iš džiaugsmo. Iš šitų pinigų aš galėjau nusipirkti nenaują automobilį ir medžiagos naujam paltui pasisiūti, o kitus pasidėti į banką.
Iki tos dienos, kol aš dar neišvažiavau iš miesto, sesuo Nila, jauna sekmininkų evangelistė, pakvietė manę atvažiuoti pas ją į svečius, jeigu aš kada nors būsiu Čikagos mieste. Aš pasakiau sesei Nilai, kad ruošiuosi paduoti skelbimą į laikraštį, kad parduodu savo buto baldus ir visą kitą, kas yra bute. Pirmą rytą po skelbimo pasirodymo atėjo du katalikų kunigai, bet ne tam, kad nupirktų, bet kad persekiotų ir įbaugintų. Man prireikė prigrasinti jiems, kad iškviesiu policiją, kad jie išeitų. Kitą rytą pasirodė kitas kunigas, kuris besikeikdamas bandė įbauginti buvusią vienuolę, kuri viešai nuėjo pas sekmininkus.
Aš pasamdžiau moterį, kad ji būtų mano bute iki to laiko, kol viskas nebuvo parduota. Aš surinkau savo daiktus ir išvažiavau į didelį viešbutį netoliese. Asmeniškai pažinojau šio viešbučio savininką ir įpareigojau, kad niekas manęs netrukdytų ir neateitų į mano kambarį. Jeigu norėdavau su kažkuo pasimatyti, nusileisdavau į vestibiulį pati.

Susitikimas su broliu kunigu

Vieną rytą suskambo telefonas ir man pranešė, kad mane pamatyti nori trys žmonės. Kai aš nusileidau į vestibiulį, ten manęs laukė mano brolis katalikų kunigas su savo šventu rūbu ir dvi mano seserys. Moterys pasisuko į mane nugara, o mano brolis priėjo prie manęs per vestibiulį. Mano motina buvo mirusi prieš dvi savaites nuo insulto. Iš įsiūčio jis spjaudėsi ant manęs: „Manau tu supranti, ką tu padarei!“. Jis sakė, kad aš prakeikta per amžius (todėl, kad aš radau priebėgą prie Jėzaus kojų ) ir tikrai degsiu amžinam pragare.
Jis taip pat apkaltino mane, kad aš anksčiau laiko savo motiną nuvariau į kapus. Įsivaizduokite mano motiną, kuri buvo visiška invalidė, prikaustyta prie lovos ilgus septynerius metus, o aš tuo tarpu buvau uždaryta užsienio vienuolyne! Jis riaumojo ir bėrė daug nemalonių kaltinimų ir metė man skausmingus įtarimus. Kada jis ant manęs išpylė visą savo pyktį ir pasisukęs norėjo išeiti.
Aš staiga griebiau jam už rankos ir pasakiau: „Vieną minutėlę Četai, kiek moterų tu suvedžiojai per išpažintį?“. Aš žinau apie kunigus, kurie eina į namus pas moteris, kai nebūdavo jų vyrų namuose. Jis paraudonavo ir pasižiūrėjo į manę su neapykanta akyse. Aš tęsiau: „Četai, tu kada nors buvai moterų vienuolyne? Tu kada nors buvai atėmęs mažos sesers-vienuolės nekaltybę?“.
Jis tiesiog šnypštė prakeikimus mano adresu sau po nosimi, po to neiškentęs šoko prie manęs ir visa jėga kumščiu trenkė man į veidą. Jis buvo aukštesnis, jo ūgis buvo metras aštuoniasdešimt. Jis buvo didelis žmogus, todėl nuo smūgio paakį man atsirado didelė mėlynė ir gumbas pakaušyje, nes aš kritau aukštielninka nuo smūgio. Vyras, sėdėjęs už stalo, buvo liudininkas, ir šoko ginti manęs. Jis pasakė daug baisių žodžių mano broliui ir įsakė išeiti iš viešbučio ir daugiau niekada čia nepasirodyti.
Palikau automobilį ir paltą saugykloje ir pati atsisėdau į traukinį, važiuojantį į Čikagą. Ten aš išsinuomojau viešbučio kambarį netoli tos vietos, kur vykdavo susirinkimai, kur dirbo sesuo Nila. Aš ateidavau kiekvieną vakarą, o po to jos pakviesta sutikau važiuoti su ja, aplankyti jos šeimą. Ten mes nuėjome į tarnavimą, vykusį Viskonsino valstijoje.
Po keleto dienų man paskambino advokatas ir pranešė, kad vienas mano šeimos narys teisme prisiteisė sau man dovanotus motinos pinigus. Po ginčų su teisininkais teismuose jie pasiėmė mano pinigus iš banko, mano automobilį ir paltą. Verkiau dėl tokios neteisybės ir jų godumo, bet tokie jų veiksmai faktiškai dar labiau mane priartino prie Jėzaus. Aš priėmiau sesės Nilos kvietimą, keliauti su ja ir skelbti evangeliją trylikai mėnesių.

Tėvas gyvas

Tai atsitiko po to, kai aš grįžau į tą vietą, kur sesė Nila tarnavo. Netikėtai gavau telegramą. Mano jauniausioji sesuo manęs paprašė grįžti namo, nes taip prašė padaryti mano tėvas. Atsimenat - prieš tai aš nusiunčiau vainiką į namus, nes šeima buvo atsiuntusi telegramą, kad tėvas mirė. Man buvo šokas.
Šeima specialiai norėjo apgaut manę, kad tėvas miręs. Kai atvažiavau, mano sesuo pasakė, kad tėvas dar gyvas. Jis buvo labai savarankiškas ir finansiškai nepriklausomas.
Aš labai bijojau susitikimo su juo, nes nežinojau, kaip jis sureaguos pamatęs manę. Vis dėl to, kai aš jį pamačiau, jis griebė mane, apkabino ir pasakė: „Hiuki, tu nuostabiai atrodai“. Jis ruošėsi išvažiuoti į kelionę pamatyti savo kitus vaikus, bet aš buvau laiminga dėl mūsų susitaikymo.
Po dviejų mėnesių jis grižo ir atsiuntė man telegramą, kurioje prašė atvykti, nes nori pasimatyti su manimi. Kai mes su seserimi Nila aplankėme jį, jis paprašė manęs atleidimo už visą šeimą, dėl to, ką jie padarė man. Jo širdis aiškiai buvo suminkštėjusi mano atžvilgiu, bet jis vis dar nenorėjo mano Dievo.

Brolio kunigo išgelbėjimas

Po to, kai mes atvykome, aš meldžiausi Viešpačiui iki tol, kol negavau malonės ir leidimo iš jo paskambinti savo broliui kunigui. Kai jam paskambinau, jis paprašė manęs atleidimo už tą dieną, kai viešbutyje man trenkė į veidą. Tą pačią dieną sėdome į mašiną ir nuvažiavome pas jį už dvidešimties kilometrų ir jis mūsų laukė sėdėdamas ant namo slenksčio. Pamatęs mane jis pakilo ir pribėgęs apkabino visas drebėdamas ir su nerimu klausdamas: „Ach, Šarlote, ar tu tikrai atleidai man?“ Aš jį užtikrinau, kad atleidau.
Sužinojau, kad daugiau kaip septynerius metus jis gyveno nuodėmėje su savo šeimininke. Kada jis klausydavo savo parapijiečių išpažinčių, jis vis labiau jautėsi kaltas ir veidmainis. Pagaliau jis pranešė savo tėvui, kad palieka katalikybę ir kunigystės tarnavimą. Atvažiavo vyskupas, kad įkalbėtų jį važiuoti į Pietų Amerikos vienuolyną, apmąstyti ir pergalvoti sprendimą, bet jis atsisakė.
Po šešių mėnesių, kai jis metė kunigystę, vedė savo ekonomę - meilužę. Vieną kartą, kai jis buvo naudotų prekių parduotuvėje ir žiūrinėjo knygas, staiga pamatė karaliaus Jokūbo Biblija ir ją įsigijo. Po to, tai brolis su žmona perskaitė šią Bibliją, jie įtikėjo į Viešpatį Jėzų Kristų.

Atmesta malonė

Brolis mane pasiėmė kartu ir mes nuvažiavome pas seserį Koni, kuri mus pamačiusi iš karto pasakė: „Aš nieko iš jūsų nenoriu. Aš - katalikė ir mirsiu katalikų bažnyčioje“. Ji mane atstūmė. Po aštuoniolikos mėnesių ji buvo pristatyta į ligoninę gerklės operacijai. Jos balso stygos buvo sutraukytos, gerklos pažeistos ir ji apako abiem akim. Po šešių savaičių jos kojas ir rankas persuko artritas. Medikai sugebėjo ištiesinti jos kojas, bet ji vis dar negalėjo vaikščioti ir kalbėti. Terapeutas visus metus dirbo su ja, kad ji iš naujo vėl išmoktų kalbėti. Aš daviau jai Bibliją, bet ji ją labai greitai sunaikino.
Ji išgirdo apie daktarą - okulistą Meksikoje ir skubiai išvyko pas jį. Po keleto operacijų jos regėjimas buvo atstatytas, bet ji ir toliau griežtai atsisakinėjo atgailauti ir priimti Dievą į savo širdį. 1964 m. vieną rytą ji pabudo su didelių skausmu pilvo srityje ir jai išpjovė naviką iš storosios žarnos. Po dešimties dienų ji grįžo namo, bet vis dar neatsigręžė į gyvąjį Dievą. Po dvejų metų ji vėl pradėjo kankintis nuo nepakeliamų skausmų. Šį kartą apžiūra parodė, kad vėžio metastazės išplitusios po visą kūną.
Nusivylusi ir labai išsigandusi ji pakvietė mane ir paprašė pasimelsti už jos išgydymą. Aš atėjau pas ją ir patariau jai prašyti Dievo atleidimo ir ruoštis susitikimui su Viešpačiu, nes ji buvo netoli mirties. Jos verkianti šeima susirinko prie jos, o ji iš siaubo pradėjo rėkti: „O ne, aš taip bijau, taip bijau, kas nors padėkite man, maldauju, aš labai bijau!“.  Ji žinojo, kad miršta, ir išėjo į amžinybę rėkdama iš nevilties ir siaubo...
Kaip tragiška, atsisakyti Dievo malonės tiek daug kartų. Praėjus šešioms savaitėms po mirties, jos vyras atėjo į nedidelę bažnytėlę ir atgailaudamas priėmė Dievą į savo širdį ir buvo pripildytas Šventosios Dvasios.

Jaunesnioji sesuo

Per šituos metus gaudavau labai daug neapykantos laiškų iš savo šeimos ir kiekvieną kartą, kai aš gaudavau ir skaitydavau juos, labai nusivildavau. Galų gale nustojau juos skaityti, ir neatplėštus dėjau juos į seifą. Praėjo ketveri metai ir aš vėl gavau eilinį laišką iš savo jaunesniosios sesers. Pajaučiau, kad šį kartą turiu atplėšti laišką ir perskaityti. Ji buvo kritiškoje padėtyje ir rašė, kad tiki, jog, jeigu aš atvažiuosiu, ji pasveiks. Ji paprašė manęs atleidimo dėl to, kad rašė man tuos žeminančiai baisius laiškus.
Kai nuvykau, iš jų namų išėjo sesės vyras ir dukterėčia, kad pasitiktų mane ir matėsi, kad vyro širdis buvo sudužusi ir minkšta. Jis apkabino mane, pakeldamas nuo žemės, ir mes abu verkėme iš džiaugsmo. Jis man pasakė, kad sesės ligos diagnozė - neoperuojamas skrandžio vėžys.
Mano sesuo buvo metro penkiasdešimties ūgio moteris, kuri šiuo metu negalėjo nieko valgyti ir atrodė sulysusi ir išsekusi. Aš užtikrinau ją, kad Dievas nori ją išgelbėti ir išgydyti, ir ji nemirs. Mes pasiėmėm ją į brolio Viljamo Branchamo tarnavimą Vanadalijoje.
Visą vakarą buvau su savo vargše sese. Pagaliau mes ją nuvedėme į maldos eilę, kur buvo įvykę daug išlaisvinimų ir išgydymų Jėzaus Kristaus vardu. Kai už ją pasimeldė, ji nukrito ant žemės garsiai verkdama. Su nerimu aš paklausiau, kas atsitiko ? O ji man išstenėjo: “Oi, Šarlote, Dievas mane gydo, Dievas mane gydo!“. Po tarnavimo ji buvo labai alkana ir mes nuėjome į restoraną. Ji suvalgė tikrai gausią vakarienę ir visą naktį labai gerai miegojo ir atsikėlė be jokių skausmų ir ligos pėdsakų. Kai mes grįžome namo, jos vyras niekaip negalėjo patikėti, kad jo žmona buvo stebuklingai išgydyta. Bet kai daktaras iš naujo atliko tyrimus, jis užtikrino:  “Jūsų žmona sveika nuo galvos viršaus iki kojų padų apačios. Ji išgydyta didesnės jėgos negu aš gydžiau“. Praėjus kelioms savaitėms mano sesuo ir jos vyras buvo išgelbėti ir pradėjo dirbti vietinėje evangelinėje bažnytėlėje.

Tėvas išgelbėtas

Aš nuvažiavau pas savo tėvą kai jam jau buvo devyniasdešimt treji metai. Jis pasakė man, kad kai aš susiruošiu eiti į savo bažnyčia, jis nori eiti kartu su manimi. Prieš tris savaites jis prarado visiškai regėjimą jau antrą kartą savo gyvenime. Kai grįžome iš susirinkimo, mes sėdėjome svetainėje ir staiga jis pradėjo drebėti visų kūnu. Aš greitai nukritau ant kelių ir kalbėjau su juo apie tai, kad reikia Jėzų priimti į savo širdį kaip išgelbėtoją. Skaičiau Bibliją ir rodžiau savo tėvui, kad tik vienintelis Jėzus gali atleisti visas nuodėmes, o ne katalikų kunigai ar jų hierarchijos. Jis nukrito ant kelių ir kukčiodamas verkė liedamas ašaras upeliu, po to jis kartojo paskui mane atgailos maldą prašydamas atleisti kaltes ir išgelbėti jį. Jis pravirko iš džiaugsmo sakydamas, kad niekada gyvenime jis nesijautė taip gerai, kaip jaučiasi dabar. Aš ruošiausi pakrikštyti jį vonioje, bet tuo tarpu įėjo du mano broliai ir sustabdė mane.

Broliai ir vyriausioji sesuo

Mano brolis Džonas, gulėdamas mirties patale, mirdamas kančiose nuo leukemijos, man pasakė, kad jis katalikas ir mirs kataliku. Aš buvau su juo, meldžiausi už jį, bet brolis vis dėlto paliko mus išeidamas į amžinybę, nepriėmęs Jėzaus į savo širdį. O kitas mano brolis po Džono mirties paliko katalikų bažnyčią, pradėjo lankyti evangelinę bažnyčią ir priėmė Jėzų į savo širdį. Po kurio laiko jis parašė man, ragindamas ir drąsindamas toliau liudyti ir parašė, kad jis meldžiasi už mane.
Kita mano sesuo guli Holivudo ligoninėje sirgdama Parkinsono liga, mirštanti nuo kraujagyslių užkalkėjimo. Ji taip pat yra visiškai užsidariusi nuo Jėzaus ir visa savo esybę ištikima katalikybei ir jos bažnyčiai.

Regėjimo atstatymas

Tuo metu, kai mes su sese Nila tarnavome katalikams Kvebeko mieste, mano ir taip silpnas regėjimas visai sublogo. Aš jau daugiau negalėjau skaityti Biblijos ir negalėjau įžiūrėti laiko laikrodyje. Nuvykau pas okulistą, pas kurį kažkada mane buvo nuvedęs tėvas, kai man prireikė akinių. Aš pasakiau jam, kad praradau beveik visą savo regėjimą, jis patikrino mano akis ir palingavęs galva pasakė, kad niekuo negali man padėti. Su kiekviena minute vis blogiau mačiau, nors taip troškau skaityti ir studijuoti Dievo žodį.
Mes nuėjome į tarnavimą ir ten kaip tik meldėsi už akių problemas. Tiesiog žinojau, kad Dievas daro stebuklą, kai netikėtai mano regėjimo lauko centre atsirado laikrodis ant galinės sienos. Susijaudinusi griebiau Bibliją, atsiverčiau ją ir, aišku, viską kuo puikiausiai perskaičiau. Jūs net neįsivaizduojat, koks buvo didelis džiaugsmas tą dieną ir kokią padėka ėjo iš mano širdies Viešpačiui Jėzui Kristui !
Grįždama atgal aš dar užėjau pasirodyti okulistui, kuris man niekuo negalėjo padėti, ir paprašiau jį dar kartą apžiūrėti mano akis. Jūs net neįsivaizduojate, koks šokas buvo jo veide, kai aš galėjau perskaityti jo lentelėje pačias smulkiausias raideles, o ne vos įžiūrėti didžiąsias. Po šito jis nuėjo į bažnyčia ir meldėsi atgailos malda ir gavo Šventosios Dvasios krikštą.

Padėka Dievui

Nuo to laiko, kai aš buvau išgelbėta 1946 m., kiekvieną dieną meldžiausi už katalikų vyskupus, popiežių, prelatus, vienuoles ir kitus žmones, kad jie būtų išgelbėti. Visiems jiems verkiant reikia, Dievo prisilietimo jų gyvenimuose ir prisilietimo Kristaus krauju, kad jų visos nuodėmės būtų nuplautos. Jie tarnauja baisios apgaulės jungui, apsigavimo, tamsos ir religijos dvasiai, net nesuvokdami, kur yra išlaisvinimo tiesa, apie kurią mes žinome, jie nieko nežino apie Dievą Jėzų Kristų.
Nors praėjo daug metų, bet aš vis dar sprogstu maldoje iš džiaugsmo šlovindama Viešpatį už tai, kad jis mane išlaisvino iš tos baisios demoniškos religijos vergovės. Ačiū Dievui, kad mano gyvenime daugiau nebėra katalikų kunigų, nėra išpažinties kambarių, nėra Marijos garbinimo ir lankstymosi jai ir kitiems visiems „šventiesiems“ stabams ir nebėra daugiau sulopyto Dievo.
Ačiū Dievui. Nebėra daugiau skaistyklos (vienintelė skaistykla (apvalymo vieta), su kuria susiduria katalikai - yra kunigo kišenė).
JAV lapkričio mėn. yra apsivalymo, skaistėjimo mėnuo ir šiuo periodu šventikai surenka beveik 20 milijonų dolerių, aukodami mišias už mirusius. Dauguma katalikų tiki ir moka pinigus dvidešimt ir daugiau metų už mišias kiekvienais metais, nes jiems vis sakydavo, kad jų artimieji vis dar yra skaistykloje ir dar nepriimti į Dangų. Šitos visos baisios melo doktrinos versdavo tikinčiuosius mokėti, mokėti ir mokėti iki savo viso gyvenimo pabaigos, kad pasiektų savo artimųjų išlaisvinimą. Tai vienas iš žiauriausių religijos melų per visą žmonijos gyvenimą, kada nors sugalvotų demonų ir įpirštų žmonėms. Baisi vergovė ir baimė užvaldo žmones dėl šito baisaus mokymo.
Nėra daugiau škaplierių – petukų, ačiū Dievui! Kiekvienas kunigas, vyskupas, visos vienuolės, atviruose ar uždaruose vienuolynuose ir visi katalikų prelatai nešioja juos. Tai purvinas rudos medžiagos gabalas, kurio viršutinėje dalyje yra skylė. Per tą skylę yra įkišama galva ir petukas krenta ant priekio ir nugaros. Nuo to laiko, kai aš įstojau į vienuolyną, nešiojau jį pastoviai. Netgi tada, kai aš pabėgau iš užsienio vienuolyno, vis dar jį nešiojau.
Tą vakarą kai aš išgirdau evangelija ir nubėgau prie Jėzaus kojų, kad mane išgelbėtų, aš vis dar nešiojau tą purviną medžiagos gabalą. Nubėgau namo ir nusiėmiau nuo savęs tą medžiagos gabalą ir sudeginau. Man daugiau nebuvo reikalingas šios tamsios religijos vergovės reliktas todėl, kad aš jau priklausiau Dievo šeimai ir mano venomis tekėjo Jo karališkas kraujas !
Nėra daugiau šventinto vandens! Jis turėjo baidyti visas piktąsias dvasias ir buvo laikomas vienuolyne bačkose. Po kunigų apsilankymo, motinėlė pasikviesdavo šešias-aštuonias vienuoles, įduodavo joms į rankas buteliukus su šventintu vandeniu ir liepdavo purkšti visur, kur ėjo kunigai, dėl viso pikto, kad nebūtų kunigai atsinešę piktų dvasių.
Nebėra daugiau pakeltų rankų į nebylius stabus, maldoje ir meldime. Dievas žino, kiek litrų ašarų išliejau ant nebylių stabų kojų, kai vaikščiojau tamsoje pagoniškoje religijoje. Bet visa tai baigta ir aš dabar klaupiuosi ant kelių tik prieš mano Dievo sūnų – Jėzų Kristų, mano išgelbėtoją.
Jam visa šlovė, garbė ir gyrius per amžių amžius Amen!
P.S. (Praėjus dvejiems metams po šio Šarlotės liudijimo pasirodymo, sesuo Šarlotė dingo)

335 komentarai:

1 – 200 iš 335   Naujesnis›   Naujausi»
Martynas rašė...
Tinklaraščio administratorius pašalino šį komentarą.
Linas rašė...

Šventa šventa šita religija,nu kaip jau ją paneigsi, nuorodų dėt negalima, jei nori kažką paskelbti, nepatingėk išversti arba dėk į savo tinklalapį.

Linas rašė...

Beje, tas vienuolynų fenomenas yra ir stačiatikybėje, lygiai tokių pat liudijimų galima rasti.

Martynas rašė...

Atleisk, bet dėdamas ką nors, susijusio su šitais skiedalais, į savo puslapį tik populiarinčiau šitą antikatalikišką prasimanymą, tyčinį melą. Klaidini žmones ir tai blogai. Gaila, kad neleidi įdėti nuorodos į paaiškinimą, kaip žmonės apgaudinėjami su šitu „liudijimu“.

Linas rašė...

Jo, turbūt ir visos pedofilijos bylos pasaulyje irgi yra antikatalikiškas melas, prasimanymas ir katalikų bažnyčios persekiojimas? Ar ne paprasčiau būtų pripažinti, kad "karalius nuogas"?

Martynas rašė...

Pirmyn, drąsuoli, pateik NORS VIENĄ įrodymą, kad čia parašyta tiesa. Nagi? Mes laukiame.

Linas rašė...

Martynai, kantrybė - dorybė, kodėl tau jos nepaugdžius?

Dzūkaitė Dzūkų rašė...

Martynai, kas atsiprašinėja prieš trenkdamas į nosį?

Dzūkaitė Dzūkų rašė...

Martynai, kas atsiprašinėja prieš trenkdamas į nosį?

MeistrasR rašė...

Kaip mums visiems tos kantrybės reikia....
Siūlau pasidomėti Taize fenomenu.

consolatio fratrem rašė...

Kadaise Taize buvo geras fenomenas, dar kai brolis Roger buvo gyvas, bet dabar dar viena stabmeldiškos krikščionybės atmaina.

Katalikas rašė...

Aiskiai matosi, kad tekstas rasytas kazkokiu sektantu, kurie patys isnaudoja zmones, izoliuoja nuo visuomenes,naudoja zmonems smegenu plovima, kas daroma ir siame straipsnyje. Tai bandymas atitraukti nuo Baznycios zmones ir padidinti sektantu skaiciu. Gal tai jums ir pavyksta, bet privilioti jus galite tik neisprususius, silpnus, daznai is destruktyviu seimu zmones.

Linas rašė...

Ar šiuo atveju neatsitiko atvirkščiai? Tuo labiau, kad tai tik vienas iš liudijimų apie vienuolynus, beje, parašytas pačių katalikų

Anonimiškas rašė...

Visko net neskaiciau, nes matosi, kad daug melo yra.
Pirmiausia, kiekvieno vienuolyno regula nurodo kaip vienuoles ir vienuoliai gyvena. Jei renkiesi karmelito (es) gyvenima, tai nesitikek,kad su pasauliu bedrausi taip, kaip anksciau (vien tylos, kuri turi buti tiek vidine, tiek isorine, cia turi buti laikomasi itin grieztai...), o apie atgailos praktikas, kurios budavo atliekamos, kalbos net nera. Kiekviena vienuoline kongregacija turi savo regula ir, jausdamas toki pasaukima, pats renkiesi kuriame vienuolyne nori gyventi. Paskaitykit Faustinos (ji gyveno tais paciais laikais ir vargais negalais, tevams priesinantis, istojo) dienorasti, gal ka suprasit?
Kalbant apie laikus,kai tavo likima spresdavo tevai, one tu, yra kita tema (tada tikrai kai kurie buvo jega siunciami i vienuolynus, seminarijas ar tuokiami).

Anonimiškas rašė...

Kliedesiai. Tik visiškai neišmanantys vienuolių gyvenimo gali tuo patikėti...

Linas rašė...

O man rodos, tik išmanantis tą gyvenimą gali taip parašyti. Galima ir Didro pasiskaityti arba garsųjį dekameroną, pamatysite, kad liudininkų yra daugiau negu vienas...

Anonimiškas rašė...

ar žinote, kuo skiriasi tikras žurnalistas nuo apsimetelio... Tuo, kad tikrasis bando iš esmės ieškoti tiesos apklausdamas viena ir kita poziciją, taip pat apklausdamas ir nešališkų žmonių.
Man visai būtų įdomu tai, ką Martynas norėjo įdėti į šitą erdvę.
Juk visi mes norime tiesos, o ne laimėti ginčą? Tad, kas nutiktu, jei Martynas publikuotu savo straipsnį. Juk daugiau apžvelgę faktą, galėtume matyti skaidresnį jį.

Gediminas

Anonimiškas rašė...

o as tikiu kad tai tiesa nes pati buvau truputi susidurusi su sia s istema`ir teisingai ji rase kad tik Kristuje yra nuodemiu atleidimas ir amzinas gyvenimas

Anonimiškas rašė...

Kas ištiesų tiki Dievu, o ne katalikų kunigais ar savais samprotavimais, tas patikės ir šiuo liudijimu. Aš asmeniškai tikiu.

Anonimiškas rašė...

Tai tik viena istorija is milijonu.
Mano gimineje buvo ne vienas kunigas is mamos puses. Dar ir pusbrolis yra kunigas.
Mano mama pati ne karta pasakojo matytas karstas kunigeliu nakteles ir pasisaipymus is paprastu zmoiniu patiklumo. Kiek matau dabartiniu metu mano gimines seniai pasibjaureja katalikybe. tai nera gerai, nes jie nebetiki Dievu

Anonimiškas rašė...

Na pagaliau perskaičiau ta straipsnį,kuri įkėlė kažkoks tai sektantas,spėju,jog iš ''Jahovos tikėjimo liūdijimo''Na tiesa sakant,jau buvau pradėjes tuo tikėti,ką čia parašė,nes kažkiek tiesos yra tik čia per daug viskas''sumalta per mėsmalę''Šis tekstas yra grynų gryniausia išgalvota vieno kažkurio tai sektanto,kuris nelabai tai supratau,ko jisai,jinai siekia? Suskaldyti Krikčioniškąją,Katalikišką Romos Bažnyčia,tik tam,kad daugiau žmonių patikėtu tuo,kas čia yra parašyta?Aišku,kad Katalikiškoje Bažnyčioje nera tai viskas,kaip sviestu patepta,aš asmeniškai einu į Bažnyčia,ne tam,kad susitikčiau su kunigais,o tam,kad pasimelsčiau Bažnyčioje,nes ateinu į Dievo namus,kunigai to dar uždrausti negali.Visokių kunigų yra...Yra ir geru ir ''pagedusių'' jie juk žmones,tokie kaip ir mes visi,tad ar reikia stebetis,jei koks kunigas padaro nuodemę?Juk ir kunigai eina išpažinties,tik kažkodel iš jų eina mažuma...Nors iš kitos puses suprantu,kad Krikčionybė yra susitepusi viduramžišku krauju,kaip pav inkvizicija,kryžiaus karai,indulgencijos,taip istorija diktuoja realius faktus,to niekas negali užgynčyti ar paneigti,taip kažkada tai yra buvę nutikę,Romos katalikiška Bažnyčia buvu susitepusi krauju,bet neteiskim jų,te Dievas teisia juo ir ateis mums laikas,kai turesime duoti apyskaita prie Dievą aname pasaulyje...Kodėl nusprendžiau parašyti savo komentarą,greičiausiai todėl,kad matau,šio straipsnio melu ir išsigalvojimu,o labiausiai man įstrigo ant galo parašyti autores žodžiai:"kad neva nebereikia Šv.Mergeles Marijios,šventųjų,Škaplieriaus,Šv.vandens ir kt.Ar žinote,kad šių dalykų labiausiai nekenčia ir jų bijo?Aš net neabejoju,kad tai demono veikimas per sektantus,kurie bando visais įmanom formomis suklaidinti krikčionis ir patraukti juos į savo pusę.Būkite būdrus,demonas yra klastingas,matydamas kad negali sugriauti Katalikškos Įsteigtos Jėzaus Bažnyčios iš išores,ta bando padaruyti iš vidaus.Juk Jėzus yra pasakes apaštalui Petru:"Tu būsi uola ant taves aš pastatysių Bažnyčia ir pragaro vartai jos nenugalės''.Matydamas tai demonas bando visais įmanomais būdais suskaldyti Romos Katalikišką Bažnyčią,pasitelkdamas per įvairias sektantizmo formas!Jie yra prisidenge,kaip teko man pačiam pastebėti Biblija,šlovinimu ir Jahovos liūdijimu,demonas slepiasi po šia melo apgaulinga kauke,būkite budrūs,nepasiduokite velnio suklaidinami ir apgaubti!!!

Anonimiškas rašė...

Kas dar man pasirodė keista,kai atidžiau perskaičiau šį teksta,tai čia kažkas tai''nesiriša'',pats šio teksto autorius,ė jau matosi,kad painiojasi,rašydamas ir teigdamas,kad tai jinai patyrė demoniškus kankinimus,po to rašo jau ant galo,kad jokių demonų išgalvotų nėra,kad Šv.Mergeles Marijos statūla sutaptinama su stabais,kad Jos škaplieriai tai''purvinas skuduras'',kad šventintas vanduo,visi šventieji taip pat sugalvotas mitas,tei vienas Viešpats,pasako jos egzistuoja...Daug nebesiplėsiu šia tema,tik noriu pasakyti šiems sektantams,kad jie patys iškraipo viasą Šv.Bibliją,kurie jie prisidenge,skelbia šlovinimu Viešpačiu,nors Šv.Rašte mažai teparašyta apie Šv.Mergelę Mariją,bet užtenka ir tiek,kiek ir parašyta apie Ją...Gerai perskaitykite,atidžiai šį tekstą,ypač viduri ir pabaigą ir pamaytysite kad pats šio straipsnio autorius klaidina pats save ir kitus,kurie skaitys šį tekstą.Tereikia tik gerai,atidžiai perskaityti visą teksta ir nesunku atpažinti,jog tai grynų gryniausia klastotė paremta melo istorine viduramžiška epochos sudabartinimui ,tai yra perkėlimas yų laikų epochos į XXa.Dar kiek man pasirodė keista nei tikri vardo pavardės,tikslios gyvenamos vietos apie ją nera nieko parašyta,tikriausisi,kad per interneta ar kt šaltinius atsekt ar tai tikrai faktas ar mitas visa tai? Bet manau,jog sveiko proto žmogus atskirs pelus nuo grūdų?!P.S.Ant galo yra išvardinti Šv.Sakramentalijos,kaip Škaplieriai,Šv vanduo,demonas jų nekenčia ir bijosi labai,užtenka pasiskaityt knygų apie egzorcizmą,beje Šv.Rašte tai pirmasis atiko Jėzus išvarinėdamas demonus iš žmoniu apsestųjų...Galima paimti ir tikrus realius įvykius apie Emely Rouse,kuri buvo apsesta septynių galingiausių demonų...Pats demonas yra pasakes ko labiausisi nekenčia ir bijo:1.Jėzaus ir Marijos vardo,2.Škaplierių,3.Rožančiaus,Šv.vandens,Jėzaus kraujo žaizdų,Kryžiaus su Nukryžiuotumi Jėzumi,skaitykite knygą Gabrielio Amortho''nauji egzorcisto pasakojimai'' ten viskas aiškai aprašyta.Jei šio straipsnio autorė,kaip ji rašo nebėra daugiau kvailų stabų.Mergeles Marijis statūlų,išgalvotu pasakojimų apie demonus(nors pati autorė,teigė,kad ji patyrė demoniškus kankinikus,ji pati paneigia ir Šv Rašta,visas tikėjimo tiesų dogmas,tai ji turėtu paneigti ir Viešpati,nes pasak jos Šv.Mergeles nera.o jos dovana Škaplieriai,kur dovanojo Simonui Stokcui yra neva purvinas skarmalas.aš pats asmeniškai nešioju Šv.Mergeles Marijos Škaplierius ir tikrai galiu jūs užtikrinti,daug apsaugos.pagalbos esu sulaukes iš Dangiškos Dievo Motinelės Marijos!!!

Anonimiškas rašė...

Kas cia per briedas isvis? Net skaityt nesinori, kokia fantaziju fantazija kazkieno. Fui

Anonimiškas rašė...

Noriu padėkoti labai Saibaba už tai, ką jis padarė man jis atnešė laimę atgal į mano gyvenimą. Mano draugas paliko mane ir sakė man yra daugiau man buvo nusiaubta, kaip aš myliu jį tiek daug, aš nusprendžiau kreiptis į burtininko ir sutikau draugą, kuris man pasakė apie puikią gydytoją ir aš nusprendžiau su juo susisiekti, ir jis man pasakė, per tris dienas mano draugas vadins mane ir elgetauti man jį priimti maniau, kad jis juokauja per tris dienas viskas įvyko, kaip jis sakė, kad aš esu labai laimingas dabar. Taip pat galite susisiekti su juo templesaibaba@yahoo.com visų jūsų problemų.

Ugnė rašė...

Aš manau, kad tai galėtų būti tiesa, tik man kliūva, tai kad viskas taip žiauru. Manau, kad čia ne visos Romos katalikų bažnyčios taip daro. Gal tik kokioj šalyje pakliuvo kažkoks išsigimėliškas vienuolynas, nes abejoju ar tokius baisumus būtų įmanoma taip nuslėpti. O juo labiau, kad tai vyko pagal datas sprendžiant tarpukariu.

Anonimiškas rašė...

Manau, kad aprašyta istorija yra labai tikėtina... Bent aš ja tikiu. Kelis kartus ir pats esu susidūręs su arogantiškais, bjauriais kunigėliais.

Anonimiškas rašė...

refutation:

http://www.nairaland.com/593934/refutation-testimony-charlotte-wells-charlotte

Anonimiškas rašė...

Pats buvau katalikas, bet kai priemiau Jezu Kristu i savo sirdi,tik tada pamaciau kokia tamsa gaubia Katalikybe.

Anonimiškas rašė...

Gramatinės klaidos labai panašios į tokias, kurias darytų anglakalbis, nors ir gerokai pramokęs lietuviškai. Įtariu tuos amerikonus berniukus, kurie su knygelėm po Vilnių po 2 vaikšto ir lietuviškai bando bendraut apie tikėjimą, kad savo sektą pareklamuotų....
Skaityt nebaigiau, matėsi iš naudojamų epitetų ir komentarų, kad tai neobjektyvus šlamštas.

Unknown rašė...

Šio komentaro autorius, kaip ir daugelis suklaidintas ir užvaldytas demono dvasia. Jis net pats to nesupranta. Jam reiktų ne su beraštėmis bobutėmis klūpoti bažnyčioje prieš stabus, bet geriau užsidarius kambarėlyje melstis ir studijuoti Bibliją-Dievo Žodį. Daugiau būtų naudos.

Ramune rašė...

Labai klysti, nes ka raso pilnai tikiu, senai esiu pasitraukusi is katalikybes, ir tikrai ne viena buvo tam priezastis, bet viena is ju buvo, tai kad as su sese eidamos 1-os komunijos mokymus baznycioje buvome pacio kunigo apgautos. Kadangi man buvo tiktai 10-im metu ir atrodziau tikrai vaikiskai, tai mane grazioje formoje, labai mandagiai isleido namoatleidusnuo mokymu, o sese buvo vyresne, 12-os metu jau moteriskomis formomis paaugle. Ja priviliodamas graziomis kalbomis pasisiule pavezti namo, aisku ji nieko blogo nepagalvojusi sutiko, bet jis nuveze ne namo ja, o i miska, kur pradejo prie jos priekabiauti. Mano sesuo visada turejo ne tik grazia ir patrauklia isvaizda, bet ir jegu pakankamai savyje, ji buvo stipri ir protinga paaugle, todel baigesi viskas laimingai vien tiktai del to, kad mokejo ji moraliskai pagasdinti kas bus, jei jis tai padarys...

Anonimiškas rašė...

nebera sventiku, kurie bent jau 10 Dievo isakymu laikytusi...

Anonimiškas rašė...

"nebera sventiku, kurie bent jau 10 Dievo isakymu laikytusi..." :-D O ar apskritai yra kas nors, kas Dievo įsakymų laikosi?
" Kelis kartus ir pats esu susidūręs su arogantiškais, bjauriais kunigėliais." Jo, yra ir bjaurių, ir arogantiškų, bet toli gražu ne visi yra tokie. O ir tie "bjaurūs ir arogantiški" dažniausiai nei girtauja, nei vienuoles prievartauja (nors yra turbūt ir tokių).
Straipsnis - totalus briedas su daugybe prieštaravimų, pasakojimo netikslumų, ir apskritai, spinduliuoja visišku vienuolynų gyvenimo neišmanymu. Aiškiai parašytas asmens, kuris ir šalia katalikų vienuolyno nestovėjo, jau nekalbant apie tai, kad būtų pralaikytas ten 22 metus :-D

Anonimiškas rašė...

Tarp kitko, nebloga siaubo pasaka prieš miegą paskaityt ;-)

Unknown rašė...


Įsivaizduokite, kad per naktį tapsite turtingi. Būdamas daugelio milijonų dolerių loterijos nugalėtoju, tikrai bus gyvybiškai besikeičiantis renginys beveik kiekvienam loterijos laimėtojui. Aš laimėjau 1,800,000 JAV dolerių JAV dolerių sumą. Žinau, kad daugelis žmonių norėtų sužinoti, kaip laimėjau loteriją. Ar manote, jei pasakysiu, kad aš tai padariau su rašybomis? Sutikau šį garsųjį rašybos ratuką, žinomą kaip DR ILEKHOJIE, ir jis buvo tas, kuris tai padarė už mane. Kaip šokiruojantis, kaip tai buvo mano garsus komentaras spaudai: „Aš eisiu ir paslėpsiu savo lovoje.“ Niekada netikėjau, kad DR ILEKHOJIE iš tikrųjų privertė mane pernelyg turtingą naktį. Jei norite turėti galimybę laimėti ir tapti labai turtingomis, kaip ir aš, susisiekite su gydytoju ILEKHOJIE adresu gethelp05@gmail.com arba Whatsapp jį +2348147400259 ir jums bus laimingas. Ačiū už skaitymą ir tikimės, kad pamatysite jus viršuje

Anonymous rašė...

Noriu naudoti šią terpę paliudydamas, kaip po skyrybų susigrąžinau buvusį vyrą, aš ir mano vyras buvome vedę 8 metus su 2 vaikais, mes buvome laiminga šeima. Praėjusiais metais jo elgesys su manimi ir vaikais pasikeitė, įtariau, kad jis susitiko su kita moterimi, esančia ne santuokoje, bet kada, kai aš su juo susitikau, jis grasino, kad išsiskirs iš manęs, padariau viską, ką galėjau padaryti teisingus, bet viskas be reikalo, kol aš pamačiau įrašą „meilės ir santykių forume“ apie burtininkų rėmėją, kuris padeda žmonėms rašyti santuokos ir santykių klausimais, kai aš susisiekiau su šiuo rašybos rėmėju el. paštu, jis padėjo man ištarti pakartotinę burtą, o mano vyras pasikeitė ir atėjo atsiprašydamas manęs ir vaikų. Susisiekite su šiuo puikiu rašytoju dėl savo santykių ar santuokos klausimų šiuo el. Pašto adresu: gethelp05@gmail.com arba „Whats App jam“ +2348147400259 svetainėje: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

Anonimiškas rašė...

Melas nuo A iki Z.

Anonymous rašė...

Aš esu Laura Dalek iš (ALABAMA), kai galiausiai radau liudijimų apie šį burtų žinovą dr. Ilekhojie, kaip jis padėjo daugeliui žmonių susigrąžinti savo meilužius ir sugriautus namus, aš taip pat susisiekiau su juo, nes buvau beviltiškai susigrąžinta meilužės. Gyvenimas be meilužio buvo tikra netvarka man ir mano vaikams. Norėjau dramatiškų pokyčių ir maniau, kad meilės burtai gali būti sprendimas. Aptaręs rezoliuciją su gydytoju Ilekhojie, jis man suteikė vilties, kad jis atkurs mano santykius. Jaučiausi įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų privers mano meilužį grįžti namo, ir jis padarė! Fantastiška, ką šis nuostabus rašytojas padarė man, jo pagalba yra neįkainojama! Aš nežinau, ką būčiau padaręs be daktaro Ilekhojie, jis gerai atlieka savo darbą, yra gerai organizuotas ir labai funkcionuojantis, manau, kad jis yra geriausias rašybos rašantis į kurį galiu pasikliauti, kai kalbama apie bet kokius rašybos būdus. tokia laiminga, kad mano meilužis grįžta namo. Jei jums reikia pagalbos, susisiekite su juo dabar, naudodamiesi toliau pateikta išsamia informacija: El. Paštas: gethelp05@gmail.com „WhatsApp“ +2348147400259

Unknown rašė...

DR ISIKOLO yra geriausias pagalbininkas, kurį galite rasti, kad patvirtintumėte savo namų pagrindą jums.
Po 5 metų vedybų su vyru su 2 vaikais mano vyras pradėjo keistai elgtis, išeiti su kitomis moterimis ir demonstravo šaltą meilę. Kelis kartus jis grasino, kad išsiskirs iš manęs, jei išdrįsiu paklausti jo apie jo ryšį su kitomis moterimis. buvo visiškai nuniokotas ir susipainiojęs, kol senas mano draugas man papasakojo apie burtų ieškojimą internete, pavadintą DR ISIKOLO, kuris meilės burtų galiomis padeda žmonėms, turintiems santykių ir santuokos problemų, iš pradžių suabejojau, ar toks dalykas kada nors egzistuoja, bet nusprendžiau pabandykite, kai aš susisiekiau su juo, jis padėjo man ištarti meilės burtą ir per 48 valandas mano vyras grįžo pas mane ir pradėjo atsiprašyti, dabar jis nustojo eiti su kitomis moterimis ir savo su manimi dėl gero ir tikro. Susisiekite su šia didele meilės rašytoja, jei norite išspręsti jūsų santykių ar santuokos problemą šiandien: isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196

anonymous rašė...

Ačiū jums, dr. ISIKOLO, už viską, ką jūs padarėte dėl manęs, kad esu puikus, kad mano meilužis grįžta į mane ir dabar laimingai gyvename kartu. DR ISIKOLO Liūtas meilės burtai yra labai galingi ir veiksmingi, ir jis neturi jokio šalutinio poveikio, nes jis pažadėjo. Aš nusprendžiau pamėginti DR ISIKOLO pabandyti, kai mano meilužis paliko mane pas kitą. Atgal pas mane po 48 mūsų, kaip jis pažadėjo ir patikino. kas mane labiausiai jaudina, yra tai, kad mano meilužis net nežinojo, kad yra užkalbintas, jei jūs išgyvenate dėl meilės problemos. Aš patariu kreiptis į dr. ISIKOLO, kad galėtumėte išspręsti jūsų problemą. Labai sunku prarasti meilę ir aš žinau, kaip ji jaučiasi, neleiskite kažkam atimti iš jūsų meilužio. Susisiekite su DR ISIKOLO leo šiandien ir išspręskite jūsų problemą. Jei jums reikia žemiau pateiktos pagalbos, nurodykite jo el. Pašto adresą. isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196

anonymous rašė...

Sveiki žiūrovai, aš niekada nemaniau, kad vėl šypsosi. Vyras paliko mane su dviem vaikais vieneriems metams ir dviem savaitėms. Visos pastangos sugrąžinti jį nepavyko. Maniau, kad daugiau jo nematysiu, kol nesutikau ponios, vadinamos Christina, kuri papasakojo apie burtininką, vadinamą DR ISIKOLO, ji man pateikė savo el. Pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Aš susisiekiau su juo ir jis patikino, kad per 48 valandas mano vyras grįš pas mane. Per mažiau nei 48 valandas mano vyras grįžo. maldaudamas atleidimo sakydamas, kad tai buvo velnių darbas, todėl iki šiol stebiuosi šiuo stebuklu, netikiu jokiais dvasiniais gydytojais, penkerius metus negalėjau pastoti po to, kai pagimdžiau mergaites, todėl aš ir mano vyras norėjo turėti vyrišką vaiką, tačiau kai tik buvo pasakyta burtų teisė, aš pastojau su vyru ir pagimdžiau savo trečiąjį vaiką. Jei jums reikia pagalbos, galite susisiekti su juo:
DR ISIKOLO užtikrins, kad nedelsdami gausite puikų rezultatą. Elektroninio pašto adresas. isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196.

Anonymous rašė...

Noriu pasinaudoti šia proga ir padėkoti rašytojui, vadinamam dr. Ajayi, nes jis padėjo atkurti taiką mano nutrūkusioje santuokoje. Aš su juo susipažinau per draugą, kuriam jis padėjo laimingaisiais numeriais laimėti dideles loterijas. Aš nenoriu gilintis į detales, bet norėčiau žinoti, kad dr. Ajayi yra tikras dvasinis žmogus, nes aš ieškojau pagalbos iš įvairių šaltinių, bet nieko neįvyko, kol mano draugas mane su juo supažindino, susisiekiau su juo dėl mano nutraukė santuoką ir jam viską paaiškino, jis papasakojo, ką reikia padaryti, ko aš laikiausi, ir šiandien aš esu laimingas vyras santuokoje, mano žmona grįžo namo ir sakė, kad nebenori skyrybų, o dr. Ajayi dėka ji yra nėščia su kūdikiu ir mano finansinė padėtis pagerėjo. Jei jums reikia bet kokios rūšies pagalbos, jei jums tai trukdo, susisiekite su Didžiųjų rašytojų ratu dr. Ajayi el. paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp“: +2347084887094. Jam 100% garantuojama. taip pat galite susisiekti dėl šio rašybos.

* Santuokos burtai
* Darbo skatinimo burtai
* laimingi loterijos numeriai
* Magiškas rašiklis egzaminams
* Bullet Proof drabužių burtai
* Laimėkite bet kurią teismo bylą
* Apsaugos burtai
* gerovės burtai
 tt ....

Nebijokite su juo susisiekti ir išspręskite savo problemas per kelias dienas po dvasinės intervencijos.
Paštas: drajayi1990@gmail.com
„Whatsit“: +2347084887094

Hana Emmett rašė...

DR ISIKOLO, pats geriausias rašytojas internete, atkuria mano nutrūkusius santykius ir aš labai rekomenduoju DR ISIKOLO visiems, kuriems reikia pagalbos.
Mano vyras paliko mane pas kitą moterį prieš 3 mėnesius ir nuo to laiko mano gyvenimas buvo kupinas skausmo ir širdies plakimo, nes jis buvo mano pirmoji meilė, su kuria praleidau visą gyvenimą. Mano draugas man pasakė, kad jis pamatė keletą rašytojo, vadinamo DR ISIKOLO, liudijimų, kad jis gali per kelias dienas sugrąžinti meilužį. Aš juokiuosi ir sakiau, kad nesidomiu, tačiau dėl meilės, kurią mano draugė turėjo man, ji pasikonsultavo su didžiausiu kunigu mano vardu ir, man pačiai didžiausiai nuostabai, po dviejų dienų mano vyras pirmą kartą paskambino man po trijų mėnesių, kad manęs trūksta ir kad jam labai gaila dėl visų dalykų, kuriuos jis mane išprovokavo.Jis grįžo man ir dabar esame laimingi kartu. Aš vis dar negaliu tuo patikėti, nes labai neįtikėtina. Ačiū DR ISIKOLO, kad sugrąžinote mano meilužį ir mano mylimąjį draugą, kuris užtarė mano vardu, bet kuriam, kuriam gali prireikti šio didžiojo kunigo pagalbos, nurodykite el. Pašto adresą: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite „Whatsapp“ jį aplankyti +2348133261196.

anonymous rašė...

Iš širdies gausos kalba burna. Mano vardas Valentino Emil. Mano žmona EX vyras pasinaudojo mano žmonos rašyba ir ji grįžo pas jį. Jaučiau širdį sudaužytą, nes nežinojau, kaip ją susigrąžinti. Aš padariau viską, ką galėjau padaryti, kad susigrąžintum ją su artimais draugais, bet niekas nepasisekė. Taigi, savo darbo vietoje, aš bandžiau ieškoti pagalbos internete ir radau įvairių liudytojų, kaip gydytojas Isikolo ištikimai ir naudingai tarė savo burtus. Aš pamėginau susisiekti su juo ir paaiškinau jam savo problemą. Gydytojas Isikolo padėjo man prabilti, kad per 48 valandas po to, kai susisiekiau su juo, grąžino žmoną ir tai iš tikrųjų buvo stebuklas. Jis mane patikino, kad niekas nebegali mus atkalbėti ir nuo šių metų sausio sausio iki šios akimirkos aš buvau kupinas džiaugsmo su savo žmona. Susisiekite su juo dėl bet kokios rūšies pagalbos, jis yra pasirengęs padėti .. el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“/„Viber jam“ telefonu: +2348133261196.

Unknown rašė...

Neįtikėtinai ką tik nutiko mano gyvenime, mano vyras, kuris paliko mane ir mano 2 metų kūdikį kitai moteriai, vėl prie manęs. Viskas buvo sunku, nes neturiu darbo ir prašau maitinti, todėl mama atvažiavo man gelbėti, kad nuvežtų mane ir mano 2 metų kūdikio namus, nors problemos nebuvo išspręstos, bet man buvo šiek tiek geriau išvykti ieškant darbo. Nors mama man padėjo su kūdikiu namuose, ji nedirbo, o mano brolis buvo tas, kuris ja rūpinosi, bet reikalai man nebuvo veiksmingi, nes aš neturiu darbo. Dar ieškodama darbo, aš bendravau su moterimi, kuri papasakojo, kaip ji, pasinaudojusi DR ISIKOLO pagalba, išsivadavo iš panašios problemos. Ji davė man informacijos ir aš susisiekiau su juo. Po susitikimo su DR ISIKOLO jis man pateikė svarbios informacijos apie tai, kaip jis man padės, kurios aš laikiausi, ir mano nuostabai, mano vyras grįžo pas mane po 2 dienų, ir gavau aš taip nustebau. kai jis grįžo, aš jam atleidau, nes noriu jo sugrįžti, jis grįžo namo ir mes apsigyvenome, ir viskas grįžo taip, kaip buvo ar net geriau. Čia yra jo kontaktinis asmuo, jei norite pabandyti: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196. Ačiū DR ISIKOLO.

Anonymous rašė...

Aš esu Laura Dalek iš (ALABAMA). Kai galiausiai radau liudijimų apie šį burtų žinovą dr. Ilekhojie, kaip jis padėjo daugeliui žmonių susigrąžinti savo meilužius ir sugriautus namus, aš taip pat susisiekiau su juo, nes buvau beviltiškai susigrąžinta meilužės. Gyvenimas be meilužio buvo tikra netvarka man ir mano vaikams. Norėjau dramatiškų pokyčių ir maniau, kad meilės burtai gali būti sprendimas. Aptaręs rezoliuciją su gydytoju Ilekhojie, jis man suteikė vilties, kad jis atkurs mano santykius. Jaučiausi įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų privers mano meilužį grįžti namo, ir jis padarė! Fantastiška, ką šis nuostabus rašytojas padarė man, jo pagalba yra neįkainojama! Aš nežinau, ką būčiau padaręs be daktaro Ilekhojie, jis gerai atlieka savo darbą, yra gerai organizuotas ir labai funkcionuojantis, manau, kad jis yra geriausias rašybos ratukas, į kurį galiu pasikliauti, kai kalbama apie bet kokius rašybos būdus. tokia laiminga, kad mano meilužis grįžta namo. Jei jums reikia pagalbos, susisiekite su juo dabar, naudodamiesi toliau pateikta išsamia informacija: El. Paštas: gethelp05@gmail.com „WhatsApp“ +2348147400259

Anna Oscar rašė...

Kaip aš galiu tai paaiškinti pasauliui, kad yra žmogus, vadinamas DR ISIKOLO, kuris padėjo man sugrąžinti mano buvusį meilužį ir atstatyti mano gimdą. kai visos viltys buvo prarastos. Aš ir mano meilužis pastaruosius 5 metus vedėme neturėdami jokio vaiko, laimingai gyvenome. Iki vienos dienos, kai mes turėjome nesusipratimą dėl to, kad negalėjau turėti jam vaiko, todėl jis nusprendė mane pagyventi kitai moteriai, buvau toks liūdnas ir nusivylęs ir net negalėjau valgyti, kol vieną dieną naršiau po Internetas, kuriame aš pamačiau moterį, vadinamą Sandra, liudijančią apie rašybos skambučio skambutį DR ISIKOLO, kuris padėjo jai sugrąžinti savo vyrą namo, todėl nusprendžiau susisiekti su rašybos atstovu DR ISIKOLO, kad paaiškinčiau visą savo problemą DR ISIKOLO ir jis. man pasakė, kad neturėčiau jaudintis, kad jis padės man išspręsti mano problemą, kad mano meilužis grįš namo. Didžiausia staigmena, kad per 48 valandas mano vyras man paskambino ir maldavo atleidimo. Tai iš tikrųjų buvo stebuklas. vėl sugrįžtame kaip vyras ir žmona, praėjus savaitei po mano gimdos atstatymo ir šiuo metu jau praėjęs mėnuo, visos mano padėkos reiškia DR ISIKOLO, nesijaudinkite, nes DR ISIKOLO yra čia, kad jums visiems padėčiau, padarysiu jums už mano palankumą. nuskendęs jo elektroninio pašto adresas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Nuostabus meilės rašybos būdas susigrąžinti savo partnerį ir sutvarkyti nutrūkusį ryšį
Mano vyras prieš 3 mėnesius išsiskyrė su manimi ir privertė mane pasirašyti skyrybų dokumentus, ir aš buvau visiškai sumušta. Ir aš emociškai negalėjau grįžti į jokią formą. Dėkoju Dievui už šį nuostabų ir puikų rašybos ratelį, kuris man atėjo į pagalbą. Oho! Šis rašybos ratukas man labai padėjo. Dr Isikolo garantavo man skubų 48 valandų rašybos atlikimą, kurį aš sutikau. Šokiruojančiai! šį mėnesį, 2020 m. vasario 23 d., mano vyras po 48 valandų man paskambino ir labai atsiprašė, kad jis mane patikino, ir padarė viską, kas įmanoma, kad atsiimtų skyrybų dokumentus, kurie anksčiau buvo vykdomi dėl šio stebuklingo darbo. žmonės paliudijo, kad jis sugrąžino savo buvusį meilužį, kai kurie paliudijo, kad jis atstato gimdą, išgydo vėžį, herpes simplex virusą ir kitas ligas, Ačiū tau, tiek daug Viešpatie už tavo galingus burtus. posakių nepakanka norint pasakyti ačiū. Parašykite dr. Isikolo el. Laišką dabar dėl skubios meilės. Burtas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį apklausti telefonu +2348133261196.

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Po 8 vedybų metų mano vyras leido mane ir paliko mane su trimis vaikais. jaučiau, kaip mano gyvenimas tuoj baigsis, ir subyrėjau. Aš susisiekiau su rašytoju, vardu DR ISIKOLO, aš jam paaiškinau visas mano problemas. vos per 2 dienas mano vyras grįžta pas mus ir parodo man ir mano vaikams, kad labai myliu ir atsiprašau už visus jo skausmus, kuriuos jis sukėlė šeimai. mes išsprendėme savo problemas ir esame dar laimingesni nei anksčiau esate geriausias rašytojas. Aš tikrai vertinu meilės rašybą, kurią jūs liekate, kad mane sugrąžintumėte į mano gyvenimą. Aš ir toliau dalijuosi žmonėmis daugiau liudijimų apie jūsų gerą darbą, ačiū dar kartą. Jei susiduriate su kokia nors problema ar liga, kreipkitės į DR ISIKOLO meilę pagalbos, jis visada yra jo šventykloje, kad padėtų išspręsti jūsų problemą. Susisiekite su juo dabar el. paštu isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Lorena Marko rašė...

Kaip aš susigrąžinau buvusį vyrą, kai jis paliko mane ir mūsų vaikus “, siūlau perskaityti mano parodymus. Aš esu Lorena Marko, aš taip džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo po to, kai paliko mane pas kitą moterį. Mano vyras turėjo ryšių su bendradarbiu ir aš labai myliu savo vyrą, tačiau jis mane apgaudinėjo su savo bendradarbiu ir manau, kad ši mergina, naudodama mano vyro raganavimą ar juodąją magiją, privertė jį manęs nekęsti. Tai buvo tokia kritiška ir nereikalaujama, aš verkiau visą dieną ir naktį, kad Dievas atsiųstų man pagalbininką, kad jis sugrąžintų mano vyrą! Buvau tikrai nusiminusi ir man reikėjo pagalbos, todėl internete ieškojau pagalbos ir atėjau į internetinę svetainę, kurioje manoma, kad daktaras Isikolo gali padėti greitai susigrąžinti vyrą. Taigi, jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė meilės burtą už mane. Po 48 valandų mano vyras man tikrai paskambino ir pasakė, kad manęs labai pasiilgau, o Dieve mano! Buvau toks laimingas, o šiandien vėl džiaugiuosi savo vyru ir džiaugsmingai gyvename kartu. Dėkoju galingam rašytojui DR ISIKOLO, jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija čia. Jei esate čia ir jūsų meilužis jus atstumia arba jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, kreipkitės į DR ISIKOLO dėl pagalbos dabar. Čia yra jo kontaktinis asmuo, el. Paštu jam isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Anonymous rašė...

Ar girdėjote apie puikų vyrą, vadinamą dr. Ajayi, jis yra burtininkas, o mano santuokoje kilusi problema mane privedė prie jo. Man 51 metai, mano santuoka kažkada buvo sunki, nes buvau vedęs 15 metų ir negalėjau pastoti už savo vyrą. Tada vieną vakarą jis man pasakė, kad nori skyrybų, tą vakarą net išsikėlė iš namų. rinkdamasis kai kuriuos jo dalykus, aš jam maldavau, bet visas mano malonumas krito ant kurčios ausies ir tai sugadino mano širdį, nes aš ieškojau pagalbos iš įvairių šaltinių, tačiau niekas manęs neveikė. Aš ėjau per „Facebook“ puslapį, kai pamačiau moters liudijimą, kaip burtų žinovė, vadinama dr. Ajayi, padėjo jai susigrąžinti savo vyrą po 5 metų išsiskyrimo, ponia nutraukė jo kontaktus, aš juos paėmiau ir susisiekiau su rašybos žinovu , jis neatsakė iškart, bet kai jis pagaliau paaiškino sau ir paprašė manęs keletą klausimų, į kuriuos atsakiau po skyriaus, jis papasakojo, ką reikia padaryti, ir pažadėjo, kad mano vyras grįš namo per 72 valandas atlikus būtinus dalykus, aš įvykdžiau viską, kaip buvo liepta, patikėk manimi, nustebau, kai mano vyras grįžo namo po mėnesių išsiskyrimo ir užklijavo visa tai. Dr. Ajayi padarė mane vaistažoliu, aš pagimdžiau dvyniai berniukai, tai tikrai sujaudina mane ir mano vyrą. Ačiū dr. Ajayi už puikias rašybos galias. Aš taip pat sužinau, kad jis padėjo daugeliui kitų žmonių, taigi, jei jūs išgyvenate bet kokį sunkų jūsų santykių laiką ir norite ilgalaikio sprendimas susisiekti su dr. Ajay Aš esu puikus rašybos ratukas per „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com

Unknown rašė...

Aš labai nustebau dėl stebuklingos dr. Isikolo patirties ir stebuklų, kurie buvo pasklidę internete ir visame pasaulyje. Kaip jis nuostabiai padėjo žmonėms visame pasaulyje atkurti prarastus meilužius. jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį atgal, aš jam papasakojau apie savo vyrą, kuris mane apleido maždaug prieš 8 mėnesius ir paliko namie su viskuo, ką turėjau, mane suglumino, kai jis liepė man tik šypsotis ir ramiai man patikinti, kad jis susitvarkys viską per 48 valandas. Po antros dienos man paskambino mano vyras, buvau tiesiog toks sukrėstas, pasirinkau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis. Jis iš tikrųjų maldavo mane atleisti ir pažadėti telefonu, Jis grįžta namo ir taip pat gavo man labai gražių dovanų, skirtų tik jam įrodyti savo meilę man. Buvau toks laimingas, kad turėjau paskambinti gydytojui Isikolo ir padėkoti jam, jis man liepė tik pasidalinti geromis naujienomis visame pasaulyje. Jei jums reikia veiksmingo ir tikro rašybos rato bet kokiai jūsų gyvenimo problemai, galite susisiekti su gydytoju Isikolo. jo el. paštu isikolosolutionhome@gmail.com arba taip pat galite Whatsapp/Viber jį pranešti telefonu +2348133261196.

Elena Branko rašė...

Labai ačiū DR ISIKOLO už tai, kad mano buvęs draugas sugrįžo pas mane. Aš rašau šį nuostabų liudijimą šio vyro atžvilgiu. Jis įgyvendino visus mano norus. Mano draugas ir aš turėjome datą daugiau nei 3 metus ir, nors mes buvome tiek daug ginčų, bet mes niekada negalvojome apie išsiskyrimą. Vieną dieną jis man paskambino telefonu ir papasakojo, kaip pavargęs nuo santykių ir niekur nemato, į ką važiuojame. Praėjo mėnesiai ir mano vaikinas daugiau su manimi nesusisiekė ir aš daugiau negirdėjau iš jo, o jo mobilusis telefonas buvo atjungtas. Aš žinojau, kad turiu ieškoti pagalbos dėl to, kad labai myliu jį. Kreipiausi į šį puikų rašybos žinovą, nes niekada anksčiau su niekuo nesikreipiau ir sakau, kad po savaitės kontakto man paskambino buvęs vaikinas ir paprašė mane pamatyti po 48 valandų. Jis padarė man darbą, kad susitaikyčiau su savo vyru. nešiojo žiedą ant mano piršto. Esu labai laiminga, nes netrukus tapsiu ištekėjusi mergina, padedanti šiam puikiam rašybos rašytojui. Pažadėjau visiems parodyti savo darbus ir prašau susisiekti su šiuo vyru, kad padėtų jums asmenolosolutionhome@gmail.com, arba taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Mano vaikinas paliko mane pas kitą merginą. Man jo reikėjo beviltiškai, nes aš jį taip mylėjau. Aš labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Naršydamas internete, aš atlikau ypatingą liudijimą apie šią gerą DR ISIKOLO pagalbą, leidžiančią greitai sugrįžti ir nutraukti skyrybas ar skyrybas ir panašiai, todėl aš jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė (susitaikymo burtą) už mane. Po 48 valandų mano vaikinas grįžo pas mane verkdamas ir maldaudamas atleidimo. Šiandien aš esu tokia laiminga ir noriu rekomenduoti šį puikų rašytoją visiems, kuriems tikrai reikia skubių ryšių dėl nutrūkusių santykių ir santuokos sprendimo, siųskite jį el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com. Tiesiog susisiekite su puikiu „DR ISIKOLO“. Jei iškilo kokių nors problemų, susisiekite su juo ir garantuosiu, kad jis jums padės. Daugiau nebeverkite - susisiekite su šiuo galingu rašybos ratuku dabar. Ačiū DR ISIKOLO, kad išsaugote mano nutrūkusį ryšį ir sugrąžinote mano vaikiną pas mane! “ rašykite jam el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

anonymous rašė...

Ar jums labai trūksta meilės burtų, kad sugrąžintumėte savo buvusį meilužį ar suvienytumėte santuoką? Parašykite dr. Isikolo greitą 48 valandų sprendimą. Su vyru prieš metus ir šešis mėnesius turėjau problemų, dėl kurių mes išsiskyrėme. Kai jis išsiskyrė su manimi, buvau sumišęs ir nežinojau, ką daryti, kad jį sugrąžintų, viduje jaučiausi tokia tuščia. Iki tol, kol internete nepamatiau dr. Isikolo, kaip Jis padėjo tiek daug žmonių ten išspręsti įvairias problemas. Aš jam nusiunčiau el. Laišką ir papasakojau jam savo problemą. Aš padariau tai, ko jis paprašė, kad jis man padėtų, trumpai papasakoti trumpą pasakojimą. Prieš tai žinodamas, mažiau nei per 48 valandas, mano vyras paskambino man ir jis grįžo pas mane ir pasakė, kad gailisi dėl to, kas vyko tarp mūsų abiejų. Pagaliau rašau šį liudijimą, kad norėčiau padėkoti ir nuoširdžiai padėkoti dr. Isikolo, kad laikėtės savo žodžių ir pažadėjote grąžinti jį man per vos 48 valandas po jūsų galingo rašybos rašymo ir už tai, kad panaudojote savo gabius ir didelius sugebėjimus sugrąžink jį atgal. Jei jums reikia jo pagalbos, galite atsiųsti jam el. Laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į „Whatsapp“/„Viber“ jį telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Laimė yra viskas, ką matau dabar. Niekada negalvojau, kad aš ir mano draugas mes vėl susivienijame. Po to, kai buvau su juo 5 metus, jis išsiskyrė su manimi, padariau viską, kad jį sugrąžintų, bet viskas be reikalo, aš jo norėjau. Dėl meilės jam aš visko maldavau, pažadėjau jam, bet jis atsisakė, paaiškinau savo problemą kam nors internete ir ji pasiūlė man geriau susisiekti su rašybos žinovu, kuris galėtų padėti man balsuoti burtažodis, kad jį sugrąžintų, bet aš esu tas tipas, kuris niekada netikėjo rašyba, aš neturėjau kito pasirinkimo, nei išbandyti, išsiųsdavau el. laišką į rašybos keitiklį ir jis man pasakė, kad nėra problemų, jog viskas bus gerai prieš 3 dienas, kai jis atiduos rašymas ir stebėtinai trečią dieną, tai buvo apie 16 val., mano buvęs man skambino, aš buvau toks nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, kad jam labai gaila dėl visko, kas nutiko, kad jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį jis mane labai myli, aš buvau toks laimingas ir ėjau pas jį, štai kaip mes pradėjome gyventi nuo to laiko vėl laimingai kartu pažadėjau, kad visiems, kuriuos žinau, kurie turi santykių problemų, aš tam žmogui padėsiu nukreipdamas jį į vienintelį tikrąjį ir galingą rašybos keiksmažodį, kuris man padėjo išspręsti savo problemą ir kuris skiriasi nuo visų ten esančių netikrų, visiems, kuriems reikalinga rašybos keitiklio pagalba, jo el. pašto adresas (drodion60@yandex.com) arba „WhatsAPP“ jo mobiliojo telefono numeris +2349060503921

Anonymous rašė...

Laimė yra viskas, ką matau dabar. Niekada negalvojau, kad aš ir mano draugas mes vėl susivienijame. Po to, kai buvau su juo 5 metus, jis išsiskyrė su manimi, padariau viską, kad jį sugrąžintų, bet viskas be reikalo, aš jo norėjau. Dėl meilės jam aš visko maldavau, pažadėjau jam, bet jis atsisakė, paaiškinau savo problemą kam nors internete ir ji pasiūlė man geriau susisiekti su rašybos žinovu, kuris galėtų padėti man balsuoti burtažodis, kad jį sugrąžintų, bet aš esu tas tipas, kuris niekada netikėjo rašyba, aš neturėjau kito pasirinkimo, nei išbandyti, išsiųsdavau el. laišką į rašybos keitiklį ir jis man pasakė, kad nėra problemų, jog viskas bus gerai prieš 3 dienas, kai jis atiduos rašymas ir stebėtinai trečią dieną, tai buvo apie 16 val., mano buvęs man skambino, aš buvau toks nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, kad jam labai gaila dėl visko, kas nutiko, kad jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį jis mane labai myli, aš buvau toks laimingas ir ėjau pas jį, štai kaip mes pradėjome gyventi nuo to laiko vėl laimingai kartu pažadėjau, kad visiems, kuriuos žinau, kurie turi santykių problemų, aš tam žmogui padėsiu nukreipdamas jį į vienintelį tikrąjį ir galingą rašybos keiksmažodį, kuris man padėjo išspręsti savo problemą ir kuris skiriasi nuo visų ten esančių netikrų, visiems, kuriems reikalinga rašybos keitiklio pagalba, jo el. pašto adresas (drodion60@yandex.com) arba „WhatsAPP“ jo mobiliojo telefono numeris +2349060503921

Renata Tijana rašė...

Mano vardas Lara Otis ir noriu padėkoti gydytojui Isikolo labai galingam rašytojui, kuris padeda man sugrąžinti mano vyrą pas mane. Prieš keletą mėnesių aš turiu rimtų problemų su savo vyru, kiek jis paliko namus, ir jis pradėjo susitikinėti su kita moterimi ir liko pas moterį. Aš stengiausi, kad jis sugrąžintų jį, bet visos mano pastangos buvo bevaisės, kol tą dieną, kai mano draugas atvyko į mano namus, papasakojau jai viską, kas nutiko tarp manęs ir mano vyras, tada ji man pasakė apie galingą rašytoją, padedantį jai, susidūrus su ta pačia problema. Aš tada susisiekiau su gydytoju Isikolo ir pasakiau jam kiekvieną mintį, o jis liepė man daugiau nesijaudinti, kad mano vyras grįš pas mane. po to, kai jis ištarė burtą, aš maniau, kad tai buvo pokštas, kai jis baigė lieti rašybą, jis man pasakė, kad jis ką tik baigė rašyti rašybą, ir, mano didžiausia nuostabai, per tas 2 dienas, mano vyras tikrai grįžo maldaudamas man atleisti, jei jums reikia jo pagalbos, galite susisiekti su juo e pašto adresas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196. jis nori padėti bet kuriam kūnui, kuriam reikia jo pagalbos.

Hana Emmett rašė...

DR ISIKOLO, pats geriausias rašytojas internete, atkuria mano nutrūkusius santykius ir aš labai rekomenduoju DR ISIKOLO visiems, kuriems reikia pagalbos.
Mano vyras paliko mane pas kitą moterį prieš 3 mėnesius ir nuo to laiko mano gyvenimas buvo kupinas skausmo ir širdies plakimo, nes jis buvo mano pirmoji meilė, su kuria praleidau visą gyvenimą. Mano draugas man pasakė, kad jis pamatė keletą rašytojo, vadinamo DR ISIKOLO, liudijimų, kad jis gali per kelias dienas sugrąžinti meilužį. Aš juokiuosi ir sakiau, kad nesidomiu, tačiau dėl meilės, kurią mano draugė turėjo man, ji pasikonsultavo su didžiausiu kunigu mano vardu ir, man pačiai didžiausiai nuostabai, po dviejų dienų mano vyras pirmą kartą paskambino man po trijų mėnesių, kad manęs trūksta ir kad jam labai gaila dėl visų dalykų, kuriuos jis mane išprovokavo.Jis grįžo man ir dabar esame laimingi kartu. Aš vis dar negaliu tuo patikėti, nes labai neįtikėtina. Ačiū DR ISIKOLO, kad sugrąžinote mano meilužį ir mano mylimąjį draugą, kuris užtarė mano vardu, bet kuriam, kuriam gali prireikti šio didžiojo kunigo pagalbos, nurodykite el. Pašto adresą: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite „Whatsapp“ jį aplankyti +2348133261196.

Annonymous rašė...

Vyras paliko mane dėl jaunesnės moters ir aš buvau nuniokota. Atrodė, lyg ji būtų turėjusi piktą rašybą. Paulius per naktį atsisuko prieš mane be jokio perspėjimo. Tai įvyko praėjusiais metais, aš buvau beviltiškas, todėl naudojau kiekvieną rašybos svetainę, kurią galėjau rasti be rezultatų. Draugas man atsiuntė nuorodą į Dr. Ilekhojie svetainę ir aš su juo susisiekiau. Jis pradėjo dirbti su manimi birželio mėnesį. Dėl visų jo nuostabių darbų mano vyras ir aš vėl esame kartu. Man labai malonu ir privilegija turėti tokį puikų žmogų kaip jūs mano pusėje. Ačiū! Todd susisiekite su gethelp05@gmail.com arba skambinkite +2348147400259 SVETAINĖ: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

Anna Oscar rašė...

Ačiū pone už jūsų tikrus burtus. Aš esu Filipas Bardanas iš Vokietijos, tai tikrai neįtikėtina, ir aš niekada gyvenime nesu patyręs nieko panašaus. Prieš susitikdamas su jumis, pone, aš išbandžiau visas įmanomas priemones, kad galėčiau susigrąžinti savo žmoną, tačiau iš tikrųjų supratau, kad man niekas neveikia ir kad mano žmona sukėlė daug neapykantos man. Maniau, kad nėra jokios vilties vėl susijungti su buvusia žmona. Bet kai perskaičiau gerus atsiliepimus apie tai, kaip DR Isikolo padeda kitiems, nusprendžiau jam nusiųsti el. Laišką asmenolosolutionhome@gmail.com. pabandyti ir aš padariau viską, ką jis man liepė, pasitikėjau juo ir vykdiau jo nurodymus taip, kaip jis man garantavo per 48 valandas, ir būtent tada mano ex paskambino man. Sir, mes dabar labiau patenkinti, nei kada nors. Viskas atrodo tobula ir taip natūralu! Labai ačiū pone už jūsų autentiškus ir neginčijamus burtus. čia vėl jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Dora Florian rašė...

Forume pamačiau nuostabų šio galingo ir puikaus rašybos rašytojo, vadinamo DOKTORAS ISIKOLO, liudijimą. Niekada netikėjau tuo, nes anksčiau apie magiją nieko negirdėjau ir neišmokau. Nei viena siela nebūtų galėjusi paveikti manęs dėl stebuklingų burtų, tik tada, kai DOKTORAS ISIKOLO tai padarė dėl manęs ir sugrąžino man 8 metų santuoką ir per tas pačias 48 valandas grąžino sutuoktinį pas mane, kaip aš perskaičiau. internetas. Aš buvau nuoširdžiai nustebinta ir sukrėsta, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir man priimant jį atgal. Man tikrai trūksta posakių ir nežinau, kiek reikia pasakyti, kad dėkoju jums DOKTORAS ISIKOLO, jūs esate Dievas, kurį man atsiųsite ir mano visa šeima. Čia yra jo svetainė: drisikolosolutionhome.webnode.com ir Jo el. Paštas : isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Man labai malonu pasakyti kiekvienam, kad išgirstų mano parodymus. Aš esu Tracy Kovich iš Rusijos. Aš esu slaugytoja, ši mano meilės gyvenimo istorija. Aš vedęs 4 metus ir penktaisiais santuokos metais kita moteris turėjo atimti iš manęs savo meilužį, o mano vyras paliko mane ir vaikus, ir mes kentėjome 2 metus, kol sutikau pranešimą, kuriame šis vyras dr. Ilekhojie kažkam padėjo, ir nusprendžiau pabandyti padėti man sugrąžinti meilužį namo ir patikėkit, aš tiesiog siunčiu jam ir mano vyro nuotrauką ir po 48 valandų, kaip jis man pasakė, aš pamačiau mašiną, įvažiavusią į namą, ir štai, tai buvo mano vyras, jis atėjo pas mane ir vaikus, todėl aš džiaugiuosi galėdamas kiekvienam iš jūsų pasidaryti panašų į susitikimą su šį vyrą ir pasikvieskite meilužį į save. Galite susisiekti su juo šiuo el. pašto adresu {gethelp05@gmail.com} arba vis tiek galite paskambinti arba pažiūrėti „Whatsapp“ jam mobiliajame telefone +2348147400259 ačiū dr. Ilekhojie

Chloe Donald rašė...

Aš nenorėjau skyrybų, nes labai myliu savo vyrą ir nenoriu, kad mano šeima išsiskirstų. Įtariau, kad moteris naudojasi savo vyro juodosios magijos rašyba, kad jis negalėtų grįžti į savo šeimą. Ieškojau patarimų, kaip susigrąžinti savo vyrą, ir aptinkau komentarą, kuriame sakoma, kad daktaras Isikolo padėjo jai susigrąžinti savo vyrą po kelių mėnesių pertraukos. Paėmiau gydytojo Isikolo el. Laišką, kuris buvo komentare, ir el. Paštu. jam apie mano problemą, jis man atsakė ir padėjo man susigrąžinti savo vyrą per 48 valandas. Dabar mano vyras vėl su manimi ir jis yra dar labiau mylintis nei anksčiau. Jei norite atkurti savo santykius, apsilankykite šiame el. laiške internete ir patys įsitikinkite, ką jis padarė žmonėms, aš labai džiaugiuosi galėdamas liudyti apie jo gerą darbą. visi nusipelno būti laimingi! Pabandykite jam, jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Chloe Donald rašė...

Aš nenorėjau skyrybų, nes labai myliu savo vyrą ir nenoriu, kad mano šeima išsiskirstų. Įtariau, kad moteris naudojasi savo vyro juodosios magijos rašyba, kad jis negalėtų grįžti į savo šeimą. Ieškojau patarimų, kaip susigrąžinti savo vyrą, ir aptinkau komentarą, kuriame sakoma, kad daktaras Isikolo padėjo jai susigrąžinti savo vyrą po kelių mėnesių pertraukos. Paėmiau gydytojo Isikolo el. Laišką, kuris buvo komentare, ir el. Paštu. jam apie mano problemą, jis man atsakė ir padėjo man susigrąžinti savo vyrą per 48 valandas. Dabar mano vyras vėl su manimi ir jis yra dar labiau mylintis nei anksčiau. Jei norite atkurti savo santykius, apsilankykite šiame el. laiške internete ir patys įsitikinkite, ką jis padarė žmonėms, aš labai džiaugiuosi galėdamas liudyti apie jo gerą darbą. visi nusipelno būti laimingi! Pabandykite jam, jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Aš pažadėjau išsakyti savo liudijimus visame pasaulyje, kai mano vyras grįš pas mane ir mano vyras atvyko taip, kaip daktaras Isikolo pasakojo, kai man padėjo. Aš priėmiau teisingą kontaktą su gydytoju Isikolo, kuris yra puikus rašybos atstovas, galintis padėti išspręsti jūsų problemas. Mano vyras paliko mane kentėti ir aš niekada netikėjau, kad jis vėl grįš pas mane, bet kai susisiekiau su gydytoju Isikolo, jis patikino, kad mano vyras grįš dar kartą. jis pateikė man sąrašą daiktų, kuriuos reikia nusipirkti, bet negalėjau jų gauti savo šalyje, todėl aš jam nusiunčiau pinigus, jis nupirko daiktus ir paruošė tobulą meilės burtą. Mano vyras grįžo pas mane per 48 valandas, prašydamas atleidimo. Tai yra tokia tikra ir tikra. Buvau tokia nustebusi, kad burtai suveikė taip, kaip jis man liepė. Tai nuostabu ir noriu, kad jūs patikėtumėte, nes gydytojas Isikolo yra toks tikras, todėl raginu susisiekti su juo dabar jo el. Laiške, kad jis taip pat galėtų jums padėti taip, kaip jis man padėjo. el. paštas yra isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Sveiki draugai, tai yra mano liudijimas. mes susituokę 5 metus ir kartu 9 metus. buvome atskirti 4 mėnesiams. Jis nori ir nenori išgelbėti mūsų santuokos. Mes buvome puiki pora (bent jau aš tuo tikėjau) ir ginčijamės retai. Mėnesius prieš išeidamas iš namų jis buvo toks neaktyvus ir daug miegojo. Supratau, kad jis su kažkuo sieja emocinius reikalus, ir jis patvirtino, kad jį traukia. Tada jis pasakė, kad nebesimyli manęs ir negali su manimi gyventi. Aš mėnesių mėnesius maldavau, verkdavau ir panašiai. Man labai reikėjo pagalbos ir noriu, kad mano vyras grįžtų prie manęs. Aš naršiau internete, kai pamačiau ponios liudijimą, kaip dr. Ajayi, didis rašybos rašytojas, padėjęs išgydyti fibroidą ir sugebėjęs turėti savo vaiką, kuris savo ruožtu atkurta taika namuose. ji nutraukia jo kontaktą ir aš jį nukopijavau, iš pradžių skeptiškai norėjau susisiekti, bet man tikrai reikia ilgalaikio mano problemos sprendimo, todėl siunčiu jam žinutę, paaiškinančią mano situaciją, jis man liepė būti tikram, kad mano vyras ateis jei aš turėčiau daryti taip, kaip jis liepė, padariau viską, ką liepė, ir ketvirtą dieną gavau iš jo atsiprašymą, kuriame sakoma, kad jis nežino, kas nutiko. Tą vakarą jis grįžo namo ir paprašė už visus jo neteisingus veiksmus ir nuo to laiko mūsų meilė ir vedybos buvo stipresnės. Noriu padėkoti dideliam rašytojui dr. Ajajui už gerą darbą ir už tai, kad jis vėl tapo laimingas. Jei išgyvenate tą pačią santuokinę problemą ar turite kitų problemų, dėl kurių jums reikia skubėti, susisiekite su dr. Ajayi šiandien el. Paštu: Drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094. Jis sugeba atlikti bet kokį burtą, apie kurį galite pagalvoti, aš esu gyvas liudijimas.

Anonymous rašė...

Noriu neribotai padėkoti šiam puikiam vyrui, vardu Dr ODION, šiandien esu laiminga, nes mano vyras dabar vėl kupinas meilės, mano vyras paliko mane pas kitą moterį vien todėl, kad turėjome nedidelį nesusipratimą. jis paliko mane ir pažadėjo, kad daugiau niekada nebegrįš pas mane. Aš verkiau visą dieną ieškodamas sprendimo, kuris padėtų man jį sugrąžinti. Tada „Instagram“ tinkle pamačiau dalijamąsi liudijimu, kurį pateikė ANGELA DAVIS. Aš jam atsiųstu el. laišką ir papasakosiu savo problemas, kurias turiu su savo vyru, ir jis pažada grąžinti jį namo per 3 dienas. iš tiesų jis yra nuostabus, jis padeda man susigrąžinti savo vyrą per 3 dienas, kurias jis pažada, o mano vyras grįš pas mane ir pažadės mane mylėti amžinai ir maldaus manęs dėl skausmo, kurį jis man sukėlė. Aš amžinai būsiu dėkingas dr. ODION ir nesustosiu skelbti jūsų vardo internete, kad žmonės pamatytų, kokia esate teisinga. Aš taip pat noriu visiems pasakyti, kad visada būsiu dėkingas šiam vyrui DR ODION už viską, ką jis padarė dėl manęs. Mano vyras grįžta su meile, rūpestingas, teisingas ir pažada mylėti mane amžinai, aš pažadėjau. kad visi, kuriuos žinau, niekada neturės santykių problemų, susisiekite su juo el. paštu; (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite kreiptis į jį numeriu +2349060503921.

anonymous rašė...

Niekas niekada negalėjo priversti manyti, kad tą dieną tikrai bus parašytas laiškas, kurį ruošiuosi rašyti. Aš buvau didžiausias pasaulio skeptikas. Niekada netikėjau stebuklingais burtais ar panašiais dalykais, tačiau patikimas šaltinis (labai artimas bendradarbis) man pasakė, kad daktaras Isikolo yra labai atsidavęs, gabus ir talentingas žmogus, o po jo „cajoling“, ji ( mano bendradarbis) privertė mane susisiekti su jo el. isikolosolutionhome@gmail.com. Tai buvo vienas geriausių dalykų, kuriuos aš kada nors padariau. Mano meilės gyvenimas buvo aptemtas; Aš buvau išgyvenusi dvi skyrybas ir buvau ant trečdalio slenksčio. Aš tiesiog negalėjau patirti dar vienos skyrybų ir norėjau labiau stengtis, kad mūsų santykiai veiktų, tačiau neatrodė, kad mano vyras tuo rūpinosi. Taigi, nieko nelaukdamas, o pralošdamas, pasitikrinau. Buvau apiplėštas. Gydytojas Isikolo yra skirtas REAL. Jis darė viską, ką daro, ir štai ne vėliau kaip po dviejų dienų aš turėjau savo vyrą! Tai buvo tarsi stebuklas! Staiga jis norėjo kreiptis į vedybų konsultacijas ir mums labai, labai gerai sekasi atsigauti! Meilė ir daugybė palaiminimų jums atgal! Kreipkitės į gydytoją Isikolo per jo el. Paštą: isikolosolutionhome@gmail.com arba „Whatsapp jam“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Noriu neribotai padėkoti šiam puikiam vyrui, vardu Dr ODION, šiandien esu laiminga, nes mano vyras dabar vėl kupinas meilės, mano vyras paliko mane pas kitą moterį vien todėl, kad turėjome nedidelį nesusipratimą. jis paliko mane ir pažadėjo, kad daugiau niekada nebegrįš pas mane. Aš verkiau visą dieną ieškodamas sprendimo, kuris padėtų man jį sugrąžinti. Tada „Instagram“ tinkle pamačiau dalijamąsi liudijimu, kurį pateikė ANGELA DAVIS. Aš jam atsiųstu el. laišką ir papasakosiu savo problemas, kurias turiu su savo vyru, ir jis pažada grąžinti jį namo per 3 dienas. iš tiesų jis yra nuostabus, jis padeda man susigrąžinti savo vyrą per 3 dienas, kurias jis pažada, o mano vyras grįš pas mane ir pažadės mane mylėti amžinai ir maldaus manęs dėl skausmo, kurį jis man sukėlė. Aš amžinai būsiu dėkingas dr. ODION ir nesustosiu skelbti jūsų vardo internete, kad žmonės pamatytų, kokia esate teisinga. Aš taip pat noriu visiems pasakyti, kad visada būsiu dėkingas šiam vyrui DR ODION už viską, ką jis padarė dėl manęs. Mano vyras grįžta su meile, rūpestingas, teisingas ir pažada mylėti mane amžinai, aš pažadėjau. kad visi, kuriuos žinau, niekada neturės santykių problemų, susisiekite su juo el. paštu; (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite kreiptis į jį numeriu +2349060503921.

Karlo Florian rašė...

Ar tau neskauda? Nebijok, leisk, kad DR ISiKOLO padėtų tau susigrąžinti tavo buvusį gyvūną. “Aš buvau vedęs 5 metus su 2 vaikais ir aš laimingai gyvenu su šeima, kol su manimi ir mano vyru viskas pasidarė negražu, o tai mus veda į muštynes ​​ir Argumentai beveik kiekvieną kartą ... pasidarė blogesni tuo metu, kai mano vyras pateikė skyrybų prašymą. Aš stengiausi, kad jis apsigalvotų ir liktų su manimi, nes aš visa širdimi mylėjau jį ir nenorėjau prarasti vyro, bet viskas tiesiog nepasisekė ... Jis išsikraustė iš namų ir vis tiek ėjo į priekį dėl santuokos nutraukimo. Aš prašiau ir bandžiau viską, bet vis tiek niekas neveikė. Lūžis įvyko tada, kai kas nors mane supažindino su šiuo nuostabiu, puikiu rašybos ratuku, vardu DR ISiKOLO. , Kas galų gale man padėjo ... Niekada nebuvau mėgėjas tokių dalykų kaip šis, o tiesiog nusprendžiau išbandyti, nes buvau beviltiškas ir likau be pasirinkimo ... Jis man padarė žodį ir viskas susiklostė taip, kaip pažada jis ir mano vyras. persigalvok ir grįžk namo pasilikti su manimi ir vaikais. Ir pažadu, kad daugiau niekada manęs nepakenksite. gyvename laimingai, kaip buvo padedant DR ISiKOLO. Jei jums reikia pagalbos, galite susisiekti su DR ISiKOLO el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com arba „Whatsapp jam“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Noriu šia priemone padėkoti gydytojui ODIONui už tai, kad padėjo man susigrąžinti savo vyrą, kai jis paliko mane ir vaikus 5 mėnesius, kad kentėtų. Išėjęs jis man pasakė, kad daugiau nemyli manęs ir rado kita moteris, kurią jis mylėjo. Aš verkiu kiekvieną dieną, nes aš jį labai myliu ir nusprendžiu kreiptis pagalbos į tinklą, kai pamačiau ponios įrašą, kaip dr. ODION padeda jai susigrąžinti jos vyrą, kuris ją išsiskyrė, ir aš tik sakau: Aš pats leidžiu pabandyti šį dr. ODION išbandyti ir jis iš tiesų yra nuostabus. Jis padeda man susigrąžinti savo vyrą per 3 dienas, o mano vyras sugrįžta pas mane ir pažadės mane mylėti amžinai ir maldaus manęs, kad man jis kainuoja. Aš amžinai būsiu dėkingas jums dr. ODION ir nesustosiu skelbti jūsų vardo internete, kad žmonės jį matytų, nes jūs tokie puikūs. susisiekite su juo elektroniniu paštu; (drodion60@yandex.com) arba taip pat galite „whatsApp jam“ kreiptis telefonu +2349060503921. ir jis taip pat išgelbės jūsų santykius ir jūsų santuoką. dar kartą ačiū dr. ODION

anonymous rašė...

Aš esu Ivanka Fabijan iš Londono, noriu kiekvienam pasidalyti savo gyvenimo liudijimu. buvau vedęs savo vyrą Amosą Fabijaną, aš jį taip myliu, kad jau 8 metus esame vedę su dviem vaikais. kai išvyko atostogauti į Prancūziją, jis turėjo omenyje moterį, vadinamą Marija, jis man pasakė, kad santuoka jam nebeįdomi. Buvau tokia sumišusi ir ieškojau pagalbos, nežinau, ką daryti, kol sutikau savo draugę, kuriai trūko Pashos, ir papasakojau jai apie mano problemą. ji liepė man nesijaudinti, kad anksčiau turėjo panašią problemą, ir supažindino mane su vyru, vardu Dr Isikolo meilės burtininkas, kuris ištarė burtą jo buvusiam ir po 2 dienų grąžina jį pas ją. Miss pasha paprašykite manęs pagalbos dr. Isikolo meilės rašybos. Kreipiausi į jį norėdamas padėti sugrąžinti mano vyrą ir jis paprašė manęs nesijaudinti, kad jo protėvių dievai kovos už mane. Jis man pasakė per dvi dienas, kad vėl suvienys mane ir mano vyrą. Po dviejų dienų paskambino mano vyras ir pasakė, kad grįžta ieškoti reikalų su manimi. Buvau nustebęs, kai pamačiau jį ir jis pradėjo verkti atleidimo. Šiuo metu esu pati laimingiausia moteris žemėje dėl to, ką ši nuostabi rašytoja padarė dėl manęs ir mano vyro. Galite susisiekti su gydytoju Isikolo el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Mano vardas Merival. Noriu padėkoti dr. Ajayi už puikų rašytoją, kuris padėjo man išsaugoti mano 10 metų santuoką. mano vyras visada buvo geras vyras, kol netikėtai pasikeitė ir pradėjo mane apgaudinėti su panele, vadinama Anna. Mano vyras nustojo grįžti namo tiek, kiek jis paliko mane ir mūsų 3 vaikus. Aš nuėjau pas jo šeimą padėti man su juo pasikalbėti, bet jis atsisakė. Šiuo metu aš nežinojau, ką dar daryti. kol neišgirdau apie dr. Ajayi, susisiekiau su juo ir jis patikino, kad mano vyras grįš pas mane ir vaikus atlikęs keletą burtų, todėl nusprendžiau pabandyti. Po keleto savaičių iš niekur mano vyras grįžo namo, jis buvo toks blaivus ir atsiprašė už viską, ką padarė man ir vaikams. Ačiū dr. Ajayi rašytojui už mano santuokos išsaugojimą. Jei jums reikalinga bet kokia dvasinė pagalba, susisiekite su juo per „whatsapp“: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com jis yra 100% patikimas.

anonymous rašė...

Labai džiaugiuosi, kad mano santuoka buvo atkurta.
Neseniai pasidarėme, nors buvo sunku. Jau praėjo daugiau nei mėnuo, ir viskas atrodo kaip normaliai. Jis pradėjo su manimi elgtis geriau, ir tai buvo abiem gydantis procesas. Košmaras, kuris truko beveik 2 metus, kol išsiskyrėme, pagaliau baigėsi. Panašu, kad mes vėl įsimylėjome! Mes abu palikome praeitį ir bandome judėti į priekį - ir pirmą kartą per ilgą laiką ateitis atrodo daug šviesesnė. Dr Isikolo man padėjo ir aš gavau rezultatą per 48 valandas, ir jis buvo tiesiog stebuklingas ir neįtikėtinas.
Aš negaliu žodžiais išreikšti, koks dėkingas esu gydytojui Isikolo! Panašu, kad pagaliau iš naujo atradome tuos dalykus, kurie privertė mus įsimylėti. Visas nerimas ir stresas tiesiog išnyko.
Ačiū daktarui Isikolo, kad išsaugojote mano sudužusią santuoką ir sugrąžinau mano vyrą pas mane! “.
Aš ir mano vyras vėl gyvename kartu laimingai .. Ačiū gydytojui Isikolo. Jei kyla problemų, susisiekite su gydytoju Isikolo dabar ir garantuosiu, kad jis jums padės. Siųsti jam el. Laišką: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Anna Oscar rašė...

Perskaitykite ir taip pat susisiekite su DR ISIKOLO, jei jums reikia galingo meilės rašybos, kad sutvarkytumėte nutrūkusį santykį.
Aš su vyru išsiskyriau, kai buvau šešis mėnesius nėščia su savo antruoju vaiku. Mes nesvajojome ir ginčijomės nuo pat pirmojo vaiko gimimo dienos, nebeturime nei meilės, nei pasitikėjimo juo, todėl jis mane išsiskyrė. Ir visas šias ydas, aš bandžiau visomis skirtingomis priemonėmis susigrąžinti jį, aš taip pat išbandžiau keletą skirtingų burtų ratukų čia, JAV, bet nė viena iš jų negalėjo sugrąžinti Ričardo pas mane. Tik DR ISIKOLO garantavo man skubų 48 valandų rašybos metimą ir jis patikino, kad mano vyras vėl bus su manimi. Aš rašau norėdamas padėkoti ir nuoširdžiai dėkoti už pažadų laikymąsi ir už tai, kad panaudojote savo gabias ir dideles galias, kad sugrąžintumėte jį į namus. Man buvo malonu žinoti, kad jūs specializuojatės vėl suvienyti mėgėjus. Ačiū, pone, kad padėjote man blogiausiais gyvenimo laikais, buvau toks puikus rašybos rašytojas ir už tai, kad davėte meilės burtą, kuris man atnešė tiek džiaugsmo mano santuokoje. Mano vyras grįžo ir pažada niekada daugiau manęs nepalikti. Jei abejojate jo galimybėmis, pasitikėkite manimi. Turėtumėte rizikuoti. Tai atsiperka tokiu būdu, kokio net negalėjote įsivaizduoti. Jei esate jų dabar ir jums reikalingas galingas ir skubus meilės romanas, kad sugrąžintumėte buvusį malonų kontaktą su dr. ISIKOLO, jis yra vienintelis atsakymas atkurti jūsų nutrūkusius santykius ar santuoką. isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Renata Tijana rašė...

Aš esu iš tų žmonių, kurie sakė: „Aš niekada neskambinsiu psichikui, magui ar pan.“, Kad padėtų man su savo problemomis - mažiausiai dėl mano meilės problemų, bet aš pasiekiau tašką, kuriame žinojau, kad man reikia tam tikrų patarimų, ir aš taip džiaugiuosi, kad radau šį vyrą, vadinamą DR ISIKOLO. Kai beveik netekau Dovydo vienoje iš kvailų muštynių (jis išsiskyrė su manimi), maniau, kad praradau viską. Aš verkiu visą dieną ir galvoju, kad jis daugiau niekada nebegrįš pas mane. Aš perskaičiau tiek daug liudijimų apie DR ISIKOLO meilės burtai, kaip jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį. Aš greitai jam išsiunčiu el. Laišką ir per 48 valandas susigrąžinu savo vyrą su meile. Ir kai man buvo beviltiška, jis nepasinaudojo manimi. Jūs atlikote labai gerą paslaugą žmogui, kuriam to tikrai reikia. Aš nežinau, kaip tu tai padarei ar kaip ši magija veikia, bet viskas, ką žinau, yra, ji veikia! Davidas, mano vyras ir aš, laimingai grįžome kartu, ir aš visada būsiu dėkingas DR ISIKOLO el. Paštu jam už bet kokią pagalbą. Tai labai pajėgi ir patikima pagalba el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti „Whatsapp“ jį telefonu +2348133261196.

Ana Dario rašė...

Veiksmingas galingas meilės rašybos būdas susigrąžinti savo buvusį meilužį dabar, patikrinkite dr. Isikolo.
Aš ką tik patyriau dr. Isikolo meilės burtų stebuklus, kurie buvo paplitę internete ir visame pasaulyje. Kaip jis nuostabiai padėjo žmonėms visame pasaulyje atkurti santuoką ir susigrąžinti įsimylėjėlius, taip pat padėjo laimėti loterijoje. Aš susisiekiau su juo po daugybės įvairių žmonių liudijimų, kaip jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį, papasakojau jam apie savo vyrą, kuris mane apleido maždaug prieš 8 mėnesius ir paliko namus su visais, kuriuos turėjau. Dr Isikolo liepė man tik tris kartus šypsotis ir ramiai susitvarkyti tik per 48 valandas. Po antrosios dienos man paskambino Anthony, aš buvau tiesiog toks sukrėstas, pasirinkau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis, jis buvo tikrai maldauju, kad aš jam atleisčiau ir pažadėjau telefonu. Jis grįžo namo ir taip pat gavo man naują automobilį, skirtą tik jam, kad įrodytų savo meilę man. Buvau tokia laiminga, paskambinau dr. Isikolo ir padėkojau jam, jis liepė man tik pasidalyti geromis naujienomis visame pasaulyje. Na, jei jums reikalingas efektyvus ir tikras burtų taškas bet kuriai jūsų gyvenimo problemai spręsti, galite susisiekti su dr. Isikolo jo el. Pašto adresu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

DR ISIKOLO vėl tai padarė už mane, padėdamas man susigrąžinti vyrą. Noriu pranešti pasauliui apie Didįjį rašytoją DR ISIKOLO, kuris sugrąžino mano vyrą, kuriam aš buvau įsitikinęs, kai maniau, kad visos viltys prarastos. Taigi aš susisiekiau su juo ir įvykdžiau viską, ką jis liepė man daryti. Iš tikrųjų rezultatą gavau per 48 valandas, kaip jis mane patikino. DR ISIKOLO panaudojo savo galingą rašybą šypsenai į veidą, grąžindamas mano vyrui savo burtą, iš pradžių maniau, kad svajoju, kai mano vyras grįš man ant kelių maldaudamas, kad atleisčiau jai ir priimčiau ją už nugaros ir net nuo tada jis mane myli labiau nei aš kada nors tikėjausi, todėl daviau įžadą sau, kad pranešiu pasauliui apie DR ISIKOLO, nes jis yra puikus žmogus. Ar turite problemų santykiuose? ar tavo partneris išsiskyrė su tavimi ir tu vis dar myli ir nori jo ar jos atgal? Ar turite problemų dėl savo finansų? ar jums reikia bet kokios rūšies pagalbos, susisiekite su DR ISIKOLO šiandien, nes aš suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės kaip ir jis man padėjo. DR ISIKOLO el. Pašto adresas yra: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“ / „Viber jam“ tel. +2348133261196.

Renata Tijana rašė...

Dabar, kai susigrąžinau savo vyrą, būtų nesąžininga, jei nepasidalyčiau visam pasauliui apie tai, kaip aš jį susigrąžinau. Štai kodėl šiandien esu čia, norėdamas pranešti pasauliui, kad rašybos rašymas yra tikras. ASDR ISIKOLO įrodė, kad mano santykiai ir mano šeima teikia džiaugsmą ir laimę vos per 2 dienas po to, kai aš su juo susisiekiau. Niekada netikėjau nė vienu iš šių dalykų, kol nepaleidau savo vaikino, man prireikė pagalbos, kol radau isikolosolutionhome@gmail.com arba puikų burtų žinovą, kuris man ištarė meilės burtą ir patikino mane, kad grįšiu savo draugu. per dvi dienas po to, kai buvo ištarta burtai. po dviejų dienų suskambėjo mano telefonas ir taip šokiruojančiai, kad mano vaikinas jau daugiau nei 4 mėnesius man neskambina ir atsiprašo dėl širdies plakimo, ir pasakė, kad yra pasirengęs būti mano nugaros kaulas iki likusį gyvenimą su manimi. DR ISIKOLO jį paleido, kad sužinotų, kaip aš jį myliu ir noriu. Ir atmerkė akis į vaizdą, kiek mes turime bendro. Rašydamas šį liudijimą, dabar esu pati laimingiausia mergina žemėje, o aš ir mano vaikinas gyvename laimingą gyvenimą, o mūsų meilė dabar yra stipresnė nei tokia, kokia buvo prieš mūsų išsiskyrimą. Todėl pažadėjau pasidalyti savo liudijimais visoje visatoje. Ačiū DR ISIKOLO už perdėtą darbą, kurį jis padarė už mane. Žemiau yra el. Pašto adresas situacijoje, kurioje jums darosi širdies plakimas, ir užtikrinu visatai, kad, kaip jis padarė už mane, jis tikrai padės visiems, kuriems prireiks laiko, kad su juo susisiektų jo el. Pašto adresas isikolosolutionhome@gmail.com. taip pat gali jį žiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Antonela Lasse rašė...

Tai yra liudijimas, kurį noriu pamatyti visus. Aš buvau vedęs keturis 4 metus ir penktaisiais santuokos metais kita moteris prabilo, kad atitrauktų meilužį nuo manęs, o mano vyras paliko mane ir vaikus, ir mes kentėjome 2 metus, kol turėjau omenyje postą, kuriame šis vyras Gydytojas Isikolo padėjo kažkam ir aš nusprendžiau pabandyti padėti man parnešti meilės vyrą į namus ir patikėkit, aš tiesiog siunčiu jam savo ir mano vyro nuotrauką ir, laikydamasis informacijos, kurią jis man davė, kad darbas būtų padaryta ir po 48 valandų, kaip jis man pasakė, pamačiau automobilį, įvažiavusį į namą, ir štai, tai buvo mano vyras, jis atvažiavo pas mane ir su vaikais, todėl aš džiaugiuosi galėdamas kiekvienam iš jūsų pasidaryti panašų į susitiko su šiuo vyru ir palaiko savo meilužį prie savęs. Jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“ jam telefonu: +2348133261196 .. labai ačiū gydytojui Isikolo. Jis yra geriausias, kurį galite rasti bet kur.

Senna Rayan rašė...

Mano vardas yra Ana Dario, noriu pasakyti didelę padėką vyrui, kuris šiandien slypi už mano šypsenų ir vėl suvienijo mane ir mano vyrą po to, kai jis išsiskyrė su manimi, DR ISIKOLO, kuris yra labai galingas rašybos atstovas ir parvežė mano vyrą pas mane. ir privertė mane maldauti, kad atleisčiau už viską, ką jis man padarė, aš tikrai jo labai pasiilgau ir visada mylėjau. Aš džiaugiuosi, kad turiu jį atgal į mano gyvenimą, ir visi mano dėkingi žodžiai yra skirti DR ISIKOLO, kad jis man padėjo ir sugrąžino mano vyrą į savo gyvenimą su savo didelėmis jėgomis. Aš susisiekiau su juo ir paguldžiau prieš tai. Jis man pasakė, ką daryti, ką aš padariau, ir per 48 valandas mano mielasis vyras grįžo pas mane. Mano draugai, kurie išgyvena santuokos ir skyrybų problemas. Užtikrinu jus, kad dr. ISIKOLO padedamas galite sugrąžinti savo meilužį į savo gyvenimą. Su juo galite susisiekti: (isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį paleisti „Whatsapp“ numeriu +2348133261196. Aš ir toliau skelbsiu jo vardą internete dėl gero darbo, kurį jis padarė dėl manęs. Jo el. Paštas vėl yra isikolosolutionhome@gmail.com

Annonymous rašė...

Sudužusi širdis nėra žinomas džiaugsmo dalykas. Žmona išsiskyrė po to, kai sugavo mane apgaudinėjant ją su savo buvusiuoju meilužiu. Buvo tiek gėda, tiek jaučiausi nusivylusi savimi. Aš negalėjau to nepaisyti, kad nebeturiu gyvenimo partnerio, todėl nusprendžiau pabandyti susigrąžinti savo žmoną su viskuo, ką galėčiau padaryti, bet niekas nepavyko. Iki tol, kol buvau nukreiptas į gydytoją Ilekhojie, kuris padarė tai, kas, mano manymu, buvo neįmanoma, sugrąžindamas žmoną per 48 valandas po to, kai užmezgiau ryšį su juo. Galiu drąsiai ir džiaugsmingai pasakyti, kad mano santuoka veikia tik gražiai ir gražiau nei anksčiau, ir aš labai laiminga, kad užmezgiau ryšį su gydytoju Ilekhojie, nes jis tikrai yra genijus. Ačiū ir Gegužės Albertui, kad užmezgė ryšius su gydytoju Ilekhojie. Jei turite kokių problemų, nepaisant to, kokia ji didelė, dr. Ilekhojie išspręs ją jums. Pašto adresas: gethelp05@gmail.com Skambinkite / „Whatsapp“ +2348147400259, jei norite skubiai reaguoti.

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Kaip aš galiu tai paaiškinti pasauliui, kad yra žmogus, vadinamas DR ISIKOLO, kuris padėjo man sugrąžinti mano buvusį meilužį ir atstatyti mano gimdą. kai visos viltys buvo prarastos. Aš ir mano meilužis pastaruosius 5 metus buvome vedę be vaiko, laimingai gyvenome ... iki vienos dienos, kai įvyko nesusipratimas dėl to, kad aš negalėjau turėti jam vaiko, todėl jis nusprendė gyventi su manimi kitoms moterims , buvau tokia liūdna, nusivylusi ir net negalėjau valgyti, kol vieną dieną naršiau internete, kur pamačiau moterį, vadinamą Sandra, liudijančią apie burtininkų raginimą paskambinti DR ISIKOLO, kuri padėjo jai sugrąžinti savo vyrą namo, todėl nusprendžiau pabandyti susisiekti su rašytoju DR ISIKOLO, todėl aš paaiškinau visą savo problemą DR ISIKOLO ir jis man pasakė, kad neturėčiau jaudintis, kad jis padės man išspręsti mano problemą, kad mano meilužis grįš namo, į mano Didžiausia staigmena per 48 valandas, kai mano vyras man paskambino ir maldavau atleidimo. Tai iš tikrųjų buvo stebuklas. Dabar mes vėl tampame vyru ir žmona, praėjus savaitei po mano gimdos atstatymo, o dabar jau praėjęs mėnuo. ISIKOLO, nesijaudinkite, nes DR ISIKOLO yra čia p jūs visi, aš padarysiu jums malonę užmerkus jo „Whatsapp“ +2348133261196 arba el. paštu isikolosolutionhome@gmail.com

Elena Branko rašė...

Aš turiu savo buvusį partnerį GRĮŽTI SU DR ISIKOLO
Daugelis žmonių yra parašę straipsnių apie tai, kaip jiems padėjo rašybos raštvedys, tačiau esu labai dėkinga šiam puikiam rašybos rašytojui, kuris sugrąžino mano buvusį vyrą pas mane. Šis liudijimas yra tikra istorija ir mano vardas Monika Simun. Kai aš bendravau su šiuo vyru, tai buvo ir jo parašytas liudijimas, ir aš taip pat buvau susidūręs su daugybe liudijimų apie tai, kaip jis padėjo kitiems jų gyvenime. Grįžimas su buvusiuoju yra vienas labiausiai jaudinančių jausmų, kurį daugelis žmonių norėtų patirti, ypač kai tie prisiminimai su buvusiais žmonėmis visada užtemdo mūsų mintis, kai kas nors kitas daro tuos dalykus, kuriuos anksčiau darydavome. Aš buvau vienas iš tėvų beveik 6 metus ir, nors buvęs vyras buvo toli nuo mano vaikų, vis tiek norėčiau, kad kada nors jis sugrįžtų pas mane. Šis buvęs gydytojas, žinomas kaip DR ISIKOLO, padėjo man su savo norais ir aš džiaugiuosi sakydamas, kad grįžau su savo buvusiu vyru ir labai džiaugiuosi dalijęs parodymus su visais, kad ir jie galėtų susitikti su šiuo puikiu gydytoju ir išspręsti savo problemos. Aš nežinau, ką kiti gali jausti grįždami į savo buvusį gyvenimą, bet aš visada žinau, kad yra paslėptas palaiminimas vieninteliu ryšiu su buvusiais žmonėmis. Jei norite sėkmingai susigrąžinti savo buvusį asmenį, susisiekite su šiuo puikiu rašytoju jo el. Pašto adresu:> isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „Whatsapp“ +2348133261196 ir pasidalykite nuostabiu liudijimu taip pat kaip aš.

Barbara Derek rašė...

Ką aš galiu pasakyti, man šauna žodžiai, jei ne dr. Isikolo, nebūčiau dabar laimingas. Jis man padarė nuostabų dalyką, kad negaliu atsiriboti nuo savęs, nesu tai, kas padėtų žmonėms po gerai atlikę darbą jie nubėgs, kodėl kasdien leisdavau žmonėms žinoti, kad egzistuoja toks galingas didis vyras kaip jūs, kuris kada nors patikės, kad mano draugė Rita vis tiek gali sugrįžti pas mane maldaudama ant kelių po to, kai aš gyvensiu per 7 mėnesius. Dr Isikolo padarė darbą, kuris verčia manyti, kad ten yra tikras galingas rašybos keitiklis, tačiau kantrybė turėti tokį galingą, kaip dr. Isikolo, galiu įrodyti visiems, norintiems susisiekti su šiuo puikiu žmogumi, nesigailiu, nes tai dr. Isikolo sugrąžino mano meilužį per 48 valandas po to, kai mane apgavo tie internetinių burtininkų, kurie ieško žmonių pinigų, bet dabar planuoju susituokti su ja, todėl labai džiaugiuosi dr. Isikolo. Aš labai vertinu, meldžiuosi, kad jūs darote tą patį su žmonėmis, kuriems reikia pagalbos f rom tave. dar kartą ačiū mano draugams, kilusiems dėl bet kokių problemų, su kuriomis susidūrėte, susisiekite su gydytoju Isikolo ir aptarkite su juo ir sužinokite, kas nutiks toliau, čia yra el. pašto adresas isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti „Whatsapp“ jį + 2348133261196

Elena Branko rašė...

DR ISIKOLO vėl tai padarė už mane, padėdamas moteriai susigrąžinti vyrą. Noriu pranešti pasauliui apie Didįjį rašytoją DR ISIKOLO, kuris sugrąžino man savo buvusią žmoną, kai aš maniau, kad visos viltys prarastos. DR ISIKOLO panaudojo savo galingą rašybą šypsenai į veidą, grąžindamas moteriai savo burtą, iš pradžių maniau, kad svajoju, kai žmona grįš man ant kelių maldaudama, kad atleisčiau jai ir priimčiau ją už nugaros ir net nuo tada ji mane myli labiau nei aš kada nors tikėjausi, todėl daviau įžadą sau, kad pranešiu pasauliui apie DR ISIKOLO, nes jis yra puikus žmogus. Viskas, ką aš padariau, buvo jo laikytis ir jis man padėjo. Gavau rezultatą per 48 valandas, kuris mane vis dar stebina. Ar turite problemų santykiuose? ar tavo partneris išsiskyrė su tavimi ir tu vis dar myli ir nori jo ar jos atgal? Ar turite problemų dėl savo finansų? ar jums reikia bet kokios rūšies pagalbos, susisiekite su DR ISIKOLO šiandien, nes aš suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės kaip ir jis man padėjo. DR ISIKOLO el. Pašto adresas yra: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Annonymous rašė...

Iš širdies gausos kalba burna. Aš esu Lorene Guan iš NY, JAV. Žmona išsiskyrė iš manęs 2019 metais ir grįžo pas savo vyrą EX. Jaučiau širdį sudaužytą ir silpną, nes nežinojau, kaip ją susigrąžinti. Aš padariau viską, ką galėjau padaryti, kad susigrąžintum ją per artimus draugus ir šeimos narius, bet niekas nepasisekė. Taigi, savo darbo vietoje, internete bandžiau ieškoti pagalbos, kaip ją susigrąžinti, ir radau įvairių liudijimų, kaip vyras, vardu Dr Ilekhojie, buvo ištikimas ir naudingas savo rašybai. Visi, turintys panašių santykių problemų, turėtų susisiekti su juo el. Paštu gethelp05@gmail.com arba paskambinti +2348147400259

Senna Rayan rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, pasitelkdamas dr. Isikolo, kuris yra geriausias internete rašantis rašytojas, ir aš labai rekomenduoju dr. Isikolo visiems, kuriems reikia pagalbos !. Noriu paliudyti, kaip susigrąžinau savo vaikiną, kai jis išsiskyrė su manimi, mes buvome kartu 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, išbandžiau viską, ką galėjau, kad jį susigrąžinčiau, bet viskas buvo be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie burtų žinovą, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau. bet nusprendžiau pabandyti, kai aš susisiekiau su šiuo rašyba per jo el. laišką ir jis man pasakė, ką man daryti, ir aš padariau tai. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilga, todėl nuostabi !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, viskas dėka daktaro Isikolo. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalyti savo istorija internete, kad dr. Isikolo yra tikras ir galingas burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams ištikus bėdai, jei esate čia ir jums reikia jūsų „Ex back“ ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašytoju. Čia yra jo kontaktinis asmuo: el. Paštu jam: el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Ana Dario rašė...

Aš nenorėjau skyrybų, nes labai myliu savo vyrą ir nenoriu, kad mano šeima išsiskirstų. Įtariau, kad moteris naudojasi savo vyro juodosios magijos rašyba, kad jis negalėtų grįžti į savo šeimą. Ieškojau patarimų, kaip susigrąžinti savo vyrą, ir aptinkau komentarą, kuriame sakoma, kad daktaras Isikolo padėjo jai susigrąžinti savo vyrą po kelių mėnesių pertraukos. Paėmiau gydytojo Isikolo el. Laišką, kuris buvo komentare, ir el. Paštu. jam apie mano problemą, jis man atsakė ir padėjo man susigrąžinti savo vyrą per 48 valandas. Dabar mano vyras vėl su manimi ir jis yra dar labiau mylintis nei anksčiau. Jei norite atkurti savo santykius, apsilankykite šiame el. laiške internete ir patys įsitikinkite, ką jis padarė žmonėms, aš labai džiaugiuosi galėdamas liudyti apie jo gerą darbą. visi nusipelno būti laimingi! Pabandykite jam, jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Sveiki visi, aš džiaugiuosi galėdamas paskleisti savo liudijimą apie tvirtą rašytoją, vadinamą dr. Ilekhojie. Aš esu Caroline ir gyvenu JAV, su vyru ir aš šiek tiek kovojome dėl to, kad jis norėjo manęs išsiskirti, aš bijojau jį prarasti, nes labai jį myliu, todėl internete ieškau pagalbos ir mačiau daug žmonių liudijimai apie tai, kaip dr. Ilekhojie jiems padeda, ir pateikė teigiamų rezultatų, tokių kaip skyrybos, vėžys, loterijos, vaisingumas ir kiti. Taigi aš jam atsiųsdavau el. Laišką ir papasakojau savo problemą. Jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau taip, kaip jis liepė. 28 valandą jis man pasakė, kad viskas padaryta dėl burtų. Mano vyras nebedalins manęs ir kai mano vyras grįžo darbas, kurį jis man pasakė, daugiau nebebendraus su manimi, sakė, kad nežinojo, kas jam nutiko, kad gailisi, kad aš toks laimingas, ir dėkoju dr. Ilekhojie už jo pagalbą. Jei jums reikia dr. Ilekhojie pagalbos, parašykite jam el. laišką adresu gethelp05 @ gmail .com arba „WhatsApp“ arba paskambinkite jam dabar: +2348147400259

Unknown rašė...

Ką būčiau padaręs, kad mano vyras susigrąžintų, jei ne dėl gydytojo Isikolo pagalbos. Buvau visiškai sumišęs, kai mano vyras išsiskyrė su manimi ir pasakė, kad jis nuo manęs pavargęs. Mano gyvenimas nebuvo nieko be jo ir aš stengiausi, kad jis atšauktų skyrybas, bet aš visomis išgalėmis stengiausi, bet jis pasakė, kad apsisprendė ir mes nuėjome savo keliais. Aš verkiau iš šoko, gėdos ir skausmo, kai mano draugas ieškojo pagalbos, ir man liepė susisiekti su dr. Isikolo, kad gautų seną mano draugą, kai ji išgirdo, ką išgyvenau, ir aš skubėdamas susisiekiau su dr. Isikolo ir jam viską paaiškino ir jis man pasakė, kad mano vyras grįš pas mane, maldaudamas, kad priimčiau jį atgal per 48 valandas. Vėliau kitą dieną mano vyras paskambino man, verkdamas ir iš pradžių prašydamas atleidimo, maniau, kad svajoju, kol jis atėjo į namus elgedamas. Šiuo metu mes abu gyvename kaip vienas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip susisiekti su dr. Isikolo, el. Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Mano gyvenimas kupinas laimės, nes DR ISIKOLO daro mane laimingą. Mano vardas Roxana Anda. Tai, kas nutiko man, yra ne tik tai, ką galiu laikyti tik sau, bet ir pasakyti pasauliui, kad tie, kurie turi kokių nors problemų dėl savo santykių ar santuokos, sugrąžintų savo meilę ir vėl būtų laimingi. Aš ir mano meilužis turėjome rimtų problemų, kurios privedė prie mūsų išsiskyrimo, nes po to mano gyvenimas niekada nebuvo tas pats, išbandžiau visus metodus, kad jį susigrąžintum. tačiau jie buvo tik pastangų ir laiko švaistymas. Bet vieną dieną atlikdamas paiešką internete aptikau kažkieno liudijimą apie DR ISIKOLO. Aš susisiekiu su juo ir paaiškinu jam savo problemą, iki šiol vis dar labai stebiu, kaip jis sugebėjo per 48 valandas sugrąžinti mano meilužį. Dėl to, kas nutiko mano gyvenime, nusprendžiau papasakoti visam pasauliui apie šį puikų žmogų, vadinamą DR ISIKOLO. Tiems, kuriems nieko nereikia, jis man pasakė, kad jo šventykloje nėra nieko neįmanomo. Aš juo labai tikiu. Draugai ar bet kas, kas skaito mano parodymus, jei jums reikia pagalbos sugrąžinti buvusį meilužį/buvusį vyrą ar norite turėti savo kūdikį, maloniai prašome susisiekti su juo el. Paštu; Siųskite jam el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“ telefonu: +2348133261196 .. Ir pažadu, kad jūsų meilužis tikrai grįš pas jus

Anonymous rašė...

Aš esu Laura Dalek iš (ALABAMA). Kai galiausiai radau liudijimų apie šį burtų žinovą dr. Ilekhojie, kaip jis padėjo daugeliui žmonių susigrąžinti savo meilužius ir sugriautus namus, aš taip pat susisiekiau su juo, nes buvau beviltiškai susigrąžinta meilužės. Gyvenimas be meilužio buvo tikra netvarka man ir mano vaikams. Norėjau dramatiškų pokyčių ir maniau, kad meilės burtai gali būti sprendimas. Aptaręs rezoliuciją su gydytoju Ilekhojie, jis man suteikė vilties, kad jis atkurs mano santykius. Jaučiausi įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų privers mano meilužį grįžti namo, ir jis padarė! Fantastiška, ką šis nuostabus rašytojas padarė man, jo pagalba yra neįkainojama! Aš nežinau, ką būčiau padaręs be daktaro Ilekhojie, jis gerai atlieka savo darbą, yra gerai organizuotas ir labai funkcionuojantis, manau, kad jis yra geriausias rašybos ratukas, į kurį galiu pasikliauti, kai kalbama apie bet kokius rašybos būdus. tokia laiminga, kad mano meilužis grįžta namo. Jei jums reikia pagalbos, susisiekite su juo dabar, naudodamiesi toliau pateikta išsamia informacija: El. Paštas: gethelp05@gmail.com „WhatsApp“ +2348147400259

Anonymous rašė...

Lauren Lynch parodymai. Kaip greitai susigrąžinti savo buvusįjį!

Man skaudėjo ir daužėsi širdis, kai prieš septynis mėnesius mano ir mano vyro santuokoje iškilo labai didelė problema. toks baisus, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad daugiau nebenori daugiau pasilikti su manimi ir kad nebemyli manęs. Taigi jis išsikraustė iš namų ir privertė mane ir mano vaikus patirti stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, norėdamas jį susigrąžinti, po daug maldaudamas, bet viską be reikalo. Ir jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą grįždamas iš darbo sutikau seną draugą, kuris paprašė mano vyro. Taigi, aš jam paaiškinau kiekvieną dalyką, todėl jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra apsilankyti rašybos žinove, nes tai tikrai pasitarnavo ir jam. Taigi niekada netikėjau burtais, tačiau neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik sekti jo patarimais. Tada jis man davė rašytojo, su kuriuo jis lankėsi, el. Pašto adresą. DR ODION (drodion60@yandex.com) Taigi kitą rytą aš nusiunčiau laišką man nurodytu adresu, o rašybos rašytojas patikino, kad kitą dieną grąžinsiu savo vyrą. Koks nuostabus teiginys !! Niekada netikėjau, todėl jis kalbėjo su manimi ir papasakojo viską, ką man reikia padaryti. Tada kitą rytą, taip stebėtinai, mano vyras, kuris man neskambino pastaruosius 7 mėnesius, man paskambino, kad praneštų, jog grįžta. Taip nuostabu!! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir mano vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, pasitelkiant rašybos rašytoją. Taigi aš jums patarsiu, jei kiltų problemų, susisiekite su DR ODION, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės. Parašykite jam el. Paštu: (drodion60@yandex.com) arba susisiekite su juo +2349060503921.

Anonymous rašė...

Lauren Lynch parodymai. Kaip greitai susigrąžinti savo buvusįjį!

Man skaudėjo ir daužėsi širdis, kai prieš septynis mėnesius mano ir mano vyro santuokoje iškilo labai didelė problema. toks baisus, kad jis kreipėsi į teismą dėl skyrybų. jis pasakė, kad daugiau nebenori daugiau pasilikti su manimi ir kad nebemyli manęs. Taigi jis išsikraustė iš namų ir privertė mane ir mano vaikus patirti stiprų skausmą. Išbandžiau visas įmanomas priemones, norėdamas jį susigrąžinti, po daug maldaudamas, bet viską be reikalo. Ir jis patvirtino, kad priėmė savo sprendimą ir daugiau niekada nenorėjo manęs matyti. Taigi vieną vakarą grįždamas iš darbo sutikau seną draugą, kuris paprašė mano vyro. Taigi, aš jam paaiškinau kiekvieną dalyką, todėl jis man pasakė, kad vienintelis būdas susigrąžinti savo vyrą yra apsilankyti rašybos žinove, nes tai tikrai pasitarnavo ir jam. Taigi niekada netikėjau burtais, tačiau neturėjau kito pasirinkimo, kaip tik sekti jo patarimais. Tada jis man davė rašytojo, su kuriuo jis lankėsi, el. Pašto adresą. DR ODION (drodion60@yandex.com) Taigi kitą rytą aš nusiunčiau laišką man nurodytu adresu, o rašybos rašytojas patikino, kad kitą dieną grąžinsiu savo vyrą. Koks nuostabus teiginys !! Niekada netikėjau, todėl jis kalbėjo su manimi ir papasakojo viską, ką man reikia padaryti. Tada kitą rytą, taip stebėtinai, mano vyras, kuris man neskambino pastaruosius 7 mėnesius, man paskambino, kad praneštų, jog grįžta. Taip nuostabu!! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su meile ir džiaugsmu, atsiprašė už savo klaidą ir skausmą, kurį sukėlė man ir mano vaikams. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, pasitelkiant rašybos rašytoją. Taigi aš jums patarsiu, jei kiltų problemų, susisiekite su DR ODION, suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės. Parašykite jam el. Paštu: (drodion60@yandex.com) arba susisiekite su juo +2349060503921.

Anonymous rašė...

Sveikinimai kiekvienam, kuris skaito šį liudijimą. Mano vyras buvo atmestas po 10 santuokos metų vien dėl to, kad kita moteris jį apkaltino ir jis paliko mane ir vaiką kentėti. vieną dieną skaitydamas internete pamačiau įrašą apie tai, kaip šis rašybos keitiklis šiuo adresu gethelp05@gmail.com padėjo moteriai susigrąžinti savo vyrą ir aš jam atsakiau į jo adresą, o jis man pasakė kad moteris prakeikė mano vyrą ir jis man pasakė, kad jis man padės ir po 3 dienų turėsiu savo vyrą. Aš tikėjau juo ir šiandien džiaugiuosi galėdamas jums visiems pranešti, kad šis rašybos ratukas turi galią sugrąžinti mėgėjus. nes dabar džiaugiuosi savo vyru. Ačiū už dr. Ilekhojie. Jo el. Paštas: gethelp05@gmail.com arba Jo „WhatsApp“ numeris: +2348147400259

Anonymous rašė...

Aš tik noriu, kad visas pasaulis žinotų apie šį burtų tatuiruotę, su kuria susipažinau prieš kurį laiką, negaliu pasakyti visko, ką jis padarė dėl manęs. mano žmona paliko mane prieš 4 metus su vaikais naršydama internete, kai internete sutikau šio nuostabaus vyro parodymus, nusprendžiau tai išbandyti, o mano žmona dabar grįžta ir mes vėl esame laimingi, nes priežastis per daug surašyta raštu viskas, ką galiu pasakyti, labai ačiū, esu labai laiminga .ir jis mane patikino, kad daro daug magijos, įskaitant

Meilės burtai
Galios burtai
Sėkmės burtas
Nėštumo likimas
Santuokos burtai
burtai dėl gerai apmokamo darbo
Apsaugos burtai
burtažodis laimėti teismo bylą
sėkmės rašybos ir kt.

jei jums reikia rašytojo pagalbos dr. Ajayi, susisiekite su juo šiuo el. pašto adresu (drajayi1990@gmail.com) arba pridėkite jį whatsapp +2347084887094 ir aptarkite su juo savo problemą. Jis yra geras žmogus ir aš visada jam būsiu dėkingas. Ačiū.

Veronika Boban rašė...

Sveiki visi. Neseniai mano aplankytame tinklaraštyje pamačiau liudijimą apie daktarą ISIKOLO dėl santykių ir pažinčių konsultavimo problemų, nes su vyru turėjome rimtų problemų ir mes buvome pasimatę šešis mėnesius, jis tiesiog staiga pasikeitė, jis nebuvo su manimi namuose. ir mano vaikai, kaip visada, jis pradėjo apgaudinėti, man darė žalą daugeliu būdų, niekada negalvojau, kad tai įmanoma, ir tiesiog galvojau, kad turėčiau tai išbandyti iš kažkokios nevilties, ir aš susisiekiau su gydytoju ISIKOLO. Iš pradžių viskas atrodė svajinga ir neįtikėtina, jo konsultacijos ir sprendimas buvo šiek tiek lengvas ir keistas, ir aš šiek tiek išsigandau, nes aš girdėjau perskaičiau ir girdėjau daugybę netikrų rašybos rašytojų, sukčiavimo istorijų ir niekada netikėjau magija. Aš žaidžiau kartu su maža viltimi ir tikėjimu, po to, kai po visko atsiųsdavau keletą daiktų, ir tai veikė kaip stebuklas, viskas ėjo į tam tikrą laiką naują kryptį, tai buvo ir yra nuostabu .. Manau, kad visas sąžiningumas mane paskatino perskaitykite tą ištikimos dienos įrašą .. Tikiuosi, kad jis taip pat galėjo padėti kitiems žmonėms, kaip ir jis man. Aš šiek tiek padariau ir gavau viską, ko norėjau ir palinkėjau savo vyrui. Tikrai jis grįžo pas mane po 48 valandų kaip dr. Isikolo mane patikino. mano šeima ir mano gyvenimas atgal. El. Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Jei manote, kad rašybos keitimas nėra tikras dalykas, žinokite, su kuo susisiekti, kad jums padės, kaip jie sakė. Ar esate matęs kokių nors liudijimų apie DR ISIKOLO? Jūs dar nematėte DR ISIKOLO darbo ir pasakysiu, kad jis yra tikras rašytojas, kad grąžintų jūsų buvusį asmenį per 48 valandas el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com. Aš esu Ivana Bennet čia, Naujajame Hampšyre. Aš praradau savo vaikiną prieš 4 metus ir pasimatydavau su kitais vyrais, kad pamirščiau apie jį. Aš buvau skirtinguose santykiuose nuo tada, kai praradau savo tikrąją meilę, skaičiuodama iki 3. Kai buvau emociškai emocinga, skaitydama apie DR ISIKOLO radau liudijimų apie burtažodžius. Nepaisant to, susisiekiau su jo el. Pašto adresu asmenolosolutionhome@gmail.com ir per 48 valandas mano draugas paskambino man į telefoną ir pasakė rimtas santykių problemas į ausį ir norėjo susitikti. Aš su juo susitikau kitą dieną ir jis pasakė, kad jam gaila, kad paliko mane taip, kaip jis padarė, ir aš žinojau, kad rašytojas tai padarė. Prašau, jūs nevertinate knygos pagal jos viršelį. Radau tikrąjį rašytoją, kuris susisiekė su tikėjimu, ir jis padėjo man išspręsti mano problemą. Aš rekomenduosiu DR ISIKOLO rašybos šventyklą visiems, norintiems sutikti tikrą rašybos rašytoją, kad gautumėte pagalbos šiuo adresu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite „Whatsapp“ arba VIBER jį paskambinti telefonu +2348133261196

Anonymous rašė...

Sveiki visi. Neseniai mačiau liudijimą apie daktarą Ilekhojie „***** og“, kuriame apsilankau dėl santykių ir pažinčių konsultavimo problemų, nes turėjau rimtų problemų su savo draugu ir mes buvome pasimatymuose šešis mėnesius, jis tiesiog staiga pasikeitė, jo nebebuvo Grąžindamas mano skambučius, jis pradėjo apgaudinėti, manimi darė žalą daugeliu būdų, niekada negalvojau, kad tai įmanoma, ir tiesiog galvojau, kad turėčiau tai išbandyti. * Gal dėl kažkokios nevilties * .. ir aš susisiekiau su gydytoju Ilekhojie .. Iš pradžių viskas Jaučiausi svajingas ir neįtikėtinas, jo konsultacijos ir sprendimas buvo šiek tiek lengvas ir keistas, ir aš šiek tiek išsigandau, nes aš girdėjau ir girdėjau daugybę pasakojimų apie netikrus rašybos rašytojus, sukčiavimus ir niekada netikėjau magija. Aš žaidžiau kartu su nedidele viltimi ir tikėjimu, po to, kai po visko atsiųsdavau keletą daiktų, ir jis veikė kaip stebuklas, viskas ėjo į tam tikrą laiką naują kryptį, tai buvo ir yra nuostabu ... Manau, kad tai buvo sąžiningas darbas, kuris paskatino aš perskaičiau tą konkretų įrašą tą ištikimą dieną. Tikiuosi, kad jis taip pat galėjo padėti kitiems žmonėms, kaip ir jis man ... Aš truputį padariau ir gavau viską, ko norėjau ir palinkėjau * savo vyrui, mano šeimai ir mano gyvenimui. El. Paštas: gethelp05@gmail.com arba susisiekite su juo, kai jį pritaikysite +2348147400259

Senna Rayan rašė...

Mano vardas Nina Mauro. Mano gyvenimas grįžo !!! Po 1 metų sugadintos santuokos mano vyras paliko mane su dviem vaikais. Jaučiau, kad mano gyvenimas tuoj baigsis, beveik nusižudžiau, labai ilgai buvau emociškai žemas. Ačiū rašybos ratukui DR ISIKOLO, kurį sutikau internete. Vieną ištikimą dieną, naršydamas internete, radau daugybę liudijimų apie šį konkretų rašybos raštą. Kai kurie žmonės paliudijo, kad jis sugrąžino savo buvusį meilužį, kiti liudijo, kad jis atstato gimdą, išgydo vėžį ir kitas ligas, kiti liudijo, kad jis gali ištarti burtą nutraukti skyrybas ir panašiai. Aš taip pat susidūriau su vienu konkrečiu liudijimu, tai buvo apie moterį, vadinamą Ana, ji paliudijo apie tai, kaip jis mažiau nei per 2 dienas grąžino savo buvusį meilužį, o liudijimo pabaigoje ji atsisakė DR ISIKOLO el. pašto adreso. Perskaičiusi visa tai, nusprendžiau pabandyti. Susisiekiau su juo elektroniniu paštu ir paaiškinau jam savo problemą. Vos per 48 valandas mano vyras grįžo pas mane. Mes išsprendėme savo klausimus ir esame dar laimingesni nei anksčiau DR ISIKOLO, tikrai yra gabus žmogus ir aš jo nesustabdysiu skelbti, nes jis yra nuostabus vyras ... Jei turite problemų ir ieškote tikro ir tikro rašybos ratukas, kad išspręstų visas jūsų problemas. susisiekite su juo el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti „Whatsapp“ arba VIBER jį numeriu +2348133261196

Nina Darko rašė...

OHO!! Tai yra nuostabiausias dalykas, kokį aš kada nors gyvenime patyriau. Mano vardas Marta Leon, aš niekada negalvojau, kad vėl šypsosi, kai mano vyras vienerius metus paliko mane su dviem vaikais, visos pastangos jį sugrąžinti nepavyko ir aš buvau Nusivylęs parvežti jį namo, aš maniau, kad daugiau jo nebematysiu, kol „Facebook“ nepateko į poną, vadinamą Milleriu, kuri papasakojo apie burtininką, vadinamą dr. Isikolo. Ji man davė savo el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį ir susisiekiau su juo ir jis mane patikino, kad per 48 valandas mano vyras grįš pas mane, jaučiuosi laimingas jau tada, kai turėjau tai iš jo. Per mažiau nei 48 valandas mano vyras grįžo pradėjęs maldauti atleidimo sakydamas, kad tai velnių darbas, taigi aš vis dar stebiuosi iki šiol apie šį stebuklą, nes jis yra per daug tikras, kad būtų tikras, nes žinau, kad tiek daug moterų susiduria su ta pačia mano problema, bet šiandien jums sakau, kad yra jos sprendimas. El. paštas dr. Isikolo, isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Laimė yra viskas, ką matau dabar, niekada negalvojau, kad aš ir mano vaikinas vėl susivienysime. Po to, kai buvau su juo 5 metus, jis išsiskyrė su manimi, aš padariau viską, kad jį sugrąžintų, bet viskas be reikalo, aš norėjau Aš jį taip atsitraukiau dėl meilės, kurį aš jam maldavau, visko prašiau, pažadėjau jam, bet jis atsisakė, paaiškinau savo problemą kam nors internete ir ji pasiūlė man verčiau susisiekti su rašybos žinovu, kuris galėtų man padėti. ištarti rašybą, kad sugrąžintum jį, bet aš esu tas tipas, kuris niekada netikėjo rašyba, aš neturėjau kito pasirinkimo, nei išbandyti, išsiųsdavau el. laišką į rašybos keitiklį ir jis man pasakė, kad nėra problemų, jog viskas bus gerai prieš 2 dienas. ištarė rašybą ir nustebino antrą dieną, kai buvo apie 16 val. mano buvęs manęs vardas buvo toks nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo taip gaila dėl visko, kas nutiko, kad jis norėjo, kad aš grįžčiau į jam jis mane labai myli, aš buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, štai kaip mes apsistojome Nuo to laiko vėl gyvenu kartu laimingai, pažadėjau, kad visiems, kuriuos žinau, turintys santykių problemų, man tai padės ir nukreipsiu jį į vienintelį tikrąjį ir galingą rašybos keitiklį, kuris man padėjo išspręsti savo problemą. ir kas skiriasi nuo visų netikrų ten esančių asmenų, kuriems reikalinga rašybos keitiklio pagalba, jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

koks nuostabus pasaulis mes gyvename, aš vis dar abejoju, ar šis rašytojas pasakė, kaip jis tai padarė !!! Aš esu Barbara Adam, aš esu iš Londono. Aš taip džiaugiuosi galėdamas pranešti visą žodį, kaip šis galingas rašybos raštas išgelbėjo mano santuoką. Viskas vyko per kanalizaciją, nes mano vyras negali nustoti mane apgaudinėti su kitomis moterimis. Buvo įpratęs mane visada šildyti. Aš bandžiau priversti jį sustoti, bet negalėjau padėti situacijai. Kuo daugiau stengiausi, tuo sunkiau. Kartais mes kovosime ir išsiskirsime keletą mėnesių ir grįšime dar kartą tik dėl savo vaikų. Vieną dieną draugas papasakojo man apie šį burtų žinovą, kuris jai taip pat padėjo. Jo vardas yra dr. Isikolo, ji sakė, kad jis naudojasi baltosios magijos burtais dvasinėms problemoms spręsti. Nusprendžiau pabandyti, susisiekiau su juo ir jis man pasakė, kad tai užtruks vos 2–3 dienas ir aš matysiu didelius pokyčius savo vyre. Jis iš tikrųjų ištarė rašybą, patikėk manimi po 48 valandų rašybos, mano vyras išpažino skirtingas moters, su kuria miegojo, vardus. Jis prašė atleidimo ir daugiau niekada nebandyti. Nuo tos dienos iki šiol mano protas ramybėje. Mano vyras nemėgsta visų kitų moterų žemėje, išskyrus mane. Ir esu laiminga turėdama jį tik sau. Rašytojas susisiekia su savo el. Pašto adresu; isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite peržiūrėti „Whatsapp“ jį numeriu +2348133261196

anonymous rašė...

Noriu padėkoti DR ISIKOLO labai galingam rašytojui, kuris padeda man sugrąžinti mano vyrą pas mane. Prieš keletą mėnesių aš turiu rimtų problemų su vyru, kad jis paliko namą ir pradėjo susitikinėti su kita moterimi. jis liko su moterimi, aš stengiausi visko, kad jį sugrąžintų, tačiau visos mano pastangos buvo bevaisės, kol iki tos dienos, kai mano draugas atvyko į mano namus ir papasakojau jai viską, kas nutiko tarp manęs ir mano vyro, tada ji papasakojo Aš, galinga rašytoja, padedanti jai, susidūrus su ta pačia problema, tada susisiekiau su DR ISIKOLO ir pasakiau jam kiekvieną mintį, o jis liepė man nesijaudinti dar kartą, kad mano vyras grįš pas mane po to, kai jis pasakys rašybą Aš galvojau, kad tai buvo pokštas. Baigęs rašyti burtą, jis man pasakė, kad jis ką tik baigė lieti rašybą, ir mano didžiausiai nuostabai per tas 48 valandas mano vyras iš tikrųjų grįžo maldaudamas man jo atleisti, Jei jums reikia jo pagalbos, galite susisiekti su juo nurodydami jo elektroninio pašto adresą isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Ei, jūs verkiate, kad jūsų žmona paliko jus ir vaikus kitam vyrui? nebereikia verkti, nes buvau toje pačioje padėtyje, kol išgirdau apie DR ISIKOLO, kaip jis šiandien padeda tiek daug žmonių jų santykiuose. Drąsiai galiu dr. Isikolo rekomenduoti visiems, kuriems reikia pagalbos. Jis manęs neapleido. Aš taip pat tikiu, kad jis negali tavęs taip pat nepamesti. jis iš tikrųjų yra stebuklų darbuotojas. Aš išbandžiau tiek daug rašytojų, tiek psichikos, kai mano meilužis paliko mane. DR ISIKOLO buvo vienintelis rašybos rašytojas, galėjęs man padėti. Be abejo, tai tikrai gerovės šventykla, kurioje galite susigrąžinti savo buvusį meilužį. DR ISIKOLO ištarė meilės burtą, o mano žmona pasikeitė į gera, o priemonės ir rezultatas atsirado vos per 48 valandas. Jis padarė ją geresne moterimi ir atitolino visus slaptus meilužius. Aš laimingas, kad turiu suvienytą šeimą, to neįmanoma padaryti be DR ISIKOLO pastangų. Mano žmona grįžo su meile ir nuoširdumu. Palaikykite ryšį su DR ISIKOLO, kad galėtumėte susisiekti. Parašykite jam el. Pašto adresą: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196 ir pasidalyti nuostabiais liudijimais, kaip ir aš.

Unknown rašė...

Aš esu čia, kad vertinu dr. Isikolo visą gyvenimą nuveiktą darbą. Jis ne tik gerai dirba žolinėje medicinoje, bet ir gerai lieja meilės burtus už sulaužytą santuoką, sėkmės burtą, sugadintus santykius ir dar daugiau. Aš buvau sunerimęs dėl to, kad mano vyras paliko mane, po to, kai jis pradėjo matyti vieną moterį savo kabinete, ir aš susidūriau su juo dėl to, kodėl jis mane apgaudinėja, jis šaukė manęs ir paliko namus. atleisk arba grįžk namo, aš buvau paliktas vienas iš didžiausių vaikų prižiūrėti, jaučiausi nusivylęs, kad jis liko su kita moterimi, bandžiau rasti rašybos ratuką, kuris galėtų man padėti, tačiau naršydamas pamačiau taip daug liudijimų apie tai, kaip daktaras Isikolo padėjo daugybei žmonių, sakiau, kad turėčiau duoti daktarui Isikolo teismą, ir jis iš tikrųjų pasakė meilės burtą, kuris iš tikrųjų sugrąžino mano gražų vyrą iš tikrųjų per 2 dienas, ir tai buvo neįtikėtina, ir jis paprašė nustebink automobilio dovaną kaip ženklą už tai, ką jis padarė, palikdamas man visa tai, o aš jam atleidau ir šiandien mes vėl esame laiminga šeima. Prašau bet kurio, kas susiduria su santuokų ar santykių sunkumais, susisiekite su šiuo puikiu žolininku, nes esu įsitikinęs, kad jis turi priemonių bet kokiai situacijai, kuri jums gali atsidurti. El. Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pamatyti „Whatsapp“ arba VIBER jį telefonu +2348133261196. Telaimina tave Dievas

Karlo Florian rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Karlo Florian rašė...

Ačiū pone už jūsų tikrus burtus. Per internetą apėjau daugybę liudijimų apie DR ISIKOLO - vudu rašybos ratuką, kuris padės jums ištarti Meilės burtą, kad sugrąžintų jūsų buvusį meilužį. Aš ir mano vaikinas buvome 3 mėnesių amžiaus ir aš buvau verčiamas sunkų laiką jį vėl susigrąžinti, netikėjau tuo, bet iš pradžių, kai gyvenimas pasidarė blogesnis, nusprendžiau pamėginti susisiekti su DR ISIKOLO voodoo spel ir mano nuostabai, jis padarė meilės burtą man ir man bei 2 metų vaikinui, kuriam buvo skirtas 3 mėn., dabar vėl kartu, ir tai nutiko per 48 valandas. Dabar aš esu gyvas DR ISIKOLO voodoo meilės rašybos, gabių žmonių, turinčių dideles galias ir geros širdies, gerų darbų liudijimas. Tai yra mano paslaptis, bet aš nusprendžiau apie tai pranešti pasauliui, nes tai gali būti pagalba kiekvienam, kuris domisi ar susiduria su bet kokiomis santykių problemomis ar santuokos problema. Rašykite jam šiandien el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Elena Branko rašė...

DR ISIKOLO yra paprasčiausias rašytojas ir pagalbininkas. Mano vardas Loreta Emilio. Nepaisant pagarbos jums ir jūsų burtams, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuosiu pas tave anksčiau ir gausiu iš tavęs geriausią. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus rašytojus, tačiau nebuvo jokio rezultato, kol mano draugas pristatė mane gydytojui Isikolo. Po meilės rašybos aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučių. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau nuoširdžiai apstulbęs ir sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, atsiųstas man ir visai mano šeimai. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Ačiū tau, dr. IsikoloKiekvienas, ieškantis tikrosios rašybos žinovo, turėtų susisiekti su DR ISIKOLO asmeniniame tinkle: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti jį į „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Karlo Florian rašė...

Mano draugas prieš 2 mėnesius išsiskyrė su manimi, nes jautė, kad mane apgaudinėja su savo draugu draugu, aš stengiausi viską, ką jam galiu paaiškinti, tačiau jis mokėjo kurčias ausis, aš buvau emociškai nusiaubtas, nes aš tikrai jį mylėjau, kol Pamačiau internete įrašą apie DR ISIKOLO, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilužį, iš pradžių suabejojau, ar tai tikra, nes niekada netikėjau tokiais dalykais, bet nusprendžiau pamėginti, susisiekiau su juo ir jis pasakė ką aš turėjau padaryti, aš padariau tai tada, kai jis padarė meilės meilės žodį. Rašybos procesas, norint suvienyti mėgėjus, yra labai paprastas ir jis nesavanaudiškai dirba taip, kaip jis per 48 valandas atkūrė mano santykius, o mano vaikinas paskambino ir maldavo susitaupykite su manimi dar kartą, jei jums reikia pagalbos, norint išspręsti jūsų santykius ar santuokos problemą. Čia yra jo kontaktinis asmuo, „WhatsApp“/„Viber jam“: +2348133261196, el. Paštu (isikolosolutionhome@gmail.com).

Anonymous rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, naudodamas DR ODION, kaip geriausią rašytoją, ir labai rekomenduoju DR ODION visiems, kuriems reikia pagalbos! .. Noriu paliudyti, kaip aš susigrąžinau savo vaikiną po to, kai jis išsiskyrė aš, mes kartu buvome 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, aš išbandžiau visas jėgas, kad jį susigrąžintum. tačiau viskas be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie rašybos keitiklį, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau, bet nusprendžiau pabandyti, kai susisiekiau su šiuo rašybos ratuku per „Whatsapp“ +2349060503921, rašykite jam el. Paštu (drodion60@yandex.com) ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilgsta, toks nuostabus !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, visa tai dėka DR ODION. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija, DR ODION yra tikras ir galingas burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams bėdoje, jei esate čia ir jums reikia jūsų „Ex“ nugaros ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašybos žinovu. Čia yra jo kontaktinis asmuo: nusiųskite jam el. Laišką (drodion60@yandex.com) Tekstu, paskambinkite arba pridėkite jį „WhatsApp“: +2349060503921. Ačiū dr. Odion

EMAIL DR ODION adresu (drodion60@yandex.com)

Anonymous rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, naudodamas DR ODION, kaip geriausią rašytoją, ir labai rekomenduoju DR ODION visiems, kuriems reikia pagalbos! .. Noriu paliudyti, kaip aš susigrąžinau savo vaikiną po to, kai jis išsiskyrė aš, mes kartu buvome 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, aš išbandžiau visas jėgas, kad jį susigrąžintum. tačiau viskas be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie rašybos keitiklį, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau, bet nusprendžiau pabandyti, kai susisiekiau su šiuo rašybos ratuku per „Whatsapp“ +2349060503921, rašykite jam el. Paštu (drodion60@yandex.com) ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilgsta, toks nuostabus !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, visa tai dėka DR ODION. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija, DR ODION yra tikras ir galingas burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams bėdoje, jei esate čia ir jums reikia jūsų „Ex“ nugaros ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašybos žinovu. Čia yra jo kontaktinis asmuo: nusiųskite jam el. Laišką (drodion60@yandex.com) Tekstu, paskambinkite arba pridėkite jį „WhatsApp“: +2349060503921. Ačiū dr. Odion

EMAIL DR ODION adresu (drodion60@yandex.com)

Unknown rašė...

Aš labai nustebau dėl stebuklingos dr. Isikolo patirties ir stebuklų, kurie buvo pasklidę internete ir visame pasaulyje. Kaip jis nuostabiai padėjo žmonėms visame pasaulyje atkurti prarastus meilužius. jis padeda sugrąžinti buvusį meilužį atgal, aš jam papasakojau apie savo vyrą, kuris mane apleido maždaug prieš 8 mėnesius ir paliko namie su viskuo, ką turėjau, mane suglumino, kai jis liepė man tik šypsotis ir ramiai man patikinti, kad jis susitvarkys viską per 48 valandas. Po antros dienos man paskambino mano vyras, buvau tiesiog toks sukrėstas, pasirinkau skambutį ir negalėjau patikėti savo ausimis. Jis iš tikrųjų maldavo mane atleisti ir pažadėti telefonu, Jis grįžo namo ir taip pat gavo man labai gražių dovanų, skirtų tik patvirtinti meilę man, aš buvau toks laimingas, kad turėjau paskambinti gydytojui Isikolo ir padėkoti jam, jis liepė man tik pasidalinti geromis naujienomis visame pasaulyje. , Na, jei jums reikalingas efektyvus ir tikras rašybos ratukas bet kuriam Dėl savo gyvenimo problemos galite susisiekti su gydytoju Isikolo jo el. pašto adresu: isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“ numeriu: +2348133261196.

anonymous rašė...

Po to, kai septynerius metus palaikiau su juo ryšį, jis su manimi išsiskyrė, padariau viską, kad jį sugrąžintų, bet viskas buvo veltui, aš labai jo norėjau sugrąžinti dėl meilės, kurią jam turiu, maldaudavau jį su viskuo. , Pažadėjau, bet jis atsisakė. Aš paaiškinau savo problemą kam nors internete ir ji pasiūlė verčiau susisiekti su rašytoju DR ISIKOLO, kuris galėtų padėti man ištarti rašybą, kad jį sugrąžintų, tačiau aš esu tas tipas, kuris niekada netikėjo rašyba, neturėjau kito pasirinkimo, nei išbandyti. , Aš nusiunčiau rašybos ratuką, ir jis man pasakė, kad nėra problemų, jog viskas bus gerai prieš dvi dienas, kad mano buvęs grįš pas mane prieš dvi dienas, jis ištarė rašybą ir, stebėtinai, antrą dieną, buvo apie 16 val. . Mano buvęs man paskambino, aš buvau toks nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo tokia, kad jam labai gaila dėl visko, kas nutiko, kad jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį, kad jis mane labai myli. Buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, štai kodėl mes vėl pradėjome laimingai gyventi. Nuo to laiko pažadėjau, kad kas nors, ką aš žinau, turintis santykių problemų, aš jam padėčiau, nukreipdamas jį į vienintelį tikrąjį ir galingą rašybos keitiklį, kuris man padėjo išspręsti savo problemą ir kuris skiriasi nuo visi netikri iš ten. Bet kam gali prireikti rašybos keikėjo pagalbos, jo el. Pašto adresas: isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“ jam: +2348133261196.

Anonymous rašė...

Labai ačiū dr. Ilekhojie! Aš esu taip sukrėstas dėl jūsų puikaus rašybos rezultato. Tavo meilės burtai, kuriuos tu padarei dėl manęs, ėmė pasireikšti iš karto. Dabar mano vyras vėl su manimi, turėdamas tiek meilės ir laimės. Jis gailisi dėl savo poelgio ir pažadėjo likti su manimi amžinai. Dar niekada neturėjau tiek džiaugsmo! Lordu Padmanu jūsų burtai yra patys didžiausi! Žodžiai negali pakankamai padėkoti. “„ Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Svetainė: https://gethelps.online

Anonymous rašė...

Kai galų gale radau liudijimų apie šį rašytoją dr. AJAYI, kaip daug kam padėjo susigrąžinti savo meilužius ir sugriautus namus, susisiekiau su juo per savo „WhatsApp“ numerį: +2347084887094, nes mano vaikinas, kurį aš labai myliu iš visos širdies ir jis myli. aš taip pat, bet staiga jis pasikeitė ir atsisuko į mane ir neapykantos manimi nedarė jokios priežasties, kad paliko namus, o vėliau išgirdau, kad jis gyvena su kita moterimi. Šis elgesys buvo labai keistas, tarsi juo būtų manipuliuojama, jis užblokavo mane nuo visas jo kontaktas socialinėje žiniasklaidoje ir aš nesugebėjau su juo susisiekti. Aš norėjau susigrąžinti savo vaikiną. Gyvenimas be mano vaikino man buvo tikra netvarka, nes aš jį labai myliu ir žinau, kad jis mane myli ir aš, ieškau pagalbos iš jo artimų draugų ir šeimos narių, bet man nesiseka sugrįžti. Norėjau dramatiškų pokyčių ir maniau, kad magija gali būti sprendimas. Aptaręs rezoliuciją su DR AJAYI, jis man suteikė vilties, kad jis atkurs mano santykius atgal, nes jis jau mane užmezgė. Jaučiausi įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų privers mano vaikiną grįžti namo, ir jis padarė! Fantastiška, ką šis nuostabus rašytojas padarė man, jo pagalba yra neįkainojama! Nežinau, ką būčiau padaręs be DR AJAYI. DR AJAYI atlieka savo darbą taip gerai, kad yra organizuotas ir labai funkcionuojantis, manau, kad jis yra geriausias rašybos žinovas, į kurį galiu pasikliauti, kai kalbama apie bet kokius burtus. Aš esu labai dėkingas, kad jo burtai suveikė, jei jums reikia pagalbos, susisiekite jam el. paštu drajayi1990@gmail.com arba „WhatsApp“: +2347084887094. Užtikrinu, kad viskas pasisuks jums.

Unknown rašė...

Pažadu pasidalyti šiuo liudijimu visame pasaulyje, kai mano vaikinas grįš pas mane, ir šiandien su visa pagarba noriu padėkoti gydytojui Isikolo už tai, kad jie suteikė džiaugsmo ir laimės mano santykiams ir mano šeimai. Noriu jus visus informuoti, kad yra tikras rašybos rašytojas. Niekada netikėjau nė vienu iš šių dalykų, kol nepaleidau savo vaikino, man prireikė pagalbos, kol radau daktarui Isikolo graužikų rašytoją, jis liepė man meilės burtą ir patikino mane, kad aš per dvi dienas grąžinsiu savo vaikiną. po to, kai burtas buvo išmestas. Po 2 dienų suskambėjo mano telefonas ir taip šokiruojančiai, kad mano vaikinas pastaruosius 3 metus man neskambino ir atsiprašė dėl širdies plakimo bei pasakė, kad jis yra pasirengęs būti mano nugaros kaulas iki likusių jo gyvenimo su manimi. Dr Isikolo jį paleido, kad sužinotų, kaip aš jį myliu ir noriu. Ir atvėrė jam akis į paveikslą, kiek mes kartu turime. Rašydamas šį liudijimą, dabar esu pati laimingiausia mergina žemėje ir aš. Su sužadėtiniu gyvenu laimingą gyvenimą, o mūsų meilė dabar yra stipresnė nei tokia, kokia buvo prieš mūsų išsiskyrimą. Todėl pažadėjau pasidalyti savo liudijimais visoje visatoje. Ačiū dr. Isikolo už perdėtą darbą, kurį jis padarė už mane. Žemiau yra el. Pašto adresas, jei esate bet kurioje situacijoje, dėl kurios jums trūksta širdies, ir aš jus patikinu, kad, kaip jis padarė mano, jis tikrai padės ir jums. El. Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Veronika Boban rašė...

Tai svetainė, kurią perskaičiau apie DR ISIKOLO ir susisiekiau su juo, kad šie padėtų man susigrąžinti buvusį mano vaiką, kad susituoktų su manimi šių metų birželio mėnesį. Grįžau čia, kad paskelbčiau apie jį. DR ISIKOLO padės išspręsti jūsų problemą, nesvarbu, ką išgyvenate. Mano vardas Alenka Egon iš Kanados. Rašymas apie rašybos ratuką man yra labai keistas, nes aš niekada netikėjau, kad galėsiu pasakyti, jog man padėjo rašybos raštvedys, grąžindamas mane buvusiam vaikinui pas mane po trejų metų, kai nebendravau. Aš perskaičiau apie DR ISIKOLO iš kitų svetainių ir susisiekiau su juo, kad padėčiau man. Per mažiau nei 48 valandas buvęs mano draugas man paskambino ir aš buvau laimingas, kad nori grįžti į mane. Mes susitikome penktadienį ir jis man pasiūlė. Tai buvo pats gražiausias žiedas. Prašau visų čia esančių, susisiekite su DR ISIKOLO, kad išspręstų jūsų problemą ir patenkintų jus žalojančiais santykiais. Meilė yra geriausias visų laikų jausmas. Rašykite jam el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“ telefonu: +2348133261196.

Annonymous rašė...

C'est tellement vrai. Je l'ai moi-même vécu et le Dr Ilekhojie m'a aidé à résoudre de graves problèmes dans ma vie. Le Dr Ilekhojie a corrigé ma relation en moins de 24 heures. il est génial et sait vraiment ce qu'il fait. Je l'ai recommandé à tout le monde. Ce lanceur de sorts est très très bon. Professionnel, précis, sincère et très expérimenté. Merci pour votre travail! Je remercie mon ami de m'avoir informé de votre site Web. Je dois te parler de mes problèmes. Je ne m'attendais pas à des résultats instantanés et j'étais prêt à attendre quelques mois. À ma grande surprise et étonnement, j'ai commencé à voir des résultats après quelques jours de casting. Tu es vraiment super. Ce site est fortement recommandé. C'est la vraie chose. Essayez-le et vous ne serez pas déçu! "Besoin d'aide?

WhatsApp Dr Ilekhojie au +2348147400259
  Envoyez un courriel à info@gethelps.online et gethelp05@gmail.com
Site Web: https://gethelps.online

Anonymous rašė...

Ačiū dr. Ilekhojie, kad padėjote man. Aš buvau vedęs 4 metus ir 5-erius metus kita moteris pagrobė mano vyrą nuo vaikų ir manęs. Aš kentėjau, kol susipažinau su dr. Ilekhojie internete ir nusprendžiau pabandyti ją. Nustebinančiai, aš tik nusiųsdavau nuotrauką jai ir mano vyrui. Po 48 valandų, kaip ji man pasakė, pamačiau, kaip mano vyras ateina pas mane ir vaikai, ir tai yra Todėl aš rekomenduoju visiems, turintiems santykių problemų, susisiekti su šia galinga moterimi ir leisti savo meilužei sau. Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Svetainė: https://gethelps.online

Elena Branko rašė...

Perskaičiau keletą dr. Isikolo meilės rašybos liudijimų apie tai, kaip jis padėjo daugybei žmonių per 48 valandas sugrąžinti savo buvusius meilužius. Nuoširdžiai galvojau, ar tai buvo tikra ir ar šis vyras iš tikrųjų galėtų padėti sugrąžinti mano meilužį. kuriuos labai myliu. Nusprendžiau susisiekti su juo, nes labai myliu savo vaikiną ir porą mėnesių buvome išsiskyrę. Aš jo labai pasiilgau, išbandžiau visas kitas priemones, kad jį susigrąžintų, bet nepavyko. Aš susisiekiau su gydytoju Isikolo ir jis man pasakė, kad mano buvęs grįš pas mane per kitas 48 valandas, daktaras Isikolo jį paleido, kad žinotų, kiek aš jo myliu ir noriu. Ir atvėrė jam akis į paveikslą, kiek mes kartu turime. Dabar mano buvęs vėl grįžta prie manęs. Rašydamas šį liudijimą, dabar esu pati laimingiausia mergina žemėje, o aš ir mano vaikinas gyvename laimingą gyvenimą, o mūsų meilė dabar yra stipresnė nei tokia, kokia buvo dar prieš mūsų išsiskyrimas.Visa padėka skiriama dr. Isikolot už perdėtą darbą, kurį jis padarė už mane padėdamas man susigrąžinti savo buvusį vaikiną. Norėčiau atsisakyti Dr Isikolo pašto adreso ir tikiuosi, kad pamatysite šį liudijimą, ir susisiekite su juo, jei turite meilužį, kurio tikrai labai norite grįžti. Jo paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Ryan Billy rašė...

TOBULINIS MEILĖS SPALVAS RATUOKLIS, KURITE KONTAKTAI UŽ JŪSŲ UŽTIKRINTĄ VEIKLĄ IR SUSISIEKITE, KAD SPRENDŽIAMA

Negaliu pamiršti, kaip gydytojo PADMAN svetainė: https://padmanspell.com padėjo man atkurti santuoką po to, kai 4 mėnesius išsiskyriau su savo žmona iš ginčo. Ji paliko ir niekada negrįžo pas mane. Aš padariau tiek daug, kad susigrąžinti ją, bet niekas nepasisekė, kol pamačiau komentarą internete, kai kas nors liudijo, kaip daktaras PADMANAS padėjo jam susigrąžinti savo žmoną. Būtent taip aš susisiekiau su juo per savo „WhatsApp“ ir parašęs mano problemą jis patikino mane, kad jis padės man sugrįžti su žmona per 24 valandas po meilės burtų išsakymo, o kai jis pasakė žodį, mano žmona grįžo namo ir maldavo, kad jai labai gaila, kad mane paliko, šiandien grįžau su savo žmona ir mes abu laimingi ir vėl gyvena kartu. Aš žinau, kad ten yra daugybė žmonių, norinčių susigrąžinti meilę, susisiekite su dr. Didžiąja, nes jis yra puikus atsakymas į jūsų problemą. Susisiekite su juo: paskambinkite / „WhatsApp jam“: +19492293867 https://twitter.com/padman_dr. Svetainė: https://padmanspell.com/index-3.html El. Paštas: padmanlovespell@yahoo.com

anonymous rašė...

Sveiki, aš esu Leona Filip. Ilgus metus bendravęs su vyru, jis su manimi išsiskyrė. Aš padariau viską, kas įmanoma, kad jį sugrąžinčiau, bet viskas buvo veltui, aš jo taip stipriai norėjau grąžinti dėl meilės, kuri jam buvo, maldavau jį su viskuo, pažadėjau, bet jis atsisakė. Aš savo draugei paaiškinau savo problemą ir ji pasiūlė verčiau susisiekti su rašybos žinovu, kuris galėtų padėti man ištarti burtą, kad jį sugrąžintų. Aš neturėjo kito pasirinkimo, nei išbandyti. Aš pranešiau apie rašybos keitiklį ir jis patikino, kad nėra problemų ir kad prieš dvi dienas viskas bus gerai. Jis ištarė burtą ir antrąją dieną nustebęs mane paskambino mano vyras. Aš buvau nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo labai gaila dėl visko, kas nutiko. Jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį. Jis taip pat sakė, kad mane labai myli. Aš buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, todėl mes vėl pradėjome laimingai gyventi. Rašytojų el. Paštas yra: isikolosolutionhome@gmail.com. Galite jam atsiųsti el. Laišką, jei jums reikia jo pagalbos santykiuose ar bet kuriuo kitu atveju. 1) Meilės burtai 2) Prarasti meilės burtai 3) Skyrybų burtai 4) Santuokos burtai 5) Įpareigojantys burtai. 6) Išsiskyrimo burtai 7) Pašalinkite buvusį meilužį 8.) Norite būti paaukštinti savo biure / Loterijos rašyba 9) norite patenkinti savo meilužį Susisiekite su šiuo puikiu vyru, jei kyla problemų dėl ilgalaikio sprendimo per isikolosolutionhome@ gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, naudodamas DR ODION, kaip geriausią rašytoją, ir labai rekomenduoju DR ODION visiems, kuriems reikia pagalbos! .. Noriu paliudyti, kaip aš susigrąžinau savo vaikiną po to, kai jis išsiskyrė aš, mes kartu buvome 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, aš išbandžiau visas jėgas, kad jį susigrąžintum. tačiau viskas be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie rašybos keitiklį, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau, bet nusprendžiau pabandyti, kai susisiekiau su šiuo rašybos ratuku per „Whatsapp“ +2349060503921, rašykite jam el. Paštu (drodion60@yandex.com) ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilgsta, toks nuostabus !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, visa tai dėka DR ODION. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija, DR ODION yra tikras ir galingas burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams bėdoje, jei esate čia ir jums reikia jūsų „Ex“ nugaros ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašybos žinovu. Čia yra jo kontaktinis asmuo: nusiųskite jam el. Laišką (drodion60@yandex.com) Tekstu, paskambinkite arba pridėkite jį „WhatsApp“: +2349060503921. Ačiū dr. Odion

EMAIL DR ODION adresu (drodion60@yandex.com)

Anonymous rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, naudodamas DR ODION, kaip geriausią rašytoją, ir labai rekomenduoju DR ODION visiems, kuriems reikia pagalbos! .. Noriu paliudyti, kaip aš susigrąžinau savo vaikiną po to, kai jis išsiskyrė aš, mes kartu buvome 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, aš išbandžiau visas jėgas, kad jį susigrąžintum. tačiau viskas be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie rašybos keitiklį, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau, bet nusprendžiau pabandyti, kai susisiekiau su šiuo rašybos ratuku per „Whatsapp“ +2349060503921, rašykite jam el. Paštu (drodion60@yandex.com) ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš tai padariau. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilgsta, toks nuostabus !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, visa tai dėka DR ODION. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija, DR ODION yra tikras ir galingas burtininkas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams bėdoje, jei esate čia ir jums reikia jūsų „Ex“ nugaros ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašybos žinovu. Čia yra jo kontaktinis asmuo: nusiųskite jam el. Laišką (drodion60@yandex.com) Tekstu, paskambinkite arba pridėkite jį „WhatsApp“: +2349060503921. Ačiū dr. Odion

EMAIL DR ODION adresu (drodion60@yandex.com)

Unknown rašė...

Ačiū DR ISIKOLO, kad ji išgelbėjo mano santuoką nuo nesėkmės ir skyrybų.
Mano vardas Sarah Leon, ačiū DR ISIKOLO už tai, kad ji išsaugojo mano santuoką nuo subtilumo. Aš jaučiuosi dėkinga ir turiu tik gerų žodžių apie galingą rašybos ratelį, vardu DR ISIKOLO, kuris padėjo man sugrąžinti mano vyrą. Mes buvome išsiskyrę 2 metus, iš pradžių galvojau, ar elgiuosi teisingai, susisiekdamas su burtų žinovu, bet aš labai myliu savo vyrą ir neatsisakysiu jo už nieką šiame pasaulyje. Aš nusprendžiau susisiekti su DR ISIKOLO per jo pašto adresą, kurį internete radau keliose liudytojų žinutėse, ir papasakojau jam apie mano situaciją, jis nusijuokė ir pasakė, kad mano vyras grįš pas mane per kitas 48 valandas. Jaučiau, kad iš pradžių taip neatsitiko. DR ISIKOLO, mano vyras man paskambino ir labai norėjo, kad mane palaikytų daugiau nei bet kas žemėje. Dabar mes esame kartu ir jis negali išsiversti be manęs, abu esame laimingi. . Jaučiuosi tokia laiminga dalindamasi šiuo liudijimu, nes jo darbas nebuvo susijęs su jokiu neigiamu poelgiu. Jo darbas vyko sklandžiai ir greitai. Ačiū DR ISIKOLO už sugrąžintą mano gyvenimo laimę. Aš prisiekiu, kad DR ISIKOLO yra žmogus, kuriuo galima pasitikėti ir išspręsti jūsų problemas. Galite susisiekti su juo asmeniniu adresu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Aš jau 2 metus palaikau ryšį su savo draugu ir planavome netrukus susituokti. Staiga jis mane paliko kitai merginai, aš tikrai myliu šį vaikiną ir niekada neįsivaizduoju savo gyvenimo be jo. Toliau stengiausi jį susigrąžinti, bet visos pastangos susigrąžinti jį mano gyvenime nepavyko. Būtent šią ištikimą dieną aš aptikau keletą komentarų tinklalapyje apie šį puikų rašytoją, vadinamą dr. Isikolo, todėl daugelis žmonių teigė, kad jis padeda jiems atnaujinti santykius ir sugrąžinti buvusį asmenį. Aš turėjau su juo susisiekti, nes jis buvo mano paskutinė viltis. Aš susisiekiau su juo per jo el. Laišką ir papasakojau viskam, ką reikia padaryti, ką aš padariau, ir jis patikino mane, kad po 2 dienų mano vaikinas ketina palikti kitą merginą ir sugrįžti pas mane, ir tai buvo labai puiku nustebęs pamatęs mano vaikiną, grįžtantį pas mane po dviejų dienų. Aš šiandien labai laimingas, kad jis grįžo pas mane ir aš to pasiekiau padedamas dr. Isikolo, ir patariu, jei jums reikia jo pagalbos, el.
Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com
„WhatsApp“: +2348133261196
Svetainė: drisikolosolutionhome.webnode.com

Annonymous rašė...

Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie padėjo man sugrąžinti sielos draugę. „Ieškiniu teismui“ yra daugybė moterų, kaip ir aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, kad jei būtų buvę tokių penkių rašybos rašytojų, kaip dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs gera. Mane ir mano vyrą 4 metus atskyrė ir aš negalėčiau susitvarkyti gyvenimo be jo, aš pasinaudojau viskuo, kad jį laimėčiau, bet ne dirbau iki tada, kai perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, koks jos darbas yra efektyvus. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

anonymous rašė...

Aš esu Monica Andrea. Sveikinimai kiekvienam, kuris skaito šį liudijimą. Mano vyras buvo atmestas po trejų (3) santuokos metų vien dėl to, kad kita moteris jį apkaltino ir jis paliko mane ir vaiką kentėti. vieną dieną skaitydamas internete pamačiau įrašą apie tai, kaip šis rašybos ratukas, vadinamas DR ISIKOLO, padėjo moteriai susigrąžinti savo vyrą. Aš jam atsakiau į jo adresą ir jis man pasakė, kad moteris turi prabilo mano vyrui ir jis man pasakė, kad jis man padės ir po 2 dienų turėsiu savo vyrą. Aš tikėjau tavimi ir sekiau tavo nurodymais į laišką. Dabar esame laimingesni nei bet kada anksčiau. visa tai atrodo nuostabu ir taip natūralu! Tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį patiriu per savo meilės burtą. Aš tikėjau juo ir šiandien džiaugiuosi galėdamas jums visiems pranešti, kad šis rašybos ratukas turi galią sugrąžinti mėgėjus. nes dabar džiaugiuosi savo vyru. žodžiai nėra pakankamai, kad galėčiau pasakyti ačiū. bet nuoširdžiausiai aš parodysiu savo dėkingumą, pasidalindamas šiuo liudijimu visame pasaulyje, ir pranešsiu jiems, kad esate geriausias rašytojas. ačiū, kad sugrąžinai mano buvusį vyrą. Jo el. Paštas: isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“: +2348133261196

Unknown rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.
Unknown rašė...

Ar norite susigrąžinti savo buvusį asmenį? Aš tai padariau su gydytoju Isikolo ir mano buvęs grįžo pas mane per 2 dienas po to, kai jis man pasakė, kad burtas buvo išmestas. Noriu, kad visi perskaitytų mano parodymus ir tikėtų tokiais rašybos keistuoliais kaip dr. Isikolo. Aš esu Allesio Jesse. Buvusi mano draugė išsiskyrė su manimi dėl to, kad aš geriu ir rūkau, ir jai nepatiko vaikinai, kurie darė panašius dalykus. Vieną vakarą, kai buvau su draugais, praleidęs keletą kelionių ore su skysčiu, draugė sustingo kambaryje ir ne tik pamatė mane rūkančią, bet ir buvau su kita mergina, kuri ją labai supykdė ir paliko, o nuo tos dienos aš niekada vėl mačiau ją, kol po maždaug 3 mėnesių susisiekiau su gydytoju Isikolo ir ji daugiau net neatsakė į mano telefono skambučius. Aš labai laiminga, kad dr. Isikolo sugrąžino ją pas mane. Kreipdamasis į šį rašybos žinovą, mažai tikėjau, kad mano buvę žmonės grįš po to, ką padariau, bet daktaras Isikolo man įtikėjo ir dabar džiaugiuosi, kad mano mergina vėl prie manęs. Noriu, kad visi patikėtų šiuo rašybos raideliu ir susisiektų su sveiku el. Pašto adresu isikolosolutionhome@gmail.com arba „WhatsApp jam“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Ar norite susigrąžinti savo buvusį asmenį? Aš tai padariau su gydytoju Isikolo ir mano buvęs grįžo pas mane per 2 dienas po to, kai jis man pasakė, kad burtas buvo išmestas. Noriu, kad visi perskaitytų mano parodymus ir tikėtų tokiais rašybos keistuoliais kaip dr. Isikolo. Aš esu Allesio Jesse. Buvusi mano draugė išsiskyrė su manimi dėl to, kad aš geriu ir rūkau, ir jai nepatiko vaikinai, kurie darė panašius dalykus. Vieną vakarą, kai buvau su draugais, praleidęs keletą kelionių ore su skysčiu, draugė sustingo kambaryje ir ne tik pamatė mane rūkančią, bet ir buvau su kita mergina, kuri ją labai supykdė ir paliko, o nuo tos dienos aš niekada vėl mačiau ją, kol po maždaug 3 mėnesių susisiekiau su gydytoju Isikolo ir ji daugiau net neatsakė į mano telefono skambučius. Aš labai laiminga, kad dr. Isikolo sugrąžino ją pas mane. Kreipdamasis į šį rašybos žinovą, mažai tikėjau, kad mano buvę žmonės grįš po to, ką padariau, bet daktaras Isikolo man įtikėjo ir dabar džiaugiuosi, kad mano mergina vėl prie manęs. Noriu, kad visi patikėtų šiuo rašybos raideliu ir susisiektų su sveiku el. Pašto adresu isikolosolutionhome@gmail.com arba „WhatsApp jam“ telefonu +2348133261196

Anonymous rašė...

Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie padėjo man sugrąžinti sielos draugę. „Ieškiniu teismui“ yra daugybė moterų, kaip ir aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, kad jei būtų buvę tokių penkių rašybos rašytojų, kaip dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs gera. Mane ir mano vyrą 4 metus atskyrė ir aš negalėčiau susitvarkyti gyvenimo be jo, aš pasinaudojau viskuo, kad jį laimėčiau, bet ne dirbau iki tada, kai perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, koks jos darbas yra efektyvus. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Annonymous rašė...

Nuo tada, kai sutikau tave, mano gyvenimas buvo toks teigiamas. Aš beveik galvojau, kad nėra vilties vėl susijungti su žmona. Bet aš perskaičiau šias geras apžvalgas apie tavo darbą ir nusipirkau dar vieną burtą. Aš tikėjau tavimi ir sekiau tavo nurodymais į laišką. Dabar esame laimingesni nei bet kada anksčiau. Viskas atrodo tobula ir taip natūralu! Štai ką aš myliu su jūsų rašyba. Ačiū už jūsų pagalbą dr. Ilekhojie už jūsų laiką, už rūpestingumą ir nuostabią širdį. Jei jums reikia panašios pagalbos, maloniai susisiekite su dr. Ilekhojie
„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Karlo Florian rašė...

Ačiū, kad dr. Isikolo už tai, kad atgaivino mano laimę ir mano šeimą kartu su susitaikymu. WHATSAPP/skambinkite +2348133261196
Sveiki, aš esu Rosa Antoine. Po to, kai metų metus buvau sąjungoje, vadinamoje santuoka su savo vyru, jis priekabiaudavo ir sunaikindavo meilę, kurią mes pasidalinome, ir paliko mane. Aš padariau viską, kad grįžčiau prie jo, bet viskas buvo veltui, aš taip labai jo norėjau, nes aš jį mylėjau. Taigi paaiškinau savo problemą savo draugei ir ji pasiūlė man susisiekti su burtų žinovu, kuris padėjo jai ištarti burtą, kuris pastūmėjo ir sugrąžino vyrą. Aš neturėjau kito pasirinkimo, nei išbandyti. Aš per „whatsapp“ pranešiau apie burtų žinovą, vadinamą dr. Isikolo, ir jis patikino, kad nėra jokių problemų ir kad viskas bus gerai. Jis papasakojo man viską, ko reikėjo, ir pristatė, todėl jis parašė man užkalbėjimą ir, nustebęs, po 48 valandų, mano vyras paskatino mane atsiprašyti už viską, kas kilo, kaip didžiulį ir didžiulį džiaugsmą. Aš buvau nustebęs, atsiliepiau į skambutį ir viskas, ką jis pasakė, buvo labai gaila dėl visko, kas nutiko. Jis norėjo, kad aš grįžčiau pas jį. Jis taip pat sakė, kad mane labai myli. Aš buvau tokia laiminga ir nuėjau pas jį, todėl mes vėl pradėjome laimingai gyventi. todėl visi, kuriems reikia pagalbos iškilus bet kokioms problemoms, taip pat gali susisiekti su šiuo tikru ir labai tikru rašybos ratu: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196, susisiekite su šiuo puikiu žmogumi šiandien ir 100% išspręskite jūsų problemas.

Anonymous rašė...

Rašytojo paskambinęs dr. Ajayi padėjo man susigrąžinti savo vyrą po dvejų metų išsiskyrimo dėl nesusipratimo ir aš kelis kartus paprašiau jo sugrįžti namo, kad būtų su manimi ir trimis mūsų vaikais, bet atsisakau likti pas kitą moterį, kuri, tikiu. manipuliuoja juo. Aš mačiau liudijimą apie rašytoją dr. Ajayi, kai internete ieškojau pagalbos, kuris paaiškino, kaip jis padėjo jai išvežti brolį iš kalėjimo atlikus jai malonės burtą. Aš labai noriu, kad mano vyras grįžtų namo, todėl aš rašau „WhatsApp“ rašybos rašytojas: +2347084887094 ir papasakojo, ką reikėjo padaryti, k laikėsi visų nurodymų, o šiandien aš taip pat turiu pasidalyti savo liudijimu, nes mano vyras grįžo namo po trijų dienų po to, kai daktaras Ajayi padarė rašybą, kad jis norėtų grįžti namo, dabar gyvename laimingai. Aš abejojau, bet dabar nebeturiu abejonių, nes viskas, kas pasakyta rašybos ratu, man nutiko taip, kaip jis man paaiškino, taigi, jei jums reikia rašybos raštvedžio pagalbos iškilus bet kokioms gyvenimo problemoms, susisiekite su Dr. Ajayi el. : drajayi1990@gmail.com arba „WhatsApp“: +2347084887094.

Unknown rašė...

Sužinojau apie jūsų svetainę internete ir užsisakiau meilės romaną, nes mano 5 metų draugė paliko mane pas kitą vyrą. Aš turėjau meilės burtą ir po 24 valandų, kai aš jį užsisakiau, aš pradėjau matyti rezultatus. Aš pradėjau gauti jos laiškų, pasakojančių, kaip ji mane myli ir praleido. Tai nuostabi ypač tuo, kad ji kiekvieną kartą nekreipė dėmesio į mane. Ji niekada nebuvo tokia užjaučianti ir rūpestinga mūsų santykiams, ji niekada nebuvo tokia emocinga. Prašau jūsų visų, laukiančių jūsų rezultatų, nenusiminkite. Mes visi nusipelnėme būti mylimi ir jausmas nuostabus. Noriu padėkoti gydytojui Ilekhojie už laimę, kurią jis teikia žmonėms. Dabar labiau pasitikiu savimi ir mano gyvenimas yra geresnis vien dėl to. Aš žinau, kad viskas bus tik geriau. Labai ačiū, labai ačiū. Aš esu dėkinga, kad dr. Ilekhojie ir visos gražios mylinčios dvasios palaiko meilę. " Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Anonymous rašė...

Rašytojo paskambinęs dr. Ajayi padėjo man susigrąžinti savo vyrą po dvejų metų išsiskyrimo dėl nesusipratimo ir aš kelis kartus paprašiau jo sugrįžti namo, kad būtų su manimi ir trimis mūsų vaikais, bet atsisakau likti pas kitą moterį, kuri, tikiu. manipuliuoja juo. Aš mačiau liudijimą apie rašytoją dr. Ajayi, kai internete ieškojau pagalbos, kuris paaiškino, kaip jis padėjo jai išvežti brolį iš kalėjimo atlikus jai malonės burtą. Aš labai noriu, kad mano vyras grįš namo, todėl aš rašau „WhatsApp“ rašybos rašytojas: +2347084887094 ir papasakojo, ką reikėjo padaryti, k laikėsi visų nurodymų, o šiandien aš taip pat turiu pasidalyti savo liudijimu, nes mano vyras grįžo namo po trijų dienų po to, kai daktaras Ajayi padarė rašybą, kad jis norėtų grįžti namo, dabar gyvename laimingai. Aš abejojau, bet dabar nebeturiu abejonių, nes viskas, kas pasakyta rašybos ratu, man nutiko taip, kaip jis man paaiškino, taigi, jei jums reikia rašybos raštvedžio pagalbos iškilus bet kokioms gyvenimo problemoms, susisiekite su Dr. Ajayi el. : drajayi1990@gmail.com arba „WhatsApp“: +2347084887094.

Unknown rašė...

Ačiū gydytojui Isikolo, kad jis išgelbėjo mano santuoką nuo nesėkmės ir skyrybų.
Mano vardas Lara Salgado. Ačiū gydytojui Isikolo už tai, kad jis išgelbėjo mano santuoką. Aš jaučiuosi dėkinga ir turiu tik gerų žodžių apie galingą rašybos keistuolį, vardu daktaras Isikolo, kuris padėjo man sugrąžinti mano vyrą. Mes buvome išsiskyrę 2 metus, iš pradžių galvojau, ar elgiuosi teisingai, susisiekdamas su burtų žinovu, bet aš labai myliu savo vyrą ir neatsisakysiu jo už nieką šiame pasaulyje. Aš nusprendžiau susisiekti su c jo el. Pašto adresu, kurį internete radau keliose liudytojų žinutėse, ir papasakojau jam apie mano situaciją, jis nusijuokė ir pasakė, kad mano vyras grįš pas mane per kitas 48 valandas. Jaučiau, kad iš pradžių taip neatsitiko, kad mano vyras daktaras Isikolo paskambino man ir labai norėjo, kad mane palaikytų daugiau nei bet kas žemėje. Dabar mes esame kartu ir jis negali išsiversti be manęs, abu esame laimingi. . Jaučiuosi tokia laiminga dalindamasi šiuo liudijimu, nes jo darbas nebuvo susijęs su jokiu neigiamu poelgiu. Jo darbas vyko sklandžiai ir greitai. Ačiū gydytojui Isikolo už sugrąžintą mano gyvenimo laimę. Aš prisiekiu, kad daktaras Isikolo yra žmogus, kuriuo galima pasitikėti ir išspręsti jūsų problemas. Su juo galite susisiekti jo el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Labai ačiū dr. Ilekhojie! Aš esu taip sukrėstas dėl jūsų puikaus rašybos rezultato. Tavo meilės burtai, kuriuos tu padarei dėl manęs, ėmė pasireikšti iš karto. Dabar mano vyras vėl su manimi, turėdamas tiek meilės ir laimės. Jis gailisi dėl savo poelgio ir pažadėjo likti su manimi amžinai. Dar niekada neturėjau tiek džiaugsmo! Dr Ilekhojie, jūsų burtai yra patys geriausi! Žodžiai negali pakankamai padėkoti. “„ Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Svetainė: https://gethelps.online

Elena Branko rašė...

Tikras rašytojas, vadinamas dr. Isikolo, daro žmonėms stebuklus.
Aš buvau tokia prislėgta, kai meilužė paliko mane pas anothim lady, kai mums buvo 5 metai, ir aš bandžiau maldauti, kad jis sugrįžtų pas mane. Ji atsisakė ir pasakė, kad nebeturi manęs. Aš tapau liūdnu žmogumi po to, kai išgyvenome visą gyvenimą, po visos meilės, kurią mes anksčiau naudojome, negalėjau įsivaizduoti savo gyvenimo be jo, nes mano meilė jam buvo neįkainojama prekyba dėl bet kokios priežasties, vieną dieną, kai aš ėjau per internetą pamačiau komentarą apie tai, kad jis turi galią sugrąžinti buvusį meilužį, ir nusprendžiau pabandyti įsitikinti, susisiekdamas su juo, ir iškart aš jam atsakiau, paaiškinau, ką išgyvenau, ir jis pasakė, kad kitas vaikinas naudok jam vudu rašybą, todėl ji, nepaisydama rūpinimosi juo, paliko mane dėl jo ir pažadės, kad padės man susigrąžinti meilužį, taip pat padės man užmušti burtą, kad jis ateityje nebegalėtų su manimi kovoti. mažiau nei per tris dienas vaikiną nušovė nežinomas vaikinas Floridoje ir per 48 valandas mano draugas buvo mano namuose, laukdamas, kol grįšiu iš darbo, o kai aš tai pradėjau, jis maldavo sakydamas, kad ji gailisi, kad niekada nežinojo, kas nutiko per jį. ačiū dr. Isikolo dabar džiaugiuosi savo drauge ir viskas dabar vyksta sklandžiai. Kreipkitės į peterį dėl bet kokio keršto ir buvusio burtų per isikolosolutionhome@gmail.com taip pat galite pabendrauti su juo per „WhatsApp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Aš susigrąžinau savo buvusį vaikiną, pasitelkdamas dr. Isikolo, kuris yra geriausias internete rašantis rašytojas, ir aš labai rekomenduoju dr. Isikolo visiems, kuriems reikia pagalbos. Noriu paliudyti, kaip susigrąžinau savo vaikiną, kai jis išsiskyrė su manimi, mes buvome kartu 3 metus, neseniai sužinojau, kad mano vaikinas turėjo reikalų su kita mergina, kai aš su juo susidūriau, tai sukėlė kivirčus ir jis pagaliau išsiskyrė su manimi, išbandžiau viską, ką galėjau, kad jį susigrąžinčiau, bet viskas buvo be reikalo, kol santykių forume pamačiau įrašą apie burtų žinovą, kuris padeda žmonėms susigrąžinti prarastą meilę per Meilės rašybą, iš pradžių tuo suabejojau. bet nusprendžiau pabandyti, kai susisiekiau su šiuo rašybos žinovu jo el. paštu ir jis man pasakė, ką man daryti, ir aš tai padariau. Tada jis man padarė meilės romaną. Po 48 valandų mano draugas man tikrai paskambino ir pasakė, kad jis manęs labai pasiilga, todėl nuostabi !! Taigi jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už mane sukėlusius skausmus. Tada nuo tos dienos mūsų santykiai buvo stipresni nei tokie, kokie buvo anksčiau, viskas dėka daktaro Isikolo. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad dr. Isikolo yra tikras ir galingas rašytojas, kuris visada melsiuosi ilgai gyventi, kad padėtų savo vaikams ištikus bėdai, jei esate čia ir jums reikia jūsų buvusio atgal ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu rašytoju. Čia yra jo kontaktinis asmuo: rašykite jam el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu + 2348133261196, Ačiū dr. Isikolo.

Unknown rašė...

Noriu pasinaudoti šia proga ir padėkoti puikiam vyrui, vardu Dr. Ajayi, už tai, kad jis padėjo man susigrąžinti savo sužadėtinę po 6 mėnesių išsiskyrimo su jo protėvio jam perduota rašybos galia, aš niekada netikiu burtais, bet nusprendžiau duoti jam bandymas, tiesą sakant, jis nustebino mane savo didele rašybos galia. Aš niekada negalvoju apie save tokiais liudijimais, bet darau tai, nes esu kupinas džiaugsmo, nes dabar esu laimingai vedęs. taigi, jei jums reikia rašybos kasatoriaus pagalbos bet kokiam rašybai, turėtumėte susisiekti su Dr. Ajayi per „WhatsApp“ arba „Viber“: +2347084887094 arba el. paštu: drajayi1990@gmail.com

Unknown rašė...

Mano vaikinas paliko mane pas kitą merginą. Man jo reikėjo beviltiškai, nes aš jį taip mylėjau. Aš labai jaudinausi ir man reikėjo pagalbos. Naršydamas internete, aš atlikau ypatingą liudijimą apie šią gerą DR ISIKOLO pagalbą, leidžiančią greitai sugrįžti ir nutraukti skyrybas ar skyrybas ir panašiai, todėl aš jaučiau, kad turėčiau jam pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė (grąžink meilės burtą) už mane. Po 48 valandų mano vaikinas grįžo pas mane verkdamas ir maldaudamas atleidimo. Šiandien aš esu tokia laiminga ir noriu rekomenduoti šį puikų rašytoją visiems, kuriems tikrai reikia skubių ryšių dėl nutrūkusių santykių ir santuokos sprendimo, siųskite jį el. Paštu isikolosolutionhome@gmail.com. Tiesiog susisiekite su puikiu „DR ISIKOLO“. Jei iškilo kokių nors problemų, susisiekite su juo ir aš garantuosiu, kad jis jums padės. Neverkite daugiau - susisiekite su šiuo galingu rašybos ratuku dabar. Ačiū DR ISIKOLO, kad išsaugote mano nutrūkusį ryšį ir sugrąžino mano vaikiną pas mane. el. paštu jam: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie padėjo man sugrąžinti sielos draugę. Aš teisiu, kad yra daug moterų, kaip ir aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, kad jei būtų buvę tokių penkių rašybos rašytojų, kaip dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs gera. Mane ir mano vyrą 4 metus atskyrė ir aš negalėčiau susitvarkyti gyvenimo be jo, aš pasinaudojau viskuo, kad jį laimėčiau, bet ne dirbau iki tada, kai perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, koks jos darbas yra efektyvus. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Schart Marie rašė...

Aš noriu padėkoti tau, labai brangiam, už tavo pagalbą grąžinant mano žmoną ir už tai, kad padėjai man pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. jei norite susisiekti su chubygreat, tai yra detalė
„whatsapp“ 2348165965904 arba el. paštu chubygreat@gmail.com. jis kitoks

Schart Marie rašė...

Aš noriu padėkoti tau, labai brangiam, už tavo pagalbą grąžinant mano žmoną ir už tai, kad padėjai man pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. jei norite susisiekti su chubygreat, tai yra detalė
„whatsapp“ 2348165965904 arba el. paštu chubygreat@gmail.com. jis kitoks

Schart Marie rašė...

Aš noriu padėkoti tau, labai brangiam, už tavo pagalbą grąžinant mano žmoną ir už tai, kad padėjai man pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. jei norite susisiekti su chubygreat, tai yra detalė
„whatsapp“ 2348165965904 arba el. paštu chubygreat@gmail.com. jis kitoks

Schart Marie rašė...

Aš noriu padėkoti tau, labai brangiam, už tavo pagalbą grąžinant mano žmoną ir už tai, kad padėjai man pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. jei norite susisiekti su chubygreat, tai yra detalė
„whatsapp“ 2348165965904 arba el. paštu chubygreat@gmail.com. jis kitoks

Unknown rašė...

Sveiki, aš čia, norėdamas paskleisti šią gerą žinią visam pasauliui apie tai, kaip susigrąžinau savo buvusią meilę. Buvau išprotėjęs, kai praėjusį mėnesį mano meilė paliko mane kitai merginai, bet kai sutikau draugą, kuris mane supažindina su didžiojo pasiuntinybės pasiuntiniu DR ISIKOLO, kuriam tarnauja, aš papasakojau savo problemą DR ISIKOLO apie tai, kaip liko mano buvusi meilė. aš ir tai, kaip man reikėjo gauti darbą labai didelėje įmonėje. Jis man tik pasakė, kad aš atėjau į reikiamą vietą, jei manęs širdis geis be jokio šalutinio poveikio. Jis man pasakė, ką turiu padaryti, kai tai bus padaryta, Per kitas 2 dienas mano meilė paskambino man į telefoną ir pasakė, kad gaila, kad gyvenu su manimi anksčiau ir per kitą savaitę po to, kai meilė paskambino man Prašydamas atleidimo, buvau pakviestas į pokalbį norimoje įmonėje, jei man reikėjo dirbti generaliniu direktoriumi. Aš tokia laiminga ir priblokšta, kad turiu tai pasakyti visam pasauliui, kad susisiekčiau su DR ISIKOLO šiuo el. Pašto adresu isikolosolutionhome@gmail.com ir gaučiau visas jūsų problemas. Nei viena problema nėra tokia didelė, kad jis išspręstų. jį tiesiogiai asmeniniu adresu isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“: +2348133261196.

Anonymous rašė...

Kokią problemą jūs išgyvenate gyvenime ir jums reikia greito sprendimo, aš jums pasiūlysiu susisiekti su dr. Ajayi. Jis yra savo dievų palaimintas rašytojas, kad padėtų žmonėms susidurti su įvairiomis gyvenimo problemomis. Aš tai dalinuosi kaip savo naudos gavėjas. didžiulė galia, nes jis padėjo man susigrąžinti savo vyrą, kai jis paliko mane ir vaikus, kad būtų su kita moterimi, kuri jį pakerėjo, kad liktų su ja, aš tikrai džiaugiuosi, kad mano vyras grįžo namo, kaip ir gyvens meilėje ir ramybėje . Kreipkitės į puikų rašybos žinovą šiandien ir daugiau nebeverksite, nes jis turi rasti jūsų problemos sprendimą. kontaktai „Viber“ ar „WhatsApp“: +2347084887094 arba el. paštas: drajayi1990@gmail.com

anonymous rašė...

Grįžimas su savo buvusiu meilužiu, skubiai su meilės rašyba yra tikrai pats geriausias rašybos rašytojas su 100% garantija .. Mano pavardės yra Barbara Damjam. Niekada netikėjau meilės burtais ar magija, kol susisiekiau su šiuo rašytoju, vardu DR ISIKOLO, kurio tiek daug žmonių išbandė internete, yra galinga. Mano partneris pradėjo netinkamai elgtis ir bendrauti su man nežinoma panele po sunkių ir sunkių laikotarpių ir paliko mane. mes išgyvenome kartu ir mano gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis, nes mūsų santykiai tęsėsi 4 metus, aš tikrai jį mylėjau. Jo motina buvo prieš mane ir jis neturėjo gero užmokesčio darbo, todėl, kai sutikau šį rašybos rėžėją, papasakojau jam, kas nutiko, ir iš pradžių jam paaiškinau daiktų situaciją, buvau neapsisprendęs, skeptiškas ir abejotinas, bet aš tik pamėginau. ir po 2 dienų, įvykdęs ir pateikęs viską, kas reikalinga, kad dirbtų už mane. Mano vyras paskambino pats ir priėjo prie manęs atsiprašydamas, kad viskas buvo susitarta su jo mama ir šeima, ir jis gavo naują darbo pokalbį, taigi turėtume gauti vedęs netikėjau, kad tai veikia taip, ir tai iš tiesų buvo nuostabu, ir aš didžiuojuosi, kad paliudijau ir vertinu DR ISIKOLO, nes jis yra tiesiog geriausias, kokį tik galite bet kada rasti. Jei jums reikia veiksmingo ir tikro būdo rašančiojo bet kokiai jūsų gyvenimo problemai spręsti, galite susisiekti su gydytoju Isikolo jo el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com.com arba jo „WhatsApp“/„Viber jam“ telefonu: +2348133261196.

Lorena Andrea rašė...

Aš tiesiog noriu pasidalinti savo patirtimi su visu pasauliu, kaip susigrąžinau savo vyrą ir išgelbėjau savo santuoką ... Aš buvau vedęs 5 metus su 2 vaikais ir aš laimingai gyvenu su savo šeima, kol su manimi ir mano žmonėmis viskas pasidarė negražu. vyras, kuris mus beveik kaskart verčia į muštynes ​​ir ginčus ... viskas pasidarė blogesnė, kai mano vyras pateikė skyrybų prašymą ... Aš stengiausi, kad jis pakeistų savo mintis ir liktų su manimi, nes aš visa širdimi mylėjau jį ir nedariau " Nenoriu prarasti vyro, bet viskas tiesiog nesisekė ... Jis išsikraustė iš namų ir vis tiek ėjo į priekį dėl santuokos nutraukimo ... Aš prašiau ir bandžiau viską, bet vis tiek niekas nesisekė. Lūžis įvyko tada, kai kas nors mane supažindino su šiuo nuostabiu, nuostabiu rašytoju, vardu Dr Oniha, kuris galų gale man padėjo ... Aš niekada nebuvau mėgėjas tokių dalykų kaip šis, o tiesiog nusprendžiau išbandyti, nes buvau beviltiška ir nepalikau pasirinkimo ... Jis padarė man žodį, ir viskas klostėsi taip gerai, kaip jis pažada, o mano vyras apsigalvoja ir grįžta namo likti su manimi ir vaikais. Ir pažadu, kad daugiau niekada manęs nepakenksite. mes gyvename laimingai, kaip buvo padedant dr. Oniha. Jei jums reikia pagalbos, galite susisiekti su gydytoju Oniha.Email onihaspelltemple@gmail.com
Svetainė: http://onihaspelltemple.com.

Lorena Andrea rašė...

Aš tiesiog noriu pasidalinti savo patirtimi su visu pasauliu, kaip susigrąžinau savo vyrą ir išgelbėjau savo santuoką ... Aš buvau vedęs 5 metus su 2 vaikais ir aš laimingai gyvenu su savo šeima, kol su manimi ir mano žmonėmis viskas pasidarė negražu. vyras, kuris mus beveik kaskart verčia į muštynes ​​ir ginčus ... viskas pasidarė blogesnė, kai mano vyras pateikė skyrybų prašymą ... Aš stengiausi, kad jis pakeistų savo mintis ir liktų su manimi, nes aš visa širdimi mylėjau jį ir nedariau " Nenoriu prarasti vyro, bet viskas tiesiog nesisekė ... Jis išsikraustė iš namų ir vis tiek ėjo į priekį dėl santuokos nutraukimo ... Aš prašiau ir bandžiau viską, bet vis tiek niekas nesisekė. Lūžis įvyko tada, kai kas nors mane supažindino su šiuo nuostabiu, nuostabiu rašytoju, vardu Dr Oniha, kuris galų gale man padėjo ... Aš niekada nebuvau mėgėjas tokių dalykų kaip šis, o tiesiog nusprendžiau išbandyti, nes buvau beviltiška ir nepalikau pasirinkimo ... Jis padarė man žodį, ir viskas klostėsi taip gerai, kaip jis pažada, o mano vyras apsigalvoja ir grįžta namo likti su manimi ir vaikais. Ir pažadu, kad daugiau niekada manęs nepakenksite. mes gyvename laimingai, kaip buvo padedant dr. Oniha. Jei jums reikia pagalbos, galite susisiekti su gydytoju Oniha.Email onihaspelltemple@gmail.com
Svetainė: http://onihaspelltemple.com.

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

DR ISIKOLO vėl tai padarė už mane, padėdamas moteriai susigrąžinti vyrą. Noriu pranešti pasauliui apie Didįjį rašytoją DR ISIKOLO, kuris sugrąžino man savo buvusią žmoną, kai maniau, kad visos viltys prarastos. DR ISIKOLO panaudojo savo galingą rašybą šypsenai į veidą, grąžindamas moteriai savo burtą, iš pradžių maniau, kad svajoju, kai žmona grįš man ant kelių maldaudama, kad atleisčiau jai ir priimčiau ją už nugaros ir net nuo tada ji mane myli labiau nei aš kada nors tikėjausi, todėl daviau įžadą sau, kad pranešiu pasauliui apie DR ISIKOLO, nes jis yra puikus žmogus. Viskas, ką aš padariau, buvo jo laikytis ir jis man padėjo. Gavau rezultatą per 48 valandas, kuris mane vis dar stebina. Ar turite problemų santykiuose? ar tavo partneris išsiskyrė su tavimi ir tu vis dar myli ir nori jo ar jos atgal? Ar turite problemų dėl savo finansų? ar jums reikia bet kokios rūšies pagalbos, susisiekite su DR ISIKOLO šiandien, nes aš suteikiu jums 100% garantiją, kad jis jums padės kaip ir jis man padėjo. DR ISIKOLO el. Pašto adresas yra isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Nuo tada, kai sutikau tave, mano gyvenimas buvo toks teigiamas. Aš beveik galvojau, kad nėra vilties vėl susijungti su žmona. Bet aš perskaičiau šias geras apžvalgas apie tavo darbą ir nusipirkau dar vieną burtą. Aš tikėjau tavimi ir sekiau tavo nurodymais į laišką. Dabar esame laimingesni nei bet kada anksčiau. Viskas atrodo tobula ir taip natūralu! Štai ką aš myliu su jūsų rašyba. Ačiū už jūsų pagalbą lordui Padmanui už jūsų laiką, už rūpestingumą ir nuostabią širdį. Jei jums reikia panašios pagalbos, maloniai susisiekite su dr. Ilekhojie

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Kaip aš galiu tai paaiškinti pasauliui, kad yra žmogus, vadinamas DR ISIKOLO, kuris padėjo man sugrąžinti mano buvusį meilužį ir atstatyti mano gimdą. kai visos viltys buvo prarastos. Aš ir mano meilužis pastaruosius 5 metus vedėme neturėdami jokio vaiko, laimingai gyvenome. iki vienos dienos, kai mes turėjome nesusipratimą, nes aš negalėjau turėti jam vaiko, todėl jis nusprendė pagyventi už mane kitoms moterims, aš buvau toks liūdnas ir nusivylęs ir net negalėjau valgyti, kol vieną dieną aš naršiau po Internetas, kuriame aš pamačiau moterį, vadinamą Sandra, liudijančią apie rašybos skambučio skambutį DR ISIKOLO, kuris padėjo jai sugrąžinti savo vyrą namo, todėl nusprendžiau pamėginti susisiekti su rašybos atstovu DR ISIKOLO, kad paaiškinčiau visą savo problemą DR ISIKOLO ir jis man pasakė, kad neturėčiau jaudintis, kad jis padės man išspręsti mano problemą, kad mano meilužis grįš namo. Didžiausia staigmena, praėjus vos 48 valandoms mano vyras pradėjo man skambinti ir maldauti atleidimo. Tai iš tikrųjų buvo stebuklas. mes vėl grįžome kaip vyras ir žmona, praėjus savaitei po mano gimdos atstatymo ir šiuo metu jau praėjęs mėnuo, visos mano padėkos reiškia DR ISIKOLO, nesijaudinkite, nes DR ISIKOLO yra čia, kad padėtų jums visiems, padarysiu jums malonę. mano užmerktas jo „Whatsapp“ +2348133261196 arba el. paštas isikolosolutionhome@gmail.com

Unknown rašė...

Nuo tada, kai sutikau tave, mano gyvenimas buvo toks teigiamas. Aš beveik galvojau, kad nėra vilties vėl susijungti su žmona. Bet aš perskaičiau šias geras apžvalgas apie tavo darbą ir nusipirkau dar vieną burtą. Aš tikėjau tavimi ir sekiau tavo nurodymais į laišką. Dabar esame laimingesni nei bet kada anksčiau. Viskas atrodo tobula ir taip natūralu! Štai ką aš myliu su jūsų rašyba. Ačiū už jūsų pagalbą dr. Ilekhojie už jūsų laiką, už rūpestingumą ir nuostabią širdį. Jei jums reikia panašios pagalbos, maloniai susisiekite su dr. Ilekhojie

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Labai ačiū DR ISIKOLO už tai, kad mano buvęs draugas sugrįžo pas mane. Aš rašau šį nuostabų liudijimą šio žmogaus atžvilgiu. Jis įgyvendino visus mano norus. Mano draugas ir aš turėjome datą daugiau nei 3 metus ir, nors mes buvome tiek daug ginčų, bet mes niekada negalvojome apie išsiskyrimą. Vieną dieną jis man paskambino telefonu ir papasakojo, kaip pavargęs nuo santykių ir niekur nemato, į ką važiuojame. Praėjo mėnesiai ir mano vaikinas daugiau su manimi nesusisiekė ir aš daugiau negirdėjau iš jo, o jo mobilusis telefonas buvo atjungtas. Aš žinojau, kad turiu ieškoti pagalbos dėl to, kad aš jį labai myliu. Kreipiausi į šį puikų rašybos žinovą, nes niekada anksčiau su niekuo nesikreipiau ir sakau, kad po savaitės kontakto man paskambino buvęs vaikinas ir paprašė mane pamatyti po 48 valandų. Jis padarė man darbą, kad susitaikyčiau su savo vyru. nešiojo žiedą ant mano piršto. Esu labai laiminga, nes netrukus tapsiu ištekėjusi mergina, padedanti šiam puikiam rašybos rašytojui. Aš pažadėjau visiems parodyti savo darbus ir prašau susisiekti su šiuo vyru, kad padėtų jums isikolosolutionhome@gmail.com, arba taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Esu Tiffany Mistry ir labai laiminga, kad dr. Ilekhojie padėjo man sugrąžinti sielos draugę. „Ieškiniu teismui“ yra daugybė moterų, kaip ir aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, kad jei būtų buvę tokių penkių rašybos rašytojų, kaip dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs gera. Mane ir mano vyrą 4 metus atskyrė ir aš negalėčiau susitvarkyti gyvenimo be jo, aš pasinaudojau viskuo, kad jį laimėčiau, bet ne dirbau iki tada, kai perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, koks jos darbas yra efektyvus. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Mano šeimoje labai daug meilės, nes aš naudojau dr. Ilekhojie burtus. Jis nuostabus ir jo burtai veikia taip greitai. Mano meilės gyvenimas buvo visiškai sutrikęs. Ačiū Dievui ir ačiū tau už visa, ką padarei už mane. Dabar mano vyras mane myli labiau nei anksčiau. Man nedaro nieko, išskyrus didžiulį malonumą pamatyti šiuos teigiamus rezultatus. " Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Labai ačiū dr. Ilekhojie! Aš esu taip sukrėstas dėl jūsų puikaus rašybos rezultato. Meilės burtai, kuriuos jūs padarėte man, pradėjo pasireikšti iškart 20 valandą po jūsų burtų liejimo. Dabar mano vyras vėl su manimi, turėdamas tiek meilės ir laimės. Jis gailisi dėl savo poelgio ir pažadėjo likti su manimi amžinai. Dar niekada neturėjau tiek džiaugsmo! Dr Ilekhojie, jūsų burtai yra patys geriausi! Žodžiai negali pakankamai padėkoti. “„ Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Sveiki žiūrovai, aš niekada nemaniau, kad vėl šypsosi. Vyras paliko mane su dviem vaikais vieneriems metams ir dviem savaitėms. Visos pastangos sugrąžinti jį nepavyko. Maniau, kad daugiau jo nematysiu, kol nesutikau ponios, vadinamos Christina, kuri papasakojo apie burtininką, vadinamą DR ISIKOLO, ji man pateikė savo el. Pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį. Aš susisiekiau su juo ir jis mane patikino, kad per 48 valandas mano vyras grįš pas mane. Per mažiau nei 48 valandas mano vyras grįžo pradėjo maldauti atleidimo sakydamas, kad tai velnių darbas, todėl iki šiol stebiuosi šiuo stebuklu, netikiu jokiais dvasiniais gydytojais, penkerius metus negalėjau pastoti po to, kai pagimdžiau mergaites, todėl aš ir mano vyras norėjome turėti vyrišką vaiką, bet kai tik buvau pratęs, pastojau su vyru ir pagimdžiau savo trečiąjį vaiką. Jei jums reikia pagalbos, galite su juo susisiekti: DR ISIKOLO užtikrins, kad nedelsdami gausite puikų rezultatą. Elektroninio pašto adresas. isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196.

Anonymous rašė...

Sužinojau apie jūsų svetainę internete ir užsisakiau meilės romaną, nes mano 5 metų draugė paliko mane pas kitą vyrą. Aš turėjau meilės burtą ir po 24 valandų, kai aš jį užsisakiau, aš pradėjau matyti rezultatus. Aš pradėjau gauti jos laiškų, pasakojančių, kaip ji mane myli ir praleido. Tai nuostabi ypač tuo, kad ji kiekvieną kartą nekreipė dėmesio į mane. Ji niekada nebuvo tokia užjaučianti ir rūpestinga mūsų santykiams, ji niekada nebuvo tokia emocinga. Prašau jūsų visų, laukiančių jūsų rezultatų, nenusiminkite. Mes visi nusipelnėme būti mylimi ir jausmas nuostabus. Noriu padėkoti lordui Padmanui už laimę, kurią jis teikia žmonėms. Dabar labiau pasitikiu savimi ir mano gyvenimas yra geresnis vien dėl to. Aš žinau, kad viskas bus tik geriau. Labai ačiū, labai ačiū. Aš esu tokia dėkinga, kad lordas Padmanas ir visos gražios mylinčios dvasios palaiko meilę. " Reikia pagalbos?

„WhatsApp“ dr. Ilekhojie, tel. 2348147400259 arba
El. Paštas info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

anonymous rašė...

Aš beviltiškai ieškojau būdo, kaip priversti buvusį vaikiną mane įsimylėti. Turėjome savo nuosmukių, bet per pastaruosius 6 mėnesius mūsų santykiai ėjo į pietus. Aš išleidau daugiau nei 500 rašybos rašytojui, kuris, maniau, man padės ir nežinodamas, kad ji nepadėjo. Aš siekiu, nes noriu būti geidžiamiausia moteris, kokia buvau anksčiau, ir jis mane įsimylėjo ir vedė. Aš negaliu šio berniuko pavaizduoti su niekuo kitu, kol tikrai susisiekiau su gydytoju Ikhine, kuris mano, kad mano širdis trokšta, tapo patenkintas. Jis davė man informacijos, kaip man padėti, ką jis padarė, kai aš laikiausi jų reikalavimų ir jis išgelbėjo mano vyrą nuo piktų ponios rankų, kurie jį užhipnotizavo, o mano vyras grįžo pas jus po 48 valandų ir aš buvau nuoširdžiai nustebęs, kad toks galių pasireiškimas yra tikrai tikra. Dabar galiu žmonėms pasakyti dr. ISIKOLO išbandydamas savo problemas ir laukdamas greitų rezultatų. susisiekite su juo nurodydami jo el. pašto adresą. isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196.

Anonymous rašė...

Esu Tiffany Mistry ir labai laiminga, kad dr. Ilekhojie padėjo man sugrąžinti sielos draugę. „Ieškiniu teismui“ yra daugybė moterų, kaip ir aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, kad jei būtų buvę tokių penkių rašybos rašytojų, kaip dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs gera. Mane ir mano vyrą 4 metus atskyrė ir aš negalėčiau susitvarkyti gyvenimo be jo, aš pasinaudojau viskuo, kad jį laimėčiau, bet ne dirbau iki tada, kai perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, koks jos darbas yra efektyvus. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie, tel. 2348147400259 ARBA el. Paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com
Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Ačiū DR ISIKOLO, didžiausias už tai, ką jūs padarėte dėl manęs, kad esu puikus, kad mano meilužis grįžta į mane ir mes dabar laimingai gyvename kartu. DR ISIKOLO Liūtas meilės burtai yra labai galingi ir veiksmingi, ir jis neturi jokio šalutinio poveikio, nes jis pažadėjo. Aš nusprendžiau pamėginti DR ISIKOLO pabandyti, kai mano meilužis paliko mane pas kitą. Atgal pas mane po 48 mūsų, kaip jis pažadėjo ir patikino. kas mane labiausiai jaudina, yra tai, kad mano meilužis net nežinojo, kad yra užkalbintas, jei jūs išgyvenate dėl meilės problemos. Aš patariu kreiptis į dr. ISIKOLO, kad galėtumėte išspręsti jūsų problemą. Labai sunku prarasti meilę ir aš žinau, kaip ji jaučiasi, neleiskite kažkam atimti iš jūsų meilužio. Susisiekite su DR ISIKOLO leo šiandien ir išspręskite jūsų problemą. Jei jums reikia žemiau pateiktos pagalbos, nurodykite jo el. Pašto adresą. isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196.

Unknown rašė...

Po 5 metų vedybų su vyru su 2 vaikais mano vyras pradėjo keistai elgtis, išeiti su kitomis moterimis ir demonstravo šaltą meilę. Kelis kartus jis grasino, kad išsiskirs iš manęs, jei išdrįsiu paklausti jo apie jo ryšį su kitomis moterimis. buvo visiškai nuniokotas ir susipainiojęs, kol senas mano draugas man papasakojo apie burtų ieškojimą internete, pavadintą DR ISIKOLO, kuris meilės burtų galiomis padeda žmonėms, turintiems santykių ir santuokos problemų, iš pradžių suabejojau, ar toks dalykas kada nors egzistuoja, bet nusprendžiau pabandykite, kai aš susisiekiau su juo, jis padėjo man ištarti meilės burtą ir per 48 valandas mano vyras grįžo pas mane ir pradėjo atsiprašyti, dabar jis nustojo eiti su kitomis moterimis ir savo su manimi dėl gero ir tikro. Susisiekite su šia didele meilės rašytoja, jei norite išspręsti jūsų santykių ar santuokos problemą šiandien: isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196.

anonymous rašė...

Sveiki visi, malonu pasidalyti puikiu liudijimu apie DR ISIKOLO, kad laimė sugrąžino mano šeimą. Aš tikrai noriu visam pasauliui pasakyti, kad yra rašybos keitiklis, vadinamas DR ISIKOLO, kuris yra toks tikras ir tikras. Niekada netikėjau nė vienu iš šių dalykų, bet kai praradau žmoną 2 metams, man prireikė pagalbos, kol radau puikų burtininką, ir jis mane patikino, kad grįšiu savo žmonai tik per 48 valandas, tačiau abejojau ir po to, kai buvo pasakyta rašyba, praėjus 48 valandoms, kaip sakė rašybos rašytojas, suskambėjo mano telefonas ir stebėtinai tai buvo mano žmona, kuri man neskambino pastaruosius 2 metus, ir ji atsiprašė už skausmą, kurį sukėlė aš ir ji man pasakė, kad yra pasirengusi sugrįžti už mane. DR ISIKOLO iš tikrųjų leido jai žinoti, kaip aš ją myliu ir man reikia. Jis taip pat atvėrė jai akis į paveikslą, kiek meilės turime dalintis kartu. Aš ir toliau pasidalinsiu šiuo liudijimu visame pasaulyje. Ačiū DR ISIKOLO už gerą darbą, kurį jis padarė už mane. Susisiekite su juo dabar, nes jis yra labai galingas ir visada jums padės. Patikėkite juo ir darykite viską, ko jis reikalauja, ir niekada jokiu būdu neabejokite juo. jo „Whatsapp“ +2348133261196 arba el. paštu isikolosolutionhome@gmail.com

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Labai ačiū DOKTORUI ISIKOLO už tai, kad mano buvęs draugas sugrįžo pas mane. Aš rašau šį nuostabų liudijimą šio žmogaus atžvilgiu. Jis įgyvendino visus mano norus. Mano draugas ir aš turėjome datą daugiau nei 3 metus ir, nors mes buvome tiek daug ginčų, bet mes niekada negalvojome apie išsiskyrimą. Vieną dieną jis man paskambino telefonu ir papasakojo, kaip pavargęs nuo santykių ir niekur nemato, į ką važiuojame. Praėjo mėnesiai ir mano vaikinas daugiau su manimi nesusisiekė ir aš daugiau negirdėjau iš jo, o jo mobilusis telefonas buvo atjungtas. Aš žinojau, kad turiu ieškoti pagalbos dėl to, kad aš jį labai myliu. Kreipiausi į šį puikų rašybos žinovą, nes niekada anksčiau su niekuo nesikreipiau ir sakau, kad po 2 dienų kontakto man paskambino buvęs vaikinas ir paprašė mane pamatyti, o kitą rytą jis nešiojo žiedą ant mano piršto. Aš labai laiminga, nes netrukus būsiu ištekėjusi moteris, padedama šio puikaus rašybos rato, pavadinto DOKTORAS ISIKOLO. Pažadėjau visiems parodyti savo darbus ir prašau susisiekti su šiuo vyru, kad padėtų jums isikolosolutionhome@gmail.com arba jo „WhatsApp“ jam telefonu: +2348133261196.

Unknown rašė...

Ačiū pone už jūsų tikrus burtus. Aš vardu Zara Matteo. Tai tikrai neįtikėtina, ir aš niekada gyvenime nesu patyrusi nieko panašaus. Prieš susitikdamas su jumis, pone, aš išbandžiau visas įmanomas priemones, kad galėčiau susigrąžinti savo vyrą, tačiau iš tikrųjų supratau, kad man niekas neveikia ir kad mano vyras sukėlė daug neapykantos man. nebuvo jokios vilties vėl susijungti su mano buvusiu vyru. Bet kai perskaičiau gerus atsiliepimus apie tai, kaip DR ISIKOLO padeda kitiems, nusprendžiau jam nusiųsti el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com. pabandyti ir aš padariau viską, ką jis man liepė, pasitikėjau juo ir vykdžiau jo nurodymus taip, kaip jis man garantavo per 48 valandas, ir būtent tada mano buvęs vyras man paskambino. Pone, mes esame labiau patenkinti nei bet kada anksčiau. Viskas atrodo tobula ir taip natūralu! Labai ačiū pone už jūsų autentiškus ir neginčijamus burtus. čia vėl jo el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196. Ačiū pone už jūsų pagalbą.

Elena Branko rašė...

Noriu padėkoti Didžiajai DR ISIKOLO už atkurtus mano santykius. Niekas niekada negalėjo priversti manyti, kad liudijimas kada nors pasieks tikrovę. Aš buvau didžiausias pasaulio skeptikas. Niekada netikėjau stebuklingais burtais ar kuo nors susijusiu, bet man patikėjo patikimas šaltinis (labai artimas bendradarbis) ir aš tai išbandžiau. Tai buvo vienas geriausių dalykų, kuriuos aš kada nors padariau. Mano meilės gyvenimas buvo aptemtas; širdis daužėsi ir buvo ant trečdalio slenksčio. Aš tiesiog negalėjau patirti dar vienos skyrybų ir norėjau labiau stengtis, kad mūsų santykiai būtų veiksmingi, tačiau neatrodė, kad mano vyras tuo rūpinosi. ir jis vėl stabdo mane. Aš buvau sumišusi ir nebeturiu, ką vėl daryti, verčiau susisiekti su DR ISIKOLO. Jis padarė meilės romaną, kuris privertė mano vyrą grįžti pas mane tiksliai per 48 valandas, kurį jis patikino. dabar labai džiaugiamės savimi. DR ISIKOLO privertė ją suvokti, kiek mes vienas kito mylime ir reikiame. Šis vyras skirtas TIKRAI ir gerai. jis taip pat gali padėti sureguliuoti nutrūkusį santykį. Aš turėjau savo vyrą atgal! Tai buvo tarsi stebuklas. susisiekite su juo dabar, jei jums reikia pagalbos. el. paštas: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

AUTENTINĖ MEILĖ PARDUODA DARBUS 48 VALANDAS
Aš turėjau savo buvusią draugę atgal su DR ISIKOLO pagalba isikolosolutionhome@gmail.com. Mačiau, kaip žmonės rašo liudijimus apie burtus, kuriais jie buvo palaiminti ir kurių dėka aš taip pat noriu pasakyti savo. Būtent su šiais liudijimais aš susitikau su gydytoju Isikolo ir susisiekiau su juo, kad grąžintų man savo buvusią „Katriną“, kad galėtume praleisti atostogas kartu, nes mes jau beveik metus išsiskyrėme ir mano širdis nebuvo tokia. Aš myliu šią moterį iš visos širdies. Padedamas gydytojo Isikolo, mano buvęs vyras grįžo pas mane per 48 valandas po to, kai aš įvykdžiau ir padariau tai, ko jis reikalavo. Tai labai realu. Aš irgi buvau šokiruota ir negalėjau patikėti, kad tai iš tikrųjų suveikė. Pasakyčiau, kad susisiekite su šiuo vyru, jei norite, kad artimieji su jumis susisiektų greitai ir gautų rezultatų, jo el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba „WhatsApp“ +2348133261196. Dėkoju.

Luis Garcia Quintero rašė...

Jis niekada nesustoja nustebinti visų, ieškančių jo pagalbos. Jis neabejotinai yra geriausias savo stebuklingomis galiomis. Aš labai dėkoju jums, kad atgavote mano santykius po 5 mėnesių pertraukos su mano buvusia mergina. Lordas Zakuza yra puikus ir galingas magas, kuriuo pasitikiu. Net per šią neseną pandemijos krizę visame pasaulyje, lordas Zakuza sugebėjo per 48 valandas su savo galinga magija sugrąžinti mano buvusią merginą po to, kai sumokėjau išankstinį 370 eurų mokestį, kad galėčiau įsigyti reikalingų daiktų, kad darbas būtų atliktas man ir po jo. jis baigė, mano buvusi draugė grįžo pas mane per 48 valandas ir šiandien mes tiesiog esame geriausi sau. Galite susisiekti su lordu Zakuza per jo el. Paštą: lordzakuza@outlook.com arba „WhatsApp“ telefonu +1 740-573-9483, jei reikia pagalbos jūsų santykiams / santuokoms.

Anonymous rašė...

DIDŽIOSIOS MEILĖS SPELNIO RATUOKLIS Dr Ilekhojie, kuris man padėjo išsaugoti mano santykį.TEXTAS ARBA PRIDĖTI Jį WHATSAPP: 2348147400259


Aš esu iš JAV, noriu paliudyti apie puikų ir galingą rašytoją, mano vyras paliko mane ir vaikus 2 savaitėms, kai man paskambino, jis nesirinko, kai grįžo namo trečią savaitę. Jis man pasakė, kad nori skyrybų aš buvau toks liūdnas, aš verkiau visą naktį jis vėl paliko aš buvau toks vienišas, kitą dieną aš ieškojau ko nors internete, kai radau burtininkų ratuką, vadinamą dr. Ilekhojie, kurie padėjo daugybei žmonių, turintiems problemų, todėl aš susisiekiau su juo savo problemomis jis man pasakė, kad tai užtruks 24 valandas, o mano vyras grįš pas mane. Aš padariau viską, ką jis liepė man padaryti. Kitą dieną mano vyras grįžo atsiklaupęs ir maldavo, kad atšauktų skyrybas, kuriomis dabar džiaugiamės kartu. susisiekite su juo „WhatsApp“ dr. Ilekhojie numeriu 2348147400259 arba el. paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Svetainė: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Tai svetainė, kurią perskaičiau apie DR ISIKOLO ir susisiekiau su juo, kad padėčiau man susigrąžinti buvusį vaikiną, kad jis vedė mane per šių metų gruodžio mėnesį. Grįžau čia, kad paskelbčiau apie jį. DR ISIKOLO padės išspręsti jūsų problemą, nesvarbu, ką išgyvenate. Rašymas apie rašybos ratuką man yra labai keistas, nes aš niekada netikėjau, kad galėsiu pasakyti, jog man padėjo rašybos raštvedys, grąžindamas mane buvusiam vaikinui pas mane po trejų metų, kai nebendravau. Aš perskaičiau apie jo „voodoo“ burtus iš kitų svetainių ir susisiekiau su juo, kad man padėtų. Per mažiau nei 48 valandas buvęs mano draugas man paskambino ir aš buvau laimingas, kad jis nori susigrąžinti mane. Mes susitikome penktadienį ir jis man pasiūlė. Tai buvo pats gražiausias žiedas. Prašau visų čia esančių, susisiekite su gydytoju, kad išspręstų jūsų problemą ir patenkintų jus žalojančiais santykiais. Meilė yra geriausias visų laikų jausmas. Siųsti jam el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...


Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

Jis taip pat gali atlikti šį rašybą žemiau
1. Loterijos burtai
2 Sėkmės burtas
3. Rašymas laimėti bylą teisme
4. nėštumo burtai
ir tt

Unknown rašė...

MEILĖ PAVEIKSLĖS, KURIOS VEIKIA TIKRAI, IR LIKI VISIŠKAI VISADA.
Aš dalinuosi šiuo liudijimu partneriams, kenčiantiems dėl jų santykių, nes yra ilgalaikis sprendimas. Mano vyras paliko mane ir mūsų 2 vaikus kitai moteriai 2 metams. Aš stengiausi būti stipri tik dėl savo vaikų, tačiau nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankino mano širdį. Buvau įskaudinta ir sumišusi. Man reikėjo pagalbos, todėl internete pasidariau tyrimus ir aptikau svetainę, kurioje pamačiau, kad DR ISIKOLO rašybos keitiklis gali padėti susigrąžinti mėgėjus. Aš susisiekiau su juo ir jis padarė specialią maldą ir burtus už mane. Mano nuostabai, po 2 dienų mano vyras grįžo namo. Taip mes vėl susivienijome ir šeimoje buvo daug meilės, džiaugsmo ir ramybės. Taip pat galite susisiekti su dr. ISIKOLO, galingu sprendimų rašytoju, jo asmeniniu adresu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Veronika Boban rašė...

Aš amžinai būsiu skolingas dideliam DOKTORIUI ISIKOLO už tai, kad sutvarkiau savo sulaužytą santuoką. Po to, kai mano vyras 3 mėnesius paliko mane pas savo meilužę. Niekada netikėjau burtais, kol draugas mane su juo supažindino. Iš pradžių skeptiškai žiūrėjau į jį, nes daug girdėjau apie melagingus rašybos dalyvius, tačiau abejones atidėjau, nes norėjau susigrąžinti savo vyrą ir padariau pagal tai, ką jis man liepė. Dabar mano vyras grįžo tik per 48 valandas nuo susisiekimo su juo. Aš po 6 mėnesių skyrybų vėl gyvenu su vyru laimingai, nes ilsiuosi tol, kol jis nebus žinomas visame pasaulyje. Jis taip pat specializuojasi apsaugos burtų, loterijų burtų, aukštėjimo burtų srityje E.T.C. Prisijunkite prie DOKTORO ISIKOLO dabar. Jo el. Paštas yra isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Sveiki visi, tai yra pats nuostabiausias dalykas, kokį aš kada nors patyriau, ir man reikia pasidalyti šiuo puikiu liudijimu. Aš tik noriu pasakyti ačiū DR ISIKOLO už tai, kad skyrėte laiko man, kad sugrąžinau buvusią meilužę, kuri po šešių mėnesių sužadėtuvių staiga prarado susidomėjimą manimi, tačiau šiandien esame vedę ir laimingesni nei niekada anksčiau. Aš buvau apstulbęs ir sukrėstas, kai jis padarė darbą už mane. Po 48 valandų Kris grįžo į mano namus ir pradėjo maldauti atleidimo bei manęs priimti jį atgal. Man tikrai trūksta žodžių ir nežinau kiek reikia pasakyti, kad dėkoju jums. DR ISIKOLO, jūs esate Dievas, pasiųstas atstatyti nutrūkusius santykius. Jam labai patinka padėti žmonėms įgyvendinti savo norus, surasti tikrąją meilę, susigrąžinti buvusius meilužius, nutraukti bjaurius santykius, rasti sėkmę, pritraukti laimę, susirasti sielos drauges ir dar daugiau. Susisiekite su juo šiandien ir leiskite jam parodyti jums jo meilės rašybos sistemos stebuklus ir nuostabą. Jis pateikia geriausius rezultatus tikrosios rašybos metu. Siųsti el. Laišką: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Sveikinimai,
Ar turite sunkumų savo gyvenime?
„Ajayi“ rašybos atstovas siūlo jums reikalingus sprendimus dėl per daugelį metų įgytų metodų. Aš pirmą kartą susisiekiau su juo per „WhatsApp“, po jo telefono prisijungimo internete. Jis paprašė manęs keletą klausimų apie save, į kuriuos atsakiau, po kelių minučių jis man parašė. atgal ir pasakoja man, kaip reikia išspręsti mano problemas dėka įžvalgos dovanų, kurias jam suteikė jo priekiniai tėvai, nes jis yra iš rašybos liejimo linijos.
Puikus rašytojas dr. Ajayi, kuris bendrauja su dvasios sritimi, dirba iš nuotraukų, maldų ir daugelio gaminių. Rašybos ratukas dr. Ajayi teikia jums kasdienį stebėjimą ir galite paskambinti gydytojui Ajayi bet kuriuo paros metu. Jei turite problemų, sužinokite, kas davė gydytojui Ajayi sėkmę per tiek metų. Rezultatai stebina ir jis naudoja tik gryną ir naudingą magiją, kuri duoda gerų ir geresnių efektų, todėl jūs neturite nieko švento. Jam gerai sekasi dirbti šį rašybos karalių.

• Mylimojo grįžimas
• Didelės meilės ieškojimas
• Vėl užkariauti savo buvusią ar prarastą meilę
• Pagerinti jūsų, kaip poros, santykius
• Harmonija jūsų santykiuose
• Apsaugokite savo šeimą
• Jūsų profesinė sėkmė
• Jūsų verslo klestėjimas
• Atšaukite blogus burtus prieš jus ar jūsų artimuosius
• ir kiti

„Viber“ / „whatsApp“: +2347084887094
Paštas: drajayi1990@gmail.com

Kaip matote, dr. Ajayi yra šviesa, kurios jums reikia norint pagerinti savo kasdienį gyvenimą ir suteikti ramybę bei apsaugą jūsų namuose.

Unknown rašė...

Apsilankykite (drisikolosolutionhome.webnode.com)
Aš čia norėčiau duoti parodymus apie tai, kaip šis galingas rašybos rašytojas, vadinamas DR ISIKOLO, padėjo man sutvarkyti mano santykius. Man skaudėjo širdį, kai sužadėtinė man pasakė, kad jis nebeįdomus tuoktis su manimi, nes turėjo reikalų su kita moterimi, kurioje dirba. Aš verkiau ir verkiau kiekvieną dieną, kol pasidarė taip blogai, kad kreipiausi pagalbos į internetą, tai buvo tada, kai perskaičiau apžvalgą apie didžiulį DR ISIKOLO darbą, tada kreipiausi į jį pagalbos, norėdamas susigrąžinti meilužį, jis padėjo man ištarti galingą (susitaikymo meilės burtą) ir, man pačiai didžiausiai nuostabai, po 48 valandų meilės romano mano sužadėtinė sugrįžo ant kelių, maldaudama man atleisti. Dabar laimingai susituokėme ir dėkojame DR ISIKOLO Wonders už pagalbą Jei norite išsaugoti savo santykius, galite susisiekti su DR ISIKOLO per jo el. pašto adresą: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

anonymous rašė...

Sveiki, noriu pasidalinti savo nuostabia patirtimi su didžiausiu rašytoju DR ISIKOLO. mano vyras mane apgaudinėjo, ir kai sužinojau, kad kilo muštynės, dėl kurių jis užpildė santuokos nutraukimą, verkiau ir susirgau, kai internete ieškojau meilės citatų. Mačiau žmones kalbant apie jį ir jo puikų darbą, kurio atvejis buvo panašus kad jie paliko savo kontaktinę informaciją, susisiekiau su juo ir jis liepė man nesijaudinti, kad po 48 valandų jis atšauks skyrybas ir grįš pas mane po to, kai padariau viską, ko jis paprašė, kad po 48 valandų padaryčiau didžiausią nuostabą. buvo mano vyras, jis atsiklaupė, maldaudamas mane priimti jį atgal, dar kartą ačiū DR ISIKOLO, kad jūs iš tikrųjų esate man palaimintas. Jis taip pat gali padėti susisiekti el. paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba taip pat galite kreiptis į „WhatsApp“ jam telefonu +2348133261196

Unknown rašė...

Sveiki, mano vardas Dora Florian. Noriu pasidalinti savo nuostabia patirtimi su didžiausiu rašytoju DR ISIKOLO. Mano vyras mane apgaudinėjo, o kai sužinojau, mes turėjome kovą, dėl kurios jis užpildė skyrybas. Aš verkiau ir susirgau, kai internete ieškojau meilės citatų. Mačiau, kaip žmonės kalbėjo apie DR ISIKOLO ir jo puikų darbą, kurio atvejis buvo panašus į mano, jie paliko savo kontaktinę informaciją. Susisiekiau su juo ir giliai ašarodamas aiškinau jam viską, jis man pasakė. nesijaudink, kad po 48 valandų mano vyras grįš ir jis atšauks skyrybas ir vėl grįš pas mane. po to, kai padariau viską, ko jis paprašė, kad tai padarytų man pačiai didžiausiai staigmenai, dvi dienas po vakaro, tai buvo mano vyras, jis atsiklaupė, maldaudamas mane priimti jį atgal, ir aš abejojau tokiais dalykais, jei jie kada nors egzistuos visiems, bet čia aš liudiju ir apie tai. dar kartą ačiū DR ISIKOLO, jūs iš tikrųjų esate mano palaiminimas. Jis taip pat gali padėti susisiekti su isikolosolutionhome@gmail.com arba taip pat galite kreiptis į jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196
svetainė: drisikolosolutionhome.webnode.com.

Unknown rašė...

Dr Ilekhojie TAI, KAS PADĖJO IŠSAUGOTI MANO SANTYKĮ.TEKSTAS ARBA PRIDĖTI Jį APIE WHATSAPP: +2348147400259

Aš esu iš JAV, noriu paliudyti apie puikų ir galingą rašytoją, mano vyras paliko mane ir vaikus 2 savaitėms, kai man paskambino, jis nesirinko, kai grįžo namo trečią savaitę. Jis man pasakė, kad nori skyrybų aš buvau toks liūdnas, aš verkiau visą naktį jis vėl paliko aš buvau toks vienišas, kitą dieną aš ieškojau ko nors internete, kai radau burtininkų ratuką, vadinamą dr. Ilekhojie, kurie padėjo daugybei žmonių, turintiems problemų, todėl aš susisiekiau su juo savo problemomis jis man pasakė, kad tai užtruks 24 valandas, o mano vyras grįš pas mane. Aš padariau viską, ką jis liepė man padaryti. Kitą dieną mano vyras grįžo atsiklaupęs ir maldavo, kad atšauktų skyrybas, kuriomis dabar džiaugiamės kartu. susisiekite su juo „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Tinklalapis: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Dr Ilekhojie TAI, KAS PADĖJO IŠSAUGOTI MANO SANTYKĮ.TEKSTAS ARBA PRIDĖTI Jį APIE WHATSAPP: +2348147400259

Aš esu iš JAV, noriu paliudyti apie puikų ir galingą rašytoją, mano vyras paliko mane ir vaikus 2 savaitėms, kai man paskambino, jis nesirinko, kai grįžo namo trečią savaitę. Jis man pasakė, kad nori skyrybų aš buvau toks liūdnas, aš verkiau visą naktį jis vėl paliko aš buvau toks vienišas, kitą dieną aš ieškojau ko nors internete, kai radau burtininkų ratuką, vadinamą dr. Ilekhojie, kurie padėjo daugybei žmonių, turintiems problemų, todėl aš susisiekiau su juo savo problemomis jis man pasakė, kad tai užtruks 24 valandas, o mano vyras grįš pas mane. Aš padariau viską, ką jis liepė man padaryti. Kitą dieną mano vyras grįžo atsiklaupęs ir maldavo, kad atšauktų skyrybas, kuriomis dabar džiaugiamės kartu. susisiekite su juo „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. paštu info@gethelps.online ir gethelp05@gmail.com Tinklalapis: https://gethelps.online

Unknown rašė...

Aš pažadėjau išsakyti savo liudijimus visame pasaulyje, kai mano vyras grįš pas mane ir mano vyras atvyko taip, kaip man sakė DR ISIKOLO, kai jis man padėjo. Aš pasirinkau teisingai, susisiekęs su DR ISIKOLO, kuris yra puikus rašybos atstovas, galintis padėti išspręsti jūsų problemas. Mano vyras paliko mane kentėti ir aš niekada netikėjau, kad jis vėl grįš pas mane, bet kai susisiekiau su DR ISIKOLO, jis patikino, kad mano vyras grįš dar kartą. jis man pateikė sąrašą daiktų, kuriuos reikia nusipirkti, bet negalėjau jų gauti savo šalyje, todėl aš jam nusiunčiau pinigus, jis nupirko daiktus ir paruošė tobulą meilės burtą. Mano vyras grįžo pas mane per 48 valandas, prašydamas atleidimo. Tai yra tokia tikra ir tikra. Buvau tokia nustebusi, kad burtai suveikė taip, kaip jis man liepė. Tai nuostabu ir noriu, kad jūs patikėtumėte, nes DR ISIKOLO yra toks tikras, todėl raginu susisiekti su juo dabar jo el. Laiške, kad jis taip pat galėtų padėti jums taip, kaip jis man padėjo. el. paštas yra isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

anonymous rašė...

Ką būčiau padaręs, kad mano vyras susigrąžintų, jei ne dėl DR ISIKOLO pagalbos. Buvau visiškai sumišęs, kai mano vyras išsiskyrė su manimi ir pasakė, kad jis nuo manęs pavargęs. Mano gyvenimas nebuvo nieko be jo ir aš visomis išgalėmis stengiausi priversti jį atšaukti skyrybas, tačiau jis pasakė, kad apsisprendė ir mes nuėjome savo keliais. Aš verkiau iš šoko, gėdos ir skausmo, kai mano draugas ieškojo pagalbos, ir man liepė susisiekti su DR ISIKOLO dėl seno mano draugo pagalbos, kai ji išgirdo, ką aš išgyvenu, ir aš skubėdamas susisiekiau su DR ISIKOLO ir jam viską paaiškino ir jis man pasakė, kad mano vyras grįš pas mane, maldaudamas, kad priimčiau jį atgal per 48 valandas. Vėliau tą pačią dieną mano vyras paskambino man, verkdamas ir iš pradžių prašydamas atleidimo, maniau, kad svajoju, kol jis atėjo į namus elgedamas, ir priėmiau jį žinodamas, kad padariau viską, kas įmanoma, kad vėl su juo susijungčiau. Šiuo metu mes abu gyvename kaip vienas. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip susisiekti su DR ISIKOLO, el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com arba „WhatsApp jam“ telefonu +2348133261196.

Mia Ludovic rašė...

Aš nežinau, kaip tai paaiškinti .. esu priblokštas laimės, tu sakai tai ir nutiko daktarei Oniha..OMG! Tai daugiau kaip stebuklas. Tu esi man atsiųstas Dievas. Aš tave myliu ir amžinai liudysiu apie tavo paslaugas kitiems žmonėms, kurie taip pat susiduria su santuokinėmis problemomis. Tu visą gyvenimą darai gyvu liudijimu. Mano vyras grįžo pagal tavo žodį. Ačiū tau dr. Oniha. Aš amžinai būsiu dėkingas tau. Palaimink tave! Palaimink tave !! į sveikatą!!! Kiekvienas, turintis panašių problemų savo santuokos namuose, turėtų susisiekti su šiuo puikiu rašytoju, kuriam gali padėti. Susisiekite su gydytoju Oniha jo svetainėje arba el. Paštu:
Paštas: onihaspelltemple@gmail.com
Svetainė: http://onihaspelltemple.com.
Skambinkite / „Whatsapp“ numeris: + 16692213962

Anonymous rašė...

Noriu pasinaudoti šia proga ir padėkoti vyrui, vardu Dr. Ajayi. Jis yra burtininkas, padėjęs man susigrąžinti mano vyrą po to, kai metus buvome išsiskyrę. Aš sužinojau apie rašybos keitiklį per moters, vadinamos loreta, parodymus, kurią ji paaiškino. kaip burtininkas dr. Ajayi padėjo jai susigrąžinti sužadėtinę po meilės burtų, aš labai noriu, kad mano vyras grįžtų namo, todėl nusprendžiau suteikti gydytojui Ajayi pabandymą pasiekti jį per „WhatsApp“ ir paaiškinau sau, jis man papasakojo. ką reikia padaryti, aš įvykdžiau jo nurodymus ir nustebęs maždaug po savaitės burtų, mano vyras man paskambino po metų, kai nesusikalbėjau, atsiprašau, kad man sako, kad jis grįžta namo, kad nežino, kas atsitiko jo ir dabar mes kartu gyvename laimingą gyvenimą. Jei jums reikia rašybos patarėjo pagalbos dėl bet kokio rašybos, kurią rekomenduoju dr. Ajayi, galite susisiekti su juo naudodami Viber arba „WhatsApp“ numerį: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

Anonymous rašė...

Noriu pasinaudoti šia proga ir padėkoti vyrui, vardu Dr. Ajayi. Jis yra burtininkas, padėjęs man susigrąžinti mano vyrą po to, kai metus buvome išsiskyrę. Aš sužinojau apie rašybos keitiklį per moters, vadinamos loreta, parodymus, kurią ji paaiškino. kaip burtininkas dr. Ajayi padėjo jai susigrąžinti sužadėtinę po meilės burtų, aš labai noriu, kad mano vyras grįžtų namo, todėl nusprendžiau suteikti gydytojui Ajayi pabandymą pasiekti jį per „WhatsApp“ ir paaiškinau sau, jis man papasakojo. ką reikia padaryti, aš įvykdžiau jo nurodymus ir nustebęs maždaug po savaitės burtų, mano vyras man paskambino po metų, kai nesusikalbėjau, atsiprašau, kad man sako, kad jis grįžta namo, kad nežino, kas atsitiko jo ir dabar mes kartu gyvename laimingą gyvenimą. Jei jums reikia rašybos patarėjo pagalbos dėl bet kokio rašybos, kurią rekomenduoju dr. Ajayi, galite susisiekti su juo naudodami Viber arba „WhatsApp“ numerį: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

Unknown rašė...

Niekada netikėjau burtais ar magijomis, kol nesutikau šio specialaus rašybos ratuko, vadinamo DR ISIKOLO. Vyras, su kuriuo norėjau susituokti, paliko mane 3 mėnesiams iki mūsų vestuvių ceremonijos ir mano gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis. Jis buvo su manimi 4 metus ir aš jį labai myliu. jis paliko mane pas kitą moterį be jokių priežasčių. kai aš jam paskambinau, jis niekada nesiėmė mano skambučių ir nenorėjo, kad mane matytų aplinkui. Taigi, kai pasakiau vyrui, kas nutiko. jis padėjo man atlikti keletą skaitymų, o po skaitymų privertė mane suprasti, kad kita moteris padarė keletą burtų dėl mano vyro, ir tai yra priežastis, kodėl jis mane paliko. Jis man pasakė, kad jis padės man ištarti burtą. kad jį sugrąžintų. Iš pradžių buvau skeptiškas, bet tiesiog pamėginau ir per 2 dienas „Mano vyras“ paskambino man pačiam ir atėjo manęs atsiprašyti. Aš negaliu patikėti, kad jis kada nors gali sugrįžti pas mane, bet dabar esu laimingas, kad jis grįžo ir mes susituokę dabar ir gyvename kaip laiminga šeima. Skelbiu tai forume, jei kam reikia šio žmogaus pagalbos. Galite susisiekti su juo naudodamiesi šia „WhatsApp“: +2348133261196 arba siųsti el. Laišką isikolosolutionhome@gmail.com

Elena Ignat Sandra Pearson rašė...

Šiandien esu tokia laiminga dėl to, ką DR ISIKOLO padarė mano gyvenimui. jo burtai yra tokie puikūs ir greiti, aš niekada nesu mačiusi tokio naudingo vyro, kaip jis, jis išsprendė mano problemą, kurios nesitikėjau, susidūriau su juo ant veido žmonių, kalbinčių apie jo puikų rašybos darbą, surinkau jo kontaktą ir susisiekiau jam jis atsakė nedelsdamas ir paklausk apie mano problemą, aš jam paaiškinau su ašaromis, jis liepė man susisiekti su juo, aš neturėčiau jaudintis, mano vyras grįš pas mane, kiek aš vis dar myliu jį, buvau nustebęs. Iškart paklausiu, kaip susigrąžinti savo vyrą, jis man davė instrukcijas ir paprašė jo vardo bei nuotraukos, kurios iškart paklusiu ir seku. Jis pažadės man, kad dvi dienas vyras paskambins manimi patikėti savo darbu, sąžiningai kalbėdamas mano vyras paskambino, bet praleidžiu jo skambučius, buvau tokia laiminga. Jis pažada man, kad mano vyras grįš namo per 48 valandas ir aš turėčiau atidaryti savo židinį ir dirbti su juo, ką aš padariau. Šiandien mano šeima vėl grįžta padedama DR ISIKOLO, sugrąžino mano vyrą, kai jis mane paliko kitai moteriai kitoje valstybėje, žinote, kaip jaučiasi, kai praleidi savo mylimą vyrą dėl kitos moters, darai bet ką, kad jį gautum atgal. šiandien žadu pasidalyti ir papasakoti pasauliui apie jo puikų darbą, nes šiandien esu tokia laiminga. susisiekite su juo, jei jums taip pat reikalinga jo pagalba, nekreipkite dėmesio. Ačiū DR ISIKOLO ,, KONTAKTAS el. Paštu: isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite paskambinti Jam arba „Whatsapp“ jam telefonu +2348133261196.

Elena Branko rašė...

Neįtikėtinai ką tik nutiko mano gyvenime, mano vyras, kuris paliko mane ir mano 2 metų kūdikį kitai moteriai, grįžta pas mane. Viskas buvo sunku, nes neturiu darbo ir prašau maitinti, todėl mama atvažiavo man gelbėti, kad nuvežtų mane ir mano 2 metų kūdikio namus, nors problemos nebuvo išspręstos, bet man buvo šiek tiek geriau išvykti ieškant darbo. Nors mama man padėjo su kūdikiu namuose, ji nedirbo, o mano brolis buvo tas, kuris ja rūpinosi, bet reikalai man nebuvo veiksmingi, nes aš neturiu darbo. Dar ieškodama darbo, aš bendravau su moterimi, kuri papasakojo, kaip ji, pasinaudojusi DR ISIKOLO pagalba, išsivadavo iš panašios problemos. Ji davė man informacijos ir aš susisiekiau su juo. Po susitikimo su DR ISIKOLO jis man pateikė svarbios informacijos apie tai, kaip jis man padės, kurios aš laikiausi, ir mano nuostabai, mano vyras grįžo pas mane po 2 dienų, ir gavau aš taip nustebau. kai jis grįžo, aš jam atleidau, nes noriu jo sugrįžti, jis grįžo namo ir mes apsigyvenome, ir viskas grįžo taip, kaip buvo ar net geriau. Čia yra jo kontaktinis asmuo, jei norite pabandyti: isikolosolutionhome@gmail.com Taip pat galite pažiūrėti jį „Whatsapp“ telefonu +2348133261196. Ačiū DR ISIKOLO.

Anonymous rašė...

Gyvenimas yra paslaptis su daugybe klausimų, į kuriuos reikia atsakyti. Su kokia bėda jūs susiduriate žemėje?
Ar jūsų vyras ar žmona paliko jūsų gyvenimą neturėdami jokio gero paaiškinimo, dėl kurio jūs galite sumišti ir norite, kad jie grįžtų į savo gyvenimą? Daktaras Ajajus yra tinkamas žmogus šiam darbui, jis yra galingas rašybos rašytojas, kurį palaimino protėviai ir kurį dievai priėmė kaip jų kandiklį žemėje. . Aš ir mano vyras buvome išsiskyrę 9 mėnesius be bendravimo, tačiau, pasak dr. Ajayi, jis grįžo ir mes vėl esame viena laiminga šeima. Kreipkitės į dr. Ajayi rašytoją, jei susiduriate su bet kokiomis gyvenimo problemomis ir jums reikia greito sprendimo. „Viber“ arba „Whatsup“: +2347084887094 arba el. Paštas: drajayi1990@gmail.com

Unknown rašė...

Ar jums reikia meilės burtų, kad sugrąžintumėte savo buvusį meilužį ar suvienytumėte santuoką? Norėdami gauti greitą 48 valandų sprendimą, atsiųskite el. Laišką DR ISIKOLO. Su vyru prieš metus ir šešis mėnesius turėjau problemų, dėl kurių mes išsiskyrėme. Kai jis išsiskyrė su manimi, buvau sumišęs ir nežinojau, ką daryti, kad jį sugrąžintų, viduje jaučiausi tokia tuščia. Iki tol, kol internete nepažinau DR ISIKOLO, kaip Jis padėjo tiek daug žmonių ten išspręsti įvairias problemas. Aš jam nusiunčiau el. Laišką ir papasakojau jam savo problemą. Aš padariau tai, ko jis paprašė, kad jis man padėtų, trumpai papasakoti trumpą pasakojimą. Prieš tai žinodamas, mažiau nei per 48 valandas, mano vyras paskambino man ir jis grįžo pas mane ir pasakė, kad gailisi dėl to, kas vyko tarp mūsų abiejų. Pagaliau rašau šį liudijimą, kad norėčiau padėkoti ir nuoširdžiai padėkoti jums, dr. ISIKOLO, už tai, kad laikėtės jūsų žodžių ir pažadėjote grąžinti jį man tik per 24 valandas nuo jūsų galingo rašybos rašymo ir už tai, kad panaudojote savo talentingus ir didelius sugebėjimus sugrąžink jį atgal. Jei jums reikia jo pagalbos, galite atsiųsti jam el. Laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Unknown rašė...

Ar jums reikia meilės burtų, kad sugrąžintumėte savo buvusį meilužį ar suvienytumėte santuoką? Norėdami gauti greitą 48 valandų sprendimą, atsiųskite el. Laišką DR ISIKOLO. Su vyru prieš metus ir šešis mėnesius turėjau problemų, dėl kurių mes išsiskyrėme. Kai jis išsiskyrė su manimi, buvau sumišęs ir nežinojau, ką daryti, kad jį sugrąžintų, viduje jaučiausi tokia tuščia. Iki tol, kol internete nepažinau DR ISIKOLO, kaip Jis padėjo tiek daug žmonių ten išspręsti įvairias problemas. Aš jam nusiunčiau el. Laišką ir papasakojau jam savo problemą. Aš padariau tai, ko jis paprašė, kad jis man padėtų, trumpai papasakoti trumpą pasakojimą. Prieš tai žinodamas, mažiau nei per 48 valandas, mano vyras paskambino man ir jis grįžo pas mane ir pasakė, kad gailisi dėl to, kas vyko tarp mūsų abiejų. Pagaliau rašau šį liudijimą, kad norėčiau padėkoti ir nuoširdžiai padėkoti jums, dr. ISIKOLO, už tai, kad laikėtės jūsų žodžių ir pažadėjote grąžinti jį man tik per 24 valandas nuo jūsų galingo rašybos rašymo ir už tai, kad panaudojote savo talentingus ir didelius sugebėjimus sugrąžink jį atgal. Jei jums reikia jo pagalbos, galite atsiųsti jam el. Laišką adresu isikolosolutionhome@gmail.com. Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2348133261196.

Anonymous rašė...

Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžinčiau, bet aš nedirbau tol, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

«Seniausi ‹Senesni   1 – 200 iš 335   Naujesnis› Naujausi»