pirmadienis, sausio 31, 2005

kaip katalikai islamą stiprina

Cunamis sukrėtė žmones, tačiau dabar, nors buvo demonstruojama vienybė, jau pešamasi dėl labdaros ir paramos. Šri Lankoje vyriausybė ir Tamilų tigrai susikibo, kam dalinti paramą. Yra ir kitų nesklandumų ar net kurioziškų dalykų.
Tačiau visus pralenkė katalikų organizacija "Caritas", išdalinusi 2 500 rinkinių...namazui, musulmonų maldai.Apie tai džiugiai pranešė "?????.??" su nuorodą į tinklalapį "Ekklesia".
Rinkinyje namazui yra kilimėliai ir apranga, kuri reikalinga musulmonui meldžiantis.
Prieš tai, kaip nuspręsti, ką pasiųsti nukentėjusiems, "Caritas" susisiekė su musulmonų dvasininkais. Aišku, jie pareiškė, kad labiausiai namų ir turto netekusiems žmonėms reikalingi kilimėliai musulmonų maldai. Visai nebūtų nuostabu, jei tokiu būdu bus pastatyta ir ne viena mečetė.

Pagal "?????.??" ir "Pastor.ru" medžiagą


šeštadienis, sausio 29, 2005

Čigonai apgynė bažnyčios pastatą

Serbų valdžiai nepavyko uždaryti Evangelinės čigonų bažnyčios Leskovaco mieste. 2004 metų balandžio pabaigoje valstybės tarnautojai, lydimi policininkų ir sprogdintojų, vykdydami Serbijos aukščiausiojo teismo nutarimą norėjo susprogdinti protestantiškos Evangelinės čigonų bažnyčios laikiną pastatą.

Čigonų bendruomenę susirinko į maldos susirinkimą, kuriame dalyvavo per 1000 tikinčiųjų ir taip sutrukdė valdžios kėslams. Vėliau čigonų bažnyčios vyresnieji ir miesto valdžia susitarė, kad čigonams bus skirta kita vieta, kur jie galės pasistatyti bažnyčią.

Leskovaco mieste iš viso gyvena apie 9 000 čigonų, o srityje jų yra apie 14 000. Evangelinei čigonų bažnyčiai Leskovaco mieste priklauso apie 2 600 čigonų ir bažnyčia auga ir toliau. Per porą metų ji įkurė dešimtis misijų ir pastatė keletą pastatų. Ši bažnyčia yra nacionalinė denominacija.
Panaši evangeliška čigonų bažnyčia yra ir Rumunijoje.

Credo.ru

ketvirtadienis, sausio 27, 2005

Kaip Rokis ir Megė paskui Jėzų sekė…

Toliau stebina Anglikonų bažnyčia, kuriai pasaulyje priklauso apie 70 milijonų tikinčiųjų 160 pasaulio šalių. Pastaruoju metu ši konfesija išgarsėjo tuo, kad į vyskupus išventino homoseksualistą.

Šios bažnyčios arkivyskupas palaimino naują Biblijos vertimą, kurį atliko baptistas Džonas Hensonas. Šiame vertime ne tik tikintieji skatinami “dažniau užsiimti seksu”, bet pakeisti net ir istoriniai žydiški vardai.

Taip, pavyzdžiui, apaštalas Petras tapo Rokiu, o Marija Magdalietė - Mege.

Štai ką atsako Petras (atsiprašau, Rokis), kai tarnaitė sako, kad matė jį su Jėzumi: “Nė VELNIO nesuprantu, apie ką kalbi”.

Tokių nesąmonių gausu kiekviename naujojo vertimo puslapyje.

Ypač krikščionis papiktino tai, kad vieta Pauliaus laiške Korintiečiams, kur griežtai smerkiamas homoseksualizmas, išvis “išnyko” iš Biblijos, o kurti šeimą taip pat nebūtina, užtenka turėti “partnerį”.

Sunku pasakyti, kuo baigsis Anglikonų bažnyčiai tokie eksperimentai, tačiau vilkimės, kad bent lietuvių kalba šis vertimas nepasirodys.

Maranatha. Ru

trečiadienis, sausio 26, 2005

Nužudė už tai, kad netylėjo

Koptus musulmonai persekioja ir JAV.
Neseniai JAV koptų kriščionių šeima (vyras, žmona ir 2 dukterys) buvo rasta išžudyta. Užpuolikai surišo rankas ir jiems perpjovė gerkles. Šeimos laidotuvės vos nevirto masinėmis riaušėmis, mat niekas neabejoja, kad tai musulmonų radikalų darbas. Nors laidotuvėse dalyvavo apie 20 musulmonų atstovų, tai padėties nesušvelnino - niekas neabejoja, kad žudynės įvyko religiniu pagrindu, mat šeima buvo pasišventę krikščionys ir skelbė evangeliją tarp musulmonų.
Koptai daugiausiai gyvena Egipte, kur patiria žymius persekiojimus, todėl emigranatai yra visi pabėgę iš Egipto nuo religinio persekiojimo.
Prieš kiek laiko žiniasklaida pasakojo apie persekiojamą krikščionių šeimą, kuri paliko Egiptą, nes po 13 mėnesių, praleistų kalėjime, jaunasis vyras nusprendė palikti šalį.
Koptų krikščionis Boulusas Rezek – Alachas buvo suimtas už tai, kad vedė moterį, kuri perėjo į krikščionybę (tai draudžiama įstatymais). Per 13 mėnesių jis buvo ne tik kalinamas, bet ir kankinamas.
Kiek ankščiau buvusiai musulmonei jo žmonai pavyko slapčia išvykti iš Egipto į Kanadą. Šiuo metu Kanadoje jau abu jaunavedžiai.
Boulusas Rezek – Alachas sako, kad nors kalinimo prisiminimai slogūs, bet jis jau pradeda viską užmiršti:”Dievas išgydė mano širdį. Mes su žmona žinome, kad Dievas maloningas, ir padarys viską iki galo, ką yra gero numatęs, tiek mumyse, tiek ir mums”.

Life4god ir drugoe.com

antradienis, sausio 25, 2005

Pasipiktino

Kinijos komunistų valdžia, pagarsėjusi religiniu persekiojimu, staiga pareiškė, kad imsis saugoti žmogaus religinę laisvę ir apkaltino Vakarus, kad būtent jie ypač aktyviai kišasi į Kinijos norą leisti visiems šalies gyventojams išpažinti savo religiją.
Priminsime, kad nuo 1949 metų nepaisant nuolatinio persekiojimo Kinijos protestantų bažnyčios išaugo šimtus kartų, sakoma, kad dabar Kinijoje protestantiškoms, ypač sekmininkiškoms, bažnyčioms priklauso nuo 60 iki 80 milijonų žmonių. 1949 metais protestantų buvo vos 500 000.

sekmadienis, sausio 23, 2005

Nustebins Europą

Lenkų kilmės amerikietis Adamas Ocytko ruošiasi savo gimtinėje Tarnuvo mieste pastatyti Kristaus statylą, kuri būtų didesnė už Laisvės paminklą, praneša Credo.ru.
Projektas sako kainuosiąs apie 50 milijonų dolerių ir bus skirtas popiežiaus Jono Pauliaus II popiežystės 26 -mečiui.
Tačiau nepaisant didingumo, daugelis vietinių lenkų organizacijų priešinasi tokio paminklo pastatymui. Taigi, neaišku, ar Lenkijoje stovės gigantiška Kristaus statula.

penktadienis, sausio 21, 2005

Katalikai vėl be "sargių"

Katalikų Bažnyčia Ispanijoje atsiėmė savo teiginius, kad prezervatyvai yra leistini kaip kovos su AIDS priemonė. Naudoti prezervatyvus yra "amoralus elgesys", pareiškime pažymėjo Ispanijos vyskupų konferencija. Taip ji pakoregavo savo atstovo Juano Antonio Martinezo Camino išvakarėse išsakytus teiginius.
Atstovas po susitikimo su Ispanijos sveikatos ministre Elena Salgado pareiškė, kad, siekiant išvengti AIDS, prezervatyvai yra leistini. Stebėtojai tai įvertino kaip lūžio tašką ir nukrypimą nuo Vatikano pozicijos. Iki šiol Bažnyčia griežtai priešinosi prezervatyvų naudojimui.
Po 24 valandų Vyskupų konferencija savo atstovo teiginius atmetė,esą Bažnyčios pozicija esą neprieštarauja vadinamajai ABC strategijai.
Priminsime, kad Katalikų bažnyčia atmeta bet kokias nenatūralias apsisaugojimo priemones. Katalikams "sargius" iki šiol buvo draudžiama naudoti.

trečiadienis, sausio 19, 2005

Vienybė palauks

Vienybės teks palaukti - Rusijos stačiatikių partiarchas Aleksis II pareiškė, kad mato tik vieną kelią vienybei - keprovoslaviškų bendruomenių atgailą(visų pirma turimi galvoje katalikai).
Taip pat AleksisiII pareiškė, kad iš stačiatikių pozicijų negali būti konfesijų lygybės, nes "daugelis atsitraukė nuo apaštalų mokymo ir vieningos bažnyčios", todėl sako partiarchas, negaima vienybė tol, kol kiti nesugįš prie senojo bažnyčios modelio.
Taigi, galime daryti išvadą, kad provoslavų ir katalikų bažnyčios praktiškai neturi galimybių pasiekti vienybės.

pirmadienis, sausio 17, 2005

Ko reikia pamaldumui

Bernardinai pranešė, kad praėjusią savaitę Vatikanas paskelbė sąlygas visuotiniams atlaidams per Katalikų Bažnyčios švenčiamus Eucharistijos metus, prasidėjusius praėjusį spalį ir pasibaigsiančius šių metų rudenį.


„Siekdamas pakviesti tikinčiuosius per šiuos metus giliau pažinti ir labiau mylėti neapsakomą „Tikėjimo paslaptį“ ir tikėdamasis, kad jie gautų vis daugiau dvasinių dovanų, Šventasis Tėvas [...] panorėjo suteikti visuotinius atlaidus kai kurioms kulto apeigoms ir pamaldumui Švenčiausiajam Sakramentui“, - sakoma penktadienį išplatintame pranešime.
Vatikano atstovai visiems sielovados srityje dirbantiems asmenims, ypač klebonams, priminė pareigą apie suteikiamus atlaidus geriausiu ir tinkamiausiu būdu informuoti tikinčiuosius. Kunigai taip pat yra kviečiami daugiau laiko skirti išpažinčių klausymui, o tikintiesiems tinkamomis dienomis – rengti pamaldas prieš Švenčiausiąjį Sakramentą.


Penktadienį Vatikano spaudos tarnybos paskelbtame pranešime teigiama, kad „visuotiniai atlaidai visiems ir kiekvienam tikinčiajam yra suteikiami įprastomis sąlygomis (sakramentinė išpažintis, Komunijos priėmimas ir malda Šventojo Tėvo intencija) kaskart, kai jie sąmoningai ir pamaldžiai dalyvauja šventose apeigose ar pamaldose, rengiamose šventiškai išstatytam ar tabernakulyje saugomam Švenčiausiajam Sakramentui pagerbti“.
Taip pat primenama, kad visuotiniai atlaidai tomis pačiomis sąlygomis yra suteikiami asmenims, kurie pagal Bažnyčios teisę privalo melstis Valandų liturgijos maldas ar tiems, kurie tai daro dėl asmeninio pamaldumo, tuomet, kai baigiantis dienai jie prieš „tabernakulyje esantį Viešpatį asmeniškai ar bendruomeniškai meldžiasi Vakarinę ar Naktinę maldas“.
Tikintieji informuojami, kad šios sąlygos visuotiniams atlaidams gauti galios per visus Eucharistijos metus, nebent būtų paskelbtas kitoks sprendimas.
Ką gi, viskas skamba labai kilniai ir mokytai, o man atrodo, kad pakanka tik tikėjimo.Juk nuodėmes atleidžia tik Dievas, o ne bažnyčia ar kunigas ar dar kas nors.
Tik niekaip nesuprantu, kaip Vatikanas įsigudrino, kaip rašo „tabernakulyje esantį Viešpatį" -sukišti Dievą į dėželę?

penktadienis, sausio 14, 2005

Pedofilijos skandalas nepaveikė JAV katalikų

Nepaisant kilusio pedofilijos skandalo JAV katalikų bažnyčios lankomumas per pastaruosius 4 metus išlieka stabilus. Trečdalis katalikų vieną kartą per savaitę apsilanko bažnyčioje.Tai patvirtina naujausia sociologinė Džoržtauno universiteto apklausa. Apklausa buvo vykdoma tuo metu, kai JAV katalikų bažnyčią krėtė pedofilijos skandalas
Pagal Maranatha.ru

Pedofilijos skandalas nepaveikė JAV katalikų

Nepaisant kilusio pedofilijos skandalo JAV katalikų bažnyčios lankomumas per pastaruosius 4 metus išlieka stabilus. Trečdalis katalikų vieną kartą per savaitę apsilanko bažnyčioje.Tai patvirtina naujausia sociologinė Džoržtauno universiteto apklausa. Apklausa buvo vykdoma tuo metu, kai JAV katalikų bažnyčią krėtė pedofilijos skandalas
Pagal Maranatha.ru

ketvirtadienis, sausio 13, 2005

Arabų terorizmo šaknys

Sensacingą pareiškimą paskelbė oficialus Jungtinių Arabų Emiratų laikraštis ”Al Ittixad”.
Arabų terorizmo šaknys – ne politikoje ir ne socialinėje sferoje, o sistemingame smegenų plovime, kurį vykdo islamo pamokslininkai ir mokytojai, - paskelbė laikraštis.
“Smegenų plovimas, kurį arabų jaunimui vykdo islamo pamokslininkai ir mokytojai, įvairūs religiniai veikėjai yra vienintelė reali terorizmo priežastis”,- sakoma laikraščio redakcinėje skiltyje, kurią pasirašė vyriausiasis laikraščio redaktorius Abdala Rašidas.
Autorius su liūdesiu pastebi, kad arabų pasaulis neteko “ištisos jaunimo kartos, kuri pardavė sielą terorizmo idėjai”.
Laikraštis ”Al Ittixad” analizavo arabiško terorizmo struktūrą ir priėjo išvados, kad tipiškas teroristas – tai ne neraštingas tamsuolis iš provincijos, o studentas, kuris kilęs iš viduriniosios klasės, kuris moka naudotis visomis civilizacijos teikiamomis priemonėmis ir galimybėmis.
O priežastis, pasak laikraščio, kodėl tūkstančiai jaunų arabų pasitraukė į teroristini pogrindį – įtampa tarp naujojo pasaulio vertybių ir musulmoniškas nesugebėjimas prisitaikyti prie kintančio pasaulio.
Šio straipsnio ištraukas cituoja agentūra “Interfaks”

Nelaimė suminkštino širdis

Indijos nacionalistai giria krikščionių paramą, o ginkluotos grupės netrukdo teikti paramos nukentėjusiesiems.
Indijos nacionalistai giria krikščionių paramą cunamio aukoms, nors anksčiau induistų pasisakymai krikščionių atžvilgiu buvo ypač aštrūs, ne kartą buvo griebiamasi ir prievartos. Tačiau šį kartą cunamis suvienijo visų religijų žmones. Asmeninės netektys suminkštino žmonių širdis.

trečiadienis, sausio 12, 2005

Krikščionys grasinimų neišsigando

Apie 25 000 krikščionių tapo kasmetinės katalikų procesijos dalyviais Filipinų sostinėje, nepaisydami teroro aktų grėsmės.Procesijos išvakarėse buvo areštuota 16 islamistų, kurie rengė sprogdinimą procesijos metu ir nukenksmintos 3 bombos.

Krikščionys grasinimų neišsigando

Apie 25 000 krikščionių tapo kasmetinės katalikų procesijos, kurioje nešama Juodojo Kristaus statula, dalyviais Filipinų sostinėje, nepaisydami teroro aktų grėsmės.
Procesijos išvakarėse buvo areštuota 16 islamistų, kurie rengė sprogdinimą procesijos metu, ir nukenksmintos 3 bombos.

antradienis, sausio 11, 2005

Krikščionių bažnyčią užmėtė granatom

Krikščionių bažnyčią Šri Lankoje užmėtė granatom tuo metu, kai šalis kenčia cunamio sukeltus nepriteklius. 40 sužeista, o 3 žmonės žuvo naktį, kai į krikščionių bažnyčią, kurioje glaudžiasi nukentėjusieji, buvo mestos granatos Valačenano mieste.
Pasak policijos, greičiausiai tai induistų įvykdytas teroro aktas. Tiesa, nė vienas tarptautinių organizacijų darbuotojas, kuris atvyko suteikti pagalbą cunamio aukoms, nenukenkėjo.

pirmadienis, sausio 10, 2005

Mentalitetas - kuo skiriamės

Vakarų politologo, beje, arabų kilmės, nuomone, prievarta yra neatskirima musulmonų mentaliteto dalis
Nonis Dervišas, politologas, atliko apklausą tarp įvairių JAV gyvenančių žmonių,praneša "Interfaks". Politologą pritrenkė tai, kaip skirtingai musulmonai ir kitos bendruomenės žiūri į tuos pačius reiškinius.
Pavyzdžiui, krikščionys ir judaistai į žinią, kad Irane nubaustas mirties bausme 14 metų paauglys, kuris valgė per Ramadaną dienos metu, reagavo vienareikšmiškai:"Kaip toks dalykas įmanomas iš viso?", o musulmonai klausė: "Kodėl jis taip padarė"...
90% JAV musulmonių pritarė sprendimui užmėtyti akmenimis neištikimas žmonas, o toks pats procentas musulmonų vyrų palaikė idėją, kad Bangladeše kalinamas advokatas tik už tai, kad pasiūlė su Izraeliu užmegzti diplomatinius santykius...
Politologas sako:"Musulmonų katastrofiškai žemas humanizmo lygis, teroras ir prievarta jų negąsdina ir neverčia bjaurėtis, o yra mentaliteto dalis, beje, net 2 - 3 kartos musulmonų, gyvenančių Vakarų šalyse.
Taigi, mentaliteto skirtumai yra milžiniški.

Pagal Maranatha.ru

šeštadienis, sausio 08, 2005

Kiek beliko

Katalikų bažnyčia Prancūzijoje, kuri Vatikano meiliai buvo vadinama "vyresniąja dukterimi", ima nerimauti. Priežastis - pagal sociologines apklausas šalyje beliko vos 3,5 milijono katalikų, kurie bent kartą per mėnesį apsilanko pamaldose.Dar blogiau, kad tai paprastai senyvo amžiaus moterys, gyvenančios provincijoje. Taigi, krikščionybė Prancūzijoje traukiasi.

ketvirtadienis, sausio 06, 2005

Cunamis, cunamis ir galvose

Kaip ir prognozavau, po truputį į internetinį pasauli skverbiasi ir kitokia informacija - žmonės ima ne tik baisėtis tragedijos mastais, bet ir ieško dvasinių priežaščių.
Bene įdomiausia informacija pasirodė tinklalapyje jezuskrist.com. Viename straipsnyje surinktos krikščionio, musulmono, budisto, induisto ir ateisto nuomonės.
Krikščionis neanalizavo priežaščių, tiesiog pasakė - kad krikščionys likviduojant tragediją padės tiek, kiek galės.
Induistai ir budistai viską aiškino bloga karma ir nematė čia didelės tragedijos - tai bausmė žuvusiesiems už karmą iš praeito gyvenimo.Jie atgims kitame iš naujo.
Musulmonas pasakė, kad tragedija - Alacho valia.
Taigi, perskaičius paaiškėja, kodėl pačios Azijos šalys neskuba laidoti žuvusiųjų.

antradienis, sausio 04, 2005

Dievo pirštas?

Pasaulį sukrėtęs cumanis labiausiai smogė toms šalims, kuriose krikščionys patiria didžiausius persekiojimus. Kol kas apie tai niekas nekalba.
Indonezijoje, kuri patyrė didžiausius nuostolius keleta pastarųjų metų metodiškai buvo padeginėjamos krikščionių bažnyčios, islamo radikalai su buldozeriais netrukdomi plėšė ir lygino su žeme krikščionių kaimus, atiminėjami bažnyčių pastatai ir t.t. Dabar Indonezijoje musulmonai klausia:"kuo nusikaltome Alachui?". Bet, matyt, nusikalta ne Alachui, o Biblijos Dievui persekiojant jo žmones.
Tas pats pasakytina apie Šri Lanką ir Indiją. Ten persekiojimo mastai kiek mažesni, bet taip pat krikščionys buvo terorizuojami keletą paskutinių metų induistų ir budistų vyriausybių.
Taigi cunamis - gal Dievo pirštas?