šeštadienis, sausio 29, 2005

Čigonai apgynė bažnyčios pastatą

Serbų valdžiai nepavyko uždaryti Evangelinės čigonų bažnyčios Leskovaco mieste. 2004 metų balandžio pabaigoje valstybės tarnautojai, lydimi policininkų ir sprogdintojų, vykdydami Serbijos aukščiausiojo teismo nutarimą norėjo susprogdinti protestantiškos Evangelinės čigonų bažnyčios laikiną pastatą.

Čigonų bendruomenę susirinko į maldos susirinkimą, kuriame dalyvavo per 1000 tikinčiųjų ir taip sutrukdė valdžios kėslams. Vėliau čigonų bažnyčios vyresnieji ir miesto valdžia susitarė, kad čigonams bus skirta kita vieta, kur jie galės pasistatyti bažnyčią.

Leskovaco mieste iš viso gyvena apie 9 000 čigonų, o srityje jų yra apie 14 000. Evangelinei čigonų bažnyčiai Leskovaco mieste priklauso apie 2 600 čigonų ir bažnyčia auga ir toliau. Per porą metų ji įkurė dešimtis misijų ir pastatė keletą pastatų. Ši bažnyčia yra nacionalinė denominacija.
Panaši evangeliška čigonų bažnyčia yra ir Rumunijoje.

Credo.ru

Komentarų nėra: