antradienis, rugsėjo 30, 2008

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį

Katalikų bažnyčias Kanadoje išparduoda po dolerį - Ontario provincijoje galima įsigyti tris katalikų bažnyčias praneša invictory.org.
Vyskupija tikisi, kad naujieji savininkai išlaikys bažnyčias esamoje padėtyje. Katalikų vyskupijos atstovas pasakė, kad pagrindinė pardavimo priežastis - bažnyčių remontas per brangus. Paskutinis trijų bažnyčių remontas kainavo 2,6 milijonus dolerių.
Tiesa, vyskupija baiminasi, kad galimos didelės išlaidos atbaidys ir tuos, kurie už dolerį norėtų įsigyti bažnyčią.

penktadienis, rugsėjo 26, 2008

Ko žmonės negali

Kai atrodo, kad nėra galimybių ką nors pakeisti, nėra kaip pašaukti žmonių, nusiminti nereikia.Yra Dievas kuris stipresnis už viską, kuris pašaukia net tuos, kurie atrodo kieti kaip akmenys ir nepasiekiami kaip bokštai. Čia viena tokių istorijų.

trečiadienis, rugsėjo 24, 2008

Šventosios Dvasios išsiliejimas Kinijoje

Kol nėra įdomių žinių, dedu filmukus. Manau ir jie naudingi.Šiuo atveju bent tuo, kad orientuotis, kas vyksta pasaulyje. tai didelis padrasinimas mums, Dievas pasiekia tautas, kurios atrodo nepasiekiamos - krikščionių bažnyčia auga visoje Žemėje.

ketvirtadienis, rugsėjo 18, 2008

Orisa - reikia skubių maldų

Skubios maldos už Orisos krikščionis. Ten persekiojimai jau virsta į atvirą genocidą.
Vakar sudeginta dar 20 bažnyčių pastatų.
Induistai planuoja sudeginti dar 200 bažnyčių, o po 24 valandų nužudyti 200 pastorių.

Egzorcizmas koptų bažnyčioje

Silpnų nervų žiūrovams patariam pasitraukti nuo žydrųjų ekranų. Tai koptų šventiko Makari išlaisvinimo tarnavimai arabų krikščionių bažnyčioje.

trečiadienis, rugsėjo 17, 2008

Indonezijos krikščionys

Šie vaizdai gal padės suprasti, su kuo susiduria krikščionys Indonezijoje. Viena, kuo žaviuosi - jie nesitraukia. Tai iššūkis ir mums- ką mes darytume jų vietoje?

antradienis, rugsėjo 16, 2008

Sekmininkų judėjimas - Azūzos gatvės prabudimas

Kartais galvoju, ar Dievas vis dar turi įtakos krikščionių bažnyčiai, nes visi pasistatė pilis, ištobulino mokymus, atstovavimus, ryšius su valdžia. Kitaip sakant, bažnyčia kaip ir nebepriklausoma.

Kad Dievas turi atsakymą ir vis dar valdo padėtį, geriausias atsakymas yra sekmininkų judėjimas -savo Dvasia Dievas pašaukė žmones iš niekur ir parodė, kokios apgalėtinos žmonių pastangos įvesti savo tvarką. Čia vienas iš sekmininkų judėjimo židinių - Azūzos gatvės prabudimas.

pirmadienis, rugsėjo 15, 2008

Katalikai... padovanojo Lietuvą


Švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų katalikai padovanojo... Lietuvą.
Mano nuomone, baisesnės stabmeldystės grimasos vargu ar galima sugalvoti.Beje, kur žiūri valstybės gynimo taryba?:)


Šiemet, rugsėjo 14-ąją, iškilmingos Eucharistijos liturgijos pabaigoje LVK pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius perskaitė Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai aktą, jį pasirašė pamaldose dalyvavę vyskupai.

Nepranešama, kaip dovanojimo aktas bus įteiktas ir ar priimtas.

Nežinau, kam ir kaip dovanota Lietuva ir jos tauta, bet norėčiau paklausti, kas davė tokią teisę katalikų vyskupams? Ar Lietuva jų? Pasakysiu paprasčiau - ateikit ir mane pasiimkit, jei jau aš padovanotas:)Mano žiniom, tebesu laisvas, kitaip sakant, vis dar partizanas. Dėl manęs tai nors šventam Juozapui, Mohamedui ar Krišnai raštelius rašinėja, jei įsivaizduoja kad turi teisę, ir kad tie jų raštelius priims. O katalikai turėtų suprasti, kad jie yra prie tautos, jie net ne tautiniai, o Romos katalikai, o ne tauta prie jų.

sekmadienis, rugsėjo 14, 2008

Bon Džovi - Aleliuja

Lietuvoje žodis "aleliuja" turi menkinamąją ar net pašiepiamą reikšmę, o be reikalo.

Džonas Bon Džiovi dainuoja - "Aleliuja - šlovė Dievui"

penktadienis, rugsėjo 12, 2008

Musulmonai išniekino patriarchų kapus

Musulmonai išniekino antrą pagal svarbą Judaizmo šventovę - patriarchų kapus Hebrone. Hebrone palaidoti Abraomas, Sara, Izaokas, Rabeka, Jokūbas ir Lija.
Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai yra atviri (priklauso) žydams, o Izaoko ir Rebekos - musulmonams. Kartą per metus 10 dienų judėjų kapų dalis atverta musulmonams, o musulmonų - žydams.
Praeitą savaitę judėjų dalis buvo atverta musulmonams, po to aptikta, kad šie užsiiminėjo jų niekinimu. Kai žydai atėjo į kapus, pamatė, kad į vieną iš arkų, kur laikomi Toros ritiniai, prišlapinta. "Ant grindų - didžiulė šlapimo bala, smarvė", - pranešė Hebrono administracijos atstovas Dovydas Vailderis. Jis pridūrė, kad Abraomo, Jokūbo,Saros ir Lijos kapai buvo uždengti HAMAS vėliavomis.
Panašus dalykai atsitinka kasmet - policija nieko nedaro. Musulmonai tikina, kad žydai neturi jokių teisių į Senojo Testamento šventoves. " Judėjai suklastojo Torą, mes jūsų pasakojimais netikim", neseniai pareiškė Taiziras Tamimi, pagrindinis Palestinos teisėjas.
Pagal Портал-Кредо

Angolos žemę laisto kankinių kraujas

Musulmonų ekstremistai puolė krikščionių bendruomenę Andulo mieste. 40 krikščionių nukentėjo, trys bendruomenės pastatai sudeginti, smarkiausiai nukentėjo bažnyčios diakono šeima - musulmonų ekstremistai nupjovė galvą mokyklinio amžiaus diakono dukrai ,praneša invictory.org.
Vietinė policija nieko nedarė kad sutramdytų musulmonus. Krikščionių bendruomenė pasimetusi, pirmiausia dėl to, kad patikėjo tuo, ką jiems kalbėjo musulmonai - kad islamas - taikos religija, o jie yra jų broliai, garbinantys vieną Dievą.
Barnabo fondas kreipiasi į krikščionis užtarti maldoje diakono šeimą, kuri neteko dukters ir jų bažnyčią.

trečiadienis, rugsėjo 10, 2008

Muzikos ir laisvės

Man labai patiko - kažkodėl kitos tautos nebijo būti savimi, šlovina taip, kaip yra įpratę. Tai puiku.

JAV viceprezidentė kalbės kitomis kalbomis?


Respublikonų kandidatė į JAV viceprezidento postą Sara Peilin po savo kalbos partijos suvažiavime tapo viena populiariausių asmenybių Jungtinėse Valstijose. Sociologinės tarnybos "Rasmussen Report" duomenimis, apie ją teigiamai atsiliepia 58 proc. amerikiečių.
Kandidatams į JAV prezidentus Džonui Makeinui ir demokratui Barakui Obamai palankumą pareiškė po 57 proc. amerikiečių, o S. Peilin varžovui kovoje už viceprezidento postą Džozefui Baidenui - 48 proc. amerikiečių.
Nepalankiai apie S. Peilin atsiliepė 37 proc. apklaustųjų. Tuo tarpu 51 proc. respondentų teigia, kad žurnalistai mėgina pakenkti S. Peilin, skelbdami skandalingą medžiagą apie ją ir jos šeimą. 51 proc. rinkėjų mano, kad Dž. Makeinas teisingai nusprendė, pasirinkdamas į porininkes S. Peilin. Tuo tarpu 81 proc. respublikonų vadina Dž. Makeino pasirinkimą teisingu ir tik 69 proc. demokratų tą patį gali pasakyti apie B. Obamą.
40 proc. rinkėjų įsitikinę, kad S. Peilin pasirengusi tapti JAV prezidente.
Portalas invictory.org praneša kad Aliaskos gubernatorė yra praktikuojanti krikščionė. Beje, S. Peilin yra šaunamųjų ginklų sąjungos NRA narė ir laiko namuose ginklą. Vyras Todas yra eskimų kilmės, darbininkas naftininkas. Jie turi penkis vaikus. Vienas sūnus netrukus turi būti išsiųstas tarnauti į Iraką. Jų jauniausiam sūnui diagnozuotas Dauno sindromas.
Šiuo metu ji priklauso bažnyčiai "Biblijos bažnyčia", o iki tol buvo "Dievo asamblėjos", vienos iš didžiausių sekmininkų susivienijimų, narė. Ji praktikuoja Šventosios Dvasios kitų kalbų dovaną. Taip pat ji palaiko artimus ryšius su protestantiška bendruomene "Žydai dėl Jėzaus".

pirmadienis, rugsėjo 08, 2008

Madona erzina popiežių


Popdaininkė, garsėjanti vulgarumu Italijoje prisminė, kad ji - Dievo vaikas. Italijos dienraštis "Corriere della Sera" sekmadienio numerio pirmajame puslapyje rašo apie popžvaigždės Madonos (Madonna) provokaciją. Šeštadienį dainuodama Olimpiniame stadione Romoje, ji paskyrė popiežiui vieną iš prieštaringiausiai vertinamų savo dainų "Like a virgin", praneša ЛентаРу.
"Skiriu šią dainą Popiežiui, todėl, kad aš - Dievo vaikas, jūs irgi", -pasakė Madona

penktadienis, rugsėjo 05, 2008

Indija. Krikščionių persekiojimai - kasdienybė

Siaubas Orisos valstijoje

Indijos Orisos valstijoje tęsiasi krikščionių persekiojimai. Indijos katalikų dienraštis „The Indian Catholic“ pateikia nuo induistų rankos žuvusių 26 asmenų sąrašą. Neoficialiais duomenimis žuvusių gali būti gerokai daugiau.Dienraštyje taip pat pateikiamas dalinai ar visiškai suniokotų 50 krikščioniškų bažnyčių – katalikų ir protestantų – sąrašas, išvardijamos didžiausios suniokotos krikščioniškos institucijos. Be šio bendruomeninio bažnytinio turto buvo suniokoti, apiplėšti ar sudeginti keli tūkstančiai krikščionių namų.
Antikrikščioniška banga kilo po rugpjūčio 23 dienos, kai pasklido žinia apie induistų nacionalistų lyderio Orisos valstijoje svamio Laxmanananda nužudymą. Svamis ir dar keturi asmenys buvo nužudyti per išpuolį, kurį rugpjūčio 23-iosios vakare įvykdė apie tris dešimtis ginkluotų vyrų, palikusių nuorodų, jog jie atstovauja komunistų-maoistų pusę.
Tačiau induistų lyderiai apkaltino krikščionis. Vienas iš jų teigė, kad „Bažnyčia nužudė svamį“, kitas aiškino, kad tai esą „krikščionys pasiuntė žudikus“. Kadangi Indijos policijos pareigūnai, remdamiesi pirminiais duomenimis, taip pat teigė, jog išpuolio prieš svamį braižas atitinka maoistų kovotojų išpuolius, tai dar vienas induistų lyderis pareiškė, jog policija „kaltindama maoistus slepia tiesą“.
Krikščioniškų bendruomenių lyderiai nedelsdami pasmerkė svamio nužudymą, kategoriškai paneigdami teiginius, esą žudikai vykdė jų nurodymus.
Jungtinių Arabų Emyratų dienraščio „The National“ korespondentas cituoja Orisos krikščionių liudijimus, jog vietos induistai bauginimais ir jėga verčia juos tapti induistais, ypač tuos, kurie iš induizmo buvo atsivertę į krikščionybę. Pasak dienraščio, tokių atvertimų gali būti keli tūkstančiai. Krikščionių lyderiai jau pasmerkė tokią prievartą. Induistų atstovai neneigia paties krikščionių „atsivertimo“ į induizmą fakto, tačiau teigia, jog kalbos apie prievartą yra krikščionių propaganda ir tikina, jog visi atsivertimai buvo "savanoriški".
Induistų nacionalistai prieštarauja patys sau - vieni žiniasklaidos atstovams atvirai pareiškė, jog praėjusios savaitės išpuoliai buvo „krikščionims pamoka už svamio nužudymą“. Kiti neigia smurtą, teigdami, jog žinios apie krikščionių persekiojimą yra pačių krikščionių paskleista melaginga dezinformacija, skirta induizmo diskreditavimui. Vishva Hindu Parishad organizacijos pirmininkas S.H. Vedantam prieš kelias dienas netgi sugebėjo pareikšti, jog krikščionys patys padegė savo bažnyčias, kad galėtų apsimesti aukomis ir apjuodinti induizmą.
Rugsėjo 7 dieną viso pasaulio krikščionys melsis ir pasninkaus už Indijos krikščionis.

trečiadienis, rugsėjo 03, 2008

Italijoje užpuolė pranciškonus

Italijoje, netoli Turino, rugpjūčio 26 dieną, vakare, kai vienuoliai valgė, nusikaltėliai užpuolė pranciškonų vienuolius. Keturi pagyvenę vienuoliai buvo smarkiai sumušti ir surišti. Nusikaltėliai apiplėšė vienuolyną.
Jauniausiam vienuoliui 49, vyriausiam - 86 metai. Stipriausiai nukentėjo jauniausias, jam gydytojai atliko galvos operaciją ir vis dar grumiasi už jo gyvybę.
Pagal BAZNICA