šeštadienis, spalio 30, 2010

Vienuoliai alų verda ir jį pardavinėja tylėdami

Belgų katalikų vienuoliai trapistai iš šv.Sikso Fleterene abatijos, sugalvojo, kaip tylėdami gali prekiauti alumi - užsakymus priima internetu..
Katalikų vienuoliai trapistai, cisterionų atšaka, žinomi Belgijoje ne tik savo griežta regula, bet ir stipriuoju "Westvleteren" alumi, kurį verda savo alaus darykloje.
Abatija įkurta 1831 metais, o jau 1839 metais belgų vienuoliai -aludariai ėmė virti tokias žinomas alaus rūšis, kaip "Achel", "Chimay", "Orval", "Rochefort", "Westmalle". Stiprusis alus net 12% alkoholio.
Beje, ir Lietuvoje vienuolynai pasižymėjo dalyvavimu alkoholio pramonėje, vienuoliams priklausė degtinės bravorai. Ėmesis blaivybės vyskupas Valančius sutiko didelį pasipriešinimą pirmiausia iš pranciškonų pusės. Nors Lietuvoje dabar bravorų nebėra, belgų vienuoliai sėkmingai tęsia aludarystę.
Newsru

Režisierius pradeda asmeninį kryžiaus žygį

Vokiečių režisierius Vimas Vendersas, Europos kino akademijos prezidentas, nesutinkantis susitaikyti su pedofilijos problema Katalikų bažnyčioje pradeda asmeninį kryžiaus žygi prieš pedofilija kunigų tarpe.
Režisierius Vimas Vendersas ruošiasi sukurti filmą apie žmones prievartautus katalikų kunigų. Paskelbęs apie savo planus, režisierius apkaltino Benediktą XVI tuo, kad bažnyčia toliau dangsto pedofilus kunigus. "Katalikų bažnyčia kaip vieningas institutas, valdomas popiežiaus, tęsia faktų nutylėjimą. Bažnyčios tarnautojai per ilgai darė tai, apie ką geriau tylėti, bet prievatrautojai nusipelno bausmės". Režisieriaus nuomone, Katalikų bažnyčia toliau gina pedofilus kunigus užuot grūmusis su jais. Todėl, jo nuomone, Katalikų bažnyčia pasitikėti negalima.
Režisieriaus V.Venderso pareiškimas yra dalis vokiečių programos "Talking Helps!" - Pasmerkimas padeda. Jos tikslas - žmonėms atnešti idėją, kad reikia rimtai reformuoti Katalikų bažnyčią, o ne tylėti. "jeigu jūs toliau tylėsite, blogis nugalės",- sako režisierius.
Pagal CNL

penktadienis, spalio 29, 2010

Čilė. Ar yra Dievas šachtoje?

Pasaulis gerai įsisavino naujienas apie tai, kai daugiau kaip du mėnesius 33 čiliečiai šachtininkai buvo užblokuoti po žeme. Stebuklas įvyko ir jie buvo išgelbėti. "Iš tikro mūsų buvo ne 33, o 34, nes Dievas mūsų niekada nepaliko ten, apačioje",- parašę 19-metis Džimis Sančesas.
Dievas išties buvo Čilės šachtoje, kur mažoje patalpoje susigrūdę žmonės laukė išgelbėjimo. Tarp kalnakasių trys žmonės buvo krikščionys, Chose Antikes kas vakarą vesdavo mažą maldos grupę. Per tą laiką po žeme Kristų priėmė dar du šachtininkai.  
Marijo Sapulveda, antrasis šachtininkas, kurį pakėlė iš šachtos, pasakojo visam pasauliui: "Buvau su Dievu ir velniu, jie grūmėsi už mane ir Dievas laimėjo. Jis paėmė mane už rankos ir aš laikiausi už jo rankos ir nė minutės nepagalvojau, kad Jis neiškels manęs iš čia".
Stovykloje šeimoms padėjo ir kartu buvo du pastoriai, baptistų ir sekmininkų, kurie padėjo šeimoms.
Pagal CNL

Japonija - baigėsi evangelinis festivalis

Japonijoje baigėsi tris dienas trukęs evangelinis festivalis su evangelistu Franklinu Gremu, per tris dienas sekti Jėzumi pasiryžo 1765 japonai.
Šis festivalis vyko Kansai regione, kur  400 evangelinių bažnyčių pakvietė Gremą pamokslauti.
Festivalyje dalyvavo 30 782 žmonės, tai buvo vienas iš didžiausių susirinkimų Osakoje. Pasiruošimas festivaliui truko 2 metus.
Kitas panašus festivalis su evangelistu Franklinu Gremu vyks Latvijoje, Rygoje, lapkričio pradžioje, jame dalyvaus ir Lietuvos evangelinių bažnyčių atstovai.

Kinija - 20 metų laukimo

Amerikietis Rėjus Eikeris negalėjo patikėti savo ausimis - dvejus metus jis skelbė evangeliją Kinijos provincijoje bet taip ir nematė nė vieno atgailaujančio. Jį ir komandą savanorių iš JAV Dievas atvedė į susitikimą su vyru, vardu Salomonas, kalnų kaime.
"Prieš 20 metų savo širdyje supratau, kad virš visko yra Dievas, paskojo Salomonas,- bet nieko nežinojau apie jį. 20 metų kasdien meldžiausi, kad Jis atsiųstų ką nors, kas papasakos, kas Jis yra. Šiandien Dievas atsakė į mano maldą".
Po susitikimo Salomonas ėmė pasakoti kaimo gyventojams apie Jėzų ir 6 žmonės atgailavo, iš jų - jo žmona ir 2 dukterys. Vietinis burtininkas tai pastebėjo, ir perspėjo, kad jeigu jis nesiliaus kalbėjęs, mirs po 3 dienų. Salomonas atsisakė tylėti, 4 dieną, kai Salomonas vis dar buvo gyvas, vietiniai gyventojai panoro sužinoti, kodėl. Per vieną dieną 80 žmonių atidavė savo gyvenimus, nes iki tol gyveno spaudžiami piktųjų dvasių baimės.
Per 4 metus Salamono įtaka Dievas pasinaudojo išgelbėti 400 žmonių 3 kaimuose, ten veikia 3 namų bažnyčios, pradėta bažnyčia ketvirtame kaime.
Beje, Salamono istorija labai paveikė ir jam evangeliją paskelbusius amerikiečius. 

HAMAS lyderis vakariečiams - jūs neturite religijos ir egzistuojate kaip gyvuliai

Agentūros "Reuters" korespondentas praeitą savaitę paėmė interviu iš vieno HAMAS islamistų grupuotės, valdančios Gazos sektorių, lyderių Mahmudo az-Zacharo.
Jis tvirtina. kad Vakarai supuvę, todėl neturi teisės kritikuoti to, kaip HAMAS valdo šias žemes, kurias užgrobė po rinkimų, išviję arba išžudę palestiniečių prezidento Machmudo Abaso šalininkus, ir įveda ten šariato įstatymus.
Iš pokalbio aišku, kaip nuosaikiu musulmonu save laikantis Mahmudas az-Zacharas žvelgia į kitus žmones, ką galvoja visa HAMAS viršūnėlė apie tuos žmones, kurie jau daugelį metų išlaiko didžiulėmis investicijomis šį regioną. Europiečius šis žmogus nelaiko net... gyvuliais.
"Mes turime teisę valdyti sutinkamai su mūsų religija, o ne su jūsų.Jūs neturite religijos, jūs - pasauliečiai. Jūs negyvenate kaip žmogiškos būtybės, jūs net negyvenate kaip gyvuliai, jūs priimate homoseksualizmą ir dar po to drįstate mus kritikuoti?",- sakė Mahmudas az-Zacharas.
Belieka pridurti, jei jau tokios mintys "nuosaikaus" musulmono galvoje, tai ką galvoja ne nuosaikūs? Turbūt ne veltui Izraelis nuo tokių "nuosaikių"  atsitveria siena.
MIGnews.com

Malavis - musulmonai išniekino Naująjį testamentą

Catholic World News (CWN) praneša, kad vienos iš Malavio mokyklos pradinių klasių mokiniai musulmonai suplėšė ir išbarstė Naujojo Testamento egzempliorius, kuriuos gavo mokykloje.
Mokyklos direktorius pasakė, kad mokiniai neprivalo imti Naujojo Testamento, tada musulmonai pasipiktino, kad jiems neduoda, paėmė po egzempliorių ir su neapykanta suplėšė.
"Toks jaunuolių elgesys akivaizdžiai rodo problemą, kuri pakibo virš mūsų, sako Medrik Čimbvanja,- tai nenormalu, kai mokytojų akivaizdoje mokinys plėšo kokią nors knygą, tuo labiau, jei kalba eina apie Šventąjį raštą, jei nesiimsime jų auklėjimo, tai ateityje jie taps teroristais"
Malavyje gyvena 13 milijonų žmonių, iš jų 28% katalikai, 52% protestantai ir tik 13% musulmonai.

ketvirtadienis, spalio 28, 2010

Kiberevangelizatorius neturi... kompiuterio

"The Catholic Herald" papasakojo juokingą atvejį, kuris demonstruoja, kaip veikia Vatikano sistema, dažnai besisvaidanti pareiškimais apie "naująją Europos evangelizaciją". Pasirodė, kad arkivyskupo Rino Fizikelo, atsakingo už evangelizaciją kibererdvėje, ofise nėra... nei kompiuterio, nei interneto.
"Tikiuosi nusipirkti kompiuterį, kad pats galėčiau turėti priėjimą prie interneto",- spaudos konferencijoje pasakojo Rino Fizikelo. Taigi, galime palinkėti sėkmės evangelizuojantiems Europą, lengva nebus.

Išsprendė problemą

 
23 metų pakistanietis musulmonas Azaras Haidri svyravo, kurią moterį vesti - kurią myli, ar kurią parinko tėvai. Galiausiai problemą išsprendė abi moteris vesdamas iš karto tą pačią dieną.
Problema ta, kad jo tėvai dar vaikystėje parinko jam nuotaką, tačiau jis pamilo kitą, Azaras Haidri net norėjo neklausyti tėvų, tačiau tai pagal islamo įstatymus grėsė santykių nutraukimu su šeima. Taigi, jis pasipiršo iš karto abiem moterim, moterys džiugiai sutiko ir žadėjo būti geriausiomis draugėmis, juk abi myli tą patį vyrą.

Sudanas - laukiant referendumo maldos maratonas

Sudanas yra viena iš tų šalių, kurios vis dar neišsivaduoja iš prievartos. Sausio mėnesio pradžioje Sudane bus rengiamas referendumas dėl šalies padalijimo į dvi dalis, į šiaurės ir pietų Sudaną. Niekas nežino kaip referendumas vyks ir kokias pasekmes turės. Vieni viliasi, kad geras, kiti baiminasi visuotinio prievartos sprogimo, galinčio pasiekti genocido mastą. Artinantis šiam kritiniam laikotarpiui rugsėjo 21 dieną, kada buvo minima Jungtinių Tautų Tarptautinė taikos diena, Sudane prasidėjo „101 dienos maldos už taiką akcija“. Ji baigsis sausio 1 d.

Jėzuitas padėjo išlaisvinti indėnus

"Vatikano radijas" pranešė, kad jėzuitas Jose Maria Korta užbaigė bado streiką įsitikęs, kad jo protestas buvo Venesuelos pareigūnų išklausytas.
81 metų vienuolis pradėjo badauti spalio 18 dieną reikalaudamas išlaisvinti jo manymu neteisėtai suimtus Yukpa genties čiabuvius. Jis pranešė Karakaso žiniasklaidai, jog dialogas su valdžios pareigūnais leido daryti išvadą, jog pagrindinis bado streiko tikslas buvo pasiektas. Jis reikalavo, kad valdžios pareigūnai vykdytų Konstitucijoje apibrėžtas čiabuvių teises ir išlaisvintų Yukpa genties čiabuvių vadą, „cacique“ Sabino Romero ir du jo bendradarbius. Pastarieji buvo suimti ryšium su 2009 spalio 13 dieną vykusiu susišaudymu, kurio metu buvo nužudyti du žmonės. Jėzuitas Korta, kuris yra Venesuelos Čiabuvių Universiteto steigėjas, paaiškino, kad konfliktas įvyko todėl, kad nebuvo demarkuotos genčių teritorinės ribos.
Jėzuito bado streiko metu vykusiuose pokalbiuose Venesuelos Aplinkos ministras pranešė, jog atnaujino genčių ribų demarkavimo procesą. Tuo metu Aukščiausiasis teismas įsipareigojo patikrinti kokiu būdu Romero atiduoti autochtonų bendruomenės teismui. Maždaug 12 Yupka bendruomenių, turinčių apie 12 tūkstančių narių, gyvena Venesuelos regione tarp Kolumbijos sienos ir Marakaibo ežero, už 700 kilometrų į vakarus nuo Karakaso.

Šveicarijos ateistai reikalauja uždrausti skaityti Bibliją vaikams

Šveicarijos leidinys "Aargauer Zeitung" išspausdino straipsnį apie ateistų organizacijos iniciatyvą.
Šveicarijos ateistai reikalauja  uždrausti skaityti Bibliją vaikams iki 16 metų dėl... pornografijos ir smurto scenų.
Jie reikalauja, kad vaikai iki 16 metų neturėtų galimybės gauti ir skaityti Bibliją, esą tai per daug žiauri knyga, kurioje daug "pornografinių" scenų.

trečiadienis, spalio 27, 2010

Stačiatikiai užsimojo pasisavinti Tolminkiemį

Pranešama, kad Kaliningrado srityje, Tolminkiemyje, esantį lietuvių literatūros pradininko Kristijono Donelaičio muziejų užsimota perduoti Rusijos stačiatikių bažnyčiai.
Apie Rusijos valdžios planus Rusijos stačiatikių bažnyčiai perduoti ne tik K.Donelaičio memorialinio muziejaus pastatus, bet ir kelias liuteronų bažnyčias, pirmoji prabilo Kaliningrado srities spauda.
Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius kalbėjosi su Kaliningrado stačiatikių eparchijos (vyskupijos) atstovais, tačiau neišgirdo motyvuoto atsakymo, kam jiems reikia liuteronų bažnyčios, kurioje įkurtas muziejus.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris ragina kaimynu nedaryti istorinės klaidos.

Šveicarijos katalikai laužo "prezervatyvinį" tabu

Šveicarijojoje vyksta įdomūs dalykai. Nors Popiežius Benediktas XVI praėjusiais metais griežtai pasisakė prieš prezervatyvų dalinimą, teigdamas, kad moralinis požiūris į lytinius santykius – seksualinė abstinencija ir santuokinė ištikimybė – padėtų kovoti su ŽIV plitimu, tačiau Šveicarijos Liucernos katalikų bažnyčių surengta socialinė akcija, kurios metu paaugliams dalinti prezervatyvai, rodo, kad prasidėjo kova, o popiežiaus verdiktą ir bažnyčios mokymą norima apeiti, plius tuo pačiu parodyti modernumą ir pasiekti populiarumo. Ko gero, katalikybėje artėja laikai, kai teologija bus pakeista, tačiau, kas atsiprašys AIDS aukų, kurie užsikrėtė būtent dėl to, kad buvo draudžiami prezervatyvai?
Liucernos katalikų bažnyčios ketina išdalinti 3 tūkst. prezervatyvų pakuočių su užrašu „Apsaugok kaimyną kaip save patį“. Taip bus siekiama patraukti jaunimą, kurio didžiąją dalį gali atgrasinti Vatikano pasipriešinimas prezervatyvų naudojimui, ir atkreipti jo dėmesį į ŽIV bei AIDS plitimą, rašo telegraph.co.uk.
„Mums reikėjo kažko, kad patrauktume žmonės, kurie net nesvajojo, kad apie tokius dalykus galėtų kalbėti su bažnyčia“, – teigė akcijos organizatorių atstovas spaudai Florianas Flohras.
Vatikano atstovai teigė apie kampaniją negirdėję, tačiau priminė, kad bažnyčia nepritaria dirbtinei kontracepcijai ir teigė, kad prezervatyvų naudojimas šiai pozicijai prieštarauja.

Krikščionių bažnyčios ateitis - Afrika

Šiaurės Afrikos krikščionių lyderiai mano, kad bažnyčios ateitis - šitas žemynas. Keiptaune vykstančiame evangelinių bažnyčių suvažiavime, kuriame dalyvauja 4000 delegatų iš 190 šalių, afrikiečiai pasakė, kad nors jų kontinentas kenčia nuo tokių dalykų kaip skurdas, konfliktai, karai, AIDS, tačiau Afrika turi ateitį, nes "čia veikia Viešpats", praneša Christian Post.
"Iš žemyno, kuris priimdavo misionierius, kaip tai buvo 1910 metais, 2010 m. Afrika virto kontinentu, kuris siunčia misionierius. Misionieriai vyks į Europą, JAV, po visą pasaulį. Afrikos bažnyčia - ateities bažnyčia", - kalbėjo Gideonas Para - Mallamas iš Nigerijos.
Danielis Bundade iš Čado sakė, kad per paskutinį šimtmetį bažnyčia Afrikoje išaugo 3000 procentų, nors ji neturi aukštųjų technologijų, pinigų, bet afrikiečiai gali triumfuoti, nes "Dievo malonė išsiliejo ant šito žemyno - tai svarbiau už technologijas, pinigus, svarbiau už viską, ką mes galime turėti".

Londono lietuvių krikščionių bažnyčioje - kursai

antradienis, spalio 26, 2010

Prabudimas Alabamoje (JAV)


Bay of the Holy Spirit Revival - antras mėnuo kas vakarą žmonės renkasi Alabamoje. Šiek tiek šlovinimo muzikos iš ten.

Argentinoje - visų rasių šventė

2010 spalio 12 dieną Argentinoje Buenos Airėse buvo organizuota visų rasių šventė.
Joje dalyvavo daugiau kaip 40 skirtingų tautų evangelinių bažnyčių, veikiančių Argentinoje. 
Šventėje pasirodė korėjiečiai, kinai, italai, afrikiečiai ir daugelio kitų tautų atstovai, koncertas truko apie 7 valandas, buvo transliuojamas per televiziją.
 Rusų tautai atstovavo Buenos Airių "Naujosios kartos" bažnyčia.

Mažiausiai korupcijos - protestantiškose šalyse

Transparency International paskelbė šalių korupcijos indenksą. Mažiausia korupcija sudaro 9,3 balo Danijoje, kitos devynios šalys irgi yra daugumoje protestantiškos - Naujoji Zelandija, Singapūras, Suomija, Švedija, Kanada, Olandija, Australija, Šveicarija ir Norvegija.
Labiausiai korumpuotos - Irakas, Afganistanas ir Somalis.

Vaikų Eurovizijoje Baltarusijai atstovaus pastoriaus sūnus

Vaikų Eurovizijoje Baltarusijai atstovaus pastoriaus sūnus. Vykusioje atrankoje žmonės šį kartą balsavo ne už šou, o už tyrą vaikišką pasaulio supratimą, kurį savo dainoje išreiškė Danilas Kozlovas, baptistų pastoriaus sūnus iš Žabinkos miestelio.
Beje, sužinojęs, kad jis nugalėjo, berniukas pasakė: "Visa šlovė priklauso Dievui". Po tokio pareiškimo vedėjai iš nugalėtojo atėmė mikrofoną.  

Deivei Žemynai paaukotas avinasNors Marijos žemėje pagonybė atrodo praeitis, tačiau pastaruoju laiku populiarėja šventės, kuriomis prisimenamas baltų dievų panteonas. Štai Anykščiuose žemdirbiai per derliaus šventę žemės deivei Žemynai aukojo aviną.
Tai nėra kokia nors išimtis, nes Lietuvoje vis dažniau skamba Žemynos, Mildos, Laimės ir kitų pagonių dievybių vardai.Uganda - vienos šalies istorija

Afrikos perlu vadinta Uganda patyrė ypatingai tamsų laikotarpį, kai valdė liūdnai pagarsėjęs diktatorius Idi Aminas, jo valdymo metu ir po to sekusiose kovose žuvo apie 2 milijonus ugandiečių. Lavonai gatvėse tapo įprastas reiškinys. Galų gale, kaip tvirtino ugandiečiai, jie patys ėmė nebesuprasti, kas ir su kuo kariauja. Evangeliniai krikščionys buvo viena iš Idi Amino naikinamų grupių, daugelis pastorių žuvo.

Vienintelis dalykas, kuris palaikė žmones – malda. Krikščionys išeidavo į džiungles melstis, kur stovėdami iki kelių vandenyje praleisdavo ištisas naktis, pastorių grupės ėmė rinktis kartu maldai dažnai net po žeme, šachtose. Krikščionys šaukėsi Dievo ir atgailavo už tautos nuodėmes, ypatingai už stabmeldystę.  Ir tada prasidėjo prabudimas. Dievo buvimas ateidavo ant susirinkusių kaip sunkus debesis ir dažnai nelikdavo nė vieno, kuris išsilaikytų ant kojų. Kaip plito prabudimas, gerai iliustruoja jauno pastoriaus Roberto Kajandži pavyzdys – viename iš sostinės priemiesčių jis su 5 žmonėmis pradėjo melstis, susidūrė su burtininkų jėgomis, jiems buvo grasinama mirtimi, bet staiga dangus atsivėrė ir ši grupė per keletą metų pavirto bažnyčia, kurioje daugiau kaip 10 000 žmonių.

Uganda, kuri buvo laikoma prarasta šalimi, staigiai pakeitė savo kursą – Dievo jėga pasireiškė net ir politikoje ir vyriausybėje. Prasidėjo šalies atstatymo procesas, remiamas ne milijoninėmis investicijomis, o krikščionių maldomis. Parlamentą užpildė krikščionys, kuriuos Dievas paskyrė darbui. Uganda nebėra siaubo sinonimas, dabar tai šalis, keičiama Dievo.

Įrodyta - nenaudojant kontrasepcijos gimsta mažiau vaikų

Įrodyta - nenaudojant kontrasepcijos gimsta mažiau vaikų. Kaip žinia, Katalikų bažnyčia draudžia naudoti bet kokias apsisaugojimo priemones lytinių santylių metu, išskyrus natūrales. Prezervatyvų ir kitų mokslo pasiekimų naudojamas katalikui - didžiulė nuodėmė. Pasirodo, kad kuo daugiau šalyje katalikų, kurie nenaudoja apsisaugojimo priemonių, tuo mažiau gimsta vaikų.
Štai Italijoje Vyskupų konferencijos vadovas Angelo Bagnasco  pareiškė, kad Italijoje, kur beveik visi katalikai, šis metodas veikia taip, kad... 50 procentų šeimų neturi vaikų išvis, o  3 vaikus ir daugiau turi tik 5.1 procento šeimų. Turbūt tuo pačiu kontrasepcijos nenaudojimu galima aiškinti ir mažą gimstamumą Lietuvoje.

pirmadienis, spalio 25, 2010

Išrinktoji tauta... daugiau neegzistuoja

Katalikui vyskupo nuomonė ir sprendimas nediskutuotinas, arkivyskupų ir popiežiaus - tuo labiau. Vatikane vykusio Artimųjų Rytų sinodo, kuriam pirmininkavo popiežius Benediktas XVI, vyskupai ir patriarchai šeštadienį paragino tarptautinę bendruomenę siekti juridinėmis priemonėmis užbaigti arabų teritorijų okupaciją. "Dievo Žodis negali būti žydų grįžimo į Izraelį pagrindas ir žemių okupacijos priežastis", - sakoma Sinodo priimtame kreipimesi.
"Teisė į Pažadėtąją Žemę nėra žydų privilegija. Kristus panaikino šią teisę", - sakoma pranešime. 
Va taip, Vatikanas sudėjo taškus - išrinktosios tautos nebėra, popiežiaus ir patriarchų sprendimu panaikinta. Tiesa, popiežiui ir vyskupams ne pro šalį būtų perskaityti Šventąjį Raštą, kuris sako :"Argi Dievas atmetė savo tautą? Jokiu Būdu".

Vatikanas ir popiežius... prieš Izraelį?

Vatikanas užsimojo užginčyti žydams teisę į Pažadėtąją žemę. Vatikane vykusio Artimųjų Rytų sinodo, kuriam pirmininkavo popiežius Benediktas XVI, vyskupai ir patriarchai šeštadienį paragino tarptautinę bendruomenę siekti juridinėmis priemonėmis užbaigti arabų teritorijų okupaciją.
"Grįžimas į teologines ir biblines pozicijas, kurios pasitelkia Dievo Žodį klaidingai pateisinti neteisybes yra nepriimtinas", - sakoma Sinodo priimtame kreipimesi.
Izraelis sekmadienį atmetė Artimųjų Rytų vyskupų priekaištą, kad žydų valstybė remiasi Šventuoju Raštu mėgindama pateisinti palestiniečių žemių okupaciją, pareikšdamas, jog tai grįžimas prie viduramžių "teologinių debatų".
"Vieši teologiniai debatai dėl to, kas teisingai aiškina Šventąjį Raštą, yra viduramžių dalykas, - sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Yigalas Palmoras. - Neatrodo, kad idėja juos atgaivinti būtų išmintinga".

Misionierius atsivertė

Būna ir tokių istorijų. Išvykęs evangelizuoti į Pietų Ameriką vietinių gyventojų misionierius, susipažinęs su jų pasaulėjauta, tapo... ateistu. Misionieriaus Denielio Evereto istoriją papasakojo Der Standart.
Brazilijos piracha gentis Denielio Evereto sąmone pakeitė po detalaus susipažinimo su jų mąstymu. Nuo 1977 su piracha pažįstamas misionierius išmoko jų kalbą. Staiga misionierius suprato, kad jie gyvena „Čia ir dabar“, tai ko jie nemato ar ką pasakoja kiti – pirachos genties žmonėms neegzistuoja, jie neturi nuosavybės, nekaupia atsargų ir neturi ateities planų. Denielis Everetas parašė knygą „Pati laimingiausia tauta žemėje: septyni metai pas piracha indėnus“.
Taigi, misionierius priėjo išvados, kad Dievas jiems nereikalingas.

Sufijai Pakistane - nuolatinis teroras

Pakistano rytuose prie mečetės "Farid Šakar gandž" pirmadienį sprogus bombai žuvo 8, o sužeista 20 žmonių. Mečetė "Farid Šakar gandž"  pastatyta ХII amžiuje, laikoma viena iš sufijų šventovių, praneša  ИТАР-ТАСС. Tai jau trečias panašus išpuolis prieš sufijos Pakistane šiemet.
Sufijai yra viena iš nuosaikių islamo formų, pasižyminti misticizmu. Didžiosios dalies kitų islamo srovių laikomi eretikais. Kai kuriose islamo šalyse jie yra uždrausti, pavyzdžiui, Turkijoje iki šiol. Islamistų grupuotes ypač nervina sufijų polinkis muzikai ir misticizmui, be to, jie kitaip žiūri į kitų religijų atstovus, moteris ir t.t.

Brazilija - vaikų šventė

Brazilija, esame įpratę, kad ten bažnyčios auga labai greitai. Tačiau visi dideli dalykai turi mažą ir nematomą darbą. Sakykim,  Ipojuca (Ipožuka) mieste, kur dirba Ceca Santos, "Dievo asamblėjos" bažnyčioje vyko vaikų šventė. Jos metu du vaikai pasirinko sekti paskui Kristų.

Nuotraukoje - misionierių komanda prieš vaikų šventę.

Londono lietuvių bažnyčia - 40-ties dienų malda

"Šaukis manęs, tau atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai." (Jeremijo 33:3)
Kol dar girdim šį kvietimą, šaukimės Jo. Šiandien mes esam visiškoj Jo malonėj ir Jis yra pasiruošęs mums kažką atverti, jeigu tik mes šauksimės. Šiandien tikrai yra dalykų mūsų gyvenime, ko tikrai neturėtų būti, tačiau savo jėgom ir savo išmintim mes nerasim atsakymo į šias problemas. Atsakymą galime rasti tik tada, kai šauksimės Jo.
Norime pakviesti kiekvieną prisijungti prie šios bendros bažnyčios maldos. Drauge ieškosim Viešpaties, drauge ieškosim atsakymų, girdėsim liudijimus ir tuo pačiu pastiprinsim ir paraginsim vienas kitą. Ar jautiesi silpnas, ar stiprus - ateik į maldą. Drauge šaukimės Viešpaties.
Maldos vyks kiekvieną dieną nuo spalio 25 d. iki gruodžio 3 d.

"Skillet" kartais į šalį padeda rokerių įvaizdį

Populiari amerikiečių krikščioniško jaunimo roko grupė "Skillet" laiks nuo laiko nusimeta savo, kaip rokerių, įvaizdį ir surengia ištisus Dievo šlovinimo ir garbinimo vakarus, kurių metu skamba Dievo garbei skirtos giesmės, kurios yra žinomos bei giedamos ir Lietuvos bažnyčiose, kaip pvz., "Holy and Anointed One" (Lietuvoje žinoma kaip "Tavo vardas kaip medus").
Naujausias grupės albumas Awake dienos šviesą išvydo pernai. Šiais metais grupė išleido savo ankstesnių dainų rinkinį "The Early Years" 1996- 2001.
Paruošė Olgerdas

sekmadienis, spalio 24, 2010

šeštadienis, spalio 23, 2010

Martyno Liuterio namas taps pedagoginiu muziejumi

Martyno Liuterio namas Aizenache taps pedagoginiu muziejumi. Vokietijos reformacijos 500 metų proga ( 2017 m) visi darbai bus baigti. 
Planuojama išplėsti namą, darbai kainuos apie 2,4 milijonus eurų.
Martyno Liuterio namas Aizenache laikomas kartu ir architektūriniu paminklu,vienu seniausių karkasinės statybos pavyzdžių, jame reformacijos pradininkas gyveno nuo 1498 iki 1501 metų.

Butane už filmo demonstravimą - 3 metai kalėjimo

Butano karalystė Himalajuose yra viena uždariausių šalių. Šalyje nuo 2000 metų draudžiamos bet kokios religinės apeigos, išskyrus budistų. Pranešama, kad ten už filmo demonstravimą krikščionį Premą Singhą Džurungą teismas nuteisė 3 metus kalėti, praneša "Eglises d'Asie".
Premą Singhą Džurungą policija sulaikė prieš keturis mėnesius. Krikščionių pamokslavimas šitoje šalyje uždraustas.

Iranas - dešimtys tūkstančių musulmonų ateina pas Kristų

Artimieji Rytai, kurie daugeliui asocijuojasi su prievarta ir islamu išgyvena precedento neturintį krikščionybės augimą. Musulmonai priima į savo gyvenimą gyvenimą Jėzų Kristų tūkstančiais.  1974 metais Irane, po islamo revoliucijos, buvo tik 500 krikščionių, atėjusių iš islamo. Bet paskutinius 30 metų galima matyti, kaip Jėzų Kristų į savo gyvenimus priėmė daugiau musulmonų negu per  paskutinius 1 300 metų.
"Iranas šiandien - uždara šalis su atviromis širdimis,-  sako Sam Yeghnazar, Elam Ministries tarnavimo įkūrėjas .- Tai pati atviriausia šalis Evangelijai pasaulyje".
"Dešimtys tūkstančių iraniečių ateina pas Kristų. Apgauti vyriausybės, nusivylę religija, be ateities iraniečiai, kai pažįsta Viešpatį Jėzų, visiškai pasikeičia. Jie liudija apie Kristų ten, kur yra žmonių. Ištisos šeimos, moterys, vyrai ateina pas Kristų",- sako Sam Yeghnazar.
Jis apie tai, kas vyksta Irane, iliustruoja pavyzdžiu - prieš dvi savaites du iš jų tarnautojų buvo suimti ir įmesti į kalėjimą. Per vieną savaitę jie atvedė pas Kristų 6 žmones.

Katalikai išvaikė „Avinėlio užtarėjų" mistikų grupę

JAV katalikų bažnyčia ėmėsi drastiškų priemonių prieš katalikišką „Avinėlio užtarėjų" mistikų grupę. Praėjus porai savaičių po vadovės atsistatydinimo, „Avinėlio užtarėjų" grupė nustojo egzistavusi kaip katalikiška organizacija. Omahos arkivyskupas George'as Lucasas nutraukė grupės veiklą spalio 15 d. Grupė atsisakė paklusti arkivyskupui, todėl jis tvirtina, jog  teko uždaryti atsiskyrėlių bendruomenę, kuri nebebus laikoma „pašvęstojo gyvenimo forma“. Bažnytinės teisės profesorius tėvas Jamesas J. Connas atliko pirminį patikrinimą, todėl Nadine Brown pasitraukė iš vadovavimo grupei rugsėjo 30 d. Organizacija pastaruosius dvylika metų buvo laikoma „vieša tikinčiųjų krikščionių draugija“. Arkivyskupas įsipareigojo asmeniškai padėti buvusiems bendruomenės nariams, pasirūpindamas, pavyzdžiui, jų apgyvendinimu.
Beje, „Avinėlio užtarėjų" mistikų grupės dvasingumas yra kultivuojamas ir kai kuriuose Lietuvos moterų vienuolynuose, skaitomos Nadinos knygos, vyksta maldos. Formos išties keistos, nes, pavyzdžiui, liudininkai teigia, jog vienuolės tariamai maldos metu matančios Jėzų, Mergelę Mariją, Dievą Tėvą ir atnešančios atsakymus.
Pagal „Bernardinų“ informaciją

penktadienis, spalio 22, 2010

Romos teismas areštavo Vatikano milijonus

Romos teismas patvirtino Vatikano 23 milijonų eurų areštą. Šie pinigai įšaldyti įtariant jų plovimu, praneša Украинский Банковский портал.
Rugsėjo 22 dieną Romos prokuratūra areštavo 23 mln. eurų iš Vatikano banko fondų, sulaikė šio banko prezidentą Gotti Tedeschi, kuris kartu su gen. direktoriumi buvo įtrauktas į Romos prokuratūros apklausiamųjų sąrašą. Jie kaltinami pažeidę 2007 metais priimtą dekretą, siekiantį užkirsti kelią pinigų plovimui. Sulaikytoji suma buvo laikoma Credito Artigiano Spa sąskaitoje.
Tačiau Vatikanas teigė esąs apstulbintas tokios bylos, kurios centre atsidūrė oficialiai Religinių reikalų institutu (Istituto per le Opere di Religione – IOR) vadinamas bankas ir jo valdytojai Ettore Gotti Tedeschi bei Paolo Cipriani.
Tokios priemonės Vatikano finansams taikomos pirmą kartą.

Ukrainoje sudegė vienas didžiausių baptistų maldos namų

Ukrainoje, Dniepropetrovske sudegė didžiausias baptistų maldos namų pastatas, kuriame buvo 1500 sėdimų vietų.
Ketvirtadienį po tarnavimo kilęs gaisras visiškai sunaikino pastatą - įgriuvo stogas ir nugriuvo sienos, praneša ProChurch.info. Gaisrininkai nebuvo pasiruošę gesinti tokio dydžio pastatą, todėl jis ir sudegė.
Baptistų bažnyčios pastorius Sergejus Sizonenko prašo melstis už jų bažnyčią.

Areštuojami "Senovės slavų seksualinės magijos mokyklos" adeptai

Sverdlovsko srityje Rusijoje sulaikytas dar vienas niueidžeris verslininkas, priklausęs "Senovės slavų seksualinės magijos mokyklos" grupei. 38 metų verslininkas kaltinamas ne kartą prievartavęs berniukus.
Rugsėjo mėnesį Rusijos žiniasklaida pranešė, kad dar vienas ezoterikas Rusijoje pagautas tvirkinantis vaikus - esą tai vienas iš žymių psichologų ir "sėkmės mokytojų", pasižyminčių gydymo praktikomis, turintis daug pasekėjų.
Pranešama, kad jį milicijai kažkas apskundė, mat visur jis vaikščiojo su berniuku, įsilaužę į viešbutį milicininkai jį ir vaiką rado nuogus lovoje. Po apklausos "psichologas" prisipažino, kad berniukų - mylimųjų turi kelis skirtinguose Rusijos miestuose, kur už nemažus pinigus veda seminarus.
Ieškomas ir pats "Senovės slavų seksualinės magijos mokyklos" įkūrėjas Vladimiras Plachinas.

Bijai musulmonų - lauk iš darbo

JAV žurnalistas ir apžvalgininkas Chuanas Viljamsas  Fox News televizijos laidoje The O'Reilly Factor, prisipažinęs, kad nervinasi, kai mato lėktuve sėdintį musulmoną, neteko darbo. Radijo korporacija National Public Radio atleido jį iš darbo.
laidoje buvo kalbama, kad kai kurių musulmoniškų šalių palaikomas džihadas yra didžiausia grėsmė šiuolaikiniame pasaulyje.   Apžvalgininkas Chuanas Viljamsas jam pritarė ir paskė, kad matydamas musulmoną lėktuve jis nėra ramus, nervinasi.
Musulmonai pasiskundė Radijo korporacijai National Public Radio, o ši pareiškė, kad "Jo žodžiai neatitinka redakcijos standartų".
Chuanas Viljamsas rašo apžvalgas The Washington Post. Ar atleis jį ir iš šio laikraščio, dar nepranešama. 

Satanizmas - ženklai

Kas nėra susipažinę, galima pasižiūrėti, kokie rankų ženklai naudojami subkultūroje, atėję iš satanizmo, ir ką jie reiškia.

ketvirtadienis, spalio 21, 2010

Homeris Simpsonas - katalikas

Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano“ pripažino Homerį Simpsoną tikru kataliku. Laikraštis pripažįsta, kad Homeris miega bažnyčioje pamokslų metu ir niekada nenustoja žeminti savo religingo kaimyno Nedo Flanderso, praneša telegraph.co.uk. Straipsnyje, pavadintame „Homeris ir Bartas yra katalikai“, rašoma: „Simpsonai“ yra viena iš nedaugelių programų vaikams, kurioje krikščioniškasis tikėjimas, religija ir klausimai apie Dievą yra pastovios, periodiškai pasikartojančios temos“.
Žinoma, galima būtų tik gūžčioti pečiais, nes niekur kitur krikščioniškas tikėjimas ir vertybės taip neišjuokiamos, kaip šitame seriale. Na, bet jei „L‘Osservatore Romano“ mano, kad taip elgiasi tipiški katalikai, tai jau išties nebejuokinga - vadinasi, Katalikų bažnyčioje krizė yra gilesnė, negu matoma. 

Vienuolyne stačiatikių vaikams pavyzdžiu rodė... vachabitus

Kuo gali baigtis prisirišimas prie tradicijos ir pasinėrimas į atsiskyrėlių gretas, demonstuoja įvykiai Vladimiro Sviato - Bogoliubsko vienuolyne, kur kilo skandalas, kai parodymus ėmė duoti vaikai, pabėgę iš vienuolyno  - jie buvo vienuolių moterų mušami, marinami badu, per naktis reikėdavo kalbėti maldas. Vienai mergaitei sužalotas stuburas, ant visų vaikų kūnų - diržo žymės ir mėlynės. O dėl religinio mokymo, tai stačiatikiams vaikams pavyzdžiu buvo statomi vachabitai ir rodomi filmai apie čečėnus islamistus, praneša "Известия".
Stačiatikių bažnyčios atstovas Vitalijus Risevas portalui "Интерфакс-Религия" papasakojo, kas su vaikais buvo daroma vienuolyne. "12 dienų uždaryti, pirmos trys dienos išvis be vandens, badavimas, patalpa nešildoma",- apie siaubingas bausmes pasakojo  Vitalijus Risevas, pridūręs, kad ir nenusikaltusios mergaitės pasnikavo kiaurus metus, mat du kartus per savaitę eidavo priimti komunijos, todėl sakramentui turėjo ruoštis. Be to, jo teigimu, mergaitės buvo žadinamos melstis, todėl visada norėjo miego. 
"Paskutiniu metu jiems pavyzdžiu tapo vachabitai, esą tai artimi žmonės, nes irgi grumiasi prieš pasaulinį sionizmą, jiems rodomi filmai apie čečėnų banditus",- pasakojo detales piktindamasis Vitalijus Risevas.
Šventiko teigimu, 8 mergaitės vis dar yra Vladimiro Sviato - Bogoliubsko vienuolyne be išsilavinimo, dokumentų. Vienuolynas kaltinimus atmeta.

Kengūra įrodė - alkoholis ir narkotikai - mirtis

Airijos policija tiria paslaptingą kengūros žūtį viename Dublino viešbutyje. Kengūra nežinia iš kur atsirado tiesiai vakarėlio šokių aikštelėje, vakarėlio dalyviai jai girdė alkoholį ir kažkas davė ekstazio tablečių.
The Guardian praneša, kad gyvūnas neišlaikė tokio audringo vakarėlio ir nugaišo. Policija dabar tiria šią painią bylą.
Beje, kengūros nebijo žmonių, štai Australijoje kengūra (nežinia, ar buvo išgėrusi) pro langą įšoko į šeimos miegamąjį ir šokinėjo ant išsigandusių žmonių, kurie gūžėsi po antklodėmis.Artima šeimos pažintis su tuo šokuojančiu sterbliniu prasidėjo, kai B.Ettliną ir jo artimuosius pažadino šuns lojimas sode.Tada kengūra įsiveržė pro 3 m aukštyje esantį langą į šeimininko miegamąjį ir užšoko ant lovos, kurioje gulėjo B.Ettlinas, jo partnerė Verity Beman ir jųdviejų devynerių metų duktė Beatrix. Šeima susigūžė po antlodėmis, o gyvūnas ant jų šokinėjo. Paskui jis iškeliavo pro duris ir B.Ettlinas išgirdo, kai jo 10-metis sūnus Leightonas šaukia: „Mano kambaryje - kengūra“. Jis nubėgo pas sūnų sugriebė 2 m ūgio kengūrą, nutempė ją į prieškambarį ir išvilko pro paradines duris.

Laiškas:"Kai buvau musulmonas, nebuvo nė vienos ramios dienos"

Musulmonas pažino Dievo meilę perskaitęs knygą. Perskaitęs korėjiečių pamokslininko Džei Rok Li knygą „Bandant amžinąjį gyvenimą anksčiau mirties" musulmonas iš Indijos, Apollo Computer Education Center  menedžeris Feroz Lee, tapo krikščionimi
Jis parašė laišką pastoriui, kuriame pasakoja, kad būdamas musulmonu jis negalėjo džiaugtis gyvenimu ir neturėjo ramybės, praneša "Сhristian Тelegraph".
“Man 24 metai, esu Apollo Computer Education Center menedžeris, per savo gyvenimą du kartus bandžiau užbaigti kančias savižudybe, po to dar aštuonis mėnesius buvau siaubingoje padėtyje, tuo metu mano sesuo, kuri jau buvo tapusi krikščione, davė man šią knygą. Skaitydamas supratau,  kad tik Dievas žino mano širdies gelmes ir gali išgydyti mano širdį. Aš išliejau daug ašarų dėkodamas Dievui už jo išgelbėjimo žinią, jo malonę tokiems kaip aš. Atgailavau už savo gyvenimą ir priėmiau Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Kai buvau musulmonas nebuvo nė vienos dienos mano gyvenime, kad būčiau ramus. Kai tapau krikščionimi jaučiu Dievo ramybę ir Viešpatį savo širdyje. Mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Vienintelis ko noriu – kad Dievo valia įvyktų kiekvienoje mano gyvenimo sferoje“,- rašė Feroz Lee laiške leidyklai ir pastoriui.
 

Žaibas per mišias užmušė 4 žmones

Burundyje, Afrikoje, žaibas per sekmadienines mišias užmušė 4 žmones , praneša Agence France-Presse.
Tai įvyko stiprios audros metu, žaibas trenkė į  bažnyčią, kunigas ir dar 3 lankytojai žuvo iš karto. Dar 6 žmonės nukentėjo nuo iškrovos ir buvo nugabenti į ligoninę.

trečiadienis, spalio 20, 2010

Sveiki atvykę pas "Hilsongus"

Viena iš didžiausių Australijos sekmininkų bažnyčių "Hillsong" žinoma dėl puikios šlovintojų komandos, kuri padarė ir tebedaro didžiulę įtaką krikščioniškai muzikai

Prokurorai studijuoja grupės „Mayhem“ tekstus

Teisėsauga vykdo tyrimą, ar liepos mėnesį Anykščiuose vykusiame sunkiosios muzikos festivalyje „Velnio akmuo“ nebuvo įžeisti tikinčiųjų religiniai jausmai. po festivalio Anykščių klebonas Stanislovas Krumpliauskas  ir grupė katalikų kreipėsi į teisėsaugos organus. 
Šiuo metu vykdoma po skundu Teisingumo ministrui dėl norvegų grupės „Mayhem“ pasirodymo įsižeidusių ir pasirašiusių tikinčiųjų apklausa. Jų pasirašė daugiau nei 70. Tiriama, ar festivalyje buvo įžeidimo faktas.
Prokuratūra verčia grupės „Mayhem“ dainų tekstus į lietuvių kalbą, kad nustatytų, ar dainų tekstai nekursto religinės nesantaikos ar diskriminavimo religiniu pagrindu. Tekstus verčia apygardos prokuratūros vertėjai. Dainų tekstus pateikė festivalio organizatoriai.
Prokurorai tvirtina, kad ikiteisminis tyrimas užtruks.

Česlavas Gabalis ir Vladas Kovaliovas "Naujosios kartos" bažnyčios atidaryme

Spalio 16 dieną Rygoje įvyko jau ketvirtos bažnyčios, kuri priklauso judėjimui „Naujoji karta“ Pardaugavos  rajone atidarymas.
Apie tai praneša пресс-центр "Новоe поколениe".
Pardaugavos „Naujoji karta“  bažnyčios atidaryme dalyvavo pastorius Aleksejus Lediajevas, Rygos dūmos nariai. Dainavo lietuviai dainininkai Česlavas Gabalis ir Vladas Kovaliovas.
Atidarymo metu 14 žmonių meldėsi atgailos malda.

Tai jau ketvirtoji bažnyčia atidaryta per 2 metus Rygos mikrorajonuose.

Moterys tampa katalikų kunigėmis

Moterys pasikeitimų Katalikų bažnyčioje nelaukia, jos pačios imasi veikti.
Spalio pradžioje Kanados pietuose Sutton mieste anglikonų bažnyčioje į  katalikų kuniges buvo įšventinta pensijoje esanti mokytoja Linda Spear, praneša KIPA.
Tiesa, dabar naujai iškepta kunigė rizikuoja būti atskirta nuo Katalikų bažnyčios. Jos įšventinimą inicijavo „Roman Catholic Womenpriests“, o jam vadovavo nepripažįstama Vatikano vyskupė Andrea Jonson.
Pirmuosius katalikių feminisčių kunigių šventinimus „Roman Catholic Womenpriests“ surengė 2002 metais.

Gal kam reikia bažnyčios?


Didžiules bažnyčias statanti katalikų bažnyčia Lietuvoje ėmė patirti sunkmečio rezultatus. „Šiaulių kraštas“ pranešė, kad Ventos (Akmenės r.) bažnyčia, nepajėgianti atsiskaityti su statybininkais už atliktus darbus, paprašė savivaldybės skirti lėšų, nes už skolas gali būti išvaržyta. Ventos bažnyčios statytojai negrąžina daugiau kaip 200 tūkstančių litų UAB „Akmeresta“ už atliktus statybos darbus. Bendrovė, pasak jos vadovų, tikėjo, kad tokia garbinga institucija, kaip bažnyčia, įvykdys įsipareigojimus. Galiausiai negrąžinama skola tapo nepakeliama. „Akmeresta“ tapo skolinga tiekėjams, iš kurių užsakinėjo medžiagas bažnyčios statybai. Darbuotojams vėlavo atlyginimai. Bendrovės administracija dėl skolos kreipėsi į teismą.
Šiaulių apygardos teismas įpareigojo Ventos bažnyčią grąžinti skolą ir parapijos turtui skyrė laikinąsias apsaugos priemones — kad pardavus turtą būtų surinkta pinigų skolai grąžinti. Skola negrąžinama. „Akmerestos“ bendrovė privalo kreiptis į antstolius, kad būtų priverstinai išieškota skola. Antstoliams įstatymas leidžia iš varžytinių pardavinėti parapijos nekilnojamąjį turtą.
Kaip paprastai būna tokiasi atvejais, bažnyčios statybas finansuoti paprašė Akmenės savivaldybės. Pinigai iš rajono biudžeto jau anksčiau ne kartą plaukė į tos bažnyčios sąskaitą.
Reikia paminėti, kad Katalikų bažnyčia Lietuvoje yra viena iš didžiausių nekilnojamojo turto valdytojų. Dalį savo turto ji naudoja komerciniams tikslams.

antradienis, spalio 19, 2010

Indija - į svečius atėjo šeima

Misionieriai iš tarnavimo "India4jezus" pasakoja - po dvejų metų pas mus į svečius atėjo indų šeima. Mes juos sutikome prieš 3 metus. Vyras Basanta buvo narkomanas su 15 metų stažu, sergantis AIDS. Ir jis ir šeima buvo be jokios vilties ateičiai.  Mes papasakojome jiems apie Dievo meilę ir kasdien ėmėme mokyti Biblijos. Dievas padarė stebuklą - jie visa šeima atgailavo ir pasikrikštijo vandenyje. Po to jie išvyko į kitą valstiją dirbti Dievo darbo. Tikimės, kad jie greitai parašys savo liudijimus.

Kaip aš tapau "mieląja Kristuje"

Informacija besilankantiems įvairuose tinklalapiuose - internetiniai sukčiai išgudrėjo, dabar jie užfiksuoja adresą ir pagal dažniausiai lankomus objektus siunčia graudžius laiškus. Sakykim, krikščioniškuose tinklalapiuose besilankantys gauna laiškus, kurių kalba paremta krikščioniška frazeologija, pasaulio suvokimu, leksika, cituojama Biblija... Aišku, siūloma, kaip lengvai praturtėti, nes dažnai siūloma pasidalinti užsienio bankuose esančiomis lėšomis arba štai tokiais paveldėjimo pinigais iš įvairių Afrikos šalių.
Jei anksčiau gaudavau  angliškus laiškus, tai dabar jau rusų kalba parašytus. Viskas būtų gerai ir įtikinamai, bet va vietoj "mielojo", kažkodėl tapau "mieląja"...  Na ir keisti tie papročiai Afrikoje...
Pridedu pavyzdį

Милая во Христе,
Приветствие от имени Господа нашего Иисуса Христа, я г-жа Дорис Хамсон, из Кувейта. Я женат на г-н Роберт Хамсон, кто работал с посольством Кувейта в Кот-д'Ивуаре в течение девяти лет, прежде чем он умер в 2008 году.
Мы были женаты 11 лет без детей. Он умер после непродолжительной болезни, который длился всего четыре дня. Перед смертью мы оба были рождены свыше христианином. После его смерти я решил не вступать в новый брак или получить ребенка вне моего семейного дома, которую Библия против. Когда мой покойный муж был жив он хранение сумму US $ 5,2, пять миллионов двести тысяч долларов США в банке в Абиджане, Кот-д'Ивуар Западной Африке.
В настоящее время эти деньги еще в банке. Недавно мой доктор сказал мне, что я не может продолжаться более чем в этом году из-за моего проблемы рака. Я хочу организации или частные, которые будут использовать этот фонд для детских домов, школы и церкви, вдов, распространяющихся слово Божие и чтобы убедиться, что дом Бога сохраняется. Библия заставил нас понять, что "Блажен, рука, которая дает". Исход 14 С. 14 говорится, что "Господь будет сражаться в моем деле и я буду держать мой мир".
Ваша сестра во Христе
Дорис Хамсон.
Kaip "sesuo" seseriai neatsakysiu:) Kitiems irgi patariu būti budriems, nes kaip matote, laiškas skamba labai įtikinamai, cituojama Biblija ir t.t.

Kauno krikščionių bažnyčios šlovinimo grupė šventėje "Evangelijos dienos 2010"


S.Berūkščio nuotr.