trečiadienis, balandžio 25, 2007

Musulmonai Beatliejuje masiškai grobia krikščionių žemes ir namus

Musulmonai Beatliejuje masiškai grobia krikščionių žemes ir namus - ypač tų, kurie yra šiuo metu užsienyje. Krikščionių lyderiai tyli, nes jiems grasinama mirtimi. Palestinos autonomijos valdžia nustatė, kad masiškai vagiami dokumentai ir islamistų grupuotės brutaliai užgrobia krikščionių nuosavybę. Nenuostabu, kad Betliejaus apylinkėse krikščionių mažėja.
Pagal "Maranatha"

Irakas - plovas iš krikščionių vaikų

Irake vykstant pjautynėms tarp sunitų ir šiitų, ypač kenčia krikščionių asirų ir armėnų mažuma. Vyksta tikras krikščionių genocidas bet apie tai pasaulis tyli. Šalį jau paliko du trečdaliai krikščionių dėl islamistų žudynių, prievartavimų plėšimų ir. Irake buvo 1,5 —1,7 krikščionių, dabar teliko 400-600 tūkstančių.
Islamistai vykdo dar Sadamo Huseino pradėtą darbą, kai arabizuojant Iraką buvo sugriauta 200 krikščionių gyvenviečių. Pastaruoju laiku islamistai susprogdino 28 krikščionių bažnyčias, žvėriškai žudo krikščionis. Vienas asirų 14 metis berniukas neseniai buvo nukryžiuotas, o po to jam nukirto galvą. O kai asirė moteris negalėjo sumokėti išmokos islamistams, sūnų jie gražino išvirtą plove. Tokių baisybių skaičiuojama šimtais.
Pagal rosbalt.ru

pirmadienis, balandžio 23, 2007

Seniausia katalikė

114 metų moteris Taivanyje pasikrikštijo katalikų bažnyčioje ir tapo pačia seniausia katalike, kuri priėmė katalikų tikėjimą. Anksčiau ji praktikavo vieną vietinį kultą.
Taivanis pasižymi religijos laisve ir dažnai vienas žmogus praktikuoja iš karto keletą religinių praktikų.
Pagal Портал-Кредо

ketvirtadienis, balandžio 19, 2007

Musulmonai tyliai palieka islamą

Nors visame pasaulyje musulmonų organizacijos rėkia, dažnai manipuliuodamos įvairiais duomenimis, kad islamas - greičiausiai auganti religija, tačiau vyksta atvirkščias procesas.
Pavyzdžiui, Rusijoje per paskutinius 15 metų 2 milijonai musulmonų tapo krikščionimis, tuo tarpų provoslavų, kurie perėjo į islamą tėra tik 2,5 tūkstančio. Pavyzdžiui, Osetijoje po Beslano įvykių musulmonų sumažėjo per pusę, o pačiame Beslane - net tris kartus.
JAV gyventojų duomenimis, net 77 procentai ten gyvenančių arabų yra krikščionys, o tik 23 musulmonai, tuo tarpu kaip islamo organizacijos, siekdamos itakos, visus arabus laiko musulmonais. Beje, JAV islamo organizacijos tvirtino, kad čia gyvena 12 milijonų musulmonų, tuo tarpu pagal gyventojų surašymą, vos 2,8 milijono.Rusijoje islamo organizacijos kalba apie 20 milijonų musulmonų, išties jų yra tik apie 5-6 milijonus.
Šis procesas vyksta net pačioje islamo širdyje -Artimuosiuose Rytuose - tiesa, ten baimindamiesi dėl savo gyvybės, žmonės atvirai negali išpažinti krikščionybės.
Pagal "Evangelie"

antradienis, balandžio 17, 2007

Maskvoje apšaudė baptistus

Vienoje iš Maskvos gatvių, oriniu šautuvu girti chuliganai apšaudė baptistus, kurie rinkosi į susirinkimą. Vienas žmogus išvežtas į ligoninę, nes jam kulka prakirto kojos veną.
Tai ne pirmas atvejis, kai Rusijoje nukenčia evangelinio tikėjimo žmonės, dažnai represijose prieš tikinčiuosius dalyvauja ir milicija.
Pagal NXL

Krizės nėra

Prajuokino Panevėžio vyskupas, kuris kalbėdamas, kad Katalikų bažnyčioj krizės nėra, o tik žurnalistai išpūtė faktus,beje, teisindamas kunigus, jis pasakė:"Juk ir Paulius išdavė Kristų".
Jo, jei jau katalikų vyskupai nežino, ką turi žinoti vidurinę baigęs žmogus, tai krizės tikrai nėra.

ketvirtadienis, balandžio 12, 2007

Kardinolo arsenale - melas, slapti susitarimai ir ignoravimas

Aiškėja naujos detalės lietuvių statytos bažnyčios pardavime. Katalikų hierarchai parduodami bažnyčią apkaltino... lietuvius, kad tie mažai aukojo jų tėvų statytai bažnyčiai.
Beje, JAV lietuviai įtaria, kad uždarymas buvo suderintas ir su Lietuvos katalikų hierarchais, kurie dabar dievagojasi ir aiškina, kad nieko pakeisti negali.
Manau, šita situacija kaip niekad gerai atskleidžia katalikybės veidą ir požiūrį į lietuvius.
Lietuvių bendruomenė Niujorke nuo 2003 metų kovojo dėl Manheteno rajone esančios Aušros vartų bažnyčios išlikimo.
Vasarį lankydamasis JAV Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus kardinolui arkivyskupui Edvardui Iganui nusiuntė laišką taip pat ragindamas neuždaryti bažnyčios.
Tačiau JAV lietuviai teigia netikėtai sužinoję, kad dar prieš jų protestus ir V.Adamkaus kreipimąsi į Niujorko arkivyskupą, pastarasis jau buvo apsisprendęs uždaryti bažnyčią. “Tai buvo nuspręsta po slapto E.Igano susitikimo su Lietuvos katalikų bažnyčios užsienio sielovados vadovu prelatu Edmundu Putrimu. Yra tai įrodantys dokumentai, siųsti Lietuvos generaliniam konsului Niujorke”, - sakė JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukas.
“Tai nešvariausias dalykas šios bažnyčios uždarymo istorijoje. Dabar visi įsitikinę, kad prelatas E.Putrimas, kuris vadovauja visoms parapijoms užsienyje, buvo informuotas ir sutiko su jos uždarymu”, - teigė ir JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkas Laurynas Misevičius.
R.Žukas rūpinosi, kad nebūtų sugadinti be galo vertingi bažnyčioje esantys Jonyno vitražai. “Pasirodo, kad jau seniausiai kardinolo ir bažnyčios vadų Lietuvoje aptarta, jog vitražai išvežami į Lietuvą. Vadinasi, Lietuva tai seniai žinojo ir ramiai tylėjo”, - sakė ji laikraščiui “Amerikos lietuvis”.
Lietuvių bažnyčia uždaryta vasario 26 dieną. Žiniasklaida jau skelbė, kad Niujorko arkivyskupas kardinolas E.Iganas apgavo Žemutiniojo Manheteno parapijos kunigą Eugenijų Savickį, pakviesdamas jį susitikti ir išsiųsdamas apsaugos darbuotojus visam laikui užrakinti šio dvasininko prižiūrimos bažnyčios duris. Kunigas, grįžęs po susitikimo, į bažnyčią įeiti nebegalėjo.
Pagal "Kauno dieną"

trečiadienis, balandžio 11, 2007

Lenkų religingumas nesusijės su Katalikų bažnyčios mokymu

Tokią sensacingą išvadą padarė sociologai po apklausos.Pasirodo, tik 18 procentų apklaustų religingųjų lenkų gali išvardinti visus 4 evangelistus, tik 20 procentų įvardinti 10 Dievo įsakymų, beje, 30 procentų negalėjo prisiminti nė vieno.
Dar įdomiau - 43 procentai tų, kurie laiko save "giliai tikinčiais" tvirtina, kad išpažintis panaikina... prigimtinę nuodėmę. "Lenkai vis dar laiko save katalikais, bet akivaizdu, kad iš tikro katalikybė tampa įvairiausių asmeninių įsitikinimų mišraine, o katalikų bažnyčios mokymas visiškai nesvarbus" - tokios išvados priėjo vienas lenkų žurnalas, susipažinęs su apklausos rezultatais.

Pagal Christian Today

penktadienis, balandžio 06, 2007

Homoseksualizmas gyvenimą sutrumpina 24 metais.

Homoseksualizmas kenkia labiau už rūkymą - tai įrodė mokslininkai.Rūkymas sutrumpina žmogaus gyvenimą nuo 1 iki 7 metų, tuo tarpu homoseksualizmas - 24 metais - tai parodė homoseksualių porų tyrimas Norvegijoje ir Danijoje praneša ТБН. «Kaip galime pasiteisinti, kad kalbame apie rūkymo kenksmingumą ir pritariame homoseksualizmu, - sakė daktaras Paulas Kameronas Eastern Psychological Association. – Visame pasaulyje vaikus moko, kad homoseksualizmas tėra pasirinkimas toleruotinas, tuo tarpu faktai kalba priešingai»
Daktaras P.Kamerono tyrimas parodė, kad homoseksualiose porose gyvenantys žmonės gyvena net 24 metais trumpiau už gyvenančius heteraseksualiose porose.
Heteraseksualiose porose vyrai miršta 74 metų Danijoje, 77 - Norvegijoje, homoseksualūs vyrai - 51 metų Danijoje, 52 - Norvegijoje. Heteroseksualios moterys miršta 78 metų Danijoje, 81 - Norvegijoje, o lesbietės miršta sulaukusios 56 metų Danijoje, 56 - Norvegijoje»
«Turime įspėti vaikus jau mokykloje apie tai, kad homoseksualizmas daug pavojingesnis už rūkymą", - sakė daktaras Paulas Kameronas
Pagal НХМ

antradienis, balandžio 03, 2007

Lesbiečių lyderė JAV paskelbė, kad ji tapo krikščione

Žymi lesbiečių lyderė JAV Šarlen Kotran paskelbė, kad ji tapo krikščione ir atsisako palaikyti homoseksualių porų santykius.
Ši informacija šokiravo JAV homoseksualistus, nes Šarlen Kotran yra įkūrusi žurnalą “Venus”, kuris paskutinius 13 buvo skirtas lesbietėms ir homoseksualistams, 29 metus ji buvo viena iš homoseksualistų judėjimo lyderių.
Šarlen Kotran savo redaguojamame žurnale išspausdino pranešimą:"Aš išgyvenau pakeičiančią jėgą, kuri atėjo per paklusnumą Jėzui Kristui. Kaip tikinti į Dievo žodį, aš jį priėmiau visiškai ie tvirtinu, kad Dievui nepatinka homoseksualūs santykiai"
Šarlen Kotran tvirtina, kad krikščionys turi eiti pas homoseksualistus ir kalbėti, kad Kristus gali juos išlaisvinti iš homoseksualizmo. beje, po paskelbimo, daugelis draugų nuo jos nusisuko. "Aš visiškai laiminga su Dievu", -tvirtina buvusi homoseksualistų lyderė Šarlen Kotran.
Pagal "Maranatha"

Vatikanas metasi į ... futbolą

Vatikanas metasi į ... futbolą - paskelbta, kad Vatikanas planuoja pastatyti nuosavą futbolo stadioną, kuriame tilptų 60 000 žiūrovų. Stadionas būtų pavadintas Jono Pauliaus II vardu. Statyba prasidės 2008 metais netoli Romos.

Pagal "Blagovest"