antradienis, lapkričio 29, 2005

Panevėžyje skambės psalmės

Gruodžio 11 d. (sekmadienį) 18 val. Panevėžyje, Kultūros centre GARSAS (Respublikos g. 40), vyks krikščioniškos grupės „A4" koncertas. Grupė pristatys Artūro Chalikovo muzikinį projektą „Dovydo psalmės ir šiuolaikinės giesmės".
Muzika skambės šiuolaikiniais „soft-rock" ir „art-rock" stiliais. Muzikantai: Artūras Chalikovas (vokalas, gitara), Arūnas Baužys (bosinė gitara), Algirdas Kučinskas (klavišiniai instrumentai), Aleksandras Šamsutdinovas (mušamieji instrumentai).
Bilieto kaina: 4 Lt. moksleiviams, studentams ir pensininkams - 2 Lt.
„Kristaus žodis tegu tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes" (Kol 3,16) Visus maloniai kviečiame!
Organizatoriai

Planas X

Vis dar pritariantiems Irake kovojantiems "al kaidos" kovotojams, kaip kovotojams už laisvę, reiktų perskaityti perspektyvinius šios organizacijos planus.
Septynių punktų planas numato kad iki 2020 metų islamas taps vyraujančia pasaulio jėga.
Plane numatoma sukelti visuotinę konfrontaciją tarp musulmonų ir visų likusių pasaulio gyventojų, Izraelio sunaikinimas, Europos užkariavimas, galiausiai JAV sunaikinimas.
Islamistai sako, kad ilgainiui pasikeis ir teroro samprata. Teroru bus vadinami išskirtinai tik bet kokie veiksmai prieš musulmonus.

ketvirtadienis, lapkričio 24, 2005

Malis: diskusijos ir akmenys

Pagal organizacijos “ZxM” direktoriaus Martino Timerio pranešimus, jo organizacija Malyje(Šiaurės Afrika), kuriame gyventojų daugumą sudaro musulmonai, sukūrė naują Evangelijos skelbimo konsepciją tarp musulmonų. Jos esmė – į vaizdajuostes įrašomos jaunų krikščionių ir musulmonų diskusijos, pavyzdžiui, “Ar Biblija yra tikras Dievo apreiškimas”, po to vietiniai pastoriai vyksta į Malio kaimus ir surengia šių vaizdajuosčių peržiūra tiesiog po atviru dangumi. Išankstinių skelbimų niekas nekabina, nes tada didelė tikimybė, kad tokius tarnavimus uždraustų. “Tokios peržiūros muša tiksliai į tikslą”,- sako Martinas Timeris.
“Malyje nėra daug pramogų, todėl į tokias peržiūras susirenka šimtai kaimų gyventojų. Po peržiūros paprastai kyla diskusijos, tiesa, diskusijų rezultatas labai skiriasi – vienur užsimezga dialogas, o kitur pastorius apmėtomas akmenimis ir išvejamas iš kaimo. Tačiau tai nesulaiko pastorių nuo kitų kelionių”, – komentavo Martinas Timeris.
Šiais metais organizacija “ZxM” planuoja finansuoti dar 4 televizijos programas, tai pat yra palaikoma ir 1,5 valandos kassavaitinė Biblijos studijų programa per nacionalinę televiziją.
Life4god.com

pirmadienis, lapkričio 21, 2005

Filmą apie persekiojamą Kinijos bažnyčią studijuoja komunistai

Komunistai ėmėsi uoliai studijuoti 4 DVD komplektą pavadinimu “Kryžius. Jėzus Kinijoje”, kuriame pasakojama apie herojišką krikščionių bažnyčios istoriją per 50 paskutinių metų, kai iš Kinijos buvo išvyti visi misionieriai, o krikščionybė imta tapatinti su kapitalizmu ir Vakarais, tad žiauriai persekiota.
Žiūrovai gali išvysti realius kadrus ir išklausyti gyvus liudininkus apie pilną stebuklų Kinijos krikščionių gyvenimą ir krikščionybės sėkmę. Filmo leitmotyvas – kaip persekiojami krikščionys sugebėjo iš 700 000 grupės tapti beveik 100 milijonų apimančia grupe.
Šį dokumentinį projektą išleido organizacija “Kankinių balsas”. Voice of the Martyrs”, o kino medžiagą ji rinko trejus metus.
Pagal "New Life. Press"

penktadienis, lapkričio 18, 2005

Tiesiog detalė

Per apsikeitimą dovanomis popiežius M.Katsavui įteikė įrėmintą 1965 metais paskelbto bažnytinio dokumento "Nostra Aetate" kopiją.
Šiuo dokumentu Vatikanas pirmą kartą pripažino žydų tikėjimo teisėtumą.
Argi ne juokinga - tik 1965 metais Vatikanas pripažino, kad žydai turi teisę tikėti. Gal tai yra atsakymas, kodėl Vatikanas tylėjo, kai visoje Europoje naciai vykdė holokaustą?

Vietoj šermenų – Dievo šlovė

Kazachijoje gyvenanti buvusių musulmonų Saros ir Sultano Sutaboldijevų šeima prieš trejus metus išpažino Jėzų kaip gelbėtoją. Per tą laiką šeima savo akimis matė ne vieną stebuklą.Tačiau didžiausias jų dar laukė…Pirmoji įtikėjo Sara, po kiek laiko Jėzų išpažino ir jos vyras. Po ilgų maldų krikščionėmis tapo ir dvi jų dukros, marčia ir vienas sūnus. Užsispyrusiu musulmonu liko tik vienas sūnus, kuris, nusipirkęs butą labai prašė, kad tėvas atliktų musulmonišką buto palaiminimo apeigą su Korano skaitymu. Tėvas ilgai atsisakinėjo, bet galiausiai nusileido sūnui. Praėjus porai dienų po šių apeigų ypač paaštrėjo sena Sultano liga – astma, kurios priepuoliai kartojosi kiekvieną dieną. Vieno priepuolio metu iškviesta dar padėjo, tačiau kitą dieną Sultanas krito ir prarado sąmonę. Sara, kuri pagal specialybę yra medikė pulmonologė, neužčiuopė pulso, neaptiko kvėpavimo – Sultano kūnas pamėlo. Drauge su dukterimis Sara meldėsi, kad Sultanas prisikeltų, surišinėjo mirties dvasią, meldėsi, kad artimieji jos nesmerktų už tikėjimą Jėzumi, nes ji visą laiką tikėjo, kad Jėzus išgydys Sultaną. Medikai atvyko tik po valandos ir konstatavo, kad Sultanas mirė, buvo iškviesta dar viena brigada kuri dėl visa ko atliko elektros šoką, ir Sultanas po kurio laiko atgavo sąmonę.Garsas apie Sultano mirtį jau buvo pasklidęs ir žmonės jau ėjo pareikšti užuojautos, bet būdavo pritrenkti, išvydę Sultaną gyvą. Labiausiai šis įvykis paveikė Sultano sūnų, kuris visą laiką klūpėjo prie tėvo kūno ir jį apverkė. Stebuklingas prisikėlimas tapo persilaužimo momentu jo gyvenime.Pats Sultanas pasakoja, kad tuo metu, kai gydytojai triūsė prie jo kūno, jis pateko į tamsų kambarį, kuriame buvo daug lavonų. Prieš jo valią per lavonus jį vedė kažkokie žmonės. Kai jis šaukėsi Jėzaus, išvydo ugnies stulpą, o vedusieji jį išnyko, ir jis sugrįžo į sąmonę. Tuoj pat jis ėmė dėkoti Jėzui už gyvenimą, visai nekreipdamas dėmesio į susirinkusiuosius. NewLife

trečiadienis, lapkričio 16, 2005

Katalikų bažnyčia daugiau nebetiki Biblija

Katalikų hierarchai paskelbė dokumentą, kuriame pranešama, kad ne viskas, apie ką rašoma Biblijoje, yra tiesa.
Anglijos, Velso ir Škotijos hierarchai perspėja visus, kurie žavisi Šventojo Rašto mokymu, kad neverta laukti absoliutaus tikslumo iš Biblijos. Jie sako, kad taip reikia ypač žiurėti į 12 Pražios knygos skyrių, kurie kalba apie pasaulio sukūrimą.Dokumentas liudija, kokį kelią nuėjo Katalikų bažnyčia nuo 17 amžiaus, kai Galilėjus buvo “pasmerktas už ereziją”. Vyskupai kalba ir apie tai, kad Bibliją reikia pateikti “šiuolaikiškai”.
Vyskupai tvirtina, kad Biblija yra tiesa, kai kalba apie žmogaus išgelbėjimą, bet kitur…
Net pateikiamas sąrašas, kuo reikia tikėti, o kur galima ir netikėti
Taigi, tikėti:
1.Išėjimo 3 skyrius
“Dievas pasakė:”Aš esu, kuris esu”
2.Išėjimo 20 skyrius – 10 įsakymų
3 Morkaus 8 skyrius – Petras išpažįsta Jėzų.
Netikėti:
1 Pradžios 3 skyrius – kur vardinama, kokie sunkumai lauks moters.
2.Mato 27;25 – žydai sakė ”Jo kraujas tekrenta ant mūsų ir mūsų vaikų”.
Ir t.t.

Pagal “Drugoe”

pirmadienis, lapkričio 14, 2005

Pakistane - pogromai

Pakistano Pandžabo provincijoje krikščionių pogromai. Minia šeštadienį padegė tris krikščionių bažnyčias, vienuolyną ir krikščionių dvasininkų namus Pakistano Pandžabo provincijoje, pranešė policija ir krikščionių bendruomenės atstovai.Maždaug 1 500 žmonių dalyvavo Sangla Hilo mieste, maždaug už 70 kilometrų į vakarus nuo Lahoro, surengtuose pogromuose.
pakistano įstatymai nustato, kad krikščionys nera lygeverciai šalies piliečiai

šeštadienis, lapkričio 12, 2005

Kinijoje draudžiama platinti krikščionišką spaudą

Kinijos sostinės Pekino teismas paskelbė verdiktą trims Biblijas ir kitus krikščioniškus leidinius spausdinusiems tikintiesiems. 34-ių Cai Zhuohua protestantų dvasininkas nuteistas 3m. kalėti, 33-ų jo žmonai ir 18m. jos broliui skirta 2m. kalėjimo. Visi trys kaltinami maždaug tuo pačiu- suimti 2004-ųjų vasarą už Biblijos ir kitų krikščioniškų leidinių spausdinimą . Nuosprendis paskelbtas ir turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 8-osios, jo paskelbimo dienos. Artėjant JAV prezidento Dž. Bušo apsilankymui Kinijoje šis įvykis įgijo tarptautinį atgarsį, nes žmogaus teisių aktyvistai spaudžia Jungtinių Valstijų prezidentą pasakyti savo nuomonę dėl tikėjimo laisvės varžymo.
200 000 Šv.Rašto egzempliorių konfiskuota, tačiau, pasak Ta Kung Pao- Hong Kongo laikraščio, Biblijų ir kitų leidinių išplatinta apie 40mln. Teismas sako, kad tikintieji pardavinėjo Biblijas ir vengė mokesčių, bet šie neigia kaltinimus. Teisiamiesiems taip pat skirta iš viso sumokėti 450 000 juanių- maždaug 150 000litų suma.
2002-ais Kinijos teismas Nuteisė Hong Kongo verslininką 2m. kalėjimo už 33 000 Biblijos egzempliorių kontrabandą į Kiniją pogrindinei krikščionių grupei Pekine. Vienas kinų tinklapis skelbia, jog šalyje yra 10 mln. katalikų ir 80 –90 mln. protestantų. Tik vienų tiek kitų teisė tikėti yra varžoma.
Paruošė Žygimantas

ketvirtadienis, lapkričio 10, 2005

Kunigo išpažintis: "Pašalinus homoseksualistus, ištuštėtų kongregacijos"

Kunigas Andrew Greeley – vienas spalvingiausių JAV Romos Katalikų Bažnyčios atstovų. Į pensiją išėjęs Čikagos universiteto sociologijos profesorius, populiarių romanų moraliniais klausimais autorius, katalikybės apologetas, parašė straipsnį slidžia tema dienraščiui „Chicago Sun-Times“. "Kur įrodymai, kad Bažnyčia draudžia gėjams būti kunigais?".
Straipsnyje jis teigia, kad "Katalikų bažnyčios istorijoje buvo daug vyrų, kurių orientacija nebuvo heteroseksuali – kunigai, vyskupai, mokslininkai, kardinolai, šventieji. Mano sutikti kunigai gėjai paprastai yra geri kunigai". Beje, Kunigas Andrew Greeley pateikia ir stulbinačią statistiką, kuri parodo, koks homoseksualistų procentas dirba kunigais, bei į celibato laikymąsi iš viso: "Mano tyrimai („Kunigai: pašaukimo krizė“ – „Priests: A Calling in Crisis“, University of Chicago Press) rodo, kad beveik kas šeštas Amerikos kunigas yra gėjus, o trys penktadaliai iš jų laikosi celibato, o tarp heteroseksualių kunigų celibato laikosi keturi penktadaliai. Vis dėlto iš statistikos maža naudos, kai dauguma konservatyviųjų katalikų – ir kai kurie Romos kurijos atstovai – įsitikinę, kad gėjai negali būti įšventinami kunigais, o tie, kurie tokie yra, turėtų būti pašalinti. Būtų įdomu pamatyti, kaip sumažėtų kurijų kongregacijos, jei būtų imamasi tokių drastiškų priemonių".

trečiadienis, lapkričio 09, 2005

Krikščionių persekiojimai Indonezijoje perauga į gatvės atakas

Christian Solidarity Worldwide praneša, jog krikščionių persekiojimai Indonezijoje pastarąjį mėnesį pasiekė neregėtą mąstą . Nemažai krikščionių yra užpuolami bešlovinantys gatvėje, kur jie priversti rinktis dėl to, kad islamo kovotojai iškėlė juos iš bažnyčių.
Vakarinėje Javoje viename rajone mero ir tarybos paliepimu buvo uždarytos trys bažnyčios, o krikščionims uždrausta rinktis bažnyčios patalpose bei namuose.
Apie 300 kovotojų spalio 16d. stengėsi sutrukdyti pamaldas gatvėje, tuo tarpu liuteronai, presbiterionai bei sekmininkai persikėlė į kitą gatvę, bandydami išvengti pasipriešinimo. Vis tik sulaukė itin grubaus žodinio bei fizinio smurto. Pranešama, jog policininkai ramiai stebėjo situaciją, kai kurie netgi prisijungė prie puolėjų. Per pastaruosius metus yra uždaryta apie 30 bažnyčių Vakarinėje Javoje. O šis incidentas yra pavyzdys, kaip siekis uždaryti bažnyčias tampa nacionaline kampanija. Rytų Javos bei Džakartos bažnyčioms taip pat kyla persekiojimo pavojus.
Vyriausybei reiktų imtis konstruktyvių atsakomųjų priemonių į šiuos grubius išpuolius bei bažnyčių uždarymus. Nepaisant konstitucinės teisės į religinę laisvę, krikščionys bei kitos religinės mažumos patiria didelę diskriminaciją iš vietinės valdžios.
Paruošė U

antradienis, lapkričio 08, 2005

Holivudas imasi kurti krikščioniškus filmus

Studijos "Cloud Ten Pictures" filmo "Paliktieji: gyvenimas karo
metu" premjera įvyko spalio 20 d. Holivude, kiek neįprastoje
vietoje. Filmas imtas rodyti Holivudo Presbiterionų bažnyčioje ir
planuojamas parodyti dar 3200 bažnyčių.
Filmas yra apie sunkių išbandymų metą, po to, kai tikri krikščionys
buvo paimti į Dangų.
Kino juosta sukurta knygų serijos "Paliktieji" motyvais. "Paliktųjų"
autoriai- Tim LaHaye ir Jerry B. Jenkins. Pirmin? knygos versija
pagimd? dar 11 jos tęsinių, 2 video pastatymus ir kompiuterinį žaidimą.
. Naujojo filmo žvaigždės: Louis Gosset Jr.("Nasrai", "Mokyklos
direktorius") ir Kirk Cameron ("Laimingas šuo").
"Mums tai būdas pasiekti žmones, nesuprantančius Biblijos, -sakė
Pirmosios Dievo Asamblėjos Eurikoje pastorius Calif. - Tai gali
įskelti susidom?jimo kibirkštį Biblija ir Dievu."

Pagal Reuters pranešimą paruošė Žygimantas

pirmadienis, lapkričio 07, 2005

Jahovos liudytojai naudojasi šėtono paslaugomis?

Gruzijos vyriausybė svarsto galimybę išmokėti “Jehovos liudytojams” apie 40 000 eurų išmoką už moralinę ir materialinę žalą. Tokį ieškinį Jahovos liudytojai pateikė Europos žmogaus teisių teismui 1999 metais.
Ši religinė organizacija nukentėjo, kai provoslavų dvasininkas Basilis Mkalavišvili su savo šalininkais ”gindami provoslaviją” surengė pogromus. Nuo šio provoslavų šventiko nukentėjo ir sekmininkai, baptistai ir septintos dienos adventistai ir kitos “neprovoslaviškos” denominacijos.
Šioje istorijoje įdomu tai, kad nuolat besigirdami, kaip nepripažįsta pasaulietinės valdžios, vieninteliai Jahovos liudytojai, kurie įvardija save kaip vienintelius tikrus krikščionis, mielai naudojasi tos “nepripažintos” valdžios, kuri pasak Jahovos liudytojų, yra šėtono įtakoje, teismais bei pilietinėmis teisėmis.
Labai panašu, kad išmoką Jahovos liudytojai gaus. Va ir dualizmas - kai duoda pinigus ir gina, tai valdžia Jahovos liudytojams - teisėta, o kai reikia patiems vykdyti prievoles, tada - iš šėtono.
Pagal "Victory" ir "religijo" pranešimus
Mozaikos su įrašais ir statinio liekanos,rastos kasinėjant žemę Megiddo kalėjime, Izraelyje. Pagal Izraelio istorikus, šie radiniai gali liudyti apie seniausią kada nors rastą krikščionių bažnyčios statinį, priskiriamą 3-4 a. Viena mozaika vaizduoja žuvį, kuri yra krikščionybės simbolis. Statinio centre atrastas paprastas stalas, prie kurio, kaip manoma buvo laiminamas maistas ir prisimenama Paskutinė Vakarienė. Kasinėjimams padėjo ir 60 kalinių. Skolastai tiki, kad radinys yra netoli Armagedono, kur vyks paskutinis mūšis tarp gėrio ir blogio, pagal Naujojo Testamento Apreiškimo knygą. Įrašuose skelbiama, kad karininkas romėnas paaukojo pinigų grindims, taip pat minimos keturios moterys ir įrašas vakarų pusėje skelbia, kad moteris vardu Ekeptos ,,dovanojo stalą Dievui Jėzui Kristui prisiminti“.
Krikščionių susirinkimai buvo draudžiami iki 313m. ir melstasi katakombose ar tiesiog namuose. Seniausi bažnyčios yra: Šv. Kapo Jeruzalėje, (Už)gimimo Betliejuje ir Alonei Mamre netoli Hebrono. Hebrajų Universiteto Profesorius Leah Di Segni sako ,,nežinau ar kiekvienas išvydęs tai, pasakytų kad čia bažnyčia“. Izraelio turizmo ministras Avraham Hirschzon mini, kad vieta geriau būtų lankoma turistų, o ne kalinių ir kad kalėjimas bus perkeltas į kitą vietą. Kasinėjimams vadovavo istorikas Yotan Tepper.
Paruošė Žygimantas

penktadienis, lapkričio 04, 2005

Islamas Rusijoje pralaimi

Rusijoje į krikščionybę per paskutinius metus perėjo per 2 milijonus musulmonų, tuo tarpu į islamą per 15 metų perėjo tik 250 000 gyventojų. Tai paskelbė islamo tyrinėtojas Romanas Silantjevas, kuris teigė, kad tai vyksta ne tiek dėl asimiliacijos, kiek veikiant rusiškai kultūrai.
Beje, jis pažymėjo, kad kiekvienas teroristinis aktas verčia nusisukti nuo islamo vis daugiau musulmonų. Pavyzdžiui, po teroristinių aktų Beslane musulmonų Osetijoje sumažėjo apie 30 procentų, o pačiame Beslane, kuriame 40 procentų gyventojų buvo musulmonai, jų sumažėjo perpus. “Kaip liudija net musulmoniški šaltiniai, po kiekvieno kruvino išpuolio tūkstančiai, o gal net dešimtys tūkstančių musulmonų pereina į krikščionybę.
O tai, kad per 15 metų islamą priėmė tik apie 250 000 etninių rusų, R.Silantjevas aiškina tuo, kad provoslavai “kažkodėl mieliau prisijungia prie protestantų, o ne prie musulmonų”.

Sekmininkai atidarė atstovybę Europarlamente

2005 metų spalio 1 dieną Briuselyje, prie Europarlamento, oficialiai atidaryta Europos sekmininkų atstovybė(PEF). Šį projektą finansavo amerikiečių sekmininkų bažnyčia “Dievo asamblėja”.
Europos sekmininkų atstovybės direktorius – Danielis Konstansa. Atstovybė sieks koordinuoti sekmininkų judėjimą Europoje ir atstovauti sekmininkų interesus Europarlamente.
Šiuo metu pasaulyje sekmininkai yra greičiausiai auganti krikščioniška denominacija.

ketvirtadienis, lapkričio 03, 2005

Aktorius dalyvauja evangelizacijose

Aktorius Stephen Baldwin filmavęsis daugiau nei 60 kino juostų,rodytas daugyb?je teleprogramų JAV, dabar plėtoja savo produkcijoskompaniją, kuriančią televizijos, kino ir kitus projektusPo rugs?jo 11-ios teroristų išpuolio Amerikoje, jis tapo atgimusiu iš aukšto krikščionimi ir su evangelisto Luis Palau asociacija evangelizuoja Amerikos jaunimą.
Aktorius sako: "Prieš mano valią, mano tikėjimas, mano Gerosios naujienos skelbimas tapo itin svarbūs man". Evangelizacijos yra kiek neįprastos, nes į jas įtraukiami krikščionys profesonalūs riedlentininkai ir dviračių BMX meistrai.Aktorius sako, kad šalies"jaunimas yra MTV ir kultūros įtakoje", o radijo stotys siūlo klausytis dainų, kaip smagiai nepilnamečiai užsiiminėja seksu. "Stengiuosi būti jaunimo pasikeitimų dalimi irnoriu parodyti jiems kitą kelią", - sako aktorius.
Pagal “Beliefnet” pranešimą paruošė Žygimantas

Klebonas teisme atgailavo, bet išpažinties neatliko

Prie vairo girtas įkliuvęs Pociūnėlių klebonas Vytautas Žvirzdinas, pakeitęs garsųjį Kurtinaitį, švenčia pergalę - iš policijos atgauna vairuotojo pažymėjimą. Teismą sugraudino kunigo skundas, kad be automobilio jis negalės užsiimti sielovada.
Beje, tai jau per metus bene trečias klebonas, Lietuvoje įkliuvęs už vairo neblaivus. Tiesa, reikia pažymėti, kad teismai klebonams stebėtinai atlaidūs - net ir milijonus iššvaistęs kunigas Ričardas Jakutis, su ginklu sulaikytas Viduklės klebonas, vagyste apkaltintas kunigas Kurtinaitis susilaukė švelnių bausmių. Galbūt kunigams teismuose padeda tai, kad jie nuoširdžiai gailisi, tad teismams belieka suteikti išrišimą.

Marija Vietname nebeverkia

Katalikų bažnyčia Vietname turėjo paneigti, kad Mergelės Marijos statula verkė prieš minią žmonių,šalia Ho Ši Mino miesto katedros, praneša AFP naujienų tarnyba iš Hanojaus. Šeštadienį pasklidęs gandas, kad statula, stovinti prieš katedrą verkia, pritraukė šimtus, o gal net tūkstančius smalsuolių. Dėl daugybės žmonių, norinčių pamatyti ,,stebuklą“, susidarė netgi nemaži transporto kamščiai . Žmonės prieš katedrą būriavosi kelias dienas. Kai kurie prekiavo statulos nuotraukomis su ,,ašara“ ant dešiniojo skruosto. ,,Čia susirinko daug žmonių, negaliu pasakyti kiek, - sakė katedros darbuotojas panorėjęs likti anonimu. - Ši naujiena netikra,tai tik prietarai”. Kunigas Huynh Cong Minh per sekmadienio mišias sakė susirinkusiems netikėti gandų skleidėjais, kad ,,ašaros“ atsirado stovint statulai lauke,nusėdus dulkėms, ir po to palijus lietui.“ Taigi tapo aišku, kad Marija ašarų nelieja, tik lieka neaišku - kas tie gandų skleidėjai. “Tuoi Tre” laikraštis pamini, kad tokie “stebuklai” Ho Ši Mino mieste įvyksta nebe pirmą kartą. Pagal įvairius šaltinius, komunistiniame Vietname yra nuo 3 iki 8 mln. katalikų, Vietnamas antras pagal katalikų skaičių Azijoje po Filipinų . Protestantai sudaro mažumą, jų yra apie 850 000.
Pagal AFP pranešimą paruošė Žygimantas

trečiadienis, lapkričio 02, 2005

Nigerijoje moksleiviai prievarta verčiami priimti islamą

Kaimo vietovių krikščionys bijo siųsti savo vaikus į valstybinę mokyklą, nes nerimauja, kad jie gali būti atversti į islamą.
mokiniai yra verčiami mokytis Arabų kalbos, mokosi apie Islamą ir kalbą maldas kaip musulmonai. Taip pat valdžioje esantys krikščionys teigia, kad vyriausybė neduoda leidimo kaimo vietovėse pastatyti mokyklų, kuriose galėtų mokytis krikščionys. Numanoma to priežastis - priversti krikščionių vaikus eiti į musulmoniškas mokyklas ir priversti juos tapti musulmonais.
Taip pat vaikai turi kęsti Ramadano mėnesį mokyklose. Jiems neduodamas maistas, kai kurios mokyklos uždaromos dėl jose tiekiamo maisto vaikams Ramadano metu. Mokyklos tampa geriausiu priemone neleisti plisti krikščionybei. Dėl šių įvykių, bažnyčių lankomumas krito nuo 3500 iki 2000 žmonių. Metodistų vyskupas teigia, kad per pastaruosius metus Nigerijoje 1750 krikščionių buvo nužudyta. tarp jų 10 pastorių. taip pat 30 bažnyčių buvo sudegintos ir 30 000 krikščionių prarado namus.
Pagal “BosNewsLife News Center” pranešimą paruošė Amžina

Baptistų bažnyčios praranda vaikus

Didžiosios Britanijos Baptistų sąjungos metinės statistikos rodo, jog
per pastaruosius dvejus metus vaikų iki 12 metų skaičius sumažėjo
daugiau nei 30,000. Baptistų bažnyčių Misijų skyriaus atstovas teigia,
jog tai susiję su didesniu dėmesio kreipimu į suaugusiuosius, kurių
skaičius per pastaruosius metus tik augo - net iki 21 procento
paskutiniais metais. Krikštų skaičius taip pat augo, apie 26
procentus. Orientavimasis į suaugiuosius ir jaunimą pasiteisina. Vokietijos
Baptistų bažnyčios taip pat praneša apie didelį vaikų skaičiaus
sumažėjimą, net vaikams tarnaujančių grupių skaičius sumenko beveik
ketvirtadaliu. "Vaikai yra taip pat Kristaus kūnas, pats laikas
atsigręžti ir į juos", -sako sąjungos atstovas.
Paruošė U