pirmadienis, gegužės 31, 2010

Iranietės paliko savo šalį


Dvi Irano krikščionės, kurios už savo tikėjimą 14 mėnesių buvo kalinamos, išteisintos pagal visus straipsnius.
28 metų Marjam Rastampur ir 31 Marine Amirizade paliko Iraną po to, kai Irano valdžia jas perspėjo, kad bet koks jų tolesnis veikimas bus griežtai baudžiamas, praneša agentūra "Еlam", kuri palaiko augančią Irano bažnyčią.Kur išvyko moterys, nepranešama. Moterys dėkojo visiems, kurie meldėsi už jas. "Mes tikime, kad mūsų areštas ir kalinimas buvo Dievo plane, ir tai buvo Jo šlovei, bet žmonių maldos palaikė mus. Mes silpnos,su daugybe trūkumų, garbė ir šlovė Viešpačiui, kad jis palaikė mus ir naudojo mus, nors ir nežinome, kodėl mus pasirinko. Visa šlovė Jam", -sakė moterys.
Pagal CNL-NEWS

Benediktas XVI ir "purvina kampanija"

Kas ieško, tas randa. Nors paskelbta daugybė straipsnių apie tai, kad popiežius Benediktas XVI neturi nieko bendro su pedofilijos skandalu, o bandymą nurodyti į jo vaidmenį vadinta "purvina žiniasklaidos kampanija", vis dėlto aiškėja, kad Benediktas XVI buvo informuotas apie pedofilijos aktus.
Pasirodo, jis atsisakė atimti dvasininko statusą amerikiečiui kunigui, kuris prisipažino tvirkinęs daugybę vaikų ir net kalėjo už tai, kadangi dvasininkas nesutiko su nuobauda.
Ši byla yra naujausias įrodymas, kaip Bažnyčios teisės pakeitimai popiežiumi esant Jonui Pauliui II pavertė niekais JAV vyskupų pastangas kovoje su seksualinio išnaudojimo krize, kuri galiausiai išplito.
„Associated Press“ gauti velionio dvasininko Alvino Campbello iš Ilinojaus valstijos bylos teismo archyvų dokumentai rodo, kad kardinolas Josephas Ratzingeris, laikydamasis to meto Bažnyčios įstatymų, nepritarė vyskupo prašymui pašalinti kunigą iš pareigų dėl to, kad smurtautojas atsisakė sutikti su šiuo prašymu.
„Minima peticija negali būti priimta dėl to, kad joje nėra paties tėvo Campbello prašymo“, – rašė J. Ratzingeris 1989 m. liepos 3 d. laiške vyskupui Danieliui Ryanui iš Springfildo vyskupijos.
Taigi, Katalikų bažnytinė teisė buvo iškelta virš aukų ir dvasingumo.

sekmadienis, gegužės 30, 2010

Jehovos liudytojai apsimetinėjo žydais


Izraelis lieka viena iš šalių. kur evangelijos platinimas yra pavojingas reikalas. Yra sukurta net žydų religinė organizacija "Jad de Achim" (Pagalbos ranka broliams), kuri užsiima tuo, kad siekia nutraukti bet kokią krikščionių misionierių veiklą.
Organizacija "Jad de Achim" seka krikščionis, o vėliau juos persekioja ir gąsdina, net iki to, kad išsiųstų iš šalies.
O nuo ko viskas prasidėjo? Prieš porą metų 60 žmonių atliko "gijur" apeigą, po kurios bet koks žmogus tampa žydu. Vėliau jie apsigyveno ortodoksų rajonuose ir vaikščiodami gatvėse agresyviai ragino prisijungti prie kito tikėjimo. Kas gi buvo tie žmonės, apsimetę žydais? Tai buvo "Jehovos liudytojai".
Nuo šio momento organizacija "Jad de Achim" pradėjo visų misionierių medžioklę, nesistengdami išsiaiškinti skirtumo tarp "Jehovos liudytojų" ir evangelijos skelbėjų, laikydami visus apsimetėliais.
Agentūra izrus.co.il praneša, kad evangelijos skelbimas gatvėse atsinaujino, tačiau šį kartą skelbti išėjo evangelikai.
Praneša Julija Arkin, Izraelis

šeštadienis, gegužės 29, 2010

Slaptosios kunigų žmonos reikalauja celibato panaikinimo


Kai pasaulyje svarstoma, ar tik ne celibatas kaltas dėl didžiulio pedofilijos skandalo Katalikų bažnyčios dvasininkų gretose, o Vatikanui griežtai neigiant bet kokį celibato ir pedofilijos ryšį, netikėtai iniciatyvos ėmėsi moterys, kurios pasiuntė Benediktui XVI beprecedentį laišką, kuriame prašo panaikinti celibatą, praneša "The Guardian".
40 italių slaptųjų katalikų kunigų ir vienuolių žmonų, rašo, kad "kunigui būtina gyventi tarp jo brolių - žmonių, mylėti ir būti mylimam".
Tik trys moterys paskelbė savo pavardes. 42 metų Stefani Salamone - viena iš jų. Ji dirba menedžere ir jos santykiai su kunigu truko 5 metus. Ji tvirtina, kad katalikės įpratusios su pagarba žvelgti į bažnyčios tarnautojus, o kunigo mesta katalikė dažnai praranda pasitikėjimą visais vyrais.
Moterys prašė popiežiaus supratimo, kad jų laimė yra trumpalaikė, nes išpuola tik reti susitikimai, o likusį laiką su savo vyrais jos dalinasi tik abejonėmis, baime ir neužtikrintumu.
Moterys, beje, visai gerai laiške argumentavo celibato dirbtinumą - įrodė, kad daugelis apaštalų buvo vedę, net popiežiai iki IX amžiaus taip pat buvo vedę. Moterys įrodė, kad celibatas - ne Dievo duota "dovana", o žmogaus sugalvotas", cituoja jų laišką "Интерфакс-Религия".
Jei ir kitose šalyse kunigų ir vienuolių mylimosios susivienys, gali paaiškėti, kad celibato senokai nebesilaikoma dideliais mastais.

penktadienis, gegužės 28, 2010

Pasaulinė bažnyčių taryba raginama užmegzti ryšius su sekmininkais

Pasaulinė bažnyčių taryba raginama užmegzti ryšius su sekmininkais. Iki šiol Pasaulinė bažnyčių taryba, kurioje yra Liuteronų, Stačiatikių, Presbiterionų ir kitos evangeliškos bažnyčios (Katalikų bažnyčia yra stebėtojo teisėmis) atsisakydavo bendrauti su sekmininkais, kurie ir patys labai kritiškai žiūri į ekumeninius ryšius.
Pokyčius skatina tai, kad sekmininkai yra greičiausiai auganti krikščionių denominacija. Jau dabar jų yra virš 500 milijonų - daugiau negu sudėjus Pasaulinės bažnyčių tarybos bažnyčių narius.
Pagal "NXL"

Birma - auga krikščionių skaičius


Birma - auga krikščionių skaičius. Šioje vienoje iš uždariausių pasaulio šalių, valdomoje kariškių, krikščionys patiria didelį spaudimą. Dažnai kariškiai iš tėvų atima vaikus ir perduoda juos budistų vienuoliams, kad augintų vienuolynuose ir jie taptų budistais.
Nepaisant žiuarių persekiojimų Evangelija plinta, Birmoje, kurioje absoliuti gyventojų dauguma yra budistai, šiuo metu priskaičiuojama apie 2 milijonus krikščionių.
Pagal "NXL"

ketvirtadienis, gegužės 27, 2010

Buvęs narkomanas ir nusikaltėlis taps pastoriumi


Sekmadienį Anglikonų bažnyčios pastoriumi taps buvęs nusikaltėlis ir narkomanas Metju Martinsonas.
Dabar 35 - erių Metju Martinsonas vartojo alkoholį, narkotikus, gyveno gatvėje ir net nebaigė mokyklos. Kalėjime jis už ginkluotą pašto apiplėšimą praleido 4 metus, praneša "The Daily Telegraph".
"Kai mane suėmė policija, aš pajutau didelį palengvėjimą... Aš išgirdau, kaip Viešpats pasakė: "Dabar tu turi pasirinkimą - priimti mane arba atmesti", - pasakojo Metju Martinsonas.
Dabar jis - diplomuotas teologas, turi šeima, augina 9 metų dukrą. "Jeigu pažiūrėti, kuo aš buvau, ir kuo tapau - tai gali pamatyti Dievo malonę", - sako būsimas pastorius.

Maroko valdžia išsiunčia krikščionis

Maroko valdžia išsiunčia krikščionis iš šalies. Per paskutinius 3 mėnesius iš Maroko išsiųsta 100 užsieniečių krikščionių, kurie apkaltinti... evangelijos skelbimu.
Islamo ir religijos reikalų ministras Achmedas Tufikas aiškina, kad šis žingsnis yra prievartinis, nes "užsieniečiai kėlė pavojų visuomenės tvarkai", praneša "Благовест-инфо".
Maroke, kaip ir daugumoje musulmoniškų šalių, islamo atsisakymas yra kriminalinis nusikaltimas.

Šiauliečiai nesutaria dėl Kryžių kalno


Šiauliečiai nesutaria dėl Kryžių kalno - anksčiau vieni rinko parašus, kad ten statyti bažnyčią, dabar kiti pradėjo rinkti parašus prieš Šiaulių vyskupijos planus prie Kryžių kalno statyti bažnyčią. Parašų rinkimo iniciatoriai per pirmąsias dienas teigia surinkę kelis šimtus piliečių parašų.
Jie norėtų Kryžių kalną matyti neužstatytą ir teigia, kad reikėtų labiau rūpintis pačiu kalnu, kuris dabar yra gerokai apleistas, nepjaunama žolė, neprižiūrimos skulptūros, o bažnyčių esą jau užtenka.
Idėja statyti bažnyčią prie Kryžių kalno priklauso Šiaulių vyskupijos kurijai. Šiuo metu jau sutarta, kad bažnyčia turėtų iškilti šiek tiek atokiau nuo Kryžių kalno, tačiau parašus renkantys piliečiai iš viso nepritaria bažnyčios statybai.

Naujųjų apaštalų bažnyčia siekia pripažinimo


Pasirodė pranešimai, kad Naujųjų apaštalų bažnyčia siekia valstybės pripažinimo. Seimo Žmogaus teisių komitetas nusprendė teikti Seimui nutarimo projektą, kuriuo Naujųjų apaštalų bažnyčia būtų pripažįstama valstybės pripažinta religine bendruomene.
Aišku, iš karto pasirodė ir neigiama informacija - Teisingumo ministerija suabejojo, ar šios bažnyčios lankytojai laiko save bendruomenės nariais. Esą 1997 m. Religijos studijų ir tyrimų centro (katalikiška organizacija) atliktas tyrimas, kurio metu atlikti interviu su religinės bendruomenės nariais, ir iš jų paaiškėjo, jog dauguma narių netraktuoja šios religinės bendruomenės kaip atskiro vieneto, o greičiau žiūri kaip į „pagerintą“ Katalikų Bažnyčią.
Lietuvoje Naujųjų apaštalų bažnyčia yra pastačiusi 6 maldos namus – bažnyčias.
Dėl nuolatinio įsikišimo į teisinius reikalus ir klerkų, kurie atstovauja valdžios struktūrose katalikybei, valstybės pripažinimo jau dešimtį metų negali pasiekti eilė religinių, dažniausia protestantiškų, bendruomenių.

trečiadienis, gegužės 26, 2010

Dievo nėra, bet pastoriumi būti noriu


Dievo nėra, bet pastoriumi būti noriu - ateistas nori vadovauti bažnyčiai, tokio anekdoto sugalvoti nereikia, jis gyvas praktikoje. Europoje - įdomios tendencijos, ateistai veržiasi dirbti pastoriais.
Buvęs pastorius, teologijos daktaras Paul Schulz, netekęs tarnybos po to, kai per pamokslus tvirtino, kad netiki jokiu dievu ir pomirtiniu gyvenimu, pareikalavo iš Liuteronų bažnyčios grąžinti jį į pastoriaus vietą, nesvarbu, kad jis ateistas, praneša "Lenta.ru".
72 metų teologijos daktaras pastoriavo Hamburge ir per pamokslus ėmė tvirtinti, kad netiki jokiu dievu ir pomirtiniu gyvenimu, kas iššaukė tyrimą, 1979 metais priimtas sprendimas, kad jis negali eiti pastoriaus pareigų.
Dabar teologas - ateistas pareikalavo panaikinti šį sprendimą, mat kaimyninėje Olandijoje ateistas... dirba pastoriumi.
Liuteronų bažnyčia dar nepaskelbė, ar svarstys šį prašymą.

Dalai-lama "Religijų daug, tiesa viena"


Dalai-lama davė interviu "The New York Times", kuriame teigė: "Religijų daug, tiesa viena".
"vaikystėje aš galvojau, kad mano religija, budizmas, pati geriausia, o kitos religijos kažkuo menkesnės", - teigia 14-asis Tibeto Dalai - lama,- dabar aš matau, koks buvau naivus ir kokie pavojingi religinio nepakantumo požymiai".
Jo manymu, susidūrimai tarp religijų vis aktyvės, nes pasaulis tampa globalesnis, todėl reikia ieškoti susilietimo taškų.

antradienis, gegužės 25, 2010

Musulmonai susikūrė atskirą socialinį tinklą


Internete pradėjo veikti socialinis tinklas "Madina". Jis skirtas musulmonams ir jo tikslas - islamiškose šalyse jaunimui pakeisti "Facebook" socialinį tinklą, praneša Kanadoje įsikūrusi kompanija "Madina Media Corp".
Musulmonai stengiasi išsiskirti, tačiau iš esmės kopijuoja jau esančius reiškinius,daiktus, suskurtus vakaruose, pavyzdžiui, yra musulmonų olimpinės žaidynės ir net "Meca - cola".

Rygoje vyko šeimos šventė


Rygoje vyko šeimos šventė 2010, kuri vadinosi "Šeima - Latvijos garbė ir jėga". Šventę pradėjo adventistų pastoriai Valda ir Viesturs Rekiai, toliau eisena traukė per visą senamiestį į miesto parką, kur vyko oficialioji dalis, praneša invictory.org.
Šeimas sveikino Latvijos Saeimo ir Rygos tarybos deputatai, įvairių konfesijų šventikai bei "Naujosios kartos" vyresnysis pastorius Aleksejus Lediajevas.

Benediktas XVI apie Šventąją Dvasią ir vienybę


Benediktas XVI Sekminių homilijoje kalbėjo apie Šventąją Dvasią ir vienybę. Šis tekstas ne tik stebina, bet ir atskleidžia, kas turima omenyje, kai katalikai kalba apie krikščionių vienybę.
Homilijoje teigiama. "Iš mirusio ir prisikėlusio, pas Tėvą sugrįžusio Dievo Sūnaus dabar į žmoniją pučia, su nepaprasta jėga, dieviškas pūtimas, Šventoji Dvasia".
Šioje vietoje galima sustoti - aiški erezija, nes Šventoji Dvasia nėra nei ugnis, nei pūtimas, o asmuo.
Toliau kalbama:"Tai yra Dievo veikimo pasekmė – vienybė... Visuotinė Bažnyčia yra pirmiau už dalines Bažnyčias, tad šios turi derintis prie jos pagal vienybės ir visuotinumo kriterijus.
Iš čia kyla praktinis kriterijus krikščioniškam gyvenimui: kai asmuo ar bendruomenė užsidaro savo mąstymo ir veikimo būde, tai ženklas, kad tolstama nuo Šventosios Dvasios. Krikščionių ir dalinių Bažnyčių kelias visada turi būti gretinamas ir harmonizuojamas su vienos ir katalikiškos Bažnyčios keliu".

Taigi, tokia yra samprata apie vienybę ir viso ekumenizmo pagrindas - derinkitės prie mūsų, "harmonizuokitės su vienos ir katalikiškos Bažnyčios keliu".
Jei pastebite, kitos bažnyčios net nelaikomos bažnyčiomis - tik "dalinėmis". Žinoma, visa tai įsukta į gražias frazes, logiškas išvadas, bet esmė nuo to nesikeičia.

Elektrinė naudojasi Chakasijos šamanų paslaugomis


Sajano - Šušensko hidroelektrinę valdanti "РусГидро" ėmė bendradarbiauti su Chakasijos šamanais,praneša GZT.RU.
"РусГидро" savo tinklalapyje įdėjo vaizdelė, kur trys šamanai ramina gyventojus, kad ši hidroelektrinė nesugrius.
Šios priemonės prisireikė, kai po snieguotos žiemos ekspertai ėmė kalbėti, kad atlydžio vandens elektrinė gali neišlaikyti. Prie to prisidėjo kai kurie Chakasijos šamanai, kurie teigė matę panašias vizijas.
"РусГидро" žengė priešingą žingsnį - susirado sau palankius šamanus.Šie pasakoja, kad jau nuo gruodžio prašo dvasių, kad atšilimas nebūtų staigus, taip ir vyksta. "Mes jaučiame, kad dvasios atsiliepė. Mes nesustosime, toliau šauksimės dvasių",- tvirtina šamanai.
"РусГидро" neatmeta galimybės, kad liaudies burtininkų paslaugomis naudosis ir ateityje.

pirmadienis, gegužės 24, 2010

Namazas pranciškonų vienuolyne

Bosnijoje studentai musulmonai vakarinę maldą - namazą - atliko pranciškonų vienuolyne. Grupė musulmonų studentų viešėjo pranciškonų vienuolyne, kur buvo aptariami šv.Pranciškaus ir vieno bosnių poeto musulmonų darbai, praneša "The Daily News Egypt".
Kai diskusija jau baigėsi, musulmonai prisiminė, kad jau laikas maldai ir ruošėsi eiti į mečetę, bet pranciškonai pasiūlė jiems savo patalpas, kurias buvo iš anksto paruošė.
Susitikimas baigėsi bendra vakariene.

Nigerija - šariato teismas liepė griauti bažnyčias


Kas laukia krikščionių, gyvenančių islamo šariato sąlygomis, rodo įvykiai Nigerijoje, kur Kano valstijoje šariato teismo nuosprendžiu buvo nugriautos trys protestantų bažnyčios ir pastoriaus namas.
Visa tai įvyko gegužės 16- 18 dienomis, praneša «СatholiСculture.org».
JAV tarptautinė relignės laisvės komisija neseniai paskelbė Nigeriją šalimi, kuri kelia nerimą dėl žvėriškų nusikaltimų.
Nigerijoje gyvena 142,5 milijono gyvebntojų, iš jų apie 50 procentų musulmonai,25% protestantai, 15% - katalikai, 10% - pagonys.
Pagal "Nehemia"

Odesoje atstatė liuteronų bažnyčią


Praėjus beveik 100 metų Odesoje atstatė seniausią Ukrainoje liuteronų bažnyčią. Šv.Pauliaus bažnyčia, stovinti Odesos centre buvo pastatyta 1827 metais, 1937 metais ją sovietų valdžia uždarė, ji buvo naudojama kaip sporto salė, biblioteka, sandėlis, 1976 metais buvo padegta, norėta ją nugriauti.
Po rekonstrukcijos dabar bažnyčioje vyks ne tik tarnavimai, bet ir vargonų muzikos koncertai, bažnyčia talpina iki 500 žmonių.
Rekonstrukcija kainavo 7 milijonus eurų, kuriuos skyrė Bavarijos liuteronų bažnyčia.

Islamistai sudegino vaikų stovyklą


Keliasdešimt ginkluotų islamistų Gazos ruože sudegino vaikų stovyklą. Šią stovyklą, vieną iš 35, statė JTO, kuri norėjo padėti palestiniečių pabėgėliams Gazoje.
Net ir islamistų partija "Hamas" valdanti Gazą pasipiktino tokių barbarišku elgesiu ir žadėjo pradėti tyrimą.

Pagal "Newsru"

šeštadienis, gegužės 22, 2010

Stačiatikių bažnyčia pakeitė susikompromitavusį vadovą


Kosovo vyskupas Artemijė buvo atšauktas iš pareigų vasario mėnesį dėl kaltininmų iššvaisčius valstybės ir stačiatikių bažnyčios lėšas. Dabar Serbijos stačiatikių bažnyčia paskyrė naują žmogų.Kosovo serbų dvasiniu vadovu bus vyskupas Amfolohijė Radovičius.
Serbijos stačiatikių bažnyčia laiko Kosovą savo lopšiu. Kosove yra šimtai serbų vienuolynų, kurių didelė dalis pastatyta dar viduramžiais.
Tiesa, daugelį bažnyčių ir vienuolynų susprogdino albanai, siekiantys ištrinti serbų paveldą Kosove

"U2" lyderiui Bono atlikta skubi operacija


Airių roko grupės "U2" lyderiui Bono atlikta skubi operacija vienoje iš Miuncheno klinikų. Tai penktadienį buvo pranešta Kanų festivalyje, kur 50 metų atlikėjas turėjo atvykti kiek vėliau.
Pasak oficialaus grupės atstovo, Bono patyrė traumą, ruošdamasis dar vienam "U 2" pasaulinių gastrolių etapui. Kaip sužinota, nugaros operaciją atliko neurochirurgas. Manoma, kad Bono praleis klinikoje dar kelias dienas.
"U " turėjo pradėti gastroles po JAV koncertu Solt Leik Sityje birželio 3 d. Kol kas neaišku, ar turnė grafikas bus keičiamas.

Pamokslininkas žmoną laikė... šaldytuve


39 metų Entoni Hopkinsas iš JAV nejuokais gąsdindavo savo šeimą skaitydamas pamokslus. Tačiau dabar jis nuteistas iki gyvos galvos ir dar 51 metams. Jis kaltinamas savo žmonos nužudymu, kurios kūną šventeiva laikė šaldytuve, dar 51 metus jis gavo už kitus nusikaltimus - sodomiją ir seksualines patyčias. Teisme pamokslininkas neparodė jokio apgailestavimo. Prokuroro padėjėjas aršujį pamokslininką, tiesa, nenurodoma, kokiai konfesijai jis priklausė, pavadino "blogiausiu blogiu".
Entoni Hopkinsas nužudė savo 36 metų žmoną dar 2004 metais, kai žmona užtiko jį tvirkinant dukrą, kūnas buvo rastas 2008 metais, bet jam vis pavykdavo išvengti teisingumo, kadangi namuose mokė savo 8 vaikus.
Pagal "MIGnews"

Evangelijos dienos su evangelistu David Hathaway


2010 m. gegužės 7 d. Vilniaus protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ (pastorius - Vaidas Vyšniauskas) ofise buvo surengtas organizacinis Vilniaus Evangelinių bažnyčių pastorių, Evangelinių denominacijų atstovų susitikimas su dr. David Hathaway tarptautinio tarnavimo atstovais.
Susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su rugsėjo mėn. vyksiančiomis Evangelijos dienomis su tarptautiniu evangelistu David Hathaway. Evangelijos šventė vyks 2010 m. rugsėjo 10-12 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje.
Šį kartą ypatingas dėmesys bus skiriamas galimybei iš visos Lietuvos atvežti žmones į renginį. Vilniuje taip pat važinės autobusai, nemokamai vežantys pageidaujančius sostinės gyventojus ir svečius į renginius "Siemens" arenoje.
Šiuo metu daugiau nei 80 Lietuvos Evangelinių bažnyčių ir grupių išreiškė norą dalyvauti artėjančiame festivalyje "Evangelijoje dienos" Vilniuje.
www.pentecost.lt

penktadienis, gegužės 21, 2010

Krikščionių kaimas Indonezijoje stebina valdžią


Indonezijoje, kurioje gyvena apie 250 milijonų gyventojų, auga krikščionių skaičius.Krikščionys moka aukštą kainą už priklausymą Kristui, o jų kantrybė duoda vaisius - štai krikščionių kaimas Blimbling Sari Indonezijoje stebina valdžią ir ji bando panaudoti jų patirtį.
Balio saloje esantis kaimas Blimbling Sari - 100 procentų krikščioniškas, visų 250 namų duris puošia kryžius. Kaimas įsikūrė, kai 1939 metais Danijos vyriausybė nupirko šią žemę krikščionims. Kaimo pastorius Katun Sulga Auib sako, kad krikščionims ši sala tapo Pažado žeme.
"Indonezijos vyriausybės idėja buvo ta, kad suvaryti krikščionis į rezervaciją ir taip nutraukti krikščionių judėjimą kaimuose. Čia pavojinga vieta - daug uodų, gyvačių, pirmiausia persikėlė 39 šeimos",- pasakoja pastorius Katun Sulga Auib.
Kaimo gyventojai suprato svarbią tiesą - reikia daug dirbti, kiekviena šeima gavo po du hektarus. "Atsivertę musulmonai turi nuostabų troškimą gyvenimui. Keletą kartų mus išrinko kaip geriausią vietovės kaimą, esame paskelbti teritorija, laisva nuo azartinių žaidimų ir narkomanijos, o svarbiausia, kad nusikaltimų lygis - nulinis. kaimo gyventojai nevagia ir negeria alkoholio, mėgsta dirbti, o Jėzų Kristų garbina nacionaliniu stiliumi",- pasakojo pastorius Katun Sulga Auib.
Į kaimą pradėjo keltis ir musulmonai,ir induistai, kurie jaučia meilę ir realiai pažįsta krikščionišką gyvenimo būdą.
Pastaruoju metu tiek valdžios institucijos, tiek verslo struktūros tiesiog atakuoja kaimą, norėdami išmokti sukurti gyvenimą šio kaimo pavyzdžiu.
Pagal "Nehemiah.ru"

Baptistų tarnautoją užmušė chuliganai


Rusijos Sankt Peterburgo mieste baptistų tarnautoją užmušė chuliganai. Tai įvyko gegužės 19 dieną. 76 metų baptistų tarnautoją Jurijų Goloviną laiptinėje mirtinai sumušė narkomanai, kai jis ėjo lankyti vienos moters. Nors vyras buvo nuvežtas į ligoninę, nuo sumušimų jis ten mirė. Jurijus Golovinas daugelį metų vadovavo "Gideono" misijai Sankt Peterburge ir Leningrado apskrityje.
Pagal "НХМ"

Anglikonai grįžta į Vatikano globą

Pirma anglikonų grupė Anglijoje pasiuntė į Vatikaną oficialų prašymą, kad būtų priimti į Katalikų bažnyčią, sąlygomis, suformuluotomis Benedikto XVI apaštališkoje konstitucijoje "Anglicanorum coetibus",praneša "Milites Christi Imperatoris".
Tai grupė iš Anglikonų tradionalistų bažnyčios, kuri ir taip turėjo menkus ryšius su anglikonais. Jos vadovas vyskupas Deividas Moijeris prašo popiežiaus sukurti ordinariatą Anglijoje.

ketvirtadienis, gegužės 20, 2010

Jiang Zemin - "Aš noriu, kad mano šalis taptų krikščioniška"


Marc Nuttle savo knygoje "Tiesos momentas"(Moment of Truth) parašė apie komunistinės Kinijos atidų vado Jiang Zemin stebėjimą. Pavyzdžiui, buvęs "Time" žurnalistas David Aikman paklausė 2002 metais buvusio komunistinės Kinijos vado Jiang Zemin, ko jis norėtų palinkėti savo šaliai. Jo atsakymas šokiravo ne tik žurnalistą, bet ir visą pasaulį: "Aš noriu, kad mano šalis taptų krikščioniška"
Kai jo paklausė, kodėl, jo atsakymas buvo tikras apreiškimas. Kaip Jiang Zemin aiškino, grupė kinų mokslininkų apie 20 metų tyrė pastovų Kinijos atsilikimą nuo Vakarų technologijos, mokslo, industrijos ir meno srityse. Po visų priežasčių analizės kinų mokslininkai nustatė, kad tik religinė padėtis leido Vakarams pasiekti aukštumų.

Pagal НХМ

Prie Odesos gali pasikartoti Pendzos įvykiai


Šiame vienuolyne prie Odesos gali pasikartoti Pendzos įvykiai, kai 30 vienos iš provoslavų bažnyčios atšakų adeptų keletui mėnesių laukdami pasaulio pabaigos pasislėpė po žeme.
Šį kartą po žeme susiruošė kita provoslavų grupė - atgimsta XX amžiaus pradžios grupė, vadinamieji inokentiečiai, kuri tiki, kad būten čia ateis Kristus.Jų yra keletas tūkstančių, dauguma gyvena Rumunijoje ir Moldavijoje, o prie Odesos dar 1913 metais inokentiečiai buvo išrausę galingus požemius, kuriuos vėliau užvertė sovietų valdžia, dabar požemiai yra atkasami, ruošdamiesi apokalipsei inokentiečiai deda daug pastangų. Pagal jų mokymą, apokalipsę geriausia pralaukti po žeme. Jų požemiai buvo tokie dideli, kad ten galėjo gyventi keli tūkstančiai žmonių.

Saudo Arabijoje mergina prikūlė policininką


Komiškas atsitikimas įvyko Saudo Arabijoje, kur įsiutusi mergina primušė religinį policininką.
Insidentas įvyko viena iš griežtos islamo šalies miestų, kur policininkas nusprendė patikrinti, ar einanti porelė yra giminaičiai, mat pagal įstatymus, moterys gali pasirodyti viešumoje tik lydimos artimų giminaičių, o buvimas su svetimais vyrais yra baudžiamas.
Tačiau užuot atsakiusi mergina puolė kumščiais apstulbusį dorovės sergėtoją ir sulupo taip, kad jis pateko į ligoninę. Tiesa, vyrukas, pasirodė ne toks agresyvus, vos išgirdęs policininko klausimą, jis ... apalpo.

"Biblijos kelio" bažnyčioje viešės žymi rašytoja


Nuo gegužės 22 iki 30 dienos Vilniaus sekmininkų bažnyčioje "Biblijos kelias" bažnyčioje viešės žymi rašytoja Liudmila Plett.
Jos plunksnai priklauso viena iš knygų, aprašančių neįprastą prabudimą Pietų Afrikos respublikoje, kuris tęsiasi kelis dešimtmečius "Prabudimas prasideda nuo manęs". Šis prabudimas palietė daugiausia vietines afrikiečių gentis.
Gegužės 24, 26, 27, 28, 29 dienomis 18.30 ji ves seminarus bažnyčioje "Biblijos kelias", adresas Kaimelio g. 31A, Vilnius.

Olandijoje pasirodys Romos popiežiaus prezervatyvai


Olandijoje pasirodys Romos popiežiaus prezervai. Šį savaitgalį viena parduotuvė ruošiasi realizuoti 2000 "Romos popiežiaus prezervatyvų", tokiu būdu planuojama pašiepti Romos katalikų bažnyčios poziciją apsisaugojimo klausimu. Katalikui naudoti prezervatyvus yra nuodėmė, taip pat negalima naudoti ir kitų apsisaugojimo nuo nėštumo priemonių, praneša NEWSru.com.
Firmos De Condoomfabriek atstovai pareiškė, kad tokiu būdu nori išreikšti nesutikimą su Vatikano pozicija, praneša The Independent.
Prezervatyvų viršelyje bus pavaizduotas Benediktas XVI ir parašas:"Aš pasakiau "Ne"! Mes sakome"Taip".

trečiadienis, gegužės 19, 2010

Venesuela - šventieji ginkluoti ir pavojingiDaug kas girdėjo apie Pietų Amerikos šalyse gyvuojančią komunistuojančią katalikybės atšaką. Štai kaip atrodo šios teologijos išraiška Venesuelos gatvėse. Taigi, šventieji ginkluoti ir pavojingi.

Veikliųjų žmonių bendrijos banketas


Antradienį Anykščiuose vyko Tarptautinės pilnos evangelijos veiklių žmonių bendrijos banketas.Iš įvairių miestų suvažiavę vyrai pasakojo savo gyvenimo istorijas, meldėsi už susirinkusius. Bendrija, nors ir deklaruoja, kad yra nedenominacinė, vis dėlto vakaro dalyviai, ypač katalikai, neatsispyrė pagundai pasipuikuoti savo denominacine priklausomybe, laidomis "Marijos radijuje" ir religine patirtimi.
Bankete dalyvavo apie 30 žmonių.

antradienis, gegužės 18, 2010

Episkopalai įšventino lesbietę


Los Andžele įvyko iškilmingas JAV episkopalų(anglikonų atšaka) bažnyčios 56 metų vyskupės Meri Glaspul, kuri 22 metus gyvena su kita moterimi ir neslepia savo homoseksualios orientacijos, įšventinimas, praneša "Благовест-инфо".
Ceremonija vyko stadione, kur dalyvavo 3 000 žmonių. Du priešininkai bandė nutraukti įšventinimą, cituodami Bibliją, kur sakoma, kad homoseksualizmas - nuodėmė, ir kviesdami susirinkusius atgailai. Tačiau įšventinimas įvyko.
Anglikonų bendrijai gresia rimtas skilimas, nes jau dabar afrikiečiai atsisako bendrauti su bažnyčiomis, kurios įšventina homoseksualus.

Armėnų pastorius pamokslavo Europos armėnams


Armėnų pastorius Artūras Simonianas iš Jerevano "Gyvenimo žodžio" bažnyčios įvairiose Europos vietose vedė evangelizacinius susirinkimus, ypatingai įdomūs du - Armėnų kongresas Belgijoje, Vaterlo mieste, kuriame dalyvavo evangelinio tikėjimo armėnai iš visos Europos (beje, dalyvavo nemažai rusų ir ukrainiečių), ir susitikimas Olandijoje, kur pagrinde irgi buvo tarnauta Olandijos armėnams. "Aš pamačiau kaip stipriai armėnų tauta trokšta Jėzaus Kristaus evangelijos",- savo įspūdžiais dalinosi A.Simonianas.

Haityje siekiama įkalinti misionierę


Haityje siekiama įkalinti misionierę, kuri vadovavo grupei amerikiečių misionierių vežusių grupę vaikų iš žemės drebėjimo sugriauto Haičio.
Misionierė Laura Silsby likusi vienintelė įkalinta iš grupės, kiti misionieriai paleisti. Teismas siekia skirti jai 6 mėnesių įkalinimo bausmę.

http://missoesperu.blogspot.com/

pirmadienis, gegužės 17, 2010

Ukrainos prezidentas sako, jog padalinimas pagal religinius principus - sunki nuodėmė


Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovičius pareiškė, kad valstybė nesikiš į piliečių asmeninį gyvenimą ir sudarys visas sąlygas, kad visi piliečiai galėtų vienodai realizuoti savo religinius įsitikinimus, praneša "invictory.org".
V.Janukovičius pareiškė, kad visos bažnyčios ir visos religijos yra lygios ir negalima leisti padalinti piliečių pagal religinį principą. Jis pabrėžė, kad šio principo reiklaus laikytis visų valstybės pareigūnų.
Ukrainos prezidentas sakė :"Valstybė niekada nesikiš į bažnyčios reikalus, tai turi spręsti bendruomenės ir kiekvieno žmogaus siela. Žmonių padalinimas pagal religinius, nacionalinius ar kalbinius požymius yra sunki nuodėmė".
Deja, Lietuvoje tuo pasidžiaugti negalima, Katalikų bažnyčios atstovų paruošti įstatymai praktiškai padalino žmones valstybėje į "gerus ir geresnius" - įteisintas uždaras privilegijuotų religijų klubas, tuo tarpu kitos religinės organizacijos laikomos kaip antrarūšės. Taigi, kas vienoje valstybėje - nuodėmė, kitoje sveikintina praktika.

Saudo Arabijoje gaisrininkams leista gelbėti merginas
Praėjus 8 metams po tragiško gaisro Mekoje, kuris nusinešė 15 merginų gyvybes, pagaliau Saudo Arabijoje gaisrininkams leista gelbėti merginas, net jeigu jos apsirengusios neislamiškai, tai yra - be skarelių ar čadrų.
"Saudi Gazette" pranešė, kad ministerija leido gelbėtojams patekti į moteriškų įstaigų teritoriją, jeigu to reikia.
2002 metais Mekoje gaisro metu religinė policija neleido merginoms palikti degančių patalpš, nes ant jų galvų nebuvo skarelių ir ilgų suknelių, net ir mušė iš ugnies besiveržiančias mokines. Dėl tokio absurdo 15 merginų žuvo.

Kinijoje trūksta Biblijų

"Amity Printing Press" - vienintelė Kinijos leidykla, kuriai vyriausybė leidžia spausdinti Biblijas, nespėja vykdyti užsakymų.
Pernai metais buvo išspausdinta ir išskirstyta 4 milijonai Biblijų, tačiau, tačiau kasmet krikščionimis tampa po 500 000 žmonių, todėl Biblijų nuolat trūksta, praneša "Christian Today".
Dabar vykdoma kampanija, kad per metus būtų galimybė spausdinti po 12 milijonų Biblijų Kinijos krikščionims.

Katalikai Italijoje organizuoja palaikymą popiežiui


Katalikai Italijoje organizuoja palaikymą popiežiui pedofilijos skandale tarsi tai būtų stichinė nelaimė iš išorės užgriuvusi katalikybę.
Dešimtys tūkstančių žmonių sekmadienį šv. Petro aikštėje Romoje susirinko pareikšti savo paramą popiežiui Benediktui XVI pedofilijos skandale. Policijos duomenimis, solidarumo mitinge dalyvavo daugiau kaip 150 tūkst. tikinčiųjų. Jie laikė rankose plakatus su užrašais "Kartu su popiežiumi" ir "Nebijokite, Jėzus įveikė blogį". Pareikšti solidarumą Katalikų Bažnyčios vadovui žmones sukvietė Italijos katalikiškos organizacijos. Tikintieji iš visų šalies dalių į Romą buvo vežami autobusais ir traukiniais. Popiežius kreipėsi į minią, pareikšdamas, kad "gražus ir spontaniškas tikėjimo liudijimas" jam yra paguoda. "Dėkui, kad esate ir dėkui už jūsų pasitikėjimą, - sakė Benediktas XVI. - Visa Italija yra čia". Jis dar kartą pasmerkė vaikų seksualinį išnaudojimą. "Tikrasis priešas, kurio reikia bijoti ir su kuriuo reikia kovoti, yra nuodėmė", - kalbėjo jis.
Tačiau reikia pabrėžti, kad tai jau pavėluota reakcija - daugybę metų dangstyti pedofilai taip ir nebūtų pasmerkti, jei ne žiniasklaida ir visuomenės spaudimas. Vatikanas iki to buvo kurčias ir aklas "tikrajam priešui".

šeštadienis, gegužės 15, 2010

Tarptautinė malda už prabudimąKijeve nuo balandžio 30 iki gegužės 2- os vyko "Tarptautinė malda už prabudimą", praneša "invictory.org"
Malda vyko Kijevo sporto rūmuose, o paskutinis renginys vyko Kijevo centre.
"Maldoje už prabudimą", dalyvavo daugiau kaip 7500 žmonių Sporto rūmuose. CNL televizijos kanalas rodė renginius, į tiesioginį eterį paskambino 1600 žmonių iš 33 pasaulio šalių taip pat gauta šimtai laiškų.
Daugelis žymių tarnautojų taip pat sveikino šį renginį.

"Meilė turi veidą" - Vaikiškas žaidimas
Mišelė Perry "Meilė turi veidą"

Vakare, prieš vykstant į evangelizaciją viename mažame kaime, mano vaikai ir aš užsilaikėme po vakarinės maldos. Dešimtmetė Viola, dar vienas mūsų stebuklas, nuo žemės paėmė tris šakeles ir surišo jas pasigamindama mikrofoną ir ėmė iš visų jėgų dėtis pamokslininku. Jos pasirodymas buvo toks galingas, kad aš paprašiau jos pamokslauti per evangelizaciją.
Juokdamasi ji sutiko. "Bet ką aš pasakysiu, mama?"
"Tai, ką tu ką tik kalbėjai, tai buvo taip puiku, bet visą, ką Jėzus tau įdės į širdį kalbėti apie Jo meilę žmonėms, tą ir kalbėk".
Ji sutiko. Kitą dieną mes paėmėm keletą vyresnių berniukų ir nuvykome į kaimą, susirinko apie penkiolika žmonių. Štai, ką kalbėjo Viola per pirmą savo pamokslą:
"Aleliuja, mes pasiruošę klausyti Viešpaties žodį. Jeigu jūs čia, Jėsus nori išgydyti jus. Jeigu jūs ne čia, Jėzus vis tiek nori išgydyti jus. Jis išgydys aklus ir atvers ausis kurtiems šiandien.
Jis myli jus ir nori, kad jūs žinotumėt, jog vogti blogai, kenkti kitiems žmonėms irgi blogai.Amen".
Žmonės buvo pakerėti, jie niekada nematė nieko panašaus. Maža mergaitė stovėjo apsirengusi valdžia, kaip Karalių Karaliaus duktė, galingai kalbėdama apie Dievo karalystės realumą. Pusė žmonių išėjo priimti Jėzų, keletas žmonių išgijo nuo įvairių ligų.
Kai aš stebėjau, kaip mano Viola skleidžia Jo buvimą, man atėjo supratimas, kad šviesti Jo šviesa ir matyti kaip Jo meilė išlaisvina nukankintus, gali būti taip pat paprasta, kaip vaikiškas žaidimas. Mokydamiesi matyti stebuklus kiekvieną dieną ir patirti antgamtinius susitikimus, mes galime patirti gyvenimą kuris jau žemėje tampa dangišku.
Taip, Dievas nori, kad antgamtinė realybė susipintų su jūsų kasdienybe. Jo stebuklai - visur visur, net ir tolimoje Pietų Afrikoje, viduryje purvo. Viskas, ko reikia - paprastas vaikiškas tikėjimas, kuris gyvena Dievo meilės širdyje.

penktadienis, gegužės 14, 2010

Italijoje - pirma moteris kunigė


Ištekėjusi mokytoja Marija Longitano tikisi tapti pirma kunige, praneša"Интерфакс-Религия". Moteris tikisi jog tai įvyks dar šį mėnesį ir taip sugriaus katalikų išankstinį nusistatymą.
Senkatalikių bažnyčia, kuri atsiskyrė nuo Vatikano XIX amžiuje, jau nuo 1996 metų kunigėmis įšventina moteris. Šis įvykis gali vėl sukelti diskusijas tarp katalikų, pavyzdžiui Jonas Paulius II buvo net uždraudęs diskusijas šia tema.
Marija Longitano apkaltino Vatikaną, kad jis trukdo moterims įvykdyti savo pašaukimą.
Senkatalikių bažnyčia atskilo, nes nesutiko su esminėmis Vatikano naujomis dogmomis - popiežiaus neklystamumu ir nekaltu mergelės Marijos prasidėjimu. Jie ir dabar atsisako tikėti šiomis dogmomis.

Indijos krikščionys dalinosi savo liudijimais III

Vakaras Anykščiuose. Kalba Titto Thomas.

Indijos krikščionys dalinosi savo liudijimais II

Indijos krikščionys dalinosi savo liudijimais

Anykščių krikščionių bažnyčioje svečiavosi trys žmonės, kilę iš Indijos Keralos valstijos. Vakaro metu jie pasidalino asmeniniais liudijimais, kaip atrado Kristų. Pagrindinis pranešėjas Titto Thomas daugiau kaip valandą pamokslavo apie nuodėmę ir išgelbėjimą. Vakaro pabaigoje žmonės buvo kviečiami atgailai ir maldai.

Parodoje - Elvio Preslio Biblija


Kasmetinėje parodoje CRE (Christian Resources Exhibition),Anglijos Telfordo mieste - Elvio Preslio Biblija, kurioje dainininkas įrašė keletą pastabų, praneša "NEWSru.com".
Baptistų pamokslininkas ir kolekcininkas Deividas Smitas, kuriam priklauso dainininko Biblija, sakė, kad "Presliui Biblija buvo ypatingai svarbi, kiekviename dainininko kambaryje buvo po knygą, o viena gulėjo prie lovos". bet kaip tvirtina D.Smitas, būtent šitos jis niekada neskaitė. Jč kolekcininkas nusipirko Las Vege, jis žino dar 5 Biblijas, kurios priklausė rokenrolo karaliui.
Šią Bibliją E.Preslis pirko 1959 metais, mirus jo mamai. Mamos mirtis jam tapo tragedija, Biblijoje jis užrašė (I love ya mama - Elvis Presley 59). Taip pat yra ir kitų įrašų.

ketvirtadienis, gegužės 13, 2010

Belgija - kunigams pedofilams užvesta 270 bylų


Kokie tikrieji pedofilijos mastai Katalikų bažnyčioje sunku įsivaizduoti, štai vien tik Belgijoje specialioje komisijoje užvesta 270 bylų katalikų kunigų, kurie įtariami pedofilija ir seksualiniu prievartavimu, praneša РИА "Новости".
Skundai prieš kunigus pasipylė po to, kai popiežius Benediktas XVI atleido vieną vyskupą, kuris prisipažino prievartavęs pažįstamą jaunuolį.
"Visiškas moralinis krachas, apokalipsė",- taip vertina padėtį Katalikų bažnyčioje daugelis religijos apžvalgininkų.

Bažnyčios veikla - alaus gamyba, bet mokėti mokesčių nesinori


Kaip dominuojanti religija mėgsta užsiropšti ant valstybės galvos, o ypač kišenės - rodo Kipro stačiatikių bažnyčios pavyzdys - ji atsisako mokėti mokesčius nuo savo komercinės veiklos. Skola dabar nemaža - 169 milijonai eurų.
Arkivyskupas Chrizostomas II pareiškė, kad Kipro stačiatikių bažnyčia valstybei nesumokės nė 1 euro, kol jis yra vadovas, praneša ИТАР-ТАСС.
Kipro prezidentas kreipėsi į šventikus, ragindamas ekonominės krizės metu mokėti mokesčius. "Niekas neturi teisės slėptis už savo organizacijos šventumo",- sakė prezidentas ir ragino mokėti mokesčius nuo komercinės veiklos.
Kipro stačiatikių bažnyčia yra viena iš turtingiausių stačiatikių bažnyčių, jai priklauso didžiuliai žemės plotai, ji turi banką, valdo alaus daryklą ir alkoholinių gėrimų gamyklą ir t.t.
Tai sena situacija, nes Kipro konstitucija leidžia iš bažnyčios išieškoti mokesčius tik jei yra vadovų parašas. Aišku, jie nepasirašo. "Pakeiskite konstituciją",- pareiškė arkivyskupas Chrizostomas II. Jis pataria Vyriausybei kreiptis į teismą, tiesa, sako, kad jei Kipro stačiatikių bažnyčia praleimės teismą, ji vis tiek nemokės, o jei pralaimės vyriausybė, ji turės nustoti kelti mokesčių skolos klausimą.
Beje, Lietuvoje priimti įstatymai, kad katalikų bažnyčia ir kitos tradicinėmis laikomos religijos, nemoka jokių mokesčių valstybei, net ir už komercinę veiklą.

Afrikiečiai nutraukia ryšius su gėjų santuokų šalininkais

Afrikos krikščionys nutraukia ryšius su gėjų santuokų šalininkais. Tanzanijos liuteronų bažnyčia pareiškė, kad daugiau nebendradarbiaus su bažnyčiomis, kurios pripažįsta tos pačios lyties "santuokas" ar net leidžia homoseksualistams tarnauti pastoriais.
Tanzanijos liuteronų bažnyčia pareiškė, kad nepriims jokios pagalbos iš fondų ir bažnyčių, praneša "Regions.ru".

"Dievo asamblėjos" misija Ekvadore


Brazilų "Dievo asamblėjos" misija Ekvadore - steigiamos naujos bažnyčios San Chuane,San Gerardo, Čimboras miestuose ir Cotopaxi provincijoje. 2010 m. metais Ekvadore 16 žmonių gavo Šventosios Dvasios krikštą ir daugiau kaip 30 žmonių priėmė Jėzų kaip Gelbėtoją.
Ypatingai sunki padėtis katalikybės tvirtovės mieste Čimboras. Sekmininkams draudžiamas viešas garbinimas, vieną kartą susirinkimas buvo išskirtas įsiveržus ginkluotiems žmonėms.

http://csantosonline.blogspot.com/

trečiadienis, gegužės 12, 2010

Indonezijoje - religinė revoliucija


Indonezijoje vyksta tikra religinė revoliucija - didžiausia musulmoniška šalis, kurioje gyvena 250 milijonų žmonių, patiria didžiulį krikščionybės augimą. Žurnalas "Time" praneša, kad sociologiniai duomenys rodo, jog šiandien jau 10 procentų indoneziečių - krikščionys.
Ypatingai greitai auga visos evangelijos ir sekmininkų bažnyčios. Vien sostinėje Džakartoje yra 40 visos evangelijos ir sekmininkų bažnyčių. Prieš 50 metų Džakartoje nebuvo nė vienos bažnyčios. Tačiau krikščionys sumokėjo aukštą kainą - musulmonų grupuotės dažnai puldavo bažnyčias ir mokyklas, praneša "CBN".

Rado Nojaus arką


"ИНТЕРФАКС" išplatino pareiškimą, kad kinų mokslininkai rado Nojaus arką. Radinys užfiksuotas 4000 metrų aukštyje ant Ararato kalno Turkijos teritorijoje. "Mes įsitikinę radiniu 99,9 procento", - cituoja mokslininkų žodžius "Комсомольская правда".
Kinų mokslininkų teigimu, anglies dvideginio analizė parodė, kad materialas, iš kurio padaryta arka, turi apie 4800 metų. Įrenginyje yra kelios patalpos.
Prieš 6 metus amerikiečiai irgi paskelbė, kad rado Nojaus arką - tyrinėdami Ararato fotografijas jie nurodė "Nojaus anomaliją", kuri yra 4725 metrų aukštyje.

Ir jo ranka buvo balta...


Biblijoje skaitome, kad kai Mozė ištraukė ranką - ji buvo balta nuo raupsų, tačiau sunkiai įsivaizduojame, kas tai per liga.
Deja, raupsai iki šiol dar nėra išnykę ir lieka ganėtinai pavojinga liga net prie dabartinio medicinos lygio. Kad įsivaizduotume, ką reiškia sirgti raupsais, užtenka pasižiūrėti į fotografiją.

antradienis, gegužės 11, 2010

Ternopolio institutas siunčia misionierius


Ternopolio misionieriškas institutas "Širdies pagalba" tęsia misionierių siuntimą į įvairias pasaulio šalis ir kuria ten bažnyčias, praneša "invictory.org".
Šiuo metu ruošiamasi pasiųsti misionierius į Keniją ir Kirgiziją, birželio mėnesį grupė misionierių keliaus į Malavį.

Dievas atvėrė aklas akisKaune šeštadienį Kauno krikščionių bažnyčios patalpose vyko konferencija "Pakilk 2010". Konferencijos metu gyvenimus Kristui patikėjo 25 žmonės, vienai moteriai Dievas atvėrė aklas akis.
Šią savaitę konferencijos dalyviai važinėja po įvairias Lietuvos evangeliškas bažnyčias, tęsdami tarnavimus.

Aleksejus Lediajevas vieši JAV


Bažnyčios "Naujoji karta" pastorius Aleksejus Lediajevas vieši JAV, kur lanko giminiškas slavų bažnyčias.
"Naujoji karta" jau tapo tarptautiniu judėjimu, šios bažnyčios dukterinių bažnyčių yra skaičiuojama daugiau kaip 200 įvairiose pasaulio šalyse.
Beje, "Naujosios kartos" bažnyčia įsikūrė net ir tokioje egzotiškoje šalyje kaip Argentina.
Lietuvoje yra dvi "Naujosios kartos" bažnyčios ir kelios maldos grupės.