ketvirtadienis, birželio 25, 2009

Airijos katalikų auklėjimo įstaigose - stulbinantys prievartos mastai

Speciali komisija Airijoje atskleidė šiurpius nusikaltimus, kurie buvo vykdomi katalikų žinioje esančiose įvairiose vaikų auklėjimo įstaigose. Airijoje daugiau kaip 800 katalikų kunigų ir vienuolių apkaltinti tyčiojimųsi iš vaikų, praneša ИНТЕРФАКС. "Dvasiškų tėvelių" aukos skaičiuojamos šimtais tūkstančių.

Daugiau kaip 800 kunigų, vienuolių per paskutinius 80 metų morališkai ir seksualiai išnaudojo auklėjamus vaikus Airijos katalikiškose mokymo įstaigose - tokios specialios Airijos komisijos, tyrusios prievartą prieš vaikus, duomenys. Ataskaitoje sakoma, kad daugiau kaip 500 žmonių iš dabar tarnaujančių Airijos katalikų bažnyčioje, pripažinti kaltais, o nukentėjusiųjų skaičius, kurie kreipėsi pagalbos, viršija 10 tūkstančių. Bendras nukentėjusių vaikų skaičius gali siekti 150 tūkstančių.
Tyrimas parodė, kad daugelyje įstaigų, kuriose darbavosi ir darbuojasi katalikų vienuoliai ir vienuolės, vaikai patiria ne pačius geriausius dalykus. Vaikus, kurie daugiausia kilę iš nepasiturinčių šeimų, vienuoliai laiko tamsiose ir šaltose patalpose, verčia nepakeliamai dirbti, atima šiltus rūbus, marina badu taip, kad vaikai turi maitintis atliekomis ir gyvulių pašaru. Komisijos pirmininkas Sinas Rajanas tvirtina, kad Katalikų bažnyčia apie tai žinojo, tačiau nieko nedarė, tik perkeldavo žiaurius tarnautojus į kitas vietas, nekreipė dėmesio ir vietinė valdžia, nors daugelį kartų gyventojai skundėsi katalikų tarnautojų elgesiu..
Dabar už tai gali tekri brangiai sumokėti - kompensacijos suma, kurią gali tekti sumokėti Airijos Katalikų bažnyčiai gali viršyti 10,5 milijardo eurų.

trečiadienis, birželio 24, 2009

Irano ajatolos skubiai perveda milijonus į užsienį

Po skandalingų rinkimų bręsta permainos Irane. Dar neseniai apie vienigą Irano liaudį kalbėję Irano ajatolos dabar skubiai perveda milijonus į užsienį. Per paskutines dienas piniginis srautas iš Irano žymiai išaugo. Tai rodo, kad islamistinis režimas nesijauči jau toks užtikrintas, rašo La Stampa.
Tiesa, pervedimai nedideli, iki 10 milijonų dolerių ir keliauja iš pagrindinių Irano bankų - Melli, Melat, Sepah e Saderat, o pinigai nukreipiami į islamiškas šalis, pervedami pirmiausia įvairių fondų pinigai. Irano pervedimus stebi žvalgyba, nes ši šalis finansuoja tokias teroristines organizacijas kaip Hizbala.
Anaslitikai mano, kad šie pervedimai liudija, kad Irane gręsia sąskaitų suvedinėjimas tarp koncervatorių ir dabartinio režimo.

antradienis, birželio 23, 2009

Pakistane musulmonai vėl nužudė krikščionį

Pendžabo provincijoje islamistai nužudė jauną krikščionį Ištiaką Masichą praneša"Интерфакс-религия" , pagal "Christian News Wire". Šis nusikaltimas primena nacistinį išpuolį.Autobusas, kuriuo važiavo Ištiakas sustojo prie kavinės kaime kur jaunuolis su kitais keleiviais užsuko išgerti arbatos. Kai jis ėmė mokėti už arbatą, kavinės šeimininkas pastebėjo kryželį ir ėmė šaukti pagalbininkus.
Pasirodė, kad jaunuolis nepastebėjo įspėjimo, kad lankytojai, kurie nėra islamo išpažinėjai, turi įspėti šeimininką. Šeimininkas ir dar 14 musulmonų mušė Ištiaką akmenimis, geležiniais virbais ir pjaustė virtuviniais peiliais. Jaunuolis mirė kaimo ligoninėje, kur jį nugabeno autobuso keliaiviai.
Jaunuolio artimieji kreipėsi į policiją, kadangi nužudymas dėl religinių priežasčių Pakistane laikomas sunkiu nusikaltimu, tačiau, kaip jau įprasta Pakistane, kai kalba pasisuka apie krikščionių brutalų persekiojimą ir net žudyma, visi egzekucijoje dalyvavę musulmonai vaikšto laisvėje.

penktadienis, birželio 19, 2009

Vyskupo giminaitis kreipėsi į teismą

Niujorko vyskupo giminaitis pareiškė, kad buvo auka iškrėpėliškų polinkių turinčio katalikų šventiko, praneša "Associated Press".
Nukentėjusysis Richard Green mirusiam kardinolui John O'Connor yra sūnėnas, dabar jis tvirtina, kad iškrypėlio auka tapo būtent dėl to, kad jo giminaitis buvo katalikų bažnyčios vyskupas.
31 metų Richard Green kreipėsi į teismą ir padavė prašymą prieš Šv.Pranciškaus Seleziečio ordiną, Filadelfijos vyskupiją ir prieš dvi katalikiškas mokyklas. Teismui Richard Green nurodė, kad kai jam buvo 14 metų jį periodiškai prievartavo tėvas John McDevitt, Dievo Įstatymo mokytojas ir Šv.Pranciškaus Seleziečio ordino vienuolis, kuris mirė 1999 metais, beje, šis vienuolis jau buvo kaltintas dėl vaikų tvirkinimo. Richard Green teismui tvirtino, kad katalikų šventikas privertė jį tylėti grąsindamas blogais pažymiais ir apeliuodamas į jo giminystę su vyskupu.
Richard Green kaltina katalikiškas organizacijas ir bažnyčios vyresnybę sąmoningai dangsčius ir kilnojus iš vienos vietos į kitą vaikų prievartautojus.JAV pedofilų aukos gana dažnai kreipiasi į teismus, tačiau ši byla išskirtinė, nes į teismą kreipėsi buvusio aukšto katalikų bažnyčios hierarcho giminaitis.
Pagal "Lenta"

ketvirtadienis, birželio 18, 2009

Nėščios Jehovos liudytojos miršta šešis kartus dažniau

Nėščios Jehovos liudytojos miršta šešis kartus dažniau, negu kitos moterys, to priežastis - stiprus kraujavimas, tvirtina Olandijos mokslininkai. Ši religinė grupė turi dogmą, kuri draudžia perpilti kraują net ir tada, kai žmogaus gyvybei gresia pavojus, praneša "The British Journal of Obstetrics and Gynaecology".
Olandai įvertino informaciją apie tai, kiek gimdyvių jų šalyje mirė gimdymų metu nuo 1983 iki 2006 metų. Pasirodė, kad Olandijoje 20 procentų mirusių moterų priklausė Jehovos liudytojų religinei organizacijai. Tai didžiuis skaičius, nes Olandijoje gyvena 16 milijonų gyventojų iš kurių Jehovos liudytojų organizacijai priklauso tik 29500 žmonių. Moterys, kurios atsisakydavo kraujo perpylimo, kai gimdymo metu prasidėdavo komplikacijos ir stiprus kraujavimas, dažniausiai mirdavo, tvirtina Olandijos mokslininkai.
Pagal "Credo"

Islamistai Jemene nužudė tris įkaites

Jemeno pajėgos teigia radusios sumaitotus dviejų jaunų vokiečių medikių, kurios atliko praktiką Jemeno ligoninėje, ir mokytojos iš Pietų Korėjos, kūnus. Jos buvo tarp 9 pagrobtų užsieniečių. Vokietės sanitarės buvo evangelinės Biblijos mokyklos absolventės ir dirbo olandų pagalbos organizacijoje "World Wide Service Foundation", kuri teikia medicinos pagalbą Jemeno gyventojams.
Beje, nė viena Jemeno grupuotė už brutalų moterų nužudymą nenori prisiimti atsakomybės.Per paskutinius 15 metų Jemene buvo nužudyta apie 200 užsieniečių.
Pagal "sedmica"

trečiadienis, birželio 17, 2009

Politikai parodė prietaringumą

Kurioziškas religinio uolumo, (o gal prietaringumo) atvejis užfiksuotas Vilniuje - "Lietuvos rytas" rašo apie tai, kad Vilniaus rajono tarybos nariai paskelbė Kristaus karaliaus intronizacijos – valdžios perleidimo Dievui – aktą.
Vilniaus rajono merė Marija Rekst paaiškino, kad paskelbdama tokį aktą savivaldybė siekia išvengti skaudžių klaidų, pavojų ir grėsmių.
Kristaus karaliaus intronizacijos aktą savivaldybė paskelbė gavusi Bažnyčios hierarchų pritarimą. Tarybos posėdžių salėje apsilankęs kunigas Tadeušas Jasinskis "supažindino ir su intruonizuojamuoju" - šventino Kristaus karaliaus paveikslą.
Už aktą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai pasisakė vienbalsiai, bet prisipažino patys nelabai supratę, ką kas yra intronizacija. Situacija išties skamba kaip anekdotas.
Taigi, politikai dabar gali būti ramūs - jei kas nepavyks, rinkėjams galės paaiškinti, kad viskas yra Dievo valia pagal jų priimtą aktą.
Tiesa, čia gali iškilti netikėta teisinė kolizija, mat Lietuva dokumentaliai katalikų yra paaukota Mergelei Marijai, Dangaus Karalienei, o atsiradimas dar vieno karaliaus - pasikėsinimas į jau esančio dangiško valdovo suverenumą.

pirmadienis, birželio 15, 2009

Palestiniečiai išgelbėjo žydų naujakurę

Palestiniečiai išgelbėjo žydų naujakurę, kuri nesuladžiusi automobilio apsivertė. Grupė arabų pribėgo, ištraukė moterį iš automobilio, taip pat jos kūdikį, ir iškvietė Izraelio gelbėjimo tarnybas.
Nors po operacijos "Lydytas švinas" tarp žydų ir arabų tvyro įtampa ir neapykanta, arabai aiškino, kad bendražmogiškos vertybės ir užuojauta šiuo atveju buvo stipresnės negu neapykanta, todėl jie nė minutės nedvejojo gelbėti moterį.
Epizodas gal ir nereikšmingas ilgame žydų ir arabų kovų fone, tačiau gražus - širdies gelmėse visi žmonės jaučiasi žmonėmis, o tai padeda nugalėti net ir neapykantą ir ištiesti ranką priešui.
Pagal "Mignews"

šeštadienis, birželio 13, 2009

Švedijoje vyskupe tapo... lesbietė


Švedijoje vietoj į pensiją išėjusio Stokholmo vyskupo, liuteronai vyskupe paskyrė Evą Brune, kuri su kita lesbiete, beje, pastore, yra susituokusi oficialiai, kartu augina vaiką. Žodžiu, buvo išrinkta moteris, kuri šeimyninio gyvenimo džiaugsmu atvirai dalinasi su kita moterimi, dar įdomiau, kad jos abi "krikščionės tarnautojos".
Pati išrinktoji vyskupė pareiškė, kad yra "simbolinė figūra ir vėliava pergalės prieš "homofobiją".
Ką gi, švedai švenčia demokratijos triumfą ir tolerantiškumo pergalę.
Ar tikrai tai pergalė?
Tiesa, Eva Brune duodama pirmąjį interviu iš karto pareiškė, kad dabar ji gavo valdžią, nebus tokia tolerantiška, ją panaudos prieš "homofobus". Įdomu tik kaip pasireikš tas valdžios naudojimas - papeikimais, barimu, priverstiniu homoseksualų klubų lankymu ar dar kokiomis įdomybėmis?
Šiuo atveju Švedijos liuteronų bažnyčioje pasiektas absoliutus absurdas - krikščionišką tikėjimą, kuris homoseksualumą visada laikė užribiu, imasi prižiūrėti lesbietė.
Tai gali būti ir geras ženklas - po tokio absurdo liuteronai galbūt atsitokės ir prisimins Liuterio principą "sola scriptura".
Pagal "religio"

Afrikos bažnyčia

Štai kokios minios susirenka garbinti Dievą Afrikoje. Bažnyčia, kaip Kristaus kūnas, kyla.

penktadienis, birželio 12, 2009

Krikščioniškas pogrindis Čečėnijoje

Labai nudžiugau perskaitęs Antono Abramovo straipsnį "Krikščioniškas pogrindis Čečėnijoje". Jis rašo, kad be milicijos saugomų provoslavų cerkvių, kuriose renkasi bobutės, kurioms nėra kur bėgti, šitoje karo niokojamoje šalyje yra ir kiti krikščionys, kurių nesaugo milicija, jie nesirenka šventyklose, visada pasiruošę kankinio mirčiai, gyvena gilaus pogrindžio sąlygomis - tai pagrindinė jų išgyvenimo sąlyga, nes šitie krikščionys - čečėnai. A.Abramovas aprašo apsilankymą dviejose pogrindinėse čečėnų bažnyčiose. Vienas iš čečėnų, Ramazanas, pasakojo, kad jų bažnyčia per karą neteko keturių pastorių, vieno galvą pakabino prie pastato, kur rindavosi bažnyčia, o kur dingo kiti trys, niekas nežino.Kaip gi gyvena čečėnai krikščionys? Jie nesirenka didelėmis grupėmis, gyvena taip tarsi jų ir nebūtų, nes iš vienos pusės visada stovi federalai, iš kitos - radikalūs musulmonai. Pasak jų, liudyti Kristų jie gali tik saviems ir tik tada, kai tie jų ima klausinėti, kodėl jie kitokie. Kitaip sakant, pirmiausia čečėnų krikščionys pamokslauja gyvenimo būdu, o tik paskiau žodžiais. Taigi, krikščionybė ten nėra intelektualinis žaidimas ar pasipuikavimas, ar tradicija, ar garbė.Kažkaip man visada skaudėjo širdį už šitą tautą, kartu tarnavau armijoje su čečėnais,šalom kartu, rūkydavom autus pervyniodami, jau tada jie buvo ypatingai religingi musulmonai, su vienu teko ir pasikumščiuot, nuo kito - bėgt:)) Galvojau, neįmanoma, kad tokie išdidūs žmonės gali nusižeminti ir priimti Kristų į savo gyvenimą. Tačiau tai kas mums neįmanoma - Jam įmanoma. Beje, kai grįžusio iš Čečėnijos A.Abramovo paklausė, kuo mes galim padėti čečėnų krikščionims, jis atsakė trumpai:"Malda". Kadangi nežinojau, ar ten yra čečėnų krikščionių, tai iki šiol ir nesimeldžiau už juos, o dabar žinau.

Festivalyje „Viltis“ pritrūko vietų

2009 m. gegužės 29-31 d. Billy Graham evangelizacinė asociacija palaikoma daugiau nei 340 Estijos bendruomenių (40 iš jų - rusakalbės) Talino sporto komplekse „Saku Suurhall“, talpinančioje 10 tūkstančių vietų, surengė festivalį „Viltis“. Festivalio vykdomojo komiteto pirmininku buvo paskirtas Estijos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas Ago Lilleorg. Siekiant aptarti klausimus, susijusius su šio festivalio organizavimu Lietuvoje, 4 pastoriai iš Lietuvos aplankė Taline vykusį festivalį „Viltis“. Delegacijai vadovavo Vilniaus teologijos koledžo prezidentas pastorius Ivanas Škulis. Delegaciją sudarė: Vilniaus bažnyčios „Maldos Namai“ pastorius Boris Filon, Vilniaus bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk ir Kauno krikščionių bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis. Franklin Graham, dabartiniu metu esantis Billy Graham Evangelizacinės asociacijos (BGEA - http://www.billygraham.org/) prezidentas ir tuo pačiu labdaros organizacijos „Samariečio krepšys“ (Samaritan's Purse) prezidentas, kartu su savo tėvu Dr. Billy Graham Estijoje lankėsi jau 1984 m.. Šio istorinio vizito metu du garbingi svečias skelbė Dievo Žodį daugelyje Talino bažnyčių ir susitiko su bažnyčios lyderiais bei politiniais veikėjais.
Festivalyje „Viltis“ dalyvavo jungtinis, 500 balsų, Estijos bažnyčių choras, taip pat muzikantai ir giesmininkai iš Estijos, JAV ir kitų šalių.Festivalio evangelizaciniuose susirinkimuose, vykusiuose tris vakarus, apsilankė 30659 gyventojų. Užtenka pasakyti, kad sporto kompleksas „Saku Suurhall“ negalėjo sutalpinti visų norinčių, todėl papildomai buvo pastatyta palapinė 2 tūkstančiams žmonių.Per šiuos tris vakarus po Franklin Graham pamokslų į kvietimą išeiti į priekį ir savo gyvenimą bei širdį pavesti Dievui atsakė 1478 žmonių.Apie pasiruošimą festivaliui ir apie patį renginį galite pasižiūrėti trupus video klipus: http://www.billygraham.org/News_Article.asp?ArticleID=551 Lietuvos pastorių delegacija, kartu su Latvijos, Suomijos ir Šveicarijos atstovais, bei su Talino festivalio „Viltis“ direktoriumi Viktor Hamm aptarė Billy Graham Evangelizacinės asociacijos tarnavimą Europoje.

trečiadienis, birželio 10, 2009

Moterys negalės matuotis rūbų

Saudo Arabijoje moterys negalės matuotis rūbų - religinė policija liepė pašalinti visas kabinas parduotuvėse ir pastatys kameras, kad "Kontuoliuotų jaunimo elgesį ir būtų išvengta amoralių dalykų".
Šie žingsniai atliekami fone to, kad karalius Abdula seniai žadėjo "reformuoti islamą" ir suteikti moterims daugiau teisių, tačiau jokių veiksmų nėra, be to, visiškai neseniai bėgdami nuo religinės policijos avarijoje žuvo du vaikinai ir dvi merginos. Policija juos vijosi, nes pagal šariatą mašinoje negali sėdėti vyrai ir moterys, jeigu jie nėra giminaičiai.
Saudo Arabijoje šariatą prižiūri 3500 žmonių, taip pat dirba ir savanoriai.
Pagal "religio"

antradienis, birželio 09, 2009

JAV - islamo šalis

Kaip ir prognozavau, amerikiečiai greitai griebsis už galvų, išsiblaivę nuo euforijos, kurią sukėlė naujojo prezidento Barako Obamos išrinkimas.
Pirmiausia B.Obama pareiškė, kad JAV jau nebėra šalis, pastatyta ant krikščiškų pamatų, o dabar pareiškė, kad JAV -islamo šalis... Tokį pareiškimą jis tėškė per susitikimą Kaire. "Jav - viena iš dižiausių islamo valstybių...",- tokie buvo B.Obamos žodžiai, apibūdinantys savo šalį. Kagi, matyt priešakyje laukia daugelis įdomių įvykių.
Pagal "In Vyctory"

Kas vyksta pasaulyje

Gerų žinių dabar sunku gauti, blogų, kiek nori. Šį kartą pateiksiu keletą pranšimų apie vienos iš sekmininkų sąjungos UPCI veiklą ir įvykius, kaip jie patys skelbia, per pastaruosius mėnesius.
Turkija, Stambulas: 17 žmonių Dievas krikštijo Šventąja Dvasia
Irakas: 18 žmonių Dievas krikštijo Šventąja Dvasia taip pat jie krikštijosi vandenyje.
Ispanija, Madridas: 17 Dievas krikštijo Šventąja Dvasia ir 3 pasikrikštijo vandenyje.
Prancūzija, Paryžius : 11 žmonių pasikrikštijo ir 10 Dievas krikštijo Šventąja Dvasia.
Portugalija: 5 žmones Dievas krikštijo Šventąja Dvasia konferencijoje.
Prancūzija, Vaikų kruzeidas: 20 vaikų Dievas krikštijo Šventąja Dvasia kruzeido metu.
Ispanija: 52 žmones Dievas krikštijo Šventąja Dvasia per savaitę Madride ir Valencijoje.
Izraelis: 6 žmones Dievas krikštijo Šventąja Dvasia.
Jordanija: 11 žmonių krikštijosi, 1 žmogų Dievas krikštijo Šventąja Dvasia.
Ispanija, regioninė konferencija Barselonoje: 92 žmones Dievas krikštijo Šventąja Dvasia.
Kirgizija: 20 Dievas krikštijo Šventąja Dvasia, 17 nusprendė priimti vandens krikštą.

antradienis, birželio 02, 2009

Visi už šeimą - konferencija Vilniuje


Episkopalai išvijo gėjų priešininkus

JAV episkopalai išvijo gėjų priešininkus - pašalintas 61 šventikas. Tokį sprendimą priėmė nacionalinė episkopalų bažnyčios(anglikonų atmaina) valdyba.
Šie žmonės nesutiko, kad vyskupu būtų paskirtas homoseksualistas. Praktiškai taip nacionalinė valdyba susidorojo, pareiškusi, beje, kad "su skausmu širdyje" su San Chuakino vyskupija, kuriai vadovauja John-David Schofield ir kuri prisijungė prie Pietų Amerikos anglikonų brolijos, kai gėjus buvo išventintas vyskupu JAV.