sekmadienis, sausio 31, 2010

Indija - nauja smurto banga


Indijoje kyla nauja smurto prieš krikščionis banga. Šį kartą Karnatakos valstijoje. Praeitą savaitę buvo užpulti ir suniokoti trys krikščionių maldos namai. Induistų aktyvistai nedaro skirtumų tarp konfesijų - vienodai puolami visi.
Tiesa, būna ir kurioziškų atsitikimų. Kadangi Indija garsėja kaip ypač taikios religijos, kuri gerbia net ir mažiausio gyvūno gyvybę, į ją pasisemti dvasingumo plūsta induizmo pasekėjai iš viso pasaulio. Tačiau induistai per daug nesiaiškina pamatę užsienietį. Taip įpykusių induistų minia užpuolė ir sumušė du Rusijos piliečius, kurie patys būdami induistai gyveno vienuolyne ir užsiėmė meditacijomis. Rusijos piliečiai sakė, kad nesuprato, kodėl kilo suirutė, kai jie pasirodė gatvėje, ko įsiuto minia ir kodėl buvo sumušti.

Nuotraukoje - Indijos krikščionys, sekmininkų bažnyčios šlovinimo grupė.

šeštadienis, sausio 30, 2010

1000 pranešimų - jubiliejus


"Formalios naujienos" pranešė jau 1000 naujienų iš viso pasaulio.

Mišių lankytojus kontroliuoja kaip nusikaltėlius


Nors Katalikų bažnyčia mėgsta girtis rūpesčiu ir jaunimo auklėjimu. Tačiau kokiais būdais tai pasiekiama, nutylima. Lietuvoje niekam nebe paslaptis, kad mokiniai privalo lankyti mišias, jei nori gauti įvairius sakramentus. beje, nepasitenkinama tik tuo, kad lanko patys, bet priversti atsivesti ir tėvus. Tikybos mokytojai stropiai registruoja, kas buvo, kas ne. Žodžiu, kontrolės sistema niekuo nesiskiria, o galbūt dar žiauresnė už komunistinę.
Lenkų katalikai jau net neslepia, kad griežtai kontroliuoja lankomumą, gal tik kiek nustebino pranešimas, kad dvasininkas iš Silezijos Gryfuvo miesto Lenkijos pietuose Grzegorzas Sowa pastatė savo bažnyčioje elektroninį pirštų atspaudų tikrinimo aparatą, kad galėtų kontroliuoti, kaip dažnai jie ateina į mišias, pranešė dienraštis "Gazeta Wyborcza".
Dvasininko sprendimu, jo sekmadieninės mokyklos mokiniai, kurie rengiasi katalikų tikybos egzaminui prieš sutvirtinimo sakramento suteikimą, gali egzamino nelaikyti, jeigu ateis į mišias 200 kartų per trejus metus.
Taigi pirštų atspaudų tikrinimo aparatas atleidžia visus nuo lankomumo apskaitos popieriuje.
Štai koks išradingas ir šiuolaikiškas klebonas.Būtų galima pasijuokti, jei nebūtų graudu.

JAV profesorius tyčiojosi iš krikščionio


Esame įpratę, kad krikščionis persekioja daugelyje vietų pasaulyje, tačiau niekas nebekreipia dėmesio kas vyksta JAV aukštosiose mokyklose, kurios pavirto socializmo ir ateizmo bastionais. Ką patiria JAV aukštosiose mokyklose krikščionys, demonstruoja pavyzdys iš Kalifornijos.
Kalifornijos Kolegija kreipėsi į apygardos apeliacinį teismą, parašydama iš naujo peržiūrėti bylą, kai dėstytojas tyčiojosi iš studento krikščionio.
Los Andžele, City College, studentas, pavarde Lopez, gavo užduotį parengti laisva tema 6-8 minučių kalbą ir pasisakyti prieš klasę. Lopez kalbėjo apie tai, kaip jis jautė Dievo buvimą savo ir kitų žmonių gyvenime.
Kai jis kalbėjo tema "Dievas ir moralė" ir nurodė, kad santuoka yra šventa sąjunga tarp vyro ir moters ir pacitavo Bibliją, profesorius Jon Matterson jį nutraukė ir pavadino "fašistine išgama".
Tada Matterson dar daugiau nei vieną kartą tyčiojosi iš Lopez ir jo tikėjimo ir grasino jį išmesti iš mokyklos, galiausiai, vietoj vertinimo Lopez darbe profesorius parašė: "Savo pažymį sužinosi pas Dievą".
Lopez pateikė apeliacinį skundą apygardos teismui. Teisėjas ne tik priėmė sprendimą jo naudai, bet taip pat reikalavo panaikinti galiojančias taisykles dėl elgesio su studentais, nurodant, kad jiems "nuolat uždrausta reikšti politines ir religines nuomones, kurios skiriasi nuo įprastinių".
Pagal "www.regions.ru"

Psalmių knyga išversta į jakutų kalbą


Biblijos vertimų institutas, įsikūręs Stokholme, išvertė Psalmių knygą į jakutų kalbą. Ankstesnis vertimas buvo atliktas prieš šimtmetį ir sunkiai suprantamas šiuolaikiniams jakutams.
Prie vertimo dirbo daug žinomų jakutų rašytojų. Psalmių knyga jau pristatyta skaitytojams.

penktadienis, sausio 29, 2010

Irano ajatola laukia Izraelio galo


Izraelis išlieka priešakine linija tarp musulmonų ir judėjų - krikščionių civilizacijų. Būtent todėl vienas iš didžiausių viso pasaulio islamistų svajonių - nugalėti Izraelį.
Štai Irano aukščiausiasis dvasinis lyderis ajatola Ali Khamenei savaip paminėjo holokausto aukų atminimo dieną - priėmė su oficialiu vizitu apsilankiusį Mauritanijos prezidentą Mohamedą Ouldą Abdelazizą ir pasveikino jį su tuo, kad prieš metus Mauritanija nutraukė diplomatinius santykius su Izraeliu.
„Ateis diena, – pasakė A. Khamenei, – kai regiono šalys taps sionistinio režimo sunaikinimo liudininkėmis. Kada ir kaip įvyks šis sunaikinimas, priklausys nuo to, kaip islamistinės šalys spręs šią problemą.“
Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas ragina ištrinti Izraelį iš pasaulio žemėlapio ir teigia, kad holokaustas tebuvo mitas.
Į Teherano priešų sąrašą be Izraelio ir Jungtinių Valstijų dabar įtraukta ir Vokietija.

Atėmė pusantro milijono


Berlyne iš "Islamo religinės bendruomenės" darbuotojo atėmė pusantro milijono eurų, praneša "Berliner Zeitung".
"Islamo religinės bendruomenės" kurjeris nešė visą čemodaną eurų padėti į banką "Deutsche Bank", tačiau pastarasis jų nepriėmė, todėl kad filialas nesaugo tokių didelių pinigų sumų.
Grįždamas atgal kurjeris buvo užpultas, prie "Islamo religinės bendruomenės" pastato jį pargriovė jaunuolis ir išplėšė čemodaną su 1,5 milijono eurų iš rankų. Jaunuolis pabėgo. Iš kur organizacija turėjo tiek grynųjų,kam jie buvo skirti, nepranešama.

Kryžiaus karai. Epizodas ketvirtas


Atmosfera vis kaista. Įsijungė sunkioji artilerija - šiuo klausimu pasisakė pati Aušrinė Marija Povilionienė. Šventoji kovotoja už visas nuskriaustas moteris ir prieš patriarchalinę visuomenę pažėrė įdomių faktų, pavyzdžiui, teigdama, kad kryžius - pagonių simbolis, reiškiantis lytinį aktą...

Kai kurios mintys, kurias išsakė Aušrinė Marija Povilionienė:
Lietuvos katalikai mėgina sureikšminti katalikybę kaip Lietuvos kultūros paveldą, kaip humanistinę tradiciją ir kaip Europos istorijos dalį.
Vilniaus meras, vadindamas Lietuvą krikščioniška šalimi, teigia, kad mokyklose „ne tik gali, bet ir privalo būti kryžiai". Kaip tikras, tačiau ne dvasingas, verslininkas jis mato Lietuvą turtėjančią iš piligrimystės, iš piligrimų apsilankymų Kryžių kalne. Tačiau nei Vilniaus meras, nei Lietuvos Katalikų bažnyčios hierarchai, nei kunigai plačiajai tikinčiųjų bendruomenei neaiškina, kad kryžiaus simbolinė prasmė visuomenės raidoje kito. Jei Lietuvos mokyklose, kuriant savarankiškai mąstančią asmenybę, būtų dėstoma religijų istorija kaip pasaulio kultūros istorijos dalis, ir Vilniaus meras, ir Lietuvos moksleiviai bei jų tėvai, už savo vaikus pasirenkantys tikybos pamokas, plačiau suvoktų kryžiaus prasmes.
Manau, jei Vilniaus meras žinotų pirminę kryžiaus reikšmę, kuri gimė Senajame Babilone, kai kryžius simbolizavo vaisingumą, įkūnytą vyriškojo lytinio organo įvaizdyje, jis taip uoliai nesiūlytų kabinti kryžių ant mokyklos sienų. Jei Vilniaus meras žinotų, kad ir pagoniškuose keltų, germanų, egiptiečių, senovės romėnų, indų, tibetiečių, japonų tikėjimuose kryžius buvo vyro ir moters sueities, gyvybės suteikimo, vaisingumo emblema, jis nedemonstruotų savo riboto žinojimo.
Tačiau būtų visai kas kita, jei meras vilniečiams primintų, kad Lietuva buvo pagoniškas kraštas, kuriame kryžius su kryžmomis simbolizavo žmonių priešinimąsi blogiui, jų pastangas nukreipti nuo žmogaus ligas, mirtį, visa, kas pikta, siekį išvengti nederliaus. Kad pagoniškuose tikėjimuose kryžius reiškė ir Saulės ratą, Saulės spindulius ir būtent todėl Lietuvos mokyklose galėtų akis džiuginti šviesos ir gėrio emblemos.
Nei Vilniaus meras, nei Lietuvos dvasininkai tikintiesiems nepasakoja, kad krikščionybės kryžiaus prasmių raidoje bei Kristaus nukryžiavimo istorijoje yra nutylėtų faktų, susijusių su Biblijos vertimų netikslumais bei krikščionių kryžiaus subjektyviomis interpretacijomis. Teigiama, kad verčiant Biblijos tekstus iš graikų kalbos, graikiškas žodis „stauros" ( stulpas, mietas, stiebas), buvo klaidingai išverstas į anglų kalbą kaip „kryžius" (cross). Teigiama, kad Kristus mirė ne nukryžiuotas ištiestomis rankomis, o prikaltas prie stulpo iškeltomis virš galvos rankomis, nes Senovės Romoje nusikaltėliai, vagys ir žudikai taip buvo baudžiami mirtimi. Tokia bausmė reiškė greitą pasmerktojo mirtį sutrikus kvėpavimui, uždusus, nes virš galvos prikaltos rankos siaurino krūtinės ertmę. Be to gyvenimo baigtis ant medžio be šaknų, ant mieto, simbolizavo gėdingą mirtį, kuri buvo priešinama gyvybės, gyvenimo simboliui - medžiui su šaknimis.
Tai ką Vilniaus meras siūlo garbinti Lietuvos mokyklose? Evoliucionavusį krikščionių kryžių kaip egzekucijos instrumentą, kaip žmogaus pažeminimo, agonijos ir mirties ženklą? Kaip kankinimo įrankį ar kaip žmogaus iškeliavimo amžinybėn įrodymą? Kaip žmogaus kančios ir skausmo simbolį, nuolat vaikams primenant žmogaus netobulumą, verčiant juos jaustis nusidėjėliais, ir tai, kad tik mirtis yra kelias į nuodėmių išpirkimą? Ar ne per daug Lietuvoje vaikų savižudžių? Ar ne laikas vaikus ugdyti gyvenimo džiaugsmo ir optimizmo dvasia?
Laisvoje nuo įvairių diktatūros formų šalyje, kokia, tikėkime, yra Lietuva, galime daryti prielaidą, kad Katalikų bažnyčios sekėjai, siekdami išsaugoti tikinčiųjų bendriją, pateikia įvairius kryžiaus simbolio aiškinimus. Tačiau laisvojoje šalyje, gerbiant ir individo pasirinkimo laisvę, valstybinėse mokyklose ir įstaigose neturėtų būti privalomas vienos religijos simbolinis ženklas. Tikėti ar netikėti - yra žmogaus pasirinkimo teisė, ir joks meras, joks Seimo komitetas neturi teisės primesti tautai vienos religijos dogmų ir jų simbolinių prasmių.

Dabar beliks laukti tik atsako iš kitos pusės.

ketvirtadienis, sausio 28, 2010

Kaip JAV griaunamos lietuvių statytos bažnyčiosIš kadaise buvusių 150 lietuviškų parapijų JAV, dauguma uždarytos, o kitoms gresia tas pats likimas. Apie lietuvių katalikų padėtį JAV pateikia lietuvių išeivių leidinys "Draugas" Stasio Goštauto straipsnyje "Dar apie Dievą be bažnyčių arba bažnyčią be Dievo". Išeiviai nesupranta ir negali atsistebėti beatodairišku lietuviškų parapijų naikinimu, kurį atlieka ne kas kita, o pati Katalikų bažnyčia.Stasys Goštautas rašo:" Tiesiog liūdna žiūrėti į kadaise buvusias pilnas lietuviškas parapijas, šiandien apleistas, tuščias, pasmerktas sugriovimui. Nieko nėra švento, tiesa? Kas darosi su Katalikų Bažnyčia? Turiu omeny pačios Katalikų Bažnyčios hierarchijos keistą norą griauti, naikinti savo parapijas, sumažėjus parapijiečių skaičiui. Bažnyčias pastatė paprasti žmonės, kiekvieną savaitę atiduodami porą skatikų į bendrą katilą, ir dar pridėdavo keliolika valandų po darbo, dėdami plytą prie plytos, linksmai, su daina statydami šventorių savo šeimai ir savo anūkams.
Kodėl bažnyčios pastatai turi mokėti už kunigų nusikaltimą?".
Nuotraukoje(publikuota lrytas.lt svetainėje) - Šenandoa mieste (Pensilvanijos valstijoje) griaunama seniausia JAV lietuvių šv.Jurgio bažnyčia. Ją ištiko daugelio lietuvių statytų bažnyčių likimas, pati Katalikų bažnyčia pardavė lietuvių sukurtą turtą.

Atskleista paslaptis - popiežius plakdavo save


Skubėdamas paskelbti šventuoju popiežių Joną Paulių II, Vatikanas vykdo įvairias procedūras, viena iš jų - Katalikų bažnyčia paskiria postulatorių, kuris atsako už velionio popiežiaus kanonizacijos bylą. Juo paskirtas monsinjoras Slawomiras Oderis neseniai parašė knygą.
Monsinjoro Slawomiro Oderio knygoje „Kodėl jis šventasis. Tikrasis Jonas Paulius II postulatoriaus akimis“ be kitų detalių, patvirtinti gandai, kad popiežius Jonas Paulius II "marinosi plakimusi".
„Ir Krokuvoje, ir Vatikane, Karolis Wojtyla marinosi plakimusi“, - rašo knygoje S.Oderis.
Postulatorius priduria, kad jis tai daręs diržu, kurį laikė savo rašomojo stalo stalčiuje.

"Meilė turi veidą" - Tik molis


Nuotraukoje - misionierė Mišelė Perry su keletu vaikų, kurie pabėgo iš armijos. Ji rūpinasi 16 tokių buvusių vaikų - kareivių, tiek berniukų, tiek mergaičių. Jie atėjo per paskutinius 8 mėnesius. Mišelė Perry sako:"Mes šlovinam Jėzų, matydami pasikeitimus, kurie atėjo į jų širdis ir už galimybę vaikams susijungti su savo šeimomis".

(Tęsinys)

Dienos kaip priminimas

Buvo daugelis dienų, kurios primindavo man, kad aš tesu molis, daugelis dienų, kurios įrodydavo, kad aš nesu niekas daugiau, tik molio gabaliukas, kurį Dievas suformavo ir įkvėpė gyvybę. Vienintelis dalykas, kuris keičia mano gyvenimą yra Jo šlovė.
Noriu pasidalinti keliomis dienomis buvimo Sudane.Būtų nesąžininga, pasakojant apie visus stebuklus ir gilius išgyvenimus, nutylėti tuos momentus, kai aš galvodavau - ką aš čia veikiu?
Dievas davė mums 16 hektarų žemės. Nors tai buvo didelis palaiminimas, tačiau aplinkybės buvo baisios. Čia niekas neparduoda žemės tiesiog taip, tai sandoris su bendruomene. Tai geras principas, išskyrus tai, kad kai kam tai proga išpešti paskutinį centą.
Dalis susitarimo su bendruomene buvo ta, kad mes iškasime bendruomenei šulinį. Reikėjo laiko, kol radome tūkstančius dolerių, po to reikėjo rasti gręžimo įrenginį, tam reikėjo dar kelių savaičių.

Nusamdė burtininkus

Kantrybė retai kada būna žmonių dorybė. Žmonės nori visko tiesiog dabar.Vandens trūkumas - čia aštri problema, mes neiškasėme šulinio akimirksniu, kai kurie žmonės nusprendė, kad mes norime apgauti ir nusamdė burtininkus, kad prakeiktų mus. Nesuprantu, kaip tai jiems padėtų pasiekti tikslą.
Mistišku būdu mūsų žemėje daugelis dalykų ėmė blogėti - visi mūsų statybininkai susirgo, mane paguldė tokia liga, kad turėjau vykti gydytis į kitą šalį, mūsų direktorius ėmė kovoti su vėžiu, mistinės ligos užpuolė mūsų vaikus.
Prie viso to, žmonės ėmė reikalauti kompensacijos už mūsų žemėje buvusius medžius. Ar girdėjote, kad pusiau supuvęs bananų medis Sudane kainuotų 50 dolerių? Po to, kai sumokėjome, atėjo kiti žmonės, kurie laužė ir degino mūsų jau išpirktus medžius ir reikalauti daugiau pinigų - už ką negalėjau suprasti.
Kaimiečiai atėjo ir pareikalavo, kad mūsų vaikai mokėtų jiems mokesčius, nes mes privati mokykla. Tą pačia savaitę mes priėmėm 5 naujus našlaičius, trys tarnavimai, kurie palaikė mus finansais negalėjo atsiųsti pinigų.
Aš nieko nesupratau. Atsidūriau sunkioje padėtyje, kai pasimetė svarbūs dokumentai, internetas beveik neveikė ir aš su savo viena koja iki kelio braidžiojau po purvą. Mūsų vaikai netikėtai išreiškė meilė laužyti viską, kas papuola. Man norėjosi pabėgti, norėjosi rautis plaukus, rėkti. Ar gali molis atnešti JAM šlovę?
Prieš man atvykstant į Sudaną, Viešpats perspėjo mane, kad aš nieko negalėsiu čia padaryti.Situacijoje, kada aš, Mišelė, absoliučiai nieko negalėjau padaryti, aš tai prisiminiau. Tai buvo sunki pamoka.

Dievas yra ištikimas

Bet Jėzus yra ištikimas. Jis atėjo, kai buvau visiškai silpna ir Jis pasirodė galingas. Kada aš jau galvojau, jog negaliu daugiau žiūrėti į dar vieną kruviną pirštą, negaliu valyti dar vienos snargliuotos nosies, būti mama dar vieną minutę, sutikti daugiau žmonių, kurie reikalauja daugiau pinigų, Jis atėjo.Jis pažadino mane vidury nakties ir kalbėjo žodis po žodžio, kaip žmonės siuntė prakeikimus ant mūsų. Pagalvojau, kad kai šulinys bus iškastas, susitiksiu su bendruomenės seniūnais ir papasakosiu jiems, ką Dievas atvėrė man. Bet Viešpats pasakė ne. Jis liepė perduoti jiems meilės žinią. Kai tik sužinojau apie burtininkus, mes ėmėme melstis ir įvykiai pakrypo kitaip.

"Taip" gali būti labai pavojingas žodis

Tokiomis dienomis aš prisimindavau, kad esu tik molis. Tokiomis dienomis darbas kavos parduotuvėlėje atrodydavo toks patrauklus. Kaip mane "užnešė čia"? O taip, atsimenu, pasakiau "Taip" Viešpačiui.
Gali būti, jog aš tik molio indas, bet Tėvas nori savo šlovę sudėti į žemiškus molio indus, kurie pasakė "Taip". Kiek patyriau, "Taip" gali būti labai pavojingas žodis. Tokios dienos labai svarbios, nes kitaip galėčiau užmiršti, kad visa šlovė - JO, o aš tik molis.
Pamenate Benę? Jai dbar dveji metai.Kai aš beveik pasiduodavau, ji lipdavo man ant kelio, kad primintų, kodėl aš čia. kai ji žaisdavo su mano pirštais, mano vidinė įtampa slūgdavo. Aš žinojau, kad nenoriu iš Sudano išvažiuoti be jos. Noriu pamatyti, kaip ji užaugs, kaip ištekės už savo svajonių vyro.
O kavos parduotuvėlė palauks.

trečiadienis, sausio 27, 2010

Kryžių karai. Epizodas trečias


Sujudimas visai jau nebejuokingas, į jį įsijungė socialdemokratas, Seimo narys Vytenis Andriukaitis.
Seimo narį papiktino siūlydamas mokyklų klasėse privalomai kabinti kryžius. Jis mano, kad taip Vilniaus meras Vilius Navickas, ko gero, nori apsivalyti už nelabai gražų elgesį vienoje baikerių šventėje.
Seimo narys sako, kad jeigu jau V. Navickas mano, kad Lietuvos mokyklose turėtų privalomai kabėti Nukryžiuotasis, tai veikiausiai jis nėra skaitęs nei Konstitucijos, nei Konstitucinio Teismo nutarimų.
„Konstitucijoje aiškiai išdėstyta, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, o KT jau yra pasisakęs dėl Bažnyčios ir valstybės santykio švietimo sistemoje. Tai visiškai aiškiai išreikšta tuo nutarimu“, - sakė V. Andriukaitis. Matyt, Seimo narys tikisi, kad kažkodėl šiuo atveju Konstitucijos bus laikomasi, kai kitur ji tėra gražūs lozungai, realybėje niekais paverčiami įvairiais protokolas, įstatymais. Sakykim, teigiam, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, o iš tikro yra net 9 valstybinės religijos.
Karai dėl kryžių kabėjimo mokyklose kilo po to, kai Italija kreipėsi į Lietuvą prašydama paramos apskundžiant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą, kuriuo privalomas kryžiaus kabinimas valstybinėse mokyklose buvo pripažintas prieštaraujančiu Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai.
Nuo to laiko įvairiose Europos šalyse formuojasi tiek priešininkų, tiek kryžių šalininkų batalionai.

"Gyvojo Dievo" bažnyčiai linkėjo likti maldos kariaisPanevėžio "Gyvojo Dievo" bažnyčia, priklausanti sekmininkų sąjungai, minėjo 25 metų jubiliejaus šventimą. Sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys praneša, kad ši šventė praėjo labai gražiai, buvo svečių iš Latvijos ir Lietuvos bažnyčių ir krikščioniškų organizacijų.
Šventėje dalyvavo sąjungos vadovai – Sąjungos vyskupo pirmasis pavaduotojas Ivanas Škulis ir vyskupas Rimantas Kupstys su žmonomis. Sveikinimo žodžiai iš pastoriaus Janio Sadovskio iš Rygos ir perduotas pasveikinimas iš vyskupo Janio Ozolinkievich. Palinkėjimas būti maldos kariais, išstovėti kovoje.Rimantas Kupstys sako:"Malonu buvo matyti bažnyčią kuri meldžiasi ir kovoja maldos kovas. Norėtųsi palinkėti kad ši bažnyčia liktų maldos ir užtarimo bastionu ne tik už miestą bet ir už visą Lietuvą".

Išprievartavo - gausi 100 rykščių


Saudo Arabijoje į kalėjimą pasodinta ir nubausta 100 rykščių filipinietė, kurią išprievartavo. Moteris pagal islamo šariato teisę nuteista už "neteisėtą" ryšį, praneša "True/Slant".
35 metų filipinietė Kamila atvyko dirbti į šalį, kad išmaitintų savo tris vaikus, čia ją išprievartavo. Greit ji buvo areštuota ir nuteista, tiesa, 100 rykščių ji negavo, nes kalėjime paaiškėjo, kad ji nėščia. Gruodžio mėnesį jai įvyko persileidimas, todėl dabar niekas netrukdo įvykdyti nuosprendį "pagal šariatą". Beje, apie prievartautojui skirtą bausmę nieko nepranešama. Žinoma, po tokių nuosprendžių šalyje išprievartavimų sumažėja arba visai nelieka.

Krikščionių persekiojimas pasaulyje pasiekė istorinį rekordą


Ar lengva būti krikščionimi? Krikščionių persekiojimas pasaulyje pasiekė istorinį rekordą. Krikščionys susiduria su tokiu masiniu persekiojimu, kokio nebuvo per istorija, praneša "Milites Kristis Imperatoris".
"Vienai valstybei, kurioje krikščionių situacija pagerėjo, tenka dvi ar trys šalys, kuriose ji pablogėja", - sako analitikas Jonathanas Fox. Jis komentavo duomenis, kad šiuo metu pasaulyje yra apie 100 milijonų persekiojami krikščionys - didžiausias skaičius per visą istoriją.
baisiausia padėtis Šiaurės Korėjoje. Labai sudėtinga situacija islamo šalyse Irane, Saudo Arabijoje, Somalyje, Maldyvai, Afganistane, Jemene, Mauritanijoje, komunistiniame Laose ir Uzbekistane.
Nuotraukoje -ypač sustiprėjo persekiojimai Indijoje, kur induistų aktyvistai jau keletą metų puldinėja krikščionis.

Baigėsi vienybės savaitė


Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje sausio 25 dieną baigėsi maldos už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldoms vadovavo kard. Audrys Juozas Bačkis. Liturgijoje kartu dalyvavo Lietuvos Evangelikų Liuteronų kunigas Ričardas Dokšas, "Tikėjimo Žodžio" vyr. pastorius Giedrius Saulytis, Evangelikų Reformatų bažnyčios kunigas Raimondas Stankevičius, pranciškonų provincijolas kun. Astijus Kungys, kun. Arūnas Peškaitis ir Stačiatikių bažnyčios atstovas.
Ekumeninės pamaldos šią savaitę taip pat buvo švenčiamos Bernardinų, Liuteronų ir "Tikėjimo žodžio" bažnyčiose. "Tikėjimo Žodžio" bažnyčioje pirmą kartą susirinkę įvairių konfesijų dvasininkai ypatingai akcentavo visų krikščionių atsakomybę už laisvės dovaną. Pamaldose "Tikėjimo Žodžio" bažnyčioje giedojo choras „Maranata“, Liuteronų bažnyčios choras „Adoremus“ ir Arkikatedros grigališkasis choralas.
Kituose miestuose taip pat vyko ekumeninės pamaldos, jose be minėtų konfesijų dar dalyvavo baptistai, "Išgelbėjimo armija".

antradienis, sausio 26, 2010

Kryžiaus karai. Epizodas antras


Kaip ir prognozavau, Lietuvai įsitraukus į kryžiaus karus, atsitiks taip, kad jei kur mokykloje dar nekabėjo klasėje kryžius, tai dabar būtinai jis kabės.
Vilnius, kaip sostinė paduoda toną. Vilniaus meras prisiminė esąs katalikas ir nusprendė po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu įtvirtinti katalikybę iškabinat kryžius mokyklose.
"Lietuva yra krikščioniška, katalikiška šalis, todėl aš manau, kad Vilniaus mokyklose ne tik gali, bet ir privalo būti kryžiai. Tikybos klasėse – būtinai, o dėl kitų, šnekėsimės su vaikais“, – pirmadienį sostinės savivaldybės atstovų susitikime su Vilniaus arkivyskupu metropolitu kardinolu Audriu Juozu Bačkiu teigė Vilniaus meras Vilius Navickas. Meras pabrėžė, jog tai – ne tik jo asmeninė, bet ir visos komandos nuomonė.
Neabejoju, kad turėdamas tokia dievobaimingą komandą meras sugebės aprūpinti visas klases šiais būtinais mokiniams atributais.

Krikščionybė Šiaurės Korėjoje - persekiojama, bet nenugalėta


Krikščionybė Šiaurės Korėjoje bandoma sunaikinti jau keliasdešimt metų. Krikščionys kalinami, marinami badu, juos degina liejyklos katiluose, kalina specialiuose lageriuose ir žudo. Vis dėlto Šiaurės Korėjoje yra apie 200 000 krikščionių, kurie neturi maldos namų ir renkasi pogrindyje.
Šalies sostinėje Seule yra tik viena krikščionių bažnyčia, kuri režimo išsaugota propagandos tikslais - esą užtikrinta tikėjimo laisvė.
Nepaisant šalies uždarumo Evangelijos žinia ją pasiekia, kad ir fragmentiškai. Kaip pasakojo viena iš Šiaurės Korėjos pabėgusi moteris, jos visi giminaičiai išsigelbėjo ir pažino Viešpatį. "Aš siųsdavau siuntinius ir ant kiekvieno siuntinio parašydavau citatų iš Biblijos, taip jie tapo krikščionimis",- pasakojo moteris.

75 procentai musulmonų Vokietijoje atsisako matyti save vokiečiais


75 procentai musulmonų Vokietijoje atsisako matyti save vokiečiais,taigi trys ketvirtadaliai Vokietijos musulmonų neidentifikuoja save su Vokietija, praneša"Tagesspiegel". Tokius duomenis nustatė sociologinis tyrimas "Europoje, kaip namie - musulmonui Europoje" ( "At Home in Europe - musulmonai Europoje"), surengto Atviros visuomenės instituto (Open Society Institute).
Tyrimo tikslas buvo ištirti musulmonų padėtį įvairiose Europos šalyse. Buvo apklausta 2200 žmonių, tarp kurių buvo ir musulmonų ir kitų tikėjimų atstovų, gyvenančių dideliuose miestuose, tokiuose kaip Londonas, Paryžius, Stokholmas, Amsterdamas, Berlynas ir Hamburgas. Kaip praneša "Tagesspiegel", Vokietija parodė blogiausių rezultatų. Visų kitų Europos šalių musulmonai jaučiasi "namuose" kur kas labiau nei Vokietijoje. Londone, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos piliečiais savelaikė 70 procentų musulmonų, Leicesteryje - 82 procentai.
Priežastis, kaip nurodo autoriai, kodėl 75 procentai musulmonų, gyvenančių Vokietijoje, nesitapatina su vokiečiai, kad kiti juos nesuvokia kaip vokiečių. Vokietijos musulmonai jaučiasi palikta nuošalyje, nesvarbu, kokios jų pastangas integracijai.
2009 m. Vokietijoje gyveno 3,5 milijonų musulmonų.
Šaltinis:"Portal-Credo"

pirmadienis, sausio 25, 2010

Virš 200 žmonių susirgo po "švęsto vandens" vartojimo

Kultivuoti religinius ritualus, kad ir kokie jie gražūs ir prasmingi atrodytų, ne taip jau saugu. Rusijoje, Irkutsko srityje, daugiau kaip 200 žmonių susirgo po "švęsto vandens" vartojimo per stačiatikių Krikšto šventę. Aštrus apsinuodijimas nustatytas 228 Irkutsko gyventojams, praneša "Утро".
143 ligoniai - vaikai. 104 žmonės paguldyti į infekcinę ligoninę (47 - vaikai). Visi nukentėjusieji ėmė vandenį iš dviejų pašventintų šaltinių prie Michailo Arkangelo cerkvės ir eketės, iškirstos Krikšto šventei.

Dviejų kurčių pokalbis - ar dialogas įmanomas?


"Dviejų kurčių pokalbis", - taip vienas iš lefebristų pavadino Vatikane vykusį antrojo katalikų ir lefebristų atstovų susitikimą, kuriame buvo stengiamasi pašalinti visus doktrinalinius klausimus. Lefebristai yra tikra rakštis Vatikanui
Arkivyskupo Marcelio Lefebvre‘o 1988 metais sukurtai bendruomenei, pasivadinusiai Šv. Pijaus X brolija, šiuo metu priklauso 491 kunigas, 215 klierikų, 117 brolių vienuolių ir 164 seserys vienuolės. Lefebristai nepripažįsta kai kurių naujovių, įvestų po Vatikano II Susirinkimo.
Už uždarų durų vykstančių susitikimų tikslas – pašalinti visus doktrininius neaiškumus kol kas neleidžiančius lefebristų laikyti katalikų Bažnyčios nariais. Kol kas daugiausia sunkumų kėlė lefebristų požiūris į Vatikano II Susirinkimą, ypač į jo nutarimus, liečiančius liturgiją, ekumenizmą ir religijų dialogą.
Lefebristai garsėja savo ultrakoncervatyviomis pažiūromis ir labai kieta ir nelanksčia pozicija, vis dėlto tikimasi, kad dialogas pavyks.
Pagal"Credo".

Haičio aukoms padeda įvairios religinės organizacijos - krišnaitai, adventistai, Jehovos liudytojai


Haičio tragedija nepaliko abejingų. Haičio aukoms padeda įvairios religinės organizacijos,pavyzdžiui,net ir krišnaitai, adventistai, Jehovos liudytojai.
Haityje 80 procentų gyventojų laiko save katalikais, bet kartu praktikuoja ir vudu, bei kitus vietinius kultus, 15 procentų sudaro protestantai, yra stačiatikių misijų, praneša "Портал-Credo.Ru".
Amerikos Septintos dienos adventistai ėmė rinkti lėšas haitiečiams, planuojama surinkti maždaug pusę milijono dolerių. Adventistų bažnyčia aprūpina maistu ir vandeniu 90 000 žmonių, įkūrė mobilią kliniką, kurioje darbuojasi adventistai iš Kanados, iš įvairių šalių vyksta savanorių grupės.
Septintos dienos adventistų bažnyčia - viena didžiausių Haityje, joje skaičiuojama apie 335 000 žmonių.Bažnyčia turi 470 bažnyčių pastatų, universitetą, pradinių mokyklų tinklą, ligoninę ir t.t.
Jehovos liudytojų organizacija nusiuntė į Haitį 6 tonas maisto ir medikamentų, jų dalinimą organizavo per vadinamąsias Karalystės sales(JL maldos namai).Keturiose Karalystės salėse įsikūrė laikinos ligoninės, atvyko medikai - savanoriai. Jehovos liudytojų organizacija Haityje skaičiuoja apie 14 000 narių.
Mobilią ligoninę Haityje įkūrė taip pat ir krišnaitai.

Chantų tauta gręžiasi į evangelijąRusinsko kaimas Chantų autonominiame rajone tapo Biblijos mokymo centru šiai Šiaurės tautai. 1000 gyventojų kaime jau 5 metus gyvuoja "Gyvenimo žodžio" bažnyčia, kuri yra vienintelė religinė organizacija kaime. Jau kuris laikas šioje gyvenvietėje veikia Biblijos kursai, į kuriuos suvažiuoja chantai iš aplinkinių kaimų.
Bažnyčia tapo ir gimtosios kalbos puoselėjimo priemone, šlovinama ten chantų kalba.
"Gyvenimo žodžio" bažnyčią Rusinsko kaime lanko 100 žmonių. Kaip ir kitose Šiaurės tautose, pagrindinė bėda - alkoholizmas, todėl krikščionys deda nemažas pastangas kovodami su šia chantų rykšte.
Nuotraukoje - šlovinimas chantų kalba.
Pagal "In vyctory".

sekmadienis, sausio 24, 2010

Nigerija - smurto aukos skaičiuojamos šimtais


Nigerijoje po vykusių religinių neramumų skaičiuojamos aukos. Manoma, kad žuvo bent 300 žmonių. Per riaušes žuvo 150 žmonių, dar 150 lavonų buvo rasti sumesti į šulinius Nigerijos centrinėje dalyje po ten vykusių musulmonų ir krikščionių susirėmimų.
"Iki šiol iš šulinių ištraukėme 150 lavonų. Tačiau nerandama dar 60 žmonių, - naujienų agentūrai AFP sakė Kuru Karamos kaimo seniūnas Umaras Baza. - Suskaičiavome iš šio kaimo pabėgusius žmones, apsistojusius trijose stovyklose. Tada supratome, jog dingę dar 60 žmonių."
"Sprendžiant iš gyvų likusių žmonių pasakojimų, kai kurie nuo išpuolių bėgantys žmonės pateko į pasalas ir buvo nužudyti krūmynuose. Ten ketiname ieškoti daugiau lavonų", - pridūrė seniūnas.
Nigerijos Plokščiakalnio valstijos vyriausybė kol kas oficialiai nepranešė, kiek gyvybių nusinešė praeitą sekmadienį šios valstijos sostinėje Džose prasidėjusios žudynes, kurios vėliau persimetė į aplinkinius miestelius ir kaimus.

Panevėžio "Gyvojo Dievo" bažnyčia - jubiliejus


Panevėžio "Gyvojo Dievo" krikščionių bažnyčia šiemet švenčia 25 metų jubiliejų. Panevėžiečiai dar gali šiandien patekti į jubiliejinius renginius.
Pastorius Ramūnas Kairys sako:"Sulaukėme bažnyčios jubiliejaus, mums jau 25-eri! Mes visi esame vieningos nuomonės, kad jubiliejaus proga nelaukti dovanų, o jas suteikti kitiems".
Bažnyčia jubiliejaus proga parengė porą renginių Panevėžio visuomenei.

šeštadienis, sausio 23, 2010

Rifka Bari pagaliau saugi


Po ilgų nagrinėjimų JAV teismas pagaliau leido paauglei mergaitei, kuri pabėgo iš namų tapusi krikščione, negrįžti pas musulmonus tėvus, perduoda "Associated Press".
Iki 18 metų amžiaus metų Rifka Bari (Rifqa Barai) iš Ohajo gyvens su ją priglaudusia šeimą Columbus mieste valdžios globoje.
Barry paliko namus ir pabėgo į Floridą praėjusią vasarą, kai tėvai pagrasino ją nužudyti už tai, kad ji atsisakė islamo ir tapo krikščione. Mergaitės tėvas neigia tokios baimės pagrįstumą.
Kai kurie žmogaus teisių aktyvistai Jungtinės Valstijos kaltina musulmonus prievarta prieš moteris, nurodydami visų pirma vadinamuosius "garbės žudymus". Tokių žmogžudysčių pavyzdžiu gali būti lapkričio mėnesio incidentas Arizonoje, kai tėvo buvo nužudyta iš Irako kilusi mergina, kurią tėvas kaltino nutraukus tradiciją ir pasirinkus vakarietišką gyvenimo būdą.
Pati Rifka Bari televizijai aiškino, kad ji grumiasi už savo gyvenimą. "Jus nežinote, kas yra islamas, jūs nesuprantate, aš noriu gyventi",- sakė ji televizijai.

Japonijoje šventykla vilioja alkoholiu ir mantromis hip - hopo stiliumi


Budistų vienuolių šventyklą Japonijoje sugalvojo būdą pritraukti daugiau parapijiečių ir didinti vietos gyventojų susidomėjimą religija,praneša CNN. Šalia budistų šventyklos įsikūrė vadinamasis "vienuolių baras".
Baras parduoda alkoholinius gėrimus. Pasak vienuolių, tai neprieštarauja jų religijai ir padeda atnešti budizmą arčiau prie paprastų žmonių. Lankytojai gali vartoti alkoholio, mokydamiesi mantrų.
Beje, mantrose irgi įvyko pakitimų. Vienuoliai pamanė, kad jaunimui bus lengviau prisiminti jas, jei jos bus hip-hop stiliumi.
Vienuoliai aiškino, kad reformuotis privertė tai,kad susidomėjimas religija Japonijoje mažėja. Kadangi trūksta lankytojų, vienuolynai uždaromi vienas po kito.
Kaip paaiškino vienuoliai po naujovių įvedimo jie patyrė parapijiečių antplūdį - lankytojų padvigubėjo.
Žinoma, kad japonai daugelyje sričių yra novatoriai. Manau, jei pritaikyti šią technologiją Lietuvoje, rezultatai irgi būtų puikūs.
Pagal "Nehemia"

JAV tarnautojas nužudė žmoną, susipainiojęs jausmuose


Savo žmoną nužudęs baptistų pamokslininkas nuteistas 65 metų kalėjimo. JAV Teksaso valstijoje Matt Baker (Matt Baker) 2006 m. sugirdęs migdomųjų žmonai, prirakinęs prie lovos, ją pasmaugė pagalve. Kaip paaiškėjo į nusikaltimą baptistų pamokslininką pastūmėjo dvigubas gyvenimas - jis turėjo meilužę ir nebenorėjo gyventi su žmona.
Prisiekusiųjų teismas jį pripažino kaltu po buvusios meilužės parodymų prieš jį. Moteris tvirtino, kad jos meilužis pasidalino su ja planais dėl žmonos nužudymo. Mergina nepasakojo apie jo ketinimus, baimindamasi, kad ją ims laikyti nusikaltimo dalyve.
Iki nuosprendžio, 38 metų Matt neigė, kad jis nužudė savo žmoną, ir tvirtino, kad ji nusižudė, nes neatsigavo po dukters mirties 1999 metais.

Nusikaltimo priežastis - buvo dvasininkų nenoras gyventi su savo žmona ir meilužė.
Pagal Nehemia"

penktadienis, sausio 22, 2010

Moterys kaunasi už stačiatikių tikėjimą.


Juokingas atsitikimas įvyko viename iš Maskvos vienuolynų - grupė įpykusių bobučių iš cerkvės išvijo juodaodį piligrimą. Jų manymu, juodaodžių stačiatikių nebūna, ir jos neleis mindžioti šventos cerkvės žemės visokiems perėjūnams.
Matyt, minėta bobučių grupė persistengė saugodama stačiatikių tikėjimo švarumą, nes pranešama, kad taip pat buvo išvyti graikai ir net rusų broliai - serbai. Serbų moterys būtų nevijusios, bet sumaišė juos su graikais. Žodžiu, kaip bežiūrėsi, kova už tikėjimo švarumą, sunkus užsiėmimas.

Nuotraukoje - Rusijoje net kaliniai išreiškia meilę stačiatikių bažnyčiai.

Indija - įstatymu uždraus pakeisti religiją


Indijos Karnatakos valstija įstatymu siekia uždrausti pakeisti religiją. Įstatymas visų pirma nukreiptas prieš augantį krikščionių skaičių. Tarnautojas Surešas Kumaras tvirtina, kad "induistai vargšai tampa misionierių aukomis", o šitas įstatymas apgins juos "nuo apgaulingo ir prievartinio" atsivertimo į krikščionybę.
Šis įstatymas jau galioja keliose Indijos valstijose.Pažymėtina, kad kaskart, kai svarstomi panašūs įstatymai, šalyje kyla antikrikščioniškos prievartos banga.
Be to, "Barnabo fondas" praneša, kad tiek šioje, tiek Orisos valstijose krikščionims vėl kyla masinių represijų grėsmė, kuriuos organizuoja induistų aktyvistai ir įvairios partijos.
Nuotraukoje- Indijos krikščionys mini Jėzaus įžengimą į Jeruzalę.

Šri Lankoje budistai puldinėja krikščionis


"Barnabo fondas" praneša, kad Šri Lankoje budistai puldinėja krikščionis. Sugriauti du krikščionių centrai ir bažnyčia.
Išpuoliai prieš krikščionis suitensyvėjo praeitų metų pabaigoje, užpuolimai visada vyksta pagal tą patį scenarijų - susirenka minia, o paskui puolami ir sunaikinami pastatai. Vienodai kenčia tiek katalikiški tiek protestantiški maldos namai.
"Barnabo fondas" prašo maldos palaikymo nelengvų išmėginimų akivaizdoje už persekiojamus brolius.
Nuotraukoje - budistų vienuolių šventinimas,nors oficialiai budistai atmeta fizinį persekiojimą, tačiau manoma, organizuoti krikščionių organizacijų užpuolimai nevyksta be jų "globos".

ketvirtadienis, sausio 21, 2010

Katalikų slidinėjimo čempionatas Italijoje


Katalikų kunigai ir seminaristai jau 11 kartą varžysis čempionate Italijoje. Kunigų čempionatas vyks Italijoje prieš žiemos olimpines žaidynes Vankuveryje, Kanadoje.
Per čempionatą kunigai ir seminaristai ne tik konkuruos žiemos sporto varžybose, bet taip pat reguliariai rengs maldos susitikimus, pamaldas.
Claudio Paganini,varžybų organizatorius teigia, per būsimas varžybas kunigai ir seminaristai ne tik susitiks ir susidraugaus,bet ir turės progos bendrai maldai.
Pagal "Portal-Credo"

Artimųjų Rytų protestantai - už moteris


Artimųjų Rytų evangelikų bažnyčių lyderiai vieningai pasisako už moterų kunigystę, praneša "Christian Post".
Sprendimas buvo priimtas po balsavimo Libane, kur vyko Artimųjų Rytų evangelikų bažnyčių Generalinė asamblėja.
Speciali dvasinė komisija nerado jokių Biblijos ir teologijos pagrindimo dėl moterų kunigystės draudimo.
"Asamblėja remia moterų dalyvavimą mūsų bažnyčių pastorių tarnystėje lygiomis teisėmis su vyrais" - sakė pareiškime Evangelikų liuteronų bažnyčios Izraelio, Jordanijos ir Palestinos vadovas Munib Yunana.
Moterų tarnavimas pastorėmis praktikuojamas įvairių bažnyčių JAV, pavyzdžiui, jungtinės metodistų bažnyčios ir episkopalų. Kitos, nepalaiko, sakykim - Pietų baptistų konvenciją (didžiausia protestantų organizacija Jungtinėse Valstijose).

Nigerijoje pratrūko smurtas

Tęsiasi krikščionių ir musulmonų susirėmimai Nigerijos Džoso mieste. Riaušių metu žuvo apie du šimtus žmonių.
Šiame Nigerijos mieste riaušės vyko ir prieš metus. Tąkart žuvusiųjų skaičius beveik siekė 500. Ir dabar neramumų priežastis ta pati kaip ir pernai – į krikščionių daugumos gyvenamą Džoso miesto Bukuru priemiestį jau kuris laikas iš kitur atkeldinamos musulmonų šeimos ir statoma nauja mečetė.
Prieš metu kruvinos riaušės buvo kilusios po to kai krikščionys bandė sustabdyti mečetės statybą. Pagrindinė riaušių priežastis – bandymas kolonizuoti ir islamizuoti tradiciškai krikščionių gyvenamas teritorijas.

trečiadienis, sausio 20, 2010

Gospelai japoniškai

Turizmo milijonai – katalikų bažnyčios objektams

Įsibėgėja dar nematytas Lietuvoje turistinis projektas - Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektas. Turizmą skatinanti Lietuva nusprendė, kad tai bus patraukliau už Trakų pilį, Vilnių ar Kernavę. Iš viso į Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektą įtraukta 16 objektų, ir jiems per trejus metus išleista apie 60 milijonų litų. Abejotinos ateities projektas pateikiamas kaip ypač vertingas, pritrauksiantis turistus ir piligrimus.
Vienas iš objektų – Kryžių kalnas. Jono Pauliaus II-ojo piligrimų kelio projekto priežiūros komisijos išvažiuojamasis posėdis aplankė šį objektą, kuris dabar priklauso valstybei, bet ko gero greitai bus perduotas.
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prabilo apie Kryžių kalno pavaldumą Šiaulių rajonui. Jo teigimu, kad toks sakralus objektas priklauso savivaldybei - nonsensas. Poziciją, kad Kryžių kalnas turi būti atiduotas Šiaulių vyskupijai, palaikė ir Kultūros ministerijos atstovė.
Kiek kainuoja darbai, galima įsivaizduoti, pavyzdžiui, Kryžių kalne planuojamas apšvietimo įrengimas daugiau nei už 700 tūkstančių litų.
Dabar reikėtų paklausti, jei per 3 metus išleista 60 milijonų litų šio turizmo projekto įrengimui, kiek turistų aplankė šitą piligriminį kelią per tuos pačius trejus metus?

antradienis, sausio 19, 2010

Konferencija vaikų tarnautojams "Žiemos vėjelis"

Baigėsi Lietuvos sekmininkų sąjungos surengta Žiemos konferencija Vaikų tarnautojams.
Šią konferenciją surengė tarnautoja Sharon Mac Cammon ir jos komanda. Liudininkų teigimu, konferencija praejo labai gerai. Sharon Mac Cammon "Facebook" įdėjo keletą nuotraukų. "Žiemos vėjelis" konferencijoje mes turėjome 69 registruotus dalyvius ir 18 papildomų dalyvių",- sakė Sharon Mac Cammon.
Planuojama, kad pavasarį bus surengta dar viena konferencija sekmininkų bažnyčių vaikų tarnautojams.

"Hamas" liepė melsti lietaus


Palestiniečių grupuotė "Hamas", užgrobusi valdžią Gazos ruože, liepė melstis žmonėms lietaus. Gazoje tėra tik vienas vandeningas horizontas, ir tas pats labai užterštas, dauguma geriamo vandens atkeliauja iš Izraelio, o šiuo metu Gazoje seniai nebelijo.
Vakariečiai buvo numatę pastatyti jūros vandens gėlinimo gamyklą, tačiau po to, kai "Hamas" užgrobė valdžią, visi darbai nutrūko.
Analitikai pažymi, kad pinigų, kuriuos "Hamas" išleidžia ginklams pirkti ir besiruošdama karui su Izraeliu, užtektų sutvarkyti visą infrastruktūrą, vandentiekį, aprūpinti žmones. Matyt, grupuotė nutarė šį kartą išbandyti pigesnį būdą apsirūpinti vandeniu - maldą.
Pagal "Mignews".

Vudu- oficialioji Haičio religija


Vudu žynė per aukojimo apeigas.


Ritualinis aukojimas.


Vudu šokiai per derliaus šventę.Vudu - daug mistikos ir bloga reputacija

Po žemės drebėjimo, daugelio akys krypsta į Haitį. Prisimenama ir vudu- oficialioji religija. Ji propaguojama Haityje ir Benine. Vudu į Haitį atkeliavo ir paplito kartu su atgabentais vergais iš Vakarų Afrikos. Pasaulyje vudu praktikuoja apie 50 mln. žmonių.
Ši religija pelnė niūrią šlovę dėl siaubo filmų, tačiau išties tai yra protėvių dvasių garbinimo ir gamtos jėgų garbinimo archaiška forma, sumišusi su katalikybe. Žodis "vudu" ("Voodoo") kilęs iš Vakarų Afrikos fon genties kalbos ir reiškia dvasią.Daugelis Holivudo filmuose rodomų šiurpių scenų išties mažai ką turi bendro su vudu.

Katalikybės ir afrikiečių kultų sinkretizmas

Afrikiečiai vergai pasirodė Haityje 1503 metais, o jų šeimininkai draudė praktikuoti liaudies religijas ir vertė būti katalikais, bet vergvaldžiai nenorėjo pašvęsti vergų į visą katalikybės esmę, todėl katalikybė, ypač šventųjų kultai, tapo išorine vudu priedanga.
Vudu kultas - tai Vakarų Afrikos religijų samplaika, Ameriką ir Karibų salas pasiekusi per atvežtinius vergus. Dabartiniu pavidalu kultas vienija afrikietiškus, Karibų salų ir katalikiškus elementus. Haityje šį tikėjimą išpažįsta trys ketvirtadaliai vietos katalikų, kultas yra tapęs savita liaudies religija.
Vudu kultą praktikuoja juodosios ir baltosios magijos atstovai, gerieji ir blogieji, gydantys ir kenkiantys burtininkai. Jie atnašauja aukas ir ekstaziškai šoka, kad susirinkusi bendruomenė transo metu galėtų tiesiogiai bendrauti su dievais. Šalia afrikiečių dievybių figūrų stovi katalikų šventųjų paveikslai; tai būdinga tiek Vudu, tiek ir tokiems Pietų Amerikos burtininkų kultams kaip ir Brazilijos makumbai ir santerijai.

Kuo tiki vudu pasekėjai?

Vudu sekėjai tiki Dievą – kūrėją (Bondieu — Gerasis Dievas), ir šventuosius arba dvasias (lоа), - tarpininkus tarp Dievo ir žmonių, Dievo vaikus (lоа). Vudu išpažinėjai tiki, kad žmoguje gyvena keletas sielų ir Dievo pasiuntinys - sąžinė.Iki gimimo ir po mirties žmogus yra angelas.
Vudu šaknys - Afrikoje, kur gyveno fon, eve, joruba genčių rajonas (Toge, Benine, Nigerijoje ir Konge).
Svarbiausia vudu dalis- muzika ir šokiai, taip pat aukojamos gyvūnų aukos.


Vudu religijoje garbinamos dvasios


- Agve (Agwe) - vandens dvasią, jūreivių ir keleivių globėjas.
- Baronas Samedi (Baron Samedi, Ghede) - mirties ir mirusių pasaulio dvasia. Vaizduojamas kaip skeletas (kaukolė) su cilindrų su cigarete ir tamsiais akiniais.
- Baron Carrefour - nelaimės, nesėkmių mecenatas, juodosios magijos dvasia.
- Damballa - dvasia, susijusių su gyvatėmis (šventasis Patrickas).
- Legba (Legba) - dvasia durys pas Dievą (Šventas Petras, nes tradiciškai katalikybėje vaizduojamas su raktais).
- Erzuli Fred (Erzuli Freda, Mergelė Marija) - meilės dvasia, graži Mergelė, nuotakos drabužiu. Jos simbolis - širdis. Jo spalvos - raudona ir mėlyna.
- Simbi - vandens šaltinių dvasia.
- Ogun (Ogu) - gaisro ir žaibo dvasia, geležies ir karo dievas.
- Mama Brigita - Barono Samedi žmona.
- Marassa (Marassa) - porinė dvasia.
- Mademoiselle Charlotte - jaunų mergaičių globėja.
- Sobolevas (SOBO) - Prancūzijos generolo dvasia.
- Sogbo (Sogbo) - Žaibas dvasia.
- Ti-Jean Petras (Ti-Jean-Petro) - piktoji dvasia nykštukė, arba nevykęs vyras - Ezili Danto.
- Exu Rei - Valdymo dvasia.

Kaip vudu tapo valstybine religija?

1791 metais Haityje vudu pasekėjai sukėlė maištą, nes Prancūzijoje kilo revoliucija ir jie nusprendė išsivaduoti. Kaimelyje Bua- Kaiman po ritualinių vudu šokių, minia nuėjo žudyti prancūzų. Nebuvo gailima nei moterų nei vaikų, vudu pasekėjai užgrobdavo vis kitus miestus, o sukilimas tęsėsi iki 1804 metų, kol Haityje neliko nė vieno baltaodžio žmogaus.
Taip Haitis tapo respublika, o vudu - oficiali religija.

Kuo mes remiamėsLabai taiklus filmukas apie tai, kuo mes remiamės, ir kokie esame.

pirmadienis, sausio 18, 2010

Haityje krikščionys šlovino Dievą


Haitis - giedama gatvėje, galbūt tiek žmonių po žemės drebėjimo teliko bendruomenėje.


Sužeista mergaitė Haityje skaito Bibliją.

Haityje krikščionys rinkosi į susirinkimus pirmą kartą po baisaus žemės drebėjimo, nusinešusio iki 200 000 žmonių gyvybes. Ten, kur bažnyčių pastatai išliko, jie buvo perpildyti, daugelio bedruomenių žmonės rinkosi aikštėse ir gatvėse, nes pastatai sugriauti.
Žmonės rinkosi tam, kad šlovintų Dievą. Daugelis neteko namų, šeimų, pragyvenimo šaltinių, bet jie dėkojo Dievui už visus Jo darbus ir už tai, kad Dievas išsaugojo jų gyvybes.
Tiesiog gatvėse ir kiemuose daugelis šaukėsi Dievo, giedojo ir šlovino, praneša "ProChurch.info".

Mirė misionieriaus tėvas


LRETK sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys praneša, kad mirė misionieriaus iš Indijos, kuris šiuo metu darbuojasi ir gyvena Lietuvoje, Radiant Didla tėtis.
Jo tėvas buvo ilgametis sekmininkų bažnyčios pastorius, Indijoje įsteigęs 17 bažnyčių.
Indijoje anksčiau Didlos vyresniojo bažnyčioje lankėsi delegacija iš Lietuvos, įspūdžiai buvo publikuojami krikščioniškoje spaudoje. Būti krikščionimi Indijoje nelengva, ypač persekiojimai paaštrėjo pastraisiais metais.
"Prašome melstis už Radiant ir jo šeimą, kad Viešpats paguostų ir saugotų Radiant kelionėje į Indiją",- rašoma R.Kupsčio pranešime.

"Naujasis gyvenimas" nubaustas 263 milijonų rublių bauda

Minsko bažnyčia "Naujasis gyvenimas" nubausta 263 mln rublių bauda už... aplinkos teršimą naftos produktais.
Jau keletą metų Baltarusijos valdžia visokiais, net ir visiškai absurdiškais, būdais kovoja prieš protestantų bendruomenę "Naujasis gyvenimas". Baudos, sekimas, puolimas per žiniasklaidą, tradiciniai kaltinimai, agentų infiltravimas ir kitokie"kovos" metodai jau nieko nebestebina.
Šį kartą Minsko miesto valdžia parodė išradingumą - jie paėmė mėginius iš automobilių stovėjimo aikštelės ir nuo kelio, o Gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos komitetas bažnyčią "Naujasis gyvenimas" nubaudė 262 mln 798 tūkst. 725 rublių (apie 93 000 JAV dolerių).
Beje, valdininkams nepasisekė, nes pirmą kartą paimti mėginiai nerodė taršos, teko imti antrą kartą. Biurokratų arsenale dar yra priemonių spausti bendruomenę, pavyzdžiui, oro tarša, triukšmo lygis, žolės mindžiojimas ir t.t..

Irakas ištrina atminimą apie Biblijos pranašą
Daug amžių krikščionys, žydai ir musulmonai atlikdavo piligriminę kelionę į Al-Kifl, prie pranašo Ezechielio kapo, praneša "MIGnews".
Nepaisant to, kad tai tipiškas žydų kapas, papuoštas užrašu hebrajų ir charakteringais ornamentais, o viduje buvo Tora,- jis niekada nesukėlė sumaišties tarp piligrimų, tuo labiau, kad 14 amžiuje, prie palaidojimo vietos buvo įkurtas minaretas.
2003metais Irako valdžios institucijos pranešė, kad jos ketina rūpintis žydų šventomis vietomis, kurios gali būti galingas turistų magnetas. Juk Biblijos Nachraj Arama (aramėjų Mesopotamija), yra daug religinių vietų, įskaitant pranašų Ezdros, Danieliaus, Nehemijo, Nahumo ir Jona palaidojimo vietos.
Nors žydai paliko Iraką dar 6 dešimtmečius, vietos šiitai rūpinosi šventovė iki šiol. 2009 m. gegužės mėnesį turizmo ministerija paskelbė, kad ji išlaiko visas paveldo vietas Irake, nepriklausomai nuo religijos, o netrukus prasidės nuo Ezechielio kapas rekonstrukcija.
Kaip pranešė Irako naujienų agentūra "Valio", kad patvirtintais vietos valdžios institucijų potvarkiais per restauravimo darbus visa žydų simbolika bus sunaikinta, o ant Ezechielio kapo bus pastatyta didelė mečetė.
Ludininkų teigimu, jau dabar dauguma žydų simbolių užtepta storu sluoksniu gipso. Tačiau Irako valdžios institucijas paaiškinti, tai nėra islamo spaudimas, o taip gelbėjamas liūdnos būklės istorinis pastatas.

JAV lietuviai ruošiasi mišioms rinktis po medžiais


Įdomios informacijos apie lietuvių katalikų padėtį JAV pateikia lietuvių išeivių leidinys "Draugas" Stasio Goštauto straipsnyje "Dar apie Dievą be bažnyčių arba bažnyčią be Dievo", kurį publikavo "Bernardinai". Autorius pažeria nemažai kritikos Katalikų bažnyčiai JAV, kuri baigia sunaikinti lietuviškas parapijas, kurių kažkada buvo net 150. Išeiviai nesupranta ir negali atsistebėti beatodairišku lietuviškų parapijų naikinimu, kurį atlieka ne kas kita, o pati Katalikų bažnyčia, lietuvių statytus bažnyčių pastatus parduodama verslininkams, kurie stato bažnyčių vietoje įvairius pastatus.
Kai kurios straipsnio ištraukos:
Tiesiog liūdna žiūrėti į kadaise buvusias pilnas lietuviškas parapijas, šiandien apleistas, tuščias, pasmerktas sugriovimui. Pravažiuoju pro savo parapijos bažnyčią Norw de, MA ir tiesiog pikta darosi, kai matau vietoj bažnyčios butų kompleksą. Nieko nėra švento, tiesa? Paskutiniu laiku pasipylė straipsnių apie Katalikų Bažnyčios likimą Amerikoje, vadinasi, jau atėjo laikas susirūpinti.

Kas darosi su Katalikų Bažnyčia? Pasaulyje bažnyčios griūva, o mečetės auga, dauginasi. Turiu omeny pačios Katalikų Bažnyčios hierarchijos keistą norą griauti, naikinti savo parapijas, sumažėjus parapijiečių skaičiui. Bažnyčias pastatė paprasti žmonės, kiekvieną savaitę atiduodami porą skatikų į bendrą katilą, ir dar pridėdavo keliolika valandų po darbo, dėdami plytą prie plytos, linksmai, su daina statydami šventorių savo šeimai ir savo anūkams.

Aną dieną pravažiavau pro Wellesley, MA miesto bažnyčią, kurią jau penkeri metai saugo parapijiečiai, kad vyskupas nedrįstų jos sunaikinti. Kiekvieną naktį budi grupelė su žvakėmis, nes, rodos, išjungta elektra. Nieko nesuprantu. Jeigu jau taip reikia tų pinigų, argi negalima rasti švelnesnio būdo jiems įsigyti? Ar būtinai reikia imtis drąstiškų priemonių, griauti tai, ką parapijiečiai sukūrė su meile, ir išmesti juos į gatvę? Kodėl bažnyčios pastatai turi mokėti už kunigų nusikaltimą?

Neseniai sužinojau, jog iš kadaise buvusių 150 lietuviškų parapijų JAV, jau dauguma jų uždarytos, o kitoms gresia tas pats likimas. Kodėl? Kodėl kardinolai ir arkivyskupai „užsirūstino“ ant lietuviškų bažnyčių? Kodėl airių, lenkų, italų bažnyčios susilaukia geresnio elgesio? Ar tai diskriminacija? Nežinau. Bet skamba labai nepalankiai mūsų tautai.

Viena po kitos uždarinėjamos bažnyčios, o mes, lietuviai, tik skundžiamės, bet nieko nedarome. Gaila Šv. Jurgio bažnyčios Shenandoah, PA. Tai ne tik seniausia lietuvių šventovė Amerikoje, bet ir didžiausia šio angliakasių miestelio bažnyčia, įregistruota kaip Pennsylvania valstijos istorinis paminklas. Ne visai suprantu, kodėl jos negalima buvo išsaugoti?

Bet panašiame laukime yra Detroitas, Rochesteris, dreba ir Daytonas ir kt. Mano draugas Rimas Mulokas apvažiavo keletą tų pavojuje esančių bažnyčių. Buvo net Custer, MI, žymaus Andriulio statytoje lietuvių bažnyčioje, kuri jau visai ne lietuviška, net klebonas iš Afrikos. Detroite lietuviai pyksta, kad ne toks klebonas, Los Angeles bijo, kad ateis filipiniečiai. Visi bėdavoja, bet nieko nedaro, parapijos smunka, sensta ir yra mažai lankomos.

Mūsų tėvai kūrė parapijas neturėdami pinigų, bet vis tiek surado būdus statyti bažnyčias, klubus ir mokyklas. O jų vaikai baigia viską nuvalkioti ir prarasti. Daug kas yra nusivylęs dipukų palikuonimis. Jie turi gerą išsimokslinimą, gerus darbus, važinėja aplink pasaulį, dauguma gyvena gerai, bet nieko konkretaus nepastatė. Ne tik nepastatė, bet baigia viską sugriauti. Jau net trečiabangiai daugiau daro, negu mūsų dipukų įpėdiniai. Jie energingi, steigia mokyklas, sporto sales, klubus, restauranus ir net laikraščius.

Bet mūsų maža kova, atrodo, bejėgiška. O gal dar yra vilties palenkti Katalikų Bažnyčios sprendimą į mūsų pusę?
Tad atrodo, kad atėjo laikas matyti pusiau nugriautas bažnyčias, užrūstintas, be Dievo. Viskas, kas priminė Dievą, jau yra išimta ir išsiųsta kur nors į Texas valstiją ar Afriką. Bet tuo pačiu laiku matome Dievą be bažnyčių, kaip senose misijose, kur kunigas laikydavo Mišias po medžiu. Taip kartais daro tėva Antanas Saulaitis Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, kur susirenka tūkstančiai visų bangų lietuvių.

sekmadienis, sausio 17, 2010

Izraelyje dauguma krikščionių - arabai

Izraelio valstybinis statistikos biuras paskelbė, 2009 metais Izraelyje gyveno 154 tūkstančiai krikščionių ir jie sudarė 2,1 procento šalies gyventojų, praneša "Vatikano radijas". Dauguma, apie 81 procentas, Izraelyje gyvenančių krikščionių yra palestiniečiai arabai. Likusieji 19 procentų, apie 30 tūkstančių žmonių, dauguma yra imigrantai. Šiam krikščionių ne arabų skaičiui priklauso taip pat maža hebrajiškai besimeldžiančių krikščionių grupelė, susidedanti iš krikščionybę priėmusių žydų.
Apie 70 procentų krikščionių gyvena Izraelio šiaurėje, Galilėjoje. Vien Nazareto mieste yra apie 20 tūkstančių krikščionių. Pagal krikščionių skaičių seka Haifos uostamiestis, irgi šiaurėje, o trečioje vietoje yra Jeruzalė.
Į Izraelio statistikos biuro nurodomą skaičių neįeina šalyje gyvenantys krikščionys laikinieji darbininkai iš Filipinų, Rumunijos, Šiaurės Afrikos šalių.

šeštadienis, sausio 16, 2010

Katalikų egzorcistai vis dar vadovaujasi "Raganų kūju"?


Katalikų egzorcistai vis dar vadovaujasi "Raganų kūju"? Tokios mintys neišvengiamai kyla perskaičius, ką Lietuvos egzorcistų asociacijai vadovaujantis Ruklos Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas, Ruklos įgulos kapelionas Arnoldas Valkauskas, kalba žiniasklaidai. Visos žinios tesiekia viduramžius - apsėstas žmogus kalba svetimomis kalbomis, bijo kryžiaus ir šventinto vandens...
Pavyzdžiui, į žurnalisto klausimą:"Kokie ženklai rodo, kad žmogus gali būti apsėstas piktojo?" A.Valkauskas atsako tarsi skaitydamas viduramžiais inkvizicijos naudotą "Raganų kūjį". "Klasikiniu labai sunkaus apsėdimo atveju, kai jau naikinama asmenybė, žmogus gali kalbėti svetimomis kalbomis, išsiskirti didžiule jėga. Maldos metu jam pasireiškia baisi neapykanta šventiems dalykams, nes negali jų pakęsti. Žmogus negali melstis, įeiti į bažnyčią, maldos namuose jį krečia drebulys.
Tarp trijų svarbiausių požymių – kalbėjimo svetimomis kalbomis, didžiulės jėgos, minimas ir pranašavimas, kuris dabar labai išpopuliarėjo. Apsėdimą gali rodyti ir šeimą užplūdusi serija nesėkmių, nes žmogaus gyvenime turi būti visko – ir gero, ir blogo... Kartais būna nepastebimų požymių, kurie išryškėja tik susiduriant su šventais dalykais – bažnyčia, malda, užtarimo malda, pašventintais daiktais, tačiau gali gyventi ir nežinoti, kad turi savyje svečią",- porina kapelionas.
Įdomu, kad egzorcistas kartoja visas nesąmones, kurios nusinešė daugelio žmonių gyvybes viduramžiais, taip pat buvo kovojama su bet kokiu Dievo Dvasios pasireiškimu, egzorcistas net nesusimąsto(o gal ir nežino), kad katalikai charizmatai kalba svetimomis kalbomis, taigi, pagal apibūdinimą turėtų būti skubiai "egzortuoti", kol dar "sunkus apsėdimas nesunaikino jų asmenybių" o kalbant apie tai, kad kažką "maldos namuose krečia drebulys", tai labai aišku, kad šiuo metu dauguma tikinčiųjų lankančių nešildomus pastatus būtent tokie ir yra, drebantys...
"Raganų kūjis" (lot. Malleus Maleficarum) yra žinomiausias demonologijos veikalas. Ši knyga yra išsamus inkvizitoriaus vadovėlis, pirmąkart išspausdintas 1487 metais, vėliau laikotarpiu iki 1520 m. buvo išleista ne mažiau kaip 13 kartų ir 1574–1669 m. laikotarpiu – ne mažiau kaip 16 leidimų.
„Raganų kūjis“ skatino inkvizicijos isteriją ir daug prisidėjo prie daugiau kaip 200 metų trukusių tariamų raganų persekiojimų. "Raganų kūjį" parašė du dominikonų inkvizitoriai: vienas iš jų Hainrichas Krameris, kuris, beje, likimo ironijos dėka pats tapo inkvizicijos auka.

Nuotraukoje - taip atrodė dominikonų parašyto demonologijos veikalo viršelis.

"Salve cantus" A.Baranausko minėjime

Anykščių Koplyčioje vyko poeto ir vyskupo Antano Baranausko 175-ųjų gimimo metinių minėjimas, kuriame buvo pristatytas jo paskutinių metų darbas - jis buvo užsibrėžęs išversti visą Šventąjį Raštą į lietuvių kalbą. Rankraščiu likęs Biblijos vertimas šiandien lietuvių kultūrai yra svarbus Biblijos vertimų istorijos, teologijos, literatūros, kalbos atžvilgiais. Minėjime giedojo ir Anykščių šv.Mato bažnyčios choras "Salve cantus".

Alūksnės rajono herbe - Biblija


Latvijoje vyksta administracinė teritorinė reforma. Jos rezultatas Latvijoje - nauji administraciniai vienetai, kurie turi pasitvirtinti herbus, praneša "Blagovest-Info".
Viename iš naujų rajonų - Alūksnės rajono herbe - bus pavaizduota Biblija. Anksčiau Biblija buvo herbe Alūksnės miesto, kur gyveno ir dirbo gerai žinomas pastorius, teologas ir pedagogas Ernest Gluck. Būtent čia 1685 m. į latvių kalbą buvo išverstas Naujasis Testamentas, o 1689 m. - Senasis Testamentas.
Herbą turi dar patvirtinti Heraldikos komisija.