šeštadienis, gruodžio 20, 2008

antradienis, gruodžio 16, 2008

Milijonai musulmonų palieka islamą


Viso pasaulio bažnyčiose šiandien galima sutikti milijonus žmonių, kurie prieš kelerius metus meldėsi mečetėse. Tai akivaizdus galingo Dievo darbo įrodymas musulmonų tarpe.Interneto svetainės Islam Watch (http://www.islam-watch.org/ ) duomenimis praėjusiais metais maždaug du milijonai etninių Rusijos musulmonų atsivertė į krikščionybę, tokį sprendimą priėmė apie 10 000 Prancūzijos musulmonų ir apie 35 000 musulmonų iš Turkijos. Maždaug 10 000 žmonių Indijoje dėl Kristaus paliko islamą. Knygos „Epicentras" autorius Joelis Rosenbergas smulkiai pasakoja nuostabias istorijas apie į krikščionybę atsivertusius musulmonus. Alžyre, gimtojoje Augustino žemėje, per pastaruosius keletą metų krikščionimis tapo daugiau nei 80 000 musulmonų. Žmonės atsiverčia, nepaisydami musulmonų dvasininkų pasipriešinimo, kurie inicijuoja įstatymus, draudžiančius skelbti Evangeliją. Maroko laikraščiai atvirai nuogąstauja, kad pastaraisiais metais 25 000-40 000 musulmonų ėmė sekti Kristumi. Dar nuostabesnės istorijos pasiekia mus iš Artimųjų Rytų. 1996 metais Egipto Biblijos draugija pardavė apie 3000 filmo „Jėzus" vaizdo įrašų. 2000 metais šių įrašų buvo parduoda net 600 000. Daugiau nei penki milijonai Sudano musulmonų priėmė Kristų per paskutinį XX a. dešimtmetį, nors buvo žiauriai persekiojami Sudano vyriausybės. Kas lėmė šiuos masinius atsivertimus? Sudano evangelikų lyderio žodžiais tariant: „Žmonės pamatė tikrąjį islamą. Vietoj jo jie nori Jėzaus." Organizacijos Islam Watch duomenimis „baigiantis karo veiksmams Irake buvo nustatyta, kad į krikščionybę atsivertė maždaug 5000 Irako musulmonų." 2008 m. pradžioje buvo pašventinta pirmoji Romos katalikų bažnyčia Katare, musulmonų sunitų valstybėje, kurioje išpažįstama islamo kryptis vahabi. Tai pirmas kartas, kai krikščionims Katare buvo leista viešai praktikuoti tikėjimą. Atvirose mišiose dalyvavo apie 10 000 žmonių. Šia atsivertimai nepraslydo pro islamo vadovų akis. 2001 metais šeichas Ahmadas Al Qatannis, aukščiausias Saudo Arabijos dvasininkas, pranešė nerimą keliančias naujienas per arabų naujienų agentūrą Al-Jazeera: „Kiekvieną dieną 16 000 musulmonų atsiverčia į krikščionybę <...> kasmet šeši milijonai musulmonų tampa krikščionimis. <...> Tai tragedija." Galimas daiktas, šeichas padidino atsiverčiančiųjų skaičių. Tačiau aišku, jog atsivertimai vyksta. Džiaugsmingą virpulį kelia žinia, kad tiek daug musulmonų išsilaisvina iš nuodėmės pančių - taip, kaip išsilaisvinome mes su jumis - Kristaus kraujo jėga! Turime melstis už šiuos naujus brolius ir seseris, daugelis iš jų žiauriai persekiojami dėl atrastojo tikėjimo. Milijonai atsivertusių žmonių - puiki priežastis džiaugtis. Galbūt mes pergyvename civilizacijų konfliktą, kovojame su islamo ekstremistais, kurie kovoja su mumis. Gal kartais ateitis mums atrodo niūri. Tačiau niekad neabejokime - Dievas yra savo soste. Jis atveda žmones į savo Karalystę iš pačios islamo širdies.Pagal btz.lt

pirmadienis, gruodžio 15, 2008

Jėzus gimė vasarą?

Astronomai nustatė, kad Jėzus gimė vasarą. Tai jie atliko apskaičiuodami Veneros ir Jupiterio suartėjimą, kuris atrodė kaip naujos žvaigždės pasirodymas prieš 2008 metus. Astronomai patvirtino, kad tokios žvaigždės pasirodymas - realus įvykis, tiesa, jis virš Beatliejaus buvo ne gruodžio 25, o birželio 17 dieną. Tai nustatė australų astronomas Deivas Reneke pasitelkdamas kopiuterinę programą, kuri tiksliai nustatė dangaus kūnų padėtį virš Izraelio.
Romos katalikybė šią datą Kalėdoms parinko, nes Romoje tomis dienomis vykdavo liaudies šventė, skirta pagoniškam dievui Saturnui. Net kai pagonybės nebeliko, data nebuvo pakeista.
Pagal НХМ

Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus

JAV gyventojai gali džiaugtis demokratų prezidento laimėjimu - Obama į inauguracinį paradą pakvietė homoseksualistus. Jis oficialiai kreipėsi į Asociacija lesbiečių ir homoseksualių grupių, kad jos dalyvautų inauguraciniame parade praneša invictory.org
"Man didelė garbė pakviesti šias talentingų žmonių grupes pakviesti į paradą, - pasakė prezidentas Obama. – šios organizacijos turi patį geriausią iš mūsų nacijos istorijos, jos įvairovės ir atsidavimo tarnybai".

ketvirtadienis, gruodžio 04, 2008

Nigerija - daugybė aukų

Nigerijos Džoso mieste kilusių susirėmimų priežastys yra tiek politinės, tiek ir religinės. Nors Vatikano radijas ir teigia, kad net iki 500 žmonių gyvybių susirėmimų priežastys yra ne tiek religinės, kiek politinės. Nigerijos arkivyskupas Jhn Onaiyekan, komentuodamas tarptautinės žiniasklaidos pranešimus apie Džose, po vietinių rinkimų kilusius susirėmimus „tarp skirtingų religinių grupių“.
Pasak Abudžos arkivyskupo John Onaiyekan, Džoso vyskupą labai įskaudino žinios apie Džoso mečetėje nužudytus musulmonus. Pasak Džoso katalikų vyskupo, tai yra netiesa. Tačiau buvo pranešama apie ketinimus surinktus žuvusiųjų kūnus nunešti į mečetę. Tai ir buvo daroma. Todėl ganytojas paprašė vietinę valdžią ištirti melagingus pranešimus.
Susidaro įspūdis, jog kai kam yra naudos skelbti prasimanymus propagandos tikslais. Visa tai kas įvyko Džose yra politinė problema. Tačiau kai kurie Nigerijos politikai, siekdami savo interesų, išnaudoja religiją. Viena iš galimų neramumų priežasčių yra ką tik praėję vietiniai rinkimai tarp dviejų pagrindinių partijų. Abi partijos yra nereliginės, nes tiek vienai, tiek kitai priklauso ir musulmonai, ir krikščionys, - pridūrė Abudžos arkivyskupas.
Pirmadienį iš Plato valstijos sostinės Džoso pranešama, jog padėtis yra aprimusi. .
Ketvirtadienį prasidėjęs smurtas ir skirtingų grupių susirėmimai liovėsi tik po to, kai įsikišo skaitlingos saugumo pajėgos. Nigerijos vyriausybės duomenimis, per neramumus žuvo 200 žmonių, tuo tarpu vietinė žiniasklaida cituoja musulmonų mečetės, kurioje buvo surinkti lavonai, atstovą, pareiškusį, jog suskaičiuota 376 lavonai. Nigerijos pagrindinių laikraščiò pranešimuose pirmadienį sakoma, kad galėjo žūti net iki 500 žmonių.
Per riaušes buvo padaryta daug žalos žmonių namams ir bažnyčioms, įstaigų pastatams, parduotuvėms ir mečetėms, kurios buvo plėšiamos ir deginamos. Susidaro įspūdis, kad Džoso mieste neliko sveikų pastatų.
Neramumai kilo po to, kai opozicija, kuria palaiko musulmonai, nepripažino rinkimų rezultatų. Musulmonai siekia politiniu keliu priversti šalies gyventojus laikytis islamo normų. Keliose valstijose musulmonai pasinaudodami demokratija jau įvedė šariato įstatymus.