pirmadienis, gruodžio 19, 2005

penktadienis, gruodžio 09, 2005

Irano prezidentas demonstruoja intelektą

Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas toliau žarsto proto "perlus". Šį kartą jis kalbėdamas Mekoje pareiškė, kad netiki, jog kada nors vyko Holokaustas ir pasiūlė Izraelį perkelti į Europą.
„Kai kurios Europos valstybės nenustoja teigti, kad Hitleris nužudė ir dūmais paleido milijonus nekaltų žydų ir jie teigia tą taip, kad jei kas nors įrodo ką nors priešingai, tai jis būna pasmerkiamas ir įmetamas į kalėjimą.Mes šio teiginio nepripažįstame", - sakė Irano prezidentas.
Irano prezidentas išrinktas iš ypatingai konservatyvių musulmonų, atskleidžia ilgus metus mulų režimo valdomos šalies ideologiją, persunkta neapykanta Vakarams ir Izreliui. Spalio mėnesį jis atvirai siūlė musulmoniškoje konferencijoje "nušluoti Izraelį nuo žemės paviršiaus".

trečiadienis, gruodžio 07, 2005

Kauno Krikščionių bažnyčioje vyks seminaras

Kauno Krikščionių bažnyčioje 2005 m. gruodžio 9-11 d.lankysis Biblijos mokytojas, pamokslininkas iš Norvegijos Oyvind G. Andersen
Seminaro tema:"Šventosios Dvasios jėga, ženklai, stebuklai ir išgydymas".
Seminaras vyks: 2005 m. gruodžio 10 d. Šeštadienį 17 val.
2005 m. gruodžio 11 d.
Sekmadienį 10 val. ir 17 val.
Donelaičio 33, salėje (V aukštas)

antradienis, gruodžio 06, 2005

Kompo naujienos

Atėmė ne tik kompą, bet ir internetą, taigi, darbus sustabdau neribotam laikui. Tikiuosi iki Kalėdų atnaujinti viską.

antradienis, lapkričio 29, 2005

Panevėžyje skambės psalmės

Gruodžio 11 d. (sekmadienį) 18 val. Panevėžyje, Kultūros centre GARSAS (Respublikos g. 40), vyks krikščioniškos grupės „A4" koncertas. Grupė pristatys Artūro Chalikovo muzikinį projektą „Dovydo psalmės ir šiuolaikinės giesmės".
Muzika skambės šiuolaikiniais „soft-rock" ir „art-rock" stiliais. Muzikantai: Artūras Chalikovas (vokalas, gitara), Arūnas Baužys (bosinė gitara), Algirdas Kučinskas (klavišiniai instrumentai), Aleksandras Šamsutdinovas (mušamieji instrumentai).
Bilieto kaina: 4 Lt. moksleiviams, studentams ir pensininkams - 2 Lt.
„Kristaus žodis tegu tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes" (Kol 3,16) Visus maloniai kviečiame!
Organizatoriai

Planas X

Vis dar pritariantiems Irake kovojantiems "al kaidos" kovotojams, kaip kovotojams už laisvę, reiktų perskaityti perspektyvinius šios organizacijos planus.
Septynių punktų planas numato kad iki 2020 metų islamas taps vyraujančia pasaulio jėga.
Plane numatoma sukelti visuotinę konfrontaciją tarp musulmonų ir visų likusių pasaulio gyventojų, Izraelio sunaikinimas, Europos užkariavimas, galiausiai JAV sunaikinimas.
Islamistai sako, kad ilgainiui pasikeis ir teroro samprata. Teroru bus vadinami išskirtinai tik bet kokie veiksmai prieš musulmonus.

ketvirtadienis, lapkričio 24, 2005

Malis: diskusijos ir akmenys

Pagal organizacijos “ZxM” direktoriaus Martino Timerio pranešimus, jo organizacija Malyje(Šiaurės Afrika), kuriame gyventojų daugumą sudaro musulmonai, sukūrė naują Evangelijos skelbimo konsepciją tarp musulmonų. Jos esmė – į vaizdajuostes įrašomos jaunų krikščionių ir musulmonų diskusijos, pavyzdžiui, “Ar Biblija yra tikras Dievo apreiškimas”, po to vietiniai pastoriai vyksta į Malio kaimus ir surengia šių vaizdajuosčių peržiūra tiesiog po atviru dangumi. Išankstinių skelbimų niekas nekabina, nes tada didelė tikimybė, kad tokius tarnavimus uždraustų. “Tokios peržiūros muša tiksliai į tikslą”,- sako Martinas Timeris.
“Malyje nėra daug pramogų, todėl į tokias peržiūras susirenka šimtai kaimų gyventojų. Po peržiūros paprastai kyla diskusijos, tiesa, diskusijų rezultatas labai skiriasi – vienur užsimezga dialogas, o kitur pastorius apmėtomas akmenimis ir išvejamas iš kaimo. Tačiau tai nesulaiko pastorių nuo kitų kelionių”, – komentavo Martinas Timeris.
Šiais metais organizacija “ZxM” planuoja finansuoti dar 4 televizijos programas, tai pat yra palaikoma ir 1,5 valandos kassavaitinė Biblijos studijų programa per nacionalinę televiziją.
Life4god.com

pirmadienis, lapkričio 21, 2005

Filmą apie persekiojamą Kinijos bažnyčią studijuoja komunistai

Komunistai ėmėsi uoliai studijuoti 4 DVD komplektą pavadinimu “Kryžius. Jėzus Kinijoje”, kuriame pasakojama apie herojišką krikščionių bažnyčios istoriją per 50 paskutinių metų, kai iš Kinijos buvo išvyti visi misionieriai, o krikščionybė imta tapatinti su kapitalizmu ir Vakarais, tad žiauriai persekiota.
Žiūrovai gali išvysti realius kadrus ir išklausyti gyvus liudininkus apie pilną stebuklų Kinijos krikščionių gyvenimą ir krikščionybės sėkmę. Filmo leitmotyvas – kaip persekiojami krikščionys sugebėjo iš 700 000 grupės tapti beveik 100 milijonų apimančia grupe.
Šį dokumentinį projektą išleido organizacija “Kankinių balsas”. Voice of the Martyrs”, o kino medžiagą ji rinko trejus metus.
Pagal "New Life. Press"

penktadienis, lapkričio 18, 2005

Tiesiog detalė

Per apsikeitimą dovanomis popiežius M.Katsavui įteikė įrėmintą 1965 metais paskelbto bažnytinio dokumento "Nostra Aetate" kopiją.
Šiuo dokumentu Vatikanas pirmą kartą pripažino žydų tikėjimo teisėtumą.
Argi ne juokinga - tik 1965 metais Vatikanas pripažino, kad žydai turi teisę tikėti. Gal tai yra atsakymas, kodėl Vatikanas tylėjo, kai visoje Europoje naciai vykdė holokaustą?

Vietoj šermenų – Dievo šlovė

Kazachijoje gyvenanti buvusių musulmonų Saros ir Sultano Sutaboldijevų šeima prieš trejus metus išpažino Jėzų kaip gelbėtoją. Per tą laiką šeima savo akimis matė ne vieną stebuklą.Tačiau didžiausias jų dar laukė…Pirmoji įtikėjo Sara, po kiek laiko Jėzų išpažino ir jos vyras. Po ilgų maldų krikščionėmis tapo ir dvi jų dukros, marčia ir vienas sūnus. Užsispyrusiu musulmonu liko tik vienas sūnus, kuris, nusipirkęs butą labai prašė, kad tėvas atliktų musulmonišką buto palaiminimo apeigą su Korano skaitymu. Tėvas ilgai atsisakinėjo, bet galiausiai nusileido sūnui. Praėjus porai dienų po šių apeigų ypač paaštrėjo sena Sultano liga – astma, kurios priepuoliai kartojosi kiekvieną dieną. Vieno priepuolio metu iškviesta dar padėjo, tačiau kitą dieną Sultanas krito ir prarado sąmonę. Sara, kuri pagal specialybę yra medikė pulmonologė, neužčiuopė pulso, neaptiko kvėpavimo – Sultano kūnas pamėlo. Drauge su dukterimis Sara meldėsi, kad Sultanas prisikeltų, surišinėjo mirties dvasią, meldėsi, kad artimieji jos nesmerktų už tikėjimą Jėzumi, nes ji visą laiką tikėjo, kad Jėzus išgydys Sultaną. Medikai atvyko tik po valandos ir konstatavo, kad Sultanas mirė, buvo iškviesta dar viena brigada kuri dėl visa ko atliko elektros šoką, ir Sultanas po kurio laiko atgavo sąmonę.Garsas apie Sultano mirtį jau buvo pasklidęs ir žmonės jau ėjo pareikšti užuojautos, bet būdavo pritrenkti, išvydę Sultaną gyvą. Labiausiai šis įvykis paveikė Sultano sūnų, kuris visą laiką klūpėjo prie tėvo kūno ir jį apverkė. Stebuklingas prisikėlimas tapo persilaužimo momentu jo gyvenime.Pats Sultanas pasakoja, kad tuo metu, kai gydytojai triūsė prie jo kūno, jis pateko į tamsų kambarį, kuriame buvo daug lavonų. Prieš jo valią per lavonus jį vedė kažkokie žmonės. Kai jis šaukėsi Jėzaus, išvydo ugnies stulpą, o vedusieji jį išnyko, ir jis sugrįžo į sąmonę. Tuoj pat jis ėmė dėkoti Jėzui už gyvenimą, visai nekreipdamas dėmesio į susirinkusiuosius. NewLife

trečiadienis, lapkričio 16, 2005

Katalikų bažnyčia daugiau nebetiki Biblija

Katalikų hierarchai paskelbė dokumentą, kuriame pranešama, kad ne viskas, apie ką rašoma Biblijoje, yra tiesa.
Anglijos, Velso ir Škotijos hierarchai perspėja visus, kurie žavisi Šventojo Rašto mokymu, kad neverta laukti absoliutaus tikslumo iš Biblijos. Jie sako, kad taip reikia ypač žiurėti į 12 Pražios knygos skyrių, kurie kalba apie pasaulio sukūrimą.Dokumentas liudija, kokį kelią nuėjo Katalikų bažnyčia nuo 17 amžiaus, kai Galilėjus buvo “pasmerktas už ereziją”. Vyskupai kalba ir apie tai, kad Bibliją reikia pateikti “šiuolaikiškai”.
Vyskupai tvirtina, kad Biblija yra tiesa, kai kalba apie žmogaus išgelbėjimą, bet kitur…
Net pateikiamas sąrašas, kuo reikia tikėti, o kur galima ir netikėti
Taigi, tikėti:
1.Išėjimo 3 skyrius
“Dievas pasakė:”Aš esu, kuris esu”
2.Išėjimo 20 skyrius – 10 įsakymų
3 Morkaus 8 skyrius – Petras išpažįsta Jėzų.
Netikėti:
1 Pradžios 3 skyrius – kur vardinama, kokie sunkumai lauks moters.
2.Mato 27;25 – žydai sakė ”Jo kraujas tekrenta ant mūsų ir mūsų vaikų”.
Ir t.t.

Pagal “Drugoe”

pirmadienis, lapkričio 14, 2005

Pakistane - pogromai

Pakistano Pandžabo provincijoje krikščionių pogromai. Minia šeštadienį padegė tris krikščionių bažnyčias, vienuolyną ir krikščionių dvasininkų namus Pakistano Pandžabo provincijoje, pranešė policija ir krikščionių bendruomenės atstovai.Maždaug 1 500 žmonių dalyvavo Sangla Hilo mieste, maždaug už 70 kilometrų į vakarus nuo Lahoro, surengtuose pogromuose.
pakistano įstatymai nustato, kad krikščionys nera lygeverciai šalies piliečiai

šeštadienis, lapkričio 12, 2005

Kinijoje draudžiama platinti krikščionišką spaudą

Kinijos sostinės Pekino teismas paskelbė verdiktą trims Biblijas ir kitus krikščioniškus leidinius spausdinusiems tikintiesiems. 34-ių Cai Zhuohua protestantų dvasininkas nuteistas 3m. kalėti, 33-ų jo žmonai ir 18m. jos broliui skirta 2m. kalėjimo. Visi trys kaltinami maždaug tuo pačiu- suimti 2004-ųjų vasarą už Biblijos ir kitų krikščioniškų leidinių spausdinimą . Nuosprendis paskelbtas ir turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 8-osios, jo paskelbimo dienos. Artėjant JAV prezidento Dž. Bušo apsilankymui Kinijoje šis įvykis įgijo tarptautinį atgarsį, nes žmogaus teisių aktyvistai spaudžia Jungtinių Valstijų prezidentą pasakyti savo nuomonę dėl tikėjimo laisvės varžymo.
200 000 Šv.Rašto egzempliorių konfiskuota, tačiau, pasak Ta Kung Pao- Hong Kongo laikraščio, Biblijų ir kitų leidinių išplatinta apie 40mln. Teismas sako, kad tikintieji pardavinėjo Biblijas ir vengė mokesčių, bet šie neigia kaltinimus. Teisiamiesiems taip pat skirta iš viso sumokėti 450 000 juanių- maždaug 150 000litų suma.
2002-ais Kinijos teismas Nuteisė Hong Kongo verslininką 2m. kalėjimo už 33 000 Biblijos egzempliorių kontrabandą į Kiniją pogrindinei krikščionių grupei Pekine. Vienas kinų tinklapis skelbia, jog šalyje yra 10 mln. katalikų ir 80 –90 mln. protestantų. Tik vienų tiek kitų teisė tikėti yra varžoma.
Paruošė Žygimantas

ketvirtadienis, lapkričio 10, 2005

Kunigo išpažintis: "Pašalinus homoseksualistus, ištuštėtų kongregacijos"

Kunigas Andrew Greeley – vienas spalvingiausių JAV Romos Katalikų Bažnyčios atstovų. Į pensiją išėjęs Čikagos universiteto sociologijos profesorius, populiarių romanų moraliniais klausimais autorius, katalikybės apologetas, parašė straipsnį slidžia tema dienraščiui „Chicago Sun-Times“. "Kur įrodymai, kad Bažnyčia draudžia gėjams būti kunigais?".
Straipsnyje jis teigia, kad "Katalikų bažnyčios istorijoje buvo daug vyrų, kurių orientacija nebuvo heteroseksuali – kunigai, vyskupai, mokslininkai, kardinolai, šventieji. Mano sutikti kunigai gėjai paprastai yra geri kunigai". Beje, Kunigas Andrew Greeley pateikia ir stulbinačią statistiką, kuri parodo, koks homoseksualistų procentas dirba kunigais, bei į celibato laikymąsi iš viso: "Mano tyrimai („Kunigai: pašaukimo krizė“ – „Priests: A Calling in Crisis“, University of Chicago Press) rodo, kad beveik kas šeštas Amerikos kunigas yra gėjus, o trys penktadaliai iš jų laikosi celibato, o tarp heteroseksualių kunigų celibato laikosi keturi penktadaliai. Vis dėlto iš statistikos maža naudos, kai dauguma konservatyviųjų katalikų – ir kai kurie Romos kurijos atstovai – įsitikinę, kad gėjai negali būti įšventinami kunigais, o tie, kurie tokie yra, turėtų būti pašalinti. Būtų įdomu pamatyti, kaip sumažėtų kurijų kongregacijos, jei būtų imamasi tokių drastiškų priemonių".

trečiadienis, lapkričio 09, 2005

Krikščionių persekiojimai Indonezijoje perauga į gatvės atakas

Christian Solidarity Worldwide praneša, jog krikščionių persekiojimai Indonezijoje pastarąjį mėnesį pasiekė neregėtą mąstą . Nemažai krikščionių yra užpuolami bešlovinantys gatvėje, kur jie priversti rinktis dėl to, kad islamo kovotojai iškėlė juos iš bažnyčių.
Vakarinėje Javoje viename rajone mero ir tarybos paliepimu buvo uždarytos trys bažnyčios, o krikščionims uždrausta rinktis bažnyčios patalpose bei namuose.
Apie 300 kovotojų spalio 16d. stengėsi sutrukdyti pamaldas gatvėje, tuo tarpu liuteronai, presbiterionai bei sekmininkai persikėlė į kitą gatvę, bandydami išvengti pasipriešinimo. Vis tik sulaukė itin grubaus žodinio bei fizinio smurto. Pranešama, jog policininkai ramiai stebėjo situaciją, kai kurie netgi prisijungė prie puolėjų. Per pastaruosius metus yra uždaryta apie 30 bažnyčių Vakarinėje Javoje. O šis incidentas yra pavyzdys, kaip siekis uždaryti bažnyčias tampa nacionaline kampanija. Rytų Javos bei Džakartos bažnyčioms taip pat kyla persekiojimo pavojus.
Vyriausybei reiktų imtis konstruktyvių atsakomųjų priemonių į šiuos grubius išpuolius bei bažnyčių uždarymus. Nepaisant konstitucinės teisės į religinę laisvę, krikščionys bei kitos religinės mažumos patiria didelę diskriminaciją iš vietinės valdžios.
Paruošė U

antradienis, lapkričio 08, 2005

Holivudas imasi kurti krikščioniškus filmus

Studijos "Cloud Ten Pictures" filmo "Paliktieji: gyvenimas karo
metu" premjera įvyko spalio 20 d. Holivude, kiek neįprastoje
vietoje. Filmas imtas rodyti Holivudo Presbiterionų bažnyčioje ir
planuojamas parodyti dar 3200 bažnyčių.
Filmas yra apie sunkių išbandymų metą, po to, kai tikri krikščionys
buvo paimti į Dangų.
Kino juosta sukurta knygų serijos "Paliktieji" motyvais. "Paliktųjų"
autoriai- Tim LaHaye ir Jerry B. Jenkins. Pirmin? knygos versija
pagimd? dar 11 jos tęsinių, 2 video pastatymus ir kompiuterinį žaidimą.
. Naujojo filmo žvaigždės: Louis Gosset Jr.("Nasrai", "Mokyklos
direktorius") ir Kirk Cameron ("Laimingas šuo").
"Mums tai būdas pasiekti žmones, nesuprantančius Biblijos, -sakė
Pirmosios Dievo Asamblėjos Eurikoje pastorius Calif. - Tai gali
įskelti susidom?jimo kibirkštį Biblija ir Dievu."

Pagal Reuters pranešimą paruošė Žygimantas

pirmadienis, lapkričio 07, 2005

Jahovos liudytojai naudojasi šėtono paslaugomis?

Gruzijos vyriausybė svarsto galimybę išmokėti “Jehovos liudytojams” apie 40 000 eurų išmoką už moralinę ir materialinę žalą. Tokį ieškinį Jahovos liudytojai pateikė Europos žmogaus teisių teismui 1999 metais.
Ši religinė organizacija nukentėjo, kai provoslavų dvasininkas Basilis Mkalavišvili su savo šalininkais ”gindami provoslaviją” surengė pogromus. Nuo šio provoslavų šventiko nukentėjo ir sekmininkai, baptistai ir septintos dienos adventistai ir kitos “neprovoslaviškos” denominacijos.
Šioje istorijoje įdomu tai, kad nuolat besigirdami, kaip nepripažįsta pasaulietinės valdžios, vieninteliai Jahovos liudytojai, kurie įvardija save kaip vienintelius tikrus krikščionis, mielai naudojasi tos “nepripažintos” valdžios, kuri pasak Jahovos liudytojų, yra šėtono įtakoje, teismais bei pilietinėmis teisėmis.
Labai panašu, kad išmoką Jahovos liudytojai gaus. Va ir dualizmas - kai duoda pinigus ir gina, tai valdžia Jahovos liudytojams - teisėta, o kai reikia patiems vykdyti prievoles, tada - iš šėtono.
Pagal "Victory" ir "religijo" pranešimus
Mozaikos su įrašais ir statinio liekanos,rastos kasinėjant žemę Megiddo kalėjime, Izraelyje. Pagal Izraelio istorikus, šie radiniai gali liudyti apie seniausią kada nors rastą krikščionių bažnyčios statinį, priskiriamą 3-4 a. Viena mozaika vaizduoja žuvį, kuri yra krikščionybės simbolis. Statinio centre atrastas paprastas stalas, prie kurio, kaip manoma buvo laiminamas maistas ir prisimenama Paskutinė Vakarienė. Kasinėjimams padėjo ir 60 kalinių. Skolastai tiki, kad radinys yra netoli Armagedono, kur vyks paskutinis mūšis tarp gėrio ir blogio, pagal Naujojo Testamento Apreiškimo knygą. Įrašuose skelbiama, kad karininkas romėnas paaukojo pinigų grindims, taip pat minimos keturios moterys ir įrašas vakarų pusėje skelbia, kad moteris vardu Ekeptos ,,dovanojo stalą Dievui Jėzui Kristui prisiminti“.
Krikščionių susirinkimai buvo draudžiami iki 313m. ir melstasi katakombose ar tiesiog namuose. Seniausi bažnyčios yra: Šv. Kapo Jeruzalėje, (Už)gimimo Betliejuje ir Alonei Mamre netoli Hebrono. Hebrajų Universiteto Profesorius Leah Di Segni sako ,,nežinau ar kiekvienas išvydęs tai, pasakytų kad čia bažnyčia“. Izraelio turizmo ministras Avraham Hirschzon mini, kad vieta geriau būtų lankoma turistų, o ne kalinių ir kad kalėjimas bus perkeltas į kitą vietą. Kasinėjimams vadovavo istorikas Yotan Tepper.
Paruošė Žygimantas

penktadienis, lapkričio 04, 2005

Islamas Rusijoje pralaimi

Rusijoje į krikščionybę per paskutinius metus perėjo per 2 milijonus musulmonų, tuo tarpu į islamą per 15 metų perėjo tik 250 000 gyventojų. Tai paskelbė islamo tyrinėtojas Romanas Silantjevas, kuris teigė, kad tai vyksta ne tiek dėl asimiliacijos, kiek veikiant rusiškai kultūrai.
Beje, jis pažymėjo, kad kiekvienas teroristinis aktas verčia nusisukti nuo islamo vis daugiau musulmonų. Pavyzdžiui, po teroristinių aktų Beslane musulmonų Osetijoje sumažėjo apie 30 procentų, o pačiame Beslane, kuriame 40 procentų gyventojų buvo musulmonai, jų sumažėjo perpus. “Kaip liudija net musulmoniški šaltiniai, po kiekvieno kruvino išpuolio tūkstančiai, o gal net dešimtys tūkstančių musulmonų pereina į krikščionybę.
O tai, kad per 15 metų islamą priėmė tik apie 250 000 etninių rusų, R.Silantjevas aiškina tuo, kad provoslavai “kažkodėl mieliau prisijungia prie protestantų, o ne prie musulmonų”.

Sekmininkai atidarė atstovybę Europarlamente

2005 metų spalio 1 dieną Briuselyje, prie Europarlamento, oficialiai atidaryta Europos sekmininkų atstovybė(PEF). Šį projektą finansavo amerikiečių sekmininkų bažnyčia “Dievo asamblėja”.
Europos sekmininkų atstovybės direktorius – Danielis Konstansa. Atstovybė sieks koordinuoti sekmininkų judėjimą Europoje ir atstovauti sekmininkų interesus Europarlamente.
Šiuo metu pasaulyje sekmininkai yra greičiausiai auganti krikščioniška denominacija.

ketvirtadienis, lapkričio 03, 2005

Aktorius dalyvauja evangelizacijose

Aktorius Stephen Baldwin filmavęsis daugiau nei 60 kino juostų,rodytas daugyb?je teleprogramų JAV, dabar plėtoja savo produkcijoskompaniją, kuriančią televizijos, kino ir kitus projektusPo rugs?jo 11-ios teroristų išpuolio Amerikoje, jis tapo atgimusiu iš aukšto krikščionimi ir su evangelisto Luis Palau asociacija evangelizuoja Amerikos jaunimą.
Aktorius sako: "Prieš mano valią, mano tikėjimas, mano Gerosios naujienos skelbimas tapo itin svarbūs man". Evangelizacijos yra kiek neįprastos, nes į jas įtraukiami krikščionys profesonalūs riedlentininkai ir dviračių BMX meistrai.Aktorius sako, kad šalies"jaunimas yra MTV ir kultūros įtakoje", o radijo stotys siūlo klausytis dainų, kaip smagiai nepilnamečiai užsiiminėja seksu. "Stengiuosi būti jaunimo pasikeitimų dalimi irnoriu parodyti jiems kitą kelią", - sako aktorius.
Pagal “Beliefnet” pranešimą paruošė Žygimantas

Klebonas teisme atgailavo, bet išpažinties neatliko

Prie vairo girtas įkliuvęs Pociūnėlių klebonas Vytautas Žvirzdinas, pakeitęs garsųjį Kurtinaitį, švenčia pergalę - iš policijos atgauna vairuotojo pažymėjimą. Teismą sugraudino kunigo skundas, kad be automobilio jis negalės užsiimti sielovada.
Beje, tai jau per metus bene trečias klebonas, Lietuvoje įkliuvęs už vairo neblaivus. Tiesa, reikia pažymėti, kad teismai klebonams stebėtinai atlaidūs - net ir milijonus iššvaistęs kunigas Ričardas Jakutis, su ginklu sulaikytas Viduklės klebonas, vagyste apkaltintas kunigas Kurtinaitis susilaukė švelnių bausmių. Galbūt kunigams teismuose padeda tai, kad jie nuoširdžiai gailisi, tad teismams belieka suteikti išrišimą.

Marija Vietname nebeverkia

Katalikų bažnyčia Vietname turėjo paneigti, kad Mergelės Marijos statula verkė prieš minią žmonių,šalia Ho Ši Mino miesto katedros, praneša AFP naujienų tarnyba iš Hanojaus. Šeštadienį pasklidęs gandas, kad statula, stovinti prieš katedrą verkia, pritraukė šimtus, o gal net tūkstančius smalsuolių. Dėl daugybės žmonių, norinčių pamatyti ,,stebuklą“, susidarė netgi nemaži transporto kamščiai . Žmonės prieš katedrą būriavosi kelias dienas. Kai kurie prekiavo statulos nuotraukomis su ,,ašara“ ant dešiniojo skruosto. ,,Čia susirinko daug žmonių, negaliu pasakyti kiek, - sakė katedros darbuotojas panorėjęs likti anonimu. - Ši naujiena netikra,tai tik prietarai”. Kunigas Huynh Cong Minh per sekmadienio mišias sakė susirinkusiems netikėti gandų skleidėjais, kad ,,ašaros“ atsirado stovint statulai lauke,nusėdus dulkėms, ir po to palijus lietui.“ Taigi tapo aišku, kad Marija ašarų nelieja, tik lieka neaišku - kas tie gandų skleidėjai. “Tuoi Tre” laikraštis pamini, kad tokie “stebuklai” Ho Ši Mino mieste įvyksta nebe pirmą kartą. Pagal įvairius šaltinius, komunistiniame Vietname yra nuo 3 iki 8 mln. katalikų, Vietnamas antras pagal katalikų skaičių Azijoje po Filipinų . Protestantai sudaro mažumą, jų yra apie 850 000.
Pagal AFP pranešimą paruošė Žygimantas

trečiadienis, lapkričio 02, 2005

Nigerijoje moksleiviai prievarta verčiami priimti islamą

Kaimo vietovių krikščionys bijo siųsti savo vaikus į valstybinę mokyklą, nes nerimauja, kad jie gali būti atversti į islamą.
mokiniai yra verčiami mokytis Arabų kalbos, mokosi apie Islamą ir kalbą maldas kaip musulmonai. Taip pat valdžioje esantys krikščionys teigia, kad vyriausybė neduoda leidimo kaimo vietovėse pastatyti mokyklų, kuriose galėtų mokytis krikščionys. Numanoma to priežastis - priversti krikščionių vaikus eiti į musulmoniškas mokyklas ir priversti juos tapti musulmonais.
Taip pat vaikai turi kęsti Ramadano mėnesį mokyklose. Jiems neduodamas maistas, kai kurios mokyklos uždaromos dėl jose tiekiamo maisto vaikams Ramadano metu. Mokyklos tampa geriausiu priemone neleisti plisti krikščionybei. Dėl šių įvykių, bažnyčių lankomumas krito nuo 3500 iki 2000 žmonių. Metodistų vyskupas teigia, kad per pastaruosius metus Nigerijoje 1750 krikščionių buvo nužudyta. tarp jų 10 pastorių. taip pat 30 bažnyčių buvo sudegintos ir 30 000 krikščionių prarado namus.
Pagal “BosNewsLife News Center” pranešimą paruošė Amžina

Baptistų bažnyčios praranda vaikus

Didžiosios Britanijos Baptistų sąjungos metinės statistikos rodo, jog
per pastaruosius dvejus metus vaikų iki 12 metų skaičius sumažėjo
daugiau nei 30,000. Baptistų bažnyčių Misijų skyriaus atstovas teigia,
jog tai susiję su didesniu dėmesio kreipimu į suaugusiuosius, kurių
skaičius per pastaruosius metus tik augo - net iki 21 procento
paskutiniais metais. Krikštų skaičius taip pat augo, apie 26
procentus. Orientavimasis į suaugiuosius ir jaunimą pasiteisina. Vokietijos
Baptistų bažnyčios taip pat praneša apie didelį vaikų skaičiaus
sumažėjimą, net vaikams tarnaujančių grupių skaičius sumenko beveik
ketvirtadaliu. "Vaikai yra taip pat Kristaus kūnas, pats laikas
atsigręžti ir į juos", -sako sąjungos atstovas.
Paruošė U

šeštadienis, spalio 29, 2005

Irano musulmonai skanduoja "Mirtis Izraeliui, mirtis Amerikai!"

Pasaulio žiniasklaida praneša, kad dešimtys tūkstančių žmonių penktadienį dalyvavo antiizraeliškose demonstracijose viso Irano teritorijoje. Iraniečiai kartojo ketvirtadienį nuskambėjusį savo ultrakonservatyvaus prezidento Mahmu Ahmadinejado raginimą ištrinti Izraelį iš pasaulio žemėlapio, praneša naujienų agentūra Associated Press. Iraniečiai manifestavo sostinėje ir kituose miestuose, tarp jų - Mešhede šalies rytuose. Protestuotojai laikė plakatus su šūkiais: "Mirtis Izraeliui, mirtis Amerikai!" Septyni Irano valstybinės televizijos kanalai transliavo reportažus, smerkiančius Izraelį ir aukštinančius palestiniečių pasipriešinimą. Trys kanalai parodė minias žmonių, kurie penktadienį anksti rytą rinkosi Teherano gatvėse. Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas taip pat dalyvavo tūkstantinėje demonstracijoje, raginančioje sunaikinti Izraelį. Šios demonstracijos ir pareiškimai aukščiausiu lygiu iš Irano valdininkų pusės rodo, kokia didžiule neapykanta yra prisotinta visa musulmoniška Irano visuomenė Izraeliui ir Vakarams.Net liberalioji ES susirūpino, supratusi, koks pavojus iškils, jei šių neapykantos kupinų ir fanatiškų žmonių rankose atsidurs atominis ginklas.

penktadienis, spalio 28, 2005

Martyną Liuterį pagerbs baletu

Spalio viduryje Maskvoje įvyko baleto “Martynas Liuteris” peržiūra. Baletą, skirtą didžiajam reformatoriui, stato “Rusų Dmitrijaus Bugajevo” tetro trupė kartu su judėjimu “Dvasinė diplomatija” . Muziką spektakliui rašė kompozitorius Jakovas Kuročkinas.
Pasaulinė šio, kaip tikimasi, sėkmingo ir įdomaus baleto premjera turėtų įvykti 2006 metų pradžioje Maskvos koncertų rūmuose “Rosija”.
Pagal “credo” pranešimą

Ar Bažnyčios lankymas kelia ekonominę gerovę

Bažnytinių tarnavimų lankymas gali ne tik praturtinti sielą, bet ir padidinti piniginę,- pagal antradienį baigto tyrimo išvadas skelbia "Reuters". "Dukart didesnis bažnyčios lankymas, gali padidinti įplaukas į namų biudžetą iki 9.1 procento", savo atliktoje studijoje sako Jonathan Gruber iš Masačiūsetso technologijų universiteto. Studija vadinasi "Religinės rinkos sandara, religinis bendrininkavimas ir išdavos: Ar tikėti yra gerai". Prof. Jonathan Gruber Masačiūsetso technologijų universitete dėsto nuo 1992m., yra Nacionalinio vaikų ekonomikos biuro direktorius, taip pat vienas iš "Journal of Health Economics" leidėjų, daugelio apdovanojimų už ekonomikos tyrimus ir straipsnius laureatas, dalyvauja įvairių fondų veikloje. Dirbo Ekonominės policijos vadovo pavaduotoju. "Tikintys patiria mažiau stresinių situacijų dėl kasdienių problemų, apsunkinančių sėkmę darbo bei vedybų rinkose; taigi yra labiau sėkmingi šiose srityse“, rašo Gruber savo studijoje, išleistoje Nacionalinio ekonomikos tyrimų biuro. Lankantys bažnyčią turi geresnį išsilavinimą, didesnes pajamas, turi mažesnį poreikį socialinėms pašalpoms, lengviau įsidarbina, dažniau veda ir rečiau skiriasi. Gruber sako, kad tyrime apsistota ties baltaisiais neispanais, 25 metų ir vyresniais.
Pagal "Reuters" ir "econ-www.mit.edu" paruošė Žygimantas

Islamistai ramadano verčia laikytis ir krikščionis

Sudane kyla konfliktai dėl įsakymo uždaryti krikščioniškas mokyklas islamo religijoje šventą ramadano mėnesį.
Krikščionių bendruomenė Sudane garsiai skelbia nepasitenkinimą vyriausybės nutarimu uždaryti krikščionių pabėgėlių mokyklas visam mėnesiui. Švietimo ministerija Sudane pareiškė, kad visos mokylos, dirbančios Ramadano mėnesį, bus baudžiamos. Musulmonų valdžia argumentuoja tuo, kad mokyklose tiekiamas maistas mokiniams yra uždraustas valgyti dieną ramadano mėnesį. Šį žingsnį užprotestavo Sudano katalikiškoji švietimo sistema, turinti 80 mokyklų pabėgėliams, iš kurių dauguma priklausomi nuo maitinimo, gaunamo mokykloje.
Vietinis laikraštis rašo: " Tai juokinga! mokyklos uždaromos dėl jose tiekiamo maisto!".
Pagal taikos sutartį, pasirašytą Sudano pilietinio karo pabaigoje, ramadano įstatymas yra skirtas tik musulmonams. Tačiau 1991 metais į valdžią atėjus Nacionaliniam Islamo Frontui, kai kurios įstatymo dalys buvo pritaikytos ir krikščionims. Pavyzdžiui, moterims ir merginoms mokykloje privaloma nešioti skareles, pridengiančias galvą.
Paruošė Amžina

ketvirtadienis, spalio 27, 2005

Kortos ant stalo – Izraelis turi būti sunaikintas

Irano prezidentas Mahmudas Ahmadinedschadas trečiadienį konferencijoje "Pasaulis be sionizmo" atskleidė tikruosius musulmonų ketinimus Izraelio atžvilgiu. Šis mulų valdomos šalies, kuri vykdo atominę programą, pareiškė, kad Izraelis turi dingti iš pasaulio žemėlapio.
Konferencijoje "Pasaulis be sionizmo" M.Ahmadinedschadas sakė: "Imamas (ajatola Khomeini) išpranašavo Izraelio sunaikinimą, kaip jis išpranašavo Rytų bloko ir Saddamo Husseino valdymo pabaigą". Tai įvyks su Dievo pagalba, padedant palestiniečiams. Artimųjų Rytų konfliktą prezidentas pavadino "mūšiu tarp pasaulio imperializmo ir šventojo islamo pasaulio fronto".
Manau šie žodžiai geriausiai iliustruoja požiūrį į Vakarų kultūrą, taip pat ir paaiškina, kam Iranas taip siekia turėti atominį ginklą. Po šių pareiškimų visiškai aišku, kodėl JAV prezidentas Džordžas Bušas priskyrė Iraną prie "blogio ašies" šalių.

Koptai toliau persekiojami

3 žmonės žuvo praeitą penktadienį Egipte, Aleksandrijos koptų bažnyčioje. Dar apie 20 policininkų ir 60 iš maždaug 5000 riaušininkų sužeista. Neramumai prasidėjo, kai trečiadienį musulmonas, protestuodamas prieš DVD filmo demonstravimą, sužeidė vienuolę ir dar vieną vyrą peiliu.
2003m. sukurtas filmas vadinasi ,,Buvau aklas, bet dabar matau" ir pasakoja apie koptą, nužudytą musulmonų. Islamo sekėjai ėmėsi smurto sakydami, kad filmas- įžeidimas islamui. Koptų vyskupas tai neigia.
Egipto Vidaus reikalų ministras protestuotojus apibūdino kaip ,,fanatiškus elementus".
Koptų mažuma Egipte sudaro 5-10 procentų tarp 72 mln. gyventojų. Koptai mažuma tapo, kai ginkluoti musulmonai užėmė šalį VII amžiuje. Šiandien koptai yra diskriminuojami darbo vietose, ribojama jų tikėjimo laisvė, juos persekiodami bando įbauginti islamo ekstremistai.
Koptus musulmonai persekioja ir JAV. Šiemet JAV koptų kriščionių šeima (vyras, žmona ir 2 dukterys) buvo rasta išžudyta. Užpuolikai surišo rankas ir jiems perpjovė gerkles. Šeimos laidotuvės vos nevirto masinėmis riaušėmis, mat niekas neabejoja, kad tai musulmonų radikalų darbas. Nors laidotuvėse dalyvavo apie 20 musulmonų atstovų, tai padėties nesušvelnino - niekas neabejoja, kad žudynės įvyko religiniu pagrindu, mat šeima buvo pasišventę krikščionys ir skelbė Evangeliją tarp musulmonų.
Koptai daugiausiai gyvena Egipte, kur patiria persekiojimus, todėl emigranatai yra visi pabėgę iš Egipto nuo religinio persekiojimo.
Prieš kiek laiko žiniasklaida pasakojo apie persekiojamą krikščionių šeimą, kuri paliko Egiptą, nes po 13 mėnesių, praleistų kalėjime, jaunasis vyras nusprendė palikti šalį.
Koptų krikščionis Boulusas Rezek – Alachas buvo suimtas už tai, kad vedė moterį, kuri perėjo į krikščionybę (tai draudžiama įstatymais). Per 13 mėnesių jis buvo ne tik kalinamas, bet ir kankinamas. Kiek ankščiau buvusiai musulmonei jo žmonai pavyko slapčia išvykti iš Egipto į Kanadą. Šiuo metu Kanadoje jau abu jaunavedžiai.
Boulusas Rezek – Alachas sako, kad nors kalinimo prisiminimai slogūs, bet jis jau pradeda viską užmiršti: ”Dievas išgydė mano širdį. Mes su žmona žinome, kad Dievas maloningas, ir padarys viską iki galo, ką yra gero numatęs, tiek mumyse, tiek ir mums”.

Life4god ir drugoe.com, BBC, Reuter pranešimus paruošė Žygimantas

trečiadienis, spalio 26, 2005

Irano mulos kovoja su televizija

Šį mėnesį Irane buvo konfiskuota daugiau nei 3000 satelitinių lėkščių. Virš 12 000 žmonių buvo suimti kaip nepaklūstantys tvarkai. Dauguma jų nuteisti.
Nepaisant to, kad Irane satelitinių televizijos lėkščių naudojimas yra draudžiamas, daug žmonių jas naudoja, nes tai vienintelis būdas sužinoti išorinio pasaulio naujienas.
Irano gyventojai gali matyti SAT-7, Vidurinių Rytų ir Šiaurės Afrikos krikščioniškos palydovinės stoties, tiekiamas programas. Dėl palydovinių priemonių konfiskavimo ir pasekmių gyventojams krikščionims, SAT-7 jaudinasi dėl tolimesnių griežtų priemonių panaudojimo Irane.SAT-7 tvirtina, kad jų transliuojamos programos n?ra anti-islaminės ar anti-vyriausybinės. Jie tik skelbia Biblijos Žodį ir tvirtina turintys šią teisę. Krikščioniška programa transliuojama 24valandas per parą. Ir, nors ir vyriausybė bando uždrausti krikščionišką transliavimą, SAT-7 tikisi, kad bažnyčia Vidurin?je Azijoje ir Šiaurės Afrikoje augs.
Pagal MMN paruošė Amžina

antradienis, spalio 25, 2005

Krikščionys siekia susitaikymo per diskusijas dėl Turkijos narystės

Tuo metu kai Europos Sąjungos (ES) narių pokalbiai su Turkija užtrunka dėl skirtingų nuomonių tarp šalių, Turkijos krikščionys Europos vadovus ragina paskubinti derybas, sakydami, jog Turkijos įėjimas į ES "paskatins civilizacijų susitaikymą".
Armėnų patriarchas Mesrob II parašė laišką 732 Europos parlamento nariams ir ministrams, prašydamas jų paramos dėl Turkijos įstojimo į ES, kaip šeštadienį pranešė “Asia News” Italijos naujienų agentūra. Turkijoje daugiau nei 99 procentai visuomenės išpažįsta islamą. Armėnai yra didžiausia ne musulmoniška bendruomenė ir tradiciškai yra krikščionys. Savo laiške Mesrob kalba visų armėnų, taip pat ir žydų, sirų, graikų, chaldėjų bei protestantų vardu, kurie visi yra stiprūs Turkijos narystės ES rėmėjai. Atsaką į oponentų pastebėjus, jog didžioji dalis ES krikščionių nėra pasirengusių priimti Turkijos musulmonų, patriarchas mini Turkijos įėjimą į ES kaip būtiną žingsnį taikos link. "Mes, rytų krikščionys, kurie šimtmečiais gyvenome musulmonų pasaulyje, galime tik savo patirtimi patvirtinti, jog tai labai praturtintų Vakarų krikščionis, kurie tik pastaruoju metu susiduria su gyvenimu kartu su musulmonais," - rašo Mesrob.
Europos Parlamentas Briuselyje daug diskutavo dėl Turkijos narystės ES. ES atstovai kritikuoja Turkijos žmonių teises bei religines laisves, sakydami, jog šie toli gražu neatitinka ES Konstitucijos standartų. Austrija prisiėmė sunkiausią vaidmenį, pareikšdama, jog visos Europos austrai nerems pilnos narystės. Jau anksčiau Prancūzija ir Olandija yra išsakiusios savo nerimą.
Šiuo metu pirmininkaujanti Didžioji Britanija, siekdama sutarimo tarp 25 bloko narių sukvietė skubų užsienio reikalų ministrų pasitarimą Liuksemburge. Diskusijos užsitęsė neįtikėtinai ilgai.
Britų užsienio reikalų ministras, Jack Straw, Turkijos narystės rėmėjas, įspėjo dėl teologinių- politinių susiskaldymų, kurie dar toliau nukels ribas tarp taip vadinamų krikščioniško paveldo valstybių bei Islamiškųjų. Turkijos ministras pirmininkas prašė būti nuoširdžiais ir sąžiningais, kviesdamas parodyti blaivų protą taikos bei stabilumo labui. Jis sako: "Prasidėjus deryboms, visam pasauliui tai bus naudinga".
Pagal spaudos pranešimus paruošė Ugnė

pirmadienis, spalio 24, 2005

100 metų po valstybės atskyrimo nuo bažnyčios Prancūzijoje: musulmonams nuolaidžiaujama, o evangelikai diskriminuojami

Prancūzijoje, prie Ženevos ežero, vyko Reformuotos bažnyčios (kitaipReformatorių) lyderių suvažiavimas. Buvo kalbama apie padėtį bažnyčioje ir religinius pasikeitimus Prancūzijoje, įvykusius nuo 1905m., po to, kai pasaulietin? šalies valdžia oficialiai atskyrė valstybę nuo bažnyčios.
Protestantai - visiška mažuma šalyje, kurioje vyrauja Romos katalikai,sveikino šį valdžios sprendimą, leidusį ,,gyvuoti lygiomis teisėmis sukatalikybe", - sak? Reformuotos bažnyčios vadovas Marcel Manoel. Prancūzijoje iš 60 milijonų gyventojų apie 5-10 procentų sudaromusulmonai, o reformatorių yra 300 000 ir tai yra didžiausiaprotestantiška denominacija Pranc?zijoje (pasaulyje yra 70 mln.).Šalies valdžia nuolaidžiauja musulmonams, taip pat yra išleidusiįstatymą ,,prieš sektas", kritikuotą tiek protestantų, tiekkatalikų. Marcel Manoel sako: ,,Reikalingas budrumas šalyje,kai religinė laisvė kai kurioms grupėms nėra garantuojama".,,Evangelikų grupės įtarinėjamos kaip pavojingos sektos, išeivių išAfrikos bažnyčios įtariamos, kaip turinčios politinių tikslų, įvairūsjudėjimai diskriminuojami, nes yra protestantiškos kilmės". Per paskutinius 50 metų Reformatų bažnyčioje aktyvių narių sumaž?joperpus, taip pat sumažėjo tarnautojų, vis dažniau moterys tampa pastorėmis.
Paruošė Žygimantas

penktadienis, spalio 21, 2005

Apklausa šokiravo pačius turkus

Turkijos mieste Dijabir buvo atlikta apklausa, ką žmonės mano apie vadinamuosius “garbės nužudymus” arba nužudymus “dėl musulmonų tradicijų išsaugojimo”. Apklausą paskatino tai, kad Stambule nuteistas vyras, kuris nušovė savo seserį, kuri pagimdė vaiką, bet nebuvo ištekėjusi.
430 žmonių atsakė į klausimą, kaip reikėtų pasielgti su moterimi, kuri sulaužė santuokos įžadus. 37 procentai apklaustųjų pasakė, kad ją reikia nužudyti, 25 – išsiskirti, o 21 – nupjauti ausis ir nosį.
Apklausos rezultatai šokiravo pačius turkus, šiuo metu šalyje veikia komisija, nagrinėjanti vadinamuosius “garbės nužudymus” arba nužudymus “dėl musulmonų tradicijų išsaugojimo”, praneša BBC.

Iš protokolo...

Šis dokumentas, datuotas 1825m., rastas vienuolyno rūsyje Sankt Peterburge. Neaišku koks dailininkas buvo pakviestas restauruoti šv. Jono Krykštytojo cerkvę, tačiau po atliktų darbų vienuolyno vyresnysis pasiūlė dailininkui pateikti įivykdytų darbų sąskaitą užmokesčiui gauti. Dailininkas, nemokėdamas buhalterinės raštvedybos, parašė: Sąskaita: 1. Padidinau dangų ir pridėjau šiek tiek žvaigždžių-1 rub. 2. Nudažiau Kristaus gimimo vietą-3 rub. 3. Pataisiau Adomo ir Ievos drabužius po nusidėjimo- 5 rub. 4. Nuploviau šv. Mergelę ir paskui nudažiau ją tris kartus-10 rub. 5. Patvarkiau Barborą šalia įėjimo -8 rub. 6. Mergelei Marijai padariau naują kūdikį-10 rub. 7. Pataisiau angelą ir įstačiau plunksną Šventajai Dvasiai-7 rub. 8. Po kartą patvarkiau Pasaulio Kūrėjo žmonas- 10 rub. 9. Atnaujinau Mergelės Marijos išblukusias vietas-9 rub. 10. Sinajaus kalne visus 12 apaštalu nulakavau matiniu laku-6 rub. 11. Užglaisčiau ir uždažiau šv. Nikalojaus užpakalį-3 rub. 12. Išskyriau linijomis ir pastačiau kryžių po visais šventaisiais-5 rub. Suma-77 rub. Šiame dokumente vienuolyno vyresnysis įrašė rezoliuciją: "Sumokėti šitam kvailiui kiek prašo, nes kitaip jis išniekins visus šventuosius".

Misionierių nesulaiko ir mirtis

MMMAN- Pietų Korėjos misionieriška organizacija, yra įsikūrusi Jordane. MMMAN ruošiasi atidaryti seminariją Bagdade, po to kai nesenai Irake buvo susprogdintos 2 krikščionių bažnyčios. Apie tai praneša laikraštis ,,Seoul Times".
Irake aštuoni korėjiečiai misionieriai buvo pagrobti balandį, o birželyje Kim Sun II, 33-erių metų vyras, planavo atidaryti misiją, bet buvo pagrobtas ir nukirsdintas.
Sunkumų organizacija susilaukia ir Kinijoje - Pekino valdžia, šią organizaciją apkaltino slapta atvertinėjant kinus į krikščionybę, o liepą 460 korėjiečių, steigę internetinį tarnavimą Kinijoje, paliko šią šalį dėl persekiojimų.
Pagal Steve S. C. Moon, Korėjos misijų tyrimų instituto vadovo, šiandien metodistai, presbiterionai ir baptistai - protestantiškų denominacijų atstovai - tarnauja misijose užsienyje. Jų prioritetai -evangelizacija, medicina, švietimas. Misijų instituto vadovas, prisimindamas nukirsdintą misionierių KimSun II, sakė: ,,Jis yra kankinys Dievo šlovei, mūsų misionieriai trošta šlovinti Dievą, daryti Jo darbą ir pasiruošę mirti dėl Jo.Kitas ir didžiausias mūsų tikslas - Šiaurės Korėja".
Pagal ,,Seoul times" paruošė Žygimantas

ketvirtadienis, spalio 20, 2005

Išpuolis prieš krikščionis Egipte

Egipto mieste Aleksandrijoje įvykdytas išpuolis prieš koptų krikščionis. Jaunas vyriškis peiliu sužeidė koptų vienuolė ir vyriškį. Jaunas vyriškis šaukdamas “Alach akbar” puolė badyti aplinkinius šv.Jurgio bažnyčioje. Abu sužeistieji ligoninėje.
Egipte gyvena koptų krikščionių mažuma, kuri nuolat patiria persekiojimus iš musulmonų pusės. Pernai vienas koptas, už tai, kad vedė musulmonę, kuri perėjo į krikščionių tikėjimą, buvo įkalintas. Galiausiai porai teko emigruoti. Beje, pernai JAV sukrėtė skandalas, kai islamistai išžudė ištisą koptų krikščionių šeimą, kuri aktyviai tarnavo musulmonams skelbdama Evangeliją.
Pagal “Gazeta” pranešimą

Eksportas iš Pietų Korėjos - Dievo Žodis

Pietų Korėja savo misionierius į užsienį ėmė siųsti tik prieš kelisdešimtmečius ir greit tapo antrąja šalimi pagal misionierių skaičių.Korėjiečių misionierių yra daugiau nei 12 000, daugiau nei turi britai (6000), o pirmauja JAV (46 000). 1979m. tik 93 korėjiečiai tarnavo misijose, o šiuo metu misionierišką veiklą vysto 160 šalių. Tai yra pirmojibanga ne vakarietiškos kultūros šalies krikščionių, skelbiančiųEvangeliją.
Korėjos krikščionys Dievo Žodį skelbia vietinėmis ir anglų kalbomis.Jau sakoma, kad kinai, atvykę į kitą šalį, atidaro restoraną,japonai- gamyklą, o korėjiečiai įkuria bažnyčią.
Pagal ,,Seoul times" pranešimą paruošė Žygimantas

trečiadienis, spalio 19, 2005

Krikščionys atstato regioną

Šiaurės Indijos evangeliška bažnyčia vis dar tiekia pagalbą po 2004 metais gruodžio 16 dieną siautėjusio cunamio. virš 150,000 žmonių iš 14 šalių mirė vandeniui užtvindžius regioną. Dar 10,000 žmonių žuvo pačioje Indijoje, kur bendruomenės vis dar bando atstatyti miestus ir gyvenvietes.
Pagal CWM, pagrindinės pagalbos pajėgos yra sutelktos į labiausiai nusiaubtas Indijos vietas, kaip pavyzdžiui Car Nicobar salą. CWM taip pat praneša, kad remontai vyksta 15-oje kaimų, kur 95 procentai gyventojų priklauso Šiaurės Indijos bažnyčiai. Kiekvienas kaimas iš organizacijos gauna 100 narių komandą. Šios save išlaikančios komandos tikslas yra padėti atsistatyti bendruomenėms kiekviename kaime.
Indijos vyriausybė siūlo statyti pastatus iš betono, tačiau bažnyčia jau pasamdė architektus, kurie naudoja vietinę medieną. Prie Šiaurės Indijos bažnyčios ir prisideda katalikiškas paramos centras.
Pagal “cristianity” pranešimą paruošė Amžina

antradienis, spalio 18, 2005

Venesuelos prezidentas krikščionių organizacijoms įsako pasitraukti

Prezidentas Hugo Chavez, pagarsėjęs ekstravagantišku elgesiu, iš šalies liepė pasitraukti JAV misijos grupei, dirbančiai Venesueloje, po daugiau nei pusę šimtmečio trukusio darbo.
“New Tribes” misijai, įsikūrusiai Floridoje, buvo liepta pasitraukti viešai transliuojamoje televizijos kalboje. Joje prezidentas Chavez apkaltino “New Tribes” "kultūriniu imperializmu". Pasak Venesuelos prezidento, įsakymas yra "nekeičiamas sprendimas, kurį teko priimti".
"Nenorime matyti “New Tribes” čia. Užteks kolonializmo", - paskelbė jis vietiniams žmonėms, iš kurių, kaip jis sako, yra vagiama jų senoji tėvynė.
Lousie Bickish iš Sanfordo, Floridos, kartu su vyru George praleidusi daugiau nei 20 metų Venesueloje, sako: "Žmonės buvo geri mums. Mus priėmė. Mes mylėjo tą vietovę. Mylėjome žmones."
Pastaraisiais mėnesiais misionierių padėtis Venesueloje tapo labai neužtikrinta, ketvirtadienį pranešė Nita Zelenak, “New Tribes” atstovė, kartu su krikščionių transliuotoju Pat Robinson, o Hugo Chavez rugpjūčio pabaigoje tik padidino įtampą.
Tačiau ponia Zelenak sako, jog “New Tribes” šiuo metu nesirūpina dėl 160 misionierių Venesueloje. "Šiuo momentu tai nėra saugumo klausimas".
"Mes labai norėtume pasilikti šalyje", sako ji. "Tai viena iš pirmųjų mūsų pradėtų misijų".
JAV valstybės departamento atstovė, Janelle Hironimus, sako, jog departamentas akylai seka situaciją.
Mes palaikome ryšius su misijinėmis organizacijomis Venesueloje ir, mūsų žiniomis, Venesuelos valdžia nėra pareikalavusi dar nė vienos misijų organizacijos pasitraukti.
Pasak “New Tribes” tinklapio pranešimo, prezidentas dar nėra nustatęs misionierių pasitraukimo galutinės datos, paprasčiausiai sakydamas, jog tai turėtų būti padaryta tvarkingu būdu.
Pareiškime taip pat išreikšta viltis, kad reikalas galėtų būti išspręstas taip, jog vis tik organizacijoms būtų leista tęsti savo misijų darbą šalyje: "Mes labai gerbiame Venesuelą, jos žmones ir įstatymus".
"Tikimės, jog prezidentas Chavez persvarstys kritiką ir suteiks mums galimybę išaiškinti nesusipratimus ir dezinformaciją, susijusią su “New Tribes” darbu Venesueloje."
Misija “New Tribes” buvo įkurta 1942 siekiant vietinius žmones patraukti link Gerosios naujienos. Šiuo metu yra dirbama 12 Venesuelos genčių, šalyje yra išleisti penki Biblijos vertimai.

Pagal “cristianity” pranešimą paruošė Ugnė

Tvirkindami aiškino, kad tai - apeigų dalis

Katalikų bažnyčiai JAV vėl tenka atremti naują vaikų tvirkinimo skandalą. Šį kartą 5 milijonų JAV dolerių ieškinį pateikė verslininkas, kuris tvirtina, kad tvirkinimas sugriovė visą jo gyvenimą.
”Kunigai tvirkino mane norėdami palenkti mane į homoseksualizmą',- tvirtina vienas turtingas niujorkietis, besirengiantis iškelti 5mln. dolerių ieškin? KatalikųBažnyčiai.Dabar 51-ių Enright sako, kad buvo tvirkinamas Tekavitha berniukų stovykloje prie Liucernos ežero netoli Niujorko, buvusio diacezinės seminarijos patarėjo Albanyje,T?voJoseph Romano. Tai atsitiko, kai J,David Enright'ui IV-ajam buvo 7 metukai. "Tikiu, kad mano gyvenimas galėjo būti visai kitoks nei dabartinis", -sak? Enright "The New York Post" laikraščio žurnalistui. "Galbūt turėčiau 4 vaikus, plaukiojančius banglente. Romano sugriovė mano gyvenimą".Enright sako, kad 1961m., būdamas 21-ių, Romano pasiimė jį ir užsidarė kabinoje pasibaigus popietinei maldai ir tvirkino. Anot jo seksualiniai kontaktai įvyko 7 ar daugiau kartų tą pat vasarą. "Jis paaiškino man, kad tai yra apeigų dalis. Aš tai prisimenu kiekvieną savo gyvenimo dieną",- sakė verslininkas,aiškindamas, kodėl tik dabar mesti tokie kaltinimai. Dėl šių kaltinimų, be Romano, atsakovais įvardinti vyskupas Howard Hubbard ir Albany diacezija.Pasipiktinęs Enright sako,kad neseniai su?inojęs apie dar dvi šio piktnaudžiavimo aukas, nukent?jusias nuo dabar 61 metų kunigo, gyvenančio Floridoje ir nebeatliekančio savo pareigų.
Pagal “WorldNetDaily” pranešimą paruošė Žygimantas

pirmadienis, spalio 17, 2005

Žydai ir vokiečiai – už Jėzų

Berlyne vyko pirma evangelizacinė kampanija, kurią organizavo misija “Žydai – už Jėzų” . Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo, po holokausto žydai ir vokiečiai stovėjo greta, kad pasiektų visus, kuriuos Viešpats paruošė išgelbėjimui.
Ši evangelizacija buvo puiki vokiečių krikščionių reabilitacija, nes vokiečiai vengdavo skelbti evangeliją žydams dėl holokausto įvykių, nes tiesiog nežinodavo , kaip tai reiktųpadaryti, žinant, ką žydams darė jų tėvai ir broliai.
Kampanijos metu vokiečiai ir žydai kartu išdalino per 300 000 traktatų, surengė eilę susitikimų su žmonėmis.
Pagal “???” pranešimą

Seniausios Pietų Korėjos protestantiškos bažnyčios jubiliejus

Chung Dong Jeil bažnyčia spalio 9dieną šventė 120 metųsavo gyvavimą. Įkūrėjas - Henry Gerhard Appenzeller,pirmo metodistų misionieriaus, atvykusio čia su žmona 1885 metais ir įkūrusio Betelio bažnyčią - Chung Dong Jeil bažnyčios pirmtakę.Minėtas misionierius įsteigė pirmą vakarietišką to meto mokyklą- Pai Chai Hak, vėliau virtusią universitetu. Appenzelleris dar yra gerai žinomas kaip vienas Biblijos vertėjų į korėjiečių kalbą. 1902m.Appenzeller nuskendo Mokpo uoste priimdamas Biblijos vertimo siuntą.
Nuo įsikūrimo 19 a. Korėjos Metodistų Bažnyčia sparčiai augo ir tapo viena didžiausių denominacijų.2001 metų duomenimis, denominacija turi 5262 bažnyčias, 1394514 narį ir 7298 tarnautojus. Įkurti 6 universitetai pagal metodistų principus.Taip pat metodistai turi teologinę seminariją Seule, 54 vidurines bei aukštąsias mokyklas, 6 teologinius institutus.
(Pagal "christiantoday" pranešimą paruošė Žygimantas)

šeštadienis, spalio 15, 2005

Konferencija Donecke atnešė vienybę

Rugsėjo mėnesį Donecke vyko konferencija “Vienas Dievo žodis gali pakeisti visą tavo gyvenimą”. Dalyvavo tokie žymūs pamokslininkai kaip Glorija ir Kenetas Kouplendai (JAV), Ulfas Ekmanas (Švedja) ir Leonidas Padunas (Ukraina).
Konferencijoje apsilankė per 9 000 svečių iš Ukrainos, Rusijos, Lenkijos, Jav, Izrelio ir kitų šalių.
Reikia pažymėti, kad konferencija pažadino iki tol neregėtą krikščionių vienybę, joje dalyvavo net provoslavai, šiaip labia aršiai besipriešinantys evangeliškoms bažnyčioms slavų žemėse. Beje, konferencijoje taip pat dalyvavo ir politikai bei žymūs kultūros ir mokslo žmonės
Pagal www.wolua.org pranešimą

penktadienis, spalio 14, 2005

Išleistas katalikiškas "Kelių giesmynas"

Lenkijos pajūrio miestelio Smoldzyno klebonas Robertas Jakubowskis išgarsėjo visoje šalyje sudarytu giesmynu kelių chuliganams. Iš trylikos į giesmyną įtrauktų giesmių tik dvi skirtos tiems, kurie laikosi eismo taisyklių ir vaziuoja optimaliai saugiu 80-90 kilometrų per valandą greičiu. Šiems vairuotojams klebonas pataria kelyje sukalbeti maldas "Palaimink, Dieve, kelią" bei "Tai - laiminga diena". Tiems, kurie važiuoja 120km per valandą greičiu, klebonas pataria stiprybės semtis iš giesmių "Viliuosi Tavo malones, Tėve". Važiuojant 150 km per valandą greičiu patariama giedoti "Noriu būti arčiau Tavęs", o lekiant 170 km per valandą - "Prie Tavo durų stoviu,Viešpatie". Skrendant dar didesniu greičiu labiausiai tinka "Dievas yra čia", "Sveikinu Tave, Tėve" ir "Angelai tegu mano sielą pasiima".
Tikėkimės gismyno pasirodymo ir Lietuvoje.

Kosta Rikoje rūpinamasi beglobiais vaikais

Šešiolikmetis Pablo gyvena Genesis prieglaudos namuose Kosta Rikoje. Jo mama prostitutė, turinti 7 vaikus nuo skirtingų tėvų. Motinos namuose - du kambariai septyniems vaikams.
Šie globos namai atsidarė 2005 metų vasarį, kad pasipriešintų vienai iš didžiausių problemų šalyje.Ankščiau Pablo gyveno netoliese esančiuose Roblealto Biblijos vaikų namuose, bet buvo priverstas išvykti, vos sukakus 13 metų. Negalėjęs grįžti namo dėl ten buvusios situacijos, jis surado prieglobstį Genesis prieglaudos namuose.
Vaikai ir paaugliai atvyksta į Genesis prieglaudos namus ieškoti pagalbos dėl problemų namuose. Jie pradeda mokytis tokių paprastų dalykų, kaip pagarbos privatumui, beldimosi prieš įeinant ir žodžio "prašau".Specialistai moko jaunų žmonių mechanikos, elektronikos, ekonomikos, bei gamtos mokslų.
Prieglaudos namai ieško vietų įsteigti naujiems namams. Tam reikia 25-50 akrų žemės. Fondas taip pat kaupia pinigus naujų pastatų statybai, kurių kiekvienas kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Viename tokiame name galima auginti, mokyti ir auklėti iki šešių vaikų. Fondas gauna paramą iš kai kurių Kosta Rikos bažnyčių, kurios, kartu su globos namais, ugdo vaikų pasitikėjimą Dievu ir padeda atrast tikėjimą.
Kartu su besiplečiančia teritorija, statomais naujais namais ir mokyklomis, organizacija taip pat ieško naujų savanorių, norinčių padėti vaikams.
Organizacijos įkūrėjas pastebi naudą jauniesiems: "Pablo atėjo turėdamas begales problemų. dabar matome jį atsakingą, paklūstantį taisyklėms ir dėkojantį Dievui už šiuos atrastus naujuosius namus.
"Pagal “LMA” pranešimą paruoš? Amzina

Kosta Rikoje rūpinamasi beglobiais vaikais

Šešiolikmetis Pablo gyvena Genesis prieglaudos namuose Kosta Rikoje. Jo mama prostitutė, turinti 7 vaikus nuo skirtingų tėvų. Motinos namuose - du kambariai septyniems vaikams.
Šie globos namai atsidarė 2005 metų vasarį, kad pasipriešintų vienai iš didžiausių problemų šalyje.Ankščiau Pablo gyveno netoliese esančiuose Roblealto Biblijos vaikų namuose, bet buvo priverstas išvykti, vos sukakus 13 metų. Negalėjęs grįžti namo dėl ten buvusios situacijos, jis surado prieglobstį Genesis prieglaudos namuose.
Vaikai ir paaugliai atvyksta į Genesis prieglaudos namus ieškoti pagalbos dėl problemų namuose. Jie pradeda mokytis tokių paprastų dalykų, kaip pagarbos privatumui, beldimosi prieš įeinant ir žodžio "prašau".Specialistai moko jaunų žmonių mechanikos, elektronikos, ekonomikos, bei gamtos mokslų.
Prieglaudos namai ieško vietų įsteigti naujiems namams. Tam reikia 25-50 akrų žemės. Fondas taip pat kaupia pinigus naujų pastatų statybai, kurių kiekvienas kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Viename tokiame name galima auginti, mokyti ir auklėti iki šešių vaikų. Fondas gauna paramą iš kai kurių Kosta Rikos bažnyčių, kurios, kartu su globos namais, ugdo vaikų pasitikėjimą Dievu ir padeda atrast tikėjimą.
Kartu su besiplečiančia teritorija, statomais naujais namais ir mokyklomis, organizacija taip pat ieško naujų savanorių, norinčių padėti vaikams.
Organizacijos įkūrėjas pastebi naudą jauniesiems: "Pablo atėjo turėdamas begales problemų. dabar matome jį atsakingą, paklūstantį taisyklėms ir dėkojantį Dievui už šiuos atrastus naujuosius namus.
"Pagal “LMA” pranešimą paruošė Amzina

ketvirtadienis, spalio 13, 2005

Kauno krikščionių bažnyčioje tarnavimai "Šventosios Dvasios darbas"

Kauno krikščionių bažnyčioje tarnaus pastorius, evangelistas Richard Pasquale, kuris jau 42 metai tarnavime, turinčiame tikslą - pasiekti pasaulį per...
• Maldą - paremtą pasitikėjimu Dievu
• Evangeliją - troškime, laimėti pražuvusius
• Mokinystę - atsidavime, ugdyti tikinčiuosius tarnavimui
• Bažnyčios statybą - vizija, steigti naujas bažnyčias
Tarnavimai "Šventosios Dvasios darbas" vyks:
Spalio 29 d.(šeštadienį) 17 val.
Spalio 30 d.(sekmadienį) 10 val. ir 17 val.
Pagal "kkb" pranešimą

“Caritas” padeda žmonėms Salvadore

Salvadore tarptautinė katalikiška organizacija “Caritas” padeda žmonėms, kurie nukentėjo išsiveržus vulkanui, kuris yra už 40 kilometrų nuo šalies sostinės.
Atgijus vulkanui tūkstančiai žmonių liko be pastogės. “Caritas” vertina nuostolius ir padeda tiems, “kurie turi tik tai, ką sugebėjo išsinešti su savimi”. Jau suteikta pastogė 350 šeimų, nukentėjusių nuo vulkano išsiveržimo, dalinami maisto produktai.
Pagal "Life4God" pranešimą

Prie mormonų bažnyčios esančioje parduotuvėje prekiauta pornografija

Viena šeima iš Jutos, kur yra mormonų centras, vietoj religinio filmo “Provo sūnūs” parduotuvėje, esančioje prie mormonų bažnyčios, nusipirko pornofilmą “Porno žvaigždės dienoraštis”.
Taip pat atsitiko ir dar dviem šeimoms. Ko gero, filmai buvo sukeisti gamykloje, tačiau šeimos jaučiasi šokiruotos.
Pagal "Credo" pranešimą

trečiadienis, spalio 12, 2005

Kristus ir skraidančių lėkščių armija

Peru sostinėje Limoje, kaip praneša "Reuters", prasidėjo nežemiškų gyvybės formų tyrinėjimo kongresas, į kurį renkasi "nenuginčijamų" ateivių egzistavimo įrodymų turintys asmenys.
Kongresą organizuoja grupė "Alfa ir Omega", kuri tiki, kad pasaulio pabaigoje Kristus į žemę atskris su skraidančių lėkščių armija.
Kongreso dalyviai pasakoja keisčiausias istorijas apie savo susitikimus su ateiviais. Vienas jų net tvirtina, kad NSO išgabeno žmones iš Niujorko dangoraižių prieš pat rugsėjo 11 dienos išpuolį.
O buvęs psichologas Džonatas Ridas (Jonathan Reed), teigia, kad miške netoli Sietlo. staiga priešais jį atsidūrė žalias ateivis, o kartu su nežemiškos gyvybės formos atstovais jis praleido devynias dienas.
Tiesa, kongresas gali atrodyti juokingas, tačiau nežemiškų civilizacijų ieškotojai pasižymėjo ir tuo, kad įvykdė keletą masinių savižudybių, norėdami susijungti su "proto broliais" ir anaiptol nepanorę sulaukti, kol "Kristus į žemę atskris su skraidančių lėkščių armija".

Odesoje karšta

Odesoje karšta, bet ne dėl to, kad ruduo geras – provoslavai pasipiktinę Vatikano pastangomis atidaryti Odesoje kunigų seminariją.
“Kam atidaroma seminarija ir kas joje mokysis. Katalikiško prozelitizmo pavojus yra akivaizdus. Šiandien, kaip visada, pasinaudojęs permainų laiku ir mūsų tėvynės susilpnėjimu, Vatikanas vykdo eilinį puolimą į Rytus prieš provoslaviją”,- sakoma Odesos provoslavų vyskupijos pranešime.
Pagal provoslavų aktyvistų duomenis, seminariją pjanuojama atidaryti pastate, kuris kažkada priklausė katalikams.
Pagal “???” pranešimą

antradienis, spalio 11, 2005

Imamas mirė nuo AIDS

Jaunas uzbekų imamas (musulmonų šventikas) Šavratas Madumarovas, nuteistas už ekstremizmą ir antikonstitucinius veiksmus, mirė Taškento kalėjime nuo AIDS. Tėvai tvirtina, kad imamas buvo specialiai užkrėstas AIDS, tačiau vargu ar tai imanoma, nes Šavratas Madumarovas mirė praėjus vos trims dienoms po nuosprendžio paskelbimo, praneša “Reuters”.
Šiais metais Uzbekiją jau sudrebino islamistų sukilimas, kuri žiauriai nuslopino vietinis režimas, o daugelis islamistų buvo areštuota.

pirmadienis, spalio 10, 2005

Georg Weah siekia prezidento posto

Liberijos prezidento rinkimuose prezidento posto siekia iš aukšto atgimęs krikščionis Georg Weah, buvusi futbolo žvaigždė. Ne kartą jis buvo renkamas geriausiu Afrikos ir pasaulio futbolininku. Beje, nors ir būdamas garsus, jis visada pabrėždavo, kad svarbiausia jo gyvenime – tikėjimas Jėzumi. Kartą dalyvaudamas televizijos laidoje ir pasakodamas apie savo gyvenimą, futbolininkas atvirai pasakė: ”Futbolą žaisti man liepė Dievas”. G.Weahas nuo 1995 iki 2000 metų žaidė futbolo komandoje "AC Milan". Dabar jis pasitraukė iš sporto ir užsiima politika gimtojoje Liberijoje, kur antradienį dalyvaus čia rengiamuose prezidento rinkimuose.

Apie pagarbą asmenybei

Prezidentas Valdas Adamkus sekmadienį vykusių penktųjų Nacionalinių maldos pusryčių dalyvius paragino atsigręžti į žmogų ir įveikti per sovietmetį įsišaknijusią bei išsikerojusią nepagarbą asmenybei ir žmogui. Deja, nebuvo užsiminta apie tai, kad dalis Lietuvos piliečių yra aiškiai diskriminuojami religiniu požiūriu. Prezidentas priminė, kad jau daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje yra kalbama apie veiklių bendruomenių ir stiprios pilietinės visuomenės kūrimą. Jis pastebėjo, kad per šiuos metus susibūrė nemažai visuomeninių, politinių ir pilietinių organizacijų, kurios sugeba pavienius žmones sutelkti į bendruomenę."Deja, - pastebėjo šalies vadovas, - neretai pasirenkamas ir trečias kelias: nusiviliama pačia pilietinės ir bendruomeniškos visuomenės idėja. Susvetimėjimas - pilietinis ir politinis - mūsų šalyje tapo skaudžia gyvenimo tikrove".Prezidentas sakė: "Pastaraisiais metais patiriame neįveikiamą įvairių lygmenų valdžios, politinių partijų ir net organizacijų uždarumą, nenorą savo sprendimus aiškinti visuomenei. Galėčiau pasakyti ir griežčiau: mums niekaip nepavyksta išrauti dar nuo sovietmečio įsišaknijusios ir siaubingai išsikerojusios nepagarbos asmenybei, nepagarbos žmogui".
Viskas labai gražu ir kilnu, tačiau ir Prezidentas turėtų žinoti, kad šalyje veikia diskriminacinis įstatymas, padalinęs žmones pagal tikėjimą į tradicinius ir antrarūšius. Taigi, jei pati valstybė dalį žmonių kaip sovietmečiu “įsišaknijusios ir siaubingai išsikerojusios nepagarbos asmenybei” liniją tęsia konkrečiais veiksmais ir įstatymais, apie tai turi žinoti ir Prezidentas. Ir kažką padaryti, kad padėtis pasikeistų.

penktadienis, spalio 07, 2005

Vyks Maldos pusryčiai

Lietuvoje Maldos pusryčiai jau tampa tradicija. Spalio 8–9 dienomis Vilniuje, Prezidentūroje, vyks penktieji Nacionaliniai maldos pusryčiai.
Nacionaliniai maldos pusryčiai – tai politikų, verslininkų, visuomenės veikėjų, jaunimo susitikimas, kuriame kalbama apie tai, kaip Evangelijos vertybės veikia kasdienį kiekvieno mūsų gyvenimą, mūsų visuomenę, tarpusavio santykius.Pasaulyje maldos pusryčių tradicija susiformavo XX amžiaus viduryje, sustiprėjus ekumeninei dvasiai, reaguojant į naujus iššūkius. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 metus, kai keletas Jungtinių Amerikos Valstijų Senato narių pradėjo neformalius susitikimus, siekdami dalytis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953 m., dalyvaujant prezidentui Dwightui D. Eisenhoweriui, įvyko pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai. Tai tapo tradicija ir išplito į kitas valstybes.
Beje, nepaisant vyraujannčios katalikybės, maldos pusryčiuose dalyvauja įvairių konfesijų tikintieji.

Kaip Pranciškus rudens karaliumi tapo

Spalio 4-oji – šventojo Pranciškaus Asyžiečio gimtadienis. Pranciškonas Nerijus Marija Čepulis paskelbė svarstymus apie šventąjį, kurio įkurtam ordinui jis priklauso.
Beje, svarstymai vienus prajuokino, kitus papiktino, o dar kitus vertė žavėtis.Mano giliu įsitikinimu, tai geriausias pavyzdys, kaip vadinami šventieji tampa kulto objektu, gimdančiu abejotiną dvasingumą.
teksto ištrauka: "Pranciškau, Dievo žmogau, Mažasis prince, Asyžiaus kilnusis elgeta, nepalik mūsų našlaičiais, aplankyk mus bent retkarčiais, bent rudenį kaip liūdnas paskutinis saulės spindulys, kaip pageltęs savo medį paliekantis lapas, kaip vėsi ramybė, persmelkianti giedrą orą. Mes, mažesnieji rudens broliai, kreipiamės į tave, rudens karalių, ir prašome išmokyti mus mylėti taip tyliai, kukliai ir liūdnai, kaip mokėjai tu. Juk atkeliavai tu į šį pasaulį tą asyžietiškai nuostabų rugsėjo vakarą, išvydai subrandintą saulę, ir ji tavęs neišgąsdino, neapakino, kaip tai daro kaitrus pavasario ar vasaros ugninis kamuolys. Vos gimęs, tu patekai į elegišką pasaulį, todėl taip gerai supranti tuos, kurie nepaliauja ilgėtis, svajoti ir rymoti be triukšmo, be ovacijų ir be aplodismentų. Tu - Kalno pamokslo žmogus. Tu - tylus džiaugsmas, tu - giedras skausmas..." Ir taip toliau...
Kažin ar pats Pranciškus būtų patenkintas tokia tirada ir tokiais titulais.

Baptistų federacija turi naują vadovą

Naujuoju Europos baptistų federacijos vadovu išrinktas pastorius iš Estijos Heraris Puu. Rugpjūčio mėnesį Prahoje, pagrindiniame Baptistų federacijos ofise, vyko kasmetinis susirinkimas, kuris prasidėjo Jano Huso gimtojoje bažnyčioje “Beatliejaus bokštas” .
Baptistų federacijai priklauso 800 000 žmonių, o šiuo metu dar į federaciją priimta ir Švedijos evangeliška laisvoji bažnyčia, turinti 30 000 narių.

Pagal "Life4God" pranešimą

Pagalba stringa

Pasirodė pranešimai, kad Humanitarinės pagalbos JTO agentūros dėl lėšų stokos vėl nesugebės užkirsti kelio badui Afrikoje, kur padėtį blogina prastas derlius ir AIDS pandemija. Pavojus gresia milijonams skurdžiausio pasaulio žemyno gyventojų.
Šiuo metu padėtis labai bloga Pietų Afrikoje. Vyriausybės ir pagalbos agentūros skaičiuoja, kad iki kitų metų balandžio, kada bus nuimtas naujas derlius, pagalbą maistu reikia teikti 12 mln. žmonių."Siekiama pamaitinti 9,2 mln. labiausiai kenčiančių. Tam mums reikia apie 400 mln. dolerių", - pažymėjo Maikas Hadžinsas - Jungtinių Tautų maisto programos atstovas spaudai regione. Anot jo, agentūrai iki šios sumos trūksta dar 180 mln.
Tai ne pirmas atvejis, kai JTO stuktūros nesugeba laiku ir tinkamai reaguoti. Taip buvo pražiopsotas genocidas Ruandoje, badas Etiopijoje ir Malyje, o Sudane "nematomas" jau 20 metų vykdomas atviras genocidas.
Matydami pasaulietinių struktūrų neveiksmingumą, tuo labiau, kad jos siekia tik dalinti maistą, o ne spręsti problemas, dėl ko kyla badas, kai kurių šalių prezidentai jau pareiškė, kad geriausiai į šalių poreikius atsakyti gali krikščionių bažnyčios ir misionieriai, kurie ne tik skelbia Evangeliją, bet ir moko vietinius.
Pagal "Slogo" ir "Vic" pranesimus

ketvirtadienis, spalio 06, 2005

Pirmasis juodaodis vyskupas

Anglikonų bažnyčioje - pirmasis juodaodis vyskupas. Po Londone surengtų apeigų pirmą kartą per visą ilgą Anglikonų bažnyčios gyvavimo istoriją jos vyskupu oficialiai taps Ugandoje gimęs juodaodis Johnas Sentamu. 56 metų J.Sentamu aktyviai kovoja prieš rasizmą ir nusikalstamumą miestuose. Užimti antrąjį pagal svarbą Anglikonų Bažnyčioje Jorko arkivyskupo postą jis buvo paskirtas birželį.
79-uoju Jorko arkivyskupu J.Sentamu patvirtintas per senovines apeigas, kuriose liturgija glaudžiai persipina su teise.
Apeigoms, dar vadinamoms paskyrimo konfirmacija, vadovauja Anglikonų Bažnyčios vadovas, Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas ir šeši aukšti vyskupai. Po šios ceremonijos oficialiai prasidės J.Sentamu kadencija. Tačiau eiti vyskupo pareigas J.Sentamu pradės tik po lapkričio 30 dienos, kai Jorko miesto viduramžių katedroje įvyks jo intronizacija - iškilmingas pasodinimas į sostą.
Manoma, kad žengti šį žingsnį paskatino tai, kad juodaodžiai anglikonai pasiryžę atsiskirti nuo anglikonų po iškilusių skandalų dėl homoseksualistų skyrimo šventikais.
Pagal "Credo" ir "Maranatha" pranešimus

Meldėsi milijonas krikščionių

Spalio antrą dieną Filipinų sostinėje Maniloje susirinko milijonas krikščionių, kurie surengė maldos akciją”Taiką Jeruzalei”.
Organizatoriai “Jesus Is Lord Church Worldwide (JILCW)” akcijos metu Izraelio pasiuntiniui įteikė simbolinį auksinį raktą nuo Auksinių Jeruzalės vartų.
Akcijos tikslas – siekti kad pasaulis pripažintų Jeruzalę kaip nedalomą Izraelio sostinę.
Pagal “Credo” pranešimą

trečiadienis, spalio 05, 2005

Pastoriui – viagros siunta

Pastorius iš Nebraskos(JAV) gavo banderolę, kurioje buvo net 500 viagros tablečių. Tai, savaime aišku, buvo visai netikėta, tuo labiau, kad jis viagros neužsisakė, o už tabletes buvo sumokėta iš jo kreditinės kortelės.
Pastorius aiškina, kad kreditinę kortelę iš jo pavogė, kai jis buvo Kanadoje.Matyt, vagies būta linksmų plaučių. “Aišku, tai turėtų būti labai linksma, bet šiuo atveju, tai ne tas jumoro tipas, kuris gali sukelti malonumą”,- sakė pastorius. Dabar šį atvejį tiria FBR pareigūnai, o medikamentų siunta sunaikinta
Pagal “Credo” pranešimą

antradienis, spalio 04, 2005

Motinos turi prikelti savo vaikus

Prižadėjęs prikelti žuvusius Beslano vaikus spalio 15 dieną, ekstrasensas Grigorijus Gribovojus ėmė mėtyti pėdsakus. Kalbėdamas per radiją ekstrasensas jau pareiškė, kad jis neprikels vaikų, o juos prikelti turi pačios motinos. Kartu jis pabrėžė, kad Beslano vaikai prisikels, bet viskas priklausys nuo motinų "sąmonės lygio ir jų darbo".
Ekstrasensas Gribovojus, vadinantis save antruoju Jėzumi Kristumi, o dabar jau ir Dievu Tėvu, išgarsėjo iškart po Beslano įvykių, kai pažadėjo iš numirusiųjų prikelti žuvusius vaikus - iš pradžių už pinigus, o vėliau jau ir nemokamai.Rusijos žiniasklaida tai vadina pačiu skandalingiausiu ir purviniausiu budu, kaip ekstrasensas tik gali save populiarinti.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, spalio 03, 2005

Vatikane -susirinkimas

Vatikane susirinko vyskupai, kurie spręs bažnyčių lankomumo problemas JAV, Europoje ir Okeanijoje, taip pat laukiama, kad bus paskelbti nauji taip vadinamieji šventieji. Tačiau patį didžiausią susidomėjimą kelia tai, kad bus nagrinėjami Eucharistijos klausimai,gal sulauksime pasikeitimų.

penktadienis, rugsėjo 30, 2005

Misionieriai montuoja siųstuvus

Misionieriai iš Krasnojarsko tęsia savo keliones pas Tolimųjų Rytų tauteles. Tam jie stato antžeminius krikščioniško telekanalo TBN siųstuvus.
Vienas toks siųstuvas jau pastatytas Tuvos kaimelyje Tora-chem, kuris įkurtas 19 amžiuje rusų starovierų, o šiuo metu ten gyvena 6000 žmonių. Kaimelis toks atokus, kad jo beveik nepasiekia net Rusijos TV programos. Taigi šio siųstuvo sumontavimas – didelis įvykis, o Tora-chem gyventojai dabar atsidūrė pačių krikščioniškų įvykių centre.
Pagal TBN pranešimą

ketvirtadienis, rugsėjo 29, 2005

Kaip žydus “gelbėjo” iš krikščionybės

Organizacija “Jad le-Axim” (“Ranka broliams”), užsiima tuo, kad kovoja su misionieriais, pagrinde krikščionių. Šių metų organizacijos “pasiekimų” sąraše , kaip praneša www.interfax-religion.ru, 174 izraeliečiai, kuriuos organizacija “išgelbėjo” iš krikščionybės, taip pat ji tyrė 1250 pranešimų apie misionierišką veiklą Izraelyje.
Organizacija “Jad le-Axim” praneša, kad praeitais metais “demaskavo” 12 krikščionių misionierių, kurie kaip turistai vyko į Izraelį. Dar 10 misionierių negavo vizų. Organizacijos “Jad le-Axim” pastangomis Izraelyje jau uždaryta 18 misijų centrų. Panašu, kad "Ranka broliams" labiau linkusi ką nors prismaugti, negu ištiesti savo ranką pagalbai.
Pagal interfax-religion.ru pranešimą

Trileris dėl paveikslo

Trileris dėl paveikslo pagaliau baigtas -po daugiau nei pusantrų metų trukusio dalies katalikų pasipriešinimo trečiadienį buvo įvykdytas kardinolo Audrio Juozo Bačkio nurodymas Gailestingojo Jėzaus paveikslą perkelti iš vienos sostinės bažnyčios į kitą.
Tai dar kartą akivaizdžiai parodė, kiek hierarchams rūpi ir kiek jie paispo paprastų lankytojų nuomonės katalikų bažnyčioje.
Tuo tarpu lenkų tikinčiųjų bendruomenė tai vadina vagyste ir dėl to žada kreiptis į prokuratūrą.
Juokinga, bet vyskupas Juozas Tunaitis tvirtino, jog Vilniaus arkivyskupijos kurija nieko nežinojo (taigi nieko ir nėra dėta, kažkas kitas perkėlė) apie trečiadienį ruošiamą paveikslo perkėlimą.
"Paveikslą po rytinių šv. Mišių nuėmė Dievo gailestingumo bažnyčios kunigas su septyniais vyrais. Užrakino duris, sumušė budėjusią moterį ir išvežė, nors kardinolas ir žadėjo, kad jis bus perkeltas iškilmingai, su procesija", - pasakojo Šventosios Dvasios bažnyčios parapijietės, kurios buvo organizavusios budėjimą, kad neleistų perkelti paveikslo.
Būtų juokinga žiūrėti, kaip grumiamasi dėl šito stabmeldiško objekto, jei ne tas faktas, kad paveikslas kabėjo lenkų bendruomenei priklausiusioje bažnyčioje, taigi, lenkai gali traktoti tai kaip jų tautinių teisių pažeidimą ir sukelti nereikalingą tautinę įtampą.

trečiadienis, rugsėjo 28, 2005

Lukašenka gyrėsi laisve, o teismas nubaudė už susirinkimų lankymą

Minsko sekmininkiškos bažnyčios „Naujasis gyvenimas“, turinčios 1000 narių, kurie rinkdavosi buvusioje karvių fermoje, persekiojimas nesiliauja.
Rugsėjo mėnesį bažnyčios atstovai susitiko su Minsko valdžia, bet valdininkai atsisakė kaip nors spręsti situaciją, tik pakartojo nepagrįstus savo reikalavimus uždaryti bažnyčią. Bažnyčią siekiama išsklaidyti ir likviduoti. Pretekstas – pastatas turi atitikti paskirti ir dabar ten ruošiamasi vėl auginti karves. Valdžia atėmė žemės sklypą ir pastatą iš bendruomenės.
Įdomu, kad susitikimo laikas sutapo su B.Lukašenkos pranešimo JTO asamblėjoje laiku, kuriame prezidentas gyrėsi religijos laisve Baltarusijoje.
Rugsėjo 23 dieną teisme 2000 JAV dolerių bauda “Už nelegalių susirinkimų lankymą” buvo nubaustas “Naujojo gyvenimo” administratorius.

Beslano motinos laukia prisikeliančių savo vaikų spalio 15 dieną

Osetijoje liepsnoja skandalas – kelios žuvusių beslano vaikų motion buvo nuvykusios pas ekstrasensą Grigorijų Gribovojų, kuris pažadėjo prikelti jų vaikus. Beslano motinos laukia prisikeliančių savo vaikų spalio 15 dieną, praneša www.newsru.com. Beslano gyventojai šokiruoti tokios naujienos, bet nežino, kaip padėti moterims, kurios patikėjo, kad ekstrasensas Gribovojus, vadinantis save antruoju Jėzumi Kristumi, o dabar jau ir Dievu –Tėvu.
Anksčiau moterys siekė surasti vaikų žūties kaltininkus, o dabar tiesiog sėdi namuose laukdamos spalio 15-osios. Kai kurios Beslano moterys kalba, kad tai sąmoninga Rusijos spectarnybų ataka, siekiant suskaldyti judėjimą
Pagal "Invictory" pranešimą

antradienis, rugsėjo 27, 2005

Dievas prarado lytį

Naujojoje anglų kalba išleistoje Toroje vengiami žodžiai, kurie gali nurodyti Dievo lytiškumą. Taip savo laikmečiui duoklę stengiasi atiduoti reformuoto judaizmo šalininkai.
Taip visur naujajame Toros tekste vietoj posakio "JO balsas" visur vartojama "Dievo balsas", o vietoj "JO tauta vartojama "Dievo tauta".
Pagal Marantha pranešimą

penktadienis, rugsėjo 23, 2005

Katalikų bažnyčioje naujų kunigų gėjų nebebus? Tik seni...

Homoseksualistams katalikų bažnyčia siūlė išeitį - laikytis celibato. Tačiau šiuo metu nuostatos, ypač po vaikų tvirkinimo skandalų JAV, kai Bostono vyskupija net bankrutavo, Vatikanas keičia ir griežtina poziciją
Homoseksualistams, netgi tiems, kurie laikosi celibato bus uždrausta tapti katalikų kunigais.
Dokumentas draudžiantis homoseksualistams būti kunigais buvo pradėtas rengti popiežiaujant Jonui Pauliui II, kuris mirė balandžio mėnesį, tačiau jo paskelbimas bus svarbus Benedikto XVI popiežiavimo įvykis.
Šis draudimas bus taikomas tik kandidatų į kunigus atžvilgiu ir negalios jau įšventintiems kunigams.
Pagal Religion ir Maranatha pranešimus

ketvirtadienis, rugsėjo 22, 2005

Automobiliai dalyvauja atlaiduose

Naujos mados - Anykščių katalikai pratina į atlaidus atvykti ne tik žmones bet ir automobilius.
Štai skelbimas:
"Pirmoji šv. Mato atlaidų diena ir 40 val. švč. Sakramento adoracija – rugsėjo 24 d. šeštadienį vyks sekmadienio tvarka.
Vakarinėse šv. Mišiose vaikai šiais metais ar anksčiau priėmę pirmąją Komuniją bus įrašomi į rožinio ir škaplieriaus brolijas.

Antroje atlaidų dienoje rugsėjo 25d. – sekmadienį po Sumos šv. Mišių – automobilių pašventinimas.

Atsiliepiant į didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II valią, kad Rožinio malda apimtų visą pasaulį, atlaidų metu po kiekvienų Šv. Mišių parapijiečiai bus įrašomi į Gyvojo Rožinio narius".
Sveikintina iniaciatyva technikos amžiuje,tiesa, nepranešama, ar automobiliai gali būti įrašomi į Rožinio narius, ar ne.

trečiadienis, rugsėjo 21, 2005

Brazilijoje -sekmininkų partija

Brazilijoje, kur sekmininkų judėjimas ypač ryškus ateinantiems rinkimamas įregistruota sekmininkų partija. Jau pateikti būtini 450 000 parašų registracijai.
Beje, tai ne pirmoji partija, sukurta evangeliniu principu. Latvijoje sėkmingai veikia vadinamoji šventikų partija, kurios nariai - gyvai tikintys žmonės.
Šie požymiai rodo, kad krikščionys nebenori sutikti su vis didesniu valstyvių sekuliarėjimu.

penktadienis, rugsėjo 16, 2005

Ačiū Dievui, anglikonai atsibudo

Afrikos ir Lotynų Amerikos anglikonai sukilo – jie siekia išrinkti nigeirietį Piterį Akinolą dvasiniu lyderiu vietoj Kenterberio vyskupo ir atskirti nuo anglikonų bažnyčios visus homoseksualistus. Afrikos ir Lotynų Amerikos anglikonai sudaro du trečdalius iš 77 milijonų anglikonų. Jie siekia net įkurti naują bažnyčią, kurios centras būtų Egipte, praneša Scotland on Sunday", neapsikentę nukrypimų nuo Biblijos tiesų ir homoseksualistų skyrimo šventikais.
Taip nuspresta po to, kai Brazilijos Episkopalų bažnyčios vyskupo Orlando Oliveira Kenterberio vyskupas pareiškė neleisiąs į susitikimą Aleksandrijoje dėl to, kad jis kritikavo gėjų skyrimą šventikais
Pagal www.religare.ru

ketvirtadienis, rugsėjo 15, 2005

Protestantų bažnyčiose veis karves

Tęsiasi Minsko sekmininkiškos bažnyčios “Naujasis gyvenimas”, turinčios 1000 narių, kurie rinkdavosi buvusioje karvių fermoje nuo to karto, kai valdžia uždraudė jiems nuomotis patalpas mieste persekiojimas. Bažnyčią siekiama išsklaidyti ir likviduoti. “Naujasis gyvenimas” yra viena iš didžiausių protestantiškų bažnyčių, turinti 8 filialus Baltarusijoje ir vieną Azerbaidžane. Pretekstas – pastatas turi atitikti paskirti ir dabar ten ruošiamasi vėl liepti auginti karves. Valdžia atėmė žemės skypą ir pastatą iš bendruomenės.
Valdžios atstovai ėmė persekioti šią bažnyčią, atseit jie garbina “neteisėtoje vietoje”. Taigi “neteisėti susirinkimai” susilaukė didelio dėmesio, o pastorius Viačeslavas Gončarenko teismo buvo pripažintas kaltu dėl jų organizavimo.
Viačeslavas Gončarenko spaudos konferencijoje sakė, kad problema liečia ne tik jų bendruomenę, su tuo susiduria ir kitos sekmininkiškos bažnyčios Gomelyje, Baranovičiuose ir kitose vietose – Baltarusijos valdžia taip siekia sunaikinti protestantišką judėjimą.

Pagal “Life4god”, “Forum 18 News Service” pranešimus

trečiadienis, rugsėjo 14, 2005

Musulmonai slapta pereina į krikščionybę

Klausas Strubas, “Evangelinės Vidurio Rytų bendruomenės", dirbančios arabų šalyse, vadovas, pranešė, kad musulmonų pasaulyje vis daugėja perėjimų į krikščionybę. Apie tai praneša EAI.
Tiesa, pasitraukę iš islamo žmonės dažniausiai nieko nesako namiškiams, nes žino, kad bus be gailesčio atiduoti užmėtyti akmenimis pagal šariatą. Nepaisant to, evangelinis judėjimas stiprėja.
Pagal “Credo”

antradienis, rugsėjo 13, 2005

Palestinoje siaubia krikščionių namus

Praeitą sekmadienį Palestinos autonomijos teritorijoje vyko tikras pogromas – sudeginta 14 namų, kuriuose gyveno arabai – krikščionys. Atėję iš kaimyninio kaimo musulmonai apmėtė namus padegamuoju skysčiu ir žiauriai sumušė iš degančių namų išbėgančius žmones.
Pogromo priežastis – musulmonų kaime prieš tai buvo užmušta ir palaidota moteris musulmonė, kuri, kaip ją apkaltino giminaičiai, tariamai palaikė romantinius ryšius su krikščioniu. Už tai 23 metų moteris buvo nužudyta pagal vadinamąjį musulmonų garbės kodeksą.
Pagal “in victory” pranešimą

ketvirtadienis, rugsėjo 08, 2005

Koferencija "Teateinie Tavo Karalystė"

Rugsėjo 8 - 11 dienomis Vilniuje, VRM kultūros rūmuose vyks konferencija "Teateinie Tavo Karalystė". Konferenciją rengia vilniaus charizmatinė bažnyčia "Naujoji karta". Pamokslaus žymūs pamokslininkai Aleksėjus Lediajevas ir juodaodis pamokslininkas iš Afrikos Anselmas Madubuko. tai išties reta proga gyvai paklausyti šių žmonių. Daugiau informacijos http://www.newgeneration.lt/ng

Muftijus susirūpino futbolu

Saudo Arabijos vyriausiasis Muftijus susirūpino, kad kai kurie mulos išleidžia “fetvas” ir paragino vyriausybę juos bausti.
Priežastis ir komiška, ir tragiška – vienas musulmonų teologų paskelbė, kad musulmonams nedera žaisti futbolo ir liepė vykti kautis už tikėjimo brolius į Iraką. Pasekmė – du futbolininkai susisprogdino teroristiniuose aktuose Irake, vienas suimtas besirengiantis susisprogdinti.
Pagal “Credo”

trečiadienis, rugsėjo 07, 2005

"Covenant players" koncertas

2005 m. rugsėjo 11 d. (sekmadienį) nuo 11 val. Vilniaus "Malonės"
baptistų bažnyčios (http://www.church.lt/lt/indexlt.htm) patalpose,
Verkių g. 22, Vilnius, pasirodys krikščioniško teatro grupė "Covenant
players" (http://www.covenantplayers.org/).

penktadienis, rugsėjo 02, 2005

Valdininkai meta lauk "Tikėjimo žodžio" mokyklos mokinius

Vilniuje valdininkai meta lauk panaudos sutartį sudariusios "Tikėjimo žodžio" mokyklos mokinius. Apie tai mokykla sužinojo tik prieš pat rugsėjo pradžią. Didžiausią indėlį šioje istorijoje įdėjo sostinės Švietimo skyrius, specialiai į išnuomotas patalpas perkėlęs kitos mokyklos klases ir pareiškęs, kad nesirūpina privačiomis mokyklomis.
Akivaizdu, kad tai dar viena šiurkšti netolerancijos apraiška, kai formali priežastis tampa svarbesnė už žmogų. Pasirodo, su vaiku galima elgtis kaip tik nori, ypač, jei jis nepraktikuoja katalikybės, net ir brutaliai išvaryti į gatvę.

ketvirtadienis, rugsėjo 01, 2005

Kandidatas į prezidentus planuoja islamizuoti visą pasaulį

Kol Europa stengiasi atsiriboti nuo religijos, 66 metų politikas Osama Šaltut, kandidatas į Egipto prezidentus planuoja islamizuoti visą pasaulį, praneša "News 24".
"Ko laukti, tai reikai padaryti tuoj pat ir greitai. tai turi vykti viso pasaulio gerovei",- sakė kandidatas.
Tiesa, nors kandidatas ir labai nori islamizuoti pasaulį, šlove su niekuo dalintis nesiruošia, tad vadina Osama bin Ladeną "atstumiančiu šunimi", o Sadamą Huseiną "psichopatu".
Pagal "credo" pranešimą

antradienis, rugpjūčio 30, 2005

Kunigas Burkina –Faso gelbėja “raganas”

71 metų katalikų kunigas Vinčenco Afrikos šalyje Burkina –Faso, kurios pusė gyventojų yra animistai, o kita – musulmonai, gelbėja “raganas”. Taip vadinamos moterys, kurios po vyrų mirties apkaltinamos, jei kas netoliese miršta, kad yra “sielų ėdikės”. Tada jos turi du pasirinkimus: likti ir būti užmėtytos akmenimis arba pasitraukti į savaną ir gyventi vienatvėje.
Kunigas jau 10 metų važiuoja į savaną ir renka pasmerktąsias, kurios maitinamos misijoje, kai kurios iš jų vėliau priima krikščionybę.
Pagal www.interfax-religion.ru pranešimą

pirmadienis, rugpjūčio 29, 2005

Baptistų bažnyčioje – narkotikų laborotorija

JAV Peru miesto baptistų bažnyčioje buvo aptikta narkotikų laborotorija, policija areštavo 31 metų bažnyčios sargą Ričardą Moslį. Sargas neturėjo kriminalinės praeities, dirbo jau 5 metus. Sargas pasinaudodamas geru bažnyčios pastato ventiliavimu, bažnyčios pastato palėpėje naktimis gamino metamfetaminą. Policija tvirtina, kad gamyba vyko trumpą laiką.
Nors bendruomenė niekaip su tuo nesusijusi Peru pirmosios baptistų bažnyčios pastorius sako:”Esu labai nuliūdęs. Nors sakitydami Bibliją atrastume ir blogesnių dalykų, tačiau dabar man taip neatrodo”.
Pagal Credo pranešimą

penktadienis, rugpjūčio 26, 2005

Diego Maradona:”Dievas mane išlaisvino nuo narkotikų”

Legendinis Argentinos futbolininkas, pagarsėjęs skandalais, mokesčių slėpimu, polinkiu į narkotikus, šiuo metu visuomenei vėl pasirodė kaip visiškai kitas žmogus.
Rugpjūčio 15 dieną, kalbėdamas per Argentinos televiziją ir pasakodamas apie savo gyvenimą, sakė: ”Dievas yra, ir aš esu dėkingas Jam už viską. Kalbuosi su Juo, meldžiuosi Jam. Aš toks dėkingas už viską, ką jis padarė, už tai, kad nebevartoju narkotikų, ko aš Dievo ne vieną kartą prašiau”.
Maradona keletą kartų nesėkmingai stengėsi atsikratyti šio potraukio ateistinėje Kuboje. Nors iš pasisakymo labai panašu, kad Maradona tapo gyvai tikinčiu krikščioniu, jis pats to nei patvirtino, nei paneigė. Žinoma tik tiek, kad viena iš Maradonos dukterų mokosi evangelikų mokykloje, organizuotoje ir vadovaujamoje pastoriaus Raulio Kalabretos.
Pagal Pastor pranešimą

ketvirtadienis, rugpjūčio 25, 2005

Musulmonai grumiasi su stabais

Saudo Arabijos valdžia paskelbė, kad nugriaus namą, kuriame gimė pranašas ir islamo įkūrėjas Mohamedas.
Jau anksčiau buvo nugriauta dalis šio namo, o dabar planuojama nugriauti visą. Valdžia tvirtina, kad nori daugiau vietos piligrimamams, atvykstantiems į Meką. Tačiau daugelis architektų tvirtina, kad taip vahabitų valdoma Saudo Arabija stengiasi sunaikinti bet kokias garbinimo vietas, kurios daugeliui musulmonų jau tapo stabais. Ne išimtis ir islamo įkūrėjo namas.
Beje, Mekoje per piligrimines keliones yra daug vietų, niekuo nesiskiriančių nuo pagoniško garbinimo - šventi šaltiniai, kalnai Kaabos akmuo ir t.t.
Pagal Inoe

trečiadienis, rugpjūčio 24, 2005

Lukašenka likviduoja… Evangelikų reformatų bažnyčią

Minsko teismas rugpjūčio 22 dieną uždraudė “Baltarusijos Evangelikų reformatų sąjungos” veiklą, dar vadinamą kalvinistais. Dabar ši organizacija turi būti likviduota.
Likvidavimo pagrindas – religinė organizacija neturėjo juridinio adreso.
Nors reformatų organizacija buvo įregistruota jau 2002 metais, bet visi tarnavimai vykdavo žmonių butuose, nes visi reformatams priklausę pastatai arba buvo sugriauti arba jais dabar naudojasi kažkas kitas.
Priminsime, kad kalvinistai Baltarusijoje yra nuo 16 amžiaus, jų centras – Nesvyžiaus miestas, kuriame buvo bajorų Radvilų rūmai.
Pagal Lenta.ru

Moteris sako, kad norėjo perspėti apie masonus

Taizė bendruomenės įkūrėjo brolio Roger (Rožė) žudikė iš Rumunijos po apklausos pareiškė, kad ji nežudė Roger, o tik norėjo perspėti jį apie "masonų sąmokslą brolijoje", todėl peilį pakišo norėdama, kad ją išklausytų. Beje, moteris tvirtina ir nedūrusi, tai esą padarė kažkas kitas.
Atvykęs į Taizé kaimelį 1940-ųjų metų rugpjūtį, būdamas 25-erių metų, jis siekė įkurti vienuolišką bendruomenę, kurioje kasdienis susitaikymas taptų realybe. Ši svajonė tapo tikrove antrojo pasaulinio karo sūkuryje, kai savo bendruomenėje jis priglaudė pabėgėlius - daugiausia žydus.
Metams bėgant prie Taizé įkūrėjo ėmė jungtis kiti broliai. Pradžioje bendruomenę sudarė skirtingos kilmės protestantiškų konfesijų broliai, tačiau netrukus prie jų prisijungė ir katalikai. Šiandien bendruomenė vienija daugiau nei dvidešimt penkių skirtingų tautybių brolius iš visų pasaulio žemynų. Kai kurie iš jų gyvena mažomis bendruomenėmis Azijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje, dalindamiesi savo gyvenimu su pasaulio vargingaisiais.

Pagal Religion

antradienis, rugpjūčio 16, 2005

Atostogos baigėsi

Taigi, atostogos baigiasi, "Formalios naujienos" vėl atgaivina savo veikla, stengsiuosi kasdien informuoti apie tai, ko kitur nerasite.

antradienis, birželio 14, 2005

Džeremis Aironsas: "Šaukiausi Dievo"

Žymus britų aktorius Džeremis Aironsas išgyvena didelius pasikeitimus.
Suvaidinęs filmuose “Kietas riešutėlis”, “Laiko mašina” ir daugelyje kitų, aktorius netikėtai suklupo, kai reikėjo vaidinti viename filme, kuris pasakojo apie dvasinius dalykus. "Tada šaukiausi Dievo. Ir žinote ką, Jis man padėjo!".
Aktorius sako, kad ir po filmo išliko bendravimas su Kūrėju.”Mes nuolat kalbamės, juk Dievas yra meilė, kaip sakoma Biblijoje”,- sako aktorius.
www.invictory.org

pirmadienis, birželio 13, 2005

Konferencija Vilniuje

Savaitgalį Vilniaus bažnyčia "Naujoji karta" surengė konferenciją. Į konferenciją susirinko šios bažnyčios žmonės, dalyvavo svečių.
Pagrindinis pranešėjas - Rygos bažnyčios "Naujoji karta" pastorius Aleksiejus Lediajevas. Ypač šventės dalyviams patiko koncertas, kuriame žymus krikščioniškos muzikos atlikėjas Artūras Chalikovas giedojo "Psalmes".

ketvirtadienis, birželio 09, 2005

20 metų krikščionių radijui

Organizacijos „Words of Hope“ atstovas Li Dejungas sako, kad ten, kur veikia „World by Radio“ konsorciumas, labai efektyvi evangelinė veikla.
Pasaulinis krikščionių radijas įkurtas 1985 metais, jam sukako jau 20 metų. „Words of Hope“ atstovas Li Dejungas prašo krikščionis prisidėti maldomis prie paaulinio krikščionių radijo veiklos, kad ši tarnavimo žmonėms priemonė būtų dar efektyvesnė.
„Words of Hope“ pranešimas

trečiadienis, birželio 08, 2005

Nusikaltimo įrankis - Biblija

Kol visas pasaulis seka, kaip musulmonų pasaulis “išgyvena” dėl triamai numesto Korano JAV kalėjime, praslydo pranešimas, kad Malaizijoje sulaikyti du JAV piliečiai už tai, kad platino krikščionišką literatūrą ir Biblijas netoli vienos iš mečečių, kai mečetės tarnautojas iškvietė policiją, pamatęs “siaubingus piktadarius”, kurių nusikaltimo įrankis buvo Biblija.
JAV ambasada patvirtino savo piliečių sulaikymo faktą.
Pagal "Credo" pranešimą

pirmadienis, birželio 06, 2005

Valstybės reikalas

Ne vieną nustebino pranešimas, kad Lietuvos kariai organizuotai vyko ... į piligriminę kelionę į Lurdą, tariamą mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Nors šalyje nėra oficialios valstybinės religijos, panašu, kad į šį statusą vis labiau pretenduoja katalikų bažnyčia - nors tikėjimas svarbi kiekvieno asmens teisė, bet į religines keliones už mokesčių mokėtojų pinigus skraidinami vienos konfesijos kariai atrodo ir komiškai ir keistai. Kelia didelę abejonę, ar tai yra valstybės pareiga, kad ir kilniausiais tikslais, vežioti karius melstis.

antradienis, gegužės 31, 2005

Iranas - Jėzus nepaiso sienų

Jėzus nepaiso sienų - tai patvitina ši nuostabi istorija. Net ir Irane, kur valstybinė religija yra islamas ir viskas pajungta religinei šariato diktatūrai, Jėzus gelbsti žmones.
Irano gydytojai moterį armėnę(gyvena nemaža armėnų bendruomenė) pasiuntė mirti namo. Ji buvo nominali krikščionė, tad tikėjimas jai niekada daug nereiškė. Kartą ji gulėjo savo lovoje ir laukė, kol ją ateis aplankyti kaimynai musulmonai, ir žiūrėjo į Jėzaus paveikslą, kuris kabėjo jos kambaryje. ”Kodėl tu man nepadedi”,- paklausė gailiai mirštanti moteris. Staiga kambaryje atsirado Jėzus ir pasakė:”Aš visada norėjau ateiti pas tave, bet tu niekada manęs nekviesdavai”. Jėzus švelniai prisilietė prie jos, ir moteris atidavė jam savo gyvenimą ir širdį.
Iš karto po to į namą įėjo kaimynai musulmonai ir jie pajuto, kad visas kambarys pilnas Dievo šlovės. Jie abu krito ant keliu ir moteris papasakojo, kas ką tik įvyko. Kaimynai buvo tokie priblokšti, kad atidavė savo gyvenimus Jėzui.
Nuo to laiko atgailavo dar devyni darbininkai, kurie dirbo pas šiuos armėnės kaimynus buvusius musulmonus.
“Open Doors”

penktadienis, gegužės 27, 2005

“Vaduotojas” grobikus vadina “broliais”

Kilnią iniciatyvą vaduoti įkaitą parodė Sidnėjaus musulmonų bendruomenės lyderis, kurissiekdamas Irake įkaitu paimto australo išlaisvinimo, pasisiūlė užimti jo vietą, pranešama remiantis trečiadienį Irako sostinėje išplatintu pareiškimu.

"Skelbiu, kad esu nuoširdžiai pasirengęs pasiduoti grobikams ir tapti įkaitu mainais į sergantį Australijos pilietį, kol brolių pagrobėjų sąlygos bus patenkintos taip, kaip jie nori", - rašoma Australijos musulmonų muftijaus šeicho Tajo Eldino al Hilali pareiškime.
Viskas būtų kilnu, bet šeichui grobėjai yra “broliai”, stenėtina, kad įkaitas navadinamas įprastu žodžiu “Kafir” (netikėlis), kuriuo musulmonai įvardijas visus nemusulmonus.
Pagal "newsru".

trečiadienis, gegužės 25, 2005

Tik krikščionims reikia mokėti?

Siera Leonės tarnautojai papiktino šalies krikščionis, kai reklamoje, raginačioje sumokėti mokesčius, panaudojo ištrauką iš Evangelijos:” Kas Dievo – Dievui, kas ciesoriaus –ciesoriui”. Toliau patalpinti tokie žodžiai:”Visi krikščionys dar šią savaitę privalo sumokėti mokesčius”.
Atrodytų, nieko čia keisto, tačiau krikščionys tesudaro 30 procentų šalies gyventojų, kiti yra animistai ir musulmonai
Pagal “Mission Network News”

antradienis, gegužės 24, 2005

Krikščionys atsiliepė į AIDS iššūkį

5,3 milijono žmonių Pietų Afrikoje serga AIDS. Ši liga palieka tūkstančius našlaičių. Krikščionys atsiliepė į šį iššūkį, daugelis krikščioniškų organizacijų imasi našlaičių globos. Štai „Evangelical Baptist Mission“ atstovas Dobas Viple sako, kad jų prieglaudoje „Bethesda“ gyvena 27 našlaičiai – šiuos našlaičius lanko 4 krikščionių šeimos. Bažnyčia planuoja plėsti tarnavimą, nes šie vaikai –nauja karta šioje Afrikos šalyje.
Pagal “Mission Network News”

penktadienis, gegužės 20, 2005

Žydai gins... krikščionis

JAV susikūrė žydų organizacija “Žydai prieš antikrikščionišką šmeižtą”, kurios tikslas –kovoti su krikščionių diskriminacija žiniasklaidoje.
Organizacijos nariai yra rabinai, komersantai, žurnalistai, paprasti amerikiečiai – tai praneša „World Net Daily“.Organizacijos nariai sako, kad „ Organizacijos nariai yra ortodoksai žydai, ir paprasti pasaulietiški žydai, bet visus juos vienija tikslas padėti mūsų krikščioniškiems broliams ir sesėms “
“kai žydai užsiima šiuo klausimu, niekas negali mūsų kaltinti egoizmu, nes mes esame ne krikščionys, o žydai”,- sako organizacijos nariai, tačiau kartu primena, kad tiek žydų, tiek krikščionių moralė turi bendras šaknis – Bibliją.

trečiadienis, gegužės 18, 2005

Per Sekmines - didžiausias maldos susirinkimas

Sekminių sekmadienį vyko didžiausias istorijoje maldos susirinkimas, kuriame dalyvo apie 200 mln. krikščionių iš 175 šalių. Jie meldėsi už pasaulį. Pasauline maldos diena buvo paskelbtas gegužės 15 d. sekmadienis, o maldos tikslas – „ieškoti Dievo, kad būtų pašlovintas Kristus ir palaimintos tautos".
Dalyviai pradėjo melstis vos saulei patekėjus Rytuose (Naujojoje Zelandijoje) ir skirtingose laiko juostose meldėsi iki pat saulėlydžio Vakaruose (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Idėja surengti Visuotinės maldos dieną prieš keletą metų gimė Afrikoje. Praėjusiais metais organizatoriai paskaičiavo, jog Afrikoje surengtoje maldos dienoje dalyvavo apie 23 mln. tikinčiųjų visose 56 Afrikos valstybėse, praneša „The Dallas Morning News".
Šiame maldos renginyje dalyvavo ir kelios lietuviškos protestantų bendruomenės, ypač charizmatinės pakraipos.
Pangal "Charizma" ir "Ganytojo" pranešimus

antradienis, gegužės 17, 2005

Pastorius ragina nugriauti dvasinius milžinus

JAV “Saddleback Church” Leik Foresto mieste pastorius Rikas Vorenas, žurnalo “Time” duomenimis, įtrauktas į 100 didžiausią įtaką JAV turinčių žmonių, paskelbė planą, kaip atgaivinti krikščionybę.”Tikiuosi bažnyčioje naujos reformacijos, naujo Dvasos išsiliejimo ir tai atsitiks dėl paprastų žmonių, susijungusių į mažas grupeles visoje šalyje ir visame pasaulyje”,- sakė pastorius.
Pastorius ragina nugriauti dvasinius milžinus, kurie kaip Galijotas gąsdina žmones. Tie milžinai yra: dvasinė tuštuma, skurdas, egoizmas, ligos ir neraštingumas.

trečiadienis, gegužės 11, 2005

Laukiama naujos reformacijos

Rikas Vorenas, bažnyčios “Saddleback Church” Leik Foresto mieste pastorius, kalbėdamas 30 000 bažnyčios lankytojų ir svečių, kurie susirinko 25 bažnyčioms metinėms paminėti stadione, paskelbė planą, kaip patirti prabudima 21 amžiuje.
Rikas Vorenas, žurnalo “Time” duomenimis, įtrauktas į 100 didžiausią įtaką JAV turinčių žmonių, paskelbė planą, kaip atgaivinti krikščionybę ir matymą, kad dvasinis prabudimas turi apimti ir pasaulį. Pastorius sakė, kad planas PEACE, kurio pagalba 2020 metais bus įmanoma mobilizuoti milijardą paprastų krikščionių, visiškai realus.
”Tikiuosi bažnyčioje naujos reformacijos, naujo Dvasos išsiliejimo ir tai atsitiks dėl paprastų žmonių, susijungusių į mažas grupeles visoje šalyje ir visame pasaulyje”,- sakė pastorius.
Pagal "Drugoe" pranešimą

antradienis, gegužės 10, 2005

Kai politika ir religija susijungia, kenčia žmonės

Baptistų bendruomenės yra nepriklausomos viena nuo kitos ir gali pačios spręsti dėl savo narių. Anksčiau teko girdėti, kad baptistai iš bažnyčių pašalina žmones, kurie gauna Šventosios Dvasios krikštą ir ima melstis kitomis kalbomis. Bet dabar žiniasklaida išplatino pranešimą, kad vienoje baptistų bendruomenėje žmonės nukentėjo dėl... politikos.
Baptistų pastorius iš bendruomenės išvarė tikinčiuosius, balsavusius už Dž. Kerį
Vienos Šiaurės Karolinos baptistų bažnyčios pastorius iš bendruomenės išvarė devynis narius, kurie pernelyg mažai palaikė JAV prezidentą Džordžą V. Bušą, pranešė JAV žiniasklaida.
Pastorius Čanas Čandleris pareiškė, kad visa ši istorija - nesusipratimas. Jo advokatas nurodė, kad nė vienas žmogus dėl savo politinių pažiūrų iš bendruomenės išvarytas nebuvo.
Bet Č. Čandleris liepė visiems, kurie per Amerikos prezidento rinkimus balsavo už Džoną Kerį, melstis ir prašyti atleidimo arba palikti bažnyčią. Pastoriaus pyktį sukėlė liberalios Dž. Kerio pažiūros į homoseksualumą ir abortus.

antradienis, gegužės 03, 2005

Apči ant Tai Či

Lietuvoje įsiplieskė skandalas, kai Balandžio mėn. 28 d. Vilniaus miesto tarybos kolegijos posėdyje buvo pritarta Tai Či (Tai Chi) mankštų organizavimui įvairiose Vilniaus miesto vietose.
Vilniaus miesto savivaldybės pateiktoje informacijoje teigiama, kad nemokamas sveikatingumo mankštas pagal Tai Či lankysiantys gyventojai turės galimybę susipažinti su gilias tradicijas Kinijoje turinčia Tai Či filosofija bei mankšta, kuri daro didelę įtaką žmogaus fizinei ir dvasinei sveikatai, o svarbiausia - suteikia galimybę pabūti gryname ore ir pasportuoti.
Mankštos pagal Tai Či vyks gegužės - lapkričio mėnesiais. Kvalifikuoti praktikuojantys Tai Či instruktoriai ves treniruotes numatytose vietose rytais ir vakarais.
Tai labiausiai papiktino katalikų vadovybę, kuri įžvelgė šiose mankštose ne katalikybės propagavimą - pasipylė skundai ir pareiškimai. Be to, mankštos numatomos netoli katalikų bažnyčių, o tai dar baisiau - užuot nuėję į mišias, žmonės pasuks rankomis mojuoti. Dar kartą leidžiama suprasti, su kuo valdžia Lietuvoje turi derinti visus veiksmus, net jei sportuoti miestiečiai norės.
Tik šį kartą toks katalikiškos valdžios demonstravimas atrodo komiškai.

pirmadienis, gegužės 02, 2005

Gajanoje nužudyti misionieriai

Gajanoje(Pietų Amerika) nužudyti „Wycliffe Bible Translators“ misionieriai Ričardas ir Čarlin Hiksai, kurie vertė Bibliją į vieną iš tenykščių indėnų kalbų.
Šeimos nariai „Mission Network News“ pranešė, kad misionierius nušovė du girti kaubojai. Jie išviliojo vyrą prie namo vartų ir čia nušovė, o vėliau nušovė ir moterį.Vėliau apiplėšė ir padegė namą. Šiuo metų abu nusikaltėliai pabėgo į Braziliją.
Likę misionieriai sako, kad tai nesutrukdys Bibliją išversti į vieną iš tenykščių indėnų kalbų ir taip pat meldžiasi, kad daugelis jų darbo dėka ateitų pas Kristų.
„Mission Network News“ pranešimas

penktadienis, balandžio 29, 2005

Ir prezidentams reikia Kristaus

Zambijos prezidentas priėmė Kristų ir viešai pasikrikštijo. Zambijos prezidentas Levi Mvanavasu priėmė Kristų ir pasikrikštijo Lusakoje esančiame Pietų Baptistų konvencijos seminarijoje.
Tai atspindi bendras tendencijas Afrikoje – krikščionybė peržengia sienas ir sparčiai plinta.
Vien praeitasi metaisZambijoje vien baptistų bažnyčios pradėjo 116 naujų susirinkimų, o bendras jų skaičius Zambijoje siekia 924. Prie šio skaičiaus reikia pridėti dar 124 lankomas vietas.

Pagal “Mission Network News”.

ketvirtadienis, balandžio 28, 2005

Siautėjo Rusijos milicija

Iževsko (Rusija) mieste milicija surengė tikrą pogromą prieš bažnyčių “Krikščionių sąjunga” tikinčiuosius.
Balandžio 14 dieną keliose vietose į bažnyčių “Krikščionių sąjunga” pastatus įsiveržusi milicija suėmė 46 žmones ir išsivežė tardymui. Vienas vyras buvo sumuštas, o 4 išlaikyti milicijoje parą. Milicininkai elgėsi labai grubiai – keikėsi, grasino ir įžeidinėjo žmonės. Grasino net moterims.
Bažnyčių “Krikščionių sąjunga” vardu paskelbtas pareiškimas, kuriame reiškiamas susirūpinimas tikėjimo laisvės pažeidimu, prievarta, naudojama prieš evangelinius tikinčiuosius.
Pagal “Maranatha” pranešimą

trečiadienis, balandžio 27, 2005

Kurtieji tarnauja

Evangeliška Sankt Peterburgo bažnyčia “Arka” – vinintelė vieta šiame mieste, kur šlovinimo grupė gieda rankomis ir gestais. Dauguma šos bažnyčios lankytojų – kurtieji.
Bet ir kurtumas šiems žmonėms netrukdo tarnauti Jėzui – neseniai ši bažnyčia pristatė meninį filmą apie abortų žalą “Neužmuškite manes”. Filmavimas vyko visus metus, atsiėjo 10 000 dolerių. Oksana Senikova, režisierė sako, kad į filmą įdėti pinigai atsipirks, nes ir sveiki žmonės, pažiūrėję filmą, atgailauja ir šaukiasi Dievo.”Man net baisu, kad aš esu autorė šito filmo”,- sako Oksana Senikova.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, balandžio 25, 2005

Ispanija kratosi "Opus Dei" įtakos

Ispanijoje parengtas įstatymo projektas, kuris ruošiasi panaikinti visas katalikų bažnyčios privilegijas, kurias jie išsikovojo, veikiant prieštaringai vertinamai katalikų organizacijai “Opus Dei”, kurios įtaka politikai ypač buvo išaugusi per konservatorių valdymo metus.
Socialistai stengsis įteisinti visų tikėjimų lygybę, kuri garantuota Konstitucijoje.Nes šiuo metu viskas labai panašu kaip ir Lietuvoje – formaliai visi tikėjimai lygūs, bet realiai privilegijos ir didžiulės valstybės lėšos tenka vienai tikybai.
Pagal "Maranatha" pranešimą

penktadienis, balandžio 22, 2005

Seksualinio išnaudojimo mastai JAV katalikų bažnyčioje šiurpina

Seksualinio priekabiavimo aukoms JAV Katalikų bažnyčią nuo 2002 metų, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot pranešę apie nusikaltimus, išmoka vis daugiau išmokų.
Vien tik Šiaurės Kalifornijos parapijose šiuo metu nagrinėjama per 150 ieškinių. Iki šiol didžiausią kompensacijų sumą praėjusiais metais turėjo sumokėti Bostono vyskupija. Ji 300 aukų skyrė 85 milijonus dolerių.
Praeitą savaitę viena katalikų parapija Kalifornijoje dviem broliams, kurie prieš 25 metus buvo seksualiai išnaudoti kunigo, privalės sumokėti dviejų milijonų dolerių kompensaciją. 12 narių prisiekusiųjų žiuri pripažino Oklendo vyskupiją kalta neužkirtus kelio pedofilo dvasininko veiksmams.
33 ir 34 metų brolių advokatai argumentavo, kad Bažnyčia katalikų tyliai toleravo jo elgesį. Dabar 68 metų kunigas jau nušalintas nuo tarnystės.
Jau praėjusį mėnesį prisiejusieji San Franciske priteisė vienam vyriškiui daugiau kaip 400 tūkst. dolerių kompensaciją. Jie priėjo išvadą, kad Bažnyčia žinojo apie seksualinį išnaudojimą, tačiau nesiėmė veiksmų.
Pagal "Credo" ir "NeWru" pranešimus.

ketvirtadienis, balandžio 21, 2005

Baltarusijos valdžia vėl kimba prie sekmininkų

Praeitą savaitę tapo žinoma, kad Minsko sekmininkišką bažnyčią “Naujasis gyvenimas”, turinčią 600 narių, norima išsklaidyti ir likviduoti.
Į bažnyčios “Naujasis gyvenimas” ofisą atėję valdžios pareigūnai atnešę įspėjimą. Tai jau antras toks įspėjimas, o pagal Baltarusijos įstatymus po dviejų įspėjimų galima bažnyčią likviduoti.
Šiuo metu valdžios atstovai ėmė persekioti šią bažnyčią, atseit jie garbina “neteisėtoje vietoje”. Taigi “neteisėti susirinkimai” susilaukė didelio dėmesio, o pastorius Viačeslavas Gončarenko teismo buvo pripažintas kaltu dėl jų organizavimo.
Minsko sekmininkiška bažnyčia “Naujasis gyvenimas” ruošiasi paduoti į teismą, kad šie sprendimai būtų pripažinti neteisėtais.
Pagal “Life4god” ir “Forum 18 News Service” pranešimus

trečiadienis, balandžio 20, 2005

Mokėsi moteriškumo

Kas sakė, kad laikas nuo laiko nereikia sugrįžti prie paprastų dalykų? Štai Penzoje (Rusija) vyko bažnyčių “Gyvasis tikėjimas” (sekmininkai) konferencija moterims. Konferencijos metu buvo nagrinėjama viena tema – “Moteriškumo grožis”, pagrindinė pranešėja – Natalija Serova, Penzos bažnyčios “Gyvasis tikėjimas” pastoriaus žmona.
Kaip tvirtina konferencijos delegatės, susirinkimo atmosfera ir kalbėti dalykai atnaujino moteriškumo supratimą ir sukėlė daugybę teigiamų emocijų.
Pagal MXL pranešimą

antradienis, balandžio 19, 2005

“Ganytojas” išleido jubiliejinį numerį

Šeštadienį Vilniuje vyko krikščioniško laikraščio “Ganytojas” bendradarbių susitikimas.
Devintus metus leidžiamas krikščioniškas laikraštis “Ganytojas” balandžio mėnesį išleido 200 numerį. Kadangi laikraštis leidžiamas kas dvi savaites, šio skaičiaus reikėjo laukti ketverius metus. Taigi šeštadienį apie 30 laikraščio bendradarbių susirinko Vilniuje bažnyčios “Tikėjimo žodis“ raštinėje.
Šiuo metu laikraštis leidžiamas 700 egzempliorių tiražu, jo apimtis – 16 puslapių. Laikraštis skiria dėmesio dabarties problemoms, krikščionybės istorijai, dvasinio gyvenimo pagrindams, įvykiams krikščioniškame pasaulyje. Taip pat jame yra puslapiai jaunimui ir vaikams.
Laikraštis prenumeruojamas ir skaitomas ne tik Lietuvoje, bet pasiekia skaitytojus ir užsienyje, beje, “Ganytojas” įveikia ir konfesines ribas – dėl temų platumo šis leidinys vertinamas ir kitose protestantiškose bendruomenėse.

pirmadienis, balandžio 18, 2005

Kauno bažnyčia “Naujoji karta” šventė

2005 metų kovo mėnesį Kauno bažnyčia “Naujoji karta” šventė ketverių metų jubiliejų.
Prieš ketverius metus, 2001 metais, maždaug aštuoniasdešimt žmonių susijungė sekti “Naujosios kartos” judėjimu.
Kauno bažnyčiai šiuo metu vadovauja Tamara Lazovskaja. Jubiliejuje be pastoriaus Aleksejaus Lediajevo dalyvavo pastoriai Rolandas Bračas iš Gulbenės, Vaidas Vyšniauskas iš Vilniaus.
Savaime aišku, ketveri metai - labai mažai, bet kartu laikas patvirtino, kad šie žmonės nesusibūrė atsitiktinai.
Pagal “NeWgeneration” pranešimą

penktadienis, balandžio 15, 2005

Seksualinio priekabiavimo skandalai krečia ir Europos katalikų bažnyčią

Seksualinio priekabiavimo skandalas Jungtinių Valstijų Katalikų bažnyčią sukrėtė 2002 metais, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot juos suspendavę ar pranešę apie nusikaltimus pasaulietinei valdžiai.
Tvirkinimo aukoms JAV Bažnyčia išmokėjo beveik 700 mln. dolerių (1,9 mlrd. litų) kompensaciją. Bostono vyskupija, kur apie skandalus žiniasklaida pranešė pirmiausiai, paklojo 85 mln. dolerių (238 mln. litų).
Šiuo metu skandalas persikrausto į Europą - vienas garsiausių Italijos kunigų, kovojusių prieš mafiją, bus teisiamas dėl vaiko tvirkinimo, pirmadienį nusprendė vienas Sicilijos magistratas. Tėvas Paolo Turturro, vadovavęs parapijai viename neramiausių Palermo rajonų netoli pagrindinės mafijos narių įkalinimo vietos ir dažnai rengdavęs vaikų demonstracijas prieš organizuotą nusikalstamumą, kaltinamas dviejų mažamečių tvirkinimu.
Teismas gegužės 19 dieną prasidės Sicilijos sostinėje Palerme, kur P.Turturro gyveno iki 2003 metų, kai magistratai nurodė jam palikti šį miestą, kol bus tiriami jam pareikšti kaltinimai.

Pagal "Maranatha" ir "Lenta" pranešimus

ketvirtadienis, balandžio 14, 2005

Kaip mormonai gretas gausina

Rusijoje kyla banga protestų, kad mormonai superka mirusių piliečių sąrašus ir atlieka savo paslptingus ritualus po mirties juos “krikštydami į mormonus” . Pasak Rusijos Tarpreliginės tarybos atstovo Romano Silantjevo, tai tikra šventvagystė mirusiųjų ir krikšto atžvilgiu.
Nuo 1940 metų, kai mormonai ėmė krikštyti mirusiuosius, remdamiesi ištrauka ir Pirmojo laiško Korintiečiams, mormonų misionieriai visame pasaulyje ieško archyvų ir kasmet vykdo mistines mirusiųjų krikšto apeigas, taip stengdamiesi juos išgelbėti.
Beje, Jėzaus Kristaus paskutinių laikų šventųjų bažnyčios (mormonų) genealoginio archyvo, kuriame yra apie 400 milijonų pavardžių, tyrinėtoja Helen Redkei, pareiškė, kad tyrinėdama archyvą jame aptiko ir Adolfo Hitlerio pavardę.
Paklausti apie A.Hitlerį ir kitus mirusiuosius, kurie buvo krikštyti po mirties, bet nebuvo mormonais, mormonai aiškino, kad tai tiesiog dovana mirusiajam ir jis laisvas ją priimti.
Ar priėmė Adolfas Hitleris kilnią mormonų dovaną, nepranešama.
Pagal "Inopressa" pranešimą

trečiadienis, balandžio 13, 2005

Protestuoja pedofilų aukos

Pedofilų kunigų aukos stengiasi neleisti kardinolui Bernardui Law aukoti mišių mirusio popiežiaus garbei, praneša BBC News.
2002 metais katalikų kardinolas Bernardas Law turėjo palikti Bostoną, nes paaiškėjo, kad jis žinojo apie pedofilus kunigus ir juos savotiškai dangstė
JAV kunigų – pedofilų aukų organizacija ragina neleisti aukoti mišių jam. Priminsiu, kad popiežius Jonas Paulius II pats paskyrė į naujas pareigas kardinolą Bernardą Law. Kunigų – pedofilų aukų organizacija savo tinklalapyje paskelbė, kad ragina Vatikaną įsiklausyti į jų balsą.
Vatikano pareiškime buvo nurodoma, kad popiežius B.Law paskyrė vienos svarbiausių Romos bažnyčių - Švč. Marijos didžiosios bazilikos dekanu. Dekanas yra vyriausiasis katedros arba bazilikos dvasininkas, atsakingas už jos administravimą ir paprastai vadovaujantis daugeliui apeigų.
Seksualinio priekabiavimo skandalas Jungtinių Valstijų Katalikų bažnyčią sukrėtė 2002 metais, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot juos suspendavę ar pranešę apie nusikaltimus pasaulietinei valdžiai.
Tvirkinimo aukoms JAV Bažnyčia išmokėjo beveik 700 mln. dolerių (1,9 mlrd. litų) kompensaciją. Bostono vyskupija, kur apie skandalus žiniasklaida pranešė pirmiausiai, paklojo 85 mln. dolerių (238 mln. litų).
Tikinčiųjų viešai paragintas pasitraukti, B.Law gėdingai atsistatydino 2002 metų gruodį. Nuo tada jis daugiau laiko praleido Romoje nei Jungtinėse Valstijose, o nemažai Vatikano apžvalgininkų spėliojo, ar popiežius skirs jam kokį nors postą.
Bostono arkivyskupija pranešė, kad jėzuitų vadovaujamai Bostono kolegijai už daugiau kaip 100 mln. dolerių (280 mln. litų) ruošiasi parduoti arkivyskupo dvarą ir jį supančias žemes, idant šimtams seksualinės prievartos aukų galėtų išmokėti teismo priteistas kompensacijas.

Pagal "Credo" pranešimą.

antradienis, balandžio 12, 2005

Griūna sienos

Praeitą savaitę Kijevo bažnyčia "Dievo pasiuntinybė" šventė gimtadienį.Šioje šventėje dalyvavęs Latvijos bažnyčios “Naujoji karta” pastorias Aleksejus Lediajevas sulaukė malonaus siurprizo - pamokslauti į savo bažnyčią Kijeve jį pakvietė sekmininkų vyskupas Vitalijus Vozniukas.
Priminsime, kad ne taip seniai, kovo 29 dieną, didžiausio Rusijos charizmatinių bažnyčių susivienijimo RocXBE vardu (sekmininkų) vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė griežtą pareiškimą Latvijos bažnyčios “Naujoji karta” ir jos pastoriaus Aleksejaus Lediajevo atžvilgiu.
Vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė, kad pastoriaus Aleksejaus Lediajevo knyga “Naujoji pasaulio tvarka” nesuderinama su evangelinių bažnyčių doktrinomis ir “laikytina erezija”.
Taip pat vyskupas sako nepritariantis bažnyčios “Naujoji karta” metodui kurti naujas bažnyčias, stengiantis suskaldyti jau esančias evangelines bažnyčias.
Taigi, Ukrainoje, matyt, griūna bet kokios konfesinės sienos, o prabudimas šioje šalyje verčia krikščionis jaustis kaip vienos komandos dalimi.
Pagal "NeWgeneration" ir "Maranatha" parnešimus