ketvirtadienis, lapkričio 24, 2005

Malis: diskusijos ir akmenys

Pagal organizacijos “ZxM” direktoriaus Martino Timerio pranešimus, jo organizacija Malyje(Šiaurės Afrika), kuriame gyventojų daugumą sudaro musulmonai, sukūrė naują Evangelijos skelbimo konsepciją tarp musulmonų. Jos esmė – į vaizdajuostes įrašomos jaunų krikščionių ir musulmonų diskusijos, pavyzdžiui, “Ar Biblija yra tikras Dievo apreiškimas”, po to vietiniai pastoriai vyksta į Malio kaimus ir surengia šių vaizdajuosčių peržiūra tiesiog po atviru dangumi. Išankstinių skelbimų niekas nekabina, nes tada didelė tikimybė, kad tokius tarnavimus uždraustų. “Tokios peržiūros muša tiksliai į tikslą”,- sako Martinas Timeris.
“Malyje nėra daug pramogų, todėl į tokias peržiūras susirenka šimtai kaimų gyventojų. Po peržiūros paprastai kyla diskusijos, tiesa, diskusijų rezultatas labai skiriasi – vienur užsimezga dialogas, o kitur pastorius apmėtomas akmenimis ir išvejamas iš kaimo. Tačiau tai nesulaiko pastorių nuo kitų kelionių”, – komentavo Martinas Timeris.
Šiais metais organizacija “ZxM” planuoja finansuoti dar 4 televizijos programas, tai pat yra palaikoma ir 1,5 valandos kassavaitinė Biblijos studijų programa per nacionalinę televiziją.
Life4god.com

Komentarų nėra: