ketvirtadienis, lapkričio 10, 2005

Kunigo išpažintis: "Pašalinus homoseksualistus, ištuštėtų kongregacijos"

Kunigas Andrew Greeley – vienas spalvingiausių JAV Romos Katalikų Bažnyčios atstovų. Į pensiją išėjęs Čikagos universiteto sociologijos profesorius, populiarių romanų moraliniais klausimais autorius, katalikybės apologetas, parašė straipsnį slidžia tema dienraščiui „Chicago Sun-Times“. "Kur įrodymai, kad Bažnyčia draudžia gėjams būti kunigais?".
Straipsnyje jis teigia, kad "Katalikų bažnyčios istorijoje buvo daug vyrų, kurių orientacija nebuvo heteroseksuali – kunigai, vyskupai, mokslininkai, kardinolai, šventieji. Mano sutikti kunigai gėjai paprastai yra geri kunigai". Beje, Kunigas Andrew Greeley pateikia ir stulbinačią statistiką, kuri parodo, koks homoseksualistų procentas dirba kunigais, bei į celibato laikymąsi iš viso: "Mano tyrimai („Kunigai: pašaukimo krizė“ – „Priests: A Calling in Crisis“, University of Chicago Press) rodo, kad beveik kas šeštas Amerikos kunigas yra gėjus, o trys penktadaliai iš jų laikosi celibato, o tarp heteroseksualių kunigų celibato laikosi keturi penktadaliai. Vis dėlto iš statistikos maža naudos, kai dauguma konservatyviųjų katalikų – ir kai kurie Romos kurijos atstovai – įsitikinę, kad gėjai negali būti įšventinami kunigais, o tie, kurie tokie yra, turėtų būti pašalinti. Būtų įdomu pamatyti, kaip sumažėtų kurijų kongregacijos, jei būtų imamasi tokių drastiškų priemonių".

Komentarų nėra: