antradienis, rugpjūčio 08, 2006

Katalikai meldžiasi už diktatorių

Stebina, bet Kubos katalikų bažnyčia meldžiasi už... Kubos diktatorių Fidelį Kastro, kuris jau 50 metų laiko salą sunkioje priespaudoje ir izoliacijoje.
Kardinolas Xaime Ortega sakė, kad visose katalikų Kubos bažnyčiose buvo aukojamos specialios mišios už diktatoriaus sveikatą.
Pagal "maranatha" parnešimą

Stačiatikiai užjaučia Madoną

Prieš Madonos koncertus Rusijoje, Rusų stačiatikių bažnyčia nerekomenduoja tikintiesiems eiti į JAV dainininkės Madonos (Madonna) koncertus."Tikinčiam žmogui neduos jokios naudos jos koncertai, ar tai, kad jie padės jai per savireklamą skleisti savo dvasines problemas", - sakė Maskvos patriarchato Užsienio bažnytinių ryšių skyriaus vadovo pavaduotojas protojerėjus Vsevolodas Čaplinas. Jo teigimu, geriausia, ką stačiatikis gali padaryti šiai dainininkei, yra "patarti, kaip kovoti su savo aistromis". "Ji - neabejotinai apdovanotas ir energingas žmogus, tačiau jos dvasinis blaškymasis ir mėginimas pasiteisinti nusikryžiavimu sukelia tik gailestį", - sakė jis.Dvasininko teigimu, "Madona - dvasinių blaškymųsi iškankintas žmogus, kuriam reikia dvasinės pagalbos".
Madona išties scenoje išdarinėja dalykus, kurie tikinčiam žmogui atrodo nenormalūs - jos "nusikryžiavimas" scenoje ir kitos religinės aliuzijos vargu ar gali būti pavadintos tik saviraiška.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, rugpjūčio 07, 2006

Iranas nesulaiko krikščionių

Stulbina, tačiau Irane, kurį valdo reakcingas islamistų režimas, atėjo laikas, kai krikščionybė, nepaisant gresiančios mirties bausmės ir kankinimų domina vis daugiau iraniečių. Agentūrų tvirtinimu, kas mėnesį krikščionimis tampa po 500 - 600 iraniečių, dažniausiai jie prisijungia prie sekmininkiškų bažnyčių.
Agentūrų tvirtinimu, iraniečiai apstulbsta susidūrę su Kristaus meile ir atleidimu ir priima Jėzų į savo gyvenimą, gerai žinodami, kad už tai gali susilaukti mirties.
Pagal "Victory" pranešimą