penktadienis, rugsėjo 30, 2005

Misionieriai montuoja siųstuvus

Misionieriai iš Krasnojarsko tęsia savo keliones pas Tolimųjų Rytų tauteles. Tam jie stato antžeminius krikščioniško telekanalo TBN siųstuvus.
Vienas toks siųstuvas jau pastatytas Tuvos kaimelyje Tora-chem, kuris įkurtas 19 amžiuje rusų starovierų, o šiuo metu ten gyvena 6000 žmonių. Kaimelis toks atokus, kad jo beveik nepasiekia net Rusijos TV programos. Taigi šio siųstuvo sumontavimas – didelis įvykis, o Tora-chem gyventojai dabar atsidūrė pačių krikščioniškų įvykių centre.
Pagal TBN pranešimą

ketvirtadienis, rugsėjo 29, 2005

Kaip žydus “gelbėjo” iš krikščionybės

Organizacija “Jad le-Axim” (“Ranka broliams”), užsiima tuo, kad kovoja su misionieriais, pagrinde krikščionių. Šių metų organizacijos “pasiekimų” sąraše , kaip praneša www.interfax-religion.ru, 174 izraeliečiai, kuriuos organizacija “išgelbėjo” iš krikščionybės, taip pat ji tyrė 1250 pranešimų apie misionierišką veiklą Izraelyje.
Organizacija “Jad le-Axim” praneša, kad praeitais metais “demaskavo” 12 krikščionių misionierių, kurie kaip turistai vyko į Izraelį. Dar 10 misionierių negavo vizų. Organizacijos “Jad le-Axim” pastangomis Izraelyje jau uždaryta 18 misijų centrų. Panašu, kad "Ranka broliams" labiau linkusi ką nors prismaugti, negu ištiesti savo ranką pagalbai.
Pagal interfax-religion.ru pranešimą

Trileris dėl paveikslo

Trileris dėl paveikslo pagaliau baigtas -po daugiau nei pusantrų metų trukusio dalies katalikų pasipriešinimo trečiadienį buvo įvykdytas kardinolo Audrio Juozo Bačkio nurodymas Gailestingojo Jėzaus paveikslą perkelti iš vienos sostinės bažnyčios į kitą.
Tai dar kartą akivaizdžiai parodė, kiek hierarchams rūpi ir kiek jie paispo paprastų lankytojų nuomonės katalikų bažnyčioje.
Tuo tarpu lenkų tikinčiųjų bendruomenė tai vadina vagyste ir dėl to žada kreiptis į prokuratūrą.
Juokinga, bet vyskupas Juozas Tunaitis tvirtino, jog Vilniaus arkivyskupijos kurija nieko nežinojo (taigi nieko ir nėra dėta, kažkas kitas perkėlė) apie trečiadienį ruošiamą paveikslo perkėlimą.
"Paveikslą po rytinių šv. Mišių nuėmė Dievo gailestingumo bažnyčios kunigas su septyniais vyrais. Užrakino duris, sumušė budėjusią moterį ir išvežė, nors kardinolas ir žadėjo, kad jis bus perkeltas iškilmingai, su procesija", - pasakojo Šventosios Dvasios bažnyčios parapijietės, kurios buvo organizavusios budėjimą, kad neleistų perkelti paveikslo.
Būtų juokinga žiūrėti, kaip grumiamasi dėl šito stabmeldiško objekto, jei ne tas faktas, kad paveikslas kabėjo lenkų bendruomenei priklausiusioje bažnyčioje, taigi, lenkai gali traktoti tai kaip jų tautinių teisių pažeidimą ir sukelti nereikalingą tautinę įtampą.

trečiadienis, rugsėjo 28, 2005

Lukašenka gyrėsi laisve, o teismas nubaudė už susirinkimų lankymą

Minsko sekmininkiškos bažnyčios „Naujasis gyvenimas“, turinčios 1000 narių, kurie rinkdavosi buvusioje karvių fermoje, persekiojimas nesiliauja.
Rugsėjo mėnesį bažnyčios atstovai susitiko su Minsko valdžia, bet valdininkai atsisakė kaip nors spręsti situaciją, tik pakartojo nepagrįstus savo reikalavimus uždaryti bažnyčią. Bažnyčią siekiama išsklaidyti ir likviduoti. Pretekstas – pastatas turi atitikti paskirti ir dabar ten ruošiamasi vėl auginti karves. Valdžia atėmė žemės sklypą ir pastatą iš bendruomenės.
Įdomu, kad susitikimo laikas sutapo su B.Lukašenkos pranešimo JTO asamblėjoje laiku, kuriame prezidentas gyrėsi religijos laisve Baltarusijoje.
Rugsėjo 23 dieną teisme 2000 JAV dolerių bauda “Už nelegalių susirinkimų lankymą” buvo nubaustas “Naujojo gyvenimo” administratorius.

Beslano motinos laukia prisikeliančių savo vaikų spalio 15 dieną

Osetijoje liepsnoja skandalas – kelios žuvusių beslano vaikų motion buvo nuvykusios pas ekstrasensą Grigorijų Gribovojų, kuris pažadėjo prikelti jų vaikus. Beslano motinos laukia prisikeliančių savo vaikų spalio 15 dieną, praneša www.newsru.com. Beslano gyventojai šokiruoti tokios naujienos, bet nežino, kaip padėti moterims, kurios patikėjo, kad ekstrasensas Gribovojus, vadinantis save antruoju Jėzumi Kristumi, o dabar jau ir Dievu –Tėvu.
Anksčiau moterys siekė surasti vaikų žūties kaltininkus, o dabar tiesiog sėdi namuose laukdamos spalio 15-osios. Kai kurios Beslano moterys kalba, kad tai sąmoninga Rusijos spectarnybų ataka, siekiant suskaldyti judėjimą
Pagal "Invictory" pranešimą

antradienis, rugsėjo 27, 2005

Dievas prarado lytį

Naujojoje anglų kalba išleistoje Toroje vengiami žodžiai, kurie gali nurodyti Dievo lytiškumą. Taip savo laikmečiui duoklę stengiasi atiduoti reformuoto judaizmo šalininkai.
Taip visur naujajame Toros tekste vietoj posakio "JO balsas" visur vartojama "Dievo balsas", o vietoj "JO tauta vartojama "Dievo tauta".
Pagal Marantha pranešimą

penktadienis, rugsėjo 23, 2005

Katalikų bažnyčioje naujų kunigų gėjų nebebus? Tik seni...

Homoseksualistams katalikų bažnyčia siūlė išeitį - laikytis celibato. Tačiau šiuo metu nuostatos, ypač po vaikų tvirkinimo skandalų JAV, kai Bostono vyskupija net bankrutavo, Vatikanas keičia ir griežtina poziciją
Homoseksualistams, netgi tiems, kurie laikosi celibato bus uždrausta tapti katalikų kunigais.
Dokumentas draudžiantis homoseksualistams būti kunigais buvo pradėtas rengti popiežiaujant Jonui Pauliui II, kuris mirė balandžio mėnesį, tačiau jo paskelbimas bus svarbus Benedikto XVI popiežiavimo įvykis.
Šis draudimas bus taikomas tik kandidatų į kunigus atžvilgiu ir negalios jau įšventintiems kunigams.
Pagal Religion ir Maranatha pranešimus

ketvirtadienis, rugsėjo 22, 2005

Automobiliai dalyvauja atlaiduose

Naujos mados - Anykščių katalikai pratina į atlaidus atvykti ne tik žmones bet ir automobilius.
Štai skelbimas:
"Pirmoji šv. Mato atlaidų diena ir 40 val. švč. Sakramento adoracija – rugsėjo 24 d. šeštadienį vyks sekmadienio tvarka.
Vakarinėse šv. Mišiose vaikai šiais metais ar anksčiau priėmę pirmąją Komuniją bus įrašomi į rožinio ir škaplieriaus brolijas.

Antroje atlaidų dienoje rugsėjo 25d. – sekmadienį po Sumos šv. Mišių – automobilių pašventinimas.

Atsiliepiant į didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II valią, kad Rožinio malda apimtų visą pasaulį, atlaidų metu po kiekvienų Šv. Mišių parapijiečiai bus įrašomi į Gyvojo Rožinio narius".
Sveikintina iniaciatyva technikos amžiuje,tiesa, nepranešama, ar automobiliai gali būti įrašomi į Rožinio narius, ar ne.

trečiadienis, rugsėjo 21, 2005

Brazilijoje -sekmininkų partija

Brazilijoje, kur sekmininkų judėjimas ypač ryškus ateinantiems rinkimamas įregistruota sekmininkų partija. Jau pateikti būtini 450 000 parašų registracijai.
Beje, tai ne pirmoji partija, sukurta evangeliniu principu. Latvijoje sėkmingai veikia vadinamoji šventikų partija, kurios nariai - gyvai tikintys žmonės.
Šie požymiai rodo, kad krikščionys nebenori sutikti su vis didesniu valstyvių sekuliarėjimu.

penktadienis, rugsėjo 16, 2005

Ačiū Dievui, anglikonai atsibudo

Afrikos ir Lotynų Amerikos anglikonai sukilo – jie siekia išrinkti nigeirietį Piterį Akinolą dvasiniu lyderiu vietoj Kenterberio vyskupo ir atskirti nuo anglikonų bažnyčios visus homoseksualistus. Afrikos ir Lotynų Amerikos anglikonai sudaro du trečdalius iš 77 milijonų anglikonų. Jie siekia net įkurti naują bažnyčią, kurios centras būtų Egipte, praneša Scotland on Sunday", neapsikentę nukrypimų nuo Biblijos tiesų ir homoseksualistų skyrimo šventikais.
Taip nuspresta po to, kai Brazilijos Episkopalų bažnyčios vyskupo Orlando Oliveira Kenterberio vyskupas pareiškė neleisiąs į susitikimą Aleksandrijoje dėl to, kad jis kritikavo gėjų skyrimą šventikais
Pagal www.religare.ru

ketvirtadienis, rugsėjo 15, 2005

Protestantų bažnyčiose veis karves

Tęsiasi Minsko sekmininkiškos bažnyčios “Naujasis gyvenimas”, turinčios 1000 narių, kurie rinkdavosi buvusioje karvių fermoje nuo to karto, kai valdžia uždraudė jiems nuomotis patalpas mieste persekiojimas. Bažnyčią siekiama išsklaidyti ir likviduoti. “Naujasis gyvenimas” yra viena iš didžiausių protestantiškų bažnyčių, turinti 8 filialus Baltarusijoje ir vieną Azerbaidžane. Pretekstas – pastatas turi atitikti paskirti ir dabar ten ruošiamasi vėl liepti auginti karves. Valdžia atėmė žemės skypą ir pastatą iš bendruomenės.
Valdžios atstovai ėmė persekioti šią bažnyčią, atseit jie garbina “neteisėtoje vietoje”. Taigi “neteisėti susirinkimai” susilaukė didelio dėmesio, o pastorius Viačeslavas Gončarenko teismo buvo pripažintas kaltu dėl jų organizavimo.
Viačeslavas Gončarenko spaudos konferencijoje sakė, kad problema liečia ne tik jų bendruomenę, su tuo susiduria ir kitos sekmininkiškos bažnyčios Gomelyje, Baranovičiuose ir kitose vietose – Baltarusijos valdžia taip siekia sunaikinti protestantišką judėjimą.

Pagal “Life4god”, “Forum 18 News Service” pranešimus

trečiadienis, rugsėjo 14, 2005

Musulmonai slapta pereina į krikščionybę

Klausas Strubas, “Evangelinės Vidurio Rytų bendruomenės", dirbančios arabų šalyse, vadovas, pranešė, kad musulmonų pasaulyje vis daugėja perėjimų į krikščionybę. Apie tai praneša EAI.
Tiesa, pasitraukę iš islamo žmonės dažniausiai nieko nesako namiškiams, nes žino, kad bus be gailesčio atiduoti užmėtyti akmenimis pagal šariatą. Nepaisant to, evangelinis judėjimas stiprėja.
Pagal “Credo”

antradienis, rugsėjo 13, 2005

Palestinoje siaubia krikščionių namus

Praeitą sekmadienį Palestinos autonomijos teritorijoje vyko tikras pogromas – sudeginta 14 namų, kuriuose gyveno arabai – krikščionys. Atėję iš kaimyninio kaimo musulmonai apmėtė namus padegamuoju skysčiu ir žiauriai sumušė iš degančių namų išbėgančius žmones.
Pogromo priežastis – musulmonų kaime prieš tai buvo užmušta ir palaidota moteris musulmonė, kuri, kaip ją apkaltino giminaičiai, tariamai palaikė romantinius ryšius su krikščioniu. Už tai 23 metų moteris buvo nužudyta pagal vadinamąjį musulmonų garbės kodeksą.
Pagal “in victory” pranešimą

ketvirtadienis, rugsėjo 08, 2005

Koferencija "Teateinie Tavo Karalystė"

Rugsėjo 8 - 11 dienomis Vilniuje, VRM kultūros rūmuose vyks konferencija "Teateinie Tavo Karalystė". Konferenciją rengia vilniaus charizmatinė bažnyčia "Naujoji karta". Pamokslaus žymūs pamokslininkai Aleksėjus Lediajevas ir juodaodis pamokslininkas iš Afrikos Anselmas Madubuko. tai išties reta proga gyvai paklausyti šių žmonių. Daugiau informacijos http://www.newgeneration.lt/ng

Muftijus susirūpino futbolu

Saudo Arabijos vyriausiasis Muftijus susirūpino, kad kai kurie mulos išleidžia “fetvas” ir paragino vyriausybę juos bausti.
Priežastis ir komiška, ir tragiška – vienas musulmonų teologų paskelbė, kad musulmonams nedera žaisti futbolo ir liepė vykti kautis už tikėjimo brolius į Iraką. Pasekmė – du futbolininkai susisprogdino teroristiniuose aktuose Irake, vienas suimtas besirengiantis susisprogdinti.
Pagal “Credo”

trečiadienis, rugsėjo 07, 2005

"Covenant players" koncertas

2005 m. rugsėjo 11 d. (sekmadienį) nuo 11 val. Vilniaus "Malonės"
baptistų bažnyčios (http://www.church.lt/lt/indexlt.htm) patalpose,
Verkių g. 22, Vilnius, pasirodys krikščioniško teatro grupė "Covenant
players" (http://www.covenantplayers.org/).

penktadienis, rugsėjo 02, 2005

Valdininkai meta lauk "Tikėjimo žodžio" mokyklos mokinius

Vilniuje valdininkai meta lauk panaudos sutartį sudariusios "Tikėjimo žodžio" mokyklos mokinius. Apie tai mokykla sužinojo tik prieš pat rugsėjo pradžią. Didžiausią indėlį šioje istorijoje įdėjo sostinės Švietimo skyrius, specialiai į išnuomotas patalpas perkėlęs kitos mokyklos klases ir pareiškęs, kad nesirūpina privačiomis mokyklomis.
Akivaizdu, kad tai dar viena šiurkšti netolerancijos apraiška, kai formali priežastis tampa svarbesnė už žmogų. Pasirodo, su vaiku galima elgtis kaip tik nori, ypač, jei jis nepraktikuoja katalikybės, net ir brutaliai išvaryti į gatvę.

ketvirtadienis, rugsėjo 01, 2005

Kandidatas į prezidentus planuoja islamizuoti visą pasaulį

Kol Europa stengiasi atsiriboti nuo religijos, 66 metų politikas Osama Šaltut, kandidatas į Egipto prezidentus planuoja islamizuoti visą pasaulį, praneša "News 24".
"Ko laukti, tai reikai padaryti tuoj pat ir greitai. tai turi vykti viso pasaulio gerovei",- sakė kandidatas.
Tiesa, nors kandidatas ir labai nori islamizuoti pasaulį, šlove su niekuo dalintis nesiruošia, tad vadina Osama bin Ladeną "atstumiančiu šunimi", o Sadamą Huseiną "psichopatu".
Pagal "credo" pranešimą