šeštadienis, spalio 31, 2009

Marijos kultas Lietuvoje - Marija jau ... visų motina

Kad nesame atskirti nuo pasaulio katalikybės gelmėse vykstančių procesų iliustruoja ir skelbimas, kurį galima rasti internete. Kol milijonai katalikų reikalauja popiežiaus paskelbti Mergelę Mariją... žmonijos atpirkėja, kartu su Kristumi, Lietuvoje jau seniai viskas aišku - Marija jau ... visų motina.
Mažiausiai 7 milijonai katalikų iš 170 šalių, tarp jų šimtai kardinolų, vyskupų ir kunigų pasirašė peticiją, raginančią Romos popiežių paskelbti Mariją "dvasine žmonijos motina, bendraatpirkėja su Jėzumi,tarpininke visų maldų Jėzui sutaikytojui ir visos žmonijos teisių gynėja prieš Jėzų Kristų", praneša "NorthJersey.com"
Naujoji dogma tvirtintų, kad Mergelė Marija, nors ir klauso Kristaus,vaidina aktyvų, unikalų ir nepakeičiamą vaidmenį žmonijos atpirkime nuo nuodėmės ir mirties. Šalininkai sako, kad tokios dogmos priėmimas bus tradicinės katalikybės pergalė ir "atneš pasauliui neišakomą dvasinę ir materialinę naudą".

penktadienis, spalio 30, 2009

Ateistai pripažįsta globalinį tikėjimo atgimimą


Netikėtai ateistai pripažino - Dievas grįžta ir renka gausų sielų derlių, fiksuojamas globalinis tikėjimo atgimimas.
Andrianas Vuldrižas ir Džonas Mikltueitas kartu parašė straipsnį, kurio idėja kilo rašant knygą "Teisi nacija" apie JAV konservatyviuosius sluoksnius. Atlikę tyrimą praktiškai visoje Žemėje, jie nustebo, kad tikėjimas sparčiai auga, Žemėje tik vienas žemynas -"netikinti" Europa - yra išimtis.
«Religija su šiuolaikiniu pasauliu eina koja kojon. 1970 metais įvyko stiprus postūmis, šis postūmis ko gero sekmininkų -charizmatų atgimimas ir "Jėzaus judėjimas", - tvirtina jie.
Šie du vyrai leidosi į kelionę po visą pasaulį tirti - Kinija, Gvatemala, Nigerija, Kenija ir Lotynų Amerika.
"Sekmininkai - pagrindinis XXI amžiaus krikščionybės formatas. Jų tikėjimas neša teigiamas emocijas ir užtaisą. Jie priverčia katalikybę keistis Lotynų Amerikoje. Patiri didžiulį nustebimą, kai matai, koks veiksmingas Gvatemaloje sekmininkų - charizmatų judėjimas. Tas pats vyksta Nigerijoje ir Kenijoje", - tvirtina autoriai.
Dar vienas juos šokiravęs faktorius - 443 000 krikščionių misionierių visame pasaulyje ir 1,6 milijono krikščionių, kurie vyksta į trumpalaikes misijas kasmet.
Andrianas Vuldrižas, paklaustas, kaip tyrimas paveikė jį asmeniškai, tvirtino, kad tikintiems žmonėms jis dabar jaučia daug didesnę pagarbą."Tai susieta su žmonėmis, pavyzdžiui, vienas sekmininkų pastorius atliko tiesiog stulbinantį darbą, kovodamas su narkotikų platinimu.Mane pritrenkė tas kolasalus darbas, kurį tikintys atlieka padėdami neturtingiems. O kur gi ateistai, kurie darytų bent kuo nors panašiu?",* retoriškai klausė Andrianas Vuldrižas.
Pagal "ProChurch.info"

Lazaro - muzikaLazaro muzikos stilius yra susiformavęs dar nuo to laiko, kai jis grojo "Olodium" grupėje. Tą pačią energiją ir lengvumą jis atsinešė ir į sekmininkų bažnyčių tarnavimus.

ketvirtadienis, spalio 29, 2009

Mergelė Marija gins žmoniją prieš Kristų?


Pajudėjo procesai, kurie seniai brendo katalikybės gelmėse.Jau anksčiau buvo žinoma, kad į Romą keliauja maišai laiškų reikalaujančių daugiau pagarbos Mergelės Marijos kultui.
Dabar tai įgavo organizuotą formą - milijonai katalikų reikalauja popiežiaus paskelbti Mergelę Mariją... žmonijos atpirkėja, kartu su Kristumi.
Mažiausiai 7 milijonai katalikų iš 170 šalių, tarp jų šimtai kardinolų, vyskupų ir kunigų pasirašė peticiją, raginančią Romos popiežių paskelbti Mariją "dvasine žmonijos motina, bendraatpirkėja su Jėzumi,tarpininke visų maldų Jėzui sutaikytojui ir visos žmonijos rasės gynėja prieš Jėzų Kristų", praneša "NorthJersey.com"
Kai šių metų pradžioje Popiežius kalbėdamas paskelbė, kad Marija "bendradarbiavo išgelbėjimo misterijoje ir tapo visų tikinčiųjų motina", daugelis klausytojų į tai neatkreipė dėmesio. Tačiau daugeliui katalikų tai buvo ženklas, kad Vatikanas žengė dar vieną žingnį paskelbti dogmatą apie Marijos dalyvavimą žmonijos atpirkime. Kitaip sakant, katalikų supratimu, Mergelė Marija, nors ir klauso Kristaus,vaidina aktyvų, unikalų ir nepakeičiamą vaidmenį žmonijos atpirkime nuo nuodėmės ir mirties. Šalininkai sako, kad tokios dogmos priėmimas bus tradicinės katalikybės pergalė ir "atneš pasauliui neišakomą dvasinę ir materialinę naudą".
Dogmato šalininkai jau 1920-tais metais siuntė peticijas, tačiau 1990-aisias judėjimas įtraukė milijonus katalikų. Popiežius Jonas Paulius II mažiausiai 6 kartus panaudojo "bendraatpirkėjos" terminą savo kalbose. Manoma, kad tik ekspertų patarimai, kad tokio dogmato paskelbimas pakentų ekumeniniam dialogui, sutrukdė 2000 metais paskelbti šį dogmatą.
Pagal "Kredo"

originalus straipsnis čia
http://www.northjersey.com/news/international/65420277.html

trečiadienis, spalio 28, 2009

Plėšikas atgailavo nusikaltimo vietoje


Ginkluotas plėšikas atgailavo nusikaltimo vietoje JAV praneša "Christian Telegraph". Tyrėjai sako, kad tai pats keičiausias atsitikimas miesto istorijoje.
19-metis Gregoris Smitas Indianapolio mieste įsiveržė į parduotuvę su šaunamuoju ginklu ir užuot plėšęs apsikabino pardavėję ir ėmė sakyti, kad jis nekenčia to, ką daro, tačiau priverstas. Pardavėja Angela Mortez papasakojo jam apie Dievą, ir nusikaltėlis čia pat klupo ant kelių ir ėmė šauktis Dievo. Tai truko beveik 10 minučių.
Po to nusikaltėlis pardavėjai papasakojo apie savo 2 metų vaiką, kurį jam reikia išlaikyti ir paprašė pasimelsti kartu, kad jis įveiktų visus sunkumus.
Kai Gregoris išėjo iš parduotuvės vaizdo kameros užfiksavo jo veidą, o kai jo mama pamatė jį per žinias, Gregoris pats atėjo į policiją. Policininkai tik trauko pečiais - dar niekada nieko panašaus jų mieste nebuvo.
Dievo malonė visada didesnė negu mūsų nusikaltimai.

Katalikų misijos Afrikoje kartais virsta sektomis

Vatikane vykusio vyskupų sinodas Afrikai metu buvo nagrinėjami santykiai su naujomis bažnyčiomis, judėjimais ir sektomis. Nelauktai buvo pripažinta, kad Katalikų misijos Afrikoje neretai virsta sektomis.
Religinių žinių agentūros „Fides“ parengtoje apybraižoje aprašomi pastaraisiais dešimtmečiais Afrikos kontinente vykę religiniai procesai, nepaisant to, kad jie dar menkai studijuoti. Be galo sunku visą šią įvairovę klasifikuoti, apibūdinti keliais terminais, tuo labiau, kad nėra surinkta pakankamai statistinių ir aprašomųjų duomenų. Remiantis doktrininiu kriterijumi, būtų galima kalbėti apie „sektas“. Yra atvejų, kai buvę katalikų misionieriai ar kunigai pateikia savo doktrinos versiją ir suburia sekėjų ratą, tapdami jų lyderiais. Yra manančių, kad subsaharinės Afrikos regione galėtų būti net apie 10 000 daugiau ar mažiau autonomiškų religinių grupių.
Apie tai pranešė "Vatikano radijas"

antradienis, spalio 27, 2009

Vatikanas reabilituoja Karlą MarksąOficialus Vatikano laikraštis "Osservatore Romano" paskelbė K.Marksą giriantį straipsnį, kas britų žurnalistų nuomone, tolygu Karlo Markso mokymo oficialiam pripažinimui. Vatikano profesoriai teigia, pasirodo, proletariato idėjinis vadas buvo teisus...
"Religija - opiumas laiudžiai", - parašė K.Marksas viename iš veikalų, lygindamas religijos ir narkotikų poveikį žmonėms. Tačiau dabar Vatikanas pripažino, kad K.Marksas, pasirodo, Vatikano nuomone, buvo teisus kai kuriuose socialiniuose ir ekonominiuose klausimuose. Straipsnio autorius, Georgas Zansas, Vatikano Grigališkojo universiteto profesorius, sako, kad K.Markso darbuose teisinga neteisingo išteklių ir kapitalo paskirstymo analizė. Religijotyrininkas Aleksejus Judinas sako, kad iki šiol K.Markso vardas oficialiuose Vatikano dokumentuose buvo minimas tik iš neigiamos pusės. Benediktas XVI neseniai marksizmą pavadino viena iš "žmonijos bėdų". Todėl toks straipsnio pasirodymas gerokai nustebino religijotyrininkus.Jie sako, kad šis žinsnis gali būti ne tiek paties K.Markso reabilitacija, kiek patvirtinimas kairiųjų pažiūrų katalikų kunigų judėjimo teisingumo.
Pagal "ГОЛОС РОССИИ", BBC

Austrijos katalikai skaičiuoja didžiules netektis


Austrijos katalikų bažnyčia suskaičiavo, kad per dvejus metus neteko beveik 30 procentų aktyvių narių. Tie sumažėjo lankančių mišias, praneša "Rundschau am Sonntag". Nuo 2007Austrijoje lankančių mišias per šventes ir sekmadieniais sumažėjo 50 tūkstančių. 2007 metais šventinėmis dienomis mišias lankė 779 418 человек, o 2008 metais - 729 879 žmonės.
Blogiausi rodikliai Linco vyskupijoje, ten lankytojų skaičius sumažėjo ir Katalikų bažnyčią paliko 15 tūkstančių žmonių.
Pagal "Седмицa".

Varžybos dėl anglikonų - stačiatikiai pareiškė, kad irgi juos priims


Prasidėjo savotiškos varžybos dėl padėtimi Anglikonų bažnyčioje nepatenkintų anglikonų - Italijos stačiatikiai pareiškė, kad irgi juos priims į savo gretas, tiek šventikus, tiek ir paprastus tikinčiuosius.
Tai stačiatikių atsakas į spalio 20 d. Romoje vykusią spaudos konferenciją apie rengiamą Apaštališkąją konstituciją, parengtas projektas, kaip anglikonai gali sugrįžti į Vatikano glėbį. Apaštališkoji konstitucija yra ne anglikonų situacijos įvertinimas, o atsiliepimas į tuos, kurie prašosi į Katalikų Bažnyčią.
Jame sakoma, jog Apaštališkosios konstitucijos paskelbimu popiežius Benediktas XVI atsiliepia į daugybę per pastaruosius kelerius metus gautų prašymų, kuriais į Šventąjį Sostą kreipėsi vienybės su visuotine Katalikų Bažnyčia siekiančios anglikonų grupės, pasiryžusius deklaruoti, kad dalijasi bendru tikėjimu bei pripažįsta Petro tarnystę kaip paties Kristaus valią savo Bažnyčiai.
Stačiatikiai tikina, kad jie yra apaštališka bažnyčia, todėl anglikonai visai ramiai gali įsilieti į jų bendruomenes.
Pagal "Портал-Credo"

Katalikų bažnyčia JAV iš lietuvių atiminėja bažnyčias


Jav katalikų bažnyčia be skrupulų naikina lietuvių statytas maldos vietas, net ir teismuose emigrantai nieko nepasiekia.Vienos uždaromos ir bus griaunamos, kitos parduodamos.
Daugiau nei 100 metų JAV lietuviai meldėsi Šv.Jurgio šventovėje Klivlande. Bet sekmadienį mišios čia vyko paskutinį kartą. Netrukus neliks ir istorinės lietuvių bažnyčios Pensilvanijoje.
"Esu labai piktas ir labai liūdnas. Man sunku kalbėti apie tai, kas vyksta", - sakė Jamesas Setcavage'as, rašo "Lietuvos rytas".
Išeivių iš Lietuvos palikuonis labai susikrimto išvydęs, kaip ruošiamasi griauti lietuvišką Šv.Jurgio bažnyčią Šenandoa mieste Pensilvanijoje.
Tai - pirmoji lietuvių parapija JAV, įkurta dar 1891 metais, kai į šią angliakasių vietovę kėlėsi tūkstančiai išeivių.
Prieš trejus metus Šv.Jurgio bažnyčia Pensilvanijoje buvo uždaryta dėl prastos būklės.
Nors 2002-aisiais JAV ir Lietuva pasirašė susitarimą išsaugoti šį kultūros paveldą, Alentauno vyskupija gavo leidimą šventovę nušluoti nuo žemės paviršiaus.
Neseniai pradėti išrinkti spalvoti vitražai, išvežamas kitas lietuvių parapijos turtas.
"Du mano seneliai statė šį pastatą. Močiutė plovė altoriaus audeklus. Darosi vis sunkiau išlaikyti savo tikėjimą, kai dabar šie žmonės taip elgiasi", - ašaras liejo viena parapijiečių Cindy Tancredi.
Protestuojantys parapijiečiai, su trispalvėmis susirinkę į teismo posėdį, bandė sustabdyti bažnyčios griovimą.
Lietuviai reikalavo išsiaiškinti, kur dingo remontui aukotos lėšos.
JAV katalikų bažnyčios pertvarkų auka tapo ir Šv.Jurgio lietuvių parapija Klivlande, kur emigracijos metais lankydavosi ir pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.
Per šimtmetį patamsėjusiame rudų plytų pastate sekmadienį daugiau nei 300 žmonių giedojo "Pulkim ant kelių" ir kitas lietuviškas giesmes paskutinį kartą.
Prieš 114 metų įkurta parapija po mišių buvo užrakinta visiems laikams.
Grėsmę pajuto ir kita Klivlando lietuvių Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia, kurioje yra įsikūrusi vienintelė šio miesto lietuvių mokyklėlė.
Buvo planuojama šią parapiją sujungti su amerikietiška.
Vyskupas netikėtai priėmė lietuviams palankų sprendimą ir nutarė sujungti dvi sumažėjusias lietuvių parapijas į vieną.
Naujoji parapija pradėjo veikti Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje ir gavo Šv.Kazimiero vardą.
O istorinė Šv.Jurgio bažnyčia laukia naujo šeimininko, kuris pastatą gali nutarti nugriauti.
Perspektyva visų lietuviškų parapijų labai aiški - jos galiausiai bus panaikintos.

pirmadienis, spalio 26, 2009

Švedijos katalikai ir stačiatikiai susivienijo prieš gėjų laiminimą

Švedijos katalikai ir stačiatikiai kartu pasmerkė liuteronų sprendimą tuokti gėjus. Švedijos bažnyčia leido laiminti gėjų santuokas, penkiems mėnesiams praėjus po to, kai jos buvo įteisintos šalyje. Beveik 70 proc. iš 250 Liuteronų bažnyčios susirinkimo narių balsavo už tai, kad tos pačios lyties asmenys galėtų susituokti savo parapijų bažnyčiose nuo lapkričio 1 dienos, agentūrai sakė bažnyčios atstovė.
Iki 2000 metų buvusi valstybine Liuteronų Bažnyčia palaikė parlamento priimtą gėjų santuokos įstatymą, galiojantį nuo gegužės 1 dienos. Tačiau ji iki šios dienos delsė priimti sprendimą dėl santuokos patvirtinimo bažnyčioje.
Švedija tapo pirmąja šalimi, kuri suteikė įsivaikinimo teisę tos pačios lyties poroms. Dabar ji tampa viena pirmųjų šalių pasaulyje, kuriose leidžiama gėjų santuoka valstybinėje Bažnyčioje.
Švedijos katalikai ir stačiatikiai išreiškė protestą prieš tokias "santuokas" ir pareiškė, kad tokie veiksmai negerbia šeimos ir krikščionybės, praneša "Milites Christi Imperatoris".
«Švedų liuteronai didina skilimą krikščionybėje,bet mes neatsisakome nuo ekumeninio dialogo, atvirščiai - jis tuo labiau reikalingas tokioje situacijoje",- sakoma bendrame pareiškime.

sekmadienis, spalio 25, 2009

Egipte musulmonų teroras įgauna bauginantį mastą


Musulmonai vakaruose mėgsta girtis tvarka ir saugumu savo šalyse, tačiau iš tikro vaizdas yra priešingas, krikščionių gyvenimas islamo šalyse darosi vis pavojingesnis. Egipte musulmonų teroras prieš krikščionis įgauna bauginantį mastą. Beveik kasdien atskrieja pranešimai apie žudomus, grobiamus krikščionis, deginamos bažnyčios, tuo tarpu Egipto valdžia nieko nedaro. Štai keletas pranešimų.

Nupjovė galvą

Rugsėjo 16 dieną Al- Bagur mieste 60-metį Džordžą Abdu 30-metis musulmonas Džalal El-Dragiri subadė peiliu ir nupjovė galvą. Po to užpuolikas patraukė į gretimą kaimą, kur užpuolė dar du krikščionis ir juos subadė peiliu.
Egipto krikščionys išėjo į protesto akcijas nešdami plakatus "Vyriausybe, kur tu? Teroristai mus siekia išnaikinti". Tuo tarpu Egipto policija seka krikščionis, klausosi jų telefoninių pokalbių. Kaip praneša Barnabo fondas, krikščionių dvasininkai sako, kad "kyla nerimas, nes krikščionių gyvybė nieko neverta".

Viena iš bažnyčių sudeginta

Musulmonai atvirai džiaugėsi, kai sudegė prieš metus atstatyta bažnyčia Šebin el-Kom prie Kairo.
Gaisras prasidėjo, kai bažnyčia buvo užrakinta, o elektros ten nebuvo. Pastatas išdegė iš vidaus, neabejojama, kad tai padegimas, nes krikščionys ne kartą gaudavo grasinimus.Bendruomenė patiria nuolatinį vietos musulmonų terorą - jiems grasinama susidorojimu, tyčiojamasi, jie mėtomi purvais, o per pamaldas netoliese įjungia garsiakalbius iš kurių sklinda Korano tekstas.

Grobia krikščionių merginas

19 -mete Amal Estefanos pagrobta grupės musulmonų. Dabar ją išvežė į Asvansiti, kur ją išprievartaus ir privers priimti islamą, kaip daroma su daugeliu pagrobtų Egipto krikščionių merginų.
Tai jau antras toks pagrobimas pastaruoju metu - 15- metė Mariam Višai pagrobta Gizoje, kai ji mokėjo už šeimos vakarienę restorane.
Tai tik du iš daugybės panašių atvejų. Policija praktiškai nesikiša, tačiau šį kartą merginas paskelbė kaip "dingusias be žinios".

Barnabos fonas prašo melsti už žiauriai persekiojamus Egipto krikščionis.
Invictory.org

šeštadienis, spalio 24, 2009

Fernanda Brum - eiti paskui ViešpatįBrazilų sekmininkų dainininkė Fernanda Brum "Cantarei ao Senhor" - eiti paskui Viešpatį.
Siužetas maždaug toks

Manęs šaukiatės varguose, Moze?
Pasakyk Izraelio tautai išeiti,
Paimk lazdą ir pakelk ranką
Paliesiu jūrą ir pamatysite stebuklą -
Jūra buvo perskirta, Izraelio žmonės pradėjo
Bet faraono armija ne.
Mozė galėjo pamatyti Dievo šlovę
Ir suprasti "Didysis AŠ kalba".

Eiti paskui Viešpatį
Mano stiprybė yra Viešpats
Blogio imperija paskendo, ji nugalėta
Eiti paskui Viešpatį
Šokti paskui Viešpatį
Viskas užmokėta, o priešas krito!

penktadienis, spalio 23, 2009

Švedijos liuteronai tuoks gėjus


Švedijos bažnyčia ketvirtadienį leido laiminti gėjų santuokas, penkiems mėnesiams praėjus po to, kai jos buvo įteisintos šalyje, pranešė bažnyčios atstovė spaudai. Beveik 70 proc. iš 250 Liuteronų bažnyčios susirinkimo narių balsavo už tai, kad tos pačios lyties asmenys galėtų susituokti savo parapijų bažnyčiose nuo lapkričio 1 dienos, agentūrai sakė bažnyčios atstovė.
Iki 2000 metų buvusi valstybine Liuteronų Bažnyčia palaikė parlamento priimtą gėjų santuokos įstatymą, galiojantį nuo gegužės 1 dienos. Tačiau ji iki šios dienos delsė priimti sprendimą dėl santuokos patvirtinimo bažnyčioje.
Švedija tapo pirmąja šalimi, kuri suteikė įsivaikinimo teisę tos pačios lyties poroms. Dabar ji tampa viena pirmųjų šalių pasaulyje, kuriose leidžiama gėjų santuoka valstybinėje Bažnyčioje.
Maždaug trys iš keturių švedų išpažįsta liuteronų tikėjimą.
Šalyje didžiausią gėjų teisių organizacija (RFSL) pasveikino šį bažnyčios sprendimą.
"RFSL sveikina šį Švedijos bažnyčią sprendimą, tavo homoseksualūs ir biseksualūs nariai pagaliau galės jaustis šiek tiek mielesni visuomenei", - sakoma pareiškime.
Tokie dalykai neturėtų stebinti, nes Švedijos liuteronai visiškai pametė vertybinę orientaciją - sakykim, Stokholmo vyskupijai vadovauja moteris vyskupė, kuri atvirai gyvena su moterimis. Beje, tik užėmusi pareigas ji pagrasino, kad rūščiai susidoros su visais homofobais.

ketvirtadienis, spalio 22, 2009

Vilnius, Evangelijos šventė, video


Na, maždaug taip atrodė kiekvienas vakaras Vilniaus Siemens arenoje su pastoriumi iš Anglijos Hatavėjumi per Evangelijos šventę, susirinkdavo iki 8000 žmonių.

Žozė Saramago supykdė katalikus ir judėjus


Portugalijoje kilo skandalas, kai Nobelio premijos laureatas Žozė Saramago, pristatydamas naują knygą "Kainas" pareiškė, kad jo knyga "Vargu ar įžeis katalikus, nes katalikai Biblijos neskaito, o va judėjai - jie gali įsižeisti".Praneša "Agence France Presse".
Į tokį Nobelio premijos laureato išpuolį sureagavo tiek katalikai, tiek ir judėjai."Saramago Biblijos nežino, visa, ką jis turi - nesusipratimai ir įsivaizdavimai, paremti prietarais ir išankstine nuomone"- sakė judėjų atstovas.
Be kita ko, komunistas Žozė Saramago pareiškė "Biblija - tai vadovėlis žemo moralumo, iki šiol turintis neigiamos įtakos mūsų visuomenei. Be jos mes būtume kiti, greičiausiai geresni".
Juokingiausia šitoje istorijoje, kad uoliai stengdamasis paneigti Bibliją rašytojas tik ją patvirtina - savo literatūrinį kapitalą Ž.Saramago susikrovė būtent rašydamas knygas pagal "blogąją Bibliją". Neaišku, kaip su visuomene, bet arogantiškasis rašytojas demonstruoja, kad kam jau kam, o jo gyvenimui ir likimui Biblija turi tiesioginę įtaką, be jos jis būtų absoliutus literatūrinis nulis.

"Hillsong United" pristatys naują projektąLapkričio 4 dieną JAV 440 kino teatrų populiari krikščioniška grupė "Hillsong United" debiutuoja su nauju projektu "The I Heart Revolution: We’re All In This Together" (Širdies revoliucija: mes kartu esame tame),praneša invictory.org.
Bus rodomas dokumentinis filmas "The I Heart Revolution: We’re All In This Together”, o organizatoriai kviečia prisidėti prie grupės trejų metų kelionės per 6 žemynus, 42 tautas. Turo metu grupės žmonės susitiko su tikėjimo žmonėmis, kurie grumiasi su skurdu, vergove iš viso pasaulio.

Pagal "Invictory.org"

trečiadienis, spalio 21, 2009

Anglikonai patraukė į Vatikaną


Pasimetę ir demoralizuoti anglikonai ieškosi užuovėjos Vatikane.Anglikonų bažnyčia pastaraisiais metais garsėjo paradoksais, gėjų kunigų šventinimu ir t.t. Tai paskatino dali anilikonų ieškoti alternatyvos. Kai spalio 20 d. Romoje vykusioje spaudos konferencijoje buvo pranešta apie rengiamą Apaštališkąją konstituciją, Romoje ir Londone buvo paskelbtas Anglijos anglikonų bei Anglijos ir Velso katalikų Bažnyčių primų, Kenterberio arkivyskupo Rowano Williamso ir Vestminsterio arkivyskupo Vincento Nicholso bendras pareiškimas. Be to, abu arkivyskupai antradienio rytą Londone irgi surengė bendrą spaudos konferenciją apie Apaštališkąją konstituciją, jos reikšmę ir perspektyvas.
Taigi, parengtas projektas, kaip anglikonai gali sugrįžti į Vatikano glėbį. Išpildyta pagrindinė sąlyga - popiežius negrįžtamai ir neginčijamai pripažįstamas Kristaus vietininku.
Katalikų primas sakė, jog Apaštališkoji konstitucija yra ne anglikonų situacijos įvertinimas, o atsiliepimas į tuos, kurie prašosi į Katalikų Bažnyčią.
Jame sakoma, jog Apaštališkosios konstitucijos paskelbimu popiežius Benediktas XVI atsiliepia į daugybę per pastaruosius kelerius metus gautų prašymų, kuriais į Šventąjį Sostą kreipėsi vienybės su visuotine Katalikų Bažnyčia siekiančios anglikonų grupės, pasiryžusius deklaruoti, kad dalijasi bendru tikėjimu bei pripažįsta Petro tarnystę kaip paties Kristaus valią savo Bažnyčiai.

Apaštališkosios konstitucijos paskelbimas užbaigs netikrumo laikotarpį, kurį jautė kai kurios anglikonų grupės, puoselėjusios viltį naujais būdais išgyventi pilnutinę vienybę su Katalikų Bažnyčia. Tiems, kurie kreipėsi į Šv. Sostą, belieka atsiliepti į šią Apaštališkąją konstituciją, – pažymėjo bendrame pareiškime Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas ir Vestminsterio arkivyskupas Vincentas Nicholsas.
Tvirtinama, kad Apaštališkoji konstitucija yra viena iš ekumeninio dialogo tarp Katalikų Bažnyčios ir Anglikonų bendrystės pasekmių.
Taigi, visiems turėtų būti labai aišku, koks yra katalikiško ekumenizmo tikslas.

Korėjiečių pastoriaus maldos pribloškė Jeruzalės gyventojus


Izraelio laikraštis "Jerusalеm Post" pasirodė straipsnis Korėjos bažnyčios"Man- Min" pastorius Džei Rok LI meldėsi prie Raudų sienos ir prašė lietaus Jeruzalei. Šis straipsnis sukėlė audringą reakciją, daugelis šaipėsi ir tyčiojosi iš pastoriaus, nes šiuo metų laiku Jeruzalėje praktiškai niekada nelyja, to nežadėjo ir oro prognozės.
Tačiau kitą dieną pajuokos virto didžiuliu nusistebėjimu, nes pasipylė lietus, tiesa, daugelis įvertino taip kaip atsitiktinumą.
Vėliau patorius Džei Rok Li gavo prašymus dar pasimelsti, kad lytų. Jis vėl nuėjo prie Raudų sienos ir po maldos vėl ėmė lyti.
"Tokių atsitiktinumų nebūna",- kalbėjo Jeruzalės gyventojai, pritrenkti įvykių. Į tai pastorius Džei Rok Li pasakė, kad reikia reikia sekti Dievu, gyventi teisų gyvenimą ir Viešpats atsakys į maldas.
Pagal "In Vyctory"

Įstatymų projektai Lietuvoje po vyskupijų letena?

Seime vykusioje konferencijoje „Mes ne prašome, o reikalaujame“, skirtoje ginti moters teises Seimo narė prof. Marija Aušrinė Pavilionienė be būdingų jai emocionalių feministinių teiginių pažėrė ir kai ką, kas šiaip jau yra skandalas demokratinėje visuomenėje – pasirodo, įstatymų projektai keliauja į katalikų juristų rankas. Ir be vyskupų žinios niekas nevyksta.
„Lietuvoje įstatymų projektai atiduodami katalikų juristų peržvalgai. Katalikybės įtakoje sukurta šeimos politikos koncepcija. Valstybinės aukštosios mokyklos rengia dvasininkus ir religijos mokytojus. Vėl kartoju mūsų konferencijos pavadinimą ir leitmotyvą: mes neprašome, mes reikalaujame, kad Lietuvoje būtų gerbiamos žmogaus ir moters teisės, kad klerikalai nesikištų į įstatymų leidybą, nes jų įtakoje priimti įstatymai ir koncepcijos sulaukia demokratinės Europos bendrijos pasmerkimo“, - kalbėjo M. A. Pavilionienė.
Turbūt ryškiausias klerikalinio įsikišimo į įstatymus pavyzdys yra religijos srityje. Katalikų kunigų parengtas, pranciškono A.Peškaičio peržiūrėtas įstatymas padalijo Lietuvos piliečius pagal religines pažiūras į privilegijuotus ir antrarūšius, nors Konstitucija teigia, kad visi piliečiai turi būti lygūs.

antradienis, spalio 20, 2009

CfaN ir Reinhard Bonnke kruzeidas Afikpo Nigerijoje - tūkstančiai pasirinko Kristų


Spalio mėnesį CfaN ir evangelistas Reinhard Bonnke surengė 5 dienų kruzeidą Afikpo mieste Nigerijoje. Šis miestas yra genčių zonoje, netoli dykumų, žemė prasta, derlius menkas, be to, dvasiškai šitas miestas ypač sukaustytas - klesti burtininkavimas. Kaip pasakojo evangelizaciniame kruzeide dalyvavę afrikiečiai pastoriai, burtininkai ir raganos čia ypač agresyvus, pavyzdžiui, pastaruoju metu nužudė vieną iš didžiausių krikščioniškų bendruomenių lyderių, kurį supjaustytė į mažus gabaliukus.
Vis dėlto, Evangelijos sėkla čia gyva ir augina daigus. Per R.Bonkės kruzeidą Dievas antgamtiškai keitė žmones, pripildė Šventąja Dvasia, gydė ir atstatė. Vidutiniškai į kiekvieną susirinkimą suplaukdavo iki 200 000 žmonių minia, daugelis jų pavesdavo gyvenimus Kristui. Po pirmojo susirinkimo evangelistas Reinhard Bonnke sakė: "Šiandien mes sumindėme gyvatės galva". Afikpo yra miestas, kuriame viešpatavo absoliutus senovės raganavimas. Žmonės gyveno baimėje, ir pavergti demoniškos galios. Bet šiąnakt, jie susiduria su galia, kuri yra stipresnė už bet kokį prakeikimą - Evangelijos galia".
Jau pirmąją dieną Dievas daugeliui aklųjų atvėrė akis, paralyžiuotieji pasveiko, tūkstančiai atidavė gyvenimus Jėzui. Atsigręžimą į Viešpatį lydėjo ir atgailos darbai - Kai kurie žmonės atnešė maišus, pilnus pavogtų prekių, kurias organizatoriai perdavė policijai, raganos ir burtininkai sunešė savo kerėjimo reikmenis, kurie vėliau buvo sudeginti.
Paskutinė diena prasidėjo rytine konferencija kurioje buvo 25 000 dalyvių, atvykusių į uždarymo renginį. Susirinkimo metu atėjo momentas, kai Šventoji Dvasia paragino į minią pasiųsti apie 600 pastorių dėti rankas ant žmonių. Organizatoriai sako, kad buvo tiesiog stebuklų sprogimas. pastoriai liudijo apie tai, kaip Viešpats, - dažnai pirmą kartą - naudojo juos antgamtiškai ir buvo išgydyti daugybė žmonių.
Vakare susirinko 225 000 žmonių, iš jų po maldų apie 180000 žmonių buvo pripildyti Šventosios Dvasios.
Sekmadienį Reinhard Bonnke viešbutyje aplankę vietiniai pastoriai sakė, kad didžiulės minios naujai įtikėjusių tiesiog užliejo jų bendruomenes per tarnavimus.

Pagal "CfaN"

Nuotraukose - evangelistas Reinhard Bonnke kruzeidas Afikpo mieste - vakariniai tarnavimai.
Malda su organizatoriais už miestą.
Burtininkavimo reikmenys, kuriuos sunešė sunaikinti buvę burtininkai.
Liudijimas apie Dievo suteiktą išgydymą.

pirmadienis, spalio 19, 2009

JAV katalikų vyskupija bankrutavo dėl pedofilų veiklosDelavero valstijos Ulmingtono katalikų vyskupija, turinti 230 000 narių, paskelbė bankrotą, praneša "Лента.Ру", ir pateikė dokumentus dėl kreditorinės apsaugos. Tai įvyko prieš pat civilinį teismo procesą, kuriame bus nagrinėjama visuomenės dėmesio sulaukusi seksualinio priekabiavimo byla. Tai septintoji tokio tipo byla(bankroto) JAV nuo skandalo, kilusio Bostone prieš septynerius metus.
Vyskupijos vyskupo W. Francis Malooly teigimu vyskupijos bankrotas sunkus žingsnis:"Tai skausmingas žingsnis, aš tikėjausi, kad to niekada nebus". Šis žingsnis automatiškai atideda bylos svarstymą, praneša BBC.
Tačiau aukų advokatas teigia, kad tai buvo žūtbūtinis bandymas nuslėpti tiesą nuo visuomenės ir "tūkstančius dokumetų" nuo visuomenės akių.
Byla, kuri turėjo būti svarstoma pirmadienį, būtų pirmoji, nagrinėjama teisme pagal valstybinius įstatymus, numatančius dvejų metų laikotarpį, per kurį gali būti pareikštos pretenzijos, netgi pasibaigus senaties terminui.
2007 metais buvo paskelbta, kad nepaisant senaties seksualinio priekabiavimo aukos gali kelti bylas, buvo iškelta daugiau kaip 100 bylų".
Tai septintoji bankrutavusi JAV katalikų vyskupija. Prieš tai bankrutavo Devenporto, Ferbengso, Portlando, Sandiego, Spokano, Tūsono Katalikų bažnyčios vyskupijos.


Pagal "Credo"

Vienuoliai protestavo prieš bendras maldas


Kipre prasidėjo stačiatikių - katalikų dialogas, kuriame dalyvauja Vatikano ir stačiatikių bažnyčių atstovai, praneša РИА "Новости".
Kai kurie stačiatikių dvasininkai ir vienuoliai nepanoro dalyvauti tokiame renginyje. Spalio 18 dieną grupė vienuolių ir pasauliečių stačiatikių protestavo prieš bendras maldas, kurios turėjo vykti šv.Georijaus cerkvėje, vadindami jas "neteisėtomis" ir turi tikslą stačiatikių bažnyčią padaryti valdomą Vatikano.
Po protestų maldas teko atšaukti.

Pastoriui Billy Joe Daugherty diagnozuota limfoma


Žymiam charizmatinio judėjimo pastoriui Billy Joe Daugherty diagnozuota limfoma.
Oklahomoje pastorius Billy Joe Daugherty papasakojo savo bažnyčiai sekmadienį, kad jam buvo diagnozuotas vėžys, praneša "Charisma News Online"
Pastorius sakė, kad jis buvo ligoninėje praėjusią savaitę dėl virusinės infekcijos jo gerklėje. Po tyrimų serijos gydytojai jam diagnozavo limfomą. B.J.Daugherty yra "Pergalės krikščionių centro" Tulsoje įkūrėjas,

sekmadienis, spalio 18, 2009

Jerevane - pastorių konferencija

Slalio pradžioje Armėnijoje, Jerevane, įvyko pastorių konferencija.Joje kalbėjo pastoriai iš Armėnijos, Uzbekijos ir Rusijos,praneša invictory.org.
Konferencijoje dalyvavo apie pusantro tūkstančio pastorių ir namų bažnyčių lyderių iš Jerevano ir visos Armėnijos.

šeštadienis, spalio 17, 2009

Gyvenimas pagal šariatą - kirčiai už liemenuką


Gyvenimas pagal šariatą - kirčiai už liemenuką, taip pasisuko Somalio gyventojų likimas, po to, kai jie entuziastingai palaikė islamo teisinės sistemos įvedimą. Mogadiše viešai plakamos moterys, kurios nešioja po burkomis liemenukus. Islamistinė policija sulaiko moteris ir patikriina, ką moterys nešioja po visą kūną dengenčiu apdangalu. Jei randamas liemenukas, jo savininkė viešai nuplakama turguje, o liemenukas sudeginimas.
Praeitą savaitę dviem jauniems vyrams tuguje buvo nukirstos rankos ir kojos, nes jie buvo apkaltinti vagystėmis. Taip pat plakami vyrai, kurių barzda yra nepakankmai ilga.
Pagal "Mignews"

Meilė turi veidą


Michele Perry "Love has a Face". "Meilė turi veidą" - toks jos knygos pavadinimas apie jos darbą ir gyvenimą misijos laukuose. Ji yra pavyzdys, kaip žmogus turintis didelių fizinių trūkumų, tarnauja Dievui. Mišelė Pery gimė be kairės kojos, kai jai sukako 13 metų ji jau buvo patyrusi 23 operacijas. Tarp visų šitų operacijų, Jėzus pašaukė ją nešti meilę mažiesiems. Palikusi saugią Ameriką Mišelė išvyko tarnauti pirmiausia į Indijos lūšnynus, o dabr tarnauja paliktiems vaikams viename iš sunkiausių regionų - 20 metų karo draskomame Pietų Sudane. Ji keičia Jėzaus meile vaiką po vaiko karo draskomoje tautoje.
Mišelės istorija yra istorija Dievo žmogaus, kuris užuot verkęs dėl savo įgimtų trūkumų, eina tarnauti ir tampa tikėjimo didvyriu.
Pati Mišelė savo knygą paskyrė "Sudano vaikams ir visiems, kurie pasirenka eiti sudėtingais keliais į Dievo širdį""Kai manęs klausia, kaip mums pavyko šitoje šalyje įkurti tiek bažnyčių,kaip pasiekėme karo metu tiek žmonių, kokia mūsų strategija, visada atsakau taip pat - pirmiausia, mes pašaukti mylėti Dievą visomis jėgomis ir gelme. Аntra, mes pašaukti mylėti artimus savo tokiu pat būdu. Šis planas niekada nesikeičia. Aš tikiu, kad prabudimas turi veidą.Jis kaip nors atrodo. Prabudimo veidas yra meilė. Jei mes nepamatom vieno žmogaus, nepamatysim ir daugelio. Prabudimas yra tame, kad pažiūrėti vienam žmogui į akis ir pamatyti, kaip Jėzus žiūri į jus", - sako Mišelė Pery.

penktadienis, spalio 16, 2009

Airijos katalikų ganytojai prašo atleisti už seksualinį išnaudojimą


Airijos Vyskupų konferencijos metiniame susitikime ganytojai paprašė atleidimo asmenų, kurie patyrė kunigų ar vienuolių seksualinį priekabiavimą ar išnaudojimą šalies mokyklose ar vaikų prieglaudose. Vyskupai taip pat pažadėjo daryti viską, kad ateityje nepasikartotų panašūs dalykai. Be to vyskupai analizavo Vaikų išnaudojimo tyrimo komisijos ataskaitą.
Tris valandas trukusiame Airijos vyskupų susitikime su seksualinio išnaudojimo ir priekabiavimo aukomis, buvo kalbama apie skausmingas nukentėjusių asmenų patirtis ir pasekmes jų šeimoms. Taip pat buvo pasmerkti niekingi išnaudojimo aktai. Vyskupai paprašė atleidimo ir už tai, kad nebuvo išvengta Bažnyčiai patikėtų vaikų išnaudojimo ir kad negirdėjo kaltinimų.
Airijos Vyskupų konferencijos išplatintame pranešime rašoma, kad nukentėjusieji ir vyskupai sutarė, jog šis susitikimas yra proceso pradžia. Galiausiai buvo nuspręsta įsteigti grupę, kuri tarpininkaus ir palaikys ryšius tarp nukentėjusių ir vyskupų.
Apie tai pranešė "Vatikano radijas"

Pedofilijos skandalai JAV ir Airijos katalikų bažnyčioje - skaičiai

2002 metais paaiškėjo, kad JAV nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio daugiau nei 4 tūkst. kunigų lytiškai išnaudojo apie 11 tūkst. vaikų.

Iki 2004 metų JAV kunigus lytiniu išnaudojimu nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio iki 2002 metų apkaltino 10 667 žmonės. 46,9 proc. kaltinimus kunigams pateikusių žmonių sakė, kad lytinę prievartą patyrė ne po vieną kartą.

2007 metais dėl seksualinio išnaudojimo buvo įteikti dar 689 pareiškimai. Iki 2008 metų balandžio JAV katalikų bažnyčia kunigų pedofilų aukoms už padarytą žalą buvo sumokėjusi 2 mlrd. dolerių (apie 5 mlrd. litų).

2009 metų gegužę panašus skandalas nauja jėga užvirė ir Airijoje. Čia buvo paviešinta ataskaita, apnuoginusi Katalikų bažnyčios globotų vaikų patirtą prievartą.Dokumentą paskelbė komisija, 9 metus tyrusi žiaurumus, kuriuos nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo iki dešimtojo dešimtmečio patyrė Katalikų bažnyčios globojami airių vaikai.
Išmokų suma aukoms gali siekti nuo 2 iki 11 milijardų eurų.

Irano krikščionėms pakeitė kaltinimąDvi Irano krikščionės 27 Meriem Rostambur ir 30 Marziech Eleilambad ruošiamasi bausti mirties bausme - tokia bausmė taikoma "pitžodžiautojams". Moterys buvo areštuotos pavasarį, kai islamiška policija rado jų namuose "Naująjį Testamentą".Šiuo metu moterys laikomos Teherano kalėjime. Vykusiame teismo posėdyje, prokuroras reikalavo "sugrįžti į islamą", bet jos atsisakė ir pareiškė, jog "dėl nieko nesigaili ir seks Kristumi" pranešė "Портал-Кредо".
Spalio 6 dieną Irano teisėjas oficialiai jas apkaltino "piktžodžiavimu ir krikšionybės propaganda, praneša "International Christian Concern" (ICC) ir Irano augančios bažnyčios tarnavimas"Elam".
Teisių gynėjai sako, kad šis žingsnis pozityvus, nes anksčiau moterys kaltintos antivalstybine veikla, o dabar kaltinimas pakeistas ir iš revoliucinio teismo jų byla keliaus į paprastą. "Elam" praneša, kad po kalinimo ir kankinimų moterų sveikata yra bloga, o medicininės pagalbos jos nesulaukia.

ICC ragina Iraną panaikinti bet kokius kaltinimus, nes Iranas yra pasirašęs tarptautines sutartis, pagal kurias piliečiai turi teisę pasirinkti tikėjimą, o visus krikščionis - toliau melstis už moteris.
Pagal "CNL-NEWS"

Iš kalėjimo paleistas Kinijos namų bažnyčių prezidentas


Iš kalėjimo paleistas Kinijos namų bažnyčių prezidentas Žang Minhuan ir jo žmona.Švenčiant kompartijos 60 - metį, juos valdžia buvo pasiuntusi į "priverstines atostogas",- praneša "China Aid Association" (CAA).

Jie buvo areštuoti, kelios namų bažnyčios buvo išvaikytos. Tiesa, Žang Minhuan ir jo žmona nepatyrė nuostolių, o valdžios atstovai su jais kalėjime gerai elgėsi.
Valdžia pasakė, "priverstinės atostogos" yra vertos 1,5 tūkstančio dolerių, į tai pastorius pasakė, kad geriau jau tuos pinigus valdžia būtų išleidusi neturtingų vaikų mokymui.
Suimti ir kalėjime laikomi dar keli namų bažnyčių lyderiai. Namų bažnyčių judėjimas laikomas nelegaliu Kinijoje, kadangi bažnyčios nesiregistuoja, o jų nariai nelanko oficialios kinijos Trejybės bažnyčios. Spėjama, kad šiuo metu Kinijoje jau yra 130 milijonų krikščionių, o bažnyčia sparčiai auga.
Nuotraukoje - kai kuriose Kinijos kaimo vietovėse į Kristų atsigręžė absoliuti dauguma gyventojų.

ketvirtadienis, spalio 15, 2009

Siūlo parduoti... Vatikaną ir pamaitinti vargšus

YouTube pasirodė įrašas, kuriame amerikiečių aktorė Sara Silverman siūlo popiežiui parduoti Vatikaną ir pamaitinti pasaulio vargšus, praneša "NYDailyNews.com".
"Jūs kviečiate gyventi kukliai ir aš visiškai su jumis sutinku,- dėsto aktorė kreipdamasi į Katalikų bažnyčios galvą - popiežių,- Todėl, gali būti, kad Jums atėjo laikas išvažiuoti iš savo namų, kurie užima visą miestą. Jei kalbėti apie garbę - Jūs taptumėt visų laikų didžiausiu didvyriu".
Aktorė Sara Silverman pasakoja, kad tokia altruistiška idėja, jai atėjo tiesiai iš dangaus, kai ji mąstė, kaip pamaitinti pasaulio badaujančius žmones."Reikia parduoti Vatikaną"- toks atsakymas skambėjo jos galvoje.

Medžioja Jahovos liudytojus

Rusijoje prasidėjo religinės grupės Jehovos liudytojai medžiojimo kampanija. Rostovo teismui pripažinus, kad jų literatūra yra "ekstremistinė", Sankt - Peterburge milicija po vieno jų susirinkimo liepė visiems dalyvavusiems sueiti vidun, rašyti pasiaiškinimus. "Портала-Credo.Ru" tvirtina, kad buvo sulaikyti 68 žmonės, kuriems buvo pareikšta, kad jų veikla - ekstremistinė.Sulaikymą organizavo vienas prokuroras.Jokių dokumentų, leidžiančių tokius veiksmus nei prokuroras, nei milicija nepateikė. Sąžinės laisvei Rusijoje kyla vis didesnis pavojus.

Katalikų kunigas kortomis išlošė stambią sumą

JAV katalikų kunigas žaisdamas pokerį kortomis išlošė 100 000 dolerių. Katalikų kunigas Endriu Trepl iš Pietų Karolinos nugalėjo profesionalius žaidėjus ir laimėjo 100 000, praneša "Catholic Spirit". Žaidimo finale, kuris buvo rodomas per televiziją, kunigas, laukdamas kol bus atskleistos kortos, nulenkė galvą maldai rankoje spausdamas rožančių.
Endriu Trepl iš Pietų Karolinos galės grįžti dar kartą į žaidimą, kai gruodžio mėnesį studijoje bus žaidžiama dėl milijono.
Kad patektų į televizijos studiją, kunigas perėjo atranką, kurioje jis ir dar 9 žmonės buvo atrinkti iš 10 000 pokerio žaidėjų. Vyskupas leido jam dalyvauti.

trečiadienis, spalio 14, 2009

Afrikos evangelikai nepasiduoda ekumenizmo viliotiniui


Vatikane vykstančio sinodo metu Afrikos vyskupai skundžiasi, kad vis daugiau katalikų palieka bažnyčią. Didėjantis Afrikos katalikų, vis labiau įsitraukiančių į evangelikų bendruomenes, skaičius – viena iš esminių Vatikane vykstančio Afrikos vyskupų sinodo temų.
Kardinolas Walteris Kasperis Sinodo dalyviams sakė, kad nors Afrikoje Bažnyčia sparčiai auga, tuo pat metu yra pastebima liūdna tendencija, kad gilėja skilimas tarp krikščionių. Kartais dialogas su charizmatinėmis, sekmininkiškomis ir kitomis evangelikų bendruomenėmis yra sunkus ar net neįmanomas „dėl jų agresyvaus elgesio ir žemo teologinių žinių bagažo”, –sakė jis.
Tačiau ekumeniniai santykiai turi būti tęsiami ar kuriami ten, kur įmanoma, ir Katalikų Bažnyčia turi rimtai bei savikritiškai apsvarstyti kai kuriuos klausimus, kaip antai: „Kas yra negerai ar yra nepakankama mūsų pastoraciniame darbe? Kodėl tiek daug krikščionių palieka mūsų Bažnyčią? Ko jiems trūksta su mumis ir ko ieško kitur?”, – klausė kardinolas W. Kasperis.
Panašūs klausimai kyla ne pirmą kartą, ypač daug pastangų ekumenizmo fronte katalikų bažnyčia padėjo Brazilijoje, kur net norėjo rašytiniu susitarimu įtvirtinti tai, kad sekmininkų bendruomenės neskelbtų katalikams evangelijos, tas pats kartojasi ir Afrikoje.
Nuotraukoje - R.Bonnkės evangelizacija Afrikoje. Evangelijos žinia sutinkama džiugiai.

Pagal CNS

Išsiskyrę katalikai nori "minkštumo" jų atžvilgiu

Prancūzijos laikraštis «Pèlerin»(Piligrimas) atliko tyrimą, kurio metu išsiaiškino, jog Išsiskyrę katalikai nori "minkštumo" iš bažnyčios jų atžvilgiu.
Buvo tiriami išsiskyrę asmenys. Pasirodė, kad prancūzų katalikai skiriasi taip pat dažnai kaip ir netikintys(17%), sutampa ir pakartotinių santuokų procentas(5%).Daugelis apklaustųjų buvo pensinio amžiaus. Paaiškėjo, kad kas penktas pensininkas išsiskyręs, o kas antras iš jų - vedęs antrą kartą.
«Pèlerin» rašo, kad 85% apklaustų katalikų nepritaria bažnyčios draudimui vesti antrą kartą. Tik 24% katalikų mano, kad ši dogma yra teisinga. Tik 16% mano, kad teisinga neleisti antrą kartą vedusių prie komunijos.
2005 metais Prancūzijoje buvo rekordinis skyrybų skaičius - 150 000,79% prancūzų mano, kad bažnyčia turėtų "suminkštinti" savo poziciją.
Pagal NHL

Visą naktį meldėsi už kriminalinį autoritetą


Maskvoje palaidotas "vagis įstatyme" stambiausias kriminalinis autoritetas Japončikas, praneša РИА "Новости".Jo laidotuvės virto įvykiu, kuris gali būti lyginamas tik su rašytojo Soldženicino laidotuvėmis.
Vaganiovo kapinių bažnyčioje karstas buvo pastatytas iš vakaro ir visą naktį buvo meldžiamasi. Vaikinai iškalbingi "От братвы из Кирова", "От братвы из Ярославля" ir t.t.

antradienis, spalio 13, 2009

Didžioji Britanija - spaudimas didėja

Didžioji Britanija netikėtai tapo kraštu, kuriame krikščionys imti vis aktyviau persekioti ir imama riboti jų veiklą, kas praktiškai netaikoma kitoms religinėms grupėms. Pamažu spaudimas didėja - šį kartą valdžia nusiuntė įspėjimą vienai vietinei bažnyčiai, kad ji "per daug kelia triukšmo sekmadieniais".
Krikščionys sako, kad toks įspėjimas gautas pirmą kartą per 60 bažnyčios gyvavimo metų ir vertina tai kaip valdžios norą "užkišti gerklę" bažnyčiai, kuri neparanki valdantiesiems.
Pagal "Victory"

Sarajeve užpuolė katalikų bažnyčią

Sarajeve naktį nežinomi asmenys užpuolė katalikų bažnyčią. Suniokotas fasadas ir išdaužyti langai, praneša "Milites Christi Imperatoris".Tą pačią katalikų bažnyčią Bosnijoje jau buvo suniokoję ne kartą, manoma, kad tai radikalių musulmonų darbas, nes policija kiekvieną kartą rasdavo kaltus asmenis, tačiau jie atsipirkdavo tik smulkiomis baudomis. Priešiškumas krikščionims, kokios konfesijos jie bebūtų, dažnas reiškinys Bosnijoje.

sekmadienis, spalio 11, 2009

Evangelijos šventė baigėsi


Šiandien Vilniuje baigėsi evangelijos šventė, kurioje pamokslavo pamokslavo David Hathaway (D.Britanija).
Bendram darbui šią šventę suruošti Lietuvoje susijungė daugiau kaip 50 krikščionių bendruomenių - nedenominacinės bažnyčios, reformatai, sekmininkai, baptistai, metodistai.
Nuotraukoje - žmonės išėjo atgailai

EVANGELIJOS ŠVENTĖ - šeštadienis


EVANGELIJOS ŠVENTĖ Siemens Arenoje Vilniuje vyko antrą dieną. 12 valandą prasidėjo dieninis renginys, kuriame šlovinio grupė „Ichthus“ (Vilnius), po to vyko seminaras „Evangelizmas“, kurį vedėDavid Hathaway (D.Britanija).17val - Vakarinis renginys, jame dainavo Vaidas Vyšniauskas, šlovino grupė „Misija“ iš Klaipėdos evangelijos bažnyčios,daivavo Gospel-choras „Sounds in G“ (Vilnius)
su Giedre Kilčiauskiene ir Rūta Ščiogolevaite
Pamokslavo David Hathaway (D.Britanija). Po maldos už išgelbėjimą buvo meldžiamasi už ligonius, nemažai žmonių kilo ant scenos paliudyti apie tai,kas įvyko po maldos.
Šiandien - paskutinė diena, turite progos apsilankyti

šeštadienis, spalio 10, 2009

EVANGELIJOS ŠVENTĖS - penktadienis


Vakar Vilniaus Siemens arenoje prasidėjo EVANGELIJOS ŠVENTĖ
Giedojo Rosita Čivilytė,šlovinimą vedė Valdis Indrišonoks (Latvija), o pamokslavo David Hathaway (D.Britanija). Po pagrindinės dalies vyko koncertas jaunimui, kuriame grojo grupės „Gyvai“ (Vilnius) ir „Quest rising“ (Kaunas).
Bendram darbui šią šventę suruošti Lietuvoje susijungė daugiau kaip 50 krikščionių bendruomenių - laisvieji krikščionys, nedenominacinės bažnyčios, reformatai, sekmininkai, baptistai, metodistai.
Šventė dar truks šiandien ir rytoj.

penktadienis, spalio 09, 2009

Lietuviai katalikai JAV. Skaičiai

Kunigas Antanas Saulaitis spaudai pateikė įdomius duomenis, kuriais remiantis galima susidaryti vaizdą, kai gyvuoja lietuviškos katalikų parapijos JAV. A.Saulaitis ragina JAv gyvenančius katalikus lankyti pamaldas, ns nuo to priklauso parapijų ateitis.
Čikagos katalikų arkivyskupija spalio mėnesį skaičiuoja savaitgalinių Mišių lankytojus.
A.Saulaitis rašo:"Pastaraisiais metais labiausiai išgarsintas atvejis buvo New York miesto Aušros Vartų bažnyčios uždarymas. Joje lietuvių kalba pamaldų jau nebuvo dešimtmetį ar daugiau. Labai uoliai grupė žmonių būrėsi ją gelbėti, priešintis arkivyskupo nuosprendžiui visokiais įmanomais būdais. Boston miesto Šv. Petro parapija sugebėjo uždarymą atidėti ir labai gyvai buria bei ugdo apylinkės lietuvius.Šiuo metu uždaroma Cleveland miesto Šv. Jurgio parapija, sujungiama su uždaroma Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos (DMNP) parapija, su lietuviu klebonu iškilsiančia naujo švento globėjo pavadinimu DMNP sodyboje. Seniausia lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia Shenandoah, PA, atrodo, bus griaunama, nepaisant ten gyvuojančios bendruomenės ir likusių išteklių.

Vyskupijos turi savo programą ir planą. Čikagoje skaudžiai išgyvenome savo seniausios Šv. Jurgio bažnyčios baigtį. Jau senokai apgailėjome didžiausios lietuvių Šv. Kryžiaus bažnyčios netektį. Šv. Kryžiuje sekmadieninis lietuvių būrelis vis mažėjo, kai 1,400 sėdimų vietų bažnyčioje keletą sekmadienių tebuvo devyni asmenys, įskaitant zakristijonę, vargonininką ir jo žmoną giesmininkę, šie susibūrė apie atvykusį kunigą ir pasakė, kad nebeatvažiuotų.
Spalio sekmadienį lietuvių katalikų penkiose vietose per aštuonerias Mišias iš viso būna apie 2,200.
Kai vyksta mėnesinės lietuvių Mišios šiauriniuose priemiesčiuose, spalio lankomumas kiek padidėtų. (Lenkų pamaldas 90-tyje arkivyskupijoje vietų lanko 350,000 arba 44 nuošimčiai žinomų tautiečių.) Jeigu Katedron suvažiuotume kaip per Velykas ir Kalėdas, džiaugtumėmės ir mes patys, ir Čikagos arkivyskupija. Vien Palaimintojo J. Matulaičio misijoje per pastarąsias Velykas buvo daugiau nei 3,000 tikinčiųjų. Turėtų būti buvę dvigubai per visas kitas keturias bažnyčias – Šv. Antano Cicero, Nekalto Prasidėjimo Brighton Park, Šv. Mergelės Marijos Gimimo Marquette Park ir tėvų jėzuitų koplyčioje".

Irako musulmonai išreiškė solidarumą

Smurtas įsipyksta net ir musulmonams. Gražų žingsnį parodė Irako musulmonai, po dar vieno krikščionio nužudymo. Kirkuke šeštadienį pagrobto irakiečio krikščionio nužudymas sukrėtė ne vien Irako krikščionis, bet ir šalies musulmonus. 55 metų šeimos tėvo ir medicinos darbuotojo Imad Elia Abdul Karim kūnas buvo surastas sekančią dieną po pagrobimo, sekmadienį. Žinios sukrėsta Pietų Irako šiitų bendruomenė pasiuntė į Kirkuką specialią delegaciją krikščionių bendruomenei pareikšti užuojautą ir solidarumą.

Delegacija, susidedanti iš trisdešimties vietinių genčių ir sunitų religinės bendruomenės vadovų, pareiškė Kirkuko krikščionių bendruomenei savo artumą ir solidarumą. Delegacijos nariai drauge pasmerkė prieš Irako krikščionis tęsiamą smurtą ir paragino krašto vyriausybę labiau rūpintis gyventojų apsauga.

EVANGELIJOS ŠVENTĖS programa


EVANGELIJOS ŠVENTĖS PROGRAMA

Siemens Arena, Vilnius, spalio 9-11 d.

Penktadienis, spalio 9 d.

19.00 Atidarymas
19.05 Rosita Čivilytė
19.15 Šlovinimas, Valdis Indrišonoks (Latvija)
20.00 Pamokslas, David Hathaway (D.Britanija)

21.00 Koncertas jaunimui
Grupės „Gyvai“ (Vilnius) ir „Quest rising“ (Kaunas)

Šeštadienis, spalio 10 d.

12.00 Dieninis renginys
12.05 Šlovinimas, grupė „Ichthus“ (Vilnius)
12.30 Seminaras „Evangelizmas“, David Hathaway (D.Britanija)

17.00 Vakarinis renginys
17.05 Vaidas Vyšniauskas ir Jurgita Lopetaitė
17.15 Šlovinimas, grupė „Misija“ (Klaipėda)
18.00 Pamokslas, David Hathaway (D.Britanija)

21.00 Koncertas
Gospel-choras „Sounds in G“ (Vilnius)
su Giedre Kilčiauskiene ir Rūta Ščiogolevaite

Sekmadienis, spalio 11 d.

12.00 Dieninis renginys
12.05 Šlovinimas, „Gyvieji akmenys“ (Vilnius)
12.30 Seminaras „Stebuklingas Dievo Aprūpinimas“, vyskupas Michael Wieteska (Šveicarija)

14.00 Koncertas vaikams
Vaikų choras „VALIO“

17.00 Vakarinis renginys
17.05 Roko opera „Prisikėlęs“
18.00 Pamokslas, David Hathaway (D.Britanija)
21.00 Giesmė „Palaimink, Dieve, mus“

ketvirtadienis, spalio 08, 2009

Islamistai prisiekė išnaikinti krikščionis

Somalyje islamistai prisiekė fiziškai išnaikinti krikščionis. Pasak gerai informuotų šaltinių, taip padarė viena iš pagrindinių grupuočių veikiančių Somalyje El -Šabab.
Praeitą savaitę islamistai nušovė krikščionių bažnyčios lyderę, praneša "Worthy News".
Islamistų lyderis šeichas Arbov rugsėjo 28 Mereri kaime nušovė 46 metų Mariam Husein, kuri vadovavo pogrindiniam krikščionių judėjimui, kai rado pas ją 6 Biblijas.
Pagal "Vyctory"

Italijos mafijos pinigai Vatikano banke
Vatikano Istituto per le Opere di Religione (IOR) (Religinių darbų institute) kitaip vad. „Vatikano bankas“ rugsėjo pabaigoje pakeista visa vadovybė. Kodėl taip įvyko?
Kai kurie vakarų žurnalistai mano, kad tai susiję su bloga Vatikano banko reputacija. 1980 metais kilo skandalas kai „Vatikano bankas“ vadovaujamas lietuvių kilmės arkivyskupo Pauliaus Kazimiero Marcinkaus įsivėlė į skandalą ir buvo įtartas mafijos pinigų plovimu.
Paulius Kazimieras Marcinkus 1971–1989 dirbo direktoriumi Istituto per le Opere di Religione (IOR) (Religinių darbų institute) kitaip vad. „Vatikano bankas“. Šio laikotarpiu žlugo Banco Ambrosiano bankas (1982), palaikęs itin glaudžius ryšius su Vatikano banku.
Ambrosiano banko prezidentas Roberto Calvi dingo. Jis buvo rastas nužudytas po vienu tiltų Blackfriars Bridge rajone, (Londone (kišenėse rastos plytos). Tą pačią diena Calvio sekretorė Graciela Korocher žuvo (iššoko per langą banke Milane). Abiem atvejais buvo keliamos savižudybės bei nužudymo versijos. Michele Sindona artimas Marcinkaus draugas dirbęs be kita ko ir pas Ambrosiano, mirė kalėjime dėl apsinuodijimo cianidu. Banko iššvaistymai siekė apie 750 mrld. JAV dolerių (dalijant paskolas be kita ko ir fiktyvioms Lotynų Amerikos firmoms).
Banco Ambrosiano bankrotas, ikiteisminiai tyrimai, Roberto Calvis mirtis kėlė pavojų Jono Pauliaus I., IOR ir netgi Vatikano reputacijai. Jonas Paulius II Marcinkui suteikė visus įgaliojimus dėl IOR atgaivinimo. Įtartinomis finansinėmis transakcijomis IOR pervedė Banco Ambrosiano kreditoriams šimtus milijonų dolerių. Vatikanas sumokėjo 500 mln. JAV dol. nukentėjusiems, tačiau savo kaltės nepripažino.
Vėliau Marcinkus išėjo,dangstėsi diplomatine neliečiamybe, bet problemos liko. Šią vasarą Italijoje išėjo knyga „OOOO Vatikanas“, kuri iš karto tapo bestseleriu, joje žurnalistas Džanluidži Nucci publikavo monsinjoro Renato Dardocci dokumentus. R.Dardocci dirbo komisijoje, kuri turėjo pagerinti Vatikano reputaciją, tačiau nusivylė tuo, ką pamatė banke. Jis surinko 2 lagaminus dokumentų kopijų ir paslėpė, liepęs publikuoti tik po jo mirties. Jis mirė 2003 metais.
Dokumentai rodo, kad 1990-ųjų pradžioje Italijos mafija vis dar laikė savo indėlius Vatikano banke.Be to, Vatikano bankas įsivėlė į stambią korupcijos aferą, nes per jį chemijos koncernas mokėjo milijoninius kyšius politikams.
(Nuotraukoje - arkivyskupas Marcinkus ir popiežius).

Plačiau skaitykite
Станислав Минин
„Отмытые финансы Ватикана. За что уволили главного банкира Святого Престола?“.
http://www.portal-credo.ru/index0.php

Suskaičiavo musulmonus

Kas ketvirtas žmogus pasaulyje yra praktikuojantis musulmonas. Iš viso šiai religinei bendruomenei priklauso 1,57 mlrd. gyventojų, rodo iki šiol išsamiausias tyrimas šiuo klausimu, praneša agentūra AP.

JAV instituto "Pew" atlikto tyrimo apie religiją ir visuomeninį gyvenimą rezultatai paskelbti trečiadienį.Viena iš netikėtų išvadų: Vokietijoje gyvena daugiau musulmonų nei Libane, o Kinijoje - daugiau nei Sirijoje.

"Studija paneigė įsivaizdavimą, kad musulmonai yra arabai ir kad beveik visi arabai yra musulmonai", - sakė Amanėjus Džamalas (Amaney Jamal) iš Prinstono universiteto.

trečiadienis, spalio 07, 2009

Minės paveikslo karūnavimo metines


Keistos iškilmės rengiamos Žemaitijoje. Spalio 11 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje ir visose Telšių vyskupijos bažnyčiose bus švenčiama malonėmis garsėjančio Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo... vainikavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis metines. Ta proga Kryžiaus kelio koplytėlėse bus įberta žemės, atvežtos iš Jeruzalės.