trečiadienis, vasario 29, 2012

Ateizmo vėliavnešys atsipalaiduoja striptizo klubuose

Britų fizikas teoretikas, išgarsėjęs savo ateistinėmis pažiūromis ir kryptingu Dievo neigimu Stivenas Hokingas įrodė, kad žmogus gal ir gali suprasti visatos paslaptis, juoktis iš Dievo, tačiau suvaldyti savo silpnybes yra bejėgis.
Kembridžo profesorius pasirodė esąs svingerių klubų ir striptizo barų lankytojas, ypač kai nuvyksta į JAV. Apie tai paskelbė vienas bulvarinis laikraštis, kuriam profesorių "pridavė" vienas Kalifornijos svingerių klubo "Freedom Acres" narys. Pikantiška ši situacija tuo, kad garsusis ateistas jau daug metų paralyžiuotas, o į tokias įstaigas jis vyksta kartu su jį aptarnaujančiomis medicinos seserimis.  "Porą kartų kalbėjau su juo, aišku, Stivenas yra paskutinėje eilėje, ką tikėjausi čia sutikti",- buvo šokiruotas net svingeris.
Beje, Stivenas Hokingas 1965 metais vedė, su žmona susilaukė dviejų sūnų, dar kartą 1995 m. jis vedė savo slaugę, su kuria išsiskyrė 2007 m.
Paaiškėjus informacijai Kembridžo universitetas išplatino informaciją, kad esą Stivenas Hokingas tik kartą buvo tame neaiškios reputacijos klube, tačiau kiti klubų savininkai paneigė, kad tai buvo vienintelis kartas.
Pagal "Newsru"

Kaip katalikai garbina popiežiaus Jono Pauliaus II kraują

 Popiežius Benediktas XVI bučiuoja popiežiaus Jono Pauliaus II kraują, esantį monstrancijoje.
 Popiežiaus Jono  Pauliaus II kraujas sidabrinėje monstrancijoje - garbinimo objektas.Pamaldūs katalikai veržiasi bent pažiūrėti ir pasimelsti prie kapsulės.
 Apeigos Vatikane - kraujas garbinamas. Vadovauja vienas iš aukščiausių Vatikano dvasininkų - Bertone.
Kita kapsulė su popiežiaus Jono Pauliaus II krauju nešiojama Bogotos gatvėmis Kolumbijoje.

Taigi, šis sukrečiantis pasakojimas yra pačių katalikiškų naujienų agentūrų parengtas. Jis atskleidžia, koks baisus yra tikrasis stabmeldystės lygis organizacijoje, kuri vadina save krikščionių bažnyčia... 
http://www.noiseofthunder.com

Kamčiatkos dvasininkai - šunų kinkinių varžybose


Kamčiatkos stačiatikių vyskupas Artemijus ir dar 4 vyskūpijos šventikai dalyvaus šunų kinkinių varžybose "Берингия-2012", kurios vyks nuo kovo 8 iki 26 dienos. Trasos ilgis -1100 km. Varžybos prasidės Esso kaime, o pats stačiatikių hierarchas dalyvaus tik finalinėje kinkinių lenktynių dalyje Оssoro kaime, praneša "Интерфакс-Религия". Kiti šventikai gabens šimtus kilogramų humanitarinio krovinio vietinėms tautelėms, dalins Biblijas koriakų kalba, vaikišką literatūrą, pasakojimus apie stačiatikių šventuosius ir t.t.Taip pat susitiks su 13-os stačiatikių bendruomenių nariais.
Vienas iš šventikų Vladislavas Revenokas dalyvauja lenktynėse nuo 2008 metų, o 2011 m. net užėmė antrą vietą.

Brazilija siunčia misionierius


Brazilija pagal išsiųstų krikščionių misionierių skaičių tapo antrąja šalimi po JAV. 
2010 metais pasaulyje darbavosi  400 tūkstančių misionierių. Iš JAV buvo  išvykę 127 tūkstančiai, iš Brazilijos 34 tūkstančiai.
Į JAV tais pačiais metais atvyko 32,4 tūkstančio misionierių, dauguma jų buvo iš Brazilijos. 
Brazilijoje bažnyčios ruošti misionierius pradeda jau nuo mažų dienų - stiprūs tarnavimai vaikams, misijos šalies viduje, gyventi dvasinį gyvenimą ten savaime suprantama.
 

antradienis, vasario 28, 2012

Kaip komunistai avangardą sutiko


Kažkas visada turi būti pirmas. Maskvoje mirė vienas iš rusų neoficialios dailės dailininkų Elijus Beliutinas, jam buvo  86 metai. Savanoriu išėjęs į frontą E.Baliutinas ir po karo neprarado drąsos. Jis tapo garsenybe po to, kai 1962 metais organizavo Maskvos Manieže avangardistų parodą,  kurią asmeniškai uždarė TSRS vadovas Nikita Chruščiovas. Tuometinę komunistų vadovybę paroda aiškiai, švelniai tariant, išmušė iš vėžių...
Avangardistų parodos atidaryme dalyvavo užsienio žurnalistai, JAV televizininkai, kurie paskleidė žinią, kad TSRS leidžia abstraktųjį meną. Parodą tada uždarė, bet dailininkai suspėjo išsivežti paveikslus, gandai pasiekė Chruščiovą, kuris tuo metu buvo užsienyje. N.Chruščiovas neturėjo supratimo, kas ten per menas, tada kažkam iš CK šovė mintis surengti atskirą parodą ir parodyti Chruščiovui. Parodė... "Правда" išspausdino labai labai didelį triuškinantį straipsnį...
Tiesa, neparašė, kad komunistų vadas išvadino dailininkus „pyderasais“. Skulptorius Ernstas Neizvestnyj taip šią sceną aprašo: “Įeina Chruščiovas. Klausia, kas čia svarbiausias, po kiek laiko išstumia mane. „Tu – pyderasas“,- domisi Chruščiovas“...      
Dailininkas Leonidas Rabičevas kiek kitaip šią sceną komentuoja - 13 dailininkų stovi prie savo paveikslų, įeina Chruščiovas, jie ima ploti. Chruščiovas tyli porą minučių, paskui piktai sako: “Šūdas!“. Pagalvojęs priduria: “Pyderasai“.
CK narys Suslovas šaukia „Pasmaugti“. „Suimti, sušaudyti, sunaikinti“,- šaukia kiti CK nariai Ševelinas, Mazūrovas, Furcina. Chruščiovas prieina prie Boriso Žutovskio autoportreto.  "Dvejiems metams į taigą medienos ruošai“,- įsako meno "įkvėptas" Nikita Chruščiovas. Staiga kažkas atkreipė dėmesį į dailininką Aleksejų Kolli ir rėkia: “Štai - gyvas pederastas“. Ideologinio komiteto nariai komunistai apsupa dailininką ir ima rėkti: “Gyvas pederastas, gyvas pederastas“... Beje, kaip pabrėžia "Коммерсант", vis dėlto nieko nesušaudė, į mišką neišsiuntė ir nepasmaugė, o bėgant laikui ši scena įgauna vis daugiau variacijų, bet kad dailininkai taip buvo išvadinti - faktas..
Dabar ši scena verčia šypsotis, bet tada taip neatrodė. Beje, avangardistų parodos uždarymas laikomas oficialia vadinamojo "atšilimo" Tarybų Sąjungoje pabaiga, po kurios sekė stagnacija.

Dainininkas Robbie Williams - Jis rado mane
Britų šou biznio žvaigždė ir garsus muzikantas Robbie Williams liudija apie pasikeitimus jo gyvenime, apie tai jis praneša savo dienoraštyje.  Dainininkas labai gailisi dėl savo dainos „Bodies“, žodžių, kuriais neigė, kad Jėzus Kristus numirė už žmones.
„Mano mintys ir jausmai keičiasi“,- pabrėžė dainininkas ir sakė, kad kitame savo ture šioje dainoje jis pakeis žodžius į „Jėzus iš tiesų mirė už jus“.
„Ne aš radau Dievą, Jis rado mane, - rašo Robbie Williams, tvirtindamas, kad sunki kova su depresija pakeitė jo santykį su gyvenimu.
„Man jau 40 metų ir aš nebeturiu laiko žiūrėti į savo gyvenimą kaip anksčiau. Ši permaina yra dovana mano gyvenimui“. – rašo Robbie Williams.
Belieka džiaugtis permaina dainininko gyvenime. Taip pat reiktų palaikyti jį maldose, nes šou pasaulio žmonės dažnai neišlaiko pasaulio ir industrijos spaudimo ir grįžta prie įprasto gyvenimo būdo.

Tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje

Misionierė Mišėlė Perry toliau tarnauja Sudane niekam nereikalingiems vaikams. Jos vaikų kaimas jau ne vieni metai tapo vieta, kur žmonės sugabena našlaičius iš šio neramaus regiono. Kaime randa prieglobstį ir paaugliai, kuriuos prievarta buvo paėmę į kovotojų gretas visokios sukilėlių grupuotės. Nuotraukoje - malda gaisro metu. Mišelė meldėsi už šią mažylę, kad ji būtų išgydyta. Dievas toks nuostabus - mergaitė išgijo.jeigu mumyse dega vidinė ugnis, išorinė ne tokia ir baisi.
M.Perry yra tikras pavyzdys - gimusi be vienos kojos, patyrusi daugybę operacijų, ji sėkmingai dirba misionierės darbą Afrikoje. 

pirmadienis, vasario 27, 2012

"Dievo avinėliams" viskas galima...

Kunigas vogė, bet neteiskime...

Katalikai didžiuojasi ilga savo bažnyčios istorija, aiškina, jog tai yra tikras ženklas, jog Dievas dalyvauja šitos organizacijos veikloje.
Viena istorija apie tai, kaip ir kodėl laikosi katalikybė – kunigai gali daryti ką tik nori. Po vienos istorijos, kai kunigas buvo pagautas ir teismo nubaustas už tai, kad pavogė penkias plyteles šokolado, parapijonys surašė gražų laišką ir jį išplatino. Jis vadinasi „Kunigai – mūsų rodyklė į dangų“.
Jame rašoma: “O kodėl taip lengva apšmeižti kunigą? Sustoji prie minties, kad jie yra Dievo avinėliai, tylūs, tikri Kristaus sekėjai. Kristus tyliai leidosi žiaurioms kančioms ir kantriai atidavė savo gyvybę už mus, žmones, kad būtumėme išganyti amžinybėje, o kunigai yra mūsų rodyklė į dangų, kad mes nepaklystume šiame pasaulyje. Jie yra Kristaus apaštalai, o mes nė vienas neturime teisės į tai, ką kunigai iš Dievo gavę: mes negalim šv.Mišių aukoti, žmonėms palaimas teikti, ir šv.sakramentą suteikia tik kunigai... Todėl nė vienas eilinis žmogelis ar aukšto rango pareigūnas – nė vienas nėra vertas kunigų įmintos pėdos, todėl kunigų negalima šmeižti, juodinti, nes jie patys turi savo vyresnybę, o mums, žmonėms, taip trypti kunigą po kojom tikrai negalima.... Kadangi kunigų mes turime labai mažai, juos gerbkime ir džiaukimės, kad turim, atsiprašykim ir nusilenkim prieš juos, būkim patys geri, o jie tai labai geri, tik įvertinkim ir branginkim juos“...
Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu – „Dievo avinėliai, tylūs, tikri Kristaus sekėjai“ vagia, o parapijonys pritaria ir pateisina, mat „Jie yra Kristaus apaštalai, o mes nė vienas neturime teisės į tai, ką kunigai iš Dievo gavę“. Bet niekur neužsimenama, kad „Viešpaties veidas – prieš darančius piktą“.
Žodžiu, turbūt aišku, kad žmonės yra tokioje tamsoje, kad nesugeba atskirti gėrio nuo blogio.  Štai ir visos ilgametės istorijos paslaptis.

Kas švenčiau už religiją?

Kolumbijoje moterys protestavo prieš prievartą iš vyrų pusės. Keista, bet ką jos padarė - tai išsirengė, išsipaišė ir nešiojo plakatus. pats populiariausias iš jų buvo "Moters kūnas šventesnis už religiją".
Tuo, manau, nė kiek negalima abejoti, nes savo kūnui moterys skiria daug daugiau dėmesio, o dabar ir praeiviai galėjo paspoksoti, t.y. pagarbinti, nuogus kūnus.

Biržų ir Mažeikių pastoriai Izraelyje

Šiuo metu Biržų ir Mažeikių sekmininkų bažnyčių pastoriai Linas Šnaras (nuotraukoje) ir Jevgenijus Semčenko su žmonomis vieši Izraelyje.
Sekmadienį  Linas Šnaras Izraelyje turėjo progą ir pamokslauti.

Populizmus vulgaris arba holistinė staurologinė parūzijaKlaipėdoje LCC universitete vyko Krikščioniškųjų bendruomenių ugdymo konferencija „Bažnyčia kaip misijinė bendruomenė". Buvo daug rimtų kalbėtojų, bet visus perspjovė bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyr pastorius, mokslų daktaras Giedrius Saulytis, kurio pranešimo santrauką spausdina btz.lt.
Iš jo pranešimo galima sužinoti ne tik daugybę tarptautinių žodžių, bet ir tai, kad „krikščionybė tapo kultūriniu reiškiniu“, o reformatai Liuteris, Cvinglis bei Kalvinas, staiga tapo... profesoriais (bet jiems iki mokslo daktarų, kaip suprantate – dar tolokai)  ir, pasirodo, buvo priešiški... misijoms. Žodžiu, kaip pažiūrėsi – kalboje buvo arba labai daug rimtų dalykų arba labai juokingų nesąmonių...
Ištrauka iš btz.lt
  
„Vasario 18 d. vykusios antrosios plenarinės sesijos pranešimą skaitė krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis" vyr. pastorius, dr. Giedrius Saulytis. Jo pranešimo tema - „Misijų paradigmos ir jų atšvaitai Lietuvos christianizacijoje". Pastorius išskyrė ir aptarė šešias misijines paradigmas: ankstyvosios krikščionybės, patristinę, Romos katalikų, Reformacijos, Apšvietos ir ekumeninę. Ankstyvojoje bažnyčioje misija buvo suvokiama kaip Jėzaus prisikėlimo liudijimas ir Evangelijos tiesų skelbimas iki žemės pakraščių, jai būdingi apokaliptiniai regėjimai ir greitos parūzijos laukimas. Patristinėje Rytų bažnyčioje dėmesys sutelkiamas nebe ties eschatologija, o ties protologija, pradeda vystytis kristologija - nagrinėjama, kas buvo Kristus iki tol, kol Jis tapo žmogumi. Viduramžių (lotynų) krikščionybės akcentas - staurologija, Kryžiaus ir Atpirkimo klausimai. Tačiau istorijos eigoje sielos išganymas palaipsniui redukuojamas iki krikšto - tai tapo teologiniu pagrindu ir kryžiuočių vykdomai prievartinei Lietuvos christianizacijai. Protestantiškoji Magisterinė Reformacija, kurios atstovai - profesoriai M. Liuteris, Ž. Kalvinas, T. Cvinglis, misijoms buvo abejinga, o gal net priešiška, o radikalioji Reformacija grįžo prie ankstesnės paradigmos - vėl atrado Didįjį paliepimą, pacifizmo idėjas. Lietuvoje Reformacija be kita ko, tapo kultūriniu reiškiniu (į Lietuvą su ją įžengė abėcėlė, pirmoji knyga, giesmynas, susijęs ir netgi Vilniaus universitetas), tačiau nepalietė valstiečių tikėjimo. Šioje srityje kur kas sėkmingiau dirbo jėzuitai. Apšvietos ir vėlesniais laikotarpiais pradedami kvestionuoti bažnyčios skelbiamo tikėjimo pagrindai, o modernybė eliminuoja ir Dievą. Postmodernybėje ieškoma naujų religingumo formų, bažnyčios vietą užima klubai, supermarketai, socialiniai tinklai, o Dievo vietą - naujieji stabai. Baigdamas pranešimą pastorius G. Saulytis teigė, kad  postmoderni misiologinė bendruomenė turi siekti holistinės misijos sampratos. Postmoderniųjų laikų bažnyčios siekis - tapti tarpkultūrine hermeneutine bendruomene, kuriai būdingas kolonistinių nuostatų atsižadėjimas, Evangelijos įkultūrimas, kontekstinės teologijos formavimasis, ekumeninės laikysenos puoselėjimas“.

Indija - tantrinis žynys nupjovė galvą ritualo metu

Indijos policija sulaikė induistų tantrinį žynį, kuris dėl magiškų galių nupjovė galvą 10 metų berniukui. Policininkai keigia, kad pandžipatros kaime berniukas vardu Pravin dingo vasario 5 dieną. Po dviejų savaičių gyventojai rado jo kūną be galvos. Šventikas Dalitas Ratja prisipažino, kad nužudė berniuką dievybės, kuri pasirodė jam sapne, prašymu, esą jis taip būtų gavęs "dievišką jėgą".Nepaisant to, kad Indijos valdžia ir policija daug daro, kad išnaikintų kruvinas tantrizmo tradicijas, ritualinių žmogžudysčių nemažėja.
 

sekmadienis, vasario 26, 2012

Egipto krikščionys - šlovinimas

Pastaruoju metu Egipto krikščionių giesmės man - tikras atradimas. Kristaus bažnyčia yra šlovinga visur, kur tik ji yra.

penktadienis, vasario 24, 2012

Whitney - paskutinė nuotrauka

Vienas iš tabloidų išspausdino paskutinę dainininkės V.Hiuston nuotrauką. Iš kur ją gavo, neatskleidžia, tačiau aišku, kad kažkas ją laikraščiui pardavė iš pačių artimiausių, nes atsisveikinimo ceremonijoje auksuotas karstas buvo uždengtas, o atvertas tik dalyvaujant artimiausiems giminaičiams.
Tokiu būdu žiniasklaida sužinojo, kad dainininkė buvo palaidota su papuošalais, kurių vertė  - pusė milijono, o ant kojų buvo auksiniai bateliai.


Religinė panorama Baltarusijoje

Baltarusijos valdžia informuoja, kad Baltarusijoje šiuo metu registruotos ir veikia 3374 religinės organizacijos, atstovaujančios 25 konfesijoms. Tradiciškai Baltarusija laikoma stačiatikių šalimi. Baltarusijos stačiatikių bažnyčia turi 1567 religinių bendruomenių, 6 mokymo centrus,  34 vienuolynus, 14 brolijų, 10 seserijų ir 1348 bažnyčių. Dabar dar statomos 156 stačiatikių cerkvės. Baltarusijoje yra 33 sentikių bendruomenės, kurioms priklauso 28 pastatai.
 Katalikų bažnyčiai priklauso 479 bendruomenės, 3 mokymo centrai, 11 misijų, 9 vienuolių susivienijimai, yra 465 bažnyčių pastatai, dar 26 statomi.
 Protestantams priklauso 1025 religinės bendruomenės, kurios pasiskirstė 14-kai protestantų bažnyčių krypčių. Gausiausia yra sekmininkų - 512 bendruomenių, baptistų - 286 bendruomenės.
Judėjų yra 53 bendruomenės, valdo 10 sinagogų. Yra 25 islamo bendruomenės, 24 – sunitai, turi 6 kulto pastatus, stato mečetę Minske.
 Nuo 1990 religinėms organizacijoms valdžia perdavė 1150 pastatų: 840 – stačiatikiams, katalikams - 300, judėjams – 10.
 

Pietų baptistai keis pavadinimą

Pietų baptistų konvencija, antra pagal dydį religinė organizacija JAV, planuoja keisti pavadinimą, priimtą 1845 metais. Planuojama, kad dabar pietų baptistai gali vadintis "Great Commission Baptists" - didžioji baptistų komisija.
Taip yra todėl, kad žodis (Southern) - "pietų" ima trukdyti jų darbui kai kuriuose regionuose. Tiesa, dar galutinai nenuspręsta, kaip pietiečiai vadinsis. Šiai organizacijai JAV priklauso 16 milijonų tikinčiųjų.

ketvirtadienis, vasario 23, 2012

Lidia Moises - mano Dievas galingas


Lidia Moises - mano Dievas galingas. Brazilų evangelikų dainininkė liudija apie tai, kaip ji rado naują gyvenimą Dieve ir bažnyčioje.

Spektaklį kūrė dvejus metus

Švedijoje bus rodomas spektaklis, pastatytas remiantis visa Biblija. Pjesės autorius teigia, kad tai pirmas bandymas scenai adaptuoti ir Senąjį, ir Naująjį testamentą.
"Tai buvo milžiniškas darbas", - sakė Niklas Rodstriomas (Niklas Radstroem), kuris pastaruosius dvejus metus kūrė pjesę "Biblija". Spektaklio premjera bus rodoma Giotenburgo teatre penktadienio vakarą.
"Žinau, kad Maksas Reinhartas (Max Reinhardt) 1936 metais pagal Senąjį testamentą pastatė Brodvėjaus spektaklį ("Amžinas kelias"), bet mes ieškojome, kas būtų adaptavę ir Senąjį, ir Naująjį testamentą ir nieko neradome", - autorius sakė naujienų agentūrai AFP.
Spektaklį atliks 15 aktorių, trys muzikantai ir du statistai. Per keturių valandų ir 40 minučių trukmės pjesę jie vaidins apie 90 skirtingų personažų. N. Rodstriomas sakė, kad jam buvo sunku Biblijos istorijas sujungti į vientisą siužeto liniją.
Autorius sakė, kad rašydamas pjesę stengėsi ignoruoti per pastaruosius du tūkstančius metų sukurtas Šventojo rašto interpretacijas ir dirbti tiesiogiai su Biblijos tekstu ir joje aprašytomis istorijomis. Pasak N. Rodstriomo, iš pagarbos tikintiesiems ir netikintiesiems buvo svarbu medžiagą pateikti rimtai ir be ironijos ir ją interpretuoti taip, kad pjesė "būtų reikšminga ir svarbi šių laikų žmonėms".
Spektaklis bus rodomas kelis kartus per savaitę iki gegužės 8 dienos.

trečiadienis, vasario 22, 2012

Istorija - pirmasis UPCI pastatas Kroatijoje

Istorija kuriama ir šiandien - pirmasis UPCI (apaštališko tikėjimo sekmininkų sąjunga) bažnyčios pastatas Kroatijoje. Šį sekmadienį planuojamas pirmas susirinkimas, nors iki visiško įsikūrimo dar trūksta.

Dvidešimt metų pragare - antra serija


Čia video tiems, kurie tvirtino, kad vienuolės karmelitės pasakojimas yra melas ir šmeižtas. Šių dienų Rusijos stačiatikių vienuolyno realybė. Tik įsikišus pasaulietinei valdžiai vaikus pavyko išvaduoti iš vergijos.

Sekmininkų bažnyčių pastorių ir tarnavimų vadovų lyderystės konferencija

Vasario mėnesį įvyko Lietuvos evangelinio tikėjimo sąjungos (sekmininkų) bažnyčių pastorių ir tarnavimų vadovų lyderystės konferencija, kuria sąjunga organizavo su „New Level International“ (NLI) tarptautine misija. Į konferenciją suvažiavo 42 delegatai su savo sutuoktinais  iš Lietuvos, 5 svečiai ir konferencijos pranešėjai iš JAV, Lenkijos, Estijos ir Didžiosios Britanijos. Apie tai pranešė vyskupas Rimantas Kupstys.
Lenkijos sekmininkų bažnyčių vyskupo pavaduotojas, Gdansko bažnyčios pastorius Tomasz Ropejko kalbėjo apie tai, kaip svarbu vadovui suprasti pačiam savo gyvenimo tikslą, ištikimai  jo siekti,  sudaryti teisingą prioritetų sąrašą, išmokti pastebėti ir  pašalinti nesvarbius ir neaktualius klausimus iš savo dienotvarkės.
  William ir Linda Howell, NLI atstovai iš JAV, kalbėjo kaip atrasti, auginti ir sudaryti tvirtą tarnautojų komandą. Paskutinę dieną Estijos sekmininkų bažnyčių vyskupas Ago Lilleorg pasidalino savo tarnystės patirtimi, kalbėjo apie buvimą tarnaujančių, padrąsinančių kitus tarnautojus, komandinio darbo  vadovu.  Svečias iš Didžiosios Britanijos Jim Morris pasidalino savo sėkmingo darbo rezultatais Estijoje kuriant parduotuvių tinklą, kurio tikslas - paremti Estijos  bažnyčių misiją ir socialinį tarnavimą.

antradienis, vasario 21, 2012

Popiežiaus įsakymu atkurtas Jėzaus Kristaus kūnas

Malagos Katedroje pirmą kartą per 2000 metų krikščionybės istorijoje pateiktas Jėzaus Kristaus kūno modelis, kurį popiežiaus palaiminimu atkūrė skulptorius Chuanas Manuelis Minaro. Modelio kūrimas atliktas pagal visas teismo medicinos taisykles. Atkuriant buvo naudojamasi Turino drobule, kurioje, kaip tvirtina katalikai, po nukryžiavimo buvo įsuktas Kristaus kūnas.
Vis dėlto pats šis faktas verčia stebėtis, nes bet kurioje katalikų bažnyčioje ir taip galima rasti gipsinių, medinių ar metalinių Kristaus kūno modelių.

“Megadeth” bosistas taps pastoriumi

 Grupės “Megadeth” bosistas Deividas Elefsonas, užsirašė į pastorių kursus Misurio valstijoje  praneša Сhristian Рost. „Aš visada padedu bažnyčiai, jeigu nesu išvykoje,- pasakojo „Christian Post” muzikantas. – Man tai patinka. Kai pastorius pasiūlė mokytis, sutikau, manau tai puiku toliau groti muziką, augti tikėjime ir tarnauti Dievui“. Deividas Elefsonas užaugo liuteronų šeimoje, Minesotoje. Dabar jis lanko konservatyvią liuteronų bažnyčią.
„Megadeth“ – amerikiečių sunkiojo metalo grupė, susikūrusi 1983 metais, išleidusi 13 albumų ir yra viena iš komerciškai sėkmingiausių, pardavusių daugiau kaip  35 milijonus albumų. Paskutinis jos išleistas albūmas „The System Has Failed“.

Pagausės garbinamų šventųjų gretos


Popiežius Benediktas XVI, pritarus į jo vadovautą konsistoriją susirinkusiems kardinolams, priėmė prašymą papildyti šventųjų sąrašą septyniais vardais. Pagal katalikų mokymą šiems asmenims bus galima melstis ir juos garbinti.
Šių palaimintųjų pavardės - prancūzo, jėzuitų misionierius, kunigo Jokūbo Berthieu (1838-1896), filipiniečių kankinio ir pasauliečio Petro Calungsod (1654-1672), italo kunigo kongregacijos steigėjo Jono Piamarta (1841-1913), ispanės vienuolės kongregacijos steigėjos Karmelio Kalno Marijos (1848-1911), vokietės pranciškonės raupsuotųjų globėjos Marijonos Cope (1838-1918), Šiaurės Amerikos indėnės ir pasaulietės Kotrynos Tekakwitha (1656-1680), kaip ir vokietės pasaulietės Onos Schaeffer (1882-1925).
„Vatikano radijas“ teigia, kad  „visa Dievo tauta yra ne tik didžiai susižavėjusi dėl kankinystės ar šviesių dorybių, bet ir šaukiasi jų Kristuje Dieve kaip galingų dieviškosios pagalbos ir dangiškų malonių užtarėjų“.
„Džiaugiuosi jūsų nusistatymu, jog šiuos palaimintuosius laikote vertais visos Bažnyčios garbinimo“, - pažymėjo popiežius.  Jų kanonizavimo apeigos, t.y. iškilmingas skelbimas šventaisiais įrašant vardus į Šventųjų sąrašą, galės įvykti šių metų spalio 21 dieną.
Panašų sąrašą ypatingai nusipelniusiųjų turi ir Jehovos liudytojų organizacija, tiesa, jis skirtas užpildyti 144 000 ypatingos palydos sąrašą.

pirmadienis, vasario 20, 2012

Kaina, kurią reikia mokėti


Tai krikščionių bažnyčia Egipte. Atsinaujinusi Šventojoje Dvasioje, ji iš karto pritraukė daugelį koptų, kurie tik formaliai buvo krikščionimis, kaip sako ėmę lankyti susirinkimus žmonės:"20 metų nebuvau bažnyčioje"... Tačiau yra ir kita pusė - ne kartą juos atakavo musulmonų grupės, o vieną kartą užpuolikų minia siekė net 20 000. Ir jie nepasidavė... Šlovina ir tarnauja toliau. Taigi, yra kaina, kurią turime sumokėti

Italija lips iš krizės remdamasi į Vatikaną

Italija lips iš krizės remdamasi į Vatikaną – planuojama Katalikų bažnyčios pastatus apdėti nekilnojamojo turto mokesčiu, praneša  "Газета.ru". Šis žingsnis kasmet Italijai atneštų daugiau kaip 750 milijonus eurų. Šis pasiūlymas palies daugelį katalikybės valdomų komercinių įstaigų.  Sakykim, iki šiol Vatikano valdomi viešbučiai nemokėjo šio mokesčio, jeigu juose būdavo... koplyčia pasimelsti.
Italai daugiau juokauti nebenori, nes iki 2013 metų turi sumažinti valstybines išlaidas 45 milijardais eurų. Atskiros grupės seniai reikalauja baigti neteisybę ir panaikinti lengvatas išskirtines sąlygas turintiems katalikų verslo objektams, sakykim, 2005 metais Roma leido nemokėti mokesčių daugiau kaip nuo 100 000 komercinių katalikų įmonių, kas kasmet duodavo po 2 milijardus eurų naudos Katalikų bažnyčiai, kuri yra didžiausias nekilnojamojo turto valdytojas Italijoje.

Popiežius nori susitikti su Fideliu Kastro

Popiežius Benediktas XVI kovą vyks į Kubą. Jo tikslas – piligrimystė prie Kubos globėjos Mergelės Marijos statulos. Tuo pačiu susitiks su Kubą valdančiu Rauliu Kastro, bei nori pasimatyti su Fideliu Kastro, praneša „Reuters“.
Jau dabar katalikiška žiniasklaida platina žinią esą F.Kastro duktė praneša, jog jos tėvas pasiryžęs vėl grįžti į katalikybę, daug apie tai mąsto...

šeštadienis, vasario 18, 2012

Prasidėjo karnavalai

Lotynų Amerikos šalyse prasideda karnavalai. tai ženklas, kad žiema jau į pabaigą, artėja Velykos. Pasiauskim. 

Jauna ateistė teisėsi su savo mokykla


JAV Rod - Ailendo valstijos federalinis teismas po mokinės Džesikos Alkist skundo liepė nuimti nuo jos mokyklos sienos kremstone stendą su malda "Tėve mūsų", kuris ten kabėjo pusšimtį metų. Mokyklos administracija stendą nukabins ir į teismą nesikreips, kadangi tai kainuotų apie 200 000 dolerių.
Jaunosios ateistės skunde buvo nurodyta, kad religiniai stendai užgauna jos jausmus.

penktadienis, vasario 17, 2012

Naktis su musulmone teverta saujos datulių?


Turbūt suaugę žmonės gerai suvokia, kas yra prostitucija. Paprastai sakant, kai už pasimylėjimą su juo asmuo prašo tam tikro atlygio. Vakarus supuvimu kaltinantys musulmonai seniai turi būdą, kaip pagražinti ir legalizuoti buitinę prostituciją, kuri aprašyta dar Korane. Pasirodo, tereikia sudaryti laikiną santuoką ir deramai  atsilyginti už lytines paslaugas, kad ir sauja datulių. Pranašas Mohamedas  leido musulmonams sudarinėti laikinas vestuves, kad jie patirtų seksualinį malonumą. Koranas taip kalba apie tokias „malonumo vedybas“. „O už tą malonumą, kurį jūs patiriate iš jų, duokite privalomą atlygį. Ir nėra nuodėmės dėl to, ką jūs sutariate po užmokesčio sumokėjimo" (4:24).
Šiitų teologas Jasiras Jachvej Abdula paskelbė fetvą, kurioje gina „malonumo vedybas“ – vedybas, apribotas laike, kurios skirtos seksualiniam pasitenkinimui.  „Jei jūs laikote tokias vedybas atstumiančiomis, tai Alacho pasiuntinys taip nelaikė. Jei šis mokymas netikras, tai Alachas ir Alacho pasiuntinys būtų to neleidę. Juk Pranašas leido musulmonams sudaryti tokias sąjungas ir mėgautis moterimis už saują datulių“,- teigia jis.
Be to, griežtai priduria: “Jeigu jūs sakote, kad „malonumų vedybos“ yra prostitucija, jūs kaltinate Alacho Pranašą prostitucija... ir prostitucijos legalizavimu“.  Šiitų teologas Jasiras Jachvej Abdula taip atkerta sunitams, kurie laikydamiesi vėliau atsiradusių tradicijų esą iškreipė Korano supratimą apie „malonumo vedybas“.

Mormonai pakrikštijo mirusius Vyzentalio giminaičius


Mormonai JAV atsiprašė žydų advokato ir garsaus centro steigėjo Simono Vyzentalio šeimos narių, kad po mirties šių metų Jutos ir Arizonos šventyklose buvo pakrikštyti jo tėvai Ašeras ir Roza Vyzentaliai. Mormonai sakė apgailestaują "dėl atskirų bažbyčios žmonių poelgio", praneša NEWSru Israel. Anksčiau mormonai ir žydai buvo sutarę, kad mormonai nevykdys žydų mirusiųjų pomirtinio krikšto, kuris, mormonų manymu, padeda sieloms. Mormonai važinėja po visą pasaulį ir stengiasi gauti mirusiųjų duomenis, po to savo šventyklose vykdo "pomirtinio krikšto" apeigas.
Simonas Vyzentalis ir jo žmona per holokaustą neteko 87 šeimos narių.

Vakaras Airijos lietuviams

ketvirtadienis, vasario 16, 2012

Inkvizija norėjo išnaikinti olandus

Dabar inkviziciją katalikai pateikia vos ne gerovės sargu ir kilnumo įsikūnijimu. Tačiau tai tik begėdiškas akių dūmimas. Štai ką sako istorija - ne tik atskirus žmones inkvicija nuteisdavo, bet ir ištisas šalis. 1568 m. Ispanijos inkvizicija ir karalius Filipas II nuteisė mirties bausme už ereziją… visus Olandijos gyventojus! Mat olandai drįso tapti protestantais! Galingiausia to meto imperija patraukė į karą prieš mažytę Olandiją, nužudė nemažai žmonių, pasiekė daug pergalių ir galiausiai… nuo karo taip nuskurdo, kad bankrutavo! Mažiau nei po šimtmečio Olandija tapo galingiausia jūrų valstybe.

Fernanda Brum - bažnyčia, garbink Dievą


Brazilų šlovintoja Fernanda Brum - bažnyčia, garbink Dievą

Kalbėk, kol neišnyko

Beveik pusei iš 6000 šiuo metu pasaulyje naudojamų kalbų, UNESCO vertinimu, gresia išnykimas.
Kas dvi savaites išnyksta viena kalba, Bonoje pranešė Vokietijos UNESCO komisija.
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) sudarė kalbų, kurioms gresia išnykimas, atlasą. Jame šuo metu išvardytos 2474 kalbos.
Tarp jų yra 230 kalbų, išnykusių nuo 1950 metų. Atlasas kas savaitę atnaujinamas.
Kalbai grėsmė išnykti kyla dėl daugybės priežasčių. Tai, be kita ko, yra karai, stigmatizavimas, taip pat migracija bei kalbų susimaišymas.

trečiadienis, vasario 15, 2012

Arabų šlovinimas - "aleliuja"

Asketai iš stačiatikių bažnyčios pralobo iš tabako ir naftos


Po to, kai per Vladimiro Putino susitikimą su Rusijos tradicinių religijų lyderiais Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarchas Kirilas pakeikė „bloguosius 90-uosius“, kuriuos tik Putinas suvaldė...  Novaja gazeta" paskelbė apie dabartinio Rusijos stačiatikių patriarcho "kapitalą", kurį jis susikalė per „bloguosius 90-uosius“ su valdžios pagalba. Beje, daugiausiai pelno stačiatikių vadovui ir jo vadovaujamai bažnytinei įmonei atnešė prekyba tabaku.  
Novaja gazeta" pateikė istoriko Sergejaus Byčkovo surinktą medžiagą, kuri niekada nebuvo paneigta.
Patriarcho Kirilo biznis gimė 1992-1994 metais, o prieš jam tampant patriarchu, valdomas turtas buvo vertinamas kukliais 4 milijardais dolerių... Kas gi sunešė turtus stačiatikiams turtus? Pasirodo, cigaretės...
Maskvos patriarchijai dalyvaujant 1993 metais gimė prekybos grupė "Ника". Jos vadovu tapo patriarchas, kuris dalyvavo vyriausybės komisijoje, kuri sprendė, kurį iš humanitarinių krovinių reikia apmokęstinti, o kurį – ne. Kita grupė veždavo krovinius per bažnytinę ligiją ir prekiavo be mokesčių. Sakykim, stačiatikiai tik per 1996 metus į Rusiją kaip humanitarinę pagalbą įvežė 8 milijardus cigarečių. Panašiai buvo eksportuojama nafta, sakykim, 1997 buvo eksportuota naftos už 2 milijardus dolerių. Taip pat pranešama apie dalyvavimą jūros gėrybių bei automobilių prekybos bizniuose
Laikraštis ne be ironijos baigia straipsnį citata iš Ukrainoje pasakytos patriarcho Kirilo kalbos: "Yra labai svarbu išmokti krikščioniško asketizmo... Asketizmas yra savybė reguliuoti savo vartojimą ... Tai yra žmogaus pergalė prieš geismą, prieš geismo instinktą." Sunki kova laukia patriarcho, oi sunki, tikėkimės, kad jis nugalės... 

Dievas bokso čempioną nukovė miego metu


Filipinietis Menis Pakjao,  bokso čempionas pagal WBO versiją, televizijai ABS-CBN papasakojo apie savo tikėjimą. 2009 m. geriausias Amerikos sporto akademijos sportininkas sakė, kad išpažino savo nuodėmes, o dabar planuoja daugiau laiko skirti Biblijos skaitymui bei buvimui su žmona ir vaikais. "Jei būčiau miręs prieš dvejus metus, garantuoju, jog būčiau pakliuvęs tiesiai į pragarą. Tikiu Dievu 100%, bet iki tol aš buvau velnio advokatas".
Pasikeitimai jo gyvenime įvyko po sapno, kuris privertė jį atsisakyti azartinių žaidimų, alkoholio ir paleistuvystės. Šį sapną jis susapnavo po laimėtos dvikovos su meksikiečiu Chuanu Manueliu - jis pamatė šviesą, o balsas paklausė:"Sūnau, kodėl bėgi nuo manęs?". "Pabudau raudodamas, aš ir per sapną verkiau, visa pagalvė buvo šlapia",- pasakojo boksininkas. Pabudęs jis susirado Bibliją ir aptiko, kad Dievas kartais su žmonėmis kalba per sapnus ir nusprendė, jog turi pakeisti savo gyvenimą.  
Menis Pakjao sako, kad pasikeitimai įvyko ne tik todėl, kad jis norėjo, bet kad Dievas jį pakeitė. "Būti krikščionimi reiškia priimti Kristų kaip savo Dievą, todėl mus vadina "christian". Jeigu išimti žodį Kristus "Christ" , liks tik "ian" , ir tai reiškia “I am nothing" (aš esu niekas)".

antradienis, vasario 14, 2012

Koptų krikščionys - šlovinimas


Labai gili giesmė, siūlau paklausyti.

Pasišaipė iš atsiėmusio ieškinį

Amerikiečio, kuris tapo kinigo pedofilo auka, advokatai atsiėmė ieškinį prieš Benediktą XVI ir Vatikaną. Ieškinys prieš popiežių ir dar du aukštus katalikų pareigūnus buvo pateiktas 2010 metais. Ieškovas teigė, kad ji seksualiai išnaudojo kunigas Lourensas Merfi nuo 1950 iki 1974 m. Šis kunigas kaltinamas dar tvirkinęs apie 200 vaikų Milvokio kurčiųjų pensionate. Vatikano dvasininkai ir popiežius atsidūrė šitame skandale, kadangi vidinio tyrimo metu atsisakė atimti kunigo šventinimus kaltinamajam, nors ir žinojo padėtį. Dvasininkų susirašinėjimas rodo, kad jie puikiai tai žinojo, o pagrindinis jų tikslas buvo apsaugoti katalikybę nuo skandalo.
Nukentėjusiojo advokatas paskelbė, kad jis pasitenkino tuo, kad privertė paviešinti Katalikų bažnyčią dokumentus. Be to, bankrutavus Milvokio vyskupijai ieškovas gavo 30 000 dokumentų. Advokato žodžiais, jis nesiekė materialinės kompensacijos, o tik norėjo, kad Katalikų bažnyčia "patirtų fundamentalų apvalymą", paskelbdama dokumentus. 
Išgirdęs šį paaiškinimą Vatikano advokatas šį žingsnį  pavadino "keliančiu juoką" .
Juokinga tai ar ne, bet daugybę vaikų tvikinęs kunigas Lourensas Merfi  mirė 1998 m. būdamas kunigu ir nepatyręs, 24 metus dirbęs su vaikais prieglaudose ir mokyklose.
Beje, šie įvykiai vyksta tuo metu, kai Vatikane popiežius susikvietė vyskupus iš 100 šalių spręsti pedofilijos klausimus ir sakė jausmingas kalbas.

Rusijoje - paauglių savižudybių epidemija

Rusijoje - paauglių savižudybių epidemija. Antrą savaitę paaugliai be jokios priežasties kariasi, šokinėja nuo stogų.
Suskaičiuota, kad įvairiuose Rusijos regionuose per dvi savaites pasikorė 8, o nuo daugiaaukščių pastatų nušoko 6 paaugliai, dažniausiai dėl nesutarimų su tėvais arba dėl problemų, kurios kyla mokykloje.
Maskvą ypač sukrėtė viena 12-13 metų mergaičių savižudybė - jos nusižudė kartu nušokdamos nuo daugiaaukščio stogo.

Pabradės bažnyčioje pastoriaus paskyrimas

Pabradės sekmininkų bažnyčioje vasario pradžioje vyko metinis narių susirinkimas, kuriame nuspręsta bažnyčios pastoriaus pareigas bandomajam 6 mėnesių  laikotarpiui paskirti eiti diakonui Jurijui Andrijčuk, apie tai pranešė sekmininkų vyskupas Rimantas Kupstys.

pirmadienis, vasario 13, 2012

"Celtic Woman" - kai tu tiki...

Evangelinio Biblijos institutas steigiasi ir keliasi į Vilnių

Įkurtas 1997 metais, Evangeliškas Biblijos institutas iki šiol funkcionavo kaip Lietuvos krikščioniško fondo programa. Dabar EBI bus įregistruotas kaip atskiras juridinis asmuo ir taps savarankiška akademine institucija, praneša btz.lt.
Vasario 8 d. Vilniuje vyko Evangelinio Biblijos instituto (EBI) steigiamasis susirinkimas. EBI steigėjais tapo trys Lietuvos evangelinės bendrijos: Krikščionių bendrija "Tikėjimo žodis", Laisvųjų krikščionių bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia "Unitas Lithuaniae Sinodas" ir Lietuvos krikščioniškas fondas. Instituto dalininkais taip pat bus trys užsienio misijos: Menonitų brolijos misija (Mennonite Brethren Mission), Kontaktmisija (Kontaktmission), Rytų Menonitų misijų ir labdaros valdyba (Eastern Mennonite Board of Missions and Charities).
Steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti EBI įstatai ir išrinkta instituto taryba, kurią sudarys 11 narių, atstovaujančių steigėjams, taip pat akademikai iš kitų mokslo institucijų. Iki šiol EBI buvo įsikūręs Ginkūnų dvare Šiauliuose, o nuo šių metų rudens duris atvers naujas šio instituto mokymo centras Vilniuje, bažnyčios "Tikėjimo žodis" patalpose. Matyt, tai logiškas žingsnis, žinant, kad dauguma EBI studentų yra iš šios bendrijos.

Osama bin Ladenas buvo pavargęs nuo savo teroro

Osama bin Ladenas buvo pavargęs nuo savo teroro - pasakojo Zakarija as Sadach, penktosios jo žmonos brolis,laikraščiui "The Sunday Times".
Jo žodžiais, teroristas Nr.1 galvojo, kad jo vaikams ir anūkams nereikia kovoti ir neįsijungti į džihadą. "Jis sakė savo vaikams ir anūkams:"Važiuokite į Europą ir Ameriką ir gaukite ten gerą išsilavinimą. Jūs turite mokytis, gyventi taikoje ir nedaryti nieko, ką aš darau ar dariau".
Taigi, tiesiog taikos karvelis...

Klebonui „Mayhem“ pasodinti nepavyko...

Po pusantrų metų trukusio komiško „Mayhem“ trilerio Anykščių rajono prokuratūra nustatė: sunkiosios muzikos festivalyje „Velnio akmuo“ kontraversišką įvaizdį pasirinkusi norvegų grupė „Mayhem“ nekurstė religinės neapykantos, neskatino fiziškai susidoroti ar diskriminuoti tikinčiųjų. Todėl ikiteisminis tyrimas dėl norvegų grupės galimos nusikalstamos veikos nutraukiamas. Apie tai rašo "Anykšta".
Anykščių rajono apylinkės prokuratūros nutarime dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo pažymima, kad kontraversišką sceninį įvaizdį – kunigo drabužius, pakaruoklio kilpą, apverstą kryžių, „išpuvusį“ veidą pasirinkusi grupė „Mayhem“ 2010 metų liepą vykusiame festivalyje atsirado po to, kai Norvegijos Karalystės ambasada tapo festivalio partnere ir festivalio organizatoriams „ALT events“ suteikė paramą Norvegų menininkų dalyvavimo išlaidoms padengti.
Nutraukti bylą prokuroras A.Miečius nusprendė dar pernai metų lapkričio pabaigoje, bet tokį jo sprendimą užprotestavo katalikų tikinčiuosius atstovaujantis Anykščių klebonas, dekanas Stanislovas Krumpliauskas.  S.Krumpliauskas atkreipė dėmesį, kaip rašoma prokuratūros nutarime, kad „Prokuroras nutarime neanalizavo šios grupės elgesio, kuris prieštarauja ne tik  krikščioniškoms pažiūroms, bet ir prasilenkia su bet kokiu žmoniškumu“. Ta nepagarba – radikalus „Mayhem“ vokalisto sceninis įvaizdis. O „toks „Mayhem“ „sceninis įvaizdis“ yra nukreiptas prieš tikinčiuosius, siekiant įžeisti religinius jausmus. Tokiais veiksmais buvo padarytas nusikaltimas religijai, siekiant sumenkinti religines vertybes“, - rašoma klebono nuomonė, kodėl prokuratūra ikiteisminio tyrimo nutraukti negalėjo.
Tačiau šie išdėstyti argumentai prokuratūros pozicijos nepakeitė. „Man nepatinka“, tai yra – šokiravimas įvaizdyje, gali būti, bet tai nereiškia, kad tai yra skatinimas susidoroti. Įvaizdis gali papiktinti, bet tai negali būti traktuojama kaip nusikaltimas. Objektyviai sceninio įvaizdžio negalim vertinti, jis negali būti suprantamas vienodai, o kurstymas dėl religinių įsitikinimų turi būti vienodai suprantamas ir vienodai vertinamas visų aplinkinių žmonių. Visi jie turi vienodai suprasti, kad tikslas – paniekinti dėl tikėjimo“, - kodėl ikiteisminis tyrimas atnaujintas nebebuvo, dėstė vyriausiasis rajono prokuroras R.Juozainis.

šeštadienis, vasario 11, 2012

Neiškvietė medikų...

Pranešama, kad delsimas kreiptis į medikus ir bandymas gydyti maldomis Pietų Korėjoje baigėsi tragedija, pranešė Delfi.  Pietų Korėjoje šeštadienį buvo rasti mirę trys vaikai, kurių tėvas krikščionių pastorius mėgino savo atžalas gydyti vien maldomis. Dešimties, aštuonerių ir penkerių metų vaikų palaikus rado jų giminaičiai šios šeimos namuose .„Akivaizdu, kad jie sirgo kažkokia infekcija, kuri ilgą laiką nebuvo gydoma, nes tėvas tik meldėsi už juos, užuot perdavęs gydyti medikams“, – nurodė pareigūnas. 43 metų pastoriaus ketvirtam vaikui - vienerių metų kūdikiui – policija skyrė apsaugomąją globą, tėvas šiuo metu yra apklausiamas.

Ateizmo šventykla iškils Londone

Šveicaras rašytojas ir filosofas Alain de Botton paskelbė planus statyti Ateizmo šventyklą už $1,58 milijono dolerių Londone.
Alain de Botton teigia, kad šventyklos paprastai skiriamos Jėzui, Marijai ar Budai, tačiau galima pastatyti kažką, kas būtų skirta meilei, draugystei, perspektyvai ar dar kažkam, kas pozityvu.
“Dėl Ričardo Dokinso ir Kristoferio Hitčenso ateizmas priimamas kaip griaunanti ir negatyvi jėga. Bet yra daug žmonių, kurie netiki, bet neturi agresijos religijos atžvilgiu”,- sako Alain de Botton   
“Ateistams šventyklos nereikalingos”,- iš karto atkirto Ričardas Dokinsas, jo manymu, geriau šiuos pinigus išleisti skeptiško ir kritiško mąstymo skatinimui.

penktadienis, vasario 10, 2012

Indijos Orisos valstijoje masiškai atgailauja smurtininkai


Indijos Orisos valstijoje, kur prieš ketverius metus vyko didžiuliai krikščionių pogromai, kai krikščionis žudė, prievartavo, degino gyvus ir palikdavo be pastogės,  masiškai atgailauja ir krikščionimis tampa vakarykščiai smurtininkai.
 “Mano brolio kančios nebuvo beprasmės, jau 6 induistų šeimos reguliariai dalyvauja pamaldose”,- sakė Radindra Pradcho katolik.ru, kurio vyresnįjį brolį sudegino gyvą 2008 metais.
Tada maoistams nužudžius vieną politinį veikėją induistų pyktis nukrypo į krikščionis, žuvo per 100 žmonių, sudeginta 300 bažnyčių ir per 6000 krikščionių namų, pastogės neteko  54 000 krikščionių.
Dabar buvę persekiotojai kreipiasi į krikščionis, prašydami jiems atleisti ir juos pakrikštyti, jie reguliariai lanko tarnavimus. "Šių žmonių tikėjimas mus įkvėpė ir mes nusprendėme tapti krikščionimis”,- pasakoja Karlikas Bekcha, kuris pogromų metu slėpė persekiojamųjų turtą, o krikščionių liudijimas atvedė pas Kristų visą šeimą.
Dar vieną pavyzdį pasakoja vienas iš katalikų, buvęs valdininkas, kuris per Naujuosius metus gavo neįprastą dovaną – prie jo naujai atstatyto namo jis pamatė vieną iš vietinių induistų fundamentalistų lyderių su gėlių puokšte. Jis prašė atleidimo už tai, ką induistų minia padarė krikščionims prieš 4 metus.

Valstybinis Kryžių kalnas?

Ko tik pasaulyje nenutinka. O ir Lietuvoje komiškumo pakanka. Rudenį vykę įvykiai kryžių kalne, kai buvo griaunamos ir vėl statomos statulos, paminklai, pastūmėjo suvalstybinti patį Kryžių kalną, pranešė "Šiaulių kraštas". 
 Kryžių kalnui reikia naujo statuso - valstybinis Kryžių kalnas. Prie tokios išvados prieita Šiaulių rajono savivaldybėje surengtame pasitarime. Į kultūros ministrą Arūną Gelūną nuspręsta pirmiausia kreiptis, kad būtų keičiamas Kryžių kalno statusas. "Dabar Kryžių kalnas - tik Jurgaičių piliakalnis, archeologijos paminklas. Kaip prižiūrėti piliakalnį, aišku, o kaip Kryžių kalną - ne. Nėra nei jo statuso, nei priežiūros reglamento", - sakė Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas. Pasak mero, kasdieninė Kryžių kalno priežiūra, apšvietimas per metus kainuos 200 tūkst. litų. Jo nuomone, Kryžių kalno priežiūrai lėšų turi skirti ir valstybė. Rajono savivaldybė rengiasi patvirtinti laikinąsias Kryžių kalno priežiūros taisykles, kurios galiotų, kol Kryžių kalnas įgytų valstybinį statusą. Tuo tarpu Kultūros ministerijos klerkų reakcija - nieko nereikia keisti.

80-metė vedė išgydymų tarnavimus Pakistane

Kad tarnauti galima ilgai ir amžius neriboja, rodo 80-metės Merilin Hiki pavyzdys, kuri vedė išgydymų tarnavimus Pakistane – vienoje iš pačių pavojingiausių krikščioniškiems tarnavimams vietų, praneša CNL-NEWS.
Ši evangelistė Pakistane su įvairiomis politinėmis ir religinėmis grupėmis jau dirba 16 metų, šis apsilankymas – jau šeštasis ir pats sėkmingiausias per 40 metų Merilin Hiki tarptautinio tarnavimo. Tris vakarus paklausyti šios moters rinkosi žmonės, trečią vakarą Karačyje minia siekė apie 200 000 žmonių. Aplinkinėse gatvėse buvo sustatyti ekranai, kad žmonės, nepatekę į susirinkimą, galėtų žiūrėti. „Aš negaliu apsakyti, kokia esu dėkinga Dievui. Visa, ko mes tikėjomis, Jis išpildė su kaupu, mes net negalėjome to įsivaizduoti“,- sakė Merilin Hiki.
Susirinkimus aplankė ir aukšti Pakistano valdžios atstovai, kurie dėkojo už maldas dėl fizinio išgydymo, dėl maldų už šalies išlaisvinimo iš terorizmo, skurdo ir neraštingumo.  

ketvirtadienis, vasario 09, 2012

Graikija - gaunantys milijonus stačiatikiai mokesčių mokėti nenori

Graikija svarsto, kaip iškrapštyti stačiatikių bažnyčią iš oazės. Siaučiant krizei, graikai susirūpino, kaip surinkti daugiau mokesčių, todėl vis gręžiamasi į vieną turtingiausių institutų – Graikų stačiatikių bažnyčią, kuri tvirtai sėdi ant valstybės pečių.
Planuojama apmokestinti 20% tarifu komerciniu keliu ateinančias pajamas ir dar 5 %  - paaukotas sumas.
Graikams stačiatikių bažnyčia ir taip kainuoja neįtikėtinai daug – valstybė moka atlyginimus 10 000 kunigų ir vyskupų, tai kasmet kainuoja Graikijai 220 milijonų eurų...
 Žinoma, kai kas kartą užeina kalba apie bažnyčios pinigus, šventikai sako, kad tai „mitas“.  Tuo tarpu Graikų stačiatikių bažnyčia užima antrą vietą pagal valdomos žemės plotą, turi daugybę pastatų, komercinių patalpų prestižiniuose rajonuose, turi akcijų bankuose ir t.t.  
Žiniasklaida pastebi, kad dabar Graikų stačiatikių bažnyčia ėmėsi naujos taktikos – pelną iš komercinių objektų ji ėmė naudoti labdaros tikslams, tačiau ši tendencija atsirado visai neseniai ir nėra stabili, o labiau panašėja į progines akcijas.

Sergejus Minajevas "Dangus"


Labai neblogas kūrinys.

trečiadienis, vasario 08, 2012

Maldyvai vis labiau islamėja

Maldyvai vis labiau islamėja - į Nacionalinį muziejų įsiveržusi minia daužė budistų statulas, o atsistatydinęs prezidentas Mohamedas Nasheedas dėl šio vandalizmo kaltino islamo ekstremistus.
"Minia įsiveržė į muziejų, jie sudaužė daug statulų. Tarp jų buvo kelios Budos statulos", - sakė policijos atstovas Ahmedas Shiyamas. Trečiadienį duodamas interviu AFP, M.Nasheedas nurodė, kad griežtosios linijos islamistų minia užpuolė muziejų, nes jame laikomas statulas laiko "stabais".
Islamas yra Maldyvų valstybinė religija, o bet kokį kitą tikėjimą atvirai praktikuoti draudžiama - už tai gresia teisminis persekiojimas.
Buvęs Maldyvų prezidentas M. Nasheedas, kuris teigia buvęs priverstas palikti postą per perversmą be kraujo praliejimo, trečiadienį paragino atsistatydinti savo įpėdinį. Beje, nuvertimo iniciatoriai taip pat buvo islamistai, mat dabartinė vyriausybė jiems buvo nepakankamai "islamiška".

Ar galima pasipriešinti vienam?

Ar galima pasipriešinti vienam? Nuotrauka, daryta Hamburge 1936 metais, rodo, kad galima. Euforijos apimtoje minioje vienas asmuo atsisako pakelti ranką nacių pasiveikinimui ir ironiškai šypsosi. Tas vyras buvo August Landmesser. Jis vėliau buvo nuteistas dvejiems metams sunkiųjų darbų santuoka su žydų tautybės moterimi.
Mažai kas žinoma apie August Landmesser, išskyrus tai, kad jis turėjo du vaikus. Vienas iš jo vaikų pažino savo tėvą šioje nuotraukoje, kai ji buvo paskelbta Vokietijos laikraštyje 1991 m. Kaip jis didžiavosi. Išvada tokia - elkitės taip, kad jūsų vaikai galėtų jumis didžiuotis.

Musulmonams negalima važinėti "Chevrolet" automobiliais

Musulmonams negalima važinėti "Chevrolet" automobiliais - sausio mėnesį vienas iš Egipto dvasinių lyderių išleido fetvą - įsakymą, kuris draudžia sėsti musulmonui į "Chevrolet". Esą "Chevrolet" logotipas yra "krikščionių kryžius".
Toks religinis nurodymas net ir egiptiečiams mažų mažiausiai pasirodė keistas, žinomas televizijos vedėjas А. Abidas išjuokė fetvą sakydamas, kad "Chevrolet" jau veikia 100 metų, o tik dabar buvo pamatytas kryžius ant logotipo, be to Egipte yra daug didesnių bėdų už "musulmonus sutepančius" automobilius.
Laiks nuo laiko pasirodo keisčiausių religinių nurodymų musulmonams, sakykim, visai neseniai kilo nepasitenkinimas, kai vienas uolus dvasininkas nurodė moterims vienoms neiti pirkti ir neliesti bananų bei kitų "geidulingai" atrodančių vaisių.
Pagal "Newsru"

Baigėsi Pirmasis pasaulinis karas

Didžiojoje Britanijoje mirė paskutinė Pirmojo pasaulinio karo veteranėFlorens Grin. Moteriai buvo 110 metų, pastaruoju metu ji gyveno pensione Briar House.  

Ji gimė Londone 1901 metų vasario 19 dieną, 1918 m. būdama 17 -os ji tapo Moterų karališkųjų oro pajėgų kare.
Tiesa, koviniuose veiksmuose nedalyvavo, o dirbo oficiante karininkų valgykloje.
Paskutinis Pirmojo pasaulinio karo kovų dalyvis Klodas Čaulsas iš Australijos mirė eidamas 111- uosius metus 2011 m. Taigi, šis karas pagaliau baigėsi.