trečiadienis, birželio 27, 2007

Norėjo uždrausti sukūrimą

Krikščionys demokratai ir deputatai iš Rytų Europos užkirto kelią planams išnagrinėti Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ETPA) rezoliuciją, raginančią uždrausti laikytis kreacionizmo nuostatos mokant vaikus mokyklose.
Kitaip sakant, būtų draudžiama pasakoti, kad Dievas sukūrė pasaulį.
Balsuoti dėl rezoliucijos, vertinančios alternatyvines Charleso Darwino teorijai pažiūras kaip „religinio ekstremizmo formą“, buvo numatoma antradienį.
Europos Tarybos šalys turi „tvirtai pasipriešinti kreacionizmo, kaip mokslinės disciplinos, mokymuisi viena greta su evoliucijos per natūralią atranką teorija“, buvo sakoma rezoliucijos projekte.
„Nagrinėti visus evoliucijos, kaip fundamentaliosios mokslo teorijos, aspektus kritiškai svarbu mūsų visuomenių ir mūsų demokratijų ateičiai“, - skelbė projektas.
Jeigu būtų buvusi patvirtinta, rezoliucija būtų buvusi rekomenduojamojo pobūdžio.