ketvirtadienis, gegužės 22, 2014

Išgelbėti gyvybę – britų „Šindleris“ atšventė 105 metų jubiliejų

Čekijos prezidentas suteikė aukščiausią šalies apdovanojimą britui serui Nicholas Winton, kuris vos prasidedant II pasauliniam karui 1939 metais iš Čekijos organizavo masinę vaikų, daugiausia žydų, evakuaciją į Britaniją. Aštuoni traukiniai iš Čekijos išvežė 669 vaikus, kurie išvengė mirties nacių koncentracijos stovyklose. Beje, seras Nicholas Winton gegužės 19 dieną atšventė 105-ąjį gimtadienį Čekijos ambasadoje..
Nicholas Winton, kurį daugelis vadina britų „Šindleriu“ už pastarąjį žinomas žymiai mažiau.  Jis niekada nepasakojo apie šį savo poelgį ir nelaikė savęs didvyriu. Visuomenė apie jį sužinojo tik 1988 metais, kai televizijos laida That’s Life!  parodė jo susitikimą su keletu žmonių, kuriuos jis išgelbėjo ir kurie vadino save „Niki vaikais“. 2002 metais jis gavo riterio titulą.
1939 metais biržos makleris, kuriam tebuvo 29-eri, atvyko į Čekiją, po dviejų mėnesių vokiečiai užėmė Sudetų kraštą. Nicholas Winton rimtai domėjosi politika ir norėjo būti įvykių liudininku šalyje,kur per akimirką būti žydu tapo mirtinai pavojinga. Jis ėmė susitikinėti su šeimomis ir sudarinėti vaikų sąrašą, kuriuos būtų galima išvežti.Pirmas traukinys pajudėjo kovo 14 dieną, likus tik dienai iki Prahos okupacijos. Nicholas Winton grįžo į Britaniją ir sukūrė gelbėjimo operacijos planą -.surado lėšų, šeimas, kurios turėjo priimti vaikus, sutvarkė biurokratines kliūtis. Jo rūpesčiu kiekvienam vaikui buvo garantuota pinigų suma lygi  2500 dabartinių svarų arba 4220 dolerių, reikalinga kelionei.
Daugeliu atveju jis turėjo klastoti dokumentus, iš viso iš Prahos išvyko 8 gelbėjimo traukiniai, devintasis, turėjęs išgabenti dar 250 vaikų, nebespėjo – Vokietija užpuolė Lenkiją ir visos sienos buvo uždarytos.Vokiečių kareiviai neleido niekam sėsti į tą traukinį, praktiškai visi tie vaikai vėliau žuvo koncentracijos stovyklose.Daugelis tų vaikų turėjo brolius ir seseris, kurie spėjo išvažiuoti anglų gelbėtojo dėka.
Dabar gyvena apie 6 000 „Niko vaikų“ palikuonių. Po karo jis dirbo komisijoje, kuri atrinkinėjo nacių priplėštus daiktus – auksinius dantų protezus žmonių, sunaikintų dujų kamerose, akinių ir t.t. Tai, kas buvo galima – buvo parduota, lėšos panaudotos karo aukoms, o nenaudingi daiktai buvo palaidoti jūroje – atsisveikinimo ceremonijai vadovavo Nicholas Winton. Tai buvo jo pagarba žuvusiems. Vėliau jis dirbo labdaringame fonde, kuris rūpinosi pagyvenusiais žmonėmis,.
Iki 1988 metų apie jo vaikų iš Čekijos gelbėjimo operaciją nieko nebuvo žinoma. Jo žmona aptiko albumą su fotografijomis ir dokumentais, kurie pasakojo apie evakuaciją. Vėliau šeimos draugas perdavė aplanką BBC kompanijai, kuri susuko apie jį dokumentinį filmą. Šio filmo dėka jis galėjo susitikti su išgelbėtais vaikais. Jo garbei pastatyti paminklai JAV, Britanijoje ir Čekijoje.Jo vardu pavadinta maža planeta, kurią atrado čekų astronomai, nuo 2008 metų Čekija kelia jo kandidatūrą Nobelio premijai..
Nepaisant solidaus amžiaus seras yra geros sveikatos ir aiškaus proto. Kai prieš operaciją jo paklausė ligoninėje standartinio klausimo, jeigu sustotų širdis ar pageidautų, kad jį reanimuotų ar ne, jis negalvodamas sušuko:“Aišku, kad reanimuokit, gyvenimas, žinote,  velniškai geras dalykas, aš noriu gyventi“. 

Romiečiams 16:20

.
...ramybės Dievas sutryps šėtoną po jūsų kojomis greitu laiku. Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis! Amen...

Bulius laimėjo koridą pirmą kartą per 35 metus

Ispanijoje, Madride, teko nutraukti koridą, mat bulius pasitaikė ypač stiprus. Sužalojęs tris toreadorus jis išdidžiai paliko areną, mat kautis nebeliko su kuo. Koridą teko nutraukti. Vienas iš toreodorų nukentėjo ypač smarkiai - kojoje bulius padarė 30 centimetrų žaizdą. Kova yra kova.

pirmadienis, gegužės 19, 2014

Komunistas su vokiška striuke

Rusijos komunistų vadas papiktino komunistus, mat prie Stalino kapo teikėsi atvykti apsirengęs vokiška "Adidas" striuke.
"Tai kad Rusijoje gerų sportinių striukių nesiuva",- teisinosi Ziuganovas.
Tegu džiaugiasi, kad Stalinas miręs. Sušaudytų už tokią aprangą iš karto.

pirmadienis, gegužės 12, 2014

Nubaudė už netikrus memuarus apie holokaustą

Apsukrūs žmonės ir iš kraujo susikrauna kapitalą. Autorė memuarų apie holokaustą Misha Defonseca nubausta 22,5 milijonų dolerių bauda, praneša „The New York Post”. Jos knyga “Miša. Prisiminimai apie Holokaustą”, pasirodė 1997 metais ir tapo bestseleriu, buvo išleista 18 kalbų, o prancūzai net pastatė filmą pagal ją.
 Tačiau galaiusiai autorė pripažino, kad viską išsigalvojo.Prieš tai, kaip paaiškėjo tiesa, autorė sugebėjo iš leidyklos „Mt. Ivy Press“ prisiteisti 32,4 milojonus dolerių už kontrakto nesilaikymą ir pajamų slėpimą. Galiausiai teismas liepė sumokėti leidyklai 22,5 milijonus, būtent tiek dabar iš apsišaukėlės rašytojos ir atima atgal. 

penktadienis, gegužės 09, 2014

Moterims šventikėms - 20 metų

Šiemet sukanka 20metų, kai Anglikonų bažnyčioje leista šventikėmis dirbti moterims. Tai brogai savaitgalį vyko net ir šioks toks suvažiavimas Londone.

antradienis, gegužės 06, 2014

Darius Širvys tapo nuolatiniu Vilniaus "Tikėjimo žodžio" pastoriumi

Gegužės 4 dieną, sekmadienį, Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ tikinčiuosius pradžiugino, kaip praneša btz.lt, laukiamiausias sekmadieninio tarnavimo akcentas - pastoriaus Dariaus Širvio (nuotraukoje centre) paskyrimas Vilniaus bažnyčios nuolatiniu vadovu. Pastorius Darius 14 metų tarnavo kaip Vilniaus "Tikėjimo žodžio" bažnyčios antrasis pastorius, o nuo šių metų sausio 20 dienos, atstatydinus pastorių Giedrių Saulytį,  buvo paskirtas laikinai einančiu vadovo pareigas. Gegužės 1 d. Bendrijos pastorių taryba jį paskyrė nuolatiniu Vilniaus bažnyčios vadovu. 

Psalmės 148:14

 ... savo tautos Jis iškelia ragą, gyrių visų savo šventųjų, Izraelio vaikų – tautos, kuri Jam artima. Girkite Viešpatį!..

pirmadienis, balandžio 28, 2014

Ispanijoje prasideda Servanteso palaikų paieškos

Ispanijoje prasideda vieno iš ispanų literatūros stulpų Migelio de Servanteso "Don Kichoto" autoriaus palaikų paieškos. 
Žinoma, kad klasikas mirė baisiame skurde, prieš kelias dienas iki mirties įsirašęs į vienuolius, todėl buvo palaidotas 1616 metų balandžio mėnesį Madride Alocha gatvės vienuolyno teritorijoje. 
Jo kapo nepuošė net užršas, vis dėlto mokslininkai tikisi, kad jo palaikai bus atpažinti, nes 1571 metų mūšyje prie Levanto gauti sužeidimai leis lengvai atpažinti palaikus. Paieškoms bus išleista 100 000 eurų. 
Gaila, bet gyvam skatiko jam neatsirado...

Jeremijo 1:7

 ...bet Viešpats man sakė: „Nesakyk:  "Aš esu vaikas", bet eik, pas ką tave siųsiu, ir kalbėk, ką tau liepsiu...

ketvirtadienis, balandžio 24, 2014

trečiadienis, balandžio 23, 2014

Izraelio armija ims tarnauti krikščionis

Izraelio armija paskelbė pradedanti šalyje gyvenančių krikščionių verbavimo į savanorišką karinę tarnybą kampaniją, praneša "RIA Novosti". Kol kas Izraelio kariuomenėje tarnauja tik 100 krikščionių.
Izraelyje gyvena 160 tūkstančių krikščionių, dauguma jų - arabai. Skirtingai nuo tėvynainių žydų, jiems netaikomas visuotinės karinės prievolės įstatymas.
"Artimiausiomis savaitėmis Izraelio gynybos armija pradės siuntinėti krikščionybę išpažįstantiems potencialiems šaukiamiesiems blankus dėl savanoriško stojimo į karinę tarnybą. Blankus ir informacinius prospektus gaus visi šaukimui tinkami jaunuoliai", - sakoma kariuomenės spaudos tarnybos pranešime.
"Pagal įstatymą krikščionys neprivalo tarnauti armijoje, todėl nebus reikalaujama, kad potencialūs šaukiamieji būtinai atsakytų į kvietimą". - paaiškino kariškiai.
Izraelyje vaikinai tarnauja trejus metus, merginos - dvejus. Be žydų, armijoje privalo tarnauti drūzų ir čerkesų bendruomenių atstovai. Tarp kariškių taip pat daug beduinų, kurie užsirašo savanoriais. 

šeštadienis, balandžio 19, 2014

Jeruzalėje procesija vyko...

 Nežinau, ar čia gražu, ale personažas tai labai jau į lietuvišką rūpintojėlį panašus. Sakau, gal čia koks tautietis kryžių nešiojo...


ketvirtadienis, balandžio 17, 2014

Moderni cerkvė Rusijoje


Iranietė motina nutraukė mirties bausmę


Iranietė (nuotraukoje dešinėje) parodė gailestingumą ir nutraukė mirties bausmę savo sūnaus žudikui jau tada, kai jis stovėjo pasiruošęs būti pakartas. Gyvenimą ji padovanojo vyrui, vardu Balalas, kuris 2007 metais būdamas paauglys susimušė gatvėje su jos sūnumi Abdula ir jį subadė peiliu.  
Šariato teismas nuteisė jį mirti, o teisę išmušti kėdę iš po žudiko kojų suteikė motinai. Moteris prisiartino prie kartuvėse kabančio Balalo, pliaukštelėjo jam per veidą ir pasakė, kad atleidžia jam ir atsisako nuo teisės keršyti. Žuvusiojo Abdulos tėvas nuėmė virvę jam nuo kaklo.
Šis gailestingumo aktas buvo nufotografuotas ir iraniečiai žavėjosi moters drąsa. Taip pat buvo užfiksuota, kaip prieš būsimą bausmę tiek žudiko, tiek nužudytojo motions rauda apsikabinusios.
Atleidusi moteris tuo labaiu nusipelno pagarbos, kad ji jau buvo netekusi vieno sūnaus, kuris motociklo avarijoje žuvo būdamas 11-os metų.

antradienis, balandžio 15, 2014

II Samuelio 22:27


 ...tyram Tu pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai...

Žydai degina tai, kas nereikalinga

Izraelyje ruošiamasi Paschos pabaigai. Šią šventę judėjai švenčia aštuonias dienas, per jas nevalgo nieko, kas turi raugo, atmindami išėjimą iš Egipto. Ta proga užkuriami laužai ir viskas, kas turi raugo yra sudeginama liepsnose, o indai apvalomi ugnimi arba karštu vandeniu.  

šeštadienis, balandžio 12, 2014

Ozėjo 10:12...sėkite sau teisumą, pjaukite gailestingumą. Plėškite dirvoną, nes laikas ieškoti Viešpaties, kad Jis ateitų ir išlietų ant jūsų teisumą...

penktadienis, balandžio 11, 2014

Ekmanas Romoje prasibrovė pas popiežių ir garbina relikvijas

Forume “Instagram” buvęs Upsalos “Gyvenimo žodžio” pastorius Ulfas Ekmanas publikuoja savo atsivertimo į katalikybę ataskaitas. Kaip ir buvo prognozuota, išėjęs į pensiją Ekmanas pasileido lankyti piligrimines katalikiškas vietas.  Birgita ir Ulf Ekman deda nuotraukas iš Petro aikštės Romoje. Jiems labai pasisekė, nes turėjo galimybę pasisveikinti su pačiu popiežiumi. Ekmanas yra piligriminės kelionės į Romą vadovas, kartu su garsiu italų ir švedų rašytoju ir žurnalistu Marko Birro. Grupėje - 45 žmonės, kaip praneša M. Birro."Mes einame į bažnyčias, sėdime ten, priklaupiame prieš šventųjų  paveikslus ir relikvijas (....) Šiandien buvome prie Pauliaus kapo”,- apie grupės veiklą rašo M.Birro. 

Bičių terapija

34 metų kinas She Ping pasiekė naują rekordą - per 40 minučių ant jo nutūpė 468 000 bičių. 
Ką ir besakyti - gerų nervų žmogus, turbūt ir miega ramiai.  

Kokie mūsų šansai? 1 prieš 400 000 000 000 000 000

Dažnai savęs klausiame kokie mūsų šansai pasiekti sėkmę.
 Paskaičiuota.
Šansas, kad gimsite buvo 1 prieš 400 000 000 000 000 000
Jūsų, kaip asmens egzistavimas - pasekmė neįtikėtino sutapimo, kad jūsų gyvenimo kitaip nei stebuklu - nepavadinsite.
Harvardo auklėtinis Ali Beinazi paskaičiavo šansus, kad du žmonės susitiktų, tarp jų atsirastų simpatija ir meilė, kad jie norėtų susilaukti vaikų, o tėvo spermatozoidas susitiktų su mamos kiaušialąste ir t.t. išėjo neįtikėtinas matematinis kaičius 1 prieš 400 000 000 000 000 000. O jeigu skaičiuoti apie gyvybės atsiradimą Žemėje, tai šis skaičius yra 1 prieš 10^2 685 000...
Kokie nelaimingi besijaustumėt, žinokit - jau esate ištraukę neįtikėtinai sėkmingą bilietą. Jūs - gyvenate. .

Žydams 13:5

 ....gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: „Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu“...

ketvirtadienis, balandžio 10, 2014

trečiadienis, balandžio 09, 2014

Jeremijo 5:21

 ...klausykitės, kvaili ir neprotingi žmonės, kurie turite akis, bet nematote, kurie turite ausis, bet negirdite!..

Puiki mozaika Izraelyje

Izraelio Negevo mieste rasta 1500 metų senumo bizantiška bažnyčia, kurioje išsilaikė puiki mozaika. Joje - užrašai graikų ir sirų kalbomis.

pirmadienis, balandžio 07, 2014

Liaudis pageidauja – dajom klestėjimas.

Ant Lietuvos daugėja žmonių, kurie nori būti turtingi. Tai sveikintinas reiškinys. Į klestėjimo propaguotojų gretas įstojo ir  Mažeikių Sekminių bažnyčios "Gyvenimas ir ramybė" pastorius Jevgenij Semčenko, kuris paskelbė seriją pamokslų apie finansinį klestėjimą.
 Visko neišklausiau, bet tokie teiginiai kaip „nebūsi laimingas, kol neturėsi pinigų“, „klestėjimui priešinasi tik tie, kurie neturi pinigų“ ir „Dievas nori, kad kiekvienas būtų finansiškai turtingas“ t.t., o prie viso to prideda, kad „jam tai dabar atvėrė Dievas“... 
Reiktų gerb pastoriui Jevgenij Semčenko priminti, kad ne jam vienam Dievas atvėrė reikalus apie klestėjimą.
Iš visų rašiusių ir pamokslavusių apie finansinį klestėjimą, aiškiausiai suprato Apaštalas Jokūbas, kuris ir užrašė savo laiške:

 "Paklausykite, mano mylimieji broliai: ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą Jį mylintiems? 
 O jūs paniekinote beturtį! Argi ne turtuoliai jus spaudžia, ar ne jie tampo jus po teismus? 
Ar ne jie niekina tą kilnų vardą, kuriuo jūs vadinatės?" (Jokūbo 2 skyrius)

Ir apibendrina Jokūbas klestėjimo mokymą taip:

Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų! 
 Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. 
 Jūsų auksas ir sidabras surūdijo, ir jų rūdys prieš jus liudys ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų paskutinėmis dienomis". 
(Jokūbo 5 skyrius)

Klausimas būtų toks, klestėjimo mokytojai, matyt, specialiai siekia, kad jų pasekėjai būtų kankinami tuo aksu, kurio taip geidžia?

Paviršius gražus, bankelio neuždarys

Popiežius Pranciškus nusprendė neuždaryti skandalų kamuojamo Vatikano banko, nors anksčiau tokia galimybė nebuvo atmesta, skelbia "Reuters".
Bankas, oficialiai žinomas kaip Religijos darbų institutas (IOR), pastaruosius dešimtmečius pagarsėjo skandalais, įskaitant įtarimus dėl pinigų plovimo.
"IOR ir toliau teiks specialias finansines paslaugas katalikų bažnyčiai visame pasaulyje", - sakoma Vatikano pranešime.
Pranešime teigiama, kad popiežius patvirtino pasiūlymą dėl IOR ateities, kurį pateikė įvairios komisijos ir naujo Vatikano departamento ekonomikos sekretoriato vadovas Australijos kardinolas Džordžas Pelas (George Pell).
Kaip pranešama, popiežiui bus sudarytas "planas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad IOR gali vykdyti savo misiją. Planas bus Šventojo sosto naujų finansinių struktūrų dalis".
Pastaruosius metus bankui vadovaujant vokiečiui Ernstui fon Freibergui (Ernst von Freyberg) IOR uždarė šimtus sąskaitų, įvedė griežtas kovos su pinigų plovimu taisykles ir pradėjo kelis tyrimus dėl įtartinų veiklų. 

penktadienis, balandžio 04, 2014

Žydams 10:7

 ...tuomet tariau: "Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta, vykdyti Tavo, o Dieve, valios!"...

ketvirtadienis, balandžio 03, 2014

Patarlės 25:25

...kaip šaltas vanduo ištroškusiam, taip gera žinia iš tolimo krašto...

Kaip blondinė "Leksusą" priparkavo

Kijeve beveik valandai buvo sustoję tramvajų eismas viena linija, mat blondinė savo "Leksusą" priparkavo tiesiai ant tramvajaus bėgių. Tiesa, automobiliui nieko neatsitiko, o va blondinė vos išnešė savo gaurus nuo kibių tramvajų keleivių nagų. O paklausta, kaip ji čia taip padarė, blondinė atsakė:"Ai, aš tiesiog nepastebėjau"...

trečiadienis, balandžio 02, 2014

Lėktuvas, numetęs pirmą TSRS atominę bombą

Šis keturmotoris Tupolevo sistemos lėktuvas, yra istorinis. Iš jo buvo išmesta per bandymus pirma TSRS pagaminta atominė bomba.

"Anti-balaka" laiko apsiautę musulmonus

Centrinėje Afrikos respublikoje tęsiasi krikščionių ir musulmonų kovos. Jungtinės Tautos (JT) pranešė, jog nedelsiant ruošiamasi evakuoti 19 tūkst. musulmonų iš Bangio ir kitų Centrinės Afrikos Respublikos (CAR) regionų, kuriuos yra apsiautę krikščionių savigynos būriai "anti-balaka", skelbia "Reuters".
Krikščionių kovotojų pajėgos kontroliuoja pagrindinius kelius į Bangį ir iš jo bei daug kitų miestų ir kaimų šalies pietvakariuose, informavo JT pabėgėlių reikalų agentūra (UNHCR). "Anti-balaka" grupės tapo sukarintomis suintensyvinusios atakas prieš musulmonus ir Afrikos Sąjungos taikdarius.
"Mes nenorime stovėti ir stebėti, kaip žudomi žmonės", - per spaudos konferenciją dėl konflikto, kuris, kaip JT pareigūnai įspėjo, gali išsivystyti į genocidą, sakė UNHCR atstovė Fatumata Ležen Kaba (Fatoumata Lejeune-Kaba).
"Tai gali įvykti, nes tik vienintelis dalykas atbaido juos nuo žudynių - Prancūzijos karių ir MISCA (Afrikos Sąjungos taikdarių pajėgų) buvimas", - pažymėjo F. Ležen Kaba.
Religinių grupių susirėmimai prasidėjo, kai musulmonų sukilėlių grupuotė "Seleka" 2013 metų kovą nuvertė prezidentą Fransua Bozizė (Francois Bozize), jo įpėdiniu paskirdama Mišelį Džotodiją (Michel Djotodia). Krikščionių savigynos grupės nuo tada pradėjo ginkluotą sukilimą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, pabėgėlių skaičius per metus išaugo dvigubai ir pasiekė 935 tūkst.
"Seleka" sukilėliai sausį atvėrė kelią laikinajai civilių vyriausybei. Tačiau 2 tūkst. Prancūzijos ir 6 tūkst. Afrikos Sąjungos taikdarių remiama vyriausybė nepajėgi užkirsti kelią "anti-balaka" kovotojų atakoms prieš musulmonus, kurių jau tūkstančiai pabėgo į kaimynines valstybes arba glaudžiasi šalyje įrengtose stovyklose.
"Mes baiminamės dėl 19 tūkst. musulmonų gyvybių. UNHCR yra pasiruošusi padėti evakuoti juos į saugesnes vietas šalyje ar už jos ribų", - akcentavo UNHCR atstovė. 
Teisybės dėlei reiktų pridėti, kad žudynes ir masinį persekiojimą pradėjo musulmonų "Seleka" tada per vieną dieną buvo nužudyta 1000 krikščionių, bet JT kažkodėl tylėjo. 

antradienis, balandžio 01, 2014

Psalmės 146:5


...laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris viltis sudėjo į Viešpatį, savo Dievą...

Jokūbo 3:3

...jei mes įbrukame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome visą jų kūną...

Dar sako, kad vyrai vaikais nesirūpina

Netiesa.Štai šita žuvis - vyras. Savo burnoje jis laiko apie 400 ikrų būsimųjų palikuonių. Tėvelis atidaręs srėbtuvę plačiai, kad vanduo atneštų pakankamai deguonies.

pirmadienis, kovo 31, 2014

I korintiečiams 8:8

 ... maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko neprarandame...

Ruanda- 20 metų po genocido

Sukanka 20 metų po tutsių ir nuosaikių hutų genocido šioje šalyje. Aukos palaidotos, o štai šalies kalėjimai prikimšti vyrų, kurie nuteisti už genocidą arba dar vis laukia teismo.

Krymas - pelėkautai užsitrenkė


Pasitvirtino posakis, kad nemokamas tik suris pelėkautuose. Krymas dar visas ašarose ir snargliuose iš džiaugsmo, o Rusijos dūma jau pareiškė, kad išėjimo iš Rusijos nebėra - Krymas net ir po 5 naujų referendumų to padaryti negalės. Konstitucinio komiteto pirmininkas Vladimiras Pliginas paaiškino, kad išėjimo iš Rusijos federacijos mechanizmo tiesiog nėra. kaukšt... 

sekmadienis, kovo 30, 2014

penktadienis, kovo 28, 2014

Efeziečiams 2:11

...todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais...

Į dučės ir fiurerio sveikatą...


Romoje kai kuriose parduotuvėse galima nusipirkti vyno, kurio etikėtėse puikuojasi XX amžiaus diktatoriai Stalinas, Musolinis, Hitleris. Vokietijos užsienio reikalų ministerija buvo pareikalavusi nutraukti "nacistinio vyno" pardavinėjimą, tačiau kampanijos, gaminančios šiuos vynus atstovas pareiškė, kad tai viso labo suvenyrai, juokelis draugams parvežti.

Rusijos vyrai - kaip iš pieno plaukę

Rusija vis nepatenkinta Lietuvos gamintojų sūriais, esą štai kokie anokie, sanitarines normas pažeidžia. O pačioje Rusijoje gyventojai galėjo pamatyti, kokį rusišką sūrį tenka valgyti, mat į viešumą papuolė pavyzdinės Omsko sūrių gamyklos kasdienybė - girti jaunuoliai maudosi piene, išsirengę iki pusės plikomis rankomis maigo sūrius - gamyba automatizuota vyksta. "Štai dėl ko sūriai tokie sūroki",- šaiposi Omsko blogeriai. Na, sūriai sūriais, o štai vyrai Omske - tiesiogine prasme kaip iš pieno plaukę. Skanaus.