penktadienis, vasario 25, 2005

Terminas “Genocidas” Sudano juodaodžiams netaikytinas

Tikimasi, kad Sudano vyriausybė ir Darfūro maištininkai Nigerijos sostinėje atnaujins taikos derybas, tačiau tiksli data dar nėra nustatyta, teigė aukštas Afrikos Sąjungos (AS) viršūnių susitikimo pareigūnas.
Sudano užsienio reikalų ministras Mustafa Osmanas Ismailas (Mustafa Osman Ismail) teigė, kad derybos, kuriomis siekiama užbaigti konfliktą, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių ir 1,8 mln. vietinių gyventojų teko palikti savo namus, turėtų būti atnaujintos kitą mėnesį Nigerijos sostinėje Abudžoje.
Ankstesni susitarimai nutraukti susirėmimus ir nusiginkluoti buvo pažeisti abiejų konfliktuojančių pusių, o nuo praėjusių metų buvo patvirtinti beveik 100 paliaubų pažeidimų.
Teisingumo ir lygybės judėjimo (JEM), vienos iš dviejų maištininkų grupuočių, dalyvavusių ankstesnėse taikos darybose, lyderio pavaduotojas Tadžedinas Njamas (Tajeddin Nyam) telefonu naujienų agentūrai "Reuters" teigė: "Mes pasiruošę derėtis, tačiau derybomis nieko nepasieksime, jei vyriausybė neišves savo karinių pajėgų iš okupuotos teritorijos". Deryboms tarpininkaujančios AS atstovas teigė, kad kol kas tiksli derybų data nėra nustatyta.
Derybas ir padėti sunkina tai, kad nepaisydama turimų įrodymų, Jungtinių Tautų taryba atsisakė taikyti terminą “genocides”, įvardijant politikai, kurią islamistų valdoma Sudano vyriausybė taiko juodaodžių gyventojų, krikščionių ir animistų atžvilgiu. Tai buvo padaryta, nes jei vykdoma politika būtų pripažinta genocidu JTO būtų privalėjusi imti atitinkamų sankcijų. Taigi nepaisant skambių lozungų, didžiulės humanitarinės krizės, kuria spręsti Chartumas netgi trukdo, juodaodžiams Sudano gyventojams, krikščionims ir toliau reikia gintis patiems.
Pagal “Pastor.ru” ir “Maranatha.ru” pranešimus

ketvirtadienis, vasario 24, 2005

Kalėjimas virsta muziejumi

XVII katalikų kalėjimas Sicilijoje, kur nuo 1592 iki 1782 metų buvo nukankinta tūkstančiai žmonių, virsta inkvizicijos muziejumi. Jame bus demonstruojami senieji “grafiti”, kuriuos restauruodami pastatą aptiko statybininkai. Šiuos užrašus paliko žmonės, kurie inkvizicijos metais buvo kalinami ir kankinami šiame pastate. Palermo universitetas, kuriam dabar priklauso šis pastatas, muziejų planuoja įrengti per 2 metus, tam prireiks 8 milijonų eurų. “Kamerų sienos visiškai padengtos išskobtais užrašais, čia ir piešiniai, ir maldavimai, ir prakeiksmai”,- sakė universiteto atstovas.
2000 metais popiežius Jonas Paulius II atsiprašė už katalikų nuodėmes, padarytas tikėjimo vardan. Deja, kiek žmonių inkvizicijos buvo nukankinta, iš tikro niekas pasakyti negali, nes katalikų bažnyčia liepė sunaikinti visus Inkvizicijos archyvus.
Pagal "Portal – Kredo" pranešimą.

trečiadienis, vasario 23, 2005

Laikas Europai

Misija “Kristus – visoms tautoms” CfaN švenčia savo 30 metų veiklos jubiliejų. Misijos “Kristus – visoms tautoms” CfaN įkūrėjas žymus vokiečių pamokslininkas Reinchardas Bonkė tvirtina, kad tai, ką šiuo metu Dievas daro Afrikoje, gali padaryti ir Europoje.
“Per laiką nuo 2000 iki 2004 metų Afrikoje evangelizaciniuose misijos susirinkimuose atgailavo ir Kristų kaip savo gelbėtoją išpažino 34 milijonai žmonių. Didžiuliai išgydymo ir išlaisvinimo stebuklai vyksta kiekviename susirinkime, milijonai žmonių atiduoda gyvenimus Kristui”,- sakė R.Bonkė pamokslaudamas Sakramente JAV.
Ypač R.Bonkė pabrėžia, kad ateina laikas pamokslauti Evangeliją Europoje, kuri tasi miegantis milžinas laukia Evangelijos žinios.
Pagal "Drugoe" pranešimą

antradienis, vasario 22, 2005

Juonuoliai, gyvendami netikėlių šalyje, turi atsiminti...

Neregėtas skandalas gali sukrėsti JAV – pasirodo Saudo Arabijos ambasada ir diplomatai gali būti prisidėję prie to, kad kelia JAV religinę nesantaiką, atvirai vadina JAV netikėlių šalimi ir “Alacho vardu” propaguoja nekapykantą žydų ir krikščionių atžvilgiu.
Instrukcinis Saudo Arabijos pasiuntinybės Vašingtone laiškas reikalauja iš šios šalies piliečių kurie yra JAV teritorijoje, “nepadauoti rankos krikščionims ir žydams” ir kategoriškai draudžia sveikinti “netikėlius su šventėmis.
Šis kultūros atašė laiškas, skirtas arabų juonuoliams, besimokantiems JAV, perduotas peržiūrėti JAV Kongreso centrui “Už religines laisves”
“Čia, netikėlių šalyjejūs turite tik du tikslus:gauti žinių ir pinigų, kuriuos galima bus panaudoti džihadui, ir stengtis atversti į islamą vietinius gyventojus”- sakoma laiške.Šis laiškas išplatintas dešimtyje JAV mečečių.
Pagal “Drugoe” ir “Marantha” pranešimus

pirmadienis, vasario 21, 2005

Ir Rusiją puola ekstrasensai

Psichiatrai Rusijoje nerimauja, nes pastaruoju metu ypač padaugėjo žmonių, kurie kreipiasi į juos po apsilankymo pas ekstrasensus ,”liaudies gydytojus”, kerėtojus ir šamanus, kuriais garsėja Rusija.
Štai Mordovijos psichiatrai teigia, kad net 40 procentų jų pacientų atkeliauja po apsilankymo pas ekstrasensus, kur jie stengėsi “užsikoduoti”, išsigydyti vėžį ir kitas ligas. Paprastai, kaip teigia psichiatras Sergejus Kuznecovas, šiems žmonėms stipriai išsivysto depresija ir sutrinka nervinė veikla, o somatinės ligos dar paaštrėja. Beje, tradicinei medicinai vėliau gana sunku gydyti tokius nervinės veiklos sutrikimus. Tad perskaitę laikraštyje “Išgydau vėžį, AIDS ir kitas ligas…”, neskubėkite skambinti.
Regions.ru

penktadienis, vasario 18, 2005

Pasirodė filmas apie persekiojamą Kinijos bažnyčią

Pagaliau pasirodė 4 DVD komplektas pavadinimu “Kryžius. Jėzus Kinijoje”, kuriame pasakojama apie herojišką krikščionių bažnyčios istoriją per 50 paskutinių metų.
Žiūrovai gali išvysti realius kadrus ir išklausyti gyvus liudininkus apie pilną stebuklų Kinijos krikščionių gyvenimą ir krikščionybės sėkmę. Filmo leitmotyvas – kaip persekiojami krikščionys sugebėjo iš 700 000 grupės tapti beveik 100 milijonų apimančia grupe.
Šį dokumentinį projektą išleido organizacija “Kankinių balsas”. "Voice of the Martyrs”, o kino medžiagą ji rinko trejus metus.
Vos pasirodžius šiam filmui, Kinijos vyriausybė nurodė atidžiai išstudijuoti šią medžiagą savo valdininkams.
New Life. Press

ketvirtadienis, vasario 17, 2005

Persekiojami pogrindinės Katalikų bažnyčios nariai

Kinijoje toliau stiprėja krikščionių persekiojimai. ŠĮ kartą jų taikinys – pogrindinė katalikų bažnyčia.
Kinijos Hebei provincijoje suimti 8 pogrindinės šios šalies Katalikų Bažnyčios kunigai bei du seminaristai. Visi jie areštuoti per plataus masto reidą, kurio metu buvo daromos kratos įvairiuose Hebei provincijos kaimuose, ieškant pogrindyje veikiančių katalikų dvasininkų.
Primename, kad Kinijoje veikia dvi – oficiali ir pogrindinė Katalikų Bažnyčios. Pogrindinė Bažnyčia susiformavo tada, kai ateistinė šalies valdžia pareikalavo, kad katalikai nutrauktų santykius su Vatikanu ir įkurtų autokefaliją. Dalis katalikų pakluso ir dabar yra 2 katalikų bažnyčios - slaptoji ir oficialioji
Zenit.org

Kai Dievas yra tikras

Kazachijoje gyvenanti buvusių musulmonų Saros ir Sultano Sutaboldijevų šeima prieš trejus metus išpažino Jėzų kaip gelbėtoją. Per tą laiką šeima savo akimis matė ne vieną stebuklą.Tačiau didžiausias jų dar laukė…
Pirmoji įtikėjo Sara, po kiek laiko Jėzų išpažino ir jos vyras. Po ilgų maldų krikščionėmis tapo ir dvi jų dukros, marčia ir vienas sūnus. Užsispyrusiu musulmonu liko tik vienas sūnus, kuris, nusipirkęs butą labai prašė, kad tėvas atliktų musulmonišką buto palaiminimo apeigą su Korano skaitymu. Tėvas ilgai atsisakinėjo, bet galiausiai nusileido sūnui.
Praėjus porai dienų po šių apeigų ypač paaštrėjo sena Sultano liga – astma, kurios priepuoliai kartojosi kiekvieną dieną. Vieno priepuolio metu iškviesta dar padėjo, tačiau kitą dieną Sultanas krito ir prarado sąmonę. Sara, kuri pagal specialybę yra medikė pulmonologė, neužčiuopė pulso, neaptiko kvėpavimo – Sultano kūnas pamėlo. Drauge su dukterimis Sara meldėsi, kad Sultanas prisikeltų, surišinėjo mirties dvasią, meldėsi, kad artimieji jos nesmerktų už tikėjimą Jėzumi, nes ji visą laiką tikėjo, kad Jėzus išgydys Sultaną. Medikai atvyko tik po valandos ir konstatavo, kad Sultanas mirė, buvo iškviesta dar viena brigada kuri dėl visa ko atliko elektros šoką, ir Sultanas po kurio laiko atgavo sąmonę.
Garsas apie Sultano mirtį jau buvo pasklidęs ir žmonės jau ėjo pareikšti užuojautos, bet būdavo pritrenkti, išvydę Sultaną gyvą. Labiausiai šis įvykis paveikė Sultano sūnų, kuris visą laiką klūpėjo prie tėvo kūno ir jį apverkė. Stebuklingas prisikėlimas tapo persilaužimo momentu jo gyvenime.
Pats Sultanas pasakoja, kad tuo metu, kai gydytojai triūsė prie jo kūno, jis pateko į tamsų kambarį, kuriame buvo daug lavonų. Prieš jo valią per lavonus jį vedė kažkokie žmonės. Kai jis šaukėsi Jėzaus, išvydo ugnies stulpą, o vedusieji jį išnyko, ir jis sugrįžo į sąmonę. Tuoj pat jis ėmė dėkoti Jėzui už gyvenimą, visai nekreipdamas dėmesio į susirinkusiuosius.
Pagal "NewLife"

antradienis, vasario 15, 2005

Pastorių išteisino

Deividas Vigelsvortas sakė, kad ateis toks laikas, kai jis bus įkalintas už pasisakymus prieš gėjus. Tačiau panašu, kad Europoje toks laikas ateis žymiai anksčiau negu JAV. Štai jau pusmetį visa Švedija laukė, ar bus nuteistas sekmininkų pastorius, pamoksle pasisakęs prieš gėjus.
Švedijos Jončiopingo teismas praeitą penktadienį išteisino dvasininką Oke Greeną, kuris buvo kaltinamas neapykantos mažumoms kurstymu. 63 metų sekmininkų judėjimo pastorius savo pamoksle Elando saloje homoseksualumą ir kitus "liguistus" seksualinius polinkius pavadino "vėžiniu naviku mūsų visuomenės kūne".
Prokuratūra siūlė skirti pastoriui šešis mėnesius kalėjimo, tačiau teismas nusprendė jį išteisinti, pabrėždamas religijų ir nuomonės laisvę.
Taigi, pripažinta, kad ir pastorius turi teisę turėti savo nuomonę.
Pagal "inopressa.ru"

penktadienis, vasario 11, 2005

Kombodža - dėmesys raudoniesiems kherams

Raudonieji kkherai vėl atkreipė į save pasaulio dėmesį. Tai atsitiko po to, kai dėl aktyvios misionierių veiklos šimtai partizanų atgailauja už savo veiklą ir tampa krikščionimis. Krikščionimi tapo ir vienas iš vadų Kang Kek Leu, kuris prisipažino, kad dalyvavo tūkstančių žmonių žudybėse Pol Poto įsakymu.
Japonija skirs Kambodžai 21,5 milijono dolerių buvusių "raudonųjų khmerų" lyderių teismui organizuoti. Tai pranešė Japonijos ambasados Pnompenyje atstovas.
Jungtinės Tautos kartu su Kambodžos valdžia mėgina rasti 56 milijonus dolerių, reikalingų tribunolui.
Diktatoriaus Pol Poto vadovaujamo režimo aukomis 1975-1979 metais tapo apie 2,5 milijono Kampučijos gyventojų. Likę gyvi Pol Poto bendrininkai jau yra garbaus amžiaus, ir jeigu proceso finansavimo klausimas nebus išspręstas artimiausiu metu, teismas gali neįvykti, kadangi pagrindiniai kaltinamieji gali tiesiog nesulaukti jo pradžios.
Kai kurie politologai abejoja, ar atsivertimas į krikščionybę buvusių partizanų yra tikras, bet jau kuris laikas ši Azijos valstybė patiria prabudima - kasdien joje įsikuria po naują krikščionišką bažnyčią.

Pagal "Baznica" pranešimą

ketvirtadienis, vasario 10, 2005

Eritrėja. Persekiojimai vis smarkėja

Eritrėja tapo šalimi, kurioje ypač aršiai imti persekioti evangeliniai krikščionys. Šioje Rytų Afrikos valstybėje oficialiomis religijomis buvo pripažintos islamas, katalikybė, Eritrėjos stačiatikiai ir liuteronai, o visos kitos denominacijos buvo pripažintos neteisėtomis ir joms liepta prisijungti prie oficialiųjų religijų. Nuo 2002 metų 12 nepriklausomų denominacijų, taip pat mažų namų susirinkimų nebegauna oficialios registracijos. Kadangi visos nepriklausomos denominacijos nebegalėjo rinktis oficialiai, ėmė rinktis slaptai. Policija jau dvejus metus seka ir suiminėja krikščionis. Vyriausybė išleido net dekretą, kad tie gyventojai, kurie gyvena šalia evangelinių krikščionių, turi juos stebėti, o jei namuose vyksta neteisėtas Dievo garbinimas, tada turi pranešti valdžiai. Už tokį “bendradarbiavimą” įskundusiems žadama atsilyginti maistu, kurio trūksta šioje sausrų kamuojamoje šalyje.
Štai vasario mėnesį 51 krikščionis vėl buvo uždarytas į kalėjimą. Šalies sostinėje Asmaroje suimta dauguma protestantiškos bažnyčios “Aleliuja” narių ir pastorius. Tarp jų buvo ir 1 bažnyčios “Filadelfija” narys bei 2 žmonės iš Visos Evangelijos Bažnyčios. Šiuo metu pranešama, kad dauguma sulaikytųjų pervežti į karinę bazę, o pastorius uždarytas į požeminę kamerą. Visi sulaikytieji verčiami atsisakyti evangelinio tikėjimo ir pereiti į Stačiatikių bažnyčią.
Paskutiniais duomenimis, krikščionių, areštuotų už Biblijos turėjimą, Evangelijos skelbimą ir susirinkimų lankymą, skaičius pasiekė 347. Daugelis sulaikytųjų ne kartą buvo kankinti, ir net išnaudoti seksualiai, kai kurie kalinami jau dvejus metus.Taip pat neseniai pasaulį sukrėtė ir pranešimas, kad jaunų Eritrėjos kareivių grupė buvo sušaudyta, kai juos rado skaitančius Bibliją.

Pagal "Life4god"

trečiadienis, vasario 09, 2005

Eurovizijos laimėtoja Ruslana:”Mano įkvėpimas yra Dievas”

Ukraina ryišiasi Eurovizijos dainų konkursui. Pernai laureate tapo Ukrainoje kultine asmenybe tapusi dainininkė Ruslana.
Beje, interviu tinklalapiui “godembasy”, kuris priklauso charizmatinei Kijeve veikiančiai bažnyčiai “Dievo asamblėja”, kuri yra didžiausia Europoje (narių skaičius siekia 20 000 žmonių) Ruslana sakė, kad didžiausias jos kūrybos įkvėpėjas yra Dievas, o Dievo meilė ir Dievo vertybės turi persmelkti ne tik muziką, bet ir kitas gyvenimo sritis”.
Balandžio mėnesį Ruslana sveikino “Dievo asamblėją”, kuri šventė 10 metų jubiliejų.
“Godembasy” informacija

pirmadienis, vasario 07, 2005

Pamaldieji oligarchai

Interpolo ieškomų "Yukos" akcininkų - Vladimiro Dubovo ir Michailo Brudno -dalyvavimą po JAV prezidento rinkimų surengtuose maldos pusryčiuose daugelis Rusijoje ir JAV įvertino kaip savotišką JAV prezidento George'o W. Busho užuominą "savo draugui" Vladimirui Putinui, praneša tinklalapis "NEWSru.com".
Rusijos spauda šiuos pusryčius, kuriuose dalyvavo šiuo metu kalinamo Michailo Chodorkovskio partneriai, vertina kaip antausį V. Putinui, kuris buvo suduotas dieną po G. Busho metinio pranešimo, kuriame jis dar kartą pakartojo savo ryžtą ginti laisvę pasaulyje.
Nors maldos pusryčiai dažnai pateikiami ir kaip vienas iš dvasingumo ženklų, tačiau šiuo atveju maldos pusryčiai tarnauja išimtinai politiniams tikslams, taip pat keista, kaip tokie prieštaringai vertinami veikėjai pateko į šį renginį.

Pagal "NEWSru.com" ir "eltos" medžiagą.

šeštadienis, vasario 05, 2005

Bažnyčia "Naujoji karta" patiria sunkumų

Rygos charizmatinė bažnyčia "Naujoji karta" išgyvena ne pačius geriausius laikus. Ypač po to, kai rudenį keletas mažesnių bažnyčių atsiskyrė nuo Rygos bendruomenės, o gruodžio mėnesį iš "Naujosios kartos" pasitraukė pastorius A.Kočkinas, kuris pradėjo naują bažnyčią. Naujoji A.Kočkino bendruomenė bus globoja garsaus Ukrainos pamokslininko S.Adeladžos.
"Naujosios kartos" bažnyčios yra ir Lietuvoje - bendruomenės veikia Kaune, Vilniuje, Marijampolėje. Beje, tų bažnyčių pagrindą sudaro žmonės, išėję iš lietuviškos charizmatinės bažnyčios "Tikėjimo žodis".
A.Lediajevas šiuos įvykius traktuoja kaip natūralų vyksmą.

Pagal Baznica, Drugoe medžiagą.

ketvirtadienis, vasario 03, 2005

Australija atsisakė padėti

Agentūra INTERFAKS pranešė, kad Australija atsisakė suteikti prieglobstį Irano piliečiui, kuris priėmė krikščionybę, nepaisant to, kad yra raštiškų įrodymų, kad Irane krikščionys Irano gyventojai kartais dingdavo tiesiog oro uoste.irane iki šiol už perėjimą į krikščionybę žmonės gali būti baudžiami mirties bausme.
Vis dėlto migracijos departamentas sausio 12 dieną įsodino iranietį į lėktuvą, skrendantį į Dubajų, iš kur jis turėjo būti perskraidintas į Teheraną.
Nuo to laiką apie iškraidintąjį iranietį žinių nėra...

Invictoty.org

antradienis, vasario 01, 2005

"Šiandien krenta kryžiai, ryt - jūsų galvos"

Indusai fanatikai užpuolė karmeličių vienuolyną, kuris yra netoli Bombėjaus. Sausio 23 dieną induistų minia puolė vienuolyną, sulaužė kryžius ir išrašinėjo sienas. Vienas išužrašų skelbė: "Šiandien krenta kryžiai, ryt - jūsų galvos".
Fanatikai pareikalvo, kad vienuolės paliktų vienuolyną ir išvyktų. Šiuo metu iš viso vienuolyne gyvena 5 vienuolės. Pirmoji katalikių karmeličių kongregacija Indjoje įsikūrė 1866 metais.
Kas buvo užpuolusieji vienuolyną, policija nenustatė, aišku tik, kad tai vienas iš kažkurios induistų partijos padalinių

Pagal "Agnuz" medžiagą