trečiadienis, kovo 31, 2010

Virš popiežiaus kaupiasi pedofilijos debesys


Virš popiežiaus kaupiasi pedofilijos debesys. Vatikanas ir popiežius Benediktas XVI sulaukė naujų kaltinimų dėl dar vieno JAV katalikų dvasininko, įtariamo nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu, dangstymo ir nesugebėjimo pašalinti iš kunigų luomo kunigo Ernesto Garcios Rubio.
„Jis tarnavo Majamyje apie 30 metų, o mes žinome apie maždaug 12 aukų, kurias jis per tą laiką (seksualiai) išnaudojo“, - sakė advokatė Jessica Arbour, atstovaujanti neįvardytam vyrui ir dar penkiems nukentėjusiems, kurie padavė į teismą Majamio arkivyskupiją dėl įtariamų seksualinio išnaudojimo atvejų 1977-1987 metais.
„Neabejotina, kad buvo suderintos pastangos visais lygiais - nuo Vatikano iki Majamio arkivyskupijos ir netgi Kubos vyskupijos, kurioje jis buvo pirmiausiai įšventintas - dangstyti ir apsaugoti tą vyrą“, - pabrėžė ji.
„Vatikano prašyme nurodoma: „Prašome jį apsaugoti“ - ir tai buvo daroma 30 metų“, - pridūrė J.Arbour.
Teisininkė taip pat kaltino Benediktą XVI „gynus pedofilus parapijiečių ir šeimų sąskaita“, kai būsimasis pontifikas vadovavo Katalikų Bažnyčios tikėjimo doktrinos kongregacijai, atsakingai už dvasininkų moralės reikalus.
Kai vienas vyskupas praeito amžiaus paskutiniame dešimtmetyje pradėjo E.Garcios Rubio pašalinimo iš kunigų luomo procesą, Tikėjimo doktrinos kongregacija Vatikane „pametė dokumentus“, nurodė J.Arbour said.
Tikėjimo doktrinos kongregacijai 1981-2005 metais vadovavo tuometinis kardinolas Josephas Ratzingeris.

Nuotraukoje. Popiežiumi būnant Jonui Pauliui II Josephas Ratzingeris užėmė svarbias pareigas, kurios dabar tampa našta.

Baltarusijoje vyko Sekmininkų suvienytos bažnyčios suvažiavimas


Baltarusijoje vyko Sekmininkų (Evangelinio Tikėjimo Krikščionių) suvienytos bažnyčios suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 700 delegatų. jame dalyvavo ir Lietuvos sekmininkų sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys ir jo pavaduotojas Ivanas Škulis.
Suvažiavime vieningai buvo patvirtinta ir palaiminta nauja bažnyčios vadovybė - vyskupas Sergej Chomich ir jo du pavaduotojai Sergej Cvor ir Leonid Biruk. Baltarusijoje sekmininkų judėjimas sėkmingai auga, ši denominacija yra antra pagal didį po stačiatikių bažnyčios.
Daugiau informacijos http://www.cxbe.by
Nuotraukoje - sekmininkų bažnyčios Baltarusijoje.

"Meilė turi veidą" - Pasislėpti ŠviesojeKam reikalingas švyturys

Vieną rytą, kai aš mėgavausi saulės spinduliais, šokančiais ant mano pagalvės, Jėzus pašnibždėjo į mano mintis „Viduryje nakties pasislėpk Šviesoje, tai pati saugiausia vieta audroje“.
Pasislėpti Šviesoje. Viduryje potencialaus karo su Ugandos sukilėliais, kai baimė tiesiog jaučiama ir neramumas tapo neatskiriama dalimi, kai aš tiesiog nežinojau ką daryti matydama augančią ir viską praryjančią tamsą, Jėzus atnešė man atsakymą. Tie, kurie nepažįsta meilės slepiasi tamsoje. Sukilėliai pasislėpė tamsoje, po jos ardančia priedanga. Bet mes esam tie, kurie myli Jėzų, turime slėptis Šviesoje to, kas Jis yra..
Kaip aš turiu nešti šviesą savo moliniame inde?Aš turiu paslėpti save Jame.Jokia tamsa negalės paliesti manęs, kai aš pasislėpusi Jame. Jis – mano ramybės vieta audroje, kuri supa mus.
Vienas mano draugas kažkaip pasakė, kad švyturys reikalingas dviem atvejais – audroje ir kai tamsu..“De Chagiga“ – džuba –arabų kalba tai reiškia“Taip yra“.
Ką reiškia leisti pastatyti Jėzui Jo pilį savo gyvenime? Kaip Jis pakeis mane į Savo veido atspindį? Tai gali reikšti, kad aš būsiu pašaukta stovėti tamsoje ir šokti viduryje audros, kad šviesčiau Jo šviesa..Audros, kurias minėjau, bando sunaikinti tai, ką aš bandau pastatyti savo jėgomis. Bet jei aš leisiu, jos pasitarnaus, kad sustiprintų tai, ką Dievas daro mano viduje.

Svečiai po nesėkmingos dienos

Okelo išmokė mane daugelio dalykų, ką reiškia būti šviesa tamsoje. Aš sutikau jį tomis dienomis, kurios pabrėžė, kad aš – tik molis..
Aš atvažiavau po nesėkmingo bandymo užmegzti ryšį internetu, kai aptikau, kad liesas vyriškis kantriai sėdi su penkiais vaikais.Tai buvo man ypatingai nesėkminga diena ir štai jai baigiantis aš turėjau išklausyti dar vieną prašymą. Sąžiningai sakau, kad taip galvojau.
Aš greitai pasisveikinau ir po to įėjau į savo kambarį, kad padėčiau krepšį ir iškvėpčiau savo mėgstamą vienžodę maldą :“Malonės“. Uždariau duris ir nuėjau prie svečių. „Mes niekuo negalime jiems padėti“,- pagalvojau,- „Tačiau nors parodysiu dėmesį ir išklausysiu juos ir pasimelsiu“.
Tai, ką išgirdau, tiesiog sudaužė mane, šviesa ėmė šviesti iš šito jauno žmogaus, kai jis ėmė pasakoti apie savo kelionę su šitais penkiais vaikais, kurie sėdėjo už jo.Kai jis baigė, aš liepiau vaikams eiti į mano kambarį su manimi.
Šie penki vaikai buvo iš keturių šeimų nuo Kenijos sienos. Jie priklausė „didinga“ genčiai ir visi neteko tėvų per karą. Šis jaunas žmogus, Okelo, buvo jų sekmadienio mokyklos mokytojas. Jų bažnyčia, vienintelė toje didelėje, bet mažai pasiektoje vietovėje, subyrėjo dėl to, kad pastorius vogė. Dvidešimt vaikų liko be aprūpinimo.
Jis girdėjo apie mus, ir Dievas liepė jam eiti į Ejo miestą. Тik tikėjimu per keletą dienų jis įveikė kelis šimtus kilometrų su vaikais, kurie jam nebuvo giminaičiai, ieškodamas geresnės vietos jiems. Jis išleido viską, ką turėjo.

Šokančių audroje atspindžiai

Viskas, ką aš galėjau padaryti, klausydama Okelo širdies, šluostyti ašaras. Jis užėjo į valstybinius globos namus, bet ten nebuvo vietos. „Ten žmonės nemyli Jėzaus, o aš noriu, kad šitie vaikai mylėtų ir būtų mylimi Jėzaus“,- sakė Okelo.
Mes neturėjome fiziškai vietos net dar vienam vaikui. Visiškoje neviltyje, neturėdamas nieko, į veidą žvelgiant karui, baimei, prievartai ir nežinomybei, šis mogus atidavė viską, kad sektų paskui Jėzų per karo draskomą žemę, kad surastų geresnį gyvenimą šiems vaikams.
Aš nežinojau ką pasakyti. Aš žiūrėjau į Dievo meilės veidą. Ką aš galėjau atsakyti išskyrus „Taip“?.
Okelo suprato, ką reiškia šviesti tamsoje ir įveikti audras. Jis švietė meile ir atjauta, kuri pulsuoja mūsų Dangiško Tėvo krūtinėje. Okelo sumokėjo kainą, kad leistų Dievui padaryti iš savo gyvenimo Jo buvimo rūmus, ir jis gaus vainiką Danguje, apie kurį mes net nesvajojame. Okelo tapo mano mokytoju, ir aš pamačiau tai, ką Dievas pažadėjo man. Šiame nuostabiame jauname žmoguje aš pamačiau atspindžius šokančių audroje ir tų, kurie neša šviesą, kurie sako „Taip“ ir leidžia Jėzui statyti savo namus juose. Tikintys, tokie kaip Okelo, pamatys tautą pakeistą iš vidaus.

antradienis, kovo 30, 2010

Policija nubaudė girtą prie vairo sulaikytą vyskupę


Policija nubaudė buvusią Vokietijos evangelikų vadovę Margot Kaessmann. Jai dešimt mėnesių atimta teisė vairuoti.
Girta prie vairo vasario mėnesį sulaikyta Vokietijos evangelikų vadovė pasitraukė iš Tarybos pirmininkės ir Hanoverio vyskupo postų.
"Labai apgailestauju, kad nuvyliau daug žmonių, kurie prašė manęs pasilikti, taip pat tų, kurie su pasitikėjimu balsavo už mane", - sakė Margot Kaessmann.

Rusijos musulmonai prašo nesieti islamo su terorizmu


Maskvoje nugriaudėjus sprogimams metro žuvo 39 žmonės. Specialistai sako, kad tai pasekmė to, jog Kaukaze kovojantys islamistai patyrė žymių nuostolių. Šį pavasarį buvo likviduoti du svarbūs islamistų ideologai - Saidas Buriatskis ir amiras Seifulax.
Spėjama, kad teroras Maskvoje tais dviem savižudžių sprogimais nesibaigs, nes Saidas Buriatskis spėjo prieš mirtį surinkti ir paruošti 30 savižudžių moterų iš Čečėnijos ir Ingušijos komandą. 10 iš jų jau susisprogdino. Moterys buvo ruošiamos Turkijos medresėje, o vėliau pasiruošimą perėmė Saidas Buriatskis (nuotraukoje).
Rusijos musulmonai po savižudžių išpuolių prašo nesusieti terorizmo su islamu, nors teroro bazė būtent ir paimta iš islamo mokymo. Pasak jų, tai nusikaltėliai, kurie naudoja islamo tiesas savo naudai. Tokį kovos būdą, kurį ekportavo arabų islamistai, smerkia ir patys čečėnai ir ingušai, kaip nesuderinamą su tautos tradicijomis.
Pagal "Newsru"

Pastoriai per Velykas pamokslaus be batų


Per Velykas, kai daugelis bažnyčios žmonių apsirengs savo geriausius kostiumus ir sukneles, daug pastorių visose Jungtinėse Valstijose pamokslaus be batų. Apie 5 tūkstančius pastorių sakys Velykų pamokslą basi, primindami mums apie visuotinį skurdą ir norėdami padėti surinkti avalynę 300 milijonų žmonių visame pasaulyje, tie, kurie neturi batų.
Šios akcijos rėmėjas yra "Samariečio kojų" misija, kuri yra surinkusi 3 milijonus porų batų, ir juos išvežusi ir išdalinusi visame pasaulyje.
Šis įvykis sutapo su 42-osiomis Martin Luther King Jr mirties metinėmis. Jo vaikai, Martinas Liuteris Kingas III ir Berenike A. King, prezidentas Pietų baptistų, bus tarp tų, kurie bus basi per Velykų tarnavimą.
"Mano tėvas kovojo už vargšus, - sakė Martinas Liuteris Kingas III. - ir mes toliau tęsime jo kovą.
Vyskupas Paul S. Morton, Baptistų visos evangelijos bažnyčių vadovas, taip pamokslaus be batų, ir jis tikisi, kad apie 2,5 tūkstančio pastorių parems. Kiti dalyviai: Stephen J. Turston, Nacionalinės baptistų konvencijos prezidentas, vyskupas James Ingram, Afrikos metodistų Episcopalų bažnyčios ir kiti
Vienas iš dalyvių pastorius Ohomne iš Nigerijos, gavo savo pirmąją batų porą 9 metų amžiaus ir nuo 2003 metų dalyvauja kompanijoje "Samariečio kojos"
Batai keliauja Afrikos, Karibų jūros baseino ir Artimųjų Rytų žmonėms, savanoriai plauna žmonių kojas ir patepa jas aliejumi, praneša CNL-NEWS.

pirmadienis, kovo 29, 2010

Indijos krikščionys minėjo Palmių sekmadienįNepaisant nuolatinio spaudimo Indijos krikščionys minėjo Palmių sekmadienį(Lietuvoje jis vadinamas Verbų). Kaip tai atrodo Indijoje - nuotraukoje.

Susipažinkite - triskart ekstremistas rašytojas Levas TolstojusRusijoje jau tris kartus nuteistas… Levas Tolstojus. Didysis rusų klasikas pripažintas ekstremistru, o kai kurie jo kūriniai – ekstremistine literatūra.
2010 metais išaiškėjo, kad pilietis Levas Nikolajevičius Tolstojus, 1828 metų gimimo, rusas, vedęs, registruotas - Jasnaja Poliana, Tulos sritis, buvo pripažintas ekstremistu Taganroge.
Internete publikuojamas teismo sprendimas, kuris nurodo ekstremistinę Levo Tolstojaus pasaulėžiūrą, kuri kursto religinę netoleranciją arba neapykantą pagal 282Rusijos baudžiamajo kodekso straipsnį.
Pasirodo, teismui buvo pateikta ši Levo Tolstojaus citata:
Aš įsitikinau, kad mokymas (rusų provoslavų) bažnyčios yra teoretiškai pavojingas ir klastingas melas, praktiškai surinkimas pačių grubiausių prietarų ir burtų, visiškai paslepiančių viso krikščioniško mokymo prasmę”.Teismas nusprendė, kad tai formuoja negatyvų požiūrį į rusų pravoslavų bažnyčią, o pats L.Tolstojus – ekstremistas recidyvistas, nes jau kartą 1901 metais.jau buvo oficialiai pasmerktas ir atskirtas nuo bažnyčios ir prakeiktas.
2010 kovo 18 dieną Ekaterinburgo teisme Levas Tolstojus dar kartą pripažintas ekstremistu.

Kaune - tarnautojas iš Indijos


Gegužės 8 dieną, šeštadienį, Kaune vyks konferencija „Pakilk Lietuva“. Joje pamokslaus evangelistas Alwyn Matt („Downpour Ministries“) bei Sidharth Mohandas, Angie Vickery, Titto Thomas („Imrah Ministries“).


Sidarth Mohandas

„Imrah“ įkūrėjas ir direktorius, šlovinimo lyderis ir mokytojas
• Gimė Indijoje, augo induistų šeimoje. Kristų pažino, kai būdamas 8–9 metų susirgo kaulų ir raumenų vėžiu. Tuo metu viena šeimos draugė papasakojo jo šeimai apie Kristaus gydomąją galią. Jis buvo stebuklingai pagydytas ir dar jaunystėje savo širdyje patyrė begalinę Dievo meilę. Nuo tada jis ėmė vis labiau trokšti studijuoti Dievo Žodį.
• Jo mokymo stilius pasižymi paprastumu, nes Sidarthas moka sudėtingus dalykus perteikti aiškiai ir suprantamai. Būdamas vos 16 metų jis pradėjo mokyti ir tarnauti kaip šlovinimo vadovas įvairiose grupėse, tokiose kaip CMFI (Indijos krikščionių misijų draugija), Kristaus liudytojai (Vellore), Laisvės centras (Trivandrum), Dievo bažnyčia Hebrone (Trivandrum), Apaštalų draugijos bažnyčia (Vellore), Agape žygis (Vellore), Amstar grupė (Technopark, Trivandrum) ir t. t. Taip pat reguliariai mokė ir vedė šlovinimą vietinėje bažnyčioje mažose grupelėse.
• Šiuo metu tarnauja kaip šlovinimo vadovas vienoje Dievo Žodžio grupelėje Upsaloje, Švedijoje, kur siekia magistro laipsnio molekulinės biologijos srityje.
• 2006 m. Sidarthas pradėjo savo „blogą“ internete. Netrukus „blogas“ peraugo į vis tobulesnę tarnystę, kol galiausiai Viešpats atvėrė duris visai komandai rengti audiomokymus internetu. Vis didesnis bažnyčių skaičius pageidauja gauti jų parengtą mokymų medžiagą. „Imrah“ džiaugiasi jog turėjo galimybę ir privilegiją mokyti ir lavinti nemažai žmonių iš Azijos, Amerikos, Australijos, Viduriniųjų Rytų ir įvairių Europos šalių. „Imrah“ nesiima pakeisti vietinės bažnyčios mokymo ir lavinimo tarnystės, bet priešingai, siekia padėti bažnyčioms lavinti ir ugdyti tikinčiuosius.

šeštadienis, kovo 27, 2010

"Meilė turi veidą"- Trys sėkmės žingsniai


Nuotraukoje - Mišelė Perry su savo vaikais bažnyčioje. Vyksta duonos laužymas.

(Persigalvojau, dar išversiu kelias dalis).

Bandymas susitapatinti

Aš užaugau episkopalų bažnyčioje, pakrikštyta dukart, buvau konfirmuota ir ėmiau dainuoti bažnyčios chore, kai man sukako 9 metai. Vyresnėse klasėse aš perėjau į baptistų bažnyčią kitoje gatvės pusėje, kadangi jie pasakė, jog žino, "kai daryti misiją". Pas charizmatus papuoliau atsitiktinai, kai man buvo 19 metų. Pagalvojau, ar man nepaskambinti į greitąją pagalbą, nes ten žmonės man pasirodė keisti, o kai kurie gulėjo ant žemės. Paskui buvau dar keliose prabudimo vietose ir jutau ten Dievo buvimą.
Aš pabandžiau save priskirti kokiai nors denominacijai. Sekmininkų - baptistų - liturginė - charizmatinė - tarpautinė įsimylėjusi į Jėzų, taip maždaug turėtų skambėti mano konfesija. Po kurio laiko aš nusprendžiau nebeklijuoti ant savęs iškabų. Manau, kad Jėzui to nereikia. Aš net nemačiau, kad Jėzus vadintų savo mokinius krikščionimis. Pasaulis juos taip pavadino. Gali būti, kad Jėzus niekada nenorėjo versti žmonių krikščionimis. Galbūt Jis tiesiog atėjo parodyti mums kelią pas mūsų Tėvą, Dangaus Dievą. Galvoju, kad šito pakanka, kad būti įsimylėjusiai. Taigi, kai manęs klausia, kokiai denominacijai priklausau, atsakau, kad aš - įsimylėjusi.

Trys sėkmės žingsniai

Žmonės nori žinoti, kaip mums pavyko pasiekti tokią sėkmę misionierių tarnavime. Neseniai vienas iš atvykusių paprašė manęs mūsų strateginio planokopijos. Iš visų jėgų stengiausi nesijuokti. "Plano? Strateginio?... O jeigu tai spontaninis planas? Nieko tokio?". Bet tas žmogus vis prašė. Matydama, kad neturiu kur pasidėti, jei neduosiu atsakymo, įsikvėpiau.
"Gerai.Ar jūs pasiruošęs?"
"Taip".
"Štai trys sėkmės žingsniai. Turite kuo užsirašyti?Jūs norėsite tai užsirašyti?".
Jis atsisėdo ant kėdės krašto. laukimas pakibo ore.
"Žingnis numeris 1. Atsikelti anksčiau iš ryto" - užsirašykite".
Jis atrodė kažkaip neapsisprendęs, bet paklusniai užsirašė.
"Žingnis numeris 2. Paklausti Jėzaus, ką Jis ruošiasi daryti šiandien - ne tai, ko Jis nori, bet ką Jis jau daro".
"Žingnis numeris 3. Prisijunkite prie Jo".
Štai tai ir yra trys žingsniai sėkmingam tarnavimui. Dabar jūs žinote mano gyvenimo sėkmės paslaptį. Tie maži žingsneliai nuvedė mane į kelią, kuriame nenurodytas atvykimo tikslas ir kur pilna neaiškumų.
Tikslas - ne nuvykimo punktas, o Asmuo. Jis - mano tikslas. Jo širdis - mano tikslas. Kelionė į Jo meilės gelmę - mano sėkmė.
Kaip šita teorija veikia? Pakankamai gerai, jei paklaustumėt mūsų. Mūsų? O, jūs galvojate, kad aš vykau į Sudaną viena? Atsiprašau, pamiršau pasakyti, kad buvau ketvirta komandoje: Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia ir aš. Jie gyvena su manim, kaip ir aš gyvenu Juose ir mes viską darome kartu. Todėl tie trys žingsneliai veikia tiesiog tobulai.

penktadienis, kovo 26, 2010

Rusijoje Jehovos liudytojai spaudžiami teisėsaugos


Rusijoje Jehovos liudytojai spaudžiami teisėsaugos. Šios religinės organizacijos biurai apieškomi, susirinkimai nutraukiami, o nariai apklausiami.
Dalyje rusijos Jehovos liudytojų leidiniai pripažinti "Ekstremistine litaratūra. Paskutiniai įvykiai - 2010 vasario 28 buvo apklausti Čerepovcų mieste 38 tikintieji, kovo 23 Novouralsko mieste milicija nutraukė susirinkimą, pranešama apie keletą kratų net ir privačiuose butuose.
Žmogaus teisių gynėjai konstatuoja, kad tai beprecedentinė kampanija net Rusijoje, kai siekiama užrausti Jehovos liudytojų veiklą. Šiuo metu Rusijoje yra 160 tūkstančių Jehovos liudytojų, dar tiek pat tų, lanko jų susirinkimus.

Nuotraukoje - tenesininkės seserys Viljams, kilusios iš Jehovos liudytojų šeimos.

Sarit Hadad "Klausyk, Izraeli"


Dainininkė iš Izraelio Sarit Hadad "Klausyk, Izraeli"

Už atsisakymą pereiti į islamą krikščionį sudegino gyvą


Pakistane tęsiasi žvėriški išpuoliai prieš krikščionis. Už atsisakymą pereiti į islamą 38 metų krikščionį Aršedą Masichą sudegino gyvą jo vaikų akivaizdoje. O jo žmoną Martą išprievartavo policininkai.
Nusikaltimas įvykdytas turtingo musulmonų šeicho(dvasinio lyderio) Mahamedo Sultano namuose, kur dirbo sutuoktiniai. Šis namas - priešais vietinę policijos nuovadą.
Dar sausio mėnesį šeichas liepė pereiti jiems į islamą, kitaip žadėjo kraupiomis pasekmėmis.
Masichas mirė ligoninėje, nes buvo nudeginta 80 procentų kūno.
Pendžabo vyriausybė pradėjo žmogžudystės tyrimą.
Pagal "Nehemia"

ketvirtadienis, kovo 25, 2010

"Meilė turi veidą" - matyti Jo šlovę


"Meilė turi veidą" - matyti Jo šlovę
Mišelė Perry
(pabaiga)

Mačiau tamsą

Aš daug kartų skaičiau Biblijos pažadus, kad Jo šlovė užlies žemę, kaip vanduo pripildo jūrą. Šis pažadas giliai įkrito į mano širdį ir nupiešė klausimus apie mano suvokimo ribotumą. "Kas ir kaip tai yra matyti Dievo šlovę taip giliai, jog matytum, kad Dievo šlovė pripildo žemę? kaip tai atrodo matyti, kaip tautos, paverstos griuvėsiais keičiasi veikiamos Jo meilės, kaip mūšių laukai ir tuščia žemė virsta Jo pažado sodu?
Šių metų pradžioje aš leidau laiką garbinime prieš tai, kai ką nors kalbėti susirinkime, kai Viešpats aplankė mane. Tai buvo vienas iš tų gyvenimą keičiančių susitikimų su Jėzumi. Tai buvo taip stipru, kad aš negalėjau pradėti pamokslauti, atrodė, kad visas kambarys prisipildė Jo.
Aš pamačiau didžiulę gilią tamsą, pulsuojančią virš žemės rutulio paviršiaus. Tarp tos tamsos aš pamačiau žmones, pripildytus meile, prabundančius visoje planetoje, jie trynė akis po miego.
Sūnus ėmė siųsti aušrą jiems, ir kadangi jie žiūrėjo per šlovę, meilės šviesa ėmė degti ir šviesti iš pačios jų esybės, gelmės. Jie nešė Jo šviesos šlovę. Jie nešė aušrą į tamsą. Jie išvydavo tamsą tiesiog savo buvimu. jie turėjo didžiules širdis, užpildančias visą krūtinę ir jų krūtinė buvo ugnyje tiesiog degdama ir pulsuodama Jo aistringa meile. Jų žvilgsnis buvo nukreiptas į Avinėlį ir niekas negalėjo atitraukti jų žvilgsnio nuo pačio Mylinčiojo ir Nuostabiojo.Kur jie besektų paskui Jį, iš jų vidaus tekėjo gyvenimo ir meilės upės, šlovės ir ugnies šviesa. Pulsuojančios srovės tekėjo iš jų ir pasiekė žemės paviršių, imdamos skandinti žemę šlovinga meile.
"Tai - meilės judėjimas",- pagalvojau. Kas atsitiktų, jeigu aš būčiau taip apimta meilės, kad būčiau perkeista į tokį asmenį, kaip mato Jo mylinti širdis? Gali būti, Jo šviesa išaugs, Jo šlovė sušvis ir Jo Karalystė ateis ir padarys darbą gyvenime, pilnai atiduotame Jam? Meilė, kurią aš mačiau šitame regėjime, buvo ne efemerinė. Ji buvo tobula ir labai praktiška. ir ji viską matė iš dangaus perspektyvos.

Ugandos ligoninė

Greitai po to, aš nuvykau aplankyti vieną iš mūsų bažnyčios lyderių, kuris buvo Ugandos ligoninėje. Po varginančių šiaurės Ugandos kelių, kurie yra nepravažiuojamose vietovėse(mano vairuotojas pasiklydo, mes važiavome pro kažkokias vaizdingas vietas), atvažiavau į Arua. Šešių valandų kelionė virto dviejų parų keliavimu.
Užėjau į ligoninę visa purvina ir pervargusi po kelionės. Aštrus ligos ir negalios kvapas užspaudė mano nosį. Daugybė žmonių sėdėjo ant laiptelių ir suolų. Kosulys ir dejonės pertraukdavo piktą lemiančią tylą. Eidama per neapsakomą sumaištį koridoriuje, aš pamačiau mažą moterį - elgetą, sėdinčią ant žemės. Jos nematančios akys be tikslo žiūrėjo niekur.
Atvažiavau aplankyti vieno iš mūsų lyderių, kuris grūmėsi su vėžiu, tačiau pajutau, kaip suspaudė mano širdį, pamačius šią moterį, ir nusprendžiau susirasti ją keliaujant atgal.
Galų gale radau kambarį, kurio ieškojau. Atmosfera buvo pilna skausmo ir neatsakytų klausimų. Atėjau ir išdalinau gėrimus kiekvienam kambaryje. Tetos ir mamos iš kaimo, atvykusios aplankyti senelio, gulinčio gretimoje lovoje, atgijo nuo minties atsigaivinti šaltu gėrimu.
Aš papasakojau jiems istorijas ir pasidalinau liudijimais - kambarys sprogo nuo juoko, švento juoko, kuris apėmė tuos, kurie ką tik taip graudžiai verkė. Banga po bangos Dievo buvimas pripildė šitą mažą ligoninės kambarį ir aš turėjau privilegiją pasimelsti už kiekvieną, taip pat ir giminaičius, už tuos, kurie įeidavo ir išeidavo.
Viena moteris ten man davė vardą kavkva kalba - Ažony. Jis reiškė "Pilna meilės". Aš pravirkau. Jeigu aš tiesiog gyvenu tuo, ką Dievo meilė turi man paruošusi ir myliu tuos, kuriuos matai kasdien, tada dieną galima laikyti sėkminga.

Suradome moterį

Po pietų aš atsisveikinau. Tos moters, kuri atkreipė mano dėmesį, aš niekur neradau. Tą naktį nuėjau miegoti turėdama prieš akis jos veidą, lengvai pasirodantį mano sapnuose.
Praėjo dvi dienos, o aš taip ir neradau jos.Trečią dieną aš pabudau su malda širdyje:"Prašau, Jėzau, tegu jos keliai susikerta su manaisiais".
Pajutau atjautos jausmą, pripildantį mane viduje. tai nebuvo "Taip sako Viešpats", tai buvo meilės impulsas. Moters nebuvo tose vietose, kur ją matė anksčiau. Išėjau ieškoti. Pasiėmiau kartu vieną iš draugių, šiek tiek kalbančių vietine kalba ir mes išėjom medžioti dar vienos brangenybės, kuri slėpėsi kažkur ligoninėje.
Mes lengvai ją radome ir apsikeitėme tradiciniais pasisveikinimais. Paklausiau jos, kas atsitiko su jos akimis. ji neteko regėjimo daug metų atgal ir viskas, ką ji galėjo matyti, tai baltas rūkas. Sužinojau, kad ji mylėjo Jėzų ir jos vardas buvo Glorija.

Dvi mažos moterys purve

"Na, Glorija, aš norėčiau pasimelsti už tavo akių išgydymą, Jėzus myli tave ir Jis nori išgydyti tavo regėjimą".
Supratau, kad paskutinis pareiškimas buvo kiek per drąsus, tačiau jis išlėkė iš lūpų anksčiau, negu aš spėjau pagalvoti, ką aš pasakiau. Ašaros paplūdo iš jos nereginčių akių ir ji pasilenkė ir atsiklaupė.
Ką čia bepasakysi - maža baltaodė moteris, turinti vieną koją, klaupiasi purve kartu su maža akla moterimi, tikinčia stebuklu - na, mes buvome gera pora. Ši scena pritraukė žiūrovų.
Aš gi nejaučiau nieko tokio, nejaučiau patepimo, jėgos. Viskas, ką aš jaučiau - atjauta šitai mažai ugandietei moteriai. Uždėjau ranką ant jos akių ir Jėzaus vardu įsakiau joms atsiverti. Nesekiau jokia formule ar ypatingu metodu. Paprasčiausiai padariau taip, kaip Jėzus darydavo tokiais momentais. Savo širdyje šaukiau:"Jėzau, prašau, apreikšk Savo šlovę čia".
Ji neturėjo regėjimo, kai mes pradėjom melstis. Minia greit rinkosi. Atitraukiau ranką nuo jos akių ir nuostaba pasirodė jos veide - ji galėjo po daugelio metų matyti šviesą ir šešėlius. Dar daugiau žmonių ėmė rinktis, kad pažiūrėtų, kad čia tam purve vyksta.
Vienas dalykas, kurį aš supratau maldos už išgijimą procese -kai žmogus jaučia pagerėjimą, dėkok Jėzui už tai, ką Jis daro tiesiog dabar, ir melskis toliau. Tęsiau maldą.
Greitai ji ėmė pasakoti apie apie greta esančių žmonių drabužių spalvas ir galėjo atskirti, kiek pirštų yra rodoma. Iš pradžių aš nežinojau, ką ir galvoti. Mano vakarietiška analitinė pavarų dėžė įsijungė pilnu tempu. Ar ji tikrai buvo akla? Gal tai šou? Bet ašaros jos akyse buvo tikros. Aš vis dar nežinojau, ką daryti. Aš buvau sukrėsta. Aš ką tik pamačiau, kaip akloji pasveiko? Man reikėjo ne mažiau kaip 15 minučių, kad tai suprasčiau.
Minia ėmė ploti ir rėkti. Mano protas užsikirto. visi žiūrėjo į mane, aš žiūrėjau į juos ir mes kartu žiūrėjom į Gloriją, o ji žiūrėjo į mus. Aš apkabinau ją, praskyriau minią ir nuėjau, man net nekilo mintis pamokslauti.

Meilė, kuri nesibaigia

Po valandos viena moteris, kuri buvo toje minioje, surado mane. Ji pasižiūrėjo į mane ir pasakė: "Brangioji, jūs pamiršot pamokslauti. Dauguma iš tų žmonių niekada negirdėjo evangelijos ir jie norėjo žinoti, kas čia vyksta. Bet viskas gerai. Kai kurie iš mūsų paaiškino žmonėms, kas įvyko ir paaiškino, kaip pažinti Jėzų. Daugelis atidavė savo gyvenimus. Mes užsirašėme jų vardus, kad aplankytume ir nuneštume jiems Biblijas".
Dievas viską paruošė. Aš džiaugiuosi, kad Jis žino, ką daro.
Vėliau aš supratau. Glorija (Glorija - angliškai - šlovė). Jėzus kalbėjo man apie tai, kad matyti Jo šlovę, pasireiškiančią per gyvenimą atiduotą Jam meilėje. Ir ši akla moteris,kurią aš asmeniškai mačiau išgydytą Afrikoje, turėjo Glorijos arba Šlovės vardą. Aš galvoju, jog Jis specialiai taip padarė.
Aš daugeliu požiūriu buvau panaši į Gloriją. Man irgi reikalingos akys, kad galėčiau matyti. Man reikia, kad Jėzus paliestų mano regėjimą, kad pakeistų būdą, kaip aš matau ir kaip aš elgiuosi su savo pasauliu. Man reikia JO. Jiems reikia JO. Mums reikia JO. Mums reikia ne religijos, ne teologijos ir ne įstatymo laikymosi - viskas, ko mums reikia, tai gyventi pergyvenime to, kad Jis - realus, kad Jis yra meilė, kuri niekada nesibaigia.
Pažindama Jį, aš galiu tapti mano aplinkiniam pasauliui Jo meilės išgyvenimu. Aš neturiu ko paimti iš to. Tai šauksmas atjautai ir pasigailėjimui, kur aš gyvenu Jame, ir Jis - manyje. Pažindama Jo meilę. Aš galiu tapti Jo apkabinimu kitiems. Būdama su Juo veidas į veidą, aš irgi gaunu regėjimo išgydymą ir mokausi į visą gyvenimą žiūrėti Jo akimis.

trečiadienis, kovo 24, 2010

Graikų stačiatikių bažnyčią apdeda mokesčiais


Patirianti krizę Graikijos vyriausybė Graikų stačiatikių bažnyčią apdeda mokesčiais.Elados graikų stačiatikių bažnyčia yra viena iš turtingiausių Graikijos organizacijų ir vienas stambiausių nekilnojamojo turto valdytojų. Iki šiol ši bažnyčia, kuri turi valstybinės statusą ir jos šventikai gauna valstybinę algą, nemokėjo jokių mokesčių. Tačiau dabar priimtas sprendimas, kad Graikų stačiatikių bažnyčia turės mokėti 20 procentų nuo nuomojamų pastatų sumos ir 10 procentų - nuo grynųjų įplaukų. Per metus bažnyčia uždirba apie 20 milijonų, o bankuose padėta dar 150 milijonų eurų.
Aišku, graikų stačiatikių galva tuoj pat pareiškė, kad šis sprendimas - nesąžiningas, nes iš pradžių kalbėta tik apie tai, kad mokesčius teks mokėti už komercinėms reikmėms išnuomojamus pastatus.
Pagal "Newsru".

Konferencija „Pakilk Lietuva“ - pagrindinis pranešėjas iš AustralijosGegužės 8-ąją dieną Kaune vyks konferencija „Pakilk Lietuva“
„Pakilk Lietuva“ vyks Girstučio kultūros centre (kovo 11-osios g. 26), gegužės 8-ąją dieną, šeštadienį nuo 10 val.
Po konferencijos visą savaitę (gegužės 10–16 dienomis) evangelistas bei mokytojai keliaus po Lietuvos bažnyčias skelbdami Evangeliją, liudydami, stiprindami tikinčiuosius, mokydami bei kviesdami visuotiniam prabudimui.
Organizatoriai: Kauno Didžiojo Ganytojo Bažnyčia, Kauno Krikščionių Bažnyčia, „Unity team“

Alwyn Matt „Downpour Ministres“ („Liūties tarnavimas“) įkūrėjas iš Australijos

*skelbia Evangelijos žinią nuo 15 metų.
*Pamokslaudamas Alwyn tarnauja Azijoje, Viduriniuose Rytuose, Amerikoje.
2009 liepą, buvo surengta konferencija Afrikoje, Kenijoje, kurios metu per savaitę atgimė daugiau nei 4000 žmonių!
*Alwyn tarnavimų metu stipriai jaučiamas Šventosios Dvasios buvimas ir veikimas, daug žmonių patiki gyvenimus į Dievo rankas, vyksta sielų atgimimas, išgydymai, bei skamba pranašiški žodžiai;
*Tarnavo pačioje didžiausioje Indijos bažnyčioje – „New Life Assemblies of God“, Chennai mieste (27 000 narių).
*Rengė evangelizacines konferencijas Indijoje, kurių metu daug žmonių atsigręžė į Viešpatį;
*Ypatingi stebuklai: akių obuolių atnaujinimas, kūno dalių augimas, paralyžiaus, auglių ir gumbų išgydymas – tai tik maža dalis tos Dievo šlovės, kuri pasireiškia per Alwyn tarnavimus.

JAV krikščionims uždraudė rinktis namuose


JAV Arizonos valstijoje Gilberto mieste krikščionims uždraudė rinktis namuose ir studijuoti Bibliją.
Tai aiškinama tuo, kad tokie susitikimai uždrausti miesto įstatymais, tačiau verslo vakarėliai, futbolo susitikimai ir kitos vakaruškos leidžiamos.
Vietos pastorius gavo perspėjimą, kad per 10 dienų turi nutraukti tokius susitikimus nepaisant jų dydžio ir būdo. Jis nuprendė apskųsti šį valdžios sprendimą.

antradienis, kovo 23, 2010

Šindlerio sąrašas parduotas už 2,2 milijono dolerių


Vienas iš garsiojo "Šindlerio sąrašo" egzempliorių JAV parduotas už 2,2 milijono dolerių. Dokumentas nebuvo išstatytas į aukcioną, o parduotas pagal principą "kas pirmas suspės". Tai vienintelis sąrašo egzempliorius, buvęs privačiose rankose.
Žinomi dar keturi "Šindlerio sąrašo" egzemplioriai - du Izraelyje, po vieną JAV ir vokietijoje.
"Šindlerio sąrašas" - 13 puslapių, kuriame yra 801 vyrų vardas, datuotas 1945 metų balandžio 18 diena. Jį sudarė vokiečių verslininkas Oskaras Šindleris, jam padėjo buhalteris Ichakas Šternas.
Per Holokausto laiką O.Šindleris išgelbėjo 1200 žydų. Istorija tapo žinoma pasaulyje, kai Stivenas Spilbergas pastatė filmą "Šindlerio sąrašas", kuris gavo devynis oskarus.
pagl "Mignews"

Sekso skandalas - jau Lietuvoje


Per pasaulį ritantis į viešumą iškylantiems katalikų kunigų seksualinių nusikaltimų bangoms, nesame saugioje vietoje - pirmoji bangelė pliūkštelėjo ir į Lietuvos krantą. Panevėžio dienraštis "Sekundė" aprašė 80-mečio katalikų kunigo nušalinimą nuo pareigų. Tai jau antras kartas, kai už potraukį vyrams šis kunigas nušalinamas. Jis pats viską neigia, vadina provokacija. O jo parapijos katalikai tradiciškai, visai nekreipdami dėmesio į kaltinimus, palaiko savo buvusį ganytoją.

Nušalino ilgametį ganytoją

Kunigų lytinių nusikaltimų bylas tirianti Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacija nuo visų pareigų nušalino ir kunigiškas teises apribojo daugiau nei penkis dešimtmečius Panevėžio vyskupijoje pastoracinį darbą dirbusiam monsinjorui 80-mečiam Juozapui Antanavičiui.
Ilgą laiką klebonavusį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, pastaruosius septynerius metus dirbusį Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčioje, Šv. Juozapo globos namų Panevėžyje įkūrėją į seksualinį skandalą įklampino Katalikų bažnyčios hierarchus pasiekęs panevėžiečio skundas. Apie tai, kad prieš du dešimtmečius jį, dar paauglį, monsinjoras lytiškai nuskriaudęs, vyras laiškuose papasakojo ne tik Panevėžio vyskupijai, bet ir Šventojo Sosto atstovams.

Bendruomenė nekreipia dėmesio

Iš monsinjoro J.Antanavičiaus kunigo teises ir pareigas atėmęs seksualinis skandalas šokiravo Upytės bendruomenę. Už pastarųjų septynerių metų darbą Upytėje tikintieji linkę atleisti dvasininkui praeities nuodėmes.
„Jei kada gyvenime žmogus ir buvo suklydęs, gal būtų užtekę iš jo atimti parapiją, bet ne visai nušalinti nuo kunigystės. Jam pačiam teks prieš Dievą atsakyti“, – buvusį ganytoją gynė upytietė Birutė Jasnauskienė.
Jos teigimu, dėl į viešumą iškilusio lytinio nusikaltimo monsinjorą smerkia tie, kurie nelanko bažnyčios, bet tikintieji dvasininką užjaučia ir palaiko. Upytės bendruomenė netgi ketino surengti J.Antanavičiui išleistuves, tačiau pats dvasininkas nepanoro jokių iškilmių.
„Jam per daug skaudu. Kaip ir mums. Kai J.Antanavičius paskutinį kartą aukojo šv. Mišias, verkė visa bažnyčia. Monsinjoras palaimino žmones ir – nuėjo“, – nesulaikydama ašarų prisiminė B.Jasnauskienė.
Upytės bendruomenės atstovai, gyvenvietės mokyklos pedagogai nušalintojo monsinjoro nepamiršo pasveikinti Juozapių proga. Dvasininką namuose aplankę upytiečiai pasakojo tokio sukrėsto monsinjoro dar nėra matę.
J.Antanavičiui Upytė dėkinga už sutvarkytą bažnyčią, jai išrūpintą kultūros paveldo objekto statusą, bebaigiamus renovuoti parapijos namus, suvienytą bendruomenę.

Dėl potraukio vyrams nušalintas antrą kartą

Jau porą mėnesių nuo ganytojiško darbo nušalintas J.Antanavičius apie iškilusį skandalą kalba nenoriai. Dvasininkas jam mestus kaltinimus vadina kliedesiais, atėmusiais iš jo sveikatą.
Tiesa, Per 56-erius ganytojiško darbo metus J.Antanavičius nuo kunigo pareigų dėl traukos prie vyrų nušalinamas jau antrą kartą. Pirmąkart iš dvasininkų luomo jis buvo priverstas trauktis 1963-iaisiais, tačiau aštuonis mėnesius išdirbęs fabrike J.Antanavičius vėl grįžo į bažnyčią. Dvasininkas tikina, kad anuomet jam mesti kaltinimai homoseksualiais santykiais tebuvo KGB susidorojimas.

Indija - 1000 išpuolių prieš krikščionis


Indijos Kartanakos valstijoje per dvejus metus užfiksuota 1000 išpuolių prieš krikščionis. Tylint valdžiai ir visuomenei, žiniasklaidai taip pat nekreipiant jokio dėmesio, krikščionys patiria žiaurius persekiojimus kasdien.
Induistų aktyvistai masiškai persekioja krikščionis, policija atsisako registruoti tokius išpuolius, todėl teisingumas neįmanomas. Tyrėjai sako, kad Kartanakos valstijoje krikščionių padėtis yra žymiai sunkesnė negu liūdnai pagarsėjusioje Orisos valstijoje, kur pastaraisiais metais vyko dideli pogromai.
Nuotraukoje - induistų vyrai prieš vieną iš ceremonijų.

pirmadienis, kovo 22, 2010

Haitis atgailauja - atšauktas net karnavalas


Haičio prezidentas atšaukė lankomiausią ir garsiausią Haičio karnavalą Madi Gras. Vietoj jo visa šalis surengė trijų dienų maldos ir pasninko susirinkimus, praneša "Christian Telegraph" ir ASSIST News Service.
Vienas iš krikščionių lyderių pranešė, kad daugiau kaip milijonas haitiečių atėjo prie nacionalinių rūmų ir meldėsi šaukdamiesi Dievo nuo vasario 12 iki 15 dienos. Daugiau kaip trys tūkstančiai haitiečių atgailavo ir šaukėsi Jėzaus, 120 iš jų - vudu žyniai. Prabudimas, kuris pasireiškia žmonių atgaila, kilo visoje šalyje. Vienoje iš bažnyčių atgailavo daugiau kaip du tūkstančiai žmonių, pastorius pasimetęs prasitarė, kad nežino, ką su jais daryti.
"Reciprocal Ministries International" tarnautojai sako, kad atšaukti karnavalą, kuris surištas su vudu religija - istorinis sprendimas, nes krikščionys anksčiau ne kartą prašė jo nerengti dėl jo metu atliekamų vudu apeigų.
Sukrėsta tragedijos Haičio vyriausybė nusprendė priimti tris rezoliucijas- sausio 12 paskelbti nacionaline apmąstymų diena, vasario 12- 15 dienas paskelbti nacionalinėmis maldų ir pasninko dienomis, o Bibliją pripažinti dvasine Haičio konstitucija, ją dėstyti mokyklose, o prezidentą įpareigoti savo oficialias kalbas baigti fraze:"Telaimina Viešpats Haitį".

Eritrėja - kalinami be kaltinimo


Apie 2200 krikščionių yra įkalinti Eritrėjoje, kuri pasižymi žiauriais nepriklausomų krikščionių persekiojimais, praneša "Open Doors".
Kovo pradžioje Eritrėjos kalėjime mirė jau 12 - as krikščionis, kuris mirė kalinamas. 37 metų Efrenas Hagos buvo įkalintas, kai jį sučiupo karo stovykloje. Jis Eritrėjos armijoje tarnavo 6 metus, turbūt ten ir tapo krikščioniu.
"Open Doors" praneša, kad jis tris mėnesius sirgo maliarija, bet jam atsisakė suteikti medicinos pagalbą, kol jis neišsižadės tikėjimo. Jį palaidojo netoli kalėjimo.
Kovo pradžioje buvo paleisti iš kalėjimų 29 krikščionys, tarp jų keli pastoriai. "Gyvojo Dievo" bažnyčios, "Visos evangelijos bažnyčios", "Filadelifijos" pastoriai, kalėje nuo 5 iki 3 metų paleisti, nes stipriai pablogėjo jų sveikata. Dažnai krikščionys kalinami metų metus be jokio kaltinimo.
Iš 5 milijonų Eritrėjos gyventojų 45 procentai krikščionys ir 47 procentai musulmonai. Persekiojimų pradžia - 2002 valstybės dekretas, kuriuo uždraustos viso krikščioniškos organizacijos, išskyrus stačiatikių, katalikų ir liuteronų bažnyčias ir islamą. Daugiau kaip 30 nepriklausomų krikščionių bendruomenių tapo nusikaltėliais, kuriuos reikia sunaikinti.

Airijoje katalikų kunigas mergaitę žagino jos tėvų namuose


Kokiu būdu buvo gesinami pedofilijos skandalai Airijoje, neseniai paaiškėjo iškilus istorijai apie tai, kad Airijos katalikų bažnyčia sumokėjo 12 000 funtų mergaitei, kurią 10 metų prievartavo kunigas, už tai, kad ji tylėtų, praneša "The Guardian".
Toks susitarimas įvyko tarp vyskupų Seamus Hegarty ir Edward Daly ir pačios aukos, kurios pavardė neskelbiama. Dokumentas, pasirašytas prieš 10 metų, paskelbtas tik šiuo metu, praneša "Лента.Ру".
Mergaitės prievartavimai prasidėjo 1979 metų, kai aukai buvo vos aštuoneri.Kunigas buvo pakviestas į svečius aukos tėvų. Po pirmo išprievartavimo kunigas pasakė, kad ją nubaus Dievas jeigu ji kam nors pasakys. Po to kunigas reguliariai lankė šeimą 10 metų ir visus 10 metų žagino mergaitę. Per savo 18-ąjį gimtadienį ji pasisakė tėvams, kad kunigas ją reguliariai prievartauja.
Po to tėvai daugelį metų stengėsi gauti paaiškinimą iš vyskupijos. 1994 metais jie susitiko su vyskupu Seamus Hegarty, kuris pažadėjo išsiaiškinti, tačiau, šeimos teigimu, neparodė jokio gailesčio aukai.
"Jis tik dėbtelėjo iš padilbų ir pasakė, kad šventikas buvo rimtai sergantis, ir aš privalau jam parodyti atjautą",- teigė mergaitės tėvas.
2000 metais tarp vyskupijos ir mergaitės buvop pasirašytas susitarimas.
Popiežius Benediktas XVI parašė laišką aukoms, tačiau nukentėjusieji Airijoje mano, kad jis- netinkamas.
Pagrindinė Airijos organizacija "One in Four", palaikanti ir ginanti nukentėjusius nuo seksualinės prievartos žmones, pareiškė, kad popiežius turi atsiprašyti aukų ir pripažinti, kad Katalikų bažnyčia, piktnaudžiaudama savo valdžia, sąmoningai dangstė pedofilus kunigus.
Organizacija nori iš popiežiaus "aiškaus ir nedviprasmiško" prisipažinimo, kad bažnyčios "aukščiausia hierarchija" visada žinojo apie kunigų prievartą prieš vaikus.


Nuotraukoje - sužinojus visuomenei pedofilijos mastą Airijos katalikų bažnyčioje postų neteko keturi vyskupai.

Bažnyčios palėpėje rado mumiją


Šventosios Trejybės katalikų bažnyčioje Italijos mieste Potenza darbuotojai atsitiktinai aptiko mumifikuotą lavoną dingusios prieš 17 metų studentės Eliza Plaskanie, pranešė "Sedmitsa.Ru" su nuoroda į agentūrą "Kipa".
Kai mergaitė dingo mergaitę, iš karto įtarimas krito ant jauno vyro, vardu Danilo Restivo, šiuo metu gyvenančio Londone, kur jis taip pat sugebėjo papulti policijos akiratin, vienos siuvėjos žmogžudystės byloje.
Potencos mieste bus atlikti tyrimai ir tikimasi, kad dėl mirties priežasties bus rasta naujų įrodymų.

šeštadienis, kovo 20, 2010

Episkopalai išsirinko dar vieną netradicinės sekusalinės orientacijos vyskupą


Episkopalai išsirinko dar vieną netradicinės sekusalinės orientacijos vyskupą. Šį kartą - atvirą lesbietę. JAV dauguma patvirtino vyskupe Meri Glasspul, praneša "Благовест-инфо". Tai jau antras asmuo šioje anglikonams artimoje bažnyčioje.
Meri Glasspul kandidatūra turėjo patvirtinti visos 110 episkopalų vyskupijų, taip ir įvyko ji tapo Los Andželo vyskupe. "Aš pilna laimės ir vėl galiu kvėpuoti", sakė 55 metų Meri Glasspul po patvirtinimo. Ji su savo sugyventine Beki Sender gyvena jau 22 metus.
Nors ji ir sakė "vėl galiu kvėpuoti", tai anglikonų bendrija vos neužduso ir nežino, ką daryti su episkopalais, keliamas klausimas apie santykių su šia bažnyčia nutraukimą.

Penzėje vandalas pasirodė esąs Pravoslavų bažnyčios šventikas


Penzėje, Rusijoje, kelinta diena - neramumai, evangelikų bažnyčią "Gyvasis tikėjimas" atakuoja piktadariai, kurie išrašinėja bažnyčios sienas raudonais dažais, platina šmeižikiškus lapelius ir grasina žmonėms ir jų šeimoms, esą surinkę informaciją. Neapsikentę žmonės iškvietė miliciją, kuri sulaikė fanatiškai nusiteikusį asmenį, pasirodė, kad vandalas - Pravoslavų (stačiatikių) bažnyčios šventikas, praneša "РОСХВЕ".
Šventikas Olegas Andrejevas, tarnaujantis ganytoju šventos kankinės Tatjanos koplyčioje Penzės universitete, sulaikytas, kai prie bažnyčios raudonai dažais užrašė "Atsargiai - sekta" ir dalino šmeižikiškus lapelius, jis grasino žmonėms, sakė, kad turi informaciją apie juos ir jų šeimas ir veikia ne vienas. "Kovotojas su sektomis" buvo nuvežtas į miliciją ir apklaustas, po to Šventikas Olegas Andrejevas paleistas.
Tačiau kitą dieną vėl atsirado užrašai ant evangelinės bažnyčios sienos - toliau siekiama konflikto.
Tokie išpuoliai prieš ne pravoslavus iš Stačiatikių bažnyčios pusės Rusijoje tampa įprastu reiškiniu, jų ypač padaugėjo, kai šalies religinio gyvenimo vairas perduotas liūdnai pagarsėjusiam "kovotojui su sektomis" Aleksandrui Dvorkinui, kuris visose pravoslavų vyskupijose ragino steigti "kovos su sektomis" padalinius. Panašu, kad "kovotojai su sektomis" tampa pavojingesni už pačias sektas ir nesibodi ekstremistinių metodų. Beje, stebėtinai atgijo tarybiniais laikais vartota terminologija Rusijoje. Supratimas, kad rusai gali būti tik pravoslavai yra varomoji ideologija, o "kovotojų su sektomis" teigimu visi kiti - užsienio žvalgybų padalinių įkurtos organizacijos, kurių tikslas - sugriauti didžiąją Rusiją.
Nieko stebėtino, ko norėti iš kitų, jei pačiam "kovotojui su sektomis" Aleksandrui Dvorkinui buvo iškelta baudžiamoji byla už krišnaito užpuolimą ir sumušimą.
Pagal "Newsru"

Kunigas degino Vatikano II susirinkimo dokumentus


Italijoje katalikų kunigas degino Vatikano II Susirinkimo dokumentus. Kunigas lefevristas Floriano Abraamovich, iškilmingai sudegino per mišias Vatikano II Susirinkimo dokumentus. Mišios buvo aukojamos šiaurės rytų Italijoje,praneša Kipa-APIC.
Į Italijos policijos rankas pateko degimo vaizdo įrašas. Kunigas metė į židinį dokumentus sakydamas: "Atsisakome šėtono ir jo bažnyčios susirinkimo, Vatikano II susirinkimo, kurio nutarimus dabar atiduodame ugniai". Mišiose dalyvavo dalyvavo apie 30 žmonių.
Vatikano II Susirinkimas įvyko 1962-1965. Prancūzų arkivyskupas Marcel Lefebvre, jo šalininkų grupė pasisakė prieš naujoves, vietinių kalbų naudojimą per mišias, dialogą su kitomis krikščioniškomis konfesijomis ir religijomis, prieš religijos laisvę, teigdamas, kad tai veda prie katalikybės praradimo.

penktadienis, kovo 19, 2010

Srebrenica krito dėl gėjų?


Amerikiečių generolas Džonas Šichanas sukėlė tarptautinį furorą, kai pareiškė, kad Srebrenicos skerdynių priežastis 1995 metais - menka olandų karių - gėjų dvasia ir žema moralė.
Kalbėdamas JAV senate, kur sprendžiama ar leisti gėjams tarnauti kariuomenėje, generolas rėžė, kad Bosnijos serbų kariuomenė sugebėjo paimti šį miestą ir ten nužudyti 8 tūkstančius musulmonų tik todėl, kad olandų kontingentas, atsakęs už miesto apsaugą, nesusidorojo dėl žemos kareivių - gėjų moralės. Jo žodžiais pats Olandijos štabo karininkas tvirtino, kad "dalis problemos", kodėl Srebrenica nebuvo apsaugota - kareivių - gėjų buvimas, praneša BBC.
Aišku, toks pareiškiams tuoj susilaukė pačių griežčiausių įvertinimų.Ypač jautriai sureagavo Olandijos kariškiai, net ir JAV senatas buvo nepatenkintas tokiu pareiškimu.
Pagal "Newsru"

Daugpilyje - Evangelizacijos šventė su D.Hathaway


Latvijos mieste Daugpilyje - Evangelizacijos šventė su evangelistu David Hathaway
Balandžio 23-25 dienomis vyks analogiška šventė, kokia vyko Vilniaus "Siemens" arenoje pernai metais.

Musulmonas sudegino 12 metų krikščionę


Pakistane tęsiasi nevaldomas musulmonų siautėjimas krikščionių mažumos atžvilgiu. Pendžabo valstijoje musulmonas sudegino 12 metų krikščionę apipylęs ją benzinu. Kiran Džordž numirė, nes 80 procentų kūno nudegė po to kai dirbdama musulmono namuose buvo išprievartauta jo sūnaus ir apuie tai prasitarė draugėms. Keršydamas šeimininko sūnus apipylė ją ir padegė, praneša "Milites Christi Imperatoris".
Kai atvyko mergaitės tėvai, šeimininkai pasakė, kad tai - nelaimingas atsitikimas, tačiau prieš mirtį ji spėjo duoti parodymus, žmogžudystę tiria policija.

Ruošiamasi konferencijai Kaune

Muamaras Kadafis siūlo pertvarkyti pasaulį


Libijos lyderis Muamaras Kadafis ėmėsi naujos veiklos, neseniai paskelbęs džihadą Šveicarijai, dabar ėmėsi pertvarkyti Nigeriją. Nigerija atšaukė savo ambasadorių Libijoje, kai šalies lyderis Muamaras Kadafis pasiūlė Nigeriją padalinti į dvi dalis - krikščioniškąją ir musulmoniškąją, pranešė BBC.
Nigerijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad toks M. Kadafio pareiškimas yra "neatsakingas". Savaitės pradžioje vienas šalies senatorius pulkininką M. Kadafį pavadino "pamišėliu".
Libijos lyderis mano, kad šalies padalijimas padėtų išvengti tolesnių susirėmimų tarp priešiškų religinių grupuočių Vidurio Nigerijoje. Vien šiai metais per etninį ir religinį smurtą Džoso mieste bei jo apylinkėse žuvo šimtai žmonių.
Nigerija yra gana aiškiai pasidalinusi į musulmonų dominuojamą šiaurę bei krikščionių dominuojamus pietus.
Libijos lyderis tampa panašus į Staliną, kuris geopolitiką kūrė žiūrėdamas į mokyklinį žemėlapį.

ketvirtadienis, kovo 18, 2010

Šiaurės Korėjos teritorijoje nėra invalidų


Šiaurės Korėjos teritorijoje nėra invalidų - juo nužudo dar ligoninėje po gimimo arba vaikų namuose. Tokią žinią perdavė iš šios šalis pabėgęs gydytojas Ri Kvan -člol.
Gydytojas, kuris pernai pabėgo iš šalies tvirtina, kad naujagimių žudymo praktika plačiai paplitusi šalies ligoninėse. Naujagimiai su defektais nužudomi iš karto arba vėliau vaikų namuose. Tokia praktika palaikoma valstybės aparato, kad "apvalytų mases" ir visuomenėje nebūtų tokių kaip "ne visi", - tvirtina gydytojas Ri Kvan -člol ir ragina spausti šios šalies vyriausybę, kad ji gerbtų žmogaus teises.
Pagal "Newsru"

Brazilija - naujas sekso skandalo židinys


Visame pasaulyje Katalikų Bažnyčią krečiantis sekso skandalas pasiekė Braziliją,
didžiausią katalikų bendruomenę pasaulyje turinčioje Brazilijoje atliekamas tyrimas dėl trijų kunigų veiklos. Po televizijos reportažo Brazilijos Alagusao vyskupas Valerio Breda nurodė nušalinti nuo pareigų kunigus Luizą Marquesą Barbosą, Edilsoną Duarte ir Raimundo Gomesą, o Vatikanas pareiškė tiriantis šiuos atvejus.
Brazilijos televizija SBT praėjusią savaitę parodė slapta kamera filmuotus vaizdus, kuriuose matyti, kaip šiaurės rytinėje Alaguaso valstijoje 82 metų tėvas Marquesas Barbosa lytiškai santykiauja su 19-mečiu vaikinu. Laidoje "Conexao Reporter", kurioje buvo parodyti šie slapta filmuoti vaizdai, trys buvę ministrantai taip pat papasakojo buvę seksualiai išnaudojami vietos kunigų.
Kaip ir visada, tyrimas prasideda tada, kai visuomenė sužino, iki to laiko tylima. Taip atsitiko ir Brazilijoje. "Vienas kunigų buvo atšauktas iš pareigų parapijoje ir jam bus pateikti kaltinimai pagal civilinę teisę", - sakė Vatikano atstovas spaudai Federico Lombardi ir pridūrė, jog kiti du dvasininkai buvo suspenduoti, kol nebus baigtas tyrimas.
Kitoje Lotynų Amerikos šalyje suimtas vienas tikybos mokytojas už vaikų pornografijos laikymą.
Pedofilijos skandalai tampa svarbiausia jėga griaunančia iš vidaus Katalikų bažnyčią. Visuomenės pasitikėjimas ima žymiai svyruoti.
Pagal "Maranata"

"Meilė turi veidą" - kai kiti nusisuka"Meilė turi veidą" - kai kiti nusisuka
Mišelė Perry

Tai buvo viena iš pirmųjų pamokų, kaip matyti. Vėlesniais metais, aš gavau jų daugiau. Čia, Sudane, būti matančiu - pastovus iššūkis. Poreikiai tokie dideli, kad taip ir norisi nusisukti į šoną. Bet meilė mato. Meilė moka kainą, kad matytų, net kai tai sukelia skausmą, kai reikalauja kainos. Juk aklumo kaina žymiai didesnė. Buvo beveik pusiaunaktis per mūsų pirmą Naujųjų metų naktį 2006 Sudane. Mes nusprendėme melstis ir aukštinti Dievą už pasikeitimus, kurie įvyko tais metais. Apie dvidešimt mūsų, ir mūsų pirmieji vaikai, susirinko aplink sintezatorių ir iš visos širdies ėmėme plėšti dainas Jėzui.
Netikėtai, mes lauke išgirdome balsus. Buvo pusiaunaktis ir mes sunerimome dėl mūsų saugumo, vienas iš vaikinų išėjo į lauką, išsiaiškinti, kame reikalas. Po kurio laiko jis grįžo kartu su nepakaltinama, piktųjų dvasių apsėsta moterimi, apsirengusia skarmalais, nuolat kažką murmančia. Kai ji priėjo arčiau, piktosios dvasios ėmė reikštis, moteris ėmė gūžtis.
Mes susižvalgėm, nelabai žinodami, ką daryti. Daug lengviau buvo nekreipti į ją dėmesio, pasislėpti už savo planų. Daug lengviau buvo nematyti. Bet ji buvo čia, brangi moteris, už kurios laisvę Jėzus jau sumokėjo savo krauju. Ir ji atėjo prie mūsų durų, neprisimindama savo vardo ir iš kur ji atėjo.
Jos akys buvo aptrauktos rūku ir nežiūrėjo į mus, jei mes prieidavome arčiau, ji imdavo raitytis ir dejuoti. Balsai kalbėjo apie savižudybę. Mirtis ir beprotybė suspaudė dar vieną auką savo tvirtuose naguose.
Bet Jėzaus rankos kitokios.
Jis atvedė moterį prie mūsų stovyklos. Jis atvedė ją prie mūsų durų. Tiesiog prieš mūsų akis duodamas progą matyti. Ar turėsite laiko? Ar rizikuosite? Ar patikėsite Jo meile?
Kaip meilė atrodė šitai moteriai? Meilę buvo galima ištarti paraidžiui: L A I S V Ė. Mes susirinkome aplink ją šlovindami Dievą ir įsakėme demonams, kurie kankino ją: "Jėzaus vardu, nutilkite. Mes draudžiame kalbėti per ją, draudžiame reikštis per ją. Nutilkite Jėzaus vardu".
Ji atsisėdo ir nustojo rangytis. Tai išties paprasta. Mes tęsėme Dievo garbinimą, atėjo stiprus Dievo dvasios buvimas.
Greitai moters veidas prašviesėjo ir mes papasakojome jai apie Jėzų. Ji atidavė Jam savo gyvenimą. Jėzus išlaisvino ją. Mes įsakėme išeiti ją kankinantiems demonams, ir jie pakluso. Moteris daugiau jiems nepriklausė, ji priklausė Jėzui.
Kažkuriuo metu vėliau jai grįžo atmintis ir ji prisiminė savo vardą. Ji prisiminė savo vaikus, ji prisiminė namus. Mama grįžo pas savo vaikus. Ji išėjo namo kitą rytą.
Tačiau daugiau negu laisvė buvo atstatyta tą naktį. Ta puiki moteris taip pat pajuto, ką reiškia turėti vertę, kai esi mylimas, kai meilė už tave sumokėjo kainą.
Kai daugelis nusisukdavo, Jėzus atsukdavo mano akis, kad matyčiau tai, ką Jis mato.Jis nukreipdavo mane sustoti ir klausti, ką Jis daro dabar. Kad pamatytum, turi sustoti.

trečiadienis, kovo 17, 2010

Metas atgailai - Airijos katalikų bažnyčios vadovas nusprendė atsiprašyti.


Spaudžiant visuomenei Airijos katalikų bažnyčiai nelieka nieko kito, tik atgailauti. Airijos katalikų bažnyčios vadovas nusprendė atsiprašyti už tai, kad padėjo nuslėpti pedofilijos faktus. Kartu paaiškėjo, kaip buvo slepiama nuo visuomenės -tvirkintiems vaikams buvo liepiama pasižadėti nekalbėti.
Dabartinis kardinolas Seanas Brady būdamas kunigu 1975 metais dalyvavo susirinkimuose, kuriuose vaikai pasižadėjo niekam nepasakoti nusiskundimų pedofilu kunigu Brendanu Smythu. Airijos katalikų bažnyčios vadovas sakė norįs atsiprašyti „visų tų, kurie jaučia, kad aš juos nuvyliau“.
Pareiškime kardinolas S.Brady teigė: „Šią savaitę iškilo vienas skausmingas epizodas iš mano praeities. Aš išklausiau žmonių reakcijas į mano veiksmus prieš 35 metus. Noriu visų iš visos širdies atsiprašyti“.
Pastaruoju metu iš įvairių Katalikų bažnyčių tokie - "nuoširdūs, iš širdies, su skausmu, atsiprašyti" ir panašių formuluočių pareiškimai jau nebe naujiena ir nieko nestebina. Tiesa, jie nebegali ir atitaisyti žalos suluošintiems žmonių likimamas.
Pedofilijos skandalai apkeliavo Katalikų bažnyčioje praktiškai visus žemynus, dabar šių skandalų centras - Europa. Nuotraukoje - benediktinų vienuolynas Bavarijoje, kur neseniai imti tirti nauji atvejai.

Lotynų Amerikos šalių emigrantai JAV pameta indetitetą


Kas vyksta su emigrantais, gerai liudija JAV atlikti tyrimai. Ištikimi katalikai, išeiviai iš Lotynų Amerikos šalių, skirtingai nuo lūkesčių neatgaivina šios šalies Katalikų bažnyčios. Vis daugiau buvusių Lotynų Amerikos šalių gyventojų, įsikūrusių JAV, palieka katalikybę ir pasirenka kitas bažnyčias ir net visai atsisako religijos, rašo "USA Today".
Tyrimas apėmė laikotarpį, kuris apėmė nuo 1990 iki 2008 metų. Lotynų Ametikos šalių emigrantai pagausino Katalikų bažnyčią JAV, - ji padidėjo 11 milijonų žmonių, iš jų 9 milijonai lotyno amerikiečiai.
Tačiau tuo pačiu metu dvigubai nuo 6 iki 12 procentų bendroje lotyno amerikiečių masėje išaugo procentas tų, kurie įvardija save "be religijos". Beveik dvigubai padidėjo tų, kurie priskiria save "kitoms religinėms grupėms", tokių 2008 metais buvo 6,9 milijono, o 1990 metais buvo 3,7 milijono.
Beje, JAV ne viena lietuvių statyta bažnyčia perėjo būtent išeivių iš Lotynų Amerikos šalių žinion.

Taline vyko pastorių konferencijaTaline vyko konferencija PLTC/Primary Leadership Training Conference, kurioje dalyvavo ir pastoriai iš Lietuvos sekmininkų bažnyčių. Sekmininkų vystupas Rimantas Kupstys taip apibūdina konferenciją: "Pastoriai grižo iš konferencijos lyderiams Taline labai palaiminti ir pastiprinti dvasiškai. Džiaugiamės, kad mūsų draugystė su Baltijos šalių bažnyčiomis stiprėja. Tikime, kad Viešpats tikrai ruošia mus ypatingam dvasiniam prabudimui, apie kurį pranašavo savo laiku žinomas Dievo tarnas pastorius D.Vilkerson".
Nuotraukoje - konferencijos dalyviai.

Sakyk Jėzui "taip"


Aline Barros ir vaikai dainuoja "Sakyk Jėzui "taip".
Pažvelkite į dešinę, meskite žvilgsnį į kairę, žvilgsnį į praeitį. Pasisukite į vietą ir pradėkite dainuoti.
Jėzus yra geras? Taip!
Nuostabus? Taip!
Ir galingas? Taip!
Ir mano šviesa? Taip!
Ir mano draugas? Taip!
Jis su manimi? Taip!
Visais laikais Jėzui pasakyk "Taip".
Taip, taip, taip, Jėzau
Taip, taip, taip, Jėzau
Taip, taip, taip, Jėzau
Visais laikais Jėzui pasakyk: "Taip".

antradienis, kovo 16, 2010

Nurodė pamokslauti iki... 8 minučių


Arkivyskupas Nikita Eterovičius, Generalinis sekretorius Vyskupų sinodo Katalikų bažnyčioje išleido knygą "Dievo žodis", kurioje duoda nurodymus pamokslininkams. Jo teigimu, pamokslas turi užtrukti iki 8 minučių, nes tiek žmonės tegali išlaikyti dėmesį, o pamokslaujant įkvėpimo reikia ieškoti ne tik Biblijoje, bet ir laikraščiuose,praneša "Благовест-инфо".
Nikita Eterovičius knygą "Dievo žodis" išleido po Vyskupų sinodo Katalikų bažnyčioje susitikimo 1998 metais, kuris buvo skirtas Biblijai.
Arkivyskupas Nikita Eterovičius tokiu būdu parodė, kad katalikai vis dėlto labai nedėmesingi - vos aštuonias minutes gali susikaupti per pamaldas, o tokio ilgio pamokslo užtenka žmogui visą savaitę.
Be to, arkivyskupas ragina katalikų pamokslininkus remtis ne tik Biblija, bet ir laikraščiu - pamokslas turi liesti svarbiausias pasaulio ir vietines problemas. Jo manymu, gerai į pamokslus įtraukti idėjas "kuo žmonės galėtų užsiimti po mišių".

Nuotraukoje - vienas airių kunigas parodė, kaip reikia elgtis ir kiek reikalingas Dievo Žodžis katalikybėje - jis mišias sutrumpino mišias iki 15 minučių iš viso išmesdamas pamokslą ir skaitinius.

Bažnyčia "EKKLESIA" rengia liudijimų vakarus


Kiekvieną šeštadienį, 18 valandą Vilniuje, Basanavičiaus g. 7, bažnyčia "EKKLESIA" rengia liudijimų vakarus, kuriuose žmonės pasakoja apie savo tikėjimo ir gyvenimo kelią.
Tai neseniai įkurta bendruomenė, kurioje tarnauja pamokslininkas ir pastorius Kastytis Matulionis.
Pasak pastoriaus K.Matulionio, per laiką nuo įsikūrimo bendruomenė žymiai išaugo, joje vėl suranda savo tapatybę tie, kurie yra išvarginti religijos, bendravimo su Kristumi džiaugsmą atranda ir žmonės, kurie niekada nesiekė dvasinių dalykų.

Kovos dėl liturgijos tęsiasi


Tęsiasi dviejų katalikų stovyklų susikibimas dėl formos ir tradicijos. Diskusija kilo, kaip kunigas Oskaras Petras Volskis, buvęs Marijos radijo direktorius, viename iš katalikų tinklalapių paskelbė tekstą, kaip jis išsireiškė "apie sekuliarizuotos katalikybės ir „moderniojo“ dvasingumo klystkelius".
Vienas iš apkaltintų "sekuliarizmu" Tomas Viluckas paskelbė jau antrą tekstą "Bernardinuose", kuriame ypač aštriai pateikia, "tikrąsias problemas, kurios naikina liturginę kultūrą Lietuvoje".
Išties įdomu paskaityti, kaip mato savo bėdas patys katalikai. Tomas Viluckas taip mato bėdas Lietuvos katalikų bažnyčios liturgijoje:" Skubiai atliekamos apeigos, per 15 minučių paaukotos Mišios, pro šalį traukiantis vargonininkas, aukšti sakramentinių paslaugų teikimo įkainiai, Mišių „suplakimas” su liaudiško pamaldumo formomis, lėkšti ir moralizuojantys pamokslai, stabmeldystę primenantis tikinčiųjų suvokimas apie sakramentalijas – tai įprastos mūsų parapinio gyvenimo realijos, su kuriomis esame apsipratę. Pagaliau kokio grožio liturgijos galima laukti iš kunigo, kuris gyvena su moterimi arba praktikuoja homoseksualumą? Jo liturginiai patarnavimai dvelks pareigos šalčiu, nes jis - nuodėmės vergas. Vienas ryškiausių XX a. teologų Edwardas Schillebeeckx savo veikale „Kristus – Dievo ir žmogaus susitikimo sakramentas” (Christus, sacrament van de Godsontmoeting) teigė, kad, nors nuodėmėje gyvenančio kunigo teikiami sakramentai ir galioja, bet jis nelaiduos sakramentinio vaisingumo, nes apeigose nėra nuolankios maldos už gaunantįjį sakramentus.
Tačiau prisidengus šventeiviškumu lengviau verkti dėl menamai išduodamos katalikybės, nei spręsti tikras mūsų Bažnyčios problemas. Juk tuomet tektų prabilti apie skaudulius ir juos gydyti. Aukščiau minėtame kontekste būrelis jaunimėlio su gitara ir spindinčiomis akutėmis primena uolius idealistus, o ne grėsmę abstrakčiam dvasingumui".
Panašu, kad diskusija tuo nesibaigs, nes kitas katalikybės sparnas irgi telkia jėgas.

Egiptas, musulmonai vis dažniau rengia pogromus


Per savaitę pasirodė du neraminantys pranešimai. Aleksandrijoje ir Mersa Matruho miestuose musulmonų minios užpuolė koptų centrus, daužė parduotuves.
Keli šimtai musulmonų Aleksandrijoje po laidotuvių užpuolė krikščionių parduotuves. Priežastis - musulmono nužudymas, dėl kurio buvo įtarti trys krikščionys, praneša РИА Новости.
Po laidotuvių keli šimtai musulmonų skanduodami :"Jūs visi mirsite", puolė krikščionių parduotuves. Policija apsupo rajoną, duomenų apie nukentėjusius nėra.
Musulmonams ekstremistams atakavus vieną Egipto krikščionių koptų bendruomenės centrą šalies vakaruose, buvo sužeisti 23 žmonės.
Musulmonų jaunuolių grupė penktadienį daužė automobilius ir apmėtė padegamosiomis bombomis koptų centrą bei aplinkinius namus Mersa Matruho mieste. Neramumai įsiplieskė po vieno radikalių pažiūrų šeicho pamokslo ir truko apie 10 valandų, kol saugumo pajėgos suvaldė padėtį.

pirmadienis, kovo 15, 2010

Didysis kombinatorius - ant žemės


Rusijos Stavropolio krašto Petigorsko milicija iškėlė baudžiamąją bylą už "Dvylikos kėdžių" personažo Ostapo Benderio, vadinamo didžiuoju kombinatoriumi, skulptūros sugadinimą.
Ši statula jau ne pirmą kartą patiria vandalų išpuolius, ketaus apvalkalas buvo užpildytas betonu, ji svėrė keletą tonų, todėl milicija suka galvą, kaip pavyko ją nusikaltėliams pajudinti iš vietos.
Ką gi, neramiai gyveno personažas, statula irgi ramybės nepatiria.

Keiptaune žada nugriauti daugiau kaip 100 bažnyčių


Pietų Afrikos (PAR) valdžia priėmė sprendimą nugriauti lapkričio mėnesį daugiau kaip 100 bažnyčių pastatų Khayelitsha priemiestyje Keiptaune. Tai praneša PAR laikraštis "Cape Times".
Valdžia savo veiksmus aiškina tuo, kad kaip grybai išdygusios nepriklausomos bažnyčios ir jų pastatai neteisėtai pastatyti ant valdiškos žemės ir be leidimo.
Ši žinia sujudino tūkstančius krikščionių ir tarnautojų.

"Iris" tarnavimas apsilankė pietų Sudane


"Iris" tarnavimas, kurio pagrindinė bazė yra Mozambike, apsilankė pietų Sudane. Po čia esančių bažnyčių lankymo ir evangelizacijos buvo krikštas. Visas, vanduo kas buvo čia - purvina bala, vis dėlto, krikštytis nusprendė 75 sudaniečiai.

sekmadienis, kovo 14, 2010

Gandai - po 50 metų celibatą panaikins?


Popiežius Benediktas XVI atkakliai atmeta galimybę pakeisti celibato tradiciją, susiformavusią XII šimtmetyje. Tuo pačiu puse lūpų prabilta apie tai, kad egzistuoja slaptas planas po 50 metų atsisakyti celibato, paliekant galimybę tarnauti tiek vedusiems, tiek ne. Ar tai tiesa, ar dar viena sąmokslo teorija, niekas atsakyti tiksliai negali. Tokias išvadas kai kurie tyrinėtojai padarė niekaip nesulaukdami vienos enciklikos pasirodymo.
Tačiau Benediktas XVI nesileidžia į jokias kalbas. "Mūsų dienomis vyrai ir moterys tenori, kad iki galo liktume kunigais - ir niekuo daugiau", - jis pabrėžė Vatikane vykusioje konferencijoje apie kunigystę, į kurią susirinko apie 700 dalyvių.
Šie komentarai nuskambėjo tuo metu, kai keli vokiškai kalbančių šalių katalikų hierarchai užsiminė, jog yra ryšys tarp seksualinio vaikų išnaudojimo ir kunigų skaistybės įžadų, taip pat paragino Bažnyčią atviriau diskutuoti apie celibatą ir kunigų seksualumą.
Šveicarų teologas Hansas Kuengas, tvirtina, jog draudimas kunigams tuoktis yra susijęs su pastaraisiais skandalais dėl vaikų tvirkinimo Vokietijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir Airijoje. Jie taip pat ragina atsisakyti šios viduramžiškos tradicijos.
"Laikai pasikaitė, kaip ir visuomenė, o Bažnyčia turi apsvarstyti, kaip išlaikyti tokį gyvenimo būdą arba ką reikėtų pakeisti", - Zalcburgo arkivyskupas Aloisas Kothgasseris sakė Austrijos televizijai ORF.
Popiežius Benedikto XVI neseniai išsakytas pasiūlymas nepatenkintiems anglikonams pereiti į katalikybę gali atverti kelią atsirasti vedusiems kunigams Katalikų Bažnyčioje.

Nuotraukoje - katalikų viltys, kad Jonas Paulius II imsis celibato klausimo, žlugo, nepanašu, kad ir Benediktas XVI yra pasiruošęs jį nagrinėti.

šeštadienis, kovo 13, 2010

"Meilė turi veidą" - nematomumo prakeiksmas


Nematomumo prakeiksmas
Mišelė Pery

«Ar kas nors mato mane?» - šitą šauksmą pasaulyje aš girdžiu vis garsiau.
«Aš vertas, kad mane matytų? Jūs matote mano praeitį, iš kur aš ir kas aš? Pamilsite mane taip, kad pamatytumėt, kas yra už mano fasado?»
Galima įvairiai būti nematomu. Kai vienų gyvenimai paslėpti už skurdo, kiti slepiasi už turto ir sėkmės. Bet širdies šauksmas toks pats.Nepriklausomai ar esi skurdžius ar vilki "Pradą", klausimas lieka nepakeistas.
Aš ilgą laiką mokiausi matyti. Dievas mokė mane matyti ir fizinį skurdą ir skurdą kaip Jis mato. Fizinis skurdas - kai mes nusprendžiam žiūrėti į praeitį ir apsisprendžiam nematyti. Gebėjimas matyti įtraukia ir gali būti rizikingas. Rizika gali pareikalauti sumokėti asmeninę kainą. Deja, visuomenėje, kuri vertina patogumą - naudą, daugumai lengviau pasirinkti nematyti ir gyventi nematomame pasaulyje.
Universitete mokiausi pamatyti, kad pasaulis, žvelgiant meilės akimis - kitoks. Dirbau su bomžais Teksaso gatvėse ir norėjau suprasti, ką reiškia būti bomžu, patirti jų skausmą nors kažkiek.
Vieną šaltą žiemos savaitgalį nusprendžiau peržengti man įprastą akademinio pasaulio liniją ir eiti į gatves. Keletas draugų pasiėmėme rūbų ir patraukėme visam savaitgaliui. Tai buvo nedrąsus žingsnis norit matyti.
Mes susipažinom su keletu bomžų, kurie tapo draugais ir pakvietė mus į savo pasaulį.Jie buvo keisti, bet draugiški.
Ką reiškia praleisti naktį beveik sušalus, ką reiškia prašyti išmaldos, kai durys užsidaro, žmonės nusisuka, ką reiškia ateiti į bažnyčią nesiprausus savaitę, alkanam ir purvinam?
Niekada iki galo nesužinojau atsakymo į šiuos klausimus.Visada turėjau pasirinkimą eiti namo.Bet visdėlto panačiau daugiau negu iki šiol.
Niekada nepamiršiu, kaip ėmiau prašyti išmaldos netoli savo universiteto ir žmonės ėmė nusigręžti. Aš tapau nematoma. Niekada nepamiršiu šnabždesio už nugaros, kai atėjau į sekmadienio tarnavimą - tapau niekinama.
Nepamiršiu savo draugo Li Džėjaus, bomžo, kuris pasidalino su manim bandele, kurią nusipirko už dolerį 25 centus, kuriuos vos sukrapštė.Aš tapau turtuole.
Nepamiršiu, kaip Pamokslininkas(jo gatvės vardas), pasakojo kaip važinėjo traukiniais ir pamokslavo bomžams apie Jėzų, kuris buvo su pačiais paskutiniais vargšais.
Sužinojau, ką reiškia iš tikro būti vargeta. Ir tai buvo ne tie žmonės.
Po keleto savaičių aš ėjau pas savo internatūros vadovę. Tą dieną aš sunkiai pergyvenau netikėtą praradimą - praeitą naktį mano draugą Li Džėjų rado mirtinai sušalusį.
Li Džėjus nebuvo šventasis, jis daug gėrė ir gulėdavo gatvėse girtas. Jis norėjo būti laisvas, mano draugai praleisdavo kartu su juo naktis, norėdami padėti jam atrasti gyvenimą be alkoholio. bet jis niekada iki galo neišsilaisvino. Bet jis mylėjo Jėzų ir Jėzus mylėjo jį. Ir jis buvo mūsų draugas.
Kai užėjau pas savo internatūros vadovę, ji ėmė man kalbėti apie siaubingą įvykį - kažkoks bomžas bandė patekti į jų bažnyčios kiemą gelbėdamasis nuo gruodžio šalčių.Tai buvo košmaras - jie turėjo pakeisti visas spynas. Aš buvau pritrenkta - Li Džėjus sušalo netoli tos bažnyčios. Tos moters abejingumas buvo kur kas baisesnis, negu aklumas, ji kalbėjo apie tą benamį kaip apie tarakoną.
Aš supratau tais metais, kas iš tikro yra skurdžius. Tai ne Li Džėjus ar Pamokslininkas. Tikri skurdžiai buvo panašūs į mane, gyvenantys baimės kambaryje, apkrautame pagalvėmis, turintys sėkmės išvaizdą, sertifikatus, kuriais nusprendėme apriboti savo gyvenimus.
Skurdas ir aklumas – beveik visada pirminė širdies padėtis.

Brazilijoje kunigais šventinami vedę vyrai - Vatikanas reikalauja neplatinti šios žinios


Celibatas braška. Viena iš dogmų, kuri laiko katalikų bažnyčią vienybėje, reikalauja didelių aukų. Sekso skandalų visame pasaulyje bumas verčia peržiūrėti padėtį, nes Katalikų bažnyčia šiuo metu - vienoje iš giliausių krizių. Celibatu nepatenkinti ir patys katalikų dvasininkai.
Prieš dvejus metus Brazilijos kunigai pasiuntė Benediktui XVI oficialų prašymą peržiūrėti celibato dogmą, reikalaujant laikytis celibato tiems, kurie nori tapti kunigais. Šis sprendimas atsirado per XII Nacionalinį Brazilijos katalikų dvasininkų susirinkimą.
Brazilijos kunigų peticija buvo išsiųsta Brazilijos kardinolo Claudio Ummes.
Kardinolas Ummes jau išreiškė savo nuomonę dėl celibato įžado. Jo nuomone, privalomasis celibatas ir katalikų bažnyčios taisykles, gali būti peržiūrėtos.
"Celibatas - drausmė, o ne bažnyčios dogma. Neabejotina, kad apaštalų dauguma buvo vedę. Šioje bažnyčioje reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus. Jie turi judėti į priekį kartu su istorija", - sakė prelatas, 2006 m. gruodžio mėn.
Krikščionybėje nebuvo santuokos kunigams draudimo. Net daugelis popiežių gyvenanusių iki IX amžiaus, įskaitant Adrianą II, turėjo šeimas. Tačiau viduramžiais celibato idėja imta stipriai platinti, kol XII amžiuje celibatas tapo privaloma norma visoje Vakarų Bažnyčioje.
Pasak vieno iš Brazilijos vyskupų, kurie pageidavo išsaugoti anonimiškumą, Brazilijoje seniai į kunigus įšventinami vedę pasauliečiai. "Romoje žino apie tai, bet reikalauja niekam nesakyti", - sakė vyskupas.
Pagal "Newsru"

Nuotraukoje - kai kada katalikai imasi drastiškų veiksmų. Arkivyskupas Milingo vedė, tačiau greitai buvo pašalintas iš kunigų luomo.

penktadienis, kovo 12, 2010

Katalikai susikibo dėl tradicijos ir formų - niekas nenorėjo nepamaldžiai atrodyti


Gana netikėtai Lietuvos religinę padangę nušvietė žaibas - dvi katalikų stovyklos susikibo dėl formos ir tradicijos. Abi prisiekinėja amžina ištikimybe tradicijai ir katalikybei, tačiau abi negaili aštrių žodžių viena kitai.

Diskusija kilo, kaip kunigas Oskaras Petras Volskis, buvęs Marijos radijo direktorius, viename iš katalikų tinklalapių paskelbė tekstą, kaip jis išsireiškė "apie sekuliarizuotos katalikybės ir „moderniojo“ dvasingumo klystkelius". Oskaras Petras Volskis mano, kad katalikybę graužia "dvasingumo vėžys".
Oskaras Petras Volskis taip apibūdina padėtį:"Visų pirma jo rezultatas yra "perbraižytas" dvasingumo "žemėlapis": daugybė tradicinių dalykų, krypčių tapo pašalinti, o visiškai nauji, svetimybės, įsigalėjo"."Dabartinis „dvasingumas“ ir jo formos nesuprantamos ne tik pašaliečiams, tačiau rūpestį kelia ir visuotinei Bažnyčiai".
Oskaro Petro Volskio nuomone, sekuliarizmo pasekmė - "grigalinį giedojimą pakeitė baruose skambanti muzika, bažnyčios tapo konferencijų, vaidinimų ir koncertų salėmis". Aišku, jis rado ir tuos, kurie Lietuvoje apibūdinami kaip "Sekuliarizmo sukėlėjai". Oskaras Petras Volskis rašo taip: "Lietuvoje susiduriame su reiškiniu, kurį pavadinčiau „popsiniu dvasingumu“, „popsine katalikybe“. Manau, kad tai viena sekuliarizmo katalikybėje formų. Išties, pranciškonai Lietuvai yra daug nusipelnę. Bet jau daug amžių praėjo, ir daug kas pasikeitė, ir pranciškonai jau nebe tokie. Tai vienur, tai kitur pasigirsta kritiški įvertinimai pranciškonų adresu, tačiau kol kas dar nesulaukėme bažnytinėje sferoje tinkamo šios vienuolijos ir kai kurių charizmatinių grupių keliamo sekuliarizmo atmainos apibūdinimo. Susidaro įspūdis, jog tai – tradicinę katalikiškąją kultūrą Lietuvoje ignoruojanti vienuolija, kurią galėtų simbolizuoti nuostabioje Kretingos bažnyčioje nesenai pastatytas meniniu ir teologiniu požiūriu šokiruojantis naujas „altorius“. Tarp daugelio kitų šios vienuolijos sferoje labiau pastebimi sekuliarizmo ideologai – tai pasižymėjęs teologiniais akibrokštais br.Julius Sasnauskas ir pagiežingasis tretininkas Tomas Viluckas. Pastarasis gryną sekuliarizmą be menkiausio katalikiško "imuniteto" vadina inkultūracija, nesuvokdamas, kad atsivertimas apima ne tik dvasinę, tačiau ir kultūrinę sferą. Aukščiau minėtas dvasininkas nuo pat „Mažosios studijos“ atsiradimo leido sau valstybinio radijo bangomis balansuoti ant erezijų ir papiktinimų ribos, galiausiai kone išsityčiojo iš pop.Benedikto ir jo dokumento „Summorum pontificum“, kai šis buvo paskelbtas 2007 m".

Vienas iš apkaltintųjų sekuliarizmu, Tomas Viluckas greitai pateikė atsakymą tinklalapyje "Bernardinai"
Tomas Viluckas teigė, kad "Kunigo Volskio nepasitenkinimo objektas – naujoviškos Dievo šlovinimo, maldingumo, dvasingumo formos. Jas Volskis apibūdina taip: „Didžiausias kančias kentėjęs mūsų Viešpats, kurio gyvenimas buvo sunkus ir teisingas, tapo moderniųjų pamokslininkų brukama ir emociškai jautrių jų gerbėjų vartojama "karamele", palydima gitarų ir būgnų garsų.“ Negano to, jis kalba apie „pseudokrikščionybę“, „riaumojantį dvasingumą“, „katalikybės parodiją“, o viską pavadina paprastai – šventvagyste. Kunigas teigia, kad „grigalinį giedojimą pakeitė baruose skambanti muzika“. Šioji muzika tiek erzina Volskį, kad jis net sugeba atlikti tokį apibendrinimą: „Kalbant apie gitaras ir triukšmingą muziką, jų kaip pagoniškų pasilinksminimo instrumentų, nederančių krikščioniškajam dvasingumui, buvo atsisakyta jau pirmaisiais krikščionybės amžiais“.
Čia norėtųsi priminti, kad ankstyvojoje krikščionybėje buvo atmetamas bet kokių instrumentų naudojimas, ši tradicija išliko stačiatikybėje. Krikščioniškos kultūros puoselėtojas Volskis „pamiršo“ paminėti, kad pirmųjų amžių vyskupai smerkė... vargonus, nes jais buvo grojama teatruose, jie skambėdavo per pompas. Bažnyčiose vargonais buvo įsakyta groti popiežiaus Vitaliano tik VII a. Tačiau būtų juokinga vardan liturginio purizmo reikalauti negroti vargonais. Šioje vietoje argumentas apie gitarų pagoniškumą atrodo apgailėtinai.
Beje, Vatikano II Susirinkimas (kurio nutarimų nė vienos citatos nėra ilgame Volskio tekste) vamzdinius vargonus paliko kaip tradicinį muzikos instrumentą. Tačiau pažymėjo, kad „Dievo kultui leidžiama naudoti ir kitus instrumentus, jei jie tinka arba gali būti pritaikyti šventam vartojimui ir jei derinasi su šventovės kilnumu ir tikrai kelia tikinčiųjų dvasią.“
Ko gero, turime kalbėti ne apie gitarų tinkamumą, bet apie atlikimo kokybę. Sutikime, kad liturgiją skurdina, kai vos pramokusi brazdinti gitara mergaičiukė imasi vadovauti šlovinimui, kai giedamos giesmės, kurių tekstai neatitinka liturginio vyksmo. Charizminio šlovinimo puoselėtojai turėtų rimčiau pažiūrėti ir į Volskio išsakytą priekaištą dėl naujųjų giesmių tekstų kokybės, kai trūksta teologinio ir biblinio turinio. Tačiau panašių problemų apstu ir sekmadienio sumos repertuare. Tad ne jaunieji entuziastai yra tikrieji liturgijos naikintojai ir šventvagiai".
Matyt, tuo diskusija dar neišsisems.
Nuotraukoje - Vytauto didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius, sunkiojo metalo „Quest Rising“ lyderis - novatorius ar "sekuliarizmo vėžio" auka?