penktadienis, vasario 27, 2009

Nuostabi malonė

Teologas mano, kad katalikybė rizikuoja tapti sekta

Garsus katalikų teologas Hans Küng iš Šveicarijos, davė interviu Prancūzijos laikraščiui "Le Monde", kuriame jis išsakė pastabas dėl lefebristų eksomunikavimo panaikinimo. Teologas sako, jog laikas pripažinti, kad katalikybė – gilioje krizėje, leisti dalyvauti komunijoje išsiskyrusiems ir panaikinti celibatą.
Pasak mokslininko, jis buvo nenustebintas, Benediktas XVI visada simpatizavo Lefebvro šalininkams.
Kung sako, jog tai popiežiaus klaida: net jei jis nežinojo apie Williamsono antisemitines pažiūras. "Visi žino, kad keturi vyskupai – antisemitai”. Benediktas XVI, pabrėžia Kung, beveik niekada paliko Vatikano, todėl jis negalėjo įsivaizduoti, koks poveikis bus visame pasaulyje. " "Mes susidūrėme su struktūrine problema. Šioje sistemoje nėra jokių pokyčių požymių, demokratijos, jokių pakeitimų. Popiežių išrinko konservatoriai, ir dabar jis skiria konservatorius",- sakė “Le Mond” teologas.
Hans Küng mano, kad Benediktas XVI yra gynėjas "mažosios kaimenės": "tai primena lefebristus, kurie tiki, kad net jei bažnyčios praras daugelį tikinčiųjų, bažnyčia bus elitinė," realių katalikų".
Bažnyčia pateko į pavojų tapti sekta. Daugelis katalikų nesupranta šio popiežiaus. Tai labai liūdna," - teologas sakė "Le Monde".
Dėl protestantų judėjimų 1968 Juozapas Rattsinger, grįžo į labai konservatyvias pozicijas, tampa" Didysis Romos inkvizitorius ".Teologas mano, kad pakeistų šią padėtį, popiežius turi pripažinti, kad Katalikų Bažnyčia yra gilioje krizėje.
Tada jis gali padaryti keletą veiksmų:: leisti išsiskyrusiems dalyvauti komunijoje, pakeisti enciklika Humanae Vitae, pakeitimai leistų naudoti kontraceptines tabletes kai kuriais atvejais, panaikinti celibatą.
"Dabartinė krizė sukėlė protesto judėjimą katalikybėje. Daugelis krikščionys atsisako grįžti prie senosios sistemos. Net vyskupų buvo priverstas kritikuoti politiką Vatikano. Hierarchija negali atkreipti dėmesį į tai", - sakė Kung.
Pagal "In Vyctory"

ketvirtadienis, vasario 26, 2009

Katalikų bažnyčia užsitikrino paramą savo socialiniams projektams

Pasirodė pranešimai, kuriuose teigiama, kad Katalikų bažnyčia paskubėjo užsitikrinti paramą savo socialiniams projektams. Tai padaroma kaip visada - per valdžios įstaigas.
Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir valdžia bendromis esą pastangomis mėgins švelninti globalinio sunkmečio sukeltų socialinių problemų pasekmes ir pagal išgales padės neturtingiausiems šalies piliečiams. Apie tai ketvirtadienį mintimis ir siūlymais susitikime su Vilniaus arkivyskupu metropolitu, kardinolu Audriu Juozu Bačkiu pasidalijo socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys.
Jis itin padėkojo kardinolui A.J.Bačkiui už labdaringą ir pasiaukojantį Lietuvos Katalikų Bažnyčios, „Caritas“, šeimos centrų ir kitų labdaringų organizacijų veiklą.
„Šio darbo neįmanoma įvertinti nei pinigais, nei kitais materialiais dalykais, o išgelbėtų šimtų ir tūkstančių varguolių gyvenimai yra ir bus didžiausias atpildas Bažnyčiai“, – po susitikimo sakė ministras R.J.Dagys.
Vilniaus arkivyskupas metropolitas A.J.Bačkis pasidžiaugė Vyriausybės siekiu stiprinti šeimą. „Jeigu sustiprinsime šeimą, tai išsaugosime Lietuvą“, – neabejodamas sakė kardinolas A.J.Bačkis.
Abi pusės nutarė ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių, efektyvesnių socialinės veiklos finansavimo būdų. „Tiek valdžia, tiek Bažnyčia turi tarnauti žmogui“, – kalbėjo kardinolas A.J.Bačkis.
Ministras užtikrino kardinolą, kad valstybė ir toliau pagal išgales finansiškai rems Katalikų Bažnyčios socialinę veiklą.

šeštadienis, vasario 21, 2009

Azerbaidžane nuteisė baptistų pastorių

Azerbaidžane tęsiasi krikščionių persekiojimas. Šį kartą nuteisė baptistų pastorių Hamidą Šabanovą už ... nelegalų ginklo laikymą. Teismas vyko Zakalato mieste. Pastorius nuteistas 2 metų laisvės atėmimu. H.Šabanovas teigia, kad nepasiduos ir sieks visiško išteisinimo.
Taip pat buvo areštuotas H.Šabanovo giminaitis Teliubas Eivazovas, tariamai už narkotinių medžiagų laikymą. Beje, giminaitis net nėra krikščionis, tačiau valdžia rado būdą kaip "paspausti šeimą".
Panašūs "teismai" ypač mėgstami buvusiose Vidurinės Azijos respublikose. Šiuo metu persekiojimų banga taip pat kilo ir Kazachstane, kur valstybės kontroliuojami laikraščiai pradėjo masinę kompaniją prieš "užsienio agentų sektas", teismuose atsidūrė keletas baptistų pastorių. Beje, kaltinimai visada panašūs - nelegalus ginklų laikymas, narkotikai, mokesčių nemokėjimas - valdžia siekia įteigti vietiniams gyventojams, kad krikščionys, visų pirma evangelikai - yra kriminalinės struktūros.
Pagal "Maranatha"

ketvirtadienis, vasario 19, 2009

Paviešino išpažinčių duomenis

Katalikai paviešino, ką jiems atskleidžia per išpažintis žmonės. Ne tik paviešino, bet ir suklasifikavo. Ataskaita paremta žmonių išpažintimis kunigui Robertui Busai (Roberto Busa) - 95 metų jėzuitų mokslininkui.
Tai be galo keista, nes pati Katalikų bažnyčia aiškina, kad išpažinties paslaptis yra šventai saugoma. Ar čia signalas, kad išpažinties nebereikia eiti, nes ką pasakysi, gali būti panaudota, pav, moksliniams tyrimams?
Vatikano ataskaitoje, kurioje nurodoma, kad skirtingų lyčių nuodėmės taip pat yra skirtingos, teigiama, kad moterys yra išdidesnės už vyrus, tačiau vyrai yra geidulingesni, pranešė BBC.
Katalikų atliktas tyrimas nustatė, kad dažniausia moterų nuodėmė yra išdidumas, o vyrų potraukį maistui aplenkė tik potraukis seksui.
Ataskaita paremta žmonių išpažintimis kunigui Robertui Busai (Roberto Busa) - 95 metų jėzuitų mokslininkui.
Popiežiaus asmeninis teologas Vatikano laikraštyje palankiai įvertino šį tyrimą. "Vyrai ir moterys nusideda skirtingai", - rašė monsinjoras Voicechas Gertichas (Wojciech Giertych) laikraštyje "L'Osservatore Romano".
Jis tvirtino, kad vyrams sunkiausia atsispirti geiduliui, rajumui, tinguliui, pykčiui, išdidumui, pavydui ir godumui. Dažniausios moterų nuodėmės išsidėsto taip - išdidumas, pavydas, pyktis, geidulys ir tingumas.

Išėjo Biblijos vertėjas

2009 m. vasario 3 d. mirė Alfredas Vėlius – kunigas, pedagogas, mažlietuvių veikėjas. Jo versta Biblija buvo pirmoji, kuri pasiekė Lietuvą po atgimimo.
A. Vėlius gimė 1918 m. Stankiškėse, Šilutės apskrityje. Baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, studijavo teologiją Cüricho universitete, Šveicarijoje. Antrojo pasaulinio karo metu studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, baigė aukštuosius ped. mokslus. Nuo 1941 m. dėstė vokiečių kalbą Šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau – Šiaulių prekybos institute.
1944 m. paimtas priverstiniams Karaliaučiaus fortifikavimo darbams. Baigiantis II pasauliniam karui atsidūrė Vakarų Vokietijoje, JAV zonoje.
Po karo dirbo JAV ir Jungtinių Tautų tremtinių įstaigose Vokietijoje. 1948 m. pakviestas skaityti teologines pedagogines paskaitas išeiviams lietuviams Jungtinių Tautų - Pasaulinės liuteronų federacijos centre Vokietijoje.
Išvykęs į JAV studijavo Čikagos ir Ilinojaus universitetuose anglų kalbą ir sociologiją. Sudarė galimybes keliems išeiviams atvykti į JAV. Gavęs pilietybę, 1956–58 m. mokytojavo vietos vid. mokykloje. Laisvalaikiu vertė į lietuvių kalbą Bibliją. Jo parengtas Švento Rašto vertimas su Apokrifinėmis knygomis išleistas 1988 m. Vėlius išleido 4 ped. pobūdžio veikalus: Keletas amžinybės tiesų ir įstatymų, Aukla, Malūnas, Pagarba tam, kuriam tokia pritinka. 1992 m. balandžio 26 d. ordinuotas kunigu Evangelikų liuteronų bažnyčioje Šilutėje. 1992-1994 m. dėstė dogmatiką Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centre, laikydavo pamaldas Vilniaus liuteronų parapijoje.

ketvirtadienis, vasario 12, 2009

Ispanas tapo pirmuoju imamu

Trylika metų, Vincent Moto Alfaro buvo praktikuojančiu kataliku, reguliariai lankančiu sekmadieniais mišias. Šiuo metu jis yra ne tik musulmonaas, bet ir mečetės imamasValensijoje, ppanešė "IslamNews".
Vinsentas tapo pirmasis ispanas, užėmęs imamo postą. Nuo 2005 m. jis taip pat buvo valdybos narys Islamo centre Valencijoje. Islamą jis priėmė dvidešimt metų, dar būdamas studentas. Ispanų žiniasklaida pažymi, kad pastaraisiais metais vis daugiau etninių ispanų renkasi islamą. . Dauguma jų yra žmonės intelektinio darbo, profesoriai ir antiglobalistai.Ispanijoje gyvena apie pusę milijono musulmonų.

Vokiečiai palieka bažnyčias

Skaičius vokiečių, kurie deklaruoja savo pasitraukimą iš katalikų ir protestantų bažnyčios, vis auga. Apie nutraukimą narystės bažnyčiose pareiškia vis daugiau vokiečių - ir katalikai ir protestantai traukiasi.Tai praneša "NEWSru.com" su nuoroda į laikraštį "Münchner Merkur", kuris pasakoja apie tendencijas katalikiškame Bavarijos mieste - Freising.
Pagal Freisingo merą Peter Mitterhofer, daugiau žmonių paliko Katalikų Bažnyčia praėjusiais metais, palyginus su 2007. 2008 m, "pasuko nugara Bažnyčiai" 255 piliečių (2007 m. jų skaičius sudarė 186 žmonių, o prieš metus - 173 žmonių).Šiame mieste 156 katalikų ir 99 evangelikų pasitraukė iš narystės bažnyčioje. Štai kokie skaičiai per pastarąsias savaites. Beveik per mėnesį paliko katalikų bažnyčią 33 gyventojai ( pernai buvo užregistruoti tik 21 atvejis). Miesto valdžios institucijos negalėjo pateikti aiškaus atsakymo į klausimą, ar tokia situacija susijusi su ekonomine krize ar yra rezultatas nepasitenkinimo popiežius sprendimu atšaukti ekskomunikaciją Pijus X brolijos žmonėms.
Primename, kad Vokietijoje, dvi bažnyčios, oficialiai pripažintos valstybės, - Romos katalikų ir evangelikų. Piliečiai, kurie pareiškė, kad priklauso vienai iš dviejų bažnyčių, turėti pareigą mokėti bažnyčios mokestį. Bažnyčios mokestis automatiškai išskaičiuojamas iš atlyginimų.

trečiadienis, vasario 11, 2009

Vatikanas - iš pradžių Devas sutvėrė bezdžionę?

Vatikanas pareiškė, kad Charleso Darvino evoliucijos teorija neturi būti atmesta, nes ji suderinama su krikščioniškąja pasaulio sukūrimo teorija, rašo „The Telegraph“. Arkivyskupas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios kultūros tarybos vadovas, pasakė, kad nors anksčiau Bažnyčia buvo nusistačiusi prieš Darvino teoriją, vis dėlto tenka pripažinti, jog evoliucijos idėja sutinkama dar Šv. Augustino ir Tomo Akviniečio raštuose.
Prieš popiežiaus remiamą konferenciją, skirtą Ch. Darvino veikalo „Rūšių evoliucija“ 150-osioms metinėms, kuri įvyks kitą mėnesį, Vatikanas taip pat ketina sumenkinti „protingojo plano“ idėją, teigiančią, jog už gyvenimo prieštaringumą atsakinga „aukštesnioji jėga“.
Monsinjoras G. Ravasi pareiškė, kad Romos katalikų bažnyčia niekada oficialiai nepasmerkė Darvino teorijų ir kaip pavyzdį pateikė popiežiaus Pijaus XII pasisakymą prieš 50 metų, kai Darvino evoliucijos teorija buvo apibūdinta kaip pagrįstas mokslinis požiūris į žmonijos vystymąsi.
Marcas Leclercas, kuris popiežiškajame Grigaliaus universitete dėsto filosofiją, pareiškė, jog artėjant 200-osioms Ch. Darvino gimimo metinėms, Bažnyčiai atėjo laikas tiksliai ir objektyviai įvertinti jo teorijas.
Ką gi, tai dar vienas pavyzdys, kaip Vatikanui daug svarbesnė žmonių nuomonė, o ir remiasi jis daugiau vadinamųjų "bažnyčios tėvų" raštais negu Biblija.
Nesitikėjau, bet sulaukėme tokių laikų, kai turbūt išgirsime mokant "Iš pradžių Dievas sutvėrė bezdžionę, o tik paskui iš jų atsirado žmonės - krikščionys - katalikai"

sekmadienis, vasario 08, 2009

Kariuomenė nuomojasi tankus ir... bažnyčią

Kilęs skandalas, kurio metu iš pareigų turėtų trauktis bėdų dėl alkoholio turintis kariuomenės vyriausiasis kapelionas Juozas Gražulis, išryškino dar vieną įdomybę, kaip valstybės pinigai teka Katalikų bažnyčios kišenėn. Pasirodo, kariuomenė nuomojasi... jai priklausančią bažnyčią.
Apie tai papasakojo buvęs vyriausiasis kariuomenės kapelionas kunigas Alfonsas Bulotas.
"Galbūt tuometei Krašto apsaugos ministerijos vadovybei galėjo nepatikti, kad bandžiau domėtis Kauno Įgulos bažnyčios rekonstrukcijos darbais, kurie man atrodė įtartini.
Mane labai nustebino viena sutartis, pagal kurią Krašto apsaugos ministerija iš Bažnyčios turėtų nuomotis Įgulos bažnyčią.
Žinodamas, jog ši bažnyčia jau perduota kariuomenės žinion, bandžiau apie tai pasikalbėti su tuomečiu krašto apsaugos viceministru Edmundu Simonaičiu.
Klausiau, ar jis prašo ko nors, kad jam būtų išnuomotas jo paties kostiumas?Bandžiau rasti atsakymą ir į dar vieną klausimą. Jeigu tarp Krašto apsaugos ministerijos ir Bažnyčios sudaroma sutartis dėl Įgulos bažnyčios nuomos, kodėl aš, vyriausiasis kariuomenės kapelionas, to nežinau?
Negana to, kai ta sutartis jau buvo sudaryta, įsakymo tvarka buvau paskirtas jos vykdytoju",- "Lietuvos rytui" pasakojo A.Bulotas.

pirmadienis, vasario 02, 2009

Eritrėja - krikščionių žudymas tęsiasi

Per paskutinius mėnesius kariniuose Eritrėjos lageriuose žuvo 3 krikščionys, ten uždaryti už savo įsitikinimus.
Organizacija Open Doors praneša, kad 42 metų Mehari Asgedom mirė nuo kankinimų, jis buvo "Gyvojo Dievo bažnyčios" narys. Taip pat nuo kankinimų mirė dar vienas vyras ir moteris - jie atsisakė išsižadėti savo tikėjimo.
Tokia padėtis susiklostė nuo 2002 metų, kai Eritrėjos valdžia paskelbė, kad pripažįsta tik katalikus, liuteronus, stačiatikius ir islamą. Visos kitos konfesijos - už įstatymo ribų. Christian Today praneša, kad pernai kalėjimuose mirė aštuoni krikščionys.
Tuo tarpu Eritrėjos valdžai toliau tęsia represijas, kurios nukreiptos visų pirmą prieš sparčiai augančias sekmininkų ir charizmatų bendruomenes. Sausio mėnesio areštuota 15 narių bažnyčios Kerene, prieš Kalėdas areštuota 49 neregistruotų bažnyčių lyderiai ir 34 nariai.
Iš viso kalėjimuose dabar apie 2000 krikščionių, kurie laikomi be teismo ir kaltinimų.