ketvirtadienis, rugpjūčio 27, 2009

Kubos evangelikus nuteisia už... plytų pirkimą

Šiemet Kubos valdžia areštavo jau 60 evangelinių bažnyčių pastorių. Deja, nesugalvojama nieko originalaus - Kubos evangelikus valdžia kalina ir kaltina kriminaliniais nusikaltimais.
Daugelis pastorių įkalinti laikomi išvis be jokių kaltinimų. Kai kurie kaltinami ekonominiais nusikaltimais, o vienas iš pastorių išvis susilaukė nuosprendžio už absurdišką kaltinimą - esą nelegaliai nusipirko... statybinių medžiagų.
Žinoma, už tokį "sunkų" nusikaltimą, kaip vinių, lentų ir plytų pirkimas,bausmė griežta - 18 mėnesių kalėjimo.
Dar absurdiškesnis įvykis, vieno iš pastorių žmoną nubaudė bauda už tai,kad ją... užpuolė ir sumušė kaimynė.
Nepaisant tokių įvykių, Kubos evangelinis judėjimas auga ir stiprėja.

trečiadienis, rugpjūčio 26, 2009

Išlaisvink tuos, kurie vedami mirti, išgelbėk pasmerktus nužudyti


"Išlaisvink tuos, kurie vedami mirti, išgelbėk pasmerktus nužudyti". Patarlių 24
JAV teisėjas leido likti Floridoje 17 metų merginai, kuri pabėgo iš savo šeimos. Mergina sako, kad dėl tikėjimo Jėzumi ją pažadėjo užmušti jos šeima, kuri yra musulmonai,- praneša "invictory.org".
Rifqa Bary pabėgo iš namų, kai jos tėvai Mohamedas ir Aiša sužinojo, kad šių metų pradžioje pasikrikštijo. Merginos žodžiais, jai pasakė, kad jei per savaitę ji negrįš į islamą, ji taps halal - "garbės nužudymo" auka. šiuo metu ji slepiasi Орландо Global Revolution Church.

"Jei būčiau likusi su tėvais, jau būčiau mirusi - 150 kartų mūsų šeimoje visi buvo musulmonai, nė vienas nepažinojo Jėzaus, turite suprasti, kokia jiems garbė būtų užmušti mane... jie privalo taip padaryti, jei myli dievą labiau už mane, būtent apie tai kalbama Korane. Islamas visai ne tai, ką jūs apie jį galvojate",- kalbėjo mergina.

Rifqa Bary pasakojo, kad keletą metų turėjo slėpti savo Bibliją, slapta lankydavosi maldos susirinkimuose. "Man 17 metų ir aš nenoriu mirti,grumiuosi už savo gyvenimą, jums to nesuprasti,noriu šlovinti Jėzų laisvai, bet jei mane nužudys, tebūnie, Jėzus tiek daug dėl manęs padarė",- kalbėjo mergina televizijai.

antradienis, rugpjūčio 25, 2009

Anglijoje krikščionių persekiojimai įgyja pagreitį

Anglijoje krikščionių persekiojimai įgyja pagreitį - pradinės mokyklos sekretorė Dženi Kein Krediton mieste buvo nušalinta nuo darbo už tai, kad jos penkiametė duktė, mokytojų žodžiais, "išdrįso kalbėti apie Kristų" pamokos metu, praneša "Интерфакс-Религия".
Motina aišku, padavė mokyklos direktorių į teismą. Juristai sako, kad diskriminaciniai veiksmai Anglijoje taikomi tik krikščionims, tuo tarpu nieko nebūtų įvykę, jei vaikas būtų kito tikėjimo.
Ne taip seniai vienas iš Anglikonų vyskupų pats pripažino "Krikščioniška Britanija mirė".

pirmadienis, rugpjūčio 24, 2009

Rusijos prezidentas tapo dievybe

Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pirmadienį atvyko į Buriatiją, kur vietos budizmo šventikai surengė jam neįprastą ceremoniją, praneša newsru.com. Lamos planuoja pripažinti valstybės vadovą dievybių Baltosios Taros įsikūnijimu ir surengti ypatingas apeigas, newsru.com.
Lamos ketina paskelbti Dmitrijų Medvedevą Baltosios Taros įsikūnijimu ir atlikti ceremoniją, kuri nebuvo atliekama jau daugiau nei šimtą metų ir kurios metu lama atsigula kniūbsčias prieš dievybės įsikūnijimą, taip išreikšdamas pagarbą. Buriatijos meistrai pagamino „Baltojo caro“ – Baltosios Taros įsikūnijimo žemėje – sostą, į kurį lamos ketina iškilmingai pasodinti valstybės vadovą.
Ši ceremonija atsirado Jekaterinos II valdymo laikais. 1764 m. imperatorienė pripažino budizmą viena iš valstybinių Rusijos religijų ir įsteigė pandito chambo-lamos – Rytų Sibiro ir Užbaikalės budistų religinio vadovo – postą. Savo ruožtu, budistų dvasininkai paskelbė Jekateriną II Baltosios Taros įsikūnijimu žemėje, o pirmasis chambo-lama Damba Dorži Zajaevas per audienciją nusilenkė jai kaip dievybei.
Pagal newsru.com

Viešpats Visagalis pagal HillsonAustralijos sekmininkų bažnyčia Hillsong garsėja savo šlovinimu. Čia viena iš jų giesmių.

penktadienis, rugpjūčio 21, 2009

Besidomintiems homoseksualumo problema

Į svetainę atkeliavo komentaras, kuriame, mano galva, įdėta labai nebloga medžiaga apie homoseksualumo mitus.
www.emaso.org rasite tai, ką nutyli didžioji žiniasklaida, susipažinsite su tuo, kaip informacija apie homoseksualumą manipuliuoja JAV įvairios psichiatrų ir psichologų organizacijos bei lobistinį homoseksualaus gyvenimo propagavimo žygį per pasaulio teisinę sistemą.
Tokios medžiagos nerasite spaudoje, ji neaptarinėjama seminarų metu, todėl, manau, verta dėmesio.

trečiadienis, rugpjūčio 19, 2009

Vyskupui - valstybinė pensija

Valstybinę pirmojo laipsnio pensiją nutarta skirti Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.
Dvasininko kandidatūrą valstybinei pensijai gauti pasiūlė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Jis siūlė pensiją skirti kaip labiausiai pasižymėjusiam pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyviui.
S.Tamkevičius sovietų okupacijos metais redagavo "Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką", 1978 metais su keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. Už šią veiklą jis buvo nuteistas šešeriems metams nelaisvės, kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose.
Tikslas aišku, kilnus, tačiau kuo čia dėta Lietuva? Vyskupas kovojo už katalikų teises, be to, reikia priminti, kad tradicinių konfesijų dvasininkai nemoka jokių mokesčių valstybei, tačiau pensijas gauna.
Taip pat kyla klausimas, o kaip Konstitucijoje numatytas valstybės ir religijos atskyrimas, jei valstybinė pensija skiriama Katalikų hierarchui?

Somalyje pralietas krikščionių kraujas

Afrikoje, Somalyje, vėl pralietas krikščionių kraujas. Islamistai pagrobė keturis krikščionis, kurie dirbo nevyriausybinėje organizacijoje, kuri rūpinosi našlaičių prieglaudomis. Visiems keturiems islamistai nukirto galvas.
Šis žiaurus incidentas įvyko Merkos mieste. Krikščionys atsisakė atsižadėti Kristaus ir priimti islamą, kai jiems siūlė ir žadėjo paleisti. Po kelių dienų islamistai paskambino artimiesiems ir paskelbė, kad jiems nukirto galvas dėl "atsitraukimo nuo islamo", taip pat pasakė, kad kūnų islamistai artimiesiems taip pat negrąžins, nes "nėra kapinių atsitraukusiems nuo islamo".
Šiais metais tai jau antras toks įvykis - anksčiau, birželio mėnesį, buvo nukirsdinti septyni žmonės, kurie neseniai buvo tapę krikščionimis.
Pagal "Bos News Life".

pirmadienis, rugpjūčio 17, 2009

Šunų sielovada jau egzistuoja

Toliau stebina katalikybė- pamaldumas jau pasiekė tokį lygį, kad rūpinamasi ne tik žmonių, bet jau ir šunų sielovada. Sekmadienį Bolivijos El Alto mieste šunų šeimininkai su savo augintiniais susirinko į bažnyčią paminėti šunų globėjo – šventojo Roko dienos. Šunims palaiminti skirtas mišias bažnyčios kieme laikė vokietis kunigas Sebastijanas Obermajeris. Per mišias kiekvienas šeimininkas su savo augintiniu ėjo prie tėvo Obermejerio, o jis laimino juos švęstu vandeniu.
Tiesa, nepranešama, ar prieš tai buvo klausomos išpažintys ar ne. O reikėtų, nes kas jau kas, o šunys tai kaulų vagystėmis užsiiminėja be sąžinės graužaties.

sekmadienis, rugpjūčio 16, 2009

Lobistai kultūrą prilygina religijai

Lobistai, nesakysiu kokios konfesijos, nes ir taip aišku, užsimojo pašerti savo religinę organizacija Lietuvos biudžeto lėšomis, kurios skirtos kultūrai. Kultūros ministerija (KM) Vyriausybei pateikė siūlymą, kurio remiantis, iš valstybės lėšų būtų iš dalies remiami ne tik tautines vertybes, bet ir tradicinių religinių bendruomenių vertybes propaguojantys projektai.
Šie pinigai, anot KM, galėtų būti skiriami iš Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondo, suteikiant galimybę minėtas vertybes propaguojančioms organizacijoms teikti paraiškas dalyvauti konkursuose.
Remiantis naująja tvarka, būtų sudaryta galimybė skirti valstybės finansinę paramą kultūrinio ir šviečiamojo pobūdžio projektams, kuriais skatinama „tautinių vertybių ir tradicinių religinių bendrijų vertybių sklaida“.
KM teigimu, remiantis naująja tvarka, Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondas galės suteikti paramą reikšmingiausiems ir labiausiai visuomenės poreikius tenkinantiems projektams. Ši nutarimo projektą Vyriausybė turėtų svarstyti trečiadienį.
Išverčiame nesupratusiems - pamatyta dar viena landa, kaip galima išpumpuoti valstybės lėšas finansuoti savo religinę organizaciją. Žinoma, tai būtų suprantama, jei projektus galėtų teikti visos religinės organizacijos, tačiau aiškiai apibrėžiama, kokios galės, o kokios ne.
Kai ir šios lėšos bus įsisavintos, dar liks visi žemės ūkio fondai, todėl tikėtina, kad ir čia bus pasikeitimų.

ketvirtadienis, rugpjūčio 13, 2009

"Dievo asamblėja" išrinko pirmą moterį

Viena iš didžiausių JAV sekmininkų organizacijų "Dievo asamblėja" į vadovybę išrinko pirmą moterį.Floridoje vykusio 53 Generalinio susirinkimo metu į vadovybę išrinkta misionierė Indijoje, ponia Bet Grant.
"Dievo samblėja" jau keletą dešimtmečių leidžia moterims užimti pastoriaus tarnavimą, bet vadovybėje jų kol kas nebuvo. "Dievo pašaukimas tai ne lyties, o paklusnumo klausimas",- sakė ponia Grant.
Beje, susirinkimo metu ši sekmininkų organizacija džiaugėsi, kad toliau sėkmingai auga - prie jų bažnyčių kasdien pasaulyje prisijungia po 7000 žmonių.
Pagal "Vyctory"

antradienis, rugpjūčio 11, 2009

Pagauti - Katalikiškas bankas investavo į ginklus ir kontracepsiją

Jau anksčiau sklandė gandai, kad dalis Katalikų bažnyčios pinigų sėkmingai cirkuliuoja ginklų prekyboje ir kitose su katalikišku mokymu nederančiose srityse. Dabar atsirado ir nenuginčijamų įrodymų. Vokietijoje kilo skandalas, kai paaiškėjo, kad katalikiškas bankas, kurį įsteigė vienuoliai, investavo į ginklus, cigaretes ir kontraceptines priemones. Vokietijoje pratrūko skandalas paaiškėjus, kad Kelno "Pax-Bank" investuoja į ginklų gamybos bei tabako koncernų ir kontraceptines priemones gaminančių įmonių akcijas.
Vatikanas ne kartą pasmerkė visas šias veiklas, į kurias investavo 1917 metais vienuolių katalikų įsteigtas, bankas, kuris yra seniausia Vokietijos bažnytinė finansų institucija. "Pax-Bank" stebėtojų tarybos vadovas yra Kelno katedros klebonas Norbertas Feldhoffas.
1968 metais paskelbta popiežiaus Pauliaus VII enciklika "Humanae vitae" draudžia naudoti kontraceptines priemones. Nepaisydamas to, "Pax-Bank" įsigijo amerikiečių farmacinės produkcijos gamintojos "Wyeth", kuri ir gamina tokius preparatus, vertybinių popierių už 159 tūkst. eurų. Pernai "Wyeth" išleido rekordinę pinigų sumą hormoninio kontraceptiko "Lybrel" reklamai.
Drauge su kita katalikiška finansų institucija "Liga-Bank" šis bankas taip pat nusipirko tarptautinio koncerno BAE Systems, kuris specializuojasi atominių povandeninių laivų, raketinių sistemų ir karo lėktuvų gamyboje, akcijų maždaug už 600 tūkst. eurų.
Beje, remiantis paties banko informacija, jo klientai yra "bažnytinės ir su ja susijusios institucijos, katalikų ordinai, ligoninės, labdaros organizacijos, katalikų nuosavybės firmos, teologijos studentai".
Pagal "LŽ"

pirmadienis, rugpjūčio 10, 2009

Pietų Afrikoje - prabudimo banga

Evangelistas Rodnis Hovardas - Braunas sako, kad Pietų Afrikoje kilo prabudimo banga. "Per 46 dienas daugiau kaip 138 000 žmonių nusprendė sekti paskui Jėzų",- sako evangelistas, praneša CNL-NEWS ir charismamag.com.
Tokio žmonių troškimo evangelistas sakosi nematęs per 30 metų savo tarnavimo. "Visa paslaptis Dievo galybėje, o ne mano tarnavime, aš tik pasiuntinys, o žmonės patys stipriai įsikabina į tikėjimą",- sako evangelistas.
Beje, net ir paprasti bažnyčių žmonės sėkmingai skelbia evangeliją, štai viename iš miestų 92 metų moteris per mėnesį septynis žmones atvedė prie Kristaus.

pirmadienis, rugpjūčio 03, 2009

Nigerija likvidavo neramumų kėlėją

Nigerijos policija paskelbė likvidavusi Mohamedą Jusufą - lyderio Nigerijos talibano "Boko Charam". Ši organizacija puolė 4 Nigerijos provincijose policijos nuovadas, valstybės tarnybas ir krikščionių bažnyčių pastatus. Tikimasi, kad smurtas liausis.

Pakistane sudegino krikšionis

Pakistane islamistai 6 krikščionis sudegino gyvus, iš jų 4 moteris. Godžros mieste kilo neramumai, kai islamistai išplatino gandus, esą krikščionys išniekino Koraną. Kilo susišaudymai, praneša "invictory.org".
Pakistano valdžios atstovai ragino abi bendruomenes nusiraminti ir nepasiduoti provokacijoms.
Krikščionybė išliepa labaiusiai persekiojama religija, kasmet už savo įsitikinimus žūsta apie 170 krikščionių.
Pati dramatiškiausia situacija krikščionims susiklostė Indijoje, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Eritrėjoje.