ketvirtadienis, liepos 24, 2008

JAV - pirmoji bažnyčia šunims


JAV Vermonto valstijoje atidaryta pirmoji bažnyčia šunims, kurią pastatė dailininkas Stefanas Hanekas. Tai jo padėka už tai, kad šunys padėjo jam atsigauti po sunkios ligos.
Pastatas - 19 amžiaus stiliaus, langai ir suolai papuošti labradorų portretais.
Prie įėjimo įeinančius pasitinka lentelė: "Visi tikėjimai, visos veislės ir jokių dogmų".
Pirmame tarnavime dalyvavo 15 keturkojų.Prie šunų bažnyčios įėjimo kabo žuvusių šunų fotografijos ir jų šeimininkų rašteliai.
Artimiausiu laiku ten prasidės reguliarūs "tarnavimai", nes vietinė bažnytinė valdžia tam neprieštarauja.
Tiesa, prie kokios konfesijos šliesis šunų šventovė, nepranešama.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, liepos 23, 2008

Floridos prabudimas pasklis plačiau

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, tai vis dar naujiena krikščioniškame pasaulyje Nr.1.Šimtai tūkstančių žmonių jau apsilankė šiuose prabudimo tarnavimuose, čia gavo išgydymą, krikštą Šventąja Dvasia, atnaujinimą, milijonai matė per televiziją. Suskaičiuota, kad 25 žmonės prisikėlė iš numirusiųjų.
Dabar paskelbta, kad paskutinis susirinkimas Leiklande įvyks rugpjūčio 23 dieną, o po to evangelistas Todas Bentley vyks į įvairias Žemės vietas nešdamas prabudimo ugnį.
Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas.

trečiadienis, liepos 16, 2008

Leiklande (Florida) tęsiasi prabudimas

Floridoje Leiklando mieste tęsiasi prabudimas, kuriame pamokslauja jaunas 32 metų evangelistas Todas Bentley.Todas Bentley yra organizacijos "Fresh Fire Ministries" įkūrėjas. Floridoje per vykstančius tarnavimus reiškiasi nuostabi Dievo jėga - tarnautojai jau suskaičiavo jau 25 prisikelusių iš mirusiųjų, daugiau kaip 50 - atsikėlė iš invalido vežimėlių daugybė pasveiko iš vėžio.
Praeitą savaitę Leiklande vyko rankų uždėjimas Todui, kurį atliko grupė žinomų evangelistų. Tarp jų Bilas Džonsonas, Če An,Džonas Arnotas(Toronto palaiminimo vienas iš vadovų) ir kiti. Šis rankų uždėjimas buvo skirtas ne paskyrimui į tarnystę, o kaip dvasinės priežiūros ir apsaugos ženklas. Šis prabudimas jau tapo pasauliniu reiškiniu, tiesa, su Dievo šlove, kartu vis auga ir kritikos ir pasipriešinimo banga. Kaip liudija Rikas Džoineris, jis pats jau 10 metų pažįsta Todą kaip išskirtinai gilų ir religinės dvasios nesugadintą tarnautoją, galintį giliai pamokslauti. Pabuvęs Leiklande R.Džoineris tvirtina, kad ant scenos toks stiprus patepimas, kad žmonės vaikšto svyruodami, todėl pamokslauti taip giliai, kaip sugebėtų, Todas tiesiog negali. Jis pats paprašė dėl savo jauno amžiaus ir nepakankamo patyrimo, kad jį prižiūrėtų ir esant reikalui kooreguotų žinomi evangelistai.
Organizatoriai teigia, kad prabudimo metudauguma žmonių išgyja šlovinimo metu, kai ant daugiatūkstantinės minios nužengia Dievo šlovė, niekas už juos specialiai nesimeldžia. Organizatoriai sako, kad panašūs išgydymų tarnavimai ėmė kilti ir kituose JAV miestuose, Anglijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Islandijoje, Australijoje ir kitur.