penktadienis, kovo 31, 2006

Martyno Liuterio istoriją papasakos baletas

Suomijoje įvyko pasaulinė baleto "Martynas Liuteris" premjera. Baletą pastatė Maskvos baleto teatro artistai.
Tai pirmas bandymas vieno iš svarbiausių Reformacijos asmenų istoriją papasakoti šokiu.
Rusijoje praeitais metais vyko parodomosios baleto premjeros.
Pagal "Maranatha" pranešimą

Stivenas Boldvinas nebijo Holivudo


Aktorius Stivenas Boldvinas juokiasi sulaukęs 40 metų. Pask jo, net artimieji nesitikėjo, kad jis tiek išgyvens. Laimei, įsikišo Dievas...
Dabar jis visiškai kitaip vertina gyvenimą ir pats aktyviai tarnauja jaunimui.
Aktorius sako, kad visai nesibaimina, ką apie tai mano Holivudas."Jėzus mano viešpats, jam duosiu ataskaitą, o ne Holivudui", - sako aktorius.
Kalbėdamas apie savo dvsinį gyvenimą aktorius sako, kad kasdien meldžiasi, jog girdėtų Šventosios Dvasios balsą savo gyvenimui. Pasak jo," daugelis žmonių net neįsivaizduoja, kad tai įmanoma kasdien, tiesa, reikalauja disciplinos ir darbo".
Pagal "Victory" pranešimą

trečiadienis, kovo 29, 2006

Olandas pastatė Nojaus arką

Olandijos Šageno mietelio gyventojas Johanas Jubersas pastatė veikiančią Nojaus arkos kopiją, tiesa ji 5 kartus mažesnė, negu minima Biblijoje ir pastatyta iš norvegiškų pušų ir amerikietiško ąžuolo. Olandas tikisi, kad tai paskatins susidomėjimą krikščionybe.
Johanas Jubersas pastatė arką paėmęs milijono eurų paskolą, kurią tikisi atiduoti, kai turistai ims lankytis jo arkoje, kuri plaukios upėmis. Pasak jo, arka ypač turėtų patikti vaikams, nes primins zoologijos sodą.
pagal "MIGnews" pranešimą

antradienis, kovo 28, 2006

Islamistas Irako ligoninėje žudė sužeistuosius

Irako Kirkuko mieste sulaikytas 27 metų medikas, kuris sugebėjo nužudyti 43 savo pacientus, daugiausia policininkus.
Loajus Omaras al Tajus priklausė slaptai musulmonų organizacijai ir už kiekvieną nužudytąjį gaudavo pinigų. Naudodamasis sunkia sužeistųjų būkle jisvėl atverdavo jų žaizdas, suleisdavo kraujavimą skatinančių vaistų, atjungdavo aparatūrą ir t.t.
Jis ir dar 6 tokie "medikai", buvo suimti, kai policija sulaikė vieną teroristą ir per apklausą papasakojo, kad Kirkuko ligoninėje veikia jų kuopelė, kur medikas moko žudyti sužeistuosius. Ligoninė buvo virtusi islamistų mokymo centru.
Suimtasis prisipažino vykdęs žudynes ir mokęs kitus islamistus žudyti
Pagal "Lenta" pranešimą

penktadienis, kovo 24, 2006

Musulmonai afganų krikščionį nori įkišti į beprotnamį

Abdulo Rachmano byla sulaukė pasaulio dėmesio - ginti jo teisės būti krikščionimi pakilo Italija, Vokietija ir JAV. Sunerimo ir musulmonai, kurie buvo pasiryžę nuteisti mirties bausme - dabar, siekdami užgniaužti pasaulio susirūpinimą, jie ėmėsi išbandytos taktikos, kurią taiko dažnai, kai nepavyksta žmogaus atkalbėti nuo krikščionybės, - įkiša žmogų į kalėjimą arba beprotnamį. Afganistano ekonomikos ministras jau pareiškė, kad bylką reikia nutraujkti, kadangi Abdulas Rachmanas... aiškiai išprotėjo ir jį reikia uždaryti bepročių namuose.
Primename, kad Abdulas Rachmanas buvo areštuotas pagal kaltinimą atsitraukimu nuo islamo. "Mes nenusiteikę prieš kokią nors konkrečią religiją, bet Afganistane tai ataka prieš islamą",-pareiškė teisėjas. Tiesa, prokuroras Abdulas Vazi pasiūlė sušvelninti bausmę, jei Abdulas Rachmanas grįš į islamą, tačiau pastarasis atsisakė.
Pagal "Maranatha" pranešimą

Nusižudęs vienuolis skaitė "Da Vinčio kodą"

Praeitų metų pabaigoje Anglijoje nusižudė katalikų vienuolis Alenas Rizas, kentėjęs nuo depresijos 12 metų. Jis iššoko iš benediktinų vienuolyno lango. Nors depresija buvo laikoma pagrindine katalikų vienuolio savižudybės priežastimi, tačiau dabar vienuolyno abatas Polas Stonhemas tvirtina, kad nusižudęs vienuolis skaitė "Da Vinčio kodą". Pasak jo, paskutinis depresijos priepolis velionį ištiko tada, kai jis perskaitė šį romaną.
Pagal "Maranatha"

trečiadienis, kovo 22, 2006

Pašaukimo krizė

Europoje katalikų bažnyčia susiduria su kunigų trūkumu, visose šalyse mažėja norinčių stoti į seminarijas. Vienintelė Lenkija yra išimtis.
Paskaičiuota, kad šiuo metu Europoje kas ketvirtas seminaristas yra lenkas. Net Airijoje kunigais šiuo metu ruošiasi tapti tik 131 žmogus, o Anglijoje ir Velse tesimoko 27 seminaristai.
Dar blogesnė padėtis žemyne - Šveicarijoje praeitais metais neatsirado nė vieno žmogaus, norinčio tapti katalikų kunigu.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, kovo 20, 2006

Afganistano krikščionis gali būti nuteistas mirti

Afganistano krikščionis, prieš 16 metų perėjęs iš islamo į krikščionybę, gali būti nuteistas mirti. Abdulas Rachmanas buvo areštuotas pagal kaltinimą atsitraukimu nuo islamo. "Mes nenusiteikę prieš kokią nors konkrečią religiją, bet Afganistane tai ataka prieš islamą",-pareiškė teisėjas.
Tiesa, prokuroras Abdulas Vazi pasiūlė sušvelninti bausmę, jei Abdulas Rachmanas grįš į islamą, tačiau pastarasis atsisakė. Galutinis sprendimas turi būti paskelbtas per du mėnesius.
Visus, kurie skaito šią žinią, raginu užtarti maldoje mūsų brolį, kuris net mirties akivaizdoje neišsižada Kristaus.
Pagal "Religio"

Afganistano krikščionis gali būti nuteistas mirti

Afganistano krikščionis, prieš 16 metų perėjęs iš islamo į krikščionybę, gali būti nuteistas mirti. Abdulas Rachmanas buvo areštuotas pagal kaltinimą atsitraukimu nuo islamo. "Mes nenusiteikę prieš kokią nors konkrečią religiją, bet Afganistane tai ataka prieš islamą",-pareiškė teisėjas.
Tiesa, prokuroras Abdulas Vazi pasiūlė sušvelninti bausmę, jei Abdulas Rachmanas grįš į islamą, tačiau pastarasis atsisakė. Galutinis sprendimas turi būti paskelbtas per du mėnesius.
Visus, kurie skaito šią žinią, raginu užtarti maldoje brolį, kuris net mirties akivaizdoje neišsižada Kristaus.
Pagal "Religio"

ketvirtadienis, kovo 16, 2006

Musulmonai suranda Jėzų internete

Islamo valstybės nesusitvarko su internetu. Nors daugelis iš jų nori uždaryti irėjimą prie krikščioniškų tinklalapių, bet tai jos nepavyksta.
"Strateginių resursų grupė"praneša, kad kas mėnesį krikščioniškus tinklalapius aplanko 9 milijonai žmonių iš musulmoniškų šalių.Daugiausiai iš Artimųjų Rytų.
Viena krikščioniška organizacija, turinčia pokalbių kambarius kalbantiems arabiškai, praneša, kad kasdien apsilanko per 42 000 žmonių. Kiekvieną mėnesį interneto vartotojai parsisiunčia apie 2000 egzempliorių Biblijos arabų kalba.
Kita organizacija tvirtina, kad maždaug 20 žmonių apsisprendžia sekti Kristumi, perskaitę informaciją jos tinklalapyje.
tai verčia nerimauti islamiškas valstybes, kurios visokiais būdais riboja priėjimą prie krikščioniškų tinklalapių. taigi, islamas tik iš pirmo žvilgsnio atrodo toks tvirtas.
Pagal "Jezuscrist"

Sekmininkų vyskupui gresia areštas

Baltarusijoje sekmininkų vyskupui Sergejui Cvorui gresia areštas. Sekmininkų Minsko srities vyskupas buvo kovo 9 dieną iškvietas į teismą už tai, kad prieš kiek laiko į jo namus, kur buvo susirinkę apie 100 tikinčiųjų, įsiveržė miliciją ir surašė protokolą už "demonstracijos tvarkos pažeidimą".
Pats vyskupas sako, kad:"Aš pasakiau, kad čia ne demonstracija, o krikščionių tarnavimas".
Tai naujas išpuolis prieš evangelinius krikščionis.Prieš tai Baltarusijoje 10 parų kalėjimo buvo nuteistas baptistų bažnyčios "Kristaus įsakymas" pastorius Georgijus Viazovskis.Visa jo kaltė - jo namuose susirinkę žmonės skaitė Bibliją, meldėsi ir giedojo.Valžia jį apkaltino "nesankcionuotu tarnavimu".
Pagal "Maranatha" pranešimą

trečiadienis, kovo 15, 2006

"Gyvai" įrašinėja naują albumą

Krikščioniško roko grupė "GYVAI" šiuo metu įrašinėja naują savo albumą. Dainų įrašymas vyksta Rusijoje. Albumas turėtų pasirodyti dar šiais metais.
Beje, "Gyvai" sulaukė ir pasaulietinės muzikos įvertinimo - vasario 15 dieną Vilniuje vyko Lietuvos alternatyvios muzikos apdovanojimuose nominacijoje "Tautos balsas" nugalėjo krikščioniško roko grupė "GYVAI".

"Sektų kūjis" liko be darbo

Garsųjį rusų kovotją su "sektomis" Aleksandrą Dvorkiną išmetė iš darbo. "Sektų kūju" prabardžiuojama odiozinė asmenybė dirbo rusų stačiatikių bažnyčioje, tačiau patys provoslavai pastebėjo, kad jo veikla, kai be jokių aiškių puldinėjamos ne pravoslaviškos organizacijos, visi vadinami "sektantais", o visai tai daroma pravoslavų vardu, ėmė stipriai kenkti pačiai provoslavų bažnyčiai, kuri visuomenės akyse ėmė įgauti inkvizitoriaus įvaizdį.
Be to, provoslavų bažnyčia akaltino A.Dvorkiną suklaidinus pačia stačiatikių bažnyčią, kaip reikia elgtis su ne pravoslaviškos kilmės krikščionimis. Mat butent A.Dvorkinas ruošė provoslavų bažnyčios oficialius dokumentus, kurie ragino bet kokiom priemonėm "kovoti su sektomis". Beje, išeidamas iš darbo A.Dvorkinas "priglaudė" pravoslavams priklausančią kompiuterinę techniką.

Pagal "Religio"

antradienis, kovo 14, 2006

Šeron Stoun atgailavo

Amerikiečių aktorė Šeron Stoun atgailavo Jeruzalėje prie Vakarinės sienos už vaidmenį filme "Esminis instinktas 2". Deja, atgailavo ne už apsinuoginimą ir nepadorias scenas, kurių gausu filme, o už tai... kad filmo tęsinys, jos nuomone, blankus, palyginus su pirmtaku. O tai aktorės manymu - baisi nuodėmė.
Ką gi,perfrazavus žinomą posakį - kiekvienas ima atgailauti pagal savo sugedimo laipsnį.
Pagal "Maranatha" pranešimą

Islamistai Indonezijoje toliau uždarinėja bažnyčias

Paskutinė auka - katalikų bažnyčia, kuri buvo įsikūrusi privačiame name netoli Džakartos.
Praeitasi metais Indonezijoje prievarta buvo uždarytos 23 krikščionių bažnyčios.
Pagal "Maranatha" pranešimą

antradienis, kovo 07, 2006

Musulmonai reikalauja uždrausti... Volterą

Įkvėpti sėkmės, kai visas pasaulis susirūpino karikatūrų skandalu, Prancūzijos Musulmonai reikalauja uždrausti... Volterą. Šį kartą musulmonams neįtiko klasiko kūrinys "Mahomedas", kuriame autorius išjuokia religinį nepakantumą.Kūrinys parašytas 1741 metais.
Beje, Volteras neįtiko ne tik musulmonams, praeityje už jo kūrinius jis ne kartą buvo viešai pasmerktas, jo knygos viešai degintos, o jam grasino pati Inkvizicija.
Kagi laikai keičiasi, požiūris ne, vienus inkvizitorius stengiasi pakeisti kiti.
Pagal "MIGnews"

Nuteisė pastorių

Baltarusijoje 10 parų kalėjimo nuteistas baptistų bažnyčios "Kristaus įsakymas" pastorius Georgijus Viazovskis.Visa jo kaltė - jo namuose susirinkę žmonės skaitė Bibliją, meldėsi ir giedojo.
Valžia jį apkaltino "nesankcionuotu tarnavimu", nors bendruomenė įkurta dar 1994 metais.Valdžia visokiomis priemonėmis trukdė bendruomenę perregistruoti.Panašius išmeginimus patiria daugelis protestantiškų bažnyčių.
Beje, tai pirmas toks nuosprendis už tikėjimą po 20 metų.
Pagal "Maranatha"

Palestiniečiai ima gyventi pagal "Hamas"

"Hamas" imasi daryti savo tvarką Palestinoje - pirmadienį kovotojų grupuotės "Hamas" atstovai parlamente balsavo už tai, kad būtų panaikintos visos paskutinę ankstesniojo parlamento sesiją, įvykusią praėjusį mėnesį, priimtos įstatymo pataisos, įskaitant ir prezidentui Mahmoudui Abbasui suteiktą teisę skirti kai kuriuos teisėjus.
Be to, skelbiama, kad bus panaikintas Hebrone veikiantis kazino. Toliau eilė seks kino teatrams ir kitoms pasilinksminimuo vietoms. Šariatas artėja...

Pagal "Mignews" pranešimą

penktadienis, kovo 03, 2006

JAV iškils katalikų miestas

JAV netrukus iškils katalikų miestas. Buvęs jūrų pėstininkas, kuris užaugintas vienuolių, o turtus susikrovė prekiaudamas pica, ėmėsi 540 mln. JAV dolerių verto plano sukurti pirmą miestą JAV teritorijoje, kur griežtai galiotų katalikiški principai.Iš "katalikiškų principų" minima, kad bus draudžiami abortai, pornografija ir kontraceptikai. Miestas vadinsis Ave Maria.Miestas bus statomas Floridos valstijoje.
Dar prie miestelio "katalikškumo" galima pridėti tai, kad centre bus 30 metrų aukščio koplyčia, jame pirmą kartą per pastaruosius 40 metų JAV bus pastatytas krikščioniškas universitetas.
Turbūt ši idėja gimė nusižiūrėjus į mormonų valdomą Jutą.
Pagal "Maranatha" pranešimą

ketvirtadienis, kovo 02, 2006

Katalikai įvardijo savo baimes

Pasaulio Bažnyčių Taryboje svečių teisėmis dalyvavę katalikai skaitė pranešimą, kuriame įvardijo grėsmes ekumenizmui.
Pasirodo, pati didžiausia grėsmė katalikų bažnyčiai - spartus sekmininkų augimas, kurie nesileidžia į teologinius ir politinius ekumeninius žaidimus, be to, atskleidžia katalikybės neefektyvumą ir mirusią tarnavimo formą, kuri neišlaiko susidūrusi su gyvu tikėjimu. Tačiau, kaip bebūtų keista, katalikai kaltindami sekmininkus neekumenišku, patys nestoja į Pasaulio Bažnyčių Tarybą...
Pranešime Vatikano pasiuntinys kardinolas V.Kasperis nurodė, kad tarp pagrindinių iššūkių ekumeniniame procese, nurodė naujųjų sekmininkų grupių didėjimą, kurios, beje, pačios gana skeptiškai žiūri į santykius su tradicinėmis denominacijomis ir nestoja į Pasaulio Bažnyčių Tarybą.
„Kasdieniniame gyvenime dialogas su jomis yra įmanomas, tačiau teologinis dialogas labai sunkus, nes jos neturi vieningos teologijos ir dažnai yra labai agresyvios“, – aiškino Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad neosekmininkų evangelinių grupių formacija dar tik įsibėgėja ir toli gražu dar neaiški šios plėtros pabaiga. Šis augimas kelia klausimus ir Katalikų Bažnyčiai dėl jos pastoracijos efektyvumo ir liturginių apeigų patrauklumo.
Kagi, matyt ateina laikas keisti liturgiją...