trečiadienis, kovo 22, 2006

Pašaukimo krizė

Europoje katalikų bažnyčia susiduria su kunigų trūkumu, visose šalyse mažėja norinčių stoti į seminarijas. Vienintelė Lenkija yra išimtis.
Paskaičiuota, kad šiuo metu Europoje kas ketvirtas seminaristas yra lenkas. Net Airijoje kunigais šiuo metu ruošiasi tapti tik 131 žmogus, o Anglijoje ir Velse tesimoko 27 seminaristai.
Dar blogesnė padėtis žemyne - Šveicarijoje praeitais metais neatsirado nė vieno žmogaus, norinčio tapti katalikų kunigu.
Pagal "Maranatha" pranešimą

Komentarų nėra: