penktadienis, balandžio 29, 2005

Ir prezidentams reikia Kristaus

Zambijos prezidentas priėmė Kristų ir viešai pasikrikštijo. Zambijos prezidentas Levi Mvanavasu priėmė Kristų ir pasikrikštijo Lusakoje esančiame Pietų Baptistų konvencijos seminarijoje.
Tai atspindi bendras tendencijas Afrikoje – krikščionybė peržengia sienas ir sparčiai plinta.
Vien praeitasi metaisZambijoje vien baptistų bažnyčios pradėjo 116 naujų susirinkimų, o bendras jų skaičius Zambijoje siekia 924. Prie šio skaičiaus reikia pridėti dar 124 lankomas vietas.

Pagal “Mission Network News”.

ketvirtadienis, balandžio 28, 2005

Siautėjo Rusijos milicija

Iževsko (Rusija) mieste milicija surengė tikrą pogromą prieš bažnyčių “Krikščionių sąjunga” tikinčiuosius.
Balandžio 14 dieną keliose vietose į bažnyčių “Krikščionių sąjunga” pastatus įsiveržusi milicija suėmė 46 žmones ir išsivežė tardymui. Vienas vyras buvo sumuštas, o 4 išlaikyti milicijoje parą. Milicininkai elgėsi labai grubiai – keikėsi, grasino ir įžeidinėjo žmonės. Grasino net moterims.
Bažnyčių “Krikščionių sąjunga” vardu paskelbtas pareiškimas, kuriame reiškiamas susirūpinimas tikėjimo laisvės pažeidimu, prievarta, naudojama prieš evangelinius tikinčiuosius.
Pagal “Maranatha” pranešimą

trečiadienis, balandžio 27, 2005

Kurtieji tarnauja

Evangeliška Sankt Peterburgo bažnyčia “Arka” – vinintelė vieta šiame mieste, kur šlovinimo grupė gieda rankomis ir gestais. Dauguma šos bažnyčios lankytojų – kurtieji.
Bet ir kurtumas šiems žmonėms netrukdo tarnauti Jėzui – neseniai ši bažnyčia pristatė meninį filmą apie abortų žalą “Neužmuškite manes”. Filmavimas vyko visus metus, atsiėjo 10 000 dolerių. Oksana Senikova, režisierė sako, kad į filmą įdėti pinigai atsipirks, nes ir sveiki žmonės, pažiūrėję filmą, atgailauja ir šaukiasi Dievo.”Man net baisu, kad aš esu autorė šito filmo”,- sako Oksana Senikova.
Pagal "Maranatha" pranešimą

pirmadienis, balandžio 25, 2005

Ispanija kratosi "Opus Dei" įtakos

Ispanijoje parengtas įstatymo projektas, kuris ruošiasi panaikinti visas katalikų bažnyčios privilegijas, kurias jie išsikovojo, veikiant prieštaringai vertinamai katalikų organizacijai “Opus Dei”, kurios įtaka politikai ypač buvo išaugusi per konservatorių valdymo metus.
Socialistai stengsis įteisinti visų tikėjimų lygybę, kuri garantuota Konstitucijoje.Nes šiuo metu viskas labai panašu kaip ir Lietuvoje – formaliai visi tikėjimai lygūs, bet realiai privilegijos ir didžiulės valstybės lėšos tenka vienai tikybai.
Pagal "Maranatha" pranešimą

penktadienis, balandžio 22, 2005

Seksualinio išnaudojimo mastai JAV katalikų bažnyčioje šiurpina

Seksualinio priekabiavimo aukoms JAV Katalikų bažnyčią nuo 2002 metų, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot pranešę apie nusikaltimus, išmoka vis daugiau išmokų.
Vien tik Šiaurės Kalifornijos parapijose šiuo metu nagrinėjama per 150 ieškinių. Iki šiol didžiausią kompensacijų sumą praėjusiais metais turėjo sumokėti Bostono vyskupija. Ji 300 aukų skyrė 85 milijonus dolerių.
Praeitą savaitę viena katalikų parapija Kalifornijoje dviem broliams, kurie prieš 25 metus buvo seksualiai išnaudoti kunigo, privalės sumokėti dviejų milijonų dolerių kompensaciją. 12 narių prisiekusiųjų žiuri pripažino Oklendo vyskupiją kalta neužkirtus kelio pedofilo dvasininko veiksmams.
33 ir 34 metų brolių advokatai argumentavo, kad Bažnyčia katalikų tyliai toleravo jo elgesį. Dabar 68 metų kunigas jau nušalintas nuo tarnystės.
Jau praėjusį mėnesį prisiejusieji San Franciske priteisė vienam vyriškiui daugiau kaip 400 tūkst. dolerių kompensaciją. Jie priėjo išvadą, kad Bažnyčia žinojo apie seksualinį išnaudojimą, tačiau nesiėmė veiksmų.
Pagal "Credo" ir "NeWru" pranešimus.

ketvirtadienis, balandžio 21, 2005

Baltarusijos valdžia vėl kimba prie sekmininkų

Praeitą savaitę tapo žinoma, kad Minsko sekmininkišką bažnyčią “Naujasis gyvenimas”, turinčią 600 narių, norima išsklaidyti ir likviduoti.
Į bažnyčios “Naujasis gyvenimas” ofisą atėję valdžios pareigūnai atnešę įspėjimą. Tai jau antras toks įspėjimas, o pagal Baltarusijos įstatymus po dviejų įspėjimų galima bažnyčią likviduoti.
Šiuo metu valdžios atstovai ėmė persekioti šią bažnyčią, atseit jie garbina “neteisėtoje vietoje”. Taigi “neteisėti susirinkimai” susilaukė didelio dėmesio, o pastorius Viačeslavas Gončarenko teismo buvo pripažintas kaltu dėl jų organizavimo.
Minsko sekmininkiška bažnyčia “Naujasis gyvenimas” ruošiasi paduoti į teismą, kad šie sprendimai būtų pripažinti neteisėtais.
Pagal “Life4god” ir “Forum 18 News Service” pranešimus

trečiadienis, balandžio 20, 2005

Mokėsi moteriškumo

Kas sakė, kad laikas nuo laiko nereikia sugrįžti prie paprastų dalykų? Štai Penzoje (Rusija) vyko bažnyčių “Gyvasis tikėjimas” (sekmininkai) konferencija moterims. Konferencijos metu buvo nagrinėjama viena tema – “Moteriškumo grožis”, pagrindinė pranešėja – Natalija Serova, Penzos bažnyčios “Gyvasis tikėjimas” pastoriaus žmona.
Kaip tvirtina konferencijos delegatės, susirinkimo atmosfera ir kalbėti dalykai atnaujino moteriškumo supratimą ir sukėlė daugybę teigiamų emocijų.
Pagal MXL pranešimą

antradienis, balandžio 19, 2005

“Ganytojas” išleido jubiliejinį numerį

Šeštadienį Vilniuje vyko krikščioniško laikraščio “Ganytojas” bendradarbių susitikimas.
Devintus metus leidžiamas krikščioniškas laikraštis “Ganytojas” balandžio mėnesį išleido 200 numerį. Kadangi laikraštis leidžiamas kas dvi savaites, šio skaičiaus reikėjo laukti ketverius metus. Taigi šeštadienį apie 30 laikraščio bendradarbių susirinko Vilniuje bažnyčios “Tikėjimo žodis“ raštinėje.
Šiuo metu laikraštis leidžiamas 700 egzempliorių tiražu, jo apimtis – 16 puslapių. Laikraštis skiria dėmesio dabarties problemoms, krikščionybės istorijai, dvasinio gyvenimo pagrindams, įvykiams krikščioniškame pasaulyje. Taip pat jame yra puslapiai jaunimui ir vaikams.
Laikraštis prenumeruojamas ir skaitomas ne tik Lietuvoje, bet pasiekia skaitytojus ir užsienyje, beje, “Ganytojas” įveikia ir konfesines ribas – dėl temų platumo šis leidinys vertinamas ir kitose protestantiškose bendruomenėse.

pirmadienis, balandžio 18, 2005

Kauno bažnyčia “Naujoji karta” šventė

2005 metų kovo mėnesį Kauno bažnyčia “Naujoji karta” šventė ketverių metų jubiliejų.
Prieš ketverius metus, 2001 metais, maždaug aštuoniasdešimt žmonių susijungė sekti “Naujosios kartos” judėjimu.
Kauno bažnyčiai šiuo metu vadovauja Tamara Lazovskaja. Jubiliejuje be pastoriaus Aleksejaus Lediajevo dalyvavo pastoriai Rolandas Bračas iš Gulbenės, Vaidas Vyšniauskas iš Vilniaus.
Savaime aišku, ketveri metai - labai mažai, bet kartu laikas patvirtino, kad šie žmonės nesusibūrė atsitiktinai.
Pagal “NeWgeneration” pranešimą

penktadienis, balandžio 15, 2005

Seksualinio priekabiavimo skandalai krečia ir Europos katalikų bažnyčią

Seksualinio priekabiavimo skandalas Jungtinių Valstijų Katalikų bažnyčią sukrėtė 2002 metais, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot juos suspendavę ar pranešę apie nusikaltimus pasaulietinei valdžiai.
Tvirkinimo aukoms JAV Bažnyčia išmokėjo beveik 700 mln. dolerių (1,9 mlrd. litų) kompensaciją. Bostono vyskupija, kur apie skandalus žiniasklaida pranešė pirmiausiai, paklojo 85 mln. dolerių (238 mln. litų).
Šiuo metu skandalas persikrausto į Europą - vienas garsiausių Italijos kunigų, kovojusių prieš mafiją, bus teisiamas dėl vaiko tvirkinimo, pirmadienį nusprendė vienas Sicilijos magistratas. Tėvas Paolo Turturro, vadovavęs parapijai viename neramiausių Palermo rajonų netoli pagrindinės mafijos narių įkalinimo vietos ir dažnai rengdavęs vaikų demonstracijas prieš organizuotą nusikalstamumą, kaltinamas dviejų mažamečių tvirkinimu.
Teismas gegužės 19 dieną prasidės Sicilijos sostinėje Palerme, kur P.Turturro gyveno iki 2003 metų, kai magistratai nurodė jam palikti šį miestą, kol bus tiriami jam pareikšti kaltinimai.

Pagal "Maranatha" ir "Lenta" pranešimus

ketvirtadienis, balandžio 14, 2005

Kaip mormonai gretas gausina

Rusijoje kyla banga protestų, kad mormonai superka mirusių piliečių sąrašus ir atlieka savo paslptingus ritualus po mirties juos “krikštydami į mormonus” . Pasak Rusijos Tarpreliginės tarybos atstovo Romano Silantjevo, tai tikra šventvagystė mirusiųjų ir krikšto atžvilgiu.
Nuo 1940 metų, kai mormonai ėmė krikštyti mirusiuosius, remdamiesi ištrauka ir Pirmojo laiško Korintiečiams, mormonų misionieriai visame pasaulyje ieško archyvų ir kasmet vykdo mistines mirusiųjų krikšto apeigas, taip stengdamiesi juos išgelbėti.
Beje, Jėzaus Kristaus paskutinių laikų šventųjų bažnyčios (mormonų) genealoginio archyvo, kuriame yra apie 400 milijonų pavardžių, tyrinėtoja Helen Redkei, pareiškė, kad tyrinėdama archyvą jame aptiko ir Adolfo Hitlerio pavardę.
Paklausti apie A.Hitlerį ir kitus mirusiuosius, kurie buvo krikštyti po mirties, bet nebuvo mormonais, mormonai aiškino, kad tai tiesiog dovana mirusiajam ir jis laisvas ją priimti.
Ar priėmė Adolfas Hitleris kilnią mormonų dovaną, nepranešama.
Pagal "Inopressa" pranešimą

trečiadienis, balandžio 13, 2005

Protestuoja pedofilų aukos

Pedofilų kunigų aukos stengiasi neleisti kardinolui Bernardui Law aukoti mišių mirusio popiežiaus garbei, praneša BBC News.
2002 metais katalikų kardinolas Bernardas Law turėjo palikti Bostoną, nes paaiškėjo, kad jis žinojo apie pedofilus kunigus ir juos savotiškai dangstė
JAV kunigų – pedofilų aukų organizacija ragina neleisti aukoti mišių jam. Priminsiu, kad popiežius Jonas Paulius II pats paskyrė į naujas pareigas kardinolą Bernardą Law. Kunigų – pedofilų aukų organizacija savo tinklalapyje paskelbė, kad ragina Vatikaną įsiklausyti į jų balsą.
Vatikano pareiškime buvo nurodoma, kad popiežius B.Law paskyrė vienos svarbiausių Romos bažnyčių - Švč. Marijos didžiosios bazilikos dekanu. Dekanas yra vyriausiasis katedros arba bazilikos dvasininkas, atsakingas už jos administravimą ir paprastai vadovaujantis daugeliui apeigų.
Seksualinio priekabiavimo skandalas Jungtinių Valstijų Katalikų bažnyčią sukrėtė 2002 metais, kai išaiškėjo, kad seksualiai nepilnamečius išnaudojusius kunigus daugelis vyskupų perkeldavo iš vienos parapijos į kitą, užuot juos suspendavę ar pranešę apie nusikaltimus pasaulietinei valdžiai.
Tvirkinimo aukoms JAV Bažnyčia išmokėjo beveik 700 mln. dolerių (1,9 mlrd. litų) kompensaciją. Bostono vyskupija, kur apie skandalus žiniasklaida pranešė pirmiausiai, paklojo 85 mln. dolerių (238 mln. litų).
Tikinčiųjų viešai paragintas pasitraukti, B.Law gėdingai atsistatydino 2002 metų gruodį. Nuo tada jis daugiau laiko praleido Romoje nei Jungtinėse Valstijose, o nemažai Vatikano apžvalgininkų spėliojo, ar popiežius skirs jam kokį nors postą.
Bostono arkivyskupija pranešė, kad jėzuitų vadovaujamai Bostono kolegijai už daugiau kaip 100 mln. dolerių (280 mln. litų) ruošiasi parduoti arkivyskupo dvarą ir jį supančias žemes, idant šimtams seksualinės prievartos aukų galėtų išmokėti teismo priteistas kompensacijas.

Pagal "Credo" pranešimą.

antradienis, balandžio 12, 2005

Griūna sienos

Praeitą savaitę Kijevo bažnyčia "Dievo pasiuntinybė" šventė gimtadienį.Šioje šventėje dalyvavęs Latvijos bažnyčios “Naujoji karta” pastorias Aleksejus Lediajevas sulaukė malonaus siurprizo - pamokslauti į savo bažnyčią Kijeve jį pakvietė sekmininkų vyskupas Vitalijus Vozniukas.
Priminsime, kad ne taip seniai, kovo 29 dieną, didžiausio Rusijos charizmatinių bažnyčių susivienijimo RocXBE vardu (sekmininkų) vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė griežtą pareiškimą Latvijos bažnyčios “Naujoji karta” ir jos pastoriaus Aleksejaus Lediajevo atžvilgiu.
Vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė, kad pastoriaus Aleksejaus Lediajevo knyga “Naujoji pasaulio tvarka” nesuderinama su evangelinių bažnyčių doktrinomis ir “laikytina erezija”.
Taip pat vyskupas sako nepritariantis bažnyčios “Naujoji karta” metodui kurti naujas bažnyčias, stengiantis suskaldyti jau esančias evangelines bažnyčias.
Taigi, Ukrainoje, matyt, griūna bet kokios konfesinės sienos, o prabudimas šioje šalyje verčia krikščionis jaustis kaip vienos komandos dalimi.
Pagal "NeWgeneration" ir "Maranatha" parnešimus

pirmadienis, balandžio 11, 2005

Baltarusija. Kyla “nelegalaus” garbinimo persekiojimas

Minsko sekmininkiška bažnyčia “Naujasis gyvenimas”, turinti 600 narių, renkasi buvusioje karvių fermoje nuo to karto, kai valdžia uždraudė jiems nuomotis patalpas mieste.
Šiuo metu valdžios atstovai ėmė persekioti šią bažnyčią, atseit jie garbina “neteisėtoje vietoje”.
Tiesa, į klausimą, kodėl negalima bažnyčios tarnavimo vykdyti karvidėje, valdžios atstovai atsako, kad “ir kazino melstis negalima”. O paklausus, kodėl tada provoslavų bendruomenė gali naudoti geležinkelio vagoną, buvo atsakyta, kad “žmonės ten nesimeldžia”.
Visą straipsnį skaitykite čia:
Forum 18 News Service

Pagal DCI pranešimą

penktadienis, balandžio 08, 2005

Premijas gaus po 26 metų

Nerimsta aistros dėl popiežiaus laidotuvių. Štai Olandų karališkoji šeima nedalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvėse. Komentatoriai pažymėjo, kad beveik visų Europos karališkųjų šeimų atstovai laidotuvėse buvo, nepaisant to, ar jie yra katalikai, ar protestantai.
Hagos stebėtojai sakė, kad protestantiški Nyderlandų karališkosios šeimos atstovai penktadienį neturėjo jokių oficialių susitikimų. Jie taip pat pažymėjo, kad protestantiškos Skandinavijos karališkieji rūmai į laidotuvės siuntė savo atstovus. Palydėti Popiežiaus į paskutinę kelionę atvyko net musulmoniškos Jordanijos karalius Abdula, o britų princas Čarlzas dėl laidotuvių net atidėjo savo vestuves.
Beje, Vatikano darbuotojai netrukus gaus premijas už savo darbą per 26 popiežiaus Jono Pauliaus II popiežiavimo metus.
Vienkartinės premijos, lygios darbuotojo mėnesinei algai, paprastai yra įteikiamos po popiežiaus mirties. Anksčiau mažiausios pasaulyje valstybės darbuotojai gaudavo dvi premijas - vieną popiežiui mirus, o kitą, paskyrus naują popiežių.Taigi premijos laukti reikėjo ilgokai...
Pagal "Republica" ir "Maranatha"

ketvirtadienis, balandžio 07, 2005

Tamilas bažnyčioje švaistėsi kardu

Vienoje Vokietijos protestantų bažnyčioje nužudytas žmogus, trys – sužeisti.
Pietvakarių Vokietijos Štutgarto mieste vienoje iš protestantų bažnyčių užpuolikas, besišvaistydamas samurajų kardu, nužudė vieną žmogų ir tris sužeidė, vieną iš jų - labai rimtai, sekmadienį pranešė policija.
"25 metų nusikaltėlis bažnyčioje surengė tikras skerdynes. Jis įsiveržė į bažnyčią su samurajų kardu ir bandė juo sužeisti, kas tik pasitaikė jo kelyje", - teigė Štutgarto policijos vado pavaduotojas Michaelis Kiūneris. Žudikas pagal tautybę yra tamilas, žuvusioji ir sužalotieji –taip pat.
Policijos pareigūnai per spaudos konferenciją teigė, kad per išpuolį žuvo 43 metų moteris. Taip pat buvo sužeisti trys žmonės, viena moteris - labai sunkiai, sakė policininkai. Jie pridūrė, kad bažnyčioje kilo baisus chaosas. Įvykio liudininkai teigia, jog aplink bažnyčią buvo matyti daug kraujo.
Policija mano, kad išpuolio priežastis gali būti problemos šeimoje. Beje, tamilai jau seniai kovoja su Šri Lankos vyriausybę dėl nepriklausomybės, o krikščionys šioje prie Indijos esančioje saloje patiria didelius persekiojimus, taigi gali būti kad ir išpuolis susijęs su tamilų neapykanta krikščionybei.
Pagal "Maranatha" ir "Drugoe" pranešimus

trečiadienis, balandžio 06, 2005

Rasta Evangelija pagal Judą smogs per “Da Vinčio kodą“

Šveicarijoje rastas manuskriptas, kuris laikomas Evangelija pagal Judą. Fondas “Maecenas” šį rankraštį įsigijo iš privataus asmens.
Apie Jėzaus išdavėjo Judo evangeliją nežinoma nieko, išskyrus tai, kad tokia evangelija egzistavo. Ją mini vyskupas Irenėjus, kuris II amžiuje ją įvardijo kaip ereziją.
Jos teksta sudaro 62 lapai papiruso, tekstas užrašytas koptų kalba.Pasak mokslininkų tekstas išliko tik todėl, kad koptams draudžiama naikinti rankraščius, kur yra žodis “Dievas”
Rastoji Judo evangelija gali labai stipriai smogti per komercinius literatūros ir kino žanrus, ypač nukentėti turėtų garsusis “Da Vinčio kodas“, kurio filmo premjera sutaps su Judo evangelijos pasirodymu. Juk šios knygos idėja yra ta, kad krikščionys slepia tai, kad Jėzus vedė Mariją Magdalietę ir ši pagimdė jam vaiką.
Ypač tai nepatiko stačiatikių bažnyčiai.“Da Vinčio kodas“, kaip ir kiti bandymai perrašyti žemiškojo Jėzaus gyvenimo istoriją, tėra tik bandymas pateisinti nuodėmę, tikina Rusijos Stačiatikių Bažnyčios atstovai.
„Ne pirmą kartą yra bandoma Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą pristatyti būdu, kuris prieštarauja Evangelijų pasakojimams ir bažnytinei tradicijai. Tokių bandymų buvo iš karto po jo žemiškosios istorijos pabaigos, per visus tolesnius amžius ir ypač XX a. pabaigoje“, - Rusijos Stačiatikių Bažnyčios atstovai.
Pasak jų, tokios fantazijos dažniausiai atsiranda dėl dviejų priežasčių: dėl noro pateisinti nuodėmę ir dėl troškimo sulaukti visuotinės šlovės.
Taigi, teks palaukti dar metus, kol pasirodys šis šveicarų mokslininkų ruošiamas rankraštis ir bus sugriautas dar vienas mitas.
Pagal “Drugoe” ir “Inopressa” pranešimus

antradienis, balandžio 05, 2005

Minesotoje siautėjo satanistas

Džefas Vizas, Minesotoje nušovęs mokykloje 9 žmones ir nusižudęs pats, buvo satanistas ir gotikinės muzikos gerbėjas, pranešė Red Leiko miestelio mokyklos darbuotojai.
Indėnų rezervate Minesotoje Džefas Vizas pirmiausia nušovė savo senelį ir močiutę, po to patraukė į mokyklą, kur šaudė toliau. Buvo sužeisti 15 mokinių, o 7 moksleivius jis nušovė. Bet pranešusieji apie žudiką žinias jo ryšio su satanizmu ir gotikine muzika neakcentuoja, nors, be abejo, tai turėjo įtakos jaunojo žudiko psichologijai.
Pagal "Drugoe"

pirmadienis, balandžio 04, 2005

Paskelbė pareiškimą

Kovo 29 dieną didžiausio Rusijos charizmatinių bažnyčių susivienijimo RocXBE vardu (sekmininkų) vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė griežtą pareiškimą Latvijos bažnyčios “Naujoji karta” ir jos pastoriaus Aleksejaus Lediajevo atžvilgiu.
Vyskupas Sergejus Rechovskis paskelbė, kad pastoriaus Aleksejaus Lediajevo knyga “Naujoji pasaulio tvarka” nesuderinama su evangelinių bažnyčių doktrinomis ir “laikytina erezija”.Taip pat vyskupas apgailestauja, kad pastangos pakeisti A.Lediajevo požiūrį Rusijos charizmatinių bažnyčių susivienijimo RocXBE liko bevaisės, kaip ir kitų žymių krikščionių pastangos.
Taip pat vyskupas sako nepritariantis bažnyčios “Naujoji karta” metodui kurti naujas bažnyčias, stengiantis suskaldyti jau esančias evangelines bažnyčias.
Pastoriaus Aleksejaus Lediajevo knyga “Naujoji pasaulio tvarka” pasirodė 2002 metais.
Pagal “Baznica”

šeštadienis, balandžio 02, 2005

Kai kas aukoja ir šiais laikais...

Latvijos rusų liuteronų bendruomenė gali patekti į Gineso rekordų knygą. Mat Mežaparke įsikūrusi šv. Luko rusakalbių liuteronų bendruomenė pastato statybai gavo anoniminį paaukojimą, siekiantį… 60 milijonų dolerių
Šios sumos užteks pastatyti Rygoje patį didžiausią bažnyčios pastatą. Ekspertų teigimu, pastatas gali būti didesnis ir už garsiąją Kristaus Išgelbėtojo bažnyčią Maskvoje ir patekti į Gineso rekordų knygą.
Pagal “Baznica”

penktadienis, balandžio 01, 2005

Švedijoje iš varžytynių parduodamos bažnyčios

Švedijoje iš varžytynių parduodama liuteronų bažnyčia, kuri Sederhamno mieste tapo nereikalinga. Sprendimą parduoti bažnyčia priėmė Upsalos vyskupija, kuri per 5 metus tokiu būdu atsikratė jau 12 pastatų, kurių naudojimas buvo neracionalus.
Buvusiose liuteronų bažnyčiose įsikūrė butai, galerijos ir muziejai, o vieną pastatą Stokcholme nori įsigyti net musulmonai.
Šiuo metu švedijos liuteronai patiria žymų narių mažėjimą.
“Mes nemanome, kad Dievas negyvena šiame pastate, sako Upsalos vyskupijos atstovas, -Dievas yra visur , o pastatas - tik vieta, kur susirenka krikščionys”.
Pagal "Lenta.ru"