šeštadienis, lapkričio 29, 2008

Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų

Teroras prieš krikščionis, vykdomas Egipte musulmonų, tęsiasi. Šį kartą užpuolimo taikiniu tapo Mergelės Marijos bažnyčia Kaire. Bažnyčia užpuolė 20 tūkstančių musulmonų praneša ASSIST News Service.
Kaip praneša liudininkai, minia apsupo bažnyčią, kurioje tuo metu buvo apie tūkstantį krikščionių. Musulmonai į juo mėtė akmenis, balionus su butano dujomis. Minia sunaikino visą bažnyčios pastato pirmą aukštą.
Puldama minia skandavo eilutes iš Korano apie džihadą ir tokias frazes "Mes aukojam savo kraują ir savo gyvybes dėl tavęs, islame".
Liudininkai teigia, kad bažnyčią puolė ir vaikai apie 8 metų ir vyrai 50 metų. Minioje buvo nemažai ir moterų. Galaiusiai minią išvaikė atvykę specialiųjų pajėgų Egipto kariai. Žmogaus teisių gyvejų organizacijų atstovų neįleido į užgrobtą ir nusiaubtą bažnyčios pastatą.

antradienis, lapkričio 18, 2008

Katalikų bažnyčia - galima ir pašokti

Va taip atrodo katalikų bažnyčios mišios kai kuriose šalyse.

Rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai

Izraelyje rasti materialūs Jėzaus Kristaus gyvenimo įrodymai. Ekspertų manymu, Izraelyje rasta palaikų dėžė su Jėzaus brolio jokūbo palaikais. Po ilgo teisminio tyrinėjimo, pranešta, kad Jezuzalės teismas atsisakė pripažinti palaikų dėžė, ant kurios užrašas "Jokūbas, Juozapo sūnus, Jėzaus brolis" falsifikatu. Iš Biblijos žinoma, kad Jėzus turėjo brolių, o žemiškasis tėvas buvo Juozapas. Praneša ProСhurch.info.

šeštadienis, lapkričio 15, 2008

Ulfas Ekmanas ieško vienybės

Pasirodė pranešimai, kad Švedijos „Gyvenimo žodžio" bažnyčios pastorius Ulfas Ekmanas pastaruosius keletą metų aktyviai bendrauja su katalikų bei pravoslavų lyderiais ir pristato jų doktrinas savo bažnyčioje.
„Dievas labai aiškiai kalbėjo man apie krikščionių vienybę. Kai ateizmas ir islamas užkariauja Europą, įprasti prabudimo devizai neveikia. Šių dienų krikščionių poreikis - susivienyti su istorinėmis bažnyčiomis", - sakė pastorius U. Ekmanas. Ulfo Ekmano požiūris susilaukė tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų.
Evangelinių bažnyčių lyderiai jau du kartus šiemet buvo susirinkę aptarti šio klausimo. Jie pabrėžė tai, kad katalikams vienybė visada reiškia paklusnumą Romos popiežiui. Švedijos katalikų vyskupas Andersas Arborelijus patvirtino šią nuomonę: „Mes negalime ignoruoti Jėzaus paliepimo jungtis su apaštalu Petru", tai yra su Romos popiežiumi.
Pranešimuose buvo teigiama, kad U.Ekmanas esą stengiasi suvienyti protestantus po "popiežiaus sparnu".
Iš tiesų U.Ekmanas bendrauja tiek su katalikų, tiek su protestantų bažnyčių lyderiais, tačiau tokios išvados yra skubotos.

Balsavai už Obamą - atgailauk


Katalikų kunigas Džėjus Niumanas Pietų Karolinoje atskyrė Obamos rėmėjus ir pareiškė neleisiąs jiems priimti ostijos per mišias, kol jie neatgailaus, esą balsas atiduotas už Obamą yra balsas "už tikrą blogį".
Praneša invictory.org remdamasi ЛентаРу.
Savo laiške kunigas išdėstė, kad Obamas rinkėjų sieloms"gresia pražūtis" jei jie neatgailaus".
Laiške aiškinama, kad tokios "bausmės" nusipelnė tie, kurie parėmė abortų šalininką Obamą.
Oficialiai Katalikų bažnyčia deklaruoja, kad nesikiša į politiką.

antradienis, lapkričio 11, 2008

Neturto įžadus duodantys pranciškonai… semia milijonus

Ūkio ministras patvirtino 50 Valstybės planuojamų kultūros paveldo išsaugojimo projektų, finansuojamų iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų, sąrašą. Panagrinėjus paaiškėja, kad nemaža dalis valstybės skiriamų lėšų nukeliauja katalikų bažnyčios turtui išsaugoti ir restauruoti. To kažkodėl nenusipelnė nė viena kita konfesija Lietuvoje. Dar gražiau, kad neturto įžadus duodantys pranciškonai semia milijonus iš fondų.
Pranešama, kad ES lėšos bus skirtos viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmo reikmėms.
Jiems įgyvendinti numatoma skirti 215,7 mln. litų iš ES struktūrinės paramos fondų, dar 25,4 mln. litų – iš valstybės biudžeto. Iš šios sumos į katalikų bažnyčios projektus nukeliaus beveik…40 milijonų litų, beje, didžioji dalis lėšų iš šios sumos – į tuos objektus, kuriuose yra žodis “bernardinų”.
Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikai skiriama 5 milijonų litų suma, Pažaislio vienuolynui 9,5 milijonų litų, Tytuvėnų bernardinų vienuolynui 10 milijonų litų, Kauno – 8 milijonai litų, o Vilniaus bernardinams irgi 8 milijonai litų.

Šaltinis – Ūkio ministerija

pirmadienis, lapkričio 10, 2008

Žydai, tikintys Kristumi


Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino giminės.
Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto numatė. Ar nežinote, ką sako Raštas apie Eliją, kai šis skundžiasi Izraeliu:
“Viešpatie, jie išžudė Tavo pranašus, išgriovė Tavo aukurus; aš vienas belikau, ir jie tyko mano gyvybės”.
O kaip skamba Dievo atsakymas? “Aš pasilaikiau septynis tūkstančius vyrų, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį”.
Ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis.

Laiškas Romiečiams 11 skyrius

trečiadienis, lapkričio 05, 2008

Pakistane vyko Jėzaus festivalisSpalio mėnesį Pakistane, islamiškoje šalyje, kurioje būti krikščionimi yra mirtinai pavojinga, vyko Jėzaus festivalis. Lahoro mieste festivalį rengė organizacija"Kristus - visoms tautoms". Jį vedė bažnyčios "Pergalė" paastorius Henris Modava, praneša invictory.org


Per 4 Jėzaus festivalio dienas jį aplankė apie 70 tūkstančių žmonių. Kasdien apie 200 autobusų veždavo žmones į susirinkimus. Žmonės troško pamatyti Viešpaties daromus stebuklus ir išgydymus. Tūkstančiai žmonių buvo išgydyti ir išlaisvinti. Luošiai pradėjo vaikščioti, nebyliai prakalbo - tai atvėrė musulmonų širdis atgailai. Pasak pranešimų, daug musulmonų atgailavo ir atidavė savo gyvenimus į Jėzaus rankas.

šeštadienis, lapkričio 01, 2008

Milicija ieško jėzuitų žudiko

Jau anksčiau pranešta, kad Maskvoje nužudyti du kunigai jėzuitai. Rusijos katalikų vyskupų asociacijos generalinio sekretoriaus kun. Igorio Kowalewskio teigimu, nužudytų kunigų kūnai antradienio vakarą rasti viename Maskvos centre esančiame penkių kmbarių bute, kur buvo įsikūrę Rusijos jezuitų vienuoliai.„Jie buvo žiauriai nužudyti“, – teigė kun. I. Kowalewskis.
Vienas iš žuvusiųjų buvo Rusijos pilietis, o kitas – iš Ekvadoro.
Maskvos policijos atstovas spaudai Maksimas Kolosvetovas informavo, kad pradėtas oficialus tyrimas dėl kunigų nužudymo, tačiau atsisakė komentuoti galimas nužudymo priežastis bei suteikti daugiau informacijos apie šį įvykį.
Dabar pranešta, kad žudikas abiems vienuoliams suknežino galvas. Kaip pasakojo milicininkai, juos iškvietė jėzuitų buhalteris, kuris atvyko ieškoti vienuolių. Prieš tai paskambinęs į butą jis išgirdo girto nepažįstamo vyro balsą, kuris tvirtino, kad vienuoliai šiuo metu miega. Tyrėjai bute rado alkoholinių gėrimų, cigarečių ir du panaudotus prezervatyvus. Taip pat išsiaiškino, kad bute buvo ir trečias asmuo. Pasirodė, kad vienas iš vienuolių turėjo artimus ir šiltus santykius su vienu studentu kubiečiu. Jo milicija ieško šiuo metu. Tuo labiau, kad namo gyventojai pastebėjo jaunuolį išeinantį iš namo, kuris turėjo būdingus lotynų amerikiečiams veido bruožus.
Pagal "Credo"