trečiadienis, gegužės 29, 2013

KATALIKYBĖ IR BUDIZMASKATALIKYBĖ IR BUDIZMAS

Stulbinantis yra budizmo atšakos lamaizmo, paplitusio Tibete bei Mongolijoje, ir katalikybės didžiulis panašumas. Dr. Rhys Davids taip rašė:
,,Lamaizmas su savo nuskustagalviais šventikais, skambaliukais, karoliukais, įvaizdžiais, švęstu vandeniu, puošniais rūbais, tarnavimu su dviem chorais, procesijomis, įsitikinimais, mistiniais ritualais, vaidinimu, kuriame pasauliečiai yra tik žiūrovai, su savo abatais ir vienuoliais ir katalikybė su įvairaus rango vienuolėmis, su Mergelės, šventųjų ir angelų garbinimu, pasninkais, išpažintimis, skaistykla, atvaizdais, stabais ir paveikslais, milžiniškais vienuolynais ir puošniomis katedromis, galinga hierarchija, kardinolais, popiežiumi, bent išoriškai, nepaisant esminio mokymo ir galvosenos skirtumo daug kuo panašūs."
 Komentuodamas šitai, seras Robert Anderson klausia: ,,Ar nenuostabu, kad, kai Romos katalikų misionieriai apsigyveno keliose Kinijos provincijose, jie didžiai nustebo, radę kraštą, išoriškai paruoštą jų religijai? Atrodė tereikia pakeisti įvaizdžius bei terminologiją, norint „sukrikščioninti" vietini kultą."
Tokie panašumai tarp dviejų sistemų negali būti tik atsitiktinumas. Jų yra per daug, kad galima būtų daryti tokią išvadą. Tai mums parodo, kad katalikybė iš tikrųjų yra nekrikščioniška stabmeldystė su krikščionybės apvalkalu.
­­­­

KATALIKYBĖ IR BABILONO PAGONYBĖ

Dar artimiau katalikybė siejasi su Babilono pagonybe. Turime priminti, kad pagoniškoji Roma gyvenimo būdą perėmė iš Babilono. Imperatorius Konstantinas pasuko imperiją nuo Babilono stabų garbinimo į tariamą krikščionybę. Besigilindami į tai, įsitikiname subtilumu Šėtono, kuris, matydamas krikščionybę, apaštalų darbų dėka įleidusią šaknis, siekė veikti prieš ją ir ją suardyti, dangstant pagonybę plonu krikščioniškų terminų ir doktrinų apdaru. Bet iš esmės tai buvo pagonybė.
Seras George Sinclair rašė:
„Katalikybė yra rafinuota sukrikščionintos pagonybės sistema, kuri nuo savo prototipų skiriasi tuo, kad yra klastingesnė, nuožmesnė, pavojingesnė, nepakantesnė." <43>
Tai yra gabaus ir produktyvaus rašytojo subrandinta nuomonė. Ją remia „Dviejų Babilonų" autorius Alexander Hyslop:
„Katalikybė didžiuojasi esanti,sena religija'. Iš tikrųjų, iš to, ką matėme, atrodo, kad ji yra sena, atsiradusi daug anksčiau už krikščionybę, po Tvano, Babilono bokšto statymo laikais." < 44 >
Cituota kunigo Alexandro Hyslopo knyga yra monumentalus, didžiulės apimties nuodugnus tyrimas. Jos faktais galima neabejoti. Autorius įtikinamai parodo, kad tokie katalikybės doktrinos punktai, kaip dvasinis atgimimas per krikštą, išteisinimas darbais, bekraujė mišių auka, paskutinis patepimas, skaistykla, maldos už mirusius - visa tai kilę iš Babilono. Ypatinga yra katalikybės pretenzija į Petro siųstą sveikinimą Babelės bažnyčiai, nes tai buvo slapta užuomina apie Romą. Tam yra pagrindo, tačiau ne geografine, bet dvasine prasme.
Apie žymų Anglijoje šešioliktojo amžiaus gydytoją, fanatišką kataliką Linacre yra parašyta, kad po to, kai jis baigė pirmą kartą studijuoti Naująjj Testamentą, tai nepakančiai numetė tą knygą nuo savęs ir keikdamasis sušuko: „Arba ši knyga yra netiesa, arba mes nesame krikščionys!" Teisingai buvo pasakyta, kad, pasitraukiant nuo Naujojo Testamento prie Romos katalikų brevijoriaus, pasitraukiama iš šviesos į tamsą.
Popiežiškoji Roma perėmė stabų garbinimą iš pagoniškosios Romos. Šventyklų, dedikuotų pagoniškoms dievybėms, pavadinimai buvo pakeisti į Šv. Petro, Šv. Povilo ir taip toliau. Venera buvo išmainyta į Mergelę Mariją. Kristus užėmė Jupiterio vietą.("Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963).
 

Vagys išbandė ekstrasensę

Ko tik Rusijoje nenutinka - štai vagys nusprendė išbandyti "Ekstrasensų mūšio" žvaigždės 26 metų Ilonos Novoselovos talentą. Organizavo jos pagrobimą. Deja, jos super sugebėjimai nepadėjo - giminaičiai už jos ir 21 metų jos kavalierių pagrobėjams turėjo sumokėti 7,5 milijonų rublių išpirką.
Tiesa, po keleto dienų po išlaisvinimo gaują sugavo , pasirodė, kad ją pagrobė statybininkas, prieš kelis metus daręs remontą žvaigždės bute, ir paauglys...

antradienis, gegužės 28, 2013

9 metai zombio gyvenimo

Britas, vardu Grechemas, jau 9 metus gyvena įsitikinęs, kad jis - zombis, t.y, jis yra miręs.
Vieną Grechemas pabudo įsitikinęs, kad jau mirė - jis nustojo rūkyti, valgyti ir kalbėti...
Vyrui diagnozavo retą Kotaro sindromą, žinomą kaip "Vaikščiojančio lavono sindromas".
Vyriškiui šis sindromas pasireiškė dėl stipraus streso ir bandymo nusižudyti. Po aštuonių mėnesių terapijos jis prakalbo, pasakė, kad jo smegenys mirę, kad valgyti nėra reikalo, nes jis jau miręs, kalbėti nenori, nes tiesiog neturi ką pasakyti...
Tačiau šiaip ne taip, "zombį" gydytojams pavyko grąžinti į gyvenimą. beje, į gyvenimą jis grįžo be entuziazmo... 

Kinų paauglys pasižymėjo Egipte

Sako, lietuviai užsienyje šunybes krečia. ne tik... Štai vienas kinų turistas suakmenėjo Egipto Luksore, ant 3,5 tūkstančių metų senumo meno kūrinio pamatęs kinų hieroglifus, kurie skelbė "Čia buvo Din Czinchao"... Jis įdėjo nuotrauką į internetą ir paaiškėjo, kad tai padarė 15-metis mokinys, greit buvo surasta ir mokykla, kur jis mokosi. Tėvai viešai atsiprašė už tokį elgesį ir prašė palikti jų vaiką ramybėje, mat jis ten pribraižė būdamas dar jaunesnis ir tik dabar suprato, ką pridarė, be to, po žinios paskelbimo jis praverkė visą dieną, o namus apsupo žurnalistai.Taigi, populiarumas turi kainą.

  

Restauruota seniausia ikona Lietuvoje

Sekmadienį į Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią iškilmingai įnešta restauruota Lukiškių Dievo Motinos ikona - seniausias mūsų laikus pasiekęs kilnojamojo bažnytinio paveldo kūrinys Lietuvoje.
Iškilmingas šv. Mišias šia proga aukojęs Pabaltijo Angelų sargų generalinio vikariato generalinis vikaras brolis Saulius Rumšas gausiai susirinkusiems tikintiesiems pabrėžė, kad nieko nėra prasmingiau kaip Švč. Trejybės šventėje prisiminti Dievo Motiną.
"Švč. Mergelė Marija turi išskirtinę vietą krikščionių tikėjime. Daug yra Dievo Motinos paveikslų, bet mes garbiname ne atvaizdą - mes garbiname pirmavaizdį. Dar pirmajame tūkstantmetyje visuotinis Bažnyčios Susirinkimas atkreipė dėmesį į tai, kad garbindami atvaizdus mes skatiname garbinti tuos, kuriuos tie atvaizdai vaizduoja, kurie yra tarp mūsų ir su mumis - į juos mes kreipiamės, prašome jų užtarimo", - kalbėjo brolis Saulius.
Paveikslo sugrįžimo proga Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą nuskambėjo kompozitoriaus Donato Zakaro kūrinys "Rorate Caeli Desuper" .
Stebuklais pagarsėjusi Lukiškių Dievo Motinos ikona - tai prieš 500 metų nutapytas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, stebuklingai išlikęs po visų Vilniaus gaisrų ir karų. Į Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią prie Lukiškių aikštės jis buvo perkeltas prieš beveik du dešimtmečius, o dabar po restauravimo atgavo savo pirmykštį veidą ir šioje bažnyčioje bus saugomas ir garbinamas pagal šiuolaikines technologijas įrengtame altoriuje, uždengtas specialiu stiklu.

Muziejininkų teigimu, bizantiško stiliaus, Smolensko Hodegetrijos (gr. gerosios kelrodės) ikonografinio tipo ikona yra unikali Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūros istorijos vertybė, seniausias išlikęs molbertinės tapybos kūrinys ne tik Lietuvoje, bet ir buvusios LDK teritorijoje.
Bizantinės tapybos stiliumi nutapytą Lukiškių Dievo Motinos ikoną kaip karų su Maskva grobį XVII a. parsivežė LDK artilerijos generolas, Lazdijų seniūnas Motiejus Korvinas Gosievskis. Po Motiejaus mirties jo sūnus Vincentas Dumblių dvare buvusį atvaizdą atidavė Seinų dominikonams. Vienuoliai ikoną 1684 m. dovanojo Vilniaus šv. Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynui. Nuo tada pradėti patirti stebuklai, susiję su Lukiškių Dievo Motinos atvaizdu, 1737 m. publikuoti stebuklų knygoje "Mistinis fontanas". Lukiškių Dievo Motina kabojo prieš Didįjį altorių įtaisytoje ikonos nišoje, papuošta aptaisais ir votais. Iki šiol dar nesurastas ypatingos vertės gryno sidabro ikonos aptaisas, dingęs be pėdsako.

pirmadienis, gegužės 27, 2013

Turkija - islamistai užpuolė besibučiuojančius

Turkijoje islamistai užpuolė su lazdomis besibučiuojančius pasaulietinius aktyvistus, kurie protestuodami prieš šalies islamizaciją surengė viešą bučiavimosi akciją metro ir gatvėse. Akcijoje dalyvavo apie 200 žmonių, nepatenkintų islamo vertybių primetimu ir draudimu jauniems žmonėms bučiuotis gatvėse. 

Kanai atsidavė lesbietiškai meilei


Baigėsi žymusis Kanų festivalis. kaip ir dera, nugalėjo tai, kas ir turėjo, atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas - tos pačios lyties asmenų meilės istorija - komisijoje sėdėjo pats Stivenas Spilbergas. Nugalėjo juosta "Adelės gyvenimas" ("Mėlyna -  pati šilčiausia spalva" - kino teatruose), režisuota tunisiečio režisieriaus  Abdelatifo Kevišo. Juosta pasakoja apie dviejų merginų meilės peripetijas.. 
Tiesa, Kanuose ne visi dar pasidavė šio laikmečio homosekualizuotiems madų vėjams. Režisierius Romanas Polanskis sukėlė tikrą skandalą, pareiškęs, kad priešnėštuminės tabletės daro moteris vyrais, o idėją apie lyčių lygybę pavadino "idiotiška". Žodžiu, tikra iškasena, ir iš kur jis išlindo?

Apaštalas Lukas važiavo ekskavatoriumi

Maskvos policija sulaikė  ir užvedė baudžiamąją bylą ekskavatorininkui. Pamaskvės gyventojas, vardu Lukas, pavarde Apaštalas, buvo sustabdytas patikrinti dokumentų, dabar jam gresia bauda 80 000 rublių arba įkalinimas, mat pasirodė, kad dokumentai padirbti.
Tiesa, nepranešama, kur Apaštalas Lukas važiavo, gal į kokią misijonierišką kelionę traukė per Rusiją - motušę...

šeštadienis, gegužės 25, 2013

Čilietė Gladys Muñoz "Mora en mi vida"

Čilietė Gladys Muñoz "Mora en mi vida" - Padėka Dievui. Laikas ir lietuviams savo instrumentus traukti. Šlovinimas - tai širdis, o ne gitaros ar jamachos. Užteks ir kanklių:)

penktadienis, gegužės 24, 2013

Jezabelės dvasia – nuo mitų iki realybės  Ne kartą girdėjote terminą „Jezabelės dvasia“. Dažniausiai ji būna kalta, kai kas nors nevyksta, kaip mes norime – jis turi Jezabelės dvasią, ji apsėsta Jezabelės, turbūt girdėjote panašių pasisakymų... Jennifer Leclaire „Charizmos“ redaktorė, taip apibūdina šį reiškinį...

Jėzus aiškiai perspėjo savo bažnyčią apie Jezabelę, kaip klaidingų doktrinų mokytoją,  tai senovės blogis, kuriame slepiasi kontrolė ir manipuliavimas.
 Iš tiesų, dauguma nemato Jezabelės  kaip klaidingų doktrinų, kurios suteikia žmonėms licenciją nuodėmiauti, autorės.
Graikiškas žodis Jezabelė yra iš tikrųjų melagingo mokytojo sinonimas. Jezabelė moko klaidingų doktrinų. Manau, viena iš klaidingų doktrinų, kurias prastūminėja Jezabelė, yra iškreipta mintis apie  Dievo malonę.
Štai kaip tai veikia: Jezabelė vilioja jus į amoralumą ir stabmeldystę... Po to, kai patekote į spąstus, Jezabelės doktrina palengvina jūsų sąžinę, teigdama - sakau jums, tavo praeities, dabarties ir ateities nuodėmės jau atleistos, jau nereikia atgailauti. Tiesą sakant, Jezabelė nebūtų atgailavusi  (Apr 02:21) nei tie, kuriuos suviliojo ši klaidinga doktrina. Tai pavojinga ir netgi bjaurus klaida.
Nepaisant gerų darbų, meilės, paslaugos, tikėjimas ir kantrybė, Jėzus turėjo keletą dalykų, prieš bažnyčią Tiatyruose, nes jos vadovybė leido klaidingai pranašei Jezabelei mokyti ir suvilioti tarnus (Apr 02:20 ).
Tai patvirtina, kad Jezabelė kalta dėl klaidingų doktrinų mokymo. Kai kurie teigia, kad Jezabelės dvasia neegzistuoja, nes jis nėra įvardyta Šventajame Rašte, tačiau akivaizdu, kad demoniška  jėga darė įtaką tiek Tiatyruose, tiek ir  per Senojo Testamento karalienę Jezabelę. Tyrimas rodo - ši nedoroji dvasia veikia nuo Pradžios knygos iki Apreiškimo knygos.
Užtenka pasakyti, kad Jezabelė turi tūkstančius metų, ji  suvilioja Dievo tarnus, iškreipdama mokymą, kad Dievo malonė yra pakankama be atgailos. Biblija aiškiai teigia, kad jeigu mes išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1:09). Bet mes turime pripažinti mūsų nuodėmes.
Velnias neturi jokių naujų triukų. Jezabelė dvasia iškreipia Dievo Žodį.
Davidas Wilkersonas sakė: "Aš noriu pasakyti nedviprasmiškai, kad yra pavojinga sėdėti klaidingame mokyme. Neteisingi pamokslininkai ir mokytojai siunčia daugiau žmonių į pragarą nei visi narkotikų prekeiviai, suteneriai ir prostitutės kartu sudėjus. Tai nėra perdėta"
Wilkersonas rašė tuos žodžius, susijusius su Jezabelės klaidingomis doktrinomis, 1988 m.
Daug tikinčiųjų šiandien blaškosi pirmyn ir atgal blaškomi  bet kokio mokymo vėjo, nei kada nors anksčiau. Jezabelės apgaulė yra reali. Dievo tauta iš tiesų parsiduoda šėtonui, kai patiki, kad tie, kurie taip atkakliai gina evangeliją, kurie pasisako prieš jos charakterį, yra fariziejai ir legalistai ir dar blogiau. Jezabelės dvasia stengiasi visus, kurie su ja nesutinka, nužudyti arba bent uždėti etiketes - religija, nemeilė, fariziejus, piktas...
Nesuklyskite: Aš myliu Dievo malonę, o malonė turi stovėti ant tiesos, kad būtų tiesa malonėje.
Likti ištikimi Kristaus doktrinai. Sakoma, kad velnio didžiausia apgaulė -  įtikinti žmones, jis neegzistuoja.
Jei tai tiesa, Jezabelės didžiausia apgaulė - įtikinti žmones, kad ji neegzistuoja, o ji subtiliai iškreipia Dievo malonę...

Jeruzalėje - šimtmečio vestuvės


Jeruzalėje - šimtmečio vestuvės, apie 30 000 ultraortodoksų žydų suplūdo pažiūrėti dviejų garsių chasidų giminių vaikų santuokos. 18-metis rabinas Šalomas Rokachas vedė Chaną Batje Pener. Svečiai sugebėjo sunaikinti vestuvėse 3,1 tonos bulvių ir 1,5 tonos žuvies...

"Jūs neturite sužinoti, kad mirštate, kad pradėtumėte gyventi"

JAV užvakar mirė vėžiu sirgęs paauglys Zakas Zobiekas, kuris tapi YouTube žvaigžde įrašęs priešmirtinę dainą "Clouds" ("Debesys"), neseniai jam sukako 18 metų.
2009 metais jis sužinojo, kad serga vėžiu, po operacijos ir chemoterapijos šiemet gyvytojai jam pasakė, kad rado metastazių ir jam liko gyventi apie pusmetį. 
Jo mama Laura ragino jį parašyti laiškus draugams, atsisveikinti, bet jis pasirinko video įrašą. Prieš dvi savaites iki mirties jis įdėjo įrašą "Мano paskutinės dienos: susipažinkite Zakas Zobiekas". Įrašas surinko per 5 milijonus peržiūrų...
"Jūs neturite sužinoti, kad mirštate, kad pradėtumėte gyventi" - sakė paauglys. 

Kolumbija - primušė muilo operų piktadarį

Kolumbijoje aktoriui Maurisijo Bastidas populiarumas vos nekainavo gyvybės. Mat jis muilo operoje "Trys stebuklai", kuris buvo rodoma iki 2012 pabaigos, vaidino piktadarį Pedro.
Bogotoje išėjęs pasivaikščioti aktorius sutiko 4 žmonės, kurie netikėtai atpažino jame "piktadarį" ir ėmėsi "teisingumo" vaidmens - sumušė ir apiplėšė, šaukdami: "Jei tu toks blogas kaip televizoriuje, ginkis".
Neapsigynė, bet liko gyvas. Chuliganai sulaikyti.

Irane toliau suiminėja krikščionis

Irane toliau suiminėja krikščionis, kurie naudoja per tarnavimus farsi kalbą. Sekmininkų pastorius iš Teherano "Centrinės Dievo asamblėjos" Robertas Aserianas buvo suimtas per pamaldas. 
Pranešama, kad bažnyčiai gali būti uždrausta veikti dėl vis didėjančio Irano žvalgybos spaudimo. Žvalgybos pareigūnai atliko kratas pastoriaus namuose, konfiskavo knygas ir kompiuterį. Patį pastorių išvežė nežinoma kryptimi.
Irano valdžia išleido įsaką 2009 m., kuriame draudžiama krikščionims tarnauti farsi kalba penktadieniais. "Dievo asamblėja" - viena iš nedaugelio Teherane, kuri naudoja farsi kalbą per tarnavimus.

ketvirtadienis, gegužės 23, 2013

Pažiūrėkit į šį vaiką - taip atrodo Dievo generolai

Liudijimas iš Brazilijos. Aišku, sunku suprasti, apie ką kalba ši 13 metų mergaitė Andressa Barragana. Bet labai gražu. Ji taip myli Dievą ir tarnauja misioniere - atvedė pas Kristų per 100 žmonių, dalyvavo jų krikšte, daugybei tapo pavyzdžiu... Taigi, nepaisant jauno amžiaus ji padarė tiek, kiek daugelis krikščionių nepasiekia per visą gyvenimą.   Andressa Barragana žuvo automobilio avarijoje būdama vos 14 metų. Tikras Dievo generolas.

Su gimtadieniu, krokodile

Australijoje iškilmingai buvo paminėtas rekordininko krokodilo Kasijaus Klėjaus 110 gimtadienis. Šia proga jis gavo 20 kg tortą iš viščiukų. Šiaip krokodilas per dieną gauna po 1 kg žuvies arba paukštienos, bet nepaisant garbaus amžiaus per gimtadienį apetitu nesiskundė - sudorojo tortą per 30 sekundžių. Jam buvo sudainuota ir gimtadienio dainelė Happy Birthday, praneša The NT News.
Krokodilas buvo pagautas prieš 26 metus, nes puldinėdavo valtis, kurios plaukdavo pro jo vandens telkinį. Tiesa, pagautojo niekas nepageidavo, kol galiausiai jį į savo rančą pasiėmė vienas žmogus. Krokodilo ilgis 5, 48 metro.

trečiadienis, gegužės 22, 2013

ROMA PRETENDUOJA BŪTI VALSTYBINĖS VALDŽIOS VADOVU


Kardinolas Manning, vienas Anglijos bažnyčios arkidiakonų, tapęs Romos tarnu, paskelbė tokius keistus reikalavimus:
„Nepripažįstu civilinės valdžios, nepriklausau valdovui ir reikalauju daugiau. Reikalauju, kad būčiau aukščiausiu teismu ir žmonių
Add caption
sąžinių vadovu: valstiečiu, dirbančių laukus, ir valdovo, sėdinčio soste; parlamentarų, kuriančių karalysčių įstatymus. Esu vienintelis, paskutinis ir aukščiausias teismas viskam, kas yra gera ar bloga. Be to skelbiame, tvirtiname, apibrėžiame ir pranešame, kad kiekvienam žmogui, kuris tik nori būti išgelbėtas, būtina priklausyti Romos Popiežiui."
< 39 > (Paskelbta Anglijoje 1864 metais. Kuo buvo Lietuvos kunigija 1918 - 1940 metais? Ko ji siekia šiais laikais? - Vert. pastaba).
Tai išdidūs žodžiai, pilni neapykantos ir piktumo. Ar apaštalai kada nors keldavo tokius reikalavimus? Kaip skiriasi Manningo ir apaštalo Petro norai:
„BIJOKITE DIEVO, GERBKITE KARALIŲ" (1 Pt 2:17).
Apaštalas Paulius taip pat atkakliai reikalauja:
„Kiekvienas žmogus tebūnie klusnus valdančioms vyriausybėms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, ir visos veikiančios yra Dievo pastatytos... Juk vyriausybės bijoma ne gera darant, o pikta... Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės" (Rom 13:1-5).

­­­­

 „Primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnūs viršininkams ir vyresnybei, kad būtą pasiryžę kiekvienam geram darbui" (Tit 3:1).
Akivaizdu, kad kardinolas Manning ignoravo šias Rašto vietas. Ar galima patikėti ištikimybe žmogaus, apimto tokių jausmų}, reikalaujančio neklausyti valdžios? Tokia arogantiška religija yra pavojinga kraštui, kuriame ji veikia.
Kardinolas Manning taip kreipėsi į Anglijos Romos katalikų prelatus:
„Jūsų valioje, teisieji kunigai, pavergti ir pajungti, nukreipti ir paveikti valdančiųjų valią, kaip nori senoji Roma, valdanti tautas ir žmones, nenugalima ir nepalenkiama." < 40 > Ar tai lojalumo karalystei kalba? Ar tai Jėzaus, Kuris buvo romios ir nuolankios širdies, kalba? Vargas tam kraštui, kuris patenka po Romos padu.


(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963)
 

Geriausias XX amžiaus vadas

Rusijos sociologai išsaiškino, ką mėgsta rusai. Pasirodė, kad rusams geriausias vadas - Buvęs Komunistų partijos CK sekretorius Leonidas Brežnevas. Teigiamai jį vertina 56% apklaustųjų.
Beje, kiti Rusijos vadai - Leninas, Nikita Chruščiovas taip kelia daugumai simpatijas, net ir Stalinas surinko apie 50% pozityvių vertinimų.
Negatyviai vertinami tik du - Borisas Jelcinas ir Michailas Gorbačiovas. 

Škotija - šventikais bus ir gėjai

Pasaulį vis labiau krečia kova dėl homoseksualių asmenų teisių. Škotijoje po įtemptų 6 valandas trukusių debatų Škotijos presbiterionų bažnyčia nusprendė, kad šventikais taps ir atviri homoseksualistai, esantys tos pačios lyties santuokose, praneša  "Интерфакс-Религия".
Toks sprendimas buvo priimtas neatsižvelgiant į Presbiterionų bažnyčios generalinės asamblėjos sprendimą, kad gėjai negali būti šventikais.
Taigi, kam beeiti į gėjų paradus, užteks nueiti į bažnyčią...  Ir saugiau, ir aplinka dvasinga....

antradienis, gegužės 21, 2013

Rusai pjausto "Akulas"

Rusijos armija priėmė sprendimą sunaikinti 2 iš 3 pačių didžiausių pasaulyje povandeninių laivų, 941 klasės, žinomų kaip класса "Акула". Laivai  "Архангельск" и "Северсталь"bus sunaikinti, o trečias  "Дмитрий Донской" modernizuotas ir paliktas iki 2017 m., kai jo likimas bus sprendžiamas.
Utilizuoti šiuos raketų nešėjus nutarta dėl per didelės finansinės naštos, nes vien palaikyti jų sistemas parengtyje kainavo milžiniškus pinigus, o modernizacija vieno povandeninio laivo kainuotų tiek, kad galima pastatyti du modernius naujus.
"Akulos" laikomos vienais iš tyliausių ir sunkiausiai radarų susekamų laivų, jų ginkluotė - 20 raketų, kiekvienoje iš jų 10 atsiskiriančių galvučių. Buvo pastatyti 6 tokie laivai. Laivo ilgis 172 metrai, plotis  - 23,3 metro, aukštis - 11,5 metro.

Martyno Mažvydo mirties diena

1563 m. gegužės 21-ąją Ragainėje, Mažojoje Lietuvoje, mirė pirmosios lietuviškos knygos "Katekizmas" autorius Martynas Mažvydas.

pirmadienis, gegužės 20, 2013

Osvencimas - ilgai ir laimingai

"Nedorėliams viskas sekasi",- sako Biblija. Tikrai, nei jų perkūnas trenkia, nei infarktas. Štai geriausias to įrodymas - Vokietijoje susekta net 50 dar gyvų koncentracijos lagerio Osvencimas prižiūrėtojų. Visi jie sulaukė garbaus amžiaus, o per jų tarnavimo metus Osvencime nužudyta apie 1 milijonas 300 tūkstančių žmonių. Savaime aišku, dabar prižiūrėtojai aiškina, kad jie nekalti ir net nežinojo, kas ten vyksta.
Sakykim, vieninteliam sulaikytam prižiūrėtojui, dirbusiam nuo lagerio įsikūrimo iki uždarymo ir panašu, kad  turinčiam lietuviškų šaknų Hansui Lipšiui, inkriminuojamas bendradarbiavimas nužudant 9515 žmonių, praneša Welt am Sonntag.
O ką sako pats kaltinamasis? Hansui Lipšiui dabar jau 93 metai ir jis tvirtina, kad dirbo sau virėju, o apie lagerio baisumus sakosi girdėjęs tik iš prižiūrėtojų lūpų. Tačiau pagal dokumentus, jis virėju dirbo tik 16 mėnesių, o visą kitą laiką - prižiūrėtoju.  Būdamas prižiūrėtojas Lipšys atrinkdavo žmones, kurie tinkami darbui, o kitus siųsdavo į dujų kameras.  

penktadienis, gegužės 17, 2013

Popiežius Pranciškus pavedė save Marijai

Popiežius pranciškus eina gerai išmintomis kitų popiežių pėdimis - skelbiasi tarnaujantis Jėzui ir evangelijai, o savo gyvenimą ir tarnavimą paveda... Marijai.
Lisabonos patriarchas Fatimoje pavedė popiežiaus Pranciškaus pontifikatą Mergelės Marijos užtarimui, pranešė "Vatikano radijas".
To paprašė pats popiežius laiške patriarchui kardinolui José Policarpo. Buvo švenčiamas Fatimos Švenčiausiosios Mergelės Marijos liturginis minėjimas. Ta proga buvo paminėtos Marijos apsireiškimų trims piemenėliams 96 metinės. Portugalijos katalikiška žinių agentūra „Ecclesia“ pranešė, kad metinių Mišiose Fatimoje dalyvavo 300 tūkstančių piligrimų.
 Leiria-Fatima vyskupas Antonio Marto Mišių dalyviams perskaitė Šventojo Tėvo laišką ir perdavė Apaštališkąjį palaiminimą. Popiežius Pranciškus laiške nuoširdžiai padėkojo už iniciatyvą ir jo trokšimo išpildymą maldos vienybėje su visais Fatimos piligrimais.

Sočyje į kapines - tik su leidimais

Ko tik Rusijoje neatsitinka. Štai Sočyje, kuris ruošiasi olimpiadai, atsitiko taip, kad kapinės, kuriose buvo laidojami sentikiai, atsidūrė statomų olimpinių kompleksų viduryje. Dabar į jas galima patekti tik su leidimais. Rusijoje buvo švenčiama Radonica, čia fotografas ir užfiksavo, kaip Sočio kapinėse vyksta Radonicos minėjimas.

Rusijoje per Radonicą sudegino 3 kines

Rusijoje buvo švenčiama Radonica -mirusiųjų pagerbimo šventė, kurios metu religingi žmonės neša ir kapinėse mirusiems palieka maisto produktų. Ta proga religinio įsiūčio apimti trys anksčiau teisti Chakasijos gyventojai  sudegino 3 kines, kurios tariamai kapinėse rinkosi sau produktus. 1970 ir 1972 m. gimusių moterų kūnai buvo rasti laukuose, laužavietėje.
Tyrėjai sako, kad atrodo, jog trys kinės, dirbusios šiltnamiuose, per Radonicą rinko produktus, po to iš kapinių buvo išvežtos. Nusikaltėliai sulaikyti,praneša .Хакасия.

ketvirtadienis, gegužės 16, 2013

"Alachas didis" Sirijoje (silpnų nervų nežiūrėti)

Islamo siautėjimas Sirijoje https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9cc-HC1CnJg (silpnų nervų nežiūrėti). Štai kaip elgiasi islamo kariai su jais nesutinkančiais. Ir tai dar ne baisiausi vaizdai, yra vaizdų, kur islamistai išpjauna priešininko širdis ir jas valgo, norėdami parodyti priešininkams, kad jie išplėš ir suės. Visa tai lydima religinių šūksnių "Alachas didis". 
Pranešama, kad šiame kare žuvo apie 100 000 sirų.

Anglijos baptistams vadovaus... moteris

Kaip sakoma, nespjauk į vandenį, nes teks gerti. Še tau, boba, ir devintinės - Didžiosios Britanijos baptistams vadovaus moteris. 
 Lynn Green,  kuriai dabar 48 metai, tapo pirmąja Didžiosios Britanijos baptistų sąjungos (Baptist Union of Great Britain) generaline sekretore.
Ji keletą metų tarnavo Baptistų taryboje, yra ištekėjusi, su vyru augina du savo ir du globojamus vaikus.

Katalija ir Mesijas

JAV populiarėja drąsūs vardai. Sofija jau antrus metus iš eilės tarp mergaičių yra populiariausias vardas, tarp berniukų jau 14 metus pirmauja Džeikobas (Jokūbas).
Taip pat sparčiai populiarėja tokie neįprasti vardai kaip berniukų Mesijas, Kingas (Karalius), Emanuelis, Meidžoras (Majoras), o tarp mergaičių - Lajem ir Katalija, praneša   Social Security Administration (SSA).

Kardinolas išvyksta atgailauti

Vieni vyksta pramogauti, kiti - atgailauti. Jau anksčiau buvo pranešta, kad buvęs Škotijos katalikų bažnyčios vadovas Keithas O'Brienas, kuris buvo apkaltintas nederamu seksualiniu elgesiu su kunigų seminarijos klierikais ir pedofilija buvo paprašytas išvykti iš Škotijos. Dabar paskelbta, kad jis praleis kelis mėnesius Vatikane "melsdamasis ir atgailaudamas". Šventojo Sosto duomenimis, kardinolas palieka Škotiją "dėl tų pačių priežasčių", dėl kurių jis nedalyvavo konklavoje, išrinkusioje dabartinį popiežių Pranciškų. Kardinolas K. O`Brajanas atsisakė Šv. Andriejaus ir Edinburgo arkivyskupo titulo šių metų vasarį dėl skandalo, susijusio su pedofilija.
Vatikanas jam po skandalo nurodė palikti Škotiją, mat jo įpėdinis kardinolas Philip Tartaglia ėmė įtarti, kad Keithas O'Brienas įsikurs netoli Edinburgo ir paprašė Vatikano įsikišti.
Keithas O'Brienas atsiprašė už savo elgesį. "Mano seksualinis elgesys buvo žemiau už standartus, kurių tikimasi iš kunigo, arkivyskupo ir kardinolo. Atsiprašau tų, kurie buvo įskaudinti, prašau atleisti Katalikų bažnyčios ir Škotijos liaudies. Likusį gyvenimą praleisiu atsiskyręs",- buvo sakoma jo pranešime.
Nepavyks - iškvietė į Romą...

trečiadienis, gegužės 15, 2013

Amerikietė smogė policininkui, kad mestų rūkyti

Kalifornijos gyventoja Eta Lopes specialiai smogė policininkui, kad patektų į kalėjimą ir mestų rūkyti. Nukentėjo šerifo pavaduotojas, kuris teisme aiškino, kad moteris priėjo prie jo ir trenkė per veidą be jokios regimos priežasties. Po to ji paaiškino, kad niekaip negali mesti rūkyti. Beje, uniformuoto pareigūno prie kalėjimo ji laukė visą dieną, mat norėjo įsitikinti, kad tikrai pateks į kalėjimą.
Eta Lopes planas pavyko - ji 63 dienas praleis kalėjime, kur jau nuo 2004 draudžiama rūkyti, mat tabakas kalėjimuose buvo savotiška valiuta. Dabar valiutos funkciją JAV kalėjimuose atlieka žuvies konservai.
Taigi gali būti, kad Eta Lopes rūkyti mes, bet įjungs į žuvies konservus. O ką tada reikės mušti???

Jungtinės tautos teikiasi juokauti

Labai malonu, kad Jungtinės tautos nepraranda jumoro jausmo. Jau anksčiau Kubai  ir Libijai buvo pavesta rūpintis žmogaus teisėmis, o dabar Iranas paskirtas pirmininkauti Jungtinių Tautų (JT) nusiginklavimo konferencijai. Iranas buvo išrinktas nuo gegužės 27 dienos keturias savaites pirmininkauti konferencijai. JT nusiginklavimo konferencija jau apie 15 metų yra aklavietėje ir negali priimti svarbių sprendimų.
JAV atstovas JT nusiginklavimo konferencijoje pareiškė, kad boikotuos bet kokius konferencijos susitikimus, kuriems vadovaus Iranas.
Dabar beliks laukti, kol Šiaurės Korėja bus paskirta vadovauti kokiai maisto aprūpinimo komisijai.

Mano mylimi egiptiečiai

Geros dienos visiems ir pašlovinkit su egiptiečiais.

šeštadienis, gegužės 11, 2013

Čiliečiai "Menap" choras

Na, man labai graži bažnyčia ir pats stilius, kuriuo jie gieda.

Hillsong United "Break Free"

Gražiai ir triukšmingai.

Marina Vladi švenčia 75 jubiliejų

Viena iš garsiausių XX amžiaus prancūzų kino aktorių Marina Vladi švenčia. Gegužės 10 dieną jai sukako 75 metai. Rusų kilmės aktorė būdama 17 metų suvaidino pagrindinį vaidmenį filme "Burtininkė", po to sekė populiarumas. Buvusios TSRS teritorijoje Marina Vladi visų pirma žinoma ne dėl savo aktorinės veiklos, o kas buvo dainininko, aktoriaus Vladimiro Vysockio žmona. Prieš tai ji jau buvo dviejose santuokose, turėjo du vaikus, kai susitiko V.Vysockį.
Jos autobiografinė knyga apie gyvenimą su V.Vysockiu išversta į daugelį kalbų, tapo bestseleriu. 

penktadienis, gegužės 10, 2013

Milijonas šūvių per minutę

Australai ruošia naują kulkosvaidį, kurį vadina "Metalo audra".
Tai iš esmės naujas ginklas ir jo principas - kulkos dedamos tiesiog į vamzdį, kiekviena jų su skirtingu parako kiekiu. šaunama elektros pagalba, viena kulka tampa uždegimu kitai. 
"Metalo audra" unikali tuo, kad neturės judančių dalių, bus paprasta naudoti, magazinas įsistatys į vamzdį, o svarbiausia šūvių dažnumas bus neįtikėtinas - toks ginklas galės paleisti milijoną šūvių per minutę. Na, su tokiu pištalietu ir prieš kinų armiją galima kovoti..

ketvirtadienis, gegužės 09, 2013

Policija vaikėsi ... virtualų tanką

Ot laikai atėjo - vagia jau ne tikras transporto priemones, o virtualias... Juokinga, bet Baltarusijoje policija tris savaites vaikėsi virtualų tanką. Pasirodo jį nusipirko, nuvarė ir važinėjosi 15-metis paauglys.
Viskas prasidėjo, kai kompiuterinio žaidimo "World of Tanks" dalyvis kreipėsi į policiją, kad kažkas įsilaužė į jo pašto dėžutę ir nušvilpė jo virtualų tanką, kuriuo dabar važinėjasi žaidime. Tankas jam kainavo 300 000 Baltarusijos rublių (apie 110 litų).
Pasirodo tanką nuvarė paauglys, kuris pardavė jį kitam paaugliui už 30 000 Baltarusijos rublių.
Tankas grąžintas savininkui, tad sėkmės jam mūšio lauke.
Beje, tai jau ne pirmas  World of Tanks šarvuotosios technikos grobimas - Gomelio gyventojas irgi pasigedo savo tanko, tačiau jį piktadariai jau buvo spėję išparduoti atsarginėmis dalimis kitiems kompiuterinio žaidimo tankistams.

Popiežius sumuš rekordą gegužės 12 dieną

Jei jau imtis darbo, tai iš peties - naujasis popiežius Pranciškus vienu ypu pralenks visus iki jo buvusius popiežius kanonizavimo procesuose. Gegužės 12 dieną jis paskelbs šventaisiais iš karto 800 žmonių iš pietų Italijos Otranto miesto, kurio katedrą puošia šių žmonių kaukolės. Žinoma, po šio veiksmo kaukolės bus ne tik dekoro elementas, bet ir įgis naują statusą - šventųjų relikvijos.
Tiesa, pats kanonizacijos procesas kiek užsitęsė, mat 800 krikščionių musulmonų buvo nukirsdinti dar 1480 m.   
Žinoma, kad 800 krikščionių buvo nužudyti, kai jie atsisakė priimti islamą, žinomas tik vieno jų vardas - siuvėjas Antonijo Primaldo. Tik 2007 m. Benediktas XVI pripažino, kad šie musulmonų nužudyti krikščionys yra "tikėjimo kankiniai".

Mergelė Marija Kinijoje - žavu

Štai prie kokių paveikslų Mergelei Marijai meldžiasi Kinijoje katalikai.

trečiadienis, gegužės 08, 2013

Niujorke nugriaus lietuvių bažnyčią

Pranešama, kad iš viso bus uždaryta Niujorke 21 parapija. Bažnyčios giaunamos, o jų vietoje atsiras kiti pastatai arba prekybos centrai. Negalvokite, kad kažkokie kapitalistai tyčiojasi iš tikinčiųjų - bažnyčias uždarinėja ir griauna pati JAV katalikų bažnyčia, nepaisant to kad jos statytos už žmonių lėšas.
Pranešama, kad bus nugriauta dar viena lietuvių bažnyčia. Šį kartą tikrai kris Aušros Vartų bažnyčia Manhatane. Jau anksčiau pranešta, kad Aukščiausiosios instancijos teismas Niujorko valstijoje nusprendė, kad vietos arkivyskupija turi teisę nugriauti uždarytus maldos namus.
XX amžiaus pradžioje Manhatane lietuvių emigrantų lėšomis pastatytą Aušros Vartų bažnyčią Niujorko arkivyskupija uždarė 2007 metais. Aktyvūs vietos lietuviai dėl šventovės išsaugojimo kovojo beveik penkerius metus: bylinėjosi teismuose, kreipėsi į bažnytinės teisės nusižengimus nagrinėjančias institucijas Vatikane, prašė diplomatų, JAV ir mūsų krašto valdžios atstovų, Katalikų bažnyčios pagalbos.
Niujorko valstijos Apeliacinis teismas nusprendė, kad parapijiečiai neturi pagrindo ginčyti arkivyskupijos sprendimo nugriauti uždarytą Aušros Vartų bažnyčią, nes už griovimą balsavo Bažnyčios patikėtinių taryba, o veiksmus sankcionavo vyskupas.
Arkivyskupijos advokatas Peteris J.Johnsonas Jr. vienam JAV dienraščiui aiškino, kad teismas pripažino išskirtinę hierarchinę Katalikų bažnyčios prigimtį. Anot jo, arkivyskupas elgėsi kaip ypatingas patikėtinis, turintis visus įgaliojimus atidaryti ir uždaryti parapijas.
Taigi, lietuvių balsas į Vatikaną neina...

Rusijoje ne tarmių metai - gavo parų už ukrainietišką žodį

Saratove vienas iš mitingo dalyvių gavo parų už smulkų chuliganizmą, mat buvo iškėlęs plakatą "Путин, підрахуй оставшиеся свободы дни".
Beje, Rusijos policininkai neatsižvelgė, kad ukrainietiškas žodis "підрахуй" yra visiškai nekaltas ir verčiamas kaip "paskaičiuok". Dabar areštuotas dalyvis galės "підрахуй" paras areštinėje skaičiuoti, o plakatas sunaikintas.
Tagi, dabokities tarmiška rokuoties...

Kas vyksta Kolumbijoje

Kas vyksta Argentinoje

antradienis, gegužės 07, 2013

Marksas prisikėlė

Rusijoje, Uljanovsko mieste, policija tiria di incidentus įvykusius per stačiatikių Paschą, kuri sutapo šiemet su proletariato vado gimtadieniu.
Kažkas mieste pakabino plakatą su Markso atvaizdu ir užrašu "Маркс Воскресе" (Marksas prisikėlė).
Aišku plakatas buvo nuimtas, o vakare policija sulaikė 4 jaunus žmones, kurie dalino paveiksliukus su Markso atvaizdu, viršuje buvo parašyta "ХВ",apačioje "Воистину Маркс. 5 мая 1818 год" (Iš tiesų Marksas.5 gegužės 1818 m.). Šis užrašas kopijuoja stačiatikių velykinį pasisveikinimą "Iš tiesų prisikėlė". Piktadariai sulaikyti, dabar jiems Rusijoje prisiūs kokį straipsnį dėl ekstremizmo.Tepadeda jiems Marksas.  

Estija - kosminė valstybė

Paradoksalu, bet mažytė Estija įstojo į kosminių valstybių klubą, nes šiandien 6 valandą iš Gvianos kosmodromo raketa "Vega" iškėlė į orbitą pirmą Estijos palydovą.
Raketa iškėlė tris palydovus (Proba-V europiečių), (VNREDSat-1 vietnamiečių ) ir (ESTCube-1 estų). Beje, ESTCube-1 - ne tik pirmas estų palydovas, bet įdomus ir tuo, kad jis sukurtas Tartu universiteto studentų, palydovas sveria 1,3 kilogramo.
Va taip, apšovė Lietuvą lėtieji estai.

pirmadienis, gegužės 06, 2013

Kaunas gavo popiežiaus kraujo


Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų  jubiliejaus proga į Lietuvą buvo atvykęs S.Dzivišas - popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas, buvęs artimiausias popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbis ir asmeninis sekretorius.
Jubiliejaus proga Kauno arkikatedrai bazilikai garbingas svečias - kardinolas Stanislavas Dzivišas šventovei atvežė ypatingą dovaną - drobulę su palaimintojo Jono Pauliaus II kraujo lašu.

Nobelio premijos laureatas pasirinko eutanaziją

Belgijoje iš gyvenimo išėjo Nobelio premijos laureatas Kristianas de Diuvas. 1974 m. jis gavo premiją medicinos srityje ir buvo paskutinis gyvas belgas - šios premijos laureatas. Jam buvo 95-eri, Kristianas de Diuvas sunkiai sirgo, todėl paprašė jam atlikti eutanaziją.
Laikraštis  Le Soir publikavo jo paskutinį interviu. "Būtų per stipru pasakyti, kad mirtis manęs negąsdina, bet aš nebijau to, kas bus paskui, nes esu netikintis. kai aš išnyksiu, tai tiesiog išnyksiu, ir nieko neliks", - teigė mokslininkas.
Beje, kas įdomu, kad jis didžiąją gyvenimo dalį dirbo katalikiškame universitete, ten ir atitolo nuo religijos, o pačią katalikybę laiks nuo laiko aštriai kritikuodavo. 

Palaimintoji Ugnis Jeruzalėje

Stačiatikiai atšventė Paschą. Kaip ir kasmet, Jeruzalėje užsižiebė Palaimintoji Ugnis. Didįjį Šeštadienį ant Viešpaties kapo Jeruzalėje t. y. oloje, kur buvo palaidotas Jėzus Kristus, stebuklingai įsižiebia Palaimintoji Ugnis. Kadangi Palaimintąją Ugnį gauna tik pravoslavų patriarchas, katalikai pabrėžtinai atsiribojo nuo dalyvavimo šiose palaimintose iškilmėse. Palaimintoji Ugnis pasirodo Viešpaties karsto šventovėje jau ne pirmą tūkstantmetį. Kada šios reiškinys prasidėjo, pasakyti sunku. Apie tai rašė dar šv. Grigorijus Nisskis ir Jonas Damaskietis, taip pat kryžiuočiai ir įvairių laikų maldininkai. Pradžia datuojama apie IV amžių. Apie stebuklingą ugnies įsižiebimą pasakojo musulmonų ir katalikų liudininkai, tai yra tie, kurie buvo skeptiškai nusiteikę. Katalikų vienuolis Bernardas (865 m.) taip aprašo matytus įvykius: "Didįjį Šeštadienį prie Viešpaties kapo, tarnavimas prasideda anksti ir jam pasibaigus giedama “Viešpatie, pasigailėk” iki to laiko, kol angelas uždega ugnis lempose, kurios yra virš Viešpaties karsto".
Bažnytinė ceremonija prasideda likus maždaug parai iki stačiatikių Velykų. Viešpaties karsto šventovėje pradeda rinktis piligrimai, kurie nori savo akimis pamatyti Palaimintosios Ugnies nužengimą. Dalyvauja daug musulmonų, ateistų, ceremoniją prižiūri žydų policija. Būtina paminėti, kad Palaimintosios Ugnies atsiradimas Viešpaties kape vyksta griežtai stebint ir prižiūrint pasaulietinei valdžiai. Visos ugnys gesinamos dar išvakarėse, Didįjį Penktadienį, kontroliuojant policijai. Viešpaties Kapo patalpa kruopščiai apžiūrima, o tuomet įėjimas į jį užantspauduojamas. Antspaudavimo darbus atlieka kapo prižiūrėtojas musulmonas.
Maždaug po pusvalandžio į Viešpaties kapo šventovę triukšmingai įsiveržia arabų jaunimas. Jaunuoliai vaizduoja raitelius, todėl sėdi vienas kitam ant nugaros ir garsiai skanduoja "Ilia din, ilia vil el Mesiia”. ("Nėra tikėjimo be stačiatikių, Kritus – tikrasis Dievas”).Europiečiams toks elgesys atrodo šokiruojantis, britams valdant Jeruzalę, gubernatorius net įsakė nutraukti “laukinius šokius”, tačiau veltui tą dieną meldėsi stačiatikių patriarchas, ugnis nenužengė, tada jis savo iniciatyva liepė įleisti arabus ir tik tada Palaimintoji Ugnis nužengė.
Skambant varpams prie Viešpaties kapo bažnyčios iš Stačiatikių patriarchijos patraukia stačiatikių šventikų procesija, jos pabaigoje vienas iš stačiatikių bažnyčių patriarchų (Jeruzalės arba Konstantinopolio), kurį lydi armėnų patriarchas. Procesija lėtai apeina visas šventas vietas ir sueina į bažnyčią, čia tris kartus apeina vietą, kur buvo Jėzaus kapas.
Patriarchą taip pat tikrina - ar neturi jis pasiėmęs ko nors degaus.Turkų valdymo metu tai darydavo janyčarai, kurių sargyba stovėdavo visoje bažnyčioje nuogais kardais, pasiruošusi nukirsti galvą bet kam, ką pastebės turint ugnį ar bandant įnešti ką nors degaus. Patriarchas nusivelka viršutinius rūbus. Tik po to nuima antspaudą nuo įėjimo į Viešpaties Kapą ir į jį įleidžia Stačiatikių patriarchą ir Armėnų patriarchą, kuris irgi nusivelka viršutinius rūbus. Prieš juos į kapą įnešama didelė lempa, kurioje turi užsidegti Palaimintoji Ugnis ir 33 žvakes.
Tada durys dar kartą užantspauduojamos, tuo metu bažnyčioje gesina šviesas ir lieka tylu – laukiama. Piligrimai meldžiasi ir išpažįsta savo nuodėmes ir prašo Palaimintosios Ugnies. Pagal padavimą, tie metai, kuriais nepasirodys ugnis, bus paskutiniai tiems, kurie yra bažnyčioje, o pati bažnyčia bus sugriauta, todėl piligrimai stengiasi į bažnyčią ateiti ir išsakyti visas savo kaltes. Maldos trunka iki to momento, kol įvyksta stebuklas. Skirtingais metais Palaimintoji Ugnis pasirodydavo skirtingu laiku, kartais tereikdavo laukti 5 minutes, o kartais net keletą valandų.
Prieš ugnies nužengimą pasakojama, kad šventykloje žaibuoja, pačios užsidega žvakės. Po maldos, gavęs Palaimintąją Ugnį, Patriarchas įžiebia žvakių ryšulėlius ir perduoda esantiems šventykloje, ir visa šventykla nušvinta šviesos jūra. Ši ugnis 10-15 minučių visiškai nedegina. Žmonės joje prausia veidus, net ir barzdoti stačiatikių šventikai drąsiai kiša veidus į ugnį. Sakoma, kad prausiantis šia ugnimi galima gauti ir išgydymą. Ugnies jūra apšviečia Jeruzalę, o specialūs pasiuntiniai išnešioja ugnį po apylinkes. Specialiais lėktuvais ugnis gabenama į Graikiją ir į Kiprą, iš čia pasklinda po visas Stačiatikių šalis.
Kitos konfesijos ne kartą mėgino sutrukdyti stačiatikiams gauti Palaimintąją Ugnį arba bandė tai daryti vietoj jų. Kryžiuočiai buvo išviję stačiatikius iš Jeruzalės, tačiau kai 1101 metais ugnis nenužengė, kad ir kaip karštai katalikai meldėsi, Jeruzalės karalius liepė grąžinti stačiatikius į miestą.

penktadienis, gegužės 03, 2013

Popiežius paskambino batsiuviui

Popiežius Pranciškus toliau šiurpina Vatikaną. Jis ne tik vengia persikelti į rūmus, bet ir kasdienybėje siekia paprastumo.
Neseniai jis paskambino į Argentiną savo senam pažįstamam batsiuviui Karlosui Samarijai, turinčiam mažą batų taisyklą Argentinos sostinės pakraštyje, ir paprašė sutaisyti jo senus batus. 
Batsiuviui Karlosui Samarija jau 81-eri bet jis dar triusia. Prieš 40 metų jis pardavė pirmą porą batų kunigui Bergolijo, dabartiniam popiežiui.
"Sveikas, Samarija, čia Bergolijo",- išgirdo batsiuvys.  
"Samarija, čia aš, Pranciškus, popiežius",- pasakė šis, kai batsiuvys nesuprato iš karto, kas jam skambino. 
Popiežius paprašė jo pataisyti porą senų batų, kuriuos galėtų nešioti vietoj raudonų popiežiškų, bet batsiuvys vis dėlto jam nepakluso, pagamins naujus. tai bus paprasti juodi batai be papuošimų su varstukais",- žurnalistams paaiškino batsiuvys.

Žinok, kur ieškoti...

Du vyrai kalbasi danguje.
Vienas klausia: "Kaip tu mirei?"
"Nuo šalčio, o tu?"
"Iš džiaugsmo".
"Kaip tai gali būti?"
"Na, norėjau pričiupti savo žmonos meilužį, tai grįžau iš darbo valanda anksčiau. Bet nei lovoje, nei po lova, nei dušo kabinoje, nei balkone jokio vyro neradau. Tai ir numiriau iš džiaugsmo".
Kitas atsako: "Būtum pažiūrėjęs šaldytuve, abu dar gyventume".

Kaip "Pink Floyd" gitaristas gydėsi

Kaip veikia roko žvaigždės žmones, demonstruoja istorija JAV, kur 53 metų Filipas Maiklas Šeferis iš Minesotos nemokamai pasigydė už 100 000 dolerių, apsimetęs "Pink Floyd" gitaristu 67-erių Deividu Gilmoru.
St. Cloud Hospital ligoninės personalas išgydė ir paleido "gitaristą", kai šis jiems paliko "Gilmoro autografą", bet apsauga vis dėlto patikrino ir nustebo, kad asmenys kaip ir nelabai panašūs...
Gal viskas taip ir būtų pasibaigę, jeigu Filipas Maiklas Šeferis nebūtų susigundęs dar kai ko pasigydyti - po 4 dienų jis vėl atsirado ligoninėje, pareiškęs, kad su "Pink Floyd" jis dabar gastroliuoja kaip tik netoliese ir dar užsuko...
 "Gitaristą" sulaikė ir pateikė medicinos paslaugų sąskaitą už 100 000 dolerių.
Reikia priminti, kad paskutinis "Pink Floyd" pasirodymas vyko 2005 metais, po to mirė Rikas Raitas, klavišininkas, ir grupė faktiškai nustojo egzistuoti. 

ketvirtadienis, gegužės 02, 2013

Krikščioniškos Vokietijos nebėra

Krikščioniškos Vokietijos nebėra - tai Miunsterio universiteto istoriko Tomaso Grosbeltingo išvada. Šiandien tik kas 3 vokietis priklauso kokiai nors krikščioniškai bendruomenei, kai 1950 metais 95 procentai vokiečių  turėjo aiškią religinę tapatybę. Atsisakę narystės bažnyčiose didžiulė dalis vokiečių laiko save "nereligingais".

Kaip kaupėsi tradicijos katalikybėjeKAIP KAUPĖSI TRADICIJOS

    Tolesnės ištraukos pakanka sugriauti katalikų įsivaizdavimus.
    „Pirmą kartą Romos vyskupas buvo pavadintas visuotinės bažnyčios vyskupu šeši šimtai šeštaisiais metais; apokrifinės knygos buvo kanonizuotos, Vulgata, tikėjimo išpažinimo straipsniai atsirado Trento susirinkimo metu šešioliktajame amžiuje; lotynų kalbos vartojimas garbinimui, išstumiant gimtąją kalbą, prasidėjo septintajame šimtmetyje (666 metais). Vienuoliktajame amžiuje buvo iškraipyta Viešpaties Vakarienė: įsteigta vienos dalies komunija pasauliečiams. Dvyliktajame šimtmetyje pirmą kartą buvo pradėta mokyti apie septynis sakramentus. Bausmės už nuodėmes išpirkimo, skaistyklos, maldų už mirusius doktrinos atsirado ne anksčiau, kaip septintajame amžiuje, ir nebuvo patvirtintos iki 1140 metų. Galios indulgencijoms suteikimas nebuvo patvirtintas iki dvyliktojo šimtmečio. Slaptoji išpažintis pirmą kartą buvo įvesta Ketvirtajame Laterano bažnytiniame susirinkime tryliktajame amžiuje. Visuotinis ir privalomas kunigų celibatas buvo nustatytas ketvirtojo šimtmečio pabaigoje ir patvirtintas popiežiaus Grigalijaus VII vienuoliktojo amžiaus pabaigoje." < 38 >
     Aišku, kad nei vienas šių dalykų nebuvo žinomas ir praktikuojamas apaštalų laikais. Jei visa tai būtų buvę Dievo įsakyta, tai apaštalai, asmeniškai pažinoję mūsų Viešpatį, tikrai būtų laikęsi tokių įsakymų.


(Is Roman Catholicism of God? (Fourth Edition) By A.J.Pollock Green & Co. (Lowesroft) Ltd., Crown Street, Lowestoft, England, 1963)