pirmadienis, vasario 28, 2011

Atstatys Budos statulą

Vokietijos mokslininkai pareiškė, kad įmanoma atstatyti vieną iš 2001 metais Afganistane talibų susprogdintų Budos statulos. Statulos buvo susprogdintos talibų valdymo metais, jiems pareiškus, kad jos yra stabmeldystės simboliai.

Brazilija -greitai pusė gyventojų bus evangelikai


Tarptautinių misijų organizacija Servindo aos Pastores e Líderes (SEPAL) pranešė, kad šiemet Brazilijoje evangelinių bažnyčių skaičius pasiekė 57,4 milijono žmonių, praneša Christian Post.
SEPALtyrėjai pranešė, kad 2011 metų duomenys pagrįsti stebėjimais ir prognozėmis, kurios teigė, kad evangelikų bažnyčia augs ir ateinančius 10 metų. "Galvojame, kad apie 2020 metus apie 52% gyventojų priklausys evangelinėms bažnyčioms, tai turėtų būti apie 109,3 milijono žmonių, kai gyventojų bus pie 209,3 milijono, tyrimo tikslumas -95%",- teigia Servindo aos Pastores e Líderes atstovai.

šeštadienis, vasario 26, 2011

Togas - evangelija naujai kartai

CfaN misija vyksta Toge, pastorius Reinchardas Bonnke ir evangelistas Danielis Kalenda šioje Afrikos šalyje vėl po 20 metų. Beje, vidurinis šios šalies gyventojų amžius yra vos 19 metų taigi daugelis Evangeliją išgirs pirmą kartą. Sostinėje Lome įvykę pirmieji susirinkimai buvo sėkmingi, Dievas gelbėjo ir apreiškė Savo jėgą gydydamas žmones.
Pagal CfaN

Izraelis - ortodoksai surengė mitingą prieš krikščionis

 2011 metų vasario 21 dieną Aštodo mieste prie mesijinių žydų susirinkimo vietos ortodoksai iš organizacijos "JAD LE-ACHIM", kuri kovoja prieš žydų pasirinkimą sekti Jėzumi, maišytas santuokas bei pasaulietinių žydų pritraukimą į ortodoksiją,  surengė mitingą, kuriame reikalavo sustabdyti Aštodo miesto mesijinių žydų veiklą. Dalyvavo apie 500 - 600 demonstrantų.
Organizacijos "JAD LE-ACHIM" vadovas piktinosi, kad Izraelyje veikia apie 120 filialų įvairių krikščioniškų organizacijų, kurie turi "neribotas galimybes". Ypatingą organizacijos pasipiktinimą sukėlė tai, kad Aštode situacija jau kritiška su mesijiniais žydais - "iš pradžių jų buvo tik 10 žmonių, bet per dvejus metus jie išaugo 15 kartų, pakrikštijo 150 žmonių". Dabar organizacija planuoja naują tūkstantinę demonstraciją Arado mieste.
Yra daugybė Izraelio pastorių liudijimų apie organizacijos "JAD LE-ACHIM" aktyvistų veiklą ir grubius metodus - gąsdinimai, naktiniai reidai, įsiveržimas į tarnavimus, įžeidinėjimai gatvėse, spjaudymas į tuos, kurie renkasi į tarnavimą, rinkimas duomenų ir deportacijos reikalavimas ir t.t.


Rusijos armijos kapelionus išlaikys valstybė

Buvusius TSRS armijoje politrukus keis stačiatikių kapelionai. Nuo 2010 metų įvedama kariuomenės kapeliono pareigybė. Aišku, kaip ir Lietuvoje, kapelionai bus išlaikomi valstybės lėšomis.

penktadienis, vasario 25, 2011

Italija - 8 000 satanistų organizacijų

Italija - 8 000 satanistų organizacijų, užsiimančių įvairiais kultais, satanizmu, vampyrizmu, spiritizmu ir juodąja magija. "Juodosiose mišiose" dalyvauja apie 10 000 žmonių.
Tai pranešė italų Kovos su sektomis biuras prie popiežiaus Jono XXIII draugijos. Šia proga buvo pristatyta ir nauja knyga.
Popiežiaus Jono XXIII draugija tvirtina, kad negali pasakyti, kiek žmonių nukentėjo, nes aukos nenori kalbėti. Teigiama, kad draugijos pagalbos telefonu 2010 metais prašė 3 000 žmonių.

Pastorius Artūras Rulinskas - laiškas iš Etiopijos

Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Artūras Rulinskas šiuo metu yra išvykęs į Etiopiją, kur kartu su misionieriumi  David Shenk  vykdo mokymus Wolango mieste.
Jis parašė trumpą laišką, kuriame pasakoja, ką patiria šioje Afrikos šalyje. "Iš Adis Abebos į Wollangą keliavome 10 valandų labai prastais keliais, tačiau šiaip ne taip pasiekėm.  Skurdas čia tai tikrai didelis, jei tai vertiname mūsų standartais,  tačiau žmones laimingi. Viskas yra taip, kaip ir turi būti gyvenime. Bažnyčios čia paprastos, labiau į daržines panašios, tačiau užtat sutalpina daug žmonių. Tačiau labiausiai esu sukrėstas šios primityvios kulturos, kur tiek daug džiaugsmo ir paprasto tikėjimo.
 Tiesa, mus priimanti anabaptistinė bažnyčia vadinasi "Masereates Kristos", kas reiškia Gelbėtojas Kristus. Jų istorija prasidėjo prieš 40 metų, kai pradinių klasių mokytojai po pamokų ėjo ir su žmonėmis dalijosi evangelija. Regionas faktiškai buvo visiškai pagoniškas, čia žmonės daugiau garbindavo protėvių dvasias. Taigi, per keletą metų čia pradedant kelių mokytojų skelbimu išaugo 70 000 narių turinti bažnyčia. Pirmieji vadovai buvo komunistų susodinti į kalėjimus, ir faktiškai vien iš Šventosios Dvasios bažnyčia išaugo. Istorijos, kurias girdžiu, yra pribloškiančios ir tikrai rodančios Dievo veikimo galybės jėgą".

Kardinolas švenčia, kunigai mokėti nenori

Vilniaus arkivyskupijos kunigai kartu su kvietimu į šventę gavo netikėtą nurodymą – padovanoti konkrečią pinigų sumą 50 metų kunigystės sukaktį paminėsiančiam kardinolui Audriui Juozui Bačkiui. Tai sutrikdė ne vieną dvasininką, rašo „Lietuvos rytas“.
Kvietimus į A.J.Bačkio penkiasdešimties metų kunigystės iškilmes gavo apie 180 Vilniaus arkivyskupijos kunigų.
Kvietimo pabaigoje greta kunigo pavardės įrašyta ir konkreti pageidaujamos aukos suma. Vilniaus bažnyčių klebonų prašoma paaukoti 500 litų, kitiems kunigams nurodomos mažesnės, tačiau taip pat triženklės sumos. Mažų kaimiškųjų arkivyskupijos parapijų klebonų prašoma 50 litų aukos.
Matyt, nelabai norisi tokių sumų dovanoti, tai raštą kažkas "nutekino" žiniasklaidai.

Stalino kulto pabaiga

Vasario 25 dieną sukanka 55 metai garsiajam Nikitos Chruščiovo skaitytam pranešimui komunistų partijos XX suvažiavime.
Šis dokumentas tapo nauja era, atnešė atšilimą į sovietų visuomenę ir daugelis žmonių buvo reabilituota.
1956 metų dokumente pirmą kartą pripažinti daugybės nusikaltimų faktai, įvykdyti Stalino ir jo aplinkos.
Tekstas buvo TSRS paskelbtas viešai tik 1989 metais.

Istorikas rado savo giminės žudiką

Praėjus 60 metų po holokausto, 43 metų amerikiečių istorikas, pagal tautybę, žydas, Markas Gouldas susekė Vokietijoje savo šeimos žudiką - SS oberštiumberfiurerį Bernchardą Franką. Dabar jam 97 metai, jis yra daktaras, praneša  BILD.
Apsimesdamas neonaciu Markas Gouldas įgavo nacisto, kuris paskutinius 65 metus ramiai gyveno Hesene, pasitikėjimą. 2006 metais Markas Gouldas atvyko į Vokietiją jis suartėjo su neonaciais ir dalyvaudavo susitikimuose su SS veteranais. Viename iš susiėjimų jis sutiko dešinę Henriko Himlerio ranką - SS oberštiumberfiurerį Bernchardą Franką.

"Kartą Bernchardas Frankas atsiuntė man laišką, ir aš pažinau jo braižą - tai tas pats braižas kuriuo pasirašytas pirmasis įsakymas masiškai naikinti žydus 1941 metų birželio 28 dieną",- pasakojo istorikas.
Šiame B.Franko pasirašytame įsakyme, buvo kalbama apie Baltarusijos civilius asmenis:" Reikia sušaudyti visus asmenis, nevisaverčius rasine arba žmogiška prasme"... Tarp aukų - 28 Marko Gouldo šeimos nariai. Kai istorikas pokalbio metu prakalbo apie įsakymą,  SS oberštiumberfiureris noriai paaiškino, kad "žydai laikė priespaudoje vokiečius ir taip išsikasė sau kapą". Tada Gouldas perskaitė visos savo žuvusios giminės vardus ir pavardes. Pastarasis pasimetė.
Vokietijos prokuratūra pradėjo patikrinimą, bet dar neapklausė kaltinamojo.

ketvirtadienis, vasario 24, 2011

Karaliai moka išpirkas milijardais

Per arabų šalis besiritant revoliucijoms, arabų šalių lyderiai skirtingai reaguoja į įvykius, sakykim, Kuveito šeichas paskelbė, kad kiekvienas kuveitietis gaus po 10 000 dolerių, o algos kils 100 procentų.
Saudo Arabijos karalius Abdala irgi nusprendė nelaukti "Pykčio dienos", kuri numatyta kovo 11 dieną, ir paskelbė, kad karalius skiria savo pavaldiniams 36 milijardus dolerių. Saudo Arabijos gyventojų yra 27,02 milijono, taigi kiekvienam tektų 1.332 tūkstančio dolerių. Tiesa, anoniminiai šaltiniai praneša, kad gyventojų skaičius žymiai perdėtas. "Realiai yra kažkur tik 5 - 7 milijonai gyventojų",- praneša anonimas.
Pinigai bus skirti įvairioms sritims, 10,6 milijardo skirti statybų fondui, taip pat bus nurašytos skolos, o kaliniams paskelbs amnestiją.

"Al Qaeda" bando imti valdžią

Tarptautinis teroristinis tinklas "Al Qaeda" esą paskelbė islamo emyratą Libijos rytuose esančio Dernos miesto teritorijoje. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra "France Presse", remdamasi Libijos užsienio reikalų ministro pavaduotoju Khaledi Kaimu. "Emyrato vadovu paskirtas buvęs Gvantanamo kalėjimo kalinys Abdelkarim al-Hasadi", - sakė viceministras Tripolyje per susitikimą su Europos Sąjungos šalių ambasadoriais.
Pasak Libijos diplomato, "Al Qaeda" tikisi, kad įvykiai šalyje rutuliosis pagal Afganistano scenarijų. Ten 1992 metais žlugus prezidento Najibullah režimui į valdžią atėjo smogikai iš ekstremistinės Talibano grupuotės.
Tiesa, vietiniai gyventojai to nepatvirtina, jie teigė, kad tai greičiausiai Kadafio propagandos bandymas įbauginti Libijos gyventojus

Stačiatikiai Borisą Grebenščikovą "nuteisė" - okultistas, nestačiatikis ir ekumenistas

Rusijoje Tuloje vienoje iš vyskupijų stačiatikiai surengė "teismą" - nuteisė žinomą roko muzikos atlikėją Borisą Grebenščikovą  - jis pripažintas esantis okultistas, nestačiatikis ir... ekumenistas.
Tiesa, po tokio "teismo" verdikto kilo pasipiktinimas - protestavo net ir stačiatikių popai, praneša  "Благовест-инфо" ir  РИА "Днестр".
Muzikantas žinomas tuo, kad savo kūryboje mėgsta maišyti įvairių religijų simbolius ir prasmes, be abejo, įpindamas ir stačiatikių pasaulėžiūrą.
Kaip Borisas Grebenščikovas, Rusijoje vadinamas BG, sureaguos dar nepranešama.

trečiadienis, vasario 23, 2011

Dramblio Kaulo krantas - išeities paieškos

 Dramblio Kaulo respublikoje apsilankė Afrikos religinių lyderių delegacija. Dar nuo 2010 metų lapkričio mėnesio prezidento rinkimų Dramblio Kaulo respublikoje tęsiasi valdžios krizė. Tarptautinė bendruomenė yra linkusi pripažinti, kad juos laimėjo Alassane Quattara, sekdama nepriklausomos rinkimų komisijos išvada, tačiau to nenori pripažinti jo pagrindinis varžovas, buvęs prezidentas Laurent Ghagbo. Nepasiteisino viltis, kad rinkimai išspręs jau dešimtmetį šalyje užsitęsusią chaotišką padėtį ir užpildys valdžios vakuumą. Abiejų pusių šalininkai nuolatos susikivirčija, neišvengiama ir kraujo praliejimo. Blogiausias scenarijus numato pilietinį karą.
To norėdamos išvengti, Dramblio Kaulo respublikoje tarpininkauti stengiasi tiek aplinkinės valstybės, tiek tokios kontinento lyderės, kaip Pietų Afrikos respublika, tiek tarptautinė bendruomenė. Su tokia pat intencija atvyko ir Afrikos religinių lyderių delegacija. Ją sudarė Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo (SCEAM), Visos Afrikos Bažnyčių tarybos (CETA) ir Afrikos religinių lyderių tarybos (CARL) atstovai. Delegacijai vadovavo Senegalo sostinės Dakaro arkivyskupas kardinolas Theodore Sarr.
Delegacija susitiko su Dramblio Kaulo respublikos šalies lyderiais, su įvairių politinių jėgų atstovais ir su abiem dėl prezidento posto kovojančiais politikais – Quattara ir Ghagbo, juos išklausė ir pati pateikė kai kuriuos pasiūlymus apie taikų konflikto sprendimą.

Airijoje katalikų hierarchai pedofilų aukoms plovė kojas

.
Praeitą sekmadienį Dubline arkivyskupas Diarmundas Martinas ir Bostono kardinolas Šonas O'Melli, Vatikano pasiųstas tirti kunigų - pedofilų skandalo, Romos katalikų bažnyčios vardu viešai atgailavo, pripažino Katalikų bažnyčios hierarchų kaltę,  ir kaip atgailos ženklas - nuplovė kojas 8 kunigų aukoms, praneša Reuters.
Mišių pradžioje abu hierarchai atsiklaupė prieš altorių, po to pakvietė kunigų - pedofilų aukas -  penkias moteris ir tris vyrus ir atsiklaupę nuplovė jiems kojas.
Arkivyskupas Diarmundas Martinas tikinčiųjų paprašė atleidimo už tai, kad Katalikų bažnyčios hierarchai taip pat buvo prisidėję prie nusikaltimų, kuriuos vykdė pedofilai, ir sakė, kad "Dublino vyskupija jau niekada nebebus tokia, kokia buvo".
Žingsnis, žinoma, gražus, tačiau Airijoje pedofilų su sutanomis aukų yra tiek, kad hierarchams turbūt ir gyvenimo nebeužtektų...Reikia priminti, Airijoje pedofilijos mastai Katalikų bažnyčios kunigų gretose tiesiog milžiniški ir net sunkiai suvokiami protu - 2009 m. speciali Airijos komisija paskelbė, kad daugiau kaip 800 katalikų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų atliko seksualines patyčias vaikų atžvilgiu įvairiose vaikų įstaigose Airijoje. Iš jų daugiau kaip 500 žmonių, kurie pripažinti kalti, toliau tarnauja katalikų šventikais, paskutiniais metais į komisiją kreipėsi  10 000 aukų. O bendras aukų skaičius, specialistų nuomone, gali siekti net 150 000.
Po pusės metų Airijos katalikų bažnyčia paskelbė savo ataskaita, pagal kurią tik 46 tarnautojams iškelti kaltinimai. Šiame dokumente kalbama, kad Katalikų bažnyčia tiesiog saugojo savo reputaciją...

antradienis, vasario 22, 2011

Kaune buvo susirinkę vaikų tarnautojai

Vasario 16 dieną Kaune, Krikščioniškojo centro patalpose, įvyko pirmasis akcijos „Vaikų Kalėdos" naujos tęsiamosios tarnystės programos „Šauniausia kelionė" mokomasis seminaras.
Į jį susirinko dvidešimt vaikų tarnautojų iš „Tikėjimo žodžio", Laisvųjų krikščionių ir Jungtinės metodistų bendruomenių. Šie mokytojai artimiausiu metu jau pradės užsiėmimus su vaikais, kurių dauguma šiais metais buvo pradžiuginti bendruomenių paruoštomis dovanėlėmis batų dėžutėse. „Šauniausia kelionė" - tai 12-os užsiėmimų programa vaikams, skirta padėti  jiems pažinti Jėzų, pasitikėti Juo kasdien ir išreikšti tikėjimą meilės darbais.
Pagal "btz.lt"

Priminimas - artėja vasario 26 - oji

Malis - vietoj palaiminimo - mirtis

Susirinkę švęsti pranašo Mahometo gimtadienio daugelis nebegrįžo į namus. Per masinę spūstį Malio sostinės Bamako stadione žuvo mažiausiai 36 žmonės ir dar apie 70 buvo sužeisti, pranešė Vidaus reikalų ministerijos atstovas, kurį cituoja agentūra AFP. Nelaimė įvyko, kai po žinomo imamo Moradi Haidaro pamokslo žmonės plūstelėjo į priekį, kad būtų jo palaiminti ir prisiliestų prie jo. Dauguma aukų yra moterys.
Tokie įvykiai Malyje nėra naujiena - pernai religinėje eisenoje taip pat žuvo 30 žmonių.  

Izraelio armija - tikėjimas Dievu svarbiau negu aprūpinimas tankais ir lėktuvais

Izraelio armijos generalinio štabo pavaduotojas Jajiras Nave vienoje iš armijos bazių pareiškė, kad  neramumų Artimuosiuose Rytuose banga "pasiųsta iš aukščiau".
Jis taip pat pridėjo, kad CACHAL'ui, Izraelio armijai, "dabar tikėjimas Dievu svarbiau negu aprūpinimas tankais ir lėktuvais".
Nave taip pat pareiškė, kad šių neramumų nenumatė net gerai dirbanti Izraelio žvalgyba "Taip buvo numatyta iš aukščiau.Mes nežinome, kuo tai baigsis, bet aiškiai matomas vadovaujančios rankos pėdsakas".
Jis pastebėjo, kad Artimuosiuose Rytuose demokratinės jėgos visada buvo slopinamos negatyviomis religinėmis ir ekstremistinėmis jėgomis"
Pagal Mignews 

Iranas - valdžia suėmė krikščionis

Iranas - valdžia suėmė dar 45 krikščionis, praneša "Catholic Web".  Organizacija "Christian Solidarity Worldwide" pareiškė, kad  "Nauja areštų ir laikino sulaikymo banga yra valdžios politikos dalis, skirta įgąsdinti krikščionių bendruomenes". Tarp sulaikytų yra ir viena nėščia moteris. "Christian Solidarity Worldwide" pažymi, kad panaši įgąsdinimo taktika taikoma ir bahajų bendruomenei.

pirmadienis, vasario 21, 2011

Religinis smurtas tunisiečius išvedė į gatves

Po to, kai islamistai pabandė parodyti savo valdžią, buvo nužudytas katalikų kunigas, užpulta sinagoga, vasario 19 dieną 18 000 tunisiečių išėjo į demonstraciją, kur parodė, kad nežada atsisakyti pasaulietinio valstybės modelio ir reikalavo religinės tolerancijos, protestuodami prieš islamo ekstremizmą.
Masinės demonstracijos prasidėjo po kunigo nužudymo.
Demonstrantai nešė plakatus "Pasaulietiškumas lygus laisvei", "Sustabdyti ekstremistus" ir "Religija - asmeninis žmogaus reikalas" ir t.t.

Sekmininkai prie Vievio pradėjo namų bažnyčią

Sekmininkai prie Vievio pradėjo namų bažnyčią - apie tai pranešė LETKS pirmasis pavaduotojas Ivanas Škulis (kairėje), kuris su pastoriumi Borisu Filonu aplankė besikuriančią bendruomenę. Bažnyčią pradėjo prieš metus įtikėjęs vienas iš dabartinių Vilniaus Biblijos koledžo studentų.
Susitikime namų bažnyčioje dalyvavo 25 žmonės iš trijų netoli vievio esančių vietovių, didžioji dalis - jaunimas.
Bažnyčią lanko Vilniaus "Maldos namų" bažnyčios jaunimas.

Libija - tauta nebeapsikentė didžiojo vado

Libija - tauta nebeapsikentė didžiojo vado. Pranešama, kad Libijos lyderis Muammaras Gaddafi pabėgo iš šalies. Dešimtys tūkstančių žmonių sekmadienį susirinko į Libijos saugumo pajėgų nužudytų protestuotojų laidotuves Bengazyje, o teisių gynimo organizacija "Human Rights Watch" paskelbė, kad dėl praėjusios nakties smurto per keturias susirėmimų dienas žuvusių žmonių skaičius siekia apie 200.
Neramumai - didžiausi, su kuriais susiduria jau keturis dešimtmečius valdantis Libijos lyderis Muammaras Gaddafi, - prasidėjo kaip virtinė protestų, kuriuos įkvėpė liaudies sukilimai kaimyniniuose Egipte ir Tunise, tačiau valdžia ėmėsi itin griežtų atsakomųjų priemonių.
Reporteriai į Bengazį neįleidžiami, bet pavieniai liudininkų pasakojimai rodo, kad čia įsisuko uždaras smurto ratas: žmonės žudomi, o po kitą dieną įvykstančių jų laidotuvių saugumo pajėgos nušauna daugiau protestuotojų.
Arogancija garsėjęs Libijos lyderis Muammaras Gaddafi turėjo ir hobį - jis samdydavo autobusus jaunų moterų Europoje, joms skaitydavo paskaitas apie islamą ir aiškindavo, kaip gerai gyventi islamo šalyse. Panašu, kad Libijos gyventojai mano kitaip.  

Pakistanas - visais būdais gina susidorojimui skirtą įstatymą

Pakistano parlamentarė Sherry Rehmann, Liaudies partijos deputatė, kuri pasiūlė pakeisti įstatymą dėl piktžodžiavimo, pati buvo formaliai apkaltinta piktžodžiavimu, praneša katalikiška Tautų evangelizavimo kongregacijos žinių agentūra „Fides“. Pranešime agentūra paminėjo Multano teismo nuosprendį, teisėsaugos pareigūnus įpareigojusį moters atžvilgiu įregistruoti kaltinimą dėl piktžodžiavimo, už kurį Pakistane galima skirti pačias griežčiausias bausmes, įskaitant nuteisimą myriop. Teismas nutartį paskelbė pagal vieno verslininko paraišką, jog moteris piktžodžiavo kalbėdama vienoje televizijos laidoje lapkričio mėnesį. Agentūra „Fides“ pažymi, jog pastarosiomis savaitėmis buvo kitų bandytų apkaltinti deputatę Rehmann, tačiau prašymus teismai atmetė. Žinia apie moters apkaltinimą giliai sukrėtė Pakistano krikščionis. Kaip žinių agentūrai paaiškino autoritetingas šaltinis, krikščionims atrodo, jog šis atvejis patvirtino jų neseniai išsakytą būgštavimą, jog siekiant nuteisti užteks klijuoti piktžodžiautojo etiketę bet kam, kas pasisako prieš piktžodžiavimo įstatymą.

šeštadienis, vasario 19, 2011

"Switchfoot" pelnė Grammy

Pirmąjį Grammy apdovanojimą šiemet pelnė roko grupė "Switchfoot". Jis skirtas už septintąjį grupės albumą "Hello Hurricane". Grupė laimėjo geriausio roko ar repo gospel albumą. "Switchfoot" šiuo metu studijoje dirba su tolesne albumo versija, kuri turėtų greitai pasirodyti.
Grupė pirmą kartą  Grammy buvo nominuota prieš 10 metų, tačiau jo tada negavo. Grupė atlieka alternatyvaus krikščioniško roko muziką, yra parašiusi pagrindinę dainą "Narnijos kronikų" antrajai daliai.
Daugiau skaitykite  www.switchfoot.com.

Tunise islamistai bando imti valdžią

Artimųjų Rytų krikščionių nuogąstavimai dėl to, kad gali įvykti po per arabų šalis praūžusių revoliucijų, ima pasitvirtinti. Tunise, kuriame ir prasidėjo sukilimas, islamistai bando imti valdžią - šiomis dienomis ten brutaliai nužudytas iš Lenkijos kilęs katalikų kunigas, o minia sostinėje bandė sunaikinti vadinamąjį raudonųjų žibintų kvartalą, reikalaudami įvesti šariatą. Egipte stiprėja organizacijos "Broliai musulmonai" balsas.
Jei pasitvirtins liūdniausias scenarijus vėl gali kilti karas su Izraeliu, o krikščionių lauks dideli persekiojimai, ko pasėkoje Artimųjų Rytų krikščionys tiesiog gali būti priversti palikti šį regioną..

Musulmonų laukiamas imamas Mahdi - Antikristas?

Pridėti antraštę
"Fox News" korespondentas Glenas Bekas vedė laidą, kurioje kalbėjo apie musulmonų laukiamą mesiją - 12 -ąjį dingusį imamą Machdi.
Jo žodžiais, imamo Machdi atėjimo teoriją jis studijavo 6 metus ir nusprendė pasidalinti su auditorija savo išvadomis. "Аmerika, tai išves tave iš proto. Mano kelnės buvo šlapios, kai baigiau šitą tyrinėjimą", - sakė Glenas Bekas.
Jis tvirtino, kad islamo Machdi yra ne kas kitas kaip Antikristas, apie kurį kalba Biblija. Jis vaizdžiai lentoje išdėstė panašumus tarp Machdi ir Antikristo, susumuodamas pranašystes, kurios skirtos abiem asmenybėms.
Islamo Machdi, kaip ir Antikristas, nori žydų ir krikščionių mirties, valdys žemę 7 metus, su Izraeliu sudarys sąjungą, bet paskui ją nutrauks ir surengs ginkluotą įsiveržimą į Izraelį.
Paskaitos pabaigoje jis pasakė: "Jie laukia, kad šitas vaikinas pasirodytų".
Laidoje dalyvavęs islamo fondo už demokratiją atstovas musulmonas Zuchdi Dzaser pareiškė, kad kai kurie musulmonų lyderiai išties laukia Machdi pasirodymo, bet, esą "nuosaikūs musulmonai tam nepritaria, be to islamo chadisai yra atviri interpretacijai".
Tačiau dar vienas pokalbio dalyvis, knygos "The Islamic Antichrist" - "Antikristas ateis iš islamo" autorius Džoelis Ričardsonas pareiškė, kad chadisai yra šventas musulmonams raštas ir "jūs negalite jo atmesti".
"Viskas tik prasideda, šiandien, kaip aš tikiuosi, tai taps ilgo pažinimo kelio pradžia", -sakė Glenas Bekas.
12  dingęs imamas Machdi - pasaulio pabaigos pranašas islame, mesijas, paskutinis pranašo Mochamedo perėmėjas. Iš pradžių jis buvo lyginamas Jėzui, kuris paskelbs Paskutinio teismo prisiartinimą. Vėliau jis tapo islamo atnaujinimo simboliu, kuris bus valdovas, išgryninsiąs islamą. Korane Machdi neminimas, bet mesijo idėja plačiai diskutuojama chadisuose - raštuose, kur surinkti pranašo Mochamedo posakiai ir nurodymai.
Beje, ne vienas musulmonas pasakoja, kad susidūręs su Biblija jis likdavo apstulbęs, kai suprasdavo, kad islame viskas stovi "ant galvos" - jų laukiamas mesijas pasirodydavo ne kas kitas, o pikčiausias Dievo ir žmonijos priešas - Antikristas.

penktadienis, vasario 18, 2011

Pietų Amerika - prabudimo mastas


Pietų Amerika - prabudimo mastas. Net ir televizijos skiria dėmesio tam, kas vyksta.  To jau neįmanoma nei paslėpti, nei nepastebėti, nei ignoruoti.

Australijoje katalikų kunigas nusprendė sutuokti homoseksualistus

Australijoje katalikų kunigas nusprendė sutuokti homoseksualistus. Kunigas Bobas Magvairas iš Melburno nusprendė sutuokti vyriškių porą, motyvuodamas "rūpesčiu išgelbėjimu paklydusių sielų", prie šių žmonių kunigas priskyrė homoseksualistus ir lesbietes.
Kunigas sakė, kad jei tai prieštarauja Katalikų bažnyčios kanonams, vestuves reikia rengti privačioje teritorijoje,  o ne bažnyčioje.
Beje, 62% procentai Australijos gyventojų mano, kad tos pačios lyties asmenims reikia leisti tuoktis.

Džastinas Biberis gyvena tikėjimu net ir sunkiomis dienomis

Tikėjimas ir malda palaiko 16-metę pasaulinio lygio žvaigždę Džasiną Biberį. Jo mama Petė Molleti davė interviu „Baptist Press“. Ji pasakojo apie jos ir sūnaus krikščionišką tikėjimą, bei tai, kaip jie gyvena tikėjimu net kai ateina sunkios dienos. Sakykim, jiems teko gyventi ir gatvėje. „Aš jį palaikau malda ir priminimu, kad kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta“,- sakė ji. Petė krikščione tapo 17-os metų, jos vaikystė buvo sunki, ji patyrė seksualinę prievartą, turėjo alkoholinę ir narkotikų priklausomybes. 
Ji teigė, kad sekti Dievu yra paties Džastino pasirinkimas: “Jam buvo 5 -6 metai, jis buvo mažas, tačiau aš pasakiau, kad tai jo pasirinkimas. Tai jis padarė ne dėl mamytės. Aštuonerių metų jis pasikrikštijo“.
Nuo 2009 metų, kai dainininkas Usher pristatė jį pasauliui, Biberis pasiekė daugelį muzikos viršūnių. Tačiau sėkmė turi ir liūdnąją pusę – didžiulį spaudimą, jis visiems matomas. Dėl dažnų kelionių bažnyčios lankymas yra neįmanomas, tačiau jie abu eina į bažnyčią Atlantoje, kai tik turi progą, dažnai sekmadieniais jie klauso tiesioginių transliacijų arba ieško, kur galėtų aplankyti tarnavimus kituose miestuose. 2010 metais Džastinas Biberis išrinktas „metų artistu“ „American Music Awards“. 2010 metų MTV Music Awards apdovanojimuose jis pripažintas metų atradimu, geriausiu dainininku, geriausiu pop- rok muzikos atlikėju, gavo apdovanojimą už metų albumą ir dar vieną specialų prizą.

Turkijoje kovojama dėl vienuolyno

Šveicarijos katalikų vyskupų konferencijos (CES) ir protestantiškų Bažnyčių federacijos (FEPS) pirmininkai paskelbė bendrą pareiškimą dėl sirų-ortodoksų Mor Gabriel vienuolyno nuosavybės Turkijoje nusavinimo. 2011 metų sausio 26 paskelbtas aukščiausiojo apeliacinio teismo sprendimas, jog Turkijos valstybė teisėtai savo naudai nusavino 99 hektarus vienuolyno žemės, pranešė "Vatikano radijas".
Mor Gabriel vienuolynas yra Turabdino regiono centre. Jis itin senas, vienas iš seniausių krikščioniškame pasaulyje. Jis įsteigtas 397 metais. Iki šiol lankytojai gali apžiūrėti V amžiaus pradžioje ir pabaigoje, su romėnų imperatorių pagalba pastatytus mūrus. Galima pridurti, kad per visus savo gyvavimo amžius jo veikla nenutrūko, jei neskaičiuosime trumpų periodų, kai vienuoliai pasitraukdavo kuriam laikui į saugesnę vietą dėl karų. Vienuolynas buvo vadinamas įvairiais vardais, o dabartinis „Mor Gabriel“ pavadinimas mena septintojo amžiaus vyskupą Mor Gabriel, daug prisidėjusį prie vienuolyno vystymosi.
Vienuolyno teritorijos nusavinimo istorijos pradžia siekia 2007 metus, vietinei valdžiai surašius žemes. Šiame registre vienuolynas išnyko kaip kai kurių žemių savininkas. 2008 metais prieš vienuolyną buvo iškeltos šešios bylos. Dvi bylas iškėlė Aplinkos ir miškų ministerija, dvi Valstybės iždas ir dar dvi du greta vienuolyno esantys kurdų kaimai.
Šiose bylose susipina istorinis kontekstas, Turkijos įstatymai ir kurdų genčių interesai. Pagal vieną Turkijos įstatymą, miškai negali būti privatūs, tik valstybiniai. Pagal kitą įstatymą, jei žemė nedirbama 20 metų, ji automatiškai įgyja „miško“ statusą. Būtent šiais įstatymais remiantis aplink vienuolyną esančios žemės buvo pripažintos „miškais“ ir priteistos valstybei.
Vienuolyno žemės sugundė ir aplinkinius kurdų kaimus. Kaip minėta, bylas iškėlė du kaimai, o trečiasis šalia esantis kaimas atsisakė prie jų prisidėti. Jo meras pareiškė, kad gerus santykius su vienuolynu palaiko jau šimtmečius. Tuo tarpu kiti kaimai bando įrodyti, kad vienuolynas jų žemes kažkada pasiglemžė, o jie norį jas atgauti. Jokia paslaptis, kad abu kaimai klauso kurdų gentinio lyderio Suleymano Celebi, kuris taip pat yra parlamento narys, priklausantis ministro pirmininko Erdogano partijai. Kaimų pretenzijas ginantis advokatas yra Celebi sūnus.
Buvo aiškinimų, kad vienuolyno žemė turi būti atimta, nes kadaise vienuolyno vietoje buvusi mečetė. Suprantama, kad toks teiginys yra absurdiškas, nes vienuolynas įsteigtas dar prieš islamo atsiradimą. Tačiau, kaip pastebima, linkimas pritarti ir skleisti tokius teiginius atspindi kai kurių aplinkui gyvenančių musulmonų nuostatą: „ką šitie krikščionys veikia mūsų krašte“?
Iš tiesų tokia nuostata menkai pagrįsta, nes, kaip liudija ir paties vienuolyno įsteigimo data, regionas turi labai senas krikščioniškas tradicijas. Šiuo metu tame pat regione, kur ir vienuolynas gyvena apie 2000 sirų ortodoksų. Dar 20 amžiaus pradžioje jų buvo apie pusė milijono. Tačiau vėliau prasidėjo masinis egzodas: dėl kurdų – kurie čia buvo pakviesti 17 amžiuje Osmanų imperijos valdovų - spaudimo, dėl geresnių gyvenimo sąlygų ieškojimo, kartais dėl tiesioginių grasinimų. Beje, kai kurios sirų-ortodoksų šeimos per pastarąjį dešimtmetį norėjo grįžti, tačiau nebegali atgauti savo namų ir žemių iš kurdų.
Bylų prieš Mor Gabriel vienuolyną eigą seka ir posėdžiuose nuolatos ar kartais dalyvauja kelių Europos šalių ambasadų atstovai, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų delegatai. Jų akyse šie ginčai dėl žemių susiję su religinių mažumų gyvenimu ir religijos laisvės garantijomis.

ketvirtadienis, vasario 17, 2011

Tėvų tikėjimas pribloškė Vokietijos policininkus

Po pusmečio dešimtmečio Mirko Šliterio tėvai, pagaliau papasakojo, kaip jie gyveno, kol jų sūnus buvo dingęs ir niekas nežinojo, kur jis yra. Sekmininkų bažnyčią lankantys tėvai tikėjo, laukė, meldėsi... Kasdien ant stalo dėdavo iškeptą pyragą, kad sutiktų sūnų, kai jis sugrįš...
Rugsėjo 3 dieną Mirko negrįžo namo. Ši diena visiškai pervertė tėvų gyvenimą.Tėvai stengėsi neišeiti iš namų, kad nepraleistų skambučio – laukė.Iš pradžių galvojo, kad pagrobėjai reikalaus pinigų.
Sandra Šliter, jos vyras ir vaikai priklauso Krefeldo sekmininkų bažnyčiai.Jie tvirtina, tik tikėjimas padėjo jiems išgyventi šį baisų laiką.Laukimo dienos virto savaitėmis ir mėnesiais. Kas vakarą jų namuose susirinkdavo draugai ir pažįstami. „Mes meldėmės ne tik už jį, bet ir už žmones, kurie prisidėjo prie jo dingimo“,- pasakojo tėvai. Per tą laiką jie gavo daugybę laiškų, skambučių – žmonės palaikė juos. Sakykim, parašė senukas iš vietinių senelių namų, jį dabar lanko Šliterių šeima, užsimezgė draugystė.“Dievas palaiko mus, ir mes norime palaikyti kitus žmones, mes pasakojame jiems apie viltį Kristuje“,- pasakojo tėvai.
Mirko ieškojo daugiau kaip tūkstantis policininkų,  65 tyrėjai. Bet netgi prie žiaurumų pripratę policininkai buvo sukrėsti tėvų tikėjimo ir laikysenos. „To mes dar nematėme, sakė vietinis policijos viršininkas, ne mes, o jie mus palaikė ir įkvėpdavo tikėjimo“. Jis prisimena, kaip prieš Kalėdas Sandra ir jos vaikai Aleksandras (13), Julija (12) ir Judita (9), atėjo pas juos į policiją ir policininkams atnešė saldumynų. „Kai kurie mano kolegos išėjo, nes jų akyse buvo ašaros“,- sakė policijos viršininkas.
Policija padarė viską, ką galėjo – sausio pabaigoje paaiškėjo, kad Mirko nužudė Olafas F. iš gretimo miesto, pats trijų vaikų tėvas.Jis dviračiu grįžtantį iš mokyklos Mirko įsitempė į savo automobilį ir nužudė nusivežęs į mišką. Kaip pareiškė nusikaltėlis, jis tokiu būdu norėjo „atsipalaiduoti“, „pabėgti nuo streso darbe“.
 Tik dabar buvo rastas Mirko kūnas. Policija tikrina ar vyras nepadarė dar kokių seksualinių nusikaltimų.
Berniuko mama sako:“Mūsų šeima tiki, kad yra tas, kuris priėmė ant savęs mūsų stresą ir mūsų naštas, tai – Jėzus Kristus“. Krefeldo sekmininkų bažnyčia toliau tęsia maldas už šią šeimą, už bendraklasius ir už nusikaltėlį.
Mirko laidotuvės vyko siaurame šeimos rate.

Argentinos prabudimas - evangelistas Karlosas Anakondija


Argentina yra viena iš vietų Žemėje, kur prabudimas tęsiasi jau daugiau kaip 20 metų. Čia video iš vieno iš kruzeidų - taip atrodo šlovinimas ir pamokslas. Karlosas Anakondija, kalbantis prikimusiu balsu, neatrodo kažkuo ypatingas, tačiau pasižymi nepaprastu paklusnumu Dievui. 
Stebėtojai sutaria, kad didžiausi nuopelnai – evangelistui Karlosui Anakondijai, kuris per 4 metus atvedė prie pasirinkimo sekti Kristumi apie milijoną argentiniečių. Iki 50 – 60 dienų dienų trukusiose evangelijos kruzeiduose pas Kristų kartais ateidavo iki 20 – 30 procentų miesto gyventojų. Kaip sako pats K.Anakondija, kai pradėjo tarnavimą kaip neprofesionalus evangelistas, jis teturėjo paruošęs tris pamokslus, tad kruzeidai tegalėjo trukti tik 3 dienas.
Šis žmogus buvo sėkmingas verslininkas, su broliu įkūręs vieną didžiausių savo srities įmonių Argentinoje, kurioje dirba ir iki šiol. Tiesa, pažinęs Kristų jis ėmė daugiau tarnauti, negu rūpintis verslo reikalais. Su žmona užaugino 9 vaikus.

Belgija neteko savo simbolio

Belgija šokiruota - kažkas pavogė garsųjį sysiojantį berniuką, vieną iš svarbiausių Briuselio simbolių.
Spėjama, kad berniuką pavogė ne kokie pamišę dorovės sergėtojai, bet vadinamasis "Sysiojančio berniuko išlaisvinimo frontas", kuris teigė, kad statula pastatyta žymiai anksčiau, negu laikoma oficialiai.
kaip ten bebūtų, simbolio paieškai sutelktos geriausios Belgijos seklių pajėgos. 

Austrų diplomato duktė Mochamedą išvadino... pedofilu

Austrijos teismas nustatė, kad diplomato duktė Elizabet  Sabaditč - Volf įžeidė islamą ir musulmonus, kai pranašą Mochamedą išvadino pedofilu. Teismas skyrė jai baudą - 480 eurų, praneša NEWSru Israel.
Rudenį Elizabet  Sabaditč - Volf, daug metų pragyvenusi Artimuosiuose Rytuose, skaitė paskaitą viename iš Austrijos universitetų. Vienas austrų leidinys slapta įrašė jos kalbą ir po to publikavo. Elizabet  Sabaditč - Volf papasakojo, kokia išties yra moterų padėtis musulmonų šalyse ir pavadino islamo pranašą Mochamedą pedofilu, nes yra žinoma, kad viena iš jo žmonų - Aiša teturėjo 9 metus, kai ištekėjo už jo.
Vėliau Elizabet  Sabaditč - Volf pasisakė keletą kartų per televiziją, kur teigė, kad yra prieš dialogą su "politiniu islamu", nes islamo lyderiai vis augina islamo įtaką Europoje priešindami demokratines vertybes ir šariatą.

Giedrius Saulytis paskirtas "Vilties" festivalio vykdomojo komiteto pirmininku

Lietuvoje vyksta pasiruošimas būsimam "Vilties" festivaliui. Šią savaitę išvyko pirmas Vykdomojo Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo liuteronų, reformatų, baptistų, "Tikėjimo Žodžio" ir sekmininkų bažnyčių lyderiai ir Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas.
 Susitikimą organizavo festivalio direktorius Viktor Hamm.
 Vykdomojo komiteto pirmininku paskirtas krikščionių bendrijos "Tikėjimo Žodis"  vyresnysis pastorius Giedrius Saulytis.  Vykdomasis Komitetas prižiūrės visą festivalio veiklą ir nurodys pagrindines kryptys. Festivalio darbo komitetui, kuri sudaro 19 skyrių vadovai, vadovauti paskirtas Lietuvos Evangelinio Tikėjimo Krikščionių Sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys.

trečiadienis, vasario 16, 2011

Katalikų bažnyčios kunigų skaičius pasaulyje

„l’Osservatore Romano“ paskelbė naujus statistinius duomenis. Nors Europoje ir Šiaurės Amerikoje kunigų mažėja, viso pasaulio mastu per pastaruosius dešimtį metų, nuo 1999-ųjų iki 2009-ųjų, kunigų skaičius padidėjo 5,5 tūkstančio. Bendras pozityvus balansas pasiektas visų pirma dėl pastovios kunigų skaičiaus augumo tendencijos Lotynų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Tuo tarpu Europoje ir Šiaurės Amerikoje kunigai sensta ir miršta, o naujų įšventinama vis mažiau. Užbaigiant 1999 metus visame pasaulyje buvo 409 009 kunigai - 265 012 diecezinių kunigų ir 139 997 kunigai vienuoliai. Prieš metus bendras kunigų skaičius siekė 410 593 – diecezinių kunigų buvo 275 542, kunigų vienuolių – 135 051.

Saudo Arabija - pranašaujama intifada

Dėl neramumų Bahreine Saudo Arabija, Jordanija ir Sirija savo kariuomenes laiko ypatingoje parengtyje.
Panašu, kad Sauditų dinastijai bus riesta, nes gyvenimas šalyje palaikomas naftos pinigais, o aiškėja, kad naftos atsargų yra 40 procentų mažiau, negu skelbė Saudo Arabija, plius vis daugiau jos naudojama elektrai gaminti, mažiau eksportuojama. Nedarbas šalyje siekia daugiau kaip 22 procentus.
Muftijus Jusufas el -Achmadi pranašauja intifadą - liaudies sukilimą prieš dar vieną islamo diktatūrą arabų pasaulyje.
Beje, panašus likimas gali ištikti ir Iraną - džiūgavę, kad egiptiečiai nuvertė diktatorių, dabar Irano mulos susirūpino, kad Irane žmonės eina į gatves ir reikalauja demokratijos.Kol kas tik kariuomenė ir žiaurios represijos padeda išlaikyti tvarką.

antradienis, vasario 15, 2011

Vilniaus bažnyčioje "Maldos namai" - šlovinimo šventė

Adventistų vadovas vedė Biblijos pamoką su Papua - Naujosios Gvinėjos premjeru

Septintos dienos adventistų vadovas Tedas Vilsonas vedė Biblijos pamoką su Papua - Naujosios Gvinėjos premjeru Maiklu Somare, praneša bible.com.ua.
Papua - Naujosios Gvinėjos premjeras Maiklas Somare yra krikščionis ir pats paprašė vesti pamoką, po to abu lyderiai meldėsi. Adventistai šioje šalyje laikomi patikimais žmonėmis, nes net 15 adventistų dirba parlamente, o 8 adventistai yra Maiklo Somare kabineto nariai.

"Hanibalas Lekteris" papasakojo apie savo tikėjimą


73 metų aktorius Entonis Hopkinsas, geriausiai žinomas serijinio žudiko Hanibalo Lekterio vaidmeniu, CNN televizijai papasakojo apie savo tikėjimą, praneša "The Christian Post". 

Į klausimą:"Ar tikite Dievu", E.Hopkinsas atsakė:"Taip, aš tikiu". Aktorius papasakojo, kad maždaug prieš 35 metus jis pajuto, jog jam reikia Dievo, nors tuo metu laikė save ateistu. Tačiau krizinėje situacijoje jis ėmė melstis. "Aš ėjau į pragarą griovimo keliu. Aš paprašiau truputį pagalbos ir staiga - bach! Tai buvo kaip laimėjimas loterijoje",- prisiminė E.Hopkinsas.
Jis tuo metu gyveno Niujorke ir turėjo siaubingą priklausomybę. "Aš tarsi buvau apsėstas demono ir negalėjau sustoti. Milijonai žmonių patiria panašius dalykus",- sakė jis. Nusivylęs savimi E.Hopkinsas ėmė ieškoti pagalbos ir viena moteris tiesiog patarė pasitikėti Dievu.
Žinomas aktorius sako, kad nesąmonė manyti, kad pats gali ko nors pasiekti arba ką nors padaryti.

Jordanijos ministras - moksleivių žudikas turėtų būti... didvyriu

Kokioje aplinkoje gyvena Izraelis, puikiai demonstruoja neseni įvykiai, be to, draugiška laikomoje Jordanijoje. 
Vasario 14 dieną ne koks apakęs islamistas, o pats Jordanijos teisingumo ministras Huseinas Madžali prisijungė prie demonstrantų reikalavusių paleisti Jordanijos kareivį Achmadą Dakamše, kuris 1997 metais sušaudė žydžių mergaičių ekskursiją ir pareiškė, kad žudikas... nenusipelno bausmės ir turėtų būti paskelbtas didvyriu.
Izraelio Užsienio reikalų ministerija pareikalavo oficialiai pasiaiškinti Jordanijos kolegų.
1997 metais Jordanijos kareivis Achmadas Dakamše sušaudė žydžių mergaičių grupę, kuri buvo atvykusi į ekskursiją. Septynios mergaitės tada žuvo, dar penkios ir mokytojas buvo sužeistos. Už šį nusikaltimą jį ikalino iki gyvos galvos. Bausmę gali sumažinti tik karalius.
Jei taip mąsto aukščiausi pareigūnai arabų šalyse, ką mąsto paprasti žmonės? Turbūt tai yra atsakymas, kodėl nėra taikos Artimuosiuose Rytuose.
Pagal Mignews

pirmadienis, vasario 14, 2011

Kolumbija - prabudimas pakeitė šalies veidą


Fenomenalūs dalykai vyksta vienoje iš Pietų Amerikos valstybių. Kolumbija, garsėjusi narkotikų karteliais, ima sparčiai keistis - krikščionių bažnyčia per keletą metų užėmė tvirtas pozicijas ir prabudimas Šventojoje Dvasioje pakeitė šalies veidą. Kolumbiečiams nebebuvo kur trauktis, todėl jie ėmė ieškoti Dievo. Jų netenkino krikščionybė kaip savotiška saviraiškos forma, jiems reikėjo Dievo jėgos, kuri pakeistų šalį, todėl ir susirinkimų formos nėra įprasto lietuviškai akiai. Bet rezultatas stulbinantis - sakykim, Kalio mieste, kuris garsėjo nevaldoma narkomafija, baime gatvėse ir kur žmogaus gyvybė nieko nereiškė, dabar visiškai kitaip. Tokie patys procesai vyksta visoje Kolumbijoje.

Rusija išmiršta nuo depresijos

Paskelbta, kad kas penkta mirtis Rusijoje - alkoholio vartojimo pasekmė, tačiau JAV demografas Nikolas Ebelrstadas, ištyręs Rusijos gyventojų gyventojų mažėjimo teorijas, priėjo prie išvados, kad kaltas ne alkoholis, ne avarijos ir ne ekologija, o chroniška depresija, kuri kamuoja žmones. Rusijos gyventojai užima paskutinę vietą laimingiausių žmonių reitinge.
Mokslininko nuomone, mirtingumo didėjimas iškart ėmė augti po Chruščiovo nuvertimo - tarybinis žmogus tapo pesimistu. Iki to laiko buvo tikima, kad Rusijoje pavyks pastatyti sėkmingą socializmo modelį, o vilčiai žlugus, imta suprasti, kad laimingos ateities nebus. Ir dabar Rusijos gyventojai netiki ateitimi.
Mokslininkas nesutinka, kad kaltas alkoholis, nes pavyzdžiui, Anglijoje jo vartojimas yra dar didesnis.Todėl mokslininkas mano, kad pagrindinė priežastis - depresija.
Nuo 1992 metų Rusija neteko apie 7 milijonų gyventojų 1.730 000 moterų ir 4.886 000 vyrų. Turbūt ta pati problema kamuoja ir Lietuvą.

Mokslininkų "atradimas" - vieno sekso partnerio žmogui per maža

Knygos "Sekso saulėlydis" autoriai tvirtina, kad  vieno sekso partnerio žmogui per maža, ir kad žmogus nėra monogamiškas sutvėrimas. Jų manymu, ištikimybė vienam partneriui - bausmė sau, savo mylimiesiems ir savo vaikams.
Išanalizavę masę literatūros, mokslininkai nustatė, kad kol žmogus negyveno sėsliai ir neėmė dirbti žemės maždaug prieš 10000 metų, žmonės gyveno bendruomenėm, turėdavo daugybę sekso partnerių, o vaikus augino kartu.(Matyt, tai didžiausia mokslininkų svajonė). Žinoma, kaip pavyzdys pateikiamos beždžionės - esą jų lytiniai organai tapatūs žmonėms - sakykim, šimpanzės nuolat keičia lytinius patrnerius, praneša medinfo.ua.
Beje, savo idėjas mokslininkai semia iš evoliucijos teorijos, tačiau Darvinas pakrauptų išgirdęs "laisvo sekso" teorijas.

sekmadienis, vasario 13, 2011

"Hamas" organizacijos žvėriškumai paskatino ieškoti Kristaus


"Hamas" organizacijos žvėriškumai paskatino ieškoti Kristaus. Vienas iš "Hamas" organizacijos įkūrėjo sūnų Musabas Hasanas Jusefas tapo krikščionimi po to, kai susidūrė su islamiška tikrove.

šeštadienis, vasario 12, 2011

Olandijos Katalikų bažnyčios kardinolas dangstė pedofilą ir melavo

Olandijos žiniasklaida praneša, kad Olandijos Katalikų bažnyčios kardinolas Edas Simonsas dangstė pedofilą. Tai dar vienas iš daugybės atvejų Katalikų bažnyčioje, kur pastaraisiais metais aiškėja daugybė seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Katalikų hierarchas kaltinamas, kad jis žinojo apie pedofilo biografijos faktus, bet užuot ėmesis veiksmų, tik jį perkėlė į kitą parapiją, kur jis toliau užsiėmė nešvariais savo darbais, praneša BBC. Be to, aiškėja, kad kardinolas melavo, jog hierarchai nieko nežinojo apie pedofilus kunigus.
Kaip praneša AFP, kardinolas Edas Simonsas pareiškė, jog tikėjosi, kad kunigas, kurio vardas neskelbiamas, "pasikeitė".
Šešios pedofilo aukos pranešė policijai apie jo veiksmus nuo1987 iki 2008 metų. Vienas iš nukentėjusių Ervinas Misteris radijuje pareiškė, kad "kardinolas Edas Simonsas sąminingai priglaudė pedofilą po savo sparneliu, nors turėjo ginti nukentėjusius". Kardinolas pripažino, kad žinojo kunigo polinkius ir jo istoriją.
Beje, praeitais metais kardinolas Edas Simonsas sukėlė pasipiktinimo bangą Olandijoje, kai pareiškė, kad aukščiausiems Katalikų bažnyčios hierarchams nieko nebuvo žinoma apie kunigų pedofilijos atvejus Olandijos bažnyčioje.
 2010 kovo mėnesį buvo atliekamas tyrimas dėl daugiau kaip 200 seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų nuo 1950 iki 1970 metų. Pirmiausia buvo tiriama vieno vienuolyno mokykloje vykę įvykiai. Tai leido prabilti daugybei kunigų seksualinės prievartos aukų.
Pagal NEWSru

Musulmonai paruošė fetvą - gins krikščionis islamo šalyse

Musulmonų mokslininkai paruošė fetvą (religinį - teisinį dokumentą), kuriuo gins krikščionis islamo šalyse, praneša Благовест-инфо.
naujoje fetvoje bus kalbama, kad įžeisti krikščionį toks pats nusikaltimas, kaip įžeisti musulmoną, o užpulti bažnyčią, tai tas pats, kas užpulti mečetę.Fetvos sukūrimui didelę įtaką turėjo Libano premjeras Saadas Hariri, kurį sukrėtė išpuolis Egipto Aleksandrijoje, kur buvo susprogdinta bomba prie koptų bažnyčios.
Tekstas dar nepatvirtintas, jis išsiųstas Palestinos, Saudo Arabijos, Jordanijos, Libano, Sirijos ir Egipto musulmonų atstovams.

Dagestane susipliekė musulmonai

 Dagestano Sukochumsko mieste po vakarinės maldos kilo peštynės tarp dviejų islamo srovių - tarikatų ir vachabistų, praneša ИТАР-ТАСС.
Paskelbti duomenys rodo, kad kumštynės buvo išties karštos, nes neramumuose dalyvavo apie 150 žmonių, muštynes ramino 90 milicininkų, vienas žmogus buvo pašautas ir dabar gydomas ligoninėje.

Indonezija - vėl išpuoliai prieš krikščionis

Indonezija - vėl išpuoliai prieš krikščionis. Musulmonų minios preitą savaitę sudegino dvi ir išplėšė vieną bažnyčią.
Eilinis smurto protrūkis kilo po to, kai teisme vienas iš krikščionių buvo kaltintas neva islamą įžeidžiančių lapelių platinimu, o teismas jo nenuteisė mirties bausme.

Be to, įsiutusi minia nulinčiavo 5 musulmonų religinės srovės - achmadijos - pasekėjus, kuriuos musulmonai laiko eretikais.
Kaip pastebi žmogaus teisių gynėjai, Indonezijoje musulmonai vis labiau radikalėja, o smurto proveržių irgi vis daugiau.

penktadienis, vasario 11, 2011

Fernanda Brum "Šventoji Dvasia"Šventoji Dvasia melstis vietoj manęs ir už mane
Šventoji Dvasia naudok žodžius
Man reikia melstis, bet negaliu
Padėk man
nežinau, kaip prašyti
Šventoji Dvasia
Užtark mane
Viskas išeina į gera
Tiems, kurie tave myli
Šventoji Dvasia meldžiasi mane.
verkiu tik Dievas žino, mano skausmą
Mano širdis kenčia
 Ir mano šauksmas didėja

Vokietijos katalikai nerimsta – reformų paieškos


Nors Vokietijos vyskupų konferencija atsakė į 144 katalikų teologų Vokietijoje paskelbtą memorandumą „Bažnyčia 2011: prasiveržimo būtinybė“, kuriame teologai reikalauja panaikinti celibatą, leisti moterims užimti šventiko vaidmenį, leisti paprastiems žmonėms rinkti vyskupus ir galiausiai užbaigti "Moralinį rigorizmą" Katalikų bažnyčioje, reformų šalininkai ieško būdų, kaip pasiekti pasikeitimų.
Reformų būtinumas akivaizdus - teologai nurodo, kad 2010 metais katalikybę paliko rekordinis skaičius žmonių. Didelę įtaką tam turėjo kunigų pedofilijos skandalai įvairiose šalyse.
Taigi, pagrindinės problemas – tikintieji palieka bažnyčią ir katastrofiškai krito norinčių būti kunigais skaičius, jei 1985 m. vokietijoje  įšventino 628 kunigus, tai 2010 m. tik 151. Beje, net 80%
vokiečių mano, kad celibatą reikia atšaukti. Kas įdomu, reformomis suinteresuota politinė valdžia – Krikščionių demokratų sąjunga jau seniai siūlė įvesti reformas. Dabar prisijungė ir teologai ir Vokietijos katalikų centro komitetas.
Tiesa, kunigai šiuo klausimu yra pasidaliję – vieni tvirtina, kad celibatas atbaido daugelį vyrų, kiti sako, kad be celibato žmogus negali 100% procentų koncentruotis į Dievą.
Panašūs dalykai vyko1970 metais, tada už celibato panaikinimą ir reformas pasisakė ir dabartinis popiežius Benediktas XVI, tačiau vėliau išsigynė savo žodžių. Vis dėlto vokiečiai tikisi, kad reformos  - ne už kalnų.

Katalikai vargsta su telefonais - technologinės išpažinties era neišaušo

Katalikų bažnyčia susidūrė su problema. JAV vienas vyskupas palaimino programą „Confession: A Roman Catholic App“, kuria telefonu „iPhone“ galima atlikti išpažintį. O Vatikanas jau šią savaitę užkirto kelią nuodėmių išpažinimui telefonu. „Svarbiausia suprasti, kad atgailai būtinas asmeninis ryšys tarp atgailautojo ir jo nuodėmklausio... Jo negalima pakeisti kompiuterine programa“, - sakė Vatikano atstovas spaudai Federico Lombardi. „Privalau pabrėžti, kad siekiant išvengti nesusipratimų, jokiomis aplinkybėmis neįmanoma atlikti išpažinties „iPhone“ telefonu“, - sakė jis.
„Apple“ kompiuteriams skirta programa „Confession: A Roman Catholic App“ yra pirmoji Indianoje įsikūrusios kompanijos „Little iApps“ tokia programa, internetinėje „iTunes“ parduotuvėje kainuojanti 1,99 JAV dolerio. Programos kūrėjas Patrickas Leinenas sako, kad programa skirta naudotis per išpažintį ir ji turėtų būti naudinga tiems, kurie „dažnai eina sakramento ir nori toliau jo eiti“.
Taigi, technologinė išpažintis kol kas lieka nelegali.

"Išgelbėjimo armija" paskyrė naują generolą

"Išgelbėjimo armija" paskyrė naują generolą - dabar pasaulinei organizacijai vadovaus komisaras Linda Bond. Ji - trečia moteris ir ketvirtas Kanados atstovas šitame poste per 146 metų "Išgelbėjimo armijos"istoriją, praneša "Сhristian Today".
Komentuodama savo paskyrimą ji sakė:"Aš myliu Viešpatį Jėzų Kristų ir pasižadu visada Jo klausyti. Esu pasišventusi šlovinimo ir garbinimo gyvenimui". "Mes, "Išgelbėjimo armija", turime būti šlovinimo ir garbinimo armija. Mums reikia Jo Šventosios Dvasios, kad Jis nužengtų ant "Išgelbėjimo armijos".
"Išgelbėjimo armijos"  naujasis generolas vadovaus daugiau kaip milijoną narių 123 pasaulio šalyse turinčiai bažnytinei organizacijai.

ketvirtadienis, vasario 10, 2011

Talibano įkūrėjas žuvo nuo talibų rankų

Ironiška, tačiau Pakistane nuo talibų rankų žuvo pats talibano judėjimo įkūrėjas. Jis buvo žinomas "Pulkininkas imamas" -  Pakistano armijos pulkininkas atsargoje Sultanas Amiras Tararas.  Būtent "Pulkininkas imamas"  apie 1980 metus buvo prie talibano judėjimo ištakų Afganistane. Likimo ironija, bet dabar talibai jam įvykdė mirties bausmę, nes "Pulkininko imamo" artimieji nesurinko reikiamos sumos išpirkti pagrobto judėjimo pradininko. Sultanas Amiras Tararas buvo įtakinga figūra Afganistano ir Pakistano talibų gretose, tačiau nuo 2010 metų kovo iki dabar jis buvo vienos iš talibų grupuočių nelaisvėje, praneša ИТАР-ТАСС. Jis buvo pagrobtas su dar dviem pakistaniečiais, pareikalauta išpirkos, tačiau nesulaukus pinigų iš šeimos, buvo nužudytas sausio pabaigoje.
Iki pat jo pagrobimo Sultanas Amiras Tararas tęsė talibano romantizavimą  ir idealizavimą, laikydamas talibus vienais iš gerbiamiausių islamo lyderių pasaulyje.

Laiškus, adresuotus Dievui, gauna Izraelio paštas

Kur nukeliauja laiškai Dievui?
Pasirodo, laiškus, adresuotus Dievui, gauna Izraelio paštas. Per metus tokių laiškų susikaupia nemažai. Žmonės rašo iš viso pasaulio. Pašto darbuotojai stengiasi, kad Dievui skirti laiškai būtų perduoti Jeruzalėje prie Raudų sienos tarnaujančiam rabinui.
Paprastai stengiamasi, kad prieš sunaikinimą tokie laiškai bent parą pabūtų prie Raudų sienos.

Rusijoje persekioja Jehovos liudytojus

Rusijoje persekioja Jehovos liudytojus. Neseniai viena moteris buvo paduota į teismą už literatūros platinimą. Daugelyje vietų vyksta kratos Jehovos liudytojų namuose. Paskutiniai įvykiai - Čitoje milicija vykdė kratas 13-oje šios religinės bendruomenės narių namuose.
Milicininkai neparodė kratos orderių, neleido skambinti advokatui, nepaaiškino jų teisių. Jie paėmė religinę literatūrą, kompiuterius, užrašų knygutes, mobiliuosius telefonus. Po to Jehovos liudytojai buvo išvežti apklausai.
Tokių kratų pagrindas - keli Rusijos teismai pripažino kai kuriuos Jehovos liudytojų leidinius ekstremistine literatūra.