ketvirtadienis, balandžio 24, 2008

"Tikėjimo žodis" pagebs švč. Mergelės Marijos apsireiškimo jubiliejų

Šiemet sukanka 400 metų, kai Raseinių rajone, Šiluvoje, tariamai apsireiškė švč. Mergelė Marija.
Ta proga organizuojamos iškilmės, į kurias pakviesti ir kitų konfesijų tikintieji. Kaip praneša "Lietuvos rytas", pageidavimą šioje šventėje dalyvauti išreiškė ir "Tikėjimo žodžio" bendruomenė.
Tai naujausias posūkis šios bendruomenės kelyje, prieš tai ėmę švęsti katalikų religines šventes, tokias, kaip atvelykis, šiuo atveju bendruomenė žengia dar toliau - priartėja prie vieno iš katalikų kulto stulpų - Mergelės Marijos garbinimo.

šeštadienis, balandžio 19, 2008

Pirmoji moteris - vyskupė

Australijos anglikonų bažnyčia penktadienį (2008 m. balandžio 10 d.) paskelbė apie pirmosios moters įšventinimą anglikonų bažnyčios vyskupe.
Diocezijos taryba pritarė, kad Kay Goldsworthy taptų vyskupe-padėjėja Australijos Vakarų valstijoje. Savaitės pradžioje Australijos anglikonų bažnyčios vyskupai protokolu atvėrė kelią moterų šventinimui vyskupėmis. Pagal šį protokolą, parapijiečiams, kurie nenori, kad jiems tarnautų moteris, turi būti pasiūlytas vyro dvasininko patarnavimas. Goldsworthy yra penkiasdešimt vienerių metų amžiaus, ištekėjusi, turi du sūnus. Kartu su keliomis moterimis 1992 metais ji buvo viena iš pirmųjų ordinuota anglikonų bažnyčios kunige.
Pagal www.btz.lt

trečiadienis, balandžio 16, 2008

Palestiniečiai gelbėdami pasaulį patrauks užkariauti Romos?


Aukštas musulmonų šventikas ir Palestinos parlamento narys kalbėdamas per televiziją pareiškė, kad musulmonai ruošiasi gelbėti pasaulį ir ... užimti Romą. «Roma, katalikų sostinė, greit bus užimta islamo", -praneša invictory.org .
Junis al - Astal palestiniečiams sakė: «Alacho valia, Roma, katalikų sostinė, greit bus užimta islamo kaip buvo užimtas Konstantinopolis pagal pranašo Mohamedo pranašystę. Tai kryžiuočių sostinė, kuri rodo agresyvumą islamo atžvilgiu".
Šią kalbą transliavo Al-Aqsa TV. "Roma įkėlė į Palestiną brolius kiaules ir bezdžiones, kad sustabdytų islamo atgimimą. Aš tikiu, kad mūsų vaikai paveldės mūsų aukas ir džichadą, mes įdedame tai į jų sielas per mečetes, Koraną, ruošiam juos žmonijos gelbėjimo misijai", - sakė Junis al - Astal.

antradienis, balandžio 15, 2008

Meksikos katalikų bažnyčia katastrofiškoje padėtyje

Meksikos katalikų bažnyčia išgyvena nelengvus laikus.
Meksikoje, kuri laikoma daugiausiai katalikų turinčia šalimi pasaulyje, katastrofiškai trūksta tarnautojų, todėl kai kurios bažnyčios neturi ganytojų, - praneša Christian Today.Šalyje, kurioje 85 proc. gyventojų save laiko katalikais, 7000 žmonių tenka tik vienas ganytojas. Palyginimui - JAV, kur tik 22 proc. žmonių save laiko katalikais, vienas šventikas rūpinasi 1500 žmonių. „Tai pati didžiausia krizė Meksikos istorijoje",- sako Meksikos antropologijos ir istorijos ekspertas E.Masfereris.
Kai kurie ekspertai mano, kad tikėjimo krizės priežastis - Meksikos sekuliarizacija bei daugybė pagundymų, vedančių tolyn nuo tikėjimo
Pagal "Btz"

penktadienis, balandžio 11, 2008

Krepšininkas baigia karjerą

22-ejų metų Kijevo "Budivelniko" ir Ukrainos nacionalinės rinktinės narys Leonidas Stepanišinas baigia karjerą. Dabar jis ims dirbti provoslavų šventiku.
krepšininkas sakė visus metus svarstęs, bet pajutęs, kad bėgiojimas paskui kamuolį jam nebeteikia malonumo. "Šalis prarado gerą krepšininką, bet gaus gerą šventiką",- sakė L.Stepanišinas.
Pagal Интерфакс.

Jaunimo konferencija

Panevėžyje kovo pabaigoje vyko Sekmininkų bažnyčios jaunimo lyderių konferenciją, kurią vedė jaunimas iš Lenkijos. Apie tai pranešė rusų internetinis portalas invictory.org

ketvirtadienis, balandžio 10, 2008

Musulmonai perėmė mokyklos valdymą

Musulmonai perėmė mokyklos valdymą Pietų Afrikoje ir pademonstravo, ko galima tikėtis iš šios religinės grupės ir kaip ji supranta demokratiją .Per tėvų susirinkimą vienoje mokykloje, kurioje absoliuti dauguma yra krikščionys, į mokyklos valdybą buvo išrinkti 6 musulmonai tėvai iš 7 narių.
Pirmas žingsnis - jie pareikalavo pakeisti rytines maldas, kurias vykdė krikščionys, tylos minute, tačiau direktorius nepakluso, tada jį atleido ir paskyrė direktorių musulmoną, kuris tuoj pat uždraudė mokykloje bet kokius krikščioniškus renginius ir spaudą. Tėvai ir vaikai ėmė protestuoti, kreipėsi į teismą, tačiau kadangi valdyba buvo išrinkta demokratiškai, teismas paliko galioti valdybos sprendimus.
Pagal "Vyctory" pranešimus

antradienis, balandžio 08, 2008

Pažadėjo sukritikuoti Bibliją

Atsakydamas į filmą "Fitna" Iranas pažadėjo sukritikuoti Bibliją ir sukurti panašų filmą, kad įrodytų, jog Biblija skatina prievartą ir netoleranciją.
Pagal "Vyctory"

trečiadienis, balandžio 02, 2008

Perkelia kapą

Vatikanas pritarė planui perkelti popiežiaus Jono Pauliaus II kapą iš kriptos po Šv.Petro bazilika į jos vidų, sekmadienį praneša italų laikraštis „La Stampa“.
Italijos naujienų agentūra ANSA pranešė, kad dėl kapo, kurį kasdien aplanko 15-20 tūkst. žmonių, buvo pateikti du pasiūlymai: pastatyti akmens monumentą arba tokį relikvijorių, kad lankytojai galėtų matyti balzamuoto velionio popiežiaus veidą.