trečiadienis, kovo 15, 2006

"Sektų kūjis" liko be darbo

Garsųjį rusų kovotją su "sektomis" Aleksandrą Dvorkiną išmetė iš darbo. "Sektų kūju" prabardžiuojama odiozinė asmenybė dirbo rusų stačiatikių bažnyčioje, tačiau patys provoslavai pastebėjo, kad jo veikla, kai be jokių aiškių puldinėjamos ne pravoslaviškos organizacijos, visi vadinami "sektantais", o visai tai daroma pravoslavų vardu, ėmė stipriai kenkti pačiai provoslavų bažnyčiai, kuri visuomenės akyse ėmė įgauti inkvizitoriaus įvaizdį.
Be to, provoslavų bažnyčia akaltino A.Dvorkiną suklaidinus pačia stačiatikių bažnyčią, kaip reikia elgtis su ne pravoslaviškos kilmės krikščionimis. Mat butent A.Dvorkinas ruošė provoslavų bažnyčios oficialius dokumentus, kurie ragino bet kokiom priemonėm "kovoti su sektomis". Beje, išeidamas iš darbo A.Dvorkinas "priglaudė" pravoslavams priklausančią kompiuterinę techniką.

Pagal "Religio"

Komentarų nėra: