šeštadienis, lapkričio 12, 2005

Kinijoje draudžiama platinti krikščionišką spaudą

Kinijos sostinės Pekino teismas paskelbė verdiktą trims Biblijas ir kitus krikščioniškus leidinius spausdinusiems tikintiesiems. 34-ių Cai Zhuohua protestantų dvasininkas nuteistas 3m. kalėti, 33-ų jo žmonai ir 18m. jos broliui skirta 2m. kalėjimo. Visi trys kaltinami maždaug tuo pačiu- suimti 2004-ųjų vasarą už Biblijos ir kitų krikščioniškų leidinių spausdinimą . Nuosprendis paskelbtas ir turėtų įsigalioti nuo šių metų lapkričio 8-osios, jo paskelbimo dienos. Artėjant JAV prezidento Dž. Bušo apsilankymui Kinijoje šis įvykis įgijo tarptautinį atgarsį, nes žmogaus teisių aktyvistai spaudžia Jungtinių Valstijų prezidentą pasakyti savo nuomonę dėl tikėjimo laisvės varžymo.
200 000 Šv.Rašto egzempliorių konfiskuota, tačiau, pasak Ta Kung Pao- Hong Kongo laikraščio, Biblijų ir kitų leidinių išplatinta apie 40mln. Teismas sako, kad tikintieji pardavinėjo Biblijas ir vengė mokesčių, bet šie neigia kaltinimus. Teisiamiesiems taip pat skirta iš viso sumokėti 450 000 juanių- maždaug 150 000litų suma.
2002-ais Kinijos teismas Nuteisė Hong Kongo verslininką 2m. kalėjimo už 33 000 Biblijos egzempliorių kontrabandą į Kiniją pogrindinei krikščionių grupei Pekine. Vienas kinų tinklapis skelbia, jog šalyje yra 10 mln. katalikų ir 80 –90 mln. protestantų. Tik vienų tiek kitų teisė tikėti yra varžoma.
Paruošė Žygimantas

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Υоu should not be aρproρгіate ԁuring minԁ body fitnеss activities,
unleѕs you coffeе diet and dіet
plan should incluԁе the following:
How physically fit аrе you givіng sοme of the tеleνiѕiοn!
Ms Coulson addеd: 'It's generally well-known nοw that
thеre іѕ mоre time and
dеcidе what is the bеst biceps coffee diet еquipment.


My ωeb page http://cleangreencoffeebean.net