penktadienis, birželio 19, 2009

Vyskupo giminaitis kreipėsi į teismą

Niujorko vyskupo giminaitis pareiškė, kad buvo auka iškrėpėliškų polinkių turinčio katalikų šventiko, praneša "Associated Press".
Nukentėjusysis Richard Green mirusiam kardinolui John O'Connor yra sūnėnas, dabar jis tvirtina, kad iškrypėlio auka tapo būtent dėl to, kad jo giminaitis buvo katalikų bažnyčios vyskupas.
31 metų Richard Green kreipėsi į teismą ir padavė prašymą prieš Šv.Pranciškaus Seleziečio ordiną, Filadelfijos vyskupiją ir prieš dvi katalikiškas mokyklas. Teismui Richard Green nurodė, kad kai jam buvo 14 metų jį periodiškai prievartavo tėvas John McDevitt, Dievo Įstatymo mokytojas ir Šv.Pranciškaus Seleziečio ordino vienuolis, kuris mirė 1999 metais, beje, šis vienuolis jau buvo kaltintas dėl vaikų tvirkinimo. Richard Green teismui tvirtino, kad katalikų šventikas privertė jį tylėti grąsindamas blogais pažymiais ir apeliuodamas į jo giminystę su vyskupu.
Richard Green kaltina katalikiškas organizacijas ir bažnyčios vyresnybę sąmoningai dangsčius ir kilnojus iš vienos vietos į kitą vaikų prievartautojus.JAV pedofilų aukos gana dažnai kreipiasi į teismus, tačiau ši byla išskirtinė, nes į teismą kreipėsi buvusio aukšto katalikų bažnyčios hierarcho giminaitis.
Pagal "Lenta"

Komentarų nėra: