ketvirtadienis, balandžio 12, 2007

Kardinolo arsenale - melas, slapti susitarimai ir ignoravimas

Aiškėja naujos detalės lietuvių statytos bažnyčios pardavime. Katalikų hierarchai parduodami bažnyčią apkaltino... lietuvius, kad tie mažai aukojo jų tėvų statytai bažnyčiai.
Beje, JAV lietuviai įtaria, kad uždarymas buvo suderintas ir su Lietuvos katalikų hierarchais, kurie dabar dievagojasi ir aiškina, kad nieko pakeisti negali.
Manau, šita situacija kaip niekad gerai atskleidžia katalikybės veidą ir požiūrį į lietuvius.
Lietuvių bendruomenė Niujorke nuo 2003 metų kovojo dėl Manheteno rajone esančios Aušros vartų bažnyčios išlikimo.
Vasarį lankydamasis JAV Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus kardinolui arkivyskupui Edvardui Iganui nusiuntė laišką taip pat ragindamas neuždaryti bažnyčios.
Tačiau JAV lietuviai teigia netikėtai sužinoję, kad dar prieš jų protestus ir V.Adamkaus kreipimąsi į Niujorko arkivyskupą, pastarasis jau buvo apsisprendęs uždaryti bažnyčią. “Tai buvo nuspręsta po slapto E.Igano susitikimo su Lietuvos katalikų bažnyčios užsienio sielovados vadovu prelatu Edmundu Putrimu. Yra tai įrodantys dokumentai, siųsti Lietuvos generaliniam konsului Niujorke”, - sakė JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukas.
“Tai nešvariausias dalykas šios bažnyčios uždarymo istorijoje. Dabar visi įsitikinę, kad prelatas E.Putrimas, kuris vadovauja visoms parapijoms užsienyje, buvo informuotas ir sutiko su jos uždarymu”, - teigė ir JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkas Laurynas Misevičius.
R.Žukas rūpinosi, kad nebūtų sugadinti be galo vertingi bažnyčioje esantys Jonyno vitražai. “Pasirodo, kad jau seniausiai kardinolo ir bažnyčios vadų Lietuvoje aptarta, jog vitražai išvežami į Lietuvą. Vadinasi, Lietuva tai seniai žinojo ir ramiai tylėjo”, - sakė ji laikraščiui “Amerikos lietuvis”.
Lietuvių bažnyčia uždaryta vasario 26 dieną. Žiniasklaida jau skelbė, kad Niujorko arkivyskupas kardinolas E.Iganas apgavo Žemutiniojo Manheteno parapijos kunigą Eugenijų Savickį, pakviesdamas jį susitikti ir išsiųsdamas apsaugos darbuotojus visam laikui užrakinti šio dvasininko prižiūrimos bažnyčios duris. Kunigas, grįžęs po susitikimo, į bažnyčią įeiti nebegalėjo.
Pagal "Kauno dieną"

Komentarų nėra: