trečiadienis, sausio 19, 2005

Vienybė palauks

Vienybės teks palaukti - Rusijos stačiatikių partiarchas Aleksis II pareiškė, kad mato tik vieną kelią vienybei - keprovoslaviškų bendruomenių atgailą(visų pirma turimi galvoje katalikai).
Taip pat AleksisiII pareiškė, kad iš stačiatikių pozicijų negali būti konfesijų lygybės, nes "daugelis atsitraukė nuo apaštalų mokymo ir vieningos bažnyčios", todėl sako partiarchas, negaima vienybė tol, kol kiti nesugįš prie senojo bažnyčios modelio.
Taigi, galime daryti išvadą, kad provoslavų ir katalikų bažnyčios praktiškai neturi galimybių pasiekti vienybės.

Komentarų nėra: