šeštadienis, sausio 08, 2005

Kiek beliko

Katalikų bažnyčia Prancūzijoje, kuri Vatikano meiliai buvo vadinama "vyresniąja dukterimi", ima nerimauti. Priežastis - pagal sociologines apklausas šalyje beliko vos 3,5 milijono katalikų, kurie bent kartą per mėnesį apsilanko pamaldose.Dar blogiau, kad tai paprastai senyvo amžiaus moterys, gyvenančios provincijoje. Taigi, krikščionybė Prancūzijoje traukiasi.

Komentarų nėra: